Çocuklarda Konuşma Bozukluğunun Belirtileri

içerik

Çocuklarda Konuşma Bozukluğu Nedenleri ve Tedavisi – Sağlık Ocağım .NET

Çocuklarda Konuşma Bozukluğunun Belirtileri

Çocuklarda kekeleme, artikülasyon sorunları ve sesle ilgili olanlar gibi çok sayıda konuşma bozukluğu bulunabilir.

Kekelemek, durarak, aynı ses ya da heceleri tekrarlayarak (örneğin “ko-ko-ko-nuşma” gibi) ya da ses veya heceleri uzatarak (örneğin “ssssseni” gibi) konuşma akışının kesilmesidir.

Çocukların çoğunda, özellikle 2-4 yaş arasındakiler başta gelmek üzere, karmaşık dil becerileri geliştirdikleri sırada, kekeliyor gibi durdukları bir dönem yaşanmaktadır.

Hemen bütün çocuklar okula başladıklarında bu sorunu yenmiş olurlar.

Kekelemeye devam eden çocukların anlayışınıza ve cesaret vermenize gereksinimleri vardır. Kekeleme sorunu olan çocuğa tekrar tekrar sorular sorarak ya da cümleleri tekrarlamasını isteyerek dikkati bu soruna yönlendirmemek gerekir.

Bunun yerine çocuğa dikkatlice ve sabırlı olarak dinlemek gerekir. Kekeleme sorunu olan çocuğa ailesi desteklemeli ve onu sevdiklerini hissetirmelidir. Çocuk dikkatini kendine döndürür ise kekelemesi artabilir.

Kekeleme sorunu olan çocuk için, doktor değerlendirme ve tedavi amacı ile ebeveynleri konuşma ve dil uzmanına se edebilir. Kekeleme devam eder ya da başka dil sorunları ortaya çıkar ise çocuğun işitmesinin değerlendirilmesi de gerekebilir.

Çocuklarda artikülasyon nedenleri ve tedavisi

Artikülasyon sorunu olan çocuklar sesleri, heceleri ya da kelimeleri yanlış şekilde söylerler.

Bazı sesleri atlayabilirler (örneğin “şapka” yerine “apka”), bir ses ya da hece yerine başkasını kullanabilirler (örneğin “tırtıl” yerine “tığtıl”) ya da bir ses veya heceyi bozarak kullanırlar.

Artikülasyon sorunları, seslerin yanlış öğrenilmesi, bozuk konuşmaların taklit edilmesi ya da beyin felci, yarık damak ve yarık dudak veya işitme bozukluğuna bağlı gelişebilir. Artikülasyon sorunu aynı zamanda ses ritim bozukluğu olarak da adlandırlır.

Örneğin çocuk R harfi yerine Y harfi kullanır ve bu durum artikülasyon, fonolojik bozukluk şeklinde tanımlanır. Çocuklar sesleri çıkartmayı evreler halinde öğrenirler ve yaklaşık sekiz yaşına kadar dildeki bütün sesleri doğru olarak çıkartabilmelidirler.

Artikülasyon sorunu olan çocukta konuşma tedavisi, üç yaş dolaylarında başlandığında çok etkili olur. Çocukta kelimeleri seslendirme bozukluğu var ise mutlaka bir uzman görüşü alınmalıdır. Artikülasyon problemi olan çocuğun işitme muayenesine ya da konuşma terapisine ihtiyacı olabilir.

Çocuklarda ses sorunları nedenleri ve tedavisi

Ses sorunları olarak, ses kısıklığı, olağandışı tiz ya da yüksek ses çıkartma, çın çın öten bir ses, anormal rezonans (örneğin genizden gelen bir ses ile konuşma) ya da soluk soluğa kalarak konuşma sayılabilir.

Bu sorunların bir bölümüne zorlanma ya da sesin aşırı kullanılması veya soğuk algınlığı neden olabilir ve durum geçicidir.

Diğer nedenler arasında ses tellerinde (larinks) hasarı, ağız tavanındaki yumuşak dokularda bulunan defektler (bozukluklar), diş sorunları ya da larinks veya burunda polipler gibi altta yatan bir hastalığa bağlıdır.

Ses sorunu olan bir çocuk için doktora çocukta dört haftayı geçen bir ses sorunu bulunup bulunmadığını söylemek gerekir.

Bu durumda doktor aileyi bir kulak, burun ve boğaz hastalıkları uzmanına (otolaringolog) se eder ve KBB uzmanı da, ses sorununun altında yatan herhangi bir fiziksel sorun var ise bunu saptamak için muayene ve bazı tetkikler isteyebilir.

Ses sorununun nedeni polip ise, çıkartılması için cerrahi girişim gerekebilir. KBB uzmanı çocuğa konuşma terapisi için konuşma ve dil patologuna da se edebilir 

Konuşma terapisi nedir?

Çocuklarda konuşma sorunlarının çoğu, konuşma ve dil sorunlarının değerlendirilmesi ve tedavisi konusunda özel bir eğitim ile birlikte master ya da doktora eğitimi almış bir kişi olan, eğitimli bir konuşma ve dil patoloğu tarafından uygulanan konuşma terapisi ile düzeltilebilir ya da en azından hafifletilebilir. Uzmanın mutlaka bir lisansı bulunmalıdır.

Konuşma terapisti çocuğun konuşmasını dinler ve ağız, burun ve boğazını muayene eder. Ayrıca konuşma bozukluğu olan çocukta bir işitme testi uygulayabilir.

Spesifik bir sorun belirlendikten sonra, terapist çocuğun konuşmasını geliştirme amaçlı ona konuşma egzersizleri yapmayı öğretir.

Terapist ayrıca ailenin tamamı ile birlikte çalışabilir ve çocuğun öğretmenlerine konuşma sorununu anlatıp yardımcı olabilecekleri yollar da önerebilir.

Çocuk hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

Источник: https://www.saglikocagim.net/cocuklarda-konusma-bozuklugu-nedenleri-tedavisi/

Çocuklarda Geç Konuşma Nedenleri Geç Konuşma Nasıl Tedavi Edilir

Çocuklarda Konuşma Bozukluğunun Belirtileri

çocuklarda geç konuşma nedenleri,geç konuşma nasıl tedavi edilir

Bir çocuğun yaşıtlarıyla aynı düzeyde konuşma becerisi gösterememe durumuna konuşma bozukluğu veya dil gecikmesi denilmektedir.

Konuşma organlarından kaynaklanan bir sorun neticesinde ortaya çıkan konuşma bozukluğu ‘organik konuşma bozukluğu’ olarak adlandırılırken, herhangi bir organdan kaynaklanmayan konuşma bozukluğuna ise ‘işlevsel konuşma bozukluğu’ adı verilmektedir.

Bu yazımızda konuşma gecikmesi, çocuklarda geç konuşma nedenleri, geç konuşma nasıl tedavi edilir gibi sorunlar hakkında kısaca bilgi vereceğiz.Konuyla ilgili olması sebebiyle bebeklerde konuşma süreci nasıl gelişir yazımıza da bir göz atabilirsiniz.

Dönemlerine Göre Çocuklarda Konuşma Özellikleri

 • 3-6 ay arasındaki bu dönemde her çocuk anlamsız sesler çıkarır.
 • 6-12 ay arasındaki bu dönemde ba-be-ma-me gibi heceler tekrar tekrar söylerler.
 • 12 aylık bebekler ismiyle seslenildiğinde bakmalıdırlar.
 • 12-16 ay arasındaki bebekler dede-baba gibi anlamlı kelimeler söyleyebilmelidirler.
 • 24 ay bittiğinde 5-10 kelimeden oluşan konuşma dağarcığı olmalıdır.
 • 36. aya kadar ‘Bu ne?’ , ‘Top nerede?’ Gibi kısa sorulara anlamlı cevaplar vermelidir.
 • 36. aya kadar 2 ya da 3 kelimeli cümleler kurarak konuşabilirler.
 • 36. aydan sonra kullandığı kelimeler ve konuştuğu cümleler herkes tarafından anlaşılır olmalıdır.
 • 4-5 yaşlarında basit bir olayı anlatabilmelidir.
 • 6-7 yaşındaki bir çocuk daha karışık olayları anlatabilmelidir.

Çocuklarda Geç Konuşma Nedenleri

Çocuklarda görülen konuşma bozuklukları tedavi edilmeden önce çocuklarda geç konuşma nedenleri iyice irdelenmelidir. Konuşma gecikmesine neden olabilecek tüm durumlar dikkatlice incelenmelidir. Bunun için en temel bakılması gereken, konuşma organlarının işlevsel bir sorununun olup olmadığıdır.

Beyin fonksiyonlarının yanı sıra göz, kulak, burun, boğaz, sinir sistemi ile ilgili olası problem durumları derinlemesine araştırılmalıdır. Çocukta işitme kaybı olması konuşması ile ilgili sorun teşkil edebilir. Konuşma zorluğu yaşayan çocukların işitme testlerinin yapılmış olması gerekmektedir.

Ayrıca dil bağı, dudak yarığı ve damak yapısı bozukluğuna karşın ağız içi incelenmeli, tedavisinin de yapılmış olması gerekmektedir.

Kulak burun boğaz uzmanı ve çocuk nörolojisi çeşitli tetkikler yaparak konuşma bozukluğunun sebeplerini organlara bağlı olmadığını tespit ederlerse çocuk psikiyatrisinden yardım almanız gerekebilir. Çünkü konuşma gecikmesinin sebebinin organik olmadığı durumlarda psikolojik incelemeler yapılmalıdır. Çocuklarda geç konuşmanın nedenleri:

 • Otizm ve zekâ geriliği yapan hastalıklar
 • Prematüre doğum
 • Büyüme gelişim geriliği
 • Aile bireylerinde gecikmiş dil bozukluğu
 • İşitme ve görme kusurları
 • Sara, depresyon gibi kronik hastalıklar
 • Yarık dudak ve damak yapısındaki bozukluklar
 • Genetik-kromozom bozuklukları
 • İki dil konuşulması
 • Aşırı anne–baba tutumları
 • Çocuğa konuşma fırsatının verilmemesi

Geç Konuşmaya Neden Olan Diğer Etmenler:

 1. TV izleme: Özellikle 0-4 yaş arası çocukların yoğun olarak TV izlemeleri sonucunda, insanlarla iletişim kurmakta zorlandıkları, kendi halinde olma ve insanlarda uzaklaşma eğilimi içinde oldukları, duygusal ve sosyal yönden arkadaşları ile ilişki kuramadıkları, seslenmelere tepki vermedikleri gözlenmiştir.

 2. Evde Model Alınacak Kişiler: Büyüdüğü ortamdaki kişilerin kendini ifade ederken kullandığı kelime sayısı, dil ve üslup çocuğun konuşma gelişimi için etkileyici niteliktedir.

 3. Kardeş Kıskançlığı: Özellikle kardeşi henüz doğmuş olan çocuklar, oluşan bu yeni ortamda eskisi kadar ilgi görmediklerini düşünüp kendilerini ifade etmekten kaçınarak, konuşmazlar ve böylece tepki koyabilirler.

 4. Ailevi Durum: Çeşitli durumlardan dolayı ailede birden fazla dilin konuşuluyor olması çocuklarda dil gelişim bozukluğu, geç konuşma gibi sorunlar doğurabilir.

 5. Yalnız Çocuk: Özellikle büyüme çağında yalnız bırakılan, kendisiyle çok konuşulmayan çocuklar dil gelişimi yönünden zayıf kalabilir, geç konuşma sorunları yaşayabilirler.
 6. Cinsiyet: Erkek çocuklarının kız çocuklarına göre daha geç konuştuğu söylenebilir. Bu farklılığın aylar bazında hissedilir olabileceğini hatırlatmak isteriz.

Geç Konuşmanın Belirtileri

Çocuklar gelişim dönemleri özellikleri gereği önce ‘alıcı dil’ yani çevreden gelen yönergeleri izleme, dinleme ve ona uygun davranma eğilimi içindedirler.

Sonrasında ise ‘ifade edici dil’ yani çevreye ve yönergelere karşılık verme kendisini anlatma eğilimi içindedirler.

Çocuğunuzun geç konuşma yaşadığını anlamak için geç konuşmanın belirtilerini bilmek ona göre çocuğu izlemek ve gözlem yapmak önemlidir.

 • Çocuğun işaret ve iletişimi anormal ise
 • Kıısıtlı sözcük haznesi var ise
 • Anlamsız sesler çıkarıyorsa
 • Çevresindeki olaylara karşı tepkisiz ise
 • Yeni ortamlara uyum sağlayamıyorsa
 • Yalnızlığı tercih ediyorsa
 • İsteklerini jest, mimik ve hareketlerle anlatma eğilimi gösteriyorsa
 • Dikkat dağınıklığı görülüyorsa
 • Aniden öfkeleniyorsa
 • Kavramları anlamada zorlanıyorsa

Çocuğunuzda bu tarz belirtileri sıkça görüyorsanız dil ve konuşma terapistine başvurmanız gerekebilir.

Gecikmiş Konuşma Nasıl Tedavi Edilir?

Günümüzde gelişen tıp dünyası ile birlikte dil ve konuşma rahatsızlıklarına da birçok çözümler bulunmaktadır. Gecikmiş konuşma nasıl tedavi edilir, tedavi sürecinde nelere dikkat edilir sizler için araştırdık.Bebeklerde erken konuşma konusunu ayrıntılı olarak incelediğimiz bebeğin erken konuşması için yapılması gerekenler yazımıza da bir göz atmanızı tavsiye ederiz

Öncelikle çocuğunun dil eğitimine katkı sunması için anne ve babalara eğitim verilmelidir. Çocuklarıyla yeterli ve etkili bir iletişim kurmanın önemli olduğu, çocuklara konuşmaları için fırsatlar verilmesi gerektiği anne ve babalara anlatılmalıdır.

Çocuğun istediğini dile getirirken konuşması için sabırla beklenmeli, konuşmaya teşvik edilmeli ve onun yerine konuşma yapılmamalıdır. Çocuğa cevaplaması için sorular yöneltilmeli ve uygun bir süre beklenmelidir.

Ayrıca çocuğun kısa öyküler oluşturması için etkinlikler planlanmalıdır. Tüm bu eğitim planlanırken çocuğun sadece anne babası değil, yakın çevresindeki herkes çocuğun konuşması yönünde teşvik edici çalışmalar yapmalı ve örnek oluşturma çabasında olmalıdır.

Bu süreci en rahat şekilde atlatması için çocuğa sabırla destek olmalıdır.

 • Çocuğunuza sevgi ile yaklaşın ve sık sık konuşun.
 • Onunla iletişim kurarken tane tane konuşun ve acele etmeyin.
 • Bazı kelimeleri yanlış söylediğinde baskı yapmayın, düzeltmesi için şans verin.
 • Ona bol bol sorular sorun.
 • Söylediği hece ve sesleri ona tekrarlatın.
 • Yalnız kalmasına fırsat vermeyin.
 • Yaşıtlarıyla oyunlar oynaması için ortamlar yaratın.
 • Gördüğü nesneler ile ilgili bir şeyler anlatın.
 • Mümkün olduğunca TV den uzak tutun.
 • TV izliyorsanız siz de yanında olun ve izledikleri ile ilgili sorular sorup sohbet edin.
 • Duygu ve isteklerini hareketlerle değil sözcüklerle anlatmasını isteyin.
 • Ona kitap okuyun, masal anlatın, ninniler söyleyin.
 • Hikâye kartları ile küçük öykü yaratma oyunları oynayın.
 • Temel beslenmesine çok dikkat edin.
 • Uyku düzenine mutlaka uyun.

Источник: https://www.faydaloji.com/cocuklarda-gec-konusma-nedenleri-gec-konusma-nasil-tedavi-edilir/

Çocuklarda Konuşma Bozukluğu

Çocuklarda Konuşma Bozukluğunun Belirtileri

Konuşma, çevremizdeki kişilerle iletişim kurmanın başlıca yollarından biridir.

Bu normal büyüme ve gelişmeyi izlemek için en etkili yollardan biri olmakla birlikte, potansiyel sorunları tanımlamak için başvurulan ilk yollardandır.

Konuşma bozukluğu, genellikle bir ses, kelime veya cümlenin tekrarı ile şekillendirilen ritim bozukluklarıdır. Kekemelik, belki de en ciddi konuşma bozukluğu olarak gösterilebilir. Diğer konuşma bozuklukları ise:

Mafsal eksiklikler: Yanlış ya da uygunsuz yapılan seslerin çıkışı

Ses bozuklukları: Kalite, ses perdesi, ses, ses yüksekliği ve anormallikleridir.

Gecikmiş konuşma bir çocuğun yaşıtlarıyla benzer konuşma becerilerini sağlayamaması olarak tanımlanabilir. Herhangi bir organa bağlı olarak konuşmada bozukluk olmasına organik konuşma bozukluğu; herhangi bir organda bozukluk olmadan ortaya çıkan duruma işlevsel konuşma bozukluğu denilir.

Konuşma bozukluğunun nedenleri nelerdir?

Bir çocukta konuşmanın olabilmesi için dil (lisan) becerisi gelişmiş olmalı, ses üretimi yapılabiliyor olmalı ve konuşma işlevini yerine getirecek organlarda bozukluk olmamalı.

Bu durumda zeka, işitme, görme, ağız boşluğu, üst hava yolları, akciğerler ve bunları besleyen sinir sistemi ve kas sisteminin doğal olması gerekir.

Bu nedenle gecikmiş konuşması olan bir çocukta konuşma bozukluğu varlığının belirlenebilmesi için göz, kulak, burun, boğaz, beyin, sinir sistemi ve kas, iskelet sistemi problemleri araştırılmalı. Konuşmada gecikmenin en önemli nedenlerinden biri işitme azlığı. İşitme azlığı doğumsal olabileceği gibi sonradan da oluşabilir.

Çocuğunuz daha önceden duyarken yeni başlayan bir işitme azlığı olabilir. Yüksek sesleri duyması, bazı sesleri (sadece pes sesler, sadece tiz sesler) duyması onda işitme kaybı olmadığını göstermez ancak konuşmanın başlamamasına neden olabilir.

Bu nedenle konuşmasında gecikmeden şüphelenilen çocuklarda detaylı bir işitme değerlendirmesi yapılması gerekli. Sonradan olma işitme kaybının en sık nedeni üst solunum yolunda sorun yaşayan çocuklarda orta kulak havalanmasının bozulmasıyla ortaya çıkan durumlar.

Bunun yanında fark edilmeyen bir damak yarığı (submukozal) dil bağı varlığı gibi ağız içi problemleri de geç konuşma veya konuşma bozukluğu yapabilir.

KBB, çocuk nörolojisi ve çocuk psikiyatrisi, bu çocuklardaki patolojiyi ortaya koymak için birlikte çalışır. Organik bozuklukların olmadığı saptanan çocukta problem işlevseldir. Sorun işlevsel konuşma bozukluğu olabilir veya gelişimsel dil gecikmesi olabilir. İşlevsel konuşma bozukluğunda ise herhangi bir organik neden yoktur. Bu durumda da en çok psikiyatrik rahatsızlıklar araştırılmalı.

Bekle gör yöntemi ile takip edilebilir

Çocuğunuzun dil gelişiminin tamamlanabilmesi için öncelikle dili anlamalı, sonra dili kullanabilmeli. Bunlara alıcı dil ve ifade edici dil denilir. Henüz konuşamayan bir çocukta dili anlamanın gelişmiş olması beklenir. Eğer alıcı dil becerisi gelişmişse kabaca beyin ve sinir sistemi açısından bir sorun olmadığı düşünülebilir.

Böyle bir çocuk henüz konuşamaz ancak ‘Bana topu getir; oyuncağını dolaba koy’ gibi komutları yerine getirebilir. Alıcı dili gelişen ancak ifade edici dili henüz oluşmamış 18-20 aylık çocuklarda gelişimsel dil gecikmesi olabilir. Bu durumda çocuk ‘bekle-gör’ yöntemiyle izlenebilir ancak bu arada diğer patolojiler araştırılmalı.

Özellikle bu çocuklarda genelde ailede geç konuşan anne, baba veya kardeş öyküsü bulunur.

Kısaca konuşma gecikmesinin nedenleri:

 • Prematüre doğum veya büyüme gelişme geriliği
 • İki dil konuşulması, sağ el-sol el kullanılması gibi çatışma yaratan durumlar
 • İşitme kayıpları, işitmenin algılama bozuklukları
 • Dil bağı, yarık damak-dudak gibi ağız içi problemleri
 • Otizm, zeka geriliği yapan hastalıklar
 • Psikososyal uyaran eksikliği
 • Üzerine titrenen çocuk; bir başka deyişle çocuğa konuşma fırsatının verilmemesi

 Konuşma bozukluğunun belirtileri nelerdir?

Bebeğinizde aşağıdaki gelişmeler yoksa bir uzmana danışabilirsiniz.

Her bebek 3–6 aylık oluncaya kadar anlamsız sesler çıkarabilir ve bu o çocukta işitme kaybı olmadığını göstermez. Sağlıklı doğan her bebekte mutlaka işitme taraması yapılmalı.

6–12 aylık bebek ”ba ba ba; ma ma ma” gibi anlamlı sesler çıkarmaya başlamalı.

12 aylık bebek ‘evet’, ‘hayır’ gibi komutları anlamalı, ismiyle çağırıldığında bakmalı.

12–16 ay arasında ‘dede; baba’ gibi anlamlı 1–2 kelimesi olmalı.

24. ay tamamlandığında 5–10 kelimeli bir kelime dağarcığı gelişmiş olmalı.

24–36 ay arasında ‘Bu ne? Top nerede? Ben kimim?’ gibi soruları anlıyor ve anlamlı cevap veriyor olmalı.

24–36 ay arasında 2 veya 3 kelimeli cümleler kurabiliyor olmalı.

36. aydan sonra kullandığı kelimeler yabancılar tarafından anlaşılıyor olmalı.

4–5 yaşında basit bir olayı anlatabiliyor olmalı.

7 yaşında karmaşık bir olayı anlatabiliyor olmalı.

Geçikmiş konuşmanın nedenlerini araştırın

Çocuğunuzun işitmesine ve konuşmasına engel oluşturan patolojiler araştırılmalı. Psikolojik bir engel varlığını sorgulayın. Daha sonra yaşıyla uyumlu gelişim testi, zeka testi değerlendirmeleri yapılmalı. Ayrıca kas ve sinir sistemini etkileyebilecek rahatsızlıkları araştırın. Tüm bunlar normalse konuşmada gecikmeye neden olabilecek çevresel faktörleri de irdelemenizde yarar var.

Dil eğitimi tüm günü kaplamalı

Bir çocuğun geç konuşmaya başlamasının nedeni dil yetisinden yeterince yararlanamamasından kaynaklanır. Bu nedenle bu çocukların aynı zamanda olabildiğince erken saptanması büyük önem taşır. Olası nedenler araştırılıp ortaya konduktan sonra nedene yönelik tedavi yapılır.

Hiçbir organik rahatsızlığı olmayan, ailede geç konuşma öyküsü olan yakını bulunan çocuk, daha önce de belirttiğimiz gibi bekle-gör yöntemiyle takip edilebilir. Erkek çocukların kız çocuklarına göre gelişimsel dil gecikmesine daha yatkın olduğu biliniyor. Bu süreç içerisinde çocuğunuzun dil eğitimine katkıda bulunmak için öncelikle onunla yeterli ve etkin iletişim kurmalısınız.

Konuşması için fırsat vermelisiniz. Çocuğunuzun istediği bir şey için önce bunu sözel olarak ifade etmesini beklemeli, sonra istediği şeyi gerçekleştirilmelisiniz. Günlük iletişiminizi ona soru yönelterek ve cevaplaması için zaman ayırarak sürdürmelisiniz. Ayrıca kısa öyküler oluşturması için çaba harcamasını sağlayın.

Çocuğunuzun yakın çevresindeki herkes, onunla birlikte olduğu her anı eğitim olarak düşünmeli, doğru konuşma örneği vermeli ve çocuğunuzun konuşması için fırsat sağlamalı.

Çocukluk döneminde en sık karşılaşılan konuşma problemlerinden biri konuşma seslerinin doğru üretilememesidir. Halk arasında “harf bozukluğu”, “harfleri söyleyememe” olarak ifade edilen artikülasyon bozukluklarıyla okul öncesi dönemde sıklıkla karşılaşılmaktadır.

1-3 yaş döneminde çocukların konuşurken basitleştirmeler yapmalarının normal olduğuna ancak yaş ilerledikçe konuşmanın anlaşılırlığının artması gerektiğine dikkat çekiyor. Genel bir ifade ile 4 yaşına gelmiş bir çocuğun konuşmasının aile dışındakiler tarafından da net bir şekilde anlaşılıyor olması gerekmektedir.

Bu konuda yapılan en sık hatalardan biri, çocukla sık vakit geçiren kişilerin bu konuşma şekline alışıp çocuğu rahat anlıyor olması nedeniyle mevcut konuşmayı sorunsuz algılaması ya da sevimli bulmasıdır.

Burada önemli olan ebeveynlerinin değil, arkadaşlarının ya da diğer yetişkinlerin çocuğu rahatlıkla anlayıp anlayamadığıdır.

Sesletim(artikülasyon), havanın ses tellerinden geçip dil, çene, dişler, dil ve damakta biçimlenip ses, hece ve kelimeler halinde işlenmesidir. Konuşma organlarının ardışık ve uyumlu hareketleri ile dile ait konuşma seslerinin doğru telaffuzu sağlanmaktadır.

Neden bazı çocuklar harfleri söyleyemez?

Bu durumun birçok farklı nedeni olabilir. Yapısal nedenlere bağlı olabileceği gibi, hiçbir nedene bağlı olmaksızın da bu sorun yaşanabilmektedir.

En sık karşılaşılan yapısal nedenler arasında; işitme engeli, yarık dudak damak, kaslarda zayıflık, dil bağı, zihinsel gerilik, otizm, nörolojik kökenli bozukluklar yer almaktadır. Ancak çoğu kez herhangi bir fiziksel neden olmaksızın da artikülasyon bozukluğunun varlığı ile sıklıkla karşılaşılmaktadır.

Çocuk o sesi çıkartabilmek için gereken doğru pozisyonu henüz bilmediğinden o sesi hatalı üretmektedir. Örneğin kişi “arı” yerine “ayı, “kedi” yerine “tedi” demektedir.

Sesbilgisel bozukluk dediğimiz bir diğer sorunda ise kişi konuşmanın temelini oluşturan dil kurallarına ait bilgiyi edinmede sorun yaşamaktadır.

Örneğin ‘k’ sesinin bir kelime içerisinde doğru kullanırken başka bir kelimede hatalı kullanabilir.

Bu durum artikülasyon bozuklukları ile karıştırılabilmekte ve ilerleyen dönemlerde okuma yazma becerilerini edinirken sorun yaşanmasına da neden olabilmektedir.

Ne zaman terapi desteği alınmalı?

Çocuklar her konuda olduğu gibi konuşma seslerini de belli bir sırada ve gelişimsel bir süreç içerisinde öğrenirler. Örneğin ‘b’ sesini 2-3 yaşlarında öğrenirken ‘r’ sesini daha geç öğrenmektedir. Ya da bir sesi bir kelime de doğru kullanırken, başka bir kelime içerisinde iken daha zor üretiyor olabilir.

Çocuğun konuşma anlaşılırlığının yetersiz olduğu şüphesi ebeveynlerinde ya da öğretmenlerinde oluştuysa mutlaka bir uzman görüşü almakta yarar vardır.

Çocuğun yaşına uygun konuşmayı değerlendirmeye yardımcı test bataryaları kullanılarak, doğal konuşma örnekleri alınarak ve gerekli gözlemler yapılarak, çocuğun konuşma seslerini yaşına uygun üretip üretemediği uzman tarafından tespit edilebilir.

Eğer çocuk konuşma seslerinin bir kısmının üretiminde sorun yaşıyor ise, sorun erken dönemde çözüldüğünde daha kısa sürede ve etkili sonuç alınabilmektedir. Terapi desteği almakta geç kalınır ise hem sosyal ve duygusal olarak çocuk etkilenmekte hem de alışkanlıkların yerleşmesine bağlı olarak düzelme biraz daha geç olabilmektedir.

Çocuğuma sesleri doğru üretmesi için nasıl yardımcı olabilirim?

1- Her şeyden önce doğru model olun

En önemli nokta, çocuğa doğru model olmaktır. En sık gözlenen hata ailenin de o hataya alışması ve hatta kendilerinin de benzer şekilde telaffuz etme başlamasıdır. Örneğin çocuk “su” yerine “fu” diyor ise yakın çevresi de çocuğa “ fu içer misin?” diye seslenebilmektedir.

2- Hatayı asla pekiştirmeyin!

Bir diğer sorun bu bebeksi konuşma şeklinin erken dönemde ailelere sevimli görünmesidir. 4 yaşını geçmiş bir çocukta bebeksi bir konuşma gözleniyorsa, destek alınmalıdır. Bu konuşmanın gelecek yıllara da benzer şekilde aktarılacağı ihtimali düşünülerek, pekiştirmek yerine yardımcı olmaya çalışılmalıdır.

3- Sürekli konuşmasını düzeltmeyin

Üretemediği bir ses konusunda, nasıl yapacağını bilmezken sürekli uyarmak, düzeltmek çocuğu duygusal olarak yıpratmaktadır. Aileler evde kendilerince buldukları formüllerle doğru dil pozisyonunu çocuğa öğretmeye çalışıp, işi daha da karmaşık hale getirebilmektedir. Bu nokta da uzman desteği alıp, çocuğa neyi nasıl yapacağını öğretmek daha doğru olacaktır.

4- Hassas davranın!

Ayrıca ebeveynler ya da yakın çevresindeki diğer kişilerin çocukla dalga geçmesi, bebeksi bulması gibi durumlarda yaşanabilmektedir. Kimsenin konuşmasından dolayı çocukla dalga geçmesine ya da aşağılamasına izin vermemek gerekmektedir. Bu konuda okulda öğretmenlerin de hassas davranması, diğer çocuklarında bu konuda hassas davranmaları konusunda önderlik etmeleri gerekmektedir.

6604 RESULTS FOUND ON THIS CATEGORY #

Yüzyılları aşan bir geleneğe sahip olan Halvetilik

Şair Arif Ay yönetiminde çıkarılan Edebiyat Ortam�

İlmin zahirisi ve batınisi vardır. Akli ve nakli ili

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُو

08.07.2018 tarihinde Genç Tasavvufçuları Destekleme

Kur’an-ı Kerim’in 108. suresi olan Kevser, kelime anlamı olarak ̶

Geleneksel Türk sanatları sergisi açıldı Gülce Sa

XII-XIII. yüzyılları arasında yaşamış bir sufi o

Ramazan aramaktır içimizdekini, vermektir içimizdeki

Allah’ın 99 isminden biri olan Rezzak, kelime anlam�

Источник: http://yabende.com.tr/?p=21043

Çocuğum Büyüyor Ama Konuşmuyor

Çocuklarda Konuşma Bozukluğunun Belirtileri
Kulak Burun Boğaz Hastalıkları
Memorial Ataşehir Hastanesi

Memorial Ataşehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü uzmanları, çocuklarda gecikmiş konuşma hakkında bilgi verdi ve anne babalara tavsiyelerde bulundu.

Gecikmiş konuşma bir çocuğun yaşıtlarıyla benzer konuşma becerilerini sağlayamaması olarak tanımlanabilir.

Bir çocuk yaşıyla uyumlu beklenen konuşmayı sağlayamıyorsa bu bir “konuşma bozukluğu” olabilir, veya “gelişimsel dil gecikmesi” olabilir.

Herhangi bir organa bağlı olarak konuşmada bozukluk olmasına “organik konuşma bozukluğu”, herhangi bir organda bozukluk olmadan ortaya çıkan duruma “işlevsel konuşma bozukluğu” denir.

Konuşma Bozukluğu Kulak Burun Boğaz Kaynaklı Olabilir

Bir çocukta konuşmanın olabilmesi için dil (lisan) becerisi gelişmiş olmalı, ses üretimi yapılabiliyor olmalı ve konuşma işlevini yerine getirecek organlarda bozukluk olmamalıdır.

Bu durumda zekâ, işitme, görme, ağız boşluğu, üst hava yolları, akciğerler ve bunları besleyen sinir sistemi ve kas sisteminin doğal olması gerekir.

Bu nedenle gecikmiş konuşması olan bir çocukta konuşma bozukluğu varlığının belirlenmesi için göz, kulak burun boğaz, beyin, sinir sistemi ve kas- iskelet sistemi problemleri araştırılmalıdır.

Konuşmada gecikmenin en önemli nedenlerinden biri işitme azlığı olmasıdır. İşitme azlığı doğumsal olabileceği gibi sonradan kazanılmış da olabilir. Çocuk daha önceden duyarken yeni başlayan bir işitme azlığı olabilir.

Çocuğun yüksek sesleri duyması, bazı sesleri (sadece pes sesler, sadece tiz sesler) duyması o çocukta işitme kaybı olmadığını göstermez ancak konuşmanın başlamamasına neden olabilir.

Bu nedenle konuşmasında gecikmeden şüphelendiğimiz çocukta detaylı bir işitme değerlendirmesi yapmak esastır. Edinsel (sonradan olma) işitme kaybının en sık nedeni sık üst solunum yolu geçiren çocuklarda orta kulak havalanmasının bozulmasıyla ortaya çıkan durumlardır.

Bunun yanında fark edilmeyen bir (submukozal) damak yarığı, dil bağı varlığı gibi ağız içi problemleri de geç konuşma veya konuşma bozukluğu yapabilir.

KBB, çocuk nörolojisi ve çocuk psikiyatrisi, bu çocuklardaki patolojiyi ortaya koymak için birlikte çalışır. Organik bozuklukların olmadığı saptanan çocukta problem işlevseldir.

Sorun işlevsel konuşma bozukluğu olabilir veya gelişimsel dil gecikmesi olabilir. İşlevsel (fonksiyonel) konuşma bozukluğunda ise herhangi bir organik neden yoktur.

Bu durumda da en çok psikiyatrik rahatsızlıklar araştırılmalıdır

Çocuk “Bekle – Gör” Yöntemi ile Takip Edilebilir

Konuşma için tüm bireyler içinde bulunduğu topluma ait olan dili (lisan) kullanır. Çocukta dil gelişiminin tamamlanabilmesi için öncelikle dili anlamalı, sonra dili kullanabilmelidir.  Biz bunlara “alıcı dil” ve “ ifade edici dil” diyoruz.

Henüz konuşamayan bir çocukta dili anlamanın gelişmiş olmasını bekleriz. Eğer alıcı dil becerisi gelişmişse kabaca beyin ve sinir sistemi açısından bir sorun olmadığı düşünülebilir.

Böyle bir çocuk henüz konuşmamaktadır ancak “bana topu getir”, “oyuncağını dolaba koy” gibi komutları yerine getirebilmektedir. Alıcı dili gelişen ancak ifade edici dili henüz oluşmamış 18-20 aylık çocuklarda gelişimsel dil gecikmesi olabilir.

Bu durumda çocuk “bekle-gör” yöntemiyle izlenebilir ancak bu arada diğer patolojiler araştırılarak dışlanmalıdır. Bu çocuklarda genelde ailede geç konuşan ana, baba veya kardeş öyküsü mevcuttur.

Gecikmiş Konuşmadan Şüphelenilecek Durumlar

 • Her bebek 3-6 aylık oluncaya kadar anlamsız sesler çıkarabilir ve bu o çocukta işitme kaybı olmadığını göstermez. Sağlıklı doğan her bebekte mutlaka işitme taraması yapılmalıdır.
 • 6-12 aylık bebek “ba ba ba”, “ma ma ma” gibi anlamlı sesler çıkarmaya başlamalıdır.
 • 12 aylık bebek “evet”, “hayır” gibi komutları anlamalı, ismiyle çağırıldığında bakmalıdır.
 • 12-16 ay arasında “dede”, “baba” gibi anlamlı 1-2 kelimesi olmalıdır.
 • 24. ay tamamlandığında 5-10 kelimeli bir kelime dağarcığı gelişmiş olmalıdır.
 • 24-36 ay arasında “bu ne?”, “top nerede?”, “ben kimim?” gibi soruları anlıyor ve anlamlı cevap veriyor olmalıdır.
 • 24-36 ay arasında 2 veya 3 kelimeli cümleler kurabiliyor olmalıdır.
 • 36. aydan sonra kullandığı kelimeler yabancılar tarafından anlaşılıyor olmalıdır.
 • 4-5 yaşında basit bir olayı anlatabiliyor olmalıdır.
 • 7 yaşında karmaşık bir olayı anlatabiliyor olmalıdır.

Gecikmiş Konuşmanın Nedeni Araştırılmalıdır

Çocuğun işitmesine ve konuşmasına engel oluşturan patolojiler araştırılmalıdır. Psikolojik bir engel varlığı sorgulanmalıdır. Daha sonra yaşıyla uyumlu gelişim testi, zeka testi değerlendirmeleri yapılmalıdır. Ayrıca kas ve sinir sistemini etkileyebilecek rahatsızlıklar araştırılmalıdır. Tüm bunlar normalse konuşmada gecikmeye neden olabilecek çevresel faktörler irdelenmelidir.

Gecikmiş Konuşmaya Neden Olan Durumlar

 • Ailesel dil gecikmesi
 • Gelişimsel dil gecikmesi
 • Prematüre doğum veya büyüme gelişme geriliği
 • İki dil konuşulması, sağ el- sol el kullanılması gibi çatışma yaratan durumlar
 • İşitme kayıpları, işitmenin algılanması bozuklukları.
 • Dil bağı, yarık damak-dudak gibi ağız içi problemleri
 • Otizm, zekâ geriliği yapan hastalıklar
 • Psikososyal uyaran eksikliği
 • “Üzerine titrenen çocuk”; çocuğa konuşma fırsatının verilmemesi

Dil Eğitimi Tüm Günü Kaplamalıdır

Bir çocuğun geç konuşmaya başlamasının nedeni dil yetisinden yeterince yararlanamamasındandır. Bu nedenle bu çocukların aynı zamanda olabildiğince erken saptanması büyük önem taşımaktadır.

Olası nedenler araştırılıp ortaya konduktan sonra nedene yönelik tedavi yapılır. Hiçbir organik rahatsızlığı olmayan, ailede geç konuşma öyküsü olan yakını bulunan çocuk “bekle-gör” yöntemi ile takip edilebilir. Erkek çocukların kız çocuklarına göre gelişimsel dil gecikmesine daha yatkın olduğu bilinmektedir.

Bu süreç içerisinde çocuğun dil eğitimine katkıda bulunmaları için ana-baba’lara eğitim önerilir. Çocuklarla yeterli ve etkin iletişim kurulmalı, konuşmaları için fırsat verilmelidir. Çocuğun istediği bir şey için önce bunu sözel olarak ifade etmesi beklenmeli, sonra istediği şey gerçekleştirilmelidir.

Günlük iletişim çocuğa soru yöneltilerek ve cevaplaması için zaman ayrılarak sürdürülmeli, çocuğun kısa öyküler oluşturma çabası sağlanmalıdır.

Çocuğun yakın çevresindeki tüm bireyler çocukla birlikte oldukları her anı eğitim olarak düşünüp doğru konuşma örneği vermeli ve çocuğun konuşması için fırsat sağlamalıdırlar.

Güncellenme Tarihi: 10 Mayıs 2010Yayınlanma Tarihi: 10 Mayıs 2010

Benzer Sağlık Rehberleri

Источник: https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/cocugum-buyuyor-ama-konusmuyor/

Nedenleri ile Birlikte Çocuklarda Konuşma Bozukluğu Türleri | Anneysen.com

Çocuklarda Konuşma Bozukluğunun Belirtileri

Çocuklarda dil gelişiminin ilk basamağı, bebeğin ağlamasıdır. Bebekler ağlayarak iletişim kurar ve ihtiyaçlarını ifade ederler. Çocukluğa adım attıkça da konuşma denen dünyaya adım atarlar. Birçok neden, çocuklarda konuşma bozukluğunun kaynağı olabilir.

Çocuklarda konuşma bozukluklarının türleri ve nedenleri neler, konuşma bozukluğu nasıl düzelir, başlayalım.

Çocuğunun konuşma probleminin gecikmiş dil sorunundan kaynaklandığını aşağıdaki durumlara bakarak anlayabilirsin. Önce, Bebekler Ne Zaman Konuşur, buna bak.

 • Çocuğunun sözcük dağarcığı sınırlıysa,
 • Cümleleri yaşına uygun uzunlukta kuramıyorsa,
 • Ekleri kullanamıyorsa ya da yanlış yerde kullanıyorsa,
 • Söylediklerini bir tek sen ve/veya babası anlıyorsanız konuşma gecikmesinden bahsedebiliriz.

Konuşmanın gecikmesinin nedenleri neler?

 • Zihinsel engellilik,
 • Nörolojik hastalıklar,
 • Otizm veya yaygın gelişimsel bozuklular,
 • İşitme engeli,
 • Çocuğunun içinde bulunduğu ortamda yetersiz uyaran olması,
 • Evin içinde birden fazla dilin konuşulması,
 • Annenin çocukla yeterince ilgilenmeyip vakit geçirmemesi,
 • Çocukla iletişim kurmak yerine onu TV’ye, tablete mahrum etme,
 • Bazı durumlarda erken doğum, çocuğun düşük kilolu doğması, ailede gecikmiş konuşma öyküsünün bulunması konuşma gecikmesine neden olabilir.

Harfleri söyleyememe (Artikülasyon bozukluğu)

Artikülasyon (sesletim) bozukluğu, çocuğunun konuşma seslerini yanlış ya da eksik üretmesidir. Çocuklarda dil ve konuşma bozuklukları arasında sık rastlanılır.

Çocuklarda harfleri söyleyemem sorunu; işitme engelinden, yarık dudaklı olmalarından, uzun süre emzik emmelerinden, kaslarında zayıflık gibi konuşma organları ile ilgili yapısal sorunlardan kaynaklanabilir.

Çocuklarda harfleri söyleyemem sorununun tedavisi nasıl olmalı, bu konuşma bozukluğu için egzersizler var mı gibi soruların hepsinin cevabı için oku: Çocuklarda harfleri söyleyemem sorunu (Artikülasyon bozukluğu)

Kekemelik, konuşma ritmi ve akıcılıkla ilgili bir sorun. Peki, çocuğun kekeme olduğu nasıl anlaşılır?

Çocuğun konuşurken kararsız kalıyorsa, hece tekrarları yapıyorsa, bazı kelimeleri uzatıp bazılarında duraksıyorsa kekemelikten bahsedebiliriz.

Kekemelik nedenleri arasında genetik geçiş, aile içi gerginlik, hızlı zihinsel gelişim ya da birtakım travmalar gösteriliyor.

Çocuklarda kekemeliğin tedavisi ve nedenleri ile ilgili merak ettiğin her şey bu yazıda: Aklındaki Tüm Soruların Cevaplarıyla Çocuklarda Kekemelik

Özgün konuşma bozukluğu

Bu konuşma bozukluğu, dilin gramer yapısıyla ilgili sorunları kapsar.

 • Çocuğun cümle yerine sözcük, kullanıyorsa,
 • Sözcükleri arka arkaya kullanarak tekrara düşüyorsa,
 • Cümle içinde sözcükleri atlayarak kullanıyorsa,
 • Harfleri karışık kullanıyorsa özgün konuşma bozukluğundan bahsedebiliriz.

Özgün konuşma bozukluğunun nedenleri neler?

 • Havaleler,
 • Zor doğumda beynin oksijensiz kalmasına neden olan tüm durumlar,
 • Düşmeler,
 • Başın arka kısmının çarpıp darbe alması,
 • Nefesi bozan hastalıklar,
 • Epilepsi gibi nörolojik sebepler.

Apraksi

Beyinden gelen mesajın konuşma kaslarına doğru iletilememesi sonucu meydana gelen motor konuşma bozukluğudur.

Aprakside çocuk, söylemek istediğinin ne olduğunu bilir ama bunu konuşmaya dökemez.

Apraksinin belirtileri nedenleri neler?

Nedeni tam olarak bilinmiyor. Erkek çocuklarda daha fazla görülüyor ve genetik kökenli olduğu düşünülüyor. Konuşma kaslarında da güçsüzlük söz konusu olabiliyor.

 • Sözcük uzadıkça daha fazla hata yapma,
 • Yapılan sesletim hatalarının tutarsız olması,
 • Çocuğun hatanın farkında olması ve bu hatayı düzeltmek için sözcükleri tekrar ederek düzeltmeye çalışması,
 • Konuşma esnasında dilin konumunu arar gibi arama davranışı yapması apraksi belirtileri arasında.

Çocuklarda apraksi ve tedavisi ile ilgili tüm detaylar Çocuklarda Motor Konuşma Bozukluğu: Apraksi yazımızda.

Otizme bağlı konuşma bozukluğu

İlk 3 yılda ortaya çıkan, en bilinen gelişimsel bozukluk olan otizm; hem sözel hem de sözel olmayan iletişim sorunlarına neden olur.

Otizmin belirtilerinin başında tekrarlayan davranışlar gelir. Otizmi çocuklarda görülen konuşma bozukluğu da kelimelerin sık sık tekrarlanması ve tamamlanamaması olarak görülür.

Otizmli çocuğun konuşma potansiyeli nasıl geliştirilir, oku!

Afazi

Afazi, genellikle kafa travması ve inme sonucu aniden ortaya çıkan, beynin dilden sorumlu alanlarının hasar görmesi sonucu meydana gelen konuşma bozukluğudur. Daha çok orta ve ileri yaşlarda görülür ama çocuklarda da olabilir.

Bazen kısa sürede kendiliğinde geçer, bazen konuşma terapisi gerekir. Çocuğun kafasına aldığı bir darbeden sonra konuşma bozukluğu yaşıyorsa düşük bir ihtimal de olsa afazi olabilir. Böyle bir durumda çocuğunu doktora götürmelisin.

Çocuklarda konuşma bozukluğunun tedavisi nasıl olur?

Konuşma, birçok organın eşzamanlı olarak çalıştığı bir iletişim süreci. Bu yüzden sadece bir organın sorunlu olmasından kaynaklanmayabilir ve fizyolojik nedenler kadar gelişimsel ve psikolojik unsurlar da bu işin içindedir.

Birden fazla konuşma bozukluğu da aynı anda kendini gösterebilir. Konuşma bozuklğununu türünü anlamak, farklı durumlar için konuşma egzersizleri uygulamak, çocuğun yaşı ve bireysel gelişimine uygun bir program geliştirmek de konuşma terapistlerinin görevi.

Retorya Dil, Konuşma ve Gelişim Merkezi’nin kurucusu Uzman Dil ve Konuşma Terapisti Çağdaş Karsan anlattı: Çocuklarda Dil ve Konuşma Terapisi Hakkında Merak Ettiğin Her Şey

Çocuklar için dil ve konuşma terapisi, birçok konuşma bozukluğunu çözmede etkili. Fakat burada önemli nokta, konuşma bozukluklarının erken yaşta tespit edilebilmesi.

En geç 3 yaşına kadar konuşma gelişiminin tamamlanması gerekiyor. Bu süre uzadıkça çocuklarda konuşma kaygısı ve sosyal fobi gibi çözülmesi gereken başka problemler de ortaya çıkabiliyor.

Bu yüzden çocuğunda konuşma bozukluğundan şüphelendiğin an onu konuşma terapistine götürmelisin.

Çocuğunun dil ve konuşma gelişimini desteklemek senin de yapabileceğin şeyler var!

Источник: https://www.anneysen.com/1-6-yas-cocuk/makale/cocuk-gelisimi-cocuklarda-konusma-bozuklugu-nedir-turleri-ve-tedavi-yontemleri-nelerdir_486

Çocuklarda 14 Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtisi – APPVICE

Çocuklarda Konuşma Bozukluğunun Belirtileri

Çocuklarda dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, çocuğunuzun okuldaki başarısını ve ilişkilerini etkileyebilen karmaşık bir nörolojik bozukluktur.

DEHB belirtileri değişmektedir ve bazen bu belirtileri tanımak zordur. Çoğu çocuğun birkaç dikkat eksikliği belirtisi göstermesi normaldir.

Bu nedenle, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı koymak için çocuğunuzu bir doktorun muayene etmesi gerekmektedir.

DEHB genellikle çocukluk döneminde teşhis edilir ve ortalama tanı yaşı 7’dir. Semptomlar sergileyen daha büyük çocuklar DEHB geçirebilir, ancak sıklıkla hayatın erken dönemlerinde oldukça detaylı belirtiler sergilerler.

Çocuklarda görülen 14 dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu belirtisi:

1. Kendine Odaklı Davranışlar

Dikkat eksikliğinin en yaygın belirtilerinden biri diğer insanların ihtiyaçlarını ve isteklerini anlamakta yetersiz kalmaktır. Bu durum iki sonuca yol açabilir: insanların konuşma ve eylemlerini bölmek veya sıra beklemede sorun yaşamak.

2. Başkalarının Sözünü Kesmek

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar dahil olmadıkları konuşmalara veya oyunlara müdahale edebilmektedir.

3. Sıra Bekleyememek

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar sınıf aktiviteleri sırasında veya diğer çocuklarla oyun oynarken sıra beklemede zorluk çekebilirler.

4. Duygularını Kontrolde Zorlanma

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar duygularını kontrol altında tutmakta zorluk çekebilir. Uygunsuz zamanlarda öfke patlamaları olabilir. Küçük çocuklarda öfke nöbetleri olabilir.

5. Yerinde Duramama

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar genellikle oturamazlar. Oturmaya zorlandıklarında ayağa kalkmaya, etrafta koşmaya, dönmeye çalışabilir.

6. Sessiz Kalamama

Hiperaktivite, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocukların sessizce oynamasını veya boş zamanlarında sakin bir şekilde oturmalarını zorlaştırabilir.

7. Verilen Görevleri Tamamlamama

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar birçok farklı şeye ilgi gösterebilir ancak başladıkları işleri bitirmede sorun yaşayabilir. Örneğin, projeler, ev işleri veya ev ödevlerine başlayabilir ancak bitirmeden önce ilgilerini çeken başka bir şeye geçebilirler.

8. Konsantrasyon Eksikliği

DEHB olan çocuklar, doğrudan kendileriyle konuşulsa bile konsantre olmakta sorun yaşayabilir. Sizi duyduklarını söyleyeceklerdir ancak söylediklerinizi size tekrarlayamazlar.

9. Zihinsel Çaba Gerektiren Görevlerden Kaçınmak

Aynı odaklanma eksikliği, bir çocuğun sınıfta dikkat etmesi veya ödev yapmak gibi sürekli bir zihinsel çaba gerektiren faaliyetlerden kaçınmasına neden olabilir.

10. Talimatları Kontrol Edememe

DEHB olan çocuklar, planlamayı veya bir planı yürütmeyi gerektiren talimatları takip etmekte güçlük çekebilir. Bu durum dikkatsizlik kaynaklı hatalara yol açabilir ancak tembellik veya zeka eksikliği anlamına gelmez.

11. Hayal Kurmak

DEHB olan çocuklar her zaman yaramaz ve gürültücü değildir. Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun başka bir belirtisi de diğer çocuklardan daha sessiz olmak ve daha az iletişim kurmaktır. DEHB hastası bir çocuk, hayal alemine dalarak etraflarında olup bitenleri görmezden gelebilir.

12. Organize Olmakta Zorlanmak

DEHB’li bir çocuk, görevleri ve faaliyetleri takip etmede sorun yaşayabilir. Bu durum ev ödevi, okul projeleri ve diğer ödevleri arasında önem sırası belirleyemediği için çocuğun okul hayatında sorun yaşamasına neden olabilir.

13. Unutkanlık

DEHB olan çocuklar günlük aktivitelerde unutkan olabilir. Ev işleri yapmayı veya ev ödevlerini yapmayı unutabilirler. Oyuncaklarını eşyaları kaybedebilirler.

14. Birden Fazla Alanda Aynı Belirtilerin Ortaya Çıkması

DEHB olan bir çocuk, durumun semptomlarını birden fazla ortamda göstermektedir. Örneğin, çocuğun hem okulda hem de evde odak eksikliği göstermesi.

Dikkat Eksikliği Nasıl Giderilir?

Bütün çocuklar bu davranışların bir kısmını bir noktada sergileyeceklerdir. Hayal kurma, yerinde duramama ve başkalarının sözünü kesmek çocuklarda görülen genel davranışlardır. Bununla birlikte, aşağıdaki adımları dikkate almalısınız:

 • Çocuğunuz düzenli olarak dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu belirtileri gösteriyor mu?
 • Bu davranışlar okuldaki başarılarını etkiliyor ve akranlarıyla olumsuz etkileşimlere neden oluyor mu?

DEHB tedavi edilebilir bir hastalıktır. Çocuğunuza DEHB tanısı konmuşsa, tüm tedavi seçeneklerini gözden geçirmelisiniz. Ardından, en iyi eylem planını belirlemek için bir doktor veya psikologla görüşmelisiniz.

Yetişkinlerde dikkat eksikliği ile ilgili olarak da bilgi almak isterseniz tıklayınız.

Bu makale Appvice Psikoloji Otoriteleri tarafından bilimsel verilere dayalı olarak incelenmiş ve onaylanmıştır.

ortalama puan: 3,50 , 2 oy

Источник: https://getappvice.com/tr/cocuklarda-14-dikkat-eksikligi-ve-hiperaktivite-bozuklugu-belirtisi/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.