Çocuklarda Kekemelik

içerik

Çocuklarda kekemeliğe dikkat!

Çocuklarda Kekemelik

Konuşma seslerinin üretiminde bozulmalar meydana gelebilir. Genelde çocukluk çağında başlayan ve bazı durumlarda yaşam boyu devam eden bu bozulmalar kekemelik olarak adlandırılır.

Kekemeliğin gerçek nedeni bilinmemekle birlikte, yapılan son çalışmalarda bu bozuklukta genetiğin rol oynadığı belirtilmektedir. Kekeleyen birçok bireyin kekemelik riski geliştirmelerine neden olan özellikleri kalıtsal olarak getirdiği düşünülür.

Bu özelliklerin gerçek doğası ise henüz bilinmez. Ancak bu özellikler, bireyin cümleyi akıcı olarak üretmesi için gerekli olan çeşitli kas hareketlerini birleştirme yeteneğini bozar.

Dil gelişiminin en hızlı olduğu 18 ay- 7 yaş arasında başlayan kekemelik bazı çocuklarda yaşanan ufak bir heyecandan sonra bile başlayabilir. Kekemeliğin konuşma gecikmesiyle de karıştırılmaması gerekmektedir.

Dil gelişim sürecindeki akıcı olmayan konuşmayla kekemeliği karıştırmayın

Kekemelik dil gelişimi sürecinde çocuklarda meydana gelen normal kelime tekrarları ile karıştırılabilir. Ayırıcı tanı için normal akıcısızlığı anlamak önemli bir nokta. Konuşma gelişiminin ilk yıllarında bütün çocuklar akıcılık bozukluklarına karşı duyarlı olur.

Konuşmanın normal akıcısızlığı genellikle 2-7 yaş çocukları arasında, özellikle 2,5-4 yaş arasında yükselmiş bir oranla ortaya çıkar. Normal akıcısızlık gösteren çocuklar 3 yaş sonrasında genellikle ses ya da hece değil kelime veya öbek tekrarları yapar.

Ayrıca normal çocuklar takılmalarının farkında olmaz ve heyecan, hayal kırıklığı gibi belirtiler gösteremezler.

Kekemeliği fark eden çocuklar duruma tepki gösterir

Kekemelik 18 ay ile 7 yaş arasında herhangi bir dönemde başlayabilir. Ancak en çok dil gelişiminin hızlı olduğu 3 ve 5 yaş arasında ortaya çıkar. Bazı çocuklarda kekemeliğin başlangıcı yeni bir kardeşin doğması, yeni bir eve taşınma gibi normal stres durumlarından sonra aniden oluşabilir.

Bu gibi durumlarda öncelikle sakin olmak ve ardından uzman bir konuşma terapistiyle iletişime geçmek gerekir. Çocuğun durumuna ve genetik faktörlere bakıldıktan sonra tedavinin zamanlamasına karar verilir. Kekelediğini fark eden çocuklar bu duruma karşı tepki göstermeye de başlıyorlar.

Örneğin, göz kırpma, vücudu öne atma, ayağını yere vurma gibi davranışlar da kekemeliğin akabinde görülebilir.

Kekemeliğin tedavisi çocuklarla yetişkinlerinkinde farklılık gösterir

Kekemeliği azaltmayı hedefleyen çeşitli terapi teknikleri bulunur. Başarının sağlanması için sistematik bir terapi programının uygulanması gerekir.

Terapi süreci kişinin başarısına, kekemelik şiddetine, terapi programının düzenli ilerleyişine bağlı olarak değişiklik gösterir. Kekemelik terapisinin başarısında kişinin yaşı da önem taşır.

Küçük çocuklar kekemeliğin henüz başında olmaları nedeniyle avantajlıyken yetişkin bireyler de terapi tekniklerini uygulamada daha bilinçli davranabildikleri için avantajlı konuma gelebilirler.

Terapi sonrasında konuşma akıcılık kazanır

Kekemeliğin herhangi bir ilacı veya ameliyatı yoktur. Kekemeliği olan bireylere dil ve konuşma terapistleri tarafından kekemelik terapisi uygulanır. Kekemelik terapisine genellikle kekemelik ortaya çıktıktan 3-6 ay sonra başlanır.

Bazı durumlarda, özellikle ailede kekemelik geçmişi varsa ve çocuğun kekemeliği şiddetliyse terapilere hemen başlanması gerekebilir. Her bireyin düzelme oranı farklılık gösterse de bütün çocuklar ve yetişkinler terapiden fayda görür.

Terapi sonrasında bazı çocuklarda kekemelik tamamen ortadan kalkarken, bazıları daha az kekelemelerine yardımcı olacak stratejileri öğrenirler. En önemlisi ise kekeleyen bireyler konuşma becerilerinde daha rahat olmaya başlar.

Kekemeliği abartmak da yanlış, yokmuş gibi davranmak da

Ailenin kekemelik karşısındaki davranışı önem taşır. Aile çocuğunda kekemelik davranışlarını gözlemlediğinde çocuğun endişesini arttıracak tutumlar sergilememeli. Ancak çocuğun kekemeliğini tamamen görmezden gelmek de doğru bir davranış değil.

Çünkü çocuğun dünyasında anne ve baba zor zamanlarında yanında olan, ona yardımcı olan kişilerdir ve kekeleme anlarında da çocuk zor bir durumun içerisindedir. Aile çocuğa karşı davranışlarını dil ve konuşma terapistinden danışmanlık alarak düzenlemelidir.

Terapinin aşamasına bağlı olarak ailenin çocuğa karşı tutumları değişiklik gösterebilir.

Kekemeliği tabu gibi görmeyin

Çocuğun çevresi sadece anne-baba ve yakın akrabalardan oluşmuyor. Çocuğun çevresindeki herkesin davranışlarını düzenlemek mümkün olmayabilir. Özellikle okul ortamındaki çocuklardan acımasız eleştiriler duyulabilir.

Bu nedenle çocuğu kekemelik konusunda bilinçlendirmek çok önemli. Toplumda kekemelik rahatlıkla fark edilen ama üzerine kesinlikle konuşulmayan bir tabudur.

Çocuklarımızla kekemelik üzerine konuşmak onların kendi dünyalarında yarattıkları korkuları yenmelerine yardımcı olur.

Paylaş

Источник: https://www.acibadem.com.tr/Hayat/Bilgi/cocuklarda-kekemelige-dikkat

Çocuklarda kekemelik nedenleri ve tedavisi

Çocuklarda Kekemelik

Çocukların dil gelişimini tamamlaması bir süreçtir. Ebeveynler için çocuklarının ilk sarf ettikleri sözler heyecan ve mutluluk kaynağıdır. Ancak konuşma sırasındaki yenilemeler ve bir sözcüğün aranması anne- babanın kulağına kekeleme gibi gelebilir.

Bunun nedeni çocukların 2-7 yaş arasında, en sık da 3-5 yaş arasında normal akıcı olmayan konuşma döneminde olmalarıdır. Yaratılış olarak kadınların beyinlerinde konuşmayla ilgili olan kısım erkeklere göre daha etkin çalışır.

Bu nedenle erkek çocuklarında normal akıcı olmayan konuşma dönemi kız çocuklara oranla 4-5 kat daha fazla görülür.

Her yüz çocuktan dördünü etkileyen kekemelik nasıl tedavi edilir

Bu yaşlardaki çocuklar dil gelişimini hala tamamlıyor olduğundan konuşma esnasında oluşan aksamalardan ötürü ‘çocuğum kekeme’ diye anne babaların paniğe kapılmaması gerekir. Ancak konuşma sırasında çocuğun sözcüğü tekrar etmesi kulağa sanki kekeleme gibi gelir.

Anne babalar çocukların gelişimi konusunda kuruntuya kapılarak, olayı büyütürler ve kendi kendilerine tanı koyup çocuklarının kekeme olduğuna karar verirler.

 Oysa yapılması gereken serinkanlı olmak ve her çocuğun bu gelişim döneminden geçmek durumunda olduğunu bilmektir.

Kekemeliğin nedenleri nelerdir?

Kekemeliğin birden fazla nedeni vardır bu durumun psikolojik, fizyolojik ya da  kalıtımsal nedenlerden kaynaklanabilir. Fizyolojik olarak beyin dalgalarından gelen iletim bozuklukları kekemeliğe neden olabiliyor. Solunum bozukluğu ve nefesi doğru kullanamama da nedenler arasında yer alıyor.

Çocukların psikososyal anlamda sıkıntı veren çevrelerde bulunması, ailevi problemler, herhangi bir şeyden duyulan şiddetli korku da kekemeliğe sebebiyet verebiliyor.

Baskı ve stres altında kalmaları, onlardan büyük beklentilerin olması, titiz ve kontrolcü bir çevrede yetişmesi nedeniyle  kekemelik ortaya çıkabilir.

Genelde kekemeliği başlatan korku ve strestir.

Çocuklarda konuşama bozuklukları ve tedavisi

Kekemeliğin çok görüldüğü bir neden de travma durumlarıdır. Birey ani korku kaygı gibi ağar ve ani duygu değişlerinden sonra kekeleyebilir ve ya konuşamayabilir.
Kekemeliğin nedenlerinden biri de ev içerisinde ebeveynler ya da yakın akrabalardan birinin kekeme olmasıdır. Çocuk o kişi ile özdeşim kurarak kekemelik gösterebilir.

Çocuklarda kekemelik doğal bir süreç midir?

Bir tür konuşma bozukluğu olan kekemelik konuşma esnasında ya da konuşmaya başladıktan sonra oluşan ses ve hece yenilemeleri, tekrarlama, uzatma, konuşma akıcılığında duraklama şeklinde çeşitli bozuklukları kapsamaktadır. Konuşmadaki ritim bozukluğu olarak da adlandırılan bu hastalığın nedenleri psikolojik, fizyolojik ya da kalıtımsal nedenlerden kaynaklanabiliyor.

Kekemeliğin çocukluk döneminde tespitinde özellikle ailelere önemli görevler düşüyor. “Aile, çocuğun ilk andan itibaren gelişiminde, sosyalleşme süreçlerinde ve davranışların gerçekleştirilmesinde en önemli etkendir.

Çocuğun konuşmaya başladığı ilk dönemlerinden sonra ne söylediğine ve nasıl söylediğine dikkat edilir. Bu dönem çocuklarda düşünme hızı, sözcükleri çıkarabilme hızından fazladır. Bu sebepten çocukta geçici kekemelik ve konuşma bozuklukları da görülebilir.

Kimi anne-babalar, çocuğun dil gelişimi sırasında yaşıtlarından farklı konuştuklarını tespit edebilirler.

İlk tespit sonrasında çocuğun konuşmasında sürekli ve klinik bir bozukluk olup olmadığının tespiti açısından bir uzmana başvurmak gerekir.

  Aileler, çocuğun ruhsal ve duygusal gelişimi için sağlıklı ortamlar yaratmalı,  daha güvenli ve sevecen  bir aile ortamı içerisinde onun  gelişimini destekleyerek sorunu aşmasında yardımcı olmalıdırlar.

Çocukluk döneminde atlatılabilecek bir durum olan  kekemelik için erken tespit ve doğru tedavi yöntemleriyle büyük oranda düzelme sağlanabiliyor. Ergenlik dönemiyle beraber bu oranın daha da arttığı söylenebilir.”

Kekemelik nedir? Belirtileri, teşhisi, nedenleri ve tedavisi

Kekemelik zeka geriliği değildir

Araştırmalar göstermiştir ki çocukluk döneminde kekelemenin geçici olarak ortaya çıkma nedeni çocuklardaki düşünme hızının konuşma hızından daha fazla olmasıdır. Kekeleyen çocuklar genelde düşünülenin tersine zekidir.

Çocuklar hızlı düşündüğü için düşünme hızı önde konuşma hızı arkada kalır. Aile tarafından çocuğun konuşmasının düzeltilmesi için baskı yapılmaz ise kekemelik kendiliğinden de geçebilir Kekemeliğe sebep olan faktörler korku ve strestir.

Ebeveynlerin beklentilerini yerine getiremeyen, baskı ve kontrol ruhuyla büyütülen bir çocukta da kekemelik ortaya çıkabilir.

Konuşma akıcılığı bozukluğu çocuğun okul başarısını, ilerleyen dönemde birey olarak mesleki başarısını ve  toplumsal iletişimi bozabilir. Bu durum çocuğu içine kapanık bir hale getirebilir. Bana gülecekler, benimle alay edecekler endişesiyle konuşmaya çekinirler.

İletişim kurmaktan kaçındıkları için arkadaşlık kurmakta zorluk çekebilirler.
Ancak kekemeliğe neden olan koşullar değiştikçe, kişi diğer insanlarla daha kolay iletişim kurdukça konuşması da düzelecektir. Bu eğitimle de söz konusu oluyor.

Kelime haznesi arttıkça kekemelik de iyileşme periyoduna girmiş olacaktır.

Çocuklarda ve Yetişkinlerde Kekemelik Tedavisi

Kekemelik, konuşma seslerinin üretiminde meydana gelen bozulmalarla karakterize oluşuyor. Genelde çocukluk çağında başlıyor ve bazı durumlarda yaşam boyu devam ediyor.

Kekemeliğin gerçek nedeni bilinmiyor. Ancak yapılan son çalışmalar bu bozuklukta genetiğin rol oynadığı belirtiliyor.

Kekeleyen birçok bireyin kekemelik riski geliştirmelerine neden olan özellikleri kalıtsal olarak getirdiği düşünülüyor.

Çocuklarda büyüme geriliğinin nedenleri

Bu özelliklerin gerçek doğası ise henüz bilinmiyor. Ancak bu özellikler, bireyin cümleyi akıcı olarak üretmesi için gerekli olan çeşitli kas hareketlerini birleştirme yeteneğini bozuyor. Dil gelişiminin en hızlı olduğu 18 ay- 7 yaş arasında başlayan kekemelik bazı çocuklarda yaşanan ufak bir heyecandan sonra bile başlayabiliyor.

Kekemelik dil gelişimi sürecinde çocuklarda meydana gelen normal kelime tekrarları ile karıştırılabiliyor. Ayırıcı tanı için normal akıcısızlığı anlamak önemli bir nokta. Konuşma gelişiminin ilk yıllarında bütün çocuklar akıcılık bozukluklarına karşı duyarlı oluyor.

Konuşmanın normal akıcısızlığı genellikle 2-7 yaş çocukları arasında, özellikle 2,5-4 yaş arasında yükselmiş bir oranla ortaya çıkıyor. Normal akıcısızlık gösteren çocuklar 3 yaş sonrasında genellikle ses ya da hece değil kelime veya öbek tekrarları yapıyor.

Normal çocuklar takılmalarının farkında olmuyor ve hayal kırıklığı gibi belirtiler göstermiyorlar.

Kekemeliği fark eden çocuklar duruma tepki gösteriyor

Kekemelik 18 ay ile 7 yaş arasında herhangi bir dönemde başlayabiliyor. Ancak en çok dil gelişiminin hızlı olduğu 3 ve 5 yaş arasında ortaya çıkıyor.

Bazı çocuklarda kekemeliğin başlangıcı yeni bir kardeşin doğması, yeni bir eve taşınma gibi normal stres durumlarından sonra aniden oluşabiliyor.

Bu gibi durumlarda öncelikle sakin olmak ve ardından uzman bir konuşma terapistiyle iletişime geçmek gerekiyor.

Çocuğun durumuna ve genetik faktörlere bakıldıktan sonra tedavinin zamanlamasına karar veriliyor. Kekelediğini fark eden çocuklar bu duruma karşı tepki göstermeye de başlıyorlar. Örneğin, göz kırpma, vücudu öne atma, ayağını yere vurma gibi davranışlar da kekemeliğin akabinde görülebiliyor.

Terapi sonrasında konuşma akıcılık kazanıyor

Kekemeliğin herhangi bir ilacı veya ameliyatı yok. Kekemeliği olan bireylere dil ve konuşma terapistleri tarafından kekemelik terapisi uygulanıyor. Kekemelik terapisine genellikle kekemelik ortaya çıktıktan 3-6 ay sonra başlanıyor.

Bazı durumlarda, özellikle ailede kekemelik geçmişi varsa ve çocuğun kekemeliği şiddetliyse terapilere hemen başlanması gerekebiliyor. Her bireyin düzelme oranı farklılık gösterse de bütün çocuklar ve yetişkinler terapiden fayda görüyor.

Terapi sonrasında bazı çocuklarda kekemelik tamamen ortadan kalkarken, bazıları daha az kekelemelerine yardımcı olacak stratejileri öğreniyorlar. En önemlisi ise kekeleyen bireyler konuşma becerilerinde daha rahat olmaya başlıyorlar.

Çocuklarla yetişkinlerin tedavileri farklılık gösteriyor

Kekemeliği azaltmayı hedefleyen çeşitli terapi teknikleri bulunuyor. Başarının sağlanması için sistematik bir terapi programının uygulanması gerekiyor.

Terapi süreci kişinin başarısına, kekemelik şiddetine, terapi programının düzenli ilerleyişine bağlı olarak değişiklik gösteriyor. Kekemelik terapisinin başarısında kişinin yaşı da önem taşıyor.

Küçük çocuklar kekemeliğin henüz başında olmaları nedeniyle avantajlıyken yetişkin bireyler de terapi tekniklerini uygulamada daha bilinçli davranabildikleri için avantajlı konuma gelebiliyorlar.

Kekemeliği abartmak da yanlış, yokmuş gibi davranmak da

Ailenin kekemelik karşısındaki davranışı önem taşıyor. Aile çocuğunda kekemelik davranışlarını gözlemlediğinde çocuğun endişesini arttıracak tutumlar sergilememeli. Ancak çocuğun kekemeliğini tamamen görmezden gelmek de doğru bir davranış değil.

Çünkü çocuğun dünyasında anne ve baba zor zamanlarında yanında olan, ona yardımcı olan kişilerdir ve kekeleme anlarında da çocuk zor bir durumun içerisindedir. Aile çocuğa karşı davranışlarını dil ve konuşma terapistinden danışmanlık alarak düzenlemelidir.

Terapinin aşamasına bağlı olarak ailenin çocuğa karşı tutumları değişiklik gösterebiliyor.

Kekemeliği tabu gibi görmeyin

Çocuğun çevresi sadece anne-baba ve yakın akrabalardan oluşmuyor. Çocuğun çevresindeki herkesin davranışlarını düzenlemek mümkün olmayabiliyor. Özellikle okul ortamındaki çocuklardan acımasız eleştiriler duyulabiliyor.

Bu nedenle çocuğu kekemelik konusunda bilinçlendirmek çok önemli. Toplumda kekemelik rahatlıkla fark edilen ama üzerine kesinlikle konuşulmayan bir tabu.

Çocuklarımızla kekemelik üzerine konuşmak onların kendi dünyalarında yarattıkları korkuları yenmelerine yardımcı oluyor.

Kekemelik tedavisinde ailelere düşen görevler

Çocuğun ilk sosyalleştiği ortam aile olduğundan kekeme çocukları olan anne – baba ve diğer aile bireylerine önemli görevler düşüyor. Öncelikle çocuk kekelediği zaman kesinlikle alay edilmemesi gerektiğini belirtiyor. “Çocuk kekelediğinde yüzünüzde oluşacak üzülme ya da acıma ifadelerinden kaçınmalısınız.

Düzgün konuşması yönünde ısrarlı şekilde telkinde bulunmak, çocuğun sözünü yarıda kesip cümlesini tamamlamak çocuk üzerinde bir baskı ve heyecan oluşturacak ve daha çok kekelemesine neden olacaktır.  “Kekeme” terimi çocuğun duyabileceği ortamlarda vurgulanmamalıdır.

Sabırlı olmanız, çocuğunuzu konuşurken dinlemeniz ve düzgün konuşmanızla çocuk için rol model olabilirsiniz.

Konuşması sırasında kekeme çocuklar göz teması kurmaktan kaçınabilirler, ancak siz yine de çocuğunuz ile göz teması kurmaya çalışın ve konuşurken dudaklarına bakmayın.”

Anne Baba kekemelik konusunda çocuğa nasıl destek olabilir?

 • Kekemeliğin aşılmasında en önemli etken sevgi dilidir. Öncelikle çocuk anne babasının ona sevdiğini hissetmelidir.
 • Anne baba çocuğun ruhsal ve duygusal gelişim için sağlıklı bir ortam yaratmalıdır. Ebeveynler aralarındaki sorunları çocuğa yansıtılmadan çözülmelidir. Çünkü gergin ortamların kekemeliği arttırmaktadır.
 • Çocuk konuşma esnasında teklediğinde ya da bir sözcüğü aradığında asla sinirlenmeyin ve sabırlı bir şekilde konuşmasının bitmesini bekleyin.
 • Çocuk konuşurken göz kontağı kurun.
 • Konuşma sırasında teklediğinde cümleleri asla onun yerine tamamlamayın.
 • Başkalarının yanında çocuğun kusuru hakkında asla konuşmayın.
 • Daha akıcı konuşan akranlarıyla çocuğu asla kıyaslamayın. Böyle bir kıyaslama çocuğun iyileşme sürecini yavaşlatır.
 • Özellikle alay etme ve konuşmaya zorlamanın olumsuz etkisi fazladır. Arkadaş çevresinde eksik konuştuğu için başka çocuklar tarafından alaya alınması engellenmeli bunun için gerekirse öğretmenin desteği alınmalıdır. Öğretmen bu durumdaki bir çocuğa nasıl davranılması gerektiğini, bunun geçici bir dönem olduğu ve dalga geçilecek bir durum olmadığı hususunda öğrencilerini yönlendirmesi faydalı olacaktır.

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/cocuklarda-kekemelik-tedavisi/

Çocuklarda Kekemelik Sorunu Nedenleri Ve Tedavisi

Çocuklarda Kekemelik

Kekemelik, konuşma yapıldığı zaman ya da konuşmayı yapmaya başlanıldığı zaman birtakım sesleri veya söylenen kelimeleri tekrar ederek ya da duraklayıp söyleme ile meydana gelen konuşmanın akıcılığının bozulmasına neden olan yanlış konuşma alışkanlığıdır. Bu sorunu yaşayanlar özellikle heyecanlandıkları zaman, baskı altında olduklarında, stres yaşadıklarında, sinirlenince, yeni kişilerle konuşurken, toplum karşısında konuşurken, önemli bir kişiyle konuşurken daha sık kekelerler.

Kekemelik Ne zaman Ortaya Çıkıyor?

Çocukların dil gelişimini tamamlaması bir süreçtir. Anne babalar için çocuklarının ilk söylediği sözler heyecan ve sevinç kaynağıdır. Fakat konuşma esnasında yenilemeler ve bir sözcüğün aranması anne – babanın kulağına kekeleme gibi gelebilir.

Bunun sebebi çocukların 2 – 7 yaş arasında, en sık da 3 – 5 yaş arasında normal akıcı olmayan konuşma döneminde olmalarıdır. Yaratılış özelliğinden dolayı kadınların beyinlerinde konuşmayla ilgili olan kısım erkeklere göre daha etkin çalışır.

Bu sebeple erkeklerde normal akıcı olmayan konuşma dönemi kızlara oranla 4 – 5 kat daha fazla görülür.

Kekemeliğin Nedenleri Nelerdir?

Kekemeliğin birden fazla sebebi vardır. Bu durum psikolojik, fizyolojik ya da  kalıtımsal nedenlerden kaynaklanabilir. İkinci durumdan ötürü beyin dalgalarından gelen iletim bozuklukları bu soruna yol açabiliyor. Solunum problemi ile nefesi doğru kullanamama da nedenler arasında yer alıyor.

Psikososyal bakımdan sıkıntı veren ortamlarda yer alması, aile sorunları, herhangi bir şeyden duyulan şiddetli korku da bu soruna sebep olabiliyor.

Baskı ve stres halinde olmaları, çocuklardan büyük isteklerin olması, titiz ve kontrolcü bir çevrede yetişmesi sebebiyle bu sorun ortaya çıkabilir. Genelde kekemeliği başlatan korku ve strestir. Kekemeliğin çok görüldüğü bir neden de travma durumlarıdır.

Kişide ani korku, kaygı gibi ağır ve ani duygu değişimlerinden sonra kekeleme meydana gelebilir ya da konuşamayabilir.

Kekemeliğin nedenlerinden biri de ev içerisinde ebeveynler ya da yakın akrabalardan birinin kekeme olmasıdır. Çocuklar o kişi ile benzerlikler kurup kekemelik gösterebilir.

Kekemeliğin Tespitte Ailenin Önemi

Bu problemin çocukluk evresi tespiti için özellikle ailelere önemli görevler düşüyor. Aile, çocukların ilk zamanlarından itibaren gelişiminde, sosyalleşmelerinde ve davranışların gerçekleştirilmesinde en önemli faktördür.

Çocuğun konuşmaya başladığı ilk dönemlerinden sonra ne söylediğine ve nasıl söylediğine dikkat edilir. Bu dönem çocuklarda düşünme hızı, sözcükleri çıkarabilme hızından fazladır. Bu nedenden dolayı çocukta kalıcı olmayan kekemelik ve konuşma bozukluğu da görülebilir.

Bazı ebeveynler, çocuğun dil gelişimi esnasında yaşıtlarından farklı konuştuklarını tespit edebilirler.

İlk tespitten sonra çocuğunuzun konuşmasında devamlı ve klinik bir bozukluk olup olmadığının tespiti açısından bir uzmana danışmanız gerekmektedir.

Aileler, çocuklarının hem ruhsal açıdan gelişimi hem de duygusal açıdan gelişimi için olumlu ortamlar yaratmalıdır, daha güvenli ve huzurlu  bir aile ortamı içerisinde onun  gelişimini destekleyerek sorunu aşmasında yardımcı olmalıdırlar.

 Çocukken giderilebilecek bir durum olan  bu sorun için erken tanı ve doğru tedavi yöntemleri ile büyük oranda düzelme sağlanabiliyor. Ergenlik dönemiyle beraber bu oranın daha da arttığı söylenebilir.”

Kekemelik Zekâ Geriliği Değildir

Araştırmalardan anlaşılmıştır ki çocukluk döneminde bu problemin geçici olarak ortaya çıkma nedeni çocuklardaki düşünme hızının konuşma hızından daha fazla olmasıdır. Bu sorunu çocuklar genelde düşünülenin aksine zekidir.

Çocuklar hızlı düşündüğü için düşünme hızı önde konuşma hızı arkada kalır. Aile tarafından çocuğun konuşmasının düzeltilmesi için baskı yapılmazsa bu sorun kendiliğinden de geçebilir. Kekemeliğe sebep olan faktörler korku ve strestir.

Anne babalarının isteklerini yerine getiremeyen, baskı ve kontrol zoru ile büyütülen bir çocukta da bu sorun ortaya çıkabilir.

Kekemeliğin Sosyal Yönden Çocuk İçin Yarattığı Zorluklar

Konuşmanın akıcı olmaması sorunu, çocukların okuldaki başarısını, sonraki yıllarda kişisel olarak mesleki başarılarını ve toplumsal iletişimlerini bozabilir. Bu durum çocukları içine kapanık bir hale getirebilir. Bana gülecekler, benimle alay edecekler korkusu ile konuşmaktan uzak dururlar. İletişim kurmaktan uzak durdukları için arkadaşlık kurmakta zorluk çekebilirler.

Ancak bu soruna yol açan durumlar değiştikçe, birey diğer insanlarla daha kolay iletişim kurdukça konuşmasında da düzelme meydana gelecektir. Bu eğitimle de söz konusu oluyor. Kelime haznesi arttıkça kekemelik de iyileşme periyoduna girmiş olacaktır.

Çocuklarda ve Yetişkinlerde Kekemelik Tedavisi

Bu sorun, konuşma seslerinin üretimi sırasında meydana gelen bozulmalar ile karakterize oluşuyor. Genel olarak çocukluk döneminde başlıyor ve bazı durumlarda hayat boyu devam ediyor.

Kekemeliğin gerçek nedeni bilinmiyor. Fakat yapılan son çalışmalar bu bozuklukta genetik faktörlerin rol oynadığı belirtiliyor.

Kekeleyen pek çok bireyin kekemelik riski geliştirmelerine sebep olan özellikleri kalıtsal olarak getirdiği düşünülüyor.

Bu özelliklerin gerçek doğası ise henüz bilinmiyor. Fakat bu özellikler, şahsın cümleyi sürükleyici olarak üretmesi için gerekli olan çeşitli kas hareketlerini birleştirme yeteneğini bozuyor. Dil gelişiminin en hızlı olduğu on sekiz ay – yedi yaş arasında başlayan bu sorun bazı çocuklarda meydana gelen ufak bir heyecandan sonra bile başlayabiliyor.

Anne Baba kekemelik konusunda çocuğa nasıl destek olabilir?

 • Kekemeliğin aşılmasında en önemli etken sevgi dilidir. Öncelikle çocuk anne babasının ona sevdiğini hissetmelidir.
 • Ebeveynler onların ruhsal ve duygusal gelişimi için olumlu bir ortam yaratmalıdır. Gergin ortamlar kekemeliği arttırmaktadır.
 • Çocuğunuz konuşmaya başladığı zaman tekleme olduğu zaman ya da bir sözcüğü aradığında ne olursa olsun sinirlenmeyin ve sabır göstererek bir şekilde konuşmasını bitirmesini bekleyin.
 • Çocuk konuşurken göz kontağı kurun.
 • Konuşma esnasında teklediği zaman cümleleri asla onun yerine siz tamamlamayın.
 • Başka kişilerin yanında çocuğunuzun kusuru ile ilgili asla konuşmayın.
 • Daha akıcı konuşan akranlarıyla çocuğu asla kıyaslamayın. Böyle bir kıyas yapılması onun iyileşme süresini yavaşlatacaktır.
 • Dalga geçme ve konuşmaya zorlamanın negatif etkisi fazladır. Arkadaşlarının içinde eksik konuştuğundan dolayı başka çocuklar tarafından alaya alınmasının önüne geçilmelidir. Bunun için gerekirse öğretmeninin desteğine başvurulmalıdır. Öğretmenin bu durumdaki bir çocuğa nasıl davranılması gerektiğini, bunun geçici bir dönem olduğunu ve alay söz konusu olacak bir durum olmadığı konusunda öğrencilerini yönlendirmesi faydalı olacaktır.

Paylaş:Yazdır

Источник: https://fullbilgi.net/saglik/cocuk/cocuklarda-kekemelik-sorunu-nedenleri-ve-tedavisi/

Çocuklarda Kekemelik Belirtileri Nelerdir, Nasıl Tedavi Edilir

Çocuklarda Kekemelik

çocuklarda kekemelik belirtileri nelerdir,kekemelik nasıl tedavi edilir

Bir tür konuşma bozukluğu olan kekemelik bir kelimeyi veya heceyi tekrarlayarak ve duraklama şeklinde konuşmanın bozulmasıdır. Kekemelik çocukluktan başlayan bir konuşma bozukluğudur.

Çocukların konuşmaya başladığı dönemde kelime ve sesleri uzatması, sözcükleri tekrar ederek konuşması ya da konuşurken duraksaması kekemelik olarak tanımlanmaktadır.

Çocuklukta fark edilen kekemeliğin tedavi edilmesi mümkündür ve tedavi sürecinde başarıya ulaşma olasılığı yüksektir.

Konuşmaya yeni başlayan çocuklarda konuşmayı öğrenmede bir aşama olarak görülür. Çocuklarda Geç Konuşma Nedenleri? yazımıza da bakmanızı tavsiye ederiz..

Ne demek istediklerini anlatamayan çocuklarda dil gelişimi ve konuşma gelişemez, kekemelik olarak kalır.  Çocukları önemli ölçüde etkileyen kekemelik özgüven kaybına, sinir ve stresin artmasına yol açabilmektedir.

Çocuklarda Kekemelik Belirtileri Nelerdir

Kekemeliğin belirtileri çocukların dil gelişimi başladığı zaman ortaya çıkmaktadır. Bu yaş aralığı 2-5 yaş arasıdır.

 Kekemeliğin oluşması için çocuğun konuşma gelişimi döneminde mesafe katetmiş olması gerekmektedir.

Konuşma gelişimi içinde mesafe katetmiş çocuklarda sebebi tam olarak bilinmeyen şekilde konuşmada takılmalar, kelimelerin uzatılması ve tekrarlamalar oluşmaktadır.

Çocukların konuşma gelişiminin başladığı 2-5 yaş arasında çok fazla akıcılık sorunu yaşanmaz. Çocukların %5’i konuşmada akıcılık sorunu yaşamaktadır. Bu sorunu yaşayan çocuklar genelde okul çağına gelene kadar kendiliğinden akıcılık sorununu üzerlerinden atmaktadırlar.

Ancak geri kalan erken kekemeliği ve yetişkin kekemeliği olan bireyler toplumumuzun %1’ini oluşturmaktadır. Yani ülkemizin nüfusu göz önüne alındığında yaklaşık 800 bin kişi kekemelik sorunu yaşamaktadır. Kekemelik yaşayan çocukların %80’inde bu sorun zamanla kendiliğinden kaybolabildiği gibi %20’lik kısmında geçmemektedir.

Aileler çocuklarının konuşmalarında akıcılık sorunu, takılma, kekeleme fark ettiklerinde konuşma ve dil uzmanı bir doktora başvurmalıdır.

Kekemelik Belirtileri 

 • Cümle kurmakta zorlanma
 • Kelimelerdeki heceleri uzatma
 • Bir kelimeyi veya heceyi arka arkaya tekrarlama
 • Hımm gibi takılma sözcüklerini sık tekrar etme
 • Konuşma esnasında gerginlik ve stres yaşama
 • Kelimeleri düzgün telaffuz etmek için kendini sıkma
 • Konuşma esnasında aşırı heyecan

Kekemelik baskı altında, korku ve heyecan gibi durumlarda daha da artabilir.

Kekemelik Nedenleri Nelerdir 

Ülkemizde kekemeliğin nedeni olarak; “yaşanılan psikolojik travmalardır” şeklinde bir algı bulunmaktadır. Ancak bu algı tek başına yeterli değildir. Kekemeliğin nedenlerinin çok boyutlu olarak ele alınması gerekir.

Kekemeliğin fizyolojik ve psikolojik olarak oluşturduğu risk faktörleri bulunmaktadır. Solunum bozukluğu, nefesi doğru kullanamama ve beyin dalgalarından gelen iletim bozukluğu kekemeliğin nedenleri arasındadır.

Kekemeliğin psikolojik nedenleri arasında psikolojik anlamda zor ve sıkıntı veren bir çevrede bulunması, ailevi problemler ya da yaşamış oldukları travmatik olaylar da yer almaktadır. Ayrıca çocukların şiddet görmesi ya da baskı altında kalmaları kekemeliği tetikleyebilir.

Çocukların aşırı titiz ya da kontrollü bir aile ortamında yetişmeleri de kekemeliğin nedenleri arasındadır.

Kekeme bireylerin birçoğu kekemeliğe çocukluk dönemlerinde başlamaktadır. Kekemeliği başlatan, çocukluk döneminde yaşanan korku,baskı ya da aşırı strestir.

Çocukluk döneminde yaşanan ani korku, şok ya da duygu değişimleri gibi durumlar da kekemeliğe neden olan sebepler arasındadır.

Kekemeliğin bir diğer nedeni; çocuğun yaşadığı ev içerisinde ebeveynlerden birinin kekeme olması ya da yakın akrabalardan birinin kekemelik sorunu olmasıdır. Çocuk böyle bir ortamda kekeme olan kişiyle özdeşim yakalayarak kekemelik gösterebilmektedir.

Kekemelik Nasıl Tedavi Edilir

Kekemelik gelişen psikolojik yaklaşımlar sayesinde tedavi edilebilen bir rahatsızlıktır. Ancak bilinmelidir ki kekemelik tedavisi, tedavi yöntem ve süresi ile çocuğun yaşına göre değişmektedir. Tedavi sonucunda kekemelerin büyük çoğunluğu iyileşmektedir.

Ülkemizin birçok ilinde kekemelik tedavi merkezleri bulunmaktadır. Kekemeliğin tedavisinde ailenin gözlemi ve yaklaşımı çok önemlidir. Çocuklarında kekemelik belirtisi gözlemleyen aile paniğe kapılmamalı ve vakit kaybetmeden dil ve konuşma uzmanı bir doktora başvurmalıdır.

Kekemelik tedavisi terapi şeklinde gerçekleşmektedir. Bireyin ailesi ve çevresi de terapi sürecine dahil edilerek terapiler gerçekleştirilir ve bu sayede tedavi daha başarılı bir şekilde devam eder. Konuşma terapisti ve psikolog kekemeliğin tedavisinde etkindir.

Kekemelik yaşayan çocuklara karşı ailelerin davranışı da çok önem taşımaktadır. Sabırlı ve anlayışlı yaklaşımları tedavi sürecini başarıya taşımakta önemli rol oynar.

Kekemelik Yaşayan Çocuklara Nasıl Davranılmalı

 • Kekemelik yaşayan çocuğu dikkatli bir şekilde dinlemeli ve göz teması kurmalısınız.
 • Konuşma sırasında çocuğun cümlesini bitirmesini beklemeli ve müdahale etmemelisiniz.
 • Onunla konuşurken acele etmeden yavaş konuşmalısınız.
 • Çocuğunuz konuşurken dudaklarına bakmayın ve sabırla onu dinleyin.
 • Takılma yaşadığında cümlelerini siz tamamlamayın.
 • Kekemelik yaşayan bir çocuk stres ve baskıcı ortamlardan uzak durmalıdır.
 • Kekemelik yaşayan bir çocuğa yapılacak en büyük kötülüklerde biri onunla dalga geçmektir. Dalga geçilen bir çocuk kendini değersiz hisseder ve yoğun stres yaşar. Yaşadığı stresle birlikte kekemeliği daha da artabilir. Çocuğun yakın çevresi arkadaşları da bu konuda anlayışlı olmalıdır.

Источник: https://www.faydaloji.com/cocuklarda-kekemelik-belirtileri-nelerdir-nasil-tedavi-edilir/

Çocuklarda kekemelik

Çocuklarda Kekemelik

Çocuklarda kekemelik, genellikle dil gelişiminin başladığı erken dönemlerde ortaya çıkan ve 5 yaş civarında iyice belirginleşen bir durumdur.

Bir çeşit konuşma bozukluğu olan kekemelik, konuşma esnasında veya konuşmaya başlarken bazı ses veya sözcükleri tekrarlayarak veya duraklayarak çıkarma ile gelişen konuşmanın akıcılığını bozan, yanlış konuşma alışkanlığı olarak tanımlanır.

Değişim Terapi ve Danışmanlık Merkezi’nde Psikolog Ayşe Yanık Knudsen, kekeme olan bireylerin özellikle heyecanlandıklarında, baskı altına girdiklerinde, stres yaşadıklarında, sinirlenince, yeni kişilerle konuşurken, toplum karşısında konuşurken, önemli bir kişiyle konuşurken takılmanın arttığını belirtiyor.

Kekemelik ne zaman ortaya çıkıyor?

Kekemelik, genellikle dil gelişiminin erken dönemlerinde (2-6 yaş) ortaya çıkıyor.

Çocuklarda, 1,5-2 yaşına dek süren dönemin ardından düşünce gelişimi, konuşma gelişimine göre daha ön planda olduğu için düşüncesini kelimelere aktarması sorun olabilir bu da kekemeliğe yol açabilir.

Kekemeliğin daha çok belirgin olduğu ortalama yaşı 5 yaş civarıdır. Kekemelik, erkek çocuklarda kız çocuklarına oranla kekemelik daha çok görülmektedir.

Kekemelik neden kaynaklanıyor?

Kekemeliğin birden fazla nedeni vardır. Psikolog Ayşe Yanık Knudsen, bu durumun psikolojik, fizyolojik ya da kalıtımsal nedenlerden kaynaklanabildiğini belirtiyor. Psikolog Knudsen şunları söylüyor:

“Fizyolojik olarak beyin dalgalarından gelen iletim bozuklukları kekemeliğe neden olabiliyor. Solunum bozukluğu ve nefesi doğru kullanamama da nedenler arasında yer alıyor.

Çocukların psikososyal anlamda sıkıntı veren çevrelerde bulunması, ailevi problemler, herhangi bir şeyden duyulan şiddetli korku da kekemeliğe sebebiyet verebiliyor. Baskı ve stres altında kalmaları, onlardan büyük beklentilerin olması, titiz ve kontrolcü bir çevrede yetişmesi nedeniyle kekemelik ortaya çıkabilir.

Genelde kekemeliği başlatan korku ve strestir. Kekemeliğin çok görüldüğü bir neden de travma durumlarıdır. Birey ani korku kaygı gibi ağar ve ani duygu değişlerinden sonra kekeleyebilir ve ya konuşamayabilir.

Kekemeliğin nedenlerinden biri de ev içerisinde ebeveynler ya da yakın akrabalardan birinin kekeme olmasıdır. Çocuk bu durumda o kişi ile özdeşim kurarak kekemelik gösterebilir.”

İlk kekemelik tespitinde aile faktörü

Kekemeliğin çocukluk döneminde tespitinde özellikle ailelerin önemli bir rol oynadıklarını vurgulayan Psikolog Ayşe Yanık Knudsen, “Aile, çocuğun ilk andan itibaren gelişiminde, sosyalleşme süreçlerinde ve davranışların gerçekleştirilmesinde en önemli etkendir. Çocuğun konuşmaya başladığı ilk dönemlerinden sonra ne söylediğine ve nasıl söylediğine dikkat edilir. Bu dönem çocuklarda düşünme hızı, sözcükleri çıkarabilme hızından fazladır. Bu sebepten çocukta geçici kekemelik ve konuşma bozuklukları da görülebilir.

Kimi anne-babalar, çocuğun dil gelişimi sırasında yaşıtlarından farklı konuştuklarını tespit edebilirler.

İlk tespit sonrasında çocuğun konuşmasında sürekli ve klinik bir bozukluk olup olmadığının tespiti açısından bir uzmana başvurmak gerekir.

Aileler, çocuğun ruhsal ve duygusal gelişimi için sağlıklı ortamlar yaratmalı, daha güvenli ve sevecen bir aile ortamı içerisinde onun gelişimini destekleyerek sorunu aşmasında yardımcı olmalıdırlar.

Çocukluk döneminde atlatılabilecek bir durum olan kekemelik için erken tespit ve doğru tedavi yöntemleriyle büyük oranda düzelme sağlanabiliyor. Ergenlik dönemiyle beraber bu oranın daha da arttığı söylenebilir.” dedi.

Kekemeliğin sosyal yönden zorlukları

Konuşma akıcılığı bozukluğu çocuğun okul başarısını, ilerleyen dönemde birey olarak mesleki başarısını ve toplumsal iletişimi bozabilir. Bu durum çocuğu içine kapanık bir hale getirebilir. Bana gülecekler, benimle alay edecekler endişesiyle konuşmaya çekinirler. İletişim kurmaktan kaçındıkları için arkadaşlık kurmakta zorluk çekebilirler.

Ancak kekemeliğe neden olan koşullar değiştikçe, kişi diğer insanlarla daha kolay iletişim kurdukça konuşması da düzelecektir. Bu eğitimle de söz konusu oluyor. Kelime haznesi arttıkça kekemelik de iyileşme periyoduna girmiş olacaktır.

Kekemelikte ailelere düşen görevler

Çocuğun ilk sosyalleştiği ortam aile olduğundan kekeme çocukları olan anne – baba ve diğer aile bireylerine önemli görevler düşüyor.

Psikolog Ayşe Yanık Knudsen, öncelikle çocuk kekelediği zaman kesinlikle alay edilmemesi gerektiğini belirtiyor ve şunları söylüyor:

“Çocuk kekelediğinde yüzünüzde oluşacak üzülme ya da acıma ifadelerinden kaçınmalısınız. Düzgün konuşması yönünde ısrarlı şekilde telkinde bulunmak, çocuğun sözünü yarıda kesip cümlesini tamamlamak çocuk üzerinde bir baskı ve heyecan oluşturacak ve daha çok kekelemesine neden olacaktır.

Kekeme terimi çocuğun duyabileceği ortamlarda vurgulanmamalıdır. Sabırlı olmanız, çocuğunuzu konuşurken dinlemeniz ve düzgün konuşmanızla çocuk için rol model olabilirsiniz. Konuşması sırasında kekeme çocuklar göz teması kurmaktan kaçınabilirler, ancak siz yine de çocuğunuz ile göz teması kurmaya çalışın ve konuşurken dudaklarına bakmayın.”

Источник: http://www.saglikveguzellik.net/cocuklarda-kekemelik.html

Kekemelik Nedir? | Çocuklarda Kekemelik Neden Olur?

Çocuklarda Kekemelik

Kekemelik, akıcı konuşmayı sekteye uğratan tekrarların, uzatmaların ya da kesintilerin neden olduğu bir tür konuşma bozukluğudur.  2-5 yaş arasındaki çocukların dil gelişimi esnasında yaygın olarak görülür. Erkek çocuklarda, kız çocuklara oranla daha sık rastlanır.

Bebeklik döneminde bir takım sesler çıkararak başlayan dil gelişimi, hecelere daha sonra kelimelere dönüşür. Kelimelerin bir araya getirilmesi ile konuşma yetisini kazanan çocuk, artık kendisini akıcı bir şekilde konuşarak ifade etmeye başlar.

Ancak, çocuk yaşıtlarına göre konuşmada güçlük çekiyor, uzatmalar yapıyor, belirli heceleri, kelimeleri ve/veya cümleleri tekrarlı bir şekilde söylüyorsa kekemelik söz konusu olabilir.

Çocuk konuşmayı öğrendikçe ve çevresinde deneyimledikçe yaşadığı kekemelik durumu 3-6 ay arasında hiç bir profesyonel müdahale olmadan kendiliğinden geçebilir.

Ancak, 6 aydan daha uzun sürecek olursa kekemelik tedavisi için mutlaka bir uzmana başvurulması gerekir.

Kekemeliğe zamanında müdahale edilmezse çocuk okul ve yetişkinlik dönemlerinde psikolojik açıdan da oldukça sıkıntı çekebilir.

22 Ekim Dünya Kekemelik Günüdür.

Kekemelik Neden Olur?

Kekemeliğin bu zamana kadar bulunmuş net bir nedeni yoktur. Ancak uzmanlar çeşitli faktörlerin kekemeliğe neden olduğunu ifade etmektedirler. Bunlar:

 1. Genetik. Kekeme olan kişilerin yaklaşık %60’ı bu konuşma bozukluğunu aileden alır.
 2. Çocukluk döneminde birden fazla dile maruz kalmak. Çocuğun çevresindeki kişilerin birden fazla dil konuşması dil gelişimi esnasında dil problemlerine ya da gecikmelere neden olabilir.
 3. Nörofizyoloji. Beynin konuşma esnasında farklı bölümlerinin çalışması. Kekemelik yaşamayan birine göre kekemelik yaşayan birinin konuşma esnasında beyninin başka bir bölümü çalışır.
 4. Aile ve yaşam tarzı. Bazı ailelerinin hızlı yaşam tempoları ve çocuklarından yüksek beklenti içinde olmaları çocukta kekemeliğe neden olabilir. Aynı zamanda çocuğun üzerindeki aşırı baskı ve kaygı da çocukta kekemeliğe neden olabilir.
 5. Hızlı konuşma oranı. Hızlı konuşan çocuklarda kekemelik gözlemlenebilir.

Kekemeliğin Erken Belirtileri Nelerdir? 

Kekemeliğin en erken belirtisi 18-24 ay arasında; çocuğun kelime haznesinin her geçen gün arttığı ve bunları cümle haline getirebileceği dönemde ortaya çıkar.

Bu esnada çocuk kelimeleri çıkarırken takılabilir, bunu tekrar tekrar söyleyebilir. B-b-bana v-v-er gibi. Böyle zamanlarda ailenin çocuğa karşı yaklaşımı ve tutumu çok önemlidir.

Yapılacak en temel davranış, sabırlı ve sakin olmaktır.

Eğer kekemeliğe ergenlik dönemine kadar müdahale edilmezse ömür boyu devam eder.

Bu durum bir kaç hafta sürebileceği gibi, daha uzun süre de devam edebilir. Her konuşma sırasında yaşanabileceği gibi aralıklarla da görülebilir. 5 yaşından önce kekelemeye başlayan çocuklar genelde desteksiz bir şekilde kendiliğinden iyileşir.

Ancak konuşurken çok zorlanmaya başlarsa, kekemelik her geçen gün artarsa ve kekemeliğin yanında çocuğun yüz ve beden hareketlerinde farklılıklar meydana gelmeye başlarsa, konuşulması gerekli durumlarda konuşmaktan çekinirse,  çocuğunuzu her zaman takip eden doktorunuza durumu danışabilir ya da bir konuşma ve dil terapistine başvurabilirsiniz.

Kekemeliğin tedavisi yoktur. Dolayısıyla kekemeliğin ilacı da yoktur. Ancak dil terapistleri (Speech-language pathologist (SLP)) çocukla birebir çalışarak kekemeliğin giderilmesi konusunda bireysel davranış teknikleri geliştirirler. Bu nedenle iyileşme süreci ve yöntemleri çocuktan çocuğa farklılık gösterir.

Kekemelik konusunda toplumun farkındalığının artması konuşma bozukluğu yaşayan çocukların kendilerini daha iyi hissetmesini sağlar. Bu bağlamda toplumun bilinçlenmesi çok önemlidir. “Bize gülmek yerine, destek olun!..”

Kekemelik Evde Tedavi Edilir mi?

Uzmanlara göre kekemelik aslında bir hastalık değildir. Dolayısıyla tedavisi de yoktur. Bu nedenle “Kekemelik evde tedavi edilir mi?” sorusunun yerine: “Çocuğun ya da bireyin kekemelik problemi nasıl çözülür, konuşmanın düzelme süreci nasıl yönetilmelidir? şeklinde sorular daha uygun bir yaklaşım olabilir.

Kekemeliğin düzelme sürecinde başta ebeveynler olmak üzere yakın çevrenin yapabileceği pek çok faydalı eylem bulunmaktadır. Bunlar:

 • Gerginlikten uzak, rahat, sakin ve eğlenceli konuşma ortamları hazırlayın. Belli konu başlıkları belirleyip, o konular hakkında çocukla karşılıklı diyalog şeklinde konuşun.
 • Çocuğu mümkün olduğunca TV, bilgisayar, tablet ve telefon gibi cihazlardan uzak tutarak, insanların bulunduğu ortamlara dahil edin.
 • Çocuğunuzun konuşmasını eleştirmeyin, takıldığı yerlerde müdahale etmeden ve düzeltmeden, sakin bir şekilde konuşmasını tamamlamasını bekleyin.
 • Eğer çocuğunuz çok çekingense onu kalabalık ortamlara dahil etmek için zorlamayın. Konuşması için baskı yapmayın. Kendini rahat hissettiği ortamlar oluşturun ya da öyle etkinliklere dahil olun.
 • Onu dinlerken vücut dilinizi de kontrol edin. Söz ile söylemeseniz dahi yapacağınız ufak bir kaş göz hareketi dahi onu hayal kırıklığına uğratabilir.
 • “Dur ve derin nefes al!”, “Sakin ol!, “Yavaşlama” gibi sözleri motive maksatlı kullansanız dahi kırıcı olabilirsiniz, dikkatli olun!
 • Çocuğunuza direktifler vermek yerine sakin bir ruh hali ve ağır, anlaşılır bir dille konuşarak örnek olun.
 • Çocuğunuza talep ettiğinde kekemelik ile ilgili bilgiler vermekten, bu durumu bir yere kadar pek çok insanın yaşadığını söylemekten çekinmeyin.
 • Konuşma bozukluğunun giderilmesi için gösterdiğiniz gayreti hissetmesine imkan sağlayın.

Kaynaklar:

https://kidshealth.org/en/parents/stutter.html

https://www.webmd.com/parenting/stuttering#1

Источник: https://yenianneyim.com/kekemelik/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.