Dış Gebelik

içerik

Ektopik Gebelik (Dış Gebelik)

Dış Gebelik

gebelik.org, Operatör Dr. Kağan Kocatepe tarafından hazırlanmaktadır.

Dış gebelik (ektopik gebelik), sperm ile oosit (yumurta hücresi) birleşmesi sonucu oluşan gebelik ürününün normal yerleşim yeri olan rahim içi yerine başka bir yerde ve sıklıkla Fallop tüpünde yerleşmesi ve burada gelişmesi sonucu oluşan normaldışı bir gebelik durumudur ve erken aşamalarda saptandığında ameliyatsız tedavisi mümkündür (Resim).

Tüpün içinde gelişimine devam eden embriyo bir süre sonra etrafındaki dokuyu adeta “eritir” ve belli bir süre sonra bölgedeki damarlardan birinin ya da birkaçının yırtılması sonucu kanama başlar.

Dış gebeliğin en büyük ve hayati tehsi bu kanamadan kaynaklanır. Geç kalınmış bu durumlarda bu kanamayı durdurmak ve hayati tehyi ortadan kaldırmak için sıklıkla ameliyat gerekir.

Günümüzün erken tanı ve tedavi yöntemleriyle hastanın erken dönemde başvurması koşuluyla dış gebelik henüz iç kanamaya yol açmadan tanınmakta ve enjeksiyon şeklinde ilaçlarla ameliyatsız tedavi edilebilmektedir.

Ameliyatsız tedavi, erken tanı konulduğunda %90'lık başarı oranlarına ulaşmış durumdadır. 

Siz anne adaylarına bu konuda düşen görev dış gebelik geçirme açısından hiç bir risk faktörünüz bulunmasa bile gebeliğinizin en erken döneminden itibaren kontrole gitmenizdir.

Bu kontrolde intrauterin (rahimiçi normal yerleşimli) gebeliğin saptanması mümkün olacak, ya da dış gebelik saptanırsa yine en erken aşamalarda enjeksiyon şeklinde ilaçlarla, ameliyatsız tedaviniz mümkün olacaktır.

Dış gebelik kimlerde daha sık görülür?

Dış gebelik, gebelik ürününün rahim içine ulaşım yolunun tıkanmasıyla meydana gelen bir durumdur. 

Dış gebelik oluşabilmesi için tüplerde meydana gelen daralma öyle bir şekilde olmalıdır ki, sperm vajinadan uterusa ve buradan da tüplere geçip yumurta hücresini dölleyebilmeli, fakat döllenme sonucu oluşan embriyo tüp içinde ilerleyerek rahim içine ulaşamamalıdır. 

Yani tüp içinde ya kısmi tıkanıklık oluşmalı (tam tıkanıklık olursa döllenme de gerçekleşemez), ya da tüplerin “dalgalar” şeklinde embriyoyu uterusa götürücü doğal hareketleri yavaşlamış olmalıdır. Bu durumların oluşumuna yol açan tüm etkenler tüplerde dış gebelik oluşmasına neden olabilir.

Ancak birçok dış gebelik olgusunda aşağıda sayılan etkenlerden hiç birinin olmadığını da vurgulamak gerekir.

Tüplerin etrafında var olan yapışıklıklar

Tüplerin etrafındaki yapışıklık önceden geçirilmiş salpenjite bağlı olarak oluşabileceği gibi özellikle bu bölgede yapılan operasyonlar (kist ameliyatları, daha önce geçirilmiş dış gebelik ameliyatları, tüplere yönelik “tüpleri açma” ameliyatları, tüplerin bağlanması) tüpler etrafında yapışıklık yaparak dış gebelik riskini artırabilir.

Geçirilmiş apandisit ise zamanında ameliyat edilmiş ise (yani apendiks henüz patlamadan önce yapılmışsa) ileri derecede yapışıklık yapması beklenmez. 

Sezaryen operasyonu ise yapışıklıklara neden olmasına karşın dış gebelik riskini artıran bir durum olarak kabul edilmez.

Daha önce dış gebelik geçirilmiş olması

Daha önce bir kez dış gebelik geçirmiş olmak takipeden gebeliğin de %10 olasılıkla dış gebelik şeklinde gelişmesine neden olur.

“Kısırlık” tedavisi

Gerek ilaçlarla (yumurtlamayı sağlayıcı ilaçlar), gerekse müdahalelerle (tüplere yönelik operasyonlar, IVF (tüp bebek)) “oluşturulan” gebeliğin dış gebelik olma riski, kendiliğinden oluşan gebeliklere göre yüksektir.

Bunun en önemli nedeni kısırlık tedavisinde çoğul embriyo oluşma olasılığının artmasıdır. Böylece dış gebelik riski, varolan embriyo sayısı doğrultusunda katlanır ve istatistiksel dış gebelik olasılığına daha “hızlı” ulaşılır.

Dünyada IVF (tüp bebek) yöntemi ile sağlanan ilk gebelik bir dış gebeliktir. 

IVF'de bu durum embriyonun uterus içine “yüksek” yerleştirilmesinden de kaynaklanabilmektedir.

Yaş faktörü

Yaş, tüplerin hareketliliğini azaltır ve böylece gebelik ürününün uterusa ulaşmadan tüpün içinde yerleşme ve gelişme olasılığını artırır.

Çok sayıda kürtaj geçirmiş olmak

Usulüne uygun olarak gerçekleştirilmiş ve sonrasında herhangi bir anormal durum oluşmamış isteğe bağlı kürtajların sayısı ne olursa olsun dış gebelik riskinin artması beklenmez. 

Çok sayıda kürtaj geçirmiş olmak daha çok rahim iç tabakasında yapışıklık ve buna bağlı olarak düşük riskinde artış ya da gebe kalmamaya neden olur.

Ancak yasal sınırı aşmış haftalarda yapılan tahliyelerde, ya da herhangi bir kürtaj sonrasında ciddi enfeksiyonlar gelişmesi durumunda daha sonraki gebeliklerde dış gebelik gelişme riski artar. Kürtajın yasal olmadığı ülkelerde kendi kendine yapılan düşük girişimleri de ciddi enfeksiyonlara neden olabilmektedir.

Bazı kontrasepsiyon (korunma) yöntemlerinde oluşan gebelikler

Etkinliği yüksek olan yöntemler (tüplerin bağlanması, doğum kontrol hapları, “iğneler”, progesteron ağırlıklı haplar, acil kontrasepsiyon ve spiral, gebe kalma riskini azalttığı için sayısal olarak dış gebelik riskini azaltır.

Ancak bu yöntemlerden herhangi birinin başarısızlığı durumunda ortaya çıkan gebeliğin dış gebelik olma riski oldukça yüksektir (doğum kontrol haplarında meydana gelen başarısızlıklar hariç). 

Bunun en tipik örneği tüplerin bağlanması sonrasında oluşan gebeliktir. Tüplerin “bağlanmış” olmasının yarattığı tüp hasarı dış gebelik oluşumuna zemin hazırlar ve oluşan gebeliklerin %30-40'ı dış gebelik şekinde gelişir.

Diğer yöntemler de (spiral, progesteron ağırlıklı “haplar” ve “iğneler”, acil kontrasepsiyon) rahimiçi gebeliği önlemede oldukça başarılı olmalarına karşın tüplerdeki gebeliği önlemede başarısızdırlar ve oluşan “kaçak” gebeliğin dış gebelik olma riski yüksektir.

Sigara kullanımı

Sigara tüplerin “dalgasal” hareketlerini yavaşlatan bir etkendir. Bu yüzden özellikle günde bir paketten fazla sigara içen anne adaylarında dış gebelik oluşma riski artar.

Genital kitleler

Tüplere dışarıdan baskı yapabilecek olan büyük miyom ya da over (yumurtalık) kistleri dış gebelik oluşumuna zemin hazırlayabilirler.

Dış gebelik ne sıklıkta görülür?

Başta gelişmiş ülkeler olmak üzere 30 yıldır dünya genelinde dış gebelik oransal olarak artmaktadır.

Amerika'nın son verileri tanısı konmuş gebeliklerin 1000'de 16'sının dış gebelik olduğunu ve bu sayının 1970'e göre beş kat arttığını göstermektedir.

 Aynı veriler dış gebeliğin görülme aralığının en sık 35-44 yaş olduğunu, anne ölümlerine dış gebelik katkısının %15 olduğunu ve anne ölümlerinde dış gebeliğin ikinci sık görülen neden olduğunu göstermektedir.

Dış gebelik neden artıyor?

Dış gebeliğin artış göstermesinin en önemli nedenleri cinsel yolla bulaşan hastalıkların sıklığındaki artış, tüp bebek ve diğer kısırlık tedavilerinin daha sık uygulanması ve gelişmiş teknolojiyle daha çok hastada dış gebelik tanısının konması ve böylece aşağıda anlatılacak olan “kendi kendine iyileşen” dış gebelik olgularının da saptanabilmesidir.

Dış gebelik nasıl belirti verir?

Dış gebeliğin belirtileri aşamalar şeklinde değerlendirilebilir. 

En erken aşamalarda dış gebelik hiçbir belirti vermez. 

Normal bir gebelik gibi adet gecikmesi olur ve gebeliğin diğer belirtileri de olabilir. 

Ancak kısa zamanda gebeliğin büyümesiyle birlikte tüp gerilmeye başladığı andan itibaren hastalarda “müphem” ağrılar olur. 

Bu müphem ağrılar duyarlı bir hastanın doktora başvurmasını sağlar ve en erken dönemde tanı koymak mümkün olabilir.

Gebelik ilerledikçe bu ağrılar şiddetlenir. 

Bunun da nedeni embriyonun tüpün içinde büyümeye devam etmesi ve gerilmeye bağlı olarak ağrı uyandırmasıdır. Bu aşamada başvuran bir kadında da henüz tüp yırtılmadan tanı koymak ve tedavi etmek mümkündür.

Gebelik daha da ilerlediğinde gebeliğin yerleştiği tüp gerginliği daha fazla kaldıramaz ve bir yerinden yırtılır. 

Yırtık giderek büyür ve bölgedeki damarlardan karın içine kanama başlar. 

Bu dönemde hastanın şikayetleri de değişim gösterir. Artık ağrının yerini kan kaybına bağlı belirtiler almaya başlar. 

Oluşan kan kaybının miktarına göre hafif başdönmesinden bayılmaya ve çok ileri dönemlerde kan kaybına bağlı şok gelişimine bağlı belirtiler görülür. 

Yırtılma sonrasında gebelik ürününün gelişimi durduğundan kandaki gebelik hormonları da hızla azalır ve hormon desteğini yitiren endometrium (rahim iç tabakası) vajinal kanamayla birlikte dökülmeye başlar.

Ne yazık ki tüm dünya genelinde dış gebelik, kadının şikayetlerini gözardı etmesi veya eşinin doktora götürmemesi nedeniyle en sık bu aşamada yakalanabilmektedir.

Bazı durumlarda ise tüp içinde başlayan dış gebelik tüpün içinde ters yönde ilerleyerek tüpün ağzından karnın içine “düşmekte” ve burada kendi kendine “eriyerek” kaybolmaktadır. Bu tür durumlara bazen takiplerimizde rastlamakla beraber bu olguların çoğu kadının farkında olmadan kendi kendine seyretmektedir.

Dış gebelik tanısı nasıl konur?

İleri aşamalara gelmiş ve iç kanaması devam eden bir dış gebeliğin tanısını koymak zor değildir. Kan kaybı belirtileriyle birlikte gebelik testinin müspet olması ve muayene ve ultrasonda karın içinde serbest kan saptanması tanı koymak için yeterlidir.

Henüz bu aşamaya gelmeyen dış gebeliğin tanısı ise bu kadar kolay değildir.

Bunun için seri beta HCG ve Progesteron hormonu ölçümlerine başvurmak gerekebilir. Bu amaçla yapılan seri ölçümlerde kanda beta HCG seviyesinin belli bir zaman aralığında yükselme hızına bakılır ve progesteron seviyesinin de belli bir değerin üzerinde olması gerekir.

Normal bir gebelikte 48 saat aralıkla yapılan iki ölçümde beta HCG hızı yaklaşık iki kat artar. Dış gebelikte ise bu artış olmaz. Progesteron seviyesi de beklenenden düşüktür.

Seri ölçümler kesin tanı aracı değildirler ve ölçüm belli bir aşamaya gelmesine karşın ultrasonda intrauterin (rahimiçi) gebeliğe ait bulguların görülmemesi gebeliğin bir dış gebelik olduğu yönünde oldukça değerli bir bulgudur. 

Vajinal ultrasonda beta HCG seviyesi 2000 (dikkat: laboratuarın referans değerlerine göre değişebilir!) ve üzerinde olduğunda, abdominal (karından yapılan) ultrasonda ise 6500 ve üzeri olduğunda (dikkat: laboratuarın referans değerlerine göre değişebilir!) rahim içinde gebelik kesesi mutlaka gözlenmelidir.

Gözlenemiyorsa gebeliğin yerini araştırmak için vakum yöntemiyle rahim içinden alınan kürtaj örneği patolojiye gönderilir. Patolojik incelemede alınan örnekte plasenta hücreleri saptanmışsa bu gebeliğin dış gebelik olmadığı, saptanmamışsa gebeliğin dış gebelik olabileceği düşünülür.

Bu durumda ya Metotreksat adı verilen ilaç ile tedaviye, eğer ultrasonografide tüplerden birinde kitle gözlenmişse laparoskopiye geçilir.

Laparoskopide pelvis dikkatli bir şekilde incelenir ve sıklıkla da dış gebeliğin tüplerden birinin içinde yerleşmiş olduğu görülerek dış gebeliğin kesin tanısı konur ve tedaviye geçilir.

Bazı durumlarda gebelik kesesi ve içinde bulunan embriyo net olarak rahim dışında gözlenebilir.

Bu durum dış gebeliğin kesin tanısını koyduran diğer bir bulgudur.

(Tarihi değeri olan yandaki resim bu durumu anlatmaktadır!)

Gebeliğin dış gebelik ya da rahim içi gebelik olduğunun ayrımında kullanılan diğer bir destekleyici inceleme de yukarıda anlatıldığı gibi, kan progesteron seviyesi ölçümüdür.

Herhangi bir zamanda bakılan seviyenin 25 ng/ml ve üstünde olması normal gebelik lehine, daha düşük olması ise normalıdışı seyreden gebelik lehine bir bugudur.

Ameliyat ile tedavi

Dış gebelik tanısı erken konduğunda, yani henüz tüp yırtılmadan yakalandığında hasta henüz kan kaybetmeye başlamadan laparoskopik yöntemle tedavi şansı oldukça yüksektir. 

Dahası laparoskopik tedavinin hastanın tüpünün alınmadan “tüpün içinin boşaltılarak” tedavi edilmesini ve böylece tüpünün korunmasını sağlama gibi bir avantajı söz konusu olabilir, lakin tüpün bırakılması ileriki gebeliklerde aynı yerde dış gebelik oluşumuyla sonuçlanabilmektedir.

Laparoskopi imkanlarının olmadığı yerlerde aynı işlem laparotomi (karnın açılması) ile de yapılabilir.

İlaç ile tedavi

Yine erken dönemde kullanılan diğer bir tedavi yöntemi de metotreksat adı verilen ilaçla tedavidir. 

Belli kriterler yerine geldiğinde, hastanın genel durumu da uygun şartları taşıyorsa tek ya da birkaç doz metotreksat adı verilen ilaç ile (yani enjeksiyon şeklinde ilaç tedavisi ile) dış gebelik ameliyat gerektirmeden tedavi edilebilir.

Fallop tüpü yırtılıp iç kanama başladığında ise genellikle tek ve en uygun tedavi laparotomi adı verilen işlemle karnın ameliyat edilerek açılması ve yırtılmış tüpün kısmen çıkarılarak kanamanın durdurulmasından ibarettir.

Abdominal gebelik

Dış gebeliğin karın içinde yerleşmesi durumudur. Gebelik ürünü mesane, barsak veya diğer organlardan birinin dış yüzeyine yerleşerek burada yaşamını sürdürür. Nadir görülen, tanısı nispeten zor ve oldukça tehli bir dış gebelik şeklidir.

Servikal gebelik

Dış gebeliğin serviks (rahimağzı) içine yerleşmesi durumudur. Bu da oldukça nadir görülür.

Heterotopik ektopik gebelik

Gebeliğin çoğul (en sık ikiz) olması ve bir embriyonun normal rahimiçi, diğerinin ise ektopik yerleşim göstermesi durumudur. 

Nadir bir gebelik şekli olmakla beraber çoğul gebelik olasılığının yüksek olduğu kısırlık tedavileri riski artırır.

Источник: https://gebelik.org/tr/tibbi-bilgiler-normal-disi-durumlar-ektopik-gebelik-dis-gebelik-1.html

Dış gebelik nedir? Nedenleri, belirti, tanı ve tedavisi

Dış Gebelik

Dış gebeliğin nedeni her zaman çok belirgin değildir. Bu duruma aşağıdakilerden biri veya daha fazlası neden olabilir:

Fallop tüpünde enfeksiyon olması

Tüplerde kısmi tıkanıklık yapan ya da tüplerin hareket kabiliyetini azaltan bütün durumlar dış gebelik için uygun zemin hazırlar. Bunlardan en sık görüleni geçirilmiş enfeksiyonlardır. Her enfeksiyon atağı dokularda bir miktar harabiyet yaratır.

Enfeksiyon sayısına ve şiddetine bağlı olarak yapışıklıkların derecesi de değişiklik gösterir. Bu yapışıklık hem tüplerin içinde olur ve tüpün iç kanalını kapatır, hem de tüpün dışında meydana gelerek tüplerin doğal yapısını bozar.

Eğer bu tıkanıklıklar spermin geçişini engelleyecek kadar şiddetli ise bir infertilite (kısırlık) söz konusu olacaktır. Eğer tıkanıklık kismi ise döllenme gerçekleşebilir ancak bu kez dış gebelik şansı oldukça yüksek olacaktır.

Dıştan olan yapışıklıklar da hareket kabiliyetini bozarak ektopik gebeliğe zemin hazırlar.

Daha önce ektopik gebelik geçirenlerde de risk normale göre daha yüksektir. Bir dış gebelik geçiren kadının sonradan yine dış gebelik geçirme şansı %10 civarındadır.

Rahim İçi Araç (RIA) kullanırken hamile kalmak

Spirallerin (rahim içi araç) uzun süre dış gebelik riskini arttırıp arttırmadığı tartışılmıştır. Gerçekte spiral gebelik şansını son derece azaltır. Spiral kullanan birinin gebe kalması son derece zordur, fakat bir gebelik oluştuğunda bunun bir dış gebelik olma olasılığı normale göre daha yüksektir.

Yani spiral dış gebelik riskini arttırmaz. Ama eğer spiral kullanan bir kadında gebelikten şüpheleniliyor ise bunun bir dış gebelik olmadığı mutlaka tespit edilmelidir.

Bazı doğum kontrol hapları

Sadece progesteron içeren minipil türü doğum kontrol hapları tubal hareketleri azaltarak dış gebelik olasılığını arttırırlar. Progesteron içeren spirallerde de risk biraz daha yüksektir.

Ayrıca:

 • Önceki bir enfeksiyondan kalan yara dokusu veya tüp üzerindeki cerrahi bir prosedür de yumurta hareketini engelleyebilir.
 • Pelvik bölgede ya da tüplerde yapılmış bir cerrahi müdahale: Geçirilmiş operasyonlar da dokularda yapışmalara neden olur. En sık over kisti nedeni ile yapılan cerrahi girişimler, apandisit ameliyatları sonrası bu tür yapışıklıklara rastlanır.
 • Tüpte doğumsal şekil bozuklukları: Anormal büyüme veya doğum kusuru tüpün şeklindeki bir anormallik ile sonuçlanabilir. Döllenmiş yumurta rahim içine ulaşamaz ve neticede dış gebelik ortaya çıkar.

Dış gebelik erken teşhisle kolayca tedavi edilebilir.

Dış gebelik risk faktörleri

Cinsel açıdan aktif her kadın dış gebelik riski altındadır. Fakat en belirgin risk faktörleri şöyle sıralanabilir:

 • Annenin yaşının 35 yaş üzeri olması
 • Birden fazla kürtaj hikayesi
 • Sigara kullanmak
 • Endometriozis hastalığının bulunması
 • Doğurganlık ilaçlarının kullanımı
 • Annenin kısırlık ya da tüp bebek tedavisi görüyor olması
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
 • Hormonal faktörler
 • Başarısız bir tüp bağlama (ligasyon) ya da ligasyonun iptal işlemi

Kürtaj nedir? Nasıl yapılır? Kürtajın riskleri nelerdir?

Erken gebeliğin bütün belirtileri dış gebelikte de görülür. Adet gecikmesi, mide bulantıları, kan ve idrarda yapılan gebelik testlerinin olumlu olması hep normal gebelik ile aynıdır ve ektopik gebeliğin fark edilmesini engeller. Tipik gebelik bulgularına sahip olsanız da, aşağıdaki belirtiler potansiyel bir ektopik gebeliğin farkına varmanıza yardımcı olabilir.

Dış gebelik belirtileri 

 • Karın, pelvis, omuz veya boyun bölgesinde yoğunluğu değişebilen keskin ağrılar
 • Karnın bir tarafında oluşan şiddetli ağrı
 • Normal periyottan daha ağır ya da daha hafif vajinal kanama
 • Halsizlik, baş dönmesi veya bayılma
 • Rektal basınç

Hamile olduğunuzu biliyorsanız ve bu semptomlardan herhangi birine sahipseniz çok acil olarak doktorunuza başvurmanız ve derhal tedaviye başlamanız gerekir.

Dış gebelik teşhis ve tedavisi nasıl yapılır?

Dış gebelik nasıl teşhis edilir?

Dış gebeliğiniz olduğundan şüpheleniyorsanız derhal doktorunuza danışın. Doktorunuz doğru teşhis ve tedavi adına aşağıda belirtilen yollara başvuracaktır:

 • Fiziksel muayene: Dış gebelik fiziksel muayene ile teşhis edilmez. Bununla birlikte, doktorunuz diğer etkenleri ekarte etmek için yapmayı tercih edebilir.
 • Transvajinal ultrasonografi: Tanı için bir başka adım transvajinal ultrasonografidir. Doktorunuz gebelik kesesinin uterusta olup olmadığını görebilmek için vajinanızın içine, yerleştirdiği sopa benzeri özel bir alet yardımıyla bakar.
 • Kan testi: Doktorunuz hCG ve progesteron düzeylerinizi belirlemek için kan testi de yapabilir. Bunlar gebelik sırasında bulunan hormonlardır. Bu hormon seviyeleri birkaç gün içinde aynı kalmaya veya azalmaya başlarsa ve ultrasonda gebelik kesesi mevcut değilse, gebelik muhtemelen ektopiktir.
 • Kuldosentez: Doktorunuz, vajinanın en üstündeki, rahmin arkasındaki ve rektumun önündeki bir boşluğa bir iğne yerleştirilmesini içeren bir prosedür olan “kuldosentez” yapabilir. Bu bölgede kan bulunması, kopmuş fallop tüpünde bir kanamayı gösterebilir.

Ağır derecede ağrı veya kanama gibi şiddetli belirtiler yaşıyorsanız, tüm bu basamakları tamamlamak için yeterli zaman olmayabilir. Fallop tüpü aşırı durumlarda kopabilir ve ciddi iç kanamalara neden olabilir. Doktorunuz anında tedavi sağlamak için acil bir ameliyat gerçekleştirebilir.

Eğer doktorunuz acil komplikasyon olasılığının düşük olduğuna karar verirse ektopik kütlenin patlamasını önleyecek birkaç ilaç reçete edebilir. AAFP’ye göre bunun için yaygın olarak kullanılan bir ilaç metotreksattır (Rheumatrex).

Metotreksat, ektopik kitle hücreleri gibi hızla bölünen hücrelerin büyümesini durduran bir ilaçtır. Doktorunuz bu ilacı size enjeksiyon olarak verecektir. Ayrıca ilacın etkili olmasını sağlamak için düzenli kan testleri yaptırmalısınız.

Eğer ilaç etkili olduysa, yaşadığınız bulgular kasılma, kanama gibi düşük yapma belirtileriyle aynı olacaktır. Bunun ardından daha ileri cerrahiye nadiren ihtiyaç duyulur. Metotreksat, ameliyatla oluşabilecek fallop tüpü hasarı gibi bir risk taşımaz. Bununla birlikte, bu ilacı aldıktan sonra birkaç ay boyunca hamile kalmanız mümkün olmayacaktır.Dış gebelik ameliyatı

Çoğu cerrah, embriyonun çıkarılması yoluyla dış gebeliğin sonlandırılmasını ve eğer herhangi bir hasar varsa bunun onarılmasını önermektedir. Bu işleme laparotomi denir.

Doktorunuz yaptığı işi görebilmek için küçük bir kesi ile içeriye küçük bir kamera yerleştirir. Bu işlemden sonra embriyo çıkarılır ve fallop tüpündeki hasarlar onarılır.

Ameliyat başarısız olursa cerrah, bu kez büyük bir kesi ile laparotomiyı tekrarlayabilir ve eğer fallop tüpü hasarlıysa işlem sırasında onu çıkarmak gerekebilir.

Dış gebelik evde bakım

Ameliyat sonrası yaralarınızın bakımıyla ilgili doktorunuz size özel talimatlar verecektir. Başlıca hedef iyileşme sürecinde kesiklerinizi temiz ve kuru tutmaktır. Aşağıda gördüğünüz enfeksiyon bulgularınız olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin:

 • Durmayan ve aşırı kanama
 • Ameliyat bölgesinde kötü kokulu akıntı
 • Dokunduğunda bölgede sıcaklık hissi
 • Kırmızılık
 • Şişme

Ameliyattan sonra hafif vajinal kanama ve küçük kan pıhtıları normal olarak kabul edilir. Bu, işleminizden altı hafta sonrasına kadar sürebilir. Kendi kendinize yapabileceğiniz diğer bakım önerileri şunlardır:

 • Ağır kaldırmayın
 • Kabızlığı önlemek için bol miktarda sıvı için
 • Pelvik dinlenmeye önem verin (cinsel ilişkiden, tampon kullanımından ve vajinal duşdan uzak durun).
 • Cerrahi sonrası il hafta mümkün olduğunca dinlenip sonraki haftalarda tolere edebilecek şekilde aktiviteyi artırın
 • Ağrınız artarsa ​​veya bir şeylerin normalin dışında olduğunu hissederseniz daima doktorunuza bildirin.

Dış gebelikte de tıpkı hamilelikte olduğu gibi adet gecikir. Bütün belirtiler hamilelikle aynıdır ve hamilelik testi pozitiftir.

Tüp bebek tedavisinde kadınlar için yaş sınırı var mı? İdeal gebelik yaşı nedir?

Dış gebeliğin nadir şekilleri

Dış gebelik nadiren tüpler dışında bölgelerde de yerleşebilir. Bazen tüp içinde yerleşen gebelik bir süre sonra düşükle sonuçlanır ve materyal karın boşluğu içine düşer.

Canlılığını henüz kaybetmediği için burada yeniden yerleşir ve gelişmeyi sürdürür. Literatürde karın boşluğuna yerleşen ve miada kadar ulaşan gebelikler mevcuttur.

Tüpler dışında yumurtalıklarda, rahim ağzında da dış gebelik görülebilir.

Dış gebeliğin en talihsiz şekli heterotopik gebelik adı verilen durumdur. Burada aynı anda hem bir dış gebelik hem de normal rahim içi gebelik aynı anda bulunur. Ultrasonografide rahim içinde normal gelişmekte olan bir gebelik görüldüğünden ektopik çok rahat bir şekilde atlanabilir.

Dış gebeliğinin tehlerinden korunmanın en kolay yolu adet gecikmesi olduğunda vakit kaybetmeden doktora gitmektir. Bu sayede en erken zamanda saptanan dış gebelik kadına ve tüplere zarar vermeden tedavi edilebilir.Dış gebelik sonrası hamile kalma süresi

Dış gebelik sonrasında siz ve eşiniz fiziksel ve duygusal olarak kendinizi hazır hissettiğinizde tekrar bebek sahibi olmayı deneyebilirsiniz. Ancak tekrar denemeden önce iyileşmeniz için zamana ihtiyacınız olacak.

Tedaviden sonra en az 2 adet dönemi geçirene kadar beklemeniz daha sağlıklı olacaktır.

Eğer tedaviniz metotreksat ile yapıldıysa genellikle en az 3 ay beklemeniz tavsiye edilir, çünkü bu süre zarfında hamile kalırsanız ilaç bebeğinize zarar verebilir.

Ektopik gebelik geçiren kadınların çoğu, bir fallop tüpü çıkarılmış olsa bile yeniden hamile kalmakta sıkıntı yaşamazlar. Genel olarak, kadınların % 65’i dış gebelik sonrası 18 ay içinde sağlıklı bir şekilde hamile kalabilmektedir. Ancak bazen, IVF gibi yumurtlama tedavisi uygulamak gerekebilir.

Tekrar hamile kalırsanız, kadın doğum doktorunuzun bu durumdan mümkün olan en kısa zamanda haberdar olması gerekir, böylece her şeyin yolunda gitmesi için erken taramalar yapılabilir.

Kaynaklar ve Referanslar:1- Ectopic Pregnancy, 2- Ectopic Pregnancy, 3- Ectopic pregnancy treatment

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/dis-gebelik-nedir-tani-tedavi-belirti/

Dış gebelik nedir? Nasıl olur? Belirtileri nelerdir?

Dış Gebelik

Ektopik gebelik ya da tubal gebelik olarak da bilinen dış gebelik, embriyonun rahim dışında bir yerde gelişmeye başlaması durumudur.

Döllenmiş bir yumurta, normalde bulunması gereken yer olan rahim yerine başka bir yerde gelişmeye başlarsa dış gebelik oluşur.

Dış gebelik nasıl olur?

Hamileliğin oluşabilmesi için, yumurtalığın ürettiği yumurtayı yumurta kanalına göndermesi gerekir. Yumurta burada 24 saat kadar kalır. Bu 24 saat içerisinde eğer yumurta spermle birleşirse döllenme gerçekleşir. Döllenmiş yumurta rahme düşmeden önce 3-4 gün kadar yumurta kanalında kalır. Daha sonra rahme yerleşir ve bebek doğana dek burada büyümeye devam eder.

Ancak eğer döllenmiş yumurta, yumurta kanalı veya başka bir yerde gelişmeye başlarsa dış gebelik (ektopik gebelik) oluşur. Bu gibi durumlarda hamileliğin normal bir şekilde seyretmesi mümkün değildir ve acilen tedavi edilmesi gerekir.

Dış gebelik neden olur?

Dış gebeliğe sebep olan birçok durum mevcuttur. Bu durum örneğin yumurtalık kanalının zedelenmesi olabilir. Böyle bir hasarda döllenmiş yumurtanın rahme düşmesi engellenir ve döllenmiş yumurta, yumurta kanalında sıkışır.

Ancak eğer aşağıdaki durumlardan birine sahipseniz dış gebelik geçirme olasılığınız yüksektir:

 • Pelvik inflamatuar hastalık (kadınlarda üreme organı enfeksiyonu)
 • Cinsel yolla bulaşan hastalıklar
 • Daha önceki bir rahim ameliyatından kalma yaralar
 • Daha önce dış gebelik geçirmiş olmak
 • Başarısız bir tüp bağlama operasyonu ya da bağlanan tüplerin açılması
 • Hamile kalmak için kullanılan ilaçlar
 • Hormonsal sebepler
 • Genetik anormallikler
 • Doğuştan olan kusurlar
 • Yumurta kanalı ve üreme organlarının yapısını ve fonksiyonunu etkileyen tıbbi durumlar

Ayrıca gebeliği önlemek için kullanılan rahim içi araçlara (spiral vb.) rağmen hamile kalındıysa bu durum da dış gebeliğe sebep olabilir.

Dış gebelik (ektopik gebelik) belirtileri nelerdir?

Dış gebelik genellikle hamileliğin ilk birkaç haftasında gerçekleşir. Bazı durumlarda hamile olduğunuzun bile farkında olamayabilirsiniz ve herhangi bir belirti göstermezsiniz.

İlk ortaya çıkan semptomlar çoğunlukla hafif vajinal kanama ve kasıkta ağrıdır.

Bunun dışında aşağıdaki belirtiler de görülebilir:

 • Ağrıyla birlikte mide bulantısı ve kusma
 • Keskin karın ağrıları
 • Vücudun yalnızca bir tarafında ağrı
 • Halsizlik ya da sersemlik
 • Omuzda, boyunda ya da rektumda ağrı
 • Karında, kasıkta, omuzda ya da boyunda aniden giren şiddetli sancılar
 • Hafif ya da şiddetli vajinal kanama ya da lekelenme
 • Baş dönmesi ve bayılma
 • Rektumda basınç hissi

Dış gebelik, yumurta kanalının parçalanmasına sebep olabilir. Eğer böyle bir durum gerçekleşirse şiddetli ağrı ve şiddetli vajinal kanama görülür.

Yukarıdaki belirtileri gösteriyorsanız mutlaka doktorunuzu aramalı ya da hastaneye gitmelisiniz.

Dış gebelik nerede oluşur?

Dış gebelik genellikle, yumurtanın yumurtalıktan çıkıp rahme taşındığı yumurta kanallarından bir tanesinde oluşur. Bu tür dış gebeliklere tubal gebelik de denir. Bazı durumlarda ise dış gebelik karın boşluğu, yumurtalık ya da rahim ağzında oluşabilir.

Dış gebelik kimlerde görülür?

Cinsel yönden aktif olan tüm kadınlar dış gebelik riski altındadır.

Ancak aşağıdaki durumların görülmesi dış gebelik riskini artırabilir:

 • 35 yaş ve sonrasında hamile kalmak
 • Rahim ameliyatı, abdominal cerrahi ya da birden fazla kürtaj işlemine maruz kalmak
 • Daha önce pelvik inflamatuar hastalık geçirmiş olmak
 • Endometriyoz hastalığı geçirmiş olmak
 • Tüp bağlatmadan sonra ya da rahim içi araç kullanımına rağmen gebelik gelişmesi
 • Hamile kalmak için alınan ilaçlara ya da işlemlere bağlı olarak gelişen hamilelik
 • Sigara kullanımı
 • Daha önce dış gebelik geçirmiş olmak
 • Daha önce cinsel yolla bulaşan hastalıklar geçirmiş olmak
 • Yumurta kanalının şeklini ve fonksiyonunu etkileyen rahatsızlıklara sahip olmak

Eğer yukarıdaki durumlardan birine sahipseniz doktorunuza danışmalısınız. Dış gebelik oluşmasını engellemek için gelecekteki riskleri en aza çekmeye yönelik bir tedaviye başlayabilirsiniz.

Dış gebelik nasıl tedavi edilir?

Dış gebelik durumu anne adayı için son derece sakıncalıdır. Bu durumda embriyonun da gelişebilme imkanı yoktur. Dış gebelik durumu söz konusu olduğunda, anne adayının sağlığını ve doğurganlığını koruyabilmek için embriyonun bir an önce dışarı çıkartılması gerekir.

Tedavi seçenekleri dış gebeliğin oluştuğu yere ve gidişatına göre belirlenir.

1) İlaç tedavisi

Bazı durumlarda komplikasyon gelişme ihtimali düşüktür ve doktorunuz size bunu belirtir. Böyle bir durumda doktorunuz yumurta kanalının tahrip olmasını engellemek için bazı ilaçlar yazabilir.

Bu durumda reçete edilen ilaçlardan biri Methotrexate’dır. Bu ilaç hızlı bölünen hücreleri durdurur ve yumurta kanalının tahrip olmasını, dış gebeliğin gelişmesini önler.

Bu ilacı doktorunuz size enjeksiyon halinde uygulayabilir.

Bu ilaçla beraber aynı zamanda ilacın işe yaradığından emin olmak için düzenli olarak kan testi yaptırmanız gerekir. İlaç işe yaradığında düşük belirtilerine benzer belirtiler gelişecektir. Bunlar; kramp, kanama ve embriyonun dışarı atılmasıdır. Bu olay gerçekleştikten sonra bir ameliyat yapılması genellikle gerekmez. Bu ilacı aldıktan sonra birkaç ay hamile kalamayabilirsiniz.

2) Ameliyat

Birçok doktor embriyonun derhal alınmasını ve yumurta kanalındaki hasarın onarılmasını önerir. Bu işleme ise laparotomi ya da abdominal ensizyon denir.

Doktorunuz küçük bir kesik açıp içerisine küçük bir kamera yerleştirir ve daha sonra bu delikten embriyo çıkarılır ve yumurta kanalındaki hasarlar onarılır.

Eğer işlem başarısız olursa tekrar edilebilir ancak bu kez daha büyük bir kesik atılması gerekir. Eğer yumurta kanalı çok hasar almışsa doktorunuz yumurta kanalını çıkarmak zorunda kalabilir.

3) Ameliyattan sonra ev istirahati

Ameliyattan sonra dikişlerinizin ve yaranızın iyi bakılması için doktorunuz size bazı talimatlar verecektir. Bunun amacı yarayı temiz ve kuru tutmak, sağlıklı bir şekilde iyileşmesini sağlamaktır. Her gün düzenli olarak enfeksiyon olup olmadığı kontrol edilmelidir.

Enfeksiyon belirtilerinden bazıları aşağıdaki gibidir:

 • Yara yerinde durdurulamayan kanama
 • Aşırı miktarda kanama
 • Kesikten kötü kokulu akıntı gelmesi
 • Yaraya dokununca yanma hissi
 • Yara yerinde kızarıklık
 • Yara yerinde şişme

Ameliyattan sonra az miktarda vajinal kanama ve küçük kan pıhtıları görülmesi normaldir. Ameliyattan altı hafta sonrasına kadar bu durum görülebilir.

Dikkat etmeniz gereken diğer noktalar ise aşağıdaki gibidir:

 • Ağır şeyler kaldırmayın
 • Kabızlığı önlemek için bol bol sıvı tüketin ve lifli beslenin
 • Bir süre için cinsel ilişkide bulunmayın, tampon kullanmayın ve vajinal duş almayın
 • Ameliyattan sonraki ilk hafta mümkün olduğu kadar çok dinlenin, her hafta azar azar hareket etmeye çalışın

Eğer ağrınız artarsa ya da normal olmayan bir durumdan şüphelenirseniz doktorunuzu bilgilendirin.

Dış Gebelik Nedir, Dış Gebeliğin Tedavisi Nasıl Yapılır, Nelere Dikkat Edilir?

Dış Gebelik

Dış gebeliğin meydana gelmesinde birçok sebep bulunmaktadır. Bu sebeplerde dikkate alınarak yapılacak olan gerekli tedavi aşamasında neler yapılması gerektiğini uzman hekim söyler.

Dış Gebelik Nedir, Dış Gebelik Nasıl Olur, Nedenleri Nelerdir?

Döllenme yapan yumurta hücrelerinin normal şekilde yerleşim yeri olan rahim içinin yerine farklı bir bölgede ve sık şekilde fallop tüpüne yerleşmesi, bu yerleşim ile burada gelişim göstermesi sonucunda meydana gelen gebelik türüdür. Dış gebelik durumunun meydana gelmesi nedenleri arasında;

Pelvik enfeksiyon; yumurtalık, rahim, mesane ve bağırsak bölgesinde enfeksiyon meydan gelebilir. Bu enfeksiyonlar genelde cinsel birleşim yolu ile oluşur. Bundan kaynaklı olarak dış gebelik meydana gelebilmektedir. Ayrıca enfeksiyon belirti vermezse dış gebelik geçirenler bu durumda olduğunun farkına bile varmayabilir.

Fallop tüplerde enfeksiyon; bu tüplerden enfeksiyon ve iltihaplanma meydana gelmesi sonucunda, özellikle bu konuda hasta en iyi düzeyde tedavi edilmemişse tüp tamamen ya da kısmen tıkanmalar meydana gelebilir.

Tıkanıklığın dışında neden olan bir başka faktörde enfeksiyonların tüplerde ya da iç genital organlarda olmasıdır. Bu durun yapışıklıklara da neden olur.

  Yani dış gebelik riskleri arasında fazlasıyla gözlemlenen bir durumdur.

Fallop tüplerindeki ameliyatlar; daha öncesinden karın bölgesinden ve pelvik bölgesinden cerrahi işlem geçirmiş olanlar, tüp açma ya da bağlama işlemleri yaptıranlar dış gebelik yaşayanlar içinde risk grubunda yer alır.

Özellikle tüplerinde bağlama yaptıran kişilerde hamilelik mümkün değildir. Eğer hamilelik durumu mevcutsa dış gebelik olması ihtimali oldukça yüksektir. Ayrıca tüplerin dış kısmında var olan yapışıklıklarda dış gebelik tekrarlama riski meydana getirir.

Bunlar dışında dış gebelik olma ihtimali durumuna yol açan nedenler arasında;

 • Daha önce yaşanan dış gebelik
 • Kısırlık tedavisi
 • Uygunsuz kürtaj operasyonları
 • Sigara
 • Doğuştan hasarlı tüpler
 • Bazı doğum kontrol hapları
 • Rahim içi araç (RIA / Spiral)
 • Endometriozis (Kronik bir kadın hastalığı)

Belirtileri Nelerdir?

Erken hamilelik ile alakalı olan tüm belirtile dış gebelik olanlar da gözlemlenir. Mide bulantısı regl gecikmesi, idrar ve kan testlerinin olumlu şekilde ortaya çıkması tarzında belirtiler ortaya çıkar. Dış gebelik olanlar da karın bölgesinin altında ağrı, kasıkta ağrı, omuzda ağrı, halsizlik ile baygınlık durumları da meydana gelebilir.

Bu tarz tablolarda uzman olan hekimler dış gebelik tanısını işlemlerini tabloyu izleyerek bile koyabilir. Dış gebelik olma ihtimali yaşayanlar ya da dış gebelik durumunda olan kişilerde ektopik hamilelik tüpü yırtmış ise, iç kanama başlamış ise hasta kişinin yaşamını ciddi düzeyde riske sokabilir.

Bunun tam tersi bir durum mevcutsa, yapılan hamilelik testleri pozitif olsa bile ultrason ile hamilelik izlenmediği anda tanı koyulabilir. Vajinal yol ile yapılacak olan ultrason işlemlerinde dış gebelik tekrarlaması, tehleri, tüpün patlaması, görüntüsü ve sakıncaları tespit edilebilir.

Meydana gelen bu sorundan kaynaklı olarak iç kanama meydana gelmişse karının boşluk kısmında bu durumda saptanabilir. Bu tarz bir durumda vajinal yoldan iğne yardımı ile karın boşluğuna girme işlemi yapılır. Gerekli işlem ile uygulama yapılmaktadır.

Kanama belirtileri meydana gelmediyse bile kan testinde bhCG değerlerindeki değişimlere bakılarak gerekli tanı koyulur. Kandan yapılacak tahlilde değerler yüksek olsa bile ultrason muayenesi sonucunda kese gözlemi yapılamaması bu sorunun mevcut olduğunu kuvvetlendirecektir.

Tedavi İşlemleri

İlaç Tedavileri

Metotreksat, Methotrexate, MTX

Tedavi aşamasında kullanılacak olan metotreksat kemoterapi tedavisi kapsamında kullanılan bir ilaçtır. Dış gebelik durumunda var olan hücrelerin öldürülmesini sağladığı için bu ilaç oldukça etkilidir. İlaç tüpün içinde ya da hamilelik durumunda amniyon kesesi içinde kullanılan bir ilaçtır.

Kullanılan bu ilacın tedavisinin başarılı sonuçlar vermesi ile ameliyat uygulaması yapılmaz. Tüpün bir tanesi alınarak da bu dorun ortadan hızlı şekilde kaldırılabilir. Özellikle karın boşluğunda fazla kanama olmayan kişilerde ya da kanama meydana gelen ve sonrasında kanaması duran kişilerde kullanım açısından tavsiye edilir.

Ayrıca gelecek dönemler çocuk düşünen anne adayları içinde bu ilacın kullanımı uygundur.

Tez doz tedavi;

İlaç tedavisi kapsamında hasta kişiye tek doz şeklinde hazırlanan metotreksat uygulaması yapılır. Sonrasında 4 ve 7. günlerin içinde kanda tahlil yapılarak değerlerde araştırma yapılır. Bu günlerde yapılan testlerin arasın en az % 15’lik değer düşmesi meydana gelmelidir.

Değerlerde düşüş mevcutsa kandan tahlil yapımı tekrarlanır ve sıfıra düşmesi beklenir. 4 ve 7. Günlerde yapılan testlerde düşüş mevcut değilse metotreksat bir doz daha uygulanır. Bu uygulamadan sonra kanda tahlil yapılması sonucunda düşüş meydana gelmemişse bu tedavi başarısız kabul edilir.

Sonrasında başka tedavi uygulamaları tercih edilir. Multi doz tedavisi;

Yapılacak olan bu tedavi şeklinde hasta kişiye bir gün metotreksat uygulaması yapılır. Sonraki günde folinik asit şeklinde ilaç tedavisi uygulaması sekiz gün boyunca yapılır. Verilecek olan ilaçlar kasın içine enjeksiyon şeklinde yapılacaktır. Bu tedavi şeklinde kanda tahlil yapılır ve değerlerin sıfırlanması gözlemlenir.

Kullanılan bu ilaçların belli başlı yan etkileri bulunur. Bu yan etkileri arasında;

 • Kusma
 • Bulantı
 • Ağzın iç kısmında yara
 • İshal
 • Sersemlik
 • Baş dönmesi
 • Saç dökülmesi
 • Nadirde olsa nötropeni meydana gelir.

Saç dökülmesi kalıcı bir yan etki değildir. Tedavinin bitmesi ve ilaçların kullanımın kesilmesi ile bu yan etki ortadan kalkar.

Ameliyat Tedavisi ve İlaç Tedavisinin Uygun Olmayan Hastalar

Hasta kişi ilaç ile tedavi edilemeyecek durumdaysa, ilaç tedavisi işlemlerinde başarı sağlanmamışsa, karın boşluğunda aşırı düzeyde kanama mevcutsa ve hasta kişinin bireysel tercihi bu yönde ise ameliyat tercih edilir. Yapılacak olan ameliyatlar laparoskpik ya da açık olan laprotomi olarak yapılır. İlaç tedavisine uygun olmayan hastalar;

 • Alkolizm
 • Kemik iliği hastalıkları olanlar
 • Kan hastalığı bulunanlar
 • Akciğer ve bağırsa hastaları
 • Bağışıklık sistemi bozuk olanlar
 • Emzirme yapmak zorunda olanlar
 • Ektopik hamilelik de bebeklerin kalp atışlarının izlenmesi hali
 • Ektopik hamilelik kistlerinin büyük olması
 • Karın içinde kanama olması durumlarında ilaç tedavisi uygulaması yapılmaz.

Tedavinin ne şekilde yapılması gerektiğini en sağlıklı şekilde uzman hekim belirler. Zaten dış gebelik için en iyi tedavi planlaması yapılması gerekir.

Bu sorun tedavi edilmediğinde oldukça ciddi sağlık sorunlarına sebep olur ve anne adayının yaşamanı ciddi düzeyde riske sokar.

Bundan dolayı yapılan tedavi aşamasında uzman hekimin söyledikleri dışına çıkmadan ve kontrolleri aksatmadan hareket etmek çok önemlidir.

(Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: https://kurtajyasasi.com/dis-gebelik

Dış Gebelik Nedir ?

Dış Gebelik

Dış gebelik, döllenmesi sağlanan bir yumurtanın rahim içi yerine başka bir yerde yerleşim göstermesi olayıdır. Dış gebeliğe % 90 ile % 95 civarında fallop tüplerinde rastlanmaktadır.

İlk 3 ayda yaşanan anne ölümlerinin en çok karşılaşılan sebepleri arasında ve hamileliklerin yaklaşık % 1inde karşılaşılır. Döllenen yumurta herhangi bir sebepten dolayı tüplerden rahim boşluğuna kadar olan yolculuğunu tamamlayamaz.

En çok tüplerde karşılaşıldığından dolayı, ektopik gebelik denildiğinde genel olarak tubal gebelik akıllara gelir.

Hamileliğin ilk zamanlarında aynı normal hamilelik belirtileri gösterir. Bu belirtiler;

 • Adet gecikmesi,
 • Yapılan hamilelik testlerinin pozitif çıkması,
 • Mide bulantısı,
 • Kusmalar,
 • Göğüslerde hassasiyet oluşması

Gibi normal hamilelikte meydana gelen belirtiler dış gebelikte de görülür. Tüplere yerleşmiş olan hamilelik gelişim göstermeye başlar.

Belli bir büyüklüğe gelmesinin ardından, tüpleri germesi sonucunda burada bir yırtılmanın ve kanamanın meydana gelmesine sebep olur. Ancak dış gebelik fark edilmez ve tedavisi gerçekleştirilmez ise, iç kanama meydana gelir ve bu kanama anne ölümü ile sonlanabilir. Ektopik gebeliğin önemi buradan kaynaklanır.

Dış gebelik açısından riskli kabul edilen grup kimlerdir?

Bazı kadınlar dış gebelik geçirme açısından diğerlerine göre daha riskli durumdalar:

 • İç genital organlara yayılmış, ciddi genital enfeksiyonlar geçirmiş olan kişiler
  Çok eşli olan kişiler
 •  Korunmak için spiral kullanan kişiler
  Daha önce herhangi bir sebepten dolayı (örneğin apandisit ameliyatı) karın iç organları ile alakalı ameliyat geçirmiş olan kişilerDaha önce dış gebelik yaşamış olan ve tüplerinden ameliyat olan kadınlar.

  Kısırlık tedavisi için tüp bebek veya mikroenjeksiyon gibi yöntemler uygulanmış olan ve tüplerinde hastalık tespit edilen kadınlar.

Dış gebeliğin az rastlanan şekilleri

Dış gebelik çok az da olsa, tüpler dışında bölgelerde de yerleşim gösterebilir. Bazı durumlarda tüp içine yerleşmiş olan hamilelik, belli bir müddet sonra düşük olarak sonuçlanır ve materyal karın boşluğu içine düşüşü sağlanır.

Canlılığını daha kaybetmediğinden dolayı da, burada tekrar yerleşim gösterir ve büyümesine devam eder. Literatüre bakıldığı zaman, karın boşluğuna yerleşip, miada kadar ulaşan hamilelikler de bulunmaktadır.

Tüpler dışında yumurtalıklarda ve rahim ağzında da dış gebeliğe rastlanabilir.

Dış gebeliğin en talihsiz olarak kabul edilen şekli, heterotopik gebelik olarak ifade edilen durumdur. Burada aynı anda hem bir dış gebelik hem de normal rahim içi gebelik bulunur. Ultrason muayenesi esnasında rahim içinde normal bir şekilde gelişim göstermekte olan bir hamileliğe rastlandığı için, ektopik çok rahat bir şekilde atlanabilir.

Ektopik gebeliğinin risklerinden korunabilmek için, adet gecikmesi yaşandığı zaman, vakit kaybetmeden doktora gitmektir. Bu sayede en erken zamanda tespit edilen dış gebelik, kadına ve tüplere herhangi bir zarar vermeden, bir an önce tedavi edilebilir.

 Dış gebelikte yaş faktörü

Kadın yaşı, tüplerin hareketliliğini azaltır. Bu sayede hamilelik ürününün uterusa ulaşmadan tüpün içinde yerleşme ve gelişme ihtimalinde artış meydana gelir.

Dış gebelik nasıl tedavi edilir?

Dış gebelik tanısı erken dönem içerisinde konduğu zaman, yani henüz tüp yırtılmadan tespit edildiğinde, hasta daha kan kaybı yaşamadan laparoskopik yöntem sayesinde tedavi edilme şansı oldukça yüksektir. 

Bununla beraber, laparoskopik tedavinin hastanın tüpünün alınmadan “tüpün içinin boşaltılarak” tedavi edilmesini ve bu sayede tüpünün korunmasına yardımcı olma konusunda büyük bir yararı vardır. Laparoskopi cihazlarının bulunmadığı yerlerde aynı işlem laparotomi yöntemi ile yani karnın açılması ile de gerçekleştirilebilir.

Yine aynı şekilde erken dönemde kullanılmış olan bir başka tedavi yöntemi de metotreksat olarak ifade edilen ilaçlı tedavidir. 

Çeşitli kriterlerin sağlanması halinde, hastanın genel durumu da eğer buna müsait ise, tek veya duruma göre bir iki doz metotreksat olarak ifade edilen ilaç ile (yani enjeksiyon şeklinde ilaç tedavisi ile) dış gebelik ameliyatına gerek kalmadan tedavi gerçekleştirilebilir.

Fallop tüpü yırtılıp iç kanama başladığı zaman ise, daha çok tek ve en uygun tedavi laparotomiolarak ifade edilen işlem ile karnın cerrahi müdahale ile açılması ve yırtılmış olan tüpün bir kısmının çıkarılarak kanamanın durdurulmasından ibarettir.

Источник: https://jinekoloji.com/dis-gebelik-nedir

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть