Epilepsi  Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Epilepsi – Sara Hastalığı Nedir?

Epilepsi  Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Git Kapat Üst

Halk arasında “sara hastalığı” olarak da bilinen epilepsi, beyin fonksiyonlarındaki kısa süreli bozukluk olarak tanımlanır ve beyin hücrelerinde geçici anormal elektrik yayılması sonucu ortaya çıkar. Epilepsi, dünya nüfusunun yaklaşık %1'ini etkileyen bir hastalıktır. Hastalık, erkek ve kadınlarda ırk ayrımı olmaksızın eşit olarak görülmektedir.

Hemen her yaşta görülebilen epilepsi, uzun süreli tedavi ve izlem gerektiren bir hastalık olup daha sıklıkla gençleri ve yaşlıları etkiler. Epilepsi hastaları, beyindeki anormal elektriksel aktivite sonucu epileptik nöbet geçirmeye daha yatkındırlar.

Farklı nöbet tipleriyle değişmekle berabekr bazı epilepsi nöbet tipleri belli bir süre devam ederek tamamen kaybolurken, bazıları ise hayat boyu devam etmektedir.

Epilepsi Hastalığının Nedenleri?

Beyin, elektriksel aktivitesiyle vücuda mesaj gönderen bir organdır. Beyinde elektriksel aktivite her daim devam etmektedir. Bu aktivitedeki bozukluğa;

 • inme,
 • beyinde enfeksiyon (menenjit vb.),
 • ciddi kafa yaralanmaları
 • ve doğum esnasında bebeğin havasız kalması gibi sebepler sonucunda epilepsi ortaya çıkabilmektedir; fakat çoğu vakada epilepsinin altta yatan sebebi kesin olarak ortaya konulamamaktadır. Diğer yandan bazı epilepsi hastalarının ailesinde de bu hastalığın bulunması epilepsinin kalıtsal olduğu ihtimalini ortaya koymaktadır.

Epilepsi Nöbeti – Sara Krizi Nedir?

Epilepsi nöbetleri, beyin aktivitesinin geçici bozuk olduğu epilepside güçlü, ani ve patlayıcı anormal bir elektrik aktivitesinin oluşması sonucu oluşur. Bunun sonrasında beynin normal fonksiyonlarında geçici bir bozulma ortaya çıkar ve bu epileptik nöbet olarak tanımlanır.

Epilepsi nöbetlerinin çokdeğişik çeşitleri mevcuttur. Beynin etkilenen bölgesine bağlı olarak, bazı nöbet tiplerinde kişi bilinci yerinde ve nöbeti hatırlayabilirken, bazılarında tamamen bilincini kaybetmektedir. Kırkın üzerinde nöbet tipi tanımlanmıştır.

Herkes tarafından epilepsi veya sara denildiği zaman anlaşılan ve iyi bilinen tonik-klonik nöbetin yanısıra başkalarının hiç farkedemeyeceği kadar hafif nöbet çeşitleri de vardır. Tanımlanmış bu mevcut nöbet tiplerine rağmen hastadan hastaya nöbet kendine özgü farklılıklar gösterebilir.

Bazı hastalarda sadece bir nöbet tipi görülürken, bazılarında birden fazla nöbet tipi görülebilmektedir. Temel olarak nöbetler ;

-Beynin hangi bölgesinde başladığına -Nöbet esnasındaki bilinç durumuna

-Nöbet süresince kişide istemsiz hareketler olup olmamasına göre sınıflandırılmaktadır.

Jeneralize (yaygın), beynin her iki tarafını etkileyen; fokal (odaksal) ise beynin bir tarafını etkileyen veya bir grup hücresini etkileyen nöbet tipidir. İstemsiz kas hareketlerinin görüldüğü nöbetlere klonik nöbet, kasların zayıfladığı atonik nöbet, kasların gergin ve katı olduğu tonik nöbet; kas hareketlerinineşlik etmediği nöbetlere ise absans örnek olarak verilebilir.

Epilepsi Tanısı Nasıl Konulur?

Epilepsi tanısı, hastanın şikayetleri ve nöbetinin nasıl gerçekleştiğine dair ilgili hikayesiyle beraber;

 • Kan analizi,
 • EEG (Elektroensefalografi),
 • Beyin görüntülemeleriyle konulmaktadır.

Epilepsi Nasıl Tedavi Edilir?

Epilepsinin temel tedavisi “Anti-epileptik” adı verilen ilaçlardır. Bu ilaçlar epilepsi nöbetlerinin ortaya çıkmasını önlemeye yöneliktir. Tedavinin başarılı olabilmesi amacıyla bu ilaçların doktor kontrolünde düzenli ve planlı kullanılması gerekmektedir.

 • Nöbet sayısında artış olursa,
 • Bir nedenden ötürü ilaç kullanılamazsa,
 • İlaç kullanıldıktan sonrasında başka şikayetler ortaya çıkarsa,
 • Başka bir hastalık tanısı konulduysa ve tedavisine başlanıldıysa,
 • Gebelik durumu varsa veya gebe kalınması planlanılıyorsa epilepsi tedavisinin düzenlemesi için doktora başvurulmalıdır.

Diğer bir tedavi seçeneği ise cerrahidir. Cerrahi tedaviye karar vermeden önce hastanın nöbetlerinin tıbbi tedaviye dirençli olduğunun gösterilmesi gerekir.

Başlıca iki tipte epilepsi cerrahisi yöntemi vardır.

İlki ve sıklıkla tercih edileni epileptik odağın kaldırılması, diğeri ise nöbet yayılım yollarının engellenmesiyle nöbetlerdeki sıklık ve şiddetin azaltılmasına yönelik olan cerrahi yöntemidir.

Epilepsi Nöbeti Geçiren Birine Nasıl Yardım Edilmeli?

Epilepsi nöbeti geçiren bir kişiyle karşılaşıldığında öncelikle yapılması gerekenler ;

 • 112 Acil Servis Hattı aranmalı ve yardım istenmelidir.
 • Hastanın çevresinde önlem alınmalı, zarar verebilecek şeylerden korunmalıdır.
 • Sıkı giysileri varsa giysileri gevşetilmeli(kravat, kemer gibi), takıyorsa gözlüğü çıkartılmalıdır.
 • Başı yumuşak bir şekilde desteklenmelidir.
 • Sabit ve rahat olacak şekilde kişiyi bir tarafa doğru yatırıp, tükürüğün dışarı akması sağlanmalıdır.
 • Hastanın üzerinde epilepsi hastası olduğunu gösteren veya öyle ise neler yapılması gerektiğini açıklayan bir kart, veya sağlık karnesi olup olmadığı kontrol edilmelidir.
 • Nöbetinin ne kadar devam ettiği takip edilmeli ve acil servis ekibine iletilmelidir.
 • Hastanın başında nöbeti tamamen geçene kadar beklenilmelidir.
 • Hasta, epilepsi nöbeti geçirdiği bilinen bir kişiyse solunum veya kalp masajı yapılmasına gerek yoktur!

Hastanın nöbeti hakkında verilebilecek bütün bilgilerin hem hastaya, hem de doktora yardımcı olacağını unutmayınız!

Epilepsi nöbeti esnasında;

 • Hastanın nöbete bağlı hareketleri kısıtlanmamalıdır.
 • Ağzına bir şeyler koyulmamalıdır.
 • Hasta tehde değilse, yeri değiştirilmeye çalışılmamalıdır.
 • Tamamen nöbet önceki haline gelmeden su veya yiyecek verilmemelidir.
 • Nöbetin geçmesine yönelik bir şey yapılmamalıdır. Soğan, kolonya vb. şeyler koklatılmamalıdır.

Epilepsi ile Yaşamak

Norveç'te yapılan bir çalışmada epilepsi hastalarının boş zamanlarındaki sosyal aktiviteleri incelenmiştir. Birçok hastanın ailesi ile aynı mahallede oturmasına karşın en fazla haftada bir aile ve arkadaşları ile görüştükleri, evde TV izlemek, radyo dinlemek ve kitap okumayı tercih ettikleri görülmüştür.

Ekonomik kısıtlılıklar olmamasına rağmen epilepsi hastalarının her türlü sosyal faaliyetlerden kaçındıkları görülmüştür. Neden olarak o aktiviteye karşı ilgilerinin olmaması, aldığı antiepileptik ilaçların yarattığı yorgunluk, nöbet geçirme korkusu, öğreneceği yeni bir aktivite sırasında kendine eşlik edecek kimsenin olmayışı vb. nedenler ileri sürülmüştür.

İş hayatında ise işsizlik oranı normal populasyondan yaklaşık üç kat daha fazladır.

İşverenlerin kişinin epilepsi hastası olduğunu öğrendiklerinde genel tavırlarının değiştiği görülmüş olmasına karşın; iş ortamında yaralanma oranı, işe gitmeme, hastalığa bağlı iş kaybı ve iş üretimi açısından bakıldığında epilepsi hastası ile normal populasyon arasında fark olmadığı tekrarlanan çalışmalarda gösterilmiştir.

Epilepsi ve Spor

Epilepsi hastalarının ailerlerinde ve çevresinde genellikle egzersiz sırasında nöbet oluşacağından endişe edilerek, koruyucu bir tutumla aktivite kısıtlamasına gidilmektedir.

Egzersiz sırasında nöbetler oldukça nadirdir, olan nöbetler ise genellikle egzersizden 15 dk- 3 saat sonra görülür.

Spor yapılıp yapılamayacağı ve uygun spor dalının seçimi her bir hasta için özel olarak değerlendirilmeli, hekim ve antrenörün onayıyla uygun spor dalına ve egzersiz tipine karar verilmelidir.

 

Источник: https://gskpro.com/tr-tr/tedavi-alanlari/tr/cns/epilepsi-sara-hastaligi-nedir/

Epilepsi Belirtileri

Epilepsi  Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Epilepsi başlangıcının ana belirtisi tekrarlayan epilepsi nöbetleridir. Etkilenen beynin alanına bağlı olarak nöbetin pek çok farklı türü bulunmaktadır.

Epilepsi nasıl anlaşılır? Çoğu epilepsi hastası her nöbette aşağı yukarı aynı belirtileri yaşamasına rağmen her nöbet türünü yaşama ihtimalleri bulunmaktadır. Bu nöbetler günün her saatinde olabileceği gibi gece uykudayken de yaşanabilir.

Epilepsi nöbetleri beynin etkilenen alanına göre sınıflandırılmaktadır:

 • Kısmi nöbetler: Beynin yalnızca küçük bir kısmı etkilenir.
 • Genelleşmiş nöbetler: Beynin çoğunun veya tamamının etkilenmesidir.

Bazı nöbetler bu kategorilere dâhil olamamaktadır ve kategorileştirilemeyen nöbetler olarak bilinmektedir. (1)

Kısmi Nöbet Belirtileri

Kısmi nöbetler kendi içinde iki gruba ayrılmaktadır:

Basit kısmi nöbetler sırasında bilinç tamamen yerindedir. Basit bir kısmi nöbet belirtileri şunları içerebilir:

 • Açıklaması zor genel tuhaf bir his
 • Karında yükselen bir his
 • Daha önce aynı olayın yaşanmış olduğuna dair yoğun bir duygu (deja vu)
 • Alışılmadık bir kokuyu veya tadı alma
 • Karıncalanma ya da iğnelenme hissi (kollar ve bacaklarda)
 • Ani korku veya sevinç hissi
 • Bir kol veya el gibi vücudun bir bölümünde sertlik veya seğirme

Bu nöbetin belirtileri bazı durumlarda uyarıcı belirtiler olarak da değerlendirilebilir, çünkü başka bir nöbetin geleceğini işaret edebilir. Bu durumda, çevrenizdeki insanları uyarabilecek zaman bulabilir ve kendinizi daha güvenli bir yere alabilirsiniz. (2)

Karmaşık kısmi nöbetler, farkındalık duygusunun kaybolması durumudur. Kişi yaşadıklarını daha sonra unutabilmektedir. Karmaşık kısmi nöbet belirtileri normalde garip ve rasgele vücut davranışlarını içermektedir. Vücut davranışları şöyle olabilir: Dudaklara vurmak

 • Elleri ovmak
 • Rastgele sesler çıkarmak
 • Kolları çevirmek
 • Kıyafetler giymek
 • Nesnelerle uğraşmak
 • Alışılmadık bir duruş benimsemek
 • Çiğnemek veya yutmak

Karmaşık bir kısmi nöbet sırasında, başkasına cevap veremezsiniz ve olayı hatırlamazsınız. (3)

Genelleşmiş Nöbet Belirtileri

Genelleşmiş nöbet belirtileri kendi içinde altı gruba ayrılabilmektedir:

Bu nöbet durumunda kişi çevresi hakkındaki farkındalığını genellikle 15 saniyeye kadar kaybetmektedir. Bu belirtiyi yaşayan kişi bir noktaya boş boş bakabilir ya da dudaklarına veya gözlerine vurabilir. Kişi sonrasında bunları hatırlamayacaktır.

Bu belirtiler günde birkaç kez meydana gelebilir. Nöbeti geçiren çocuksa, bu durum okuldaki performansını etkileyebilir ve yoğun bir yoldan geçerken teh yaratabilir. (4)

Bu nöbetin geçirilmesi durumunda, kişi adeta kollarına, bacaklarına ve vücudun üst bölgesine elektrik verilmiş gibi görünmektedir. Genellikle, saniyelik olacak şekilde kısa sürmektedir ve bilinç kaybı yaşanmamaktadır. Miyoklonik nöbetler, genellikle, kişi uyandıktan sonraki ilk birkaç saat içinde olmaktadır.

Bu, belirtilerin normalde iki dakika kadar uzadığı, ancak, miyoklonik nöbet belirtilerinin yaşandığı nöbet türüdür. Bilinç kaybı da meydana gelebilmektedir. (5)

Atonik nöbetler tüm kasların aniden rahatlamasına neden olmaktadır, bu nedenle kişi yere düşme ihtimaline ya da kendisine istemeden zarar verme riskine sahiptir.

Tonik nöbetler, kaslarınızın aniden sertleşmesine neden olmaktadır, bu nedenle, kişi dengesini kaybetmekte ve yere düşmektedir. Atonik nöbetlerde olduğu gibi, yaralanma riski bulunmaktadır.

Vücut başlangıçta sertleşmekte, kollar ve bacaklar seğirmeye başlamaktadır. Bilinç kaybedilmektedir. Nöbet normal olarak birkaç dakika sürmektedir, ancak daha uzun da sürebilir. Bu tür nöbetler çoğu kişinin epilepsi atağı olarak düşündüğü şeydir. (6)

Acil Tıbbi Yardım Gerektiren Durumlar

Nöbet geçtikten sonra genellikle bir ambulans çağırmanız gerekmez. Bununla birlikte, aşağıdaki durumlarda mutlaka acil tıbbi yardım çağırmalısınız:

 • Nöbet beş dakika sonra durmadıysa
 • Kişi iyileşmeden üst üste nöbetler geçiriyorsa
 • Kişinin ilk nöbet olduğunu biliyorsanız
 • Kişi yaralanma, nefes alma sorunları ya da başka herhangi bir nedenle acil tıbbi yardım ihtiyacı duyuyorsa
 • Kişinin nöbet sonrası davranışlarında hala bir tuhaflık varsa (7)

Epilepsi (Sara) Hastalığı Nedir?

Epilepsi halk arasında sara hastalığı olarak da bilinmektedir. Epilepsi, kişinin tekrarlayan nöbetler geçirdiği bir beyin bozukluğudur. Epilepsi nöbeti ise beyin sinir hücrelerinin anormal ya da düzensiz aktivitesi olarak tanımlanmaktadır. Bu durum, motor, duyu veya zihinsel işlevin geçici olarak bozulmasına neden olmaktadır.

Öncelikle beynin hangi bölümünde oluştuğuna bağlı olarak, birçok nöbet türü bulunmaktadır.

Epilepsi terimi, nöbet türü veya nöbet hakkında ya da nöbetlerin tekrar tekrar neden gerçekleştiği hakkında hiçbir şey söylememektedir. Terim genel olarak hastalığı tanımlamaktadır.

Ancak, epilepsi altta yatan nedenine bağlı olarak idiyopatik epilepsi ve semptomatik epilepsi olmak üzere iki türe ayrılabilmektedir. (8)

Epilepsi nedir hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.

Epilepsi (Sara) Nedenleri

Epilepsi neden olur? Sağlıklı insanlar da belirli koşullar altında nöbet geçirme ihtimaline sahiptir, ancak bu nöbetler bilinen bir nedenden kaynaklanıyorsa, durum sekonder veya semptomatik epilepsi olarak adlandırılır. Epilepsinin daha yaygın nedenlerinden bazıları şunlardır:

 • Tümör
 • Düşük kan şekeri veya sodyum gibi kimyasal dengesizlik
 • Kafa yaralanmaları
 • Belirli toksik kimyasallar veya uyuşturucu madde kullanımı
 • Alkol yoksunluğu
 • Felç, kanama da dâhil
 • Doğum yaralanmaları (9)

Epilepsi nedenleri daha fazlası için

Epilepsi (Sara) Tedavisi

Epilepsi nasıl geçer? Genelde, çoğu epilepsi hastası bu süreci kendi başına yönetebilmektedir. Tedavi planı belirtilerin ciddiyetine, genel sağlığa ve terapiye ne kadar iyi tepki verildiğine bağlı olarak değişmektedir.

Epilepsi için uygulanan bazı tedavi yöntemleri arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Antiepileptik (antikonvülsan, antiseptik) ilaçlar: Bu ilaçlar, yaşanılan nöbet sayısını azaltabilmektedir. Bazı insanlarda, nöbetleri ortadan bile kaldırabilmektedir. Etkili olabilmesi için, ilaç tam olarak reçete edildiği gibi alınmalıdır.
 • Vagal sinir stimülatörü: Bu cihaz ameliyatla göğüs üzerindeki derinin altına yerleştirilmektedir. Boyundan geçen siniri elektrikle uyarılmaktadır. Bu da, nöbetlerin önlenmesine yardımcı olabilmektedir.
 • Ketojenik diyet: İlaç tedavisine yanıt verilmeyen durumlarda hastaların yarısı bu yüksek yağlı, düşük karbonhidratlı diyetten yararlanmaktadır.
 • Epilepsi ameliyatı: Beyindeki nöbet geçirilmesine neden olan alana müdehale edilmektedir. (10)

Epilepsi İçin Hangi Doktora Gidilir?

Eğer çocuğunuz ya da siz ilk defa nöbet geçiriyorsanız, olayı ve olası sebebini bulmak için aile hekiminize veya çocuk doktorunuza başvurun. Doktorunuz sizi nörologlara se edebilir. Normal doktorunuz, nöbetleriniz kontrol altındaysa epilepsi hastalığı tedavinizi denetleyebilir. (11)

Detaylı bilgi almak için bakınız: Epilepsi tedavisi

Источник: https://www.acil.net/epilepsi-belirtileri/

Epilepsi Hastalığının Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir?

Epilepsi  Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Beyinde bazı nedenlerden dolayı oluşan hücreler arasında oluşan elektriksel alışverişin bozulması sonucunda ortaya çıkacak olan epilepsi nedir belirtileri nelerdir?

İçindekiler

 • Epilepsi Belirtileri
 • Epilepsi Nedenleri
 • Epilepsi Tedavisi

Epilepsi Belirtileri

Epilepsi Belirtileri

Beyinde meydana gelen ve elektrik aktivitesinde bozulma sonucu gelişmesi ile birlikte insanların epilepsi krizleri yaşamasına neden olur. Halk arasındaysa sara nöbeti olarak bilinmektedir.

Bu hastalığın farklı çeşitleri olması sebebiyle hastalığın tipine göre farklı belirtileri oluşmaktadır. Epilepsi hastalarının daha çoğunlukla çocukluk dönemi içerisinde oluşmasına neden olan nörolojik bir rahatsızlık olmaktadır.

En çok görülen belirtiler arasında şunlar bulunmaktadır:

 • Sık sık gözlerin dalması;
 • Konuşma bozukluğu;
 • Bilinç kaybı;
 • Baygınlık;
 • Kusma;
 • Kasılma;
 • İdrar kaçırma;
 • İstemsiz hareketler;
 • Titreme ve kasılma;
 • Ağızdan köpük gelmesi;
 • Şuur kaybı;
 • Nefes darlığı;
 • Dişlerin kenetlenmesi;
 • Uyuklama isteği;
 • Vücudun belli bölgelerinde morarma.

Epilepsi belirtileri arasında baygınlık ve bilinç kaybı yaşanmadan önce kişilerin gözlerinin sabit tek bir yöne donuk bir şekilde bakmasına neden olmaktadır.

Bu durum içerisinde insanlara herhangi bir yere soru sorulması durumunda cevap veremeyecek ve duymayacaktır. Hastaların genellikle ilk 3 dakika içerisinde nöbet kendiliğinden geçecektir.

Şayet hastaların nöbet geçirmesi durumunda uzun sürmesi halinde ciddi beyin hasarlarının oluşmasına sebep olacağı için hastaneye götürülmesi gerekmektedir.

Kriz sonrasında hastaların kendisine gelmesi ile birlikte kısa süreliğine gelişecek hafıza problemleri gerçekleşecektir. Ağlama krizleri ya da idrar kaçırma gibi bir durumlar gerçekleşmesi halinde utanma yaşayacaktır.

Hastaların sık sık nöbet geçirmesi gibi bir durum olması halinde belirtilerin çok ciddi olmasından psikolojik sorunların oluşmasına neden olur.

Nöbet halinde hastaların dişlerini sıkacak olması sebebiyle dilini ısırması gibi komplikasyonlar gelişebilir. Bu sebeple de nöbet geçiren hastanın dilini ısırmaması için yardım için parmaklarını hastanın ağzına koyması ya da sert bir cisimde konulmaması gerekmektedir.

Ortaya çıkan kriz sırasında hastalarda solunum problemleri de oluşabilir. Bu sebeple de özellikle de yüz bölgesinde morarma meydana gelebilir. Nöbetin uzun sürmesi halinde hasta bir an önce hastaneye götürülerek, tıbbi müdahale edilmelidir.

Epilepsi Nedenleri

Çocukluk çağında daha sıklıkla görülmesine rağmen bazı epilepsi türleri her yaşta görülmeye başlayabilir.

Bu kişilerin ailesinde epilepsi hastalığı yaşamakta olan bir insan olması durumunda genetik olarak çocuklarda gelişme riski çok fazladır.

Yeni doğan bebeklerde de oluşması durumunda doğum esnasında bebeğin oksijensiz kalması sonucunda ortaya çıkar. Beyin tümörü, damar hastalıkları, sinir sisteminde gelişen hastalıklar sebebiyle de oluşur.

Hastalık olması durumunda nöroloji uzmanı tarafından tanının konulması için ve uygun olan tedavinin yapılması için hastaların mutlaka beyin görüntülenmesi önemlidir.

Basit bir şekilde hastanın muayene sırasında belirtilerin görüldüğü zaman bilgisayarlı tomografi ya da MR çekimi ile birlikte tanı konulabilir.

Ayrıca beyin tümörü ya da damarsal bir hastalık sonucunda krizler yaşanması halinde epilepsi tedavisinden önce neden olan hastalığın tedavisinin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu sayede basit bir şekilde hastalığın tedavisinin yapılması ve hastanın iyileşmesi daha kolay olmaktadır.

Epilepsi Tedavisi

Epilepsi tanısının konulması ile birlikte doktor tarafından uygulanacak ilk tedavi ilaç tedavisi olmaktadır.

Bu sebeple de hastalara uygun doz ayarlanması ve hasta tarafından aksatılmadan kullanılması ile birlikte uygun birçok hastanın epilepsi nöbetlerinin baskılanması mümkün olmaktadır.

Tedavinin en iyi şekilde uygulanabilmesi için hastanın doktor kontrollerini aksatmaması çok önemlidir. Bu hastaların tedavisinde ilk olarak uygulanacak olan tedavinin gerçekleşmesi mümkün olacaktır.

İlaçların etkili olması durumunda ve gözetim altında olan kişilerin 2 yıl boyunca atak geçirmemesi durumunda ilaçların dozunun azaltılması, bir süre daha gözetim altında kalan hastanın ilaçları kesilebilir. Fakat hastaların ilaçlarının kesilmesinin ardından bir süre sonra nöbet geçirmesi tekrardan görülebilir.

Birçok hastanın yaşamakta olduğu kriz sebebiyle yaşamları içerisinde sık sık ruhsal problemlerin gelişmesine neden olacaktır. Bu sebeple de hastanın epilepsi hastalığının tedavisinin yanı sıra psikolojik sorunları gelişen insanların psikolojik destek alması ve doktor tarafından ön görmesi halinde psikolojisini düzeltmek uygun ilaçların da alınması gerekmektedir.

İlaç tedavisi çoğu insanda etkili olmaktadır. Fakat bazı insanların ilaçlara karşı dirençli olması sebebiyle nöbetlerin tekrarlanması ile günlük yaşamlarında sorunların olmasına neden olacaktır. Nöbetlerin ne zaman tekrarlanacağı bilinmediği gibi, hangi ortam içerisinde de oluşacağı belli olmayacaktır.

Bazen bir neden olmadan, bazen ise stres, yorgunluk, uykusuzluk gibi durumlarda gelişecektir. Ayrıca sadece insanların uyanık olduğu zaman gelişmeyeceği gibi, uyku esnasında da oluşabilir.

Cerrahi tedavi de hastalığı yaşamakta olan kişilerin ilaçla tedavisinin gerçekleşmemesi durumunda cerrahi tedavi uygulanması doktor tarafından tedavi yöntemi olarak uygulanacağı gibi aynı zamanda da son zamanlarda geliştirilmiş olan pil tedavisi de hastaların nöbet belirtileri gelişmesi ile birlikte bir düğmeye basması ile birlikte beyne sinyaller ulaşacaktır. Böylelikle nöbetlerin gelişmesi de engellenmiş olacaktır.

Hastalığın tetiklenmesinde etkili olan etkenlerin de oluşmaması önemlidir. Kişilerin kesinlikle beslenmesine dikkat etmesi, karbonhidrat içeren besinlerden uzak durması asla tüketmemesi gerekiyor. Doktor tarafından önerilen diyet listesine uyması gerekiyor.
Makale beğendiniz mi? (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: https://basbeyin.com/epilepsi-hastaligi-belirtileri.html

EPİLEPSİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Epilepsi  Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Bu yazımızda sizlere epilepsi hastalığı hakkında bilgiler vereceğiz. Yazımızın devamında sizlere verecek olduğumuz bu bilgiler yardımı ile sizlerde epilepsi rahatsızlığı hakkında bilgi sahibi olabilir ve hastalık ile yüzleşerek, bilinçli bir şekilde hareket edebilirsiniz.

Epilepsi hastalığı halk arasında sara rahatsızlığı olarak bilinmektedir. Beynimizin içinde bulunan sinir hücrelerin normalinden farklı olarak elektro-kimyasal boşalma durumu sonucunda ortaya çıkan merkezi sinir sistemi bozukluğudur (nörolojik) diyebiliriz.

Geçirilen nöbet belirtileri büyük ölçüde değişebilmektedir. Günümüzde ise birçok insanda, epilepsi rahatsızlığı görülmektedir. Yapılan araştırmalara göre, özellikle son yıllarda bu hastalık üzerinde artışlar yaşanmıştır.

Epilepsi rahatsızlığında geçirilen bazı nöbetler tedavi gerektirmektedir. İlaç ya da bazen cerrahi tedavisi ile epilepsisi olan kişilerin yaklaşık yüzde 80’i için nöbetleri kontrol altına alabilirsiniz.

Epilepsi Nedenleri Nelerdir?

Epilepsi rahatsızlığı olan kişilerin yaklaşık yarısında herhangi bir neden bulunmamaktadır. Ancak genel olarak nedenler şunlardır;

 • Genetik etkisi: Araştırmacılar, belirli genlere sahip kişilerin epilepsi türleri ile bağlantısı olduğunu düşünmektedir. Çoğu insan için, genler, epilepsi nedeninin sadece bir parçasıdır. Bazı genler nöbetleri tetikleyebilir ve çevresel koşullara daha duyarlı hale getirebilir.
 • Kafa travması: Bir araba kazasında ya da başka travmatik yaralanma sonucu kafa travması epilepsiye neden olabilir.
 • Bulaşıcı hastalıklar: Bulaşıcı hastalıklar, menenjit, AIDS ve viral ensefalit gibi epilepsi neden olabilir.
 • Doğum öncesi yaralanma: Doğumdan önce bebeklerin, kötü beslenme veya oksijen eksikliği gibi bir enfeksiyona maruz kalmaları, beyin hasarına neden olabilir. Bu beyin hasarı da epilepsiye neden olmaktadır.
 • Gelişimsel bozukluklar: Epilepsi bazen otizm ve nörofibromatozis olarak gelişimsel bozukluğu ile ilişkili olabilir.

Risk Faktörleri Nelerdir?

Bazı faktörler epilepsi riskini artırabilir. Bunlar ise şöyle sıralanmaktadır;

 • Aile geçmişi: Eğer aile de epilepsi rahatsızlığına sahip biri var ise, nöbet geliştirme riski altında olabilir.
 • Yaş: Epilepsi başlangıcı erken çocukluk döneminde ve 60 yaşından sonra en yaygın olanıdır, ama durum her yaşta ortaya çıkabilir.
 • Baş yaralanmaları: Kafa yaralanmaları, bazı durumlarda epilepsiye neden olmaktadır.
 • İnme ve diğer damar hastalıkları: İnme ve diğer kan damarı (damar) hastalıkları epilepsiyi tetikleyebilir ve beyin hasarına yol açabilir. Bu durumda siz ise alkol tüketiminizi sınırlayarak ve sigaradan kaçınarak, sağlıklı bir diyet ve düzenli egzersiz de dahil olmak üzere, hastalığın riskini azaltmak için birtakım adımlar alabilirsiniz.
 • Bunama: Yaşlı erişkinlerde epilepsi riskini artırabilir.
 • Beyin enfeksiyonları: Menenjit gibi enfeksiyonlar, beynin ya da omuriliğin iltihabı neden olur ve epilepsiye neden olurlar.
 • Çocukluk çağında geçirilen nöbetler: Çocukluk çağında yüksek ateş, bazen nöbet ile ilişkili olabilir.

Epilepsi, beyin hücrelerinin anormal aktiviteleri nedeniyle olduğundan, nöbetler beyin koordinesinde herhangi bir işlemi kolaylıkla etkileyebilir. Nöbet belirti ve bulgular ise şunlardır:

1.Geçici Karışıklık

Epilepsi nöbetleri geçiren bir kişi, nöbeti süresi boyunca bazı belirtiler göstermektedir. Örneğin konuşmasında bir farklılık veya bunun gibi durumlar yaşamaktadır. Kişinin davranışlarında da tutarsızlıklar meydana gelmektedir. Ve bazende kişiler belirli bir noktaya dakikalarca boş bakışlar ile bakmaktadırlar.

2.Bilinç Kaybı

Bir başka önemli belirti ise kişilerde oluşan kısa zamanlı bilinç kayıplarıdır. Başlarda bu belirti kısa süreli olsa da hastalığın ilerleyen zamanlarında daha şiddetli ve uzun bir biçimde kendini göstermeye başlayacaktır.

3.Ruhsal Sorunlar

Epilepsi rahatsızlığı kişileri psikolojik olarak kötü etkilemektedir.

4.Diğer Belirtiler

Epilepsi rahatsızlığında karşılaşılan diğer belirtiler ise şöyledir;

 • Kontrol edilemeyen kol ve bacak hareketleri
 • İstemsiz titreme

Sizlere vermiş olduğumuz bu belirtiler sahip olunan nöbet şekline göre değişiklik göstermektedir. Epilepsi hastalığının en belirgin özelliği olarak karşımıza nöbetler çıkmaktadır. Nöbetler siz uyanıkken veya uyurken oluşabilmektedir.

Doktorlar bu kapsamda ise, beynin ne kadar ve nasıl etkilendiğine göre nöbetleri sınıflandırmaktadır. Nöbetleri 2 başlık altında toplamaktadırlar.

Odaklı Nöbetler

Fokal nöbet belirtileri, migren, narkolepsi veya akıl hastalığı gibi diğer nörolojik bozukluklar olabilmektedir.

Bu nöbetler, beynin sadece bir kısmında anormal aktivite sonucunda görünür, bu yüzden odak (kısmi) nöbetler denilmektedir. Bu nöbetler de kendi içinde iki kategoriye ayrılmaktadır;

 • Bilinç kaybı olmadan odaklı nöbetler (basit parsiyel nöbet): Bu nöbetler bilinç kaybına neden olmaz. Bunlar aynı zamanda, bir kol veya bacak ve bu karıncalanma, baş dönmesi ve istemsiz vücut hareketlerine neden olabilir.
 • Odaklı nöbetler (kompleks parsiyel nöbetler): Bu nöbetler bilinç kaybına veya kısa sürekli bilinç kapanıklığına neden olabilmektedir. Kompleks parsiyel nöbet sırasında, kişiler çevresine karşı normal tepkiler vermeyi bırakmaktadırlar. 

Genelleştirilmiş Nöbetler

Beynin tüm alanlarını etkileyen nöbetler genelleştirilmiş nöbetler olarak adlandırılır. Bu nöbetler 6 çeşitte görülmektedir. Bunlar ise şöyledir;

 1. Eksik nöbetler: Bu nöbet çoğunlukla çocuklarda görülür ve bu göz kırpma veya dudak oynatma gibi belirtilere sahiptir. Bu nöbette kısa bir farkındalık kaybı meydana gelebilir.
 2. Tonik nöbetler: Kasların sertleşme nedeniyle tonik nöbetler oluşmaktadır. Bu nöbetler genellikle sırt, kol ve bacak kaslarını etkilemektedir.
 3. Atonik nöbetler: Atonik nöbetler, ayrıca açılan nöbetler olarak da bilinmektedir. Kas kontrolünün aniden çökmesi veya kaybına neden olabilir.
 4. Klonik nöbetler: Klonik nöbetler kas hareketleri ile ilişkilidir. Bu nöbetler genellikle boyun, yüz ve kollarını etkiler.
 5. Miyoklonik nöbetler: Miyoklonik nöbetlerde genellikle ani ya da kısa kol ve bacak çekmesi görülmektedir.
 6. Tonik-klonik nöbetler: Bilinç ani kaybına, vücut sertleşme ve mesane kontrolünün kaybına neden olmaktadır. Bazende dilini ısırma durumlar gerçekleşebilmektedir.

Ne zaman Bir Doktoru Görmeniz Gerekmektedir?

Aşağıda sizlere vereceğimiz durumlardan biri olursa, vakit kaybetmeden tıbbi bir destek alın;

 • Nöbet beş dakikadan fazla sürerse,
 • Nefes ya da nöbet durduktan sonra bilinç yerine gelmez ise,
 • İkinci nöbet hemen başlarsa,
 • Bir yüksek ateşe sahipseniz,
 • Hamileseyseniz,
 • Şeker hastasıysanız,

Ayrıca ilk kez bir nöbet yaşıyor iseniz, mutlaka doktora başvurun.

Epilepsi Komplikasyonları Nelerdir?

 1. Düşme: Bir nöbet sırasında düşerse, başınızı yaralama veya kemik kırılması olabilir.
 2. Boğulma: Eğer epilepsiniz var ise, diğer insanlara oranla yüzerken boğulma riskiniz daha yüksektir.

 3. Araba kazaları: Nöbet geçirilmesi kontrol kaybına neden olacağı için kazalara neden olacaktır.

 4. Gebelik komplikasyonları: Gebelik sırasında nöbetler doğum defektleri riskini artırır ve anneye aynı zamanda bebeğe de zarar verir.

 5. Duygusal sorunlar: Epilepsili insanlar psikolojik sorunlara sahiptirler, özellikle depresyona ve aşırı durumlarda, intihara neden olmaktadır.

Epilepsi de diğer hayatı tehdit eden komplikasyonlar nadirdir ancak kimi zaman görülebilmektedir. Bunlar ise;

 1. Kesintisiz epilepsi: Sık sık tekrarlayan nöbetler varsa ve aralarında herhangi bir bilinç kazanmaksızın beş dakikadan fazla süren sürekli nöbetlere maruz kalınıyor ise, bu kesintisiz epilepsi olarak adlandırılmaktadır. Bu noktada kişiler kalıcı beyin hasarına ve ölüm riskine maruz kalmaktadırlar.
 2. Ani epilepsi (SUDEP): Epilepsili insanlarda ani açıklanamayan ölüm riski vardır. Nedeni bilinmemektedir, ancak bazı araştırmalar sonucunda kalp veya solunum sorunları yüzünden meydana geldiği düşünülmektedir. Ancak bu nedenle hayatını kaybeden insan sayısı yüzde 1 olarak hesaplanmıştır.

Epilepsi Tanısı

Durumunuz teşhis için, doktorunuz semptomları ve tıbbi geçmişi gözden geçirecektir. Doktorunuz nöbet nedeni  belirlemek için çeşitli testler isteyebilir. Bu testler ise şunlardır;

 • Nörolojik muayene
 • Kan testleri
 • Elektroensefalogram (EEG)
 • Bilgisayarlı tomografi (BT) taraması
 • Manyetik rezonans görüntüleme (MRG)
 • Fonksiyonel MRI (fMRI)
 • Pozitron emisyon tomografi (PET)
 • Emisyon bilgisayarlı tomografi (SPECT)
 • Nöropsikolojik testler

1.İlaç Tedavisi

Doktorunuz büyük olasılıkla ilk olarak, nispeten düşük dozajda ilaçlar ile tedaviye başlayacaktır ve nöbetleri iyi bir şekilde kontrol edilebilir düzeye gelene kadar yavaşça dozajı artırmak isteyebilecektir.

Anti-nöbet ilaçlar bazı yan etkileri olabilir. Hafif yan etkileri şunlardır;

 • Yorgunluk
 • Baş dönmesi
 • Kilo almak
 • Deri döküntüleri
 • Koordinasyon kaybı
 • Konuşma problemleri
 • Bellek ve düşünme sorunları

Daha şiddetli ancak nadir yan etkileri şunlardır;

 • Çöküntü
 • İntihar düşünceleri ve davranışları
 • Şiddetli döküntü
 • Karaciğer sorunları

2.Ameliyat

Testler ile nöbetlerin, konuşma, dil, motor fonksiyonu, görme veya işitme gibi hayati fonksiyonlarının beynimizin hangi alanında olduğu tespit edilir ve doktorlarda bu bölgenin tespitini yaparak nöbetlere neden olan beynin alanını kaldırırlar.

Ameliyat sırasında uyanık olabilirsiniz. Bu esnada doktorunuz sizlere bazı sorular yönelterek sizi bir nevi muayene edecektir. Birçok kişi başarılı ameliyat sonrası nöbetleri önlemek için bazı ilaçlara ihtiyaç duysa da, bunları düşük dozlarda alınmasında fayda vardır.

Epilepsi cerrahisinde, kalıcı düşünme (bilişsel) yeteneklerini değiştirmek gibi komplikasyonlara neden olabilir.

Sizin bu rahatsızlık kapsamında yapacak olduğunuz bazı diyetler mevcuttur. Epilepsisi olan çocuklarınızda karbonhidrat yağ yüksek ve sıkı bir diyet takip ederek nöbetleri azaltmayı sağlayabilirsiniz. Epilepsinin her aşamasında doktorunuzdan yardım almayı ihmal etmeyin.

Источник: https://evdesifa.com/epilepsi-belirtileri-nelerdir/

Epilepsi nedir? Sara hastalığı neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Epilepsi  Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

İki yıl süre ile nöbeti olmayan hastaların ilaçları azaltılarak kesilebilir. İlaçlar ile kontrol altına alınamayan dirençli nöbetler ameliyat veya cihazlar ile azaltılabilir.

Epilepsi (sara) nedenleri

Hastaların çoğunda epileptik nöbetlerin nedeni saptanamamaktadır. Aşağıdaki durumlarda nöbetler gözlenebilir:

 • Doğumsal anomaliler ve doğum travmaları
 • Kafa travmaları
 • Beyin kanamaları ve beyin damar hastalıkları
 • Beyin tümörleri
 • Aşırı alkol tüketimi
 • Alzheimer gibi beyin hastalıkları
 • Beyin enfeksiyonları
 • Küçük çocuklarda yüksek ateş

Dalgınlık epilepsi işareti olabilir! Epilepsi belirtileri ve tedavisi?

Epilepsi (sara) belirtileri

 • Şuur kaybı
 • Kol ve bacaklarda kasılma, titreme ve çırpınma hareketi,
 • Baş ve gözlerde bir tarafa dönme
 • İdrar kaçırma
 • Dil dudak ısırması ve ağızdan köpük – kan gelmesi
 • Nefes alamama ve yüzde morarma
 • Nöbet sonrasında şaşkınlık

Dalma nöbetlerinde görülen belirtiler

 • 5-10 saniye süreli sabit noktaya bakma
 • Elde bulunan nesneleri düşürme
 • Sorulan sorulara cevap vermeme, tepkisizlik

Diğer nöbet belirtileri

 • İstemsiz kas hareketleri,
 • Tekrarlayıcı hareketler,
 • Garip davranış ve konuşmalar,
 • Ayaktayken aniden düşme,
 • Tat, koku, görme, dokunma ile ilgili anormal algılamalar

Epilepsi teşhisi

Hastalığın tanısı ayrıntılı öykü, muayene, kan tetkiki, EEG ve beyin görüntülemeleri ile konur. Eğer nöbet geçirildiği şüphesi var ise, en kısa sürede doktora danışmak gereklidir. Nöbet, ciddi bir tıbbi sorunun semptomu olabilir.

Epileptik nöbetler çok farklı şekillerde ortaya çıkabileceği, bazı psikiyatrik ve diğer hastalıklar ile karışabileceği için nöbetin ayrıntılı bir şekilde anlaşılması tanı için çok önemlidir. Doktorunuz soracağı sorular ile nöbetin özelliklerini saptamaya çalışır. Nöbetin özelliklerinin net anlaşılamadığı durumlarda nöbet geçiren kişinin videoya kaydedilmesi gerekebilir.

 • Nörolojik muayene: Nöbete eşlik edebilecek diğer durumlar değerlendirilebilir.
 • Kan tetkikleri: Nöbet nedenlerini ortaya çıkarması açısından yardımcı olacaktır.
 • Elektroensefalografi (EEG): Tanı aşamasındaki önemli tetkiklerdendir. Girişimsel olmayan, ağrısız bir testtir. EEG’nin normal sınırlarda olması epilepsi hastalığının olmadığını göstermez ancak EEG’de izlenen anormal dalgalar epilepsi tanısını kesin olarak koydurur. Şüpheli durumlarda EEG tetkiki tekrarlanabileceği gibi uykusuzluk sonrası EEG ya da uzun süreli EEG çekimleri ile daha ayrıntılı bilgiler istenebilir.

Parkinson nedir? Nedenleri, belirtileri, tedavisi ve hastalara öneriler

 • Beyin görüntüleme yöntemleri: Nöbete neden olabilecek beyindeki patolojiler tespit edilebilir. Beyin MRG daha ayrıntılı bilgi vermesi açısından tomografiye göre avantajlıdır. MRG de saptanan anormal bir durum olması halinde fonksiyonel MR ya da PET gibi farklı görüntüleme yöntemleri de istenebilir.

Epilepsi krizine nasıl müdahale edilmeli?

 • Hastayı güvenli bir yere alın. Hastanın tıbbi bilezik veya acil durum bilgisi olup olmadığını kontrol edin
 • Ucu sivri ve sert eşyalardan hastayı uzaklaştırın.
 • Yardıma ihtiyaç varsa hasta yanından ayrılmayın bir başkasını gönderin.

 • Kravat, eşarp, kemer gibi sıkı giysileri varsa gevşetin, gözlüğü varsa çıkarın.
 • Kişiyi hafifçe bir tarafa çevirin. Bu, kişinin nefes almasına yardımcı olacaktır
 • Nöbet sırasında titremelere bağlı baş ve vücudun hasar görmemesine dikkat edin.

 • Kafasının altına katlanmış bir ceket gibi yumuşak ve düz bir şey koyun
 • Nöbetin bitmesini bekleyin.
 • Nöbet sonrası hasta yorgun ve şaşkın bir halde olabilir. Güven verici telkinlerde bulunun, yola, balkona, cama gitme tarzı hareketleri olursa engel olun.

 • Nöbet 5 dakikadan fazla sürerse mutlaka uzman kişiler ile iletişime geçin

Epilepsi krizi (sara nöbeti) geçiren hastaya nasıl müdahale edilmeli?

Aşağıdaki durumlar olması halinde mutlaka doktora başvurulmalıdır.

 • Kişi daha önce hiç nöbet geçirmemişse
 • Kişi, nöbetin ardından nefes almakta veya uyanmakta güçlük çekiyorsa
 • Nöbet 5 dakikadan fazla sürmüşse
 • Kişi birinciden hemen sonra başka bir nöbet yaşıyorsa.
 • Nöbet sırasında kişi yaralanmışsa
 • Nöbet suda oluşmuşsa.
 • Kişinin diyabet, kalp rahatsızlığı gibi bir sağlık durumu var ya da hamile ise

Epilepsi-sara krizinde bunları asla yapmayın

 • Kişiyi aşağıya tutmayın veya hareketlerini durdurmaya çalışmayın
 • Kişinin ağzına hiçbir şey koymayın. Bu diş veya çeneye zarar verebilir. Korkmayın nöbet geçiren kişi dilini yutamaz.
 • Kolonya ve soğan koklatma gibi işlemler denemeyin, hastaya hiçbir faydası olmayacaktır.
 • Ağızdan nefes vermeye çalışmayın (CPR gibi).

  İnsanlar genellikle nöbetten sonra kendi nefes almaya başlarlar

 • Kişiye tamamen kendine gelene kadar su veya yemek vermeyin.

Beynin her iki tarafı etkilenmiş ise şuur kaybının olduğu tüm vücudu etkileyen yaygın bir nöbet gözlenir ve jeneralize nöbet olarak isimlendirilir.

  Beynin bir tarafını etkileyen veya bir grup hücresini etkileyen nöbetler odaksal ya da fokal nöbet olarak bilinir.

Kontrol edilemeyen istemsiz kas hareketlerinin görüldüğü nöbetlere klonik nöbet, kasların zayıfladığı, zaman zaman düşmelere de neden olan nöbetlere atonik nöbet, kasların aşırı katı olduğu nöbetlere tonik nöbet; dalma atakları ile seyreden kaslar ile ilgili yakınmaların olduğu nöbetlere ise absans nöbet denir. Ayrıca beynin etkilendiği bölgeye bağlı olarak da temporal lob, frontal lob epilepsisi gibi isimlendirmeler de kullanılabilir.

Epilepsi tedavisi

Epilepsi teşhisi konduktan sonra mümkün olan en kısa zamanda tedaviye başlamak önemlidir. Sara hastalığı, tanısı konulanların yaklaşık %70’inde, nöbetler modern ilaçlarla ve cerrahi tekniklerle kontrol edilebilir.

Epilepsi için kullanılabilen pek çok ilaç türü vardır ve bunlar çoğu hastada başarılı olmaktadır. Tedavi planı belirtilerin ciddiyetine, hastanın kullandığı ilaçlara ne kadar tepki verdiğine bağlı olarak değişmektedir.

Epilepsi tedavisinde hangi yöntem etkili? İlaçlar, ameliyat veya pil

Anti epileptik (antikonvülsan) ilaçlar

Bu ilaçlar nöbet sayısını azaltarak, nöbet olaylarını ortadan kaldırırlar. İlaçlar belirtilen dozlarda aksatılmadan kullanılmalıdır. İlaç seçimi nöbet özelliklerine göre seçilir bundan dolayı nöbet özellikleri tam olarak bilinmelidir.

2 yıl süre ile nöbet izlenmemesi halinde ilaç dozları azaltılarak tedavi kesilebilir. Herhangi bir sebepten dolayı oluşan epilepsilerde ilacı ömür boyu kullanmak gereklidir. Düzenli ilaç kullanımı çok önemlidir ve krizleri azaltır. Tek ilaç ile tedaviye başlanır.

Yanıt alınmadığı durumda ikinci ve üçüncü bir ilaç eklenir.

 • Valproik asit: En sık kullanılan ilaçlardan biridir. Günde 3000 mg a kadar çıkılabilir. Genellikle günde iki kez alınmaktadır.
 • Karbamazepin: Düşük dozda başlanır ve günde 1800 mg a kadar çıkılabilir. Günde iki ya da üç kez alınmaktadır.
 • Levetirasetam: Yan etkinliği daha az olan bir ilaçtır. Genellikle yaşlılarda ve farklı hastalıkları olan kişilerde tercih edilir.
 • Okskarbazepin: Alerjik etkileri karbamazepine göre daha azdır. Etkinliği karbamazepine göre daha düşüktür. Günde 3000 mg a kadar arttırılabilir.
 • Fenitoin: Eskiden ağızdan alınan formu daha çok tercih edilirken yan etkilerinden dolayı günümüzde çok fazla tercih edilmemektedir. Tekrarlayıcı nöbetlerde acil olarak damardan uygulanabilir.
 • Topiramat: Tek ilaca rağmen nöbetleri devam eden hastalarda ikinci ilaç olarak tercih edilen bir ilaçtır.
 • Lamotrigin: Daha çok tedaviye eklenen ikinci ilaç olarak tercih edilir.
 • Diğer ilaçlar: Fenobarbital, benzodiazepinler, gabapentin, pregabalin, zonisamid, etosüksimid, vigabatrin

İlaç kullanımında dikkat edilecek hususlar

 • Epilepsi ilaçları düzenli alınmalıdır. Epilepsi tedavisi kullanan hastalarda nöbetlerin ortaya çıkma nedenlerinden biri ilaç dozunun atlanmasıdır.
 • İlaçlara bağlı kan değerlerinde bozukluklar olabilir. Bu nedenle 6 ay ara ile kan tahlilleri yapılmalıdır.

 • Epilepsi ilaçları diğer ilaçların etkinliğini bozabilir, birçok ilacın da epileptik ilaçlar üzerine etkileri vardır. Bu nedenle epilepsi ilacı kullanıyorsanız gittiğiniz doktorlara mutlaka belirtin.
 • İlaçlara bağlı halsizlik, yorgunluk, baş dönmeleri, ellerde titreme, saç dökülmesi gibi yan etkiler ortaya çıkabilir.

  Yan etkiler oluştuğunda doktorunuza başvurun.

Epilepsi ameliyatı

Uygun dozlarda kullanılan ilaçlara rağmen en az 2 yıl süre ile devam eden sık nöbetleri olan hastalar ameliyat için değerlendirilebilir. Epilepsi ameliyatının uzman hastanelerde yapılması gerekir.

Nöroloji uzmanı, beyin cerrahisi uzmanı, radyoloji ve psikiyatri uzmanı tarafından uygulanan testler ile hastanın ameliyata uygun olup olmadığı saptanır. Ameliyat ile epileptik odağın kendisi çıkartılabileceği gibi nöbet yayılım yolları da kesilebilir.

Epilepsi ameliyatı sonrasında nöbetler tamamen geçmeyebilir ama nöbet sıklığı azalır.

Vagus sinir uyarımı ve beyin stimülasyonu

Vagus sinir uyarım yöntemi ile boyun bölgesinde bulunan vagus sinirine düzenli uyarı vererek beyine elektrik akımı göndermek ve bu şekilde nöbetlerin azaltılması amaçlanır. Vagus sinir stimülatörü, cerrahi olarak göğüs üzerindeki derinin altına yerleştirilir ve boyundan geçen siniri elektrikle uyarır.

Gelecekte mevcut olabilecek bir tedavi yöntemi derin beyin stimülasyonudur. Bu yöntemde beyine elektrotlar yerleştirilir, göğüs bölgesinde konulan jeneratör ile beyin uyarılır. Başka bir yöntemde ise kalp pili benzeri bir cihazı ile beyin hareket merkezlerindeki değişimler izlenir ve nöbeti durdurmak için bir elektrik yükü veya ilaç gönderir.

İlaca dirençli epilepsi tedavisinde yeni bir seçenek: Epilepsi cerrahisi

Kimler epilepsi diyetinden fayda görür?

Ketojenik diyet epilepsisi olan çocuklar için sıklıkla önerilir. Bu diyet düşük karbonhidrat ve yüksek yağ tüketimini içerir. Amaç enerji için vücudun glukoz yerine yağ kullanmasını sağlamaktır.

Diyetin sağlıklı uygulanabilmesi için yağlar, karbonhidratlar ve protein arasında sıkı bir denge olması gerekir. Bu nedenle bir beslenme uzmanı veya diyetisyen danışmanlığı ile yapılması en iyi seçenektir.

Bu diyeti uygulayan çocuklar bir doktor tarafından dikkatle izlenmelidir. Hastanın çoklu ilaç tedavisine rağmen nöbetleri devam ediyorsa ketojenik diyete de başvurulabilir. Ketojenik diyet herkese fayda sağlamasa da düzgün takip edildiğinde, nöbet sıklığını azaltmada faydalı olabilir.

Ketojenik diyet nedir, neden yapılır? İdeal diyet listesi ve örneği

Yetişkinler için ise değiştirilmiş Atkins diyeti önerilebilir. Atkins diyetinde sıvı veya kalori sınırlaması yoktur, yağ hesabı yapılmaz, protein miktarı %35 olarak alınır. Sadece karbonhidrat alımıyla ilgili kısıtlamalar yapılır.

Epilepsi bitkisel tedavisi

Epilepsi hastalarına yönelik bitkisel tedaviler eski çağlardan beri dünyanın her yerinde kullanılmaktadır. Bu bitkisel tedavilerin işe yaradığına dair yeterli bilimsel kanıt yoktur.

  Nöbetleri devam eden birçok hasta doktor bilgisi olmadan bu tür ürünleri kullanmakta ve çoğu zaman zarar görebilmektedir, bu nedenle bu tür bitkiler kullanmadan önce mutlaka doktorunuza danışıp onayını almalısınız. Bitkisel ürünler kullandığınız ilaçların dozlarını etkileyebilmekte zararlı etkilere neden olabilir.

Karabaş otu, Çin hurması olarak bilinen hünnap, ökse otu, tokalı çay, kava, pelinotu gibi bazı bitkilerin kullanımı söz konusudur.Epilepsi hastalarında nedeni bilinmeyen ani ölümler her yüz hastanın birinde görülmektedir. Bu durum normal popülasyona göre 20 kat artmıştır. Ayrıca nöbet sırasında uygun olmayan müdahaleler veya nöbet sırasında yaralanmalara bağlı ölüm vakaları bildirilmektedir.

 • Hastalığınızı ve nöbet özelliklerinizi iyi tanıyın
 • Yakın çevrenize nöbet sırasında ne yapacaklarını anlatın
 • Bileğinizde ya da cebinizde hasta olduğunuzu belirten ve nöbet sırasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgiler taşıyın.
 • Kendinize uygun meslekler seçin.
 • İlaçlarınızı düzenli olarak aksatmadan alın. Düzenli kan tahlili yaptırın.
 • Düzenli bir hayatınız olsun. Yiyeceklerinize ve uyku düzeninize dikkat edin.
 • Nöbetleri tetikleyen durumları tanıyın ve buna yönelik önlem alın.
 • Tek başınıza yüksek yerlere çıkmayın, denizde fazla açılmayın.
 • Nöbetlerinizi kaydedin, zaman ve sıklığını doktorunuza söyleyin

Referanslar: 1- Everything About Epilepsy – HL 2- All about Epilepsy – Medline 3- Epilepsy – NIH 4- What is Epilepsy?

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/epilepsi-nedir-sara-hastaligi-kimlerde-gorulur-belirtileri-ve-tedavi-yontemleri/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.