Engellilere Hastanelerde Sağlık Engelleri…

içerik

Engelli Sağlık Raporu Nasıl Alınır?

Engellilere Hastanelerde Sağlık Engelleri…

Engelli sağlık raporu almak, ülkemizde engelli bireylerin engelliliklerini ispatlamak için alınan bir belgedir. Engelli sağlık raporu yasalara uygun olarak hazırlanmış ve belirli gereklilikleri bulunan bir evraktır.

Engelli bireylerin diğer gerekli olan evraklarını alabilmeleri için engelli sağlık kurulu raporuna ihtiyaçları vardır. Engelli raporu hangi hastanelerden alınır sorusu en sık karşılaşılan soruların başında gelmektedir.

Engelli sağlık raporları Sağlık Bakanlığının belirlediği tam teşekküllü hastanelerden alınmaktadır.

Engelli Sağlık Kurulu Raporları Nereden Ve Nasıl Alınır?

Engelli sağlık kurulu raporlarını alabilmek için engelli bireylerin kendilerine en yakın olan tam teşekküllü bir hastaneye gitmeleri gerekecektir. Kamu hastanelerinde engelli sağlık raporu verebilmeleri için belirli aralıklar ile güncellenmekte ve rapor verebilme haklarına sahip olmaktadırlar. Bazı kamu hastanelerinde engelli sağlık kurulu raporu almak mümkün olmamaktadır.

Kanunlara göre belirlenen hastanelerden engelli sağlık raporu alınabilir. Bu alanda yetkili ve güncel olan kamu hastanelerinde sağlık kurulu bölümü bulunmaktadır. Bu bölümden engelli bireyler engelli sağlık kurulu raporlarına başvurmaktadırlar. Engelli raporu kimlere verilir, sorusu genellikle ilk merak edilen konulardan biridir.

Engelli raporu genellikle engel durumu olan bireylere verilmektedir.

Engelli sağlık kurulu raporuna başvurmak için mutlaka başvuruyu engelli bireyin kendisi veya velisi, vasisi yapmalıdır. Engelli sağlık kurulu raporu için talep eden kurum da başvuru yapabilir. Bazı kamu kurum ve kuruluşlar da gerekli gördükleri taktirde se ile başvuruda bulanabileceklerdir.

Engelli sağlık kurulu raporu için se ile başvuru yapılması veya kişisel olarak bizzat başvurmak fark etmemektedir. Engelli sağlık kurulu raporları belirlenmiş olan her kamu hastanesinden ücretsiz olarak verilmektedir.

Engelli raporu nasıl alınır 2018 yılında da çok merak edilen ve araştırılan konulardan birisidir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Başvurusu İçin Gerekli Olan Evraklar Nelerdir?

Engelli sağlık kurulu raporu alabilmek için bazı gerekli belgeler bulunmaktadır. Aynı zamanda engelli raporu alma şartlarının da uygun olması gerekecektir. Engelli bireylerin engelli raporu alabilmeleri için gerekli olan evraklar şunlardır:

 • Engelli sağlık kurulu raporuna başvurulması için hastane tarafından verilen dilekçe,
 • Nüfus cüzdanı ve nüfus cüzdanı fotokopisi,
 • Engelli sağlık kurulu raporuna başvuran bireyin 5 adet vesikalık fotoğrafı gerekmektedir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu Onay ve Verilişi Nasıl Tamamlanmaktadır?

Engelli sağlık kurulu raporu için başvurulan hastane tarafından rapor sonucu hakkında hemen net bir tarih vermek mümkün değildir. Ancak hastane belirli bir zaman dilimi bilgisi verecektir.

Bu zaman içinde incelenen rapor sonucu genellikle hastanenin belirlediği günlerde başvuran bireye iletilir. Hastanelerde rapor alma günleri, hastane planlarına göre değişebilmektedir.

Bu sebeple her hastanede rapor başvuru günleri farklılıklar göstermektedir.

Engelli sağlık kurulu raporları sonucunun belirlenmesi halinde, raporlar kurum müracaatında üç nüsha olarak düzenlenmektedir. Aynı şekilde kişisel müracaatlarda iki nüsha olarak hazırlanacaktır. En son sağlık kurulu raporu kamu hastanesinin başhekimi tarafından onaylanacaktı

Engelli sağlık kurulu raporlarının nüshalarından biri başvuran engelli bireye verilmektedir. Kurumlar tarafından başvurusu yapılan raporların müracaatları ise ilgili olan kuruma verilmekte veya posta yoluyla gönderilmektedir.

Her zaman için engelli sağlık kurulu raporlarının bir nüshası hastane içerisinde belgelendirilmek üzere tutulmaktadır. Engelli raporu alma şartları kişinin yaşamsal gerekliliklerine göre belirlenmektedir.

Sağlık Bakanlığının belirlediği ve engel durumunun gereklilik gösterdiği şartlara bireyin ne kadar uyum sağladığına göre talep edilecektir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporlarının Geçerlilik Süresi Ne Kadardır?

Engelli sağlık kurulu raporlarının geçerlilik süresi engelli bireyin engel durumuna göre değişiklik gösterecektir. Aynı zamanda engelli sağlık kurulu raporlarında geçerlilik süresi raporda belirtilecektir.

Engelli raporunun sürekli olması kararı engel durumuna bağlı olarak belirlenmektedir. Bireyin engel durumundaki değişimler raporun sürekli mi yoksa geçici mi olduğunu belirleyen kriterlerdir. Engelli sağlık kurulu raporları en az süre olarak bir yıllık verilmektedir.

Bireyin engel durumunun değişmesi halinde sağlık kurulu raporunun yenilenmesi ve süresinin de değiştirilmesi gerekecektir. Bu değişim engelli bireyin talebi ve yeniden engelli raporu için başvurusu ile olacaktır.

Yeniden başvuru yapılması halinde kişinin engel durumu yeniden muayene edilir ve ona uygun olan bir süre yeni raporda değiştirilir.

Engelli sağlık kurulu raporunun sürekli olmadığına karar verilmesi halinde belirli bir zaman verilerek raporun geçerlilik süresi ayarlanacaktır. Bu zaman içindeki değişimler raporun yenilenmesini gerektirebilir.

Aynı zamanda bazı engelli bireylerin rapor için belirtilen süre içerisinde kontrolleri gerekebilmektedir. Bu kontroller sağlanırken raporun geçerlilik süresinde de değişimlerin gerekliliğine karar verilebilir.

Engelli Sağlık Kurulu Raporu İtiraz Hakkı Var mıdır?

Her engelli bireyin, talep ettiği engelli sağlık kurulu raporunun sonucuna itiraz etme hakkı bulunmaktadır.

Engelli sağlık kurulu raporuna itirazlar, başvuruda olduğu gibi yine kişinin kendisi, velisi, vasisi veya raporu isteyen kurum tarafından yapılmalıdır.

Engelli sağlık kurulu raporlarına itirazlar ilgili kuruma yönelik yazılan itiraz dilekçesi ve raporun tasdikli bir örneği ile yapılmaktadır.

Engelli sağlık kurulu raporuna itirazlar bireyin bulunduğu İl Sağlık Müdürlüğü tarafından alınmaktadır. Engelli bireyler İl Sağlık Müdürlüğüne giderek raporlarına itiraz için başvurabilirler.

Engelli bireyin itiraz hakkı için başvurduğu raporlar İl Sağlık Müdürlüğü tarafından incelenir ve engelli bireye en yakın olan başka bir kamu hastanesine gönderilir. Bu hastane engelli sağlık kurulu raporu verebilmeye elverişli bir hastane olacaktır. Engelli birey bunun için bir hastane seçimi talep edemez.

Bu işlem sonrasında itirazı inceleyecek olan hastanede de engelli birey yeniden değerlendirilmeye alınacaktır. Aynı rapor süresi bu hastane için de geçerli olmaktadır. Bu hastanede de rapor heyet tarafından incelenerek hazırlanır.

Sonuç olarak itiraz edilen rapor ile yeniden çıkarılan rapor arasında bir sonuç değişikliği olmadığı taktirde ilk rapor geçerli kabul edilecektir. Ve itiraz edilen hastaneden alınan engelli sağlık kurulu raporu sonucu kesinleşecektir.

İtiraz edilen ve yeniden alınan engelli sağlık raporu sonuçlarında farklılıklar var ise Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen başka bir hakem hastaneye sonuçlar yönlendirilir. Ve engelli birey Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen hakem hastanesinde yeniden bir muayeneye girer ve rapor alma işlemleri yeniden başlatılır.

En son olarak hakem hastanenin belirlediği engelli sağlık kurulu raporu kesin kabul edilir ve geçerlilik süresi bu rapor üzerinden başlatılır. Bazı raporların sonuçlarında yanlışlıklar olabilmekte ve birey bu raporlara itiraz edebilmektedir.

 Engelli raporu hangi hastalıklara verilir veya engelli sağlık raporu hangi durumlara göre verilir soruları, genellikle bireyin yaşamsal faaliyetlerini kendi başına yerine getirmesi belirlemektedir. Buna göre engelli raporlarının sonuçları ve engel yüzdeliği hesaplanmaktadır.

Eğer birey veya raporu temin eden kurum engel yüzdeliğinde bir yanlışlık olduğunu düşünür ise itiraz etmeye hakkı bulunmaktadır.

Engelli Sağlık Kurulu Raporlarındaki Engel Oranı Hesaplaması Nedir?

Engelli saplık kurulu raporlarındaki engel oranı hesaplamaları Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen engellilik oranları cetveli doğrultusunda belirlenmektedir. Engel oranlarının belirlenmesi ve Sağlık Bakanlığının hazırlamış olduğu engellilik oranı cetveli muayeneyi yapan doktorlar tarafından kullanılmaktadır.

Birey bu engel oranını kendisi veya yakını belirlemesi gibi bir durum söz konusu olamaz. Rapor sırasında her doktorun kendi branşına uygun olan engellilik oranı cetveline göre karara varması, toplamda engelli bireyin yüzdelik olarak engel durumunu belirler.

Yüzde 90 engelli raporu nasıl alınır sorularının cevapları genellikle engelli bireyin yaşama ihtiyaçlarının karşılayamayacak durumda olması ile ilgili belirlenmesine bağlıdır.

Engelli Sağlık Raporu Nasıl Alınır? İLE İLGİLİ MERAK ETTİKLERİNİZİ BİZE SORUN!

Источник: https://www.ssk.biz.tr/engelli-saglik-raporu-nasil-alinir/

Engelli Raporu Hesaplama 2019 Yeni Yönetmelik

Engellilere Hastanelerde Sağlık Engelleri…

Engelli kişilerin alacakları raporlar ile kendilerine sunulan pek çok hakları bulunmaktadır. Heyet raporlarının ya da engelli raporu oranlarının nasıl hesaplanabileceği pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Engelli rapor hesaplaması için oluşturulmuş programlar bulunmaktadır.

Rapor oranları hesaplamada esasen bir formül kullanılmaktadır. Bu formülün adı Balthazard’ dır. Özürlü raporu oranları cetveli üzerinden yer alan ifadelerden oranları öğrenebilirsiniz. Sizler için içeriğimizde örnek hesaplamalara yer verdik.

Bu formülden yararlanarak siz de hesaplama yapabilir ve heyet raporu oranınızı öğrenebilirsiniz.

Engelli Raporu Hesaplama Programı

Terör, kaza ve yaralanmaya bağlı olarak engel sahibi olmuş olan yetişkinlerin engelli raporu oranları Balthazard formülü ile hesaplanmaktadır. Bu hesaplama yapılırken engel oranlarının bilinmesi gerekmektedir.

20 Şubat 2019 30692 sayılı Resmi Gazete’ de Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında yönetmelik yayınlanmıştır. Bu yönetmeliğe eklenen 2.

geçici maddede birden fazla hastalığı veya engeli bulunanların engel oranlarının nasıl hesaplanacağı ifade edilmektedir.

Balthazard formülü kullanılarak engel oranı hesaplamak için internet üzerinde oluşturulmuş olan pek çok yazılım bulunmaktadır. Bu yazılımlardan doğru sonuçlar alabilmek için yaş alanının muhakkak doldurulması gerekmektedir.

Özellikle 65 yaş ve üzerinde yapılan kişiler için hesaplama farklı oranlar üzerinden yapıldığı için yaşın seçilmemesi durumunda ulaşılacak olan sonuçlar sağlıksız olacaktır.

65 yaş ve üzerindeki kişilerin engellilik oranları için kullanılan formüle yüzde 10 oranı eklenmektedir.

Engelli Raporu Hesaplama Programı

Engel oranlarının hesaplanması için bu programları kullanabilirsiniz. Bu yazılımlar basit usullerle yapılmıştır ve sadece rahatsızlık oranlarını girip hesapla butonuna bastıktan sonra toplam engel oranınız üzerinden bir hesaplama yapılacaktır. Birden fazla özür durumu olanlar bu programlardan yararlanabilir.

Özürlü Raporu Oranları Cetveli

Balthazard cetveli bir ya da birden çok engel durumu bulunanların toplam engel oranlarının hesaplanması amacı ile kullanılmaktadır. Hesaplamada esas alınacak olan nokta, engel durumuna en fazla sahip olunmasını sağlayan orandır. Elbette ki diğer oranlar da hesaplamada kullanılmaktadır. Fakat hesaplamanın başlangıç noktası en büyük orana sahip olan engeldir.

Balthazard Hesaplama Cetveli

Engelli raporu oranlarının hesaplaması için Balthazard Cetveli hazırlanmıştır. Bu cetvel ve oranları yukarıdaki tabloda gösterilmektedir. Elbette ki bu tablo hepimize karışık gelecektir. Bu sebeple direkt olarak hesaplamanın nasıl yapılacağına geçelim.

Engelli Raporu Oranları Nasıl Hesaplanır?

Hesaplamada hareket noktamız en büyük engel oranı olacaktır. Oluşturulan kurullar tarafından her bir hastalık için bu oranlar ayrı ayrı ifade edilmektedir.

Engel durumu formu

Hesaplama cetvelini kullanarak hesaplama yapabilir ya da balthazard formülü yardımı ile hesaplamalarınızı yapabilirsiniz. Yetişkin engelli heyetleri 7 üyeden oluşmaktadır.

Ortopedi, göz, kulak burun boğaz, ruh ve sinir hastalıkları, nöroloji, genel cerrahi, iç hastalıkları gibi hekimlerin kontrollerinden geçmek gerekmektedir.

 Engelli Sağlık Kurulu Raporu Boş Örneğinde görebileceğiniz gibi formda yukarıdaki görselde gösterildiği gibi boş alanlar bulunmaktadır. Kurulda bulunan hekimler tarafından, bu alanlar yapılan incelemeler sonucu doldurulmaktadır.

En yüksek engel oranı A, ikinci engel oranı ise B olsun.

 1.  İşte kurul hekimleri tarafından verilen bu oranların ilk aşamada büyükten küçüğe doğru sıralanır.
 2. En büyük oran – %100 işlemi yapılmalıdır. (%A – %100)
 3. Daha sonra en yüksek oran üzerinden elde ettiğimiz sonuç 2. engel oranı ile çarpılmalıdır. (%A – %100) * (B)
 4. Bu işlemden ortaya çıkan sonucun 100′ e bölünmesi gerekmektedir. (%A – %100) * (B) / 100
 5. Bu sonuca da en yüksek engel oranı tekrar eklenmelidir.  (%A – %100) * (B) / 100 + (A)
 6. Bu şekilde iki engelin oranı bulunmuş olacaktır.

Engelli şahsın yaşının 60 ve üzerinde olması durumunda bu oranlara yüzde 10 eklenecektir. Engelli Yönetmeliği 20 ŞUBAT 2019 Resmî Gazete’de Yayınlandı. Yönetmeliği inceleyerek detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.

Balthazard Raporu Hesaplama

Örnek Hesaplama 1 :  

Görme engeli : Yüzde 50

İşitme engeli : Yüzde 25 olsun.

Formülü kullanmaya başlayalım. İlk aşamada bir sıralama yapılacağından söz etmiştik. Bu iki oran içinde en büyük engel oranı görme olduğundan dolayı ilk aşamada baz alacağımız rakam yüzde 50 olacaktır.

%100 – %50 = %50

Elde edilen sonucun ikinci engel oranı ile çarpılması gerektiği için = 50 * 25 = 1250

Sonucun 100′ e bölünmesi gerekiyor. 1250/100 = 12,5

Çıkan sonucu en yüksek engel oranının yeniden eklenmesi gerektiği için 50 + 12,5 = 62,5

Şayet bu kişi 60 yaşın üzerinde ise sonuca yüzde 10 ekleneceğinden dolayı rapor oranı yüzde 72,5 olacaktır.

örnek hesaplama

Örnek Hesaplama 2 : 

Zihinsel engel : Yüzde 40

Ortopedik engel : Yüzde 60 olsun.

Bu iki oran içinde en büyük paya sahip oran ortopedik engel olduğundan dolayı, bu oranı baz alacağız. İlk aşamada yapılması gereken bu oranın yüzde 100′ den çıkarılması olacaktır.

%100 – %60 = %40

Bu sonucun ikinci oran ile çarpılması gerekiyor. 40 * 40 = 1600

Çarpımdan çıkan sonuç 100′ e bölünmelidir. 1600/100 = 16

En yüksek oran ile çıkan sonucun toplanması gerekmektedir. 60+16 = 76

Şayet rapor almak isteyen şahsın yaşı 65 yaş ve üzerinde ise bu durumda yapılaması gereken yüzde 10 oranı eklemek olacaktır. Bu durumda sonuç yüzde 86 olacaktı.

Örnek Hesaplama 3 : 

Dil ve konuşma : Yüzde 30

Ruhsal ve duygusal : Yüzde 20 olsun.

En büyük oran yüzde 30 olduğundan dolayı yapılması gereken bu oranın baz alınması olacaktır.

%100 – %30 = %70

Daha sonra çıkan sonucun ikinci sırada yer alan engel oranı ile çarpılması gerekmektedir. 30*20 = 600

Çarpımdan çıkan sonucun 100′ e bölünmesi gerekiyor. 600 / 100 = 6

En yüksek oran ile bölme sonucunda ortaya çıkan rakamın toplanması ile engel oranı bulunacaktır. 30 + 6 = 36

Kişinin engel oranı yüzde 36 olarak bulunmuştur. Şahıs 65 yaşın üzerinde ise bu durumda hesaplamaya 10 eklemek gerekecektir.

36 + 10 = 46 (65 yaş ve üzeri) Sigortası Olmayanlar Sağlık Ocağına Gidebilir mi? isimli içeriğimizden bilgi alabilirsiniz.

Engelli Raporu Alımında Dikkat Edilecek Olan Hastalıklar

 • Onkoloji
 • Sinir sistemi
 • Kas ve iskelet
 • Kulak, burun, boğaz
 • Zihinsel, ruhsal hastalıklar
 • Görme
 • Deri
 • İşitme
 • Kas ve iskelet sistemi
 • Solunum
 • Yanıklar
 • Sindirim
 • İdrar yolları
 • Hormon
 • Kadın hastalıkları gibi hastalıkların muayenesi yapılarak engel oranları belirlenmektedir.

Engelli Raporu Hangi Hastaneden Alınır?

Engelli raporlarının alımında tam teşekküllü hastaneler yer almaktadır. Rapor verme yetkisi tüm hastanelerde bulunmamaktadır.

Devlet tarafından belirlenmiş olan hastanelerde rapor verme yetkisi bulunmakta ve yalnızca bu hastanelerden rapor alabilmektesiniz. Bu hastanelerde rapor vermek için heyet oluşturulmaktadır.

Kurulda yer alan hekimlerin gerekli tetkikleri yapmalarından sonra uygun gördükleri kişilere rapor verirler.

Engelli Raporu Hangi Hastaneden Alınır?

20 Şubat 2019 ve 30692 sayılı Resmi Gazete‘ de yayınlanan tebliğnamede raporun başvurulan hastaneden alınmasının zorunlu olduğu ibaresi yer almaktadır. Çeşitli haklara sahip olmak için haksız rapor alma olayları mevcut olduğundan bu konuya sınırlama getirilmiştir.

Raporlar, şahsın başvurusundan en geç 30 gün içinde hazırlanmalıdır. Ayrıca hazırlanan raporlarda muhakkak süre ibaresi bulunması gerekmektedir.

Kurulların, süreli olarak rapor vermelerinin yanı sıra yapılan incelemeler neticesinde süresiz rapor verme hakları da bulunmaktadır.

Engelli Raporu Nasıl Alınır?

Öncelikle yukarıda belirttiğimiz gibi rapor vermeye yetkili olan hastanenin bulunması gerekiyor. Bu hastanelere yetişkinler bizzat, engelli çocuklar da vasileri aracılığı ile başvuru yapabilir. Raporun verilebilmesi için kurul günleri bulunmaktadır.

Kurulun toplanacağı günler hakkında bilgi alarak erken saatlerde hastaneye giderek sıra almanız işleminizi daha kolay yapmanızı sağlar. Hastaneye giderken kurul raporu alacağınıza dair bir dilekçe hazırlamanız gerekmektedir. Dilekçeler, heyete girmek isteyen kişilerin ellerinden alınır ve topluca teslim edilir. Kayıt aşamasında gerekli sorular sorulur.

Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, dilekçeyi rapor almak isteyen vatandaşın bizzat kendisinin doldurması gerektiğidir.

Engelli Raporu Nasıl Alınır?

Kayıt işlemleri esnasında, başvuru sahibinin resmi çekilecektir. Bu aşamadan sonra kişinin sağlık kontrollerinin yapılması ve engel durumunun tespit edilmesi için hangi birimlere gitmesi gerektiği ile ilgili bilgi verilir. Muayene sonrası doktorların ilgili alanları kaşelemesi gerekmektedir. Daha sonra evrakın rapor görevlisine teslim edilmesi gerekmektedir.

Raporun alınması için başvuru sahibi bizzat gidebileceği gibi rapor yakını vasıtası ile de alınabilir. Rapor alacak kişilerin kimlik belgelerini yanlarında bulundurmaları zorunludur. Daha sonra raporun aslı gibidir yapılması gerekmektedir.

 Evlilik İçin Sağlık Raporu Nereden Alınır? içeriğimizi inceleyerek en kolay sağlık raporu alma yöntemleri ile ilgili bilgi sahibi olabilirsiniz.

Başvuru aşamasından sonra, yapılan tetkikler sonucu engel oranları tespit edilecektir. Engel oranının birden fazla olması durumunda ise, balthazard formülü ile engel oranı hesaplanacaktır.

Источник: https://www.devletdestekli.com/engelli-raporu-hesaplama/

Engelli Yönetmeliği 2019 Yeni Sağlık Kurulu Raporu

Engellilere Hastanelerde Sağlık Engelleri…

Engelli raporlarına yeni düzenleme getirilerek 20 Şubat 2019 tarihli 30692 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Eski tarihli engelli raporları yayımlanan yeni karara göre yeniden yazılacak. Engelli yönetmeliğine getirilen yeni düzenlemenin Resmi Gazete kararına göre tüm detayları içeriğimiz de..

Yeni Engelli Yönetmeliği

Hazırlanan yeni yönetmelik ile çocuklar ve erişkin kişilerin engelliler için ve terör, kaza ya da yaralanmaya bağlı olarak oluşan durumlara ilişkin Sağlık Kurulu Raporunun ilgili yerlerden temin edilmesi, alınan raporun geçerlilik süresi, ilgili makamlar tarafından değerlendirilmesi ve mevcut raporu kişilere tahsis edebilecek olan sağlık kurumlarının tespitinin sağlanması ile ilgili kararların verilmesi amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra hazırlanan yeni yönetmeliğe göre engelli vatandaşlar diğer insanlar ile ortak kullanmak zorunda olduğu hizmetler için ortak kullanımın oluşturulması amaçlanmaktadır.

Yeni Engelli Yönetmeliği

Belirtilen engellilik değerlendirilmesi 18 yaşını geçmiş engelli bireyleri kapsamına almaktadır.

Gerek doğuştan gerekse de sonradan oluşan fiziksel, ruhsal, duyma unsurlarında çeşitli boyutlarda kayıp yaşayan birçok vatandaşımız bulunmaktadır. Engelleri sebebi ile bazı konularda diğer insanlar ile eşit koşullarda yaşamlarında devam edemiyorlar.

Hazırlanan yönetmelik tam da bu hususları kapsamakta olup bu kişilerin ortak hizmetlerde diğer bireyler ile eşitlenmesinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Engelli Raporları Yeniden Yazılacak!

Engelli vatandaşlar hakkında getirilen yeni düzenleme neticesinde rapor almalarının kolaylaşacağı belirtildi.

Getirilen düzenleme ile engellilere her ilde ve her hastanede rapor verilmeyeceği, yalnızca belirlenen hastanelerde rapor verileceği belirtildi.

Yani bu seçenek sayesinde engelli vatandaşlar birçok poliklinik gezmek zorunda kalmayacaklardır. Eğer kişilerin birden fazla engel durumu bulunuyor ise uzman hekimler aşağıdaki branşlarda hizmet vereceklerdir;

 • Göz hastalıkları,
 • İç hastalıkları,
 • Genel Cerrahi,
 • Nöroloji,
 • Kulak Burun Boğaz Hastalıkları,
 • Ruh Sağlığı ve Hastalıkları

Engelli raporları bu alanlar tarafından düzenlenecektir. Erişkin kişinin hastalık ve engel durumu nerede bulunuyor ise belirlenmiş olan bu kurula mevcut branşın uzmanı da katılabilecektir.

Bu kapsamda davet edilen branşın uzmanı geçici olarak kurula katılır ve engelli vatandaşın raporunu imzalayabilme yetkisine sahiptir. Engelli vatandaşlara rapor vermek için yetkilendirilmiş olan sağlık kurumunda fizik tedavi uzmanı mevcut ise bu uzmanın da kurulda yer alması gereklidir.

Şayet bulunmuyor ise ortopedi ya da travmotoloji uzmanı da kurula katılabilir.

Engelli raporlarına yeni düzenleme getirildi!Engelli bireylerin sağlık raporlarını belirlemek üzere toplanan kurul başkan ve üye olan birimlerin katılımı ile oluşur. Duruma ilişkin kararlar oy çokluğuna göre belirlenir.

Sağlık raporu erişkin vatandaşların engelliliği ve terör, kaza ve yaralanmaya bağlı olarak bildirilen durum olarak iki ayrı karar defteri şeklinde hazırlanır.

Resmi Gazete’de yayımlanan düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten evvel 18 yaşının üzerindeki engellilerin adına hazırlanmış olan sağlık kurulu raporlarında verilen iş istihdamı, sosyal yardım gibi hizmetlerin devam etmesi için rapor süresinin sonuna kadar kurumlar tarafından rapor talep edilmeyecektir.

Yeniden yazılacak olan raporlar sınıfına yalnızca Sağlık Kurumlarınca 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nun 7. maddesinin birinci fıkrasının 2 numaralı bendinin uygulamasında 1 Ağustos 2002 tarihinden evvel alınan sağlık kurulu raporlarının sona ermesine 6 aydan az kalmış olan kişiler girmektedir.

Erişkinler İçin Engelli Sağlık Raporu Yönetmeliği

Erişkinler için engelli sağlık raporunun düzenlenmesine ilişkin kararlar maddeler halinde Resmi Gazete’de yayımlanmış ve yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir. Engellilerin sağlık raporu alması için ilk olarak bir dilekçe ile başvuru yapmaları gereklidir.

Engelli bireyin yapabiliyorsa kendisi, eğer yapamayacak durumda ise vasisinin başvuru dilekçesi ile birlikte rapor verecek olan sağlık kuruluşuna müracaat etmesi gereklidir. Engelli bireyin engel durumuna göre sağlık kurumunda bulunan poliklinik tespit edilecektir.

Kişinin engel durumuna ilişkin klinik bulgular düzenlenecek ve hazırlanan forma yazılacaktır. Kişilerin engel oranlarına göre sağlık kurulu yüzde hesaplaması yapacaktır. Hesaplamalar Balthazard yöntemi ile yapılacaktır.

Eğer başvuru yapan kişi 65 yaş ve üzerinde ise engellilik oranlarına  belirlenen formüle göre %10 eklenerek engel oranı belirlenecektir.

Formun iletildiği kurul bireyin engel durumunu bu formda yazan verilere göre değerlendirir. Daha sonra engel durumuna ilişkin yerler işaretlenir ve başvuru yapan kişi için raporda bağımlılık değerlendirilmesi isimli bir alan bulunmaktadır.

Bu alan için evet ve hayır seçenekleri bulunur. Bu alan boş bırakılamaz. Kişinin ağır engelli olduğunun belirtilmesi için gerekli bir bölümdür. Hazırlanan rapora kişinin durumuna ilişkin tüm bilgiler yazılır.

Engellilik durumu devamlı olarak süren ve sedye ya da tekerlekli sandalye kullanımına gereksinim duyuluyor ise raporun açıklama kısmına bunlar da eklenecektir. Engellilere verilen rapor sisteme kaydedilerek rapor numarası alınmalıdır.

Eğer bu numara alınmadan rapor düzenlemesi yapılır ise hazırlanan raporlar geçersiz sayılır.  Tüm bilgilerin eksiksiz olarak doldurulması halinde de form kurula iletilecektir.
Erişkinler için engelli yönetmeliği değişti.

Hazırlanan raporlar iki kopya şeklinde çıkartılarak engelli bireylere ve vasisine verilecektir. Bireylerin engel durumlarına göre çalıştırılamayacağı işler de rapora eklenecektir. Erişkinler için engellilik raporu alınması halinde başvuru tarihini takiben en geç 1 ay içerisinde başvuru tamamlanacaktır.

Terör Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Sağlık Raporu

Kişiler engel durumlarının yanı sıra terör olaylarında, kazalarda oluşan yararlanma durumlarında fiziksel veya ruhsal olarak da bir kayıp yaşayabiliyorlar. Hazırlanan yeni düzenlemede bu konuya ilişkin olarak da Sağlık Kurulu Raporuna ilişkin maddeler eklenmiştir.

Bu hususta da kurumlar tarafından terör, kaza ve yaralanma durumlarından hangisi mevcut ise resmi bir evrak bu iş için görevlendirilmiş bir sağlık kurumundan istenilir.

Sağlık Raporu temin etmek için yine kendisi veya vasisinin bir dilekçe yardımı ile sağlık raporu için görevlendirilmiş sağlık kurumuna müracaat etmesi gereklidir.

Terör durumlarından veya kaza sebebi ile yaralanmış olan kişilerin mevcut durumları yetkilendirilmiş olan sağlık kurumlarında belirlenir ve bu durum ile ilgilenebilecek olan poliklinikler tespit edilir. Kişinin engel durum hesaplaması Balthazard hesaplamasına göre yapılır.

İlgili klinik bulgular, kişinin bu durumundan sonra çalışamayacağı işler ve bulunan engel durumu sebebi ile tekerlekli sandalye gibi unsurlara ihtiyacı var mı yok mu belirlenerek bunlar da rapora eklenir. Hazırlanan raporlar yine iki nüsha olarak çıkartılır ve birey ile vasisine takdim edilir.

Sağlık kurumu ve kuruluşu tarafından belirlenen durumlarda kişilerin tıbben bir tedavi alması ve rehabilitasyon süreçleri zamanında belirli bir süre zarfı için rapor verilir iken, tedavi tamamlandıktan sonra vücuttaki fonksiyonel kayıplara göre devamlı olarak rapor verilecektir.

Terör Kaza ve Yaralanmaya Bağlı Sağlık Raporu

Çocuk Engelli Yönetmeliği

20 Şubat 2019 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete‘de erişkin ve çocuklar için ayrı ayrı engelli yönetmeliği belirlendi.

Bakıma ihtiyacı olan engelli çocuklar için sağlık raporu alımlarında çocuk 18 yaşından küçük olması sebebi ile yayımlanan ve yürürlüğe giren karar neticesinde velisi ya da vasisi sağlık raporu için başvuru yapabilecektir.

Çocuklar için hazırlanacak olan Sağlık Kurulu Raporunda erişkinlerden farklı olarak kurulda 6 adet yetkili hekim bulunmaktadır. Kurulu oluşturan hekimler şu şekildedir;

 1. Göz hastalıkları uzmanı,
 2. Çocuk nörolojisi uzmanı,
 3. Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanı,
 4. Çocuk cerrahisi uzmanı,
 5. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanları ya da dal uzmanları,
 6. Kulak burun boğaz hastalıkları,
 7. Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanı,
 8. Ortopedi ve travmotoloji branşları çocuk sağlık raporu için toplanmaktadır.

Çocuklar İçin Engelli Raporu Yönetmeliği

Bakıma ihtiyacı olan çocuğa bakan kişi ÇÖZGER için başvuru dilekçesi ile birlikte rapor vermek ile yetkili olan sağlık kuruluşuna müracaat eder. Yetkili kurum çocuğun temel ihtiyaçları hakkında gerekli bilgileri aileden alır.

Formda çocuğun durumuna ilişkin tüm detaylar belirtilir. Daha sonra hazırlanan form kurula iletilir. Kurula iletilen form neticesinde çocuğun belgeleri değerlendirilir ve çocuk kurula davet edilir.

Gerekli incelemeler yapıldıktan en geç 30 gün içerisinde rapor tamamlanır.

Engel Oranları Nasıl Hesaplanacak?

Kişilerin birden fazla engel durumunun bulunması halinde Balthazard formülü ile toplanacak ve kişinin engel durumları hesap edilecektir. Balthazard formülüne göre hesaplamalar şu şekilde gerçekleştirilecektir;

 • Kişilerin mevcut engel durumları yapılan tetkikler sonucu ayrı ayrı belirlenir.
 • Belirlenmiş olan oranların en yükseğinden en düşüğüne doğru yavaş yavaş sıralanır.
 • Belirlenmiş olan en yüksek engel oranı, engellinin vücudundaki bütün fonksiyonların hepsini gösteren %100 oranından çıkartılarak farkı bulunur.
 • Çıkan sonuç ikinci sıradaki engel oranı ile çarpılır. Çarpımdan çıkan sonuç 100’e bölünür ve meydana gelen sayı en yüksek engel oranına eklenecek ve bu sayede birinci ve ikinci rahatsızlıklardaki engel oranı ortaya çıkmış olur. Şayet engel oranı ikiden fazla olması halinde birinci ve ikinci rahatsızlıkların engel oranı birinci sıraya ve üçüncü sırada bulunan engel oranı da ikinci sıraya alındıktan sonra formül tekrar edilir.

Engelliler için hazırlanmış olan ve Resmi Gazete’de yayımlanmış olan yeni yönetmelik içeriğimiz de anlatıldığı gibidir. Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiştir.

(1 votes, average: 5,00 5)
Loading…

Источник: https://www.esnafkefalet.net/engelli-yonetmeligi-yeni-saglik-kurulu-raporu/

2019 Engelli – Özürlü Raporu Nasıl Alınır? Kimlere Verilir?

Engellilere Hastanelerde Sağlık Engelleri…

20 Şubat 2019 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, “Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik” ile birlikte, engelli raporları ve bu raporların nasıl alınacağıyla ilgili birtakım değişiklikler söz konusu oldu.

Bu yüzden rapor almak isteyen engelli bireyler adına, yeni yönetmelikle birlikte hangi konularda değişiklik yapıldığı, bu değişikliklerin kendi durumlarını ne şekilde etkileyeceği gibi sorular araştırma konusu oldu.

Yapılan değişikliklerin ardından engelli raporu almak isteyen bireylerin, bu süreçte kendilerine yardımcı olacak bilgilere ihtiyaçları var.

Türkiye İstatistik Kurumu, 1 Aralık 2018 itibarıyla Türkiye nüfusunu 82 milyon 3 bin 882 kişi, ülkedeki engelli bireylerin nüfusa oranını ise %12,3 olarak açıkladı. Bu veriler doğrultusunda ülkemizde 10 milyonu aşan bir engelli nüfusunun varlığından bahsetmek mümkün.

Sosyal devlet anlayışı ile idare edilen ülkemizde, halkın her alanda adil muamele görmesi için belli yasal düzenlemelere ihtiyaç vardır. Engelli bireylerin toplumsal yaşamda varlıklarını sürdürebilmeleri için bu ihtiyaçların karşılanması gerekir.

Engelleri sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için oluşturulan bu yasal zemin; engelli kişileri günlük ve iş yaşantılarında korumayı amaçlar.

Yasaların engelli vatandaşların kamusal alandaki her türlü hakkını koruyabilmesi için engelli bireylerin, engel durumlarını ve engel durumlarının derecesini bildiren özürlü heyet raporu almaları gerekir.

Engelli Raporu Sorgulama İçin TIKLA!

Engelli bir birey; fiziksel, zihinsel, duygusal ya da duyusal olarak toplumda diğer bireylerle eşit koşullara sahip olmayan kişi olarak tanımlanabilir. Söz konusu yeti kayıpları, her engelli bireyde aynı derecede gözlenmez.

Çevreye ve topluma aktif olarak katılamayan bireyin, var olan yeti kayıplarının bir başkasına göre farklı oranda seyretmesi ve belirli bir kurala bağlı olmayışı, evrensel ölçülere göre bir sınıflama ve dereceleme yapılmasını gerektirir. Biz buna bireyin engel ya da engellilik durumu diyebiliriz.

Bu engellilik durumunun tespiti için yapılan değerlendirmenin yer aldığı belgeye de erişkinler için sağlık kurulu raporu denir. Bu rapor yetkili hastanelerin sağlık kurulları tarafından hazırlanır. Eski adıyla özürlü heyet raporuolarak bildiğimiz bu raporun değişen yönetmelikle beraber adı da değişmiştir.

Erişkinler için sağlık kurulu raporu adını alan bu raporun iki ana çeşidi vardır. Bunlar: 

 • Erişkinler için sağlık kurulu raporu,
 • Erişkinler için terör, kaza ve yaralanmaya bağlı durum bildiren sağlık kurulu raporu şeklindedir.

Bu raporu almak isteyen kişilerin öncelikle tam teşekküllü bir devlet hastanesine başvurmaları gerekir.

Engelli Raporu Nasıl Alınır?

 • Başvuru: Kişinin kendisi ya da vasisi (kişinin yasal işlemlerini yürütmesi için mahkeme tarafından atanan kişi) başvuru dilekçesiyle birlikte sağlık kurulu raporunu verme yetkisi olan hastaneye beyanda bulunur ve süreç başlatılır.
 • Muayene formu oluşturulması: İlgili poliklinikler belirlenerek forma kayıt tarihi düşülür.
 • Tetkiklerin yapılması: Kişinin yeti kaybı çeşitli laboratuvar bilgileri doğrultusunda dereceleriyle birlikte belirlenir.
 • Kurulun toplanması: Tetkikler sonucu ilgili uzman tarafından düzenlenen raporun değerlendirilmesi için kurul başkanı liderliğinde kurul toplanır.
 • Onay süreci: Süreli ya da süresiz olup olmadığı not düşülen rapor, başvuru tarihinden en geç 30 gün sonra tamamlanır.

Engelli Raporu Kaç Günde Çıkar?

Kişinin hastaneye beyanı ve gerekli tetkiklerin yapılmasının ardından kurul toplanıp karar verir. Bu kararın ardından geçen 30 gün içerisinde raporun onaylanması gerekir.

Süreli ve süresiz diye ikiye ayrılan engelli raporuna, raporun türü de yazılmalıdır. Yazılmadığı durumda engelli raporu yenilemeişlemlerinin aynı sırayla yeniden başlatılması gerekeceği için bu konuya dikkat etmekte fayda var.

Rapor alma işlemleri için gerekli olan tüm kurallar ve işlemler, ağır engelli raporu nasıl alınır sorusu için de geçerlidir.

Engelli Kartı Nedir? Nasıl Alınır? Tıkla Öğren!

Engelli Raporu Veren Hastaneler

Özürlü raporu almak isteyen kişilerin Sağlık Bakanlığına bağlı devlet hastanelerine veya eğitim-araştırma hastanelerine başvurmaları gerekir. Engelli sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastaneler, Sağlık Bakanlığı resmi sayfasında belirli periyotlarla düzenlenir. Aşağıda, ülkemizin en yoğun nüfuslu şehirlerinden bazı hastane örnekleri verilmiştir: 

Ankara: Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi

İstanbul: Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi, Bayrampaşa Devlet Hastanesi, İstanbul Silivri Devlet Hastanesi

İzmir: İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İzmir Aliağa Devlet Hastanesi

Adana: Adana Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Adana Ceyhan Devlet Hastanesi, Adana Devlet Hastanesi, Kozan Devlet Hastanesi

Antalya: Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Korkuteli Devlet Hastanesi, Kepez Devlet Hastanesi, Korkuteli Devlet Hastanesi

Diyarbakır: Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Diyarbakır Selahaddin Eyyübi Devlet Hastanesi, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Diyarbakır Çocuk Hastalıkları Hastanesi

Bursa: Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bursa Devlet Hastanesi, Gemlik Muammer Ağım Devlet Hastanesi, Orhangazi Devlet Hastanesi, Mustafa Kemalpaşa Devlet Hastanesi

Konya: Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Konya Numune Hastanesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi

2019 Engelli Raporu Oranları

İlgili hastanelerde muayenesi yapılan engelli kişinin; var olan engel durumunu gösteren yüzdelik ifade, engel durumunun derecesidir. Engelli raporundaki engel oranının nasıl belirlendiği konusunu ise iki ana başlık altında incelemekte fayda var:

 • Bir organ ya da dokudaki yeti kaybından dolayı söz konusu olan engel durumunun oranı, ilgili yönetmelikte engellilik dereceleri cetvelinde belirtilmiştir. Bu cetvelde her organ için ayrı ayrı ve ayrıntılı bilgi bulmak mümkündür. Örnek vermek gerekirse, görme yetisini kaybetmiş bir kişinin bu cetvele bakarak engel oranı hakkında bilgi edinmenin de, şizofreni teşhisi konmuş bir hastaya verilen rapor oranına bakarak, hastalığın hangi derecede seyrettiğini öğrenmenin de bu derecelendirme cetveli sayesinde mümkün olduğu söylenebilir.
 • Birden fazla organ ya da dokusunda yeti kaybı olan kişinin engel durumu yine yönetmelikte belirlenmiş balthazard formülüyle hesaplanır. Bu engelli raporu hesaplama formülü, birden fazla engel durumunun varlığı söz konusuysa kullanılır.

Engelli raporlarını dereceleri bakımından üç ana gruba ayırmak mümkündür:

1. grup: Hafif engelli gruptur. %50’nin altında kalan engelli raporu sahiplerini kapsar.

2. grup: Orta engelli grup olup ikinci derece engel grubu olarak da bilinir. %50 ile %80 arası engelli raporuna sahip kişileri kapsar.

3. grup: Ağır engelli grup olarak bilinen 3. grup, %80 ve üzeri oranda engele sahip bireyleri kapsar.

%20 Engelli Raporu Kimlere Verilir ve Ne İşe Yarar?

Sağlık kurulu tarafından haklarında %50’nin altında rapor düzenlenen kişilerin yer aldığı, 1. derece engel grubunda yer alan kişilere verilen engel raporudur. Hafif engelli diye de tanımlanan bu rapora sahip kişiler, yasaların sağladığı avantajlardan faydalanamazlar.

%40 Engelli Raporu Kimlere Verilir ve Ne İşe Yarar?

20 Şubat 2019 tarihinde yapılan değişiklik ile birlikte %40 engel oranı da rapor sahiplerine yasal avantajlar sağlamayan bir yüzde haline gelmiştir. Yine 1. derece engel grubunda olan kişileri içine alır. Zira sahiplerine kamusal alanlarda öncelik tanıyan raporların geçerli olabilmesi için raporun sağlık kurulu tarafından en az %50 olarak düzenlenmesi şarttır.

%90 Engelli Raporu Kimlere Verilir ve Ne İşe Yarar?

Ağır engelli bireyleri kapsayan, 3. derece engel grubundaki (%80 ve üzeri) kişilere verilen rapordur. Bu rapora sahip bireylerin yasalarca güvence altına alınmış bazı haklardan faydalandığını biliyoruz. Bu haklar şu şekilde sıralanabilir:

 • Engelli kimlik kartı edinme hakkı
 • Ücretsiz şehir içi ulaşım hakkı
 • Demir , deniz yolu ve hava yolu tarifelerinden indirimli faydalanma hakkı
 • Gelir vergisi indiriminden faydalanma hakkı
 • Emlak vergisi muafiyeti hakkı
 • Tayin isteme hakkı
 • Su faturasını indirimli kullanma hakkı
 • Araç alımında ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) indirimi
 • Engelli maaşı alma hakkı
 • Evde bakım maaşından faydalanma hakkı
 • Çeşitli telekomünikasyon şirketlerince belirlenen fatura indirimlerinden yararlanma hakkı

Son olarak; hastaneye yapılan bireysel başvuru ile başlayan tüm bu rapor alma süreçlerinin takibinin yapılması, engelli bireylerin faydalandıkları haklardan kısa bir süre bile olsa mahrum kalmamaları için gereklidir. Engelli raporu almakla ilgili süreç bundan ibarettir. En güncel bilgilerle yenilenmeye devam edilecektir.

Источник: https://www.edevlet.net/engelli-raporu/

Engelli Raporu

Engellilere Hastanelerde Sağlık Engelleri…

Engelli bireylerin engellerinin ispatı için yasal evrak olarak tanımlanabilecek engelli raporu, Sağlık Bakanlığı’nın söz konusu raporu vermeye yetki verdiği tam teşekküllü hastanelerden alınabilmektedir.

Var olan raporunda güncelleme ya da ekleme yaptırmak isteyen engelli yurttaşlar dışında ilk kez engelli raporu alacak olan bireyler için engelli raporu hakkında bilmeniz gerekenleri ve yapılacak olan başvuru aşamalarının ne şekilde ilerlediğine dair madde madde ilerleyeceğiz.

İşleyiş sırası dışında engelli raporu alacak bireylerin akıllarındaki bir takım sorulara da cevap arayacağız.

Engelli sağlık raporu ile ilişkili görsel.

İlk Kez Engelli Raporu Alacağım, Ne Yapmalıyım?

Sağlık Bakanlığı’nın engelli raporu vermekle yetkili kıldığı herhangi bir devlet hastanesinin hakem heyeti bölümüne gerekli evraklar ile başvuruyorsunuz. Başvuru sonrası elinizdeki evraklarda yer alan bölümlerde muayene oluyorsunuz.

Muayenelerin ardından hakem heyetindeki ilgili memura evrakların teslimini yapıyor ve son olarak heyet günü alıyorsunuz. (Heyet günü tarihleri hastaneye göre değişkenlik göstermekle birlikte 1 hafta ile 2 ayı bulabilmektedir.

) Bu noktada Heyet Raporu ile ilgili hazırlamış olduğumuz detaylı yazımızı okumanızı öneriyoruz.

Engelli Raporu Almak için Gerekli Evraklar Neler?

Engelli raporu alabilmek için gerekli evrakların başında nüfus cüzdanı ve fotokopisi gelmektedir. 5 adet son 3 ayda çekilmiş vesikalık fotoğraf ve hastane hakem heyetinden doldurmanız için verilen dilekçe gereklidir.

(Söz konusu evraklar hastaneden hastaneye değişkenlik göstermekle birlikte temel evraklar bu üç madde şeklinde sıralanabilir.)

Raporu Özel Hastaneden Alabilir miyim?

Engelli raporunun özel hastaneden alınır mı sorusunun cevabı nettir : hayır. Yalnızca Sağlık Bakanlığı’nın ilgili mevzuatta yer verdiği devlet hastanelerinden rapor alabilirsiniz.

Herhangi Bir Engelim/Rahatsızlığım yok, Yine de Engelli Raporu Alabilir miyim?

Herhangi bir rahatsızlığınız olmadığı takdirde engelli raporunu alabilmeniz mümkün değildir. Zira engelli raporu, engelli yurttaşların sağlıkla ilgili sorunlarını resmi ve kamusal alanda ispat niteliği taşıyan bir evraktır.

Engelli Raporu Ölçüsü Nedir?

Yine engelli raporunun ölçüsü ile ilgili bu sorununda cevabı nettir. Engelli raporu, mevzuatta yer aldığı üzere %40 ve üzeridir.

%40 Dereceyi Nasıl Alabilirim?

İlk aşamada ilgili hastanenin hakem heyetine gerekli evraklar ile yapacağınız başvuru sırasında rahatsızlığınızla ilgili bölümlere yönlendirileceksiniz.

(Bazı hastanelerde engelli raporu için bütün bölümlere girmeniz gerekmektedir.) Örnek: Kalple ilgili bir rahatsızlığınız var fakat kulak burun boğaz bölümünde de muayene olmanız gerekebilir.

Ya da ortopedik bir rahatsızlığınız var ise, nöroloji bölümünde muayene olmanız gerekebilir.

Dilerseniz detaylıca hazırlamış olduğumuz Hakem Hastaneleri ile ilgili yazıyı okuyarak hakem hastaneleri ve raporları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

%40 Alamıyorum, Ne Yapmalıyım?

Engelli raporunuzu almanızı gerektirecek rahatsızlığınız için muayene oldunuz ancak yüzde 40 alamıyorsanız mevzuatta belirtilen farklı hastanelere gidebilirsiniz.

%40 Dereceyi Yalnızca Tek Bir Rahatsızlığımdan Dolayı Alabilir miyim?

Hayır. %40 dereceyi tek bir rahatsızlığınızdan dolayı da alabilirsiniz, 10 farklı bölümün muayene sonrası verdiği derecelerin toplamıyla da. Örneğin kardiyolojiyi ilgilendiren bir rahatsızlığınız mevzuatta %30’a tekabül ederken, ortopedi bölümünde girdiğiniz muayene sonrası %10 ile derece alabilir, toplamda %40 rapor alabilirsiniz.

%39 Raporum Var, Ne Yapmalıyım?

Birçok engelli yurttaşımız ilgili mevzuattaki bu sıkıntıdan mustarip. Fakat %40 altında kalan (Evet, %39 bile olsa) raporlar engelli raporu olarak kabul görmüyor. Bu durumda farklı bir aşamaya geçmeniz gerekiyor.

Elinizdeki engelli raporu ile bağlı olduğunuz İl Sağlık Müdürlüğü’ne giderek Sosyal Hizmetler departmanından itiraz dilekçesi dolduruyorsunuz. (İl Sağlık Müdürlüğü’ndeki memurlar yardımcı olacaktır.

) Aynı gün işleme konan dilekçeniz en geç 2 hafta içerisinde sonuçlanır ve İl Sağlık Müdürlüğü’nden aranırsınız. Ardından İl Sağlık Müdürlüğü’nün yönlendirdiği bir başka devlet hastanesinde engelli raporu almak için muayene işlemlerine başlarsınız.

(Eğitim araştırma, devlet hastanesi ya da tıp fakültesi gibi.)

%40 Derece ile Engelli Raporu Aldım. Ne Zamana Kadar Geçerli?

Bu aşamada sizin yapmanız gereken herhangi bir şey yok. İlgili kuruldan verilen raporda (rahatsızlığınızın türüne ve seviyesine bağlı olmakla birlikte) rapor devamlılık süresi belirtilmektedir. Engelinize bağlı olmakla birlikte süresi olan raporlarda rapor geçerlilik tarihi de belirtilmektedir.

Engelli Raporundaki Dereceler Neyi İfade Eder?

%40 baremi engellilik derecesi olarak tanımlanabilir. Yukarıda da bahsettiğimiz gibi %39 rapor almanız durumunda sistemden engelli görünemiyorsunuz. Fakat derecenizin %40 ve üzeri olması durumunda engelli raporu almış kabul ediliyorsunuz.

Bu dereceler arttıkça farklı haklara sahip oluyorsunuz. Örneğin %90 derece ile rapor almanız durumunda ÖTV ödemeden araç alabiliyorsunuz. Tabii ÖTV ödemeden araç almak için %90 rapor şart değil.

Raporda “Özel donanımlı araç kullanabilir,’ ibaresi yer alıyorsa, derece kaç olursa olsun ÖTV indirimi ile araç sahibi olabilirsiniz.

Fakat raporunuzda söz konusu ibare yer almıyorsa raporda yer alan derecenin %90 olması şart.

Not: Son dönemde bu alanda yapılan yeni torba yasa düzenlemeleri ile söz konusu araç alımlarında kısıtlamalar meydana geldi. Önceden mevcut raporunuz ile dilediğiniz aracı ÖTV ödemeden alabiliyorken, yapılan yeni yasa değişiklikleri ile artık “ÖTV’siz fiyatı 90.000 TL olan” araçlara sahip olabiliyorsunuz. Fakat bu değişikliğin ardından söz konusu yasada son düzlüğe gelinmiş değil.

%40 veya Daha Yüksek Derece Rapor Aldım, Haklarım Neler?

Engelli raporu almanız durumunda kamusal ve sosyal haklarınız (torba yasa ile yeni kısıtlamaların gelmediği sürece) birçok alanda korunuyor. Bu hakları başlıklar hâlinde sıralayalım.

 1. Şartlara uymanız durumunda 2022 evde bakım maaşı almaya hak kazanırsınız. Bu şartları alt maddeler hâlinde sıralayalım:
  • %40 ve üzeri raporunuz varsa
  • Hane halkının kişi başına gelir denkleminde nüfus/bölü gelirde 483,64 TL’yi geçmiyorsa
  • 18 yaşından büyükseniz, sigorta priminiz yatmıyor ve geliriniz yoksa ya da hane içinde hane sayısı/kişi başına gelir hesabında 100 TL üzeri değilse, 2018 itibariyle kesinleşen tutarlar doğrultusunda Ocak 2018 tarihinde 1068 lira 15 kuruş, Temmuz 2018 itibariyle 1105 lira 54 kuruş ödenek alırsınız. (Söz konusu rakamlar 3 ayda bir verilen rakamlardır.)
 2. Engelli raporu almak için başvurduğunuz hiçbir hastane ilgili rapor için sizden ücret talep edemez.
 3. Bütün hastane, poliklinikler ve sağlık kurumlarında önceliğiniz vardır.
 4. Bazı il ve ilçelerde belediyelerin aldıkları kararlar doğrultusunda engelli bireyler şehir içi otobüs, minibüs ve vapur gibi ulaşım araçlarını ücretsiz ya da indirimli kullanabilir.
 5. Yine bazı belediyeler su, elektrik, doğal gaz ve belediyelerin verdikleri sosyal hizmetlerden ücretsiz ve indirimli faydalanabilmektedir.
 6. 200 metrekareyi geçmeyen meskeniniz varsa emlak vergisinden muaf olabilirsiniz.
 7. İŞKUR kaydınız doğrultusunda çeşitli haklara sahip olabilirsiniz. İŞKUR ve belediyelerin açtıkları sosyal hizmetlerden, meslek edinme kurslarından, rehabilitasyon merkezlerinden ücretsiz ya da indirimli faydalanabilirsiniz.
 8. %50 dereceye sahip engelli raporunuz varsa ve raporda “Ağır Engelli” ibaresi yer alıyorsa Evde Bakım Maaşı almaya hak kazanırsınız.
 9. Yukarıdaki maddelerde değindiğimiz üzere şartlara uymanız durumunda (ilgili torba yasanın kesinleşmesiyle birlikte) ÖTV indirimi ile araç sahibi olabilirsiniz.
 10. Karayolları ve TCDD ile yapacağınız bütün yolculuklarda mevcut bilet fiyatları üzerinden %25 ila %40 arasında indirimle seyahat etme hakkına sahip olabilirsiniz.
 11. Türk Hava Yolları şirketinde yapacağınız bütün uçuşlarda %25 indirim hakkına sahip olursunuz.
 12. Müzeler, ücretli fuar alanları, milli parklar, belediyelerin eğlence ve konserlerinde yine engellilere yönelik ücretsiz ve indirimli haklardan faydalanabilirsiniz.
 13. Cep telefonu ve internet faturalarınızı GSM operatörlerinin engelli yurttaşlara sağladığı indirimli kampanyalar ile daha uygun fiyatlarla ödeyebilirsiniz.
 14. GSM operatörleri dışında D-SMART gibi ulusal telekomünikasyon ve uydu yayıncılığı alanındaki firmalardan alacağınız hizmetten indirimli faydalanabilirsiniz.
 15. Engelli bireyler için yapılan EKPSS sınavına girebilir, devlet dairelerine mesleğiniz doğrultusunda atabilirsiniz.
 16. EKPSS dışında mevcut raporunuz ile (%40 olması şartıyla) özel sektörde engelli kontenjanından istihdam edilebilirsiniz.

Bu konuyla ilgili olarak merak ettiklerinizi ve eklemek istediklerinizi konu altındaki yorum bölümüne yazabilirsiniz. Cevap vermekten mutluluk duyacağız.

Источник: https://doktordanhaberler.com/engelli-raporu/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.