Diyabet Türleri

Prof. Dr. Zeynep Oşar Siva

Diyabet Türleri

Kişisel Bilgilerinizin gizliliğinin korunması Novo Nordisk için önemlidir. Bu çerçevede hazırladığımız Gizlilik Politikamızın kısa bir özetini aşağıda bulabilirsiniz.

İşbu Gizlilik Politikası’nın amacı, websitemizde ne tür bilgiler topladığımız, bunları nasıl sakladığımız ve kullandığımız, bu bilgileri hangi koşullar altında işleyip açıklayabileceğimiz konularında sizleri tam olarak aydınlatmaktır.

BU INTERNET SİTESİNİ KULLANARAK, BİLGİLERİN BU GİZLİLİK POLİTİKASINDA BELİRTİLDİĞİ BİÇİMİYLE İŞLENMESİNİ, TOPLANMASINI, SAKLANMASINI VE KULLANILMASINI ONAYLAMIŞ OLUYORSUNUZ.

Ziyaretçi/kullanıcı kişisel verileri NovoNordisk tarafından görevlendirilen firma PortalGrup İnternet Hizmetleri ve Yazılım Geliştirme Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. (“Portalgrup”) tarafından tutulacaktır. Herhangi bir kişisel verinizi tarafımıza sunmadan da sitemizden faydalanabilirsiniz.

İnternet sitemizde paylaştığınız kişisel bilgilerinize her zaman erişim hakkınızın bulunduğu ve bu bilgilerin silinmesi, değiştirilmesi ve güncellenmesini her zaman talep edebileceğinizi belirtmek isteriz.

Kişisel bilgilerinizi bu internet sitesinde bildirmenizden sonra, siz bize aksi şekilde bir talimat vermedikçe, bu bilgiler bizden istediğiniz hizmeti size sunduğumuz sürece ya da yasalar bunu istediği sürece Portalgrup tarafından saklanacaktır.

1. Gizlilik Taahhüdü

“Kişisel Veriler” terimi, bu Gizlilik Politikasında kullanıldığı biçimiyle, size düzenli aylık bilgilendirme amaçlı e-bülten gönderimi için kullanılabilecek e-posta adresinizdir. Kanuni zorunluluklar haricinde Kişisel Veriler yalnızca işbu Gizlilik Politikası uyarınca işlenecek ve Portalgrup tarafından tutulacaktır.

İnternet sitemizde paylaştığınız bilgilerin bir kısmı, sizin yaşadığınız ülkeden farklı veri koruma kanunları olan başka ülkelerde yer alan bilgisayarlarca depolanıp işlenebilir. Bu tür durumlarda, bizler asgari olarak ülkenizde mevcut veri koruma kanunlarınca sağlanan korumanın bu bilgiler bakımından da sağlanacağını temin ediyor olacağız.

2. Kişisel Verilerin Kullanım Amacı

Aksi belirtilmediği takdirde, bu site yoluyla toplanan bilgileri, sitemizin içeriğini geliştirmek, siteyi tercihleriniz temelinde ihtiyaçlarınıza göre düzenlemek, (eğer talep etmişseniz) size bilgi sunmak amacıyla, kendi pazarlama ve araştırma amaçlarımız için ve belirtilen diğer herhangi bir amaç için kullanabiliriz. Ayrıca bu site aracılığıyla, kişisel nitelikte olmayan edinilmiş bilgilerin tümünden tamamen faydalanabiliriz.

İşbu internet sitesi kapsamında, ziyaretçi/kullanıcılar tarafından kendi rızaları doğrultusunda siteye sunulan kişisel veriler Portalgrup tarafından saklanmakta ve işlenmekte olup, bu veriler NovoNordisk ile paylaşılmamaktadır.

İşbu internet sitesi kapsamında; Portalgrup tarafından ziyaretçi/kullanıcılardan toplanan kişisel veriler, kanunlarca açıkça aksi öngörülmediği sürece, NovoNordisk adına kurulan diğer websitelerinde Portalgrup veya NovoNordisk’e bağlı diğer ajanslar tarafından uzaktan hizmet verilmesine yarayacak bilgiler niteliğindedir. Bu uzaktan hizmetler kişisel bilgilerin Novo Nordisk ile paylaşılmasına yol açmayacak olup şu alanları içermektedir:

• Kişisel iletişim hizmetleri (veri alışverişi) • Genel iletişim veya bilgi iletişim hizmetleri

• İnternetin kullanımıyla bağlantılı hizmetler

Kişisel veriler ancak Portalgrup tarafından mevzuat gereğince veya ziyaretçi/kullanıcının muvafakatiyle alınacaktır. Ancak bu bilgilerin Portalgrup tarafından kullanımında muvafakat aranmayacaktır.

Ayrıca, sitemize sunduğunuz kişisel bilgileri ve iletişim bilgileri Portalgrup tarafından pazar araştırması vb. hizmetler için kullanılabilecektir.

3. Kişisel Verilerin Açıklanmaması

Portalgrup tarafından toplanan kişisel verileriniz, bu Gizlilik Politikasında belirtilenler dışındaki üçüncü şahıslara verilmeyecek, açıklanmayacak ya da başka şekilde ifşa edilmeyecektir.

Kişisel verileriniz, verilerin asıl toplanma amacına uygun olarak işlenmesi ya da bu internet sitesinin yararlılığının değerlendirilmesi, veri yönetimi ya da teknik destek gibi amaçlarla işlenmesi için Portalgrup adına hareket eden üçüncü şahıslarla da paylaşılabilinir.

Bu sitenin ticari faaliyetlerinin ya da bunların bir kısmının satılması veya devir edilmesi durumunda; söz konusu satış veya devirle bağlantılı olarak, sizden alınan Kişisel Veriler Portalgrup tarafından satın veya devir alan üçüncü şahıslara aktarılabilecektir; böyle bir durumda alıcının veya devir edilen tarafın Kişisel Verileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmasını temin edeceğiz. Yürürlükte bulunan yasaların, mahkeme kararlarının ya da kamu kurumları tarafından alınan kararlar uyarınca ya da yurt içinde ya da yurt dışında cezai ya da başka hukuki soruşturma ya da kovuşturmaların desteklenmesi amacıyla Kişisel Veriler üçüncü şahıslara açıklanabilecektir.

4. Erişim, Düzeltme, Silme ya da İtiraz Hakkı

Portalgrup tarafından toplanan kişisel verilerinizin her işlenmesinde bu verilerin toplanma amacına uygun olarak doğru ve güncel tutulmasını sağlamak için gereken makul düzeydeki önlemleri almaktayız.

Anılan veri işleme uygulamasının bu politikada belirtildiği biçimiyle meşru amaçlar ya da yasalara uygunluk doğrultusunda işlenmediği takdirde Kişisel Verilerinizin işlenmesine itiraz edebilmenize olanak sağlayacağız.

Portalgrup ile elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin Portalgrup tarafından düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz.

Kişisel verilerin silinmesine ilişkin talepler, aksi kanunlarca açıkça öngörülmediği müddetçe (örneğin sizin izninizle alınmış kişisel verilerinizle ilgili olarak görülen mahkeme nezdinde bir dava ile bağlantılı olarak) bizim için bağlayıcılığı olan geçerli her türlü yasal ve etik bildirim, belge dosyalama ya da tutma yükümlülüklerine tabidir.

5. Güvenlik Ve Gizlilik

Bilgisayar bağlantılı olarak Portalgrup tarafından toplanan kişisel verilerinizin güvenliğini ve gizliliğini sağlamak için güvenli veri ağlarının yanı sıra endüstri standartlarında güvenlik duvarı ve veri koruma uygulamaları kullanmaktayız.

Kişisel Verilerinizin Portalgrup tarafından işlenmesi sırasında, bilgilerin kaybolmasını, kötüye kullanılmasını, açıklanmasını, değiştirilmesini, yok edilmesini; bu bilgilere izinsiz erişimi önleyecek biçimde makul düzeyde önlemler almaktayız.

Ancak NovoNordisk, Kişisel Verileri korumak üzere belirli prosedür ve standartlara tabi olarak makul önlemler almakta ve bu önlemleri teknolojik gelişmeler ışığında güncellemekte ise de; İnternet üzerindeki güvenlik önlemlerini atlatmak ya da bu verilere müdahale etmek isteyebilecek kişilere karşı tam bir güvenlik garantisi vermemektedir.

6.Otomatik olarak alınan bilgiler

Ziyaret tarih ve saatiniz, bilgisayarınızın IP adresi, bağlı bulunduğunuz domain gibi bilgiler, internet site istatistiklerini oluşturan programlarca kaydedilir. Bu bilgiler kişisel değildir ve sadece internet site trafiğinin analiz edilmesi ve sitenin geliştirilmesi için kullanılır.

Kişisel olmayan bilgiler, sorduğunuz sorular ya da paylaştığınız yorumlar, fikirler ve öneriler gibi şahsi olmayan bilgilerden veya tarafımızca toplanabilecek ve herhangi bir Kişisel Bilgi ile bağlantılı olmayan bilgilerden oluşmaktadır. Kişisel olmayan ve gizlilik taşımayan bilgiler olarak değerlendirilecek ve tarafınıza karşı herhangi bir yükümlülük taşımaksızın, herhangi bir amaç için ve herhangi bir surette ifşa edilebilecek ve/veya kullanılabilecektir.

7. Çerezler (cookies)

İnternet sitemiz diğer pekçok internet sitesi gibi “cookie” adlı bir teknolojiyi kullanmaktadır. Bu teknoloji sayesinde bizi tekrar ziyaret ettiğinizde sizi hatırlamamız mümkün olabilmektedir. “Cookie”ler kişisel bilgiler içermez ancak bir kullanıcının şifresi, sitede ziyaret ettiği sayfalar, ziyaret tarihi vs.

gibi bilgileri güvenli bir şekilde saklayabilir. “Cookie”ler sabit diskinizden dosya alınması, epostalarınızın okunması veya bilgisayarınıza virüs taşınması için kullanılamaz. İsterseniz tarayıcı programınızı bu teknolojiyi kullanmayacak şekilde ayarlayabilir ve “cookie”leri sabit diskinizden silebilirsiniz.

Bu konuyla ilgili yardım için lütfen tarayıcı programınızın “Yardım” bölümüne başvurunuz.

Novo Nordisk ve tüm dünyadaki iş ortakları, temsilcileri ve iştirakleri bu internet sitesinde saklanan bilgileri, işbu Politika’da belirtilen kapsam dışında tarafınızca onaylanmadan üçüncü şahıslar ile paylaşmamayı taahhüt eder.

Bu politika sadece ziyaret edilen internet sitesi için geçerlidir. İnternet sitemizde yer alan linkler ile ulaşabileceğiniz diğer internet sitelerini bağlamamaktadır.

8. Diğer Sitelere İlişkin Linkler

Bu Gizlilik Politikası, yalnızca bu site için geçerlidir; NovoNordisk’e ait olmayan internet siteleri için geçerli değildir. Ancak internet sitemizde ziyaretçi/kullanıcıların ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz başka internet sitelerine ait linkler bulunabilir.

Amacımız, link verilen sitelerin güvenli internet siteleri olmasını sağlamaktır.

Ancak, bu durum hiçbir şekilde link verdiğimiz internet sitelerinin güvenli olduğu veya gizlilik standartları konusunda garanti verdiğimiz ve burada yer alan Gizlilik Politikası ve Kullanım Koşulları’nın, anılan sitelerde de yürürlükte olduğu anlamına gelmez.

Bu sebeple link verdiğimiz internet sitelerinin güvenliği ve içeriği ile ilgili olarak ziyaretçi/kullanıcılara herhangi bir garanti vermemekteyiz. Bu nedenle, bu internet sitesi dışında diğer bir sayfaya bağlanıldığında, kişisel tanımlayıcı bilgilerin verilmesinden önce, ilgili sitenin gizlilik politikasının incelenmesi tavsiye edilmektedir.

9. Çocukların Erişimi Hakkında

Bu site 18 yaş altı çocuklar için hazırlanmamıştır.

Çocukların gizliliğinin korunmasının önemine binaen, Portalgrup 18 yaş altı bireylerin bilgilerini, bu yönde yasal velilerinden önceden alınmış açık bir izin olmadan her ne amaçla olursa olsun toplamamakta ve kullanmamaktadır. Belirtilen yasal temsilcinin talep etmesi halinde çocuğun sağlamış olduğu bilgileri inceleme ve/veya bunların silinmesini gerekli kılma hakkı bulunmaktadır.

Ebeveynlerin, internet kullanımı ve internet sitelerine verilen bilgilerle ilgili olarak çocuklarıyla konuşmalarını tavsiye etmekteyiz.

10. Bize Ulaşın

Bu politika ve işbu internet sitesi kapsamında, Portalgrup ile aşağıdaki elektronik posta veya telefon aracılığı ile irtibata geçerek her türlü Kişisel Verinizin Portalgrup tarafından düzeltilmesini, güncellenmesini ya da silinmesini talep edebilirsiniz.

info@portalgrup.com
+90 (212) 279 42 42

NovoNordisk’in bilgi toplama, kullanma ve ifşa etme uygulamaları hakkında sorularınız veya talepleriniz olursa, bize aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz nnbilgi@novonordisk.com

Yasaların gerektirdiği haller dışında NovoNordisk ve Portalgrup, bu politika ve gizlilik uygulamaları ile ilgisi olmayan sorulara veya yorumlara cevap verileceğini garanti etmemektedir.

Источник: http://www.diyabet.com/diyabet/diyabet-hakkinda/diyabet-turleri/tip-2-diyabetin-belirtileri-nelerdir/

Kadınlarda ilk belirtiler ve diyabet türleri nelerdir?

Diyabet Türleri

Son yıllarda diyabetli kişilerin sayısında önemli bir artış görülmüştür.

Başlangıçta hastalık hemen hemen hiç ortaya çıkmaz – ilk aşamada, prensipte hiçbir belirti yoktur, ancak diabetes mellitusun bazı dış belirtileri vardır, bazıları sadece kadınlarda kalıtsaldır.

Kan şekeri normu 3.1-5.7 mmol / l'dir. Bu göstergenin büyümesi 6 birimden fazla olduğu için – önemli bir sebep endişe

Rahatsızlık nedenleri

Genç ya da genç yaşta hastalık hakkında konuştuklarında, bu demektir – bu tip 1. Bu tip son derece agresiftir, kadınlarda bu tip diyabetin ilk belirtileri hızla birbirini değiştirir ve son aşamalarda koma olasılığı vardır.

İkinci tip çok yoğun bir şekilde gelişmez, şeker yavaş yavaş büyür ve vücutta doğal olarak üretilen insülin, hücreler tarafından algılanmadığından, şekerin dokudan çekilmesini teşvik etmez.

Kadınlarda tip 2 diyabetin belirtileri, erken dönemlerde neredeyse görünmezdir, hasta hasta olduğu yıldan bile şüphelenemez.

Diyabet için önkoşullar:

 • Konjenital yatkınlık;
 • Uykusuzluk ve kalıcı stres varlığı;
 • Fiziksel aktivitenin yokluğu;
 • obezite;
 • Kötü alışkanlıklar.

Bu hastalık kalıtsal olarak kabul edilir – hastalığın bir babası veya annesi varsa, o zaman% 50'den fazla bir olasılıkla çocuk da diyabet hastası olacaktır. Bu durumda, eğer şeker her iki ebeveynte de artarsa, o zaman olasılık yüzde yüz güvenceye dönüşür.

Yukarıdakilerin hepsi, hem kadınlarda hem de erkeklerde diabetes mellitusa neden olabilir, ancak kadın vücuduna özgü olan belirli faktörler vardır.Bunlar şunları içerir:

 • Polikistik over. Hastalığın varlığı bazen diyabet olasılığını arttırır. Hastalığın özü yumurtaların yumurtalıkta kalması, ama bırakmamasıdır. Çalışmalar, polikistosisin varlığının hücrelerin insüline tepki verme yeteneğini yitirdiğini, dolayısıyla şekerlerin bunlardan atılmasını baskıladığını göstermiştir.
 • Hamilelik sırasında obezite. Üreme doktorları, aşılamayan ağırlık normları geliştirdi.
 • Gebelik ve emzirme ile ilişkili kan glikoz seviyelerindeki değişimlerin dinamiği. Hormonların artışının 5-10 yıl sonra kadın vücudunu etkileme olasılığı vardır.
 • Yeni doğmuş bir bebeğin ağırlığı 4 kilogramı geçtiği durumlarda
 • Fetüste kalp defekti varlığı.

60 yaşından sonra kadınlarda diabetes mellitusun bazı spesifik nedenleri vardır:

 1. Aşırı tatlı tüketimi;
 2. hiperglisemi;
 3. hipertansiyon;
 4. Kalıtsal kalp hastalıkları.

Kadın vücudunun özellikleri, hastalığın başlangıç ​​nedenleri hem semptomları hem de sonuçlarıdır. Bu nedenle, ilk aşamaların tamamlanmasından sonra hastalık, hastalığın gelişimini uyaran klinik belirtiler gösteren, geometrik bir ilerlemede gelişmeye başlar.

Kadınlarda diabetes mellitus kliniği

Pek çoğu bu hastalığı insülin bağımlılığı ile ilişkilendirir, ancak bu tamamen doğru değildir. Pankreasın bozulması nedeniyle 1 tip gerçekten oluşur. Bununla birlikte, tip 2 diabetes mellitus insüline bağımlı değildir. Sorun, maddeyi emebilme yeteneğinin kaybıdır. Tiplerin klinik belirtileri anlamlı ölçüde farklıdır.

1 tip

Çoğu zaman, 30 yaşın altındaki kadınları etkiler. Bir kızı korumak için aşağıdaki kadın diyabet belirtileri:

İçmek arzusu. Bu alışılmadık bir susuzluk, hemen fark edeceksiniz, çünkü yaşamınızda asla bakmayacağınız miktarlarda sıvı tüketeceksiniz.Vücutta hormonal denge bozulur, çünkü bir sıvı ile elde edilen glikoz emilmez. Boğazda sürekli kuruluk ve boğulma bir hastayı çılgına çevirebilir, ancak susuzluğun giderilmesi imkansız iken, hasta ne kadar içmeye başlarsa o kadar çok ister.

 1. Kilo vermek. Tip 1 diyabet, hızlı kilo kaybı ile karakterizedir. Besinler sindirilmez ve vücut, kaslarda depolanan tüm enerjiyi işledikten sonra, yağlı dokuları aktif olarak parçalamaya başlar. Bir kadın ayda 5 kg ya da daha fazla bir hızda bir kitle kaybeder.
 2. Açlık. Bu hastalık bir kadın iki zıtlığı birleştirir – yüksek iştah ve keskin kilo kaybı.
 3. İdrar. Birleştikten sonra, yukarıda açıklanan diyabet semptomları vücudun büyük miktarda sıvı kaybetmesine neden olacaktır – günde 3 litreye kadar. Günde idrar yapmak için 10 veya daha fazla dürtü, endişe verici bir sendromdur. Böyle bir semptomatoloji başka bir hastalığa – sistite, yani hastalığın farklılaşması çok önemli olduğu için tanıklık edebilir.
 4. Ağızdan hoş olmayan aseton kokusu. Proteinlerin parçalanmasının bir sonucudur, bu yüzden normalde çok küçük miktarlarda salınır, çünkü hücreler besinleri tüketebilir.Sindirilmeyen hallerde, aseton miktarı artar, vücudu zehirler ve iletişim sırasında koku fark edilir.
 5. Kuru cilt Hastanın çok fazla içtiği ve yediği gerçeğine rağmen, belki de doğru olsa bile, cilt hala acınacak bir halde kalacaktır. Hastanın subjektif rahatsızlık yaşadığı gerçeği sadece ilk problemdir, bu tür bir cildin yavaş bir rejenerasyonu vardır ve çatlamaya eğilimlidir, hatta küçük bir çizik bile büyük bir ülsere dönüşebilir. Düşen görme. Gözlerinizden önce sinekler ya da bir peçe olabilir. Bu, görme organları ile ilgili bir sorun değildir, ancak beynin, özellikle glukoz olmak üzere, besin eksikliğiyle ilgili sinyallerini vermektedir.
 6. Düşük sıcaklık 35.6-36.2 dereceye düşer. İnsan vücudunun ısısı, enerjiden yoksun olduğunda, ürünlerden enerji tüketerek korunur – sıcaklık düşer.
 7. Libido'nun düşüşü. Cinsel ihtiyaçlar neredeyse yok. Nedeni hormonal sıçramalar ve vücudun genel acınası durumudur.
 8. Ayak ve parmakların uyuşması. Bu semptomların sonraki aşamalarında, kramplar eklenir. Sinir ve kardiyovasküler sistemler acı çeker ve bu tür hasarlar iz bırakmadan geçmez. Bu semptomun komplikasyonları kangren olabilir.
 9. Kaşıntı.Genellikle kadınlarda epikent, epidermisin doğal nem ihlallerine özellikle duyarlı olduğu cinsel organlar haline gelir.

Yukarıdaki öznel duyumlara ek olarak, tip 1 diabetes mellitus, özel laboratuvar analizleri ile tespit edilen vücutta çeşitli objektif değişiklikler getirmektedir. Bunlar şunları içerir:

 • Kandaki kantitatif glukoz içeriği. Bu analiz bağımsız olarak verilebilir. Propiska yerine terapiste danışmak ve onun yönünü almak gerekir. Sabahları ve aç karnına çıkarırlar ve sonuçlar kliniğe bağlı olarak bir iki gün içinde hazır olacaktır.
 • Keton cisimleri için örnek. Bu, özel maddeler – keton cisimleri, (proteinlerin parçalanmasının saptanabilir ürünleri) varlığı için kontrol edildiği idrar test testleri. Onların varlığı, diyabetin güvenilir bir göstergesidir.

Tip 2

Tip 2 diyabetin bazı belirtileri ilk türe benzerdir. Bunlar şunları içerir: kaşıntı, ayak uyuşması, aşırı idrara çıkma, aşırı susama ve görüşte düşüş, bu formun özelliği olan spesifik belirtiler vardır.

30 yaşından sonra kadınlarda diyabetin özel belirtileri şöyledir:

 • Osteoporoz.Kemiklerin kırılganlığı kemik dokularının beslenmesindeki eksiklikten kaynaklanır ve yaşlı kadınlar için tipiktir, ancak diyabet onlarca kez yaşlanma sürecini hızlandırır, bu nedenle sorun 30 yıl içinde ortaya çıkabilir.
 • Zayıf kaslar. Diyabetle birlikte, periferik sinir sistemi hasarlıdır, çünkü kas kütlesinin doğru kontrolü imkansızdır.
 • Obezite. İkinci türün SD'si, sahibini hiçbir şekilde kilo vermeyerek ödüllendirir, aksine keskin bir ağırlık kümesiyle ödüllendirir.

Gebe kadınlarda diyabetes mellitusun özellikleri

Bu dönemde diyabet, herhangi bir özel klinik bulgu olmadan gerçekleşir, bu form gestasyonel olarak adlandırılır ve hastalık sadece üçüncü trimesterde tespit edilebilir.

Bu diyabetin en büyük tehsi, oluşmakta olan fetusu etkilemesidir. Hastalık merkezi sinir sistemini etkiler ve bebeğin beyninin yetersiz gelişmesine yol açabilir. Dolaylı belirtiler şunlardır:

 • Ağırlıkta keskin bir artış;
 • Bol idrara çıkma;
 • susuzluk;
 • depresyon;
 • İştah eksikliği.

Hastalık hamilelik sırasında teşhis edildiğinde veya şüphe edildiğinde – doğumdan hemen sonra bebeğin olası anormallikler için tam bir muayeneden geçmesi gerekir. Amacı, süreçler tersine çevrilebilir olduğu sürece bunları zamanında ele almaktır.

Laboratuvarın tanı doğrulaması

Anamnez için herhangi bir tedavinin atanması için yeterli olmadığından, tanının doğrulanmasıyla tam teşhisi yapmak gerekir. İlk olarak, genel testler verirler.

Onların sonuçları hem diyabetin varlığı hem de benzer semptomların ortaya çıkışını kışkırtan hastalıklar-uydular hakkında bilgi verebilir.

Son aşama, glikoz toleranslı bir testtir, şeker içeriği yaklaşık 6 mol olduğunda gerçekleştirilir.

Ek analizler rol oynayabilir:

 • Şeker içeriği için idrar testi;
 • Hemoglobin miktarının belirlenmesi;
 • Kan biyokimyası;
 • Keton testi;
 • Kreatinin içeriği için kan testi.

Sonuç olarak

Artık kadınlarda diyabetin ilk belirtilerini biliyorsunuz, bir hastalığın öznel anamnez ile olasılığını belirlemeniz daha kolay olacaktır. Asıl önemli olan hızlı kararlar almak değil, ilk belirtilerde sakin bir şekilde endokrinolojiye dönüyor, teşhisler yapacak ve tedaviye başlayacaktır.

Videoyu izle: Şeker Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Источник: https://tr.diabetes-education.net/kadinlarda-ilk-belirtiler-ve-diyabet-turleri-nelerdir/

Diyabet Belirtileri

Diyabet Türleri

Diyabet başlangıcı durumunda çok hafif belirtiler yaşamak ya da hiç belirti yaşamamak mümkündür. Bu tür durumlar kişinin diyabete sahip olduğunu bilmesini engelleyebilmektedir. Genellikle tip 2 şeker hastalarında görülen bir durumdur.

Pre-diyabet olarak bilinen ve çoğunlukla tip 2 diyabete yol açan bir durum da belirtiler göstermeyebilir. Tip 2 diyabet belirtileri yavaş yavaş gelişmektedir. (1)

Tip 1 diyabet da fark edilmeyebilir, ancak bunun olma olasılığı daha düşüktür. Diyabet belirtilerinin bazıları aniden ortaya çıkabilir ve bulantı, kusma veya mide ağrısı şeklinde görülebilir.

Herhangi bir diyabet şüphesi varsa veya diyabet belirtilerinden bazıları yaşanıyorsa bir doktora başvurmak önemlidir, çünkü hızlı tanı ve yönetim, ciddi komplikasyonların olasılığını önleyebilmektedir.

Diyabetin en yaygın belirtisi yüksek kan şekeri seviyeleridir. Bu durumda, sık idrara çıkma ve susama yaşanabilmektedir. Dehidrasyon ve yeme sorunları ile ilgili yorulma da yüksek kan şekeriyle ilişkilendirilebilir.

Diyabet nasıl anlaşılır? Diyabetin en yaygın belirtileri şunlardır: (2)

Sık İdrara Çıkma

Günün büyük bir bölümünü tuvalette harcamak ya da devamlı olarak tuvalete gitme ihtiyacı hissetmek diyabet belirtilerinden biridir.  Kanda çok fazla glikoz (şeker) olduğu zaman daha sık idrara çıkma yaşanmaktadır.

Vücut insülin üretmiyorsa ya da üretilen yeterli değilse, böbrekler şekeri kana geri filtre edemez. Böbrekler, şekeri sulandırmak için kandan su alır ve bu da mesanenizi doldurur. (3)

Çok Susama

Her zamankinden daha fazla idrara çıkıldığı için vücut kaybettiği sıvıya tekrar ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle de şeker hastası her zamankinden çok daha fazla su içmektedir. Normalden çok susamak diyabet belirtilerinden biri olarak görülmektedir.

Sık Acıkma

Kanda bulunan insülin düzgün çalışmadığında ya da hiç üretilmediğinde hücreler ihtiyaç duyduğu enerjiyi bulamamaktadır. Bu durumda vücut daha fazla enerji bulmak için sık acıkarak tepki vermektedir. Yani, diyabet durumunda sık sık acıkmak bir belirti olarak görülebilmektedir. (4)

Kilo Alma

Vücudun enerji ihtiyacını karşılamak için oluşturduğu acıkma hissi normalden daha fazla yemek yemeye neden olabilmektedir, bu nedenle, kilo almak da bir diğer diyabet belirtisi olabilir.

Kilo Kaybı

Bu durum özellikle, tip 1 diyabet olan insanlar arasında daha sık görülür. Vücudunuz insülin yapamadığından, başka bir enerji kaynağı bulacaktır. Kas dokusu ve yağ enerji için parçalanacaktır. Tip 1 daha ani bir başlandığı ve Tip 2 çok daha kademeli ilerlediği için Tip 1 durumunda kilo kaybı daha belirgindir. (5)

Yorgun Hissetme

İnsülin düzgün çalışmadığında veya hiç bulunmadığında, şeker hücrelere girememektedir ve bu durumda da enerji sağlamamaktadır. Sonuç olarak, kişi kendini yorgun ve huzursuz hissetmektedir.

Sinirlilik

Sinirlilik ise enerji yetersizliğinden kaynaklanabilmektedir.

Görme Problemleri

Bunun nedeni, dokuların göz merceklerinden çekilmesidir. Neticesinde gözün odaklanma yeteneği etkilenir. Doğru tedavi ile bu durum tedavi edilebilir. Körlük veya devam eden görme problemlerinin görülebileceği ciddi vakalar da bulunmaktadır. (6)

Geç İyileşen Kesikler ve Yaralar

Diyabet durumunda vücutta oluşan kesikler ve morluklar normalden çok daha uzun bir zamanda iyileşmektedir. Vücutta bulunan fazla şeker vücudun iyileşme kabiliyetini zayıf düşürebilir.

Sık Enfeksiyon Yaşama

Vücutta normalden daha fazla şeker olduğunda, bu durum vücudun enfeksiyonlardan kurtulma yeteneğini etkilemektedir. Şeker hastası olan kadınlar mesane ve vajinal enfeksiyonlardan kurtulmada oldukça sorun yaşayabilmektedir. (7)

Kaşıntı

Cilt üzerinde yaşanan kaşıntı bazen diyabetin bir belirtisi olarak ortaya çıkabilir.

Dişeti Problemleri

Dişetlerinde sık olarak yaşanan kızarıklık ya da şişme diyabetin bir belirtisi olabilir. Dişetlerinde gevşemeler de meydana gelebilir. Diğer yandan, dişeti hastalıkları ya da dişeti enfeksiyonları da yaşanabilmektedir. (8)

Cinsel İsteksizlik

Eğer 50 yaş üzerindeyseniz ve sürekli olarak cinsel isteksizlik yaşıyorsanız, bu durum diyabetin bir belirtisi olabilir.

El ve Ayaklarda Uyuşukluk ya da Karıncalanma

Vücutta normalden çok daha fazla şeker varsa, bu sinirleri besleyen küçük kan damarlarına hasar görebilir. El ve ayaklarda karıncalanma veya uyuşukluk meydana gelebilir. (9)

Diyabet Nedir?

Diyabet, kandaki şeker seviyesinin çok yüksek olduğunda ortaya çıkan bir hastalıktır. Kan şekeri vücudun ana enerji kaynağıdır ve yediğiniz gıdalardan gelmektedir.

Pankreas tarafından üretilen bir hormon olan insülin, gıdalardan enerji almak için hücrelerinize girmesine yardımcı olur. Bazen vücudunuz yeterli insülini yapamaz ya da insülini iyi kullanmaz.

Bu durumda, şeker daha sonra kanınızda kalır ve hücrelerinize ulaşamaz.

Zamanla, kandaki çok fazla şeker sağlık problemlerine neden olabilir. Diyabetin kesin bir tedavisi olmasa da, diyabetinizi idare etmek için bazı adımlar atabilir ve sağlıklı kalabilirsiniz. (10)

Diyabet nedir hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

Diyabet Nedenleri

Diyabet neden olur? Kandaki şeker miktarı genellikle pankreas (midesinin arkasında bulunan bir bez) tarafından üretilen “insülin” adı verilen bir hormon tarafından kontrol edilmektedir.

Gıda sindirildiğinde ve kan dolaşımına girdiğinde, insülin şekeri kandan çıkarır ve enerji üretmek üzere parçalara bölündüğü hücrelere gönderir.

Ancak, diyabet olması durumunda, vücut şekeri enerjiye bölebilir. Bunun nedeni, şekeri taşımak için yeterli insülin bulunmaması ya da üretilen insülinin düzgün çalışmamasıdır. Kan içinde oluşan şeker yüksek kan şekeri seviyelerine neden olur. (11)

Diyabet nedenleri daha fazlası için

Diyabet Tedavisi

Diyabet nasıl geçer? Tip 2 diyabet yaşam tarzı değişiklikleri, özellikle de egzersizle kilo kaybı ve daha sağlıklı gıdalar tüketme ile tersine çevrilebilir. Bazı tip 2 diyabet vakaları kilo kaybı cerrahisi ile de tedavi edilebilir. Ancak, Tip 1 diyabet için herhangi bir tedavi yöntemi bulunmamaktadır.

Tip 1 diyabetin veya tip 2 diyabetin tedavisi, ilaçlar, diyet ve kan şekeri seviyesini kontrol etmek için egzersiz yapmayı içermektedir.

Kan şekeri, kolestrol ve tansiyon düzeyleriniz üzerinde daha iyi kontrol sahibi olmak böbrek hastalığı, göz hastalıkları, sinir sistemi hastalıkları, kalp krizi ve felç riskini azaltmanıza yardımcı olmaktadır.

Diyabet komplikasyonlarını önlemek için, yılda en az iki ile dört kez doktorunuza başvurun. Sahip olduğunuz herhangi bir sorun da varsa, bu konu hakkında doktorunuzdan bilgi alın. (12)

Diyabet Ameliyatı

Tip 1 diyabetin bazı komplikasyonları ameliyatla tedavi edilir. Pankreas ameliyatı da bunlardan biridir. (13)

Tip 2 diyabetin tedavisi için herhangi bir ameliyat bulunmamaktadır, ancak tetikleyici faktörleri kontrol altına almak için diğer tıbbi koşullara ameliyat uygulanabilmektedir. Örneğin, obezite problemi varsa mide cerrahisinden (bariatrik cerrahi) yararlanılmaktadır. (14)

Diyabet İçin Hangi Doktora Gidilir?

Diyabet teşhisi ve tedavisi için aile hekimi, dâhiliye uzmanı (iç hastalıkları uzmanı), çocuk doktoru, endokrinolog (metabolizma hastalıkları uzmanı) ve diyetisyenden yardım alabilirsiniz. (15)

Detaylı bilgi almak için bakınız: diyabet tedavisi

Источник: https://www.acil.net/diyabet-belirtileri/

Çocuklarda Diyabet Türleri, Belirtileri ve Diyabet Tedavisi

Diyabet Türleri

Medical Park Samsun Hastanesi Çocuk Endokrinolojisi Kliniği'nden Uzm. Dr. Figen Günindi “çocuklarda diyabet” hakkında bilgi verdi.

Dr. Günindi, “Diyabet insülin üretimi salınımı veya etkisinde yetersizlik sonucu ortaya çıkan kan şekeri yüksekliği ile karakterize kronik seyirli bir hastalıktır.

İnsülin kandaki şekerin hücre içine girmesi ve enerji olarak kullanılmasını sağlayan Anahtar hormondur ve pankreas tarafından üretilir.

Pankreas yeterli insülin üretemediği zaman şeker hücre içine giremez ve enerjiye dönüşemez. Kan şekeri yükselmeye başlar ve diyabet gelişir” dedi.

ÇOCUKLARDA DİYABET TÜRLERİ

Çocuklarda ve genç erişkinlerde en sık rastlanan diyabet tipinin, Tip1 diyabet olduğunu söyleyen Uzm. Dr. Günindi “Ancak obezite sıklığındaki artış nedeniyle çocuklarda Tip2 Diyabet riski de artmaktadır.

Bunların dışında yenidoğan döneminde ortaya çıkan neonatal diyabet, gebelikte ortaya çıkan Gestasyonel Diyabet ve tek gen hastalığına bağlı (MODY) diyabet tipleri de bulunmaktadır. Ülkemizde, çoğu Tip1 diyabet olmak üzere her yıl bin 700 civarında çocuk ve ergene diyabet tanısı konulmaktadır” şeklinde konuştu.

TİP1 DİYABET NASIL ORTAYA ÇIKAR?

Tip1 diyabetin çeşitli faktörlere bağlı olarak ortaya çıktığını dile getiren Günindi, “Doğuştan var olan, diyabete yatkınlık sağlayan doku grupları diyabet gelişme riskini artırır.

Bizi hastalıklardan koruyan bağışıklık sistemimiz bazı durumlarda insülin salgılayan hücreleri yabancı algılayarak yok edebilir. Bunun dışında diyabete genetik yatkınlığı olan kişilerde virüslere bağlı enfeksiyonlar, gıdalardaki katkı maddeleri, stres, diyabeti başlatan tetikleyici faktör olabilir.

Yakın akrabalarında (anne, baba, kardeş, çocuk) Tip1 diyabet olan kişilerde diyabet gelişme riski daha fazladır” diye konuştu.

DİYABETİN BELİRTİLERİ

Diyabetli çocukların pankreaslarında, insülin üreten hücrelerin tahrip olması nedeniyle insülin üretilemediğini söyleyen Dr. Günindi,

“İnsülin eksikliği nedeniyle vücut şekeri kullanamaz ve kan şekeri yükselir. Fazla şekeri atmak için sık ve bol idrar çıkarma başlar. Sıvı kaybı nedeni ile ağız kuruluğu ve susama hissi olur.

İdrarla kaybedilen sıvı kaybını gidermek için çok Su içme, gece idrara çıkma, daha önce idrar kaçırmayan çocuklarda gece işemesi başlar.

Şeker enerji kaynağı olarak kullanılamadığı için sık yemek yemeye rağmen açlık hissi olur.

Vücut enerji üretmek için kendi yağ ve proteinini yakar, yağ ve kas dokusu yıkımına bağlı kilo kaybı gelişir. Gece sık uyanma, şeker yüksekliği, enerji eksikliğine bağlı halsizlik, çocukta davranış değişikliklerine neden olabilir. Bu belirtiler genellikle bir aydan kısa sürelidir.

Fark edilmediği veya zamanında tanı konmadığı durumda bulantı, kusma, karın Ağrısı, dalgınlık, hızlı ve derin solunum, ağızda Aseton kokusu ve ardından diyabetik ketoasidoz denilen koma hali gelişir. İnatçı enfeksiyonlar ve tekrarlayan mantar enfeksiyonları, özellikle bebeklerde düzelmeyen bez bölgesi dermatiti, ergenlik öncesi kızlarda vajinal kandidiyazis diğer belirtilerdir” dedi.

DİYABETİ NASIL TANIRIZ?

Diyabet tanısının açlık, tokluk veya rastlantısal olarak bakılan kan şekerinin düzeyine göre konulduğunu belirten Dr. Günindi, “Normal kan şekeri değerleri en az 8 saatlik açlık sonrası 80-100 mg/dl arasında, toklukta (yemekten 2 Saat sonra) 140 mg/dl altında olmalıdır.

Açlık kan şekeri 126 mg/dl üzerinde veya Oral Glukoz Tolerans Testinin 2. saatinde 200 mg/dl üzerinde olması; bunun dışında çok su içme, çok idrar çıkarma şikayetleri olan kişilerde herhangi bir zamanda ölçülen kan şekerinin 200 mg/dl üzerinde olması diyabet olarak tanımlanır” şeklinde konuştu.

ÇOCUKLARDA DİYABET TEDAVİSİ

Tip1 diyabette insülin eksikliğinin olduğunu ve ihtiyaç olan insülinin dışarıdan verilmesi gerektiğini söyleyen Uzm. Dr. Günindi

“Sağlıklı kişilerde açlıkta sürekli olarak aynı düzeyde (bazal) ve yemek sonrası kan şekerinin yükselmesini önlemek için hızlıca ve bol miktarda (bolus) insülin salgısı olmaktadır. Diyabetli kişilerde insülin tedavisi fizyolojik insülin salınımına en uygun şekilde kullanılmaktadır.

Ülkemizde rekombinan DNA tekniği ile elde edilen insülin analogları kullanılmaktadır. Sığır ve domuz insülini ile domuzdan elde edilen semisentetik insülin kullanılmamaktadır. İnsülin hayati bir hormondur ve bağımlılık yapmaz.

Tip1 diyabet kronik bir hastalıktır ve sürekli insülin tedavisi yanında, diyabetik hasta ve ailesinin eğitimi, beslenme planlaması ve egzersiz tedavinin önemli bileşenleridir.

Diyabet eğitimine, insülin tedavisine eşdeğer bir önem verilmelidir” açıklamalarında bulundu.(İHA)

Источник: https://www.diyadinnet.com/saglik-1860-cocuklarda-diyabet-turleri-belirtileri-ve-diyabet-tedavisi

Diyabet Nedir? Diyabet Türleri Nelerdir?

Diyabet Türleri

Günümüzde milyonlarca kişi diyabet ya da halk arasında bilinen adıyla şeker hastalığı kaynaklı birçok sağlık sorunu yaşamaktadır. Peki diyabet (şeker hastalığı) hakkında yeterli bilginiz var mı? Diyabet (Şeker hastalığı) türlerini biliyor musunuz?

Hem ülkemizde hem de dünyadaki diğer ülkelerde milyonlarca insan için birçok sağlık sorununa yol açan diyabet ile ilgili birçok kişi yeterli bilgiye sahip değil. Bu içerikte ise diyabet nedir ve diyabet türleri nelerdir sorularının cevaplarını bulabilirsiniz.

Diyabet Türleri Nelerdir?

Şeker hastalığının en yaygın türleri tip 1, tip 2 ve gestasyonel (hamilelik) olarak sınıflandırılabilir.

Tip 1 Diyabet (Şeker Hastalığı)

Tip 1 şeker hastası iseniz malesef vücudunuz insülin üretemez. Bağışıklık sisteminiz pankreasa saldırır ve insülin üreten hücreleri öldürür.  Tip 1 şeker hastalığı genellikle çocuklar ve genç yetişkinlerde teşhis edilmesine karşın her yaşta ortaya çıkabileceği için dikkat edilmesi gerekmektedir. Tip 1 şeker hastası olan kişiler hayatları boyunca her gün insülin almak zorundadırlar.

Bu içeriğe göz atın:  Intermittent Fasting Diyet Programı Nedir?

Bu içeriğe göz atın: Tip 1 Diyabet Nedir? Tip 1 Diyabet Belirtileri Nelerdir?

Tip 2 Diyabet (Şeker Hastalığı)

Tip 2 şeker hastası iseniz bu vücudunuzun insülini yeterince üretemediği veya kullanamadığı anlamına gelmektedir. Çocukluktan itibaren her yaşta tip 2 şeker hastalığı ortaya çıkabilmesine rağmen ağırlıklı olarka orta yaşlı ve yaşlı kişilerde daha çok görülür. Tip 2 şeker hastalığı ise en yaygın şeker hastalığı türüdür.

Bu içeriğe göz atın: Tip 2 Diyabet Nedir? Tip 2 Diyabet Belirtileri Nelerdir?

Gestasyonel (Hamilelik) Diyabet (Şeker Hastalığı)

Hamilelik diyabeti hamile kadınlarda görülmesi muhtemel bir şeker hastalığı türüdür. Genellikle hamilelik diyabet bebek doğduktan sonra ortadan kalkar. Ancak bir kere hamilelik diyabeti geçirdiyseniz tip 2 şeker hastalığı geçirme ihtimaliniz daha yüksektir. Bu nedenle hamilelik sırasında teşhis edilen şeker hastalığının aslında tip 2 şeker hastalığı olduğu konusunda da görüşler vardır.

Bu üç tip şeker hastalığının dışında kalıtsal bir diyabet türü olan monogenik ve kistik fibroz adı verilen şeker hastalığı türleri de bulunmaktadır.

Diyabet (Şeker Hastalığı) Ne Kadar Yaygındır?

Amerika Birleşik Devletleri’nde 2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre 30.3 milyon yani toplam Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun %9.4’ü şeker hastasıdır. Bu hastaların ise %25’inden fazlası da şeker hastası olduğunun farkında değildir. Toplam şeker hastalarının %90-95’i ise tip 2 şeker hastasıdır. Türkiye’de ise 6 milyondan fazla şeker hastasının olduğu belirtilmektedir.

Tip 2 şeker hastalığının en yaygın tür olduğu düşünüldüğünde bu tür şeker hastası olma ihtimali olan kişilerin son derece dikkatli olması gerekmektedir.

Fiziksel hareketsizlik, etnik köken ve yüksek tansiyon gibi sorunlar tip 2 şeker hastalığının gelişmesine neden olabilir. Eğer gizli şekeriniz varsa veya hamilelik şekeri geçirdiyseniz daha da dikkatli olmanız gerektiğini asla unutmayın.

Diyabet (şeker hastalığı) hastası olan kişiler ise aşağıda sıralanan hastalık veya sağlık sorunlarını yaşayabilirler.

 • Kalp hastalıkları
 • Felç, inme
 • Böbrek hastalıkları
 • Diş hastalıkları
 • Sinir hastalıkları
 • Ayak bölgesinde sağlık sorunları

Bu içeriğe göz atın: Sırt Ağrısı ve Sağlıklı Bir Omurilik İçin 6 Öneri

Kaynaklar

[1] Centers for Disease Control and Prevention. National diabetes statistics report, 2017. Centers for Disease Control and Prevention website. www.cdc.gov/diabetes/pdfs/data/statistics/national-diabetes-statistics-report.pdf (PDF, 1.3 MB) . Updated July, 18 2017. Accessed August 1, 2017.

[2] What is Diabetes?. https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/what-is-diabetes

 • Diyabet Nedir? Diyabet Türleri Nelerdir? içeriği ile ilgili değerlendirmelerinizi ve aklınıza takılan soruları yorum bölümü aracılığı ile paylaşabilirsiniz.

Not: Tüm antrenman programları, diyet programları, egzersizler ve hareketler tamamen öneri amaçlıdır. Spor yapmadan önce mutlaka bir uzmana danışılması gerekir.

Источник: https://www.kasveguc.com/diyabet-nedir-diyabet-turleri-nelerdir/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть