Diyabet Tedavisinde Ameliyatın Yeri Nedir?

Prof. Dr. Oğuzhan Deyneli

Diyabet Tedavisinde Ameliyatın Yeri Nedir?

Kişisel Bilgilerinizin gizliliğinin korunması Novo Nordisk için önemlidir. Bu çerçevede hazırladığımız Gizlilik Politikamızın kısa bir özetini aşağıda bulabilirsiniz.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, websitemizde ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır.

BU INTERNET SİTESİNİ KULLANARAK, BİLGİLERİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLDİĞİ BİÇİMİYLE İŞLENMESİNİ, TOPLANMASINI, SAKLANMASINI VE KULLANILMASINI ONAYLAMIŞ OLUYORSUNUZ.

Ziyaretçi/kullanıcı kişisel verileri NovoNordisk tarafından görevlendirilen firma PortalGrup İnternet Hizmetleri ve Yazılım Geliştirme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (“Portalgrup”) tarafından tutulacaktır. Herhangi bir kişisel verinizi tarafımıza sunmadan da sitemizden faydalanabilirsiniz.

İnternet sitemizde paylaştığınız kişisel bilgilerinize her zaman erişim hakkınızın bulunduğu ve bu bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesini her zaman talep edebileceğinizi belirtmek isteriz.

Kişisel bilgilerinizi bu internet sitesinde bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgiler bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu istediği sürece Portalgrup tarafından saklanacaktır.

1. Gizlilik Taahhüdü

“Kişisel Veriler” terimi, bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı biçimiyle, size düzenli aylık bilgilendirme amaçlı e-bülten gönderimi için kullanılabilecek e-posta adresinizdir. Kanuni zorunluluklar haricinde Kişisel Veriler yalnızca işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenecek ve Portalgrup tarafından tutulacaktır.

İnternet sitemizde paylaştığınız bilgilerin bir kısmı, sizin yaşadığınız ülkeden farklı veri koruma kanunları olan başka ülkelerde yer alan bilgisayarlarca depolanıp işlenebilir. Bu tür durumlarda, bizler asgari olarak ülkenizde mevcut veri koruma kanunlarınca sağlanan korumanın bu bilgiler bakımından da sağlanacağını temin ediyor olacağız.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı

Aksi belirtilmediği takdirde, bu site yoluyla toplanan bilgileri, sitemizin içeriğini geliştirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) size bilgi sunmak amacıyla, kendi pazarlama ve araştırma amaçlarımız için ve belirtilen diğer herhangi bir amaç için kullanabiliriz. Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden tamamen faydalanabiliriz.

İşbu internet sitesi kapsamında, ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kendi rızaları doğrultusunda siteye sunulan kişisel veriler Portalgrup tarafından saklanmakta ve işlenmekte olup, bu veriler NovoNordisk ile paylaşılmamaktadır.

İşbu internet sitesi kapsamında; Portalgrup tarafından ziyaretçi/kullanıcılardan toplanan kişisel veriler, kanunlarca açıkça aksi öngörülmediği sürece, NovoNordisk adına kurulan diğer websitelerinde Portalgrup veya NovoNordisk’e bağlı diğer ajanslar tarafından uzaktan hizmet verilmesine yarayacak bilgiler niteliğindedir. Bu uzaktan hizmetler kişisel bilgilerin Novo Nordisk ile paylaşılmasına yol açmayacak olup şu alanları içermektedir:

• Kişisel iletişim hizmetleri (veri alışverişi) • Genel iletişim veya bilgi iletişim hizmetleri

• İnternetin kullanımıyla bağlantılı hizmetler

Kişisel veriler ancak Portalgrup tarafından mevzuat gereğince veya ziyaretçi/kullanıcının muvafakatiyle alınacaktır. Ancak bu bilgilerin Portalgrup tarafından kullanımında muvafakat aranmayacaktır.

Ayrıca, sitemize sunduğunuz kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri Portalgrup tarafından pazar araştırması vb. hizmetler için kullanılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Açıklanmaması

Portalgrup tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir.

Kişisel verileriniz, verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da bu internet sitesinin yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için Portalgrup adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilinir.

Bu sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler Portalgrup tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcının veya devir edilen tarafın Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını temin edeceğiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

4. Erişim, Düzeltme, Silme ya da İtiraz Hakkı

Portalgrup tarafından toplanan kişisel verilerinizin her işlenmesinde bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktayız.

Anılan veri işleme uygulamasının bu politikada belirtildiği biçimiyle meşru amaçlar ya da yasalara uygunluk doğrultusunda işlenmediği takdirde Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilmenize olanak sağlayacağız.

Portalgrup ile elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin Portalgrup tarafından düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, aksi kanunlarca açıkça öngörülmediği müddetçe (örneğin sizin izninizle alınmış kişisel verilerinizle ilgili olarak görülen mahkeme nezdinde bir dava ile bağlantılı olarak) bizim için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

5. Güvenlik Ve Gizlilik

Bilgisayar bağlantılı olarak Portalgrup tarafından toplanan kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız.

Kişisel Verilerinizin Portalgrup tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız.

Ancak NovoNordisk, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir.

6.Otomatik olarak alınan bilgiler

Ziyaret tarih ve saatiniz, bilgisayarınızın IP adresi, bağlı bulunduğunuz domain gibi bilgiler, internet site istatistiklerini oluşturan programlarca kaydedilir. Bu bilgiler kişisel değildir ve sadece internet site trafiğinin analiz edilmesi ve sitenin geliştirilmesi için kullanılır.

Kişisel olmayan bilgiler, sorduğunuz sorular ya da paylaştığınız yorumlar, fikirler ve öneriler gibi şahsi olmayan bilgilerden veya tarafımızca toplanabilecek ve herhangi bir Kişisel Bilgi ile bağlantılı olmayan bilgilerden oluşmaktadır. Kişisel olmayan ve gizlilik taşımayan bilgiler olarak değerlendirilecek ve tarafınıza karşı herhangi bir yükümlülük taşımaksızın, herhangi bir amaç için ve herhangi bir surette ifşa edilebilecek ve/veya kullanılabilecektir.

7. Çerezler (cookies)

İnternet sitemiz diğer pekçok internet sitesi gibi “cookie” adlı bir teknolojiyi kullanmaktadır. Bu teknoloji sayesinde bizi tekrar ziyaret ettiğinizde sizi hatırlamamız mümkün olabilmektedir. “Cookie”ler kişisel bilgiler içermez ancak bir kullanıcının şifresi, sitede ziyaret ettiği sayfalar, ziyaret tarihi vs.

gibi bilgileri güvenli bir şekilde saklayabilir. “Cookie”ler sabit diskinizden dosya alınması, epostalarınızın okunması veya bilgisayarınıza virüs taşınması için kullanılamaz. İsterseniz tarayıcı programınızı bu teknolojiyi kullanmayacak şekilde ayarlayabilir ve “cookie”leri sabit diskinizden silebilirsiniz.

Bu konuyla ilgili yardım için lütfen tarayıcı programınızın “Yardım” bölümüne başvurunuz.

Novo Nordisk ve tüm dünyadaki iş ortakları, temsilcileri ve iştirakleri bu internet sitesinde saklanan bilgileri, işbu Politika’da belirtilen kapsam dışında tarafınızca onaylanmadan üçüncü şahıslar ile paylaşmamayı taahhüt eder.

Bu politika sadece ziyaret edilen internet sitesi için geçerlidir. İnternet sitemizde yer alan linkler ile ulaşabileceğiniz diğer internet sitelerini bağlamamaktadır.

8. Diğer Sitelere İlişkin Linkler

Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; NovoNordisk’e ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir.

Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır.

Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez.

Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir.

9. Çocukların Erişimi Hakkında

Bu site 18 yaş altı çocuklar için hazırlanmamıştır.

Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Portalgrup 18 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır.

Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.

10. Bize Ulaşın

Bu politika ve işbu internet sitesi kapsamında, Portalgrup ile aşağıdaki elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin Portalgrup tarafından düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz.

info@portalgrup.com
+90 (212) 279 42 42

NovoNordisk’in bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında sorularınız veya talepleriniz olursa, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz nnbilgi@novonordisk.com

Yasaların gerektirdiği haller dışında NovoNordisk ve Portalgrup, bu politika ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir.

Источник: http://www.diyabet.com/diyabet/diyabet-hakkinda/tip-1-diyabet/tip-1-diyabetin-ameliyatla-tedavisi-mumkun-mudur/

Diabetes Mellitus Teşhisi ve Tedavi Yöntemleri

Diyabet Tedavisinde Ameliyatın Yeri Nedir?

Haber güncelleme tarihi 29.12.2018 10:09

Diabetes Mellitus Nedir?

Diabetes mellitus yüksek kan şekeri sonucunda oluşan metabolizma ile ilgili bir rahatsızlıktır. Bu hastalık genellikle diyabete bağımlı olmadan yetişkin dönemde ortaya çıkmaktadır.

 Diabetes mellitusun başlıca semptomları,aşırı susama, sık sık idrara çıkma ve sık açlık hissi duymadır.

Diyabet vakalarının %90'ı tip 2 diyabetten oluşurken, geri kalan %10'u tip 1 diyabet ile gestasyonel diyabetten oluşmaktadır. Diabetes mellitus iki şekilde görülmektedir. Bunlar:

Şeker yüksekliğinin ortaya çıktığı zaman bu tip diyabetik hastalıkların pankreaslarının %90'ının harap olması gerekmektedir. Genellikle 40 yaş altı insanlarda görülmektedir. İnsülin tedavisi gerektirmektedir.

Sıklıkla obez ve insüline direnç gelişmiş hastalarda görülür. Bu iki faktöre insülin yapan pankreas b hücre bozukluğu eklenmesi ile hastalık ortaya çıkar. Genellikle 50 yaş üstü insanlarda görülmektedir. Obezite ile bağlantılı olduğu düşünülmektedir. Ayrıca belirtileri aylar içerisinde görülmektedir. İnsülin tedavisi gerekli değildir. 

Genel olarak obeziteye yatkın olan insanlarda tip 2 diyabetin ana sebebinin obezite olduğu düşünülmektedir. Diabetes mellitus hastalarına egzersiz yapılması ve diyet tavsiye edilmektedir.

Kan şekeri seviyesi bu şekilde düşürülemezse, metformin ya da insülin ilaçlara ihtiyaç duyulmaktadır. İnsülin ilaçları kullananların kan şekeri seviyelerini kontrol altında tutmaları gerekmektedir.

 Diabetes mellitus hastalığının oranı özellikle son 50 yılda obeziteyle paralel olarak önemli artış göstermiştir. 1985 yılında 30 milyon civarında hasta mevcutken, 2010 yılı itibarıyla bu rakam 285 milyonu bulmuştur.

 Hastalık, kalp rahatsızlığı, felç, görme rahatsızlıkları, böbrek yetmezliği gibi ciddi rahatsızlıklara yol açabilmektedir. 

Diabetes Mellitus Belirtileri Nelerdir?

Diabetes mellitus hastalığının önemli belirtileri bulunmaktadır. Bunlar:

 • Sık idrara çıkma
 • Aşırı susama
 • Sürekli açlık
 • Kilo kaybı
 • Bulanık görme
 • Kaşınma
 • Periferik nöropati
 • Tekrarlayan vajinal enfeksiyonlar
 • Yorgunluk, genellikle teşhis koyulurken belirgin olan diğer semptomlar arasındadır. Diabetes mellitusa sahip olan kişiler, nadiren düşük bilinç seviyesi ve düşük kan basıncı ile ilişkili çok yüksek bir kan şekeri durumu olan nonketotik hiperozmolar koma görebilir.

Diabetes mellitus hastalığı ayrıca Alzheimer hastalığı ve vasküler bunama gibi hastalık süreçleri yoluyla algısal bozukluk ve bunama artışıyla bağdaştırılmıştır. Diğer komplikasyonlar arasında akantozis nigrikans, cinsel işlev bozukluğu ve sık sık tekrarlanan enfeksiyonlar bulunmaktadır.

Diabetes Mellitus Nedenleri Nelerdir?

Diabetes mellitusun gelişimi yaşam tarzı ve genetik faktörler ile etkilenmektedir. Ayrıca uyku sorunları da tip 2 diabetes mellitus rahatsızlığı oluşumunu etkilemektedir. Bunların dışında diabetes mellitus hastalığının oluşmasındaki nedenler şöyle sıralanmaktadır:

 • Yaşam Tarzı: Obezite, fiziksel aktivite eksikliği, yetersiz beslenme, stres ve kentleşme diabetes mellitusu etkilemektedir. 
 • Genetik: Diabetes mellitus vakalarına sebep olan diğer bir etken genetik faktörlerdir. Örneğin; tek yumurta ikizlerinden birinde diyabet olduğunda diğer ikizin de diyabete sahip olma ihtimali %90 iken tek yumurta ikizi olmayan kardeşlerdeki ihtimal, %25-50 arasıdır. 
 • Tıbbi Durumlar: Diyabete yatkınlığa sebep olabilecek diğer nedenler bazı ilaçlar ve sağlık sorunlarından kaynaklanabilmektedir. Glukokortikoidler, tiazitler, beta blokerleri, atipik antipsikotikleri ve statinler gibi ilaçlar bu rahatsızlığı ortaya çıkarabilmektedir. Ayrıca akromegali, Cushing sendromu, hipertiroidizm, feokromositom ve glükanom gibi bazı hastalıklar, diabetes mellitus rahatsızlığının oluşumunda etkilidir.

Diabetes Millitus Teşhisi Nasıl Konulur?

Diabetes millitus teşhisi, semptomlarla artan glukoz değeri ile belirlenmektedir. Ayrıca açlık, kan şekeri iki kez 126 mg. üzerinde olduğu durumlarda tanı konulmaktadır.

Doktor tarafından gizli şeker ve glukoz yüklemesi testleri yapılır.

 Yapılan araştırmalara göre ABD'deki diyabet hastalarının %20'si, bu hastalığa sahip olduklarının farkında değiller.

Diabetes Millitus Tedavi Yöntemleri

Diabetes millitus tedavisi için genel olarak iki yöntem önerilmektedir. Bunlardan ilki doktor tarafından hazırlanan özel bir diyet programına uymak iken diğeri ilaç yoluyla tedavidir.

Diabetes millitus olanlardan obez olanlar mutlaka doktor kontrolünde normal kilolarına düşürülmelidir. Ayrıca şeker regülasyonu için diyabetik diyet uygulanmalıdır.

Ağızdan alınan haplar ve insülin tedavisi vardır. Tip 1 DM de ilk olarak insülin ile başlanır. Tip 2 DM de ağız yoluyla tedavi denenir, ileriki dönemde cevap alınmazsa insüline geçilir.

En sık kullanılan insülin rejimi sabah ve akşam yemeğinden önce verilen hormon etkili insülindir. Bu yöntemlerin yanı sıra ameliyat da önerilmektedir.

 Obez olanlarda zayıflatma ameliyatı, diyabet tedavisinde etkili bir önlemdir.

Önerilen İçerik;

► Diabete İnsipidus Teşhisi ve Tedavi Yöntemleri

UYARI !

İçeriğimizde yer alan yazılı ve görsel içerikler farklı kaynaklardan derlenerek oluşturulmuş, öneri ve bilgilendirme yazısıdır. Kesin teşhis ve tedavi niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu karşısında mutlaka doktorunuza başvurunuz.

 Unutmayın sağlık sorunlarında uygulanan tedavi yöntemleri bireylerin biyolojisi, kalıtsal özellikleri, yaş, boy, kilo farklılıkları, alerjik yönleri ve bunlar gibi onlarca farklı duruma göre değişiklik gösterebilir.

Sağlık sorunlarınızın tedavisinde size ancak ve ancak doktorunuz yardımcı olabilir.

NeOldu.com

Источник: https://www.neoldu.com/diabetes-mellitus-teshisi-ve-tedavi-yontemleri-11122h.htm

Tip 1 Diyabet Nedir?

Diyabet Tedavisinde Ameliyatın Yeri Nedir?

Vücudumuzun enerji ihtiyacı; yiyeceklerimizdeki temel besin öğeleri olan karbonhidrat, protein ve yağlardan sağlanır. Emilebilmek için en küçük parçalarına ayrılan bu besin öğelerinin en önemlisi; “glikoz” adı verilen basit şekerdir.

Glikoz, başta beyin olmak üzere, vücudun tüm organlarının önemli bir enerji kaynağıdır. Hücreler ihtiyacı olan glikozu, midenin arkasında bulunan pankreas bezinin salgıladığı bir hormon yardımıyla kullanır.

İnsülin olarak bilinen bu hormon vücutta yapılamaz ise alınan gıdalar enerji olarak kullanılamayacaktır. İnsülin hormonunun mutlak eksikliğine bağlı olarak meydana gelen şeker hastalığına Tip 1 diyabet denir. Her yaşta görülebildiği gibi, sıklıkla çocukluk ve gençlik yaşlarında başlar.

Bu nedenle juvenil diyabet adı da verilir. Ülkemizde 4 milyonun üzerinde olduğu sanılan şeker hastalarının %10’u, yani yaklaşık 400 bin kişi bu tip şeker hastasıdır.

TİP 1 DİYABET HAKKINDA BİLMEMİZ GEREKENLER

Bağışıklık sisteminiz pankreastaki beta hücreleri diye adlandırılan hücreleri yıkıma uğrattığında ortaya çıkan durum Tip 1 diyabettir. Tip 1 diyabet başladıktan sonra ömür boyu tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır.

Prof. Dr. Alper Çelik, Tip 1 diyabetin sebepleri, nasıl başa çıkılacağı ve belirtilerini anlama yolları hakkında şu bilgileri verdi:

BELİRTİLER

Görmede bulanıklık ya da net görememe ve görme ile ilgili sorunlar

Yorgunluk ve bitkinlik

Artan açlık ve susuzluk hissi

Dehidratasyon (sıvı kaybı):

Kanda fazla şeker olduğunda daha çok tuvalete gidersiniz. Vücudunuz onu atmak ister. İdrarla büyük miktarlarda su gider bu da vücudun susuz kalmasına neden olur.

Bariz bir nedeni olmadığı halde kilo kaybı:

Glikoz vücuttan atılırken kaloriler de onunla birlikte gider. Bu nedenle kan şekeri yüksek olan kişiler kilo kaybeder. Dehidtratasyon (sıvı kaybı) da bunda rol oynar.

Başlangıç testlerinin çoğu diyabet olup olmadığını göstermekle birlikte hangi tür diyabet olduğunu belirlemez.

Doktorlar iki tür diyabeti ayırt etmek için klinik ve laboratuvar sonuçlarına bakarlar.

İstisnalar olmakla birlikte Tip 1 diyabet hastaları daha genç ve zayıf olma eğilimindeyken, Tip 2 diyabet hastaları daha ileri yaşlarda ve kilolu kişilerdir.

BALAYI EVRESİ

Tip 1 diyabet teşhisi konulduktan sonra insülin salgısından sorumlu hücre adacıkları yavaşlamadan önce bir süre daha hormon salgılamaya devam edecektir. Bu süre boyunca kişi kandaki glikoz seviyesini sağlıklı seviyede tutmak için düşük dozda insülin alma ihtiyacı duyacaktır. Bu evreye balayı evresi denir.

Bu evre kişiyi hatalı bir şekilde Tip 1 diyabetin iyiye doğru gittiği yanılgısına götürebilir. Balayı evresi iyileşme belirtileri verirken, yakından izlenmeyi ve insülin dozunda düzenli ayarlamaları gerektirecektir. Önerilen tedavi planına sıkıca bağlı kalmak balayı evresinde çok büyük önem taşır.

NASIL TEŞHİS EDİLİR?

Doktorunuz sizde Tip 1 diyabet olduğunu düşünüyorsa kandaki şeker seviyesini kontrol edecektir. Yeterli insülin olmadığında idrarda çıkacak olan glikoz ya da vücudun ürettiği kimyasallar için idrar testi isteyebilir.

TEDAVİ EDİLMEZSE

Kişi bu belirtileri yönetemezse, bir dizi tehli komplikasyon ortaya çıkabilir.

Diyabetik retinopati:

Aşırı şeker retina duvarında zayıflamaya yol açar, bu bölge ışık ve renkleri ayırt eden bölgedir. Retinopati ilerlerken göz arkasındaki ince kan damarları esner ve kopar, bu da görme problemlerine yol açar. Çalışma çağındaki yetişkinler arasındaki körlüğe götüren nedenler arasında diyabet de yer almaktadır.

Göz problemi, 15 yıldan uzun bir süre Tip 1 diyabet hastası olan kişilerin yüzde 80’inde ortaya çıkmaktadır.

Ergenlikten önce ortaya çıkması nadirdir, fakat ne kadar zamandır hasta olduğunuz bir önem taşımaz.

Bunu önlemek ve göz sağlığını korumak için kan şekerini, kan basıncını, kolesterol ve trigiserid (kanda bulunan ve vücutta en sık görülen yağ türü) seviyesini iyi bir şekilde kontrol altında tutun.

Diyabetik nöropati:

Yüksek kan şekeri dolaşımı zayıflatır, el ve ayaklardaki sinirlere hasar verir ve bu da duyu kaybında yanma, karıncalanma ya da ağrı gibi anormal duyarlılığa yol açar.

Diyabet, vücudun küçük kesikleri ve yaraları iyileştirme yetisini de azaltır bu da kişinin hemen fark edemediği, daha kalıcı hasarlara götürür.  

Diyabetik nefropati ya da diyabetik böbrek hastalığı:

Böbrekler kandaki glikozu süzer. Aşırı glikoz böbreklerin aşırı çalışmasına ve böbrek yetersizliğinin ortaya çımasına yol açar ki bu da diyalize girme gereğini ortaya çıkartır.

Tip 1 diyabet hastası olan kişilerin yüzde 20 ile 30’u nefropati denilen durumu yaşamaktadır. Zamanla ortaya çıkma riski artmaktadır. Diyabet başlangıcından 15 – 25 yıl sonra ortaya çıkmaktadır. Böbrek yetmezliği gibi daha ciddi hastalıklara yol açabilmektedir.

Vücutta hasar:

Zamanla kandaki yüksek glikoz seviyesi sinirleri, göz, böbrek ve kalpteki kılcal damarları tahrip eder. Damarlarda sertleşmeye ya da damar sertliğine yol açar ve bu da kalp krizi ya da felce götürür.

Kardiyovasküler hastalıklar:

Diyabet kalp krizi, felç ve çevresel damar hastalıkları dahil olmak üzere kalp ve damar işlevlerini engelleyen bir dizi anomaliye sebep olur. Dolaşımın zayıflamasının bir sonucu olarak diyabet, amputasyon (bir uzvun kesilmesi) riskinin de artmasına sebep olur.

Kan dolaşımında zayıflık ve sinir hasarı:

Hasar görmüş sinirler ve sertleşmiş damarlar iç hassasiyette azalmaya ve ayaklara kan akışının zayıflamasına yol açar. Bu yaralanma riskini artırır ve açık yaraların ve zedelenmelerin iyileşmesinde zorluklara neden olur. Sinir hasarı kusma, bulantı ve ishal gibi sindirim sorunlarına da yol açmaktadır.

Diş eti çekilmesi:

Tip 1 diyabet diş eti çekilmesi ve diş kaybı riskini artırır. Bu da Tip 1 diyabet hastalarının diş sağlığına çok dikkat etmeleri gerektiği anlamına gelir.

Depresyon:

Diyabetin depresyonla çok yakın ilişkisi vardır.

NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Tip 1 diyabeti önlemenin yolu yoktur!

Tip 1 diyabet hastası olanlar, vücut artık bu hormonu üretmediği için günde birkaç kez insülin alma ihtiyacı gösterirler.  Tip 1 diyabeti olan kişiler hayatlarının kalan kısmında insülin alma ihtiyacında olacaklardır.

Tip 1 diyabetinizi iyi bir şekilde kontrol altında tutmazsanız hayati teh yaratan durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Tip 1 diyabet hastası pek çok insan uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmektedir. Sağlık durumunun iyi olması için gereken anahtar, kan şekeri seviyesini doktorun verdiği sınırlar içinde tutmaktan geçer.

YAŞAM TARZINDA DEĞİŞİKLİK

Tip 1 diyabet tedavisinde egzersiz önemlidir. Fakat bu sadece koşmak gibi basit bir şey değildir. İnsülin dozunuzu, yediklerinizi ve ister evde ister açık havada her türlü faaliyeti dengelemeniz gereklidir.

Önce kan şekerinizi kontrol edin ve yaptığınız bir aktiviteden sonra sizi nasıl etkilediğine bakın. Bazı şeyler şeker seviyenizi yukarı taşır bazıları ise taşımaz. Şekerinizin çok düşmesini önlemek için insülin ya da karbonhidratlı bir şeyler atıştırmak işe yarayacaktır.

Karbonhidrat, yağ ve proteinlerin oynadığı rolü bilirseniz şeker seviyenizi olması gereken seviyede tutmaya yardım edecek sağlıklı bir yeme planı oluşturabilirsiniz. Bir diyetisyen bu konuda size yardımcı olabilir.

TİP 1 DİYABET HASTALARI NEDEN METABOLİK CERRAHİ’DEN FAYDA GÖRMEZ?

Metabolik cerrahi uygulamaları Tip 2 diyabet hastalarının vücutlarında bulunan; ama kullanılamayan insülinin kullanılmasını sağlar. Tip 1 diyabet hastalarının vücutlarında ise insülin hiç yoktur ya da çok az miktarda bulunsa bile aktivite göstermez. Bu nedenle de metabolik cerrahi yönteminden fayda görmezler.

Источник: https://www.metabolikcerrahi.com/tip1-diyabet-nedir

Diyabet Nedir, Diyabet Hastalığı Belirtileri

Diyabet Tedavisinde Ameliyatın Yeri Nedir?

diyabet nedir, diyabet hastalığı belirtileri

Diyabet nedir? Diyabet belirtileri nelerdir? Diyabet hastalığı, pankreas tarafından yeterince insülin üretilememesi ya da üretilen insülinin vücut tarafından verimli kullanılamamsı ile oluşan ve ömür boyu devam eden bir hastalıktır.

Sağlıklı metabolizmalarda besinler bağırsaklarda parçalanarak şekere (glikoza) dönüşür. Parçalanarak şekere dönüşen besinler kana geçer ve kan şekerini yükseltir. Sağlıklı kişilerde kandaki bu glikoz pankreasın salgıladığı insülin hormonuyla hücrelere taşınır.

Eğer insülin hormonu yeterince yoksa ya da işlevini yapamıyorsa şeker hücrelere taşınamaz ve kandaki şeker artar. Kan şekeri hastalığı meydana gelir.

Diyabetin en yaygın erken habercisi sık idrara çıkmak ve artan susuzluk hissidir. Bu erken belirtiler genellikle yükselen kan şekeriyle bağlantılıdır. Hastalığın birkaç tipi vardır. Diyabetin en yaygın görülen tipleri:

Diyabet Hastalığı

 • Tip 1 diyabet nedir: Genellikle 30  yaş öncesi normal kilodaki kişilerde bir anda ortaya çıkar. Tip 1 diyabetin sebebi bağışıklık sisteminin pankreasa zarar vermesi sonucunda pankreasın yeterince insülin üretememesidir.

  Tip 1 diyabet hastalığı genellikle çocukluk döneminde başlar, nadiren de ilerleyen yaşlarda görülür. Tip 1 diyabetin ciddiye alınması gerekir. Sadece yediklerine dikkat edilmesi ve kilo kontrolü ile iyileşebilecek bir hastalık değildir.

  Tip 1 diyabetli kişiler kandaki şekerin ölümcül seviyeye ulaşmaması ve diğer ciddi komplikasyonlardan korunmak için her gün düzenli olarak günde birkaç defa insülin iğnesi yapmalıdır.

 • Tip 2 diyabet nedir: Daha çok ilerleyen yaşlarda ortaya çıkar ve kilolu insanlarda görülür.

  Diyabetli hastaların %90’ından fazlasını tip 2 oluşturur. Tip 2 diyabette insülin üretiminin devam etmesine karşılık, üretilen insülin miktarının yeterli olmaması veya vücut hücrelerinin insüline direnç göstermesi söz konusudur. Bu gruptaki hastaların büyük kısmı obezdir.

  Tip 2 diyabet genellikle yetişkinlerde görülür ve yavaş yavaş gelişen bir hastalıktır. Ancak günümüzde obez çocukların sayısının artması ile tip 2 diyabetin çocuklardaki görülme sıklığı da artmaktadır. Bu tipteki hastalar çoğunlukla insülin iğnelerine ihtiyaç duymazlar.

  Ağızdan alınan ilaçlar, beslenmenin düzenlenmesi, kilo verilmesi ve egzersizler hastalığın tedavisi için yeterli olur. Bununla birlikte tip 2 diyabetli hastaların bir kısmı ilerleyen dönemlerde insüline ihtiyaç duyar.

diyabet hastalığı

Diyabet Nedenleri

 • Tip 1 diyabet nedenleri: Çevresel faktörlerden ya da genetik yatkınlıktan kaynaklandığı düşünülmektedir. Kesin nedeni tam olarak bilinmemektedir.

 • Tip 2 diyabet nedenleri: Tip 1’de olduğu gibi çevresel faktörlerin ve genetik yatkınlığın etkili olduğu düşünülmektedir.

  Fazla kilolu olmak tip 2 diyabette önemli bir tetikleyicidir ancak hastaların hepsi fazla kilolu değildir. Kesin nedeni tam olarak bilinmemektedir.

Diyabet Belirtileri

 • Tip 1 diyabet belirtileri: Tip 1 diyabet belirtileri genellikle korkutucu bir şekilde ve bir anda ortaya çıkar.

  Tip 1 diyabet belirtileri sık idrara çıkma ve aşırı susama, mide bulantısı, kilo kaybı, kusma, deride kuruma ve kızarma, açlık hissi, hızlı nefes alıp verme, zihin bulanıklığı, nefesin aseton gibi kokması ve karın ağrısıdır.

 • Tip 2 diyabet belirtileri: Tip 2 diyabet belirtileri ilk başlarda far edilmeyebilir.

  Hatta hastaların birçoğu rütin kan tahlilleri sonucunda tesadüfen diyabetten haberdar olurlar. Bunun nedeni de tip 2 diyabetin yavaş yavaş zaman içinde oluşmasıdır.

  En sık rastlanan belirtileri sık idrara çıkma ve aşırı susama, açlık hissi, kilo kaybı, görmede bulanıklık, bitkinlik ve halsizlik, tekrar eden vajinal mantar enfeksiyonu, ağız içi enfeksiyonlar ve deri enfeksiyonlarıdır. Bunların dışında kalp krizi, ciddi enfeksiyon ve inme gibi durumlar sonucunda kan şekerinin çok fazla yükselmesiyle daha ciddi belirtiler görülebilir.

Diyabet Tedavisi

Ömür boyu devam eden bir hastalık olan diyabete yakalandığını öğrenenler ilk başlarda büyük bir moral bozukluğu yaşar.

Ancak bu hastalar zamanla etraflarında ne kadar çok diyabet hastası olduğunu ve bu hastaların üretken olduklarını, hastalığın gündelik yaşam üzerine çok büyük etkileri olmadığını gözlemledikçe hastalığı kabullenirler.

Hastalığın bir başka moral veren yanı da tedavilere çok olumlu yanıt veriyor olmasıdır. Üstelik diyabet tedavisi için çok önemli çalışmalar vardır.

Diyabet tedavisi ile kan şekeri, kolesterol ve tansiyonun kontrol altında tutulması hedeflenir. Böylece uzun vadede oluşabilecek komplikasyonların önüne geçilmesi amaçlanır.

Diyabet tedavisi ile ne kada olumlu sonuçların alınacağı diyabetin türü (tip1 veya tip2 olmasına), hastanın yaşı, egzersiz ve beslenme alışkanlığı, kilosu, önceki hastalıklara ve hastanın çalışma programına bağlıdır.

Bu faktörlerin tamamı göz önünde bulundurularak her hasta için değişkenlik gösterebilen bir tedavi programı planlanır. Diyabet hastalığı tedavisi kararlılık ve sabır ister. Tedaviye düzenli uymak gerekir.

Diyabet hastalığı tedavisi birçok kişi için enjeksiyon yoluyla veya ağızdan ilaç almak, bazı yemekleri kısıtlamak, zayıflamak ve kan şekerini düzenli takip etmek anlamını taşır. Diyabet hastalığı tedavisi zamanında ve düzenli yapılmadığında ciddi kalp, göz, böbrek ve sinir hastalıkları oluşabilir.

Diyabet Diyeti

Diyabetli hastaların yememsi gerekenler: Şeker ve şekerli yiyecekler, hazır meyve tozları, boza, sıcak çikolata, kola, meşrubatlar, şekerli içecekler, alkollü içeceklerin hepsi, helva, kek, pasta, kurabiye, börek, bisküvi, şekerli tatlılar, yağda kızartılmış yiyeceklerin tamamı, sakatatlar, yağlı et, salam, sosis, sucuk, kavurma, pastırma, salata sosları, mayonez, ketçap, tahin, pasta sosları, krema, kaymak, iç yağı, tere yağı, margarin ağı ve kuyruk yağı.

diyabet nedir

Diyabet diyeti tedavinin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Diyabetli hastalar için örnek bir diyabet diyeti listesi:

 • Sabah: Şeker eklenmemiş 2 tatlı kaşığı kuş burnu marmelatı, 2 dilim çavdar ekmeği, 2 kibrit kutusu az tuzlu peynir, 4 tane sivri biber, 1 fincan yeşil çay.
 • Ara öğün: Kabuklarıyla birlikte 1 tane yeşil elma.
 • Öğlen: Boza kıvamında 1 kase sarı mercimek çorbası, Derisiz ve kızartma 1 porsiyon az yağlı balık ya da tavuk.
 • Ara öğün: 1 avuç yaban mersini, 1 bardak yağsız süt, 15 tane tuzsuz çiğ fındık.
 • Akşam: Boza kıvamında 1 kase sarı mercimek, sivri biberli 54-5 kaşık bulgur, brokoli, ıspanak ya da pırasa.
 • Gece: 1 fincan kuşburnu çayı, tuzsuz sarı leblebi.

Источник: http://saglikloji.com/diyabet-nedir-diyabet-hastaligi-belirtileri/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.