Dizde Kireçlenme ve Protez Ameliyatları

Diz protezi, Ameliyatı ve Sonrası

Dizde Kireçlenme ve Protez Ameliyatları

Diz protezi ameliyatı öncesi ve sonrası süreç nasıldır?

Dizde kıkırdaklardaki harabiyet sonucu şiddetli ağrı ile seyreden ve fizik tedavi, ilaç, egzersiz gibi diğer tedavi yöntemlerine cevap vermeyen kireçlenmeler diz protezi ile tedavi edilir. Protez denince dizde eklem yapan üç kemiğin eklem yüzeylerinin kesilerek çıkarılması ve bu yüzeylerin metal ve plastik parçalar ile kaplanmasıdır.

diz protezi

Yukarıdaki alternatif tedavilere cevap yok ve diz sorunları hastanın yaşam kalitesini bozuyorsa diz protezi gereklidir denebilir. Günümüzde protez ömrünün 20 yıla uzadığı düşünülürse 60 yaş sonrası diz kireçlenmesi olan hastalarda iyi seçenekler arasındadır.

Yine de 55 yaş altındaki kişilerde diğer tedavi yöntemleri sonuna kadar denenmelidir. Yine de erken yaşlarda travma ya da ek patolojilere bağlı gelişen genç yaş kireçlemeleri gibi istisnai durumlarda daha erken yaşlarda da nadiren gerek duyulabilmektedir.

Diz Protezi Nasıl Takılır?

Diz protezi işleminde konulan parçaları kemiğe tutturmak için 2 yol mevcuttur. Bunlardan biri polimetimetakrilat (Kemik çimentosu) ile tespittir. Diğeri ise özel hazırlanan ve kemiğin gelişimine uygun olarak kemikle bütünleşen parçalardan oluşan (çimentosuz) protezlerdir.

Diz Protezi Malzemesi

Bugün diz protezlerinin büyük çoğunluğu çimentolu olarak yapılmaktadır. Çimentolu protezlerin uyumu mükemmel olup 2 yıl civarında dayanabilmektedir.

Bu süreyi hastanın kilosu, genel sağlık koşulları, aktivite düzeyi arttırıp, azaltabilmektedir. Çimentonun avantajı gerek kemikle protezi birbirine bağlayan bir yapı olması gerekse katı bir maddenin ortama kattığı biomekanik güçtür.

Bugün için kullanılan materyallerde kırılma olayı son derece azdır,

1980′li yıllarda kemiğe bir çimento materyali olmaksızın uygulanabilen protezler üretilmiştir. Bu implantların yüzeylerinde yeni kemik oluşumunu sağlayabilecek biolojik olarak aktif olan maddeler bulunmaktadır. İmplanları kemiğe tespit etmek üzere çeşitli vida sistemleri de geliştirilmiştir. Vidalar yeni kemik gelişimi sağlanana dek protezin tespitinden sorumlu olacaklardır.

Bazı modeller çimentolu protezler kadar başarılı olmuşlardır.Ancak ne kadar düzgün yüzeyli olurlarsa olsunlar bu protezlerde de yük altında kalmaya bağlı küçük fragmanların oluşumunun daha fazla olduğu ve biolojik yanıtın daha hızlı geliştiği tespit edilmiştir.

Ayrıca bugün için bu tip protezlerin kullanımı ile ilgili uzun dönem sonuçlar henüz elimizde mevcut değildir.
1980′li yılların sonuna doğru femoral komponenti çimentosuz, tibial komponenti çimentolu hybrid ( melez ) protezler üretilmiş olup bugüne kadar ki sonuçları iyidir.

Sonuç olarak diz protezi cerrahisi bazı bugün için dizin biomekaniğini düzenleme de etkili bir tedavi yöntemidir.

Diz protezi Ömrü

En sık soru protezin ne kadar ömrü olduğudur. Burada hastanın kişisel özellikleri; yaş, cinsiyet, ağırlık ve hareket seviyesi belirleyicidir. İyi ellerde yapılması en iyi protezlerin kullanılması şartıyla protez ömrü 20 yıl ya da daha fazla civarına çıkmıştır.

Tamamen ağrısız ve diz bükülmesinin 90 derece üzeri olduğu bir yaşam süresi elde edilir. 100 kilo üstü ve çok aktif bir yaşam (yorucu sporlar , ağır iş koşulları vb) süren kişilerde protez ömrünün 5 yıl kadar azalması beklenebilir.

Diz protezi ömrünü doldurduğunda ağrı yapmaya başlar ve şikayetler zamanla da ilerler. Buna neden diz protezinin gevşemesi ve aşınması olabilir. Bu durumda protezin aşınan ve gevşeyen parçaları değiştirilir. Bu ilk protez operasyonuna göre çok daha zor, pahalı ve tekniği zor bir operasyondur ve çok ileri bir deneyim gerektirir.

Diz protezi ömrünü etkileyen faktörler arasında iyi ellerde yapılması kadar ameliyathane ve ameliyat sonrası bakım hizmetleri de çok önemlidir. Damar ve sinir yaralanması riski neredeyse yoktur.

Hastaların operasyon öncesi anestazi uzmanlarınca muayenesi ve bir takım kan testleri, elektro, akciğer grafileri mutlaka yapılır. Gereken hastalarda dahiliye, kardiyoloji ve diğer uzmanların muayenesi de yapılır.

Diz protezi ameliyatı nasıl yapılır?

Günümüzde diz protezi operasyosyonları genellikle “epidural anestezi” ile yapılmaktadır. Belden tamamen ağrısız bir biçimde kılcal bir boru yerleştirerek buradan yapılan ilaçla hastanın belden aşağısı uyuşturularak operasyon yapılır.

Hasta ameliyathane ortamını görmek- hissetmek istemezse uyku ilacı ile yine narkoz verilmeden operasyon sırasınca gece uykusuna benzer biçimde uyuyabilmektedir. Epidural anesteziye uygun olmayan hastalarda genel anestezi uygulanabilir.

Epidural anestezi sırasında yerleştirilen ince kılcal borudan operasyon sonrası yapılan ilaçlarla hastanın operasyon sonrasında ağrı duymaması sağlanır. 3. Günden itibaren hastanın ağrısı sadece ağızdan alınan ilaçlarla tamamen kontrol altına alınabilir. Nadiren bazı hastalarda daha uzun bir süre enjeksiyon tedavisi gerekebilir.

Diz protezi ameliyatı sırasında ve sonrasında erken dönem olası komplikasyonlar;

Enfeksiyon; İyi ameliyathane koşullarında protez operasyonlarında enfeksiyon oranı % 1 in altındadır. İyi ameliyathane koşulları denilirken “laminar air flow ” denilen özel mikrop bulaşmasını engelleyen bir sistem bulunmasıdır. Normal ameliyathanelerde enfeksiyon oranları % 4-20 arasındadır.

Aynı zamanda son zamanlarda ileri merkezlerde diz protez operasyonları sırasında kask biçimli özel ameliyat başlıkları kullanılmaya başlanmıştır. Bu başlıklar operasyon ekibinin tepeden aşağı kadar tamamen mikropsuz bir örtünümünü sağlar. (normalde ekibin boyundan aşağısı mikropsuz olarak örtülüdür ve şapka ve maske ile desteklenir.

Operasyon kaskları laminar air flow sisteminin yukarıdan aşağı gelen hava akımının operasyon ekibinin steril (mikropsuz) olmayan baş, ense yüz gibi bölgelerinden operasyon sahasına doğru mikrop inmesine engel olur.

Aynı zamanda günümüz operasyonlarında basınçlı yara yıkama sistemlerinden yüze su sıçrayabilmektedir. Yüze sıçrayan damlaların küçük bir kısmı yüzdeki mikroplu alana çarpıp mikropları yeniden operasyon alanına götürebilir. Kask ve mikropsuz başlık sistemi bu riskide ortadan kaldırır.

Yine operasyon aletlerinin operasyon ekibinin başı civarına değmesi durumunda bile mikropsuz kalmasını sağlar.

Enfeksiyon olursa yeniden bir operasyonla ile eklemin yıkanması gerekebilir. İleri enfeksiyonlarda operasyonda konulmuş olan diz protezinin çıkarılması gerekebilir.

Bu durumda 6-12 hafta antibiyotik kullanımı sonrası yeniden protez konabilir.
Enfeksiyon olmaması için anestezi sırasında damardan antibiyotik verilmektedir. Antibiyotik kullanımına ameliyat sonrası da devam edilmektedir.

Ayrıca kullanılan aletlerin sterilizasyonuna çok dikkat edilmektedir.

Derin ven trombozu ( toplar damarlarda kan pıhtılaşması); Bu komplikasyon %5 in altındadır. Genellikle 3. günden sonra görülme olasılığı başlar, 6-10. günler en fazla görülür. Ancak nadiren de olsa operasyondan aylar sonra da görülebilmektedir.

Derin ven trombozlarınının da % 5-10 kadarı (tüm hastaların 10 binde 5-10 u ) pıhtının koparak akciğere veya beyine giderek hayati risk yaratabilir. Hastaların bazılarında ek risk faktörleri vardır.

Bunlar kadınlarda doğum kontrol hapları kullanılması, hastaların daha önce derin ven trombozu geçirmiş olması, bacaklarda varis bulunması, ailevi yatkınlık vb.

Derin ven trombozundan korunmak için kan sulandırıcı ilaçlar, operasyon sonrası antiembolik çoraplar giydirilmesi, yatak içi egzersizler ve erken ayağa kaldırarak yük verme riskleri azaltmaktadır. Eğer hastalarda ek risk faktörleri varsa bu uygulamalar daha da uzatılmaktadır.

Teknik hatalar; Protez ameliyatları teknik olarak son derece komp operasyonlardır. Bu nedenle teknik hatalara bağlı komplikasyon olasılığı her zaman ve her yerde olabilmektedir. İyi ellerde teknik hatalara bağlı komplikasyonların riskleri çok azalmakta ve sonuca etki eden teknik hatalar çok nadiren oluşmaktadır.

Diz Protezi Ameliyatı Sonrası

Hastaların operasyonun ertesi günü yürümelerine, 2. gün tuvalete oturmalarına izin verilir. Hastalar genellikle 4-7 gün yatarlar. Hastalar taburcu oldukları gün kendisi yatıyor-kalkıyor ve tuvalete gidiyor halde olurlar. Nadiren yatma süresi uzayan hastalar olabilir.

Dikişler ortalama 15 günde alınır ve sonrasında banyoya izin verilir. Hasta operasyonun ertesi gününden itibaren diz bükme ve adele güçlendirme ekzersizlerine başlanır.

Bu ekzersizler diz fonksiyonlarının tamamen kazanılmasına kadar devam eder. Genellikle 6. haftada tüm diz fonksiyonları geri döner.

Dizde şişlik ve diz protezi, varlığını hastalar 3-6 ay hissedebilirlerse de yürüme 1.5 aydan sonra genellikle rahattır.

Ameliyat sonrası süreç; Hastalar ameliyathaneye alındıktan sonra önce uyutulmakta, steril ortam için ilgili bacak silinmekte ve örtülmekte sonrasında operasyon sistemleri kurulmaktadır. Bu ortalama 40 dakika bir zaman gerektirmektedir.

Operasyonun deneyimli ellerdeki normal süresi 2 saat civarındadır. Operasyon sonrası hastalar 30 dakika -1 saat arasında ayılma odasında bekletilmekte ve sonra da odalarına alınmaktadır.

Dahili sorunları olan veya çok yaşlı hastalarda zaman zaman yoğun bakım ihtiyacı olabilir.

Hastalar odalarına alındıktan sonra 2 saat içinde tamamen uyanık hale gelmektedir. Ağrı ağrı kesicilerle tamamen kontrol edilebilmektedir. Hastaların dizinde(kliniklerde uygulama farkları vardır) içeride biriken kanı boşaltmak için dren, elastik bandaj, bacağa giydirilmiş antiembolik çorap bulunur. 3-4 saat sonra hastalara yemek verilir.

Ertesi gün hastalara bir walker yardımıyla kalkmalarına izin verilir. Ayağa kalkmadan önce 5 dakika kadar oturarak başın dönmediğinden emin olunmalı, baş dönerse uzanarak 1 saat sonra ayağa kalkma yeniden denenmelidir.

Ameliyat sonrası fizik tedavi

Hastanede (uygulamalar farklı olmakla beraber) 5-7 gün kalınır. 2. gün size yatakta yapmaya başlayacağınız egzersizleri gösterilir ve CPM denen dizinize hareket verecek bir alet bağlanır. Bu elektrik motorlu bir alettir ve gösterilen biçimde kumandayı kullanarak 2 saat diz hareket açısını 30 dereceden başlayarak arttırılır. 2-3. gün sonunda diziniz 90-100 derece bükülüyor olacaktır.

Dreniniz 2. gün çekilecek ve pansuman yapılacaktır. Hastanede kaldığınız sürece dizinize buz uygulanacaktır. İlk 2 gece 38 civarında ateşiniz olabilir, enfeksiyon anlamına gelmez. Zira eğer olursa enfeksiyon bulguları 3. günde başlar.

Eve döndükten operasyon sonrası 10. gün sonuna kadar bacağınızı uzatarak yatabilir veya oturabilirsiniz. Bu sırada buz uygulamaya devam etmelisiniz. Yemek için ayağınızı yere koyarak oturabilir ve ihtiyaçlarınız için walker aracılığı ile dilediğiniz kadar kalkıp yürüyebilirsiniz.

Bu dönemde dizinizde ki bandajı ve çorabı kesinlikle çıkarmayın. Bu dizinizin içinde kanama ve şişmeye neden olabilir. Egzersizlerinizi aksatmada her gün tarif edildiği şekilde yapınız.

Bu sırada kan sulandırıcı ilacınızı kullanmayı aksatmayınız ve ağrınız olursa ağrı kesicinizi alınız. Dikkat; ateşiniz 38 derece üzerine çıkar, dizinizde, bacakta ağrı-ayak parmaklarınızda şişme olursa doktorunuzu derhal arayın.
15.

gün yaranız doktorunuz tarafından görülecektir ve uygunsa dikişleriniz alınır.

Dikiş alındıktan sonra fizik tedavi başlanır. Fizik tedaviniz genellikle haftada 3 gün olmak üzere 3. ayın sonuna kadar devam edecektir. Fizik tedavi operasyon gibi deneyimli fizyoterapistler tarafından yapılmalıdır. Sonuç ta kaliteli fizik tedavi en etkili faktörlerden biridir.

3.hafta sonunda yürütecinizi bırakıp bir bastona geçebilirsiniz. Bastonu sağlam tarafınızda kullanmalısınız. İki taraflı operasyon olmuşsanız yürüteci 6. haftaya kadar kullanabilirsiniz. 6-12 hafta içinde bastonunuzu tamamen bırakabilirsiniz.

Kendinizi güvende hissediyorsanız uzun süreler baston kullanabilirsiniz. 8. haftadan sonra daha aktif olabilirsiniz, araba kullanabilirsiniz fakat sportif aktivite halen yasaktır. 4.

ay sonunda fizyoterapistiniz sadece izin verilen sportif aktivitelere yavaş yavaş başlatabilir.

Prof. Dr.  Sinan Karaoğlu’na Soru Sormak için Tıklayınız

Источник: http://www.sinankaraoglu.com/diz-protezi/

Diz Protezi Ameliyatı ve Ameliyatın Riskleri – Sağlık Ocağım .NET

Dizde Kireçlenme ve Protez Ameliyatları

Diz protezi ameliyatı ilk kez 1968 yılında uygulanmaya başlanmıştır. Total diz protezi, aşınmış olan eklem yüzeylerinin metal ve polietilen’den üretilen özel şekillendirilmiş malzemeler ile kaplanarak yapay eklem oluşturulması işlemidir.

Diz protezi ameliyatı kimlere yapılabilir?

Diz protezi ameliyatı kemik büyümesi tamamlanmış 18-20 yaşın üzerinde her yaştaki kişilere yapılabilir.

Genel sağlık durumu iyi olan, bu ameliyatı kaldırabilecek durumda olan 80-85 yaşındaki hastaya bile diz protezi ameliyatı yapılabilir.

Yapılan diğer tıbbi tedavilere rağmen kişinin şikayetleri geçmiyor ise bu hastalara genellikle diz protezi ameliyatı yapmak gerekli olur.

Diz protezi takılmasını gerektiren hastalıklar

Diz protezi diz ağrısıve şekil bozukluğu olan, ilaç tedavileri, fizik tedavi, egzersiz tedavileri ve istirahat gibi tedavi yöntemleri uygulandığı halde, yürüme, merdiven çıkma ve günlük yaşantısında kısıtlanma olan ve çekilen radyografilerde eklem kıkırdağında çok fazla yıpranma olan hastalarda total diz protezi ameliyatına gerek duyulur.

Diz protezi uygulanacak hastanın 55- 60 yaş üzeri olması gerektiği gibi, romatoid artrit gibi bazı romatizmal hastalıklarda ve ağır travmatik hastalıklarda erken yaşlarda da diz protezi ameliyatı gerekebilir.

Diz protezi ameliyatı diz kireçlenmelerinde, romatolojik hastalıklarda, menisküs yaralanmalarında, enfeksiyonel hastalıklarda ve diz çevresinde oluşan kırıklar ve benzeri diz yaralanmalarında dizde çok fazla hasar meydana gelir ise diz protezi ameliyatı yapılabilir. 

Diz protezi ameliyatına hazırlık nedir?

Diz protezi uygulanacak hastada öncelikle protez dışı tedaviler (fizik tedavi, ilaç tedavisi vs.) uygulanır ve bütün bu yöntemlerin yetmediği durumlarda protez ameliyatı gündeme gelir.

Çekilen röntgenlerde dizin ne durumda olduğu görülür ve ameliyat kararı buna göre verilir.

Ameliyat öncesi, diş çürüğü, yara veya herhangi bir enfeksiyonun olup olmadığı araştırılır ve olması durumunda önce enfeksiyonun tedavisi yapılır.

Diz protezi ameliyatı sonrası iyileşme süreci nedir?

Diz protezi ameliyatı işleme göre, ameliyatı yapan doktora göre değişmekle birlikte 45 dakika ile bir buçuk saat arasında biter. Ameliyatın ertesi günü hasta koltuk değneği yardımı ile ayağa kaldırılır ve kendi ihtiyaçlarını giderebilmesi sağlanır.

Ameliyat sonrası hasta 3-4 gün kadar hastanede yatar. Bu sürecin sonunda hasta evine taburcu edilir ve tedavinin kalan kısmı evde devam ettirilebilir.

 Ameliyattan 1-2 gün sonra hasta koltuk değneği yardımı ile ayağa kaldırılır ve kendi ihtiyaçlarını giderebilmesi sağlanır. Ameliyat sonrası doktorun önerdiği egzersizler düzenli olarak yapılır.

Hastalar ameliyattan yaklaşık 5-6 hafta sonra günlük yaşamlarına geri dönebilir.

Diz protezi ameliyatı sonrası nelere dikkat edilmeli?

 1. Diz protezi iyileşme döneminden sonra genellikle herhangi bir kısıtlama gerektirmez. Diz protezi takıldıktan sonra hasta 1-2 gün içinde ayağa kalkıp yürümeye başlayabilir.
 2. Ameliyat sonrası hasta 3-4 gün içinde oda içinde dolaşmaya başlar.

  Hasta yürümeye başladıktan sonra yaklaşık 2-3 hafta koltuk değneği ya da yürüteç kullanarak yürümeli ve diz üzerine aşırı yük bindirmekten kaçınmalıdır.

 3. Diz protezi ameliyatından 3-4 hafta sonra kişi normal yürüme dönemine geçer ve hastanın sokağa çıkmaya başlaması ortalama 4 ile 6 hafta arasında değişir.

 4. Diz protezi ameliyatı deneyimli uzmanlar tarafından yapıldığında iyileştikten sonra hastaya bir kısıtlama getirmez ve kişi istediği gibi hareket edebilir ve sportif aktivitelere katılabilir fakat bu sporlar futbol, basketbol, voleybol benzeri sert ve yıpratıcı sporlar olmamalıdır.

 5. Diz protezi ameliyatı geçiren kişi genel sağlık durumu elverişli olduğu sürece iyileşme tam olduktan sonra yüzebilir, normal tempoda koşu yapabilir, bisiklete binme gibi sporları da yapabilir.

Diz protezi ameliyatının riskleri (komplikasyonları)

Diz protez ameliyatında da her ameliyat gibi bazı riskler vardır.

 1. Bu riskler, tedaviye ait cerrahi esnasında ve ameliyat sonrası erken dönem ya da geç dönem olmak üzere riskler şeklinde değerlendirilir.
 2. Ameliyat ile ilgili her ameliyatta olduğu gibi anesteziye ait riskler vardır. 
 3. Bunun dışında cerrahi sırasında oluşabilecek komplikasyon işlem esnasında kemiğin kırılması  ya da bölgede bulunan sinirlerde, yumuşak dokularda ve damarlarda geçici ya da kalıcı hasarlar oluşmasıdır.
 4. Ameliyat sonrası en çok korkulan komplikasyonlardan biri erken veya geç dönemde oluşabilecek enfeksiyon gelişimidir. Enfeksiyon, uygulanan protez ameliyatının başarısını oldukça etkiler. Enfeksiyon riskini en aza indirebilmek için, ameliyat öncesi enfeksiyon odaklarına dikkat edilmesi ve sonrası ameliyat yarasında hijyen çok önemlidir.
 5. Ameliyat sırasında bacak damarlarında kan pıhtılaşması (derin ven trombozu) gelişmesi ve küçük bir ihtimal de olsa bu pıhtının akciğerleri tıkaması gibi riskler görülebilir.
 6. Ayrıca ameliyat sonrası protezin gevşeme riski vardır, bu nedenle ameliyat sonrası hasta kilolu ise kilo vermesi ve egzersizlerine dikkatli yapması önemlidir.

Diz hastalıkları ile ilgili benzer sağlık yazıları

Источник: https://www.saglikocagim.net/diz-protezi-ameliyati-ameliyatin-riskleri/

Diz Protezi Ameliyatı

Dizde Kireçlenme ve Protez Ameliyatları

Aşınmış ve bu nedenle ağrıya neden olan diz ekleminin değiştirilmesidir. Uyluk kemiğinin en altı ve kaval kemiğinin üstü çıkarılarak metal bileşenler ile yeni bir diz eklemi yapılır. Yani aşınmış olan eklem çürük bir dişteki kaplama gibi değiştirilir.

Bu ameliyat sayesinde hastalar aylar hatta yıllardır çekmiş oldukları ağrıdan çok kısa bir süre içinde tamamıyla kurtulurlar. Ameliyat aynı zamanda dizin hareket kabiliyetini de artırabilir. Böylece hastalar ağrı duymaksızın daha rahat yürüyebilirler. 

Kısmi Diz Protezi Ameliyatı:

Kısmi diz eklemi ameliyatı dizin aşınmış ve yıpranmış bölgelerini kaplamayı içerir. Bu ameliyat genellikle dizin yalnızca bir bölümü aşınmışsa yapılır.

Tam Diz Protezi Ameliyatı:

Tam diz protezi dizin sakatlanan ya da hasar gören parçalarını yapay parçalarla değiştirmeyi içerir. Yeni diziniz, uyluk kemiğinizin sonundaki bir metal parçadan, kaval kemiğinin üst bitiminde bir metal ve plastik ara parçasından ve eğer gerekliyse diz kapağında bir plastik butondan oluşacaktır.

Ameliyat ve İyileşme Dönemi;

Ameliyat genellikle 1-2 saat arasında sürer ve hasta genellikle 3-10 gün arası hastanede kalır. Ameliyat dizin ön tarafında 10-12 cm uzunluğunda bir kesik yoluyla gerçekleştirilir. Dikişler kendiliğinden düşebilir ya da emilmeyen tipte dikişler ise 2-3 hafta arasında alınır.

Hastalar ameliyattan hemen sonra oturabilirler. Ameliyatın hemen ertesi günü ayağa kalkabilirler. İkinci gün koltuk değnekleri ile yürür merdiven inip çıkarlar.

Ortalama 1 haftada tek koltuk değneği ile yürüyebilir hale gelir ve ikinci hafta sonunda desteksiz sorunsuz ağrısız bir şekilde yürürler. 

Diz Protezi Ameliyatı Nasıl Gerçekleştirilir?

Diz protezi ameliyatı uygulama kararı alınmadan önce hastaya bundan önce sunulabilecek tedaviler yapılır. Mesela ilaçla tedavi ya da fizik tedavi yöntemleri gibi. Bu yöntemlerin işe yaramadığı durumlarda ameliyat önerilebilir. Ameliyat öncesinde kapsamlı olarak filmleriniz çekilir. Ve doktorunuz kemiklerinizin ne durumda olduğunun analizini rahatlıkla yapar.

Ameliyattan önce hastanın vücudunun herhangi bir yerinde enfeksiyon oluşturabilecek bir etken varsa onun tedavi edilmesi söylenir. Mesela yaranız varsa ya da diş çürüğü varsa bunların tedavi edilmesi sağlanır. Bu işlemler tamamlandıktan gerekli tetkikler yapıldıktan sonra hasta ameliyata hazırlanır. İlk olarak hastaya anestezi yapılır. İki şekilde anestezi uygulanmaktadır.

Lokal anestezi yönteminde hastanın belden aşağısı uyuşturulur. Genel anestezi de ise hasta tamamen uyutulur. Bu işlemden sonra ameliyat başlar. Ameliyatın süresi dizin durumuna ve farklı etkenlere göre değişiklik gösterebilmektedir. Ama diz protezi ameliyatı genel olarak bir buçuk saat sürmektedir.

Ameliyattan bir gün sonra hastanın koltuk değneği yardımıyla ayağa kalkması sağlanmakta ve ihtiyaçları giderilmektedir. Ameliyat sonrasında yapılması gereken belirli egzersizler vardır. Bu egzersizlerin yapılması oldukça önemlidir. Diz protezi ameliyatı olan hastalar yaklaşık olarak bir buçuk ay sonra günlük işlerini yapmaya başlarlar.

Bir ay gibi bir süre boyunca ameliyat ağrısı çekme ihtimaliniz yüksek. Ama daha sonraki dönemlerde bu ağrılarınız azalacak ve de normal bir şekilde yürüye bileceksiniz.

Diz Protezinin Alternatif Var mıdır?

Diz eklemi bozulduğu için yürüme güçlüğü çeken ve şiddetli ağrısı olan hastalara diz protezi ameliyatı dışında eklem dondurma ameliyatı yapılabilir. Eklem dondurma ameliyatı fiziki olarak ağır iş yapan kişilerde tercih edilir.

Ancak iki diz eklemi birlikte bozulmuş ise her iki dizi dondurma işlemi yapmak sakıncalıdır. Günümüzde ileri derecede hareket kısıtlılığına neden olduğu için eklem dondurma ameliyatı giderek azalmaktadır. İnsanlar donmuş diz eklemi yerine hareketli diz eklemini tercih etmektedir.

 Diz protezi ameliyatı videosu izleyerek yapılan müdahalelerle ilgili kapsamlı bilgi edinebilirsiniz.

Kilonuza Dikkat Etmeniz Gerekiyor!

Dizinize protez takıldıktan sonra kilonuza dikkat etmenizde fayda var. Fazla kilo protezlerin ömrünü kısaltabiliyor. Vücut ağırlığınız ne kadar fazla olursa dizlerinize o kadar fazla yük biniş oluyor.

Bu nedenle de dizlerin görevi çoğalıyor ve görev yapma süresi ve verimliliği azalıyor. Fazla kilosu olmayan bireylerin diz protez ameliyatları daha verimli sonuçlar yaratabiliyor.

 Fazla kilo sağlığınıza zarar olduğundan kilo almamaya egzersiz yapma ve düzgün beslenmeye özen göstermelisiniz.

Protez Ne Kadar Kullanılabilir?

Protezin kullanım süresi uygulanan tekniğe ve hastanın kullanımına göre değişiklik gösterebilmektedir. İyi bir yöntemle takılan protez yaklaşık olarak on beş sene dayanabilmektedir. Protezin ömrünü etkileyen durumlar var tabii. Kemik erimesi olan kişilerde protezin ömrü kısalabiliyor.

Diz Protezi Ameliyatından Sonra Yapılması Gereken Egzersizler Nelerdir?

Ameliyat sonrasında hareket sınırınızın daha iyi olabilmesi için düzenli olarak egzersizlerinizi yapmanız gerekmektedir. Günde iki ya da üç kez yirmi dakikanızı ayırarak hareket oranınızı genişletebilirsiniz.

Ameliyat sonrasında oluşabilecek risklerden de egzersizler sayesinde kurtulabilirsiniz. Egzersizler sayesinde bacaklarınızdaki kan dolaşımı artacaktır bu da kan pıhtısı oluşumuna engel olacaktır. Kaslarınız güçlenecek ve ağrılarınız azalacaktır.

Ameliyattan sonra yapmanız gereken egzersizler şunlardır:

 •  Ayak bileği pompası; ayağınızı yavaş bir şekilde aşağıya bastırıp yukarıya çekerek yapacağınız bu hareketi 10 veya 15 dakika tekrarlayabilirsiniz.
 •  Ayak bileğini döndürme; ayak bileğinizi iç kısma ve dış kısma doğru döndürerek gün içinde 10 kere olacak şekilde üç veya dört kere tekrarlayın.
 •  Yatak destekli diz bükme; topuğunuzu kaydırarak dizinizi kırmanız gerekiyor ve topuğunuz yere sabit olmalı havaya kalkmamalı. Diziniz içeriye doğru dönmemelidir.
 •  Kalça kasma hareketi; kalçanızı kasarak beşe kadar sayıp tekrar serbest bırakın.
 •  Açma egzersizi; bacağınızı açabildiğiniz kadar dışarıya doğru açmalı ve tekrar kapat malısınız. Bu hareketi düzenli olarak tekrar edin.
 •  Çarşaf veya Havlu yardımı ile diz kırma; havlu veya çarşaf yardımıyla dizinizi tam olarak bükmeniz gerekir. Bu işlemi 10 saniye boyunca yapmanız gerekir. Bunu gün içinde yapabildiğiniz kadar tekrarlayın. Bu egzersizleri düzenli olarak yaparsanız protezin ömrü uzar. Daha rahat ve ağrısız hareket edersiniz. ameliyattan önce yaşadığınız ağrıların ameliyattan yıllar geçtikten sonra da tekrarlamasını istemiyorsanız düzenli olarak egzersizlerinizi yapmalısınız.

Diz Protezi Ameliyatının Riskleri Nelerdir?

Diz protezi uzun yıllardan beri uygulanan bir yöntemdir ve doktorlar çok başarılı sonuçlar elde etmektedirler. Ama bu operasyonunda bazı riskleri vardır. Ameliyat sonrasında kan pıhtılaşması en çok görülen belirtilerdendir. Kan pıhtılaşması oluşması durumunda doktorunuz tedavi edici yöntemler uygulayacaktır.

Egzersiz programları, varis çorapları ve de kan seyreltici ilaçlarla bunun önüne geçilebilir. Oluşabilecek bir risk de osteoliz olarak adlandırılan implantın yanındaki kemiğin aşınmasıdır. Vücudunuza herhangi bir sebepten dolayı enfeksiyon girmesi de risktir. Çünkü kanınıza enfeksiyon karışması halinde iyileşme süreciniz gecikebilir.

Ya da tam olarak tedaviden faydalanamayabilirsiniz. Ameliyattan sonra enfeksiyon kapmamaya dikkat edin.

Protez  Diz Ameliyatı Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler Nelerdir?

Ameliyattan sonra genellikle ertesi gün kendini iyi hisseden hastaların walker denilen yürüteçle yürümelerine ve bacağını bükmeden  klozete oturmalarına izin verilir.

Hastanede yatış süresi ortalama 3-7 gün arasında değişebilir.  Hastalar taburcu oldukları gün kendi kendine yatıyor/kalkıyor, tuvalete gidiyor ve dizini yatağın kenarından 90 derece bükebiliyor olmalıdır.

Nadiren yatma süresi uzayan hastalar olabilir.

Protez diz ameliyatı sonrası ikinci günden itibaren diz bükme ve adale güçlendirme egzersizlerine başlanır. Bu egzersizler diz fonksiyonlarının tamamen kazanılmasına kadar devam eder.

Egzersizler genellikle bir fizyoterapist tarafından uygulanır, eğer mevcutsa CPM denilen motorlu araçlarla da yapılabilir. Dikişler ortalama 2-3 hafta sonra alınır ve banyo yapmaya izin verilir. Genellikle 6. haftada tüm diz fonksiyonları geri döner.

Dizde şişlik ve protezin varlığını hastalar 3-6 ay hissedebilirlerse de, yürüme 1,5 aydan sonra genellikle rahattır.

Источник: http://www.dizprotezleri.com/diz-protezi-ameliyati/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть