Diz Ağrılarının Nedenleri

içerik

Diz Ağrısı, Diz Kapağı Ağrısı Tedavisi Ankara

Diz Ağrılarının Nedenleri

Diz ağrısı çok sık karşılaşılan yakınmalardan biridir. Diz ağrılarının kaynağı eklem içi dokular ya da eklem çevresindeki kas, kiriş, bağ ve keseler olabilir.

Akut diz ağrısı genellikle travma kökenlidir ama kronik diz ağrılarısı nedenleri arasında   genellikle romatizmal patolojiler yatar.

Ağrının nedenine bağlı olarak hasta, ağrıyı diz kapağında, diz önünde, diz arkasında hissedebilir.

Diz Bağ Yaralanmaları

Diz yan bağları ya da çağraz bağlardaki yaralanmalar sıklıkla travmatik kaynaklıdır.Özellikle spor yaralanmalarında karşımıza çıkar. Akut gelişen diz ağrısı, yürüken ve dizi kıvırırken belirgin rahatsızlık vardır. Bazı olgularda tekrarlayan yarlanmalar sonucunda kalsifikasyon ortaya çıkabilir.

Ön Çapraz Bağ Yaralanmaları

Ön çapraz bağ yaralanmaları, diz ağrısı nedenleri arasında en sık görülen  bağ yaralanmasıdır. Tek başına olabilir ya da iç  yan bağ, iç menisküs yaralanmaları eşlik edebilir.Sıklıkla kuadrİsep kasılı durumdayken aniden duruşlarda yaralanır.

Ön Çapraz Bağ Yaralanma Mekanizması

Ön Çapraz Bağ Yırtığı

Temel bulgular diz ağrısı, şişlik, eklem hareket açıklığında kısıtlanmadır. Kronik olgularda dizde boşalma duygusu olabilir. Tedavide istirahat, bandaj ve soğuk uygulanır.

Akut dönem tedavisinden sonra hastanın yaşı, akitiviteleri, eşlik eden diğer sorunlar göz önüne alınarak tedavi seçimi yapılmalıdr.

Ancak tedavi seçimi ne olursa olsun erken ve etkin fizik tedavi ve rehabilitasyonun ön koşul olduğu unutulmamalıdır.

Arka çapraz bağ yaralanmaları: Tüm diz yaralanmalarının %3-37’sini oluşturur. Yaralanma akut ya da kronik, tek başına ya da diğer yaralanmalarla birlikte olabilir.

Arka Çapraz Bağ Yırtığı

Dizin aşırı kıvrılması arka çapraz bağ yaralanmasının en önemli mekanizmasıdır. Fizik muayenede akut yaralanmaya bağlı olarak dizin arka tarafında cilt altındaki kanamaya bağlı kırmızılık görülebilir. Dizde şişlik ve hareket kaybı vardır.

Ağrı ve yürüme zorluğu vardır. Tedavide istirahat, bandaj, soğuk uygulama yapılır. Hastalığın seyri genellikle iyidir.
Yan bağ yaralanmaları: En sık dizin iç kısmında bulunan bağ yaralanır.

İç menisküs ve ön çapraz bağ yaralanmaları eşlik edebilir.

Diz Yan Bağ Yırtıkları

Dış yan bağın tek başına yaralanması nadirdir. Genellikle diğer yaralanmaların bir parçası olarak karşımıza çıkar. Önde gelen bulgu diz ağrısıdır. Ağrının yanında kilitlenme varsa menisküs ve ön çapraz bağ yaralanması düşünülmelidir. Tedavide diğer bağ yaralanmalarına uygulanan prensipler geçerlidir.

Diz Kiriş Kılıfının İltihabı ( Tendinit )

Romatizmal hastalıkların bir bulgusu olarak ya da aşırı kullanım sendromlarından biri olarak karşımıza çıkabilir.

Patellar Tendinit (Diz Kapağına Ait Tendinit): Diz kapağı alt bölgesinde görülen ağrının yaygın nedenlerindendir.

Patellar Tendinit

Diz Kapağı Ağrısı

Sıçrayıcı dizi olarak bilinen bu durum özellikle sık tekrarlayan sıçramayı gerektiren sporlarda (voleybol, basketbol, tenis, atletizm) sık görülür.

Hatalı antrenman teknikleri (yetersiz ısınma, antrenman yoğunluğunda ve sıklığında ani artışlar, sert zemin ve kötü ayakkabı), kas gücü ve esnekliği arasında dengesizlik, baldır arka kaslarında yetersiz esneklik gibi çeşitli nedenler diz kapağı tendinitine zemin hazırlayabilir.Karakteristik yakınma, aktiviteyle ilişkili  diz kapağı ağrısıdır.

Uzun süreli oturma ya da merdiven çıkmadan sonra da ağrı ve sertlik açığa çıkar. Tedavide öncelik ağrının azaltılmasıdr. Bunun içn ilaç tedavinin yan sıra fizik tedaviden yararlanıbilir. Daha sonra nedene yönelik egzersiz programı düzenlenmelidir.

Diz Ağrısı, Menisküs Yaralanmaları

Menisküsler uyluk ve kaval kemiği eklem yüzeyleri arasındaki boşluğu doldurular. Dizin dengesinin sağlanmasında, ekleme binen yükün dağıtılması ve emilmesinde önemli rol oynarlar.

Menisküs Yırtığı

Menisküs yaralanmaları akut bir tramva ya da yaşlanma sürecindeki yıpranmaya bağlı ortaya çıkar. İç menisküs yırtıkları dış menisküs yırtıklarından daha sık görülür.

Menisküs yaralanmalarında temel yakınma diz ağrısı, diz kapağı ağrısı, şişlik ve kilitlenmedir. Bağ lezyonu eşlik etmiyorsa şişlik belirgin değildir. Hasarlı bölge dokunmakla duyarlıdır.Tedavide akut dönemde istirahat, lokal soğuk uygulama, bandaj uygulanır. Aktif, atletik gençlerde cerrahi tedavi açısından değerlendirilmelidir.

Diz Kapağı Kese İltihapları ( Bursit )

Keseler özellikle vücudun birbirine sürtünen yapıları arasında bulunup aşınmalarına engel olan yapılardır.

Diz Eklemi Çevresindeki Bursalar

diz kapağı altı iltihabı

Diz eklemi çevresinde 11 kese vardır. Bu keselerden herhangi birindeki yangı, diz ağrısına neden olabilir. Tekrarlayan küçük travmalar, akut direk travma, enfeksiyona sekonder olarak gelişebilir. Lokal diz kapağı ağrısı, şişlik, kızarılık ve ısı artışı vardır.

Diz Kıkırdak Kırıkları (Osteokondritis Dissekans)

Eklem kıkırdağının ya da eklem kıkırdağıyla birlikte kıkırdak altındaki kemiğin bir bölümünün beslenmesinin bozukluğu ve canlılığını kaybetmiş kemik parçasının sağlam dokundan ayrılmasıdır.

Kıkırdak Ayrılması

Sıklıkla uyluk kemiğin iç eklem yüzeyinde ortaya çıkar. Genellikle  adolesanlarda görülen diz ağrısı nedenlerindendir  ve %20 olguda iki taraflıdır. Akut travma, tekrarlayan küçük travmalar, dolaşım bozukluğu ve genetik nedenlerden kaynaklanabilir.

Hastada aktiviteyle artan diz ağrısı ve şişlik vardır. Eklem faresi denilen serbest cisim nedeniyle dizde kilitlenme saptanabilir. Tedavi hastalığın evresine, hastanın iskelet gelişimine bağlıdır.

İskelet gelişimini tamalamış olan hastalarda, dizde kilitlenme ya da ağrılı serbest cisim varlığında ortopedik girişim düşünülmelidir.

Diz Ağrısı, Eklem Faresi (Serbest Cisim)

En sık nedeni kıkırdak lezyonları ve kireçlenmelerdir. Diz eklemi, serbest cisimlerin en sık görüldüğü eklemdir. Serbest cisimlerin karakteristik bulgusu kilitlenmeye yol açmalarıdır. Kilitlenme şiddetli diz ağrısıyla beraberdir. Düz grafilerde kolaylıkla saptanır. Kilitlenmelere neden olan olgularda serbest cismin cerrahi olarak çıkarılması gerekir. 

eklem faresi

Diz Kemik Dokusunun Canlılığını Kaybetmesi (Osteonekroz)

Klasik olarak orta yaşlı ya da yaşlı kadınlarda görülür. Travma olmaksızın, ani başlangıçlı diz ağrısı ve eklem hareket kısıtlılığı vardır. Özellikle erken tanı konan olgularda koruyucu tedaviyle bulgular geriler.

Diz Kapağı Çıkığı

Diz kapağı kemiği diz önünde bulunan üçgen şeklinde bir kemiktir. Dizimizi büküp gerdiğimizde diz kapağı kemiği uyluk kemiği yatağı içinde aşağı yukarı hareket eder. Bazen dizdeki bir kas ya da bağ ters yönde gerilirse diz kapağı kemiği zorlanır. Bu durumda diz kapağı kısmen veya tamamen yerinden çıkabilir.

Dizin kıvrılmasıyla aniden ortaya çıkan diz kapağı ağrısı vardır ve hasta dizini açamaz. İç yan bağ yaralanma bu tabloya eşlik edebilir. Genellikle genç atletlerde ve kızlarda daha sıktır.

Bağlardaki gevşeklik, uyluk kemiğinin gelişim anormalliği, diz kapağının anormal yüksek pozisyonu diz çıkığına yatkınlaştıran etkenlerdir.

Diz Kapağı Çıkığı

Diz Kapağı Çıkığının Radyolojik Görüntüsü

Diz Osgood-schlatter Hastalığı

Sıklıkla onlu yaşlardaki, atletik, aktif çocuklarda ortaya çıkan diz ağrısı nedenleri arasındadır. Kaval kemiğinin osteonekrozudur.

Diz kapağı altında kaval kemiğinin üst ucunda aktiviteyle ilişkili diz kapağı ağrısı, şişlik ve hassasiyet vardır. Erkeklerde daha sık görülmekle beraber, sportif aktivitlere katılan kızlarda da sıklığı fazladır.

Bulgular genellikle hızlı büyüme döneminde başlar. Ağrı kesintilirdir, özellikle diz bükme, çömelme, sıçrama gibi aktiviteler sırasında artar.

Tedavide aktivite düzenlenmesi, ilaç tedavisi, soğuk uygulama ve fizik tedavi yapılır.

Os Good Schlatter Hastalığının Radyolojik Görüntüsü

Os Good Schlatter Hastalığına Bağlı Diz Kapağı Altında Şişlik

Dizde Yağ Yastıkçığı Sendromu

Diz eklemi içinde bir çok yağ yastığı vardır. Diz ekleminin ön bölümünde diz kapağı üstinde, arkasında ve altında olmak üzere üç tane yağ yastığı mevcuttur.

Bu yağ yastıkları damar ve sinir açısından zengin bir yapıdır. Özellikle Hoffa hastalığı olarak bilinen diz kapağı altındaki yağ yastığı hastalığı çok sık görülür. Diz kapağı ağrısı nedeni olabilir.

Diz ağrısı uzun süre oturmayla ve diz çökmeyle artar.

Diz Kapağı Altındaki Yağ Yastığı

Koşucu Dizi

Sıklıkla koşucular, bisikletçiler, askerler gibi dizde tekrarlayan bükülme-gerilme yapanlarda görülür. Dizin dış yanında ağrı vardır.

Ağrı genellikle koşuya başladıktan 10-15 dakika sonra başlar, istirahatla rahatlar. Bazen yürüyüş ya da merdiven inip çıma sırasında da ortaya çıkabilir.

Tedavide istirahat, lokal soğuk uygulama, germe egzersizleri, ilaç tedavisi, fizik tedavi ve rehabilitasyon yapılır.

Diz Kireçlenmesi

Tıbbı karşılığı osteoartrit olan kireçlenme, sıklığı yaşla birlikte artan, eklem kıkırdağının lokal kaybıyla birlikte eklem kenarlarında meydana gelen kemik değişiklikleridir. Klinik olarak temel yakınma ağrı ve tutukluktur. Diz kireçlenmesi yaşlı popülasyonun üçte birini etkileyen diz ağrısı nedenleri arasındadır. Daha sıklıkla kadınlarda ve iki dizden birden görülür.

Источник: https://www.yaseminsoyturk.com/diz-agrisi/

Diz Ağrısı Neden Olur ? Diz Ağrısı Tedavisi – Sağlık Ocağım .NET

Diz Ağrılarının Nedenleri

Diz eklemi, asıl olarak fleksiyon ve ekstansiyon hareketlerine olanak sağlayan menteşe tipi bir eklemdir. Eklemin stabilitesi statik ve dinamik yapılar tarafından sağlanır.

 Statik yapılar kapsül ve bağlardan, dinamik yapılar kas ve tendonlardan oluşmuştur. Diz eklemi insan vücudunda en fazla yaralanan eklemdir.

Diz eklemi bozuklukları günlük ortopedik pratikte karşılaşılan olguların çoğunluğunu oluşturur.

Diz ağrılarına neden olan bir çok faktör vardır.

Diz ağrısının genç yaşlarda en sık nedeni menisküs yaralanmaları, sportif aktivitelerde yaşanan bağ yaralanmaları ve buna paralel olarak ortaya çıkan bağ yaralanmaları genç yaş grubunun diz ağrısının en başta gelen nedenlerindendir. İleri yaş 55 – 60 yaşlarında görülen diz ağrısının bilinen en önemli nedeni dizde kireçlenme oluşmasıdır.

Bunların dışında dizin romatizmal hastalıkları vardır ve diz romatizması çocukluk yaşlarından başlayabileceği gibi, ergenlik döneminde, orta yaşlarda ve ileri yaş döneminde’de dizin romatizmal hastalıklarına rastlanabilir.

Ayrıca, kırıklar, çıkıklar, diz kapağı çıkığı, diz kayması, pateller tendon yırtığı, huzursuz bacak sendromu, osgood schlatter hastalığı, patello femoral ağrı sendromu gibi diz problemleride diz ağrılarına neden olur.

Menisküs yırtığı nedeni ile diz ağrısı

Menisküs yaralanmaları genellikle sporcu hastalığı olarak bilinmesine rağmen, dizini herhangi bir şekilde zorlayan herkeste görülebilir. Dizde ağrı, şişlik ve kilitlenme gibi belirtiler ile kendini gösterir. Menisküs yırtılmalarında tedavi, dinlenme, buz uygulama, bandaj, dizin vücuttan uzak tutulması, fizik tedavi ve geçmeyen ağrılarda cerahi tedavi uygulanır.

Diz kireçlenmesi nedeni ile diz ağrısı

Diz kireçlenmesi, en sık görülen eklem kireçlenmesidir.

Orta yaş üstünde ve ileri yaştaki diz ağrılarının başlıca sebebi olan diz kireçlenmesi, diz ekleminin yüzeyini kaplayan kıkırdak dokunun, bazı nedenlerden dolayı aşınması, yıpranması ve hücrelerinin kaybolması ile meydana gelir.

 Diz kireçlenmesi belirtileri, dizde ağrı özellikle hareket etme sırasında veya günün ilerleyen saatlerinde artan ağrı şeklinde olur. Kireçlenme tedavisinde, hastanın kilo sorunu var ise kilo vermesi, egzersiz, fizik tedavi ve geçmeyen ağrılarda cerrahi tedavi uygulanır.

Patello femoral ağrı sendromu nedir?

Patella diz kapağı kemiğidir. Patellofemoral ağrı diz kapağı ve kemikler arsındaki bozukluklardan kaynaklanır. Hastalar genellikle genç yaş grubudur.

Patellofemoral ağrı sendromu belirtileri, özellikle merdiven inip çıkarken ağrı, uzun süre oturulduğunda ağrı, bazen dizde boşalma hissi, dizi bükme sırasında kıtırdama sesi ve şişlik gibi belirtiler görülür.

 Patellofemoral ağrı sendromu tedavisi, öncelikle antiinflamatuar ilaç tedavisi, istirahat, fizik tedavi, buz masajı ve bütün bunlara rağmen geçmeyen şikayetlerde cerrahi tedavi yöntemine gerek duyulabilir.

Diz kırılması nedeni ile diz ağrısı

Diz eklemi kemik yapı olarak uyluk kemiği, kaval kemiği, diz kapağı kemiğinden oluşur. insan vücudunda en sık travmaya uğrayan bu kemiklerde çok sayıda kırık meydana gelebilir. Diz eklemi kırıklarının belirtileri, dizde ağrı, şişlik, morarma, hareket ettirememe gibi tipik kırık belirtileri vardır.

 Diz eklemi kırıklarının tedavisinde, az kaymış kırıklar uzun bacak alçısı ile 4- 6 haftalık tespitten sonra egzersizlere başlanır. Ayrılmış kırıklarda cerrahi etdaviye gerek vardır. Cerrahi tedavide, kansellöz (spongioz) vidalar ile tespit yapılır.

Çökme kırıklarında, cerrahi redüksiyon gerekir ise çöken kemik bölgesine kemik greft desteklenerek plak ve vida tespiti uygulanır.

Diz kapağı kayması nedeni ile diz ağrısı

Diz kapağı kayması genelikle oturarak çalışanlarda rastlanan önemli bir sorundur. Oturma şekli bozuklukları, koşu bandı üzerinde eğim vererek koşmak, step yapmak ve uzun süre sandalyede oturmak diz kapağında kaymaya neden olabilir.

 Diz kapağı kayması belirtileri, diz kapağında zamanla yavaş yavaş ortaya çıkan ağrı, koşarken, merdiven inip çıkarken uzun yolculuklarda ağrı gibi belirtilerle kendini gösterir.

 Diz kapağı kayması tedavisi, kaymanın dercesine göre artroskopik cerrahi veya klasik cerrahi tedavi yöntemleri uygulanır.

Diz romatizması nedeni ile diz ağrısı

Diz romatizması, diz ekleminde bulunan kıkırdağın bozulması, aşınması, yıpranması ve kaybının abartılmış, ağırlaşmış şeklidir. Diz romatizması belirtilerinde ilk şikayet eklem ağrısıdır.

 Hareket ettikçe artan ağrı, eklem tutukluluğu, diz ekleminde şişlik, kızarıklık ve ilerledikçe hareket kısıtlılığı gibi belirtiler görülür.

Diz romatizması tedavisinde en başlarda ilaç tedavisi, fizik tedavi, kaplıca tedavileri ve cerrahi tedavi gibi tedavi yöntemleri uygulanır.

Diz bağ yaralanması nedeni ile diz ağrısı

Diz ağrısı

Dizlerde en sık yararlanan iki bağ vardır. Ön çapraz bağ (anterior cruciate ligament – ACL) adı verilen bağ, dizin ortasında bulunur ve çoğunlukla bir dönüş hareketi esnasında zedelenir. Kayak yaparken ya da merdivenden düşme gibi ön çapraz bağı yaralanması, sandalyenin bir bacağının kırılması şeklinde tanımlanabilir.

İç yan bağ (medial collateral ligament – MCL) denilen bağ ise dizin iç kısmında bulunur ve yandan gelen darbeler nedeni ile zedelenir.

Bu yaralanma, futbol oyuncularının birbirlerine çarmaları gibi darbeler ile meydana gelir. Diz bağ yaralanmasının belirtileri, dizde pop sesi ve kontrol kaybı, ayağa kalkma sırasında ağrı hemen hissedilen belirtilerdir.

Diz bağ yaralanmaları tedavisinde, fizik tedavi ve cerrahi tedavi yöntemleri uygulanır.

Osgood schlatter sendromu nedeni ile diz ağrısı

Osgood schlatter hastalığı (OSD), aktif hızla büyüyen adolesanlarda (ergenlerde) oldukça sık görülen ve diz ağrısına neden olan bir durumdur. Patellar tendon ve tibial tüberkül apofizinde görülen, çoğunlukla benign (selim) bir hastalıktır.

 Osgood schlatter sendromu belirtileri, kemiğin ön tarafında, diz kapağının 2-3 sm altında hissedilen ağrıdır. Bu ağrı uzun sürer ise şişlik oluşabilir.

Osgood schlatter hastalığı tedavisi, egzersiz tedavisi, istirahat, soğuk veya sıcak uygulamak ve geçmeyen ağrılarda hastanın yeniden değerlendirilmesi gibi tedavi yöntemleri uygulanır.

Pateller tendon yırtığı nedeni ile diz ağrısı

Pateller tendon, uyluk önü kasları ile beraber çalışır ve bacağın düzleşmesini sağlar. Yetişkinlerde pateller tendon yırtıkları yüksekten atlama ya da kazalar nedeni ile oluşur.

 Patellertendon yırtılmasıbelirtileri, diz ağrısı, hassasiyet, şişlik, kopma sesi, morarma ve diz kapağı altında çukurlaşma gibi belirtiler ile kendini belli eder.

Pateller tendon yırtığı tedavisi, konservatif tedavi olarak uzun bacak dizlik, istirahat, fizik tedavi ve spesifik egzersiz tedavisi ve tam kat yırtılmalarda cerrahi tedavi yöntemlerine gerek duyulur.

Diz kapağı (patella) çıkığı nedeni ile diz ağrısı

Diz ağrısına neden olan hastalıklar

Uyluk alt kısmında yer alan femoral oluk ve patella aslında uyumludur. Bu oluğun sığ veya düzensiz olması, tam ya da yarım çıkık ile sonuçlanır. Diz üstüne olan direkt veya dolaylı travmalar nedeni ile dizde çıkık nadir görülür ve dizde patella çıkığı olması için şiddetli bir travmaya maruz kalması gerekir.

Diz kapağı çıkığı belirtileri, diz kapağının yana kayması, ayakta duramama, hareket etme esnasında ön diz ağrısı, şişlik, morarma, sertlik ve dizde sürtme sesleri gibi belirtiler ortaya çıkar.

 Patella çıkığı tedavisi, diz kapağı çıkığı yarı çıkık ise konservatif tedavi ve takip gereklidir. Lakin, yineleyen ve şikayetleri geçmeyen çıkıklar genellikle cerrahi olarak tedavisi yapılır.

Tedavide yumuşak doku ameliyatlarının yanı sıra kemik ameliyatlarıda yapılabilir.

Huzursuz bacak sendromu nedeni ile diz ağrısı

Huzursuz bacak sendromu (HBS), bacakları hareket ettirme dürtüsü veya ihtiyacı ile ortaya çıkan, normal olmayan duyularla karakterize, kronik, ilerleyici bir bozukluktur.

 Huzursuz bacak sendromu belirtileri, tarifi olmayan bir his, ağrı, uyuşma, karıncalanma, çekilme ve gıdıklanma gibi tarif edilemeyen belirtilerdir.

Huzursuz bacak sendromu tedavisi, ilaç tedavisi, egzersiz tedavisi, yaşam tarzı değişikliği gibi tedavi seçenekleri uygulanır.

Diz hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

Источник: https://www.saglikocagim.net/diz-agrisi-olur-diz-agrisi-tedavisi/

Diz Ağrısı : Neden Olur, Nasıl Geçer?

Diz Ağrılarının Nedenleri

Dizlerimiz, vücudumuzda bulunan en büyük ve en karmaşık eklemlerden birisi olması haricinde en çok yakındığımız eklemimizdir.

Genel olarak diz eklemleri dayanıklıdır ancak tek tarafa doğru olan hareketli yapısından ötürü zorlamalar sonucu sakatlanmalar meydana gelebilir. Bunun sonucunda doğal olarak hareket kısıtlılığı oluşur.

Diz ağrısının yeri ve şiddeti ağrının neden kaynaklandığına göre değişiklik gösterebilir.

Diz ağrısına eşlik eden diğer semptomlar şişkinlik, kızarıklık, çıtırdama sesi, kilitlenme ya da dizi tam olarak düz hale getirememe olabilir.

Sebebi ne olursa olsun dinmeyen ve günlük yaşantıyı etkileyen diz ağrıları için alanında uzman bir doktora başvurmak en iyisidir. Peki, diz ağrısına hangi doktor bakar? Diz ağrısı için ortopedi ve travmotoloji bölümüne gitmek gerekir.

Muayeneyi yapan ortopedi uzmanı gerekli gördüğü durumlarda hastaları başka bölümlere de se edebilir.

1. Patellar tendinit

Patellar tendinit, bir ya da birden fazla tendonun iltihaplanması sonucu oluşan bir rahatsızlıktır. Tendonlar ise kemik ve kasları birbirine bağlayan kalın ve ipliksi kordonlardır. Bu durum koşucular, kayakçılar ve bisikletçilerde daha sık görülür. Belirtilerinden en sık görüleni de dizde meydana gelen ağrılardır.

2. Menisküs yırtığı

Menisküs adı verilen doku dayanıklı ve elastik bir kıkırdaktan oluşur. Kaval kemiği ile uyluk kemiği arasında hareket eder. Dize ağırlık verilmişken ani bir dönüş yapılırsa veya dize darbe alınırsa yırtılabilir. Ağrının yanında dizde şişlik ve kilitlenme menisküs yırtılmasının diğer başlıca belirtilerdendir.

Kaval kemiği ile uyluk kemiğini birbirine bağlayan ve dört bağdan biri olan ön çapraz bağın yırtılması durumuna denir. Basketbol, futbol oynayan ve kayak yapan kişilerde çok sık görülür. Doğrudan dize darbe alındığında veya sert bir zıplayış yaptıktan sonra ön çapraz bağlar zedelenebilir. Ağrı ve şişlik bu durumun ilk belirtileridir.

4. Eklem kireçlenmesi

Halk arasında bilinen adıyla kireçlenme, yıllar içerisinde eklemlerde aşınma ve özellikle eklem kıkırdaklarında bozulma, zedelenme nedeniyle oluşur. İltihaplı olmayan bir romatizmal hastalık olan kireçlenme daha çok ileri yaşlarda, yaşlanmaya bağlı olarak görülür. Kıkırdağın hasar görmesi ağrıya neden olur.

Kireçlenme İle Alakalı Daha Detaylı Bilgi İçin: Kireçlenme Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi

5. İltihaplı romatizmal hastalıklar

Gut, behçet hastalığı ve akdeniz ateşi gibi iltihaplı romatizmal hastalıklar hemen hemen her yaşta ortaya çıkabilir. Sadece eklemleri değil bütün vücudu etkiler. Bu tür hastalıklarda ağrı, dizler de dahil olmak üzere vücudun tüm eklemlerine etki edebilir. Bu ağrı günlerce sürebilir ve şişlik, hareket kısıtlılığı ve halsizlik gibi belirtiler de görülebilir.

6. Osgood-schlatter hastalığı

Daha çok büyüme çağında olan ve sporla ilgilenen gençleri/çocukları etkiler ve ağrılı seyreder. Uzanma sırasında dizde hafif bir ağrı hissedilir. Hareket ettirilince ağrı daha da keskinleşir. Dizin aşırı kullanılmasından veya yüklenilmesinden dolayı oluşur. Diz kapağının altında veya çevresinde hassaslık ve şişlik görülür.

7. Diz bursiti

Bazı diz yaralanmaları, dizdeki burslarda (eklem kemiğini saran kesecikler) iltihaplanmaya sebep olur. Bu burslar sayesinde tendonlar ve bağlar eklemlerin üzerinden yumuşak bir şekilde kayar. Diz bursitinin belirtileri ağrı, kızarıklık, şişme ve hareket kısıtlılığıdır.

8. Koşucu dizi

Bu rahatsızlıkta diz önü ağrısı görülür ve genellikle dizi öne uzatırken bir gıcırdama hissi olur. Koşmak gibi dizin sürekli baskıya maruz kaldığı durumlarda ve dizin aşırı kullanımından dolayı meydana gelebilir. Aynı zamanda ayak ve diz kemiklerindeki yanlış dizilim ya da dize darbe alınmasından ötürü de bu rahatsızlık ortaya çıkabilir. Bu hastalara genellikle fizik tedavi önerilir.

Diz Kapağı Ağrısı Neye İşarettir?

Özellikle masa başında veya oturarak çalışan kişilerde, uzun süre aynı pozisyonda oturmak diz kapağı üzerinde bir baskı oluşturur ve zaman içerisinde diz kapağı ağrılarına sebep olur.

Merdiven inip çıkarken de benzer ağrılar oluyorsa menisküs veya çapraz bağlarda da bir problem olabilir. Bunun için mutlaka bir ortopedi doktoruna görünülmelidir. Ağrının kaynağını anlamak ve doğru teşhis yapabilmek için doktor muayenesi haricinde röntgen ve MR çekilebilir.

Diz kapağında kayma şeklinde bir hareket varsa ameliyat uygun olabilir. Muayene sonrası ne yapılması gerektiğine doktor karar verir. Ameliyata gerek yoksa, genellikle fizik tedavi uygulanır. Diz kapağı ağrısı egzersizleri kasların kuvvetlenmesini ve esneklik kazanmasını sağlar.

Ancak bu süreçte ağrıyı oluşturan ve ağrılı olabilecek hareketlerden de kaçınmak gerekir.

1. Soğuk kompres

Ağrıyan dize soğuk kompres yapmak, hem ağrının hem de şişliğin azalmasını sağlayan en iyi yöntemlerden biridir. Çünkü soğuk uygulama damarların sıkışmasını ve daralmasını sağlar.

Böylece ağrının yaşandığı noktaya kan akışı azalır ve şişkinlik de hafiflemiş olur. Bunun için bir avuç dolusu buz küpünü ince bir havluya sarın. Ağrıyan bölgeye 10-15 dakika boyunca kompres yapın.

Bu işlemi günde 2-3 defa uygulayabilirsiniz.

2. Elma sirkesi

Alkali özelliğine bağlı olarak elma sirkesi, diz eklemlerinde biriken zararlı toksinlerin giderilmesine yardımcı olur. Ayrıca eklemlerin yağlanmasını destekleyerek hareket kabiliyetini artırır.

2 tatlı kaşığı elma sirkesi ile 2 bardak filtrelenmiş suyu karıştırın ve bu karışımı gün boyunca için. Başka bir yöntem ise, 2 bardak elma sirkesini banyo yaptığınız suya ekleyin, ağrıyan dizinizi bu suyun içinde 30 dakika kadar bekletin.

Bu işlemi birkaç gün boyunca günde 1 defa uygulayabilirsiniz.

3. Kırmızı biber

Kırmızı acı biber, kapsaisin adı verilen ve ağrı kesici özelliği olan bir madde içerir. Kapsaisin sıcaklık hissi vererek dizlerdeki ağrıyı azaltır. 2 çorba kaşığı kırmızı acı biber tozu ile yarım kupa ılık zeytinyağını karıştırın. Bu karışımı en az 1 hafta boyunca, günde 2 kere etkilenen dizinize sürün.

4. Zencefil

Kasların zorlanmasına ya da yaralanmaya bağlı olarak gelişen diz ağrılarında zencefil, ağrının giderilmesinde etkilidir. Küçük bir parça taze zencefili öğütün ve 1 fincan su içinde 10 dakika kadar kaynatın.

Sonrasında süzgeçten geçirin ve içerisine limon ve bal ekleyin. Bu karışımı diz ağrınız geçene kadar günde 2-3 kere için. Bu yöntem haricinde ağrıyan bölgeye zencefil yağı ile günde 2 defa masaj yapabilirsiniz.

5. Limon

Limon özellikle de artrit nedeniyle oluşan ağrıların giderilmesinde faydalıdır. İçeriğinde bulunan sitrik asit sayesinde, artrite neden olan ürik asit kristallerinin çözülümüne yardımcı olur.

1 ya da 2 adet limonu küçük parçalar halinde kesin. Bu parçaları pamuklu bir kumaşa bağlayın, ardından susam yağına batırın. Daha sonra bu kumaşı etkilenen dizin üzerinde 10 dakika kadar tutun.

Ağrılar geçene kadar bu işlemi günde 2 defa uygulayın.

6. Hardal yağı

Sıcak hardal yağı, iltihaplanmayı yavaşlatır, kan dolaşımını hızlandırır ve sürüldüğü bölgedeki ağrıların hafiflemesine yardımcı olur. 2 çorba kaşığı hardal yağını ısıtın.

1 diş kıyılmış sarımsağı da rengi kahverengileşinceye dek kızartın. Yağın soğumasını bekleyin ve süzün. Ağrıyan bölgeye bu ılık yağ ile dairesel hareketler yaparak yedirin. Sonrasında dizinizi havlu ile sarın ve birkaç dakika bekleyin.

Bu işlemi 1-2 hafta boyunca günde iki kere tekrar edebilirsiniz.

Источник: https://sebboy.com/diz-agrisi-neden-olur/

Diz Kapağı Ağrısı Nasıl Geçer? Neden Olur, Ne İyi Gelir?

Diz Ağrılarının Nedenleri

Diz kapağı ağrısının geçirilmesi diz kapağı ağrısından muzdarip olan kişiler tarafından sıklıkla araştırılan bir konu olmuştur. Diz ağrısı toplumda en çok görülen ağrılardan biri olmaktadır. Diz eklemleri en çok kullandığımız eklemlerden bir tanesi olduğu için diz ağrısı görülme ihtimali de artar.

Ağırlıklar ve Yanlış Hareketler Diz Ağrısının Başlıca Nedeni

Dizlere ağırlık kaldırırken, merdiven çıkarken ya da günlük aktivitelerimizi gerçekleştirirken  aşırı yük binebilir. Binen bu yük sonucunda ise diz kapağının içerisinde yer alan kıkırdak da işlev kaybı ve yumuşama meydana gelir.

Bu yumuşama ile birlikte de dizlerimizde yer alan sinir uçları kendisini koruyamaz hale gelir ve normalde acı vermeyecek hareketler bile acı hissetmemize sebep verir.

Dizde hissedilen bu ağrılar, dizde önceden meydana gelmiş olan bir hasarı haber verdiğinden bu ağrılara kulak verilmeli ve Diz Ağrısını oluşturan neden mutlaka bulunmalıdır.

Özellikle diz ağrıları uzun süredir devam ediyorsa ve evde uygulanan yöntemler ağrıyı dindirmeye yetmiyorsa, mutlaka bir doktora giderek, diz ağrısı için ilaç isimleri alıp, tıbbi tedavi yöntemlerinden faydalanılmalıdır.

Bilinçsiz Yapılan Spor Dizlerde Ağrıya Sebep Oluyor

Spor sağlıklı bir hayatın olmazsa olmazıdır. Fakat bilinçsiz yapılan bir spor sizi sağlığınızdan edebilir. Yanlış spor yaptığınız takdirde sakatlanmalardan tutun ölüme kadar varan bazı etkilerle karşılaşmanız mümkün. Diz ağrısı da yanlış yapılan bir sporun habercisi olabilir. Yanlış spordan kaçınmak sakatlanma riskini ortadan kaldıracak ve sağlıklı bireyler olmamızı sağlayacaktır.

Sert Zemin Üzerinde Koşu Yapmayın

Örneğin; sert zeminlerde yapılan koşular diz ağrısına yol açan ve en sık karşılaşılan sakatlık nedenlerinden bir tanesidir. Koşmak son derece faydalı bir egzersizdir. Fakat yanlış zeminde özellikle uzun süre boyunca egzersiz yaptığınız zaman dizinizi ve vücudunuzun kalan kısımlarını sakatlarsınız. Sert zeminler vücudun bütün ağırlığının her adımda dize binmesine sebep olur.

Vücudunuzun ağırlığını ani hareketlerinizle taşımaya dayanamayan dizinizde zamanla ağrı duyulmaya başlar. Bu dizinizde aşınmış olan dokuların yaşattığı bir ağrıdır. Koşu yalnızca tek bir örnek. Yanlış yapılan sporlara pek çok örnek verilebilir. Bilinçli spor yapın. Yaptığınız egzersizlerin doğru nasıl yapıldığını araştırın. Diz ağrısı yaşıyorsanız diz ağrısı egzersizleri yapın.

Diz Ağrısına Evdeki Malzemeler ile Yapılabilecek Doğal Çözüm Yöntemleri Nelerdir?

Diz ağrısına ne iyi gelir evde çözüm yöntemleri nedir diye merak edenler için farklı tarifler bulunmakta. Evde bulunan malzemelerinizi kullanarak diz ağrınızı hafifletebilirsiniz. Bir miktar yulafı pişirdikten sonra içerisine yarımşar bardak ananas suyu, portakal suyu ekleyin.

Bu karışımı 10 dakika kadar kısık ateşte kaynatın. Daha sonra karışımın içerisine bir tutam tarçın bir çay kaşığı bal ekleyin ve güzelce karıştın. Bu karışımı sabah kalktığınızda aç karnınıza ve akşamları tok karnınıza içmeyi ihmal etmeyin. Düzenli olarak günde 2 defa olmak üzere bu karışımı tüketin.

Diz Ağrısına Sirkeli Kolay Tedavi ile  Son

Sirke geçmişten beri tıbbi bir malzeme olarak kullanılmaktadır. Sirkenin içeriğinde yer alan özler ile bu maddenin ağrıları yatıştırıcı bir etkisi olduğu uzun zamandan beri bilinmektedir. Siz de sirke yardımı ile diz kapağı ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz.

Bir bardak sirke içerisine bir çay kaşığı bal ve yarım su bardağı limon ekledikten sonra güzelce karıştırın. Ve 15 dk kadar kaynatın. Bu karışımı oda sıcaklığında soğumaya bırakın ve ağrı hissettiğiniz bölgede 10 dk kadar bekletin. Bu karışım Bacak Ağrısı için de birebirdir. Karışımı günde 2 sefer temiz cildinize uygulayabilirsiniz.

Diz ağrısına sirke tedavisinden sonuçları almanız yaklaşık 1 hafta kadar süre alacaktır.

Diz Kapağı Ağrılarına İyi Gelen Portakallı Tedavi Sayesinde Diz Ağrılarına Son

Bu tarifin içerisinde ağrıyı azaltıcı ve iltihap giderici sirke ile yatıştırıcı özelliğe sahip portakal kullanılıyor. Bu iki doğal madde sayesinde hem yan etkiler olmadan tedavi oluyor hem de bu malzemeleri bir marketten kolayca alabiliyorsunuz.

Bu tarif için bir bardak sirkeyi yarım bardak portakal suyu ile güzelce karıştırın. Daha sonra bu karışımı bir kaba alarak bir süre kısık ateşte kaynatın. Kaynayan karışımın içerisine isterseniz tarçın da ekleyebilirsiniz.

Bu karışım güzelce kaynadıktan sonra ocaktan alınarak ağrı olan bölgeye sürülmelidir.

Diz Kapağı Ağrılar için Bitkisel Yağlar

Doğada yer alan pek çok bitki içerisinde son derece faydalı özler barındırmaktadır. Bu özler sayesinde pek çok hastalık iyileşmektedir. Diz kapağı ağrısı bu hastalıklardan bir tanesidir. Zencefil bitkisinin yağının diz ağrılarına iyi geldiği söylenmektedir. Zencefil yağını ağrıyan bölgeye masaj yaparak uygulayın ve bir müddet bekletin. Bu işlemi günde iki kere tekrarlayın.

Sıcak ve Soğuk Terapi Yöntemi ile Diz Ağrılarınızı İyileştirin

Diz ağrısına iyi gelen kremleri, yan etkisi olan ilaçları denemeden önce, hiçbir yan etkisi bulunmayan ve kolay uygulanan bazı yöntemleri denemenizde fayda var. Bu yöntemlerden bir tanesi sıcak ve soğuk terapi yöntemi adı verilen yöntem.

Bu yöntem sayesinde iltihaplanma problemi olan hastalar ağrılarından kurtulduklarını söylemişlerdir. Menisküs Ağrısı, diz ağrısı ve bacak ağrısı olan kişilerde bu yöntemi uygulayarak ağrılarından kurtulabilirler.

Ağrıya sebep olacak bir sakatlanma yaşadıysanız ilk 48 saat boyunca sıcak kompres yapılması önerilmemektedir. İlk saatler boyunca sıcak tedavi uygulanması durumu iyileştirmek yerine daha kötü yapmaktadır. Bu nedenle ilk sakatlanma yaşandığı an sıcak kompreslerden kaçınarak soğuk jel paketlerini ağrıyan bölgenize uygulayın.

Sıkıştırma bandajından da faydalanabilirsiniz. Daha sonra ağrı olan bacak yukarı doğru kaldırılarak kompres yapılmaya devam edilmeli, siz hareket ettirilmeyerek bir süre dinlendirilmelidir.

Diz Kapağı Ağrılarınız Geçmiyor ise Giydiğiniz Ayakkabılara Bakın

Diz ağrısından muzdarip olan kişilere bakıldığında genellikle yanlış ayakkabı tercihi yaptıkları görülür. Yanlış ayakkabı tercihi yapılması ağrıların başlıca nedenlerinden bir tanesidir. Doğru ayakkabının seçilmesi ile birlikte ise diz ağrıları kayıp olmaktadır. Ayakkabı seçerken özellikle ayakkabı tabanlarına dikkat etmek gerekir.

Ayakkabı tabanları ayağın doğal duruşuna uygun olmalıdır. Ne çok sıkmalı ne de ayak içerisinde çok gevşek durmalıdır. Ayakkabıdan kaynaklı olan diz ağrıları olabileceği gibi kimi zaman başlıca neden ayakkabı değildir. Diziniz bir başka nedenden dolayı ağrıyor ve yanlış ayakkabı seçimi diz ağrınızı şiddetlendiriyor olabilir.

Bu nedenle diz ağrısının altında yatan asıl nedeni bulmak gereklidir. Bunun için de konusunda uzman olan bir hekime danışmak ve gerekirse ilaç tedavisi uygulamak gerekir. Ağrının ayakkabı seçiminden dolayı oluştuğu söyleniyor ise ayağın yere vurma şiddetini yumuşatan özel tabanlıklar tercih edilmeli.

Diz ağrısını hafifletmeye yaratan tabanlar arasından seçim yapılmalıdır.

Diz Kapağınız Ağrıyorsa Vücudunuzu Dinleyin ve Durun

Diz ağrısı için krem isimleri aramadan, tonlarca kremi ve ilacı kullanmadan önce yapılabilecek en basit ve bekli de en etkili tedavi yöntemi durmak ve vücudu dinlemektir.

Bir yerimizin ağrıması aslında bize o yerimizi çok zorladığımızı ve durmamızı söyler. Vücudumuza mutlaka yan etkisi olan ilaçları almadan önce bu yöntemi denemekte fayda var.

Ağrıyan eklemler daha fazla zorlanmamalı ve mutlaka dinlendirilmelidir.

Источник: https://www.saglik8.com/diz-kapagi-agrisi-nasil-gecer-neden-olur-ne-iyi-gelir/

Diz ağrınızın nedenini biliyor musunuz?

Diz Ağrılarının Nedenleri

Medicana Bahçelievler Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman diz ağrılarının oluşması ve tedavisi hakkında bilgi verdi.

Yoğunlaşan iş hayatı, spora olan ilginin artması, kişilerin bilinçlenmesi ve ağrıların ciddiye alınması sebepleri ile diz ağrılarından dolayı hekime başvurular artıyor. Bazı hastalarda ise bu durum tam tersinedir.

Uzun yıllar diz ağrılarını krem ve ilaçlar ile geçirmeye çalışan hastalar incelemeye alındığında geçmişte yaşanmış düşmeler, menisküs hasarları, kilolu olmaları ya da zamanında kilo verememelerinden dolayı fizik tedaviden fayda görmedikleri ortaya çıkmıştır.

Her ne sebeple olursa olsuni diz ağrıları, insanı hayattan koparan, günlük fiziki hareketlerini engelleyen, depresyonu tetikleyen sosyal bir hastalıktır. Diz ağrıları yaş grubu ve oluş şekillerine göre ikiye ayrılır.

Yaş grubuna göre ağrılar; çocukluk, erişkin ve yaşlılık ağrılarıdır.

Oluş şekillerine göre ağrılar ise büyümeye, yapılan sporlara, yaş ilerlemesine, kemik erimesine ve kireçlenme denen kıkırdak dokunun aşınmasına bağlı oluşur.

Çocuklardaki diz ağrılarının nedenleri neler olabilir?

Çocukluk yaşlarda diz ağrıları genellikle büyüyen kemiklerin ağrıları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bisiklete binmek, koşmak, zıplamak ile artış gösteren bu ağrılar genellikle 14-15 yaşında büyümenin yavaşlaması ile azalmakta ve ciddi tedaviye ihtiyaç duymamaktadır.

Yine çocukluk yaşlarında düşme çarpma travma yolu ile diz bölgesinde kırıklar, çıkıklar ve yumuşak doku hasarları meydana gelir. Bu hasarlar diz ağrısı yapacağı gibi yapısal bazı menisküs lezyonlarında çocukluk ve büyüme yaşlarında kilitlenme ve şişlik yapabilmektedir.

Bu yaşlarda asıl sıkıntılı ağrıların nedeni, dizi tutan kötü huylu ve hızla ilerleyen tümörlerdir. Teşhis ve tedavisine geç kalınan diz ağrılarında ciddi uzuv kayıpları yaşanabilir.

Erişkin yaşlarda diz ağrıları aktif iş hayatı, trafik kazaları, kırılma, çıkma, yumuşak doku zedelenmesi nedeniyle karşımıza çıkar. Bu ağrıların sonucu genellikle menisküs yırtıkları, kopmaları, ön çapraz bağ hasarlarıdır.

Menisküsün belirtisi diz ağrısı!

Menisküsler, herkeste olan, dizlerin arasında bulunan, kemiklerin birbirine sürtmesini engelleyen kıkırdak kıvamlı sert yapılardır.

“Menisküs olmuşum” demek, bu yapıların yırtılması, kopması ya da zedelenmesi manasında, hastalarımızın kullandığı bir tabirdir. Bu hastalığın ilk bulgusu diz ağrısıdır.

Dizde kilitlenme, şişlik, harekette zorluk, kıvıramama, merdiven inip çıkmada zorluk şikâyetleri de eşlik edebilmektedir.

Yaşlılık aslında diz ağrılarına sebep değil

65 yaş üzerindeki kişilerde diz ağrılarının asıl nedeni kıkırdak dokunun hasar alması sonucu oluşan “kireçlenme” dediğimiz hastalıktır. En sık görülen rahatsızlıklardan biridir. İlaca, fizik tedaviye, istirahate dirençli olup genellikle cerrahi yol ile tedavi edilen bir hastalıktır.

Diz ağrıları; ortopedi, fizik tedavi, diyetisyen ve psikiyatrinin birlikte çalışmasını gerektiren bir hastalıktır. Tedaviye medikal, fizik tedavi, diyet, artroskopi müdahaleleri ile başlanır.

Bu müdahalelerin yetmediği durumlarda diz protezi denen ve o eklemin kıkırdak yüzeylerinin değişimi olarak bilinen operasyon uygulanır. Bu operasyon yaklaşık 1-2 saat kadar sürer ve ertesi gün hastanın ayağa kalkıp yürümesine olanak sağlar.

Gün geçtikçe hareket kabiliyetinin artması ile hastaya yüksek moral veren, ağrılarını azaltan ve hayata bağlayan bir yöntemdir.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Uzm. Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman “Hayatımızı kısıtlayan, hareketimizi engelleyen, bize acı veren bu şikayetler için yaşımız ne olursa olsun, nedeni ne olursa olsun en kısa zamanda ilgili hekimlere başvurup gerekli tıbbi müdahaleler başlatılmalı” diye konuşuyor.

EKLEM AĞRISI NEDENLERİ NELERDİR?

Diz ağrısı tedavisi nasıl olur?

Anadolu Sağlık Merkezi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Taner Özdemir diz ağrısına karşı yapılması gerekenleri sıraladı.

Yoğun fiziksel aktivite gerektiren bir meslek söz konusuysa, işyeri hekimiyle görüşülerek gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurgulayan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr.

Taner Özdemir, bazı diz rahatsızlıklarının acil cerrahi müdahaleye gereksinim duyduğunu belirterek, bazı rahatsızlıkların da uzun bir rehabilitasyon gerektiren bir tedaviye gerek duyduğunu söyledi. Op. Dr.

Özdemir, “En çok bilinen diz rahatsızlığı menisküs olsa da dizde oluşabilecek sorunlar bununla sınırlı kalmıyor” dedi.

Dizde şişlik veya kilitlenme oluyorsa doktora başvurulmalı

Dizde bir darbe sonucunda şişlik, hareket kısıtlanması varsa, yürürken dizde anormal bir durum hissediliyorsa veya dizde kilitlenme durumu oluyorsa mutlaka doktora başvurulması gerektiğini söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Taner Özdemir, “Dizdeki şişliğe, şişen bölgede ısınma ve yüksek ateş eşlik ediyorsa, acil cerrahi müdahale gerektiren bir durum söz konusu olabilir ve hemen doktora gitmek gerekir” ifadelerini kullandı.

Sportif aktivite diz ağrısına neden olabilir

Diz ağrılarının nedenlerinin öncelikle yaş, meslek grupları ve sportif aktivite yoğunluğuna göre farklılık gösterdiğine dikkat çeken Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr.

Taner Özdemir “Ağrılar, dizin aktiviteler sonucunda yaralanması, çeşitli nedenlerle oluşan mekanik problemler ya da artrit hastalıklardan kaynaklanıyor olabilir.

Bunların dışında, nadir olarak görülen bazı anormallikler de diz ağrılarına sebep olabiliyor” şeklinde konuştu.

Diz kapağının tam ortada olmaması diz ağrısı sebebi

Diz kapağının anatomik olarak olması gereken yerin, dizin tam ortası olduğunu belirten Op. Dr. Taner Özdemir sözlerine şöyle devam etti: “Bazı nedenlerle diz kapağı tam ortada olmayabiliyor. İlk bakışta pek önemli bir sorun olarak görülmese de bu anomaliye sahip olanların çeşitli diz rahatsızlıkları yaşama riski daha yüksek.”

“Sporcu hastalığına” dikkat

Spor yapmanın sağlık için son derece gerekli olduğunu vurgulayan Op. Dr.

Taner Özdemir, “Ancak yoğun sportif faaliyet ve aşırı yüklenmek çeşitli rahatsızlıklara, hatta bazen geriye dönüşü olmayan hasarlara neden olabilir” dedi ve ekledi: “Diz bağlarındaki yaralanmalar ve menisküs yırtıklarının halk arasında ‘sporcu hastalığı’ olarak bilinmesinin nedeni de bu.

Diz bağlarının yaralanması, genel söylemiyle ‘ön çapraz bağ yaralanması’ oldukça sık rastlanan bir durum. Genellikle sportif aktiviteler sırasında ya da ağır iş sonucunda meydana geliyor. Menisküs de yoğun spor yapanlarda ve çalışırken sürekli diz çökenlerde daha çok görülüyor.”

Çocuklar dize aşırı yüklenmemeli

Çocuklar söz konusu olduğunda dikkat ve hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Taner Özdemir, “Spor yaparken aşırı yüklenmek özellikle çocuklar açısından tehli.

Çocuklar spor yaparken, fazla yüklenme nedeniyle dizde çeşitli rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.

Çocuklarda kemikler ve epifiz kıkırdaklar çok yumuşak olduğu için aşırı yüklenme, dizin ön kısmındaki yumuşak kıkırdak parçasının zedelenmesine, çeşitli rahatsızlıklar oluşmasına neden olabilir” uyarısında bulundu.

Ağrıyan diz sıkı sarılmamalı

Dizde şişlik ve ağrı olduğu takdirde buz uygulanarak dizdeki ağrı ve ödemin azaltılabileceğini belirten Op. Dr. Taner Özdemir, “Uzanın ve ayağınızın altına bir destek yerleştirin. Ayrıca diz çok sıkı olmamak kaydıyla bandajla da sarılabilir” dedi.

KEMİK AĞRISI NEDEN OLUR?

Diz ağrılarına karşı 3 etkili egzersiz

Acıbadem Fulya Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Mustafa Şengün, uyluk ön adalesini kuvvetlendirici 3 kolay ama etkili egzersizi anlattı…

Önce yatağa oturun ve…

Öncelikle düz bir zemine oturun ayaklarınızı uzatın. Problemli bacağınız düz, diğer bacağınız bükük olacak şekilde oturun.

Oturur vaziyette dizinizi yatağa bastırıp, üst ön adalesini kasıp 5 saniye bekleyin, sonra gevşeyin. Ardından diğer bacağınıza aynı işlemleri yapın. Bu egzersizi her bir bacak için her akşam 4-5 dakika tekrar edin.

Bu egzersizi yaparken üzerinizde rahat edeceğiniz bir kıyafet giymek olmasına özen gösterin.

Ayaklarınızı uzatın ve…

Yine düz bir zeminde ayaklarınızı uzatın ve problemli dizinizin altına 5-6 cm çapında bir havlu rulosu koyarak oturun. Havluya bastırıp dizinizi gererek bacağınızı düzleştirin. Topuğunuzu yerden kaldırıp 5 saniye bekleyin, sonra gevşeyin. Aynı işlemi diğer dizinize de yapın. Bu egzersizi de her bir bacak için 4-5 dakika uygulayın.

Bacağınızı kaldırın ve…

Düz bir zemine hafif yatar pozisyonda, gövdenizi dirseklerinizle destekleyerek uzanın. Problemli olan bacağınızı düz, diğer dizi bükülü ve ayak tabanı yerde olacak şekilde tutun.

Problemli bacağınızın uyluk kaslarını kasın ve bacağınız düz bir şekilde yavaşça yerden 15-25 cm kadar kaldırın. Bu pozisyonda 5 saniye tutun ve ardından gevşeyin.

Bu egzersizi de her bir bacak için 4-5 dakika devam ettirin.

Источник: https://hthayat.haberturk.com/saglik/haber/1048545-diz-agrisi-nedenleri-nelerdir

Поделиться:
Нет комментариев

    Bir cevap yazın

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

    ×
    Рекомендуем посмотреть