Eklem Ağrılarınızın Nedeni D Vitamini Eksikliği Olabilir

D Vitamini Eksikliği

Eklem Ağrılarınızın Nedeni D Vitamini Eksikliği Olabilir

D vitamini eksikliği bilinenin dışında ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

D vitamini, vücudun birçok sistemi üzerinde güçlü etkilere sahip olan son derece önemli bir vitamindir .

Diğer vitaminlerden farklı olarak, D vitamini aslında bir hormon gibi işlev görür.

Cildiniz güneş ışığına maruz kaldığında vücudunuz onu kolesterolden elde eder.

Süt ürünleri ve balıktan elde edilir ama tak başına günlük yemeklerden yeterli miktarda D vitamini almak mümkün değildir.

D vitamini eksikliği çok yaygındır. Dünyadaki yaklaşık 1 milyar insanın D vitamini eksikliği sorunu yaşadığı düşünülmektedir.

2011 yılında yapılan araştırmalara göre, ABD’deki yetişkinlerin% 41,6’sı D vitamini eksikliği sorunuyla karşı karşıyadır. Bu rakam Afrikalı Amerikalılarda% 82,1’e yükseliyor.

Ülkemizde D vitamini eksikliği ve buna bağlı hastalıklardan muzdarip olan kişi sayısı azımsanmayacak kadar fazladır.

D vitamini eksikliği için sık görülen risk faktörleri

D vitamini eksikliği için sık görülen risk faktörler

 • Koyu tenli olmak,
 • Yaşlılık,
 • Kilolu, obez olmak,
 • Balık ve süt ürünlerini yeterli miktarda tüketmemek,
 • Güneşten uzak durmak,
 • Dışarıda sürekli güneş kremi kullanmak,
 • Sürekli kapalı mekânlarda kalmak,

Ekvatora yakın yaşayan insanların ciltleri yeterli miktarda güneş aldıklarından dolayı vücut ihtiyaç duyulan D vitaminini üretir.

Bundan dolayı ekvatora yakın yaşayan insanlar D vitamini eksikliği sorunuyla çok nadir karşılaşırlar.

D vitamini eksikliğine maruz kalan kişilerin çoğu bunun farkında bile olmaz, ancak sağlık sorunları yaşamaya başladıklarında durumu anlayabilirler.

D vitamini eksikliğinin en önemli 8 belirtisi şunlardır:

Sık Hastalanmak ve Enfeksiyona Maruz Kalmak

Sık Hastalanmak

D vitamininin en önemli özelliği bağışıklık sistemini güçlendirmesidir.

Böylece hastalıklara neden olan virüs ve bakterilere karşı savunmayı güçlendirir.

Enfeksiyonla mücadele ederken hücrelerle doğrudan etkileşimdedir.

Özellikle soğuk algınlığı veya gribe sık sık yakalanmanız, düşük D vitamini yüzünden kaynaklanmaktadır.

Bilimsel araştırmalar enfeksiyon hastalıklarına yakalanmakla D vitamini eksikliği arasında güçlü bir bağ belirlemiştir.

Bazı bilimsel çalışmalar, günde 4000 IU’a kadar olan dozlarda D vitamini takviyelerinin alınmasının solunum yolu enfeksiyon riskini azaltabileceğini ortaya koymaktadır .

Kronik ve ciddi akciğer hastalığı olan KOAH hastaları üzerinde yapılan deneyde, 1 yıl boyunca yüksek dozda D vitamini alan hastalara faydalı geldiği görülmüştür .

Başlık Özeti:  D vitamini bağışıklık fonksiyonunda önemli rol oynamaktadır. D Vitamini eksikliğinin en önemli belirtisi enfeksiyon hastalıklarına sıkça yakalanmaktır.

Yorgunluk ve Halsizlik

Yorgunluk ve Halsizlik

Yorgunluk hissetmek birçok nedene olabildiği gibi en belirgin nedeni D vitamini eksikliğidir.

Maalesef bu gerçek sağlık uzmanları tarafından genelde göz ardı edilir.

Yapılan bilimsel çalışmalar D vitamini eksikliğinin yorgunluğa neden olduğunu ve yaşam kalitesini ciddi düzeyde düşürdüğünü gösterir.

Vaka çalışmaları, çok düşük kan düzeylerinin yorgunluğa neden olabileceğini ve yaşam kalitesini ciddi şekilde olumsuz etkilediğini göstermiştir .

Yapılan diğer bir araştırmada baş ağrısı ve yorgunluktan şikâyetçi olan kadınların D vitamini seviyelerinin düşük olduğu gözlemlenmiştir.

Bu kadınlara 39 ng /  seviyesinde D vitamini takviyesi yapıldığında sorunun ortadan kalktığı gözlemlendi (9).

Bunun yanında aşırı miktarda düşük D vitamini enerjiyi olumsuz yönde etkiler.

Bilimsel çalışmalar D vitamini eksikliği ile yorgunluk arasında bağ olduğunu ortaya koymaktadır.

Çalışmada, kanda D vitamini seviyesinin 20 ng / ml’nin ve  21-29 ng / ml’nin altında olan kadınların   30 ng / ml’nin üzerinde olanlara göre yorgunluktan daha fazla şikayetçi oldukları belirlenmiştir.

Başlık Özeti: Sürekli aşırı halsizlik ve yorgunluk D vitamini eksikliği işareti olabilir. Takviye alınması enerjiyi arttırabilir.

Kemik ve Sırt Ağrısı

Kemik ve Sırt Ağrısı

D vitamini, kemik sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Kemik sağlığı için hayati önem taşıyan,  kalsiyumu emilimini arttırır.

Kemik ve bel ağrısı, kandaki D vitamini seviyesinin yetersiz olduğunun işareti olabilir.

Bilimsel çalışmalar D vitamini eksikliği ile kronik bel ağrısı arasında bir ilişki bulmuştur .

Bir çalışmada, 9.000’den fazla yaşlı kadında D vitamini seviyeleri ile bel ağrısı arasındaki ilişki incelendi.

Araştırma sonunda D vitamini eksikliği olan kadınların, bu sorunu yaşamayan kadınlardan daha fazla kemik ve beş ağrısı sorunu yaşadıklarını ortaya koydu .

Çalışmalar, D vitamini eksikliği sorunu olan kişilerin, bacak, kaburga, eklem, kemik ağrıları sorunlarını D vitamini seviyesinin sağlıklı düzeylerde olan insanlardan iki kat daha fazla olduğunu ortaya koymaktadır.

Başlık Özeti: D vitamini seviyesinin düşük olması, kemik, bel, eklem ağrılarına neden olabilir.

Depresyon

Depresyon

Depresyona ruh hali bozulmasıyla açıklanır.

Bilimsel çalışmalar D vitamini eksikliğinin özellikle yaşlı erişkinlerde depresyona neden olabileceğini ortaya koymaktadır.

Bir çalışmada, depresyon sorunu yaşayan yaşlıların %65’nin D vitamini eksikliğinden kaynaklandığı belirlenmiştir.

Aynı şekilde bu konuyla ilgili yapılan pek çok bilimsel çalışma, özellikle soğuk aylarda depresyon sorunu yaşayan kişilere D vitamini takviyesinin faydalı olduğunu ortaya koymuştur.

Bu açıdan ilerleyen yaşlarda D vitamini takviyesi yapmak önemlidir.

Başlık Özeti: D vitamini seviyesi düşük yetişkinlerin Depresyon sorunu yaşadığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır.

Yaraların Yavaş İyileşmesi

Yaraların Yavaş İyileşmesi

Ameliyat veya yaralanma sonrasında meydana gelen yaralanmaların yavaş iyileşmesi D vitamini eksikliğinden kaynaklanabilir.

Yapılan bir laboratuar çalışmasında, yaraların iyileşmesine katkıda bulunan yeni cilt oluşmasına D vitaminin yardımcı olduğu ortaya konulmuştur.

Başka bir araştırma ise kanda D vitamini seviyesinin düşük olduğu kişilerde yaraların geç iyileştiği tespit edilmiştir.

D vitamini enflamasyonun kontrolünde ve enfeksiyonla mücadelede önemli rol oynadığı bilinmektedir.

Böylece dolaylı şekilde yaraların hızlı iyileşmesini sağlamaktadır.

Başka bir araştırmada ise enfeksiyona maruz kalmış hastalar incelendi.

Yüksek miktarda D vitamini eksikliği olan hastaların diğerlerine oranla iltihaplanmaya ve enfeksiyona daha fazla maruz kaldıkları belirlendi.

D vitaminin yaraları daha hızlı iyileştirdiği noktasında daha fazla bilimsel kanıtlara ihtiyaç olduğunu belirtirken.

Bir çalışmada, bacak ülseri olan ve D vitamini eksikliği olan hastalara vitamin takviye ülser boyutu ortalama% 28 düştüğü gözlemlenmiştir.

Başlık Özeti: Yetersiz D vitamini seviyesi, cerrahi veya diğer yaralanmalarda yaranın daha yavaş iyileşmesine neden olabilir.

Kemik Kaybı

Kemik Kaybı

D vitamini, kalsiyum emilimi ve kemik sağlığı için hayati rol oynar.

Kemik kaybı teşhisi konan birçok yaşlı kadın inin daha fazla kalsiyum ihtiyacı olduğuna inanılmaktadır. Bunun yanında D vitamini eksikliği üzerinde de durulmaktadır.

Düşük kemik mineral yoğunluğu, kalsiyumun ve diğer minerallerin eksikliği kemik kaybına neden olmaktadır.

Bu özellikle yaşlıları ve kadınları hedef almaktadır.

Menopozdaki veya menopoz sonrası 1.100’den fazla orta yaşlı kadın üzerinde yapılmış geniş bir çalışmada, araştırmacılar, düşük D vitamini seviyeleri ile düşük kemik mineral yoğunluğu arasında kuvvetli bir bağ buldular (17).

Bununla birlikte, yapılan diğer bir çalışmada, D vitamini eksikliği olan kadınların kan seviyeleri düzelse bile yüksek doz takviyeleri aldığında kemik mineral yoğunluğunda bir iyileşme olmadığını belirlendi.

Bulgulara bakılmaksızın, yeterli D vitamini alımı, kemik kütlesini korumak ve kırılma riskini azaltmak için iyi bir strateji olabilir.

Başlık Özeti: D vitamini alımı kemik erimesi, kaybı ve kırılma riskini azaltabilir.

Saç Dökülmesi

Saç Dökülmesi

Saç dökülmesi genellikle strese atfedilir, bu da yaygın nedenler arasındadır.

Bununla birlikte, saç dökülmesi şiddetli olduğunda, bunun nedeni vitamin veya besin eksikliği olabilir, ayrıca hormon sorunlarından da kaynaklanabilir.

Şimdiye kadar çok az araştırma olmasına rağmen kadınlarda saç dökülmesi, düşük D vitamini seviyesine bağlanmaktadır.

Alopesi areata, baştan ve vücudun diğer bölgelerinde şiddetli saç dökülmesi ile karakterize edilen bir otoimmün hastalıktır.

D vitamini eksikliği nedeniyle çocuklarda yumuşak kemikler oluşturan bir hastalık olan raşitizm ile ilişkilidir.

D vitamini eksikliği alopesi areataya bağlıdır ve hastalığın gelişimi için bir risk faktörü olabilir.

Alopesi areata’lı insanlarda yapılan bir çalışmada, kanda fazla D vitamini eksikliği daha ciddi saç dökülmesi ile ilişkili olduğu belirlenmişti.

Bir vaka çalışmasında, vitaminin sentetik bir formunun topikal uygulanmasının, D vitamini reseptöründeki bir kusurlu bir genç çocuğun saç dökülmesine başarıyla ettiği gözlemlenmiştir .

Başlık özeti: Saç dökülmesi, özellikle kadınlarda saç dökülmesi D vitamini eksikliğine bağlanmaktadır.

Kas Ağrısı

Kas Ağrısı

Kas ağrısının nedenlerini genellikle belirlemek zordur.

D vitamini eksikliğinin çocuklarda ve erişkinlerde kas ağrısının potansiyel bir nedeni olabileceğine dair bazı kanıtlar vardır.

Bir çalışmada, kronik ağrıları olanların % 71’inde D vitamini eksikliği tespit edildi.

D vitamini reseptörü, ağrıyı hisseden nosiseptör adı verilen sinir hücrelerinde bulunur.

Farelerde yapılan bir çalışma, eksikliklerin kaslarda nosiseptörlerin uyarılması nedeniyle ağrı ve duyarlığa neden olduğunu gösterdi .

Birkaç çalışma, yüksek doz D vitamini takviyelerinin alınmasının D vitamini eksiği olan kişilerdeki çeşitli ağrı türlerini azaltabileceği belirlenmiştir .

Şiddetli sancıları olan D vitamini eksikliği bulunan 120 çocukta yapılan bir çalışmada, tek bir vitamin dozunun ağrı şiddetini ortalama% 57 azalttığı tespit edildi.

Başlık Özeti: D vitaminin kas ağrılarını azaltabileceğine yönelik pek çok bilimsel araştırma bulunmaktadır.

D Vitamini Eksikliği Tedavisi Basittir

D vitamini eksikliği inanılmaz derecede yaygındır ve çoğu insan bunun farkında bile değildir.

Bunun nedeni, semptomların çoğu zaman ince ve özgül olmamasıdır; yani, düşük D vitamini seviyelerine neden olan faktörlerin kesin olarak belirlenememesidir..

D vitamini eksikliğiniz olduğunu düşünüyorsanız doktorunuza danışarak kan değerlerinizi ölçtürmelisiniz.

D Vitamini eksikliğini tedavi etmek kalaydır.

Bunun için güneşlenmek veya D vitamini takviyesi almak yeterlidir.

Konuyla İlgili Diğer Yazıları Buradan İnceleyiniz:

Dr. Aydın Yılmaz Dahiliye doktoru olarak görev yapmaktadır. 2015 yılından itibaren Sağlıkfit ekibine katılarak hastalıkları tedavi yöntemleri konusunda yüzlerce makale ele almıştır.

Источник: https://www.saglikfit.com/d-vitamini-eksikligi-sebepleri-belirtileri-tedavisi

D Vitamini Eksikliği Belirtileri Hakkında Kapsamlı Rehber – APPVICE

Eklem Ağrılarınızın Nedeni D Vitamini Eksikliği Olabilir

D Vitamini, vücudumuzdaki sistemler üzerinde güçlü etkileri olan, son derece önemli bir vitamindir (1). Diğer vitaminlerin aksine, D vitamini bir hormon işlevi görür ve vücudumuzdaki her hücrede buna uygun reseptörler bulunur. D Vitamini, cildiniz güneş ışınlarına maruz kaldığında, vücut tarafından kolesterolden üretilir.

Ayrıca yağlı balık ve takviye edilmiş süt ürünleri gibi bazı yiyeceklerde bulunur; ancak vücudumuz için yeterli miktarda D vitaminini, sadece beslenme yoluyla almak çok zordur. Önerilen günlük doz (RDI) genellikle 400-800 IU civarında olsa da birçok uzman bundan daha fazlasını almanız gerektiğini söyler.

D vitamini eksikliği, D vitamini fazlalığına göre çok daha yaygındır. Dünyada yaklaşık 1 milyar insanın kanında D Vitamini seviyelerinin düşük olduğu tahmin edilmektedir (2). 2015 yılında yapılan bir araştırmaya göre Türkiye nüfusunun %47’si D Vitamini eksikliğinden şikayetçidir(3).

Nüfusta genel ortalama %47  olmasına rağmen, bu oran kadınlarda %50, erkeklerde %38 civarındadır. D vitamini eksikliği belirtileri kişiden kişiye değişmektedir.

D vitamini eksikliğinin en yaygın 7 risk faktörünü şöyle sıralayabiliriz:

 • Koyu ten rengi.
 • İleri yaşta olmak.
 • Kilolu veya obez olmak.
 • Yeterli miktarda balık veya süt ürünü tüketmemek.
 • Ekvatordan uzakta, yıl boyunca güneşin az olduğu yerlerde yaşamak.
 • Güneşe çıkarken daima güneş kremi kullanmak.
 • Kapalı mekânlarda çok vakit geçirmek.

Ekvatora yakın bölgelerde yaşayan ve sık sık güneş ışığına maruz kalan insanların ciltleri, vücutlarının ihtiyaçlarını karşılamaya yetecek kadar D vitamini ürettiğinden, bu kişilerin D vitamini eksikliği çekme olasılıkları daha düşüktür.

Belirtiler genellikle sinsice ilerlediğinden, çoğu insan D Vitamini eksikliği çektiğinin farkında bile değildir. Yaşam kaliteniz üzerinde önemli olumsuz etkileri olsa bile, bu belirtileri tanılamak zordur.

Hastalıklara/Enfeksiyonlara Yakalanmanız Kolaylaşır

D vitaminin en önemli görevlerinden biri, hastalığa neden olan virüs ve bakterilerle savaşabilmenizi sağlayan bağışıklık sisteminizi güçlü tutmaktır.

Enfeksiyonla mücadeleden sorumlu hücrelerle doğrudan etkileşime geçer (4).

Sık sık hastalanıyor, bilhassa soğuk algınlığı veya gribe yakalanıyorsanız, bunun altında yatan etken faktörlerden birinin D vitamini eksikliği olduğu düşünülebilir.

Geniş çaplı gözlemsel çalışmaların pek çoğu, soğuk algınlığı, bronşit ve zatürree gibi solunum yolu enfeksiyonları ile D Vitamini eksikliği arasında bir bağlantı olduğunu göstermiştir (5, 6).

Bazı araştırmalar; günlük doz olarak 4.000 IU D vitamini takviyesi almanın, solunum yolu enfeksiyonlarına yakalanma riskinizi azaltabileceğini ortaya koymuştur (7, 8, 9).

Kronik bir akciğer bozukluğu olan KOAH tanılı kişiler üzerinde yürütülen bir çalışmada, ciddi seviyelerde D vitamini eksikliğinden yakınan hastaların durumlarında, bir yıl boyunca yüksek dozda D vitamini takviyesi kullanımının ardından, büyük ölçüde iyileşme kaydedilmiştir (10).

ÖZET

D Vitamininin bağışıklık sistemimizin işlevi üzerindeki rolü önemlidir. D Vitamini eksikliğini düşündüren en yaygın belirtilerinden biri, hastalıklar/enfeksiyonlara yakalanma riskinin artmasıdır.

 

Depresyon

Depresif bir ruh hâli de D vitamini eksikliğinin bir işareti olabilir.

İnceleme çalışmalarında, araştırmacılar D vitamini eksikliğinin, bilhassa ileri yaştaki erişkinlerde, depresyon ile ilişkilendirilebileceğini vurgulamışlardır (19, 20).

Araştırmaların birinde, gözlemsel çalışmaların %65’i, düşük kan değerleri ile depresyon arasında bir ilişki olduğuna işaret etmektedir.

Diğer taraftan, bilimsel ağırlığı gözlemsel çalışmalardan daha yüksek olan kontrollü çalışmaların pek çoğu, bu ikisi arasında bir bağlantı göstermemektedir (19).

Ancak, çalışmaları değerlendiren araştırmacılar, kontrollü çalışmalarda kullanılan D vitamini dozunun genellikle çok düşük olduğunu; çalışmaların bazılarının ise alınan D vitamini takviyesinin ruh hali üzerindeki etkisini gözleyebilecek kadar uzun sürdürülmediğini belirtmiştir.

Bazı kontrollü çalışmalar göstermiştir ki; D vitamini eksikliği olan kişilere yapılan D vitamini takviyesi, soğuk aylarda meydana gelen mevsimsel depresyon da dahil olmak üzere depresyonun iyileşmesine yardımcı olur (21, 22).

ÖZET

Depresyon, düşük D vitamini düzeyi ile ilişkilidir ve bazı araştırmalar, takviye tedavisinin ruhsal duruma olumlu etkisinin olacağını göstermiştir.

 

Zor İyileşen Yaralar

Ameliyat veya yaralanma olaylarından sonra yaraların geç ve zor iyileşmesi, kanınızda D vitamini düzeyinin çok düşük olduğunu düşündürecek bir işaret olabilir.

Laboratuar ortamında yürütülen çalışmalardan elde edilen sonuçlar; D Vitamininin, yara iyileşme sürecinde, cildin kendini yenilemesi için gerekli, önemli bileşiklerin üretimini arttırdığını ortaya koymuştur (23).

Dişlerine cerrahi müdahalede bulunulan kişiler üzerinde yapılan bir çalışma; D vitamini eksikliğinin, yaraların iyileşme sürecini zorlaştırdığını/geciktirdiğini göstermiştir (24).

D vitamininin ayrıca, iltihabı kontrol altına alma ve enfeksiyonla mücadeledeki rolünün, iyileşme süreci için önemli olduğunun altı çizilmiştir.

Diyabetik ayak enfeksiyonu olan hastaları inceleyen bir başka çalışma, ciddi D vitamini eksikliği olan kişilerin, enflamatuar belirteçlere sahip olma olasılığının iyileşme sürecini tehye atabilecek kadar yüksek olabileceğine dikkat çekmiştir (25).

Ne yazık ki, D vitamini eksikliği bu boyutta olan kişilerde, D Vitamini takviyesi kullanımının yara iyileşme süreci üzerindeki etkileri konusunda araştırmalar yetersizdir.

ÖZET

D vitamini yetersizliği, ameliyat, yaralanma veya enfeksiyon sonrasında yaraların iyileşmesi geciktirebilir, zorlaştırabilir.

Kas Ağrıları

Kas ağrısının altında yatan sebebi, kesin olarak belirlemek zordur.

D vitamini eksikliğinin, çocuklar ve yetişkinlerde potansiyel bir kas ağrısı nedeni olabileceğini düşündürecek bir takım kanıtlar bulunmaktadır  (35, 36, 37).

Bir çalışmada, kronik kas ağrısından şikayetçi hastaların %71’inde D Vitamini eksikliği olduğu belirlenmiştir (37).

D vitamini reseptörü, ağrı algılayan nosiseptör adı verilen sinir hücrelerinde bulunur.

Sıçanlar üzerinde yapılan bir çalışma, kaslardaki nosiseptörleri uyaran D vitamini eksikliğinin ağrı ve hassasiyete neden olabileceğini göstermiştir (38).

D vitamini eksikliği nedeniyle yüksek dozda D vitamini takviyesi alan kişilerde, çeşitli ağrı tiplerinin azalabileceğini ortaya koyan az sayıda çalışma mevcuttur  (39, 40).

D vitamini eksikliği olan ve ağrıları giderek artan 120 çocukla yürütülen bir çalışmada, D vitamininin tek bir dozunun, ağrı skorunu ortalama %57 oranında azaltabileceği gözlenmiştir (40).

ÖZET

Kronik ağrı ile kandaki düşük D vitamini seviyesi arasında, D Vitamini ve ağrı algılayıcı sinir hücreleri arasında bir etkileşim olabileceğini düşündürecek bir bağlantı bulunmaktadır.

 

SONUÇ

D vitamini eksikliği oldukça yaygın olmasına karşın çoğu insan bunun henüz farkında değildir.

Çünkü semptomlar genellikle sinsice ilerler ve tanılanması güçtür; dolayısıyla D vitamini eksikliğinden mi başka bir nedenden mi kaynaklanıp kaynaklanmadığını bilmek zordur.

D Vitamini eksikliğiniz olduğunu düşünüyorsanız, doktorunuzla konuşarak kan değerlerinizi ölçtürmeniz yerinde olacaktır.

Neyse ki, D vitamini eksikliğini tedavi etmek genellikle kolaydır.

Güneşte daha çok kalmaya dikkat edebilir, yağlı balıklar veya takviye edilmiş süt ürünleri gibi D vitamini bakımından zengin yiyecekler tüketebilirsiniz. Ayrıca eczanelerde çok çeşitli D vitamini takviyeleri bulabilirsiniz.

D Vitamini eksikliğini gidermek basit ve kolaydır; ancak sağlığınız için faydası oldukça önemlidir.

 

Bu makale Appvice Diyetetik Otoriteleri tarafından bilimsel verilere dayalı olarak incelenmiş ve onaylanmıştır.

ortalama puan: 4,25 , 51 oy

Источник: https://getappvice.com/tr/d-vitamini-eksikligi-belirtileri/

D Vitamini Eksikliğinin Önemli Belirtileri ve Diğer Detayları

Eklem Ağrılarınızın Nedeni D Vitamini Eksikliği Olabilir

Son Güncelleme:03.09.2018

D vitamini, diğer vitaminlerin aksine bir hormon gibi çalışır ve vücuttaki her bir hücrede D vitamini için ayrılmış reseptörler mevcuttur. D vitamini eksikliği oldukça yaygın görülen bir sağlık problemidir. Öyle ki dünyada yaklaşık bir milyar insanın kanındaki D vitamini seviyesinin düşük olduğu bilinmektedir.

D vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? sorusunun net bir yanıtı yoktur. Bazı sağlık problemlerine benzer bir şekilde belirgin semptomlar göstermeyen D vitamini eksikliğine karşı vücut çeşitli reaksiyonlar verir.

D vitaminin en önemli görevlerinden biri, bağışıklık sistemini güçlü tutarak hastalığa neden olan virüs ve bakterilere karşı verilen savaşa destek olmasıdır.

Enfeksiyonla mücadele eden hücrelerle direkt olarak temasa geçen D vitamininin vücutta yeterli düzeyde bulunmaması halinde soğuk algınlığı, grip gibi hastalıklarla normalden daha sık karşı karşıya kalınır.

Pek çok çalışma soğuk algınlığı, bronşit gibi rahatsızlıkların temel nedeninin D vitamini eksikliğine dayandığını göstermektedir.

Yorgun ve halsiz hissetmenin sebepleri için sayısız faktörden söz edilebilir. D vitamini eksikliği bu faktörler arasında yer bir sağlık problemi olsa da yapılan taramalarda genellikle görmezden gelinir.

Çalışmalar, kan seviyesinde meydana gelen düşüklüklerin yaşam kalitesinde belirgin bir düşüşe neden olduğunu gösteriyor. Her gün halsizlik çeken ve baş ağrısından muzdarip bir hastanın kanındaki D vitamini seviyesinin 5.

9 ng/ml olduğu tespit edilen bir vaka bu çalışmaların doğruluğunu destekler nitelikte.

#3. Sırt ve kemik ağrıları

D vitamininin görevlerinden biri de kemik sağlığını muhafaza etmektir. D vitamininin kemik sağlığına olumlu yönde etki etmesinin yolu kalsiyum emilimini artırmasından geçiyor.

Kemiklerde ve sırt bölgesinde hissedilen düzenli ağrılar için kandaki D vitamini seviyesinin düşük olduğu söylenebilir.

Gözlem altında tutulan denekler üzerinde gerçekleştirilen bir çalışmada, D vitamini eksikliği yaşayan deneklerin çok daha kısa sürede sırt ve kemik ağrısı çekmeye başladığı gözlendi.

Depresif ruh halinin, sayısız psikolojik sebebi olabileceği gibi, D vitamini eksikliği de bu sebeplerden biri olabilir.

Yaşlı yetişkinler üzerinde yapılan çalışmalar, D vitamini eksikliğinin depresyon ile bağlantılı olduğunu ortaya koyuyor.

Vücuda dahil edilen D vitamini oranının artırıldığı testler, vücuttaki D vitaminin yükselmesiyle birlikte zamanla depresif ruh halinin ortadan kalkmaya başladığı tespit edildi.

#5. Geç iyileşen yaralar

Yapılan testlerde, D vitamininin yeni deri oluşumunda rol oynayan bileşimin daha yüksek miktarda üretilmesine destek olduğu gözlendi.

Ayrıca ayaklarında yara oluşan şeker hastaları üzerinde yapılan testlerde, D vitamini eksikliği olan kişilerin yaralarının iyileşmesinin çok daha uzun zaman aldığı tespit edildi.

D vitamini eksikliğinin vücudun çeşitli bölgelerinde iltihap oluşuma sebep olduğunu ve iltihaptan kaynaklı oluşan yaraların iyileşmesinin hayli zaman aldığını gösteren pek çok çalışma mevcut.

#6. Kemik kaybı

D vitamininin, kalsiyum emilimi ve kemik metabolizması üzerinde oynadığı rol büyüktür. Kemik kaybı yaşayan yaşlılara genel olarak kalsiyum takviyesi yapılsa da aslında bu durumun asıl sebebi D vitamini eksikliği olabilir. Kemik mineralinin yoğunluğundaki düşüklük, kemiklerin yeterli seviyede kalsiyum emilimi sağlayamadığını gösterir.

Bu da yaşlılarda kemiklerin kırılma riskini artırır. 1100 orta yaşlı, menopoz ve menopoz sonrası dönemdeki kadın üzerinde yapılan araştırmada, D vitamini eksikliği ile düşük kemik mineral yoğunluğu arasında kuvvetli bir bağ olduğu tespit edildi.

Bu nedenle, kandaki D vitamini seviyesini ideal oranlarda tutmak, kemik yoğunluğunu korumak ve kırılma riskini düşürmek için yerinde yerinde bir tercih olacaktır.

#7. Saç dökülmesi

Stres saç kaybına neden olan en önemli faktör olsa da yoğun bir şekilde yaşanan saç kaybının altında farklı bir hastalık ya da vücudun ihtiyaç duyduğu gıdaların yeterli ölçüde tüketilmemesi yatıyor olabilir.

D vitamini eksikliği saç dökülmesi yapar mı sorusunun cevabı için direkt olarak evet diyemeyiz ancak D vitamini eksikliğinde meydana gelen sağlık problemlerinden biri olan alopesi areata hastalığı saç dökülmesine sebep olabilir. Alopesi areata, vücudun çeşitli bölgelerinde yoğun saç kaybına neden olan bir otoimmün hastalığıdır.

Alopesi, D vitamini eksikliğine bağlı olarak zayıf kemik oluşumuna neden olan raşitizm hastalığıyla bağlantılıdır. D vitamini seviyesi düşük alopesi areata hastalarında raşitizm riski hayli yüksektir.

#8. Kas ağrısı

Kas ağrılarının nedenini tespit etmek çoğu zaman oldukça zordur. Yapılan bir araştırmada, kronik kas ağrısı çeken katılımcıların %71’inde D vitamini eksikliği tespit edilmiştir. Ayrıca bu kişilere D vitamini takviyesi yapıldığında, kas ağrılarıyla birlikte başka semptomlar da ortadan kalkmıştır.

Gelişim çağındaki çocuklarda oluşan kas ağrıları üzerine yapılan araştırmada, D vitamini takviyesi yapılan çocukların %57’si ağrılarının azaldığını, hatta tamamen yok olduğunu dile getirmiştir.

Bu açıdan D vitamini eksikliği kol, bacak, kas ve kemik ağrısı yapar mı sorusunu %100 yapar olarak yanıt vermek mümkün olmasa da bu problemlere neden olan faktörler arasında D vitamini eksikliği de gösterilebilir.

D Vitamini Eksikliği Hangi Hastalıklara Yol Açar?

D vitamini eksikliğinde görülen hastalıklar aslında başka belirgin semptomlardan söz etmenin mümkün olmaması sebebiyle belirtileriyle aynıdır. D vitamini eksikliğinde görülen hastalıklar;

 • Çölyak,
 • Egzema,
 • Kemik erimesi,
 • Kemik büyümesi,
 • Kanın geç pıhtılaşması,
 • Bazı bağışıklık sistemi sorunları,
 • Raşitizm,
 • Kas, sırt ve kemiklerde ağrı olarak sıralanabilir.

Özellikle kaslardaki ağrı belli bir bölgede konuşlanabileceği gibi vücudun genelinde de kendini gösterebilir.

D Vitamini Eksikliği Nasıl Ölçülür, Tespit Edilir?

Vücuttaki D vitamini eksikliği kan testi aracılığıyla tespit edilebilir. D vitamini eksikliği hangi test ile anlaşılır sorusunun yanıtı 25-hidroksi D vitamini testidir.

Bu kan testi, 25 OH vitamin D ve Hidroksi vitamin D olarak da bilinmektedir ve D vitamini eksikliğinin tespiti için en doğru sonucu veren yöntemdir.

Bu testler yardımıyla kandaki D vitamini seviyesine ve vitamin D3 depolarına bakılarak vücuttaki D vitamini oranının düşük olup olmadığı tespit edilir. D vitamini seviyesi;

 • 30 ng/ml’nin üzerindeyse normal,
 • 20-30 ng/mL arasındaysa yetersiz,
 • 20 ng/mL’nin altındaysa D vitamini yetmezliği olarak kabul edilir.

D Vitamini Eksikliği Tedavisi Nasıl Yapılır?

Yapılan çalışmalar, D vitamini eksikliği tedavisinde en etkili yöntemin güneş ışığına maruz kalmak olduğunu gösteriyor. Normal şartlar altında, vücutta bulunan D vitamininin %90-95 civarındaki oranı, güneş ışığının deri tarafından sentezlenmesiyle elde edilir.

Bu nedenle vücudu; Haftada 2-3 kere, özellikle el, yüz ve kolları 5-15 dakikalık seanslar halinde güneş ışığına maruz bırakmak, D vitamini seviyesini yükseltecektir.

Ancak mevsimsel faktörler ve coğrafi koşullara bağlı olarak düzenli bir şekilde güneş ışığının vücuda nüfuz etmesini sağlamak mümkün olmayabilir.

D Vitamini Eksikliği Nasıl Giderilir?

Coğrafi koşullar ya da mevsimsel yetersizlikten dolayı yeterli oranda güneş ışığına maruz kalamayan hastalarda, yetersizliği ortadan kaldırmak için uygulanacak yöntem D vitamini takviyesidir. D vitamini takviyesi oranı;

 • Çocuklarda günde 400 IU,
 • 70 yaşına kadar günde 600 IU,
 • 70 yaşın üzerindekilere günde 800 IU olarak belirlenmiştir.

Bebeklerde D Vitamini Eksikliği Nasıl Giderilir?

Belirli yaş aralıklarında, D vitamini eksikliği için farklı dozajlar ve yöntemler tercih edilir. Endokrin Topluluğu‘nun hazırladığı uygulama rehberine göre altta yatan tıbbi sebeplere ve yaş aralığına göre D vitamini eksikliğini gidermek için çeşitli stratejiler geliştirilmiştir.

0-1 yaş arası bebeklerde, altı hafta süreyle haftalık 50.000 IU’luk yükleme ya da günlük 2000 IU takviyesi,
Takviyenin ardından vitamin seviyesini 30 ng/Ml oranında tutabilmek için günlük 400-1000 IU takviyesi önerilir.

Çocuklarda D Vitamini Eksikliği Nasıl Giderilir?

Endokrin Topluluğu’nun uygulama rehberine göre;

1-18 yaş arası çocuk ve gençlerde altı hafta süreyle haftalık 50,000 IU ya da günlük 2000 IU D2 veya D3 takviyesi,
Yüklemenin ardından D vitamini seviyesini koruyabilmek için günlük 600-1000 IU takviyesi önerilir.

D Vitamini Eksikliği İçin Ne Yiyip İçmeli?

Vücudun D vitamini eksikliğini gidermek için en güçlü kaynak güneştir. Ancak bazı gıdalar da çeşitli oranlarda D vitamini ihtiva eder. Peki D vitamini hangi besinlerde var? İşte D vitamini içeren besinlerin kısa bir listesi;

 • Tereyağı,
 • Somon,
 • Uskumru,
 • İstiridye,
 • Ton balığı,
 • Süt,
 • Ayran,
 • Kefir,
 • Peynir,
 • Yoğurt,
 • Tereyağı,
 • Yumurta sarısı,
 • Maydanoz,
 • Yonca,
 • Yulaf,
 • Isırganotu,
 • Mantar,
 • Tatlı patates,
 • Balık yağı,
 • Karaciğer, güneş ışığından alınabilecek oranda olmasa da D vitamini içeren besinlerdir.

D Vitamini Eksikliği Tedavisi Ne Kadar Sürer?

D vitamini tedavisinde süre, uygulanan yönteme göre farklılık gösterir. Eğer düşük dozajlarda takviye uygulanıyorsa tedavi bir yıla yayılabilir.

Ancak yüklemeli takviye yapılıyorsa, yani tedaviye başlangıçta 50,000 IU’luk bir yükleme yapılıp ardından yaş aralığına göre belli dozajlarda takviyeye devam ediliyorsa tedavi süreci 8 hafta kadar olur. Ancak bu sürelerin sonunda tedavi sona erecek diye bir şart bulunmuyor.

Eğer D vitamini seviyesi yeterli oranlara ulaşmadıysa ya da tedavi bırakıldığında düşüyorsa tedavi süresi de bu doğrultuda doktorun kararıyla uzatılabilir.

D Vitamini Eksikliği ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular

Sebep olduğu hastalıklar ve belirtileri haricinde D vitamini eksikliği ile ilgili merak edilen pek çok konu var. Kendisinde D vitamini olduğundan şüphelenen ya da D vitamini eksikliği teşhisi konan pek çok kişi kilo alımından cinselliğe kadar geniş bir yelpazede yaşadıkları sorunların sebebinin D vitamini olup olmadığını merak ediyor.

# D Vitamini Eksikliği Hamileliğe Engel mi?

D vitamininin eksikliği, hamile kalmaya engel teşkil etmiyor ancak hamilelik süreci ve sonrasında hem anne hem de bebek için çeşitli riskler barındırıyor.

D vitamini eksikliği yaşayan hamileler, hamilelik sürecinde yoğun kas, eklem ve sırt ağrıları yaşayabilirler. Ayrıca diş ve saçlarda dökülme, kemiklerde zayıflamaya bağlı kırılma oluşabilir.

D vitamini eksikliği düşük doğumdan raşitizme kadar ciddi hastalıklara sebep olabileceğinden acilen kontrol altına alınması gereken bir problemdir.

# Hamilelikte D Vitamini Eksikliği Tehli midir?

Tüm vitaminlerde olduğu gibi, bebeğin sağlıklı bir şekilde dünyaya gelmesi ve büyüyebilmesi için D vitamini de hem anne hem de bebek için çok önemlidir.

Yapılan son çalışmalarla birlikte D vitamininin büyüme ve gelişmede, bağışıklık sisteminin güçlenmesinde oynadığı rolün öneminin anlaşılmasıyla birlikte bu doğrultuda takviyeler uygulanmaya başlandı.

Hamilelikte D vitamini eksikliği düşük doğuma sebep olabileceği gibi, bebeğin doğmasının ardından;

 • Yeni doğan hipokalsemisi,
 • Raşitizm, osteomalasi gibi hastalıklara sebep olur.

Ayrıca D vitamini eksikliği, hamile bir kadında;

 • Yorgunluk,
 • Diş kırılması,
 • Kemik ve kas ağrıları gibi semptomların ortaya çıkmasına da neden olur.

# D Vitamini Eksikliği Kilo Yapar mı?

D vitamininin kilo alımına sebep olduğunu gösteren bir araştırma bulunmuyor ancak kilolu ya da obez kişilerde D vitamini eksikliğinin daha sık görüldüğüne dair pek çok çalışma mevcut.

Özellikle karaciğer yağlanmasına paralel olarak D vitaminin aktif hale gelmesi aşırı kilolu kişilerde zorlaşarak D vitamini eksikliğine yol açabiliyor.

Yağ dokusunda muhafaza edilen D vitamininin de vücut tarafından işlenmesi güçleşiyor.

# D Vitamini Eksikliği Depresyona Sebep Olur mu?

D vitamini eksikliğinin depresif ruh haline neden olduğunu gösteren sayısız araştırma mevcut. Genelde bu durum depresyon sebebine dair yapılan çalışmalarda göz ardı edilse de depresyon hastalarına D vitamini takviyesi uygulandığında, hastaların büyük bölümünün depresif ruh hallerinin azaldığını gösteren pek çok çalışma mevcut.

# D Vitamini Eksikliği Adet Düzensizliğine Neden Olur mu?

D vitaminiyle ilgili yanlış bilinen konulardan biri de D vitamininin yalnızca kemik sağlığı için gerekli olduğudur. D vitamini bağışıklık sisteminden endokrin sisteme kadar vücudun pek çok mekanizmasında görev alır. Endrokrin sistemindeki sorunlar yani hormonal düzensizlikler, adet öncesi rahatsızlıkların artmasına ve adet düzensizliğine neden olabilir.

# D Vitamini Eksikliği Cinsel Hayatı Etkiler mi?

2.300 erkek üzerinde yapılan araştırmada, vücuttaki D vitamini oranı ile testosteron seviyeleri karşılaştırıldı. Testin sonucunda D vitamini seviyesi yüksek olan erkeklerin testosteron seviyelerininin de yüksek olduğu tespit edildi. Katılımcıların D vitamini seviyesi yükseldikçe cinsel isteklerinin de arttığı gözlemlendi.

Faydalandığımız Bazı Kaynaklar;

https://www.healthline.com/nutrition/vitamin-d-deficiency-symptoms

https://www.labtestsonline.org.tr/tests/vitamin-d

http://www.turkosteoporozdergisi.org/archives/archive-detail/article-preview/an-pandemisi-d-vitamini-eksiklii-ve-yetersizlii/8127

https://www.sozcu.com.tr/hayatim/yasam-haberleri/d-vitamini-eksikligi-nasil-anlasilir/

http://www.healistanbul.com/tr/d-vitamini-hakkinda-dogru-bilinen-7-yanlis-ozellikle-6-ve-7-yanlislara-dikkat

Источник: https://evdesifa.com/d-vitamini-eksikliginin-belirtileri-nelerdir/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть