Erkek Kısırlığı ve Tüp Bebek Tedavisi

Erkeklerde kısırlık nedenleri ve mikro akışkan çip teknolojisi ile yeni tedaviler

Erkek Kısırlığı ve Tüp Bebek Tedavisi

Erkek kısırlığı tarihe mi karışıyor? Çözüm mikroakışkan çip teknolojisi! Günümüzde çiftlerin yaklaşık %15-20’sinde kısırlık görüldüğünü ve bunların yarıya yakınının erkeklerden kaynaklandığını söyleyen Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr.

Cem Fıçıcıoğlu, son dönemde tıpta yaşanan önemli gelişmeler sayesinde artık erkeklerden kaynaklanan kısırlıkların önemli oranda çözülebildiğini belirtiyor. Erkek kısırlığında sperm sayı, hareketlilik ve sperm kalitesindeki yetersizlik gibi faktörlerin önemli bir role sahip olduğunu dile getiren Prof. Dr.

Cem Fıçıcıoğlu, “Bu faktörler normal gebelik oluşumu için önemli engeller oluşturmaktadır. Tüp bebek uygulamalarında bu engeli aşmak için geliştirilen yeni yöntemlerden birisi de mikroakışkan çip teknolojisidir.

Bu tıp dünyasında “dev buluş” olarak lanse edilmekte ve erkeklerde kısırlık tedavisinde başarıyla kullanılmaktadır” diyor.

Erkeklerde (İnfertilite) kısırlık nedir?

İnfertilite, bir çiftin herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanmaksızın, en az bir yıl düzenli cinsel ilişkiye rağmen gebeliğin oluşmaması olarak tanımlanır. İnfertilite çiftlerin %15’ini etkilemektedir.

Korunmasız geçen 12 aylık süre sonunda çiftlerin %80’i ilk 6 ay içinde, geri kalanların ancak %10’u takip eden 6 ay içinde gebe kalabilmektedir. Tüm kısır çiftlerin %30-40’ında erkeğin, %40-50’sinde kadının kısırlık sorunu olduğu tespit edilir.

%20-25 çiftte hem erkek hem de kadına ait sorunların kısırlığa birlikte neden olduğu gözlenir. %15 çiftte ise tüm tanısal tetkikler sonucunda bir kısırlık nedeni bulunamaz.

https://www.medikalakademi.com.tr/erkek-kisirligi-tedavisinde-sperm-radar-teknigi/

Çiftlerin %85’i ilk bir yıl içinde gebe kalabildikleri için bu süre zarfında detaylı bir inceleme yapmak yalancı pozitif test sonuçlarının ve yararsız tedavi uygulamalarının artmasına yol açacağı ve kendiliğinden gebelik şansını kaçırabileceği için gereksizdir. Bu süreyi beklemeksizin araştırılmaya başlanacak çiftler şu kriterlere uymalıdır.

Kısırlık testleri kadın ve erkeklerde kime ve ne zaman yapılmalıdır?

Herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanmadığınız halde, en az bir yıl düzenli cinsel ilişkiye rağmen çocuk sahibi olamıyorsanız:

1) 35 yaş üstü kadınlara2) Oligo/amenoreik kadınlara3) Bilinen ya da şüphelenilen uterin, tubal hastalığı ya da endometriozisi olan kadınlara4) Abdominal ve pelvik cerrahi geçiren kadınlara5) Bilinen ya da şüphelenilen semen anormalliği mevcut olan erkeklere6) Geçirilmiş ürogenital cerrahi öyküsü, genital patolojik bulgusu olan erkeklere

7) Cinsel yolla bulaşan hastalık geçirmiş olan erkeklere

Kısırlık testi yapılmaktadır.

Erkeklerde kısırlık belirtileri nelerdir – erkeklerde kısırlık nasıl anlaşılır?

Erkek kısırlık belirtileri genellikle görülmez. Hastaların hekimlere baş varması üzerine yapılan spermiogram testi ile tanı konuyor.

Bunun dışında kısırlığın nedenine bağlı olarak idrar yaparken yanma ya da akıntı olması ön teşhis yapılabilmesini sağlayabilir.

Kesin tanı daha öncede belirtiğimiz gibi iki ile yedi günlük ilişki kısıtlamasından sonra yapılan sperm testi, ultrasonografi ve doktor muayenesiyle konulur.

Erkeklerde kısırlık testi nasıl yapılır?

Kısır bir erkek değerlendirilirken ilk yapılan işlem 4-6 hafta ara ile en az 2 kez semen analizidir. Semen örneği 3-6 günlük cinsel perhiz sonrası alınır ve en geç 1 saat içinde değerlendirilir. Eğer değerler normalse, tek test yeterli kabul edilir.

Sadece, en az iki testin de anormal bulunması durumunda, ileri kısırlık araştırması gerekir.

İleri kısırlık araştırmalarında Pretestiküler, testiküler ve posttestiküler kısırlık nedenleri araştırılır ve gerektiğinde endokrinolojik, genetik, ultrasonografik tetkikler ve biyopsiye başvurulur.

Böylece infertilitenin medikal ya da cerrahi tedavi ile düzeltilemeyeceği durumlarda IUI (İntrauterin inseminasyon) ya da yardımcı üreme teknikleri kullanılacak hastaların tanımlanması ve olası gebelikte çocukları etkileyecek genetik anormalliklerin belirlenmesi mümkün olmaktadır.

Erkeklerde kısırlık nedenleri

Erkek kısırlık nedenleri ve bu nedenlerin görülme oranları

 • Cinsel faktörler    1.7
 • Ürogenital enfeksiyonlar 6.6
 • Doğuştan gelen anomaliler 2.1
 • Varikosel 12.3
 • Endokrin bozukluklar 0.6
 • İmmünolojik ( bağışıklık sistemi) faktörler 3.1
 • Diğer hastalıklar 3.0
 • Nedeni bilinmeyen semen bozuklukları 75.1 (OAT) sendromu) veya gösterilebilir bir neden yokluğu

1) Pretestiküler (Testiküler=Erbezi ile ilgili) nedenler: Kromozomal (Klinefelter sendromu, Kallman sendromu, Y mikrodelesyonu, Kistik Fibroz), hormonal (hipogonadotropik hipogonadizm, hiperprolaktinemi), koital (erektil disfonksiyon, endokrin, nöral, ejakulatuar yetmezlik (psikoseksüel, ilaç, cerrahi) nedenler bu gruptandır.

2) Testiküler nedenler: Konjenital (inmemiş testis, immotil silia, vas deferens yokluğu), infeksiyon (orşitis), vasküler (torsiyon, varikosel), antispermatojenik ilaçlar (kemoterapi, x-ray), immünolojik, tümör (germ hücreli tümörler, testiküler mikrolithiazis), idiyopatik nedenler bu gruptandır.

3) Posttestiküler nedenler: Obstrüktif (epididimal, vazal) ve aksesuar bez infeksiyonları bu guba dahildir.

Erkeklerde kısırlık tedavisi

Tüp bebek tedavisi geçmişten günümüze kadar geliştirilen yeni teknikler sayesinde, başarı oranı yükseltilen yardımcı üreme tekniklerinden birisi.

Bebek sahibi olamayan çiftlerin en son aşamada başvurdukları bu üreme yöntemi günümüzde “mikro çipli tüp bebek tedavisi” sayesinde, daha başarılı olmakta.

Özellikle spermleri az olan erkeklerdeki kısırlığın aşılmasında kullanılan mikro akışkan çip teknolojisi, gebelik elde edilme oranlarını yükseltmiştir.

“Doğal gebelikler kadın üreme sistemindeki ince mukozal mikro kanallardan geçen en kaliteli spermin yumurtaya ulaşması ile gerçekleşmektedir.

Amerika’da Harvard Üniversitesi’nde bir Türk bilim adamı tarafından bu fizyolojik özellik taklit edilerek tasarlanan ve Türkiye’de de yakın zamanda uygulanmaya başlanan mikroakışkan çip teknolojisi, erkek kaynaklı kısırlık tedavisi için günümüzde umut verici bir uygulama olarak görülmekte” diyen Prof. Dr. Cem Fıçıcıoğlu şöyle devam ediyor:

“Çok yeni bir uygulama olması nedeniyle, tüp bebek merkezlerinde yaygın bir şekilde kullanıma geçmemiştir.

Ancak saygın ve başarılı tüp bebek merkezlerinin mikro çipli tüp bebek tedavisini uygulamaları nedeniyle ve alınan başarılı sonuçlarla giderek yaygınlaşacağı görülebilir.

Artık bebek sahibi olamayan çiftlerin tüp bebek tedavisinde yeni bir dönem açılmıştır diyebiliriz. Mikro akışkan çip teknolojisi DNA yapısı en kaliteli olan spermleri kullandığından, DNA yapısı mükemmel olan embriyolar elde edilmektedir.”

MİKRO ÇİPLİ TEDAVİDE DOĞAL ORTAM TAKLİT EDİLMEKTEDİR

Sperm DNA’sında oluşan fragmantasyon dediğimiz hasarın embriyo kalitesinde düşüşe ve IVF uygulamalarında başarısızlığa neden olabildiğine dair bilimsel yayınların mevcut olduğunu vurgulayan Prof. Dr.

Cem Fıçıcıoğlu: “Mikro akışkan çipler, sperm kalitesinin ve hareketliliğinin düşük olduğu örneklerde morfolojik, genetik ve fizyolojik olarak en iyi durumda olan spermlerin bulundukları ortamdaki hareketsiz, olgunlaşmamış ve düşük kaliteli spermlerden süzülüp ayrılarak toplanmasını sağlamaktadır.

Mikro akışkan çipler ile yapılan çalışmalarda elde edilen spermlerin hareketlilik ve canlılık oranlarının erkek bireylerden alınan ejakulat örneklerindeki spermlerden yaklaşık olarak iki kat fazla olduğu görülmüştür.

Henüz yeni bir teknoloji olması nedeniyle yeterli bilimsel çalışmalar yapılamamış olsa da mikro enjeksiyon yöntemiyle yumurta hücresiyle döllendirilmesinde bu sağlıklı spermlerin kullanması ile döllenme, embriyo kalitesi ve gebelik oranlarının yükseleceği iddia edilmektedir” diyor.

Mikro çipli tüp bebek tedavisi nasıl uygulanmaktadır?

Tüp bebek tedavisi sırasında elde edilen yumurta hücrelerinin sağlıklı spermlerle döllenmesi gebelik elde etme oranlarını yükseltmekte. Mikro çipli tüp bebek tedavisinde bu spermlerin sağlıklı olanlarının seçilebilmesi için, sperm çiplerinin geliştirilmesi yüz güldüren uygulamalar arasına girdi.

Vücuttaki sistemi taklit edebilen sperm çiplerinin içinde, mikro kanalcıklar bulunur. Kaliteli ve iyi spermlerin seçimi bu mikro kanalcıklar sayesinde olur.

Kanalcıklarda bir tarafta spermler toplanırken, diğer tarafta kaliteli ve sağlıklı olan spermler kanalcıkların içinde süzülerek, başka tarafta bir araya gelir.

Bu şekilde seçilmiş olan kaliteli spermlerle, mikro enjeksiyon yöntemiyle döllendirilen yumurta hücrelerinden elde edilen gebeliklerden doğan bebekler daha sağlıklı doğmaktadır. Kaliteli embriyoların elde edilmesi, çabaların boşa gitmemesine neden olur. Vücutta normal olarak kadının vajinasına gelen spermler rahim kanalına girer.

Bu bölgede olan mukus salgısında bulunan hormonların etkisiyle, mikro kanallar meydana gelir. Mikro çipli tüp bebek tedavisinde de bu doğal ortam taklit edilmektedir. Vücutta döllenme sırasında süzgeç vazifesi gören mikro kanalcıklar, spermlerin kaliteli olanlarını ayırır. Bu kanallardan geçebilen spermler sağlıklı olanlardır.

Sperm ve yumurta hücresinin buluşmasında, sağlıklı olanlar bir araya getirilmiş olur.

Anne adaylarında psikolojik olarak ne gibi değişimler oluyor?

Tüp bebek tedavileri her zaman için umut verici olup beklentiyi diri tutmuştur. Bu dönemlerde hüzün, duygusallık, mutluluk gibi psikolojik haller oldukça dinamik olur ve duygu değişimleri sık yaşanabilir. Bundan dolayı da moral olarak inişli çıkışlı bir süreç olabilir.

Fakat tüp bebek tedavisinde oldukça büyük atılımlar yaşanmış olup artık çocuk sahibi olamayanların bu destek tedavi yöntemiyle çocuk sahibi olabilmesi ihtimali artmıştır.

Uzun protokol süreci, stresli ve zorlu gibi görünse de bu evreyi sizin gibi yaşayan insanların da olduğunu ve yalnız olmadığınızı hatırlatmakta fayda var.

Neden ilk tüp bebek tercih ediliyor?

Tüp bebek uygulaması birçok yardımcı üreme tedavisi olsa da genellikle en sık tercih edilen tedavi çeşididir. Bunun sebebi ise, gebelik şansının en yüksek olduğu tedavi yöntemlerinden biri olmasından dolayıdır.

İlk önce, tüp bebek tedavisi enfeksiyon ya da cerrahi operasyonlar sonucu tüplerinde kalıcı hasarlar kalan anne adaylarında uygulanmaya başlamıştır. Ardından ise kısırlığa sebep olacak diğer etkenlerin tedavisinde de kullanılmaya geçilmiştir.

Nedeni bilinmeyen kısırlık ya da erkek kaynaklı kısırlıklarla tüp bebek tedavi yöntemi uygulanarak gayet başarılı sonuçlar elde edilebilmektedir.

Mikro enjeksiyon uygulaması nedir?

Son yıllarda uygulanmaya başlanan mucizevi bir yöntem olan, mikroenjeksiyon adı verilen ve erkeklerde uygulanan tedavidir. Menisinde sperm bulunmayan ya da bulunsa bile sperm sayısının oldukça düşük olduğu buna rağmen testisinde sperm mevcut olan baba adaylarının tedavisinde oldukça ses getirmiş, bir devrim olarak tarihe geçmiştir.

Kadınlarda her iki tüpün kapalı olması, sperm sayı, hareket ya da normal sperm miktarının düşük olması, sebebi bilinmeyen kısırlık, şiddetli endometriozis gibi durumlar ve hastalarda tüp bebek tedavisi yöntemine başvurulabilir. Tüp bebek tedavisinin süresi uygun görülen tedavi türüne göre değişebilmektedir. Tedavide en sık ve yaygın olarak uzun protokol adı verilen yöntem uygulanır.

Bilgi için: www.cemficicioglu.com.tr

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/erkeklerde-kisirlik-infertilite-nedenleri-belirtileri-tedavisi/

Tüp bebek ve kısırlık tedavileri 1. bölüm

Erkek Kısırlığı ve Tüp Bebek Tedavisi

Pazar günleri bu köşede yazı yazabiliyor olmak benim için çok büyük bir keyif ve önemli bir ayrıcalık. Son zamanlarda ailemden, arkadaşlarımdan, hastalarımdan neden sağlıkla ilgili yazılar yazamadığıma dair eleştiriler almaya başladım.

  Kadın sağlığı, gebelik ve tüp bebek hakkında yazsam sanki kimse beni okumayacakmış gibi geliyor. Bir de yedi yirmi dört doktorluk yaparken bu köşede farklı konular hakkında yazmak bana nefes aldırıyor.

Ama galiba bilgi ve tecrübeleri paylaşmak, bir de benim anlatımımla konu hakkında bilgi vermek sosyal bir sorumluluk. O yüzden belli konularda seri yazılar yazacağım. Kaçmak isteyenler tam buradan itibaren bu yazıyı terk edebilir, alınmam.

Ama kısırlık öyle sık rastlanan bir sorun ki şimdi ihtiyacı olmayan bile aklında bir yerde bu yazıyı tutsun derim. Derya deniz bir konuyu tek günde bitiremeyeceğimden bir seri yapayım dedim. Bugün konuya giriş yapıyorum, hadi buyurun.

Çiftler ne zaman çocuk sahibi olamadıklarından şüphe duymalılar?

 ‘Evlenmek asla yetmez mutlaka çocuk da olmalı, hatta tek çocuk da yetmez çok çocuk olmalı.’ Bu bizim coğrafyanın aileden, akrabaya, komşudan, bakkala herkesin evlenen çifte uyguladığı, çoğu zaman dile de gelen dayatmasıdır. Asıl mesele çocuk isteyip de bunu başaramayan çiftlerin ne kadar zaman sonra bu durumdan rahatsızlık duyduklarıdır.

Kısırlık ya da infertilite adı verilen sorun doğum kontrol yöntemi kullanmadan cinsel birliktelik yaşayan bir çiftin bilinen bir sorun olmamasına rağmen ilk 1 yıl içinde gebelik haberi alamaması halidir.

Bu 1 yıllık bekleme ya da deneme süresini kısaltması gereken çiftler vardır elbette. En önemlisi kadınlarda ileri yaşlara ertelenmiş anne olma planıdır.

35 yaş üstü kadınlarda 6 ay, 40 yaş üstü kadınlarda ise planlama başladığında infertilite, tüp bebek uzmanı ile görüşme tavsiye edeceğim ilk harekettir.

Kısırlık ne kadar yaygınlıkta bir sorun?

Kısırlık, sorun haline geldiğinde bu çiftler arasında oldukça sıkıntılı bir sürecin başlangıcı demektir.

Önce kabullenmek, kendi içinde sessizleşmek, internette bu dünyayla tanışıldığında derin bir kuyuda kaybolmak ve doğru adresleri bulmak için çabalamak hemen hemen tüm çiftlerin başına gelen şeylerdir.

Sonra durum seslendirilmeye başlanır ve çevrenizde ne kadar çok çiftin bu sorunla karşılaştığına tanık olursunuz. Hele bir de tüp bebek  uzmanıyla görüşmeye gittiğinizde ortak sorunu yaşayan kalabalığı görünce içiniz biraz ferahlar.

Aslında dünya üzerinde de Türkiye’de de kısırlık sorunu ile doktora başvuran ve tedavi gören çiftlerin oranı %15’ler civarındadır. Bu da azımsanmayacak  bir orandır. Yani kısırlık sorunu yaşayan çiftler yalnız değildir ve sorun çoğu zaman çözümlenebilir.

Kısırlık sorununun sebepleri nelerdir?

Çocuk isteyen ‘çiftler’ demek çok önemli bir detaydır. Çoğu zaman kısırlık sanki sadece kadının üstlendiği bir sorunmuş gibi algılanır. Bunu değiştirebilmek için her fırsatta kısırlık sorunun sebeplerinin iki cinsiyet için de eşit oranlarda olduğunu söylemek isterim. Kadına ait sorunların başlıkları biraz fazladır sadece.

Çünkü kadını yumurtalıkları, tüpleri, rahmi, rahim yolu ve hormonları, genetiği ile birlikte değerlendirmek gerekirken, erkeği sperm analizi, yumurtalıkları, hormonları ve genetiği ile değerlendirmek yeterlidir. Kadın için yaşlanmak çok büyük risktir.

Çünkü yumurtalıklar doğuştan itibaren var olan kapasitesini ömrün belli bir kısmında harcar ve menopoz yani yumurtaların tükenmesi haliyle de bitirir. Bu da kadının çocuk sahibi olmak için ölene kadar zamanı yok demektir. Ailesinde erken menopoz hikayesi olan kadınların daha da dikkatli olmaları gerekir.

Ve sıkıntılı yaşlar olarak kabul edilen 35 yaş ve sonrası için gebelik isteyen kadınların bir tüp bebek uzmanı tarafından ön değerlendirmeye alınmalarında fayda vardır. Yumurtalık kistleri önemli sorunlardan diğeridir.

Hele de bunların içinde çikolata kisti ya da diğer adı ile endometriozisi olan kadınların yumurta rezervlerinde ve yumurta kalitesinde azalma tehsinden dolayı iki katı uyanık olması gerekir. Adet düzensizlikleri ve buna sıklıkla sebep olan poliksitik over hastalığına sahip kadınlar da kısırlık açısından doğru değerlendirilmesi gereken hastalardır.

Tüplerde oluşan tıkanıklıklar, rahim içindeki şekil bozuklukları, miyom ya da polipler de kadınların gebeliğine engel olabilen ve sıklıkla cerrahi tedavilerle çözülebilen sorunlardır. Hormon bozukluklarının, genetik hastalıkların da gebe kalmada sorun yaşatabileceği akılda tutulmalıdır.

Erkek kısırlık sorunları sperm değerini bozacak ilaç kullanımı, toksik maddeler, ateşli hastalıklar, testislere uygulanmış cerrahi ameliyatlar ve genetik sorunlar gibi sıralanabilir. Ve bu sorunlar ne olursa olsun nihayetinde çiftin sorunu olarak çözülmelidir.

Kısırlık tedavisinde tüp bebeğin yeri nedir?

Kısırlık tedavilerinde tüp bebek tedavisi basamak tedavileri arasında son sırada yer alan altın standart bir tedavidir. Çiftlerin değerlendirilmesi sırasında uygun olan tedavi seçenekleri yumurta takibi, aşılama yöntemleri olabilir.

Gebelik bu yöntemlerle elde edilemez ise ya da zaten başından tüp bebek adayı ise çiftler zaman kaybetmeden tedavi başlamak gerekecektir. Tüp bebek tedavisi korkutucu bir tedavi değildir.

Doğru anlatılması durumunda hasta ve doktorun işbirliği ile uygulanan ve sonunda embriyoloji laboratuvarıyla da taçlandırılan bir tedavidir.

Tüp bebek tedavisi nasıl uygulanır, ne kadar sürer?

Tüp bebek tedavisi aslında kadın üzerinden uygulanan bir tedavidir. Ortalama 2 hafta süren ve kadının adet periyodunun başıyla tedavinin start verdiği bir süreçtir. Hormon içeren ilaçlar kullanılır. Haliyle hormon aksını tedavi ederken ağrı kesiciler kullanmak saçma olur. Bu ‘hormon’ meselesi kadınları başlangıçta ürkütür.

Uygulamaların çoğu iğnelerle olduğu için de pek sevilmez. Ama ben şimdi size çok kolay ve kısa bir süreç olduğunu anlatacağım, rahat olun. İlaçlar zaten kadını kadın yapan östrojen hormonunun salgılanmasını sağlayan iğnelerdir. Sadece dozlar kısa süreliğine biraz yüksektir. Kısıtlı bir risk grubu dışında (meme kanseri, pıhtılaşma bozuklukları gibi) kolaylıkla tolare edilirler.

Toplamda 9-12 günlük sürede 3-4 kez doktor muayenesi tedavi için yeterli bir süredir. Çalışan kadınlar, uzaktan gelen gidenler için bu muayene sıklıkları kriz olabilir, az sabredeceksiniz. Sonra yumurtaların toplanması adı verilen aşamada kısa süreli anestezi uygulaması ile yumurtalar dış ortama spermlerle döllenmek üzere alınır.

Bundan sonrası embriyoloji laboratuvarındaki yetkin kişilere bırakılır. Ve embriyo adı verilen hayatın ilk hali başlar. Bu embriyolar ÖSYM’nin sınavlarından daha çetin bir elemeden geçerek kendilerini ispatlarlar. İyi olanlar kazanır ve rahim içine transfer için belli kurallar dahilinde transfer işlemi yapılıp gebelik haberi için beklenir.

Bu süre bir çiftin hayatında en yavaş geçen günlerdendir. Yüz güldürücü sonuçların olduğu bilinen tüp bebek tedavileri hakkında yazmaya devam edeceğim.

İnsanların en masum isteği ve hayali olan çocuk sahibi olmak, önüne engeller çıksa da tedavi ile çözüm sağlanabilen bir sağlık sorunudur. Sağlıcakla kalın, mutlu pazarlar.

www.draytunaktan.com

Источник: https://t24.com.tr/yazarlar/aytun-aktan/tup-bebek-ve-kisirlik-tedavileri-1-bolum,15712

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.