Enkoprezis Nedir? Çocuklarda Dışkı Kaçırma Nedenleri ve Tedavisi Nasıldır?

Enkoprezis (Dışkı Kaçırma)

Enkoprezis Nedir? Çocuklarda Dışkı Kaçırma Nedenleri ve Tedavisi Nasıldır?

Enkoprezis Türkçe adıyla dışkı kaçırma, genellikle istemsiz olmakla birlikte istemsiz olarak da gerçekleşebilen dışkının tuvalet gibi normal olmayan yerlere yapılma durumudur.Çoğunlukla kronik kabızlık sonucu oluşur, ancak %5 kadarında kabızlık olmadan da enkoprezis görülebilir (Erkan ve Tümay, 2001).

Enkoprezisin erkeklerde kızlardan 3 kat daha fazla görüldüğü bilinmektedir. Enkoprezisi olan çocuklarda DEHB sıklığının genel popülasyona oranla 10 kat daha fazla olduğu bildirilmektedir (Bozkurt ve Şahin, 2016).

Tanı Kriterleri:

 –En az üç ay içinde, her ay en az bir kez yaşanması,

 -Kronolojik yaşın en az 4 olması,

 -Kabızlıktan bağımsız bir durum olması,

 -Herhangi bir sağlık durumuyla ilişkilendirilmemesi.

 Doğuştan itibaren çocukta dışkı kontrolü hiç gelişmeden enkoprezis görülürse bu birincil (primer) enkoprezis, yaşamının bir döneninde dışkı  kontrolü geliştikten sonra enkoprezis başladıysa bu ikincil (sekonder) enoprezis olarak adlandırılır (Çalışkan vd., 2015).

 Altını ıslatma sıklıkla gece görülürken, dışkı kaçırma ise gündüz görülür. Enkoprezis çocuğun çamaşırına leke bulaşması ya da yoğun bir şekilde  dışkı bulaşması şeklinde olabilir. Çocuklar böyle bir durumla karşılaştıklarında genellikle utanırlar ve çamaşırlarını saklarlar.

Enkoprezis,  tekrarlayan bir durum olduğundan gerek ailede gerekse çocuklarda stres ve kaygıya sebep olan bir durumdur. Aynı zamanda bu bozukluğu yaşayan çocuklarda çeşitli davranış sorunlarına da rastlanmakta ve bu çocukların okul başarılarının düşük olduğu görülmektedir.

Enkoprezisin Nedenleri:

Bu çocuklarda dışkılama ya da kakayı tutma işleyişlerinde yapısal bir bozukluk yoktur. Bu nedenle sorun işlevseldir (fonksiyonel) (Çalışkan vd., 2015).Enkoprezisin nedeni tam olarak bilinmemektedir. Genel olarak biyolojik, psikolojik ve sosyal etkiler olarak sınıflandırılabilir.

Enkoprezisin önemli bir nedeni olarak kabızlık gösterilmektedir.Çocuklar sıkça dışarda oyun oynayarak vakit geçirdiklerindenenkoprezis görülen vakalarda dışkının kaçtığı anlar genellikle çocukların oyun oynarken yaptıkları çeşitli hareketler esnasında olmaktadır.Bu sırada durumla ilişkili kasların istemsiz çalışması sonucu olay gerçekleşir.

Diğer bir neden ise psikolojik olaylar olabilmektedir. Özellikle anne ve baba arasında yaşanan ya da kardeşlerle olan problemler gibi aile içi sorunlar da enkoprezisi tetikleyen etkenlerdendir. Ancak, çocuğun dışkı kaçırmasını öncelikle ve sadece böyle bir nedene bağlamak asıl nedenin gözden kaçmasına ve sorunun daha da derinleşmesine neden olabilir (Çalışkan vd., 2015).

Tuvalet eğitimi sırasında anne ve çocuk arasındaki olumsuz ilişki de enkoprezisin bir diğer nedeni olarak görülebilir. Tuvalet eğitimi verilirken çocuğa yönelik uygulanan sert davranışlar ve katı disiplin, bu tür davranışlara bir tepki olarak çocuğun dışkı kaçırmasına sebep olabilmektedir.

Enkoprezisin Tedavisi:

Enkoprezisin tedavisinde tuvalet eğitimi, davranış terapisi, farmakolojik ve fizyopatolojiye dönük yaklaşımlar yer almaktadır (Çalışkan vd., 2015).

Tedavide önce nedene yönelmek gerekir. Enkoprezisin nedeninin iyi belirlenmesi tedavinin başarılı olmasında önemli bir etkendir. Nedenlerin erken teşhisi, tedavinin de erkenden başlamasını sağlar.

Öncelikle tedavide aileye sorun ile ilgili bilgi verilmelidir (Goulet, 1999). Dışkı kaçırma eylemi alışkanlık haline dönüşebileceğinden ebeveynlerin duruma verecekleri tepkiyi doğru ayarlamaları gerekmektedir.

Ani ve sert bir tepki durumu şiddetlendirebileceği gibi süreğenliğini de artırma riski taşır. Bunun gibi tuvalet eğitiminin zamanı, mevsimi de büyük önem taşır. Çocuğun kaslarının gerekli olgunluğa ulaşmış olması eğitimdeki ilk koşuldur.

Hem çocuğun duruma alışması hem de ortaya çıkabilecek olumsuz durumları engellemek amacıyla gün içerisinde belirli aralıklarla (sabah uyandığında, yemek yediğinde ya da su içtiğinde, gece yatarken vs.) çocuğun tuvalete çıkması sağlanmalıdır.

Bu süreçte çocuğun yaptığı hatalara aşırı tepkiler verilmemeli, hoşgörüyle yaklaşılmalı ve cezalar verilmemelidir. Ayrıca, kabızlık durumunda mutlaka doktora başvurulmalıdır.

Kaynakça:

Erkan, T. & T. Tümay, G. (2001). Kabızlık Dramatik Bir Olay Mıdır? Türk Pediatri Arşivi, 36, 186-191.

Çalışkan, H.,Avşaroğlu, S., Efilti, E., Arslan, G., Görgün, B., Öğülmüş, K., Bural, B. & Baltacı, Ö. (2015) Çocuk ve Ergenlerde Gelişimsel ve Davranışsal Bozukluklar Ankara: Vize

Bozkurt, H. & Şahin, S. (2016). Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda Atomoksetin İle Düzenlenen Bir Enkoprezis Olgusu, Türk Psikiyatri Dergisi, 27(2): 147-148

Goulet, O. (1999). Management Of ChronicConstipationInTheİnfant. Archives De Padiatrie: OrganeOfficiel De La SocieteFrancasie De Pediatrie, 6(11), 1224-1230.

SENA TOPAL

Yıldız Teknik Üniversitesi- Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik/ 2. Sınıf

Источник: //www.guncelpsikoloji.net/psikopatoloji/enkoprezis-diski-kacirma-h6413.html

Çocuklarda enkoprezis: görünüm ve tedavi nedenleri

Enkoprezis Nedir? Çocuklarda Dışkı Kaçırma Nedenleri ve Tedavisi Nasıldır?

Çocuklarda enürezis ve enkoprezis gibi problemler,bir sebep olmadan ortaya çıkabilir ve kesinlikle norm değildir. Bu yazıda bu hastalıkların ikincisi hakkında konuşacağız. Çocuklarda enkoprezenin ne olduğunu, hastalığın nedenlerini, tedavisini ve semptomlarını düşünün.

Ne oldu

Enkoprezis, inkontinansın gözlendiği bir hastalıktır.

Bebekler için bu süreç tamamenDoğal olarak, bağırsakların işlerini henüz kontrol edemedikleri için. Ancak dört yaşından büyük çocuklarda bu durum, sadece fizyolojik değil, aynı zamanda psikolojik düzeyde de bebeğin problemlerinin varlığını gösterebileceğinden, norm olarak kabul edilemez.

Hastalığın nedenleri

Sonra, çocuklarda enkoprezisin neden meydana gelebileceğini konuşalım. Yukarıda hatırlatıldığı gibi, hastalığın nedenleri fiziksel veya psikolojik düzeyde olabilir. Ana olanlar:

 • bağırsağın bir veya daha fazla kısmında akut enflamatuar süreçlerin varlığı;
 • kronik kabızlık;
 • doğuştan patolojilerin varlığı, görünümü ciddi hamilelik veya doğum sırasında ortaya çıkan komplikasyonlar tarafından tetiklendi;
 • psikomotor gelişimde bozukluklar;
 • transfer edilen operasyonlar veya yaralanmalar;
 • Merkezi sinir sistemine erken organik hasar;
 • çocuk sık sık stresli durumlar yaşaraile ya çünkü arkadaşlar eksikliği ekibi, yuvaya ya da okula, akran beklentileri tutarsızlıkları ya akrabaları, eğitimciler ve öğretmenler, böylece oyun ve geliştirme ve konfor modu gün ve kişisel Yer darlığı olumsuz etkilerini değiştirebilir;
 • bebeğin tencereye eğitimi sırasında ebeveynlerin çok ısrarcı veya saldırgan davranışı;
 • Ailenin fakir malzeme ve iç koşulları;
 • Anaokulunda, okulda vb. tuvalete zamanında erişim imkansızlığı.

Gördüğünüz gibi, olası sebeplerin listesi öyle değil.küçük. Bununla birlikte, çoğu durumda çocuklarda enformite, çocuğun psikolojik ve duygusal durumu üzerinde önemli bir etkiye sahip olan dış faktörlerin etkisinin bir sonucu olarak ortaya çıkmaktadır.

Hastalığın özellikleri

Yaşına bağlı olarak, boşalma sıklığıçocuk değişebilir. Bazı durumlarda norm olarak ne düşünülebilir, diğerlerinde ise bir sorun olduğunu gösterir. Bu durumda çocuklarda enkopreziyi nasıl belirleyebiliriz? Uzmanların tavsiyesi aşağıdakilerden bahseder.

 1. Çocuk 6 aylıktan küçükse. Bu yaşta, normal dışkı çıkma sayısı günde 6 kez kadardır. Bu süreç daha sık ortaya çıkarsa, ishali gösterir. Bu durumda enkoprase sorunun dışındadır, çünkü bebek durumu kontrol edememiştir.
 2. Çocuk 6 aydan 1,5 yıla kadar ise. Bu dönemde çocuğun kasları güçlenmeye başlar ve boşaltım halihazırda günde iki defaya kadar gerçekleşir. Aynı zamanda, bu çağdaki çocuklar saflığın ve hijyenin ne olduğunu anlamıyorlar, bu yüzden kıyafetlerini kirletmeye devam ediyorlar.
 3. Çocuk 1,5 ile 4 yaş arasındaysa. Bu dönemde bebeğin kasları nihayet güçlendirildi ve boşaltma sürecini kontrol edebiliyor. 4 yıla kadar, çocuk pot üzerinde yürümeyi veya bağımsız olarak yürümeyi öğrenmelidir. Tüm bunlara rağmen, bu yaştaki çocuklarda enkoprezis hala normal sınırlar içinde ve alarmı yenmek için çok erken. İstisnalar sadece çocuğun sürekli olarak tencereye gittiği ve stres veya diğer faktörlerden sonra aniden bunu yapmayı bıraktığı durumlardır.
 4. Çocuk 4 ila 8 yaşında ise. Bu yaşta çocuklarda enformite artık norm değildir. Hastalık, nevrozların veya diğer rahatsızlıkların varlığının yanı sıra fiziksel sağlıkla ilgili problemleri gösterir. Bu durumda, nitelikli bir anket yapmak ve gerekli tüm önlemleri almak gerekir.

Hastalığın belirtileri

Çocukta enkoprezinin ana belirtisi kaloridir. Bir problem varsa, bu semptom düzenli olarak tekrarlanır, ancak periyodik değildir.

Hastalığın ana belirtisine ek olarak,ve ek bir dizi. Onlar sırayla, rahatsızlık türüne bağlı olarak, birbirlerinden farklı olabilir: yanlış veya gerçek enkoprezidir. Daha fazla rahatlık için, her birini ayrı ayrı düşünmeye değer.

Yanlış encopresis

İstatistiklerin gösterdiği gibi, bu türHastalık en sık teşhis edilir. Oluşumunun ana nedeni, çocukta kronik kabızlığın varlığıdır. Bu nedenle, hastalığın belirtileri aşağıdaki gibi olacaktır:

 1. Kalomazanie. Ebeveynler düzenli olarak çocuğun dışkısını iç çamaşırında algılarlar.
 2. Bağırsakları boşaltmakta zorluk var.
 3. Yüksek bir dışkı yoğunluğu veya hatta “koyun dışkı” olarak adlandırılır.
 4. İshal sırasında gözlemlenene benzer bir şekilde, belirli bir kokunun ortaya çıkması.
 5. Fekal kitleler kalın bağırsakta birikir.
 6. Sandalye sıvılaşır.

Çoğu zaman, kasıtlı olarak dışkılama eylemini içermeye çalışan çok utangaç çocuklarda sahte enkoprezis görülür.

Gerçek Enkoprezis

Bu hastalık türü çok parlak bir semptomatolojidir, bu yüzden fark edilmeden gidemez. Gerçek şifrelemenin ana işaretleri şunlardır:

 1. Bağırsakların iç çamaşırına sabit sakinleştirilmesi ve sistematik boşaltılması.
 2. Çocuğun hoş olmayan bir kokusu, çevredeki insanların bile farkına varır.
 3. Anal bölgedeki deri kuvvetli bir şekilde irrite edilir, kaşıntı ile birlikte kızarıklık görülür.
 4. Sfinkter yarı açık.
 5. Anal açıklık ölümcül kitlelerle tıkanmıştır.
 6. Aynı zamanda idrar tutamama da ortaya çıkabilir.

İhmal derecesine bağlı olarak,Hastalık, yukarıdaki semptomların yanı sıra, birkaç eşlik edebilir. Bunun nedenleri çoğu durumda psikolojiktir ve tedavi uzun zaman alır.

Hastalığın tedavisi

Hastalığın nedenleri farklı olabileceğinden, vakaların her biri tedaviye özel bir yaklaşım gerektirir. Aynı zamanda üç ana yön vardır:

 • nevrozdan sonra psikolojik destek ve rehabilitasyonun sağlanması;
 • kabızlığa karşı mücadele;
 • çocuğu tuvalet kuralları ile yeniden eğitmek.

Hiç kimse için bebeği azarlamamalısınne oldu Vücuduna tam olarak ne olduğunu ona açıklamak önemlidir. Reflekslerin güçlendirilmesi için pota üzerinde düzenli dikim yapılmasına özel dikkat gösterilmelidir.

Bu her 15 dakikada bir yapılmalıdır. Ama yine burada kuralın bir istisnası var: bebeğin potta oturmayı reddettiği durumlarda, kişinin onu zorlamasına gerek yok.

Aksi takdirde, başka bir stresle ve genel durumun kötüleşmesiyle tehdit edilir.

İlaveten, tedavi ilaçlar, özel bir diyete bağlılık ve hatta halk ilaçlarının kullanımını içerir. Her birinin üzerinde dursun.

İlaç Tedavisi

İlk olarak, ilaçları olan çocuklarda enkopreziyi nasıl tedavi edeceğimize bakalım.

Bu tür tedaviyi not etmek önemlidirçok etkilidir. Ancak çoğu durumda sadece hastalığın ilk aşamalarında kullanılır. Kural olarak, çocuk doktorları bu tür ilaçların “Bisacodyl” veya “Dufalac” olarak kullanılmasını önermektedir.

Çocukların vücudu üzerinde çok hafif bir etkiye sahiptir, ancak aynı zamanda oldukça güçlüdürler. Bu durumda, ebeveynler doktorun tavsiyesini dinlemeli, kendi kendine ilaç kullanmamalı ve reçetelenen ilaçların yerini almamalıdır.

Birçok ilacın çocuklukta kullanım için kontrendike olduğu veya çocuğun vücudunda çok agresif etkileri olduğunu hatırlamak önemlidir.

Temizlemeyi amaçlayan ana terapibağırsak, yaklaşık 1-2 hafta sürer. Sonuçta elde edilen etkiyi pekiştirmek gerekir. Bu amaçla, bebeğin bağırsakları “Psilium” preparasyonu yardımı ile en az 6 ay düzenli olarak temizlenmelidir. Benzer bir etki, boşaltma işlemini geliştiren vazelin yağı ile elde edilir. Günde 2 yemek kaşığı tüketilmelidir.

Encopresis ile Diyet

Yani, bu tür bilgileri gözden geçirdikÇocuklarda enkoprezis gibi hastalıklar (nedenleri, tedavisi). Komarovsky (ünlü bir çocuk doktoru) başarılı bir diyetin özel bir diyete bağlı kalmayı gerektirdiğini belirtiyor.

Bebeğin diyetleri kolayca sindirilebilir yiyeceklerden oluşmalıdır. Çeşitli hamurlar, ekşi sütlü ürünler, hafif çorbalar olabilir. Tüm yemekler suyla ıslatılmalı veya kaynak yapılmalıdır.

Kaba bitki besinleri daha iyi asimile etmek için, ezilmiş bir formda sunulmalıdır. Her türlü sebze ya da meyve püresi ideal bir seçenek olacaktır.

Tatlılar en iyi kuru erik, kuru üzüm, bal ile değiştirilir.

Ek olarak, tüketilen sıvı miktarını izlemek gerekir. Dışkıların problemsiz bir şekilde bağırsakları yumuşatıp çıkabilmeleri yeterlidir.

Evde çocuklarda enkoprezisin tedavisibaklagillerin diyetinden dışlanmasına, balık ve etin yağlı çeşitlerine, pişirme, keskin ve kızartılmış yiyeceklere ve aynı zamanda bileşiminde jelatin (elma, muz) içeren meyvelerin dışlanmasını sağlar. Süt ürünleri kullanımını sınırlamak gerekir.

Çocuklarda Enkoprezis: halk ilaçları ile tedavi

Sorunun başarıyla kaldırılmasının anahtarıAynı anda çeşitli tedavi tiplerinin tedavisinde kombinasyon. Bu nedenle, ilaçlarla birlikte, uygulayabilirsiniz ve bazı halk yöntemleri. Şifalı bitkilerin vücudu üzerindeki yatıştırıcı etki nedeniyle bebeğin psikolojik rahatsızlıklarını ortadan kaldırmayı amaçlayacaktır.

Nane çayı

Çoğunlukla çocuklarda şifrelenmeye uykusuzluk ve sinirlilik saldırıları eşlik eder. Bu durumda nane yaprakları ile çay mükemmel bir yatıştırıcı madde olarak davranır.

Sağlıklı ve lezzetli yemek pişirmek içinİçecek, bitki bir çorba kaşığı almak ve 15 dakika boyunca bir su banyosunda bir bardak sıcak su içinde demlemek gerekir. Daha sonra çay soğutulmalı ve süzülmeli, sonra başka bir bardak su ilave edilmelidir.

Ev yapımı ilaç, yemekten önce yaklaşık 15 dakika, günde üç kez 50 mg çocuğa verilmelidir.

Bitkisel çay

Bu içecek önceki versiyona kıyasla daha etkili ve çok yönlü bir eyleme sahiptir. Çoğu durumda çok gerekli olan sinir gerginliği semptomlarıyla mükemmel bir şekilde savaşır.

Kökü hazırlamak için kökünü almanız gerekirValerian, hop konileri ve nane yaprakları 2: 2: 3 oranında. Önceki versiyonda olduğu gibi, karışım bir bardak sıcak su ile dökülmeli ve bir su banyosunda pişirilmeli, daha sonra soğutulmalı, süzülmeli ve aynı miktarda su ile seyreltilmelidir.

Çocuğun günde 100 g için üç kez ihtiyacı olan et suyunu verin En büyük etki, bu çayın nevrotik enkriptini ortadan kaldıran ilaçlarla birleştirilmesiyle elde edilebilir.

Rahatlatıcı banyolar

Sinir gerilimini ortadan kaldırmaya ve bebeği sakinleştirmeye yardımcı olan bir başka yöntem de otlar ile sıcak bir banyo. Bu durumda en iyisi:

 • adaçayı;
 • ardışık;
 • lavanta;
 • nergis;
 • nane;
 • eczane papatyası;
 • kediotu.

Olumlu bir sonucun olabileceğini unutmamak önemlidir.sadece sistematik terapi getirmek. Bu nedenle, her gece bir banyo alınmalıdır. Ayrıca, herhangi bir zamanda durmadan, farklı bitki koleksiyonlarını düzenli olarak değiştirmek istenebilir.

lavman

Lavman sadece bağırsakları boşaltmaya değil, aynı zamanda çocukta doğru şartlandırılmış refleksleri geliştirmeye de yardımcı olur.

Doğru zamanı belirlemek içinprosedür, öncelikle, çocuğun vücudunun özelliklerine odaklanmak için gereklidir. Gün boyunca inkontinansı varsa, sabaha karşı bir lavman koymalısın. Bebek çamaşırları gece yıkarsa, prosedür yatmadan önce yapılmalıdır.

Uygulamada gösterildiği gibi, genellikle daha azHastalıktan kurtulmak için 25 lavman. Bu işin asıl amacı düzenliliktir. Prosedür günlük olarak ve aynı zamanda, çocuğun refleks oluşturabilmesi için gerçekleştirilmelidir.

Çocuklarda Enkoprezis: Bir psikologun tavsiyesi

İlaç tedavisini ve halk yöntemlerini inceledik. Çocuklarda enkriptle mücadele etmek için başka ne yardımcı olacak? Bu konuda bir psikologun tavsiyesi aşağıdaki gibidir.

Her şeyden önce, ebeveynler sağlamalıdırÇocuğunun desteği ve anlayışı. Hiçbir durumda onu kaçırmamak için azarla ve cezalandır. Sonuçta, çocuk böyle bir durumun ortaya çıkmasından suçlu değildir ve en yakın insanların bir kısmındaki anlayış eksikliği sadece herşeyi şiddetlendirebilir.

Sağlıklı ol!

Источник: //tr.erch2014.com/zdorove/128918-enkoprez-u-detey-prichiny-poyavleniya-i-lechenie.html

Dışkı Kaçırma, Çocuklarda Enkoprezis

Enkoprezis Nedir? Çocuklarda Dışkı Kaçırma Nedenleri ve Tedavisi Nasıldır?

Çocuğunuzun tuvalet dışındaki yerlerde bağırsak hareketleri (BM’ler) varsa, bunun ne kadar sinir bozucu olabileceğini bilirsiniz. Ebeveynler, pantolonlarını kirleten çocukların rahatsız olma ya da gitmeye istekli olduklarında tuvaleti kullanmayacak kadar tembel olduklarını varsayabilirler.

Ama birçok çocuk tuvalet eğitimi yaşından sonra iç çamaşırlarını kirletirler (genellikle 4 yaş sonrası) ve buna enkoprezis denir. Bağırsaklarıyla ilgili tuvalete gitme dürtüsünü körelten problemleri vardır. Bu yüzden genellikle bu tür kazaları kontrol edemezler.

Enkoprezis bir hastalık değildir. Farklı nedenleri olabilecek bir belirtidir.

Dışkı Kaçırma Belirtileri Nelerdir?

İlk başta, ebeveynler çocuklarının basit bir diyare vakası olduğunu düşünebilirler. Ancak sürekli olarak devam ettiğinde, özellikle çocuk hasta olmadığında, başka bir sorun olduğu açıktır.

Dışkı birikmesi kolonu uzattığından, sinirler beyine bağırsak hareketi geldiğini söyleme konusunda sıkıntı yaşarlar. Eğer tedavi edilmezse, kirlenme daha da kötüleşecektir. Sonra çocuklar iştahlarını kaybedebilir veya mide ağrısından şikayet edebilir.

Büyük, sert bir kaka da dışkı, tuvalet kağıdı veya tuvalette kan bırakacak olan anüsün etrafındaki yırtılmaya neden olabilir.

Ebeveynler, sinirlenebilirler. İnkar, sakin görünen bir çocuğun durumu olabilir – çocuklar utançla yüzleşemez ve durum hakkında hissettikleri suçluluk duygusuyla karşı karşıya kalır. Hatta bazıları kirli külotlarını ebeveynlerinden saklamaya çalışır.

Başka bir neden daha bilimsel olabilir: Beyin kaka kokusuna alışınca, çocuk artık kokuyu fark etmeyebilir.

Enkoprezis Nedeni Nedir?

Enkoprezis vakalarının çoğu kabızlıktan kaynaklanmaktadır. Bir kişi kabız olduğunda dışkı (kaka) sert, kuru ve zorludur. Pek çok çocuk tuvalete girerken hissedecekleri acıları önlemek için bağırsak hareketlerini tutmaya çalışır.

Kabızlık hakkında:

“Normal” bir kaka kavramının geniş bir yelpazesi vardır. Bir çocuk günde bir veya iki kaka yaparken, bir diğeri haftada sadece üç veya dört kez tuvalete gider.

Her 3 günde bir sorunsuz yumuşak, orta büyüklükte kaka yapan bir çocuk kabız değildir. Ancak her gün sert (küçük veya büyük) kaka yapan bir çocuk kabızdır. Yani her gün tuvalete giden, ancak sadece sert küçük  kaka yapan diğer çocuklar da var.

Sert kaka nedenleri arasında şunlar olabilir:

a. Diyet alışkanlığı b. Hastalık c. Yeterince sıvı içmemek d. Lazımlık eğitimi sırasında tuvalet korkusu

e. Tuvalete sınırlı erişim (okulda olduğu gibi)

Bazı çocuklar boşanma veya yakın akrabalarının ölümü gibi stresli yaşam olaylarından sonra kronik kabızlık geliştirebilir.

Rektal cerrahi veya Hirschsprung hastalığı ve spina bifida gibi doğum kusurları, kabızlığa neden olabilir, ancak bu nadir görülür.

Dışkı Kaçırma ile Ne Olur?

Bir çocuk kabız kaldığında, kaka rektumda birikmeye başlar ve kolonun içine geri dönebilir – sinir bozucu bir döngü başlar.

Kolonun işi, kuyudaki suyu çıkarmaktır. Kaka ne kadar uzun süre oraya sıkışırsa, o kadar fazla su çıkarılır – ve büyük, kuru kakayı dışarı itmek zorlaşır. Büyük kaka aynı zamanda kolonu uzatır, oradaki kasları zayıflatır ve tuvalete gitme zamanı geldiğini çocuğa söyleyen sinirleri etkiler.

O zaman, kolon sert kakayı kolayca dışarı çıkaramaz ve acı vericidir. Bu nedenle, çocuk sıklıkla dans ederek, bacaklarını geçerek ya da ayak uçlarında yürüyerek kaka yapmaktan kaçınmaya devam eder.

Zamanla, rektum ve kolonun alt kısmı o kadar dolu hale gelir ki sfinkterin (dışkıların anüs dışına geçişini kontrol eden kaslı kapakçık) kakayı tutması zorlaşır. Çocuk pantolonunu kirletebilir. Daha yumuşak bir kaka da büyük dışkı kütlesinin etrafından sızabilir ve sfinkter gevşetildiğinde çocuğun iç çamaşırını lekeleyebilir.

Çocuklar bu kirlenmeyi önleyemezler – ne olduğu hakkında hiçbir fikirleri yoktur – çünkü sinirler kakayı düzenleyen sinyalleri göndermiyordur.

Enkoprezis Nasıl Teşhis Edilir?

Çocuğunuzda bu belirtilerden herhangi biri varsa doktora başvurun:

a. Çocuğunuz hasta olmadan iç çamaşırında kaka veya sıvı olması b. Kaka yaparken, sert kaka veya ağrı c. Tuvalet tıkayan kaka d. Göbek ağrısı e. İştah kaybı

f. Klozette veya tuvalet kağıdı üzerinde kan

Kaka kaçırma ve kabızlık, çocukların pediatrik gastroenterologları (mide ve bağırsak hastalıklarını teşhis eden ve tedavi eden doktorlar) görmeye gitmelerinin ana nedenidir.

Enkoprezis Nasıl Tedavi Edilir?

Enkoprezis davranışsal bir mesele ya da basit bir öz kontrol eksikliği değildir. Sorunu yaşayan bir çocuğu cezalandırmak veya küçük düşürmek işleri daha da kötüleştirir.

Bunun yerine, bu zorlu fakat tedavi edilebilir sorunu çözmede yardım için doktorunuzla konuşun. Doktor ayrıca çocuğunuzun bir gastroenterolog görmesini önerebilir.

Dışkı kaçırma tedavisi üç aşamada gerçekleşir:

1. Rektum ve kolondan sert kakanın boşaltılması:

Çocuğun yaşına ve diğer şeylere bağlı olarak, doktor, dışkı yumuşatıcı, müshil ve / veya lavmanlar dahil ilaçlar önerebilir. Müshil ve lavmanları sadece doktor gözetiminde verin. Bu tedavileri asla doktorunuza danışmadan evde yapmayınız.

2. Çocuğunuzun düzenli kaka yapmaya başlamasına yardımcı olunması. Bu, dışkı yumuşatıcı ajanların yardımı ile yapılır. Bağırsakları normal boyutuna geri çekme şansı vermek için dışkı yumuşatıcılarını / müshillerini kullanmaya devam etmek önemlidir. Bağırsakların kasları gerilir, bu yüzden iyileşmeleri için zamana ihtiyaçları vardır.

Ebeveynlerden ayrıca yemeklerden sonra (bağırsaklar doğal olarak uyarıldığında) lazımlık zamanlamaları istenecektir. Çocuk tuvalete yaklaşık 5 ila 10 dakika oturacak. Bu, çocukların tuvalete gitme dürtüsüne dikkat etmeyi öğrenmelerine yardımcı olur.

3. Dışkı ilaçcı kullanımının azaltılması. Düzenli kaka yapma gerçekleştikçe, doktor çocuğun dışkı yumuşatıcı ve / veya müshil kullanmasını azaltacaktır.

Relapsların normal olduğunu, bu yüzden cesareti kırmaması gerektiğini unutmayın. Çocuğunuz tedavi sırasında, özellikle dışkı yumuşatıcılardan uzaklaştığı zaman tekrar kabız olabilir veya pantolonunu kirletebilir.

Çocuğunuzun ilerlemesini izlemenin iyi bir yolu, günlük bir kaka takvimi tutmaktır. Kaka yapmanın sıklığını, tutarlılığını (sert, yumuşak, kuru) ve boyutunu (büyük, küçük) not ettiğinizden emin olun.

Sabır tedavide anahtardır. Uzatılmış kolonun normal boyutuna dönmesi ve kolondaki sinirlerin tekrar etkili hale gelmesi birkaç ay sürebilir.

Diyet ve Egzersizin Önemi:

Dışkı ve tuvalet ihtiyacını düzenli tutmak için diyet ve egzersiz çok önemlidir. Çocuğunuzun bol miktarda lif bakımından zengin yiyecekler aldığından emin olun. Taze meyveler, kuru erik ve kuru üzüm gibi kuru meyveler, kuru baklagiller, sebzeler ve yüksek lifli ekmek ve mısır gevreği servis yapın.

Çocuğunuzun diyetine bu yaratıcı yolları eklemeyi deneyin:

a. Normal un yerine tam buğday unu kullanarak kurabiye veya kek pişirin. Karışıma kuru üzüm, doğranmış veya saf elma veya kuru erik ekleyin.

b. Kurabiye ve kek gibi unlu mamullere, köfte veya burgerlere kepek ekleyip, üzerine tahıl serpilir. (İşin püf noktası çok fazla kepek eklemek değildir, yiyecek talaş gibi tadacaktır.)

c. Fıstık ezmesi ile doldurulmuş elmaları servis edin.

d. Fıstık ezmesi ve kepekli krakerlerle lezzetler yaratın.

e. Dondurma, donmuş yoğurt veya bazı ek gevrekleri için yüksek lifli tahıl içeren normal yoğurt.

f. Meyveli kepekli waffle servis yapın.

g. Tam tahıllı gözleme karışımı ile krep yapın ve şeftali, kayısı veya üzümle süsleyin.

h. Meyveli yüksek lifli tahıl.

i. Tam buğday krep içine kuru üzüm veya saf kuru erik veya kabak gizle.

j. Spagetti sosu veya makarna ve peynir için rendelenmiş havuç veya kabak püresi ekleyin.

k. Çorbaya mercimek ekleyin.

l. Tam tahıllı yumuşak taco kabukları ile fasulye burritoları hazırlayın.

Çocuğunun her gün bol miktarda sıvı, özellikle de su içmesine yardımcı olun. Çocuğunuz yeterince su içmiyorsa, sulandırılmış % 100 meyve suyu (armut, şeftali veya kuru erik gibi) bir seçenektir. Ayrıca, çocuğunuzun günlük süt alımını sınırlamak (süt, peynir ve yoğurt dahil) yardımcı olabilir.

Kabızlık ve Kaka Kaçırma Önerileri:

Kaka kaçırmanın başarılı tedavisi, çocuğun aldığı desteğe bağlıdır. Bazı ebeveynler, pozitif takviyenin çocuğu tedavi boyunca teşvik etmeye yardımcı olduğunu fark eder. Örneğin, tuvalete oturtmak veya ilaç almak için bir takvim üzerine, kaka işareti veya denemek için bir yıldız veya etiket yapıştırın.

Suçlama ya da bağırma – bu sadece çocuğunuzun kendini kötü hissetmesini sağlar ve durumu kontrol etmenize yardımcı olmaz. Çocuğunuz bu sorunla dünyadaki tek kişi olmadığına dair sevgi, destek ve güvenceyle birlikte, çocuğunuz sorunun üstesinden gelebilir.

//www.aligurtuna.com/

Çocuk Cerrahı & Pediatric Surgeon
Sağlık haber ve bilgi sitesi aligurtuna.com ile çocuk hastalıkları, cerrahisi ve ruh sağlığı, sağlıklı yaşam ile ilgili sağlık bilgileri ve güncel sağlık haberlerini takip edin.

WhatsApp         Tumblr
LinkedIn   Flipboard   Pinterest   Reddit   

Источник: //www.aligurtuna.com/diski-kacirma-cocuklarda-enkoprezis/

Dışkı Kaçırma sebepleri nelerdir?

Enkoprezis Nedir? Çocuklarda Dışkı Kaçırma Nedenleri ve Tedavisi Nasıldır?

Dışkı kaçırma veya tıp dilinde “Fekal inkontinans” olarak bilinen hastalık istem dışı ve zamansız dışkılama anlamına gelir.

Bu rahatsızlık toplumda yaygın olduğu gibi çok farklı seviyelerde kendini gösterebilir. Yelpaze arada sırada çok kısa süreli istemsiz gaz çıkarma ile hemen hemen her gün hatta birden fazla istemsiz ve beklenmedik dışkı kaçırma arasında açılır.

Sebebi ne olursa olsun dışkı kaçırma durumu bazen ciddi bir şekilde utanç verici ve rahatsız edici olabilir.

Sakın bu durum sizi muayene olmaktan alıkoymasın çünkü dışkı kaçırmanın çok çeşitli tedavi yöntemleri vardır ve bu yöntemler sayesinde daha kaliteli bir yaşam sürdürmeniz mümkündür.

Bu hastalığın verdiği rahatsızlık toplumsal gelenek ve görenek standartlarına göre değişse de ileri evrelerdeki hastaları ciddi bir şekilde mustarip etmekte olup asosyal eğilimlere dahi yol açabilir.

Halk arasında hastalığı tarif eden çeşitli tabirler kullanılır dışkı tutamama, istemsiz dışkılama, büyük tuvalet kaçırma, abdest tutamama, büyük abdest bozma..,vb.

Dışkı Kaçırmanın Nedenleri

 • İshal (diyare). Yumuşak ve sulu dışkının makat bölgesinden çıkışı sert ve katı dışkıya göre daha kolaydır.
 • Kabızlık (konstipasyon). Uzun zaman devam eden kabızlık durumlarında makat bölgesinde (anorektal) sert ve katı dışkı kitlesi oluşur ve zamanla makat kaslarını aşırı bir şekilde gerdirerek bu kasların zayıflamasına ve güçsüzleşmesine neden olur. Böylelikle kalın barsağı daha üst kısımlarından gelen nisbeten sulu dışkı sert dışkı kitlesinin etrafından kayarak istemsiz bir şeklide dışarı çıkar. Ayrı kronik kabızlık bölgedeki sinir dokusuna hasar vererek de dışkı kaçırma olayına neden olabilir.
 • Kas ve Sinir Hasarı. Özellikle doğum esnasında ve epizyotomi sırasında oluşan kas ve sinir hasarından kaynaklanabilir. Şeker hastalığı (diyabet DM) ve multiple sekleroz MS hastalığı da sinir dokusuna zarar vererek fekal inkontinansa neden olabilir. Ayrıca omuriliği yaralanmaları ve anorektal bölgede yapılan cerrahi işlemler (örneğin hemoroid ameliyatı, anal fissür ve fistül ameliyatları, perianal abse ameliyatı) esnasında iyatrojenik anal halka kası (internal sfinkter) ve sinir yaralanmasına da neden olabilir.
 • Yaşlanma. Yaşın ilerlemesi ile birlikte makat bölgesindeki kasların atrofiye uğraması, şeker hastalığı, hareketsizlik ve barsak tembelliğine bağlı kabızlık durumları dışkı kaçırma olayına neden olabilir.
 • Depolama kapasitesinin azalması. Makat bölgesindeki kaslar gerilerek dışkı depolama durumuna olanak sağlar. Bu mekanizma anal sfinkter aktivitesi ile koordineli bir şekilde çalışır. Bazı durumlardı bu gerilme kapasitesi kaybolabilir örneğin kronik inflamatuar barsak hastalıkları (İBS), ışın tedavisine bağlı barsak iltihabı (radyasyonel kolit), anorektal kanser..vb.
 • Diğer. Rektumun dışarı doğru çıkması (rektal prolapsus) veya vajinaya doğru fıtıklaşması (rectosel)

Dışkı Kaçırmanın Belirtileri

Birçok yetişkin kişide özellikle ishal durumlarında ara ara geçici ve rahatsızlığa neden olmayan dışkı veya gaz kaçırma olabilir. Ancak bazı insanlarda tekrarlayan dışkı kaçırma durumu olur ve bu durumlarda:

 • barsak hareketlerini kontrol edemeyerek makattan istemsiz gaz veya dışkı çıkışları olur
 • zamanında tuvalete yetişmek mümkün olmayabilir

Bazı insanlarda, özellikle bebekler ve çocuklarda, bu durum rahatsızlık vermeyebilir ve zaman zaman bezin veya iç çamaşırların kirlenmesine neden olur ancak maalesef bazı yetişkinlerde tamamen hayal kırıcı bir duruma yol açabilir.

Dışkı kaçırma durumu diğer barsak sorunlarına eşlik edebilir örneğin ishal, kabızlık ve gaz ve şişkinlik.

Doktora Ne Zaman gitmeliyim?

siz veya çocuğunuzda tekrarlayan dışkı kaçırma olayı oluyorsa sizi daha fazla rahatsız etmeden doktora muayene olmanızda yarar vardır. Dışkı kaçırmanın tedavi şansı erken tanı ile orantılıdır. Erken teşhis ve erken tedavi ile daha başarılı ve tatmin edici sonuçları elde etmeniz mümkündür.

Dışkı Kaçırmanın Etkileri

 • insanların dışkılama kontrolünün olmayışı hayal kırıklığı, öfke ve depresyona yol açabilir. Bu duruma engel olmak için hastalar asosyal bir yaşam tarzı benimser.
 • Deri Tahrişi. Makat bölgesindeki deri çok hassastır ve sürekli dışkı ile temas ettiğinde bölgede tahrişe bağlı çeşitli ülserler ve abseler oluşabilir.

Tanı ve Tedavi

Dışkı kaçırma için en önemli tanı ilk aracı klinikte yapılan fiziki dijital makat muayenesidir. Hastalığın şiddetini belirlemek ve altta yatan patolojiyi belirlemek amacıyla birçok test mevcuttur örneğin MR, kolonoskopi, rektosigmoidoskopi, anasokopi, anal manometri, anal ultrason (3D Endoanal Ultrason), proktografi, Defekografi ve anal elektromiyografi.

Anal Manometri

Tanı sürecinde doktorunuz size bazı önemli sorular sorabilir o yüzden önceden hazırlıklı olmalısınız:

 • Belirtiler ne zaman başladı?
 • Belirtiler sürekli mi yoksa zaman zaman mı oluyor?
 • Belirtiler ne kadar ciddi?
 • Belirtileri önlemek için ne gibi bir faaliyette bulunuyorsunuz?
 • Belirtileri azaltmak veya önlemek için hangi yola başvuruyorsunuz?
 • Belirtiler hangi durumlarda artış gösteriyor?
 • diyabet, multipl skleroz veya kronik kabızlık gibi bir hastalığınız var mı?
 • İshal var mı?
 • Ülseratif kolit ya da Crohn hastalığı (İBS) teşhisi kondu?
 • Pelvik bölgeye hiç radyoterapi oldu mu?
 • Forseps kullanıldı veya doğum sırasında epizyotomi yapıldı mı?
 • Ayrıca üriner inkontinansınız var mı?

Dışkı kaçırma hastalığı nedenine göre tedavi edilir. Tedavi seçeneği Medikal ve Cerrahi olarak iki bölümden oluşur.

Medikal ve Palyatif Tedavisi

 • İlaçlar: Anti-diyare ilaçları, Laksatifler ve barsakların spontan hareketini azaltan ve düzenleyen bir takım ilaçlar.
 • Diyet: ishal ve kabızlık durumuna göre gıdalardaki sıvı ve lif oranına göre çeşitli diyetler düzenlenebilir. Örneğin kabızlık durumlarında bol sıvı içmek ve lif bakımından zengin gıdalar tüketmek tavsiye edilebilir.
 • Egzersiz ve diğer yöntemler: bu yöntemler deneyimli fizyoterapistler tarafından uygulanabilir.  yöntemlerin amacı anal kasların güçlendirilmesi ve dürtü bilincinin arttırılmasıdır. Örneğin biofeedback, Kegel egzersizleri, barsak eğitimi ve sakral sinir stimülasyonu.

Cerrahi Seçenek

Hastalığa neden olan kas veya sinir hasarını düzeltmek için cerrahi girişim gerekebilir.

 • Sfinkteroplasti: bu yöntemde makatın hasar gören halka kası (sfinkter) çevre dokulardan serbestleştirilir ve cerrahi süturlarla üst üste dikilir. Doku kaybının olduğu durumlarda kasların arasına yapay sentetik yama (mesh) yerleştirilebilir.
 • Rektal prolapsus, rektosel veya hemoroid hastalığın tedavisi.
 • Sfinkter onarım: uyluktan alınan bir kasla anal sfinkter tonusunun geri alınması.
 • Sfinkter değiştirme: makat bölgesinde manüel kontrol edilebilen yapay anal sfinkter yerleştirilir. Dışarıya yerleştirilen bir pompa aracılığı ile makat bölgesindeki sfinkter şişirilir ve dışkılama kontrolü yapılır.
 • Kolostomi: bu yöntem ileri durumlarda uygulanır. Kalın barsak kesilerek karnın ön duvarına ağızlaştırılı ve dikilir. Bölgeye yapışkan ve değiştirilebilir kolostomi torbaları yerleştirilir. Makat bölgesi tamamen dikilerek iptal edilir.

Dışkı Kaçırma Önlenebilir mi?

Nedenine bağlı olarak, dışkı kaçırma durumunu önlemek mümkündür. Bu eylemler size yardımcı olabilir:

 • Kabızlık durumunu kontrol edin. Egzersiz yapın. Kronik Kabızlığı azaltmak için daha yüksek lifli gıdalar tüketin ve bol sıvı için.
 • İshal durumunu kontrol edin.
 • Ikınmayın. Barsak hareketleri sırasında zorlanma anal sfinkter kaslarını zayıflatabilir ya da sinirleri hasarına yol açabilir.

Источник: //www.ertanbeyatli.com/diski-kacirma/

Enkoprezis Nedir? » Bilgiustam

Enkoprezis Nedir? Çocuklarda Dışkı Kaçırma Nedenleri ve Tedavisi Nasıldır?

Enkoprezis dışkı kaçırma olarak bilinen bir durumdur. Genellikle 4 yaşın üzerinde ki çocuklarda bağırsak hareketi esnasında dışkı kaçırma gerçekleştiğinde oluşur.

Bu sorun en sık kabızlıkla ilişkilidir ve kabızlık dışkı bağırsaklarda yedeklendiğinde oluşur.

Kabızlığı tedavi etmek genellikle zaman alabilir, ancak kabızlığın önlenmesi ile dışkı kaçırma durumu kısa zamanda ortadan kalkar.

Belirtileri

Enkoprezis en yaygın belirtisi dışkıdan dolayı iç çamaşır kirlenmesidir ve kabızlık bu rahatsızlıktan önce olur, ancak tanımlanmayabilir. Çocuk üç gün içinde bağırsak hareketi yapmamışsa veya sert, ağrılı dışkılama varsa kabız olabilir. Diğer semptomlar şunları içerebilir:• İştahsızlık• Karın ağrısı• İdrar yolu enfeksiyonları

Çocuk ayrıca dışkı kaçırma nedeniyle utanç ve suçluluk yaşayabilir. Sınıf arkadaşları bu problemi öğrenirse, okulda alay konusu bile olabilir. Sonuç olarak, bazı çocuklar konuyla ilgili gizli davranış belirtileri gösterebilir. Örneğin, kirli çamaşırlarını gizleyebilirler.

Çocuğun Enkoprezis Yaşamasının Nedenleri

Çocuk yeterli miktarda lif, su almazsa veya egzersiz yapmazsa, bağırsak hareketleri oluşmaz ve dışkı maddesinin geçmesi zor ve acı verici olabilir. Bu, bağırsak hareketlerinin ağrılı olmasına neden olabilir.

Sıvı fekal madde veya yumuşak bağırsak hareketi rektumdaki sert dışkı etrafından ve çocuğun külotuna sızabilir. Çocuk bilinçli olarak bu kirlenmeyi kontrol edemez. Bazı durumlarda, bağırsaklar dışkı tıkanmasından öylesine genişleyebilir ki, çocuk kaka yapma ihtiyacı hissini kaybeder.

Enkoprezise yol açan yaygın kabızlık nedenleri arasında şunlar vardır:• En az her üç günde bir bağırsak hareketi olmaması• Düşük lifli diyet• Çok az egzersiz yapması• Su eksikliği• Tuvalet eğitiminin çok erken verilmesiDaha az yaygın psikolojik nedenler şunları içerebilir:• Davranış bozukluğu gibi davranışsal sorunlar• Aile, okul ve diğer stres kaynakları etkisi• Tuvalete karşı kaygı, korku besleme

Enkoprezisin psikolojik sebeplerle ilişkili olması, belirtilerin çocuğun kontrolünde olduğu anlamına gelmez ve muhtemelen kendileri bilerek kirletmezler. Sorun, umumi tuvalet kullanma korkusu veya tuvalet eğitimi almak istememesi gibi kontrol edilebilir durumlar nedeniyle başlayabilir, ancak zamanla istemsiz hale gelebilmektedir.

Çocuğun Enkoprezis Riskini Artıran Faktörler

Bazı yaygın risk faktörleri çocuğun enkoprezis geliştirme olasılığını artırır.

Bunlar riskler şu şekildedir:• Kabızlık tekrarları• Çocuğun tuvalet rutinini değiştirmek• Kötü tuvalet eğitimiStanford Çocuk Sağlığına göre, erkeklerin kızlardan daha fazla dışkı kaçırma geliştirmeleri altı kat daha fazladır. Bu farkın nedeni bilinmemektedir.

Bu rahatsızlık için diğer daha az yaygın risk faktörleri şunlardır:• Diyabet veya hipotiroidizm gibi kabızlığa neden olan sağlık koşulları• Cinsel istismar• Duygusal ve davranışsal bozukluklar

• Genellikle kronik kabızlığın bir sonucu olan rektumda bir doku yırtığı

Enkoprezis Nasıl Teşhis Edilir?

Enkoprezis için tipik olarak rapor edilen semptomlar, tıbbi geçmiş ve fizik muayeneye dayanarak teşhis edilir. Fiziksel muayene makattan yapılan bir inceleme gerektirebilir. Çocuğun doktoru kurumuş ve sert dışkı maddesi miktarı taraması yapacaktır.

Bir karın grafisi bazen dışkı birikmesi miktarını belirlemeye yardımcı olmak için kullanılır, ancak genellikle gerekli değildir veya tavsiye edilmez. Psikolojik değerlendirme, bu problemin altında yatan duygusal bir nedeni bulmak için kullanılabilir.

Enkoprezis Nasıl Tedavi Edilir?

Tıkanıklığı gidermek: Çocuğun doktoru tıkanıklığı gidermek ve kabızlığı önlemek için bir ürün önerebilir. Bu tür ürünlerden bazıları aşağıdaki gibidir:• Mineral yağ• Lavman• Kaksatifler

Yaşam tarzı değişiklikleri: Çocuğun enkoprezisinin giderilmesine yardımcı olabilecek birkaç yaşam tarzı değişikliği vardır.

Beslenme tarzı: Lifli bir diyetin benimsenmesi bağırsak hareketlerinin akışını teşvik etmektedir. Yüksek lifli yiyeceklere örnekler:• Çilekler• Kepek gevreği• Fasulyeler• Üzüm• Brokoli4-8 yaş arası çocuklar için, günde beş bardak su içmek, dışkıların kolay geçişi için yumuşak kalmasına yardımcı olabilir. Kafein tüketimini kısıtlamak, dehidrasyonun önlenmesine de yardımcı olabilir. Günlük egzersiz, materyallerin bağırsaklardan geçmesine yardımcı olur ve bu yüzden düzenli olarak egzersiz yapmaya teşvik edilmelidir. Medya süresini sınırlandırmak, çocuğun aktivite seviyesini artırabilir.

Davranış değişikliği: Çocuğu tuvalette oturtmak, yüksek lifli yiyecekler yemek ve önerilen tedavilerle işbirliği yapmak için ödüllendirmek gibi davranışsal teknikler kullanılmalıdır.

Ödüller, tutarlı olduğu sürece, olumlu övgüden somut nesnelere kadar değişebilir. Çocuğu iç çamaşırını kirlettiği için azarlamaktan kaçınılmalıdır. Bu, tuvalete gitme konusunda ki endişelerini artırabilir.

Bunun yerine, altını kirlettikten sonra nötr kalmaya çalışılmalıdır.

Psikolojik Danışmanlık

Duygusal sıkıntı veya altta yatan bir davranış sorunu varsa, çocuğun psikolojik danışmanlığa ihtiyacı olabilir. Bir danışman ilgili konuların ele alınmasına yardımcı olabilir. Çocukların sorunlarla baş etme becerilerini geliştirmelerine ve özgüvenlerini geliştirmelerine yardımcı olabilirler. Ayrıca ebeveynlere etkili davranış değiştirme tekniklerini öğretebilirler.

Çocuğun Enkoprezisten Korunmasına Nasıl Yardımcı Olunur?

Çocuğun tuvalet eğitiminde sağlıklı bir yaklaşım benimsenmelidir ve hazır olana kadar tuvalet eğitimine başlanmamalıdır. Tipik olarak, çocuklar 2 yaşına gelinceye kadar antrenmana hazır değillerdir.

Sert veya ağrılı dışkılama, dışkılamayı durdurmaya çalışma veya tuvaleti kullanmaktan korktukları belirtileri yakından izlenmelidir. Bu durumda, tuvalet eğitimine geri dönülmelidir ve dışkılarını nasıl yumuşak tutabilecekleri, devam ettirecekleri konusunda doktorundan yardım alınmalıdır.

Enkoprezisi önlemenin diğer yolları şunlardır:• Çocuğun yüksek lifli yiyecekleri yediğinden emin olunmalıdır• Çocuk bol su içmeye teşvik edilmelidir

• Çocukla beraber düzenli olarak egzersiz yapılmalıdır.

Kaynakça:stanfordchildrens.orgkidshealth.orgmayoclinic.org

eatright.org

Yazar: Özlem Güvenç Ağaoğlu

Источник: //www.bilgiustam.com/enkoprezis-nedir/

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Zona hastalığı nedir? Zona Hastalığı Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?
Zona hastalığı nedir? Zona Hastalığı Neden Olur, Belirtileri Nelerdir?
Zehirlenme Nedir? Zehirlenme Belirtileri Nelerdir? Nedenleri ve Tedavisi
Zehirlenme Nedir? Zehirlenme Belirtileri Nelerdir? Nedenleri ve Tedavisi