Diyabetik Ayak Bakımı

Acıbadem Sağlık Grubu | Acıbadem

Diyabetik Ayak Bakımı
Acıbadem Üniversitesi, 2007 yılında Acıbadem Sağlık ve Eğitim Vakfı tarafından kurulan sağlık alanında tematik bir üniversitedir.

Sağlık hizmetlerinde 25 yılı aşkın deneyim ve bilgi birikimiyle oluşan Acıbadem kültürünü yükseköğretime taşıyan üniversite; güçlü akademik kadrosu, gelişmiş teknolojik altyapısı ile alanında donanımlı ve sürekli gelişime açık sağlık profesyonelleri yetiştirmeyi hedefliyor.

Araştırma odaklı Acıbadem Üniversitesi’ndeki dünyadaki en kapsamlı kilinik simülasyon eğitim merkezlerinden biri olan CASE’te, öğrencilerin yanı sıra sağlık profesyonelleriyle de eğitimler gerçekleştiriyor.

Acıbadem'in Öncüsü Yenilendi

Hizmet alanını 2.5 katına çıkararak Acıbadem Sağlık Grubu'nun en büyük hastanesi olan Acıbadem Maslak 364 yatak kapasitesiyle hizmet veriyor. Tıbbın tüm alanlarında hizmet sunan Acıbadem Maslak Hastanesi’nde radyoterapi cihaz parkı ile kanser alanında da tanı ve tedavi hizmetleri yürütülüyor.

SAYILARLA ACIBADEM SAĞLIK GRUBU

 • YILLIK ORTALAMA HASTA SAYISI

KİŞİSEL VERİLERİN ELDE EDİLMESİ VE İŞLENMESİ İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME FORMU

Acıbadem Sağlık Hizmetleri ve Ticaret A.Ş. (“Acıbadem”) ve Acıbadem’in hakim ve bağlı şirketleri (hepsi birlikte “Acıbadem Grubu” olarak anılacaktır.

) tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verileriniz, aşağıda açıklanan çerçevede ve 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu, 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuata uygun olarak işlenebilecektir.

1. Kişisel Verilerin elde Edilmesi, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz Acıbadem Grubu tarafından sağlanmakta olan kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçlarıyla ve Acıbadem Grubu şirketlerinin faaliyet konularına uygun düşecek şekilde; sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, çağrı merkezi, internet sitesi, sözlü, yazılı ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir. Sağlık verileriniz başta olmak üzere özel nitelikli kişisel verileriniz ve genel nitelikli kişisel verileriniz, Grup tarafından aşağıda yer alanlar dâhil ve bunlarla sınırlı olmaksızın bu maddede belirtilen amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenebilmektedir:

 • Kimlik bilgileriniz: Adınız, soyadınız, T.C. Kimlik numaranız, pasaport numaranız veya geçici TC Kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyetiniz, sigorta veya hasta protokol numaranız ve sizi tanımlayabileceğimiz diğer kimlik verileriniz.
 • İletişim Bilgileriniz: Adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz ve sair iletişim verileriniz, müşteri temsilcileri ya da hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tutulan sesli görüşme kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz.
 • Muhasebesel Bilgileriniz: Banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz.
 • Hastane veya tıp merkezlerimizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz.
 • Otoparkı kullanmanız halinde araç plaka veriniz.
 • Sağlık Bilgileriniz: Laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz, check-up bilgileriniz, reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel verileriniz.
 • www.acibadem.com.tr sitesine veya www.acibadem.com.tr/AcibademOnline/TR/MainPage adresine gönderdiğiniz veya girdiğiniz sağlık verileriniz ve sair kişisel verileriniz.
 • Acıbadem’e veya Acıbadem Grup şirketlerinden herhangi birine iş başvurusunda bulunmanız halinde bu hususta temin edilen özgeçmiş dâhil sair kişisel verileriniz ile Acıbadem Grubu çalışanı ya da ilişkili çalışan olmanız halinde hizmet akdiniz ve işe yatkınlığınız ile ilgili her türlü kişisel verileriniz.

Acıbadem Grubu tarafından elde edilen her türlü kişisel veriniz (Özel nitelikli kişisel veriler de dahil fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) aşağıdaki amaçlar ile işlenebilecektir:

 • Kimliğinizi teyit etme,
 • Kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi.
 • İlgili mevzuat uyarınca Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Hastane ve Tıp Merkezlerimizin iç işleyişi ile günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi.
 • Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması.
 • İlaç temini.
 • Randevu almanız halinde randevu hakkında sizi haberdar edebilme.
 • Risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapma.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, müstehaklık sorgusu kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması.
 • Araştırma yapılması.
 • Yasal ve düzenleyici gereksinimlerin yerine getirilmesi.
 • Sağlık hizmetlerinin finansmanı kapsamında özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgileri paylaşma.
 • Kalite, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi.
 • Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması ve anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi.
 • Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi.

İlgili mevzuat uyarınca elde edilen ve işlenen Kişisel Verileriniz, Acıbadem veya Acıbadem Grubu’na ait fiziki arşivler ve/veya bilişim sistemlerine nakledilerek, hem dijital ortamda hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilecektir.

2. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, Kanun ve sair mevzuat kapsamında ve yukarıda yer verilen amaçlarla Acıbadem ve Acıbadem Grubu tarafından Acıbadem Grubu’na dahil olan şirketler ile, Özel sigorta şirketleri, Sağlık bakanlığı ve bağlı alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve sair kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Mahkemeler ve her türlü yargı makamı, merkezi ve sair üçüncü kişiler, yetki vermiş olduğunuz temsilcileriniz, avukatlar, vergi ve finans danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler dâhil sağlık hizmetlerini yukarıda belirtilen amaçlarla geliştirmek veya yürütmek üzere işbirliği yaptığımız iş ortaklarımız ve diğer üçüncü kişiler ile paylaşılabilecektir.

3. Kişisel Veri Elde Etmenin Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı, görsel ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar ve Acıbadem’in faaliyet konusuna dahil her türlü işin yasal çerçevede yürütülebilmesi ve bu kapsamda Acıbadem’in akdi ve kanuni yükümlülüklerini tam ve gereği gibi ifa edebilmesi için toplanmakta ve işlenmektedir. İşbu kişiler verilerinizin toplanmasının hukuki sebebi;

 • 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu,
 • 3359 sayılı Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu,
 • 663 sayılı Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname,
 • Özel Hastaneler Yönetmeliği,
 • Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği,
 • Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleridir.

Ayrıca, Kanun’un 6. maddesi 3.

fıkrasında da belirtildiği üzere sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

4. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklarınız

Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel sağlık verilerine erişim ve bu verileri isteme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesine ve/veya kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesine ilişkin işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme hakkını haizsiniz.

Mezkûr haklarınızdan birini ya da birkaçını kullanmanız halinde ilgili bilgi tarafınıza, açık ve anlaşılabilir bir şekilde yazılı olarak ya da elektronik ortamda, tarafınızca sağlanan iletişim bilgileri yoluyla, bildirilir.

5. Veri Güvenliği

Acıbadem, kişisel verilerinizi bilgi güvenliği standartları ve prosedürleri gereğince alınması gereken tüm teknik ve idari güvenlik kontrollerine tam uygunlukla korumaktadır. Söz konusu güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak muhtemel riske uygun bir düzeyde sağlanmaktadır.

6. Şikayet ve İletişim

Kişisel verileriniz teknik ve idari imkânlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak;

 • (i) Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 49 Altunizade, Istanbul, Türkiye adresine kargo ile ıslak imzanızı taşıyan bir dilekçe ile “Kurumsal Sekretarya” departmanı dikkatine Zarfına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Bilgi Talebi” yazılarak gönderebilirsiniz,
 • (ii) Noter kanalıyla gönderebilir,
 • (iii) acibademsaglik@hs02.kep.tr adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi veya sistemimizde kayıtlı elektronik e-posta adresiniz aracılığıyla ve/veya
 • (iv) Acıbadem’e hitaben yazdığınız “word veya pdf.” formatındaki bir dosyayı güvenli eimza ile imzalayarak kisiselveri@acibadem.com ‘a e-posta’nın konu kısmına “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Bilgi Talebi” yazarak iletebilirsiniz.

Kanun kapsamındaki taleplerinizi, https://www.acibadem.com.tr/acibademonline/hastaverilerinkorunmasi.html web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak ve formda belirtilen usullerle tarafımıza iletmenizi rica ederiz.

Daha iyi bir deneyim için konum izni vermelisiniz.

Источник: https://www.acibadem.com.tr/ayaksagligi/diyabetik-ayak-bakimi.asp

Diyabet Hastalığında Doğru Ayak Bakımı Çok Önemli

Diyabetik Ayak Bakımı

Son yıllarda tüm dünyada hızla yaygınlaşan diyabet yani halk arasında bilinen adıyla şeker hastalığı tüm vücut sistemlerini olumsuz etkilerken, ayaklarda da çeşitli sorunlara neden olabiliyor.

Diyabet hastalarının doğru ayak bakımı konusunda bilinçli olması ve gerekli uygulamaları yapması önem taşıyor. Memorial Şişli Hastanesi Yara Analizi ve Tedavi Merkezi’nden Prof. Dr.

Orhan Babuçcu, diyabetik ayak konusunda dikkat edilmesi gereken noktalar hakkında bilgi verdi.

Diyabet hastalığı, kan şekerinin yüksek olmasının ötesinde bir tablodur çünkü tüm vücudu etkileyen sistemik bir rahatsızlıktır. Tüm dokular etkilenmektedir ancak damarlar ve sinirlerin etkilenmesi sonucu ciddi arazlar meydana gelir. Böbrekler, gözler, kalp, bağ dokusu gibi organlar tehdit altındadır.

Ayağım sağlıklı mı?

Diyabet hastalığı olan kişilerde ayaklarda her zaman bir sorun olur diye şart yoktur. İyi ve bilinçli bir bakım ile normal ve sağlıklı ayaklara sahip olmak mümkündür.

Peki diyabetli bir hastanın “ayağım normal, bir sorun yok” diyebilmesinin koşulları nelerdir ? Aslında bu soru ve cevabı hayatidir, zira olumsuz bir yanıt ayakta yara olmasa bile her zaman bir uzmana başvurmayı gerektirir.

Nelere dikkat etmeliyim?

Her şeyden öte ayaklarda his kaybı, uyuşma, yanma ya da karıncalanma var mı? Bunlar varsa diyabet hastalığının ayağa giden sinirleri etkilemeye başladığı anlaşılabilir.

Ayağımız daima buz gibi mi? Rengi soluk ya da aşırı mor mu? Ayaklarınızda dayanılmaz ağrılar oluyor mu?

Tüm bunların başka nedenleri de olabilir, ama bu şikayetleriniz varsa ayağınıza yeterli kan gitmiyor olabilir.

Ayağınız ile ilgili herhangi bir ortopedik sorun var mı? Örneğin ayak parmaklarında belirgin yamulma, çaprazlanma ya da düz tabanlık gibi sorunlar var mı?

Tüm bu şekil bozuklukları ayakta yara ya da nasır oluşumuna neden olabilir.

Ayakta nasır var mı?

Nasır tek başına ayakta yara oluşumuna neden olabilir. Nasırı çorabın içindeki bir çakıl taşı gibi düşünebiliriz. Alttaki dokuya baskı yaparak yaraya neden olur. Tırnakların sağlığı iyi mi? Diyabetli hastaların ayak yaralarının önemli bir kısmı tırnak sorunları nedeni ile oluşur. Mantarlı, şekli bozuk tırnakların tedavisi şarttır.

Tırnak kesiminde dikkate edilecek konular ileride anlatılacaktır. Cilt sağlıklı mı? Kurumuş, kabuklanmış ya da çatlamış bir cilt enfeksiyona ve yaralara davetiye çıkarır.Ayakta şişme, kızarma var mı? Olası bir enfeksiyona karşı uyanık olunmalı.

Tüm bu sorunlara cevabınız “hayır” ise ya da bazı sorunlar var ama tedavi altında ise ayağınızı nasıl sağlıklı şekilde koruyabilirsiniz bunun planlanması gerekiyor.

Sağlıklı ayağın şartları nelerdir?

Ayak sağlığının korunmasının mekanik kontrol, metabolik kontrol ve davranış kontrolü olmak üzere 3 koşulu vardır.

Mekanik kontrol nedir?

Ayağın her türlü darbeden, hasardan korunması için gerekli önlemlerin alınmasıdır. Bunların başında doğru ayakkabı seçimi ve ayak bakımı gelir.

Ayakkabı alırken nelere dikkat etmeliyim?

• Her şeyden önce ayakkabı almaya akşamüstü gidin, bu anlarda ayaklarınız maksimum şişmiş olacaktır. Yani bu haldeyken bir ayakkabının size “rahat” gelmesi gerekir.• Ayakkabı “ayak” şeklinde olmalıdır. Moda olduğu için seçilen rahatsız ayakkabılar ayağınızda yaralara neden olabilir.

• Ayakkabının burnu, içerisinde parmakların rahatça hareket edebileceği şekilde geniş olmalıdır. • Topuğunuz ayakkabının topuk kısmına tam oturmalıdır, ne çok gevşek nede çok sıkı olmamalıdır. • Topuklar 5 cm den daha alçak olmalıdır. • Ayakkabının tabanı yumuşak ve düzgün olmalıdır.

• Bağcıklı ya da cırt cırtlı ayakkabıları seçin, bu sayede ayağınız ayakkabı içerisinde daha sağlam durur.• Yüksek topuklu kadın ayakkabılarından (özellikle üst tarafı açık olan klasik modellerden) ve ayağa kolayca giyilen patik tarzı ayakkabılardan kaçının. İlkinde ayağınız çok sıkışacak, ikincisindeyse yürürken devamlı bir şekilde ayakkabı ile ayak arasında sürtünme olacaktır.

• Spor ayakkabı eğer yeterince rahat ve derinse, tabanı yastıklıysa ve ayakkabı tabanı basıncı dağıtıcı şekilde kavisli tasarlandıysa bağcıkları iyice bağlanmak şartıyla yararlıdır. Aksi takdirde kalitesiz ince tabanlı spor ayakkabı “görünümlü” bir ayakkabı ayağınıza büyük zarar verebilecektir.

• Eğer ayakkabı ayağınızda ağrıya, kızarmalara, su toplamalara neden oluyorsa bu ayakkabı asla bir daha kullanılmamalıdır. Günümüz koşullarında lüks bir uyarı olarak görünse de ayağınız bir ayakkabıdan daha değerlidir.

• Sıcak iklimlerde terlik tercih edilebilir ancak terlikte yürürken ayakla terlik arasında aşırı sürtünme oluşur, bir diğer teh de açıkta kalan ayağa bir şey batması yada kesmesidir. • Ayakkabıyı daima çorapla giyin, bu sürtünmeyi azalttığı gibi terin ayağınıza zarar vermesini belirli bir yere kadar önleyecektir.

• Ayakkabınızı giymeden önce çıkardıktan sonra içini kontrol edin, yabancı cisim yada taş olmamasına dikkat edin.

Çorap alırken ve giyerken nelere dikkat etmeliyim?

• Çoraplarınız mümkün olduğu kadar emici kumaştan yapılmalıdır, pamuklu çorap iyi bir seçenekken naylon çoraplar önerilmemektedir. • Çorapların lastiği sıkı olmamalıdır, ayak bileğinizde ya da baldırınızda kan dolaşımını engelleyici bir bant oluşturmamalıdır.

• Dikişleri çok kaba olan çorapları ters yüz edip giyin ya da mümkünse giymeyin.

• Çok büyük bir engel yoksa çoraplarınızın mümkün olduğu kadar açık renk olmasını tercih edin ve her akşam ayağınızdan çıkarttığınızda tüm yüzeyini kontrol edin.

Sizin fark etmediğiniz ufak yaralar çorapta iz bırakır.

Tırnak bakımında dikkat edilecek noktalar nelerdir?

• Tırnak bakımı denilince aklımıza ilk gelen şey elbette tırnak kesimidir. Bu işlem sırasında dikkat etmemiz gereken noktalara geçmeden önce kimlerin kendi tırnaklarını kesebileceğini belirtmekte fayda var.

• Aşağıdaki tüm şartlar karşılanmalı. Biri dahi eksik olsa kişiler yardım almalı.

* Tırnakta hiçbir hastalık ve ağrı olmamalı * Hasta ayaklarını ve tırnaklarını net olarak görebilmeli* Ayağına erişebilmeli* Doğru tırnak kesim tekniğini biliyor olmalı* Ellerinde tırnak makasını kullanmasını engelleyecek bir durum olmamalı* Kendi bakımını yapabilecek bilinç ve ruh durumuna sahip olmalı.• Tırnaklar banyodan ya da duştan sonra kesilmeli. Sıcak su tırnakları yumuşatır ve kolay kesilir.• Bu iş için tasarlanmış tırnak makaslarını tercih edin, normal makaslarla kendinize zarar verme ihtimaliniz yüksek. • Tırnaklarınızın ayak parmağının ucundan daha fazla uzamasına izin vermeyin. Aksi takdirde ayakkabı yaraları olabilir. • Tırnaklar düz ya da çok hafif kıvrımlı şekilde kesilmeli.• Tırnak köşeleri etten çıkartılıp kesilmemeli.• Tırnaklar çok kısa kesilmemeli.• Tırnaklarınızı ve içindeki kirleri temizlemek için yumuşak bir fırça kullanın. • Tırnak tek parça halinde kesilmek yerine küçük parçalar halinde dikkatlice kesilmelidir.• Tırnak kesilirken tırnak yatağına zarar verilmemeli.• Tırnaklar düzenli olarak kesilmeli.

• Eğer tırnak kesimi ağrılı ve zor hale gelirse mutlaka yardım istenmeli.

Tırnaklarım sağlıklı mı?

• Tırnaklarda pek çok hastalık olabilir, ya da tırnaklar vücudun başka yerinde olan bir hastalığın işaretlerini taşıyabilir.

• Tırnaklardaki şekil bozukluğu ve boynuz benzeri uzamalar kendi başına hastalık olmasa bile ayakkabı içerisinde çok tehli sonuçlar doğuracak yaralara neden olabilir. • Tırnakta renk değişimi ve şekil bozukluğu mantar hastalığı nedeniyle olabilir.

Bu durumda uygun tedavi almak için doktora başvurun.

• Tırnak batması her zaman çok ciddiye alınmalı, mutlaka tıbbi yardım alınmalı.

Ayak derimin bakımında nelere dikkat etmeliyim?

• Ayaklarımızı her gün ılık su ile yıkayalım ve parmak araları dahil iyice kurulayalım.• Yıkarken daima yumuşak ve cildi kurutmayan sabun kullanın. Sabunlama bittikten sonra çok iyi durulayın.• Gerek yıkarken, gerek durulurken, gerekse kurularken parmak aralarına çok dikkat edilmeli. Parmaklar hafifçe birbirinden ayrılmalı.

Kaba hareketler parmak arasındaki narin deriyi kolaylıkla yırtabilir.• Ayağınız uzun süre suda tutmayın, bu düşündüğünüzün aksine ayak derinizi daha da kurutur. • Diyabetik hastalarda ayak derisi kuru olma eğilimindedir. Bu durum deride çatlaklara yol açar ve bu çatlaklardan giren mikroplar ciddi enfeksiyonlara neden olabilir.

• Ayak derimizde kuruluk varsa nemlendirici kullanmalıyız. Burada önemli olan parmak aralarına nemlendirici uygulanmamasıdır. Aksi halde bu bölgeler çok ıslak kalır ve mantar olabilir.• Ayaklarda mantar hastalığı sık görülür.

Mantardan korunma bu yazının konusu dışındadır, ancak çıplak ayakla yere basmamak ve başkaları ile terliklerimizi ve ayakkabılarımızı paylaşmamak en etkili önlemdir. • Özellikle parmak aralarında kaşıntılı, yer yer beyazlaşmış, yer yer yara olmuş, zaman zaman kötü koku yapan bir değişiklik görürseniz bu mantar olabilir, derhal doktora başvurunuz.

• Unutmayın ki mantar hastalığı mikrop kapıp çok ciddi enfeksiyonlara dönebilir. • Ayak tabanında görülen nasır ve siğiller sıklıkla birbiriyle karıştırılır. Hastalar böyle bir sorunla karşılaştıkları takdirde asla bunları kendileri tedavi etmemelidirler.

Kesme, yakma yada eczaneden “nasır ilacı” diye bir ilaç alıp bu bölgelere uygulama ayağın ameliyatına kadar giden sorunlara neden olabilir. • Nasırlar kendi başlarına zamanla ayakta yaraya neden olurlar, yani nasır tedavi edilmeden bırakılmamalı. • Ayakta su toplaması ciddi bir durumdur.

Vuran bir ayakkabıdan, fark etmeden yanmış bir ayağa, enfeksiyondan kan şekeri düşüklüğü komasına kadar pek çok şey ayakta su toplamasına neden olabilir. • Ayakta su toplamalar, küçük bir tane bile olsa, dikkat gerektirir. İmkanınız varsa bir plastik cerraha danışın.

• Ayaklarınızın çok üşümesine izin vermeyin, ancak eğer böyle bir durum varsa ayaklarınızı ısı kaynağına çok yaklaştırmadan ısıtın. Ayaklarınızda his kaybı varsa fark etmeden ayak tabanlarınızı ciddi bir biçimde yakabilirsiniz. His kaybı yoksa da teh devam etmektedir.

Bu durumda da ısı kaybetmiş ayak derisinin çok hızlı ısıtılması sonucu ayaklarda ve özellikle parmaklarda mayasıl benzeri yaralar oluşabilir.• Ayak derinizdeki iyileşmeyen yaralar bir cilt kanserinin de habercisi olabilir.• Ayakların çok terliyor olması da tehlidir. Mantara davetiye çıkardığı gibi enfeksiyon riskini artırır.

Çok terleyen ayaklarda alınabilecek önlemler vardır:* Her şeyden önce ayakların terlemesi aşırı gerginlik ya da hipertiroidism (tiroid –guatr- bezinin fazla hormon üretmesi) gibi durumları takiben olabilir, doktorunuza danışın.* Plastikten ya da sentetik maddelerden yapılma ayakkabıları giymekten kaçının. Spor ayakkabılarının da çoğunun ayağı terlettiğini unutmayın.

* Bunun yerine ayağın hava almasını ve nemin dışarı verilmesini sağlayacak gerçek deri ya da özel üretilmiş materyallerden yapılma ayakkabıları tercih edin.* Daima aynı ayakkabıyı giymeyin, imkanınız varsa gün ortasında ayakkabı değiştirin.* Tabanlıkları akşam ayakkabıdan çıkarın ve kuruması için dışarıda tutun.* Ter emici çoraplar giyin* Çoraplarınız her gün değiştirin.

* Aşırıya kaçmamak şartıyla talk pudrası kullanabilirsiniz. * Çok aşırı terleme ve nemli kalma varsa günde iki kereye kadar ayaklarınızı tuvalet ispirtosu ile ovabilirsiniz.• Böcek sokmalarını önemseyin, bazı durumlarda ciddi reaksiyonlara hatta enfeksiyona neden olabilirler.• Vücudumuzu taşıyan ayaklarımız darbelere ve yaralanmalara daha fazla maruz kalır. Bu nedenle hiçbir koşulda çıplak ayakla yürümeyin. • Ayaklarımız için “alternatif tedavi” olarak isimlendirilen bitkisel ilaçlar ve benzeri uygulamalar konusunda doktorunuzun fikrini alın. • Ayaklarınızı her gün kontrol edin. Herhangi bir değişiklik gözlemlerseniz mutlak doktora danışın. * Kızarıklık* Şişme* Ağrı ya da zonklama

* Deride çatlama ya da yaralanma.

Metabolik kontrol nedir?

• Sadece ayak sağlığına dikkat etmek yeterli değildir. Kan şekeri kontrolü çok sıkı bir şekilde yürütülürken aynı zamanda da kan basıncınız, kolesterol ve trigliserid düzeyiniz çok önemlidir.

• Sigara ve alkol kullanımının tamamen bırakılması ise ayakkabı seçiminden çok daha ön plandadır.• Kan şekerinin ani düşmesi sağlığımız için kan şekerinin yükselmesinden daha tehlidir. Yanınızda her zaman şekerli bir şey bulundurun.

• Hastanelerde kontroller ve tedavi uzun sürebilir. Hastaneye giderken daima yanınıza su ve atıştırmalık bir şeyler alın.

Davranış kontrolü nedir?

• Davranış kontrol bu konu ile ilgili tüm önerilere uyulması ve bu alışkanlıkların devam ettirilmesi anlamına gelir• Diyabetli hastaların ayakları yara olmaya eğilimli değildir, ancak diyabetli hastalarda yara iyileşmesi geç ve güç olur. Bu nedenle ayakta yara kader ya da hastalığın doğal seyri değildir.

• Gerekli koşullara uyulduğu takdirde sağlıklı ayaklarla sağlıklı bir yaşam sürmek mümkündür.

Güncellenme Tarihi: 26 Nisan 2017Yayınlanma Tarihi: 31 Mart 2017

Benzer Sağlık Rehberleri

Üstü Yara Altı Kanser Olabilir

Yara İyileşmesini Önleyen 4 Kritik Hata

Источник: https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/diyabet-hastaliginda-dogru-ayak-bakimi-cok-onemli/

Diyabetik ayak bakımı

Diyabetik Ayak Bakımı

Diyabetli kişiler için ayak bakımı dikkat edilmesi gereken en önemli konular arasında yer alır. Çünkü vücut ağırlığını taşıyan ve büyük baskı altında kalan ayaklar, yaralanmalara en açık organdır.

Ayak sorunlarının çoğu, uygun olmayan ya da yetersiz ayak bakımı ve ayakkabı sorunları ile ortaya çıkar.

Tırnakların yanlış kesilmesi, tırnak batması, nasırlar, kesik, ayakkabı vurması, yanık, parmak aralarında ve tırnaklardaki mantarlar en sık rastlanan ayak yarası sebepleri arasında yer alır.

Ayak ve bacak damarlarındaki daralma ve benzeri dolaşım bozuklukları büyük önem taşıdığı için ayaklarına ayrıca özen gösterilmesi gerekir. Tedavisiz ve kontrolsüz diyabette bacak ve ayaklardaki sinirlerin işlevleri bozularak, ağrı, sıcaklık ve dokunma hissinde azalma oluşabilir.

Bunun sonucunda, hissedilmediği için yaralanmalar fark edilmez; olaya enfeksiyon eklenir ve yara fark edildiğinde tedavisi çok zorlaşmış olur. Ayrıca ayaklara batabilen çivi, iğne gibi yabancı cisimlerin ağrısının hissedilmemesi de iltihaplara zemin hazırlar.

Çoraplardaki kıvrımlar, ayakkabı yaralanmaları, ayakkabı içinde kalmış küçük kum ve benzeri maddeler, ayaklarda tahriş ve küçük yaralanmalara neden olabilir. Ancak his kaybından dolayı ağrı fark edilmediği için de yara ilerler.

Ayaklarının üşüdüğünden yakınan ve ısınmak için ayaklarını soba ve kalorifere yaklaştıran diyabetlilerde yanık da ortaya çıkabilir. Tırnak batmaları ağrı vermediği için, hasta enfeksiyon oluşup ayak şiştiğinde durumun farkına varır.

Aşağıdaki durumlardan bir ya da bir kaçı ile karşılaşan diyabetli kişilerin ayaklarının teh altında olduğunu bilerek hızlıca tedaviye başlamaları gerekir.

– Ayak kuruluğu,

– Parmak aralarında mantar,

– Ayaklarda kabarcık ve su toplamaları,

– Nasır,

– Ayaklarda üşüme, duyu ve dokunmada hissizlik,

– Sigara içenlerde tırnaklarda kalınlaşma, şekil değişimi veya içe kıvrılma,

Diyabetik ayak belirtileri nelerdir

Ayaklarda;

– karıncalanma, uyuşma, his kaybı , sürekli üşüme hissi

– sıcak / soğuk ayrımında zorlanma

– baskı ve sürtünmeye maruz kalan kısımlarda aşırı kuruluk, nasırlaşma, kızarıklık ve çatlaklar

– zonklama seviyesine kadar varan ağrılar

– ayak bileğinde kırmızılık, şişlik veya ısı artışı

– açık yara, kesik, su toplanması, deride soyulma, iltihaplanma

– tırnak batması ve kalınlaşması

Günlük izlem

Ayakların günlük kontrolü oldukça önemlidir. Ayaklarınızı her gün kızarıklık, kesik, sıyrık, ısı artışı, mantar, kalınlaşmış sert deri bölgeleri, çatlak ve olası kabarcıklar açısından kontrol edin; bu konuda yakınlarınızın yardımını alın. Gerekirse ayak tabanını görmek için ayna kullanabilirsiniz.

– Ayaktaki şişmeler, deri rengindeki değişiklikler, ağrı, kaşıntı, batma, yanma gibi şikayetler; zayıf kan dolaşımı, ülser başlangıcı ve enfeksiyonunun işareti olabilir. Bu belirtiler varsa mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurun.

Nasır yara varlığı

Nasırları, su toplamalarını kesmeyin, koparmaya çalışmayın, jilet, nasır yakısı, nasır giderici vb. kullanmayın; uygun şekilde tedavi edilmesi için bir sağlık kuruluşuna başvurun.

Yaralı ayağın hijyeni/temizliği

Ayağınızda yara varsa yara bölgesini ıslatmadan, ayağın diğer bölgelerini sabunlu bezle silin, durulayın, kurulayın ve nemlendirin. Böylece yeni kuruma ve çatlakların oluşumu önlenecektir. Yara bölgesinin ıslanmaması çok önemlidir.

Temas edilecek suyun ısısı

Banyo yaparken ve ayaklarınızı yıkarken suyun sıcaklığını termometre yardımıyla ya da dirseğinizle kontrol edin. Duyu kaybı nedeniyle suyun sıcaklığını fark edemeyebilir ve yanıklara neden olabilirsiniz.

Güneş yanığından korunma

– Plajda güneş yanıklarını önlemek için ayaklarınıza güneş koruyucu sürün.

Ayakları Yıkama – Kurulama

– Ayaklarınızı her gün sabunlu ılık suyla yıkayın, çok iyi kurulayın ve uygun bir krem yardımıyla nemlendirin. Kremi parmak aralarına ve tırnak kenarlarına sürmemeye dikkat edin, parmak aralarının nemli olması mantar enfeksiyonlarını arttırır.

Isıtıcılar için dikkat

Diyabet nedeniyle ayaklardaki kanlanmanın az olmasına bağlı, ayaklarınızın ısınmadığından yakınabilirsiniz.

Böyle durumlarda ayaklarınızı kalorifer ya da herhangi bir ısıtıcıya dayayarak ısıtmayın, sıcak su şişesi, sıcak petler, elektrik sobası vb.

kullanmayın; duyu kaybı nedeniyle sıcaklığı doğru hissedemeyebilirsiniz ve yanıklar gelişebilir. Ayaklarınızı ısıtmak için yün çorap ya da battaniye kullanabilir, gece çorap giyerek yatabilirsiniz.

Soğuk havalarda soğuğa karşı dikkat

– Çok soğuk havalarda ayaklarınızı donma tehsine karşı sık sık kontrol edin, astarlı ayakkabılar ve kalın çoraplar kullanın.

Tırnak bakımı

Tırnaklarınızı keserken cildinize zarar vermemeye özen gösterin ve tırnak batmalarını önlemek için düz kesin.

Tırnaklarınız kalınsa suda yumuşatılıp kurulandıktan sonra kesin, görme sorununuz varsa kesim için yakınlarınızdan yardım alın. Tırnak kenarlarını hiçbir zaman sivri bir nesne ile temizlemeyin, gerekli ise diş fırçasıyla fırçalayın.

Tırnaklarınızda kalınlaşma, şekil bozukluğu, batma sorunları varsa Podoloji (Ayak sağlığı) merkezlerine ve podologlara başvurun.

Çıplak ayak

– Evde, deniz kıyısında, kumsalda, çimenli alanlarda kesinlikle yalın ayak yürümeyin. Evde terlik ya da podologunuz tarafından önerilen sandaletleri kullanın; ev dışında ayağınızı çarpma ve yaralanmalardan koruyacak kapalı ayakkabılar tercih edin. Duyu kaybı nedeniyle yabancı cisimleri, yaralanmaları erken dönemde fark edemeyebilirsiniz ve yaralar gelişebilir.

Doğru ayakkabı ve çorap kullanımı

Uygun ayakkabı kullanımı diyabetik hastalar için son derece önemlidir. Ayaklarınızın podologunuz tarafından muayene edilmesi ve önerdiği ayakkabı/tabanlık/ortezlerin kullanılması gerekmektedir.

Yapılan çalışmalar standart ayakkabı kullanan diyabet hastalarının, kendi ayak kalıbına göre yapılmış ayakkabı ya da ortez kullananlara oranla iki kat daha fazla ülser/ tekrarlayan ülserlerden yakındığını göstermektedir.

Düzenli olarak muayene olun ve önerilen ayakkabıları, ortezleri mutlaka kullanın. Ayağınızı sıkmayan pamuklu çorapları kullanmayı tercih edin.

Diyabetik ayakkabı

Ayakkabılarınız bileğinizi tam kavramalı, ayaklarınızı yaralanmalardan korumak için kapalı olmalı, ayak parmaklarınızı sıkıştırmayacak genişlikte ve yükseklikte olmalıdır.

Büyük ayakkabı sürtünme nedeniyle, küçük ayakkabı basınç oluşturması nedeniyle ayakta yara gelişimine neden olabilir. Podologunuz tarafından çıkarılan ayak kalıbına uygun ayakkabılar kullanın.

Topuklu ayakkabılar ayak tabanında yük dağılımını bozdukları için kesinlikle kullanılmamalıdır.

Podolog Muhammet Korkmaz

Kadinvekadin.net özel içeriğidir.

Источник: https://www.kadinvekadin.net/diyabetik-ayak-bakimi-1.html

Diyabetik ayak bakımı – Sağlıklı ayaklar için bakım nasıl olmalı?

Diyabetik Ayak Bakımı

Diyabetik ayak bakımı ve sağlıklı şekilde ayaklara bakım yapmak için aşağıdaki uygulamalar tüm yükü kaldıran ayaklar için önemlidir ve uygulamalar aksatılmadan düzenli olarak yapılmalıdır. Ayaklardaki dolaşım ne derece artarsa ayak sağlığı o derece rahatlar!

Diyabet rahatsızlığı bazı sorunlarla birlikte ayrıca sorumluluk gerektiren ömür boyu süren bir hastalıktır. Diyabeyik ayak ise hastalarda en ciddi bölge olarak kabul edilir. Diyabet hastalarının yarısında diyabetil ayak gelişme riski bulunur.

Ayak sorunlarının önemi bu sebeple büyüktür. Kan şekeri çok yüksek ve düzensiz olduğunda ayaklarda sorunlar yaşanmaya başlar. Sebebine gelince; damarlardaki kan dolaşımının bozukluğundan kaynaklanmasıdır.

Dolaşım bozukluğunun olduğu zamanlarda damarlar tahrip olur ve yeteri kan ulaşamadığı organlarda işlev bozuklukları oluşur.

Ayak bakımı

Ayaklardaki cilt tabakası yumuşak ve kuru halde olmalıdır. Deriyi nemlendirmek adına deri (cilt) kremleri kullanabilirsiniz.

Bakımda neler yapmalısınız?

 1. Bakımın haftalık olarak 2 kez veya 3 sefer 10 dakika gibi bir zaman ayırarak ılık şekilde küvet veya leğen yardımı ile özellikle ayakların yorgunluğunun sebep olduğu ağrılar ve dolaşım hızı adına çok önemlidir. Bu uygulama ile, ayak derisinde oluşan ölü hücre/doku ortadan kalkarak temizlik sağlanmış olur.
 2. Ayaklarda çok terleme gelişiyorsa bunun önüne geçmelisiniz.
 3. Tırnakları tek seferde yani bir hamle ile keserek kısa ve düz olmasını sağlayın.
 4. Tırnakların altında dış atıklar, ölü deri tabakaları veya kir dokusu bırakılmamalı zarar vermeden yumuşak malzemeler ile bunlar temizlenmelidir.
 5. Ayakkabıların sıkışma yapmaması, baskı ile sürtünmeyi arttırmaması bu bakım öncesinde önemlidir. Rahat ayakkabılar giyilerek terlemenin önüne geçilir.
 6. Mümkünse günde 2 sefer ayakkabı değiştirilmelidir.

Ayaklara ılık ayak banyosu ardından bir masaj uygulaması yaparak, ölü derinin daha kolay atılması, kan dolaşımını daha fazla arttırması, kas ve ligamentleri rahatlatmak adına ayak bakımında yeri büyüktür. Ayak masajı konusunda bilgili değilseniz, fizik tedavi ve rahabilitasyon uzmanlarının önereceği yöntemleri deneyebilirsiniz.

Diyabetik ayak bakımı

Diyabet hastaları ayak bakımını nasıl yapmalıdır?

Diyabet hastaları için ayaklara yapılacak bakım, zayıf olan kan dolaşımı ve sinirlerde oluşabilecek hasar riski adına günlük bakım çok önemli yer tutar.

Şeker hastası olanların ayaklardaki bakım adına daha çok bilgili olmaları ve bilgi almaları gereklidir. Bilinçlenmek adına bu bakım önemlidir. Önleyici bir ayak bakımı bu gruptaki hastaların istemeyecekleri sonuçla karşılaşma risklerini ortadan kaldırır.

Diyabetik durumuna maruz kalan hastaların kan şekeri seviyelerini kontrol altında bulundurmaları, yaptıkları diyetler ve ilaç alışkanlıklarını mutlaka tamı tamına yerine getirmeleri gerekir.

Bu diyet ve ilaç konusuna dikkat edilirse ayaklarda oluşabilecek sinir ve damar hasarlarına karşı önemli derecede korunma sağlanmış olur.

Diyabetik ayak bakımında neler yapılmalı?

 1. Günlük aksatılmadan ayaklar kontrol edilmelidir. Herhangi bir enfeksiyon veya yaranın oluşabileceğine dair ayaklarda renk değişmesi, şişme veya sertlik olup olmadığı kontrol edilmeli.
 2. Ayak yıkama suyu çok sıcak tutulmamalıdır ve ılık olmalıdır. Yıkamanın tamamlanmasının artından sadece diyabetli kişinin kullandığu temiz havlu ile iyice kurulanmalıdır.

 3. Diyabetik ayak kremi: Nemlendirici kremler kullanılabilir ancak dikkat edilmesi gereken parmak arasına krem sürülmemelidir.
 4. Nasır oluşumu gözlenen yerler çok dikkatli temizlenmeli, hastanın kendisi yapmalı ve yakıcı maddeler kullanmaktan kaçınılmalıdır.

 5. Tırnak kesiminde dikkat edilmesi gereken konu; kısa olmasının yanında düz kesilmeli ve kenar uçlarının diğer parmağa teması engellenmelidir. Tırnakları keserken buna dikkat edin. Sivri uçlu ayakabılar giyilmemelidir.
 6. Sert ayakkabı almayın ve giymeyin, topuklu ayakkabılardan uzaklaşın ve çıplak ayaklar ile yürümeyin.

  Mutlaka ayakkabıları giymeden önce içine bakın, kesici, yaralayıcı, taş, toprak vs. cisimler olmadığından emin olun.

 7. Kan dolaşımı için dar elbiseler giymeyin, bacakları sıkacak dar kot pantalon tercih etmeyin.
 8. Diyabetik olanlarda sandalate ve tokyo tarzı ayak giyecekleri tercih edilmemeli.

 9. Üşüyen ayaklara çorap giyilmesi gerektiğinden, ısıtıcılar, sobalar ve sıcak su torbaları üşümeyi geçirmek adına tercih edilmemelidir.
 10. Bacak bacak üzerine atılarak oturmak dolaşım bozukluğu yaratacağından oturmayınız.
 11. Hergün  ayakların alt ,üst, topuk ve parmak kısımları el ile dokunularak his kaybının olup olmadığına bakılmalıdır.

Diyabet hastalarında ayaklarda sorun görüldüğünde doktora gidilmesi gerekir ve önemlidir. Hastaya yataklı konaklama (hastana) veya damardan antibiyotik tedavisi gerekebilir. Bunların yanında hastanın yeni hücre ihtiyacı ve deri iyileşimi için tedavi şekilleri yapılabilir.

Modern tedavide;

 • Ozon tedavi,
 • Oksijen tedavileri,
 • Özel çoraplar,
 • Özel ayakkabılar,

bu hastalar için umut vericidir.

Diyabetik ayaklarda hangi durumlarda doktora gidilmeli?

 • Ayak ve tırnakta mantar enfeksiyonu
 • Tırnak batması
 • Nasır oluşumu
 • Deride çatlakların oluşumu
 • Ciltteki yaralar ve kesiler
 • İçe doğru büyüyen tırnaklar
 • Ayaktaki renk değişiklikleri (morarma, solukluk)
 • Bölgesel ısı artışı
 • Ağrı ve his kaybı

Ayaklar ile alakalı faydalı bağlantılar

Источник: https://www.hastaliktedavisi.net/diyabetik-ayak-bakimi-saglikli-ayaklar-icin-bakim-nasil-olmali/

Diyabetik Ayak Yarası Nedir ve Nasıl Tedavi Edilir?

Diyabetik Ayak Bakımı

Haber güncelleme tarihi 02.01.2019 09:41

Diyabetik Ayak Yaraları Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Şeker hastalığı zaman içinde sinirlerde ve damarlarda çeşitli hasarlara yol açar. Bu hasarlara bağlı olarak ilerleyen zamanlarda organlarda fonksiyon bozukluklarına rastlanılır. Organları olumsuz yönde etkileyen şeker hastalığı, zaman içinde uzuvlarda da çeşitli sorunlara neden olur.

Şeker hastalığından en çok etkilenen uzuv ise ayaklardır. Diyabetik ayak yaraları sinir ucu harabiyetine veya bacakta atardamar tıkanıklığına bağlı olarak meydana gelen yaralardır. Bu yaralar uzun süre iyileşmeyen yaralardır.

Bu yaraların temel nedeni diyabet olsa da tetikleyici nedenler araştırılmalı ve öncelikle bu sorunlar tedavi edilmelidir. Atardamar tıkanıklığına bağlı oluşan yaralarda öncelikle bu damarların açılması gerekir. Aksi halde iyileşme süreci daha da uzayacaktır.

Damar tıkanıklığının varlığı renkli doppler ultrason incelemesiyle kolayca tespit edilebilir.

Diyabetik ayak yarası veya diyabetik ayak ülseri olarak adlandırılan bu sorun, diyabet hastalarının en önemli problemlerinden biridir.

Dünya Sağlık Örgütü’nün yaptığı araştırmaya göre, şeker hastalığına bağlı olarak oluşan komplikasyonların başında gelen diyabetik ayak yarası nedeniyle dünyada her 30 dakikada bir kişi ayağını kaybetmektedir.

Ülkemizde en sık rastlanılan hastalıklardan biri olan şeker hastalığı, her geçen gün artış göstermektedir. Türkiye’de her yıl 400.000 kişide diyabetik ayak yarasına rastlanılırken bunlardan en az 8.000’i organ kaybı yaşamaktadır.

 Diyabetik ayak problemi her yaşta görülebileceği gibi ileriki yaşlarda risk daha çok artar. Diyabetik ayak ileri evre diyabetin göstergesidir. Diyabetin süresi ile görülme ihtimali doğru orantılı olarak artar. Yapılan araştırmalarda her 5 diyabet hastasından 1’inin yaşamı boyunca ayakta yara oluşma riski ile karşı karşıya kaldığı belirtilmektedir.

Diyabetik Ayak Yarası Neden Olur?

Diyabetik ayak yarası, şeker hastalığının uzun sürmesine bağlı olarak ortaya çıkan kronik yara çeşitlerinden biridir.

Diyabetik ayak yarasının temel nedeni, şeker hastalığı olsa da genellikle sinirlerin ve damarların doğrudan etkilenmesi sonucunda oluşur.

Vücuttaki birçok organı olumsuz yönde etkileyen şeker hastalığı en çok ayaklarda tahribata neden olmaktadır. Nöropati olarak adlandırılan his ve motor sinirlerinin diyabetten etkilenmesi sonucunda diyabetik ayak yarası kaçınılmaz olabilir.

Tüm bunların yanı sıra el ve ayaklardaki ter ve yağ bezlerinin sinirleri diyabet nedeniyle olumsuz yönde etkilenebilir. Buna bağlı olarak ciltte kuruluk oluşması ve cildin nemini kaybetmesi durumunda mikroplar daha fazla çoğalarak yara oluşumunu tetikler.

Sinir hasarının yanı sıra damar tıkanıklığına bağlı olarak diyabetik ayak yarası oluşabilir. Diyabet hastalarının bacak veya ayaklarında meydana gelen damar tıkanıklığı sonucunda ayağın beslenmesi bozulur.

Ayağın beslenmesinin bozulması durumunda ise ayağın tedavi edilmesi güçleşir. Diyabetik ayak yarasının oluşmasında etkili olan faktörlerden bir diğeri ise fiziksel travmalardır.

Ayağa sivri bir cisim batması, ayağın kesilmesi, ayakkabının vurması veya sıkması gibi durumlarda diyabetik ayak yarası riski artış gösterir.

 • Sinir hasarı
 • Damar tıkanıklığı
 • Kontrolsüz şeker hastalığı
 • Kontrolsüz diyet
 • Yetersiz ayak bakımı
 • Yetersiz ayak hijyeni

Diyabetik Ayak Yarası Belirtileri Nelerdir?

Diyabetik ayak yarası belirtileri, genellikle ayağın baskıya maruz kaldığı bölgelerde görülür. Ayak tabanı ve topuk kısmı ayağın en çok baskıya maruz kaldığı bölgelerdir. Ayakta meydana gelen yaralar farklı büyüklüklerde ve şiddette olabilirler.

Yaralar yüzeysel olarak meydana gelebileceği gibi kas ve kemik dokusuna kadar ilerleyebilir. Ülserin üzerinde iltihabi yapı bulunduğu gibi etrafı morumsu ve kırmızımsı bir renk alır. Enfeksiyonun ağırlaşması durumunda yaranın etrafı şişebilir.

Hastanın ağrı duyusu kaybolmamış ise yaralar şiddetli ağrılara neden olur. Damar tıkanıklığına bağlı oluşan yaralar sonucunda ayağın beslenmesinde ani bozukluklar meydana gelir. Bu bozulmalara bağlı olarak ayak soluk renkli ve soğuktur.

Ayrıca uyuşma ve karıncalanma gibi hisler söz konusu olur. Ayağın beslenmesinin bozulması durumunda doku ölümleri ve kangrenli lezyonlar oluşur.

 • Parmakların su toplaması
 • Parmakların arasında oluşan mantar enfeksiyonu
 • Baş parmağın diğer parmaklara doğru bükülmesi  (halluks valgus)
 • Topuk dikeni
 • Topuk ağrısı
 • Pençe ayak
 • Tırnak batması
 • Deride kuruluk ve çatlaklar
 • Nasır ve ülser
 • Siğil oluşumu
 • Yürüme veya istirahat sırasında ağrı hissi
 • Deride soyulma ve iltihaplanma
 • Deride kalınlaşma

Diyabetik Ayak Yarası Tedavisi

Diyabetik ayak yarası tedavisinde öncelikle diyabet kontrol altına alınır. Diyabetin kontrol altına alınmasının yanı sıra damar tıkanıklığı söz konusu ise öncelikle damar tıkanıklığı açılmalıdır.

Aksi halde yaranın iyileşmesi daha uzun sürer ve bu durum tedaviyi olumsuz yönde etkiler.

 Diyabetik ayak yarası tedavisine başlanmadan önce yara; enfeksiyon hastalıkları, plastik cerrahi, ortopedi, damar cerrahisi, radyoloji ve girişimsel radyoloji uzmanları tarafından detaylıca değerlendirilmelidir. İhmal edilen ve tedavi edilmeyen diyabetik ayak yaraları ilerleyici olup organ kaybına veya kangrene neden olabilir. Kangren sonucunda ise hasta parmaklarını veya ayağını kaybedebilir.

Diyabetik Ayak Yarasından Nasıl Korunulur?

 • Ayaklarınızı her gün ılık su ile yıkayın ve yumuşak bir havlu ile iyice kurulayınız.
 • Ayaklarınızı nemlendirici kremler ile nemlendirmeyi ihmal etmeyiniz.
 • Çıplak ayakla dolaşmaktan kaçınınız.
 • Kullandığınız ayakkabı, terlik ve çorabın bol olmasına özen gösteriniz.

 • Ayağınızı kesik, yara ve mantar oluşumuna karşı koruyunuz.
 • Ayağınızda nasır oluşması durumunda nasır bakımı uzman kişilerce yapılmalıdır.
 • Ayağınızın üşümesi durumunda ısıtıcılara yaklaşmak yerine yün çorap giyin.

 • Ayak tırnakları düz, köşeleri yuvarlak şekilde kesilmelidir.
 • Ayakkabıları çorapsız giymekten kaçının.
 • Ayakkabıyı giymeden önce içini iyice kontrol edin.
 • Yumuşak, rahat ve dikişsiz ayakkabıları tercih edin.
 • Sigara kullanımından kesinlikle kaçınmalısınız.
 • Parmak arası terlik kullanmayın.

Önerilen İçerik;
► Şeker Hastalığı (Diyabet)

UYARI !

İçeriğimizde yer alan yazılı ve görsel içerikler farklı kaynaklardan derlenerek oluşturulmuş, öneri ve bilgilendirme yazısıdır. Kesin teşhis ve tedavi niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu karşısında mutlaka doktorunuza başvurunuz.

 Unutmayın sağlık sorunlarında uygulanan tedavi yöntemleri bireylerin biyolojisi, kalıtsal özellikleri, yaş, boy, kilo farklılıkları, alerjik yönleri ve bunlar gibi onlarca farklı duruma göre değişiklik gösterebilir.

Sağlık sorunlarınızın tedavisinde size ancak ve ancak doktorunuz yardımcı olabilir.

NeOldu.com

 • Kahvaltı yapmadan güne başlamayalım.

 • Her öğün yemeğe salata ile başlayalım.

 • Her gün mutlaka süt, yoğurt ve peynir tüketelim.

 • Tam tahıllara ve lifli besinlere soframızda mutlaka yer verelim.

 • Haftada en az iki kez balık tüketelim.

 • Buzdolabımızda taze sebze ve meyvelere geniş yer ayıralım.

 • Soframızdan tuzu ve şekeri kaldıralım.

 • Her gün en az beş bardak su içelim.

 • Günde beş bin adım yürüyelim.

 • Çocuklarımıza sağlıklı beslenme alışkanlığı için örnek olalım.

Источник: https://www.neoldu.com/diyabetik-ayak-yarasi-nedir-ve-nasil-tedavi-edilir-15466h.htm

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.