Çocuklarda Orta Kulakta Sıvı Birikmesinin Belirtileri

Çocuklarda Orta Kulakta Sıvı Toplanması (Seröz Otitis Media)

Çocuklarda Orta Kulakta Sıvı Birikmesinin Belirtileri

Uzman görüşü için konu öner.

Orta kulak boşluğunda, ateş, kulak ağrısı ve kulak zarında kızarıklık gibi enfeksiyon bulguları olmaksızın sıvı birikiminin olmasıdır. Seröz otitis medianın diğer isimleri sekretuar otitis media, efüzyonlu otitis media ve orta kulakta sıvı toplanmasıdır. Efüzyon seröz (ince, su gibi), mukoid (kalın, visköz) ya da pürülan (püy) tarzda olabilir.

Seröz otitis media (SOM), okul çağı öncesi çocuklarda, hekim ziyaretlerinde en sık rastlanan hastalık nedenidir. Çocukların yarıdan fazlası ilk SOM atağını hayatın ilk yılında geçirirler. Çocuk hastalıkları arasında en sık karşılaşılanlardan biridir.

Her ne kadar birçok atak kendiliğinden şifa bulsa da, %30 – 40’ı devam edebilir ve atakların %5 ya da %10’ u bir yıl ya da daha fazla sürebilir. Sonbahar ve kış aylarında sıktır ve üst solunum yolu enfeksiyonları (ÜSYE) ile birliktelik gösterir.

Birçok çalışmaya göre erkek çocuklarda, kız çocuklarına oranla daha fazla görülmektedir.

Seröz Otitis Media (SOM) Nasıl Ortaya Çıkar?

SOM, orta kulak ile geniz bölgesinin arasında bir bağlantı sağlayan ve orta kulağın hava basıncının dış hava basıncı ile eşitlenmesini sağlayan östaki tüpünün fonksiyonel bozuklukları sonucu ortaya çıkar.

Östaki tüpü (ÖT), çocuklarda yetişkinlere göre daha yataydır ve daha az gelişmiştir. ÜSYE gibi nedenler, orta kulak ve östaki tüpünün solunum mukozasında ödeme neden olarak ÖT lümenin daralması sonucunu doğurur.

ÖT işlev göremeyince, kulak zarının arkasında, orta kulakta sıvı birikimi ortaya çıkabilir.

ÖT fonksiyonunu etkileyen diğer önemli risk faktörleri:

● Olgunlaşmamış östaki tüpü (küçük çocuklarda),

● Geniz eti büyümesi (Adenoid hipertrofisi),

● Allerji,

● İmmun bozukluk,

● Yarık damak,

● Kramiofacial baş – yüz doğumsal anomalidir.

Orta Kulakta Sıvı Birikmesi Belirtileri Nelerdir?

Hastalık başlangıçta genelde sinsi seyreder. Birçok çocukta herhangi bir şikayet olmayabilir. SOM’nın neden olduğu inatçı sıvı birikimi ile kulak zarının hareketi azalır ve sesin iletimine engel oluşturabilir.

İşitme azlığı, dikkat eksikliği, televizyonu yüksek sesle dinleme, kelimeleri yanlış telafuz etme, okul başarısında gerileme gibi durumlarda akla SOM gelmelidir. Büyük çocuklar müphem kulak ağrısı ve kulakta dolgunluk hissi tarifleyebilir. Küçük çocuklarda ise kulağıyla oynama, hırçınlaşma görülebilir.

Çocuk sağlığı ve çocuk psikolojisi açısından, bu tür belirtilerin yakından takip edilmesi gerekir.

Orta Kulakta Sıvı (SOM) Tanısı Nasıl Konur?

Genellikle tanı hikaye ve fizik muayene ile konur. Otoskop ile muayenede kulak zarının opak ve şeffaf görüntüsü yerine matlaşmış bir zar, kulak zarı arkasında hava- sıvı seviyeleri, hava kabarcıkları veya kulak zarında çökme (retraksiyon) cepleri görülebilir.

En önemli tanı aracı pnömotik otoskoptur. Pnömotik otoskop yardımıyla kulak zarının hareketi değerlendirilir; hem pozitif hem negatif basınç altında kulak zarının hareketinin azalması SOM’yı gösterir.

Bununla tanı konamazsa timpanometri istenebilir. Timpanometri orta kulağın biofizik özelliklerini ölçen, objektif bir testtir.

Odiometri (işitme testi), 3 ay ve daha fazla süren SOM‘da, belirgin işitme kaybı, konuşma ve dil gecikmesi ya da öğrenme sorunları varsa önerilmektedir.

Orta Kulakta Sıvı (SOM)’da Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

SOM tedavisinde en akılcı yol semptomatik (şikayetlere yönelik) hastalığı tedavi etmek ve komplikasyonları önlemektir . Östaki tüpünü tıkayıcı bir neden olmadığı sürece genelde 2-3 ay içinde kendiliğinden geriler.

SOM tedavisinde yapılan çalışmalarda rutin olarak burun içi kullanılan steroidler, antibiyotikler, antihistaminikler ve dekonjestanlar gibi ilaçların etkinliği ispatlanmamıştır. Eğer çocukta risk faktörleri yoksa aileye hastalığın süreci anlatılmalı ve çocuk 3 ay takip edilmelidir.

Alerijisi olan çocuklarda alerjinin kontrol altına alınması, daha uzun meme emzirme, pasif sigara içiciliğinden korumak gibi çevresel faktörlerden korumak SOM ataklarını azaltmaktadır.

Cerrahi müdahaleler medikal tedavi yetersiz kaldığı durumlarda uygulanır. Cerrahi tedavi olarak kulak zarına çizik atılması (parasentez) ve kulak tüpü (ventilasyon tüpü) takılması uygulanmaktadır. Yerleştirilecek tüpün türü, kulak zarının durumuna, işitme kaybına ve önceki ameliyatlarına göre hekim tarafından belirlenir.

Tıkayıcı geniz eti varlığında, >4 yaş çocuklarda beraberinde geniz eti alınması (adenoidektomi) planlanabilir

Ventilasyon tüpü;

● >3 ay uzun süren SOM ve işitme azlığı >20 dB olan çocuklar,

● SOM ile bağlantılı olarak denge problemleri, okul performansında gerileme, davranış sorunları olan çocuklar

● Tekrarlayan akut otitis media (orta kulak iltihabı) olan çocuklar

Tüpler 6-12 ay içinde kendiliğinde düşmekte ya da hekim tarafından alınmaktadır.

Erişkin Hastalarda Orta Kulakta Sıvı (SOM) Görülebilir Mi?

Som, çocuk gelişimi süreciyle birlikte pasifleşen bir hastalıktır.

Ergenlik döneminde geniz etinin küçülmesi, enfeksiyonların azalması ve östaki tüpünün olgunlaşması ile SOM oranı belirgin derecede azalır.

Erişkinde, orta kulakta sıvı birikimi görüldüğünde mutlaka geniz etinde kitle varlığı araştırılmalı, işitme testi istenmeli, BT veya MR ile geniz bölgesinde tümöral kitleler dışlanmalıdır.

Источник: https://www.cocukludunya.com/uzman-yazilari/orta-kulakta-sivi-toplanmasi-seroz-otitis-media.html

Çocuklarda orta kulak iltihabı neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Çocuklarda Orta Kulakta Sıvı Birikmesinin Belirtileri

Orta kulak bir kanal (östaki kanalı) ile geniz boşluğuna bağlanır. Esneme ve yutkunma ile kulakta duyulan çıtırtı orta kulağa havanın östaki kanalı aracılığıyla girişiyle oluşur. Bu kanal aracılığıyla dış kulak ve orta kulak yani kulak zarının iki tarafındaki basınçlar eşitlenir.

Otitis media nedir?

Otitis media, orta kulak iltihabının diğer adıdır.  Kulak zarı arkasındaki orta kulak bölgesinde sıvı birikmesi nedeniyle oluşan enfeksiyonu tanımlamak için kullanılır.

Orta kulak iltihabının nedenleri ve tedavisi

Orta kulak iltihabı nasıl oluşur?

Orta kulak iltihabı genellikle burun, boğaz ve östaki borusunun tıkanmasına ve şişmesine neden olan soğuk algınlığı, grip veya alerji gibi başka bir hastalıktan kaynaklanır.

Östaki borusunun rolü

Östaki borusu, her bir orta kulaktan burun pasajlarının arkasındaki boğaz bölümüne kadar uzanan bir çift dar tüptür. Tüplerin boğazdaki ucu açılıp kapanarak:

 • Orta kulaktaki hava basıncını düzenler.
 • Kulaktaki havayı yeniler.
 • Orta kulakta bulunan normal salgıları boşaltır.

Östaki borusunun üst solunum yolu enfeksiyonundan veya alerjiden dolayı tıkanması orta kulakta şişlik, iltihap, mukus oluşumu ve sıvı birikmesine neden olabilir.

  Biriken sıvının bakteriyel veya viral bir ajanla enfekte olması sonucu belirtiler ortaya çıkar. Kulak enfeksiyonları çocuklarda daha sık görülür, çünkü çocuklarda östaki tüpleri daha dar ve daha yataydır.

Bu faktörler nedeniyle orta kulaktaki sıvıların tahliye edilmesi zorlaşır ve östaki borusunun tıkanması daha olası hale gelir.

Geniz eti (adenoid), bağışıklık sistemi aktivitesinde rol alan, burun arkasında bulunan iki küçük lenfoid doku parçasıdır. Adenoidler, bağışıklıkta rol alması nedeniyle özellikle enfeksiyon, iltihaplanma ve şişmeye karşı hassastır.

Östaki tüplerine ait açıklığın yakınında olduğu için geniz etinin iltihaplanması veya genişlemesi tüpleri tıkayarak orta kulak iltihabına katkıda bulunabilir.

Geniz eti iltihaplanmasının, çocuklarda kulak enfeksiyonlarında rol oynama olasılığı daha yüksektir, çünkü çocuklar nispeten daha büyük adenoidlere sahiptir.

Bebeklerde ve çocuklarda kulak ağrısı!

Çocuklarda orta kulak iltihabı nedenleri

Çocuklarda orta kulak enfeksiyonları virüslerden veya bakterilerden kaynaklanabilir. Çocuklarda sıklıkla boğaz enfeksiyonu, grip, nezle veya başka bir üst solunum yolu enfeksiyonundan sonra başlar.

Üst solunum yolu enfeksiyonu bakteriyel kaynaklı ise, aynı bakteriler orta kulağa yayılabilir. Enfeksiyon virüs nedeniyle ortaya çıkmışsa bakterilerin üremesine elverişli bir ortam oluşur.

Virüsler ya da ikincil bakteriyel enfeksiyon daha sonra orta kulağa geçebilir.

Otitis media, kendisi ya da kardeşi kreş ya da anaokuluna devam eden çocuklarda daha yaygındır, çünkü bu çocuklar mikroorganizmalara daha çok maruz kalır. Tekrarlayan orta kulak enfeksiyonu riski çocuklarda, aşağıdaki durumlarda artar:

 • Kreş, anaokulu gibi toplu yerlerde bulunmak
 • Evde sigara veya odun ateşi dumanına maruz kalmak
 • Kötü hava kalitesi bulunan evlerde yaşamak ve kirli havaya maruz kalmak
 • Geniz etlerinde büyüme orta kulağın havalanmasını sağlayan ve orta kulağı genize bağlayan östaki borusunu tıkayabilir. Bu da orta kulakta enfeksiyona açık bir ortama zemin hazırlar.
 • 6 ay ila 2 yaş arasındaki çocuklar, östaki tüplerinin boyutu, şekli ve bağışıklık sistemlerinin daha zayıf olması nedeniyle kulak enfeksiyonlarına karşı daha hassastır.
 • Biberonla beslenen bebeklerde, özellikle de yatarak besleniyorsa emzirilen bebeklerden daha fazla oranda kulak enfeksiyonu görülür.
 • Kulak enfeksiyonlarının sonbahar ve kış aylarında soğuk algınlığı ve grip hastalığının yaygın olduğu durumlarda sıklığı artar.
 • Mevsimsel alerjisi olan çocuklarda, polen sayısında yükselme olduğunda kulak enfeksiyonu riski daha fazla olabilir.

Akut otitis media

Bu tip orta kulak enfeksiyonu aniden ve hızlı bir şekilde ortaya çıkar. Enfeksiyona bağlı olarak kulak zarının arkasında ve çevresinde şişlik ve kızarıklık görülür. Sonraki dönemde orta kulakta sıvı ve mukus birikimi ortaya çıkar ve ateş, kulak ağrısı ve işitme bozukluğu oluşur.

Efüzyonlu otitis media

Akut enfeksiyona bağlı herhangi bir belirti görülmeden kulak zarı arkasında sıvı birikimi ile karakterizedir.

Efüzyonlu otitis mediada, enfeksiyon iyileştikten sonra veya herhangi bir enfeksiyon belirtisi yokken orta kulakta sürekli sıvı birikmesi söz konusudur.

Çocuklarda görülen işitme kaybının en sık nedenidir. Kulakta dolgunluk hissine neden olur ve net bir şekilde duymayı engeller.

Çocuklarda orta kulak iltihabı belirtileri

 • Kulak ağrısı
 • Ateş
 • Yemek yerken, bir şeyler içerken sıkıntı
 • Uyumakta zorluk. Uzanmak orta kulaktaki basıncı artırarak rahatsızlık ve ağrıya neden olabilir.
 • Çiğnemek, emmek ve uzanmak orta kulakta ağrılı basınç değişikliklerine neden olabilir.

 • Küçük çocuklarda huzursuzluk
 • Ağlama
 • Kulağı çekiştirme
 • Halsizlik
 • İştahsızlık
 • Kusma
 • Öksürük
 • Burun akıntısı
 • Baş dönmesi
 • Denge kaybı

Yiyecekleri çiğnemek, su içerken yutkunmak ve uzanmak orta kulakta ağrılı basınç değişikliklerine neden olabilir.

Küçük çocuklar kulak ağrısına ağlayarak ya da kulaklarını çekerek tepki verirken daha büyük çocuklar kulağının ağrıdığını söyleyebilir.

Orta kulak iltihabında tanı nasıl konulur?

Çocuklarda orta kulak iltihabı tanısı koymak için öncelikle belirti ve şikâyetler sorgulanır. Bu amaçla sorulan sorular şunları içerebilir:

 • Son dönemlerde grip ya da soğuk algınlığı gibi bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdi mi?
 • Belirtiler ne zaman başladı?
 • Uyumakta zorlanıyor mu?
 • Kulaklarını çekiyor mu?
 • Ateşi yükseldi mi?
 • Kulaktan akıntı oldu mu?
 • Akıntı olduysa berrak, bulanık ya da kanlı mı?
 • Çocuğunuzda mevsimsel alerji var mı?

Geniz eti (adenoid) nedir? Çocuklarda neden büyür? Belirtileri ve tedavisi

Doktorunuz orta kulak enfeksiyonundan şüphelenirse otoskop adı verilen ışıklı bir aletle kulak zarına bakar. Kırmızı, şişkin bir kulak zarı enfeksiyonu gösterir.  Tanıda kullanılan diğer testler şunları içerir:

 • Pnömatik otostop: Orta kulakta sıvı varlığının kontrolü için dış kulak kanalına hava üfleyen ve pnömatik otoskop adı verilen alet kullanılabilir. Yapılan muayene ile kulak zarı hareketi ölçülür. Orta kulakta sıvı yoksa kulak zarı, arkasında sıvı olan kulak zarına göre daha hareketlidir ve hava üflendiğinde ileri geri daha fazla dalgalanır.
 • Timpanometre: Otoskopla tanı konulamaması durumunda timpanometri adı verilen bir alet kullanılabilir. Timpanometri, kulak yolunu tıkayarak kulaktaki hava basıncının ayarlanmasını sağlayan, minik bir mikrofon ve hoparlör içeren bir aygıttır. Kulak zarının farklı basınçlarda ne kadar esnek olduğunu ölçmek için kullanılır.
 • Akustik reflektometri: Bu test, bir cihazdan yayılan sesin kulak zarından ne kadar geri yansıdığını ölçer. Orta kulaktaki sıvı miktarının dolaylı olarak tespit edilmesini sağlar. Orta kulaktaki sıvı ne kadar fazla ise kulak zarı da o kadar fazla ses yansıtır.
 • Timpanosentez: Nadiren, orta kulaktaki sıvıyı boşaltmak için kulak zarını delen küçük bir tüp kullanabilir. Timpanosentez adı verilen bu prosedürle kulaktan alınan sıvıda enfeksiyon etkeni mikroorganizma tespit edilebilir. Etken patojenin belirlenmesi tekrarlayan enfeksiyonlarda önceki tedavilere iyi cevap alınamadıysa tedaviyi planlamada faydalı olabilir.
 • Diğer testler: Orta kulakta sürekli enfeksiyon veya sıvı birikmesi görülüyorsa işitme ve konuşma problemleri ortaya çıkabilir. Böyle bir durumun varlığını araştırmak için doktorunuz çocuğunuzu işitme uzmanı (odyolog) ve konuşma terapistine yönlendirebilir.

Çocuklarda orta kulak iltihabı tedavisi

Çocuklarda orta kulak iltihabında tedavi yöntemi, çocuğun yaşı, enfeksiyonun ve belirtilerin ciddiyeti, otitis media türü gibi çeşitli faktöre bağlıdır.

Hastalık bazen kendi kendine de iyileşebilir. Orta kulak enfeksiyonlarını tedavi etmenin birkaç yolu vardır.

Tedaviye karar verilirken ayrıca çocuğunuzun antibiyotiğe karşı toleransı da değerlendirilir. Tedavi seçenekleri:

Bekle ve gör yaklaşımı

Kulak enfeksiyonlarının belirtileri genellikle ilk birkaç gün içinde iyileşir ve çoğu enfeksiyon, herhangi bir tedavi olmadan bir ila iki hafta içerisinde kendiliğinden geçer.

Bu yüzden hafif olgularda sadece ağrı ve ateşe yönelik ilaç başlanarak belirtilerin geçip geçmediğini görmek için bekle gör yaklaşımı önerilebilir.

Ağrı ve ateş için ibuprofen veya başka bir ateş düşürücü kullanılabilir.

İbuprofen nedir? Nasıl ve ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir?

Üç gün kadar bekledikten sonra şikâyetler geçmemişse genellikle antibiyotik tedavisi başlanır. Bununla birlikte, antibiyotikleri viral kaynaklı enfeksiyonları tedavi etmediği unutulmamalıdır.

Kulak tüpleri

Çocuğunuzda tekrarlayan otitis media veya efüzyonlu otitis media varsa, doktorunuz sıvıyı orta kulaktan boşaltmak için kulak zarına tüp takılmasını önerebilir.

Orta kulak iltihabından korunmak için neler yapılmalıdır?

Çocuklarda orta kulak enfeksiyonu riskini azaltmak için şunlara dikkat edilebilir:

 • Ellerinizi ve çocuğunuzun ellerini sık sık yıkayın.
 • Mümkünse bebeğinizi 2 yaşına kadar emzirin; çünkü anne sütü orta kulak enfeksiyonlarının görülme sıklığını azaltmaya yardımcı olabilir.
 • Bebeğiniz biberonla besleniyorsa biberonunu daima kendiniz tutun ve otururken veya yarı dik konumda iken onları besleyin. 1 yaşına geldiklerinde biberon kullanmayı bırakın.
 • Çocuğunuzu dumanlı ortamlardan uzak tutun.
 • Aşılarını eksiksiz ve güncel olarak yaptırın.
 • Çocuğunuz 1 yaşındayken emzik kullanımını sonlandırın.

Çocuklarda orta kulak iltihabı sık tekrarlıyorsa ne yapmalı?

Sık veya inatçı enfeksiyon veya orta kulakta sürekli sıvı birikimi sorunu yaşayan çocukların yakından takip edilmesi gerekir. Takip randevularını ne sıklıkta planlamanız gerektiği konusunda doktorunuzla konuşun. Doktorunuz olası bir sorunu erkenden saptayabilmek için düzenli işitme ve dil testleri önerebilir.

Kulak enfeksiyonlarının neden olduğu sorun ve komplikasyonlar nadirdir. Oluşabilen orta kulak enfeksiyonları ile ilişkili bazı komplikasyonlar şunlardır:

 • Kulak kemiklerine yayılan enfeksiyon
 • Beyin ve omurilik etrafındaki sıvıya yayılan enfeksiyon
 • Kalıcı işitme kaybı
 • Kulak zarında yırtılma

Çocuğunuzda aşağıdakilerin görülmesi durumunda bir doktora başvurun:

 • Belirtiler bir günden fazla sürerse
 • Belirtiler 6 aydan küçük bebeklerde görülürse
 • Kulak ağrısı şiddetli ise
 • Bebeğiniz veya küçük çocuğunuz soğuk algınlığı veya diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarından sonra uykusuzluk çekiyorsa veya huzursuzsa
 • Kulaktan sıvı, irin veya kanlı akıntı geliyorsa
 • Komplikasyonları daha muhtemel hale getirebilecek kistik fibroz veya konjenital kalp hastalığı gibi altta yatan bir sağlık sorunu varsa

Referanslar: 1- Ear Infections in Children, 2- What is acute otitis media?, 3- What is an ear infection?

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/cocuklarda-orta-kulak-iltihabi-nedenleri-belirtileri-tedavisi-ve-korunma-yollari/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть