Dinamik Böbrek Sintigrafisi Testi

Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri – Nükleer Tıp

Dinamik Böbrek Sintigrafisi Testi

Anabilm Dalı bünyesinde bir PET/BT kamerası, bir SPECT/BT hibrit görüntüleme kamerası, 3 SPECT kamera olmak üzere toplam 7 gamma kamera ile görüntüleme yapılmaktadır.

Ayrıca, bölümümüzde 2 uptake cihazı, 1 gama prob, 1 gama sayacı, 1 xenon ventilasyon ünitesi, 1 dobutamin infüzyon pompası, 1 adet eforlu EKG cihazı ve 2 adet USG cihazı bulunmaktadır.

Onkoloji Ünitesi'nde yer alan SPECT-BT cihazı Türkiye’de kurulan ilk cihazlardan olup fonksiyonel ve anatomik görüntülemeyi tek cihazda birleştirebilmekte ve bu yolla teşhiste doğruluğu arttırmaktadır.

Bölümümüzde yer alan bütün cihazların günlük, haftalık ve aylık kalite kontrolü Sağlık Fizikçisi gözetiminde gerçekleştirilmektedir. Nükleer Tıp Anabilim Dalı'nda ağırlıklı olarak Nükleer Kardiyoloji, Nükleer Onkoloji, Nükleer Nefroüroloji ve Endokrin sistem olmak üzere yılda ortalama 10,000'in üzerinde sintigrafik çalışma yapılmaktadır.

Tanısal sintigrafik çalışmaların yanısıra çeşitli amaçlara yönelik radyonüklid tedaviler de (I-131 ile hipertiroidi ve tiroid kanseri tedavileri, I-131 MIBG ile nöroblastom, feokromasitoma tedavileri, metastatik kemik ağrılarının radyonüklid tedavisi, hemofili ve romatoid artrit hastalarında radyonüklid sinovektomi, radyoimmünoterapi (Y-90 işaretli antiCD-20 antikor), radyoembolizasyon (Y-90 mikroküre) tedavisi uygulanmaktadır.

Kalp (Miyokard Perfüzyon) Sintigrafisi

Miyokard perfüzyon sintigrafisi kalp kasının kanlanmasında bir sorun olup olmadığını araştırmak üzere yapılır. Kalp kası koroner damarlar denilen özel damarlar aracılığı ile beslenir. Eğer koroner damarlar daralır veya tıkanırsa (buna koroner arter hastalığı denir) kalbiniz yeterli oksijeni alamaz.

Bu durum hiçbir şikayete yol açmayabilir veya göğüs ağrısı ortaya çıkabilir.

Stres-istirahat miyokard testi kalbin kanlanmasını birincisi stres altında (örneğin egzersiz yaparken) ve diğeri ise istirahat durumunda olmak üzere iki ayrı durumda ölçebilen bir incelemedir: Bu durumlarda incelemeyi yapabilmek için az bir miktar radyoaktivite verilecek ve ardından göğsün etrafında dönen bir araç (gama kamera) ile kalbin görüntüleri alınacaktır. Bu görüntüler stres ve istirahat sırasında kalp kan akımını kıyaslama imkanı verecektir. İstirahat çalışması bazen stres çalışması ile aynı günde, bazen de ayrı bir günde yapılır.

Stres testi

Yürüme bandında yürüme şeklinde stres testi yapılır. Doktorunuz bunu yapamayacağınıza karar vermişse kalbinizi hızlandırmak için egzersizi taklit edebilecek ilaçlar (dipiridamol, dobutamin gibi) vererek ilaçlı stres testi yapacaktır. Strese başlamadan önce göğsünüze minik elektrodlar takılacaktır. Bu stres sırasında kalp ritmini izlemeye yarayan EKG çekilmesini sağlar. Yapacağınız egzersiz başlangıçta kolaydır. İlerleyen dakikalarda biraz zorlaşır, zorlaştıkça kalp hızınız ve kan basıncınız yükselecektir. Bu çok normaldir. Egzersiz yaptığınız sürece EKG'niz ve kan basıncınız sürekli takip edilecektir. Stres testi süresince herhangi bir şikayetiniz olursa ilgili kişiye haber veriniz. Stres testinin bitmesine yakın veya bitmesinden kısa bir süre sonra damar yolundan düşük miktarda radyoaktif madde verilecektir. Bu radyoaktivite kalp kasının kanlanması oranında kalbinizde tutulacaktır. Stres görüntüleri radyoaktivite verilmesinden 5-30 dakika sonra alınacaktır. Görüntüleme 15-20 dakika sürer.

İstirahat testi

Eğer stres çalışmasında radyoaktivite olarak Talyum-201 kullanıldı ise istirahat çalışmasında için ikinci bir enjeksiyona gerek yoktur ve stres çalışmasından 3-4 saat sonra tekrar kalbin görüntüleri alınır. Eğer stres için Tc-99m-MIBI kullanıldı ise istirahat çalışması için ayrı bir enjeksiyona gerek vardır. Bu, stresle aynı veya ayrı günlerde yapılır ve enjeksiyondan yaklaşık 0.5-1 saat sonra görüntü alınır.

Miyokard perfüzyon sintigrafisi öncesinde bilmeniz gerekenler

 • Tetkike rahat bir kıyafetle geliniz. Eğer egzersiz yapmanız istenmişse mutlaka spor pabuç ve spor kıyafeti ile geliniz.
 • Tetkik öncesi kesilmesi istenen ilaçları size bildirilen süre boyunca kesmeyi unutmayınız.
 • Kalbinizi görüntülemek için size verilen radyoaktif madde bir süre sonra kendi kendine yok olur, ayrıca vücudun normal fonksiyonları ile atılır. Tetkik sonrası bol sıvı içmek maddenin atılımını kolaylaştırır.
 • Unutmayın, stres ve istirahat görüntülemeleri esnasında hareketsiz yatacaksınız. Hareket etmeniz görüntü kalitesini bozar ve yanlış yorumlamaya yol açar.
 • Tetkik bittikten sonra normal aktivitenize devam ediniz. Tetkik nedeni ile geçici olarak kesmiş olduğunuz ilaçlarınıza tekrar başlayınız.

Kemik Sintigrafisi ve Kemik PET-BT

Tetkikler için açlık gerekli değildir. Genellikle kol damarından enjeksiyon yapılır.

Kemik sintigrafisi için size söylenen saatte tekrar merkezimize gelerek bekleme bölümünde bekleyiniz. Bu arada bol sıvı almanız ve sık tuvalete gitmeniz gereklidir. Verilen ilacın kemikte birikmesi için enjeksiyon ve çekim arasında en az 2-4 saat geçmesi gerekmektedir.

Tiroid Sintigrafisi

Tetkik için açlık gerekli değildir.

Tiroid sintigrafisi için kol damarından enjeksiyon sonrasında bir süre beklendikten sonra görüntüleme yapılır.

DMSA Böbrek Sintigrafisi

Tetkik için açlık gerekli değildir.

DMSA böbrek sintigrafisi için genellikle kol damarından enjeksiyon yapılır ve yaklaşık 4 saat kadar sonra kamera altında görüntüleme yapılır.

DTPA veya MAG3 Dinamik Böbrek Sintigrafisi

Tetkik için açlık gerekli değildir ancak tetkik öncesi bol su içmeniz gerekmektedir. Bundan dolayı merkezimize gelirken yanınızda 1 lt içme suyu getiriniz.

DTPA böbrek sintigrafisi yapılırken genellikle kol damarından enjeksiyon yapılır ve hasta kamera altında yaklaşık yarım saat kadar takip edilir. Tetkik esnasında hareket etmeyiniz.

Gastroözofajiyal Reflü Sintigrafisi

Tetkik için 2-4 saat açlık gereklidir. Bebekler için gelirken yanınızda 1 küçük kutu süt veya portakal suyu ile bir biberon getirmeniz gerekmektedir. Hasta gerekli ilaç konulan sütü içtikten sonra 1 saat kamera altında yatacak ve filmi çekilecektir.

Hepatobiliyer Sistem Sintigrafisi

Tetkik için 2-4 saat açlık gereklidir. Bebeklerin tetkikten 1 hafta önce doktorunuzun reçeteyle size vereceği ilacı kullanması istenebilir.

Hepatobiliyer sintigrafi için kol damarından yapılacak enjeksiyon sonrası tetkikiniz başlayacaktır. Bütün tetkik süresince pozisyonunuzu hiç bozmayınız.

İyot Tarama

Tetkik için 2-4 saat açlık gereklidir. Ağızdan sıvı şeklinde düşük dozda radyoaktif iyot içirilecektir. Bundan önce ağzınızda takma dişiniz varsa lütfen çıkarınız.

Radyoaktif iyodu içtikten sonra 3 saat süresince su dışında gıda almamanız radyoaktif iyodun vücut tarafından emiliminin arttırılması için gereklidir. Size iyot verilmesini takiben iki gün sonra görüntüleme yapılacaktır. Doktorunuz gerek görürse daha geç görüntüleme de yapılabilir.

Bu test için, varsa, kullanmakta olduğunuz tiroid hormon ilaçları tetkik öncesi uygun bir süre boyunca hekiminiz tarafından kesilecektir.

Ayrıca görüntünün başarılı olabilmesi için testten 2 hafta önce başlamak üzere düşük iyot içeren bir diyet uygulamanız ve belirli konulara dikkat etmeniz istenecektir. Bu diyet ve dikkat etmeniz konuları içeren bir yazı Nükleer Tıp Bölümü’nce size verilecektir.

Beyin Perfüzyon Sintigrafisi ve Beyin PET-BT

Tetkikler için açlık gerekli değildir. Her iki tetkik için kol damarından yapılacak enjeksiyon sonrası bir süre bekledikten sonra tetkikiniz başlayacaktır. Bütün tetkik süresince pozisyonunuzu hiç bozmayınız ve başınızı oynatmayınız. Epilepsi (sara) hastaları için özel şartlarda beyin perfüzyon sintigrafisi yapılabilir.

MIBG Sintigrafisi

Tetkik için açlık gerekli değildir. Tiroid bezinin korunması için tetkikten 3 gün önce size hekiminiz tarafından önerilen dozda LUGOL solüsyonu içmeye başlamanız ve 7-10 gün kullanmaya devam etmeniz gerekmektedir. Bu tiroid bezinin fonksiyonlarının zarar görmemesi için çok önemlidir.

Ayrıca varsa kullanmakta olduğunuz bazı ilaçlar çalışmadan önce belirli süre ile kesilmelidir. Doktorunuza danışarak hangi ilaçların kesilmesi gerektiğini öğrenebilirsiniz. MIBG sintigrafisi için kol damarından bir enjeksiyonu takiben 24. ve 48. saatlerde iki ayrı gün görüntüleme yapılacaktır.

Somatostatin Reseptör Sintigrafisi

Tetkik için açlık gerekli değildir. Somatostatin reseptör sintigrafisi için kol damarından bir enjeksiyonu takiben 4. ve 24. saatlerde iki ayrı gün görüntüleme yapılacaktır.

Onkoloji Hastaları için F-18 FDG PET/BT

 • • Kesinlikle en az 5 (beş) saat aç olarak geliniz.
 • • Yanınızda 1,5 lt su ile geliniz.
 • • Size ulaşabileceğimiz telefonunuzu açık tutunuz.
 • • Randevunuza gelemeyeceğiniz takdirde kesinlikle 1 gün önce iptali aşağıdaki numaraya bildiriniz.
 • • Hasta PET/BTye gireceği gün çekim öncesi ve sonrası başka tahlil veya tetkik yaptırmamalıdır. PET/BT çekiminden sonra hastaneden hemen çıkıp evinde istirahat etmelidir.
 • • Hasta üzerine rahat ve üzerinde metal olmayan kıyafetlerle çekime gelmelidir
 • • Tetkikten önce 4-6 saat aç kalın ve sakız çiğnemeyin.
 • • İlaçlarınızı az miktarda su ile alabilirsiniz.
 • • Bölümümüze geldiğinizde resmi işlemlerin tamamlanmasından sonra kan şekeriniz parmaktan 1 damla kan alınarak kontrol edilecektir.
 • • Tekike gelirken hastane dosyanızı hastalığınızın yazılı bir özeti (epikriz), hastalığınız ile ilgili belgeleri ve daha önceden yapılan tetkikleri (bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme, ultrasonografi, mamografi vb) yanınızda bulundurmanız PET-BT tetkikinizin sağlıklı bir şekilde değerlendirilmesi için gereklidir.
 • • ŞEKER HASTASI İSENİZ ; Şeker hastalığınız (Diabet) olması nedeniyle size bildirilecek saatte hafif bir kahvaltı yapınız. Akabinde şeker hastalığı için kullandığınız ilacınızı veya insülin enjeksiyonunu yapınız. Size verilecek saatte de PET –BT randevunuza geliniz.

Kardiyak (viabilite) F-18 FDG PET/BT Görüntüleme

Bilinen şeker hastalığı olmayan tüm hastalar geceyarısından sonra aç kalmalıdır, hastalar tetkikten önceki akşam yağ ve proteinden zengin beslenmelidir. Bu amaçla yağda sucuklu yumurta gibi besinlerin tetkikten önceki akşam tüketilmesi önerilir ve sonrasında geceyarısından itibaren aç kalarak tetkike gelmeniz gerekmektedir.

Oral antidiyabetik kullanan tüm şeker hastalarımız geceyarısından sonra aç kalmalıdır. Tetkikten önceki akşam yağ ve proteinden zengin beslenmeniz önerilir. Tetkik sabahı oral antidiyabetik ilaçlarınızı hergün kullandığınız dozda alarak geliniz.

İnsülin kullanan şeker hastaları normal diyet ve insulin programlarına uygun şekilde gelmelidir, akşam yemeğinde veya kahvaltıda protein ağırlıklı beslenmeniz önerilir.

İyot Tedavisi

Tedavi için 2-4 saat açlık gereklidir. Ağızdan sıvı şeklinde radyoaktif iyot içirilecektir. Bundan önce ağzınızda takma dişiniz varsa lütfen çıkarınız. Radyoaktif iyodu içtikten sonra 3 saat süresince su dışında gıda almamanız, radyoaktif iyodun vücut tarafından emiliminin arttırılması için gereklidir.

Bu tedavi için varsa kullanmakta olduğunuz tiroid hormon ve ilaçları hekiminiz tarafından kesilebilir. Ayrıca tedavinin başarılı olabilmesi için testten 2 hafta önce başlamak üzere düşük iyot içeren bir diyet uygulamanız ve belirli konulara dikkat etmeniz istenecektir. Bu konuda alınması gerekli önlemler aşağıda verilmiştir.

Uygulanması gereken diyet ile ilgili bilgiler bölümümüzden elde edilebilir.

Kullanımı iyot tedavisi öncesi yasaklanan maddeler

İlaçlı röntgen filmi (yasak olan süre için doktorunuza danışın) İyot içeren öksürük şurupları ve vitamin preparatları İyotlu pansuman ve gargaralar

Saç boyası

Источник: http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/82.html

Dinamik Böbrek Sintigrafisi (DTPA) – Nedir? Nasıl Yapılır?

Dinamik Böbrek Sintigrafisi Testi

Böbrek fonksiyonlarının işleyişini gözlemleyip yansıtabilen radyoaktif içerikli maddelerin direkt olarak damar yolu ile hastaya enjekte edilmesi ile yapılır.

Böbrek fonksiyonlarının işleyişini gözlemleyip yansıtabilen radyoaktif içerikli maddelerin direkt olarak damar yolu ile hastaya enjekte edilmesinden sonra böbreklerde dağılımının gözlemlendiği bir çekim yöntemidir. Verilmekte olan maddenin ve tutulum, atılımı gözlemlenerek böbrek fonksiyonları ölçülüp değerlendirilir.

Diğer sintigrafi çekimlerinde de olduğu gibi, dinamik böbrek çekimlerinde de hastanın rahatsızlığına ve doktorun uygun görmesine göre iki yöntem uygulanmaktadır. Bu yöntemleri birbirinden ayıran en önemli husus hastaya enjekte edilmekte olan ilacın türüdür. İçerisindeki kimyasal içeriği değişiklik gösterir.

Diferansiyel böbrek fonksiyonlarının (DRF) saptanıp hesaplanması – Obstrüktif üropatilerde diuretiğe yanıtın araştırılması.

Yapılacak testte hasta, çekimin yapılacağı odada görüntülemeyi yapacak kameraya uygun şekilde yatırıldıktan sonra enjekte edilecek olan radyoaktif maddenin damara verilmesi surati ile yapılır.

Yapılan çekim yaklaşık olarak 30 ila 40 dakika arası sürer. Tüm bu zaman süresince kişinin hareket etmeden, sabit kalması sağlıklı bir görüntüleme çekimi için çok önemlidir.

Bu çekim sırasında hastanın kıyafetlerini çıkartması istenmez.

DTPA Öncesi Yapılması Gerekenler?

 • Hamile kişiler ya da hamilelik şüphesi taşıyan hastalar bu test öncesinde durumu mutlaka doktorlarına söylemeliler.
 • Bebek emziren annelerde de bu testin yapılabilmesi mutlaka gerekli ise sintigrafi sonrasında çocuğu 6 saat süre ile emzirmeye ara vermelidir. Testin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için aç ya da tok olması gibi bir şartı bulunmamaktadır.
 • Test çekiminden önce bol bol su içmeniz istenecektir. Bol su içmek gerektiği için teste gelirken yanınızda su getirmeniz sizin için önemlidir. Getirilecek olan suyun test çekiminden ortalama yarım saat kadar önce içilmesi doktorunuz tarafından sizden istenecektir.
 • Anne sütü ile beslenen çocuklarda beslenmenin ve su tüketilmesinin yapılacak çekim öncesinde tamamlanmış olması gerekir.
 • Sintigrafi testi öncesinde hastanın idrarını yapması son derecede önemlidir. Test ardından da bol su ve sıvı alımı ile birlikte sık sık tuvalete gitmek test yüzünden vücudunuzda oluşacak radyasyondan korunma açısından faydalı olacaktır.
 • Sintigrafi testi çekimine giderken daha öncesinde yaptırmış olduğunuz diğer test sonuçlarını da yanınızda getirmeniz, sintigrafi testi sonucunun doktorunuz tarafından daha iyi değerlendirilmesini sağlayacaktır.
 • Testin ardından tekrardan yeme içme ve başkalarıyla temas etme konularında herhangi bir kısıtlama getirilmemektedir. Hasta hemen sonrasında normal yaşantısına devam edebilmektedir.

DTPA Nasıl Çekilir?

 Sıklıkla kullanılan radyofarmasotikler; Tc-99m DTPA,Tc-99m MAG3 Tc-99m DTPA idir. Neredeyse hepsi glomerüllerden atıldığı için glomerüler fonksiyonların saptanmasında en sık ve en çok kullanılan yoldur.

Renal perfüzyon, glomerüler filtrasyon ve toplayıcı sistemlerin saptanmasında ve GFR(Glomerular filtration rate – Glomerüler filtrasyon hızı) ölçümlerinde kullanılır.

Damardan enjekte edilmiş olan kimyasalların yaklaşık olarak % 90 ’ı ortalama dört saat icinde idrarla atılır.

Tc-99m MAG3’ün yüksek protein bağlanma oranları bulunmaktadır. Bu oran % 80 idir.

Bu bağlanma, glomerüler filtrasyonla dışarıya atılmasını önler ve GFR (Glomerular filtration rate – Glomerüler filtrasyon hızı ) ölçümlerinde kullanılamaz.

Nerede ise hepsine yakını tübüler sekresyon yöntemi ile atılır. Böbrek parankimi, pelvisi ve üreter görüntülemesi ile üreter dinamiği ve reflü konuları hakkında bilgiler verir.

Görüntüleme işlemi sırasında posterior şeklinde hasta sırt üstü uzanarak ya da oturarak çekim yapılabilir. Öncesinde böbrek nakli olan ve atnalı böbrekte anterior pozisyonlarda test çekimi yapılır. Kişilerin ise çekim süresince hareket etmemesi istenir.Radyofarmasötik ajanın verilmesi ile birlikte aynı zamanlı olarak dinamik çekim işlemine başlanır.

Bu sırada ise radyofarmasötik ajanın böbreklerde birikmesi ve atılımı zamana göre izlenir. Üreteropelvik bileşke darlıkları vs gibi böbreğin kendi kendine radyofarmasotik ajanı atma işlemini gerçekleştiremediği durumlarda calışmanın ortalama 20. dakikasında diüretik enjeksiyonu damardan yapılır ve ardından diüretiğe böbreğin verdiği yanıt saptanır.

Ortalama çekim süresi 30 ila 45 dk arasında değişkenlik gösterir.

RADYOLOJİ UZMANIUzm. Dr. Nahas Hikmet KESKİNEĞE Mrtomografi.com'da yayınlanan tüm makaleler, Özel Ankara Cerrahi Tıp Merkezi uzmanlarının kontrolünde doğrulanır, düzenlenir ve yayına uygun hale getirilir. MRTomografi.com web sitesinde okuduğunuz makaleler ile ilgili tüm şikayetlerinizi, önerilerinizi ve düşüncelerinizi iletişim sayfamızdaki formu doldurarak gönderebilirsiniz.

Источник: https://mrtomografi.com/dinamik-bobrek-dtpa-sintigrafisi

Dinamik Böbrek Sintigrafisi Çekim Aşamaları ve Sonuçları

Dinamik Böbrek Sintigrafisi Testi

Böbreklerin normal bir şekilde işlevini yerine getirip getirmediğini anlayabilmek için, damardan verilen ilaç sayesinde böbrekler detaylı olarak incelenmektedir.

Dinamik Böbrek Sintigrafi Endikasyonları

Dinamik Böbrek Sintigrafi

Renal sintigrafi adıyla da bilinen idrarın vücuttan atılmasını sağlayan organların incelenmesini sağlar. Cerrahi müdahale öncesinde böbrek rezeksiyonu olacak bir hastanın, sağlam böbreğinin kapasitesi anlaşılabilir. Organlarda oluşan şu hastalıklar nedeniyle istenmektedir:

 • Kistler ve tümörler;
 • Renal arter hastalığı;
 • Hipertansiyon;
 • Tıkanıklığı;
 • Böbreklerin birinde ya da ikisinde yetmezliği;
 • Organların fonksiyonların değerlendirilmesi.

Doğuştan ya da daha sonradan oluşan patolojik değişikliğin tanısını koyabilmek, idrar sistemi organlarının fonksiyon kaybını teşhis edecek yöntemler başındadır.

Röntgen ya da tomografi gibi görüntülemeler, idrar sisteminde bulunan organlarda oluşacak problemin tanısını için yeterli değildir.

Ayrıca fonksiyon kaybı yaşayan ve hasarlı bölümünün değerlendirilmesi dışında, sağlıklı olan kısımlarını da görüntüleyecektir. 

Faydaları

Erken dönemde tanıyı koyabilmek için ve organlarda oluşan değişiklikleri anlayabilmek için yapılmaktadır. Kanserin erken tanısı için gerekli olan ve tomografi ya da MR gibi görüntüleme yöntemlerinde bile görünmeyen tümörün tanısını koymakta etkilidir.

 • Doğruluk oranı çok yüksektir;
 • Metastazları erken dönemde tespit eder;
 • Ağrısız bir yöntemdir;
 • Ekipman hassasiyeti sayesinde güvenilirdir.

Renal hücreli karsinom bir kanser türüdür. Organlarda oluşan kötü huylu tümörler arasında belirtilen bu tümörlerin erken teşhisi için en etkili yöntemlerden bir tanesi olarak bilinmektedir.

Yan Etkileri

Sintigrafi yaygın olarak güvenilir bir tanı koyma yöntemi olarak bilinse de bazı insanlarda yan etkileri görülebilir. Damardan verilen ilaçların nadiren alerjik reaksiyonları yaşamasına neden olur. Oluşmaması için doktorun bilgilendirilmesi önemlidir. Nadiren görülen yan etkileri şunlardır:

 • Gebelikte bebeğin gelişimini olumsuz etkileyebilir;
 • Emziren annelerin aldığı ilaçlar yüzünden bebeğini emzirmemelidir;
 • Kemoterapi alan hastalarda ciddi yan etkiler görülür. 3 hafta zaman geçmesi beklenmelidir;
 • Kısa süre önce ameliyat olan hastanın vücudunda fazla radyasyon olacağından iyileşmeden yapılmaz.

Sintigrafinin çok pahalı bir görüntüleme tekniği olduğundan sadece bazı hastanelerde çekimi yapılır. Bol su içerek alınan radyoaktif maddenin vücuttan daha çabuk atılması sağlanır. Ortalama olarak verilen madde 3 gün içerisinde vücuttan tamamen atılmaktadır.

Dinamik Böbrek Sintigrafisi Çekim Aşamaları

Özel bir cihazda bulunan gama isimli kamera sayesinde gerçekleştirilmektedir. Hastaya damar yolu hemşire tarafından açılarak, doktor tarafından radyoaktif ilaç verilmektedir. Organlarında daha net olarak görülmesini sağlamakta olan ilaç sayesinde tanı konulmaktadır. Çekim aşamaları şu şekilde gerçekleştirilir:

 • Hastanın vücudunda metal nesne olmamalıdır;
 • Bazı hastaların çekimden 3 saat öncesinde özel bir sıvı içmesi gerekebilir;
 • Hastanın gama kamerasının çekim yapabilmesi için uygun pozisyonu alması;
 • Hastaya doktor tarafından ilacın enjekte edilmesi;
 • Çekim bitene kadar hasta hareket etmemeli ve konuşmamalıdır;
 • Bazen hastanın pozisyon değiştirmesi istenebilir;
 • Hastalara ek olarak diüretik ya da anti-hipertansif ilaçlar enjekte edilir.

Çekim öncesinde çay, kola, kahve ya da alkol alımının yasak olduğundan alınmamalıdır. Aç karnına olabileceğiniz gibi, çok hafif bir kahvaltı yapabilirsiniz.

Ortalama olarak1.5 ile 2 saat sürer.

Çocuklarda Dinamik Böbrek Sintigrafi 

Çocuklarda istenmesi durumunda çekim yöntemi aynı şekilde yapılmaktadır. Dinamik böbreklerin sintigrafisi uzun bir görüntüleme yöntemi olması nedeniyle saatlerce çocuklar hareketsiz duramazlar.

Hareket etmemesi için anestezi verilerek yapılır. Anestezi altında yapılmaması halinde anne ya da babanın çocuğun hareketsiz kalması için oda içerisinde bulundurulmalıdır.

Zararlı ışınlardan az etkilenmesi için özel bir önlük giydirilir.

Dinamik Böbrek Sintigrafinin İncelenmesi

Dinamik Böbrek Sintigrafi Sonucu

1. Uzman hekim tarafından sonucun değerlendirmesi gerekmektedir. Böbreklerin boyutu, yeri ve şekli ilk olarak doktorun incelemesi sonrasında parankimi ve kan akışını da inceleyecektir.

2. Böbrek yapıları incelenirken özellikle pararenal boşlukların konsantrasyonu doktor tarafından belirlenmesi için integral olarak endeksin yakalanması sonucunda gerçekleştirilecektir. Böbreklerin düzgün çalışıp çalışmadığını belirleyecektir. Bunun sonucunda normal çalışan bir böbreğin sonucu şu şekilde olmalıdır:

Sonuçların daha az olması halinde fonksiyon kaybı yaşanmaktadır. Sonuçların daha yüksek olması da normal olarak kabul edilmemektedir.

3. Doğru sonucu verebilmesi için ilacın böbreklerde birikmesi en fazla 5 dakika olmalıdır. Bu sayede her iki böbrek ayrı ayrı değerlendirilir ve endeks belirlenir. Normal bir insanın %47 ile %53 arasında olmalıdır.

4. Son olarak her iki böbreğin segmental değerlendirilmesi yapılır.

Makale beğendiniz mi? (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: https://bobrekagrisi.com/tedavi/dinamik-bobrek-sintigrafisi

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.