Devlet Hastanelerinde Engellilere Öncelik Hakkı

içerik

2019 Engelli – Özürlü Raporu Nasıl Alınır? Kimlere Verilir?

Devlet Hastanelerinde Engellilere Öncelik Hakkı

20 Şubat 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” ile birlikte, engelli raporları ve bu raporların nasıl alınacağıyla ilgili birtakım değişiklikler söz konusu oldu.

Bu yüzden rapor almak isteyen engelli bireyler adına, yeni yönetmelikle birlikte hangi konularda değişiklik yapıldığı, bu değişikliklerin kendi durumlarını ne şekilde etkileyeceği gibi sorular araştırma konusu oldu.

Yapılan değişikliklerin ardından engelli raporu almak isteyen bireylerin, bu süreçte kendilerine yardımcı olacak bilgilere ihtiyaçları var.

Türkiye İstatistik Kurumu, 1 Aralık 2018 itibarıyla Türkiye nüfusunu 82 milyon 3 bin 882 kişi, ülkedeki engelli bireylerin nüfusa oranını ise %12,3 olarak açıkladı. Bu veriler doğrultusunda ülkemizde 10 milyonu aşan bir engelli nüfusunun varlığından bahsetmek mümkün.

Sosyal devlet anlayışı ile idare edilen ülkemizde, halkın her alanda adil muamele görmesi için belli yasal düzenlemelere ihtiyaç vardır. Engelli bireylerin toplumsal yaşamda varlıklarını sürdürebilmeleri için bu ihtiyaçların karşılanması gerekir.

Engelleri sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için oluşturulan bu yasal zemin; engelli kişileri günlük ve iş yaşantılarında korumayı amaçlar.

Yasaların engelli vatandaşların kamusal alandaki her türlü hakkını koruyabilmesi için engelli bireylerin, engel durumlarını ve engel durumlarının derecesini bildiren özürlü heyet raporu almaları gerekir.

Engelli Raporu Sorgulama İçin TIKLA!

Engelli bir birey; fiziksel, zihinsel, duygusal ya da duyusal olarak toplumda diğer bireylerle eşit koşullara sahip olmayan kişi olarak tanımlanabilir. Söz konusu yeti kayıpları, her engelli bireyde aynı derecede gözlenmez.

Çevreye ve topluma aktif olarak katılamayan bireyin, var olan yeti kayıplarının bir başkasına göre farklı oranda seyretmesi ve belirli bir kurala bağlı olmayışı, evrensel ölçülere göre bir sınıflama ve dereceleme yapılmasını gerektirir. Biz buna bireyin engel ya da engellilik durumu diyebiliriz.

Bu engellilik durumunun tespiti için yapılan değerlendirmenin yer aldığı belgeye de erişkinler için sağlık kurulu raporu denir. Bu rapor yetkili hastanelerin sağlık kurulları tarafından hazırlanır. Eski adıyla özürlü heyet raporuolarak bildiğimiz bu raporun değişen yönetmelikle beraber adı da değişmiştir.

Erişkinler için sağlık kurulu raporu adını alan bu raporun iki ana çeşidi vardır. Bunlar: 

 • Erişkinler için sağlık kurulu raporu,
 • Erişkinler için terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildiren sağlık kurulu raporu şeklindedir.

Bu raporu almak isteyen kişilerin öncelikle tam teşekküllü bir devlet hastanesine başvurmaları gerekir.

Engelli Raporu Nasıl Alınır?

 • Başvuru: Kişinin kendisi ya da vasisi (kişinin yasal işlemlerini yürütmesi için mahkeme tarafından atanan kişi) başvuru dilekçesiyle birlikte sağlık kurulu raporunu verme yetkisi olan hastaneye beyanda bulunur ve süreç başlatılır.
 • Muayene formu oluşturulması: İlgili poliklinikler belirlenerek forma kayıt tarihi düşülür.
 • Tetkiklerin yapılması: Kişinin yeti kaybı çeşitli laboratuvar bilgileri doğrultusunda dereceleriyle birlikte belirlenir.
 • Kurulun toplanması: Tetkikler sonucu ilgili uzman tarafından düzenlenen raporun değerlendirilmesi için kurul başkanı liderliğinde kurul toplanır.
 • Onay süreci: Süreli ya da süresiz olup olmadığı not düşülen rapor, başvuru tarihinden en geç 30 gün sonra tamamlanır.

Engelli Raporu Kaç Günde Çıkar?

Kişinin hastaneye beyanı ve gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından kurul toplanıp karar verir. Bu kararın ardından geçen 30 gün içerisinde raporun onaylanması gerekir.

Süreli ve süresiz diye ikiye ayrılan engelli raporuna, raporun türü de yazılmalıdır. Yazılmadığı durumda engelli raporu yenilemeişlemlerinin aynı sırayla yeniden başlatılması gerekeceği için bu konuya dikkat etmekte fayda var.

Rapor alma işlemleri için gerekli olan tüm kurallar ve işlemler, ağır engelli raporu nasıl alınır sorusu için de geçerlidir.

Engelli Kartı Nedir? Nasıl Alınır? Tıkla Öğren!

Engelli Raporu Veren Hastaneler

Özürlü raporu almak isteyen kişilerin Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerine veya eğitim-araştırma hastanelerine başvurmaları gerekir. Engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneler, Sağlık Bakanlığı resmi sayfasında belirli periyotlarla düzenlenir. Aşağıda, ülkemizin en yoğun nüfuslu şehirlerinden bazı hastane örnekleri verilmiştir: 

Ankara: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul: Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Bayrampaşa Devlet Hastanesi, İstanbul Silivri Devlet Hastanesi

İzmir: İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Aliağa Devlet Hastanesi

Adana: Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana Ceyhan Devlet Hastanesi, Adana Devlet Hastanesi, Kozan Devlet Hastanesi

Antalya: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Korkuteli Devlet Hastanesi, Kepez Devlet Hastanesi, Korkuteli Devlet Hastanesi

Diyarbakır: Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Bursa: Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa Devlet Hastanesi, Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi, Orhangazi Devlet Hastanesi, Mustafa Kemalpaşa Devlet Hastanesi

Konya: Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Konya Numune Hastanesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi

2019 Engelli Raporu Oranları

İlgili hastanelerde muayenesi yapılan engelli kişinin; var olan engel durumunu gösteren yüzdelik ifade, engel durumunun derecesidir. Engelli raporundaki engel oranının nasıl belirlendiği konusunu ise iki ana başlık altında incelemekte fayda var:

 • Bir organ ya da dokudaki yeti kaybından dolayı söz konusu olan engel durumunun oranı, ilgili yönetmelikte engellilik dereceleri cetvelinde belirtilmiştir. Bu cetvelde her organ için ayrı ayrı ve ayrıntılı bilgi bulmak mümkündür. Örnek vermek gerekirse, görme yetisini kaybetmiş bir kişinin bu cetvele bakarak engel oranı hakkında bilgi edinmenin de, şizofreni teşhisi konmuş bir hastaya verilen rapor oranına bakarak, hastalığın hangi derecede seyrettiğini öğrenmenin de bu derecelendirme cetveli sayesinde mümkün olduğu söylenebilir.
 • Birden fazla organ ya da dokusunda yeti kaybı olan kişinin engel durumu yine yönetmelikte belirlenmiş balthazard formülüyle hesaplanır. Bu engelli raporu hesaplama formülü, birden fazla engel durumunun varlığı söz konusuysa kullanılır.

Engelli raporlarını dereceleri bakımından üç ana gruba ayırmak mümkündür:

1. grup: Hafif engelli gruptur. %50’nin altında kalan engelli raporu sahiplerini kapsar.

2. grup: Orta engelli grup olup ikinci derece engel grubu olarak da bilinir. %50 ile %80 arası engelli raporuna sahip kişileri kapsar.

3. grup: Ağır engelli grup olarak bilinen 3. grup, %80 ve üzeri oranda engele sahip bireyleri kapsar.

%20 Engelli Raporu Kimlere Verilir ve Ne İşe Yarar?

Sağlık kurulu tarafından haklarında %50’nin altında rapor düzenlenen kişilerin yer aldığı, 1. derece engel grubunda yer alan kişilere verilen engel raporudur. Hafif engelli diye de tanımlanan bu rapora sahip kişiler, yasaların sağladığı avantajlardan faydalanamazlar.

%40 Engelli Raporu Kimlere Verilir ve Ne İşe Yarar?

20 Şubat 2019 tarihinde yapılan değişiklik ile birlikte %40 engel oranı da rapor sahiplerine yasal avantajlar sağlamayan bir yüzde haline gelmiştir. Yine 1. derece engel grubunda olan kişileri içine alır. Zira sahiplerine kamusal alanlarda öncelik tanıyan raporların geçerli olabilmesi için raporun sağlık kurulu tarafından en az %50 olarak düzenlenmesi şarttır.

%90 Engelli Raporu Kimlere Verilir ve Ne İşe Yarar?

Ağır engelli bireyleri kapsayan, 3. derece engel grubundaki (%80 ve üzeri) kişilere verilen rapordur. Bu rapora sahip bireylerin yasalarca güvence altına alınmış bazı haklardan faydalandığını biliyoruz. Bu haklar şu şekilde sıralanabilir:

 • Engelli kimlik kartı edinme hakkı
 • Ücretsiz şehir içi ulaşım hakkı
 • Demir , deniz yolu ve hava yolu tarifelerinden indirimli faydalanma hakkı
 • Gelir vergisi indiriminden faydalanma hakkı
 • Emlak vergisi muafiyeti hakkı
 • Tayin isteme hakkı
 • Su faturasını indirimli kullanma hakkı
 • Araç alımında ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) indirimi
 • Engelli maaşı alma hakkı
 • Evde bakım maaşından faydalanma hakkı
 • Çeşitli telekomünikasyon şirketlerince belirlenen fatura indirimlerinden yararlanma hakkı

Son olarak; hastaneye yapılan bireysel başvuru ile başlayan tüm bu rapor alma süreçlerinin takibinin yapılması, engelli bireylerin faydalandıkları haklardan kısa bir süre bile olsa mahrum kalmamaları için gereklidir. Engelli raporu almakla ilgili süreç bundan ibarettir. En güncel bilgilerle yenilenmeye devam edilecektir.

Источник: https://www.edevlet.net/engelli-raporu/

Engelli Raporu

Devlet Hastanelerinde Engellilere Öncelik Hakkı

Engelli bireylerin engellerinin ispatı için yasal evrak olarak tanımlanabilecek engelli raporu, Sağlık Bakanlığı’nın söz konusu raporu vermeye yetki verdiği tam teşekküllü hastanelerden alınabilmektedir.

Var olan raporunda güncelleme ya da ekleme yaptırmak isteyen engelli yurttaşlar dışında ilk kez engelli raporu alacak olan bireyler için engelli raporu hakkında bilmeniz gerekenleri ve yapılacak olan başvuru aşamalarının ne şekilde ilerlediğine dair madde madde ilerleyeceğiz.

İşleyiş sırası dışında engelli raporu alacak bireylerin akıllarındaki bir takım sorulara da cevap arayacağız.

Engelli sağlık raporu ile ilişkili görsel.

İlk Kez Engelli Raporu Alacağım, Ne Yapmalıyım?

Sağlık Bakanlığı’nın engelli raporu vermekle yetkili kıldığı herhangi bir devlet hastanesinin hakem heyeti bölümüne gerekli evraklar ile başvuruyorsunuz. Başvuru sonrası elinizdeki evraklarda yer alan bölümlerde muayene oluyorsunuz.

Muayenelerin ardından hakem heyetindeki ilgili memura evrakların teslimini yapıyor ve son olarak heyet günü alıyorsunuz. (Heyet günü tarihleri hastaneye göre değişkenlik göstermekle birlikte 1 hafta ile 2 ayı bulabilmektedir.

) Bu noktada Heyet Raporu ile ilgili hazırlamış olduğumuz detaylı yazımızı okumanızı öneriyoruz.

Engelli Raporu Almak için Gerekli Evraklar Neler?

Engelli raporu alabilmek için gerekli evrakların başında nüfus cüzdanı ve fotokopisi gelmektedir. 5 adet son 3 ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf ve hastane hakem heyetinden doldurmanız için verilen dilekçe gereklidir.

(Söz konusu evraklar hastaneden hastaneye değişkenlik göstermekle birlikte temel evraklar bu üç madde şeklinde sıralanabilir.)

Raporu Özel Hastaneden Alabilir miyim?

Engelli raporunun özel hastaneden alınır mı sorusunun cevabı nettir : hayır. Yalnızca Sağlık Bakanlığı’nın ilgili mevzuatta yer verdiği devlet hastanelerinden rapor alabilirsiniz.

Herhangi Bir Engelim/Rahatsızlığım yok, Yine de Engelli Raporu Alabilir miyim?

Herhangi bir rahatsızlığınız olmadığı takdirde engelli raporunu alabilmeniz mümkün değildir. Zira engelli raporu, engelli yurttaşların sağlıkla ilgili sorunlarını resmi ve kamusal alanda ispat niteliği taşıyan bir evraktır.

Engelli Raporu Ölçüsü Nedir?

Yine engelli raporunun ölçüsü ile ilgili bu sorununda cevabı nettir. Engelli raporu, mevzuatta yer aldığı üzere %40 ve üzeridir.

%40 Dereceyi Nasıl Alabilirim?

İlk aşamada ilgili hastanenin hakem heyetine gerekli evraklar ile yapacağınız başvuru sırasında rahatsızlığınızla ilgili bölümlere yönlendirileceksiniz.

(Bazı hastanelerde engelli raporu için bütün bölümlere girmeniz gerekmektedir.) Örnek: Kalple ilgili bir rahatsızlığınız var fakat kulak burun boğaz bölümünde de muayene olmanız gerekebilir.

Ya da ortopedik bir rahatsızlığınız var ise, nöroloji bölümünde muayene olmanız gerekebilir.

Dilerseniz detaylıca hazırlamış olduğumuz Hakem Hastaneleri ile ilgili yazıyı okuyarak hakem hastaneleri ve raporları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

%40 Alamıyorum, Ne Yapmalıyım?

Engelli raporunuzu almanızı gerektirecek rahatsızlığınız için muayene oldunuz ancak yüzde 40 alamıyorsanız mevzuatta belirtilen farklı hastanelere gidebilirsiniz.

%40 Dereceyi Yalnızca Tek Bir Rahatsızlığımdan Dolayı Alabilir miyim?

Hayır. %40 dereceyi tek bir rahatsızlığınızdan dolayı da alabilirsiniz, 10 farklı bölümün muayene sonrası verdiği derecelerin toplamıyla da. Örneğin kardiyolojiyi ilgilendiren bir rahatsızlığınız mevzuatta %30’a tekabül ederken, ortopedi bölümünde girdiğiniz muayene sonrası %10 ile derece alabilir, toplamda %40 rapor alabilirsiniz.

%39 Raporum Var, Ne Yapmalıyım?

Birçok engelli yurttaşımız ilgili mevzuattaki bu sıkıntıdan mustarip. Fakat %40 altında kalan (Evet, %39 bile olsa) raporlar engelli raporu olarak kabul görmüyor. Bu durumda farklı bir aşamaya geçmeniz gerekiyor.

Elinizdeki engelli raporu ile bağlı olduğunuz İl Sağlık Müdürlüğü’ne giderek Sosyal Hizmetler departmanından itiraz dilekçesi dolduruyorsunuz. (İl Sağlık Müdürlüğü’ndeki memurlar yardımcı olacaktır.

) Aynı gün işleme konan dilekçeniz en geç 2 hafta içerisinde sonuçlanır ve İl Sağlık Müdürlüğü’nden aranırsınız. Ardından İl Sağlık Müdürlüğü’nün yönlendirdiği bir başka devlet hastanesinde engelli raporu almak için muayene işlemlerine başlarsınız.

(Eğitim araştırma, devlet hastanesi ya da tıp fakültesi gibi.)

%40 Derece ile Engelli Raporu Aldım. Ne Zamana Kadar Geçerli?

Bu aşamada sizin yapmanız gereken herhangi bir şey yok. İlgili kuruldan verilen raporda (rahatsızlığınızın türüne ve seviyesine bağlı olmakla birlikte) rapor devamlılık süresi belirtilmektedir. Engelinize bağlı olmakla birlikte süresi olan raporlarda rapor geçerlilik tarihi de belirtilmektedir.

Engelli Raporundaki Dereceler Neyi İfade Eder?

%40 baremi engellilik derecesi olarak tanımlanabilir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi %39 rapor almanız durumunda sistemden engelli görünemiyorsunuz. Fakat derecenizin %40 ve üzeri olması durumunda engelli raporu almış kabul ediliyorsunuz.

Bu dereceler arttıkça farklı haklara sahip oluyorsunuz. Örneğin %90 derece ile rapor almanız durumunda ÖTV ödemeden araç alabiliyorsunuz. Tabii ÖTV ödemeden araç almak için %90 rapor şart değil.

Raporda “Özel donanımlı araç kullanabilir,’ ibaresi yer alıyorsa, derece kaç olursa olsun ÖTV indirimi ile araç sahibi olabilirsiniz.

Fakat raporunuzda söz konusu ibare yer almıyorsa raporda yer alan derecenin %90 olması şart.

Not: Son dönemde bu alanda yapılan yeni torba yasa düzenlemeleri ile söz konusu araç alımlarında kısıtlamalar meydana geldi. Önceden mevcut raporunuz ile dilediğiniz aracı ÖTV ödemeden alabiliyorken, yapılan yeni yasa değişiklikleri ile artık “ÖTV’siz fiyatı 90.000 TL olan” araçlara sahip olabiliyorsunuz. Fakat bu değişikliğin ardından söz konusu yasada son düzlüğe gelinmiş değil.

%40 veya Daha Yüksek Derece Rapor Aldım, Haklarım Neler?

Engelli raporu almanız durumunda kamusal ve sosyal haklarınız (torba yasa ile yeni kısıtlamaların gelmediği sürece) birçok alanda korunuyor. Bu hakları başlıklar hâlinde sıralayalım.

 1. Şartlara uymanız durumunda 2022 evde bakım maaşı almaya hak kazanırsınız. Bu şartları alt maddeler hâlinde sıralayalım:
  • %40 ve üzeri raporunuz varsa
  • Hane halkının kişi başına gelir denkleminde nüfus/bölü gelirde 483,64 TL’yi geçmiyorsa
  • 18 yaşından büyükseniz, sigorta priminiz yatmıyor ve geliriniz yoksa ya da hane içinde hane sayısı/kişi başına gelir hesabında 100 TL üzeri değilse, 2018 itibariyle kesinleşen tutarlar doğrultusunda Ocak 2018 tarihinde 1068 lira 15 kuruş, Temmuz 2018 itibariyle 1105 lira 54 kuruş ödenek alırsınız. (Söz konusu rakamlar 3 ayda bir verilen rakamlardır.)
 2. Engelli raporu almak için başvurduğunuz hiçbir hastane ilgili rapor için sizden ücret talep edemez.
 3. Bütün hastane, poliklinikler ve sağlık kurumlarında önceliğiniz vardır.
 4. Bazı il ve ilçelerde belediyelerin aldıkları kararlar doğrultusunda engelli bireyler şehir içi otobüs, minibüs ve vapur gibi ulaşım araçlarını ücretsiz ya da indirimli kullanabilir.
 5. Yine bazı belediyeler su, elektrik, doğal gaz ve belediyelerin verdikleri sosyal hizmetlerden ücretsiz ve indirimli faydalanabilmektedir.
 6. 200 metrekareyi geçmeyen meskeniniz varsa emlak vergisinden muaf olabilirsiniz.
 7. İŞKUR kaydınız doğrultusunda çeşitli haklara sahip olabilirsiniz. İŞKUR ve belediyelerin açtıkları sosyal hizmetlerden, meslek edinme kurslarından, rehabilitasyon merkezlerinden ücretsiz ya da indirimli faydalanabilirsiniz.
 8. %50 dereceye sahip engelli raporunuz varsa ve raporda “Ağır Engelli” ibaresi yer alıyorsa Evde Bakım Maaşı almaya hak kazanırsınız.
 9. Yukarıdaki maddelerde değindiğimiz üzere şartlara uymanız durumunda (ilgili torba yasanın kesinleşmesiyle birlikte) ÖTV indirimi ile araç sahibi olabilirsiniz.
 10. Karayolları ve TCDD ile yapacağınız bütün yolculuklarda mevcut bilet fiyatları üzerinden %25 ila %40 arasında indirimle seyahat etme hakkına sahip olabilirsiniz.
 11. Türk Hava Yolları şirketinde yapacağınız bütün uçuşlarda %25 indirim hakkına sahip olursunuz.
 12. Müzeler, ücretli fuar alanları, milli parklar, belediyelerin eğlence ve konserlerinde yine engellilere yönelik ücretsiz ve indirimli haklardan faydalanabilirsiniz.
 13. Cep telefonu ve internet faturalarınızı GSM operatörlerinin engelli yurttaşlara sağladığı indirimli kampanyalar ile daha uygun fiyatlarla ödeyebilirsiniz.
 14. GSM operatörleri dışında D-SMART gibi ulusal telekomünikasyon ve uydu yayıncılığı alanındaki firmalardan alacağınız hizmetten indirimli faydalanabilirsiniz.
 15. Engelli bireyler için yapılan EKPSS sınavına girebilir, devlet dairelerine mesleğiniz doğrultusunda atabilirsiniz.
 16. EKPSS dışında mevcut raporunuz ile (%40 olması şartıyla) özel sektörde engelli kontenjanından istihdam edilebilirsiniz.

Bu konuyla ilgili olarak merak ettiklerinizi ve eklemek istediklerinizi konu altındaki yorum bölümüne yazabilirsiniz. Cevap vermekten mutluluk duyacağız.

Источник: https://doktordanhaberler.com/engelli-raporu/

Ülkemizde ikamet eden ve engelli olan vatandaşlarımız için devletimiz destek vererek sosyal ve maddi yardımlarda bulunmaktadır. Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi vermek için bugün makalemizde siz değerli okurlarımıza Engellilere yardım ve devlet destekleri hakkında geniş çaplı bilgiler vereceğiz.

Engelli Vatandaşlarımıza Verilen Düzenli Yardımlar

Engelli vatandaşlarımız için Muhtaç aylığının bağlanması, Evde bakım maaşının verilmesi ve Engelli aylığının bağlanması gibi konuları değerlendirmemize alarak bu konuları 3 ana başlık altında aşağıdaki yazımızda paylaşacağız.

Evde bakım maaşı %50 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlarımız için sosyal hizmetler ve çocuk esirgeme kurumu tarafından ağır engeli bulunan yani kendi ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda olan vatandaşlarımıza bakan kişilere verilen bir ücret türüdür. Evde bakım ücreti aylık olarak ödenirken verilen maaş tutarı ise Asgari ücretin asgari geçim indirimsiz hali olarak ödenmektedir.

   Engelli vatandaşlarımıza verilen düzenli yardımlar

Muhtaç aylığı Vakıflar yönetmeliği hükümleri 27 ağustos 2008 tarihinde resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Muhtaç aylığından yararlanacak olan vatandaşlar Vakıflar genel müdürlüğü tarafından maaşa bağlanacaktır.

Muhtaç aylığının toplam tutarı ise memur taban aylığının katsayısı çarpımı sonucunda ortaya çıkacak olan rakama tekabul etmektedir. Muhtaç aylığı %40 ve üzerinde engeli bulunan çocuklar ile annesi ve babası olmayan çocuklar için verilmektedir.

Fakat engelli aylığından yararlanabilmek için aşağıdaki maddelere uyum sağlıyor olmanız gerekmektedir.

 • Mahkeme kararı ile kanunla bakım altına alınmamış olması
 • Sosyal güvencesinin bulunmaması
 • Gelir getirecek menkul ve gayri menkule sahip olmamaları gerekmektedir
 • Herhangi bir gelir veya aylığa sahip olmaması gerekmektedir

Engelli aylığının bağlanması Sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı tarafından %40 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlarımız için verilen bir yardımdır. Emekli sandığı, SSK ve Bağ-kur gibi sosyal kurumların hiç birisine tabi olamamanız gerekmektedir.

Bu yardım 18 yaşından büyük ve 18 yaşından küçük olan engelli yakınlarına verilen bir destektir. Engelli aylığından yararlanmak isteyen vatandaşlarımız ikamet etmiş oldukları bölgenin valilik ve kaymakamlık makamlarına başvuru yapmaları halinde bu desteklerden yararlanabileceklerdir. Engelli maaşları her üç ayda bir verilmektedir.

Yani Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları içerisinde ödenmektedir. Bu aylığın tutarı engel durumunuza göre belirlenmektedir.

Yani %40 ile %69 arasında engeli bulunan vatandaşlarımız %70 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlarımıza göre daha az engelli maaşı alırken %70 ve üzerinde engeli bulunan vatandaşlarımız % 40 ile %69 oranında engeli bulunan vatandaşlarımıza nazaran daha yüksek engelli aylığı almaktadır.

Engelliler İçin Vergi İndirimleri

Gelir idaresi başkanlığı tarafından belirlenen  ve gelir vergisine tabi bulunan engelli vatandaşlarımız için vergi indirimleri veya muhafiyeti gibi durumlar söz konusudur.

Gelir vergisine tabi bulunarak ücretli çalışan vatandaşlarımız ile serbest meslek kazancı elde eden engelli vatandaşlarımızın veya bir ve ikinci derece de engelli yakını bulunan vatandaşlarımıza yapılan indirimler engeli bulunan vatandaşımızın sağlık raporunda belirtilen engel durumuna göre belirlenen aylık belirli bir miktar paranın gelir vergisi matrahından düşülmesi ile gerçekleşen durumdur. Bu durum ücretli olarak çalışan vatandaşlarımızın bürüt maaşından kesinti yapılarak net maaşından daha yüksek bir oran gösterilmesi ile belirlenirken serbest meslek kazancı elde eden ve sakatlık indiriminden faydalanacak olan vatandaşlarımızın yıllık olarak verilmesi gereken gelir vergisi miktarının daha düşük olmasını sağlamaktadır.

Özel Araç ve Gereçler İçin Yapılan KDV Muafiyeti

Gelir idaresi başkanlığının engelli olan vatandaşlarımızı toplumsal hayata katılmalarını sağlayacak araç ve gereçler için gerekli görülen KDV oranın ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır.

Engel oranı ne olursa olsun tüm engelli vatandaşlarımızın bu durumdan yararlanmaları da mümkün olacaktır. Engelli olan vatandaşlarımız tüm araç ve gereçlerin KDV oranlarından muaf olması gibi bir durum yoktur.

Yani Engeline uygun olan araç ve gereç alımlarında KDV oranlarından muaf olacaklardır.

Motorlu Taşıt Muafiyeti

Motorlu taşıt muafiyetinden yararlanacak olan engelli vatandaşlarımızın sağlık raporunda belirtilen engel oranın hiç bir önemi yoktur. Yani engel durumu ne olursa olsun MTV muafiyetinden yararlanabileceklerdir. Gelir idaresi başkanlığının yapmış olduğu açıklamada motorlu taşıtlardan senede iki defa motor hacmine göre alınan MTV bedelinden engelli vatandaşlarımız muaf olacaktır.

İthal Edilen Araç ve Gereçler İçin Gümrük Vergisi

Engelli vatandaşlarımız için yurt dışından getirilen özel araç ve gereçler Gümrük ve ticaret bakanlığı tarafından muaf edilmiştir. Yani engelli vatandaşlarımız engel durumuna göre yurt dışından getirtmiş olduğu araç ve gereçlere vergi ödemeyecektir. Gümrük vergisinden muaf olan ve ithal edilebilen araç ve gereçlerin listesi aşağıda maddeler halinde yayınlanacaktır.

 • Engel türüne göre üretilen araç ve gereçler
 • Biisiklet
 • Motosiklet
 • Hareket ettirici durumu bulunan motorlu ve motorsuz koltuklar
 • Motor hacmi 1600 CC olan otomobiller
 • 3. dereceye kadar engelli yakını olan vatandaşlarımızın kullanabileceği 2500 CC kadar olan arazi taşıtları ve otomobiller

Konutlarda Emlak Vergisi

Emlak vergisi muafiyetinden yararlanmak isteyen engelli vatandaşlarımız sağlık kurulu raporu ile birlikte ikamet etmiş olduğu bölgenin belediye binasına başvuruda bulunması gerekmektedir.

Yüz ölçümü 200 metre kare olan veya 200 metre kareyi geçmeyen meskenler için ödenecek olan vergi türünden engelli olan vatandaşlarımız muaf olacaklardır. Emlak vergisi muafiyetinden yararlanacak olan engellinin konutunu mesken olarak kullanması gerekmektedir.

Aksi taktirde yazlık veya kışlık gibi görünen evler için vergi muafiyeti olmayacaktır.

     Engellilerin Eğitimine Yönelik Verilen Haklar Nelerdir?

Engellilerin Eğitimine Yönelik Verilen Haklar Nelerdir?

Engelli olan vatandaşlarımızın almak istedikleri eğitimler içinde yapılan yardımların bulunması söz konusudur. Bu desteklerin başında özel eğitim hakkı yer almaktadır. Aynı zamanda özel eğitime gereksinim duyan öğrencilerin okullarına ücretsiz olarak taşınması da yapılan bir diğer yardım türü olarak gözlemlenmektedir.

Özel Eğitim Hakkı

Rehberlik araştırma merkezlerinin engelli vatandaşlarımızın engel durumuna göre özel eğitime ihtiyaç duyup duymadıkları konusunda vermiş oldukları raporlar sayesinde hemen hemen her il ve ilçede bulunan özel eğitim okullarına kayıt yaptırmaları söz konusu olacaktır. Engelli vatandaşlarımız için kurulmuş olan özel eğitim kurumlarının giderleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından karşılanmaktadır.

Özel Şirketler Tarafından Sağlanan İndirim ve Haklar

Engelli olan vatandaşlarımız için verilen diğer destek türleri ise özel şirketler tarafından yapılmaktadır. Engelli olan vatandaşlarımız sağlık raporlarında belirtilen engel oranlarına göre özel şirketlerin sağlamış olduğu indirimlerden yararlanabileceklerdir. Bu yardımlar ise aşağıdaki yazımızda maddeler halinde yer almaktadır.

 1. Şehirler arası otobüs şirketlerinin sağlamış olduğu engelli indirimi
 2. Telekomünikasyon şirketlerinin yapmış olduğu indirimler
 3. Türk Hava Yollarının yapmış oldukları indirimler
 4. Türk Telekom tarafından yapılan engelli indirimleri
 5. İnternet tarifelerinde yapılan indirimler

Engelli Vatandaşlarımız İçin Kamu Kurumları Tarafından Sağlanan İndirim ve Haklar

Sağlık kurumları tarafından belirlenmiş olan ve belirli bir oranda engel durumu bulunan vatandaşlarımız için kamu kurumları tarafından sağlanan haklar aşağıda maddeler halinde yer almaktadır.

 1. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları Engelli İndirimi
 2. Engelli kimlik kartı hakkı
 3. Müzelere girişte engelli indirim hakkı
 4. Milli parklar ve tabiatı koruma parklarına girişte indirim hakkı
 5. Devlet tiyatro girişlerinde indirim hakları

Engelli İstihdamına Yönelik Haklar

Engelli İstihdamına Yönelik Haklar

Herhangi bir şekilde engeli bulunan vatandaşlarımızın belirli oranda bir engelinin bulunması durumunda devletimiz tarafından sağlanan istihdam hakkı söz konusudur. Devlet personel başkanlığı engelli memur alımının yanı sıra özel sektör engelli personel alımları da söz konusu olmaktadır.

KOSGEB Engelli Destekleri

KOSGEB yeni girişimcilere destek programında, tüm engelli vatandaşlarımıza %90 oranında destek sağlamaktadır.

Engelli olmayan bireylerin destekleme oranı %60 iken (bölgelere göre) engellilerin oranı yüzde 90’dır. Bu oran yeni iş yeri açacaklar için yapılan harcamaların ödenmesine ilişkindir. https://www.

kosgebkredisi.com/engellilere-kosgebden-tam-destek/ isimli içerikten ayrıntılı bilgi edinebilirsiniz.

Источник: https://www.kosgebkredisi.com/engellilere-yardim-devlet-destekleri/

2019 Engelli Hakları Nelerdir ?

Devlet Hastanelerinde Engellilere Öncelik Hakkı

Engellilere sağlanan hak ve imkanlar devlet tarafından 2019 yılında birçok alanda verilmeye devam etmektedir. 2019 yılında engellilere sağlanan haklar ana başlıkları ile şunlardır;

 • Kamusal alanda sağlanan indirimler,
 • Ulaşım alanında sağlanan indirimler,
 • Araç alımlarında sağlanan indirimler,
 • Engelli ebeveynlerine sağlanan haklar,
 • Engelli çalışan vatandaşlara sağlanan haklar,
 • Engelli vatandaşlar için sosyal yardım hakları,
 • Tıbbi malzeme alımlarında sağlanan haklar,
 • Özel eğitim hakları,
 • Müze ve ören yerlerinde sağlanan haklar (ücretsiz ziyaret edilebilir),
 • Devlet tiyatrolarında indirim hakları,
 • Engelli sporculara sağlanan haklar,
 • Emlak vergilerinde sağlanan haklar (gayrimenkulün engelli vatandaşın üzerinde olması şartı bulunur. Arsalarda emlak vergisi indirimi bulunmaz.),
 • Oyun bayilikleri için sağlanan haklar (18 yaşını doldurmuş olmak şartı ile zihinsel yetersizliği bulunmayan engelli vatandaşlara sayısal oyunların bayilikleri verilir),
 • EKPSS’ YE girme hakkı,
 • Engelli muayenelerinde öncelik hakkı (engelli vatandaşlara sağlanan muayene öncelik hakları bütün hastanelerde uygulanmaktadır),
 • Erişilebilirlik hakları,
 • Sağlık raporu alımlarında sağlanan haklar,
 • Engelli vatandaşların meslek edinme hakları (halk eğitim merkezleri, KOSGEB gibi kurumlarda engelli vatandaşlara meslek edinmeleri için kurslar açılmaktadır. Kurslarda meslek edinmeleri için engelli b-vatandaşlara öncelikler tanınmaktadır),
 • TOKİ çekiliş hakları (TOKİ kampanyalarında kura hakkı öncelikli olarak engelli vatandaşlara verilmektedir.),
 • Engelli kimlik kartlarına sahip olma hakları (engellilere verilen haklardan yararlanılmasını sağlayacak olan kimlik kartları Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri tarafından engelli vatandaşlara verilmektedir.),
 • KDV muafiyetleri,
 • Belediye hizmetlerinde yararlanılan haklar,
 • Engelli fizik tedavi seanslarında sağlanan haklar,
 • Orta öğrenimlerde sınavdan muafiyet hakları gibi birçok haklar engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak ve yaşam standartlarını arttırmak için devlet tarafından sağlanmaktadır.

Engelli Vatandaşlara Kamusal Alanda Sağlanan İndirimler Nelerdir?

İhtiyaç sahibi hanelere elektrik tüketim desteği verilmesine ilişkin kararın resmî gazetede yayınlanmasının ardından elektrik tüketiminde hak sahibi olan engelli vatandaşlara ilişkin indirimler PTT üzerinden yapılacaktır. Elektrik indiriminden yararlanmaya hak kazanacak olan engelli vatandaşların;

 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.
 • Düzenli yardım alması şartı bulunur.
 • Elektrik yardımı alacak olan engelli vatandaşların PTT’ye geçerli bir kimlik belgesi ve mesken elektrik faturasını ibraz etmesi gerekir.

Engelli hakları 2019 yılında kamusal alanlarda sağlanan diğer indirimler şunlardır;

 • Belediye tarafından uygulanan %30 su faturası indirimleri,
 • %50 oranında digitürk indirimi,
 • Türk Telekom sosyal tarifesi indirimi,
 • TTNET ve Fiber internet indirimi,
 • Uydu net ve cep telefonlarında indirimli tarife uygulamaları bulunmaktadır.

Engelli Vatandaşlara Ulaşım Alanda Sağlanan İndirimler Nelerdir?

Engelli vatandaşlara sağlanan ulaşım alanındaki ücretsiz yararlanma hakları;

 • Belediye otobüsleri,
 • Metro seferleri
 • Deniz yolları şehir içi seferleri
 • Devlet demiryolları ve denizyolları şehir dışı seferlerinde mevcuttur.

Şehirlerarası yapılan otobüs seferlerinde ise %30 oranında ve THY seferlerinde %25 indirimden yararlanma hakkı vardır. THY verilen indirim hakkı ekonomik biletlerde uygulanmamaktadır.

Engelli Vatandaşlara Araç Alımlarında Sağlanan İndirimler Nelerdir?

%90 ve üzerinde engel sahibi olan vatandaşlar Özel Tüketim Vergisi ve Motorlu Taşıt vergisi ödemeden araç satın alma hakkına sahip olmaktadırlar.

%90 ve üzeri engel sahibi olan vatandaşların alacakları araçların engelli yakınları tarafından kullanım hakkı ve ortopedik engel sahibi vatandaşların yurt dışından özel tertibatlı araç getirme hakkı bulunmaktadır.

Engel sahibi vatandaşlar araç alımlarında ÖTV’den muaf olmakta ancak araç KDV ödemesi yapmaları gerekmektedir.

ÖTV indiriminden yararlanarak araç sahibi olan vatandaşlar için özel olarak yapılmış otopark engelli araç yerleri mevcuttur. Bu özel alanlardan ücretsiz olarak yararlanılması engelli vatandaşlara sağlanan haklar arasında yer almaktadır.

Engelli Vatandaşlara Sağlanan Sosyal Yardım Hakları Nelerdir?

Sosyal yardım engelli hakları nelerdir maddeler halinde şu şekilde sıralanmaktadır;

 • Engelli vatandaşlara bakan kişilere verilen bakım maaş aylığı Ocak 2019 itibarı ile 1305,97 TL olarak ödenmektedir.
 • 65 yaş üstü yaşlılık aylığı olarak Ocak 2019 itibarı ile 601 TL yaşlılık aylığı ödenmektedir.
 • %40 ile %69 engel sahibi olan vatandaşlara 0cak 2019 itibarı ile 480,22 TL engelli maaşı ödenmektedir.
 • %70 ve üzerinde engel sahibi olan kişilere Ocak 2109 itibarı ile 720,33 TL engelli maaşı ödenmektedir.
 • 2022 sayılı yasaya göre 18 yaşını tamamlamış olan %40 engelli olan vatandaşlara şartlara uyum sağlamaları durumunda maaş bağlanmaktadır. Aynı yasa gereğince 18 yaşını tamamlamayan engelli yakınlarına şartlara uyum sağlanması durumunda engelli yakını maaşı bağlanmaktadır.

Engelli Çocuklara Sağlanan Özel Eğitim Hakları Nelerdir?

%20 ve üzerinde engel sahibi olan ve engel durumları alınan raporlarda belirtilmiş olan çocuklar için devlet tarafından özel eğitim imkânları sağlanmaktadır. Özel eğitime devam eden çocuklara için ayrıca ücretsiz taşıma hakkı bulunmaktadır.

Üniversiteye giden engelli vatandaşlara sağlanan açık öğretim fakültelerinde ücret ödemeden okuma hakkı, yetenekli öğrencilere YGS ye girmeden güzel sanatlar bölümüne gidebilme hakkı gibi birçok hak sağlanmakta ve üniversitelerde engelli öğrenci birimi bulunmaktadır.

Ayrıca tek başlarına şehir içi otobüslerine binemeyecek engele sahip olan öğrenciler için yaşadıkları şehirlerde yurt imkânı sağlanmaktadır.

Engelli Vatandaşların EKPSS’YE Girme Hakları Nasıldır?

Engelli vatandaşlara sağlanan haklar arasında bulunan engelli Kamu Personeli Seçme Sınavlarına girme hakkı şu şekildedir;

EKPSS sınavı 2 yılda bir engelli vatandaşlar için yapılan bir sınavdır ve bu sınava girme hakkı bütün engelli vatandaşlara sağlanmıştır.

 • Atamalar sınav ve kura yöntemi ile yapılmaktadır.
 • Lise ve ön lisans mezunu engeli vatandaşlar sınava ve ortaokul mezunu olan engelli vatandaşlar kuraya katılmaktadır.

Engelli Vatandaşlara Belediyeler Tarafından Sağlanan Haklar Nelerdir?

Büyükşehirlerde ilçe ve beldelerde bulunan belediyeler tarafından engelli vatandaşlara yönelik birçok çalışma bulunmaktadır.

Belediyeler engellilere yönelik çalışmakla yükümlüdürler ve her belediyede Engellilere hizmet vermek için kurulmuş olan belediye hizmet birimleri mevcuttur.

Bağlı bulundukları belediyelere müracaat eden engelli vatandaşlar kendilerine yönelik verilen haklar hakkında bilgi alabilir ve bu hizmetlerden yararlanabilirler. Belediye tarafından engelli vatandaşlara yönelik verilen hizmetler;

 • Meslek edinme kursları,
 • Rehabilitasyon merkezleri, temizlik ve servis birimleri,
 • Psikolojik destek hatları,
 • Sosyal yardımlar ve
 • Bakım ve onarım hizmetleridir.

Engelli Çalışanlara Sağlanan Haklar Nelerdir?

%40 ve üzeri oranında engel sahibi olan çalışan vatandaşlara erken emeklilik hakkı sağlanmaktadır. Ayrıca gelir vergisi indiriminden yararlanma hakkı sağlanan engelli vatandaşlar vergi dairelerine başvuruda bulunarak engel oranlarına göre derecelendirilerek indirimlerden yararlanmaktadırlar. Buna göre;

 • %40-59 oranında engelli olan vatandaşlar 3.derece
 • %60-79 oranında engelli olan vatandaşlar 2.derece
 • %80 ve üzerinde engelli olan vatandaşlar 1.derece vergi indirimi alırlar.

Engelli çalışan vatandaşlara sağlanan haklar arasında;

 • Engelli çalışan memurlara sağlanan özel indirim hakları bulunmaktadır.
 • Özel sektörlerde çalışan engelli vatandaşlara ödenen iş kaybı tazminat hakkı diğer çalışanların aldıklarının iki katı oranında ödenmektedir.
 • Malulen emeklilik hakları bulunmaktadır.
 • Anne ve babası vefat etmiş olan engelli çocuklara yönelik ödenen yetim maaşı hakkı bulunmaktadır.

Engelli memurlar devlet memurları kanununa göre gece nöbet ve fazla mesai gibi hizmetlerde bulunmazlar.

2019 Engelli Hakları Nelerdir ? İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!

Etiketler:engelli hakları koruma

Источник: https://www.ssk.biz.tr/2018-engelli-haklari/

Hangi durumlarda hastanelere ödeme yapılmıyor?

Devlet Hastanelerinde Engellilere Öncelik Hakkı

T24 – Sosyal güvenlik reformları kapsamında, pek çok sağlık hizmeti ücretsiz. Ancak hastalar hâlâ boşuna fatura ödüyor.

Sağlık Bakanlığı’nın imza attığı sosyal güvenlik reformları ‘hasta haklarında’ yeni bir dönemin başlangıcı oldu. Özel hastanelerde bile birçok konuda ücretsiz tedavinin yolu açıldı.

Ancak bir taraftan ilgisizlik, diğer taraftan yetkili makamlarca yapılan yetersiz bilgilendirme nedeniyle hastalar haklarından bihaber. Birçok sağlık kuruluşunda hastalar neredeyse bedavaya yaptıracakları tedaviler için ağır faturalar ödemek zorunda kalıyor.

Aslında hastalar için trafik kazalarından, hamileliğe, acil müdaheleden, tüp bebek tedavisine kadar devlet tarafından tanınan haklar mevcut.

Hakların bilinmesi sistemi de rahatlatır

Mine Tuduk'un Radikal gazetesinde yer alan haberine göre; Türkiye’de hasta haklarının bilinmediğini belirten Hasta Aktivistleri Derneği Başkanı Orhan Demir, “Bunun da ceremesini yine hastaların kendisi çekiyor. Bu konuda devletin bilgilendirmeleri de yetersiz. Vatandaşın haklarını bilerek hizmet alması sistemin de daha rahat işlemesini sağlayacaktır” açıklamasını yaptı.

Vatandaşın sahip olduğu haklardan biri olan hamilelik dönemini örnek vererek hasta hakları konusunda açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanlığı Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkan Vekili İsmail Serdaroğlu, “SGK, yeni yıl itibarıyla geçilen Genel Sağlık Sigortası kapsamında, 5510 sayılı yasaya istinaden analık halinde prim borcu olsun olmasın herkesin sağlıkla ilgili harcamalarını karşılıyor. Yasada yer alan 63. ve 67. maddelere göre devlet analık halindeki muayene, tektik, tahlil ve testlerin masraflarını öder. Ama devlet özel hastanelerin, statülerine göre aldığı yüzde 30 ile, yüzde 70 arasındaki muayene ve tedavi farkını ödemekte yükümlü değil. Hasta özel hastaneyi tercih ederse aradaki farkı ödemesi normal ve ona kalmış bir şey” diye konuştu.

Gelir testi beyanından muaf olduklarını bilmiyorlar

Son günlerin en çok konuşulan konusu Genel Sağlık Sigortası (GSS) hakkında da vatandaş tam bir bilgi sahibi değil. GSS hakkına sahip olmak için, gelir tespit testi yaptırılması ve kayıt yaptırılması gerekiyor. Bunun için de bir süredir kaymakamlıklarda uzun kuyruklar oluştu.

Belirtilen son tarihe kadar birçok kişinin beyanda bulunamamış olmasından dolayı da Bakanlık ek bir süre tanıyarak Mart ayı sonuna kaydırdı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Şahin “İlk birkaç gün içerisinde sisteme büyük bir baskı oldu. Şu anda işlemler çok hızlı devam ediyor”dedi.

Ancak birçok vatandaş yeterli bilgiye sahip olmadığı için kuyruklarda zaman kaybına uğradı. Devletten 65 yaş maaşı veya engelli maaşı bulunanlar, işsizlik sigortasından para alanlar, yeşilkart sahipleri, sığınmacılar, harp malulleri, köy korucuları ve muhtarlarının gelir tespit beyanına gerek yok.

Yeni doğan yoğun bakımı ücretsiz

Yeni doğan yoğun bakımı sağlık sektöründeki en masraflı tedaviler arasında yer alıyor. Özel hastanelerde çıkan faturalar oldukça yüklü oluyor. Ancak yeni doğan yoğun bakımı tamamen SGK kapsamında, hastanelere bir ücret ödenmemesi gerekiyor.

Çünkü SGK, “Yenidoğan bebeklerin tüm küvez (ne kadar kalırsa kalsın), operasyon tetkik tedavi ilaç gibi aklınıza gelebilecek tüm müdahelelerde kesinlikle para alınamaz” diyor.

Bu haktan haberdar olmayıp ödeme yapanların yapması gereken şey ise hastaneye itirazda bulunmak ve SGK’ya tedavi dosyalarınızla başvuruda bulunmak. Bakanlık, aksi durumda hastanelere cezai yaptırımlar uyguluyor.

Trafik kazalarında tüm tedavi bedava Kamu, üniversite ve özel hastanelerde, trafik kazası geçirmiş kişilere verilen sağlık hizmetinin tamamı bedava.

Kalp krizinde hastane faturası düşünmeyin

Kalp krizi, yoğun bakım, yanık, kanserle ilgili kemoterapi, radyoterapi, izotop tedavisi, organ, doku ve hücre nakilleri, diyaliz, ciddi kanamalı yaralanmalar gibi acil durum tedavilerinde de hastaların ellerini ceplerine atmaması gerekiyor.

Bu durum sadece kamu ve üniversite hastanelerinde değil özel hastaneler de geçerli. Ancak hasta stabil hale gelip acil durum halinden çıktıktan sonraki tedavi süreci özel hastanede ücretlendiriliyor.

Hamileler muayene ve tetkik ücretlerinden muaf

9 ay boyunca sürecek düzenli muyaneler ve tetkikler nedeniyle hamilelik en masraflı süreçlerden biri. Artık hamilelik sürecindeki hastane harcamalarını düşünmeye gerek yok. Çünkü Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında yapılan düzenleme ile hamileler artık kamu hastanelerinde muayene, tedavi ve tetkik farkı parası ödemiyor. Bunların ücretsiz yapılması gerekiyor.

Genel Sağlık Sigortası kapsamında sayılanlar

Kamu idarelerinde çalışanlar, köy ve mahalle muhtarları, hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar, isteğe bağlı sigortalı olan kişiler, yeşilkartlılar, sığınmacılar, 65 yaş aylığı alanlar, SHÇEK Kanunu hükümlerine göre korunma hizmetlerinden ücretsiz faydalananlar, harp malüllüğü aylığı alanlar, Terörle Mücadele Kanunu kapsamında aylık alanlar, geçici köy korucuları, oturma izni almış yabancı ülke vatandaşlarından yabancı bir ülkede sigortalılığı olmayanlar, İşsizlik Kanunu’na göre işsizlik ödeneği alanların gelir testi beyanında bulunmasına gerek yok.

Kimler sağlık hizmetlerinden koşulsuz yararlanabilir

18 yaşını doldurmamış olanlar, tıbben başkasının bakımına muhtaç olanlar, acil kapsamındaki haller, iş kazası ile meslek hastalığı olanlar, bildirimi zorunlu bulaşıcı hastalığı olanlar, koruyucu sağlık hizmetleri ile madde bağımlılığını önlemeye yönelik sağlık hizmetleri her vatandaşa ücretsiz olarak veriliyor.

Источник: https://t24.com.tr/haber/pek-cok-hizmet-ucretsiz-ancak-hasatalar-bos-yere-odeme-yapiyor,197329

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.