Diş Sıkmanın (Bruksizm) Nedenleri

içerik

Diş Sıkma ve Diş Gıcırdatma – Bruksizm Nedenleri ve Tedavisi – Sağlık Ocağım .NET

Diş Sıkmanın (Bruksizm) Nedenleri

Bruksizm, gün boyunca veya uyku sırasında istem dışı, fonksiyonel olmayan, ağız içi yumuşak ve sert dokularda çeşitli olumsuz değişikliklere yol açan diş gıcırdatma ve/veya diş sıkma biçimindeki çiğneme sistemi rahatsızlığıdır. Buruksizm oldukça sık görülen bir rahatsızlık olmakla birlikte, çoğu insan bu alışkanlığının farkında bile değildir. Bu durum her yaşta görülebilir. Son yıllarda bruksizm şikayetiyle başvuran hasta sayısında artış görülmektedir.

Bruksizm tipleri ve sınıflandırma

Bruksizm çeşitli kriterlere göre kategorize edilebilir.

Etyolojiye göre bruksizm:

 • Temel birincil idiopatik bruksizm; bilinen herhangi bir neden bulunmamaktadır.
 • İkincil bruksizm; koma, nöbet, serebral palsy gibi hastalıklarda ikincil olarak, tıbbi ürünlere bağlı (antipsikotik ilaçlar, kardiyoaktif ilaçlar gibi) ikincil olarak, yasa dışı ilaçlara bağlı (amfetamin, kokain, extacy gibi) ikincil olarak gelişir.

Gerçekleştiği zamana göre bruksizm:

 • Diurnal bruksizm; dişlerin istem dışı gündüzleri gıcırdatılması ve/veya sıkılması durumudur.
 • Nokturnal bruksizm; bruksizmin gece uyurken gerçekleştiği şeklidir. Bruksizm tipleri arasında en sık gözleneni ”nokturnal bruksizm’dir.

Motor aktivite tipine göre bruksizm:

 • Tonik bruksizm; kasların kasılması 2 saniyeden fazla sürmüştür.
 • Fiziksel bruksizm; çiğneme kaslarının tekrarlayan kasılmalarının sinirsel aktiviteleri sonucu oluşur.
 • Kombine bruksizm; tonik ve fizik atakların alternatif şeklidir.

Bruksizm – diş gıcırdatma ve diş sıkma nedenleri

Bruksizmin nedeni halen tam olarak bilinmemektedir.

Bruksizm etyolojisi ile ilgili yapılan çalışmaların çoğu, bilimsel araştırmalarla güvenilir bir tanı konulabilmesi açısından daha uygun olan ve özellikle geceleri meydana gelen nokturnal bruksizm üzerine odaklanmıştır, ancak nokturnal bruksizmin etyolojisi tartışmalıdır. Bruksizmin tanımı ve tanı yöntemleri ile ilgili bir fikir birliğinin olmaması da bruksizme neden olan faktörün veya faktörlerin ortaya konmasını güçleştirmektedir.

Araştırmacılar, bruksizme dental, sistemik ve psikolojik faktörlerin yol açtığı üzerinde durmaktadırlar. Son yıllarda bruksizmin anksiyete ve strese bir yanıt olarak geliştiği daha fazla kabul görmektedir.

Bruksizme neden olan sistemik faktörler:

 • Karakteristik yapı
 • Kullanılan bazı maddeler (alkol, sigara, uyuşturucu ve benzeri)
 • Kullanılan bazı ilaçlar (benzodiazepinler, dopaminerjik ilaçlar ve benzeri)
 • Nörofizyolojik etkenler (uyku yapısı, otonom sinir sistemi, merkezi nörotransmitter)
 • Daha ender görülen nedenler (amfetamin, L-Dopa) kullanımı.

Bruksizme neden olan psikolojik faktörler:

 • Anksiyete bozuklukları
 • Majör depresyon
 • Şizofreni ve daha birçok psikolojik problem
 • Stres.

Bruksizm – diş sıkma ve uyku ilişkisi

Bruksizmli kişilerin uykunun hangi safhasında dişlerini daha çok gıcırdattıkları konusunda yapılan araştırmalarda farklı bulgular elde edilmiştir.

Bazı araştırmacılar, bruksizmin uykunun REM safhasında olduğunu bildirirken diğerleri ise non-REM safhasında olduğunu bildirmektedirler. Yapılan araştırmalar, uykunun REM safhasında oluşan bruksizmin daha yıkıcı etkisinin olduğunu göstermektedir.

Proprioseptif ve koruyucu reflekslerin uykunun bu safhasında bastırılmış olmasının bu duruma neden olduğu ileri sürülmektedir.

Yatış pozisyonlarının bruksizmle olan ilişkisi konusunda yapılan araştırmalar, sırt ve yüz üstü yatmanın yan yatma pozisyonuna göre daha çok veya eşit bruksizm oluşturduğunu göstermiştir.

Bruksizm – diş gıcırdatma ve diş sıkma ne tür sorunlara yol açar?

Bruksizm, diş bütünlüğünün kaybı, periodontal hastalık, geri dönüşümü olmayan temporomandibuler eklem hasarı, ciddi baş ve yüz ağrısı, çene ve kaslarında ağrılar gibi yıkıcı nitelikte sağlık sorunlarına yol açabilir, fakat hastaların çoğu bu rahatsızlıkları diş sıkmadan dolayı yaşadıklarını bilmez çünkü bu alışkanlık çoğunlukla geceleri ortaya çıkar.

Bruksizm – diş gıcırdatma ve diş sıkma dişleri nasıl etkiler?

Dişlerde ve dolgularda kırılma: Dişleri sıkmak ve gıcırdatmak ön dişlerin köşelerinde, arka dişlerin ise çıkıntılı kısımlarında mikro çatlaklara neden olur. Röntgen filmiyle her zaman teşhis edilemeyen bu çatlaklar zamanla büyüyerek dişlerin kırılmasına neden olur.

Dişlerde aşırı hassasiyet: Genellikle soğuğa karşı hassasiyet gelişir.

Diş eti çekilmesi ve genellikle buna bağlı oluşan dişeti hizasında çentik şeklinde aşınmalar: Bu durumun oluşmasına neden olarak yaşın ilerlemesine bağlı dişeti çekilmesi ya da aşırı baskı gösterilebilir.

Dişlerde sallanma ve aralanmalar: Dişlerin yıllarca gıcırdatılması sonucu dişler gevşer ve sallanmaya başlar. Aşırı basınç dişleri saran kemik desteğinin kaybolmasına neden olur. Bu durumu dengelemek için dişlerin kökleri hizasında ekstra kemik çıkıntıları oluşur.

Yanaklarda irritasyon: Özellikle dişlerin birbirlerine temas ettikleri kapanış hizasında yanağın iç kısmında çizgi ya da kabartı şeklinde fibröz bir oluşum meydana gelir. Bu oluşum nedeniyle sık sık yanak ısırma olayı ile karşılaşılır.

Bruksizm – diş gıcırdatma ve diş sıkma periodontal dokuları nasıl etkiler?

Bruksizmin periodontal dokuları nasıl etkilediği hakkında araştırmacılar bir görüş birliğine varamamıştır. Bazı araştırmacılar bruksizm ile periodontal hastalık arasında bir ilişki olmadığını, bazı araştırmacılar ise periodontal hastalığın en önemli nedeninin bruksizm olduğunu belirtmişlerdir.

Periodontal hastalığın ortaya çıkmasından iki ayrı lezyon sorumludur; bu lezyonlardan birinin gingival kısımda, ikincisinin ise ataşman kısmında olması gerekir. Bruksizm sadece ataşman kısmını etkileyerek periodontal hastalığa zemin hazırlar. Alveol kemiğinin rezorbsiyonu bruksizmin yaygın bulgusu olarak düşünülür.

Periodontal hastalıklar, dişeti kenarında ve dişeti kenarı altında  yerleşen patojen mikroorganizmaların neden olduğu çok faktörlü, enfeksiyöz karakterli hastalıklardır. Bu mikroorganizmaların neden olduğu enfeksiyon, periodontal iltihaba yol açmakta ve bu olaylar da dişlerin destek dokularının kaybı ile sonuçlanmaktadır.

Bruksizm – diş gıcırdatma ve diş sıkma çiğneme kaslarını nasıl etkiler?

Çiğneme kaslarının hipertrofisinin asıl nedeni olarak kronik bruksizm gösterilmektedir. Özellikle masseter kasları şişkin görünür ve mandibula köşeleri özel görünümdedir. Bu bireylerin çiğneme kasları iki kat güçle çiğneme fonksiyonuna katılmaktadır. Kas biyopsisi yapılan kasların lif çapının normal büyüklüğünden iki kat fazla olduğu saptanmıştır.

Çene hareketleri değerlendirildiğinde, alışılmış ve yönlendirilmiş kapanış yolları arasında farklılık olduğu, bir diğer deyişle bruksizmli bireylerin alt çenelerinin daha posteriorda konumlandığı görülmüştür. Bruksizmli bireylerin ağız ve yüz görünümleri arasında belirgin farklar oluşmaktadır.

Bruksizm – diş gıcırdatma ve diş sıkma temporomandibuler eklemi nasıl etkiler?

Birçok araştırmacı oral parafonksiyonel alışkanlıkların temporomandibuler eklem rahatsızlıklarının olası nedeni olduğunu belirtmiştir. Yetişkin bireyler üzerinde yapılan çalışmalar parafonksiyonlar (bruksizm, tırnak yeme, dudak ısırma ve benzeri) kas ve temporomandibuler eklem rahatsızlıkları arasında pozitif ilişki olduğunu göstermiştir.

Bruksizm – diş gıcırdatma ve diş sıkma baş ağrısına neden olur mu?

Bruksizm, alt çene hareketlerinden kaynaklanan yüz ve baş ağrılarına neden olabilir. Genellikle kişinin kendisinin fark edeceği tek belirti çiğneme ve öğütme basınçlarından meydana gelen ağrıdır.

Bruksizm sıkıntısı olan çoğu kişi uyanırken çenelerinde yorgunluk ve ağzı normalken bile dişlerinde hassasiyet hisseder.

Bazı araştırmacılar tam olarak yeri belli olmayan baş ağrılarını bruksizme, diğerleri ağrıyı çiğneme kaslarına ve temporomandibuler ekleme bağlamaktadır. Ağrı üst çene kemiği ve alt çene kemiğinden boyuna ve kulağa yayılmaktadır.

Ağrı değişkendir; ağrının değişim sırası kısa süreli künt ağrıdan orta ve şiddetliye doğru değişkenlik gösterebilir. Ağrı aralıklı veya devamlı olabilir. Ağrı çiğnerken, ısırırken, konuşurken esnerken ortaya çıkabilir.

Bruksizm – diş gıcırdatma ve diş sıkma nasıl teşhis edilir?

Bruksizm teşhisinde dişlerdeki aşınmalar, eklemden gelen sesler, geceleri gıcırdatmaya bağlı oluşan sesler, çiğneme kaslarındaki hacimsel artış ve bucco-fasiyal ağrılar tanı koymada oldukça yardımcıdır.

Kronik ve ciddi bruksizm varlığında laboratuvar şartlarında bireyin uyutulması (polisomnografi) ile tanı doğrulanabilir.

Bruksizm teşhisinde ev video sistemleri de sesli gıcırdatmanın olup olmadığını ayırt etmede yararlıdır.

Bruksizm – diş gıcırdatma ve diş sıkma nasıl tedavi edilir?

Bruksizmin tedavisi için birçok yöntem olsa da, ağırlıklı olarak bilişsel-davranışsal tedavi, farmakolojik tedaviler ve okluzal düzenleme ve splintler gibi yöntemler uygulanmaktadır.

Bruksizmde bilişsel-davranışsal tedavi: Bu tedavi yönteminde düşünceler değiştirilerek davranışlar yeniden şekillendirilir.

Bu yöntem ile olaylara ve stres kaynaklarına karşı alışılmış davranışları, olayların yorumlanış şeklini değiştirerek bruksizmi tetikleyen veya arttıran olası etkenler ortadan kaldırılmaya çalışılır.

Bu yöntemler; biofeedback, meditasyon ve gevşeme teknikleri ve hipnozu içerir, fakat bu yöntemlerin faydaları kontrollü çalışmalarla doğrulanmamıştır.

Bruksizmde farmakolojik tedavi: Bruksizmin tedavisi için ilaç kullanımı son yıllarda artarak çalışılmış bir konudur.

Genel olarak, uyku sırasında oluşan bruksizm üzerinde etkili bir ilaç tedavisi yoktur.

Bruksizm tedavisinde kullanılan ilaçlar arasında kas gevşeticiler, dopamin içeren ilaçlar, antikonvülsanlar, trisiklik antidepresanlar, sempatolitik ilaçlar, botulinum toksini gibi ilaçlar sayılabilir.

Bruksizmde okluzal düzenleme: Okluzal yüzeyler arası uyumun sağlanması amacıyla uygulanan okluzal dengelemeler, okluzal rehabilitasyon ve ortodontik tedavileri içermektedir.

Bu tip tedaviler daha çok geçmişteki çalışmalarda uygulanmıştır.

Güncel düşünce, okluzal düzenlemelerin terapötik değerlerinin olmadığını, sadece okluzal travma varlığında periodontal tedavi planının bir parçası olarak uygulanmasını doğru bulmaktadır.

Bruksizmde okluzal splintler: Yıllardır kullanılan ve günümüzde halen yaygın olarak kullanılan okluzal splintler (diğer isimleriyle ısırma plağı, gece plağı, deprogrammer), üst veya alt çene dişlerin tamamen veya kısmen okluzal yüzeylerini kaplayan çıkarılabilir apreylerdir. Bu apreyler bruksizmi tedavi etmekten çok okluzal kuvvetlerin dengeli dağılımı, dişlerde oluşan aşınmaların önlenmesi, aşırı mekanik kuvvetlerin orofasiyal bölgedeki yıkıcılığının önlenmesi ve doğru maksillomandibuler ilişkinin sağlanması amacıyla uygulanır.

Diş Sıkma Tedavisinde Uygulanan Yöntemler

Benzer sağlık yazıları

Источник: https://www.saglikocagim.net/bruksizm-nedir/

Neden dişlerimizi sıkarız?

Diş Sıkmanın (Bruksizm) Nedenleri

Gündelik hayatta stres kaçınılmaz bir duygu olarak kendini gösteriyor. Birçok hastalığın davetçisi olan stres, dişlerimiz üzerinde de etkide bulunuyor.

Kendilerini zihinsel ve fiziksel açıdan rahatsız hisseden kişiler, farkında olmadan çoğu zaman dişlerini sıkabiliyorlar.

Diş Hekimi ve Protez Uzmanı Çağdaş Kışlaoğlu, tıpta Bruksizm olarak adlandırılan bu hastalık hakkındaki görüşlerini aktarıyor.

Bruksizm (Diş gıcırdatma) nedir?

Bruksizm; uyku süresince, güçlü çene hareketleri ile oluşan alışkanlıklardır. Genellikle kişiler uyku safhasındayken görülen bu durum, diş sıkma rahatsızlığını oluşturmaktadır. Bireyler bu hareketi istem dışı olarak yapmaktadırlar.

Beyin bölgesine iletilen stresin yoğunluğu arttıkça çiğneme kaslarının sıkımı da aynı oranda güçleşir ve kişi fark etmeden dişlerini gıcırdatmaya, sıkmaya başlar. Çene kasları diğer kaslara göre daha güçlü olsalar da bireylerin alt ve üst çenesinin, çiğneme, yutkunma gibi durumlar dışında birbirine temas etmemesi gerekir.

Bunun nedeni ise dişlerin birbirlerine bir şeyi çiğneme dışında sert bir şekilde sürtünmesinin dişlerde aşınmaya yol açmasıdır.

STRESLİ YÖNETİCİLER GECELERİ DİŞLERİNİ GICIRDATIYOR!

Bruksizmin (Diş gıcırdatmanın) nedenleri nelerdir?

Diş gıcırdatma (Bruksizm), dişler arasındaki kapanış ilişkisinin bozulmasından (Malokluzyon) kaynaklanabilir. Fakat bu durum çok sık karşılaşılan bir durum değildir. Genel olarak bu rahatsızlığa sebep olarak günlük hayatta yaşanılan maddi ve manevi sorunların kişi üzerinde yarattığı psikolojik baskı neden olur.

Çünkü birçok birey istediği ya da arzuladığı yaşam şartlarına ulaşamadığı için bu olayı kendi içerisinde farklı boyutlara taşır. Böylelikle sorunlar, uyku esnasında da diş gıcırdatma olarak ortaya çıkar. Bruksizm hastalığına stres dışında bireyin kişisel özellikleri de neden olur.

Aşırı sinirli, hassas ve titiz bir yapıya sahip olmak da bu tarz rahatsızlıkların ortaya çıkmasında etken rol oynar.

Diş gıcırdatmanın şiddetine göre zaman içerisinde dişlerde bazı sorunlar ortaya çıkar. Dişlerin çiğneyici yüzeyinde aşınmalar olur. Diş minelerinde oluşan rahatsızlık diş boylarının kısalmasına sebep olur.

Dişlerde kamaşma olarak bilinen, soğuğa karşı hassasiyet belirir. Ani diş sızlamaları gerçekleşir. Diş ve çene arasındaki bağlarda gevşemeler oluşarak diş sallanmaları ya da dökülmeleri görülür.

Bruksizme bağlı olarak da dişlerde kırılma ve diş eti çekilmeleri ortaya çıkar. Aynı zamanda Bruksizm, ağız yaraları, baş ağrısı, çene ağrısı, şakak ve yanak bölgelerinde de kas ağrılarına neden olur.

Diş sıkma hastalığı şikâyeti ile bizlere başvuran hastalarda; çene kaslarını zorlamanın sonucunda boğaz, çene ve yüz kaslarında ağrı, dişlerin kırılması ya da oyulması gibi durumlara rastlanır.

Çene kaslarının sürekli sıkılması ise zamanla dişlerde hassasiyet ya da çene eklemlerinde rahatsızlıklar oluşturabilir bu durum ise çiğneme esnasında ağrıya neden olur.

Bu belirtiler diş gıcırdatmasının başlangıcından itibaren görülmeyebilir daha ileriki zamanlarda kişinin karşılaşabileceği problemlerdir.

DİŞ GICIRDATMA YALNIZCA YETİŞKİNLERDE GÖRÜLMEZ

Bruksizmin(Diş gıcırdatmanın) tedavisi nasıldır?

Bruksizm’in yol açtığı rahatsızlıkları ve kişinin diş gıcırdatmasına devam etmemesi adına ‘gece koruyucuları’ olarak adlandırılan silikon içerikli madden yapılmış diş plakları kullanılabilir.

Genel anlamda faydalı olan bu plakların bazı kişilerde tedavi sürecinde yeterli olmadığı saptanmıştır.

Bu sebeple kişinin rahatsızlığının seviyesine göre ek olarak kas gevşeticiler, psikolojik terapi yöntemi, eksik dişlerin yerine protez tedavisi uygulanabilir aynı zamanda hatalı yapılmış dolgu ve kaplama varsa bunlar da yenilenebilir.

  DİŞLERE ZARAR VEREN ALIŞKANLIKLAR NELERDİR?

Diş gıcırdatmanın tedavisi mümkün… Diş Hekimi Bijen Muhit

Diş Hekimi Bijen Muhit, kişiye özel hazırlanan plaklarla diş gıcırdatmanın zararlı etkilerinin önlenebildiğini söylüyor.

Diş gıcırdatma, gün içerisinde biriken stresin, uykuda açığa çıkarak dişlerin bilinç dışı birbirleri üzerinde kaydırılmasıyla meydana geliyor. Uyku apnesi, stres, endişe, kızgınlık, hayal kırıklığı, yoğun içki ve sigara tüketimi, sık ve çok kahve tüketimi ile doğru yapılmayan diş tedavilerinin, diş gıcırdatma olarak tanımlanan patolojik duruma yol açabileceği belirtiliyor.

Çıkan sesler nedeniyle sosyal çevrede büyük bir rahatsızlık yaratan diş gıcırdatmanın, sağlık nedenleriyle bir diş hekimine başvurularak, bir an önce önlem alınması gereken bir rahatsızlık.

Diş Hekimi Bijen Muhit, ortaya çıkan riskleri, “Diş gıcırdatma, dişlerin aşınması ve kırılması, diş kaybı, diş etlerinin çekilmesi, diş sinirinin açığa çıkması, soğuk-sıcak hassasiyeti, çiğneme kaslarında ağrı, çene eklemi deformasyonu ve çene kilitlenmesi” olarak sıralıyor.

Hastanın dişlerinden ölçü alınarak hazırlanan, gece takılan yumuşak veya sert gece plakları tedavi için idealdir.

Kişinin gıcırdatma sıklığına ve kuvvetine bağlı olarak bu plakların belirli aralıklarla yenilenmesi gerekebilir. Gıcırdatma tedavisinde plak sadece gıcırdatmanın ortaya çıkardığı sorunları önler.

Kesin tedavi için hasta mutlaka günlük stresini azaltacak medikal ve psikolojik tedavi süreçlerine yönelmelidir.

Çene kaslarınızı gevşetmeye çalışın

Kendinizi, dişinizi gıcırdatırken yakalarsanız, dilinizin ucunu dişlerinizin arasına uzatın ve çene kaslarınızı gevşetmeye çalışın. Sabahları ılık bir bezi yanaklarınıza tutun ve çene kaslarınızı rahatlatın. Aşırı esneme hareketlerinden de kaçının.

Günlük hayatınızdaki stresi azaltmaya çalışın. Kola, kahve, çikolata gibi kafeinli yiyecek ve içecekleri mümkün olduğunca az tüketin. Ön dişler ile koparma hareketi yapmamaya özen gösterin. Kalem gibi cisimleri ağzınızda tutmayın.

Alkolden uzak durun ve sakız çiğnemeyin.

STRES DİŞLERİN DE DÜŞMANI

Источник: https://hthayat.haberturk.com/saglik/haber/1046991-dis-sikmanin-sebepleri-nelerdir

Diş sıkma (bruksizm) nedenleri ve tedavisi

Diş Sıkmanın (Bruksizm) Nedenleri

Bu stres, zaman zaman insan ilişkilerindeki tahammül sınırını en alt seviyelere çekerken, kişilerin istem dışı davranışlarında da belirli bir artışın gözlemlenmesine yol açıyor. Diş sıkma alışkanlığı da bu davranışlar arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Üstelik diş sıkma alışkanlığı edinen kişilerin büyük bir kısmı bu durumun farkına dahi varmıyor. Bu hastalar, ancak gece boyu dişlerini sıktıkları için sabah ciddi yüz ağrılarıyla uyanma şikayetiyle uzman hekimlerin kapısını çalıyor.

İlk etapta yüz ağrılarıyla kendini hissettiren diş sıkma problemi, ileri dönemde çeneyi açmada sınırlılık, kilitlenme, dişlerde sallanma veya diş kırıkları, eklem sesleri gibi sonuçlar doğurabiliyor.

Diş gıcırdatma (bruksizm) nedir, tedavi edilebilir mi?

Bu nedenle diş sıkma alışkanlığının ihmal edilmemesi büyük önem taşıyor. Çünkü bu alışkanlık, erken teşhis edilmediği ve uygun şekilde tedavisi yapılmadığı takdirde kişinin vücut sağlığını olumsuz yönde etkilerken, yaşam kalitesini de düşürebiliyor.

Bilinçaltına yerleşen stres diş sıkmaya neden oluyor

Uykusunda dişlerini gıcırdatan kişiler bu eylemi bilinçli olarak yapmaz. Günlük yaşamın getirdiği stres kişinin bilinçaltına yerleşir.

Bilinçaltından gelen uyarılar ise kişinin dişlerine gün içinde yaptığı baskıya oranla daha fazla şiddet uygulamasına neden olur.

Problemin teşhisi ise uzman hekimin, kişinin çene eklemi bölgesinin radyolojik görüntülerini alması ve incelemesiyle koyulur.

Mevsim geçişleri de diş sıkmayı tetikleyebiliyor

İnsanlar, yaşamlarının belli zamanlarında içinde bulundukları sıkıntılardan ya da sahip oldukları sorumluluklardan bunalabiliyor. Boşanma sıkıntısı, sınav kaygısı, yeni iş kurma stresi ya da aile içi huzursuzluklar bu sıkıntılara önemli birer örnektir.

Bu tip problemlere bir de mevsim geçişlerinde duygu durum değişiklikleri eklendiğinde mesele iyice içinden çıkılmaz bir hal alabiliyor.

Kişiler bu stresle baş edebilirse ve mevcut durum çok fazla ilerlemediyse çene eklemi rahatsızlıklarında geri dönüşüm sağlanabiliyor.

Öncelikle çene eklemi sorunlarının bir günde oluşmadığı, zaman içerisinde yavaşça arttığı, dolayısıyla tedavisinin de bir günde yapılamayacağı bilinmelidir.

Ayrıca çene eklemi problemlerinde iyileşme süreci zaman alacağı için hastaların sabırlı olması gerektiği akıllardan çıkarılmamalıdır.

Akut kas spazmlarında, kas gevşetici kullanımı ve sıcak su tedavisi hastaları rahatlatmaya yardımcı olsa da rahatsızlığa neden olan etkeni tamamen ortadan kaldırmaz.

Bruksizm (diş gıcırdatma) hastalığının etkili tedavi yöntemleri

Çünkü hasta geceleri dişlerini sıkmayı ve gıcırdatmayı sürdürürse, problem de devam edecektir. Bu nedenle tedavide dikkat edilmesi gereken en önemli nokta diş gıcırdatmayı tetikleyen faktörleri ortadan kaldırmaktadır. Var olan sebep ortadan kaldırıldıktan sonra da, problem kademeli olarak azalacaktır.

Diş gıcırdatma ya da sıkma problemlerine karşı birtakım tedavi yöntemleri uygulanır. Bu yöntemlerden biri dişlerin birbirine olan temasını kesmek için kullanılan plaklardır.

Bu plaklar yalnızca diş sıkma problemiyle başvuran hastalara verilir.

Fakat dişlerini sıkan hastaların henüz çene eklem bölgesinde ya da yüz kaslarında şikayetler baş göstermediyse sıkmanın şiddetiyle gelişebilecek zararlar şeffaf plak ile hafifletilebilir.

Koruyucu apareyler dişlerin zarar görmesini engelleyebilir

Diş gıcırdatma problemlerinin bir diğer tedavi yöntemi ise, diş gıcırdatmalarının semptomatik tedavisinde kullanılan ve gece koruyucuları olarak adlandırılan apareylerdir.

Diş gıcırdatma eylemini engellemek amacıyla uykuya geçmeden önce ağza gece koruyucu apareyler takılır.

Bu koruyucular diş gıcırdatma sorununun tamamen önüne geçmese de gıcırdatmanın neden olduğu olumsuz etkileri azaltabilir.

Bu koruyucular ayrıca dişlerin daha ileri aşamalarda aşınmasına ve zarar görmesine engel olur. Gece koruyucu apareyler sayesinde hastanın üst ve alt dişleri birbirine çarpmaz ve gıcırdatma eylemi önlenmiş olur. Bu apareylerin üretiminde ise sert akrilik plastik malzemeler kullanılır.

İleri boyuttaki diş sıkmalarında cerrahi yönteme başvurulabilir

Teşhisin ardından tedavi aşamasına gelindiğinde, hastadan alınan çene kayıtlarına uygun şekilde sert akrilik materyalinden bir plak hazırlanır. Hastanın ağzına takılacak bu plağın iki ana görevi vardır.

İlki hastanın gece dişlerini sıkma alışkanlığını önlemektir. Plağın ikinci görevi ise, hasta dişlerini sıksa dahi dişlerin ve eklemlerin bu baskıdan zarar görmesini engellemektir.

Fakat burada dikkat edilmesi gereken nokta, her plağın her hastaya uygun olmayabileceğidir.

Diş gıcırdatma (Bruksizm) uyku kalitesini ciddi şekilde bozuyor

Bu nedenle tedavi sürecini takip eden uzman hekimin, hastanın çene hareketlerini dikkate alarak apareye gerekli ilaveler ya da aşındırmalar yapması gerekir.

Sonraki aşamada ise hekim, aparey tedavisi gören hastayı belli dönemlerde kontrol etmeli ve uygulanan tedavi sürecini değerlendirmelidir.

Tedavi edilmeyen çene eklemi problemleri, ileri boyuta ulaştığında, aparey ile beraber cerrahi tedaviler de gerekebilir.

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/dis-sikma-bruksizm-nedenleri-ve-tedavisi/

Diş Gıcırdatma (Bruksizm) Nedenleri, Zararları ve Tedavisi?

Diş Sıkmanın (Bruksizm) Nedenleri

Uyurken ya da uyanıkken istemsiz olarak dişleri sıkmak, çeneyi kenetlemek ve dişlerden gıcırtı sesi gelmesi olarak ifade edilen ve “bruksizm” adıyla bilinen diş gıcırdatma oldukça yaygın bir rahatsızlıktır. Yazımızda “Diş Gıcırdatma (Bruksizm) Nedenleri, Zararları ve Tedavisi?” konusunu ele aldık.

Diş Gıcırdatma Nedenleri

Yapılan araştırmalar sonucunda diş gıcırdatmanın tek bir temel nedeni olmadığı ortaya çıkmıştır. Bu rahatsızlığı tetikleyebilen pek çok neden vardır. Bunları şöyle sıralayabiliriz:Kişilik Özellikleri: Hiperaktif, sinirli, rekabetçi ya da aşırı hırslı gibi özelliklerle tanımlayabileceğimiz kişiler arasında diş gıcırdatmaya oldukça sık rastlanmaktadır.

Psikolojik Etmenler: Stres psikolojik etmenlerin en başında gelmektedir. Toplumda görülen en önemli sıkıntılardan biri de stres ve bu sıkıntı aynı zamanda birçok hastalığın da tetikleyicisi. İş yoğunluğu, geçim derdi, ailevi sorunlar hatta trafik gibi bir sürü sebep stresin dolayısıyla da hastalıkların kaynağıdır.

Araştırmacıların birçoğuna göre diş gıcırdatma rahatsızlığının önemli sebeplerinden biri strestir. İş hayatında veya evlilikte birtakım sorunlar yaşayan yetişkinlerde, çocuklarda bilhassa aileden ayrılıp kreşe ya da okula başlanacağı dönemlerde diş gıcırdatmasının görülmeye başlaması bu tezi desteklemektedir.

Uyku Bozuklukları: “Obstrüktif Uyku Apne Sendromu” olarak da bilinen ve uyku apnelerinin büyük bir kapsayan rahatsızlık, diş gıcırdatmanın tetikleyicileri arasında kabul edilmektedir. Uyku bozuklukları aynı zamanda stresi de artırmaktadır. Diş gıcırdatmada birçok etkenin bir araya geldiğini buradan da anlayabiliriz.

Yaşam Şekli: Alkol, uyuşturucu madde kullanımı, düzensiz uyku, aşırı kafein tüketim, sigara alışkanlığı, toplumsal statünün bireyde oluşturduğu baskı gibi kişinin yaşam şekliyle ilgili etkenler diş gıcırdatmayı tetikleyebilir.Vitamin-Mineral Eksikliği: Bünyede olması gereken kimi vitamin ve minerallerin yetersizliği bu rahatsızlığı tetikleyebilir.

Bunlardan özellikle B5 vitaminin eksikliği önemli bir etkendir. Çünkü bu vitamin anti-stres vitaminidir. B5 vitamini yoğurt, avokado, sebze ve tahıl gibi doğal besinlerde bolca bulunur. Kalsiyum ve magnezyum eksikliği de diş gıcırdatmayı tetikler. Özellikle kalsiyum eksikliği istemsiz kas hareketlerine neden olduğu için önemli bir faktördür.

Süt ve süt ürünleri, badem, susam, baharatlar gibi besinlerde kalsiyum; kabak çekirdeği, ıspanak, yeşil fasulye, susam, soya fasulyesi ve kajuda magnezyum bolca bulunmaktadır.Dişlerdeki Yapısal Bozukluklar: Dişlerin dizilişindeki bozukluklar diş gıcırdatmayı başlatabilir.

Diş tedavilerinden sonra, mesela çok yüksek bir dolgu sebebiyle diş gıcırdatması başlayabilir.Diğer Nedenler: Reflü hastalığı, antidepresan ve bazı psikiyatrik ilaçlar, Parkinson gibi bazı rahatsızlıklar da diş gıcırdatmanın ortaya çıkmasında etkili olabilmektedir.

Diş Gıcırdatmanın Vücuda Verdiği Zararlar

Diş gıcırdatma özellikle dişler, çene ve şakak bölgesinde rahatsızlıklar meydana getirir. İlerleyen süreçte kişinin yaşam kalitesini ciddi anlamda düşürmeye başlar.

Bazı zararlar şunlardır:Diş Yüzeyinde Aşınma ve Diş Kırılmaları: Dişlerin sıkılması ve birbirine sürtünmesi sonucu özellikle dişlerin çiğnemede etkili olan yüzeyinde aşınmalar oluşur ve zamanla dişlerin bu kadar çok sıkılması sonucu kırılmalar yaşanır.

Dişlerde Hassasiyet: Bu rahatsızlığın bir zararı da dişlerde oluşan soğuk hassasiyeti ve dişlerin sızlamaya başlamasıdır.Diş Eti Çekilmeleri: Dişlerin kuvvetli sıkılmasından dolayı diş etlerinde çekilmeler oluşur. Ardından buna bağlı olarak dişlerde sallanma ve dökülmeler görülmeye başlar.

Yanak İçlerinde Tahriş: Dişlerin yapısının bozulması bir süre sonra yanaklarda tahriş meydana getirir. Yanakların iç yüzeylerinin bozulması sonucunda yanak ısırma durumu ortaya çıkar. Özellikle yemek yerken yaşanan bu olay rahatsızlık vericidir.

Ağrılar: Diş gıcırdatma baş, eklem ve kas ağrılarına da neden olabilmektedir. Yanak ve şakaklara uygulanan aşırı baskı öncelikle bu bölgelerdeki kas ağrılarına ayrıca çene eklemlerinde ağrılara yol açarak beslenmeyi olumsuz etkileyebilir. Bu da kişinin yaşamını olumsuz etkiler.

Diş Gıcırdatma Tedavisi

Diş gıcırdatma rahatsızlığının nedeni net olmadığı için sürece yayılacak, farklı tedavi yöntemleri uygulanır. Bu yöntemlerden etkili olan bulunarak çözüme ulaşılmaya çalışılır.Tedavi yöntemleri:  Silikon Koruyucu: En yaygın yöntem dişleri korumak için silikon diş koruyucu kullanmaktadır.

Bu silikon koruyucu sayesinde dişlerin üzerinde uygulanan baskı ve sürtünmenin önüne geçilir. Ancak tedavi için tek başına yeterli değildir, ek tedavi yöntemleri uygulanmalıdır.Psikolojik Destek: Etkili tedavi yöntemlerinden biridir.

Özellikle stresin yol açtığı tahribatı engellemede psikolojik destek büyük fayda sağlayabilmektedir.Uyku Kalitesi: Uyku kalitesini arttırıcı önlemler diş gıcırdatmayı önlemede fayda sağlayabilir. Örneğin sigara, alkol ve uyuşturucu kullanmamak,  yatmadan önce yemek yememek gibi değişiklikler uyku kalitesini arttırılabilir.

Kas Gevşetici: Doktorunuzun yazacağı kas gevşetici ilaçlarla da diş gıcırdatmanın engellenmesi mümkün olabilmektedir.Çocuklarda Tedavi: Çocuklarda süt dişleri dökülüp diğer dişler tamamlandığında diş gıcırdatmanın ortadan kalktığı görülmüştür.

Yeni okula başlayacak çocuklarda stres yüzünden oluşan diş gıcırdatma, okula alıştıktan sonra kendiliğinden geçebilmektedir. Bu dönemde çocuğa baskı yapılmamalı ve biraz zaman tanınmalıdır.

Источник: https://www.ilkelihaber.com/dis-gicirdatma-bruksizm-nedenleri-zararlari-tedavisi/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.