Çocuklarda Kekemeliğin Başladığının 10 Belirtisi

içerik

Çocuklarda kekemelik nedenleri ve tedavisi

Çocuklarda Kekemeliğin Başladığının 10 Belirtisi

Çocukların dil gelişimini tamamlaması bir süreçtir. Ebeveynler için çocuklarının ilk sarf ettikleri sözler heyecan ve mutluluk kaynağıdır. Ancak konuşma sırasındaki yenilemeler ve bir sözcüğün aranması anne- babanın kulağına kekeleme gibi gelebilir.

Bunun nedeni çocukların 2-7 yaş arasında, en sık da 3-5 yaş arasında normal akıcı olmayan konuşma döneminde olmalarıdır. Yaratılış olarak kadınların beyinlerinde konuşmayla ilgili olan kısım erkeklere göre daha etkin çalışır.

Bu nedenle erkek çocuklarında normal akıcı olmayan konuşma dönemi kız çocuklara oranla 4-5 kat daha fazla görülür.

Her yüz çocuktan dördünü etkileyen kekemelik nasıl tedavi edilir

Bu yaşlardaki çocuklar dil gelişimini hala tamamlıyor olduğundan konuşma esnasında oluşan aksamalardan ötürü ‘çocuğum kekeme’ diye anne babaların paniğe kapılmaması gerekir. Ancak konuşma sırasında çocuğun sözcüğü tekrar etmesi kulağa sanki kekeleme gibi gelir.

Anne babalar çocukların gelişimi konusunda kuruntuya kapılarak, olayı büyütürler ve kendi kendilerine tanı koyup çocuklarının kekeme olduğuna karar verirler.

 Oysa yapılması gereken serinkanlı olmak ve her çocuğun bu gelişim döneminden geçmek durumunda olduğunu bilmektir.

Kekemeliğin nedenleri nelerdir?

Kekemeliğin birden fazla nedeni vardır bu durumun psikolojik, fizyolojik ya da  kalıtımsal nedenlerden kaynaklanabilir. Fizyolojik olarak beyin dalgalarından gelen iletim bozuklukları kekemeliğe neden olabiliyor. Solunum bozukluğu ve nefesi doğru kullanamama da nedenler arasında yer alıyor.

Çocukların psikososyal anlamda sıkıntı veren çevrelerde bulunması, ailevi problemler, herhangi bir şeyden duyulan şiddetli korku da kekemeliğe sebebiyet verebiliyor.

Baskı ve stres altında kalmaları, onlardan büyük beklentilerin olması, titiz ve kontrolcü bir çevrede yetişmesi nedeniyle  kekemelik ortaya çıkabilir.

Genelde kekemeliği başlatan korku ve strestir.

Çocuklarda konuşama bozuklukları ve tedavisi

Kekemeliğin çok görüldüğü bir neden de travma durumlarıdır. Birey ani korku kaygı gibi ağar ve ani duygu değişlerinden sonra kekeleyebilir ve ya konuşamayabilir.
Kekemeliğin nedenlerinden biri de ev içerisinde ebeveynler ya da yakın akrabalardan birinin kekeme olmasıdır. Çocuk o kişi ile özdeşim kurarak kekemelik gösterebilir.

Çocuklarda kekemelik doğal bir süreç midir?

Bir tür konuşma bozukluğu olan kekemelik konuşma esnasında ya da konuşmaya başladıktan sonra oluşan ses ve hece yenilemeleri, tekrarlama, uzatma, konuşma akıcılığında duraklama şeklinde çeşitli bozuklukları kapsamaktadır. Konuşmadaki ritim bozukluğu olarak da adlandırılan bu hastalığın nedenleri psikolojik, fizyolojik ya da kalıtımsal nedenlerden kaynaklanabiliyor.

Kekemeliğin çocukluk döneminde tespitinde özellikle ailelere önemli görevler düşüyor. “Aile, çocuğun ilk andan itibaren gelişiminde, sosyalleşme süreçlerinde ve davranışların gerçekleştirilmesinde en önemli etkendir.

Çocuğun konuşmaya başladığı ilk dönemlerinden sonra ne söylediğine ve nasıl söylediğine dikkat edilir. Bu dönem çocuklarda düşünme hızı, sözcükleri çıkarabilme hızından fazladır. Bu sebepten çocukta geçici kekemelik ve konuşma bozuklukları da görülebilir.

Kimi anne-babalar, çocuğun dil gelişimi sırasında yaşıtlarından farklı konuştuklarını tespit edebilirler.

İlk tespit sonrasında çocuğun konuşmasında sürekli ve klinik bir bozukluk olup olmadığının tespiti açısından bir uzmana başvurmak gerekir.

  Aileler, çocuğun ruhsal ve duygusal gelişimi için sağlıklı ortamlar yaratmalı,  daha güvenli ve sevecen  bir aile ortamı içerisinde onun  gelişimini destekleyerek sorunu aşmasında yardımcı olmalıdırlar.

Çocukluk döneminde atlatılabilecek bir durum olan  kekemelik için erken tespit ve doğru tedavi yöntemleriyle büyük oranda düzelme sağlanabiliyor. Ergenlik dönemiyle beraber bu oranın daha da arttığı söylenebilir.”

Kekemelik nedir? Belirtileri, teşhisi, nedenleri ve tedavisi

Kekemelik zeka geriliği değildir

Araştırmalar göstermiştir ki çocukluk döneminde kekelemenin geçici olarak ortaya çıkma nedeni çocuklardaki düşünme hızının konuşma hızından daha fazla olmasıdır. Kekeleyen çocuklar genelde düşünülenin tersine zekidir.

Çocuklar hızlı düşündüğü için düşünme hızı önde konuşma hızı arkada kalır. Aile tarafından çocuğun konuşmasının düzeltilmesi için baskı yapılmaz ise kekemelik kendiliğinden de geçebilir Kekemeliğe sebep olan faktörler korku ve strestir.

Ebeveynlerin beklentilerini yerine getiremeyen, baskı ve kontrol ruhuyla büyütülen bir çocukta da kekemelik ortaya çıkabilir.

Konuşma akıcılığı bozukluğu çocuğun okul başarısını, ilerleyen dönemde birey olarak mesleki başarısını ve  toplumsal iletişimi bozabilir. Bu durum çocuğu içine kapanık bir hale getirebilir. Bana gülecekler, benimle alay edecekler endişesiyle konuşmaya çekinirler.

İletişim kurmaktan kaçındıkları için arkadaşlık kurmakta zorluk çekebilirler.
Ancak kekemeliğe neden olan koşullar değiştikçe, kişi diğer insanlarla daha kolay iletişim kurdukça konuşması da düzelecektir. Bu eğitimle de söz konusu oluyor.

Kelime haznesi arttıkça kekemelik de iyileşme periyoduna girmiş olacaktır.

Çocuklarda ve Yetişkinlerde Kekemelik Tedavisi

Kekemelik, konuşma seslerinin üretiminde meydana gelen bozulmalarla karakterize oluşuyor. Genelde çocukluk çağında başlıyor ve bazı durumlarda yaşam boyu devam ediyor.

Kekemeliğin gerçek nedeni bilinmiyor. Ancak yapılan son çalışmalar bu bozuklukta genetiğin rol oynadığı belirtiliyor.

Kekeleyen birçok bireyin kekemelik riski geliştirmelerine neden olan özellikleri kalıtsal olarak getirdiği düşünülüyor.

Çocuklarda büyüme geriliğinin nedenleri

Bu özelliklerin gerçek doğası ise henüz bilinmiyor. Ancak bu özellikler, bireyin cümleyi akıcı olarak üretmesi için gerekli olan çeşitli kas hareketlerini birleştirme yeteneğini bozuyor. Dil gelişiminin en hızlı olduğu 18 ay- 7 yaş arasında başlayan kekemelik bazı çocuklarda yaşanan ufak bir heyecandan sonra bile başlayabiliyor.

Kekemelik dil gelişimi sürecinde çocuklarda meydana gelen normal kelime tekrarları ile karıştırılabiliyor. Ayırıcı tanı için normal akıcısızlığı anlamak önemli bir nokta. Konuşma gelişiminin ilk yıllarında bütün çocuklar akıcılık bozukluklarına karşı duyarlı oluyor.

Konuşmanın normal akıcısızlığı genellikle 2-7 yaş çocukları arasında, özellikle 2,5-4 yaş arasında yükselmiş bir oranla ortaya çıkıyor. Normal akıcısızlık gösteren çocuklar 3 yaş sonrasında genellikle ses ya da hece değil kelime veya öbek tekrarları yapıyor.

Normal çocuklar takılmalarının farkında olmuyor ve hayal kırıklığı gibi belirtiler göstermiyorlar.

Kekemeliği fark eden çocuklar duruma tepki gösteriyor

Kekemelik 18 ay ile 7 yaş arasında herhangi bir dönemde başlayabiliyor. Ancak en çok dil gelişiminin hızlı olduğu 3 ve 5 yaş arasında ortaya çıkıyor.

Bazı çocuklarda kekemeliğin başlangıcı yeni bir kardeşin doğması, yeni bir eve taşınma gibi normal stres durumlarından sonra aniden oluşabiliyor.

Bu gibi durumlarda öncelikle sakin olmak ve ardından uzman bir konuşma terapistiyle iletişime geçmek gerekiyor.

Çocuğun durumuna ve genetik faktörlere bakıldıktan sonra tedavinin zamanlamasına karar veriliyor. Kekelediğini fark eden çocuklar bu duruma karşı tepki göstermeye de başlıyorlar. Örneğin, göz kırpma, vücudu öne atma, ayağını yere vurma gibi davranışlar da kekemeliğin akabinde görülebiliyor.

Terapi sonrasında konuşma akıcılık kazanıyor

Kekemeliğin herhangi bir ilacı veya ameliyatı yok. Kekemeliği olan bireylere dil ve konuşma terapistleri tarafından kekemelik terapisi uygulanıyor. Kekemelik terapisine genellikle kekemelik ortaya çıktıktan 3-6 ay sonra başlanıyor.

Bazı durumlarda, özellikle ailede kekemelik geçmişi varsa ve çocuğun kekemeliği şiddetliyse terapilere hemen başlanması gerekebiliyor. Her bireyin düzelme oranı farklılık gösterse de bütün çocuklar ve yetişkinler terapiden fayda görüyor.

Terapi sonrasında bazı çocuklarda kekemelik tamamen ortadan kalkarken, bazıları daha az kekelemelerine yardımcı olacak stratejileri öğreniyorlar. En önemlisi ise kekeleyen bireyler konuşma becerilerinde daha rahat olmaya başlıyorlar.

Çocuklarla yetişkinlerin tedavileri farklılık gösteriyor

Kekemeliği azaltmayı hedefleyen çeşitli terapi teknikleri bulunuyor. Başarının sağlanması için sistematik bir terapi programının uygulanması gerekiyor.

Terapi süreci kişinin başarısına, kekemelik şiddetine, terapi programının düzenli ilerleyişine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Kekemelik terapisinin başarısında kişinin yaşı da önem taşıyor.

Küçük çocuklar kekemeliğin henüz başında olmaları nedeniyle avantajlıyken yetişkin bireyler de terapi tekniklerini uygulamada daha bilinçli davranabildikleri için avantajlı konuma gelebiliyorlar.

Kekemeliği abartmak da yanlış, yokmuş gibi davranmak da

Ailenin kekemelik karşısındaki davranışı önem taşıyor. Aile çocuğunda kekemelik davranışlarını gözlemlediğinde çocuğun endişesini arttıracak tutumlar sergilememeli. Ancak çocuğun kekemeliğini tamamen görmezden gelmek de doğru bir davranış değil.

Çünkü çocuğun dünyasında anne ve baba zor zamanlarında yanında olan, ona yardımcı olan kişilerdir ve kekeleme anlarında da çocuk zor bir durumun içerisindedir. Aile çocuğa karşı davranışlarını dil ve konuşma terapistinden danışmanlık alarak düzenlemelidir.

Terapinin aşamasına bağlı olarak ailenin çocuğa karşı tutumları değişiklik gösterebiliyor.

Kekemeliği tabu gibi görmeyin

Çocuğun çevresi sadece anne-baba ve yakın akrabalardan oluşmuyor. Çocuğun çevresindeki herkesin davranışlarını düzenlemek mümkün olmayabiliyor. Özellikle okul ortamındaki çocuklardan acımasız eleştiriler duyulabiliyor.

Bu nedenle çocuğu kekemelik konusunda bilinçlendirmek çok önemli. Toplumda kekemelik rahatlıkla fark edilen ama üzerine kesinlikle konuşulmayan bir tabu.

Çocuklarımızla kekemelik üzerine konuşmak onların kendi dünyalarında yarattıkları korkuları yenmelerine yardımcı oluyor.

Kekemelik tedavisinde ailelere düşen görevler

Çocuğun ilk sosyalleştiği ortam aile olduğundan kekeme çocukları olan anne – baba ve diğer aile bireylerine önemli görevler düşüyor. Öncelikle çocuk kekelediği zaman kesinlikle alay edilmemesi gerektiğini belirtiyor. “Çocuk kekelediğinde yüzünüzde oluşacak üzülme ya da acıma ifadelerinden kaçınmalısınız.

Düzgün konuşması yönünde ısrarlı şekilde telkinde bulunmak, çocuğun sözünü yarıda kesip cümlesini tamamlamak çocuk üzerinde bir baskı ve heyecan oluşturacak ve daha çok kekelemesine neden olacaktır.  “Kekeme” terimi çocuğun duyabileceği ortamlarda vurgulanmamalıdır.

Sabırlı olmanız, çocuğunuzu konuşurken dinlemeniz ve düzgün konuşmanızla çocuk için rol model olabilirsiniz.

Konuşması sırasında kekeme çocuklar göz teması kurmaktan kaçınabilirler, ancak siz yine de çocuğunuz ile göz teması kurmaya çalışın ve konuşurken dudaklarına bakmayın.”

Anne Baba kekemelik konusunda çocuğa nasıl destek olabilir?

 • Kekemeliğin aşılmasında en önemli etken sevgi dilidir. Öncelikle çocuk anne babasının ona sevdiğini hissetmelidir.
 • Anne baba çocuğun ruhsal ve duygusal gelişim için sağlıklı bir ortam yaratmalıdır. Ebeveynler aralarındaki sorunları çocuğa yansıtılmadan çözülmelidir. Çünkü gergin ortamların kekemeliği arttırmaktadır.
 • Çocuk konuşma esnasında teklediğinde ya da bir sözcüğü aradığında asla sinirlenmeyin ve sabırlı bir şekilde konuşmasının bitmesini bekleyin.
 • Çocuk konuşurken göz kontağı kurun.
 • Konuşma sırasında teklediğinde cümleleri asla onun yerine tamamlamayın.
 • Başkalarının yanında çocuğun kusuru hakkında asla konuşmayın.
 • Daha akıcı konuşan akranlarıyla çocuğu asla kıyaslamayın. Böyle bir kıyaslama çocuğun iyileşme sürecini yavaşlatır.
 • Özellikle alay etme ve konuşmaya zorlamanın olumsuz etkisi fazladır. Arkadaş çevresinde eksik konuştuğu için başka çocuklar tarafından alaya alınması engellenmeli bunun için gerekirse öğretmenin desteği alınmalıdır. Öğretmen bu durumdaki bir çocuğa nasıl davranılması gerektiğini, bunun geçici bir dönem olduğu ve dalga geçilecek bir durum olmadığı hususunda öğrencilerini yönlendirmesi faydalı olacaktır.

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/cocuklarda-kekemelik-tedavisi/

Çocuklarda kekemelik belirtileri

Çocuklarda Kekemeliğin Başladığının 10 Belirtisi

Çocuk sağlığı ve hastalıkları bölümü’nden çocuk ve ergen Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. M. Kayhan Bahalı,“22 Ekim Dünya Kekemelik Günü” öncesinde çocuklarda kekemelik ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Çocukların stres yaşamasına neden oluyor

Kekemelik tipik olarak çocukluk çağına özgü bir konuşma akıcılığı bozukluğudur.

Çocuk, konuşmanın akışını, hızını ve ritmini etkileyebilecek tekrarlar, uzatmalar, duraklamalar, bölmeler ve eklemeler nedeniyle akıcı bir şekilde konuşmakta zorluk çeker.

Konuşma akıcılığındaki bu bozukluklara fiziksel gerilim, olumsuz tepkiler, ikincil davranışlar, seslerden, sözcüklerden veya konuşma durumlarından kaçınma durumları eşlik edebilir.

Kekemeliği olan çocuklar için konuşma ve anlaşılma ile ilgili gün içinde yaşanan güçlükler mücadele edilmesi gereken oldukça stresli yaşamsal sorunlar haline gelebilir.

Akrabada varsa çocukta görülme riski 3 kat artıyor

Kekemeliğin kesin nedeni bilinmemekle birlikte çalışmalarda genetik/kalıtımsal yatkınlık olabileceği ortaya konulmaktadır.

Kekemeliği olan çocukların birinci dereceden biyolojik akrabalarında kekemelik görülme riski genel topluma göre 3 kat daha fazladır.

Ayrıca belirtiler stres, kaygı, endişe, öfke ve utanç gibi duygular nedeniyle daha da kötüleştirilebilir. 

Kekemelik belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

1. Kekemelik, konuşmada akış, ritim ve hızla ilgili sorunlara neden olur.

2. Kekemeliği olan bir çocuk, sesleri, heceleri ve kelimeleri tekrarlayabilir. Sesleri uzatabilir.

3. Bir sözcüğü söylerken takılabilir ve takıldığında ses çıkararak ya da ses çıkarmadan konuşmaya ara verebilir.

4. Sorunlu sözcükleri kullanmamak için yerine başka sözcükler kullanabilir.

5. Sözcükleri büyük bir fiziksel gerginlikle çıkarabilir.

6. Konuşması beklenilen zamanlarda konuşmaktan kaçınabilir. 

7. Söylemek istediğini unutmuş gibi davranabilir.

8. Kekelemeyi gizlemek için ağzını kapatma, öksürme veya esneme hareketleri yapabilir.

9. Kekemeliği olan çocuklarda, konuşma sorununa yönelik korku, endişe, kaygı (özellikle sosyal), öfke ve utanç da oldukça yaygın görülür.

10. Konuşma bozukluklarına göz kırpma, tikler, dudakların ya da yüzün titremesi, baş sallama ve yumruk sıkma gibi çeşitli hareketler eşlik edebilir.

Kekeleyen çocuk akran zorbalığına maruz kalabiliyor

Kekemeliği olan çocukların yaklaşık yüzde 80-90’ı 6 yaşından önce bunu yapmaya başlar.

Sinsi bir şekilde ya da aniden başlayabilir. Çocuk konuşmadaki bozulmaların farkında olabilir ya da olmayabilir.

Kekemelik okul, akran ilişkileri ve sosyal etkileşimleri olumsuz etkileyebilir. Hatta kekeleyen çocuklar zorbalığa maruz kalabilirler.

Kekemelik çocuğun yaşam kalitesini düşürebilir. Tüm bunlara ikincil olarak çocuklarda kaygı ve depresyon gibi duygusal bozukluklar da gelişebilir. 

Psikiyatri uzmanı ve konuşma terapisti ile tedavi mümkün 

Kekemelikte erken teşhis ve tedavi oldukça önemlidir.

Kekeleyen çocuk kendini yeterince ifade edemediği için okul ve sosyal faaliyetlerde yaşıtlarının gerisinde kalabilir.

Arkadaşlık geliştirirken sorunlar yaşayabilir ve hatta zorbalığa maruz kalabilir.

Tüm bunlar çocuk için travmatik erken yaşam deneyimleri olabilir.

Kekemelik bir çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı tarafından teşhis edilebilir.

Teşhis için çoğu kez klinik muayene ve aile görüşmesi yeterli olacaktır.

Psikometrik testler ve diğer tetkikler gerekli durumlarda önerilebilir.

Bir kez teşhis edildikten sonra çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı bir konuşma terapisti ile birlikte çocuğun daha akıcı konuşmasına yardımcı olmak için çeşitli terapi yöntemleri ve egzersizler kullanabilir.

Terapide amaç kekeleyen çocuğa konuşmayı gün boyu yönetmesine yardımcı olacak beceriler kazandırmaktır.

Stres, kaygı, endişe, öfke ve utanç gibi duygular kekemeliğin artmasına neden olabileceği için çocuğun bu tür olumsuz duygularını yönetebilmesine yardımcı olunur.

Ayrıca çocuğun kekemeliğe bağlı geliştirdiği ikincil davranışlarının azaltılması da hedeflenir.

Aile, bakıcılar ve öğretmenler ile kekemelik ve nasıl yardım edileceği konusunda psiko-eğitimsel danışmanlık verilmesi tedavi sürecinin önemli bir tamamlayıcısı olarak sunulur.

Milliyet- Pembe Nar

Источник: https://ailevecocuk.net/cocuklarda-kekemelik-belirtileri/

Çocuklarda Kekemeliğin Başladığının 10 Belirtisi – Eğitim ve Eğitim | Ece Karaboncuk, Muge Arda, Eğitim Programları

Çocuklarda Kekemeliğin Başladığının 10 Belirtisi

Çocukların stres yaşamasına neden oluyor

Kekemelik tipik olarak çocukluk çağına özgü bir konuşma akıcılığı bozukluğudur. Çocuk, konuşmanın akışını, hızını ve ritmini etkileyebilecek tekrarlar, uzatmalar, duraklamalar, bölmeler ve eklemeler nedeniyle akıcı bir şekilde konuşmakta zorluk çeker.

Konuşma akıcılığındaki bu bozukluklara fiziksel gerilim, olumsuz tepkiler, ikincil davranışlar, seslerden, sözcüklerden veya konuşma durumlarından kaçınma durumları eşlik edebilir.

Kekemeliği olan çocuklar için konuşma ve anlaşılma ile ilgili gün içinde yaşanan güçlükler mücadele edilmesi gereken oldukça stresli yaşamsal sorunlar haline gelebilir.

Akrabada varsa çocukta görülme riski 3 kat artıyor

Kekemeliğin kesin nedeni bilinmemekle birlikte çalışmalarda genetik/kalıtımsal yatkınlık olabileceği ortaya konulmaktadır.

Kekemeliği olan çocukların birinci dereceden biyolojik akrabalarında kekemelik görülme riski genel topluma göre 3 kat daha fazladır.

Ayrıca belirtiler stres, kaygı, endişe, öfke ve utanç gibi duygular nedeniyle daha da kötüleştirilebilir. Kekemelik belirtileri şu şekilde sıralanabilir:

1. Kekemelik, konuşmada akış, ritim ve hızla ilgili sorunlara neden olur.

2. Kekemeliği olan bir çocuk, sesleri, heceleri ve kelimeleri tekrarlayabilir. Sesleri uzatabilir.

3. Bir sözcüğü söylerken takılabilir ve takıldığında ses çıkararak ya da ses çıkarmadan konuşmaya ara verebilir.

4. Sorunlu sözcükleri kullanmamak için yerine başka sözcükler kullanabilir.

5. Sözcükleri büyük bir fiziksel gerginlikle çıkarabilir.

6. Konuşması beklenilen zamanlarda konuşmaktan kaçınabilir.

7. Söylemek istediğini unutmuş gibi davranabilir.

8. Kekelemeyi gizlemek için ağzını kapatma, öksürme veya esneme hareketleri yapabilir.

9. Kekemeliği olan çocuklarda, konuşma sorununa yönelik korku, endişe, kaygı (özellikle sosyal), öfke ve utanç da oldukça yaygın görülür.

10. Konuşma bozukluklarına göz kırpma, tikler, dudakların ya da yüzün titremesi, baş sallama ve yumruk sıkma gibi çeşitli hareketler eşlik edebilir.

Kekeleyen çocuk akran zorbalığına maruz kalabiliyor

Kekemeliği olan çocukların yaklaşık yüzde 80-90`ı 6 yaşından önce bunu yapmaya başlar. Sinsi bir şekilde ya da aniden başlayabilir. Çocuk konuşmadaki bozulmaların farkında olabilir ya da olmayabilir.

Çocukların yüzde 65-85’i kekemeliği atlatabilirken 8 yaşındaki derecesinde ergenlik ve sonrasındaki dönemde iyileşme gözlenir. Kekemelik okul, akran ilişkileri ve sosyal etkileşimleri olumsuz etkileyebilir. Hatta kekeleyen çocuklar zorbalığa maruz kalabilirler.

Kekemelik çocuğun yaşam kalitesini düşürebilir. Tüm bunlara ikincil olarak çocuklarda kaygı ve depresyon gibi duygusal bozukluklar da gelişebilir.

Psikiyatri uzmanı ve konuşma terapisti ile tedavi mümkün

Kekemelikte erken teşhis ve tedavi oldukça önemlidir. Kekeleyen çocuk kendini yeterince ifade edemediği için okul ve sosyal faaliyetlerde yaşıtlarının gerisinde kalabilir. Arkadaşlık geliştirirken sorunlar yaşayabilir ve hatta zorbalığa maruz kalabilir. Tüm bunlar çocuk için travmatik erken yaşam deneyimleri olabilir.

Kekemelik bir çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı tarafından teşhis edilebilir. Teşhis için çoğu kez klinik muayene ve aile görüşmesi yeterli olacaktır. Psikometrik testler ve diğer tetkikler gerekli durumlarda önerilebilir.

Bir kez teşhis edildikten sonra çocuk ve ergen psikiyatrisi uzmanı bir konuşma terapisti ile birlikte çocuğun daha akıcı konuşmasına yardımcı olmak için çeşitli terapi yöntemleri ve egzersizler kullanabilir. Terapide amaç kekeleyen çocuğa konuşmayı gün boyu yönetmesine yardımcı olacak beceriler kazandırmaktır.

Stres, kaygı, endişe, öfke ve utanç gibi duygular kekemeliğin artmasına neden olabileceği için çocuğun bu tür olumsuz duygularını yönetebilmesine yardımcı olunur. Ayrıca çocuğun kekemeliğe bağlı geliştirdiği ikincil davranışlarının azaltılması da hedeflenir.

Aile, bakıcılar ve öğretmenler ile kekemelik ve nasıl yardım edileceği konusunda psiko-eğitimsel danışmanlık verilmesi tedavi sürecinin önemli bir tamamlayıcısı olarak sunulur.

Eklenme Tarihi: 00:05 05-11-2018

Çocuk ergen konuşma kekeme

Источник: http://www.egitimveegitim.com/sektorden_haberler/3266-cocuklarda_kekemeligin_basladiginin_10_belirtisi.html

Çocuklarda Tedavi Edilmeyen Kekemelik Depresyon Nedeni

Çocuklarda Kekemeliğin Başladığının 10 Belirtisi
Çocuk Ergen ve Ruh Sağlığı (Çocuk Psikiyatrisi)
Memorial Şişli Hastanesi

Kekemelik, bebeklerin ilk kelimelerini heyecanla bekleyen ebeveynler için endişe verici durumlar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

2–7 yaş arası, özellikle erkek çocuklarda yaygın görülen kekemelikte genetik faktörler etkin rol oynuyor. “Büyüyünce geçer” diye düşünülerek tedavisi ertelenen kekemelik, çocuklarda depresyona bile yol açabiliyor.

Memorial Şişli Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü, Çocuk ve Ergen Psikiyatristi Uz. Dr. Leyla Alkaş, çocuklarda kekemelik ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Ailede varsa çocukla görülme ihtimali 3 kat artıyor

Çocuklarda kekemelik görülme oranı %1’dir. Erkek çocuklarında kız çocuklarına kıyasla 4 kat daha fazla gözlenmektedir. Kekemeliğin gelişimsel tipi 2-5 yasları arasında yaygın olarak görülür. Genetik geçiş etkilidir. Yakın akrabalarda kekemelik varsa çocukta bulunma olasılığı 3 kat artmaktadır.

Çocuklukta konuşma ve dil gelişiminin en hızlı olduğu dönemde normal kabul edilen konuşma akıcılığındaki bozulma aile tarafından kekemelik olarak tanımlanırsa çocuğa baskı yapılabilir. Çocuk dikkatini konuşmaya ve takılmalara verirse kekemelik iyice pekiştirilmiş olur.

Kekemeliğin kendiliğinden veya ufak bir danışmanlıkla iyileşmesi % 80 gibi yüksek bir orandır.

Çocuklarda kekemelik belirtileri

 • Konuşurken ses ve hece tekrarları
 • Sesleri uzatma, ünlemlemeler
 • Sözcüklerin parçalanması, duraklamalar
 • Dolaylı yoldan konuşma, kekelediği kelimeler yerine başka kelimelerle konuşma veya gereksiz kelime yerleştirme
 • Tek heceli sözcük yinelemeleri

Klinik ağırlaştığında ise belirtileri de ciddileşmektedir. Bunlar şu şekilde sıralanabilir:

 • Sıkıntılı nefes alma
 • Anormal ses kalitesi
 • Dudak büzme
 • Göz kırpma
 • Kafa sallama
 • Konuşmaya eşlik eden anormal vücut hareketleri
 • Ayağı ya da eliyle bir yere vurma
 • Vücudu sallama
 • Boynu, ağzı yamultma
 • Konuşmaktan kaçınma
 • Sosyal ortamlara girmeme
 • Göz teması kurmama
 • Kapıyı-telefonu açmama
 • Suskunluk
 • Derse katılmama

Sistemik bazı hastalıklar kekemeliği tetikleyebilir

Nörolojik bazı hastalıklar, diyaliz sonrası, ani yoğun ruhsal travma sonrası da edinsel kekemelik başlayabilir. Bu iki tip birbirinden ayrılmalıdır. Nörofizyolojik gelişimsel problemler; konuşmanın beyinde anormal lateralizasyonu sonucu konuşma kaslarına giden uyaranlar eş zamanlı olamamakta, konuşma akıcılığı bozulmaktadır.

İşitsel geri bildirim bozuklukları olması, bazen de yapısal anormallikler de kekemeliği tetiklemektedir. Tanı koyarken en önemlisi bunun normal konuşmayı öğrenmedeki bir fizyolojik sorun olup olmadığının ayırt edilmesidir.

Karmakarışık hızlı konuşma – cluttering, Tourette sendromu, spazmatik distoni, bazı epilepsi tipleri ayırıcı tanıda önemlidir.

Kekemeliğin önlenmesi için bunlara dikkat edin

Okul öncesi dönemde iyileşmenin kendiliğinden gerçekleşmesi ve çocuğun konuşması üzerine odaklanma kaygısı yaşamaması için;

 • Ebeveynler telaşlı ve aceleci olmamalıdır.
 • Konuşması tam dinlenmeli, çocuğa konuşurken baskı yapılmamalıdır.
 • “Nefes al, güzel konuş, yavaş konuş, böyle tekrar et…”gibi uyarılar yapılmamalıdır.
 • Çocuk konuşurken sabırla dinlenmelidir.
 • Kendini ifade etmesine olanak sağlanmalıdır.
 • Alay etme, utandırma, taklidini yapma, zorlamadan kaçınılmalıdır.
 • Ailenin tuvalet, temizlik, genel kurallar konusunda aşırı disiplini ve zorlaması varsa bunlar da gevşetilmelidir.
 • Teknik oyun ve davranışçı yöntemler çocuğun kekemelikten bağımsız konuşma becerisini artırır.
 • Kendisinden yaşça büyük çocuklarla konuşma terapisi yararlı olacaktır.
 • Alışılmış basmakalıp davranış örüntüleri değiştirilir, öğrenilmiş tepki ve gerginlik azaltılması üzerine odaklanılır.
 • Nefes alma, bekleme, uzatma, heceleri bölme, tonlama hız ayarlamalar öğretilir.

Profesyonel destek tedaviyi planlamada etkili oluyor

Tüm terapi yöntemlerinde kazanımların günlük hayata yayılması en zor aşamadır. Çocuk terapi odasında gayet iyi konuşma aşamasına geçmesine rağmen daha terapi merkezinden çıkarken kekelemeye başlayabilmektedir. Okulda koro şeklinde okuma, evde yüksek sesle okuma çalışmaları yararlı olacaktır.

Şiir şarkı, tekerleme söylerken kekeleme olmadığı için, çocuğun öz güvenini arttırmak için bu tip egzersizler yararlı olacaktır.

Çocuk ve ergen psikiyatri uzmanı, tanıyı koymada, uygun tedaviyi planlamakta, ikincil gelişmiş kaygı bozuklukları, sosyal fobi, depresyon sorunlarını çözmede yardımcı olacaktır.

Güncellenme Tarihi: 24 Ekim 2017Yayınlanma Tarihi: 24 Ekim 2017

Benzer Sağlık Rehberleri

Источник: https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/cocuklarda-tedavi-edilmeyen-kekemelik-depresyon-nedeni/

Çocuklarda Kekemelik Belirtileri Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir

Çocuklarda Kekemeliğin Başladığının 10 Belirtisi

çocuklarda kekemelik belirtileri nelerdir,kekemelik nasıl tedavi edilir

Bir tür konuşma bozukluğu olan kekemelik bir kelimeyi veya heceyi tekrarlayarak ve duraklama şeklinde konuşmanın bozulmasıdır. Kekemelik çocukluktan başlayan bir konuşma bozukluğudur.

Çocukların konuşmaya başladığı dönemde kelime ve sesleri uzatması, sözcükleri tekrar ederek konuşması ya da konuşurken duraksaması kekemelik olarak tanımlanmaktadır.

Çocuklukta fark edilen kekemeliğin tedavi edilmesi mümkündür ve tedavi sürecinde başarıya ulaşma olasılığı yüksektir.

Konuşmaya yeni başlayan çocuklarda konuşmayı öğrenmede bir aşama olarak görülür. Çocuklarda Geç Konuşma Nedenleri? yazımıza da bakmanızı tavsiye ederiz..

Ne demek istediklerini anlatamayan çocuklarda dil gelişimi ve konuşma gelişemez, kekemelik olarak kalır.  Çocukları önemli ölçüde etkileyen kekemelik özgüven kaybına, sinir ve stresin artmasına yol açabilmektedir.

Çocuklarda Kekemelik Belirtileri Nelerdir

Kekemeliğin belirtileri çocukların dil gelişimi başladığı zaman ortaya çıkmaktadır. Bu yaş aralığı 2-5 yaş arasıdır.

 Kekemeliğin oluşması için çocuğun konuşma gelişimi döneminde mesafe katetmiş olması gerekmektedir.

Konuşma gelişimi içinde mesafe katetmiş çocuklarda sebebi tam olarak bilinmeyen şekilde konuşmada takılmalar, kelimelerin uzatılması ve tekrarlamalar oluşmaktadır.

Çocukların konuşma gelişiminin başladığı 2-5 yaş arasında çok fazla akıcılık sorunu yaşanmaz. Çocukların %5’i konuşmada akıcılık sorunu yaşamaktadır. Bu sorunu yaşayan çocuklar genelde okul çağına gelene kadar kendiliğinden akıcılık sorununu üzerlerinden atmaktadırlar.

Ancak geri kalan erken kekemeliği ve yetişkin kekemeliği olan bireyler toplumumuzun %1’ini oluşturmaktadır. Yani ülkemizin nüfusu göz önüne alındığında yaklaşık 800 bin kişi kekemelik sorunu yaşamaktadır. Kekemelik yaşayan çocukların %80’inde bu sorun zamanla kendiliğinden kaybolabildiği gibi %20’lik kısmında geçmemektedir.

Aileler çocuklarının konuşmalarında akıcılık sorunu, takılma, kekeleme fark ettiklerinde konuşma ve dil uzmanı bir doktora başvurmalıdır.

Kekemelik Belirtileri 

 • Cümle kurmakta zorlanma
 • Kelimelerdeki heceleri uzatma
 • Bir kelimeyi veya heceyi arka arkaya tekrarlama
 • Hımm gibi takılma sözcüklerini sık tekrar etme
 • Konuşma esnasında gerginlik ve stres yaşama
 • Kelimeleri düzgün telaffuz etmek için kendini sıkma
 • Konuşma esnasında aşırı heyecan

Kekemelik baskı altında, korku ve heyecan gibi durumlarda daha da artabilir.

Kekemelik Nedenleri Nelerdir 

Ülkemizde kekemeliğin nedeni olarak; “yaşanılan psikolojik travmalardır” şeklinde bir algı bulunmaktadır. Ancak bu algı tek başına yeterli değildir. Kekemeliğin nedenlerinin çok boyutlu olarak ele alınması gerekir.

Kekemeliğin fizyolojik ve psikolojik olarak oluşturduğu risk faktörleri bulunmaktadır. Solunum bozukluğu, nefesi doğru kullanamama ve beyin dalgalarından gelen iletim bozukluğu kekemeliğin nedenleri arasındadır.

Kekemeliğin psikolojik nedenleri arasında psikolojik anlamda zor ve sıkıntı veren bir çevrede bulunması, ailevi problemler ya da yaşamış oldukları travmatik olaylar da yer almaktadır. Ayrıca çocukların şiddet görmesi ya da baskı altında kalmaları kekemeliği tetikleyebilir.

Çocukların aşırı titiz ya da kontrollü bir aile ortamında yetişmeleri de kekemeliğin nedenleri arasındadır.

Kekeme bireylerin birçoğu kekemeliğe çocukluk dönemlerinde başlamaktadır. Kekemeliği başlatan, çocukluk döneminde yaşanan korku,baskı ya da aşırı strestir.

Çocukluk döneminde yaşanan ani korku, şok ya da duygu değişimleri gibi durumlar da kekemeliğe neden olan sebepler arasındadır.

Kekemeliğin bir diğer nedeni; çocuğun yaşadığı ev içerisinde ebeveynlerden birinin kekeme olması ya da yakın akrabalardan birinin kekemelik sorunu olmasıdır. Çocuk böyle bir ortamda kekeme olan kişiyle özdeşim yakalayarak kekemelik gösterebilmektedir.

Kekemelik Nasıl Tedavi Edilir

Kekemelik gelişen psikolojik yaklaşımlar sayesinde tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Ancak bilinmelidir ki kekemelik tedavisi, tedavi yöntem ve süresi ile çocuğun yaşına göre değişmektedir. Tedavi sonucunda kekemelerin büyük çoğunluğu iyileşmektedir.

Ülkemizin birçok ilinde kekemelik tedavi merkezleri bulunmaktadır. Kekemeliğin tedavisinde ailenin gözlemi ve yaklaşımı çok önemlidir. Çocuklarında kekemelik belirtisi gözlemleyen aile paniğe kapılmamalı ve vakit kaybetmeden dil ve konuşma uzmanı bir doktora başvurmalıdır.

Kekemelik tedavisi terapi şeklinde gerçekleşmektedir. Bireyin ailesi ve çevresi de terapi sürecine dahil edilerek terapiler gerçekleştirilir ve bu sayede tedavi daha başarılı bir şekilde devam eder. Konuşma terapisti ve psikolog kekemeliğin tedavisinde etkindir.

Kekemelik yaşayan çocuklara karşı ailelerin davranışı da çok önem taşımaktadır. Sabırlı ve anlayışlı yaklaşımları tedavi sürecini başarıya taşımakta önemli rol oynar.

Kekemelik Yaşayan Çocuklara Nasıl Davranılmalı

 • Kekemelik yaşayan çocuğu dikkatli bir şekilde dinlemeli ve göz teması kurmalısınız.
 • Konuşma sırasında çocuğun cümlesini bitirmesini beklemeli ve müdahale etmemelisiniz.
 • Onunla konuşurken acele etmeden yavaş konuşmalısınız.
 • Çocuğunuz konuşurken dudaklarına bakmayın ve sabırla onu dinleyin.
 • Takılma yaşadığında cümlelerini siz tamamlamayın.
 • Kekemelik yaşayan bir çocuk stres ve baskıcı ortamlardan uzak durmalıdır.
 • Kekemelik yaşayan bir çocuğa yapılacak en büyük kötülüklerde biri onunla dalga geçmektir. Dalga geçilen bir çocuk kendini değersiz hisseder ve yoğun stres yaşar. Yaşadığı stresle birlikte kekemeliği daha da artabilir. Çocuğun yakın çevresi arkadaşları da bu konuda anlayışlı olmalıdır.

Источник: https://www.faydaloji.com/cocuklarda-kekemelik-belirtileri-nelerdir-nasil-tedavi-edilir/

Kekemelik Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Çocuklarda Kekemeliğin Başladığının 10 Belirtisi

Ses, hece, sözcük tekrarları ve uzatmaları, duraklamalar, konuşmaya başlamada zorluk gibi belirtilerle konuşmanın akıcılığı ve ritminde meydana gelen bozukluklar “kekemelik” olarak tanımlanır.

Kekemelik konuşmanın akışını bozan ve bireyler arası iletişimi etkileyen bir problemdir. Bir başka ifadeyle söylemek gerekirse; konuşmanın doğal akışının bir biçimde kesintiye uğramasıdır.

Bireyin istemsiz olarak sesleri uzatması, kimi sesleri üretirken zorluk çekmesi, bir sesi heceyi, ya da sözcüğü tekrarlaması biçiminde görülebilir.

Kekemelik Neden Önemlidir?

Kekemelik insanın iç yapısını, özgüvenini, hayata bakışını, kendisine saygısını ve diğer insanlarla etkileşimini etkileyen çok önemli bir olaydır.

Kekemelik Ne Zaman Ortaya Çıkar?

2-6 yaş arasında çocukların dil gelişiminde çok hızlı bir gelişme olmaktadır. Cümlelerin karmaşıklığı ve uzunluğu, iki sözcükten oluşan basit yapılardan yetişkin cümle yapısına doğru artış göstermekte ve çocuğun sözcük dağarcığı artmaktadır. Ancak, çocuğun dilbilgisel gelişimi ile üretim kapasitesi aynı değildir.

Çocuk farklı yapıda pek çok cümleyi nasıl kurabileceğini “biliyor” olabilir ancak, bu bilgiyi kullanabilmesi farklı seviyelerde bir takım becerileri içermektedir. Bilgi ve beceri arasındaki bu ayrım, kekemelik için önemli bir durumdur çünkü, ileri düzeydeki dilsel bilgi çocuğun motor becerilerini baskılayabilir.

Dolayısıyla, bu yaş grubundaki hemen bütün çocukların konuşmaları sırasında aynı sözcükleri ya da cümleleri art arda tekrarladıklarına, nefeslerini söylemek istedikleri cümlenin uzunluğuyla eşgüdümlü olarak kullanamadıklarına ve uygun olmayan yerlerde duraklamalar yaptıklarına tanık oluruz.

Çoğu zaman bu konuşma biçimi “gelişimsel kekemelik” ya da “normal akıcısızlık” olarak adlandırılır.

Dil ve konuşma gelişimi sırasında her 100 çocuktan 4’ ünde erken dönem kekemelik belirtisi görülmektedir. Kekemeliğe gelişimsel bir sorun diyebiliriz, çünkü kekemelik belirtileri  büyük oranda dil ve konuşma gelişiminin başladığı yıllarda görülür. Bu % 4’lük dilime giren çocukların %75’i yani 3’ü bu sorunu kendiliğinden aştığı görülür. Her 100 çocuktan 1’inde bu sorun kalıcı olur.

Kekemelik çocukluk çağında görülen bir problem olmakla beraber nadiren ergenlik dönemi ve sonrasında da başlayabilmektedir.

Çocukluk dönemi ya da sonrasında geçirilen ciddi bir beyin hasarı sonrasında da kekemelik başlayabilir. Bu durum “nörojenik kekemelik” olarak adlandırılmaktadır.

Nörojenik kekemeliği olan bireylerde, beyin hasarı öncesinde bir kekeleme öyküsünün olmadığı belirtilmektedir

Kekemeliğin Genel Özellikleri

 • Genellikle çocuklukta başlar. 3,5 yaşından önce. Erken dönem kekemeliğin zaman içerisinde çocuk tarafından kendiliğinden kontrol altına alınabildiği gözlenmiş ve bu tip konuşma sorunu olan çocuklardan %75’inin 5-6 yaş civarında kekemelikten kurtuldukları ortaya konmuştur.

 • Yetişkinlerde başlayanlar nörojeniktir, gelişimsel değildir.
 • Erkeklerde kızların en az üç mislidir. Yaş büyüdükçe oran erkeklerin aleyhine artar (yetişkinlerde beş erkeğe bir kadın). Çünkü kızlar daha spontan bir iyileşme gösterirler.

 • Davranış standartlarının, rekabetin ve cezanın yüksek olduğu toplumlarda kekemelik daha fazladır. Çocuk yetiştirme adetlerinin daha toleranslı olduğu toplumlarda kekemelik az görülmektedir.
 • Ailesel, kalıtımsal. Kekeleyenlerin %40 ila 60’ının ailesinde ya kekeleyen ya da kekelemiş ve iyileşmiş birisi bulunmaktadır.

 • Kekemeler stres ve zorluk azalıp dikkatleri konuşmadan başka bir yere çekildiklerinde daha az kekelerler. Bunun tersi durumlardaysa kekemelik artar.

Kekemeliğin Nedenleri Nelerdir?

Kekemeliğin nedeni ebeveynler kadar araştırmacıların da merak ettikleri ve hala kesin bir cevap bulamadıkları bir sorudur. Günümüzde kekemeliğin nedenlerine dair ileri sürülmüş pek çok farklı kuram vardır. Bunların hiçbiri kesin ve net bir şekilde kekemeliğin nedenini ortaya koyamamıştır.

Kekemelik herhangi bir fiziksel yetersizlikten kaynaklanmaz. Sanılanın aksine, herhangi bir kaza, korku, şok gibi duygusal problemlerden dolayı da ortaya çıkmaz. Psikolojik faktörler, kekemeliğe yatkınlığı olan (ailesinde de kekemelik hikayesi olan) kişilerde tetikleyici bir rol oynayabilir.

Ancak doğrudan doğruya kekemeliğin sebebi değildir. kekemeliğin nedeninin psikolojik olmadığı bilimsel olarak kabul edilen bir gerçektir. Yani hiçbir çocuk, korktu ya da üzüldüğü için kekeme olmaz.

Bu gibi duygusal durumlar, eğer çocukta genetik bir yatkınlık söz konusu ise (birincil derecede akrabalarında kekemelik öyküsü varsa) tetikleyici bir rol oynayabilir. Günümüzde kekemeliğin nedenine ilişkin pek çok farklı görüş olmakla beraber, henüz tam olarak neyin kekemeliğe yol açtığı bilimsel olarak ortaya konulamamıştır.

Farklı kişilerde farklı nedenleri olabilir ya da birkaç neden bir araya geldiğinde ortaya çıkabilir. Kekemeliğin nedenleri ile kekemeliğin sürmesi ya da kötüleşmesinin nedenleri farklı olabilir.

Günümüzde kekemeliğin nedenine ilişkin olarak yapılan çalışmalar giderek beynin çalışma sistemi üzerinde odaklanmaktadır. Akıcı konuşan bireylere kıyasla, kekemeliği olan bireylerin beyin aktivitelerinde ne gibi farklılıkların olabileceğini araştırmak üzere çeşitli beyin görüntüleme tekniklerinden yararlanılmaktadır.

Son zamanlarda yapılan araştırmalar kekemeliğin nöro-fizyolojik boyutlarıyla ilgili önemli ipuçları vermektedir. Kekeme olanlarla kekeme olmayanların yada kekemelerin kekelemedikleri zamanki beyin faaliyetleri incelendiğinde, akıcı konuşma ve kekeleme arasındaki aktivitelerinin belirgin bir biçimde farklı olduğu gözlenmiştir.

En son bulgular kekemeliğin konuşma anında değil öncesinde meydana gelen farklı beyin aktivitelerine yol açtığını ortaya koymaktadır Yapılan araştırmalarda, kekeleme anında sağ hemisferde normal konuşan bireyler göre farklı aktivasyonlar olduğunu ortaya koymuştur.

Yapılan araştırmalar sağ hemisferde ortaya çıkan sıra dışı aktivasyonun terapiyle ya da akıcılığı arttıran stratejilerle azaldığı görülmektedir.

Kekemelik geliştiğinde tedavi edilebilir mi?

Evet. Hem çocukların hem de yetişkinlerin tedavisine yönelik bir çok başarılı yaklaşım vardır. Bir tedavi yaklaşımının diğerinden üstün olduğuna yönelik bilimsel veri yoktur.

Kekemelik iyileştirilebilir mi?

Kekemelik için iyileştirme terimini kullanmaktan kaçınmak en iyisidir. Kekemelik bir hastalık değildir. Amaç iletişimde başarılı olmak ve akıcılığı arttırmak olmalıdır. Kekemelik kontrol altına alınabilen bir problemdir.

Kekemelik Bazen kendiliğinden düzelebilir bazen de uygun tedavilerle kekemelik genellikle kontrol altına alınabilir. Kekemelik tedavisinde temel amaç kekemeliği kontrol altına alarak akıcı konuşmayı sağlamaktır.

Kekemelik, birçok durumda kişi için daha az sorun yaratıcı hale getirilebilir. Yani kekemelik davranışı tamamen ortadan kalkmasa bile denetim altına alınmış olur.

Bu özellikle dil ve konuşma terapistlerinin çabasına ve kekemeliği olan kişinin ve yakınlarının işbirliğine bağlıdır.

Çocuğumun kekelediğini duyduğumda ne yapmalıyım?

Çocuklar genelde kekelediklerinin farkında değildir. Dikkatlerini kekelemelerine çekmeyin, “dur ve tekrar dene”, “konuşmadan önce düşün”, “daha yavaş konuş” gibi uyarılarda bulunmayın. Çocuğun söylediğini dikkatle ve sabırla dinleyin ve çocuğun nasıl söylediğine odaklanmayın.

Kekemeliğin tedavisi için kim yardımcı olabilir?

Çocuklarda ve yetişkinlerde kekemelik sorunu ile ilgili deneyimi olan bir dil ve konuşma terapistinden yardım almak sorunun giderilmesinde yardımcı olabilir.

Serkan BENGİSU
Uzman Dil ve Konuşma Terapisti

Источник: https://www.konusmaterapistim.com/tr/icerik/42/static/img/favicon

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть