Endosonografi

Endoskopik Ultrasonografi Nedir?

Endosonografi

Endoskopi sindirim sistemini incelemeye yarayan esnek (fleksibıl) bir alet olup, ultrasonografi ise yüksek frekanslı ses dalgaları ile karaciğer, safra kesesi, pankreas, rahim ve yumurtalıklar vb. organlardan görüntüler elde etmeyi sağlayan bir cihazdır.

Endoskopik ultrasonografi (EUS) veya endosonografi, endoskopi ile ultrasonografiyi tek bir alette birleştirmektedir.

EUS, standart endoskopide olduğu gibi sindirim sisteminin içini (mukoza bölümü) göstermekte ve ek olarak sindirim sisteminin dış katmanlarını (submukoza ve seroza bölümleri) ve etrafındaki dokuları (lenf bezleri ile komşu organlar) incelemeye olanak sağlayan gayet gelişmiş bir araştırma tekniğidir. Hedenbro ve ark. çalışmasında klasik endoskopi teknikleri ile sindirim sisteminde mide ve bağırsak gibi organların duvarlarında yer alan tümörlerin tanı olasılığının, % 0.3 olduğunu belirtmişlerdir.

 • Endoskopik ultrasonografi (EUS) veya endosonografi endoskopi ile yapıldığından organların iç kısmına girilir ve böylelikle görüntüler çok daha yakından ve detaylı bir şekilde alınır, buna karşın standart ultrasonografi ise deri üzerinden (transkutanöz) yapıldığından çok daha uzaktan ve daha az detay verebilen görüntüler almaktadır.
 • Klasik anoskopi, kolonoskopi, rektoskopi, sigmoidoskopi ve gastroskopi gibi endoskopi tetkikleri ile sadece sindirim sisteminin iç yüzeyi görüntülenebilirken, bu tetkikler organların duvarından kaynaklanan tümörlerde fikir vermemektedir. Endoskopik ultrasonografinin (EUS) başlıca üstünlüğü derinlik duyusunu verdiğinden yemek borusu kanseri, mide kanseri, rektum kanseri, pankreas kanseri ve makat kanseri gibi durumlarda hem kanserin derine doğru yayılımı ve hem de etraftaki lenf bezi, damar ve organlardaki tutulumu hakkında fikir vermekte ve bu bölgelerden biyopsi alma olanağı tanımaktadır.
 • Endoskopik ultrasonografi (EUS) veya endosonografi, damarların içindeki kan akımını göstermekte, standart ultrasonografi’ye göre daha üstündür.
 • Endoskopik ultrasonografi (EUS) veya endosonografi, lenf düğümlerinden biyopsi örneği almakta standart ultrasonografi’ye göre daha üstündür.
 • Endoskopik ultrasonografi (EUS) veya endosonografi işlemi öncesinde; allerji (özellikle iyot allerjisi), kronik akciğer hastalığı, kalp hastalığı, şeker hastalığı (diyabet) gibi rahatsızlıklarınızı doktorunuza bildiriniz.
 • Endoskopik ultrasonografi (EUS) veya endosonografi işlemi sırasında bir kitle veya sıvı belirlenmesi durumunda iğne ile biyopsi veya örnek alınabileceğinden kanama sorunu doğabilir. Bu nedenle, Kumadin gibi kan sulandırıcı ilaç veya aspirin, Motrin, ibuprofen vb. antiromatizmal veya ağrı kesici yada pıhtılaşmayı bozan ilaçları kullanıyorsanız bunları doktorunuzun denetiminde işlemden 5-7 gün önce kesmeniz gerekecektir. Kullandığınız ilaçların bilgisini, endoskopi işlemini gerçekleştirecek olan doktorunuzla paylaşmanızda yarar vardır.
 • Endoskopik ultrasonografi (EUS) veya endosonografi işlemi üst sindirim sistemi için yapılacaksa midenin boş olması gerekeceğinden, işlemden önce en az 6 saatlik bir açlık sağlanmalıdır.
 • İşlem öncesinde doktor veya hemşireniz işlem için size risklerinin açıklandığına dair bir onam formunu imzalamanızı isteyecektir.
 • Endoskopik ultrasonografi (EUS) veya endosonografi işlemi öncesinde damar yolu ile sakinleştirici ilaçlar (sedasyon işlemi) yapılacağından aynı gün araç kullanmamanız ve aktif işinize dönmemenizde yarar vardır. Bu işlem için sakinleştirici ilaçlar (sedasyon) veya anestezi (narkoz) verilebilir.
 • EUS, rektum veya kalın bağırsak için yapılacaksa size makat yolu ile lavman veya müshil ilacı verilecektir.
 • Vücudunuza, işlem sırasında tansiyon, nabız ve kan oksijen düzeyini takip edebilmek için elektrot adı verilen bazı yuvarlak yapışkanlar konulabilir.
 • Doktorunuz işlem sırasında bir televizyon ekranından (monitör), sindirim sisteminizin içinin görüntülerini izler ve diğer bir ekrandan (monitör) ise ultrasonografi görüntülerini takip eder. İşlem iğne biyopsisi yapılıp yapılmamasına göre 30 ile 90 dakika arasında sürer.
 • İşlemden sonra bir saat civarında yatarak dinlenmeniz istenecektir. İşlemden sonra size önerilen süre içinde hafif ve sulu yemekler yemenizde yarar vardır.
 • İşlem sırasında görüntünün rahat sağlanabilmesi için geçici olarak sindirim sistemi içine verilen havaya bağlı olarak, işlem sonrasında gaz, sıkışma hissi ve geğirme sorununuz olabilir.
 • İşlem sonrasında herhangi bir sorun yaşanmadı ise evinize gönderilirsiniz, şayet işlemde bazı zorluklar yaşandı ise geceyi ilgili sağlık kuruluşunda geçirmeniz önerilebilir.
 • İşleme bağlı olarak boğazınızda bir iki gün boyunca, biraz yanma ve batma olabilir, tuzlu su ile gargara yapmanız fayda sağlayacaktır.
 • İşlemin ertesinde şiddetli bulantı, kusma, titreme ve ateş gibi sorunlarınız olursa doktorunuz ile irtibata geçmenizde yarar vardır.
 • Endoskopik ultrasonografi (EUS) veya endosonografi işlemi genelde deneyimli ellerde emniyetli bir girişimdir.
 • İşlem sırasında iğne biyopsisi veya aspirasyon (sıvı çekme) yapılmaz ise komplikasyon 2,000 işlemden birinde görülür. Bu oran standart endoskopi girişimlerinden farklı değildir.
 • İşlem sonrasında hastalarda deri döküntüleri, bulantı ve kusma gibi sorunlara rastlanabilir.
 • Endoskopik ultrasonografi (EUS) veya endosonografi işlemi sonrasında başlıca çekinilecek komplikasyon, özellikle iğne ile doku örneği alınması veya apse boşaltılması gibi işlemlere bağlı enfeksiyon ve bağırsak delinmesidir (duodenum veya rektum perforasyonu). Bu komplikasyonun oranı ise yine ender olup, % 0.5-1.0 arasındadır. Sıklıkla, bu tür komplikasyonlardan korunma amacı ile antibiyotik verilebilir.
 • Endoskopik ultrasonografi (EUS) veya endosonografi işlemi pankreas için uygulanırsa, işleme bağlı pankreatit (pankreas iltihabı) gelişebilir. Pankreatit gelişmesi halinde hastanede yatış ve serum verilmesi gerekecektir.

Endorektal ultrasonografi (ERUS) rektum adı verilen kalın bağırsağın makata yakın olan son kısmının (rektum) incelenmesinde, ultrasonografi cihazından yararlanılan bir tetkik yöntemidir. Endorektal ultrasonografi (ERUS) işlemi öncesinde lavman adı verilen makatı son kısmına sıkılan bir fitil ile dışkı uzaklaştırıldıktan sonra gerçekleştirilir.

Endoskopik ultrasonografi (endosonografi) hangi hastalıklar için kullanılır?

 • Yemek borusu kanseri, mide kanseri, rektum kanseri, makat kanseri, safra yolu kanseri, pankreas kanseri: tanısı, biyopsi alınması, kanserin erken evrede saptanması, ameliyat sonrası takipte nüks bulgularının araştırılması, ameliyat öncesinde ışın tedavisi (radyoterapi) verildi ise tümör çapındaki gerilemenin araştırılması, rektum etrafındaki komşu organlarda (prostat, mesane, vajina), lenf bezlerinde ve damarlarda kanser tutulumunun incelenmesi ve tümörün derecesinin (T1, T2, T3, T4) belirlenmesinde % 80-99 arasında etkili olduğu bildirilmektedir.
 • Sindirim sistemi kaynaklı yumuşak doku tümörleri: Yemek borusu, mide, rektum ve makat gibi organların duvarlarından kaynaklanan bağ dokusu veya yumuşak doku kökenli yağ bezesi (lipom), gastrointestinal stromal tümör (GİST), vb. tümörlerin tespitinde
 • Prostat kanseri: tanısı, biyopsi alınması
 • Karın içi lenf bezlerinden biyopsi alınması: bağırsak lenfoması, bağırsak tüberkülozu, vb. hastalıkların tanısının patolojik tetkik ile konulmasında çok etkilidir.
 • Rektovajinal fistül: tanısı ve sınıflandırılması
 • Makat fistülü: tanısı ve sınıflandırılması, fistülün makat kasları (anal sfinkter) ile ilişkisinin anlaşılması
 • Makat apsesi: tanısı, sınıflandırılması ve bazı durumlarda boşaltılması (drenaj işlemi)
 • İltihabi bağırsak hastalığı: özellikle kalın bağırsağın tamamının alınmasını gerektiren ülseratif kolit olgularında ameliyat sonrasında makat kaslarının durumunu değerlendirmek amacı ile
 • Ailevi polipozis olgularında (FAP): özellikle kalın bağırsağın tamamının alındığı FAP olgularında makat kaslarının kalınlığını ve durumunu değerlendirmek amacı ile
 • Gaz ve dışkı kaçırma: makat kaslarının kalınlığını ve durumunu değerlendirmek amacı ile
 • Pankreatit: akut pankreatit olgularında, pankreas etrafındaki ‘’psödokist’’ adı verilen yalancı kist sıvısının ve nekrozlu dokuların (nekrotizan pankreatit durumunda) tespiti ve boşaltılması, kronik pankreatit durumunda pankreas organı ve kanalının değerlendirilmesi

Endorektal ultrasonografi (ERUS) hangi hekimler yapar?

 • Endorektal ultrasonografi başlıca; özel eğitim almış olan Radyoloji Uzmanları, Genel Cerrahi Uzmanları veya Gastroenteroloji Uzmanları tarafından gerçekleştirilir.
 • Radyoloji uzmanları, rektal prob (transrektal ultrasonografi) adı verilen özel tasarlanmış ultrason ucunu kullanarak tetkiki gerçekleştirirler.
 • Endorektal ultrasonografi (ERUS) endoskopist (Genel Cerrahi veya Gastroenteroloji Uzmanı olabilir) tarafından ucunda minik bir ultrason aleti olan özel bir kolonoskop kullanarak gerçekleştirilir. Bağırsak ve makat hastalıkları üzerinde çalışan Genel Cerrahlara; proktoloji uzmanı, kolorektal cerrah, veya proktolog ve bu bölüme ise proktoloji veya kolorektal cerrahi adı verilir.
ERUS ile anorektal fistül görünümüERUS ile rektum’da leiomyom görünümü
ERUS ile rektum kanseri görünümüERUS ile rektum kanseri görünümü

Prof. Dr. Korhan Taviloğlu, Endoskopik Ultrasonografi (Endosonografi), 2017

Kaynaklar

Источник: //www.probiyotix.com/endoskopik-ultrasonografi-endosonografi-nedir/

Эндосонография: как проводится исследование желудка и поджелудочной железы

Endosonografi

Эндосонография – новейший диагностический метод исследования патологий пищеварительного тракта, поджелудочной железы, желчных протоков и печени при помощи ультразвукового датчика и эндоскопа.

Методика часто и эффективно используется для установления заболеваний желудка, благодаря сочетанию одновременно двух способов исследования – УЗИ и эндоскопии.

Процедура проводится по показаниям лечащего врача.

Общие сведения о процедуре

Эндосонография представляет смешанную методику, позволяющую осматривать пищеварительные органы изнутри, получая ультразвуковое изображение структур, недоступных для камеры. Может являться единственным возможным методом диагностики части патологий.

Проводится диагностика при помощи специального прибора – эндоскопа, на конце которого установлен ультразвуковой датчик. Подведение датчика к органу, минуя кожный покров, мышцы и другие среды, способные ослабить сигнал в привычном методе УЗИ, разрешает получить точные результаты.

В эндоскопической диагностике применяются указанные виды эндоузи:

 • Верхних отделов ЖКТ. Для выявления злокачественного образования поджелудочной железы с точностью 95 %, визуализации варикозного расширения вен желудка и др.
 • Нижних отделов ЖКТ. Позволяет диагностировать новообразования толстой кишки и брать материал на исследование, уточнять причины патологических симптомов.
 • Трахеобронхиального дерева. Диагностируется рак лёгких, исследуются лимфоузлы.

Отличие УЗИ от эндоУЗИ

УЗИ и эндоУЗИ – схожие процедуры, имеющие единый принцип, отличаются способом проведения и результатом диагностики.

Эндоскопическое исследование получает точную картину, но вызывает дискомфорт из-за введения трубки в пищевод. УЗИ не вызывает неприятных ощущений, но изображение органов некачественное.

Оба исследования проводятся ультразвуком, аппарат при эндосонографии оснащён специальной камерой.

Подготовка к обоим методам исследования одинакова, но при эндоУЗИ необходим приём седативных препаратов, если запланировано хирургическое вмешательство – требуется анестезия. Ультразвуковое исследование назначают для выявления патологий или диагностики органов, как первичный вид обследования. Ультразвуковая эндоскопия актуальна, если прочие методы не дали результата либо исход неочевиден.

УЗИ проводится взрослым и детям; эндоскопический метод исследования ультразвуком рекомендован только взрослым. Детям проводить не советуют, чтобы избежать травмирования пищевода ребёнка.

Показания

Диагностика показана лицам, предрасположенным к возникновению злокачественных новообразований, быстро выявляет незначительные опухоли на любой стадии развития. При необходимости берётся материал на биопсию.

При таком способе исследования легко визуализировать наличие кристаллических образований в протоках и кисто-образных изменений в желудке. Эрозии, полипы, деформация стенок желудка – нарушения диагностируются при помощи ультразвуковой эндоскопии. Основными показаниями к проведению исследования указанным способом служат:

 • Доброкачественные образования органов ЖКТ;
 • Раковые опухоли стенки пищевода, полого расширенного отдела пищеварительного тракта, кишечника, поджелудочной железы;
 • Язвенная болезнь слизистой оболочки;
 • Патологии желчевыводящих путей;
 • Воспаление поджелудочной железы в острой или хронической форме;
 • Утолщённые складки и утолщённые стенки органа;
 • Варикозное расширение вен пищевода и желудка;
 • Уточнение диагноза после проведения других диагностик.

Эндоскопия ультразвуком позволяет оценить эффективность предыдущего лечения.

Даже при подозрении на заболевание процедура проводится исключительно после клинического осмотра, если не выявлены противопоказания к проведению эндоузи.

Подготовка к процедуре

Эндосонографическое исследование – процедура, требующая тщательной подготовки. В первую очередь пациента внимательно осматривает лечащий врач, узнавая о симптомах и хронических заболеваниях.

Назначает общий анализ крови и общий анализ мочи, кровь на биохимию и коагулограмму, чтобы определить уровень свёртываемости крови. Собирает сведения об аллергических реакциях на лекарственные препараты.

Все процедуры необходимы, чтобы исключить противопоказания, о которых пациент может не догадываться.

Врач обязан рассказать пациенту о диагностике и возможных последствиях.

За три дня до процедуры нужно начать очищать желудок, убрать из рациона жирные и тяжёлые блюда. Последний приём пищи – за 8-10 часов до проведения диагностики.

Рекомендуется снизить употребление белковой пищи. Молоко и молочные продукты желательно убрать.

Исключить из рациона дрожжевую выпечку во избежание раздувания петлёй кишечника скопившимися газами, которые способны помешать обзору поджелудочной железы.

В день проведения обследования запрещено курить, чтобы не спровоцировать повышенное слюноотделение, снижающее точность результатов. Стоит исключить приём лекарственных препаратов, способных поменять окраску содержимого желудка. За час до процедуры пациенту вводят успокоительное средство.

Техника проведения

Техника выполнения диагностики имеет схожие черты с эзофагогастроскопией.

Перед исследованием пациента вводят в медикаментозный сон, если необходимо взять материал на биопсию либо для других лечебных манипуляций. Минимальное время диагностики – 20 мин. Вся продолжительность зависит от цели обследования и сложности задач, которые стоят перед докторами.

Пациент ложится на левый бок, согнув ноги в коленном суставе и прижав к животу. Затем аппарат вводится в пищевод, где просматриваются его стенки на выявление различных патологий. В это время врач выполняет ультрасонографию лимфоузлов пищевода и лёгких.

Впоследствии аппарат проводится дальше, где осматриваются стенки желудка, селезёнка и поджелудочная железа. Далее аппарат опускается в область двенадцатиперстной кишки, где эндоскопист изучает желчные пути, протоки, головку поджелудочной железы.

Поджелудочная железа – сложный орган для обследования. Другие методики просто не могут визуализировать его заболевания.

Нормальная поджелудочная железа – однородное образование с ровными контурами и равномерной структурой.

Ультразвуковая эндоскопия позволяет рассмотреть патологии, взять материал для исследования, помогая выявлению злокачественного заболевания на ранней стадии и позволяя начать незамедлительное лечение.

Оперативные и лечебные вмешательства при эндосонографии

При оснащении клиники операционным конвексным эндоскопом возможно проведение тонкоигольной пункции образований, имеющих отклонение от нормы. Впоследствии образец отправляют на гистологическое исследование.

Во время проведения исследования возможно пунктировать образования, кистозные изменения и лимфатические узлы, что даёт возможность избежать операции для взятия материала и сохранить время для лечения.

Под контролем ЭУС накладываются анамастозы, проводятся инъекционные методики, лучевая терапия опухолей.

Процедура переносится хорошо у больных, несёт низкий риск развития осложнений.

Диагностика ранней степени рака поджелудочной железы

Злокачественное новообразование поджелудочной железы имеет плохой прогноз. Часто диагностируется на поздней стадии, когда благоприятный исход лечения практически не возможен.

До 5 лет после начала лечения доживают не многие пациенты. Многолетний опыт работы с ЭУС дал понять, что выявление рака на ранней стадии при помощи данного исследования – возможно.

Более того, данный метод считается самым точным из всех возможных.

Эндосонография в качестве метода диагностики рака желудка

Метод не применим к первичной диагностике злокачественных образований желудка, но достаточно точно определяет стадию развития рака и распространение патологии на соседние органы, лимфатические узлы. До решения о проведении хирургического вмешательства врачи рекомендуют пройти комплексную диагностику, совместив эндосонографию с лапароскопическим ультразвуковым исследованием.

Эндоскопические способы лечения рака на ранней стадии эффективны, но ограничиваются распространением метастазов. Эндосонография точно определяет распространенность злокачественной патологии в подслизистый и мышечный слои.

После проведения процедуры

После того, как процедура окончена, пациента переводят в стационар на пару часов для наблюдения за состоянием.

Врачи рекомендуют пациентам после прохождения эндосонографии обеспечить себе покой в домашней обстановке. Спустя 2 часа можно принимать пищу и жидкость. Если до процедуры был назначен приём успокаивающих средств, врачи рекомендуют избегать самостоятельных поездок на автомобиле и отказаться от работы, требующей концентрации внимания.

Возможные осложнения

Процедура, выполненная в соответствии с правилами, чаще всего не оставляет после себя негативные последствия. Осложнения в ходе эндо УЗИ – редкость, но все же могут встречаться в виде:

 • Травмирование слизистой желудка и пищевода, сопровождаемое кровотечением из сосудов;
 • Образование сквозного отверстия внутреннего органа из-за травмы, полученной в процессе диагностики;
 • Аллергия на медицинские препараты;
 • Аритмия сердца;
 • Инфекционная болезнь лёгких или желчевыводящих путей.

Эти патологии возникают редко. Чаще после обследования пациент чувствует слабость и дискомфорт.

Противопоказания

Перед тем как назначить диагностику, врач осматривает пациента и проводит ряд исследований для выявления противопоказаний, среди которых выделяют:

 • Перенесённые хирургические операции на пищеводе;
 • Механические травмы пищевода;
 • Декомпенсированная сердечная недостаточность;
 • Острые инфекционные патологии и хронические в стадии обострения;
 • Воспаление параректальной клетчатки;
 • Болезни шейного отдела позвоночника, делающие его нестабильным;
 • Непроходимость пищевода в полной или частичной степени.

Если запланировано хирургическое вмешательство, относительным противопоказанием будет – нарушение свёртываемости крови.

Эндосонография – это молодое и перспективное направление в диагностике органов ЖКТ. Обладает высокой информативностью и точностью, хорошо переносится пациентами и не вызывает осложнений, за редким исключением. Некоторые патологии выявляются только с использованием эндоскопического ультразвука.

Источник: //GastroTract.ru/obsledovanie/kak-provoditsya-endosonografiya.html

Эндосонография

Endosonografi

Эндосонография желудка позволяет решить ряд имеющихся проблем при использовании УЗИ и эндоскопии по отдельности.

Применение чрескожного метода ультразвукового исследования приводит к получению изображения органа достаточно низкого качества, что затрудняет его интерпретацию и постановку точного диагноза.

В результате использования эндосонографии источник и детектор ультразвука располагаются в непосредственной близости от исследуемого органа.

Применение эндосонографии

Эндосонография используется как уточняющая методика
Метод диагностики, сочетающий в себе эндоскопическое и ультразвуковое исследование, может использоваться в следующих ситуациях:

 • Выявление опухолевых образований в стенке желудка, поджелудочной железе и билиарных протоках.
 • Возможность проведения дифференциальной диагностики неэпителиальных опухолевых процессов в желудке.
 • Проведение биопсии выявленных подозрительных образований.
 • Оценка распространенности воспалительных процессов в стенке органа.
 • Выявление кистозных образований.
 • Оценка степени нарушений кровотока в кровеносном русле органа и выявление его ишемии и пр.

Использовать эндосонографию необходимо только после консультации у своего лечащего врача.

В каждом конкретном случае лечащий врач решает использовать данную процедуру или отказаться от нее. Важнейший фактор назначения такого метода – отсутствие противопоказаний к его применению. К последним относят:

 • Нарушения сердечного ритма и ишемические повреждения миокарда в острой фазе.
 • Сердечная недостаточность третьей степени тяжести.
 • Подозрения на гемофилию или установленный диагноз.
 • Наличие стриктур или других видов сужения пищевода.
 • Острые тонзиллиты, фарингиты и бронхиты.
 • Повышение внутриглазного давления.
 • Эпилептические и психические заболевания, однако, возможно проведение исследования на фоне наркоза.

При наличии противопоказаний необходимо отказаться от подобного исследования или выбрать его аналоги, разрешенные в подобных ситуациях.

Преимущества эндосонографии

Основным преимуществом эндосонографа является наличие УЗ-датчика, посредством которого удается более детально исследовать подозрительные области. Обычный эндоскоп с камерой имеет существенный недостаток – в ходе исследования теряется качество изображения.

Несмотря на то, что изображение выводится на монитор в увеличенном виде, рассмотреть некоторые участки попросту не удается по причине размытости изображения. Эндосонография решает такую проблему при помощи наличия специального радиально сканирующего УЗ-устройства.

Эндоскоп подводится максимально близко к необходимому для исследования образованию, после чего можно осуществлять исследование, как при УЗИ. Это основное преимущество данного метода по сравнению с гастроскопией.

Еще одним преимуществом ультразвукового эндоскопического исследования перед традиционным УЗИ является то, что датчик можно подвести максимально к исследуемому месту.

Такое свойство позволяет провести более детальное исследование и выявить наличие патологий.

Ультрасонография позволяет провести исследование желудка, пищевода, а также 12-перстной кишки. Данный метод позволяет выявить новообразования на стенках пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. Сюда входят как доброкачественные новообразования, так и злокачественные.

Интересно знать! Ультрасонография позволяет не просто провести диагностику, но еще и определить причины и особенности прорастания новообразований.

Эндосонография пищеварительной системы проводится в следующих случаях:

 1. Для проведения исследования и диагностирования рака поджелудочной железы. Такой метод является высокоэффективным и позволяет поставить точный диагноз в 95% случаев.
 2. Для определения присутствия доброкачественных новообразований желудка и желудочно-кишечного тракта.
 3. Для диагностирования раковых образований желудка, пищевода и 12-перстной кишки.
 4. Для возможности уточнения степени расширения вен.
 5. Для обнаружения патологических формирований желчного пузыря и поджелудочной железы.
 6. Для определения причин появления болевых ощущений в животе.
 7. Для проведения биопсии подозрительных участков желудка, пищевода и соседних органов.
 8. Если пациенту предварительно ставят диагноз билиарный панкреатит, который может проявляться как в острой, так и в хронической форме. Представляет собой персистирующее заболевание поджелудочной железы.

Данная методика диагностического исследования дает возможность своевременно выявить патологию и принять соответствующие меры по ее излечению, предотвращая тем самым развитие серьезных осложнений. Эндосонография назначается в сложных случаях, когда при помощи гастроскопа не удается провести детальное обследование подозрительных участков пищеварительной системы.

Подготовка к проведению эндосонографии

Существует ряд простых рекомендаций, которые позволят подготовить свой организм к проведению исследования и обеспечить наилучший результат:

 • За 6-8 часов до обследования необходимо отказаться от приема пищи и жидкости. Это позволит опустошить желудок и улучшить качество получаемого изображения.
 • Необходимо ознакомиться с ходом проведения процедуры и обговорить ее со своим лечащим врачом для снижения уровня стресса и понимания дальнейших медицинских манипуляций.

Как правило, использовать специальные методы подготовки (соблюдение диеты, постановка очистительной клизмы и пр.) при исследовании желудка не требуется.

Исследование пищевода, желудка, поджелудочной железы и других органов верхних отделов пищеварительной системы проводится с помощью небольшого эндоскопа с источником ультразвука.

Метод напоминает проведение обычной фиброэзофагогастроскопии. Пациенту без использования наркоза вводят через ротовую полость специальный эндоскоп в пищевод и желудок.

Иногда лечащий врач может использовать местный анестетик для снижения рвотного рефлекса у ряда больных.

Эндосонография может стать причиной развития ряда осложнений (кровотечение, повреждение стенки желудка), в связи с чем необходимо тщательно контролировать состояние больного во время и после процедуры.

При необходимости врач может провести биопсию
Исследуя стенку желудка, врач может выявить опухолевые и воспалительные образования в ней, обнаружить кистозные полости. В случае необходимости возможно проведение биопсии для последующего уточнения диагноза. Тонкоигольный аспиратор при этом вводят через эндоскоп.

Источник: //uzibook.ru/skopii/endosonografiya.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть