Çocuklarda Menisküs Yırtığına Dikkat!

Menisküsteki Sessiz Yırtıklara Dikkat!

Çocuklarda Menisküs Yırtığına Dikkat!

Gençlerde spor yapmaya, ev hanımlarında yoğun ev işlerine, yaşlılıkta ise doku eskimesine bağlı olarak gelişebilen menüsküs yırtıkları hareket kabiliyetini ciddi ölçüde sınırlarken, tedavi edilmediği takdirde ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Memorial Antalya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ahmet Turan Aydın, menüsküs ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Menisküs, diz ekleminde bulunan kıkırdak bir yapıdır. Eklemde temas yüzeyini artırırken, ağırlıktan oluşan kuvvetlerin eklem yüzeyine dengeli dağılımını şok emici özelliğiyle sağlar. Menisküs benzeri yapılar çene eklemi, köprücük kemiğinin kürek kemiğiyle yaptığı eklemlerde de bulunmaktadır.

Sporcular için iç menisküsler çok önemlidir!

Özellikle iç menisküs sporcular açısından çok önemlidir. Çapraz bağı yırtılmış dizlerde sağlam iç menisküs dizin stabilitesini sağlar ve öne kaçışı engeller.

Çapraz bağ yırtılmasıyla birlikte iç menisküs yırtığı da dizin instabilitesinde aşırı bir artma olur.

Menisküs yırtıklarında şok emici özelliği ortadan kalkacağından yüklenmenin yoğunlaşacağı temas yüzlerinde kıkırdakta dejenerasyon ( yaşlanma ) başlar.

Menisküsler de hastalanır!

Menisküslerde meydana gelebilecek patolojiler üç grupta incelenebilir:

 • Sıklıkla dış menisküste görülen doğuştan anomaliler ( diskoid menisküs )
 • Sporcularda meydana gelen travmatik menisküs yırtılmaları
 • Yaşla birlikte gelişen menisküs dejenerasyonu ( yaşlanması )

Menisküs kendini hissettirir…

Doğuştan menisküs anomalilerinde en temel bulgu yeni doğan çocukların dizlerinden ses gelmesidir. Ebeveynler bunu fark edebilir. Böyle bir durumda mutlaka dış menisküs anomalisinden şüphelenilmeli ve araştırma yapılmalıdır. Dış menisküste sık görülen doğuştan anomali ( diskoid menisküs ) hiçbir travmatik neden yokken menisküs yırtığı belirtileri de verebilir.

Sporcularda meydana gelen travmatik menisküs yırtılmaları, kişinin ani yön değiştirmesi, ani durması sırasında ortaya çıkabilir. Çoğunlukla uzunlamasına olan bu yırtıklar, yer değiştirerek dizin kilitlenmesine neden olur. Ayrıca diz de ağrı ve şişlikte oluşur. Menisküs yırtıklarında görülen  emniyetsizlik hissi  hastalar tarafından “dizin bağının çözülmesi” şeklinde ifade edilir.

Yaşlanmayla birlikte menisküslerde de değişiklikler olmaktadır. Yavaş yavaş içindeki suyunu kaybederek kolay yırtılabilirler. Öte yandan dizlerini kullanarak çalışan bazı meslek gruplarında ( madenciler, din adamları ) menisküslerin dejenerasyonu ( yaşlanması ) daha erken yaşlarda görülebilir.

Menisküs yırtıklarına karşı koruyucu yaşam tarzı

Hastanın menüsküsündeki yırtık belirti vermiyor ve hastayı rahatsız etmiyorsa, bu yırtıklara “sessiz yırtıklar” denir. Başka bir nedenle yapılan dizin MRG tetkiklerinde bulunurlar. Belirti verinceye kadar izlenme önerilir. Yırtılan menisküsler kendiliğinden veya eksersizle iyileşmemektedir.

  Eğer oluşan yırtıklardan dolayı hastada mekanik semptomlar varsa ( kilitlenme, boşalma gibi ) bu durumda artroskopi adını verdiğimiz kansız ve kapalı yöntemle yırtılan menisküs kısmi olarak temizlenmeli, bütünü korunmalıdır. Yırtık dikilmeye uygun ise dikilmelidir. Tedavide temel ilke menisküsün korunmasıdır.

 Menisektomi uygulanan hasta 2 ila 3 hafta sonra normal hayatına dönebilmekteyken, menisküs dikildiyse yaklaşık  6 hafta içinde iyileşme gerçekleşmektedir. Her iki durumda da rehabilitasyon dönemi sona erdiğinde, hasta operasyonlardan önce yaptığı aktiviteleri sürdürebilmektedir.

Spor yaparken menisküs yırtılmasından kaçınmak ve  günlük yaşamda menisküsleri koruyucu yaşam tarzını benimsemek, menisküs yırtığı varsa erken tanı ve tedavisinin sağlanmasını önemsemek çok önemlidir.

65 yaş üstü hastalar tedavi olmazsa…

Menisküs yırtığı olan yaşlı hastalar, “ Tedavi olmazsam ne olur? ” sorusunu sık sormaktadırlar. Dejeneratif karekterde olan bu yırtıklar eğer eklem aralığının daraldığı eklem artrozu ile birlikteyse dokunulmamalıdır.

Ancak eklem aralığının normal olduğu dizlerde mekanik belirti varsa artroskopik kısmi menisektomi yapılmalıdır.

Bu tip yırtıkların tedavisinin geciktirilmesi veya ihmali ( üç ayı geçen ) yırtığın altındaki kıkırdakta harabiyete neden olarak; eklemin yaşlanmasını hızlandırır.

Güncellenme Tarihi: 04 Ağustos 2011Yayınlanma Tarihi: 04 Ağustos 2011

Benzer Sağlık Rehberleri

Источник: //www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/meniskusteki-sessiz-yirtiklara-dikkat/

Menisküs nedir? Menüsküs yırtığı belirtileri ve tedavisi

Çocuklarda Menisküs Yırtığına Dikkat!

Artroskopi menisküs yırtığı tedavisinde en sık kullanılan yöntemdir. Diz üzerinde kesikler açılarak içeri kamera gönderilmesiyle yapılan bu operasyonun riski azdır ve komplikasyon oluşma ihtimali düşüktür.(1)

Menisküs yırtığı nedir?

Menisküs yırtığı en sık görülen diz yaralanmalarından biridir. Vücut ağırlığı dengesiz bir şekilde dizlere yüklendiğinde, özellikle spor yaparken diz ani bir şekilde döndürüldüğünde menüsküs yırtığı oluşur. Dizdeki kemiklerin arasında tampon görevi gören kıkırdağın ani basınçla yırtılmasıdır. (2)

Menisküs yırtılması ile oluşan kıkırdak doku hasarı

 • Dizi bükmek,fazla esnetmek veya ani diz çökmek
 • Futbol, basketbol, kayak, tenis gibi ani hareketler ve hız gerektiren sporlar
 • Vücut ağırlığının dizlere binmesi, ağırlık kaldırma
 • Kıkırdakta tekrarlanan küçük yaralanmalar
 • İleri yaşlarda menisküs kıkırdağında aşınma
 • Doğuştan ortaya çıkan sorunlar

Futbol, basketbol, voleybol ve tenis gibi sporlarda hızlı ve ani hareketler menisküsün yırtılmasına sebep olur.

Yürürken veya koşarken, vücut ağırlığı dizlere verildiği bir anda aniden durma veya dizin dönmesi sonucu menisküs kıkırdağı yırtılır.

Genç insanlarda menisküs dokusu sağlam olduğu için ciddi travmalar sonucu yırtılır ancak yaşlılarda diz eklemlerindeki bozulmalar sonucu basit hareketler de menüsküs yırtığına sebep olabilir.

Kireçlenme (osteoartrit) nedir, neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Menisküs belirtileri

 • Şişme veya sertlik
 • Dizlere dokunulduğunda, özellikle çevirme ve bükme hareketi yapıldığında ağrı
 • Dizi bükmeden bacağı uzatmakta zorlanma
 • Hareket ettirmeye çalıştığınızda dizde sıkışma ve kilitlenme hissi
 • Bir kıkırdak parçasının gevşemesi ve diz ekleminin tıkanması hissi veren ani bir batma

Genellikle dizde ağrı menisküs yırtığının en önemli belirtisidir. Menisküs yırtığı oluştuktan hemen sonra çok şiddetli ağrı görülmeyebilir. Hatta kişi yaptığı harekete devam edebilir. Bir süre sonra dizdeki eklemlerin dengesinde bozulma, eklem sıvısının artması ve şişlik yaşandığında ağrı artmaya başlar.

Menisküs teşhisi

 • Fizik muayene: Doktor dizinizi ve bacağınızı hareket ettirir, onları farklı pozisyonlarda tutar. Menisküsün bulunduğu bölgenin çevresindeki hassasiyeti belirlemeye çalışır. Yürüyüşünüzü izler, eğilmenizi ister, böylece acı hissinin hangi pozisyonlarda artıp azaldığını görerek menisküs yırtığını tespit eder.
 • Görüntüleme testleri: Fizik muayene sonrası teşhisi doğrulamak ya da diğer olası hastalıkları ekarte etmek için röntgen ya da MR gibi görüntüleme yöntemlerinden yararlanılabilir.
 • Artroskopi: Dizin içini incelemek için kullanılan Artroskop, küçük bir kamerası olan bir cihazdır, dizin içine küçük bir kesi ile yerleştirilir. Dizin içi bu kamera ile incenir. Ancak günümüzde görüntüleme teknolojilerinin gelişmesi nedeniyle menisküs yırtığının teşhisinden çok yırtığın nerede ve ne şekilde oluştuğunu tespit etmekte ve ameliyatta kullanılır. (3)

Romatizma nedir? Neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Menisküs tedavisi

Menüsküs yırtığı olan kişinin yırtık çok ciddi değilse ve harekete izin veriyorsa kendiliğinden iyileşmesi mümkündür. Küçük yırtıklar 6 haftada kendiliğinden iyileşir.

Bu sürede dizdeki destekleyici kasları güçlendirmek için bir fizik tedavi uzmanından destek almanız gerekebilir. Bazı yırtıklar tam olarak iyileşmez ama ilk ağrı ve şişlik geçtikten sonra hafifler.

Kişi yaşamına engel olmayacak şekilde dizini kullanabiliyorsa başka tedaviye ihtiyaç duyulmaz.

Fizik tedavi görmenize rağmen ağrılar yaşam kalitenizi veya çalışma hayatınızı etkileyecek şekilde 6-8 haftadan sonra da devam ediyorsa, bir ortopedi cerrahına görünmeniz önerilir. Diziniz bu tedavilere cevap vermiyorsa doktorunuz artroskopik cerrahi önerebilir. Ancak doktor menisküs yırtılması teşhisi koysa bile bu kesinlikle ameliyat olmanız gerektiği anlamına gelmez.(4)

Menisküs yırtığı çok büyük ise yırtılan menisküs dokusunun tamamı ameliyatla alınır. Total menisektomi adı verilen bu ameliyatın uzun vadede başka sorunlara neden olduğu gözlenmiştir. Kısmi menisektomi ameliyatında ise sadece yırtık parça ameliyatla alınır. Bazı durumlarda yırtılan doku birbirine dikilerek onarılabilir.

Menisküs yırtıklarında ameliyatlı ve ameliyatsız tedavi

Doktor menisküs yırtığının durumuna ve hastanın bu ameliyata uygun olup olmadığına bakarak bu operasyonu yapar. Hastanın aktif bir hayatı varsa ve menisküs dokusu çok hasar görmediyse menisküs dokusunun tamiri tavsiye edilmektedir. (5)

Ayrıca çok hasar görmüş menisküs yırtıklarında doktor menisküs naklini önerebilir. Kadavralardan elde edilen dokular hastaya nakledildiği gibi, son teknolojiyle menisküs kıkırdağı şekline getirilmiş başka organik maddeler de menisküs dokusu yerine nakil edilebilmektedir.

Menisküs yırtığının tamir edilemediği ve ameliyatla tamamının alındığı durumlarda hastalarda uzun vadede, diz eklemlerinde aşınma ve hasar gözlemlenmiştir. Ameliyat sonrasında rehabilitasyon uzun vadede sonuçları olumlu etkilemektedir.

Ameliyat sonrası dizdeki kasları güçlendirmek için düzenli hareket etmek önemlidir. İyileşmenin tam olarak sağlanabilmesi için egzersiz bir fizik tedavi uzmanı tarafından desteklenmelidir.Artroskopi nedir?

Operasyon öncesinde dizin içine tuzlu su enjekte edilerek dizin şişmesi sağlanır. Operasyon sırasında hastanın durumu ve geçmişine göre anestezi uygulanır.

Genellikle menisküs yırtığı hastanın yaşam kalitesini büyük ölçüde etkiliyorsa artroskopiye karar verilir ve planlanarak yapılır. Komplikasyon oranı çok düşük olan güvenli bir cerrahi operasyondur. Cilt sinirlerinin yaralanması en sık görülen komplikasyondur ama o da ameliyat sonrasında özenli bakımla tedavi edilebilir.

Artroskopik kısmi menisektomi

Menisküs yırtığı vakalarının bir kısmı artroskopi ile onarılabilir fakat büyük çoğunluğu onarılmaya uygun değildir. Yırtık onarılmaya uygun değilse, kısmi menisektomi denilen bir operasyon ile yırtık parça kesilerek alınır. Bu operasyonun amacı geriye kalan sağlam parçanın korunmasıdır.

Yırtık parça çıkarıldıktan sonra kişi, gerekli fizik tedavi desteğini de aldığında dizini kullanmaya devam edebilir. Menisküs dokusu kısmen de olsa görevine devam eder.

Menisküs bitkisel tedavisi

Menisküs yırtığı ameliyat gerektirmeyecek şekildeyse tedavisinde zeytinyağı, sıcak su uygulaması, soğuk su uygulaması, sülük tedavisi gibi destekleyici yöntemlere başvurulabilir.

Menisküs yaralanmasına karşı yapılması gereken egzersizler ve koruyucu önlemler

 • Dizin altına yastık koyarak bacakları kalp seviyesinin üstünde tutmak
 • İltihap ve ağrıyı iyileştirene kadar, dize ağırlık bindirmemek, koltuk değneğiyle yürümek
 • Diz desteği ve dengelenmesi için ortopedik bir cihaz
 • Eklem hareketini ve bacak direncini iyileştirmeye yardımcı olan fizik tedavi
 • Yırtık menisküsün onarılması veya çıkarılması için cerrahi operasyon

Eğer yırtık çok derin değilse etkisini azaltmak için uygulanabilecek bazı yöntemler:

 • Dizi daha fazla incinme riskinden korumak çok önemlidir.
 • Yaralanmadan sonra dizi 2-3 gün dinlendirmek, bu sırada dizi herhangi bir baskı ve ağırlıktan korumak gerekir. Doktorlar yaralanmış dizin uzun süre hareketsiz kalmasını tavsiye etmez. Dizi hareket ettirecek ev egzersizleri yapmanız önerilir. Bu egzersizleri diziniz çok fazla acımadan hareket etmeye başladığınızda uygulayabilirsiniz.
 • Buz tedavisi yani dizin yaralanmasından hemen sonra 10 dakikadan 30 dakikaya kadar (10 dakikadan az olursa bir etkisi olmaz ve 30 dakikadan fazla olursa ciltte hasar oluşabilir.) üzerine buz koymak, hasar gören dokuya kan akışını yavaşlatarak ağrı ve iltihabı sınırlayabilir. Yaralanmadan sonraki 3 gün boyunca her iki saatte bir 15 dakika tekrar edilmesi önerilir.
 • Bir bandaj ile bölgeyi sarmak şişmesini önleyecek ve diz ekleminin dinlenmesine yardımcı olacaktır. Çok sıkmadan kan akışına izin verecek ve hafif basınç uygulayacak şekilde bağlanması gerekir. Bandajı 48 saat sonra çıkarmanız önerilir, çünkü normalde daha serbest hareket etmesi gereken diz eklemlerinin hareketini sınırlayabilir.
 • Belirtiler devam ederse diz etrafındaki kasları güçlendirmek için fizik tedavi gerekebilir.

Menisküs ağrısına ne iyi gelir?

 • Parasetamol ve kodein: Parasetamol ağrıyı hafifletmek için yararlıdır, daha güçlü ağrılar için kodein kullanılabilir.
 • Non-steroidal anti-inflamatuar ilaçlar (NSAİİ): Bu ilaçlar iltihap önleyici, ağrı kesici ve ateş düşürücü ilaçlardır. Birçoğu reçeteli satılır fakat aspirin ve ibuprofeni reçetesiz satın alabilirsiniz. NSAİ ilaçları kullanmadan önce mutlaka bir doktor ya da eczacıya danışın. İltihap bazı durumlarda iyileşme sürecinin bir parçasıdır. Bu yüzden iyileşme sürecine zarar vermemek için bazen NSAİ ilaçların yaralanmadan sonraki 2 gün içinde kullanılmaması gerekebilir.
 • Topikal (krem) NSAİİ’ler: Sürülerek uygulanan bu ilaçları da reçetesiz satın alabilirsiniz. Topikal NSAİİ’ler ile hap olarak alınanların hangisinin daha etkili olduğu konusunda tartışmalar devam etmektedir. Fakat sürülerek uygulanan ilaçların kan dolaşımına giren miktarı tablet göre daha azdır ve daha az yan etki riski vardır.

İltihap nedir? Neden olur? Belirtileri, tedavisi ve kurutan diyetler

Çocuklarda ve gençlerde menisküs

Menisküs kıkırdağı yaş ilerledikçe zayıflayan bir yapıdır. Menisküs yırtılması ortalama 30 yaş üzeri kişilerde görülmektedir. Ancak çocuklar günümüzde takım sporlarında daha fazla yer aldıkları için ve özellikle tek bir spor üzerinde yoğunlaşan çocuklarda menisküs yırtığı görülme oranı daha fazladır. Çocuklardaki menisküs yırtığının ise iki türü vardır.

Erişkinlerde görülen menisküs yırtılması, sporla ilgilenme yaşı düştüğü için 10 yaşının üzerindeki çocuklarda da ortaya çıkmaktadır. Ayrıca doğuştan menisküs dokusu zayıf olan çocuklarda 10 yaşın öncesinde menisküs yırtığı oluşabilmektedir. Menisküs dokusu 10 yaşa kadar kendini yenileyebilmekte, 10 yaşından sonra ise erişkin hale gelerek kendiliğinden iyileşmesi zorlaşmaktadır. (6)

Bacak ve diz kaslarını güçlendiren egzersizler kişinin bir sorun yaşamadan dizini kullanmasını sağlayabilir. Ayrıca Menüsküs yırtığı ameliyatı sonrasında da dizi güçlendirmek ve iyileşmeyi desteklemek için denge geliştirici egzersizler yapılmalıdır.

Bu egzersizlerden bazıları:

 • Ayakta dururken hasarlı ayak dizden bükülerek hareket ettirilir,
 • Yerde oturmuş ve ayakları uzatmış halde hasarlı diz, ayak tabanını yerden kaldırmadan vücuda doğru çekilir. Tekrar açma hareketinde bacak düz olana dek elle dize bastırarak hareket ettirilir.
 • Hastanın bacağının kuvvete karşı direnç uygulamasıyla kaslarının güçlendirildiği izometrik hamstring güçlendirme. Bacağı biri tutar ve tuttuğu yönün tersi yönde bacak kapatılmaya çalışılır.
 • Bir platformun üzerinde ayaklar omuz hizasında açılarak parmak uçlarına kalkılır. Bir süre sonra tek ayakla aynı hareket tekrarlanır.
 • Thera bandı ile, bant halka şeklinde sabit bir cisime geçirilir, ayak halkanın içine gelecek şekilde yerleştirilir, ayak yere değmeden ve diz bükülmeden öne arkaya ve yana hareket ettirilir.
 • Diz kapağının altına ve iki bacak arasına rulo şeklinde havlu yerleştirilerek sıkma ve gevşetme egzersizleri yapılır.
 • Yüz üstü yatılır ve diz ayak ağrı noktasına kadar yavaşça bükülür, bir süre tutularak yavaşça eski haline getirilir. Bu hareket birinin yardımıyla yapılmalıdır.

Bu hareketlere hasardan veya ameliyattan hemen sonraki günlerde azar azar başlanır, ağrının durumuna göre günden güne sayı arttırılır. Bazı hareketlerde dizlik kullanmak gerekebilir. Birkaç ay içinde ağırlıkla çalışmaya, 4-5 ay sonrasında da bisiklet hareketine başlanabilir.

Romatoid artrit nedir? Nedenleri, belirtileri ve tedavi yöntemleri

Menisküsten korunma yolları

 • Düzenli olarak bacak kaslarını çalıştıran egzersizler yapın.
 • Dizinizi ve bacağınızı incitme riski olan aktiviteler yaparken bandaj ya da destekleyici bağlar kullanın.
 • Egzersiz yaparken veya dizinize basınç oluşturan sporlarla uğraşırken duruşunuzun düzgün olmasına dikkat edin. Ağırlığınızı diz yerine ayak tabanına yönlendiren dik duruş dizinizi koruyacaktır.
 • Spora başlamadan önce ısınmayı ihmal etmeyin.
 • Uygun ayakkabı ve aksesuar (bandaj ya da destekleyici bağ gibi) kullanın.

Menisküs yırtığı nasıl geçer?

Menisküs yırtığı tedavisi geciktirilirse arthirid denilen iltihaplanma oluşabilir. Oluşan iltihabın durumuna göre kullanılan tedavi yöntemleri:

 • Kilo verme
 • İlaç tedavisi
 • Fizik tedavi
 • Eklem ve kıkırdak destekleyici yöntemler,
 • Eklemlerin çıkarılması ameliyatıdır.

Menisküsü olanlara öneriler

Doktor menisküs yırtığı için ameliyatı gerekli görmemişse diz ve bacak kaslarını güçlendiren egzersizler sürekli yapılmalıdır. Ağırlık kaldırmamak ve ani hareketlerden kaçınmak da daha fazla hasar görmesini önleyecektir.

Referanslar: 1- Meniscus tears – aftercare, 2- Knee arthroscopy, 3- Meniscal allograft transplantation

Источник: //www.medikalakademi.com.tr/meniskus-nedir-menuskus-yirtigi-neden-olur-belirtileri-ve-tedavisi/

Menisküs Yırtılması Nedir? Tedavi Yöntemleri

Çocuklarda Menisküs Yırtığına Dikkat!

Haber güncelleme tarihi 28.12.2018 09:45

Menisküs Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Diz ekleminde yer alan C şeklindeki kıkırdak parçalarına menisküs denmektedir. Menisküs, dizi yastıklamaya yarayan lastik dokusunda bir diz olarak nitelendirilmektedir.

Bir dizimizde iç ve dış olmak üzere iki menüsküs bulunmaktadır. Menisküs, dizin sabit olmasını sağlar ve vücut ağırlığını dengeleyerek dizlere eşit oranda yayılmasına yardımcı olur.

 Menisküs adı verilen yapı, kaval kemiği ve uyluk kemiği arasında yer almaktadır. Diz eklemi uyluk kemiği yuvarlak bir yapıya sahipken baldır kemiği ise düz bir yapıya sahiptir.

Bu iki kemik arasında yer alan menisküsler, bu iki farklı yapıdaki kemiğin arasında tam uyum sağlamaktadır.

Menisküsler yapısı ve işlevi gereği ağırlığın dizlere eşit miktarda dağılmasını sağlar. Buna bağlı olarak yükün kıkırdağa eşit dağılması sayesinde kireçlenme ve kıkırdak aşınması gibi sorunlara karşı etkili bir koruma sağlar. Ancak ilerleyen yaş ile birlikte esnekliğini kaybeden menisküs, daha kırılgan hale gelir.

Menisküsün Görevleri

 • Eklem stabilizesini sağlamak
 • Eklem sıvısının eşit dağılmasını sağlamak
 • Eklem yüzeyleri ile uyumu sağlamak
 • Eklem zarı sıkışmasını önlemek
 • Diz eklemlerine gelen yükün eşit dağılımını sağlamak
 • Temas alanını genişletmek
 • Eklem kıkırdağının beslenmesi

Menisküs Yırtığı Nedir ve Nasıl Olur?

En sık görülen diz yaralanmalarından biri olan menisküs yırtığı, dizin ani dönmesi veya bükülmesi sonucunda meydana gelebilir.

Genellikle sporcularda rastlanılan sorunlardan biri olan menisküs yırtığı, gündelik hayatta yapılan yanlış bir hareket sonucunda da meydana gelebilir. Menisküs yırtılması herhangi bir kaza sonucunda oluşabileceği gibi yaşa bağlı olarak da meydana gelebilir.

Menisküsler yaş ilerledikçe yıpranır ve kırılmaya daha elverişli bir hal alır. 65 yaş ve üzerindeki yetişkinlerin yaklaşık %60’ında dejeneratif menisküs yırtılması meydana gelir.

Ayrıca menisküs yırtılmasını yaşa bağlı görülme sıklığına göre değerlendirmek gerekirse; erkeklerde 31-40 yaş aralığında, kadınlarda ise 11-20 yaş aralığında görüldüğünü söyleyebiliriz.

Dejeneratif menisküs yırtığı genellikle ileriki yaşlarda meydana gelir. Zaman içinde menisküslerin yıpranmasına bağlı olarak basit bir hareket sonucunda da menisküs yırtığı oluşabilir.

Menisküslerde yıpranma söz konusu ise çömelme ve merdiven çıkıp inme gibi durumlarda menisküs yırtılması söz konusu olabilir.

Bu tip durumlar genellikle orta yaş ve üzerindeki bireylerde görülür.

Menisküs Yırtığı Belirtileri Nelerdir?

Menisküs yırtılması ağrı, şişlik ve kitlenme olarak 3 ana şikayete neden olur. Hastaların büyük çoğunluğu bu 3 ana şikayet ile doktora başvurmaktadır. Yırtılmanın olduğu bölgede ağrı daha şiddetli hissedilir.

Merdivenden çıkma veya çömelme sırasında ağrı atar ve yırtık olan menisküs parçasının eklem aralığına sıkışması sonucunda kitlenme olur. Kitlenme sonucunda bükülen diz, uzun süre açılmaz. Menisküs yırtılması sonucunda sorunlu olan dizde sürekli olarak sıvı birikmesi meydana gelir. Sıvı birikmesi sonucunda dizde şişlik ile birlikte dolgunluk hissi meydana gelir.

 Şikayetler hasarın derecesine göre kişiden kişiye değişkenlik gösterebilir.

 • Dizde ağrı
 • Dizde şişlik
 • Dizde takılma hissi ve atlama sesi
 • Diz hareketlerinde kısıtlılık (dizi germede veya bükmede güçlük)
 • Dizde kitlenme

Menisküs Yırtığı Tedavisi

Menisküs tedavisi hasarın derecesine bağlı olarak ameliyatsız veya ameliyatlı olarak iki şekilde uygulanır.

Ameliyatsız Tedavi Yöntemi

Dış menisküste oluşan küçük çaplı yırtıklarda genellikle ameliyatsız tedavi yöntemi uygulanır. Bu tip yırtıkların daha kısa sürede iyileşmesi için dize doğru olan basıncın azaltılması ve hastanın uzanarak istirahat etmesi önerilir.

Bu sayede dize uygulanan basınç en aza indirilir ve iyileşme süresi kısaltılır. Diz üzerine soğuk kompres uygulanarak dizdeki şişlik ve ağrı en aza indirilir. Soğuk kompres uygulamasında buz dolu torbayı ince bir havlu veya bezle sarmanız önerilir. Bu nedenle buzun doğrudan cildinize temas etmemesine dikkat ediniz.

Bir bez veya ince havluyla sarılı olan buzu dizinizin üzerine koyun ve 20 dakika bekletin. İstirahat sırasında doktorunuzdan onay aldıktan sonra küçük yırtıklara destek olmak amacıyla sıkı olmayan elastik kompres bandajı kullanabilirsiniz. Ayrıca dinlenme esnasında bacağınızın altına yastık koyarak dizinizi yukarıda tutmaya özen gösteriniz.

Böylece dizinize doğrudan kan akışını azaltarak şişlik oluşmasını önleyebilirsiniz.

Ameliyatlı Tedavi Yöntemi

Hareket kısıtlılığı ve şiddetli ağrı söz konusu olan vakalarda genellikle artroskopik ameliyat seçeneği önerilir. Ancak menisküs yırtığı ameliyatında iki yöntem kullanılır.

Birinci yöntem menisektomi olarak adlandırılırken, ikinci yöntem menisküs onarımı olarak adlandırılmaktadır. Ancak bu iki ameliyat da artroskopik yöntemle uygulanır.

Menisektomi yöntemi ile menisküsün bir kısmı veya tamamı alırken, menisküs onarımı yönteminde yırtık dikilir. Ameliyat sonrasında dizin sabit kalması için bacak alçıya alınır.

Ayrıca alçı uygulamasının yanı sıra dize binen yükü hafifletmek amacıyla yaklaşık 1 ay boyunca koltuk değneği kullanılmalıdır. İlk aşamadan sonra yavaş yavaş doktorun önerdiği egzersizler uygulanır.

Bu egzersizler ile dizin hareket yeteneğinin ve gücünün geri kazanılması amaçlanır. Ameliyat sonrasında hastanın tamamen iyileşmesi uygulanan tedavi yöntemine göre değişkenlik gösterir. Menisektomi yönteminin uygulanması durumunda hastanın 3-4 hafta içinde iyileşmesi beklenir. Ancak menisküs onarımı yapılmış ise iyileşme süreci 3 ay kadar sürebilir.

Önerilen İçerik;
► Eklemler Neden Ağrır?

UYARI !

İçeriğimizde yer alan yazılı ve görsel içerikler farklı kaynaklardan derlenerek oluşturulmuş, öneri ve bilgilendirme yazısıdır. Kesin teşhis ve tedavi niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu karşısında mutlaka doktorunuza başvurunuz.

 Unutmayın sağlık sorunlarında uygulanan tedavi yöntemleri bireylerin biyolojisi, kalıtsal özellikleri, yaş, boy, kilo farklılıkları, alerjik yönleri ve bunlar gibi onlarca farklı duruma göre değişiklik gösterebilir.

Sağlık sorunlarınızın tedavisinde size ancak ve ancak doktorunuz yardımcı olabilir.

NeOldu.com

Источник: //www.neoldu.com/meniskus-yirtilmasi-nedir-ve-nasil-tedavi-edilir-15455h.htm

Menisküs Nedir? Menisküs Yırtığı Belirtileri ve Tedavisi

Çocuklarda Menisküs Yırtığına Dikkat!

Menisküs insan vücudunda dizlerde, bileklerde, omuzlarda, dirseklerde, göğüs kemiği ve köprücük kemikleri arasında bulunan kıkırdak dokulu bir yapıdır. Ancak Menisküs genel olarak dizdeki dokuyu ifade etmek için kullanılan bir tabir haline gelmiştir.

Bacağın alt ve üst kısımları ile diz arasında; içte ve dışta olmak üzere her bir dizde ikişer tane bulunur. Dizdeki eklem hareketleri esnasında kemiklerin birbirlerine sürtünerek aşınmasını engeller. Menisküs dokusunun %74’ü sudan oluşur ve 3,5 cm uzunluğunda hilal şeklinde bir yapısı vardır.

Menisküs Yırtığı Nedir?

Diz kemiklerinin arasındaki kıkırdak dokulu menisküsün yırtılmasıdır. Yırtılan menisküs bacak kemikleri arasında sıkışır ve sürtünmenin etkisiyle ağrıya sebep olur.

Menisküs Yırtığı Kimlerde Görülür?

Menisküs yırtığı sporcularda sıklıkla görülen bir problemdir. Vücudun hareket halindeyken aniden yön değiştirmesi menisküs yırtılmasına sebep olur. Menisküs ileri yaşlarda yapısal olarak değişip bozulmaya başlamaktadır. İleri yaşlardaki kimselerde menisküs yırtığı sık görülen bir sorundur.

Genç yaşlarda menisküs yırtığının olması için ciddi bir sarsıntı gerekirken ileriki yaşlarda çömelme gibi basit bir hareket dahi menisküs yırtığının oluşmasına sebep olabilir. İstisnai olarak doğuştan menisküslerinde şekil bozukluğu olan kişiler, çok genç yaşlarda bile menisküs yırtılması problemini yaşayabilirler.

Menisküs Yırtığı Belirtileri

Dizde ağrı, diz içinde sıvı birikmesi sonucu dizde şişkinlik, bacağı bükerken ve gererken zorlanma hissi, yürümekte zorlanma ve dizde kilitlenme menisküs yırtığının başlıca belirtileridir.

Menisküs yırtığı ilk oluştuğunda dayanılmaz bir ağrıya sebep olmayabilir ancak zaman geçince ağrı artar.

Yaralanmaların şiddetine göre menisküs yırtığına çapraz ve yan bağların kopması gibi sorunlar da eşlik edebilir.

Artroskopi Nedir?

Etimolojik olarak artroskopi; eklemin içine bakmak anlamına gelir. Tanım olarak ise artroskopi; eklem hastalıklarının tanı ve tedavisinde kullanılan kapalı cerrahi yöntemdir.

Artroskopi Nasıl Yapılır?

Artroskopi eklemlerin hastalıklarında kamera ve fiberoptik ışık kaynağına bağlı bir mercek ile uygulanan optik bir cerrahi yöntemdir. Bu yöntemde ameliyat kesikleri bulunmaz.

0,5 cm’lik delikler açılır; bir delikten kamera sokulur diğer delikten cerrahi müdahale gerçekleştirilir. Kamera sayesinde eklem içi 5-10 kat büyütülerek görülebilir ve böylece çok daha detaylı ve ince işlemler gerçekleştirilebilmektedir.

Bu yöntem ile eklem içinin fotoğraflarının çekilmesi ve görüntülerin kaydedilmesi mümkündür.

Atroskopi Hangi Durumlarda Uygulanır?

Artroskopi diz, bilek, dirsek ve omuz gibi bölgelerin eklem rahatsızlıklarının tedavisinde tercih edilen cerrahi bir yöntemdir. Artroskopi;

Dizde; yırtık menisküslerin çıkarılması, eklem iltihaplarının boşaltılması, eklem zarının çıkarılması, diz kapağı çıkıklarının tedavisi, erken dönem kireçlenme tedavisi, çapraz ve ön bağların onarılması, kıkırdak nakilleri gibi müdahalelerde uygulanır.

Omuzda; erken dönem kireçlenmelerinde, hareket kısıtlılıklarında, eklem içi cisimlerin çıkarılmasında, kas sıkışması ve kronik omuz çıkıklarının tedavisinde kullanılır.

Ayak ve el bileklerinde; eklem içi kırıklarda, romatizma hastalıklarında, doku sıkışmalarında, sinir sıkışmalarının gevşetilmesinde, eklem kıkırdakların zarar görmesi gibi durumlarda uygulanır.

Dirsekte; eklem içi kistlerin çıkartılmasında, kemik çıkıntılarının törpülenmesinde, kıkırdaktan parça ayrılmalarının tedavisinde kullanılır.

Artroskopinin Avantajları Nelerdir?

 • Artroskopi kapalı cerrahi yöntem olduğu için hastalar büyük kesiklere maruz kalmazlar. Dokulara zarar gelmez.
 • Operasyon oldukça kısa zamanda sona erer.
 • Açık operasyonlar esnasında ulaşılamayan bölgeler incelenebilir. Görüntüleri kaydedilip fotoğrafı çekilebilir.
 • Ameliyat sonrası dönemde eklem kesilip açılmadığı için fizik tedaviye daha çabuk başlanabilir ve iyileşme süreci daha hızlı ilerler.
 • Ameliyat sonrası ağrı minimum seviyededir böylece kişiler normal hayatlarına kısa zaman içerisinde dönebilirler. Özellikle sporcular için bu durum çok büyük bir avantajdır.

Источник: //www.safahastanesi.com.tr/saglik-kosesi/Meniskus-Nedir-Meniskus-Yirtigi-Belirtileri-ve-Tedavisi

Поделиться:
Нет комментариев

  Leave a Reply

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть