Diş Kayıplarında İmplant Tedavisi

içerik

İmplant tedavisiyle mükemmel dişlere kavuşun

Diş Kayıplarında İmplant Tedavisi

İnsanlarda ve hayvanlarda sindirim sistemi ağızdan başlar. Bu nedenle bünyenin ihtiyaç duyduğu vitamin ve minerallerin sindirim sistemine karışabilmesi için ağız ve diş sağlığı oldukça önemlidir. Çünkü sağlam dişlere sahip olunmadığı taktirde besinler öğütülemez.

Diş hekimleri bu durumun sağlık açısından önemini bildiklerinden dolayı ağız ve diş sağlığı problemlerine çözüm aramaktadır. Son zamanlarda özellikle çeşitli nedenlerden ötürü dişlerini kaybeden hastalara umut olan implant diş tedavisi bunlardan biridir.

Dr. Ferhat Dizen implant tedavisini, avantajlarını ve bu tedavinin kimlere uygulanabileceğini açıkladı.

İşte o açıklama…

İmplant nedir

İmplant, titanyum malzemesinden elde edilen ve diş kökünü taklit ederek çene kemiğine yerleştirilen yapay diş kökü olarak tanımlanır.

İmplantı geliştirme çalışmaları sayesinde implantların başarı oranı oldukça arttırılmıştır. İmplanta uygulanan yüzey özellikleri ile doku dostu bir yapı olan titanyumun çene kemiği ile osteo integrasyonunu sağlanmaktadır.

Bu sebeple de implantlar günümüzün en başarılı tedavi yöntemleri arasına girmiştir.

Avantajları nelerdir

Titanyumun diş implantları için uygulanmaya başlaması ve implantların yüzey özellikleri ile ilgili yapılan gelişmeler sayesinde uzun dönem implant başarı şansı oldukça yükselmiştir.

Tüm bu çalışma ve gelişmeler, implantların oldukça güvenli olmasını sağlamıştır.

Bunun dışında geçmiş zamanlara nazaran maliyetlerinin daha uygun olması da hastalar tarafından diş kayıplarının tedavisinde daha çok tercih edilmesini sağlamıştır.

İmplant yani diş ekme, kaybedilmiş olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini yeniden kazandırmak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen ve titanyumdan yapılan yapay diş köküdür. Geleneksel kaplama,köprü ve damak protezlerine nazaran kat kat daha güvenli, daha fonksiyonel bir tedavi yöntemidir. Diş implantı yaptırmanın sağladığı en büyük avantaj ise sabit bir implant proteze sahip olmaktır.

Sabit implant protez ise, eksilmiş dişlerin doğala en yakın halidir. İmplant yoksa onların yerine yapılacak olan protezler, hareketli protezlerdir.

Bu protezler hareketli olduğu için oynama yapmaktaydı ki bu da protezin altında yemeklerin birikmesine ve hastaların rahatsız olmasına yol açıyordu.

Ancak implant tedavilerin bu sorun tamamen ortadan kalkmış ve kişi sabit, konforlu, kendi dişleri gibi fırçaladığı, ağzında kendi dişi gibi olan protezlerle hayatını sürdürme olanağı bulmuştur.

Güvenilir bir tedavi biçimi

İmplant tedavisi oldukça rahat, sağlam ve güvenilir bir tedavi biçimidir. İmplant üzerine uygulanan protezler, gerçek dişlerin yerini alır ve çok doğal bir yapı oluşması için imkan tanır.

Kayıp dişlerin tamamlanması esnasında, sağlıklı dişlere herhangi bir zarar verilmemektedir. Bütün protezlere kıyasla çok daha uzun ömürlüdürler.

Doğal dişler gibi olmasından mütevellit hastaların psikolojik açıdan güvensiz olma durumunu da ortadan kaldırır.

Çene kemiği erimesinde bile kullanılabilir

Özellikle alt çenedeki bütün dişleri eksik olan ve total protez kullanmak zorunda olan kişiler, alt protezleri olumsuz etkileyen ve protezin vakum yapmasını önleyen dilin mevcudiyeti sebebiyle alt protezlerine alışmakta oldukça zorluk yaşar. Çiğneme esnasında protezin oynaması gibi sorunlar implant üzerine uygulanan sabit protezler veya hassas bağlantılı protezler sayesinde ortadan kaldırılır. Aynı durum üst çene için de geçerlidir.

Alt ve üst çenedeki dişlerinin bir bölümü eksik olan ve iskelet protez kullanmak zorunda olan kişiler için ise kancaların görünmesi ve kimi zaman kemikte erimeler oluşması neticesinde vurukların meydana gelmesi gibi sorunlar implantlar sayesinde ortadan kalkmaktadır.

Köprü tedavisine nazaran daha avantajlı

Köprü uygulanabilecek ağızlarda yani boşluğun önünde ve arkasında diş olan hastalarda köprüye kıyasla sağladığı avantaj, dişler kesilmeden sadece implant üzerine porselen diş uygulanabilmesidir. İyi bir implant uygulamasında dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. İmplant, tek taraflı bir uygulama değildir. Bu şu demektir: hekiminiz iyi bir implant tedavisi uygulayabilir.

Ancak hasta o implantın hijyenini iyi sağlamalıdır.

Bunun dışında bu iki faktör de çok iyi olabilir ancak üzerine yapılan protez iyi bir labaratuvar tarafından üretilmemişse o halde mutlaka bu üç faktörlden birisi aksayacak ve implantın başarı oranı düşecektir.

Bu sebeple de implant yaptırılacak yer iyi araştırılmalıdır. Hekimin iyi olması, hastanın bu hijyeni sağlayabilecek olması ve implantların üretileceği laboratuvarın iyi olması implant tedavisinin başarısı için 3 anahtardır.

Kadinvekadin.net özel içeriğidir.

Источник: https://www.kadinvekadin.net/implant_tedavisiyle_mukemmel_dislere_kavusun.html

İmplant Diş Fiyatları 2019

Diş Kayıplarında İmplant Tedavisi

İmplant diş fiyatları 2019 yılı itibari ile fiyatlarında güncellemeler söz konusu oldu. Sadece implant diş fiyatları değil, aynı zamanda tüm tıbbi alanlarda fiyat değişikliği söz konusu olmaktadır.

Değişen ve gelişen dünya koşulları gereği implant fiyatlarında da kısmi bir artış söz konusudur. Ancak İmplant fiyatları implant yapacak hastalar için sayı adedi de implant diş fiyatlarını etkilemektedir.

Tek implant diş fiyatı ile birden fazla implantın fiyatı bu noktada ayrı olacaktır.

Bir diğer husus ise implant fiyatları yalnız başına listelendiğinde hasta diş doktoruna gidip sadece implant diş parasını ödemez. Çünkü hastaların durumuna göre röntgen ve anestezi uygulamaları implant diş fiyatlarına ilave edilmektedir.

Günümüzde pek çok klinik ve özel hastanelerde diş muayeneleri ücretsizdir. Ancak sonradan oluşabilecek durumlar için fiyatlar listelenmektedir.

İmplant diş fiyatları 2019 yılı güncel fiyatlarına geçmeden önce Diş implantı hakkında biraz bilgiler verelim.

Bir veya daha fazla kayıp diş implantlarla değiştirilebilir. Dental implant, suni bir diş köküdür ve doğal bir diş üzerinde yani doğala en yakın olanıdır.

Diş implantı nedir?

Diş implantları bir veya daha fazla kayıp dişin yerini alır. Kişinin kendi doğal dişleri ile implant dişleri ayırt edilmesi mümkün değildir. Dental implant, titanyumdan yapılmış yapay diş köküdür. İmplant, diş hekiminin daha önce küçük bir delik açtığı çeneye yerleştirilen vidalar şeklindedir.

 İmplantın yerleştirilmesi ile alan etkili bir şekilde lokal anestezi altına alınır ve işlem son derece ağrısız olur. İmplantlar birçok farklı marka, ebat ve tipte mevcuttur. Ülkemizde yerli implant fiyatları ucuzdur. Alman marka Alman implant fiyatları ile İsveç implant fiyatları ise oldukça pahalıdır.

Diş implantları, tek bir dişin yerine geçebilir veya diş kitinin tam olarak restorasyonu için temel oluşturabilir. Böylece, implantlara sabit protezleri çıkarılabilir takabilirsiniz.

Tek İmplant diş fiyatı

İmplant tedavisi her zaman ayrı bir tedavi yöntemidir. Diş hekimleriniz bu nedenle herhangi bir tedaviye başlamadan önce diş kitinizi iyice araştıracaklardır. İmplantların farklı tasarım ve ebatları vardır ve diş hekimi dikkatli planlamanın ardından çenesine koyar.

Bu planlama, fizibilite çalışmasıyla bağlantılı olarak yapılan bir 3B taramaya dayanmaktadır. Genellikle implant tercih eden hastalar birden fazla implant diş tedavisi görmektedir. Ancak tek implant diş fiyatı 2018 yılı itibari ile bin 800 Türk Lirasıdır.

Yerli implant fiyatları ucuzdur. Aynı şekilde kalitesine bağlı olarak uzun soluklu olmayanları da mevcuttur. İmplant diş fiyatları SSK hastanelerinde ya da SGK’nın birebir karşıladığı bir işlem değildir.

İmplant fiyatları devlet hastanesinde de farklılık gözetmektedir. Diş implantını sgk ya da ssk karşılıyor mu? İşte yanıtı.

“Kemik içi implantların bedelleri ödenmez.

Ancak;a) Maksillofasiyal travma, kist ve tümörlere bağlı olarak gelişen, maksiler ve mandibuler kemikte aşırı doku kaybının olduğu vakalarda,b) Alt ve üst çenede tek taraflı serbest sonlu dişsizlik vakalarında,c) Konjenital diş eksikliği vakalarında,

ç) Dudak damak yarığı vb. doğumsal anomalilere bağlı, diş ve ilgili kemik doku defektlerinin olduğu vakalarda,

Sağlık kurulu raporu ile her bir çene için en fazla 4 adet kemik içi implant uygulaması işlem bedeli ile her implant için 90 TL,

3713 sayılı Kanuna göre aylık bağlanmış maluller, 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanununun 56 ncı maddesi veya 2330 sayılı Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerinde sayılanlardan 3713 sayılı Kanun kapsamına giren olaylar sebebiyle aylık bağlananlar ile 3713 sayılı Kanun kapsamına girmese dahi başkasının yardımı ve desteği olmaksızın yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan vazife ve harp malullerinde ise her implant için en fazla 900 TL üzerinden faturalandırılabilir.

%40 ve üzerinde özürlü kişilerin özel sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerinde yapılan diş tedavilerinin ödenebilmesi için, özürlülük durumu belgelenmesi ve sağlık kurulu raporu alınması halinde Kurumca karşılanmaktadır.

  Bu hastalar; Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri, ağız ve diş sağlığı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversitelerin diş hekimliği fakültelerince üç diş hekimi tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenmesi halinde, özel sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerine başvurabilirler.

Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 10 iş günü içinde tedaviye başlanılması gerekmektedir.

18 yaşını doldurmamış kişilerin ortodontik diş tedavilerine ilişkin giderler Kurumca karşılanmaktadır.

Sağlık Bakanlığına bağlı ağız ve diş sağlığı merkezleri (ADSM), ağız ve diş sağlığı hastaneleri, ağız ve diş sağlığı eğitim ve araştırma hastaneleri veya üniversitelerin diş hekimliği fakültelerince üç diş hekimi tarafından sağlık kurulu raporu düzenlenmesi halinde, özel sağlık hizmeti sunucuları ile Kurumla sözleşmesi olmayan resmi sağlık hizmeti sunucularındaki diş ünitelerine başvurabilirler. Sağlık kurulu raporunda yapılan tedavinin estetik amaçlı olmadığı ve maloklüzyon tipi açıkça belirtilir. Sağlık kurulu raporunun düzenlendiği tarihten itibaren 6 ay içinde tedaviye başlanılması gerekmektedir.”

İmplant markaları ve fiyatları menşeisine göre değişiklik göstermektedir. İmplant fiyatları forum ve çeşitli platformlarda yazılsa da çoğu zaman fiyatlar birbirini tutmamaktadır.  En ucuz implant şuan itibari ile bin 800 ila 3 bin Türk Lirası arasında değişiklik göstermektedir.

Diş implant tedavisi, bir veya daha fazla diş kaybeden insanların büyük çoğunluğu için mümkündür. Bu bağlamda, yaş bir engel değildir. En önemlisi, çene kemiğinin sağlıklı ve hızlı olmasıdır. Bu, diğer şeylerin yanısıra, ön çalışma ve ilk X-ışını taramasından da değerlendirilir. Bazı durumlarda çeneyi yeniden inşa etmek mümkündür, bu nedenle implantları tedavi etmek için uygun hale getirir.

Diş implantları nasıl hissettiriyor? Koruma gerekli midir?

Yeni diş implantları ile kendi doğal dişleriniz arasındaki farkı pek göremez veya fark edersiniz. Bununla birlikte, implantın temiz kalması için özen gösterilmelidir, çünkü bu, uzun vadeli iyi sonuçlar sağlamaktadır. Burada, sıradan kapsamlı fırçalama işleminin yanı sıra, implanttaki boşlukları temiz tutmak için diş ipi ve ara fırçalar kullanabilirsiniz.

Ağız hijyeninin iyi korunması genellikle çok önemlidir. Bu işlemin tamamlanmasından önce, tedavisi sırasında ve sonrasında da geçerlidir.

İyi ağızdan hijyen, implantın ve dişlerin geri kalanının en iyi koşullara sahip olmasını sağlar.

Son yıllardaki araştırmalar, tüm implantların çoğunun çene içine enjekte edildikten sonra hala 10 yıla kadar çalıştıklarını göstermektedir. Diş implantları, uzun yıllar kullanabileceğiniz bir çözümdür.

İmplant diş işlemleri hakkında kısa ve faydalı bilgiler

 • İmplantların yerleştirilmesi adım adım uygulanmaktadır. İmplant, lokal anestetik veya tam anestezi altında uygulanır ve % 100 ağrısızdır.
 • İmplant yapım süresi hastanın durumuna göre iki ila altı ay sürer. Doğal bir diş olarak çalışır. Tepeli bir implant, doğal bir diş olarak işlev görür. Yemeğini doğal dişler gibi çiğneyebilirsiniz.
 • Estetik açıdan implant dişleri doğal dişlere benzer. Günümüzde implantlar dişlerin doğal görüneceği şekilde yapılmaktadır. Bir implant doğal bir diş olarak karşımıza çıkıyor.   İmplantlar genellikle normal bir dişin gerektirdiği herhangi bir temizliğe ihtiyaç duymazlar.Kaliteli implantlar genellikle 30 yıldan fazla sürer. Genel olarak, implantlar yeni, dayanıklı dişlere büyük oranda karşılık gelir. Yeni dişler almak tipik olarak günlük hayatınızdaki yaşam kalitesinde belirgin bir iyileşme ile sonuçlanır.

Источник: https://www.haberonu.com/implant-dis-fiyatlari-istanbul

İmplant Tedavisi

Diş Kayıplarında İmplant Tedavisi

Dr.Dt. Reyhan Ülgen
Ağız ve Diş Sağlığı
Birinci Diş Hastanesi

İmplant, kaybedilen dişlerin tekrar yerine yerleştirilmesi için uygulanan ve genelde vida tipi bağlantı ile birleştirilen yapay diş köküne denir.

Genel olarak titanyumdan üretilen implantlar, çene kemiğinin titanyumu vücudun bir parçası olarak görmesi nedeniyle bu bileşenden üretilir.

Çene kemiğine uygulanan implantlar, önemli oranda doku uyumu sağlama özelliklerinin yanı sıra diş tedavisinde başarılı sonuçların ortaya çıkmasını sağlar. Ayrıca implantlar ile yapılan diş tedavisinde başarı oranı oldukça yüksektir.

İmplantlar, ağızda hiç diş olmadığı durumlardan tek diş eksikliklerine kadar geniş çaplı kullanım alanına sahiptir. Uygulama sırasında çevre ya da komşu dişlere hiçbir şekilde müdahale edilmez ve çiğneme hissinin en yakın derecede olduğu diş tedavisi yöntemlerinden biri olma özelliği taşır.

İmplant Fiyatları

İmplant fiyatları genel olarak tedavi sürecine ve yapılan yöntemine göre değişiklik gösterebilir. Ayrıca fiyatların belirlenmesinde temel etken çene kemiğine takılacak olan vidalardır.

İmplant Nasıl Yapılır?

İmplant uygulaması genel olarak 2 aşama şeklinde gerçekleşir. Bunlar genellikle ileri cerrahi uygulamaları gerektirmeyen ve ilk aşamada implant yerleştirilecek bölgeye lokal anestezi uygulanarak yapılan işlemlerdir. Öncelikle implantın yerleştirileceği bölgeye lokal anestezi uygulanır ve diş eti dikkatli bir şekilde kaldırılır.

Daha sonra belirlenen kemik kalınlığı ve yüksekliğine göre implant kemik üzerinde hazırlanan bölge yerleştirilir. İkinci aşamada ise kemiğin implant ile bütünleşmesi için bir süre kadar beklenir. Bu bekleme süresi kemiğin durumuna göre değişebilir.

Yeteri kadar bekledikten sonra kapalı olan implantın üzeri açılır ve dişi taklit eden kısım buraya yerleştirilir ve bunun ardından protez işlemlerine başlanır.

İmplant Zararları

İmplant tedavisi yapılmasında hastada birtakım yan etkiler yerine getirebilir. Genelde başarı oranı yüksek olabilir tedavisi, doğru bir şekilde uygulandığı çoğu zaman için herhangi bir problem ve karşılaşılmaz. Ancak bazı durumlarda zararlı etkilerinin olduğunu söylemek mümkündür. İmplant zararları aşağıdaki gibi sıralanabilir;

 • Ağız içindeki yer alan bakterilerin meydana getirdiği zararlar
 • Enfeksiyon ya da iltihap kaynaklı yan etkiler
 • İmplantın vücut tarafından edilmemesi
 • İmplant tedavisinde ağız içindeki sinirlerde kayıp meydana gelmesi
 • Hastanın titanyuma karşı alerjisi olması
 • Sarı tırnak sendromu oluşumları

İmplant Çeşitleri

Günümüzde yaygın olarak kullanılan ve tüm dünyada geçerli devam ettiren bazı implant çeşitleri vardır. Genellikle doğal diş kökü formunda olan implantlar, yapay dişlerin formlarını benzer şekilde olsalarda her firmanın implant üretimi farklı yüzeyi ve şekillere sahiptir. Genel olarak bakıldığında implantlar 5 çeşittir.

 • Dizayn öbürü implantlar
 • Bağlantı mekanizmasına göre implantlar
 • Makroskopik yapılarına göre implantlar
 • Yüzey yapılarına göre implantlar
 • Kullanılan materyal cinsine göre implantlar

Kimlere İmplant Uygulanabilir?

İmplant, gen olarak sağlık durumunda herhangi bir sorun bulunmayan herkese uygulanabilir. Bunun yanında sağlıklı diş etlerine sahip ve çene kemiği üzerinde implantları destekleyecek ölçüde kemik bulunan herkes implant tedavisi görebilir.

Ancak çene kemiğinin yetersiz olması implantın kemiğe tam olarak yerleşmesinde sorunlar yaşanmasına neden olabilir. İmplant tedavisinde vida şeklindeki yapay titanyum diş kökleri çene kemiği üzerine oturtulur. Çene kemiğinin vida yerleşimi için yeterli olmadığı durumlarda implant yapılması olanaksızdır.

Çene kemiğinde kayıp fazla olduğu durumlarda ileri teknikler yardımıyla gerekli alt yapı sağlandığı taktirde implant uygulaması yapılabilir.

İmplant Operasyonu Sırasında Ağrı Duyar Mıyım?

İmplant uygulamasında genellikle lokal anestezi yapılası nedeniyle ağrı hissedilmez. Ayrıca bazen gerekli olduğu için bazen de hasta kendisi istediği için genel anestezi uygulanır ve genel anestezi, sırasında da doğal olarak ağrı hissetmek mümkün değildir.

İmplant uygulaması sonrası ağrı kesiciler ile geçiştirilebilir. Genelde hastalardan alınan bilgilere göre diş çekimi sırasında hissedilen ağrıdan daha düşük bir oranda ağrı hissedildiği belirtilmektedir.

Tedavi sonrasında ağız içerisinde implantlar neredeyse hissedilmeyecek derecededir.

İmplant Cerrahisi Tehli Midir? Korkulacak Veya Sakıncalı Yönleri Var Mıdır?

Her cerrahi yönteminde olduğu gibi implant cerrahisinde birtakım ufak boyutlu risklere bulunabilir. O konuda implant tedavisini yapacak uzman ayrıntılı şekilde hastaya bilgi verir ve genel olarak her şey tam olarak doğru yapıldığı sürece güvenli bir diş tedavisidir. Yani implant tedavilerinde çoğunlukla korkulacak bir durum olmadığını söylemek mümkündür.

İmplant Hangi Maddeden Yapılır?

Titanyum ya da alaşımlardan üretilen implantlar, ağzı içerisinde yer alan sıvılardan hiçbir şekilde etkilenmez ve aynı zamanda yine ağız içerisinde oluşabilecek sert kuvvetler karşısında dayanıklı bir duruş sergiler. Ayrıca birtakım özel maddeler ile desteklenen titanyumların dokulara karşı daha hassas olmaları ve iyileşme sürelerini kısaltmaları sağlanır.

İmplantların Uzun Ömürlü Olabilmesi Nelere Bağlıdır?

İmplantların en uzun ömürlü olabilmeleri için çeşitli hususlar ön plana çıkar. Çünkü diğer dişlerde olduğu gibi implantlarda da kemik ve diş eti ilişkisi önemlidir. Kemiklerde ya da diş etlerinde oluşacak herhangi bir rahatsızlık implantları etkileyebilir.

Eğer ağız bakımı yeterli derecede yapılmazsa implant çevresinde bulunan diş eti iltihaplanır ve doğal dişlerde ortaya çıkan diş eti hastalıklarının oluşması muhtemeldir. Bunun sonucunda implantların kaybedilmesi mümkün olabilir. Doğal dişler için nasıl bir bakım yapılıyorsa implantlar için de aynı şekilde gerekli bir ağız bakımı yapılması gerekir.

Ayrıca belirli periyotlarda kontrollere  gidilmesi implantların uzun süre sorunsuz bir şekilde kullanılmasına yardımcı olur.

Diş İmplantlarının Avantajları Nedir?

 • İmplantlar, diğer altyapılı protezler ya da benzerlerine göre çok daha etkili bir çiğneme fonksiyonu ortaya koyar.
 • Ayrıca oldukça dayanıklı olmalarının yanı sıra estetik açıdan diğer partilere göre öne çıkar.
 • Hareketli protez kullanmak istemeyenler için bu zorunluluğu ortadan kaldırır ve bunun yanında hareketli protez kullanan kişilerde özgüvenin tekrar geri kazanılmasında etkilidir.
 • Çene kemiğinde meydana gelen erimeleri implantlar sayesinde azaltmak mümkündür.
 • İmplantlar ile doğal dişlerin arındırılarak yapıldığı köprü tedavileri tamamen ortadan kalkar.
 • Diğer yönden implantlar, diş eti ve kemiğini destekler. Bu sayede köprü protezlere göre daha doğal bir görünüm sağlar ve estetik sonuçlar ortaya çıkarır.
 • Bunların yanı sıra implantlar sayesinde sağlıklı ve dengeli beslenmek mümkündür.

Diş İmplantı Yaptırmak Pahalı Mı?

Diş hekimlerinin en çok karşılaştığı sorulardan biri implant pahalı mıdır? Sorusudur.

İmplant ilk olarak bakıldığında pahalı bir tedavi yöntemi olarak gözükse de ilerleyen zamanlarda göstereceği faydalar dolayısıyla tedavi için ödenecek ücretin çok büyük bir bedel olmadığını söylemek yanlış olmaz.

Bu nedenle uzun dönem olarak bakıldığında sağladığı rahatlık ve fayda ile implant tedavisinin çok pahalı olmadığını söylemek mümkündür.

İmplant Dişlerin Tedavisi Ne Kadar Sürer?

Titanyumdan üretilen maddenin çene kemiğine yerleştirmesi ile gerçekleştirilen implant tedavisine öncelikle anestezi işlemi ile başlanır. Hastaya ilk olarak anestezi yapılır ve onun ardından diğer işlemlere geçilir.

İmplant tedavisini ne kadar süreceği hastanın çene kemiği başta olmak üzere titanyumun ilgili bölgeye uyum sağlamasına bağlıdır. Çene kemiği ve titanyum uyumunda herhangi bir sorun yaşanmazsa implant uygulamasını kısa süre içerisinde başlanır. Ayrıca uyumun tam olarak belirlenmesi için geçmesi gereken süre ortalama 3 aydır.

Bu süre sonrasında uyumlulukta herhangi bir sorun yaşanmadığı takdirde direkt olarak protez işlemlerine başlanması mümkündür.

İmplant Hangi Durumlarda Uygulanamaz?

Bunların yanı sıra aşağıdaki durumlar içinde bulunan kişilere implant uygulaması yapılmaz;

 • Baş ve boyun bölgesinden radyoterapi alanlara
 • Kemik büyümesi veya gelişimi tamamlanmamış genç yaştaki bireylere
 • Sigara kullanan kişilere (sigara yara iyileşmesini yavaşlatmakta ve bunun yanında implantın başarılı olma yüzdesini aşağı çekmektedir)
 • Diyabet, yüksek tansiyon, hemofili ve otoimmun gibi rahatsızlıkları bulunan kişilere
 • Bifosfonat, kortikosteroid veya immun sistemi baskılayan ilaçlar kullananlar ise doktor kontrolünde gerekli şartları sağladığı taktirde implant uygulanması mümkündür.

Источник: https://birincisaglikgrubu.com/implant-tedavisi/

İmplant Yöntemi İle Diş Estetiği

Diş Kayıplarında İmplant Tedavisi
Ağız ve Diş Sağlığı
Memorial Ataşehir Hastanesi

İmplant, eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen ve uygun malzemelerden yapılan yapay diş kökleridir.

Memorial Ataşehir Hastanesi Ağız ve Diş Hastalıkları Bölümü Uzmanları implant yöntemi hakkındaki sorularımızı yanıtladı.

“Doğal olarak herkesin dişleri kendisi için önemlidir. Ancak gülüşünüz hayat standardınızı, estetiğinizi ve yaşam kalitenizi bozduğunda dişlerinizin anlamı değişir. Çocuklukta süt dişleriyle başlayan ağız diş sağlığı, ergenlik döneminde sürekli dişlerin yerine gelmesiyle tamamlanır.

Ancak ağız diş sağlığına yeterince önem gösterilmemesi, kullanılan ilaçlar, geçirilen hastalıklar, yanlış diş tedavileri gibi pek çok sebeple herkes hayatının bir döneminde diş kayıplarıyla karşılaşabilir.

Artık, günümüzde üçüncü dişlenme diye tanımlanan diş implantlarıyla bu kayıplar en doğal şekliyle giderilebilmektedir.

Hangi durumlarda implant yapılır?

Tek diş eksikliğinin komşu sağlam dişlere dokunulmadan giderilmesinde, birden fazla diş eksikliğinin, takılıp çıkartılan protezler yerine implantlar yardımı ile sabit köprüler yapılarak giderilmesinde, tam dişsizlik durumunda takılıp çıkartılan protezler (damak) yerine sabit protezler yapılabilmesinde, her türlü dişsizliğin ve eksik fonksiyonların giderilmesinde uygulanabilir.

Kimlere implant tedavisi uygulanır?

İmplant yapımı için kesinlikle sakınca teşkil eden belli hastalıklar taşımayan herkes implant tedavisi görebilir. Siz kendinizi bir aday olarak görüyorsanız, doktorunuz implantın sizin için doğru bir seçim olup olmadığına karar verir.

İmplant uygulamasının yararları nelerdir?

İmplant, sağlam, rahat ve güvenilir bir uygulamadır. Implantlar üzerine yapılan protezler, gerçek dişlerin yerini alırken en doğal yapıyı oluştururlar. Eksik dişlerin tamamlanması sürecinde, sağlıklı dişlere dokunulmamış olur.

Tüm protezlere oranla çok daha uzun ömürlüdür. Normalde diş kaybının etkileri fizyolojik olduğu kadar psikolojik de olacaktır.

İmplant, doğal dişin yerine geçen bir özel uygulama olarak, diş kayıplarının yol açacağı her türlü soruna kesin ve en sağlıklı çözümü getirmektedir.

İmplant üzerine yapılan diş doğal diş gibi görünür mü?

İmplant kemik ve dişeti altında yerleşmektedir. Bu sebeple üstüne yapılan dişle herhangi bir uyumsuzluk söz konusu olmamaktadır. Özellikle son dönemlerde gelişen zirkon üst yapılar sayesinde ön bölge estetiğinde bile tam bir uyum sağlanmaktadır.

Hangi durumlar implant uygulamasını gerektirir?

Diş kayıplarının ya da meydana gelen travmaların sonucunda fizyolojik olarak oluşan kemik erimeleri, çene kemiğinin seviyesinin ve hacminin azalmasına neden olmaktadır. Bu durum, uygulanacak protezin işlevini tam olarak yerine getirebilmesine engeldir. Bunun sonucunda da çiğneme ve konuşmada problemlerin çıkması kaçınılmaz olur.

İmplant her yaşta uygulanabilir mi?

Evet. Sadece gençlerde kemik gelişiminin tamamlanması gerekmektedir. Bu da kızlarda 16-17, erkeklerde ise 18 yaşına kadar gerçekleşmektedir. Erişkinler için üst yaş sınırı yoktur. Genel sağlık durumu uygun olan her yaştaki insana uygulanabilir. Yaşlı insanlar daha çok diş kaybettiklerinden ve çene kemiklerinde erimeler olduğu için diş implantlarına daha çok gereksinim duyarlar.

İmplantın başarısı neye bağlıdır?

Implantların başarısı için genel sağlığın iyi olması, yani yeterli “iyileşme potansiyeli” olması, doğru teşhis konulması ve implantın temizlik ve bakımının doğru yapılması gerekmektedir.

Bunun yanında hekim tarafından uygun cerrahi ve uygun protez yapılmış olması gereklidir. Ayrıca, çok fazla sigara içilmesi ve / veya aşırı alkol kullanılması başarıyı olumsuz etkileyecektir.

Yukarıdaki faktörlere bağlı olarak implant başarısı % 90-100 arasında değişebilir.

İmplant yapılmasının mümkün olmadığı durumlar nelerdir?

Bazı bedensel rahatsızlıklar veya engeller nedeniyle implant yapılması sakıncalı olabilir. Bu durumları şöyle özetleyebiliriz:

 • Bazı kalp rahatsızlıkları
 • Kan pıhtılaşma sorunları
 • Romatİzmal hastalıklar
 • Aşırı düşkün olmak ve benzeri durumlar
 • Diyabet ( şeker hastalığı); kontrol altında olmayan ve diyabetin düzenli seyretmediği durumlar
 • Çenedeki kemik yapısının uygun olmaması, yetersiz veya anatomik olarak riskli olması
 • Hastanın cerrahi işlemlere yatkın olmaması (aşırı korku, endişe)
 • Hastanın implant sonrası oral hijyenini (ağız temizliğini) tam olarak sağlayamayacağı durumlar.

İmplantlar vücut tarafından reddedilir mi?

Günümüzde implant materyali olarak en fazla kullanılan metal titanyumdur. Titanyum, doku uyumu mükemmel olan, yüzyıllardır tıbbın birçok alanında güvenle kullanılan bir metaldir. Bu nedenle bir “doku reddinden” söz edilemez.

Bir kanser riski var mıdır?

Tıp ve diş hekimliği dünyasında diş implantlarının kansere neden olduğunu gösteren tek bir örnek bile yoktur.

Pahalı bir tedavi midir?

İmplant uygulamaları bir dizi karmaşık ve uzun süreli işlemleri gerektirir. Dolayısıyla rutin diş hekimi hizmetlerinden daha yüksek bir harcama gerektirirler. İmplant tedavileri tamamlanan hastalarda yapılan bir araştırmada, hastalar yaptıkları yatırımın karşılığını aldıklarını ve gerekirse aynı şeyi tekrar yaptıracaklarını belirtmişlerdir.

Operasyon sırasında ve sonrasında bir rahatsızlık olabilir mi?

Operasyon lokal anestezi İle hiçbir ağrı ve rahatsızlık duyulmadan yapılabilmektedir. Gerekli durumlarda genel anestezi de uygulanabilir. Operasyondan sonra, herhangi diş çekiminden sonra da duyulabilecek hafif bir ağrı veya şişlik olabilir. Bunlar da ağrı kesicilerle ve gerekli önlemlerle rahatlıkla giderilebilir.

Yerleştirme operasyonu ve protezin tamamlanması ne kadar sürer?

Cerrahi işlemin süresi yerleştirilecek implant sayısına ve hastanın koşullarına bağlı olarak yarım saat ila birkaç saat arasında değişebilir. Operasyondan sonra, implant İle kemiğin kaynaşması için (osseointegrasyon) 2-3 ay kadar beklenir. Daha sonra bu ımplantlar üzerine, birkaç seans süren bir uygulama ile protezler yerleştirilir.

Güncellenme Tarihi: 30 Nisan 2009Yayınlanma Tarihi: 30 Nisan 2009

Benzer Sağlık Rehberleri

Источник: https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/implant-yontemi-ile-dis-estetigi/

İmplant Tedavisi | İmplant Tedavisi Nasıl Yapılır? | Uğurel Diş Polikliniği

Diş Kayıplarında İmplant Tedavisi

Dental implant, eksik olan dişlerin fonksiyon ve estetiğini tekrar sağlamak amacıyla çene kemiğine yerleştirilen ve uygun malzemeden yapılan yapay diş köküdür. Geleneksel kaplama, köprü ve damak protezlerine göre çok daha güvenli, fonksiyonel alternatif tedavi şeklidir.

İmplant uygulamasının faydaları nelerdir?

İmplant tedavisi, rahat, sağlam ve güvenilir bir uygulamadır. İmplant üzerine yapılan protezler, gerçek dişlerin yerini alırken doğal bir yapı oluştururlar. Eksik dişler tamamlanırken, sağlıklı dişlere dokunulmamış olur. Tüm protezlere oranla çok daha uzun ömürlüdür.

Hissettirdiği güven sayesinde diş eksikliğinin olumsuz psikolojik etkilerini de ortadan kaldıracaktır.

İmplantların çeşitleri var mıdır?

Evet. Seri kullanıma girdikten sonra değişik implant tipleri üretilmiştir. Ancak günümüzde en popüler olan implant tipi vida şekilli olanlardır.

İmplant tedavisi uzun ömürlü müdür?

Güvenli bir implant ortaya çıkarmak için yapılan çalışmalar 1800lü yılların başından beri sürmektedir. Günümüzde piyasa da mükemmele çok yakın, 35-40 yıllık klinik takipleri bulunan implantlar vardır. Bu konuda daha ayrıntılı bilgiyi dişhekiminiz size verecektir.

İmplantlar hangi durumlarda kullanılabilir?

İster tek diş, isterse birden fazla diş eksikliğinde eğer implant yerleştirmeye uygun miktarda kemik varsa, her durum için implant tedavisi uygulanabilir.

Her hastaya implant uygulanabilir mi?

İmplant vidaları belirli kalınlığı ve genişliği olan yapılardır. Bu nedenle implant konulması öngörülen bölgede, çene kemiğinin, bu implant vidasını kabul edecek yükseklik ve genişliğe sahip olması gerekmektedir. Mevcut kemiğin kalitesi implantın başarısını etkileyen faktörlerden biridir.

Ayrıca tedaviden önce ve implant ağızda kaldığı sürece dişetlerinin tamamen sağlıklı olması gerekmektedir. Hastanın genel sağlık durumu iyi olduğu sürece implant uygulamasını engelleyecek bir üst yaş sınırı yoktur. Genel sağlık durumu iyi olan herkese implant uygulanabilir.

Ancak kemik gelişimi tamamlanmamış çok genç hastalara uygulanması tercih edilmeyebilir.

İmplant yerleştirilirken acı duyar mıyım?

Uygun anestezi yöntemlerinin uygulanması durumunda hayır. Operasyon sırasında hasta tercihine göre genel ya da lokal anestezi kullanılabilir.

Ameliyat sonrası, diş çekiminden sonraki ağrıya benzer bir ağrı olabilir. Genellikle implantın yerleştirildiği akşam duyulabilecek bu ağrı basit ağrı kesiciler ile giderilebilir.

Tedavinin problemsiz tamamlandığı vakalar da implantların varlığını bile hissetmeyecek kadar rahat olursunuz.

Sizlerin diğer hastalarımıza, implant tedavisinden sonra nasıl hissettiklerini sormanızı isteriz. Doktorlarımız ve ofis ekibimiz kendinizi rahat hissetmeniz için herzaman yanınızdadır.

Toplam tedavi süresi ne kadardır?

İmplant operasyonlarının günümüzde sadece 10 dakika içinde yapılması bile mümkün oluyor. Diş ve kemik yapınıza göre belirlenen operasyon şekline göre toplam süre değişir. Genelde birinci operasyondan sonraki 2.ayda işlem bitirilir. Bu süre zarfında geçici protezlerle normal günlük hayatınıza devam edebileceksiniz.

İmplantların temizliği önemli midir?

Evet. Hem de çok önemlidir. İmplantların ağız içindeki yabancı cisimler olduğu düşünülürse temizliklerinin en az kendi dişleriniz kadar hatta daha da önemli olduğunu belirtmek isteriz.

İmplant temizliği normal dişlerin temizliğinden pek de farklı değildir, temzilik yöntemleri hakkında dişhekiminiz size ayrıntılı açıklamalarda bulunacaktır.

Unutmamanız gereken şey, bu tip bir tedavinin başarılı olması için gerekli en önemli faktörün düzenli ağız bakımı dır.

İmplant üstüne yapılacak protezler nasıldır?

İmplantlar üzerine yapılacak protezler vakanın özelliğine göre değişik tiplerde olabilirler.

Bunlar, kolayca temizlenmesi amacı ile hasta tarafından çıkartılabilecek şekilde olabileceği gibi dişhekimi tarafından çıkartılabilecek şekilde de planlanabilir.

Her iki planlamanın da avantaj ve dezavantajları vardır ve sizin için uygun olan tasarımı hekiminiz tedaviniz başlamadan önce size anlatacaktır.

Eksik her diş için bir implant gerekir mi?

Hayır. Eğer eksik diş sayısı 1den fazla ise implant uygulanacak bölgeye bağlı olarak tek bir implant 2 ya da 3 diş yerine hizmet verebilir.

İmplant vidası kemik ile kaynaşmaz ise (osseointegre olmaz ise) ne olur?

Uygun implant ve yöntem kullanılması durumunda böyle bir ihtimal yok denecek kadar azdır. Bu tip bir başarısızlık genellikle cerrahi operasyonu takip eden ilk 3 ay içinde ortaya çıkar. Böyle bir durumda diş çekimi kadar kolay bir işlem ile implant yerinden çıkartılmalıdır.

Bu bölgedeki kemiğin iyileşmesini takiben yeni bir implant konulabileceği gibi, klasik tip protezlerden birisi de tercih edilebilir. Ancak, genellikle, 2den fazla implant konulan vakalar da arta kalan implantlar protezin de yeniden tasarlanması ile hizmet vermeye yeterli olmaktadır.

İmplant tedavisi nerede ve nasıl yapılır?

Bu tip bir tedaviye başlamadan önce yeterli ve doğru bilgi almanız, her şeyden önce, kendi sağlığınız açısından gereklidir. Bu konuda, uzmanlarımız size gereken tüm rehberliği verebilecek bilgi birikimine sahiptir.

Bunun dışında diş hekimliği fakülteleri de doğru bilgilendirilebileceğiniz kuruluşlardır. Implant tedavisi, doğru seçilen vakalarda ve usulüne uygun yapıldığı taktirde, hastaların yaşam kalitesini arttıran ve yüz güldüren bir tedavi yöntemidir.

Bu kadar başarılı bir tedavi yönteminden tüm dünya da olduğu gibi ülkemizdeki hastaların da yararlanması gerektiğine inandığımız için, implant tedavisi hakkında bilgi edinmek amacıyla yaptığınız başvurulardan herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.

Bu muayene sırasında tedaviye uygun bir hasta olup olmadığınızın ortaya çıkması için implantları yerleştirecek, üzerinin protezini yapacak ve daha sonraki periyodik dişeti bakımını üstlenecek uzman hekimlerin sizi muayene etmesi en doğru yöntemdir.

Bu muayene sırasında sizden genel sağlık durumunuz hakkında bilgi alınacak ve gerekli görülürse birtakım tahlilleri yaptırmanız istenebilecektir. Bu aşamada ayrıca çeşitli röntgen incelemeleri ve ağzınızın modellerinin elde edilmesi gerekebilecektir.

İmplant tedavisinde karşılaşılabilecek riskler nelerdir?

Ağız içi ya da diğer cerrahi işlemlerde karşılaşılabilecek risklerin ötesinde bir risk söz konusu değildir. Bunlar erken dönemde infeksiyon ve alerji, protezlerin tamamlanmasından sonraki geç dönemde ise yetersiz ağız temizliğine bağlı iltihaplanmalar şeklinde ortaya çıkabilir. Özellikle erken dönem sırasında sigara kullanmak infeksiyon riskini arttırmaktadır.

İmplant tedavisi hangi vakalarda ne avantajlar sunar?

a) Alt çenedeki tüm dişlerini kaybetmiş ve protez taşıyan hastalar: Bu hastalar protezin hareketine bağlı olarak sürekli ağrıdan (vuruk) ve iyi çiğneyememekten şikayetçidirler.

Bu şikayet zaman içinde proteze destek olan kemik dokunun erimesi ile daha da artar hale gelir.

Bu tip hastalarda implant tedavisi, yukarıdaki tüm şikayetleri ortadan kaldırdığı gibi kemiğin erimesini de durdurmaktadır.

b) Üst çenedeki tüm dişlerini kaybetmiş ve protez taşıyan hastalar: Üst protezler alt çene protezlerine oranla daha stabil olsalar da protezin damağı kapatan tasarımı tat alma duygusunu azaltıp mide bulantısına neden olabilmektedir.

c) Alt ya da üst çenede dişlerinin bir kısmını kaybetmiş hastalar: Bu hastaların şikayeti kancalarla tutunan protezin çirkin görüntüsü, ya da köprü yapılabilmesi için sağlam dişlerini kestirme zorunluluğu olarak sayılabilir.

d) Tek bir dişini kaybetmiş hastalar: Klasik tedavi metotlarında tek bir dişin restorasyonu için en az komşu iki dişi feda etmek zorunda kalınmaktadır. Böyle durumlarda tek bir implantın yerleştirilerek komşu dişler kurtarıldığı gibi daha estetik ve fonksiyonel sonuçların ortaya çıkması sağlanır.

İmplant tedavisinin dezavantajları nelerdir?

• Klasik sistemlere göre biraz daha pahalı olması

• Doğru ve düzenli bir ağız bakımı gerektirmesidir.

İmplant tedavisinin avantajları nelerdir?

• Daha iyi estetik görünüm

• Daha iyi çiğneyebilme – Her istediğini yiyebilme

• Özgüvenin geri kazanılması ile daha mutlu bir sosyal hayat

• Her şeyi yiyebilmeye bağlı olarak daha sağlıklı ve dengeli beslenme

İmplant muayenesinde neler yapılır?

Bu muayene sırasında tedaviye uygun bir hasta olup olmadığınızın ortaya çıkması için implantları yerleştirilir, üzerinin protezini yapacak ve daha sonraki periyodik dişeti bakımını üstlenecek uzman hekimlerin sizi muayene etmesi en doğru yöntemdir. Bu muayene esnasında sizden genel sağlık durumunuz hakkında bilgi alınır ve gerekli görülürse birtakım tahlilleri yaptırmanız istenebilir. Bu aşama da ayrıca çeşitli röntgen incelemeleri ve ağzınızın modellerinin elde edilmesi gerekebilir.

Bütün implantlar başarılı mı?

İmplant yerleştirme kararı alırken göz önünde bulundurulması gereken bir çok faktör vardır. Öncelikle hasta sağlıklı olmalı, hastanın iyileşme gücü yerine olmalıdır. Örneğin hasta, kontrol edilmeyen şeker hastası ise yarı-iyileşme komplikasyon yaratabilir.

Ayrıca hasta muayene edilmeli, hastaya uygun implant ve implantı yerleştirme yöntemi özenle seçilmelidir. İmplantlar dişhekimi tarafından özenle yerleştirilip bakılmasının yanı sıra hasta da özel ilgi göstermelidir. Hasta implant bakımını iyi yapmazsa komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

Bunların yanı sıra sigara içen ve fazla alkol kullanan hastalarda implantların başarısı olumsuz etkilenmektedir.

İmplantların ömrü ne kadar?

İmplantların ağızda otuz yıl kadar sorunsuz kaldığı görülmüştür. İmplantın ömrü bir çok etkene bağlıdır. Hastanın sağlığı ve implantların bakımı bunların ikisidir. Gerekn bakım yapıldığı takdirde implantlar bir ömür boyu kullanılabilirler. Ömürlerini etkileyen bir çok etkeni ve sizin risklerinizi dişhekiminiz size açıklayabilir.

İmplant uygulama kararında kişinin yaşı etken faktör mü?

Hayır. Sağlık yaştan çok daha önemli bir faktördür. 70-80lerindeki birçok hastanın cerrahi riskleri daha genç fakat sağlık sorunu olan hastalardan daha azdır. Ayrıca daha yaşlı kişilerin implanta ihtiyacı gençlerin ihtiyaçlarından daha olasıdır çünkü yaşlılarda daha çok diş kaybı olmuştur.

İmplantların vücut tarafından reddedilme ihtimali var mı?

İmplantlar organizma için herhangi bir yan etkisi olmayan maddelerden yapılmış, ve yıllardır yoğun araştırmalara tabi tutulmuştur. Bu maddeler hiç bir zaman canlı bir organizmanın parçası olmayan maddelerdir. Vücudun bunlara karşı antigen üretip kalp ve böbrek transplantlarında olduğu gibi reddetmesi mümkün değildir.

Kanser riski var mı?

Tıbbi literatürde implantların kansere sebep olduğunu gösteren hiç bir bulguya rastlanmamıştır.

İmplantlar kozmetik amaçlarla kullanılır mı?

İmplantlar genelde kozmetik nedenlerle kullanılmazlar. İmplantların kullanılmasındaki amaç protez dişlere dayanak sağlamaktır. Protez dişler kullanarak kozmetik düzeltmeler yapılabilir fakat böyle bir tedaviye başlamadan önce beklentilerinizi diş hekiminize belirtmelisiniz.

İmplantların başarısı garantili mi?

Implant uygulama teknikleri son derece gelişmiş olmakla birlikte, çok ender durumlarda başarısız olabilmeltedir. Böyle durumlarda öncelikle problemin giderilmesine yönelik opersayonlarla işe başlanmalıdır.

Size implantınızın bakımı hakkında gerekli bilgileri verebilir, gerektiğinde muayene edebiliriz. Biz implantların başarılı olması için elimizden geleni yapacağız, fakat siz de aynı gayreti göstermek durumundasınız.

İmplant yerleştirilmesi ne kadar zaman alıyor?

Bu süre, durumunuz, ihtiyaçlarınız ve yapılacak işleme bağlıdır. Bir tek ameliyat 10 dakika ile bir kaç saat arası sürebilir. Bütün bir tedavi bir ameliyatla da bitebilir, bir dizi ameliyat ve randevu da gerektirebilir. Tam iyileşme 3-4 ay sürebilir.

Ne kadar süre izin almalıyım?

Genelde ameliyat günü ve takiben bir iki gün dinlenme tavsiye ediyoruz. Ameliyat yerinde şişme, ağrı ve morarma olabilir, şunu tekrar belirtmek gerekir ki, tedavi süresince hiç bir zaman dişsiz kalmayacaksınız. Çoğu durumda bütün bu işlemler için bir gün veya hafta sonu yeterli olabilmektedir.

Источник: http://www.ugureldis.com/implant-tedavisi

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.