Ensefalit (Beyin İltihabı) Nedir?

Ensefalit (Beyin İltihabı) Nedir?

Ensefalit (Beyin İltihabı) Nedir?

Virüsler adı verilen mikroplar sayesinde gelişen ve diğer bir adı beyin iltihabı olan ensefalit her yaşta görülebilen bir hastalık olarak bilinmektedir. Birçok farklı belirti gösteren bu rahatsızlık, nörolojik bulgular ve nöbetler gibi sorunlar da oluşturabilir.

Erken tanı ve tedavi yöntemlerinin çok büyük önem taşıdığı bu hastalıkta, her kişiye göre farklı belirtiler görülebilir. Özellikle bebekler, kanser hastaları, yaşlılar, AIDS hastaları gibi kişilerde bağışıklık sistemi düşük olduğunda, hastalık daha kolay bir şekilde ortaya çıkabilir.

Sivrisinek ve kene popülasyonunun çoğaldığı bazı coğrafi bölgelerde yaz veya ilkbahar mevsiminde daha sık görülebilir.

Ensefalit neden olur?

Ensefalitlerin en yaygın nedeni viral enfeksiyonlardır. Akut ensefalit birkaç gün içerisinde ortaya çıkarken, kronik en­sefalit haftalar veya aylarca sürebilir.

En çok herpes simpleks virüsü (HSV), enterovirüsler, suçiçeği virüsü olan varisella zoster (VZV), kabakulak virüsü, arbovirüsler, Epstein Barr virüsü (EBV), HIV, kuduz virüsü, kızamık virüsü, kı­zamıkçık virüsü, influenza virüsü, adenovirüs ve sitomegalovirüs (CMV), ense­falite neden olan virüslerin başında gelir.

Ensefalit belirtileri

Grip benzeri ensefalit belirtileri, yüksek ateş ve şiddetli baş ağrısının yanı sıra zihinsel karışıklık, nöbet geçirme ve duyusal sorunlara neden olabilir.

Ateş, baş ağrısı, bulantı, kusma, bilinç değişikliği, ışığa hassasiyet, nadiren ense sert­liği, boyun ağrısı, hareket bozukluk­ları, yürüme zorluğu, huzursuzluk veya vücut sıcaklığı kontrolünde bozulma, kas zayıflığı veya felci, sinir felçleri, konuşamama, işitme ve­ya görme problemleri, duyu kaybı, havale geçirme, ani hafıza kaybı, halüsinasyonlar, karar vermede bozulma gibi diğer belirtilerle karakterizedir.  

TEŞHİS VE TEDAVİ:

Teşhiste nörolojik muayene ve hastanın öyküsü önemlidir. Bunun yanı sıra psikiyatrik değerlendirme de gerekebilir. Hastanın muayenesi ve öyküsü alındıktan sonra bazı kan testleri ve görüntüleme yöntemleri gibi tetkiklerle teşhis kesinleştirilir.

Ensefalit tedavisi

Akut ensefalit tedavisi aciliyet ge­rektirir.

Tedavileri farklı olduğundan ensefalitler benzer bulgulara yol açan bakteriler ve diğer mikroplarla gelişen menenjitler, beyin apsesi, hipoglisemi, kanda sodyum düzeyinde düşüklük, kanda kalsiyum düzeyinin düşme­sine neden olabilen bazı hastalıklardan, zehirlen­melerden, epilepsiden, Beh­çet Hastalığı gibi inflamatuvar hastalıklar­dan, kanserlerden ve enfeksiyon sonrası en­sefalitten ayırt edilmelidir. Ensefalit tedavisinde nedene yönelik antibiyotik veya antiviral ajanlar, bazen antiepileptik ilaçlar veya kortikosteroidler kullanılır. Ani gelişen ensefalitte hastaneye yatış şarttır. Bazı hastalarda fizik tedavi gibi ek tedaviler gerekli olabilir.

Ensefalit İlaçları

Hastalığın tedavisinde ilaç kullanılmasının amacı komplikasyonları en alt düzeye indirmektir. İstirahat ile birlikte kullanılan bu ilaçlar özellikle vücut ağrıları için ağrı kesici ve iltihapları gidermek için antibiyotikler şeklinde tercih edilir.

Yaşanan kasılma nöbetlerini engellemek için kullanılan ilaçlar, sakinleştiriciler ve beyin dokusunda şişme gibi bazı olgulara karşı kortikosteroidler kullanılır. Mantar enfeksiyonları durumunda ise damar yoluyla verilen mantar ilaçları tercih edilebilir.

Beyin İltihabı Ne Kadar Sürer?

Beyin iltihabı rahatsızlığı için doktorlar tarafından başlanan ilaç tedavisi ve diğer tedavi yöntemler ile birlikte iyileşme süreci değişim gösterebilir.

Özellikle hastalığın hangi virüsten kaynaklandığına bağlı olarak iyileşme süreci değişebilir. İlaç tedavisi uygulanması ile birlikte hastalığın tedavi süresi 3 haftaya kadar ulaşabilir.

Hastalık sonrası tedavi işlemleri ise kullanılacak ilacın türüne ve sendromların tedavi edilmesine bağlı şekilde değişir.

Ensefalit Sonrası Sendromu

Beyin iltihabı rahatsızlığı, hafif seyirli rahatsızlıklarda kısa sürede iyileşebilmektedir. Ancak ağır süreli vakalarda ölüm bile söz konusu olabilir. Bazı hastalar tamamen iyileşseler dahi kalıcı hasarlar ve ensefalit sonrası sendromu görülebilir.

Bu hasarlar arasında öğrenme güçlüğü, kas felçleri, konuşma bozukluğu, körlük ve duyu bozuklukları görülebilir. Özellikle hastalığın Herpes simpleks virüsü nedeniyle ortaya çıkması sonrasında hastalarda ölüm oranı yüksek olurken, iyileşme sonrasında Klüver-Bucy sendromu gelişebilir.

Birçok farklı ölçütün bir arada bulunduğu bu sendromda epileptik nöbetler gibi rahatsızlıklar ortaya çıkabilir.

Önerilen Branşlar: Aile Hekimliği, Acil Tıp, Nöroloji, Çocuk Nöroloji, Çocuk Hastalıkları ve Sağlığı,Nöroşirurji, Pediatrik Nöroşirurji, Enfeksiyon Hastalıkları

Источник: https://www.saglikk.com/ensefalit-beyin-iltihabi-nedir-ensefalit-sonrasi-sendromu/

Ensefalit (Beyin İltihabı) Nedir ve Belirtileri Nelerdir?

Ensefalit (Beyin İltihabı) Nedir?

Haber güncelleme tarihi 28.12.2018 12:59

Ensefalit (Beyin İltihabı) Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Beyin iltihabı olan ensefalit, virüs adı verilen mikroplar sonucunda gelişir. Ensefalit olarak adlandırılan beyin iltihabı ateş, baş ağrısı, ense sertliği ve davranış bozukluğu gibi belirtilerle kendini gösterir.

Aynı zamanda tüm bu belirtilere nörolojik bulgular ve nöbetlerde eşlik edebilir. Beyin iltihabına genellikle herpes simplex, enfluenza, enfeksiyoz hepatit ve enfeksiyoz mononükleoz gibi virüsler neden olurlar.

Ancak kuduz virüsünün neden olduğu ensefalit vakaları ölümcül nitelikte olabilirler.

Her hastalıkta olduğu gibi ensefalitte de erken tanı ve tedavi hayati önem taşımaktadır. Hastalığın belirtileri herkeste aynı ölçü ve değerde olmadığından çoğunlukla tanıda geç kalınmaktadır.

Bazı hastalarda oldukça hafif belirtiler gözlemlenirken bazılarında ise hayatı tehdit edebilecek kadar şiddetli olabilir. Bu nedenle tanı ve tedavinin zamanında yapılması oldukça önemlidir. Ensefalit, hemen hemen her yaşta görülebilen bir hastalık olmakla birlikte çok sık rastlanılmaz.

Ancak bebeklerde, çocuklarda, kanser hastalarında, yaşlılarda, AIDS ve HIV virüsü taşıyan kişiler gibi bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde daha sık görülmektedir.

Ancak bazı coğrafi bölgelerde sivrisinek ve kenelerin çoğaldığı yaz veya ilkbahar mevsimlerinde akut ensefalit salgınları söz konusu olabilir. Ensefalitin seyri hastalığın etkenine göre değişkenlik gösterebilir.

Hafif, kısa seyirli ve nispeten iyi seyirli vakalarda birkaç hafta içinde veya birkaç ay içinde iyileşme görülebilir. Ancak ağır vakalarda hastalığın ölümle sonuçlanması söz konusu olabilir. Hastalık tamamen iyileşebileceği gibi hastada ciddi ve kalıcı hasarlar bırakabilir.

Bu hasarlar; öğrenme güçlüğü, mental-motor gerilik, kas zayıflığı, kas felci, konuşma bozuklukları, görme bozuklukları, körlük, işitme kaybı veya duyu bozuklukları olarak sıralanabilir.

Ensefalit (Beyin İltihabı) Neden Olur?

Beyin iltihabı pek çok nedene bağlı olarak gelişebilir. Ancak ensefalit olarak tanımlanan beyin iltihabının temel nedeni virüslerdir.

Ensefalitin bilinen en yaygın nedenleri arasında virüsler, parazitler, mantarlar ve bakteriler sıralanmaktadır.

 Herpes simleks virüsü (HSV), enterovirüsler, varisella zoster virüsü (su çiçeği virüsü), kabakulak virüsü, arbovirüsler, Epstein Barr (EBV), human immunodeficiency virüsü (HIV), kuduz virüsü, kızamık virüsü, kızamıkçık virüsü, influenza virüsü, parvovirüs B19 ve sitomegalovirüs (CMV) gibi virüsler ensefalit oluşumunda etkili rol oynayan virüslerdir.

Ensefalit (Beyin İltihabı) Belirtileri Nelerdir?

 • Baş ağrısı
 • Yüksek ateş
 • Yorgunluk hissi
 • Güçsüzlük
 • Kas ve eklem ağrıları

Bebek ve Çocuklarda Görülen Belirtiler

 • Vücutta sertlik
 • Bulantı ve kusma
 • Bebek kafatasının yumuşak bölgelerinde şişkinlik
 • Sürekli ağlama
 • İştahsızlık
 • Çocuğu kucağa aldığında daha çok ağlama

Acil Müdahale Gerektiren Belirtiler

 • Şiddetli baş ağrısı
 • Çift görme
 • Nöbet geçirme
 • Kişilik değişikliği
 • Bilinç kaybı
 • Yüksek ateş
 • Kötü koku algısı
 • Konuşma ve duyma ile ilgili sorunlar
 • Kas zayıflığı
 • Vücudun belirli bölgelerinde his kaybı

Ensefalit (Beyin İltihabı) Tanısı ve Teşhisi

Başlangıç laboratuvar tetkikleri (tam kan sayımı, serum elektrolitleri, glukoz, üre, kreatinin, karaciğer enzimleri ve koagulasyon paneli) sonrasında kesin tanı için lumbal ponksiyon yapılmalıdır.

Çoğu kez berrak olan beyin omurilik sıvısı analizinde hafif düzeyde pleositoz, normal veya orta derecede artmış protein düzeyi ve genellikle normal glukoz tespit edilir.

Beyin omurilik sıvısında sebep olan viral etken moleküler yöntem (polimeraz zincir reaksiyonu) veya seroloji ile gösterilebilir.

Hemen lumbal ponksiyon yapılmasında klinik kontrendikasyon varsa acil kranial bilgisaraylı tomografi veya manyetik rezonans görüntüleme (MRG) yapılmalıdır. MRG en duyarlı ve tercih edilen beyin görüntüleme yöntemidir.

Beynin tutulan bölümlerinin saptanması sebep olan etken hakkında da bilgi verebilir. Örneğin herpessimpleks virüs ensefalitinde beyin tutulumu genellikle fokaldir. Hemen hemen her zaman temporal lob etkilenir. Elektro ensefalografide anormal değişiklikler saptanabilir ancak bulgular özgün değildir.

Ensefalit (Beyin İltihabı) Tedavisi

Ensefalit tedavisi hastalığın etkenine göre değişkenlik gösterir. Öncelikle hastalığa neden olan faktör belirlenmeli ve buna uygun olarak bir tedavi yöntemi uygulanmalıdır. Ensefalitin en yaygın nedeni herpes simleks virüsüdür.

Bunun için öncelikle antiviral tedaviler uygulanır. Aynı zamanda hastalığa neden olan virüsten korunmak bir diğer önemli noktadır.

Ensefalitten korunma adına kızamıkçık, kızamık, su çiçeği ve kabakulak gibi hastalıkların aşılarının tam yapılması önerilmektedir.

Ani gelişen ensefalit vakalarında hastanın hastaneye yatırılması oldukça önemlidir.

Hastanın sıvı – elektrolit ihtiyacının karşılanması ve bilinç durumuna göre bir beslenme düzeni sağlanması da dikkat edilmesi gereken unsurlardan bir diğeridir.

Ancak hastanın solunumu yetersiz ise solunum cihazına bağlanması gerekebilir. Ensefalit tedavisinde antibiyotikler yararlanılmamasının nedeni antibiyotiklerin virüsler üzerinde herhangi bir etkiye sahip olmamasıdır.

Günümüzde HSV ve bazı virüsler nedeniyle gerçekleşen ensefalit vakalarında antiviral tedavi uygulanmaktadır. Beyin ödemi olan vakalarda kortikosteroidler kullanılırken mikrop ve bakteri kaynaklı oluşan ensefalitlerde antibiyotiklerden yararlanılabilir. 

Önerilen İçerik;

► Beyin Hakkında Bilinmesi Gerekenler

UYARI !

İçeriğimizde yer alan yazılı ve görsel içerikler farklı kaynaklardan derlenerek oluşturulmuş, öneri ve bilgilendirme yazısıdır. Kesin teşhis ve tedavi niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu karşısında mutlaka doktorunuza başvurunuz.

 Unutmayın sağlık sorunlarında uygulanan tedavi yöntemleri bireylerin biyolojisi, kalıtsal özellikleri, yaş, boy, kilo farklılıkları, alerjik yönleri ve bunlar gibi onlarca farklı duruma göre değişiklik gösterebilir.

Sağlık sorunlarınızın tedavisinde size ancak ve ancak doktorunuz yardımcı olabilir.

NeOldu.com

Источник: https://www.neoldu.com/ensefalit-beyin-iltihabi-nedir-ve-belirtileri-nelerdir-14194h.htm

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.