Diyabet Cinsel Hayatınızı Etkilemesin

Şeker hastalığı cinsel yaşamı nasıl etkiler?

Diyabet Cinsel Hayatınızı Etkilemesin

Kalp ve damarlarda hasara yol açan diyabet, cinsel yaşamı da olumsuz etkiliyor.

Kalp ve damarlarda hasara yol açan diyabet, cinsel yaşamı da olumsuz etkiliyor. Erkeklerde cinsel isteksizlik, boşalma sorunları ve ereksiyon sorunu ortaya çıkarken; kadınlarda ise vajinal kuruluk, cinsel isteksizlik ve genital bölge enfeksiyonlarını tetikliyor.

Vücuttaki insülin eksikliği ve insülin direnci şeker hastalığına yol açar. Kan şekerinin uzun süre yüksek seviyede kalması, vücutta başta kalp ve damarlarda olmak üzere birçok probleme yol açar.

Diyabetin cinsel sorunlar yaratmasının başlıca sebebi damar hastalıklarına yol açmasıdır. Kalp damarlarında sorun yaratabilen diyabet, aynı şekilde genital bölge damarlarında da daralmalara yol açar.

ERKEK VE KADINDA HANGi SORUNLARA YOL AÇAR?

Er­kek­te da­mar ya­ta­ğı­nın iç yü­zü­nü dö­şe­yen en­do­tel hüc­re­le­ri­nin cin­sel fonk­si­yon­la­rı dü­zen­le­yen çok önem­li en­dok­rin bir ya­pı ol­du­ğu bi­lin­mek­te­dir. Er­kek­te cin­sel fonk­si­yon bo­zuk­la­rı bü­yük oran­da da­mar­sal kö­ken­li­dir.

Nor­mal erek­si­yon fonk­si­yo­nu; psi­ko­nö­ro­je­nik, da­mar­sal, ya­pı­sal ve hor­mo­nal kom­po­nent­le­rin bir bü­tün ha­lin­de ve ko­or­di­nas­yon­lu ça­lış­ma­sı so­nu­cu or­ta­ya çık­mak­ta­dır.

Da­mar sert­li­ği, di­ya­bet, hi­per­tan­si­yon, ko­les­te­rol yük­sek­li­ği, si­ga­ra gi­bi da­mar bü­tün­lü­ğü­nü bo­zan has­ta­lık ve du­rum­lar­da erek­si­yon bo­zuk­lu­ğu ile kalp da­mar has­ta­lık­la­rı sık­tır.

Ko­ro­ner an­ji­og­ra­fi ya­pı­la­rak ko­ro­ner kalp has­ta­lı­ğı ol­du­ğu sap­ta­nan  di­ya­be­tik er­kek ve ka­dın­lar­da cin­sel fonk­si­yon bo­zuk­luk­la­rı sık­tır. Er­kek­te en sık gö­rü­len cin­sel bo­zuk­luk, is­tek az­lı­ğı ve erek­til fonk­si­yon bo­zuk­lu­ğu­dur.

Tüm erek­til dis­fonk­si­yon­lu ki­şi­le­rin yüz­de 40'ı şe­ker has­ta­sı­dır. Tüm şe­ker has­ta­sı er­kek­le­rin yüz­de 30-40'ın­da im­po­tans (ik­ti­dar­sız­lık)  mev­cut­tur.

Di­ya­be­tin im­po­tan­sa ne­den ol­du­ğu­nun bi­lin­me­si de or­ga­nik bir ne­den ol­ma­dan psi­ko­lo­jik ola­rak ki­şi­yi olum­suz et­ki­le­ye­rek im­po­tan­sa ne­den ola­bi­lir. Psi­ko­lo­jik fak­tör­le­rin ya­nı sı­ra şe­ker has­ta­lı­ğı­nın yol aç­tı­ğı yay­gın da­mar ve si­nir ha­sa­rı; şe­ker has­ta­lı­ğı ile bir­lik­te var olan hi­per­tan­si­yon, obe­zi­te gi­bi du­rum­la­rın yol aç­tı­ğı tes­tos­te­ron ek­sik­li­ği de or­ga­nik im­po­tan­sa ne­den ol­mak­ta­dır.  Ka­dın­da da ay­nı şe­kil­de or­ta­ya çı­kan yay­gın da­mar­sal ve si­nir­sel ha­sar ka­dın cin­sel­li­ği­ni de olum­suz et­ki­le­mek­te­dir.

iŞTE EN ÖNEMLi NEDENLER…

Her iki cinste cinsel disfonksiyona (bozukluklara) yol açabilen durumlar başta şeker hastalığı olmak üzere kalp-damar hastalıkları, genitoüriner (idrar ve üreme yolları) hastalıklar, psikolojik ve psikiyatrik bozukluklar ve başta kanser olmak üzere diğer kronik hastalıklardır.

Erkekte sigara ve hormonal bozukluklar da önemli risk faktörüdür. Sigara erkek için önemli ve bağımsız bir risk faktörüdür. Kadında ise sigaranın cinsel yaşama etkisi belirsiz olmakla birlikte, genel sağlık durumunu etkileyerek olumsuz yönde rol oynamaktadır.

Kadınlarda diyabet ve hipertansiyonla, genital kuruluk arasında yakın bir ilişki söz konusudur.

DiKKAT! Cinsel problem yaşayan şeker hastaları, bu problemleri göz ardı etmeyip mutlaka doktora başvurmalıdır.

RiSKiNiZi NASIL AZALTIRSINIZ?

Diyabet riskinizi azatmak için beslenmenizde ve yaşam alışkanlıklarınızda bazı düzenlemeler yapmalısınız.
İşte dikkat etmeniz gereken noktalar…

– Ailenizde şeker hastası yaygın olarak görülüyorsa veya şeker hastalığı belirtilerine uygunsanız düzenli aralıkla doktora danışmalı ve gereken tahlilleri yaptırmalısınız. Eğer mevcut bir şeker hastalığınız varsa gecikmeden tedavisine başlamak oldukça önemlidir.

– Normal kilodaysanız ideal kilonuzu korumalı, şişmansanız bir an önce kilo vermeye çalışmalısınız.– Şeker tüketiminizi mümkün olduğu kadar azaltmalısınız. Özellikle sık sık çay ve kahve tüketen kişiler mutlaka bu içecekleri şekersiz içmelidirler. Ayrıca asit ve yüksek miktarda şeker içeren içeceklerden de kaçınmalısınız.

– Tansiyon hastası olup olmadığınızı düzenli aralıklarla kontrol ettirmelisiniz. Şeker ve tansiyon hastalıkları birbirine tetiklediği için özellikle yüksek tansiyondan kaçınılmalıdır.– Günde 1 çay kaşığını geçmeyecek şekilde tuz tüketmelisiniz.

Ayrıca turşu, hazır yiyecekler gibi içerisinde yüksek oranda tuz barındıran yiyeceklerden uzak durmalısınız.– Öğünlerinizde sebze, kuru baklagil ve tam tahıllı yiyeceklere daha fazla yer vermelisiniz.– Yağ oranı yüksek yiyecekler yerine daha sağlıklı yiyeceklerde beslenmelisiniz.

– Vücuda büyük zararları bulunan sigara ve aşırı alkol tüketiminden kaçınmalısınız.

– Her gün mutlaka yaklaşık 45 dakika boyunca hızlı tempo ile yürümelisiniz. Düzenli spor ve egzersiz yapmak diyabet riskini yüzde 30 oranında azaltmaktadır.

Источник: https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/seker-hastaligi-cinsel-yasami-nasil-etkiler/

Şeker hastalığı cinsel yaşamınızı nasıl etkiler?

Diyabet Cinsel Hayatınızı Etkilemesin

Diyabet, bir kişinin diyetinden çok daha fazlasını etkiler – cinsel sağlıkları da dahil olmak üzere hayatlarının her yönünü etkileyebilir.

Benzer şekilde, diyabetin sorunlara neden olan sadece fiziksel yan etkileri değildir. Diyabet, bir kişinin akıl sağlığı, onların cinsel dürtüleri ve öz saygıları üzerinde etkili olabilir.

Şeker hastalığı cinsel organları nasıl etkiler?

Diyabet, hem erkek hem de kadınların cinsel sağlığını aşağıdaki şekillerde etkileyebilir:

Kadınlara etkisi

Diyabetin sinirlere verdiği zarar, bir kadının cinsel uyarımı ve uyarılmayı algılama yeteneğini etkileyebilir. Bu, vajinal kayganlaştırıcı maddenin salgılanmasını etkileyebilir, bu da ağrılı cinselliğe ve bir orgazm yaşama kabiliyetinin azalmasına neden olabilir.

Diyabetli bir kadın menopoza girdiğinde, kan şekeri seviyelerinde ani düşüşler yaşayabilir. Bu, bir kadının cinsel sağlığını etkileyebilir çünkü seks yapmadan önce kan şekerini kontrol etmesi gerekebilir.

Seks sırasında düşük kan şekeri semptomları da yaşayabilir. Bu, cinsiyeti bir zeten daha çok rahatsızlık verici hale getirebilir.

Diyabetli kadınların da pamukçuk, sistit ve idrar yolu enfeksiyonları gibi enfeksiyonlara yakalanma olasılığı daha yüksektir. Bunların hepsi cinsel ilişkiye girme yeteneğini etkileyebilir.

Erkekler üzerinde etkisi

Diyabetli erkeklerde sıklıkla cinsel yollarını etkileyebilecek testosteron düzeyleri azalır. Ancak, diyabetli erkekleri etkileyen ana cinsel sağlık sorunu, ereksiyon elde etmek ve sürdürmek için yetersizliktir. Joslin Diyabet Merkezi’ne göre, 10 yıldır diyabet hastası olan erkeklerin tahmini yüzde 50’si erektil disfonksiyon (ED) yaşamaktadır.

Bir erkeğin ereksiyonu sağlaması için penise önemli miktarda kan akışı gerekir. Bununla birlikte diyabet, penise kan akışını etkileyebilen kan damarlarına zarar verir. Diyabet ayrıca bir erkeğin penisi ve beyni arasındaki iletişimi etkileyen sinir hasarına da yol açabilir. Bu, bir ereksiyonu sürdürmesini zorlaştırabilir.

Her iki cinsiyete etkisi

Diyabetli insanlar genellikle çok yorgun hissedebilirler. Genellikle sağlıklarını yönetmede önemli miktarda zaman harcıyorlar, bu da genel seks sürüşünü azaltabilir.

Bazen diyabetli insanlar insülin pompası kullanırlar. Bu, bir kişinin ihtiyacı olduğunda küçük miktarlarda insülini kanlarına enjekte etmesini sağlayan bir cihazdır. Bu onların şeker seviyelerini muhafaza etmelerine yardımcı olur ve onların daha fazla kendiliğinden ze almasını sağlayabilir.

Diyabetli kişiler de, cinselliği onlar için daha zorlaştırabilecek birtakım psikolojik etkiler yaşayabilir. Örnekler şunları içerir:

 • etkilenen kendinden imaj
 • kaygı
 • kilo alımı ile ilgili endişeler
 • depresyon
 • izolasyon
 • yalnızlık
 • benlik saygısı kaybı

Diyabet sonucu zihinsel sağlık sorunları ile mücadele eden kişilere tedavi etmek için ilaçlar mevcuttur. Seçici serotonin geri alım inhibitörleri (SSRI) olarak bilinen örnekler arasında Prozac ve Zoloft bulunur. Bu ilaçlar, depresyon insidansını azaltmaya yardımcı olsa da, libido azalmasına neden olabilir.

tedavi

Kan şekeri düzeylerinin korunması, kişinin cinsel sağlığı da dahil olmak üzere sorunlara neden olabilecek sinir hasarını önlemede hayati öneme sahiptir. Kan şekerini kontrol etme teknikleri insülin kullanımı, ilaç kullanımı ve düzenli olarak kan şekeri düzeylerini kontrol etmeyi içerir.

Erkekler için tedavi seçenekleri

Bir doktor kan akışını geliştirmek ve bir erkeğin ereksiyona ulaşma kabiliyetini geliştirmek için reçete edebileceği birkaç ilaç vardır. Bunların örnekleri sildenafil (Viagra) ve tadalafil (Cialis).

Ancak, bu ilaçlar her erkek için, özellikle yüksek tansiyon veya kalp rahatsızlığı olanlarda uygun olmayabilir.

Bazı erkekler, vakum pompaları ve penise enjeksiyonlar gibi kan akışını iyileştirmek için mekanik yöntemlerin etkili olduğunu bulabilir. Bazı erkekler penil implant gibi bir ameliyat geçirir, bu da bir ereksiyon alma yeteneğini artırabilir.

Kadınlar için tedavi seçenekleri

Kadınlar cinsel ilişkide bulunmadan önce cinsel ilişkide bulunmadan önce vajinal kayganlaştırıcı kullanmak isteyebilirler. Yağlayıcı su bazlı olmalı ve çoğu eczaneden alınabilir.

Hormon replasman tedavileri

Hormon replasman tedavileri, hem erkekler hem de kadınlar için cinsel isteği geliştirebilir. Bununla birlikte, bu tedavilerin yan etkileri olabilir, bu yüzden insanların herhangi bir ilaç almaya başlamadan önce bunları bir doktorla tam olarak tartışmaları önemlidir.

Yaşam tarzı ipuçları

Sağlıklı bir yaşam tarzı yaşamak, diyabetli kadınlar ve erkekler için iyi bir cinsel sağlık sağlamak için önemli bir yoldur. Bu, sağlıklı bir diyet yeme ve düzenli egzersiz yapmayı içerebilir. Bu uygulamalar genel olarak iyi sağlık için mükemmel ve benlik saygısını artırabilir.

Bir kişi aşırı kiloluysa, kilo vermek genellikle iyi olma duygularını iyileştirmeye yardımcı olur ve bu da cinsel yaşamlarını iyileştirebilir.

Pelvik taban egzersizleri

Cleveland Kliniğine göre, Kegel egzersizleri olarak bilinen pelvik taban kasları için yapılan egzersizler, bir kadının cinsel tepkisini iyileştirebilir.

Kasları izole etmek ve egzersiz için aşağıdaki basit talimatları izleyin:

 • Tuvalete oturtarak ve bir idrar akışını durdurmaya çalışarak pelvik taban kaslarını tanımlayın. Veya parmağınızı vajinaya sokun ve parmağın çevresindeki vajinal kasları sıkın.

  Bunlar hedef kaslar.

 • Kasları sıkın ve tutun. Kasları yaklaşık 3 saniye tutarak başlayın ve ardından 3 saniye bırakın. Mümkünse, egzersizi 10 defa tekrarlayın.

 • Egzersizleri günde en az iki kez tekrarlayın, kasların 3 saniye ila 5 saniye arasında uzadığı süreyi uzatın.

Erkekler ayrıca Kegel egzersizlerini yapabilirler ve egzersizlerin boşalma üzerindeki kontrollerini geliştirdiğini ve inkontinans olaylarını azalttığını görebilirler.

Diyabetli insanlar stres azaltıcı uygulamalarda bulunmanın yardımcı olabileceğini fark edebilir. Bu uygulamaların örnekleri arasında meditasyon, favori bir kitap okumak, egzersiz yapmak veya müzik dinlemek sayılabilir.

Keyifli bir şey yapmak için gün içerisinde çok az zaman harcayarak diyabetli insanlar için stresi azaltmaya yardımcı olabilir.

Diğer hususlar

Derginin Eylül 2010 sayısında yayınlanan bir araştırmaya göre, kadınların sadece yüzde 19’u ve diyabetli erkeklerin yüzde 47’si cinsel sağlıklarını doktorlarıyla görüştü.

Bununla birlikte, çalışma, diyabet hastası olan, haftada 2-3 kez cinsel aktiviteye giren, 57-85 yaşlarında, önemli sayıda kadın ve erkeği buldu.

Cinsel sağlığı ile ilgili soruları olan diyabetli kişiler, endokrinolog veya doktorlarıyla irtibata geçmelidir.

Potansiyel olarak sorulacak soruların örnekleri şunları içerir:

 • Diyabetimi daha iyi kontrol etmek için bilmem gerekenler nelerdir?
 • Cinsel sağlığımı etkileyebilecek başka hangi sağlık sorunlarım var?
 • Hangi ilaçları alıyorum seks hayatımı etkileyebilir?

Bir doktor, cinsel sağlık sorunları yaşayan diyabetli bir kişinin, benlik saygısı ve genel benlik algısını geliştirmeye yardımcı olacak bir danışman veya terapist görmesini tavsiye edebilir. Çiftler için danışmanlık da yararlı olabilir.

Tedavi kararları ne olursa olsun, cinsel işlevi diyabetlerden etkileniyorsa kişi asla utanmamalı veya utanmamalıdır. Doktorlarına ulaşmak ve bir partnerle açık, dürüst bir tartışma yapmak, daha iyi bir seks hayatıyla daha sağlıklı bir yaşam sürmenin ilk adımları olabilir.

Источник: https://trmedbook.com/seker-hastaligi-cinsel-yasaminizi-nasil-etkiler/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.