Diyabetik Nöropati ve Şeker Hastalarında Nöropatik Ağrı

Nöropatik Ağrılar

Diyabetik Nöropati ve Şeker Hastalarında Nöropatik Ağrı

Nöropatik ağrılar bilinen diğer adıyla sinir ağrıları, vücudun santral veya periferik sinir sistemlerinin hastalığına ya da deformitelerine bağlı olarak meydana gelen ağrılardır.

Nöropatik ağrılar ya da nevralji olarak da bilinen sinir ağrıları, sinirlerden sinyallerden dolayı oluşan bir deformitelerdir. Bir yaralanma sebebiyle meydana gelen yaygın ağrı tipinden daha farklı ilerleyen oluşumlardır. Vücutta genelinde hissedilen iki ağrı çeşidi vardır.

Birincisi kas ve iskelet ve organ kökenli ağrılardır. Bu tip ağrılara nosiseptif ağrıar denilmektedir.

İkinci ağrı tipi ise periferik sinirlerden, köklerden ( daha çok bel ve boyun ilişkili ağrılar) pleksus zedenlemesi, travma sonrası deformasyonları, omurilikler ve beyin sistemleri ile ilişkili yapılardan kaynaklı ağrılardır. Bu tip ağrılara nöropatik ağrılar denilmektedir.

Nöropatik Ağrı Nedenleri

Nöropatik ağrılar, merkezi sinir ağında bulunan sinirlerin zedelenmesiyle meydana gelmektedir.  Beyin, büyük çevresel sinirler, omurilik ve omurulikten çıkan sinir kökleri ile ilgili herhangi bir deformasyon sinir ağrılarına (nöropatik ağrıya) neden olabilmektedir.

Ayrıca cerrahi girişimlerin ya da travmaların sonrasında haraplanan hücrelerden salgılanan maddelerin meydana gelen ağrılar şeklinde gözlemlenebilir.

Ekstremitelerin herhangi bir kısmında sinir hasarları sonrası akson boyunca ektopik uyarı meydana gelmesiyle gözlemlenen ağrılar, duyusal yolların veya sempatik sistemlerin irritasyonu ile oluşan ağrılar, inen inhibitör mekanizmasının disfonksiyonu sonucu oluşan ağrılar şeklinde gözlemlenebilir.

Nöropatik Ağrı Belirtileri

Sinir ağrılarında sıklıkla yanmalar, karıncalanmalar, iğnelenmeler, batma durumları, donma hisleri ve elektrik çarpmaları gibi  çoğu zaman net, baskın ve şiddetli şekilde hissedilen kimi zaman kısmi/ bölgesel olabilen sürükleyiciliği olmayıp  belirli aralıklarla zaman zaman ataklar halinde seyir gösteren, bazı durumlarda geceleri bazen ise istirahat ile kendini gösteren ağrılardır.

Nöropatik Ağrı Ve Nosiseptif Ağrının Beraber Görülmesi

Nöropatik ağrıların ve nosiseptif ağrılarının aynı anda görülmesi her iki ağrının birlikte görülme nedenlerindendir. Ağrı nedenleri bir arada bulunduğunda ağrı tipleri de birlikte görülebilir.

Nöropatik ağrıların tedavilerinde kullanılan ajanlar arasında sıklıkla antikonvülzanlar, antiaritmikler, trisiklik antidepresanlar, lokal anestezikler opioid analjezikler ve lokal anesteziklerdir.

 Bazı bireylerde cerrahi girişimlerde ve bölgesel sinir blokları uygulanması faydalı olmaktadır.

 Ayrıca TENS kullanımı, akupunktur uygulaması ve egzersizler gibi fizik tedavi yöntemleri de nöropatik ağrılarda faydalı olan sistemlerdir.

Nöropatik Ağrılarda Tens Kullanımları

Tens kullanımları yalnızca önerildiği zamanlarda ve fizyoterapistlerin yönlendirildiği şekilde kullanılmaktadır. TENS cihazları elektrofiziksel ajan olarak kullanılmakta olan tıbbi cihazlardır. Fizik tedavi ünitelerinden ağrı azalmalarına yönelik yaygın olarak kullanılmaktadır.

Ev ortamlarında kullanılacağı zaman mutlaka her kullanım klavuzu kullanılmalıdır ve kullanım talimatlarına göre uygulama yapılmalıdır. TENS cihazları kısa süreli de olsa ağrı azalması sağlamaktadır ancak tedavi süreci mutlaka egzersizlerle desteklemek gerekmektedir.

Tens kullanımlarından önce bilgi edinilmesi veya kullanım sonrası istenmeyen belirtiler ortaya çıkarsa mutlaka sağlık uzmanlarına danışılmalıdır.

Источник: https://www.ftrsaglik.com/noropatik-agrilar/

Nöropatik Ağrı Nedir? Tanısı Teşhisi ve Tedavisi

Diyabetik Nöropati ve Şeker Hastalarında Nöropatik Ağrı

Haber güncelleme tarihi 21.12.2018 14:38

Nöropatik Ağrı Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Sinir sistemindeki sinirlerin hasar görmesine bağlı olarak meydana gelen nöropatik ağrı, romatizmal hastalıkların yanı sıra kaslarda meydana gelen kırık-çıkık ve incinme gibi nedenlerle de oluşabilir.

Uzun süreli olmak üzere devam eden nöropatik ağrı nedenleri santral ve periferik olmak üzere iki grupta incelenir. Sinir sistemindeki fonksiyon bozukluğundan dolayı meydana gelen nöropatik ağrı, toplumda %1-2 oranında görülmektedir.

Nöropatik ağrı yanma, batma, acıma ve elektrik çarpması şeklinde tarif edilmektedir. Nöropatik ağrı söz konusu ise sinir liflerinin hasar görmüş durumda olduğunu söyleyebiliriz.

Nöropatik ağrı, zaman içinde sinir hücre kılıfında meydana getirdiği değişiklik nedeniyle kalıcı hale gelebilir.

Gerek fiziksel gerekse psikolojik anlamda günlük hayatı olumsuz yönde etkileyen nöropatik ağrılar, kişinin uyku düzenin bozulmasına ve hatta sosyal hayatının kısıtlanmasına neden olabilir.

Bazı durumlarda nörolojik ağrılar kişinin gergin bir ruh haline sahip olmasına ve depresyona girmesine sebebiyet verebilir.

 Ağrının şiddeti ve seyri kişiden kişiye değişkenlik gösterdiği gibi kişide gün içinde farklı şiddetlerde ve saatlerde ağrı oluşması söz konusu olabilir. Bazı vakalarda hastanın çalışmaz duruma gelebilir.

Bu tip şiddetli vakalarda ağrının neden olduğu yanma hissi, kıyafetlerin rahatsız etmesine sebebiyet verebilir. Nöropatik ağrı her 1000 kişiden 15’inde görülmektedir.

Nöropatik Ağrı Nedenleri Nelerdir?

Nöropatik ağrının başlıca nedeni şeker hastalığıdır. Zona, travma ve çeşitli cerrahi girişimler nöropatik ağrıya neden olabilir.

Nöropatik ağrıya neden olan bir diğer unsur ise herhangi bir hastalık veya kaza sonucunda kişinin kol veya bacak gibi bir uzvunun kesilmesidir. Bu işlem sonucunda kesilen bölgedeki sinirlerin beyne mesaj göndermesi ağrıya neden olabilir.

 Nöropatik ağrının nedenleri arasında yer alan bir diğer unsur ise kanser tedavisidir. Kanser tedavisi sonrasında veya kanser tedavisi sürecinde kemoterapi işlemi nedeniyle nöropatik ağrı oluşabilir. Nöropatik ağrının en yaygın nedeni alkolizim ve şeker hastalığıdır.

Ancak bunun yanı sıra HIV ve AIDS gibi hastalıklarda nöropatik ağrıya neden olabilir. Nöropatik ağrılar periferik ve santral olmak üzere iki grupta incelenmektedir.

Nöropatik Ağrıya Neden Olan Sağlık Sorunları

 • Böbrek yetmezliği
 • Çeşitli damar hastalıkları
 • Diyabet
 • Kanser
 • Alkolizm
 • HIV ve AIDS
 • Multiple skleroz (MS)
 • Kanser tedavisi ve kemoterapi
 • Enfeksiyon hastalıkları
 • Trafik kazası sonucunda alınan darbeler

Periferik Nöropatik Nedenleri

 • Metabolik rahatsızlıklar (diyabet, tiroid ve böbrek hastalıkları gibi)
 • AIDS
 • Zona
 • Beslenme bozuklukları
 • Kalıtsal hastalıklar
 • B vitamini eksikliği
 • Akciğer kanseri ve lenfoma
 • Kullanılan bazı ilaçlar

Santral Nöropatik Nedenleri

 • Omurilik iltihabı
 • İnme
 • Multiple skleroz
 • Omurga yaralanması

Nöropatik Ağrı Belirtileri

Nöropatik ağrılar kişiden kişiye farklı şiddetlerde gözlemlenebilir. Hastalar nöropatik ağrıyı tarif ederken genellikle yanma, batma, karıncalanma, donma ve elektrik çarpması gibi terimleri sıkça kullanırlar. Ağrı çok şiddetli olabileceği gibi normal ağrılarda kullanılan ağrı kesicilere yanıt vermeyebilir.

 Genellikle geceleri yoğunlaşan ağrı, karakterize bir yapıya sahip olmakla birlikte birden fazla bulgu barındırır. Normalde herhangi bir ağrıya neden olmayacak durumlar veya hafif dokunmalar sonucunda anormal bir ağrı gözlemleniyorsa nöropatik ağrıdan şüphelenilebilir.

Nöropatik ağrı tarif edilirken en çok kullanılan terimler;

 • Elektrik çarpması gibi
 • Yanma veya donma hissi gibi
 • Karıncalanma hissi gibi
 • İğne batması gibi
 • Bir şey saplanmış gibi vb.

Nöropatik Ağrı Tanısı

Nöropatik ağrı tanısında en önemli unsur hastanın anlattıklarıdır. Hastanın ağrıyı doğru bir şekilde tarif etmesi teşhisin konulmasını kolaylaştıran etkenlerdendir.

Doktorunuzun size sorduğu soruları yanıtladıktan sonra muayene işleminin yanı sıra kan testi ve EMG (elektromıyografi) gibi çeşitli tetkikler yapılabilir.

Nadiren de olsa sinir biyopsisi yapılacak tetkikler arasında yerini alabilir.

Nöropatik Ağrı Tanısında Doktorun Soracağı Önemli Sorular

 • Ağrı ne zaman başladı?
 • Ne kadar şiddetli?
 • Ne sıklıkla görülüyor?
 • Yanma, batma, karıncalaşma veya elektrik çarpmasına benzer belirtiler var mı?
 • Ağrı hangi saatlerde yoğunlaşıyor?
 • Geceleri ağrıda yoğunlaşma meydana geliyor mu?
 • Ağrı yayılıyor mu?
 • Günlük hayatınızı kısıtlıyor mu?
 • Diyabet, zona, multiple skleroz veya HIV enfeksiyonu var mı?

Nöropatik Ağrı Tedavisi

Nöropatik ağrı tedavisinde en önemli unsur ağrıya neden olan faktörün belirlenmesidir. Altta yatan neden belirlendikten sonra bu soruna uygun bir tedavi uygulanarak ağrıyı tetikleyecek unsurların ortadan kalkması amaçlanır. Bu nedenle öncelikle altta yatan sorunun çözümü sağlanmalıdır.

 Nöropatik ağrı, diğer ağrılara kıyasla farklı belirtilere neden olan şiddetli ve rahatsız edici bir ağrı türüdür. Bu nedenle kişinin daha önceleri kullandığı alışılagelmiş ağrı kesicileri kullanması fayda sağlamaz. Nöropatik ağrılar için çeşitli ilaç tedavileri uygulanır.

İlaç tedavisinin yanıtsız kalması durumunda çeşitli yöntemler ile sinir bloke edilir. Nöropatik ağrı tedavisinde örnek olarak özel sara ilaçları, ritim bozukluğu ilaçları, özgün kas gevşeticiler, morfin türevi ilaçlar ve lokal anesteziler uygulanabilir.

Ancak bu ilaçlar mutlaka doktor kontrolünde kullanılmalı ve doktor onayı olmadan değiştirilmemeli veya dozunda bir artış sağlanmamalıdır.

Önerilen İçerik;

► Hangi Hastalığa Hangi Branş Bakar ?

UYARI !

İçeriğimizde yer alan yazılı ve görsel içerikler farklı kaynaklardan derlenerek oluşturulmuş, öneri ve bilgilendirme yazısıdır. Kesin teşhis ve tedavi niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu karşısında mutlaka doktorunuza başvurunuz.

 Unutmayın sağlık sorunlarında uygulanan tedavi yöntemleri bireylerin biyolojisi, kalıtsal özellikleri, yaş, boy, kilo farklılıkları, alerjik yönleri ve bunlar gibi onlarca farklı duruma göre değişiklik gösterebilir.

Sağlık sorunlarınızın tedavisinde size ancak ve ancak doktorunuz yardımcı olabilir.

NeOldu.com

Источник: https://www.neoldu.com/noropatik-agri-nedir-ve-nasil-tedavi-edilir-11023h.htm

Diyabetik Nöropati

Diyabetik Nöropati ve Şeker Hastalarında Nöropatik Ağrı

Diyabetik nöropati, diyabetik nöropati nedir, diyabetik nöropati tedavisi, diyabetik nöropati hakkında merak ettiğiniz herşey bu makalede yer almaktadır.

Diyabetik nöropati, şeker hastalığı nedeniyle oluşan ve sinirlerde hasarın meydana geldiği bir rahatsızlıktır. Diyabetik nöropati sinirlerdeki hasara bağlı olarak ayaklarda uyuşma yanma, ağrı gibi şikayetlere yol açabilmektedir.

Diyabetik nöropati hastalarda hiç bir belirti veremeyebileceği gibi el ve ayaklarda ağrı, uyuşma, iğnelenme belirtilere neden olabilir.

İlerlemiş vakalarda kaslarda güçsüzlük, dokularda beslenme bozuklukları, ciltte renk değişikliklerine neden olabilir.

Diabetik nöropati kol bacak gibi uzuvları etkilediği gibi, barsak, üriner, seksüel fonksiyonlar, kalp gibi iç organ ve sistemleri de etkiliyebilir.

Diyabet toplumda %7 ‘nin üzerinde görülmektedir. Diyabetik hastaların yaşam boyu %60-70’inde diabetik nöropati gelişmektedir.

Diabetik nöropati, diabetin başlamasından sonra herhangi bir zamanda ortaya çıkabilirse de yaş, hastalık süresi, uzun boy, sigara, kolesterol, hipertansiyon gibi faktörlerle ortaya çıkma olasılığı artar.

Diabet süresi 10 yılı aşmış hastalarda diabetik nöropati ortaya çıkma riski oldukça artmıştır. Kötü kan şekeri kontrolü, obesite ve hipertansiyonun varlığı bu riski daha da yükseltir.

Diyabetik Nöropati Tanısı Nasıl Konur ?

Diabetik nöropati tanısı hastalık öyküsü ve ayrıntılı bir bir nörolojik muayene ile konur. Muayenede kan basıncı, kalp hızı, kas gücü, yüzeyel duyu bozukluğu (dokunma, ağrı ve ısı), vibrasyon ve eklem pozisyonuna bakılır. Hekim gerekli görürse aşağıdaki ek tetkiklere ihtiyaç duyabilir.

Diyabetik Nöropatinin Belirtileri Nelerdir ?

Diabetik nöropatinin belirtileri etkilenen sinirlere, etkilenme şiddetine ve hastalığın süresine bağlı olarak değişiklik gösterir.

Hastalığın başlangıcında ellerde, ayak uçlarında hafif uyuşma, karıncalanma, yanma, üşüme gibi belirtiler varken ilerlemiş vakalarda, şiddetli ağrılar, deride renk değişiklikleri, kaslarda erime gibi belirtiler eklenir.

Daha ileri vakalarda diabetik otonomik nöropati denilen, mide barsak, kalp gibi iç organları da etkiliyen belirtiler görülmeye başlanır. Kalbe ait otonomik ve ağrı sinir liflerinin hasarı ile sessiz miyokard enfarktüsü denilen, hastanın farketmediği kalp krizleri de diyabetin seyri içinde karşılaşılabilen nadir durumlardan biri olur.

Diabetik nöropatide periferik sinir sistemi değişik şekillerde etkilenebilir. En sıklıkla el ve ayaklarda uçları tutan (distal), simetrik, hem duysal hem de motor sinirleri etkiliyen tipi görülür. Bunlar dışında yalnız bir siniri etkiliyen, birden çok tek siniri etkiliyen tipleri de görülebilir. Ayrıca kafa sinirlerinde de hasar oluşturabilir.

Otonomik nöropati, ani tansiyon düşüklükleri (hipotansiyon) veya kalp ritm problemlerine yol açabilmesi ile en çekinilen tiplerinden biridir.
Diyabetik nöropati, periferik sinir uzantılarının kılıf yapılarını tutabildiği gibi (miyelin kılıfı) doğrudan aksonu veya her ikisini birden etkiliyebilir.

Bu etkilenmenin türü de hastalığın belirtilerinde değişikliğe neden olabilir.

Diabetik nöropatide görülebilen yakınma ve belirtiler :

El ve ayaklarda parmak uçlarından başlayarak uyuşma, yanma, karıncalanma, üşüme, iğnelenmeEl ve ayak kaslarında erimeBulantı, kusma, kabızlık, gece ishalleriAni ayağa kalkmalarda tansiyon düşmesine bağlı göz kararması, baygınlık hissi (ortostatik hipotansiyon)

İdrar tutmada güçlük (kaçırma veya yapamama)

Mesane sorunları, Erkekte sertleşme sorunları, kadınlarda cinsel disfonksiyonlar, kilo kaybı.

Diabetik Nöropatinin Nedenleri Nelerdir ?

Yapılan araştırmalar kan şekeri veya glukoz yüksekliğinin sinir hasarının temel nedeni olduğunu göstermektedir.

Diabette sinir hasarı ,metabolik nedenlerle periferik sinir aksonlarında beslenme bozukluğu, kılcal damar dolaşımında yetmezliğe bağlı iskemi, yüksek kan yağları , otoimmun (bağışıklık sisteminin organizmanın kendisine saldırısı) olarak sinir hasarı, karpal tünel sendromu gibi mekanik nedenler, sinir dokusundaki hasara kalıtsal yatkınlık, alkol ve sigara kullanımı gibi faktörlerin etkisi ile oluşmaktadır.

Diabetik Nöropati Tipleri Nelerdir ?

Diyabetik nöropati sınıflandırma için periferik, kraniyel, otonomik, proksimal ve fokal olmak üzere alt tiplere ayrılabilir.

Distal Simetrik Periferik Nöropati : En sık görülen diabetik nöropati türüdür.

Ayaklarda daha belirgin olmak üzere el ve ayaklarda duyu ve motor sinirlerin birlikte veya yalnızca duyu sinirlerinin tutulduğu formlarda karşımıza çıkabilmektedir.

Bu tutuluş sonunda el ve ayak uçlarında, uyuşma, keçeleşme, yanma, ağrı elektrik çarpması, iğne batması şeklinde belirtiler olabilir. El ve ayak kaslarında erime görülebilir. Etkilme sağ ve solda simetrik yani aynı oranda olur.

Kraniyel Nöropati : Kafa sinirlerinin tek veya çoklu tutuluşları şeklinde görülür. Yüz felci (7. kraniyel sinir), göz kaslarında tutuluş (3. ve 6.

kraniyel sinir felci) ve trigeminal sinir tutuluşları en sık görülenleridir. 3. kraniyel sinir felci (okulomotor sinir felci) göz kapağında düşüklük, ve bir gözde içe yukarı ve aşağı bakamama belirtileri gösterir.

Bunun sonucunda çift görme yani diplopi oluşur. Ağrısızdır ve pupilla (göz bebeği) tutuluşu olmaz.

Fokal nöropati : Bir sinir yada sinir grubunda ani tutuluş ile ile kas güçsüzlüğü ve ağrı gelişmesidir. Bedendeki herhangi bir sinir veya sinir grubu hasara uğrayabilir (mononöropati)

Otonomik Nöropati : Otonomik nöropati sindirim, dolaşım, barsak, mesane, üriner ve fekal sfinkterler, solunum, göz, seksüel ve terleme fonksiyonlarında bozukluklara yol açar.

Bu hastalarda küçük çaplı sinir liflerinin daha fazla etkilenmiş olması nedeniyle ağrı ve düşmüş kan şekeri düzeylerine karşı olan terleme halsizlik gibi belirtileri hissetmeme söz konusu olabilir.

Bu durum tehli hipoglisemilerin hasta tarafından farkedilmemesi sonucunda ciddi riskler oluşturabilir.

Proksimal Nöropati : Diyabetik amiyotrofide denen uyluk ve omuz çevresini tutabilen, oldukça ağrılı ve kas erimesine ve kas güçsüzlüğüne yol açan nöropatilerdir. Daha nadir olarak interkostal sinirleri tutarak göğüs ve batın üzerinde ağrılı alanlar ve kas güçsüzlüğüne yol açabilir.

Diabetik Nöropatiden Nasıl Korunulabilir ?

Kan şekerinin iyi kontrolü diabetik nöropatiden korunmanın en iyi yoludur.

Ancak bu konuda genetik eğilimlerin rolü bulunduğu ileri sürülür ve gizli şeker denilen yalnızca oral glukoz tolerans testi bozuk hastalarda bile diabetik nöropati gelişebilmektedir. Bu durumda yapacak birşey yok diyerek gereken önlemleri almamak doğru değildir.

Diabetik nöropati gelişiminde değiştirilebilir risklerin azaltılması doğru olacaktır. Kan yağlarının düşürülmesi, alkol ve sigara tüketiminin bırakılması bunlardan bazılarıdır.

Источник: https://noropati.bitkiseltedavim.com/diyabetik-noropati.html

Şeker Hastalığına Bağlı Sinir Hasarları – Diyabetik Nöropati Neden Olur? – Sağlık Ocağım .NET

Diyabetik Nöropati ve Şeker Hastalarında Nöropatik Ağrı

Diyabetik nöropati, uzun süreli ya da yeterli kontrol altına alınamamış diyabetis mellitustan kaynaklanan çeşitli nöropati (sinirlerde oluşan hastalık veya hasar) tiplerinden herhangi birisidir.

En yaygın rastlanan diyabetik nöropati tipi çevresel (periferik) duyusal nöropati olarak adlandırılır. Bu bozukluğun erken evrelerinde ektremitelerde (uzuvlarda), özellikle de ayaklarda ara ara ağrı ve karıncalanmalar olur. Ağrı zamanla kötüleşerek, sonunda bir bölgedeki ağrı duyusunun kaybolmasına sebep olur.

Duyusal nöropati bulunan hastalar hissetmedikleri için ilerleyen dönemlerde ayaklarındaki kesiklerin, sıyrıkların, yanıkların farkında olmazlar ve ciddi yaralar (diyabetik ayak) durumu meydana gelir. Eğer tedavisi yapılmaz ise bu tür yaralanmalar nedeni ile uzvun kesilmesine kadar gidebilecek doku ölümleri (kangren) oluşur. Diyabet hastalarının  ayak bakımı oldukça önemlidir.

Diyabetik nöropati nedenleri

Diyabetik nöropati, diyabetin uzun süren komplikasyonlarından biridir. Diyabetin sinirlere verdiği zararın nedenleri tam olarak anlaşılmamıştır fakat yüksek kan şekeri, düşük kan şekeri ve yüksek kan yağları seviyelerinin, sinirlerin sinyal göndermesine ayrıca sinirlere oksijen ve besin taşıyan kan damarlarına zarar verdiği bilinmektedir.

Bunların dışında bağışıklık sistemi organizmasının kendisine saldırısı olarak sinir hasarı, karpal tünel sendromu gibi mekanik nedenler, sinir dokusundaki hasara kalıtsal yatkınlık, genetik faktörler, ilerlemiş yaş, alkol ve sigara kullanımı gibi etkenler de diyabetik nöropatiye neden olabilir. Şeker hastalığını kontrol altında tutmak sinirlerin çok fazla hasar görmemesi için çok önemlidir.

Nöropati nedir?

Nöropati sinir hasarıdır. Sinirler, beyin ile vücudun her bölümü arasında mesaj göndererek görmemeyi, duymamayı, hissetmeyi ve hareket etmeyi sağlarlar.

Sinirler aynı zamanda kişi farkında olmadan çalışan kalbin atması, akciğerlerin nefes alması için de sinyal gönderirler.

Nöropati şeker hastalarında oldukça fazla görülen bir durum olmasına rağmen diyabetli hastaların geneli bu durumun farkında olmayabilir.

Diyabetik nöropati (şeker hastalığında sinir hasarı) belirtileri

Diyabetik nöropatinin belirtileri etkilenen sinirlere, etkilenme şiddetine ve hastalığın süresine göre farklılık gösterir. İlk dönemlerde genellikle belirti vermeyebilir. Sinirleri hasar görmeye başlayan bir çok diyabet hastası şikayetlerden rahatsızlık duymayabilir.

Belirti vermeye başladığında hafif belirtiler ile kendini gösterir. Genellikle ilk görülen belirtiler ciltte başlar. Diyabetik sinir hasarının nasıl belirti göstereceği tutulan sinire ya da organlara göre farklılık gösterir.

 1. Diyabetik nöropatinin cilt belirtileri : Ellerde, ayaklarda ve bacaklarda ağrı, uyuşma veya karıncalanma başlayabilir ve sıcak, soğuk ve acıyı hissetmeme gibi belirtiler görülür.
 2. Diyabetik nöropatinin kaslarda gösterdiği belirtiler : Kaslarda güç kaybı, güçsüzlük, ağrı ve uykuda kas erimesi, bu duruma bağlı ayaklarda veya bacaklarda kemik kırılmaları, ayak şekil bozuklukları (diyabetik ayak) oluşabilir.
 3. Diyabetik nöropatinin mide ve bağırsaklarda gösterdiği belirtiler : Çok uzun aç kalındığında yiyeceklerin bağırsaklara geçişi yavaşlar ve gastroparezi denilen durum meydana gelir. Bu durum, mide bulantısına, karın gerginliğine, kusmaya, ishale, kabızlığa, genel rahatsızlığa ve istenmeyen kilo kaybına sebep olabilir.
 4. Diyabetik nöropatinin mesanede gösterdiği belirtiler : İdrar yapma problemi olabilir ya da mesaneyi tamamen boşaltamama gibi bir his oluşması, tedavisi yapılmaz ise idrar kaçırma problemi, idrar yapma yeteneğinin tamamen kaybolması gibi şikayetlere yol açabilir.
 5. Diyabetik nöropatinin cinsel yaşama etkisi nedir? : Bu durum erkeklerde ereksiyon işlev bozukluğuna ya da iktidarsızlığa, kadınlarda cinsel disfonksiyona yol açabilir.
 6. Diyabetik nöropatinin kan damarlarına olan etkisi nedir? : Ayağa kalkıldığında veya yataktan kalkarken tansiyonun düşmesi nedeni ile baş dönmesi, halsizlik hissedilir. Göğüs ağrısı (anjina) ya da kalp krizi geçirme belirtilerini hissetmek zorlaşabilir.
 7. Diyabetik nöropatinin ter bezlerine etkisi nedir? : Vücut kendi ısısını düzenlemede zorlanabilir. Alt bacaklarda terleme olamadığı için, ayak derilerinin kurumasına ve çatlamasına sebebiyet verebilir. Yemek yerken terleme, çiğnedikten hemen sonra başlayabilir ve terleme sadece bazı yiyeceklerde olur. Terleme genellikle alında başlayıp, yüzde, kafa derisinde, boyun bölgesinde ve bazende vücudun üst kısmında oluşabilir.
 8. Diyabetik nöropatinin göz belirtileri : Göz kaslarını besleyen sinirlerin hasarlanması sonucu görme bozukluğu, çift görme, kalıcı görme kaybı ve göz ağrısına neden olur.

Diyabetik nöropati teşhisi

Diyabetik nöropati tanısı genellikle ağrı polikliniklerinde yapılacak fizik muayene, beyin cerrahisi uzmanlığında yapılan muayene ve tetkikler ve hastada görülen belirtiler ile konulabilir. Muayene sırasında kan basıncı, kalp atış hızı, kas gücü, hastanın vereceği refleksler, titreşim, sıcaklık ve hafif dokunmaya duyarlılık düzeyi kontrolü yapılır.

Şeker hastalarının her yıl düzenli olarak nöropatik ayak muayenesi olmaları gereklidir. Kapsamlı bir ayak muayenesinde cilt, kaslar, kemikler, dolaşım ve ayak hissi değerlendirilir. Saç fırçasının bir teli kalınlığındaki bir naylon monofilament ile ayak altına dokunarak duyu ve duygu durumu değerlendirilir.

Ayrıca sıcaklık algısı kontrolü için titreşimli bir çatal kullanılarak dokunma basıncından daha duyarlı olan vibrasyon algısı değerlendirilir. Bunların yanı sıra, sinir ileti çalışmaları ya da elktromiyografi testi, kalp hızı değişikliklerinin nabız ölçümü ile kontrol edilmesi ve diğer organ hasarları için ultrasonografi gibi tetkikler de yapılır.

Diyabetik nöropati teşhisi

Diyabetik nöropati (şeker hastalığında sinir hasarı) tedavisi

Diyabetik nöropati tedavisi tutulan sinirlere ya da organlara, tutulum derecesine göre farklılık gösterir. Ciltte gelişen hasarın şiddetine ve farkına göre farklı ilaç tedavileri uygulanır. Hasta doktorunun verdiği ağrı kesicinin faydası olup olmadığını not etmelidir, bu sayede hastanın doktoru, ilacın dozunu ya da tedavi yöntemini değiştirebilir.

Hastanın, özel tedavi yöntemleri için ağrı polikliniklerine se edilmesi gerekebilir.

 1. Kaslarda oluşan sinir hasarı tedavisi nasıl yapılır? : Hastanın diyabetik ayak sorunu var ise hassas kemikler üzerindeki baskının azaltılması için, özel yapım ayakkabılar veya ayağın şeklini alan tabanlıklar verilebilir. Ayakta başka rahatsızlıklar oluşmaması için dinlenmek önemlidir. Ayak için alçı ya da atel tedavisi gerekebilir. Bu durumda koltuk değneği veya tekerlekli sandalye kullanılmasına ihtiyaç duyulabilir. Ayakta şekil bozukluğu oluşmuş ise (çekiç parmak, pençe parmak, baş parmak çıkıntısı gibi) ameliyat ile düzeltilmesi gerekebilir.
 2. Mide ve bağırsaklarda oluşan sinir hasarı tedavisi nasıl yapılır? : Sindirimi hızlandırma amaçlı ilaç tedavisi ya da diğer bulguları hafifletmeye yönelik tedaviler uygulanabilir.
 3. Mesanede oluşan sinir hasarı tedavisi nasıl yapılır? : İdrar yolu enfeksiyonları nedeni ile antibiyotik tedavisi uygulanabilir. Hastaya idrarı olmasa bile her üç saatte bir tuvalete gitmesi önerilir.
 4. Cinsel problemlere neden olan sinir hasarı tedavisi nasıl yapılır? : Erkeklerde ve kadınlarda farklı tedaviler uygulanır. İlaç tedavileri, enjeksiyon tedavileri, vakum pompası, implantasyon gibi farklı tedavi yöntemleri uygulanabilir.
 5. Kan damarları sorunlarına neden olan sinir hasarı tedavisi nasıl yapılır? : Kompresyon çorapları hızlı bir şekilde ayağa kalkmaktan dolayı meydana gelen baş dönmesi tedavisinde faydalı olabilir ve hastanın ayağa kalkarken sakin kalkması, yataktan kalkarken önce oturup sonra kalkması ve başını döndüren ani hareketlerden kaçınması tavsiye edilir.
 6. Ter bezlerinde oluşan sinir hasarı tedavisi nasıl yapılır? : Kuruyan cilt için nemlendirici kremler kullanılabilir fakat ayaklarda veya bacaklarda ciddi çatlaklar, yaralar olur ise enfeksiyon riski nedeni ile hasta kesinlikle doktoruna gitmeli ve şikayetlerini bildirmelidir.
 7. Gözlerde oluşan sinir hasarı tedavisi nasıl yapılır? : Diyabetik göz hasarlarında (diyabetik retinopati) damar bozukluklarını iyileştirmeye yönelik ilaç tedavileri bulunmamaktadır. Diyabetik retinopati önlenemese de, buna bağlı ortaya çıkacak görme kaybı erken tanı ve zamanında müdahale ile önlenebilir. Bu nedenle düzenli göz muayenesi önemlidir.

Şeker hastaları kendini nasıl korumalı

Şeker hastalığı ile ilgili benzer sağlık yazıları

Источник: https://www.saglikocagim.net/seker-hastalg-ve-sinir-hasarlar/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть