El, Omuz Ve Diz Cerrahisi Sonrası

Omzunuz çok ağrıyorsa..

El, Omuz Ve Diz Cerrahisi Sonrası

Omuzlarımız… Küçücük bir ağrısını hissetmeye görelim; günlük hayatımızın sekteye uğramaması, yaşam kalitemizin düşmemesi neredeyse imkansız olur…

Günlük hayatımızdaki sıradan hareketlerimizin birçoğu bizim için birer eziyete dönüşüverir. Hele bir de ağrının boyutu daha fazlaysa, adeta yerimizden kalkacak gücümüz olmaz. Peki ‘ya donarsa?’ diye sorsak! Yanlış duymadınız.

Pek çoğunuz ‘omuz donar mı? O da nedir?’ dediniz şüphesiz. Ama evet, donabiliyor da!

Acıbadem Maslak Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ata Can Atalar donuk omuza yol açabilen 4 nedenini anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Prof. Dr. Ata Can Atalar “Omuz eklemi vücudumuzun hareket açıklığı en fazla olan eklemidir. Günlük hayatımız sırasındaki hareketlerimizin birçoğunda omuzumuzun bu özelliğinden faydalanmaktayız.

Donuk omuz hastalığı adından da anlaşılacağı gibi omuz hareketlerinin ciddi anlamda kısıtlandığı ve ağrının eşlik ettiği bir hastalıktır. Toplumun yaklaşık yüzde 2’sinde görülen ve en sık 40-70 yaş arasında görülen bu hastalığa kadınlarda daha sık rastlanıyor. Her 10 hastadan yaklaşık 7’sini kadın hastalar oluşturuyor.

Sıklıkla kişiler üşüttükleri için omuzlarının ağrıdığını düşünerek tedavide zaman kaybedebiliyor” diyor. Bir omuzunda donuk omuz gelişen hastaların diğer omuzunda da donuk omuz oluşma olasılığının en az yüzde 25 olduğunu belirten Prof. Dr.

Ata Can Atalar, donuk omuza karşı en etkili önlemlerin düzenli egzersiz yapmak, fazla kilolardan kurtulmak ve her gün düzenli olarak omuz ve kürek kemiği çevresindeki kasları germe ve esnetme hareketleri yapmak olduğunu söylüyor.

Omuz donmasının nedenleri nedir?

Donuk omuzun en önemli nedenlerinden biri, kişinin hayatının bir döneminde kırığa yol açmasa bile düşme, çarpma gibi travmalar sonrasında, omuzunu uzun süre sabit tutmuş olması.

Gerek ağrıdan dolayı gerekse uzun süre omuzun sabit tutulması donuk omuza yol açabiliyor.

Bu yüzden omuz hareketlerini korumak için travma sonrasında ortopedi hekiminizin izin verdiği en erken dönemde bir başkasının veya sağlam kolunuzun desteği ile uygun egzersizleri yaparak omuz hareket açıklığınızı korumaya dikkat edin.

Kronik hastalıklar

Diyabet hastalığı donuk omuz riskini artırıyor. Öyle ki diyabet hastalarında donuk omuz sorunu 5 kat daha sık görülüyor, tedavisi de daha zor olabiliyor. Kalp ve damar hastalıkları, tiroit bozuklukları ve trigliserid (yağ) düzeylerinin yüksek olması da riski artırıyor. Bu hastalarda kan şekeri ve yağ düzeyleri, hormon düzeyleri kontrol altına alınmalı.

Boyun fıtığı olanlarda, kalp krizi veya inme geçirenlerde bağışıklık hastalığı olanlarda da görülme sıklığı artıyor. Bu hastaların donuk omuz hastalığı konusunda uyanık olmaları ve hareket kısıtlılığını fark ettiklerinde ortopedi hekimine başvurmayı ihmal etmemeleri gerekiyor.

Aynı zamanda kalp ve göğüs cerrahisi ve meme cerrahisi sonrasında da görülme riski artıyor.

Omuz kireçlenmesi

Omuzun kendi içindeki hastalıklar da ikincil olarak donuk omuz gelişmesine neden olabiliyor. Omuz rotator manşet kaslarının tam veya kısmi yırtıkları, omuz tendonlarında kalsiyum birikmesi, omuz kireçlenmesi gibi hastalıklar zamanında ve uygun tedavi edilmediği takdirde donuk omuz gelişebiliyor.

Geçirilen ameliyatlar

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ata Can Atalar “Kas yırtılması veya kırık gibi bir nedenden dolayı geçirilen omuz ameliyatları sonrasında da donuk omuz görülebilir.

Aslında donuk omuz gelişmesindeki temel etken burada da omuzun uzun süre sabit tutulmasıdır.

Bu gibi ameliyatlardan sonra mümkün olan en kısa sürede ortopedi hekiminizin yönlendirmesiyle fizyoterapist eşliğinde destekli hareketlere başlanmalı ve uzun süre hareketsiz kalınmamalıdır” diyor.

Donuk omuz belirtileri nelerdir?

 • Dinlenme halindeyken de geçmeyen ağrı
 • Gece uykuya dalmayı zorlaştıran şiddetli ağrı
 • Gün boyu şiddetli omuz ağrısı
 • Omuz hareketlerinin kısıtlanmaya başlaması
 • Basit günlük hareketlerin kısıtlanması (giyinme, elini sırtına götürme, saç yıkama, raftan eşya alma vb)

Omuz donması tedavisi nasıldır?

Prof. Dr. Ata Can Atalar “Donuk omuzun tedavisi öncelikli olarak ilaç tedavisi ve fizik tedavidir. İlk olarak omuzdaki ağrı ve yangıyı kontrol etmek için ağızdan ilaç tedavisi düzenlenir. Bazı durumlarda eklem içine enjeksiyonlar yapılabilir.

İlaç tedavisi ile beraber ağrı ve hareket kısıtlılığına yönelik fizik tedavi uygulamaları yapılır. Bu tedavilere yanıt alınamadığı durumlarda kapalı ameliyat ile (artroskopi) eklem kapsülünün gevşetilmesi ile başarılı sonuçlar alınmaktadır.

Cerrahi müdahale sonrasında da fizik tedavi önemli rol oynamaktadır” diyor.

OMUZ AĞRISI HAKKINDA BİLMENİZ GEREKEN ŞEYLER VAR!

Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölüm Başkanı Prof. Dr. Defne Kaya “donuk omuz” hastalığının yaşam kalitesini düşürdüğüne dikkat çekti.

Donuk omuz hastalığının kadınları erkeklerden daha çok etkilediğini belirten Prof. Dr. Defne Kaya, “40 ile 60 yaş arasında daha çok görülen donuk omuzda, eklem kapsülü kalınlaşır ve sertleşir. Omuz ekleminde kalın ve gergin bantlar oluşur.

Eklemin hareketini kolaylaştıran ve eklem içi yapıları besleyen sinovyal sıvı çok azalır” dedi.  Hastalığın nedeninin tam olarak bilinmediğini belirten Prof. Dr. Defne Kaya, günümüzde bazı risk etkenlerinin belirlendiğini söyledi. Prof. Dr.

Kaya, bu faktörleri şöyle sıraladı:

Diyabet: Diyabetiklerde donuk omzun daha sık geliştiği bilinmektedir. Bunun nedeni de henüz çözülememiştir. Diyabetin metabolik etkileniminden kaynaklanabileceği düşünülmektedir. Donuk omuz gelişen diyabetiklerde omuz hareketi daha fazla kısıtlanmakta, çözülme aşaması daha uzun sürede gerçekleşmekte, çözülme aşamasında da omuz hareketleri uzun süre kısıtlı kalmaktadır.

Diğer hastalıklar: Tiroide ait hastalıklar, kalp hastalıkları ve cerrahileri sonrası, Parkinson hastalığında da donuk omuz sıkça gelişmektedir. Bu hastalıklarla donuk omzun ilişkisi bilinmemektedir.

Alçı uygulamaları, cerrahi sonrası hareketin kısıtlı/yasak olduğu durumlar: Hareketin kısıtlı ya da yasak olduğu kırık, yaralanma veya cerrahi gibi durumlardan sonra da donuk omuz gelişebilir.”

Donuk omuz, üç aşamada gelişiyor

Donuk omuz hastalığının üç aşamada geliştiğini belirten Prof. Dr. Defne Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü: “Aşama 1 / Donmaya başlama, yangılı aşama: Ağrının giderek arttığı ve dayanılmaz olduğu aşamadır. Ağrı dayanılmaz olduğunda, omuz hareketi de yavaş yavaş kısıtlanmaya başlar. Bu aşama, hastanın ek hastalıklarına bağlı olarak 6 haftadan 9 aya kadar devam edebilir.

Aşama 2 / Donma: Ağrı yavaş yavaş azalmaya başlar ama hareket kısıtlılığı devam eder. Aslında ilk aşamada hangi hareketler kısıtlandıysa bu aşamada da o hareketler kısıtlı kalır. Omuz serttir. Günlük aktiviteler kısıtlanır ve zorlaşır. İkinci aşamasının süresi de 4 ila 6 ay devam edebilir.

Aşama 3 / Çözülme: Omuz hareketleri yavaş yavaş çözülmeye başlar. Normal ya da normale yakın bir omuz hareketi ve omuz kas kuvvetini kazanmak 6 ay ila 2 yıl sürebilir.”

Donuk omuzda belirtilere dikkat

Prof. Dr. Defne Kaya, donuk omuz nedeniyle hareketlerin kısıtlı ve sert olduğunu belirterek “Erken evrede kol yukarı kaldırıldığında hissedilen ağrı şiddetlidir. İleri evrelerde ise ağrı azalır, hareket kısıtlılığı artar. Ağrı omuz ekleminde lokalizedir. Bazen ağrı kola da vurabilir” dedi.

Önlenebilir bir hastalık değil

“Donuk omuz, nedeni bilinmediği için önlenebilir bir hastalık değildir” diyen Prof. Dr. Defne Kaya, “Erken evrede teşhis edildiğinde donma fazına en az kısıtlılıkla girilmesi için uygun fizyoterapi yöntemleri uygulanabilir. Hiç tedavi edilmese de, omuzdaki hareket kısıtlılığı 2 ya da 3 yıl içinde geçer.

Ama takdir edersiniz ki, bu süre zarfında kaslar zayıflar, bağlar sertleşir, eklem içindeki yapılar eski özelliğini kaybeder. O yüzden, nasılsa açılacak diye bu süreci tedavisiz geçirmek, omuzda geri dönüşsüz kuvvet, esneklik ve işlev kaybına yol açacaktır. Donuk omuz, tedaviden sonra yeniden tekrarlayabilir.

Sıklıkla baskın taraf omuzda görülse de, diğer omuz da etkilenebilir” uyarısında bulundu.

Öncelikli tedavi: Cerrahi dışı yöntemler

Donuk omuzda öncelikli tedavinin cerrahi dışı yöntemler olduğunu belirten Prof. Dr. Defne Kaya, şunları söyledi: “Anti-inflamatuvar ilaçlar ve eklem içi kortizon enjeksiyonları ağrı kontrolü için yararlı olabilir. Fizyoterapi yaklaşımları da çok güzel sonuçlar alınmasını sağlar.

Eğer omuz, tüm bu yöntemlerle 6 ay içinde açılmazsa, anestezi altında manipülasyon adı verilen bir yöntemle açılmaya çalışılır. Manipülasyon sırasında tam kas gevşemesi sağlandıktan sonra doktorunuz çeşitli manevralar ile kapsülü gevşetir omuz hareketlerini açar. Manipülasyon uygulamasından sonra elde edilen açıklığın fizyoterapi ile korunması, kasların kuvvetlendirilmesi gerekir.

Manipülasyon ile omuz hareketleri kazanılamıyorsa farklı cerrahi yöntemlerinden biri ile omuz hareketleri kazanılabilir.”

Tedavide fizyoterapinin önemi büyük

Donuk omuz tedavisinde fizyoterapinin önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Defne Kaya, şunları söyledi: “Hangi evre olursa olsun, omuz eklemi ve etrafındaki yumuşak dokunun, kasların eski hâline döndürülmesi için fizyoterapi donuk omuz tedavisinde önemlidir.

Donuk omuzda sadece omuz eklemi etkilenmez, omuz hareketinde önemli bir yer tutan kürek kemiğinin hareketi de kısıtlanır.

Yumuşak dokuya saygılı ve hastada ağrı oluşturmadan omzu eski haline, işlevine kavuşturacak fizyoterapi yöntemleri güncel tedavi yöntemlerini takip eden kliniklerde uygulanmaktadır. Omuz eklemi, bizim baş üstü hareketlerimizin ana noktasıdır.

Saç tarama, raftan bir şey alma, el sallama gibi omuz hareketleri kısıtlanırsa yaşamımız kısıtlanır. Donuk omuz tedavisi ihmale gelmez, altında yatan tetikleyici hastalığın da mutlaka incelenmesi ve tedavisinin sürece eklemesi gerekir.”

Источник: https://hthayat.haberturk.com/saglik/haber/1055940-omuz-donmasi-nedir

Omuz Kırığı Ameliyatı Nasıl Yapılır ve Ameliyat Sonrası

El, Omuz Ve Diz Cerrahisi Sonrası

Omuz kırığı ameliyatları günümüz şartlarında artroskopi adı verilen ameliyat türü kullanılarak yapılmaktadır. Bu sayede kişiler aynı gün içerisinde evine gönderilmekte ve iyileşme süresi de oldukça kısa sürmektedir.

Omuz kırığı ameliyatı sıklıkla kişinin kırıklarında şekil bozukluğu varsa yapılmaktadır. Bunun dışında kişilere kırık sonrasında tedavi yapılması durumunda eğer ki kaynama meydana gelmiyorsa da omuz cerrahisi uygulanması gerekmektedir.

Kemiğin deriyi delerek çıkması sonucunda platin takılması ile ameliyat işlemi yapılacaktır.

Patolojik kırıklarda olacağı gibi kişilerde her zaman için kemik erimesi sonucunda neden olan kırıklarda da platin takılması amacıyla ameliyat işlemi uygulanmaktadır. 

İçindekiler

 • Ameliyat
 • Ameliyat Riskleri
 • Ameliyat Sonrası
 • Kaynaklar

Ameliyat

Kişilerin omuz kemiğinde kırıklar meydana geldiği zamanlarda daha sıklıkla skapuler kırıkları için cerrahi yöntem uygulanması söz konusu olacaktır.

Cerrahi yöntemler sıklıkla kemik kırığının çok olması durumlarda ve açısında deforme olması sonucunda kemik tekrardan hızalanması için omuz üzerinden açılma işlemi yapılarak kişilerin kemiğin hızalarak yerine tutturulması için platin takılması sonucunda meydana gelecektir.

Ayrıca kemik konumunun anatomik pozisyonunda olmadığı zamanlarda ya da glenoid yuvasının kırılarak kemik topunun yerinden çıkması gibi nedenler sonucunda cerrahi yöntem uygulanması söz konusu olacaktır. Ayrıca Klavikula kemik kırıklarında da omuz cerrahisi kullanılarak kişilerin ayrılmış olan kırık kemikleri tedavi edilmesi söz konusu olacaktır.

Cerrahi yöntem kullanılarak kişinin her zaman için iyileştirilmesi hedeflenmektedir. Kişinin kemik kırığının tipine göre ameliyat süresi değişmektedir. Sıklıkla ameliyat olan kişilerin 2 saat içerisinde ameliyatlarının tamamlanması beklenmektedir. Artroskopik yöntem ile kişi ameliyat ediliyorsa bu süre daha da kısa olacak ve 20 dakika ile 1 saat içerisinde kişinin ameliyatı tamamlanır.

Ameliyat Riskleri

Her ameliyat sonrasında bir takım komplikasyonların oluşması söz konusu olacaktır. Bunların başında her zaman için enfeksiyon gelmektedir. Kişilerin tedavisi sırasında ameliyathanenin ve hastanenin hijyenik olması kadar kişilerin kendi hijyenine de dikkat etmesi çok önemlidir.

Bu nedenle de enfeksiyonların oluşmasını engellemek amacıyla kişilere verilecek olan antibiyotikleri düzenli kullanmalıdır. Bu enfeksiyon riski her zaman için eve çıktığınız zamanda devam edecektir. Kişinin omuz kısmında ameliyata bağlı olarak az da olsa sinirlerinde zedelenmeler görülmesi söz konusu olur. Bu ameliyat sonrasında çok sık rastlanılan bir durum olmamaktadır.

Fakat kişilerin omuz ekleminde çok sayıda sinir olması nedeniyle çalışan hekimin çok dikkatli olarak çalışması gerekmektedir. 

Omuz cerrahisinde kişilerin bazılarında donmuş omuz ile karşılaşılması söz konusu olacaktır. Bunun nedeni kişilerin omuz ameliyatı sonrasında fizyoterapist tarafından söylenmekte olan egzersizleri yapmaması nedeniyle donuk omuz yaşaması söz konusu olacaktır. 

Ameliyat Sonrası

Omuz ameliyatı sonrasında kişinin yatağına getirilmesi sonucunda uygulanacak olan fizik tedavinin hemen başlanması gerekmektedir. Çünkü bu süreç içerisinde kişinin iyileşmesi daha da hızlandırması ve eski gündelik hayatına tekrardan dönmesi hedeflenmektedir.

Kişilerin yataktan kaldırılıp birkaç adım atması ve omuz egzersizlerini de yapması için fizyoterapist ile görüşmesi gerekmektedir. Doktor tarafından hastaneden taburcu olduktan sonra kişinin nasıl egzersizler yapacağı ona anlatılması gerekmektedir. Ameliyat sonrasında kişilerin üç gün kadar hastanede kalması söz konusu olacaktır.

Kişinin ameliyatının başarılı olabilmesi için üzerine düşmekte olan bir takım görevler vardır. Kişi bir yerden doğrulacağı zaman ameliyat olan kolunun üzerine ağırlığını vererek kalkmaması gerekmektedir. En az 6 hafta boyunca kolunuzu tam olarak kullanarak gündelik işlerinizi yapmamanız tavsiye edilecektir.

Doktor tarafından yazılmış olan ilaçları zamanında almanız ameliyatın başarısı için çok önemli olmaktadır. Özellikle de bölgede iltihaplanma riskine karşı sizlerin de her zaman antibiyotik tedavisini başarılı bir şekilde kullanmanız gerekmektedir. Ağrınız olacaktır.

bunun içinde doktor tarafından ağrı kesici ilaçlar reçete edilecektir. Her zaman sizler de ağrınızın azalmasını sağlamak için ameliyat olan bölgeye buz kompresi uygulamanız sonucunda ağrınız azalacaktır. Ameliyat sonrasında kişinin yapacak olduğu egzersizler çok önemli olmaktadır.

Bu egzersizler her zaman için ağır olmayan ve omzu zorlamayacak olan egzersizler olması gerekmektedir. Yer silmek ya da ağır taşımak için kolunuzu kullanmamanız tavsiye edilecektir. 

Kaynaklar

(Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: https://eklemhastasi.com/omuz-kirigi-ameliyati.html

Ortopedi ve Travmatoloji – Ankara – Omuz Kas Yırtıklarında Artroskopik Tedavi

El, Omuz Ve Diz Cerrahisi Sonrası

Prof. Dr. N. Reha Tandoğan – Op. Dr. Asım Kayaalp Omuz çevresi kas yırtıkları sık görülen sorunlardır. Rotator manşet adı verilen bu kas grubu genç hastalarda şiddetli bir düşme veya travma sonrasına, yaşlı hastalarda ise aşınma/yıpranmaya bağlı olarak yırtılabilir.

Omuz çevresi kas (Rotator manşet) yırtıklarının bulguları nelerdir?

Omuz çevresi kas yırtıklarının en önemli bulgusu ağrıdır. Ağrı genellikle omuzun dış yanından başlayıp kolun ortasına kadar devam eder, genellikle kolunuzu yukarı kaldırırken ortaya çıkar. Erken dönemde kol gövdenin yanındayken belirgin ağrı yoktur.

Yüksek raftan bir kutu almaya çalışırken ortaya çıkan ağrı tipiktir. Diğer bir bulgu kolu yana-yukarı kaldırma sırasında ortaya çıkan kuvvet kaybı ve güçsüzlüktür. Bu kuvvet kaybı ağrıya bağlı olabileceği gibi kasın görevini yerine getirememesine bağlı da olabilir.

Uzun süreli ve tedavi edilmemiş kas yırtıklarında omuz eklemindeki aşınma ve eskimeye bağlı artroz (kireçlenme) ortaya çıkabilir. Böyle bir durumda istirahat ağrısı olabileceği gibi omuz hareket açıklığında kısıtlanmalar da ortaya çıkabilir.

Rotator manşet yırtıkları tam kat veya kısmi olabilir, her ikisinde de benzer bulgular vardır, ancak tam kat yırtıklarda kuvvet kaybı daha belirgindir (Resim 1 ve 2).

Omuz çevresi kas (Rotator manşet) yırtıklarının tanısı nasıl konulur?

Omuz çevresi kas (Rotator manşet) yırtıklarının tanısı dikkatli bir muayene ile başlar. Doktorunuz hastalığın hikayesini dinledikten sonra omuz hareket açıklığı, kas gücü, özel sıkışma testleri gibi bulgulara dikkat ederek sizi muayene eder.

Röntgen grafileri ile kemik yapının durumu, kas içi kireç birikmesi alanları (kalsifik tendinit) ve omuz ekleminde aşınma/eskimenin varlığı araştırılır. Omuz çevresi kas yırtıklarının tanısında en değerli yöntem manyetik rezonans görüntüleme (MRG) dir.

MRG ile yırtığın yerleşimi, boyutları, kasta kullanmamaya bağlı gelişen yağlı dejenerasyonlar ve eklem kıkırdağının aşınması ayrıntılı olarak değerlendirilir (Resim 3 ). Kas gücünüzü değerlendirmek amacıyla, omuzunuza bir lokal anestezik enjeksiyonu yapıldıktan sonra muayene tekrarlanabilir. Deneyimli ellerde ultrason tanıya yardımcı olur.

Rotator manşetin değerlendirilmesinde son aşama artroskopik incelemedir. Kasın hem alt hem de üst yüzü artroskopik olarak değerlendirilir (Video 1). Normal rotator manşetin artroskopik görünümü.

Omuz çevresi kas (Rotator manşet) yırtıklarının tedavisi nasıldır?

65 yaşın üzerindeki hastalarda, kısmi kas yırtığı olan hastalarda, kas gücü ve omuz hareket açıklığı iyi ise ilk tedavi çoğunlukla cerrahi değildir. Anti-inflamatuar ilaçlar, uygun egzersizler ve fizik tedavi yöntemleri ile tedaviye başlanır.

Doktorunuzun gerek gördüğü durumlarda omuza yapılacak tek doz kortizon enjeksiyonları ağrı rahatlatılabilir. İlaç, kortizon enjeksiyonu ve fizik tedaviye rağmen ağrısı devam eden hastalarda cerrahi tedavi yapılır. İlaç tedavisine cevap vermeyen kısmi kas yırtıklarında artroskopik tedavi altın standarttır (Resim 4).

Yırtığın tipine göre sadece saçaklanmış bölgenin temizlenmesi ve sıkışmaya yol açan kemik çıkıntıların tıraşlanması işlemi yapılabileceği gibi, yırtık tam kat haline getirilip tamir de uygulanabilir.

Kolda kuvvet kaybı olan hastalarda, genç ve kolunu aktif olarak kullanan bireylerde ve tam kat kas yırtığı olan hastalarda cerrahi tedavi gereklidir. Özellikle 1.5 cm’den büyük tam kat yırtıklar, cerrahi olarak onarılmazsa ilerleme riski çok yüksektir.

Cerrahi tedavi yırtığın yerleşimine, boyutuna ve onarılabilir olmasına göre artroskopik veya açık yöntemlerle yapılabilir. Onarılması mümkün olmayan yırtıklarda, genç hastalarda başka bir bölgeden alınan kas nakilleri (Tendon transferi) yapılabilir. İleri yaşta ve omuz ekleminde ileri derecede kireçlenme (artroz) olan hastalarda omuz protezi ameliyatları gündeme gelir.

Artroskopik rotator manşet onarımı nasıl yapılır?

Artroskopik rotator manşet onarımı, ameliyathane şartlarında ve anestezi altında yapılır (Video 2). Omuz çevresinde değişik noktalardan 1cm boyunda küçük kesiler yapılır. Bu kesilerden yerleştirilen kamera sistemleri ile omuz eklemi ve kas yırtığı bölgesi değerlendirilir.

Eklem içinde eşlik edebilecek diğer sorunlar düzeltildikten sonra, kas yırtığı tazelenir ve kemikten ayrılmış olduğu bölgeye dikiş çapası adı verilen titanyum implantlar ile tutturulur (Resim 5 ve 6). Hastanede kalış süresi 1 gecedir.

Bazı durumlarda artroskopik cerrahiyi sonlandırıp mini-açık cerrahi adı verilen küçük bir kesi ile işleme devam etmek gerekli olabilir. Artroskopik rotator manşet onarımı.

Ameliyat sonrası iyileşme nasıldır?

Artroskopik rotator manşet onarımı sonrasında yırtığın boyutu ve tamirin sağlamlığına göre 3-6 hafta arasında bir kol askısı kullanmak gerekir.

Doktorunuzun uygun göreceği şekilde 2-3 haftadan sonra pasif hareketler (bir başkasının yardımı ile yapılan) başlanabilir. Aktif hareketler ve güç egzersizlerine 6. haftan sonra başlanacaktır. Omuzun son halini alması 6 aya kadar sürer.

Altıncı haftadan sonra araba kullanmak mümkündür. Zorlayıcı sporlara dönüş altı aydan önce değildir.

Rotator manşet onarıldıktan sonra tekrar yırtılabilir mi?

Tamir edilen kasın doku kalitesinin yetersiz olması, hasta yaşının ileri olması, uygun olmayan rehabilitasyon, yeniden travma geçirilmesi, kasta yağlı dejenerasyonun fazla olması, sigara kullanımı ve yırtık boyutunun ilk tamir anında çok büyük olması gibi risk faktörlerine bağlı olarak hastaların bir kısmında kas tekrar yırtılabilir. Bu yeniden oluşan yırtık, çoğu zaman ilk yırtıktan küçüktür ve hastaların yarısında ciddi bulgu vermez. Tekrar ağrı ve kuvvet kaybına sebep olmadığı sürece tekrar bir cerrahi tedaviye gerek yoktur.

Tamir edilemeyen rotator manşet yırtıklarında başka tedavi yöntemleri var mıdır?

Bazı durumlarda artroskopik inceleme sırasında rotator manşet tamirinin mümkün olmadığına karar verilebilir. Bu durumda cerrahınız kısmi bir tamir yapabilir veya yırtığa sebep olan kemik çıkıntıların tıraşlanması ve işlemini gerçekleştirebilir.

Genç hastalarda, omuz eklem kıkırdağına harabiyet yoksa, tamir edilemeyen rotator manşet yırtıkları için, omuz çevresi başka kasların nakli yapılabilir. Bu işlem açık cerrahiyi gerektirir.

İleri yaştaki hastalarda omuz eklem kıkırdağı ileri derecede aşınmış ise, tamir edilemeyen yırtıklarda ters (reverse) omuz protezi işlemi yapılabilir.

© Prof. Dr. Reha Tandoğan – Op. Dr. Asım Kayaalp

Источник: https://ortoklinik.com/hastalar-icin/omuz-kas-yirtiklarinda-artroskopik-tedavi

Omuz Eklemi, Omuz ağrısı ve Tedavi yöntemleri

El, Omuz Ve Diz Cerrahisi Sonrası

Omuz Eklemi: Omzumuz vücudumuzdaki en esnek (oynak) eklemdir. Omuz eklemi; üç ana ve iki fonksiyonel olmak üzere, toplam beş eklemden omuz  oluşur.

Bu eklemlerin birbirleriyle uyumlu çalışması, kol için mükemmel bir hareket yeteneği sağlar. Kolun gövdeye birleşme yeridir ve kolun öne, yukarı, arkaya ve yana hareket etmesini sağlar. Ancak omzun bu kadar esnek olması kolayca yaralanmasına(örneğin omuz çıkmasına) neden olabilmektedir.

Omuz Ağrısı Neden Olur?

Farklı bir omuz şikayetiniz varsa alt kısımda bulunan omuz ağrıları ile ilgili gelen soru ve cevapları okuyunuz.

Omuz ekleminin yapısı 

Omuz eklemi; üç ana ve iki fonksiyonel olmak üzere, toplam beş eklemden omuz  oluşur.

Bu eklemlerin birbirleriyle uyumlu çalışması, kol için mükemmel bir hareket yeteneği sağlar.

Küçük olan omuz yuvası (Glenoid çukur),  bu omuz yuvasını büyüten kıkırdak bir halkayla (labrum glenoidale) çevrilidir. Bu halkaya Labrum denir. Labruma farklı bağlar da katılır. Bu bağlar omuz ekleminin hareketliliğinden ve stabilitesinden sorumludur.

Bunların dışında omuz, farklı kas grupları tarafından desteklenir. Profesyonelce yapılan bir fizyoterapi, omzun hareketliliğini ve omuz çevresi destek yapılarını olumlu olarak etkileyebilir.


Omuz eklemi
saran önemli kas gruplarının tendonlaşmasıyla rotator manşet (Rotator Cuff, döndürücü kılıf) denilen ve omuz başını saran bir kılıf oluşmaktadır. Rotator manşet; asıl omuz eklemini, ekleme komşu diğer omuz kemiklerinden ayırır.

Rotator manşetin görevi; herşeyden önce humerus (kol kemiği) başını eklem yuvasında tutmak, kolu yana doğru kaldırmak ve kola rotasyonel (dairesel) hareketler yaptırmaktır.

Bu kas grupları  çocuklarda çok gelişmediğinden çocuklarda omuz çıkıklarına sebep olabilmektedir.

Omuz eklemi  rahatsızlıklarının teşhisi için omuz muayenesinin önemi büyüktür.

Bunun dışında teşhisi kesinleştiren radyolojik tetkikler de gereklidir. Örneğin çoğu zaman omuz ağrısına sebep olan kemiksel sıkışma problemi özel röntgen çekimleriyle net bir şekilde görüntülenir.

Profesyonelce yapılan ultrason muayeneleri de önemli bir rol oynar ki; bununla rotator manşetin farklı yapıları, kolun hareketi sırasında ayrıntılı olarak analiz edilebilir.

Yine günümüzde sıkça kullanılan Manyetik Rezonans (MR) görüntüleme de omuz hastalıklarının teşhisinde çok önemli bir yere sahiptir.

Omuz ağrısı nasıl geçer?

Omuz ağrısı tedavisi nasıl yapılır?

Bursit veya Tendon İltihabı: Bursa denilen yağlayıcı keseceğin şişmesi ki bursitis denilir. Omuzun yüksek yüklenme altında hızla uzatılması sırasında sıktır. Bu en sık yüzme, boyama, ağırlık kaldırma gibi tekrarlanan aktivitelerde aşırı yüklenme sonucu oluşur. Spor dışında boya, cam silme gibi aktivitelerde de olabilir.

İleri yaşlarda kendiliğinden de gelişebilir. Bu aktiviteler rotator manşetin, omuz çıkıntısı (akromiyon) altında ve omzu köprücük kemiğine bağlayan (AcromioClavicular) eklemin altında sürtünmeye veya ezilmeye neden olur. İlk olarak bu rahatsızlıklar; omuz ağrısı bulgularına neden olan hareketleri düzenleyerek ve rehabilitasyon programı uygulanarak tedavi edilebilir.

Omuzda Şişlik :

Omuzda şişlik ve rotator manşet tendonlarının şişme- ödem-iltihabı ki tendinit denilir. En sık ani ve yüklenme ile başlanılan sportif aktivitelerde başlar. Buradaki sebep adalelerin henüz bu aktiviteye hazır olmamasıdır. Spor dışında boya, cam silme gibi aktivitelerde de olabilir.

Omuz eklem ağrısı ise  genellikle   halk arasında kireçlenme dediğimiz aşınma veya erime sorunları ile meydana gelir.

Tendonlardaki aşınma ve yırtıklar sonrası kireç depolanması ki buna kalsifik tendinit denir.

Belirti ve bulgular Hastalar genellikle ilk belirtileri hatırlamazlar. Genellikle başlangıçta küçük bir ağrı ve adalelerde hafif bir güç kaybı vardır.

Omuz eklemi hareket kısıtlılığı ve baş üzeri hareketlerde omuz  ağrısı daha sonra başlar. Bursitis’te orta-ileri derecede ağrı ve hareket kısıtlılığı vardır. Tendinitte ise bazı kesin pozisyonlarda keskin bir ağrı olur.

Tekrarlayıcı tendinit atakları rotator manşon yırtığına sebep olabilir.

Omuz eklemi yapısı

İmpingement (Sıkışma) Sendromu ve Rotator Manşet Kısmi Yırtıkları: Rotator manşet kısmi yırtıkları; kronik iltihaplar ile akromiyon ve  köprücük kemiğini bağlayan eklem altında gelişen çıkıntılar sonucunda meydana gelir.

Ameliyatsız klasik tedavide; omuz hareketlerinin düzenlenmesi, hafif egzersizler ve kortizon enjeksiyonu kullanılır.

Ameliyatsız yapılan tedavi yöntemleri hastaların çoğunda başarılıdır ancak tedaviye cevap alınamadığı durumlarda ameliyat da gerekebilir.

Omuz yırtıkları (Rotator Manşet) belirtileri, rahatsızlığı ve tedavisi

Rotator manşet, humerus (üst kol) kemiğinin üst ucundaki omuz eklemini yapan baş kısmını çepeçevre saran adale-tendon bir yapıdır. Omuz eklemini yerinde tutar ve omuzun içe-dışa dönüş hareketlerini yaptırır. Omuzda 4 adet rotator kas vardır, supraspinatus, infraspinatur, teres minor, subskapularis.

40 yaş üzerinde omuz ağrısı sebeplerinin en önemli sebeplerinden biri rotator manşet yırtıklarıdır.

Rotator manşon yırtığı gençlerde ve sporcularda ani bir harekette oluşan yaralanma ile oluşabileceği gibi, zaman içinde tekrarlayıcı, kolun baş seviyesinin üzerindeki hareketlerde gelişebilir.

Belirti ve bulgular

·         Baş üstü hareketlerde daha fazla olmak üzere tekrarlayıcı, devamlı omuz ağrısı.

·         Gece ağrısı. Bu ağrı ağrıyan taraf üzerine yatmayı engeller.

·         Kas güçsüzlüğü. Özellikle kolu kaldırmaya çalışırken hissedilir.

·         Omuz hareketleri sırasında tıkırtılar, klik sesleri gelmesi.(Genellikle omuzdan ses gelmesinin nedeni rotator ve manşet yırtıklarıdır.)

·         Omuz hareketlerinde kısıtlılık. Genellikle hastanın sağ kolunda olur.

·         Hastalar rahatsızlığın başlamasına sebep olduğunu düşündükleri bir olay tarif ederler.

Risk faktörleri 

·         Tekrarlayıcı baş üzeri hareketler. Fırlatma sporları, tavan boyama, kartonpiyer işçileri

·         Aşırı güç kullanma, düşme gibi

·         Yaşlanmaya bağlı dejenerasyon.

·         Rotator manşonun bulunduğu aralıkta daralma

·         Rotator manşonun akromion denilen çıkıntının altındaki yüzey tarafından zedelenmesi

Tam Rotator Manşet Yırtıkları: Bu yırtıklar da benzer şekilde yukardaki (kısmi yırtıklar) sebeplerle oluşabilir ya da kısmi yırtıkların ilerlemesi şeklinde oluşur. Bazı vakalarda rehabilitasyon ve egzersizlerle tedavi yapılabilirse de çoğu zaman şikayetler devam eder ve ameliyat gerekebilir.

Omuz Ağrısı Tedavisi

Ameliyatsız Tedavide:

·         Dinlenme; yırtık tam değil ve aşırı kullanma sebebiyle gelişmişse yardımcı olabilir.

·         İlaç; (ağrı ve ödem giderici ilaçlar) ağrının kontrolünde yardımcıdır.

·         Kuvvetlendirme ve germe egzersizleri; fizyoterapinin ana unsurlarından biridir ve yapılması önerilir.

·         Kortikosteroid enjeksiyonu; ağrının giderilmesinde yardımcıdır. Fakat çok sık tekrarlanması tendonu zayıflatıp tam yırtığa sebep olabilir.

·         Ultrason ; lokal ilaç uygulaması ve derin ısı verme özellikleri sebebiyle iyileşme sürecine yararlıdır.

Yukarıdaki yöntemlere cevap alınamayan kısmi yırtıklar veya tam yırtıklar için çeşitli cerrahi tedavi seçenekleri vardır. Aşağıda tanımlanan yöntemler modern omuz cerrahisi teknikleridir. Burada hangi tekniğin seçileceğine rotator manşetteki yaralanmanın büyüklüğü, yeri, sebebine bağlı olarak karar verilir.

Artroskopik müdahale sırasında omuzdaki tesbit edilen diğer patolojilerinde düzeltilmesi şansı vardır.

Artroskopik teknikler ile sıkışmaya yol açan kemiklerin düzeltilmesi/traşlanması, rotator manşetin yırtık kısmının tamiri mümkündür.

Gecikmiş vakalarda ve çok büyük yırtıklarda ise mini-açık ameliyatlar da gerekebilmektedir. Hasta ameliyat olsa da olmasa da iyi bir fizyoterapi/rehabilitasyon çok önemlidir.

Omuz ağrısı ve omuz ağrısı  tedavi yöntemleri nelerdir?

Artroskopi; 

Yaklaşık 1 cm lik kesilerden omuz eklemi ve çevre dokulara ait görüntülerin bir kamera aracılığıyla monitöre aktarılması ve yine mini aletlerle görüntü kullanılarak hastalığın ameliyatının yapılması prensibine dayanır. Omuzda kemik çıkıntılarının kaldırılması adale ve tendondaki küçük yırtıkların tedavisinde tek başına yeterli olabilir.

Mini-açık tamir;

Artroskopi ile birlikte kullanılarak bir kaç santimetrelik küçük kesilerden tam yırtıkların tedavisine imkan verir.

Açık tamir;

Yaralanmanın çok ciddi olduğu vakalarda uygulanır. Burada doku transferi, tendon grefti uygulamaları yapılabilir.

Cerrahi sonrası rehabilitasyon (fizyoterapi)

Tüm omuz hastalıklarında olduğu gibi rotator manşon yaralanmaları ardından normal fonksiyonlara dönüş zaman alır. Cerrahi tedaviler sonrası bu zaman 6 ay veya daha uzun olabilir.

Temel prensip eklem hareketlerini arttırıcı ve adale gücünü geliştirici hareketlerin yapılmasıdır. Rehabilitasyon için size verilecek programı uygulamak nihai sonuçta operasyon kalitesi kadar belirleyicidir.

İyi ellerde yapılan cerrahi ve iyi bir fizyoterapi programı sonrası % 90 civarında tatmin edici sonuçlar alınabilmektedir.

Köprücük kemiği kırılması: Bu genellikle çocuklarda ve omzunun ya da açık el üzerine düşen hastalarda sık görülen bir durumdur. Bu rahatsızlıkların büyük kısmı omuz breysleri ve askılarla ameliyatsız tedavi edilebilir.

ok şiddetli oluşan kırıklar, damar sinir yaralanmalarıyla beraber olan kırıklar ve omzu köprücük kemiğine bağlayan eklem ayrılmaları ameliyat gerektirebilir.

Omuz Protezi: Omuz protezi, omuz ağrısı ile  birlikte omuzda hareket kısıtlılığı olan hastalara önerilir. Kırık parçaları tamir etmenin mümkün olmadığı çok parçalı omuz kırıklarında da protez bazen tek seçenek olmaktadır. Sadece humerus (kol kemiği) başı veya yuva ile beraber tüm omuz için protez takılabilir.

 Prof.Doktor Sinan Bey’e omuz ağrıları ,omuz çıkıkları ve diğer sorunlar ile ilgili olarak gelen sorular

Omuz çıkıklığı sorusu ;

Soru 1 : Mrb doktor bey eşim 10 ay önce omuz çıkıklığı nedeniyle ameliyat oldu platin takıldı.

iltihap oluştu temizlendi platinler çıktı sonuç olarak metisiline duyarlı staphylococcus aureus çıktı doktor sefazol ilaç yazdı bu ilaçla tedavi mümkün mü? ilacın içeriğini internetten araştırdım bu ilaç metisinine duyarlı bakteriler dışında gibi bir açıklama var tedavi yanlış mı? acaba önerilerinizi bekliyorum teşekkürler .

Cevap 1 : Antibiotik seçiminde bir enfeksiyon hastalıkları uzmanının fikrini almakta fayda var bence.

Soru 2: Sağ omuz ağrısı sorusu ;

çektirmiş olduğum sağ omuz mr film rapor sonucunda supraspinatus tendomu artiküler yüzde parsiyel kat yırtık ve komşuluğunda tendinozis ile uyumlu PD sekanslarda sinyal artımı izlenmektedir.

infraspinatüs tendon lateral bölüm humerus başı insersio lokalizasyonunda rim rent yırtık izlenmektedir Glenohumeral eklem aralığında efüzyon mevcuttur.

Humerus başı posterosupero lateralde Hill sachs defekti izlenmektedir.

Omuz ekleminde tip 2 akramion mevcuttur diye tanı konuldu benim durumumla ilgili bana detaylı bilgi verirseniz sevinirim tedavi için fizik tedavi verdiler geçmez ise ameliyat gerekebilir mi ? saygılarımla.

Cevap 2 :  Fizik Tedavi ile rahatlama olmaz ise ameliyat gerekebilir. Ancak bu karar mutlaka detaylı olarak yapılmış bir klinik muayenede verilmelidir.

Soru 3 : Omuz çıkığı sorusu ;

hocam slmlar ben 31 yasındayım yaklsık 10 yıldır benım sol omzumda tekrarlayan omuz cıkıkları oluyor yılda bır kez bır sekıde ters bır hareketle cıkıyor son yıllarda artroskobı uygulanıyor bıldıgım kadarıyla bu amelıyatta basrı sansı ne kadar yanı bır daha omzum cıkmaz mı ve amelıyat sonrası ıyılesme surecı ne kadr surer sımdıden cvb ıcın tsk

Cevap 3: MR bulguları ve çıkık sayısına göre açık ameliyat da gerekebilir. Artrokopik uygun ise, 1 ay civarı iyileşme süresi 6 aydan önce de. Spora izin vermeme şeklinde özetlenebilir.

Soru 4 : Kol ve omuz ağrısı fizik tedavi ;

iyi günler hocam 49 yaşında bir bayım başlangıçta iki kolumda da omuz ve dirsek arasında ağrılar mevcuttu zamn içerisinde sol kolumdaki ağrılar gitti sağ kolumda ağrı halen mevcut parmak eklemlerimde hafif şişlik olmakta 24 saati bulmadan normala dönmekte ve sağ omzumda hareket kısıtlılığı mevcut mr sonuçlarım şöyle: -Akromioklaviküler eklemde dejenerasyon ve buna bağlı suprasipinatüs tendonunda tip ıı — -impengement ve eşlik eden tendinozis. -Subakromial- subdeltoid bursit. Biceps tenosynoviti

hangi bölüme gitmem gerektiğini ve tedavi şeklini bilidirirseniz sevinirim kolay gelsin

Источник: http://www.sinankaraoglu.com/omuz-eklemi-omuz-agrisi/

El Cerrahisi

El, Omuz Ve Diz Cerrahisi Sonrası

        El ameliyatlarında özellikle el yaralanmaları, dejeneratif hastalıklar ve doğuştan var olan bozuklukların tedavisi yapılmaktadır.

 El ameliyatlarında amaç elin fonksiyonlarını düzeltmek ve bunun yanı sıra mümkün olduğu kadar görünüme de önem vermektir.

Fonksiyon zenginliğinden dolayı elin her problemi çeşitlilik kendine has çözümler içermektedir.

          El ameliyatlarında özellikle el yaralanmaları, dejeneratif hastalıklar ve doğuştan var olan bozuklukların tedavisi yapılmaktadır.

El ameliyatlarında amaçelin fonksiyonlarını düzeltmek ve bunun yanı sıra mümkün olduğu kadar görünüme de önem vermektir.

El her ne kadar küçük bir organ olsa da fonksiyon olarak insan için son derece önem arzetmektedir. Fonksiyon zenginliğinden dolayı elin her problemi çeşitlilik kendine has çözümler içermektedir.

          Elinizle ilgili bir probleminiz varsa, bir plastik cerraha başvurarak çözümü konusunda bilgi alabilirsiniz. Cerrahi tedavi önerilirse, mutlaka aklınızdaki soruları açıklığa kavuşturunuz.

Nasıl, nerede ve hangi anestezi ile yapılacağı, riskleri, ameliyat sonrası yapılması gerekenler ve beklentiler konuşulmalıdır. Riskleri arasında kötü yara iyileşmesi, duyu yada fonksiyon kaybı, kanama ve enfeksiyon (iltihap) görülebilir.

Ancak bunlat tedavi edilebilir problemlerdir.

1. El Yaralanmaları

         El yaralanmasının tedavisi yaralanmanın oluş şekline, yaralanan dokulara ve geçen süreye göre değişir. Tendon, sinir ve damar kesilerinin tedavisi daha fazla özellik arzetmektedir.

Her el yaralanması birbirinden farklıdır ve tevdileri de farklılık arzetmektedir.

Öncelikli olarak uygulanan tedavi fonksiyonları maksimum düzeyde sağlanmalı; unutulmamalıdır ki tendon (kasların hareketini kemiklere aktaran beyaz renkli kirişler) fonksiyonlarının tam olabilmesi için kemik, deri örtüsü ve sinir dokusunun sağlıklı olması gerekmektedir. Tendon kesilerinde hareket ortadan kalkar. Sinir kesilerinde de aynı şekilde hareket görülmez. Deri yaralanmaları ve kemik yaralanmaları da tendon hareketlerini etkilemektedir. Bunların iyi bir şekilde değerlendirilmesi gerekmektedir.

         Dirsekten daha aşağıda oluşacak yaralanmalarda damar, tendon, sinir veya kemik tek tek ya da birlikte hasar görebilir. Bu hastaların muayenesinde sırasıyla kanama, duyu siniri fonksiyonları ve hareket fonksiyonları (motor sinir ve tendon) değerlendirilir. Bu değerlendirmenin sonunda yaralanan dokuların tedavisi planlanır.

          Önce ele uygulanan turnike ile daha kansız bir ortamda çalışılması sağlanır. Böylece eldeki anatomik yapılar daha rahat fark edilir. Kesilen yaralanan dokular uygun dikişler ve teknikle dikilir. Tendon uçları tazelenerek tam olarak uç uca yerleştirilip, dikilmesi gereklidir.

Dikkat edilmesi gereken nokta, tendon özel tüneller boyunca hareket ettiğinden yanlış onarımlar hareketi bozabilir. Turnike açılıp, kanayan yerler kontrol edilir. Yırtılma veya ezilme tarzındaki yaralanmalarda ise tendon eksiklikleri hastanın başka yerindeki tendonların alınıp kullanılması ile onarılabilmektedir.

Geciktirilmiş hastalarda önce silikon borularla tendon tüneli oluşturulup, daha sonra da tendon nakilleri yapılabilmektedir.

El Yaralanmaları Ameliyat Sonrası:

         Ameliyat sonrası ele yapılan pansuman alçı atel dediğimiz destek ile korumaya alınır. Böylece elin hareketleri de kontrol altına alınmış olur.

Yaralanmaya göre belli bir süre sonra özel yapılmış aletlerle tendon hareketleri ile ilgili pasif egzersizlere başlanır. Pasif egzersizler tendonun çevre dokuya yapışmasını engelleyecektir. Daha sonra cerrahınızın uygun gördüğü zamanda aktif istemli hareketler başlatılır.

Daha sonra rehabilitasyon için fizik tedavi uzmanına gönderilir. Ameliyat sonrası bakım ve tedavi son derecede önemlidir.

2. Karpal Tünel Sendromu

        Karpal tünel, bilekte, tendonlar ve elin ana sinirlerinden biri olan median sinirin geçtiği bir tüneldir.

Tünelin içindeki basınçta çeşitli nedenlerle, yaralanmalar, gebelik sırasında sıvı toplanması, aşırı kullanma veya tekrarlayıcı hareketlerden sonra artış görülebilmektedir.

Bu basınç artması sıklıkla uyuşukluk, ağrı, el fonksiyonlarının kısıtlanması ve elektriklenme hissine neden olur.

   Hastalarda bulgular hafifse konservatif tedaviler yani elin atele alınması ve antienflamatuar ilaçlar gibi cerrahi olmayan diğer tedavi seçenekleri tercih edilmektedir. Eğer el kaslarının zayıflaması ve el ayasının incelmesi gibi ağır bulgular varsa, cerrahi tedavi hastaya fayda edebilmektedir.

        Ameliyat endoskopik olarak bilekten ve elin ayasından iki delik açılarak yapılabildiği gibi, avuç içinin ortasından bileğe doğru bir kesi yapılarak bütün karpal tünelin görülmesiyle de yapılabilir. Daha sonra median sinir üzerindeki basıncı ortadan kaldırmak için bası yapan dokular kesilerek ameliyata son verilir.

Karpal Tünel Sendromu Ameliyat Sonrası:

               Ameliyattan sonra pansuman ve atel yapılıp, hareket kısıtlanır. Ameliyat izi gittikçe kaybolacak ve zor görünür bir hale gelecektir. Yapılan ameliyatta elin içindeki çizgiler kullanıldığından izi çok belirgin olmaz.

Ameliyat sonrası sinirde kalıcı hasar oluşmamışsa, olumlu sonuçlar alınmaktadır.

Karpal tünel sendromu kaygısı taşıyorsanız, erken dönemdeki tedavi daha iyi sounçlar vereceğinden bir plastik cerraha başvurmanız faydalı olacaktır.

3. Romatoid Artrit

          Romatoid artrit eklem iltihabı anlamına gelir; vücudun eklemli bölümlerinin şeklini ve fonksiyonuna zarar verebilen ve eklem hareketlerini kısıtlayan bir hastalıktır. En çok parmak eklemlerinde şekil bozukluklarına yol açar ki, bu aynı zamanda el hareketlerini de bozmaktadır.

       Çok ilerlemiş bozukluklarda cerrahi gerekir ki, buna romatolog ve plastik cerrah beraber karar vererek hastaya ameliyatın uygun olacağını söylerler.

Tendon onarımı eklem ameliyatları ve yapay eklem protezleri yapılacak ameliyatlar arasında sayılabilir. El fonksiyonlarının tamamı düzelmese de şekil ve olan fonkisyonların daha etkili kullanımı sağlanabilir.

Bu ameliyatlardan sonra yine romatoid artrite bağlı hasarlar oluşmaya devem edecektir. Yani tekrar tekrar ameliyat gerekebilir.

4. Dupuytren Kontraktürü

         Avuç içinde cilt ve cilt altındaki dokunun çekinti yapmasıyla karekterize bir hastalık olan Dupuytren kontraktürü; kalın, nedbe benzeri doku avuç içi ve parmaklar arasıunda cildin hemen altında ortaya çıkar ve ilerleyip, parmakları avuç içine doğru çekerek el hareketlerini bozabilir. Ailede de görülebilir.

Nedeni tam olarak bilinmese de şeker hastaları ve karaciğer hastalarında daha sık ortaya çıktığı görülmektedir. Kalın nedbe şeklindeki dokular temizlenerek el hareketlerinde rahatlama sağlanır. Tecrübeli cerrahlarca yapılmadıkça ameliyat bölgesinde sinir dokusu yaralanabilir. Bazen deri açıklığı olabilir, bu da deri grefti dediğimiz yamalarla kapatılır.

Sütürler alındıktan sonra el rehabilitasyona alınır.

5. Doğumsal El Bozuklukları

      El gelişimini etkileyen ve elin kullanımında belirgin problemlere neden olan deformitelerdir. El bozuklukları tipine göre değişen yaşlarda opere edilmektedir. Sindaktili en sık görülen doğumsal el bozukluğudur.

Diğerleri ise polidaktili (fazla parmak), tetik parmak, kıvrık parmak, başparmak noksanlığı, parmak kısalığı ve parmak yokluğu olarak sayılabilir. Cerrahi olarak tedavisi yapılan parmaklarda %100 düzelme görmek oldukça zordur.

Tüm doğuştan bozukluklarda mutlaka başka organ anomalisi olup olmadığı araştırılmalıdır.

        Sindaktili: Doğuştan eldeki veya ayaktaki parmakların yapışık olmasıdır ki, hastaların yarısında tek tarafta görülür. Ailede başka kişilerde sindaktiliye sıklıkla rastlanır.

Sindaktili Poland sendromu (torasik yapıların-meme eksikliği gibi- konjenital yokluğu ve el malformasyonu) ile birlikte görülür. En sık 3-4.parmaklarda görülür.

Tedavisinde yapışıklık açılırken, parmaklarda çekinti olmadan düzgün bir parmak arası yapılarak, normal bir tırnak görüntüsü ile, kemik bozukluk varsa kemik şeklinin de düzeltilmesi esastır.

Sindaktili ideal ameliyat zamanlaması 24 ay olup, 36 aya kadar ameliyat yapılabilir. Kemik anormallik varsa daha erken yaşta da ameliyat yapılabilir. 24 aya kadar anestezi riskleri nedeniyle ameliyat tercih edilmez.

6. İyileşme ve Rehabilitasyon

            El, çok hassas bir organ olduğundan ameliyat sonra çeşitli derecelerde ağrı olabilir. Ağrı kesici ile rahatlatılabilir.

Ameliyat sonrası el atele alınır, belli bir süre hareketsiz bırakılarak iyileşme sağlanır ki, daha sonra rehabilitasyon ile el hareketlerine tekrar kavuşturulmalıdır.

Daha çabuk iyileşme sağlanması için deneyimli bir fizyoterapist tarafından fiziksel tedavi ve rehabilitasyon gerekebilir.

Rehabilitasyon el eksersizleri, masaj terapisi, elektriksel sinir uyarımı, splintleme, germe ve özel sargıları ile yapılabilir. Aile hekimi hasta ve ailesinin cerrahi rekonstrüksiyonun avantajlarını en üst seviyeye getirmek ve kontraktürleri önlemek amacıyla verilen egzersiz ve rehabilitasyon programının uygulanmasını takip etmelidir.

          Bu bilgiler tıp literatüründen alınmış ve tamamiyle bilgilendirme amaçlı verilmiş olup bir estetik cerrah ile karşılıklı konuşarak tüm ayrıntılar hakkında daha fazla bilgi sahibi olabilirsiniz.

Источник: https://www.doktoribrahimaskar.com/el-cerrahisi.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть