Epilepsi Nöbetlerine Karşı Beyin Pili

içerik

Nöbet ve Epilepsi Arasındaki Fark

Epilepsi Nöbetlerine Karşı Beyin Pili

Nöbet beynin anormal bir seçim aktivitesidir ve konvülsiyon olarak ortaya çıkabilir veya olmayabilir (anormal hareketler ), duyusal anormallik veya otonomik ve yüksek fonksiyon anomalileri. Epilepsi, bir hastanın teşhis edilen nöbet bozukluğundan ileri gelir.

Epilepsi idiyopatik veya beynin bilinen bir yapısal anormalliğine sekonder olabilir.

nöbet ve epilepsi arasındaki en önemli fark nöbet, beyni etkileyen sistemik bir nedenden veya beyini etkileyen yerel nedenlerden dolayı olabilir , ancak epilepsi genellikle bir Beynin yapısal anormalliği .

Nöbet Nedir?

İnsan beyni birbirine bağlı milyonlarca nörondan oluşur. Bu nöronların elektriksel aktivitesi, beynin normal şekilde çalışması için önemlidir. Bazen bu nevrozlar beyinde anormal elektriksel dürtülere neden olan uygun olmayan şekilde deşarj edebilirler. Bu beynin etkilenen kısmına bağlı olarak çeşitli dış belirtilere neden olabilir. Örneğin, nöbet aktivitesi anormal motor aktivite veya konvülsiyonlar, bilinç kaybı, duyusal anormallikler vb. Yol açabilir. Genellikle nöbet aktivitesi

birkaç saniye ila dakika arasında sürer . Ancak, bazen daha uzun sürebilir ve bunlara status epilepticus denir. Beynin elektriksel aktivitesi elektroensefalografi (EEG) kullanılarak tespit edilebilir.

Nöbetler, metabolik veya elektriksel anormallikler gibi sistemik nedenlerin yanı sıra tümör, enfarktüs, aşağıdaki travma, hematom vb. Gibi intrakranyal nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir. Nöbetler mümkün olduğunca çabuk kontrol edilmelidir; nöronların tekrarlayan boşalması nedeniyle beyin hasarı.

nöbetlerin tedavisinde antikonvülsan tedavi kullanılır . Nöbetler bir tıp doktorunun uygun değerlendirmesine ve tedavisine ihtiyaç duyar.

EEG Kayıt Kapağı

Epilepsi Nedir?

Epilepsi, bir hastaya

nöbet bozukluğu teşhisi konan yerdir. konjenital epilepsi veya epilepsi olabilir. Konjenital epilepsi ailesel idiopatik olabilir veya doğum öncesi veya doğum öncesi beyin hasarına bağlı olabilir. Epilepsi genellikle beynin yapısal bir anormalliği ile ilgilidir.

Epilepsi hastalarının bir nörolog tarafından uygun değerlendirilmesi gerekir. Tedaviye uzun vadeli ve uygun bir şekilde uyum sağlamaları gerekir.Epilepsi, hastanın sosyal yaşamını etkileyebilir ve eğitim, evlilik, meslek vb. Pek çok etkiye sahiptir. Bununla birlikte, uygun yönetimle, normal bir yaşamı geçirebilirler.

Aile planlaması sırasında özel dikkat gerektirirler ve ilaçlar bu durumlar üzerinde çeşitli zararlı etkilere sahip olabileceğinden gebelik gerekir. Bu hastalarda uzun süreli antikonvülzan tedavi ve takip gerekir.

Cihazlarla derin beyin stimülasyonu gibi ilaç tedavisinden yeni yöntemlerden başka, epilepsi ameliyatı denemelerde.

Nöbet ve Epilepsi arasındaki fark nedir?

A

nöbet beynin anormal elektriksel aktivitesi olarak tanımlanır. Epilepsi

bir hastada tanı konan nöbet bozukluğu olarak tanımlanmaktadır. Sebep:

Tek

nöbet kapsamlı soruşturma gerektirmez. Bununla birlikte, bir erişgedeki ani bir nöbet, beyin tümörünün ilk bulgusu olabileceği için doğru değerlendirmeye ihtiyaç duyar. Epilepsi

, bir sebep oluşturmak için sistematik araştırmalara ihtiyaç duyar. Tedavi Süresi:

Tek bir

nöbet uzun süreli tedaviye ihtiyaç duymaz. Epilepsi

'ın uzun süreli tedavisi gerekir. Takip:

Aşırı Stres ve Uykusuzluk Epilepsi Nöbetlerine Yol Açabilir

Epilepsi Nöbetlerine Karşı Beyin Pili
Nöroloji

Toplumda “Sara” hastalığı olarak bilinen epilepsi, her yaş grubunda görülen hastalıklardan biridir.

Enfeksiyon, yüksek ateş, aşırı alkol kullanımı, uykusuzluk ve yoğun stres gibi günlük hayatta karşı karşıya kaldığımız durumlar da epilepsi nöbetlerine yol açabilir.

Memorial Hizmet Hastanesi Nöroloji Bölümü Uzmanları, epilepsi nöbetlerinin nedenleri ve tedavi şekli hakkında bilgi verdi.

Epilepsi en çok yaşlılarda ve çocuklarda görülüyor

Beyin, milyarlarca sinir hücresi, bunların uzantıları ve aradaki destek dokulardan oluşmuştur. Her sinir hücresi elektrik akımı üretme ve bunu diğer hücrelere iletme yeteneğine sahiptir.

Epileptik nöbetler ya da ataklar, az ya da çok yaygın beyin hücrelerinin anormal, aşırı aktivitesi sonucu ortaya çıkan geçici klinik olaylardır. Genellikle kısa sürelidir, beynin etkilenen bölgesine göre farklı şekilde görülür.       Epilepsi, tekrarlayan nöbetler hastalığıdır.

Nöbet geçiren her insan epilepsi hastası değildir. Epilepsi tanısı, tekrarlayan 2 ya da daha fazla nöbet hikayesi olan hastada nöroloji uzmanı tarafından yapılan çeşitli araştırma ve tetkikler sonrasında konulabilir. Epilepsi hastalığı dünyada % 1 oranında görülmektedir.

  Kadın ve erkeklerde görülme oranı eşittir. Epilepsi nöbetleri her yaşta görülebilir fakat sıklıkla çocuklar ve yaşlılar etkilenir.

Epilepsi nöbetleri kişiden kişiye göre farklılık gösteriyor 
    

Epilepsi nöbetlerinin değişik türleri mevcuttur. 40`ın üzerinde nöbet tipi tanımlanmıştır. Buna rağmen herkesin geçirdiği nöbet kendine özgü bazı farklılıklar gösterebilir. Bu durum bazı hastalarda epilepsi tanısının konulmasını güçleştirir, tanı konması uzun yıllar alabilir.

Gelişen tanı yöntemleri sayesinde epilepsi tanısı daha kolay ve doğru konulabilmektedir. Epilepsi nöbetleri; “parsiyel” (beyinde bir bölgeye sınırlı başlayan nöbetler) ve “jeneralize” (beyinde yaygın olarak başlayanlar) olarak iki çeşittir. Ne tür nöbet olduğunun bilinmesi büyük önem taşımaktadır.

Çünkü bu hangi epilepsi ilacının daha etkili olacağı konusunda yol göstericidir.
      

Ergenlik çağında epilepsiye dikkat!

Epilepsi nöbetleri hayatın herhangi bir döneminde başlayabilir. Bütün epilepsi hastalarının 3/4'ünde 20 yaşından önce, özellikle de ilk üç yaş içinde ve ergenlik çağına yakın zamanlarda görülür.

Epilepsi kalıtsal bir hastalık değildir. Epilepsi hastalığı anne-babadan çocuğa geçmez fakat bazı ailelerde epilepsi gelişme eğilimi daha fazladır.

Epilepsi oluşumu için ayrıca bunu tetikleyecek bir takım dış faktörlerin de bulunması gereklidir.
      

Epilepsi nöbetlerinin nedenleri;

       Olguların yarısından fazlasında bir neden saptanmaz. Diğer bilinen nedenler ise;

   • Doğum öncesi veya sonrasındaki enfeksiyonlar, doğum travmaları, beynin oksijensiz kalması,
   • Santral sinir sistemi enfeksiyonları,
   • Kazalar,
   • Beyin tümörleri,
   • Beyin kanaması veya damar tıkanıklığı (serebrovasküler hastalıklar)
   • Aşırı alkol tüketimi
   • Uykusuzluk 
   • Enfeksiyon, yüksek ateş
   • Yoğun stres
   • Uzun süreli bilgisayar oyunları ve parlak ışıklara maruz kalmak

Hasta öyküsü teşhisin konulmasında etkin rol oynuyor

Epilepsi tanısı konurken hasta ve yakınlarının verdiği bilgiler çok önemlidir. Bazı durumlarda tek başına nöbet öyküsü ile teşhis koyulabilir. Ayrıca kısa süreli EEG (elektroensefalografi), uyku EEG`si kraniyal görüntülemeler ve kan tahlili ayırıcı tanı yapmak açısından gereklidir.

Tedavide ilaç kullanımı önemli

Epilepsi tedavisinde en önemli nokta, nöbetleri durdurmak için seçilen ilaçların düzenli ve dikkatli kullanımıdır. Her beş hastanın dördünde, uygun ilaç seçilip yeterli dozda kullanıldığında nöbetler durur. Genellikle tek bir epilepsi ilacı ile tedaviye başlanır. Doz yavaş yavaş artırılır.

Eğer ilaç yetersiz kalırsa ikinci bir ilaç tedaviye eklenir veya ilaç değiştirilebilir.
Her anti epileptik ilacın etki mekanizması farklı olduğundan hastanın nöbet tipine uygun olarak ilaç seçilir. Düşük dozla başlanarak yavaş yavaş artırılır.

Bu arada ilacın kan düzeyi, belirli aralıklarla da yan etkilerini izlemek için kan tahlilleri incelenir. Bu dönemde hastanın doktoru ile sıkı irtibatta olması gerekir.  İlaca bağlı en sık yan etkiler uyku hali, baş dönmesi ve dengesizliktir. Birkaç hafta içinde bu etkiler kaybolur.

Epilepsi bazı tipleri dışında süreklilik arz eden bir hastalıktır. Ömür boyu ilaç tedavisi gerekli olabilir. Bu nedenle hastanın mutlaka bir nöroloji uzmanı tarafından düzenli olarak takibi önerilir.

Источник: https://www.hizmethastanesi.com/saglik-rehberi/asiri-stres-ve-uykusuzluk-epilepsi-nobetlerine-yol-acabilir/

Epilepsi Nöbetleri ve Sendromları

Epilepsi Nöbetlerine Karşı Beyin Pili

Doktorlar, 30’dan fazla farklı nöbet türü ve 100’den fazla da farklı epilepsi sendromu tanımlamışlardır 9

Epilepsi hastalarının yaklaşık %30’unda nöbetler kontrol edilememektedir; bu oran, yeni antiepileptik ilaçlara duyulan ihtiyacın önemini göstermektedir 9

Spesifik sınıflandırma tedaviye rehberlik ettiği ve prognozu belirlediği için önemlidir.9

Epilepsi Nedir?

Epilepsi, beynin normal aktivitesinin, sinir hücrelerinde aşırı yük boşalması ile bozulduğu yaygın bir nörolojik hastalıktır.1,2,3

Nöbet Nedir?

Nöbet, beyinde gerçekleşen ani elektrik aktivitesi patlamasının bir sonucudur. Bu durum, beyindeki mesajların geçici olarak durmasına ya da karışmasına neden olmaktadır .4

Semptomlar her bir nöbet türü ile değişkenlik göstermekte olup kas seğirmesini, konvülsiyonları, bellek kaybını, göz seğirmesini, kas sertleşmesini veya gevşemesini, boş bakışları ve bilinç kaybını içermektedir.5,6

Kişinin tek bir nöbet geçirmesi, epilepsi hastası olduğunu anlamına gelmez. Epilepsi, herhangi bir tanımlanabilir tetikleyici ani sebep olmadan ortaya çıkan tekrarlayan (iki ya da daha fazla) nöbetlerle karakterize bir durumdur.3

Bir Nöbetin Aşamaları Nelerdir?

Kişi, bir nöbetin başlayacağının sinyalini veren, aura olarak bilinen “garip bir his” ya da bir duygu yaşayabilir. Bu durum, kokular gibi duyusal illüzyonları, sersemliği ya da huzursuzluğu içerebilir.7

Nöbet iktus olarak bilinmektedir ve nöbet sonrasında kişi, beynin kendine gelme sürecinde uyuşukluk ve zihin karışıklığı ile ilişkilendirilen bir durum içerisine girebilir.8

Nöbet Türleri Nelerdir?

Doktorlar, çok kısa süreli dikkat kaymasından uzun süreli konvülsiyonlara kadar çeşitlilik gösteren 30’dan fazla farklı nöbet türü tanımlamıştır.9 Nöbetlerin sıklığı da değişken olup bazı hastalarda senede birden az nöbet görülürken bazıları günde çok sayıda nöbet yaşayabilmektedir.10

Nöbetler genellikle, beyindeki anormal elektrik aktivitesi alanına bağlı olarak iki ana gruba (parsiyel ya da jeneralize nöbetler) ayrılmaktadır.6,9

Parsiyel Nöbetler :   

Parsiyel nöbetler, beynin yalnızca bir kısmında başlar ve yalnızca bir kısmını etkiler. Ayrıca ‘fokal’ olarak da bilinen bu nöbetler aşağıdaki şekillerde görülebilir:

Basit:

Nöbet aktivitesine rağmen kişinin bilinci yerindedir ve kişi etrafındakilerin farkında olmaya devam eder. Anormal bir seğirme, uyuşukluk, terleme, sersemlik, bulantı, algı ve hafıza bozuklukları ve ‘deja vu’ hissi görülebilir.

Kompleks:

Kişide bilinçte değişiklik ve bilinç kaybı görülür ve bu da zihin karışıklığına neden olur. Kişi rüyadaymış gibi bir durum yaşayabilir ya da duygusal patlamalar ya da göz kırpmaları ve tikler gibi garip ve tekrar eden davranışlar sergileyebilir.6,9

Sekonder Jeneralize: Parsiyel bir nöbet olarak başlayan ve beynin geri kalan kısmına yayılarak jeneralize bir nöbet haline gelen nöbettir (genellikle tonik-klonik bir nöbet, bkz. aşağıdaki bölümler).5,6

Jeneralize Nöbetler:

Jeneralize nöbetler, beynin her iki yarısında aynı anda görülen anormal aktivitenin sonucunda meydana gelir.5 Nöbetler, aşağıda belirtilen farklı şekillerde görülebilir:

Absans Nöbetler:

Kişinin boşluğa dalıp gitmiş gibi göründüğü bir bilinç kayması haliyle ilişkilendirilmektedir. Bu durum genellikle çocuklukta başlar ve dikkat eksikliği ile karıştırılır.5,6

Tipik Absans:   

Aniden başlayan ve aniden sona eren, hızla iyileşen ve bir zihin karışıklığının eşlik etmediği kısa nöbetler.6,11

Atipik Absans:

Tanımlanmalarını güçleştirecek şekilde kademeli biçimde başlayan ve sona eren, 5 ila 20 saniye süren nöbetler. Genellikle, zihinsel fonksiyonları değişen çocukları etkiler.6,11

Miyoklonik:

Bilinci etkilemez ve kısa fakat belirgin kas seğirmesi ve tikleridir. Kümeler halinde art arda, hızlı şekilde görülür.

Klonik:

Kas kasılmaları ve gevşemelerinden kaynaklanan vücudunun her iki tarafında da tekrarlayan kas seğirmelerinin görülmesine neden olur.

Tonik:

Kişinin kaskatı kesilmesine neden olan ve genellikle sırtta, ayaklarda ve kollarda görülen tüm kasaların kısa süreliğine sertleşmesi ile karakterizedir. Kişi böyle bir durumda ayakta ise düşecektir. Kısa sürelidir ve herhangi bir uyarı işareti olmadan oluşur.

Tonik-klonik:

Genellikle bir çığlıkla başlayan en yaygın olarak bilinen nöbetlerdir. Kişi böyle bir durumda ayaktaysa düşecek ve kaskatı kesilecektir (tonik aşama), ardından kas seğirmeleri, nefes darlığı ve nefes almanın geçici olarak durması ve cilt renginde bir değişiklik görülür (klonik aşama).

Atonik:

Kişinin böyle bir durumda ayaktaysa yere düşeceği, bütün vücutta kas tonusunun ani ve kısa süreli kaybıdır. Ayrıca düşme atağı olarak da bilinir.6,9

Epilepsi sendromları nelerdir?

Yalnızca nöbet türünün sınıflandırılması, hasta ve epizodları ile ilgili önemli bilgilerin göz ardı edilmesine neden olmaktadır.12 Bir sendromda, belirli bir tıbbi durumu belirtmek amacıyla bir arada görülen bir dizi belirti ya da semptom dikkate alınmaktadır.3

Epilepsi için bu belirtiler şunlardır: nöbetlerin başladığı yaş, nöbetlerin türü, tipik EEG paternleri, genetik faktörler, nöbetler sırasındaki davranışlar gibi klinik özellikler, tetikleyici faktörler, beklenen hastalık seyri ve tedaviye verilen yanıttır.12

Farklı Epilepsi Sendromu Türleri Nelerdir?

Yüzü aşkın farklı epilepsi sendromu tanımlanmıştır. Tedaviye rehberlik ettiği ve prognozu belirlediğinden spesifik sınıflandırma önemlidir.2,9

Epilepsi sendromları, sebebi ya da etyolojisine bağlı olarak üç ana türe ayrılmaktadır:

İdiyopatik Epilepsi:

Hastalığın belirgin bir nedeni olmayıp, genetik bir bağlantı olabilir.

Semptomatik Epilepsi:

Baş yaralanması, doğum sırasında beyin hasarı, inme, beyin enfeksiyonu ve nadiren beyin tümörü şeklinde nöbetin nedeni bilinmektedir.

Kriptojenik Epilepsi:

Doktorların hastalığın bir nedene bağlı olduğuna inandığı, ancak hastalık nedenini teşhis edemediği vakalardır.13,14

Infantil Spazmlar (West sendromu):

Bir bebeğin ileri doğru sarsılmasına ve tanısal testlerde ayırt edici bir EEG paterni göstermesine sebep olan ard arda seğirme hareketleri.

Lennox-Gastaut Sendromu:

Kişinin karışık nöbetler geçirdiği, tedavi edilmesi güç bir epilepsi sendromu. Bu sendromun görüldüğü çocuklar genellikle gelişim geriliği ve mental anomali yaşamaktadır.

Çocukluk Çağı Absans Epilepsisi:

Nöbetler, kısa boş bakma anlarıyla karakterize olup daha sık görülmeye meyillidir. Çocukların %40’ı sendromu daha çabuk şekilde atlatmakta ya da gençlik yıllarında remisyona girmektedir.

Juvenil Miyoklonik Epilepsi:

Genellikle ergenlik döneminde başlar ve ilk semptom sıklıkla jeneralize bir konvülsiyondur. Bu sendrom, genel olarak ilaçla kontrol edilebilmekle birlikte hızlı bir şekilde geçmeyebilir.

Benign Epilepsi Sendromu:

Geceleri görülen parsiyel nöbetlerle karakterize olan, genellikle yüz ve dili de etkileyerek tonik-klonik nöbetlere ilerleyebilen bir çocukluk dönemi sendromudur.

Benign Rolandik Epilepsi:

Yüzü etkileyen ve ağızda sulanma ve konuşma güçlüğüne neden olan, ardından bir konvülsiyon görülen basit parsiyel nöbetler içerir. Nöbetler, tipik olarak geceleri görülür.

Temporal Lob Epilepsisi:

Basit ve kompleks parsiyel nöbetlerle karakterize olan en yayın epilepsi türüdür.

Frontal Lob Epilepsisi:

Bitkinliğe neden olur ve konuşmaya yardımcı olan kaslar dahil belirli kasları kullanma becerisini etkiler. Uyku sırasında kavga ediyormuş gibi hareketler de görülebilir.

Refleks Epilepsisi:

Nöbetler hastanın çevresindeki bir şeyler tarafından tetiklenir. Işığa karşı duyarlılık, parıldayan ışıklara ya da yanıp sönen ışık paternlerine karşı bir tepki olarak oluşan nöbetler en yaygın türüdür.

Epilepsi hastaları, semptomların tam olarak türünü, olası tedavileri ve prognozu belirlemek amacıyla, doktorlarıyla sahip oldukları epilepsi türünün belirtilerini tartışmalıdır.9

Источник: https://www.ucb.com.tr/hastalar/ko%C5%9Fullar/Santral-Sinir-Sistemi/Epilepsi/Epilepsi-N%C3%B6betleri-ve-Sendromlar%C4%B1

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть