Dismorfofobi: Bedeninden Memnun Olmayanların Hastalığı

dismorfofobi

Dismorfofobi: Bedeninden Memnun Olmayanların Hastalığı

Dismorfofobi (Dismorfofobi), bireyin fiziksel kusurunun akut bir tecrübesinden oluşan ağrılı bir sendromdur. Dismorfofobi doğası gereği genellikle tuhaftır ve hipokondriyal meşgul olmaya yol açan somatik duyumlara dayanmaktadır. Ağır depresyona (depresif durumlara) sahip şizofreni ve beyindeki organik hastalıklar bu fobiya neden olabilir.

Dismorfofobi, hem psikologlar hem de psikiyatristler için çalışmada ilgi çekicidir. Fobi, ergenlik çağından itibaren yaygınlaşmaya başlar.

İstatistiklere göre, gençlerin% 80'den fazlası görünüşlerinden memnun değiller, patolojik olarak ergenlikteki değişimlerinden korkuyorlar, kendi bedenlerinin kusurlarına saplantılı fikirler takıntılı.

Kendinizle olan hoşnutsuzluk, ergenlerin hayatlarını küçük renklerle renklendirdiği gerçeğine götürür ve tüm dünya görüşleri kötü bir hayata indirgenir. Çoğu zaman, figürün kusuruyla ilgili ağırlaştırılmış duygulara gerekçe yoktur ve bunların tümü, hayali belirgin bedensel anomalilerdir.

Dismorfofobi sendromu ilk kez 19. yüzyılın sonlarında İtalyan psikiyatrist E.Morsell tarafından tarif edildi ve bu terimi bilimsel terminolojinin kullanımına da sokmuştur. Bu fenomeni, 20. yüzyılın başında P.Jane'in çalışmalarında kaçınılmadı; bu fobiyi ayrıntılı olarak anlattı. Yerel yazarlar VM Bekhterev ve SA Sukhanov da dismorfofobi sorununun çözümünden kaçınmadılar.

Dismorfofobiye adanmış ilk ev işleri 1912'de yayınlanan N.E. Osipova idi.

Yazar, yaptığı çalışmada hayali yüksek büyümenin yanı sıra çirkin bir yüzü olan ve cerrahi müdahale için bir arzuyu yaratan bir hastayı tarif etti.

Hasta çok acı çekti ve kendini açlıktan ölmek istedi, çünkü intihar düşüncesi onu terk etmedi. Osipov, Freudcu duruşlardan yorumladı ve tedavi psikanalitik bir karaktere sahipti.

Dismorfofobi – Sebepler

Dismorfofobi sendromu şimdi birçok uzman tarafından, kitle kültürüne saplantı ile açıklanmaktadır; bu da, görünüşte standartların gerçekçi olmayan standartlarını kalıcı olarak empoze eder.

Görünüşün iyileştirilmesi için öneriler, reklam kozmetik cerrahisinin yanı sıra her çeşit kozmetik ürünün teşvik edilmesi ve teşvik edilmesiyle sağlanır. Kendi kaderini tayin etmenin bir sonucu olarak, gençler yapay standartlara ve dolayısıyla benlik saygısının düşüklüğüne güvenirler. Standartlar çocukluktan beri dikilir ve parlak bir örnek de Barbie bebeğidir.

Amerikalı bir psikolog olan Kelly Brownell, bu bebeklerin anoreksiya nervoza gibi bir hastalığın oluşumuna katkıda bulunduğuna inanıyor. Rakamlarını iyileştirmek için takıntılı tutkuyla tabi tutulan gençler, tükenmeyi tamamlamak için gelirler

Dismorfofobi – belirtiler

Dismorfofobi sendromunun geniş yayılımı, en genç yaşın özelliklerine bağlıdır, çünkü bu dönemde dış verilere dikkat akut hale gelir. Dismorfofobi semptomları, özellikle yüzünde ortaya çıkmalarına ciddi ve sık dikkat edildi.

Genç, hayali anomalisini düzeltmek için aspirasyonun üstesinden gelir. Hoşnutsuzluk hem büyüdükçe hem de vücut ağırlığıyla ortaya çıkmaktadır. Bu görüş öznel olarak ve diğerlerinin etkisi altında oluşur.

İnsanlar ne düşündüğüne dair düşünceler, genç insanlar arasında çekicilik konusunda korkulara ve şüphelere neden olur.

Dismorfofobi semptomatolojisi, kendisi ile hoşnutsuzluk duygusu, fiziksel bir kusur sahibi olma, kendinizi son derece çirkin, çirkin gibi gören ve gerçekten var olmayan bu anormalliği değiştirmek isteyen inancıyla kendini gösterir.

Birinin kendi bedeninin çekici olmama korkusu, sağlıklı ergen ve genç erkekler arasında yaygın bir fenomen olduğuna dikkat edilmelidir.

Dismorfofobi sendromu episodik geçiş karakteridir ve sadece ara sıra kalıcıdır (kalıcı).

Ancak sağlıklı insanlar egemen düşünceye (kendi vücudunun cazibesine kapılma korkusu) tabi değildir ve davranışları, yaşam tarzı herhangi bir fiziksel kusurun ortadan kaldırılmasına bağlı değildir.

Diğer vakaların fiziksel engeller açısından ciddi bir patolojik özelliği vardır. Bu durumda, psikolog dikkatli olmalı; çünkü ağrılı bir sendrom olma ihtimali var ve yalnızca bir psikiyatrist bu ustalıkla yargılayabilir

Dismorfofobi – tedavi

Psikoanalistler, dismorfofobinin psikoanaliz metoduyla tedavisinin etkili olduğunu, ancak diğer yöntemlerin temsilcilerinin şüphe ettiğine inanmaya eğilimlidirler.

Psikologlar ayrıca, gözlemlenen dismorfofobi vakalarının çoğunun akut bir patoloji olmadığını ve tıbbi olmayan bir müdahaleye ihtiyaç duyduğundan eminler.

Birinin kendi bedeninin çekici olma korkusu patoloji tarafından şiddetlendirilmiyorsa, psikologlar, sağlıklı bir benlik saygısını oluşturmak ve özellikle de gerçekçi olmayan standartlara karşı kritiklik geliştirmek olan gençler ile istişari, açıklayıcı ve psikoterapi çalışmaları yapmalarını tavsiye eder.

Uzmanlar, hayatın güvenliği için, çocuklara okuldaki parlak dergilerdeki fotoğrafları nasıl göreceklerini ve algılamalarını öğretmek gerektiğini savunuyorlar.

Adolesanları, görünüşteki değişiklikler ve daha iyi olması için belli bir ömür boyunca ortaya çıkması için hazırlamak son derece önemlidir, ancak bunlar geçici bir olgudur.

Buna ek olarak, biz bir bütün olarak, bir kişi olarak değil, ayrı parçalar tarafından algılanıyoruz. Vücudunuz ve bu eksikliğiniz hakkında aşırı derecede endişe sıklıkla yaşamanızı engelliyor.

Bu nedenle, ergenlerin dikkatini başarıya ulaşacağı aktivite türüne kaydırmak, başkalarının onayını almak ve kendine olan saygısını yükseltmek için son derece önemlidir.

Bu konuyla ilgili diğer makaleler:

Источник: //tr.med-directory.com/dismorfofobiya_default.htm

Hayali bir beden kusuruyla uğraşıp duranların hastalığı: Dismorfofobi

Dismorfofobi: Bedeninden Memnun Olmayanların Hastalığı

Son derece fit bir vücuda sahip olsa da göbeğinden, kalçasından veya vücudunun herhangi bir yerinden devamlı olarak şikayet eden birileri vardır çevrenizde. Onlara hiç kızmayın; dismorfofobik olabilirler!

Bu hastalık, 1886 yılında Psikiyatr Enrico Morselli tarafından tanımlanmasına rağmen 1997’de rapor edilerek psikiyatri literatürüne ‘’beden dismorfik bozukluğu’’ yani ‘’dismorfofobi’’ olarak geçti.

Dismorfofobikler, bedenlerinde olan ya da olduğunu varsaydıkları en ufacık bir kusuru bile sürekli gözlerinde büyüterek bu kusuru düzeltmeye çalışıyor, ondan kurtulmayı takıntı haline getiriyorlar. Kusurlarını görmek istemedikleri için ya aynalardan kaçıyorlar ya da sürekli olarak aynaya bakarak kendilerini inceliyorlar.

Bu nedenle Türkçeye ‘’ayna hastalığı’’ olarak da geçmiş durumda. Daha da önemlisi bu rahatsızlık, depresyona kadar çeşitlenen daha pek çok psikolojik probleme neden olabiliyor.

“Kimi ağır vakalarda kişi bedenine zarar verebilir”

En çok saç, cilt, burun, meme, kulak, dudak gibi organlarda görülen dismorfofobi, hastaların günlük hayatlarında da pek çok sorun yaşamasına neden oluyor.

Uzman Psikolog Serap Duygulu’ya göre bazı ağır vakalarda kişi, kendisinde var olduğuna inandığı bedensel kusur konusunda çevresindekileri ikna edemediğini gördüğünde, gerçek anlamda kendisine ve sorunlu olduğunu düşündüğü organına zarar verebiliyor.

Bu rahatsızlığın genellikle içe kapanık, arkadaş edinmekte sorun yaşayan, insanların yargı ve düşüncelerine çok önem veren kaygılı kişilerde daha sık görüldüğünü vurgulayan Serap Duygulu ayrıca şunları belirtiyor: “Bedeni hakkında bu kadar çok takıntıya sahip olmak, bireyin tüm sosyal yaşantısını ve sosyal ilişkilerini bozacak kadar kötüleşebilir. Zira birey sadece kendisi ve bedeni hakkındaki olumsuz yargısına dair konuşmak isteyerek çevresindeki insanların düşüncelerini öğrenmeye çalışır ve duyduğu hiçbir olumlu yoruma inanmaz.’’

Psikiyatri ya da psikoloji klinikleri yerine estetik cerrahi!

Beden dismorfik bozukluğu, çocukluk veya ergenlik dönemi travmaları, çevre-kültür baskısı, kalıtımsal faktörler gibi pek çok nedenle özellikle 20’li ve 30’lu yaşlarda ortaya çıkıyor.

Dismorfofobisi olan kişiler yaşadıkları problemin kaynağını psikolojik olarak değil de tamamen bedensel olarak gördükleri için genelde hasta olduklarının farkında olmuyorlar. Bu yüzden bedenlerinde onlara rahatsızlık veren yeri düzeltmek ya da gizlemek için dermatoloji veya estetik cerrahi kliniklerine başvuruyorlar.

Gerçek veya hayali fiziksel kusur giderildiğinde dahi tam olarak rahatlayamayan hastalar, aynı kusurun başka bir noktasıyla ilgilenmeye veya yeni hayali kusurlar bulmaya başlıyorlar.
Dismorfofobi, kadın ve erkeklerde eşit oranlarda görülüyor. “Kadın ve erkeklerde eşit oranlarda görülüyor”

Kadıköy Toplum Sağlığı Merkezi’nden Psikolog Arife Kır “Dismorfofobinin popülasyondaki dağılımını incelediğimizde, toplumdaki genel kanının aksine kadın ve erkeklerde eşit oranda görülen bir rahatsızlık olduğunu görüyoruz” diyor ve şöyle devam ediyor: “Hastalığın dağılımı cinsiyete göre değil, cinsiyetleri etkilediği vücut bölgelerine göre farklılaşıyor. Örneğin erkeklerde sorun daha çok cinsel organlar, kıllanma problemleri ve saç dökülmesi üzerine yoğunlaşırken, kadınlarda meme, bel bölgesi, bacaklar ve saç rengiyle ya da yapısı üzerinde yoğunlaşıyor”. Kır’a göre algılanan söz konusu kusuru makyaj, abartılı giyim tarzı gibi dışarıdan müdahale yoluyla gizleme davranışı ise kadınlarda daha sık görülüyor. Son yıllarda sosyal medyanın da gücünü artırmasıyla toplumun çizdiği güzellik ve mükemmellik algısının daha görünür hale gelmesi, özellikle gençlerde bu hastalığın fazlalaşmasına ve yaşamın işlevselliğinin sekteye uğramasına neden oluyor.

Dismorfofobi son yıllarda artış gösteriyor

Psikolog Serap Duygulu’ye göre dismorfofobinin son yıllarda artmasının sebeplerinden biri toplumsal olarak estetik algılarımızın değişmiş olması.

“Giderek daha fazla kişinin estetik uzmanlarına başvurduğunu ve özellikle göğüs, genel yüz operasyonları geçirdiğini gözlemliyoruz” diyor ve şunları ekliyor: “İletişim ve teknoloji alanlarındaki gelişmeler de estetik operasyonların daha çok kabul görmesinde önemli etkenler arasında sayılabilir. Sosyal paylaşım platformlarında insanların birbirleriyle olan iletişimi ve etkileşimi arttıkça, kişilerin kendilerine yönelik estetik kaygılarında da ciddi anlamda artışlar başlamış durumda. Daha iyi ve güzel görünmek, daha iyi giyinmek, daha pırıltılı hayatlar sürmek gibi isteklerin artışı, dismorfofobi rahatsızlığına doğrudan sebep olmasa bile tetikleyen etkenler arasında görülebilir.”

İlaç tedavisiyle psikoterapi bir arada yürütülmeli

Ciddi bir rahatsızlık olan dismorfofobi için psikiyatri kontrolünde ilaç tedavisi görmek kadar psikoterapi desteği almak da oldukça önemli.

Bireylerin sanat, spor ve sosyal etkinlikler gibi kendilerini ifade edebileceği alanların iyileştirici gücünden yararlanmasının da tedavi sürecinde büyük bir paya sahip olduğunu vurgulayan Duygulu, gönüllü çalışmalarda yer almanın ve başkalarına yardım etmenin de tedavi sürecinde işe yaradığının altını çiziyor.

Источник: //blog.quicksigorta.com/saglik/hayali-bir-beden-kusuruyla-ugrasip-duranlarin-hastaligi-dismorfofobi-119

Dismorfofobi nedir

Dismorfofobi: Bedeninden Memnun Olmayanların Hastalığı

Dismorfofobi olarak da bilinen beden dismorfik bozukluğu, dünya çapında sıkça görülen şiddetli bir zihinsel rahatsızlıktır. Gerçekte normal görünmelerine rağmen, çirkin olduklarına inanırlar. Bu rahatsızlığı yaşayanlar çalışma ve sosyalleşmeyi bırakabilir, eve kapanabilir ve hatta intiharı bile düşünebilirler.

ÇİRKİNLİK KORKUSU İLE MUTSUZ OLAN KİŞİLER

Dismorfofobik bir insan, herhangi bir organının şeklini, görünümünü kafaya takmıştır; kendini beğenmez, çirkin olduğunu düşünür. Herkes normal olduğunu söylese de o rahatsızdır, yine de çirkin olduğunu düşünür. Estetikçilere gitse de on defa operasyon geçirse de görünümünden memnun değildir.

Günlük meselelerin ortasında, sohbetler sırasında, masada otururken, okurken; aslında her yerde ve günün her saatinde, çirkinlik korkusu ile gerçekten mutsuz olan kişidir. Hafif bir fiziksel anormallik varsa, kişinin kaygısı aşırı boyutlara ulaşır.

Bu kaygı, sosyal, mesleki veya diğer önemli alanlarda klinik olarak önemli derecede sıkıntı veya işlev bozukluklarına neden olur.

NASIL GÖRÜNDÜĞÜNÜ DÜŞÜNMEK

Dismorfofobik kişiler, algılanan görünüm kusurunun asgari olması veya herhangi bir görünüm kusuru olmaması durumunda bile, nasıl göründükleri konusunda yanlış düşünürler. Kendilerini çirkin veya deforme, hatta iğrenç bir canavar gibi görüyor olabilirler. Endişeler genellikle yüze veya kafaya odaklanır.

Görünüş kaygısını kontrol etmek veya bu kaygıya direnmek zordur. Bu bireyin hayatından ortalama günde 3-8 saat çalar. Bu kaygılar genellikle reddedilme korkusu ve düşük benlik saygısı, utanç, değersizlik ve sevimsiz olma duyguları ile ilişkilendirilir.

Buna ek olarak, çoğu hasta, başkalarının onların sahip olduğu kusura bakarak, söz konusu kusur hakkında konuşarak ya da alay ederek, kendisini çirkin buldukları algısına sahiptir.

BURNUNUN ŞEKLİNİ KIYASLAMA

Çoğu hasta, tekrarlayan kompülsif davranışlar sergiler.

Yaygın davranışlar arasında ayna kontrolü, başkalarıyla karşılaştırma, aşırı bakım (makyaj, saç şekillendirme), kamuflaj (şapka, giysi veya makyaj), sık giysi değiştirme, güvence arama, deri soyma ve diyet yapma vardır.

Bu davranışlar günde birkaç saat sürer ve kontrol etmesi zordur. Mesela tamamen ince olduğu halde, yarım beden daha zayıflamam lazım diyerek sürekli arayış içinde olabilir. Burnunun şeklini, başkalarının burnuyla kıyaslaması saatler sürebilir. Çenesi ile uğraşabilir.

TAKINTI HALİNE GELEBİLİR

Çocukluk çağında da temelleri oluşabilmekle birlikte dismorfofobi, genellikle erken ergenlik çağında, ergenlik sorunlarıyla birlikte kendini gösterebilir.

Ergenlikte genellikle kişilerin kendi görünümleriyle fazla ilgilenmeleri, bir sivilceyi, burnunu ya da bir başka fiziksel unsuru çirkin bulmaları, bunu aşırı önemsemeleri çokça rastlanan bir durum dönemsel bir özelliktir.

Bununla birlikte beğenilme, önemsenme, kabul görme konusunda aşırı sorun yaşayanlar, benlik saygısı ve güven problemi yaşayanlarda bu sorunun fiziksel bir unsurla bağdaştırılmasıyla birlikte ergenlik dönemi geçse dahi söz konusu fiziksel kusur algısı kalıcı olabilir, bu takıntı haline gelebilir. Ergenlik çağında bu duruma dikkat etmek, bu dönemde sorunun aslında fizikselden çok psikolojik olduğunu tesbit etmek, kişinin yetişkinlikte dismorfofobiden muzdarip olmasının önüne geçebilir.

KORKARAK SEMPTOMLARINI SÖYLEMEKTEN ÇEKİNİYOR

Estetik cerrahinin oldukça yaygınlaştığı ve estetik operasyonların giderek daha normal kabul edildiği günümüzde dismorfofobi tanısı koymak zor olabilir. Çünkü birçok hasta, basitçe daha düzgün bir görünüm için estetiğe müracaat ediyor havasındadır.

Endişelerinin boşa çıkarılmasından korkarak semptomlarını söylemekten çekinirler.

Fakat estetik hekimleri bunlara en uygun operasyonu gerçekleştirse bile, asla mutlu olmaz ve şikayete devam ederler, bunun üzerine genellikle psikiyatra/psikoloğa yönlendirilirler.

ESTETİKTEN ÖNCE RUH SAĞLIĞI

Görünümünüzden herhangi bir şekilde endişe duyuyorsanız ve sürekli zihniniz bu endişeyle meşgulse ve oldukça uzun zamandır bu endişlere sahipseniz; bu durumlara benzer özelliklere sahip olanların bir estetikçiden önce bir ruh sağlığı profesyoneline ihtiyacı vardır, çünkü sorun psikolojiktir. Düzeltilmesi gereken bir organa en iyi estetik müdahale yapılsa bile, sorun devam edebilecektir.

SINIRLI SAYIDA ARKADAŞLARI OLABİLİR

Dismorfofobik bireylerin sınırlı sayıda arkadaşı olabilir ya da hiç arkadaşı olmayabilir, ilişkiden ve diğer sosyal etkileşimlerden uzak dururlar. Alışılmadık derecede yüksek stres yaşarlar ve yaşam kaliteleri belirgin derecede düşüktür. Çoğu hasta da akademik, mesleki kariyerlerinde veya rol işlevlerinde bozukluklar gösterir.

Dismorfofobik hastaların çoğunluğu, cerrahi tedavi istemekte diretiyor. Umutsuzluk içinde olan bazıları kendi ameliyatlarını bile yapma girişiminde bulunabiliyor. Vasıfsız kişilere merdiven altı sözde estetikçilere müracaat edebiliyor.

Tedavi şekillerinden memnun olmayan bazı hastalar intihar riskine kadar yüksek düzeyde psikolojik sorunlar yaşayabiliyor ya da doktora karşı şiddet gösterebiliyor.

UZUN YA DA KISA SÜRELİ TEDAVİ

Genellikle kişinin yaşadığı sorunun psikolojik arka planına bağlı olarak tedavisi uzun ya da kısa sürebiliyor. Uzmanın uygun görmesine bağlı olarak ilaç tedavisi ve eşlik eden psikoterapiler, belli bir süreçte kişilerin huzuru bulmasını sağlayabilmektedir.

Bilişsel davranışçı terapi ve buna eşlik eden hipnoterapi desteği, bu tür hastalara ciddi faydalar sağlayabilmektedir. Tedavi sürecinin bir estetik müdahaleden önce psikolojik zeminde gerçekleşmesi şarttır ve psikolojik tedavide, iyileşme şansı her zaman yüksektir.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?

Источник: //www.ensonhaber.com/dismorfofobi-nedir.html

Dismorfofobi … Belirtileri, Tanı, Tedavi

Dismorfofobi: Bedeninden Memnun Olmayanların Hastalığı

Çoğumuz bir şeyi değiştirmek istiyoruzonun görünüşü. Pek çoğu bacakları, burnu, kulakları sevmez, hatta komplekse bedenin nefret edilen kısmı nedeniyle gelişebilir.

Genellikle, yaşla birlikte, birey görünüşünün özelliklerini alır ve algının keskinliği geçer. Fakat bir kişinin vücudunun kusuru hakkında aşırı endişe duyması, devletin takıntılı hale gelmesiyle olur.

Böyle bir takıntı “dismorfofobi” denilen bir zihinsel bozukluk haline gelebilir. Hastalık, gerekli tedavi olmadığında sonuçları için tehlidir.

Hastalık hakkında

Dismorfofobi (Yunancadan çeviri)vücudun deformasyon korkusu anlamına gelir. Olumsuz durum, hastalığın artan ilgisini çeken görünüş eksikliğidir. Ayrıca, vücut kokularının acı verici bir algısı da vardır: ter, idrar, bağırsak gazları vb. Bu aynı zamanda hastalığın bir şeklidir.

Dismorfofobi sendromu. psikiyatri

Esas olarak bu bozukluktan muzdaripergenlik ve ergenlik döneminde. İhlal, bir kişinin sosyal hayatının tüm sürecini ele geçirir. Acı çeken, derin apatiye dönüşebilen depresyona daldırılır.

Şiddetli vakalarda deliryum, kendini kontrol etme kaybı olabilir, intihar girişimleri nadir değildir. 2006 yılında bir dizi çalışma yapılmış ve dismorfofobide intihar insidansının depresyon hastalarının iki katı olduğu bulunmuştur.

Biyolojik cinsiyetten kaynaklanan acı memnuniyetsizliği ile sözde cinsiyet kimliği, akıl hastalığının gelişimini hızlandırır.

Sebebi nedir?

Birçok bilim adamı bunu sonuçlandırmak için eğimlidirler.Dismorfofobi, biyolojik faktörlere bağlı bir ruhsal bozukluktur. Hastaların anketleri, nörotransmiter serotonin içeriğinin düşük seviyelerde olduğunu gösterdi. Dopamin ve gama-aminobutirik asit için aynı limit.

Bunlar sözde “ze hormonları”. Minimal üretimi, dismorfofobi gelişimine ivme kazandırabilir. Bu teori, serotoninin tüm sinir hücrelerine açık olmasına izin veren bir antidepresan sınıfına karşı pozitif bir reaksiyonun varlığıyla desteklenir.

Ancak, hastalığın semptomlarının ilaç kullanımı ile arttığı vakalar vardı.

Ruhsal bozukluk genellikle bulunurObsesif-kompulsif sendromu olan bireyler, bireysel ritüellere obsesif bağlı olarak ifade edilmiştir.

Manyetik rezonans görüntüleme yardımıyla yapılan çalışmalar bu durumu desteklemektedir, bu da dismorfofobi ve bu sendromlu hastaların beyin bölgelerinde aynı anormalliklere sahip olduğunu göstermektedir.

Hastaların görsel bilginin algılanmasında ve işlenmesinde ihlalleri olduğuna dair bir varsayım vardır.

Hastalığın gelişiminde psikolojik faktörler

Çocukluk genellikle gülünç tarafından hatırlanırMağdurun görünüşü üzerinde akranlar. Bir kişinin benlik saygısının atıldığı dönemde, yetişkin hayatında dinlenmeyen teaserların etkisi altında bir kompleks gelişebilir.

Dismorfofobi, çoğunlukla güvensiz, geri çekilir, başkalarının onaylanmamasına karşı hassas olan ve hiçbir şeyden endişe duymayan kişilerde meydana gelen bir ruhsal bozukluktur.

Zayıflar kendilerini en çirkin olarak görüyor, eksikliklerinin herkes tarafından görülebildiğini düşünüyor ve etrafındaki insanlar sadece bedenin çirkin kısımlarına bakıyorlar.

Dışsal verilerin ağrılı algısı etkilemektedir.Ebeveynlerin vücudun estetik güzelliğine aşırı ilgisi. Baba ve anne bilinçsizce çocuğun bedeninin standart olmayan kısmına vurgu yapar, böylece bir aşağılık kompleksi geliştirir.

Televizyonda ve ünlü insanların dergilerinde gösterilen “ateşe yağ” ve basın, ideal bir görünüm kazandırıyor. “Güzel” epitheti, akıllı, başarılı, mutlu gibi kavramlarla eşanlamlı hale gelir. Dismorfofobi sendromu genellikle temel bir akıl hastalığının varlığı ile ilişkilidir.

Bu şizofreni, sinir bulimia, anoreksi, trikotilomani, kas dismorezi belirtisi olabilir.

Bozukluğun belirtileri

Dismorfofobi sendromu kendini aşırı derecede gösterir.eksikliği ile bireyin endişe. Acı, giysi ya da aksesuar yardımıyla onu saklamaya çalışır.

Çevreleyen insanlar bazen örtülü bir insanı tuhaf olarak algılar ya da herkesten öne çıkmaya çalışırlar. Dismorfofobi bir “ayna semptomu” ile karakterizedir.

Tüm yansıtma yüzeylerinde eşlemenin sürekli olarak incelenmesinde ifade edilir. Bu, kusurun görünmeyeceği en başarılı pozisyonu bulmak için yapılır.

Aynayı kullanarak, acı çeken kişi gerektiğinde tahmin ederdüzeltme yapmak Hastalar genellikle kusurlarını “sürdürmemek” için resim çekmeyi sevmezler. Periyodik olarak, kusurun yerini saplantılı bir şekilde vardır. Acı çeken akrabalarını, hayal kırıklığına odaklanarak manipüle edebilir.

Kendisine daha fazla ilgi gösterilmesini, arzularını memnun etmesini ya da kendisine karşı şiddeti gerçekleştirme tehditlerini dile getirmesini talep edebilir.

Görünüşüyle ​​ilgili sürekli endişeden dolayı, hasta bir kusura dokunmayan bir şeye konsantre olamaz ve bu eğitim veya iş aktivitesini büyük ölçüde etkiler.

Hastalar genellikle plastik klinikleri ziyaret ediyorAmeliyattan, aşırı derecede spor salonlarında uğraşmaktan, diyetle uğraşmaktan veya güzellik salonlarında saatler geçirmekten çekiniyor.

Dismorfofobinin son aşamalarında semptomlarını güçlendirir ve tehli hale gelir.

Hastanın kendisi, kendisinden nefret edilen yoksunluktan kurtulmaya çalışarak ya da intihar ederek, olumlu değişimlere olan inancını yitirerek kendini yaralayabilir.

Kas dismorfofobi

Bu, içinde ruhsal bir bozukluktur.Hasta, fiziksel formunun yüksek seviyesine rağmen, hala küçük bir vücut boyutuna sahip olduğuna inanmaktadır. Hastalık kendi dışsal mükemmelliği ile bir saplantı olarak tanımlanır.

Bu hastalığın anoreksinin tam tersi olduğuna inanılmaktadır. Çoğu zaman bu bozukluk vücut geliştiricilerini etkiler.

Semptomlar eğitimde sabitleme, katı diyetlere sıkı sıkıya bağlılık, anabolik ilaçların kontrolsüz kullanımı, bu sporla ilgili olmayan tüm konulara ilginin kaybolmasıdır.

Hasta her zaman onun görünümünden memnun değil. Spor salonunda neredeyse her zaman harcıyor, tek bir eğitimi ya da bahanesini kaçırmıyor. Eğer hasta sallanan sandalyeyi ziyaret edemediyse, sinir bozucu hale gelir. En ilerici faz, hastanın “kusurlu” bedenini kıyafetlerin altına gizlediği, evde çalışmaya başladığı, dolayısıyla kimsenin görmediği şeklinde ortaya çıkar.

Dismorphomania

Bu ruhsal bozukluk ile, hastacerrahi olarak çıkarılabilecek bir kusura sahip olduğuna inanmaktadır. Bu mahkumiyet sanrısaldır ve hasta tarafından düzeltilemez ve eleştirilemez.

Hastalığa, depresif bir ruh hali, duyguların gizlenmesi ve en önemlisi, herhangi bir yoldan kıtlıktan kurtulma arzusu eşlik ediyor.

Hasta, “kocaman” kulaklarını saklayacak ya da her zaman bir şapka içerisine girecek, vücudun nefret edilen kısmını değiştirme isteğiyle doktorlara sürekli olarak hitap edecek özel bir saç modeli ile ortaya çıkabilir.

Bazen hastalar kendi başlarına düzeltmeye çalışırlarÖrneğin dişleri doldurmak, yemek yemeyi reddetmek vb. Dismorfofobi sendromu, dismorfobii tedavisi yokluğunda felaket sonuçlarına yol açar. Acı çeken kişi, sağlığı ve ruhuna dair sorunlara ek olarak, genellikle tamamen yalnız kalır.

Ergenlikte hastalığın belirtileri

Ergenlerde dismorfofobi ortaya çıkar.İdeale olan tutarsızlığı nedeniyle depresif durum. Bir insan, insanların önünde konuşma korkuyor, çevrenin kendi eksikliklerini göreceğini deneyimliyor.

Aşırı meşguliyeti olan genç insanlar, uykusuzluktan muzdarip olmaya başlarlar, öğrenmeye ve arkadaşlarıyla zaman geçirme arzusunu kaybederler. Hasta üzgün bir ruh hali içinde, gözyaşlarını görmek genellikle mümkün.

Giderek, yoksunluğun yanı sıra alkolden kurtulmak için ilaç kullanma vakaları da vardır. Şiddetli olgularda, ruhsal bozukluğa anoreksi ve bulimia eklenir.

tedavi

Hastalıktan kurtulmak için stoklamanız gerekiyorbüyük sabır, terapi zaman alır. Ancak, dismorfofofobinin tedavi edilebilir bir bozukluk olduğunu hatırlamalıyız. Bilişsel davranışçı psikoterapi gibi çeşitli iyileştirme yöntemleri kullanılır. Birkaç aşamada gerçekleşir.

Birincisi, doktor hastaya kusurun değerlendirilmesinin gerekmediğini, ancak kabul edilmesi ve onunla yaşamak için gerekli olduğunu fark etmesine yardımcı olur. Yavaş yavaş, hasta insanlarla uğraşırken eksikliklerini gizlemeye gerek olmadığı düşüncesine yol açtı.

Tedavinin sonucu, yokluğunun acı verici algısının kesilmesidir, acı çeken kişi obsesif düşünceleri sakin bir şekilde algılamaya başlar.

Kullanılan ruhsal bozuklukların tedavisindeHayali hikayeler yöntemi. Bu durumda doktor, obsesif fikirlere ve hastanın korkularına dayanan kısa bir hikaye anlatır. Ses oyunculuktan sonra bir tartışma var.

Böylece, ıstıraba yakın olan durumlar yeniden yaşanır ve onlardan çıkış yolları vardır.

Bilişsel yeniden yapılanma uygulanmakta, bu da onların korkularının geçerliliğine meydan okumak için eğitimde ifade edilmekte ve bu da onların bedenlerini çarpık bir şekilde algılamaktadır.

Hastalığa karşı mücadelede bir başka başarılı yöntem de hipno- serjestif psikoterapidir. Yardımıyla, bilinçaltındaki hastaya ulaşılan tedavi sonuçları sabittir. Hipnoza doğrudan daldırmaya ek olarak, hastaya, olumsuz düşüncelerin üretken düşüncelerle değiştirilmesine izin veren, kendi kendine hipnozun temelleri öğretilir.

Geri yükleme için ek yollar

Dismorfofobi, tedavisi ile başlamak için önemlidirİlk belirtiler, kapsamlı bir çalışma gerektirir. Aktif olarak kullanılan fizik tedavi yöntemleri, nefes egzersizleri, otomatik eğitim. Bu şekilde bir ruhsal bozukluk tedavi etmez, ancak sürekli vücudunuzu değiştirmek için bir alışkanlık görünebilir kozmetik cerrahi kullanımı arzu değildir.

Aynı zamanda, kendinden hoşnutsuzluk kalır. Hastanede Tedavi sadece kendine zarar verme bağımlılığı hastalarının durumlarda veya ciddi depresif durumları gerçekleşir. Ruh sağlığı geri döndüğünde antidepresanlar ve antipsikotikler kullanılır. Dismorfofobi hastalığı, öz-yönetim için sağlamaz.

Bir doktora ziyaretin ertelenmesi ciddi sonuçlara yol açabilir.

Sonuç

Dismorfofobi sendromu arka planda gelişirseŞizofreni, bu durum son derece zordur, çünkü bu kombinasyon ile mevcut tedavi yöntemleri etkisizdir. Dismorfofobi gerçek bir görünüm kusuru temelinde gerçekleştiği, ancak bunları uzlaştırabileceğiniz hastaları kurtarmak için nispeten kolaydır. Örneğin, büyük ama çok çirkin bir burun.

Ruhsal bozuklukların önlenmesi için önemliBir çocuğu büyütürken, dışsal eksikliklerine odaklanmayın, ama onlara savaşmayı veya onları almayı öğretin. Saldırgan açıklamalar yapamazsınız, örneğin “bizimle ne kadar kalın”, “kısa bacaklı” vb.

Çocuğun benlik saygısının yüksek düzeyde tutulması, gücüne inanması ve onuruna dikkat etmesi gerekir. Olumsuz obsesif düşünceler varlığına dair şüpheler varsa, depresif bir psikologa, bir psikoterapiste dönmenin daha iyi olduğunu belirtir.

Источник: //tr.luciafontaines.com/zdorove/113186-dismorfofobiya-eto-simptomy-diagnostika-lechenie.html

Dismorfofobi … Belirtiler, Tanı, Tedavi

Dismorfofobi: Bedeninden Memnun Olmayanların Hastalığı

Çoğumuz bir şeyleri değiştirmek istiyoronun görünüşü. Birçoğu bacaklar, burun, kulaklardan hoşlanmaz, hatta vücudun nefret ettiği bölüm nedeniyle kompleks gelişebilir.

Genellikle, yaşla birlikte, birey görünüşünün özelliklerini alır ve algılama keskinliği geçer. Fakat bir kişi vücudunun kusurundan fazlasıyla endişe duyuyor, devlet takıntılı oluyor.

Bu takıntı, “dismorfofobi” olarak adlandırılan zihinsel bir bozukluğa dönüşebilir. Hastalık, gerekli tedavinin yokluğunda sonuçları için tehlidir.

Поделиться:
Нет комментариев

    Bir cevap yazın

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

    ×
    Рекомендуем посмотреть