Erkek Kısırlığında Nedenler Ve Tedaviler

içerik

Erkeklerde Kısırlık (İnfertilite) Nedenleri Ve Tedavisi – Sağlık Ocağım .NET

Erkek Kısırlığında Nedenler Ve Tedaviler

Çocuk sahibi olamama, dünya genelinde birçok çifti ilgilendiren sorulara, endişelere ve kuşkulara yol açan bir durumdur. Fakat bu durum kabullenilmesi gereken de bir sağlık sorunu olabilir. Günümüzde tıbbın gelişmesi sayesinde kısırlık problemi olan erkeklerde ve kadınlarda % 70 çaresi olan bir durumdur. Erkeklerde kısırlığın nedenleri 4 ana başlık altında incelenir.

Erkeklerde kısırlığa neden olan hormonal faktörler

Hipotalamus-hipofiz hastalıkları (sekonder hipoganodizm) :Bu durumlarda spermlerin oluşması ve gelişiminde rol oynayan beyinden salgılanan hormonlar ile ilgili problemler söz konusudur. Genellikle hormon tedavisi gerektiren bu durumların tespit edilmesi kısırlık tedavisinde önemlidir.

Bu sorun erkeklerdeki kısırlık nedenlerinin % 1-2’sinden sorumludur. Hormonal kısırlık nedenleri genetik bozukluklardan kaynaklanır ve kalıtsal olabilir. Hormonal bozukluklar genetik olabileceği gibi, ilaçlar, damarsal bozukluklar, tümörler ve bazı sistemik hastalıklar nedeni ile sonradan da oluşabilir.

Erkeklerde kısırlığa neden olan testis ile ilgili faktörler

Testisler ile ilgili kısırlık nedenleri erkek kısırlık nedenlerinin % 30-40’ından sorumludur.

Klinefelter sendromu : En sık görülen kalıtsal kısırlık nedenidir. Bu sendrom 500-700’de bir erkekte görülür ve en sık azospermi (menide sperm yokluğu) şeklinde kendini gösterir.

Y kromozumu mikrodelesyonu (erkeklerde genetik kısırlık) : Azospermi (menide sperm yokluğu) ve ciddi derecedeki oligosperminin (menide sperm azlığı) genetik nedenlerindendir. Bu durum kısırlık problemi olan erkeklerin % 15-20’sinde görülen bir durumdur.

Kriptorşidizm (inmemiş testis) : Anne karnındaki dönemde testislerin skrotuma inmemesi durumudur ve bu durum tek testiste ya da her iki testiste de oluşabilir. İnmemiş testisler karında ya da kasık bölgesinde kalır. Bu testislerde sperm yapımı bozuk olur ve tümör oluşma riski daha fazladır.

Testis kanseri : Kısırlık problemi tespit edilen erkeklerde testis kanseri riski daha yüksektir.

Varikosel : Skrotumda bulunan damar ağının genişlemesidir. Bu durum sol testis tarafında sağ testis tarafına göre daha sık görülür. Varikosel hastalığının tek başına kısırlık nedeni olup olmadığı ve varikosel ameliyatının kısırlığı ortadan kaldırmasında katkısı olduğu tartışılmaktadır.

Post testiküler sorunlar : Erkeklerde kısırlık nedenlerinin % 10 20’sinden sorumlu tutulmaktadır. Sperm taşıyan kanalların kistik fibrozis gibi hastalıklar ile beraber doğuştan yokluğu şeklinde veya bazı sorunlara bağlı bu durum gelişebilir.

Tıkanıklığa bağlı azospermi (meni yokluğu) : Hormon değerleri ve testis hacmi normal olan azospermik hastalardır. Kanalların bağlanması ya da geçirilen enfeksiyonlara bağlı tıkanması sonucu sonradan da oluşabilir. Bu hastalarda cerrahi operasyonlar ile sperm bulunur.

Tıkanıklığa bağlı olmayan azospermi (meni yokluğu) : Bu hastalardaki problem testislerde spermin olmamasıdır. Bu hastalarda cerrahi operasyon ile sperm bulma imkanı tıkanıklığa bağlı azospermi sorunu olan hastalara göre daha düşüktür.

Ayrıca bu hastalarda genetik bozukluğa rastlanma oranı daha yüksek olduğu için, bu hastalarda genetik inceleme yapılmalıdır.


Erkeklerde kısırlığa neden olan diğer faktörler : Erkeklerde kısırlığa neden olabilecek diğer nedenler ise, sigara kullanımı, alkol ve madde kullanımı, toksinlere maruz kalma, akut ve kronik hastalıklar, genital organ enfeksiyonları, kemoterapi ve radyoterapi tedavileri, nörolojik bozukluklar, spinal kort yaralanmaları, strese bağlı erken boşalma sorunları, psikoterapik ve antihipertansif ilaç kullanımı, geçirilen travmalar, cinsel yolla bulaşan hastalıklar, sıcak küvet banyoları ve saunalar, kabakulağın neden olduğu orşit, dengesiz beslenme ve ereksiyon bozuklukları gibi birçok etken erkek kısırlığına yol açabilir.

Erkeklerde kısırlık (infertilite) nasıl teşhis edilir?

Çiftin çocuk sahibi olamamasında sebep erkek mi, kadın mı araştırılması sırasında erkek ile ilgili araştırmalar çok geniş değildir.

Bu araştırmalarda öncelikle 3-5 günlük cinsel ilişki perhizi sonrası semen analizi (spermiyogram) testi yapılır. Bu testi yapmak için erkeğin masturbasyon yolu ile meni örneği alınır ve laboratuvar incelemesine gönderilir.

Semen analiz testinde sperm bozuklukları ve kısırlığa neden olabilecek başka bozukluklar var mı bunlar incelenir ve değerlendirilir.

Doktor muayenesinde testlere geçmeden önce kadının ve erkeğin öyküsü (anamnezi) alınır. Bu anamnez sırasında geçirilmiş enfeksiyon varlığı, sigara, alkol kullanımı varlığı var mı araştırılır.

Hastanın öyküsü alındıktan sonra spermiyogram testi istenir ve test sonuçlarına göre spermiyogram testinde çıkan bozukluğa neden olan faktöre yönelik tetkikler yapılır.

Kısırlık teşhisi erkekte ve kadında kadın doğum uzmanlığında başlar ve yapılan fizik muayene ve spermiyogram testi sonrası çıkan sonuca göre erkek üroloji uzmanlığına yönlendirilir.

Erkeklerde kısırlık muayenesinde üroloji uzmanı fizik muayene ve yapılan değerlendirme sonrası başka tetkikler ister.

Örneğin, hormon sistemi için hormon testleri, görüntüleme yöntemleri ile sperm kanallarında sorun olup olmadığına (tümör, kanser, kitle, enfeksiyon ve benzeri) nedenler ile tıkanma var mı, bunlara yönelik tetkikler yapılır. Genetik bir bozukluk olup olmadığının incelenmesi için genetik uzmanlığı tetkikleri yapılır.

Örneğin, Y kromozumu (erkekliği belirleyen kromozom) bu kromozomdaki bazı bilinen bölgelerdeki kusurlar ciddi anlamda çocuk sahibi olmayı engelleyebilir. Bu durumun tanısı için genetik testler yapılır.

Erkeklerde kısırlık (infertilite) nasıl tedavi edilir?

Erkeklerde kısırlık tedavisi

Erkekte doğurganlıkta bir sıkıntı olduğu tespit edildiğinde çıkan sonuca yönelik tedavi planı yapılır. Tüm hastalıklarda olduğu gibi, kısırlık tedavisinde de sebebin bulunması önemlidir.

Erkeğin doğurganlık faktörünün bozulmasına neden olabilecek her türlü faktör değerlendirilir ve sebebin kesin kararı verildikten sonra tedavi için gereken yöntemlerin yapılması gerekir.

Fakat erkeklerdeki kısırlık problemleri için çok fazla tedavi seçeneği yoktur.

Örneğin, sperm olmaması durumunda bir tedavi seçeneği bulunmamaktadır. Bu tip bir durumda o erkeğin çocuk sahibi olabilmesi için verici denilen, başka birinin spermi ile aşılama yöntemi ile çocuk sahibi olması önerilir. Kısırlık problemi olan erkekte geçirilmiş bir enfeksiyon öyküsü var ise bu durumun tedavisi yapılabilir.

Spermin hareket edeceği kanalarda bir tıkanma var ise cerrahi yöntemler ile kısırlığın tedavisi yapılabilir. Bazı durumlar da hiç bir tedaviye gerek duyulmadan yardımcı üreme teknikleri ile kısırlık sorunu çözülebilir.

Yardımcı üreme tekniği nedir denildiğinde, erkekten bir şekilde spermi alıp laboratuvar koşullarında bu spermin döllenme işlemi gerçekleştirilerek aşılama yöntemi ile çiftin çocuk sahibi olması sağlanır.

Kısırlık sadece erkeğin ya da kadının sorunu değildir. Kısırlık çiftin sorunudur ve bu nedenle bu tip bir problemde erkek ve kadın birlikte değerlendirilmelidir. Kısırlığın tedavisi bilinen tüm faktörler ya da araştırılması yapılabilen tüm faktörler araştırıldıktan sonra, ortaya çıkan nedene yönelik tedaviler ile tedavi edilir.

Yaşın ilerlemesi erkeklerde kısırlığa neden olur mu?

Doğurganlığın azalma nedenine bakıldığında, şimdiye kadar bilinen kadının yaş ile birlikte doğurganlığının azalması söz konusu iken, erkeklerde 70-80’li yaşlara kadar çocuk sahibi olunabildiği bilinmekte idi.

Fakat son yıllarda yapılan araştırmalarda erkeklerde de doğurganlık yaşının önemli bir yeri olduğu görülmüştür. Kadınlarda doğurganlık dönemi erkeklere göre daha kısıtlıdır. Çünkü yumurta olarak azalma ve ileride menopoza girme gibi dönemleri vardır.

Fakat erkeklerde de yaş ile birlikte spermde azalma ve kalitesinde düşme riskleri vardır.

Erkekler kadınlara göre daha ileri yaşlara kadar çocuk sahibi olabilir iken, sağlıklı bir çocuğun dünyaya gelmesi için erkeklerinde çok ileri yaşlarda çocuk yapmaktan kaçınmaları önemlidir. Çocuk sahibi olma zamanının geçmesinde kadın ve erkek arasında yaklaşık 10-15 yıl fark vardır.

Fakat erkeklerinde çocuk sahibi olmak için 40-45 yaşlarından sonrasına kalmamaları önemlidir. Erkeklerde ileri yaş nedeni ile çocuk sahibi olmanın bazı riskleri vardır.

Bu riskler, doğurganlığın azalması, çocuk sahibi olmanın zorlaşması, sperm kalitesinin bozulması, sağlıksız embriyo gelişimi ve bu embriyoların tutunamaması gibi riskleri söz konusudur.

Sigara ve alkol kullanmak (içmek) erkeklerde kısırlık yapar mı?

Sigara kadınlarda ve erkeklerde doğurganlığın azalması ya da kaybında önemli bir faktördür. Sigaranın kısırlık üzerindeki etkisi, çalışmalara göre sperm kalitesinin bozulmasına neden olduğu görülmüştür.

Bu çalışmalarda sigara içen veya içmeyen erkekleri değerlendirmek yol gösterici olmaz iken, bir erkeğin sigara içtiği ve içmediği dönemlerdeki sperm analizlerinin incelenmesi sigaranın kısırlık üzerindeki etkisini ortaya çıkarır.

Alkol kullanımına bakıldığında, alkolün sperm kalitesi üzerinde olumsuz etkisinin olduğu yapılan çalışmalara göre bilinmektedir. Aslında alkol sağlıklı bir cinsel yaşamı da önleyerek doğurganlığın azalmasına neden olmaktadır. Alkol, diyabet hastalığı gibi erkeklerde ereksiyon sorunlarına yol açtığı için de kısırlığa neden olabilir.

Erkek hastalıkları ile ilgili benzer sağlık konuları

Источник: https://www.saglikocagim.net/erkeklerde-ksrlk-infertilite-nedenleri/

Kısırlık Nedenleri ve Tedavisi

Erkek Kısırlığında Nedenler Ve Tedaviler

Kısırlık nedenleri ve tadavisi hakkındaki bu yazımda kısırlık konusunda genel bilgiler vereceğim.

İnfertilite (Kısırlık) Nedir?

Herhangi bir doğum kontrol yöntemi kullanmadan en az 12 ay düzenli ilişkide bulunulmasına rağmen gebelik elde edilememesine infertilite (kısırlık) denir. Çiftlerin yaklaşık %14’ünde infertilite (kısırlık) vardır.

Kısırlık birçok probleme bağlı olabilir. Birden çok faktör kısırlık nedeni olabilir. Bazı sebepler kolayca teşhis edilip tedavi edilirlerken bazıları edilemez. Bazı vakalarda her iki eşte de hiçbir sebep bulunamaz.

Siz ve eşiniz çocuk istiyor ancak çocuk sahibi olamıyorsanız nedenini  araştırmayı düşünmelisiniz. Bu araştırma, bir doktor tarafından kısırlık nedenlerini ve düzeltmek için neler yapılabileceğini bulmak amacıyla yapılır.

Hamile Kalmak İçin Gerekli Koşullar

Bir kadın doğurganlığının zirvesinde (yaklaşık 20’li yaşların başından ortalarına kadar) iken her ay hamile kalabilme ihtimali %20’dir. Hamile kalmak için ideal yaş 20-25 yaş civarıdır.

Hamile kalabilme ihtimali geç yirmili ve erken 30’lu yaşlarda azalmaya başlar ve 35’ten sonra daha da düşer.

Erkeğin hamile bırakabilmesi ihtimali de yaşla beraber azalır fakat kadınlardaki kadar hızlı bir düşüz olmaz.

Kadın üreme sisteminde, yumurtlama sırasında yumurtalıktan bir yumurta salınır, tüpte bir sperm tarafından döllenir ve tüp boyunca, yerleşip büyüyeceği rahim döşemesine doğru, hareket eder

Hamilelik oluşması için şu olayların gerçekleşmesi gerekir:

 • Yumurtlama—kadının yumurtalıklarının birinden yumurta bırakılması
 • Döllenme—kadının yumurtası ile erkeğin sperminin birleşmesi
 • Yerleşme—döllenmiş yumurtanın rahim döşemesine yerleşmesi

Çocuk sahibi olmak isteyenlerin yumurtlama zamanında veya yakınında cinsel ilişkide bulunmaları gerekir. Yumurtlama, bir sonraki adet kanamanızın başlamasından yaklaşık 14 gün önce olur. Bir kez yumurtlama olunca, yumurta 12-24 saat boyunca döllenmeye hazır bir şekilde bekler. İlişki sırasında erkeğin spermleri hazneye bırakılır.

Sperm, kadının üreme yollarında ortalama 2-3 gün, hatta bazen 1 hafta canlı kalabilir. Spermler rahim ağzından geçip yukarıya tüplere doğru seyahat ederler. Eğer tüplerde spermle yumurta birleşirse döllenme gerçekleşebilir. Ardından döllenmiş yumurta tüp boyunca rahmin içine doğru hareket eder ve rahim iç döşemesine yerleşir.

Bu olaylar zincirinin herhangi bir yerinde kalıcı bir sorun çıkarsa kısırlık oluşabilir.

Kısırlık Nedenleri

Kısırlık nedenleri pekçoktur. Erkek veya kadında tek bir neden olmayabilir. Sıklıkla çiftlerden birinde, birden fazla problem vardır. Bazen çiftlerin her ikisinde de problemler olabilir. En iyi kısırlık tedavisini bulmak için eşlerden her ikisine de tetkikler yapılması gerekir.

Erkekte kısırlık nedenleri

Bir erkekte sperm sayısı yeterli olmadığı için; spermler yeterince hareketli olmadığı için; sperm kanalları tıkalı olduğu için; veya boşalma problemleri olduğu için kısır olabilir. Erkekteki kısırlık nedenleri şunlar olabilir:

 • Bel soğukluğu veya klamidya gibi cinsel yolla bulaşan hastalıklar
 • Ergenlikten sonra geçirilen kabakulak gibi ateşli ve mikrobik hastalıklar
 • İnmemiş testis, fıtık, prostat veya kanser için yapılmış olan ameliyatlar
 • Vazektomi (çocuk olmaması için erkeğin kanallarının bağlanması işlemi) ameliyatı
 • Varikosel
 • Bazı depresyon veya tansiyon ilaçları
 • Sıkı, havalanmayan giysiler giyme; aşırı sıcak banyo yapma; veya işyeri koşulları gibi nedenlerle oluşan testislerin yüksek sıcaklıklara maruz kalması
 • Sigara veya alkol kullanımı
 • Diyabet gibi hastalıklar
 • Kalıtsal veya hormonsal problemler

Fiziksel darbe veya radyasyona maruz kalma gibi testis yaralanmaları da erkekte kısırlık nedeni olabilir.

Kadında kısırlık nedenleri

Kadında kısırlık nedenleri hormonlardaki dengesizlik veya kanallardaki problemler olabilir. Kadında kısırlık nedenleri şunlardır:

 • Yumurtlamayı engelleyen veya döllenmiş yumurtanın rahim döşemesine yerleşmesini engelleyen hormon bozuklukları
 • Yumurtlama problemlerine yol açabilecek aşırı kilo alımı (ideal vücut ağırlığından %30 daha kilolu olma)
 • Rahmin zedelenmesi veya rahim tümörleri veya rahmin doğuştan bozuklukları
 • Bazen ameliyat veya diğer tedavilere bağlı oluşan çok az veya kötü kalitedeki rahim ağzı salgısı
 • Endometriosiz—normalde rahim döşemesini oluşturan dokunun rahmin dışında bulunması
 • Yapışıklıklar—eski ameliyat, endometriozis veya enfeksiyonlara bağlı gelişen, karnın içindeki dokuları birbirine bağlayan bant şeklindeki nedbe dokuları
 • Kadın üreme organlarının hasar görmesine yol açan enfeksiyonlar veya apandisit
 • Tiroit veya şeker hastalığı
 • Turner’s sendromu gibi kalıtsal hastalıklar
 • Sigara veya alkol kullanımı

Kısırlık Nedenlerinin Araştırılması (Kısırlık Testi)

Bir çift, korunmaksızın 12 ay düzenli ilişkide bulunmasına rağmen hamilelik oluşmazsa nedenin bulunması için tetkikler yapılmalıdır. Kadın 35 yaşından büyükse bu süre 6 ay olarak uygulanır. Ayrıca diğer faktörlere bağlı olarak tetkiklere daha önce de başlanabilir.

Kısırlık testi hem erkek hem de kadında yapılır. Temel değerlendirme genellikle birkaç ayda bitirilebilir.

Temel kısırlık testi şunlardan 0luşur:

 • Erkekte sperm testi
 • Kadında yumurtlama testi
 • Kadında kanalların açık olup olmadığına bakılması

Eğer gerekirse hem erkek hem de kadında başka testler de yapılabilir.

Erkek kısırlık testi

Sperm testi temel araştırmanın önemli bir parçasıdır. Sperm örneğini vermeden önce erkeğin 2-3 gün boşalmaması söylenir. Sperm örneğini getirmek fazla zaman alacaksa örneğin laboratuarda verilmesi istenebilir.

Sperm örneği, sperm sayısını saptamak ve hareket ile şekillerini (morfoloji) incelemek için laboratuarda tetkik edilir. Enfeksiyon varlığı gibi faktörler de saptanabilir. Sperm testinde bir sorun çıkarsa bir süre sonra tekrarlanması gerekebilir. Duruma göre hormon testleri veya ultrason istenebilir.

Kadında Kısırlık Testleri

Yumurtlama testi ( progesteron testi). Yumurtlama sonrasında yumurtalıklar progesteron üretirler.

Yumurtalıklarda üretilen bu hormon, döllenmiş bir yumurtayı beslemek için rahim döşemesini hazırlar. Dört haftada bir adet gören bir kadında adetin 21. günü kandan progesteron hormonuna bakılır.

Eğer hormon yüksek çıkarsa o ay yumurtlamanın olduğunu anlarız.

Rahim Filmi (HSG). Bu test, rahmin ve kanalların içini gösteren bir ilaçlı filmdir. Genellikle adet kanamasından hemen sonra çekilir. Rahim ağzından yerleştirilen ince bir tüp vasıtasıyla rahme ilaç verilir ve bu sırada film çekilir. Sıvı rahmin içini ve tüplerin açık olup olmadığını gösterir.

Ultrason. Ultrasonla yumurtalıklar, rahim ve rahim döşemesinin kalınlığına bakılabilir. Yumurta keselerinin gelişimine bakmak için de kullanılabilir. Yumurtlama testi olarak yapılabilmesine rağmen genellikle tedavisi sırasında yumurta takibi için kullanılır.

Sonohisterografi (SHG). Bu tetkik rahmin içini inceleyen bir ultrason filmidir. Tıpkı HSG gibi adet kanamasından hemen sonra fakat kadın-doğum uzmanının muayenehanesinde yapılır.

Rahim ağzından yerleştirilen ince bir tüp vasıtasıyla rahme bir miktar serum verilir ve bu sırada hazneden yapılan ultrasonla rahmin içi incelenir. Rahim boşluğundaki polipler veya miyomları gösterir.

Histeroskopi. Histeroskopide histeroskop denilen teleskopa benzer bir alet rahim ağzından yerleştirilir. Rahmin içi sıvıyla doldurulur.

Histeroskop ile kanalların rahmin içine açıldıkları ağızlar, rahim boşluğunun içindeki başka oluşumlar görülebilir.

Bu işlem sırasında doktor küçük problemleri düzeltebilir, biyopsi örneği alabilir veya başka bir ameliyata gerek olup olmadığını saptayabilir. Histeroskopi genel veya lokal anestezi altında yapılır.

Laparoskopi. Laparoskop denilen, teleskopa benzer ışık veren bir alet göbeğin alt kenarındaki küçük bir kesiden (yaklaşık 1 cm) karın boşluğuna yerleştirilir. Rahmin görülebilmesi için karın boşluğu gazla şişirilir.

Bu işlemle doktor, endometriozis gibi hamileliğe engel olabilecek bir hastalığı görebilir. Kanallar da incelenebilir ve rahim ve kanallara sıvı enjekte edilerek kanalların açık olup olmadıkları kontrol edilebilir.

Laparoskopi genellikle genel anestezi altında yapılır ve hastanede gece kalmanız gerekmeyebilir.

Erkek Kısırlık Tedavisi

Erkek kısırlık tedavisi, bulunan probleme bağlıdır. Örneğin, sperm kanallarının bir kısmı tıkalı ise mikrocerrahi genellikle başarılıdır. Erkeğin bazı hormonları düşük ise sperm üretimini uyarmak için ilaç kullanılabilir.

Belirgin varikosel varsa ameliyat çocuk sahibi olmanıza yardımcı olabilir.

Hafif sperm bozukluklarında aşılama, ciddi bozukluklarda mikroenjeksiyon denenebilir.

Kadında Kısırlık Tedavisi

Kadında yumurtlama problemi varsa yumurtlamayı sağlamak için ilaçlar verilebilir. Yumurtlama ilaçlarının çoğul gebelik gibi yan etkileri olduğu için doktor kontrolü altında alınmalıdırlar. Çoğul gebelik riski iğnelerde haplara göre daha fazladır.

Kadındaki bazı sorunlar için ameliyat gerekebilir.

Aşılama

Aşılamadan önce sperm başarılı döllenme şansını artırmak için işlemden geçirilir. Yumurtlama zamanı civarında kocanın spermi rahmin içine verilir.

Aşılama genellikle birden fazla yumurta olgunlaştırmak için yumurtlama ilaçlarıyla birlikte kullanılır ve dolayısıyla  çoğul gebelik riski vardır. Aşılama konusunda daha fazla bilgi için tıklayınız.

Tüp Bebek

Tüp bebekte de çok sayıda yumurtayı olgunlaştırmak için yumurtlama ilaçları kullanılır. Bu yumurtalar tam yumurtlama öncesinde yumurtalıklardan alınırlar. Bunun için hazneden bir iğne yumurtalıklara sokulur ve iğne ile yumurtalar çekilir.

Yumurtalar, laboratuarda bir kap içinde spermle döllenirler. Döllenmiş yumurta hazneden kadının rahmine yerleştirilir. Kullanılmayan döllenmiş yumurtalar dondurulabilir ve daha sonra kullanılmak üzere saklanabilir.

Tüp bebek hakkında daha fazla bilgi için tıklayınız.

Mikroenjeksiyon

Tüp bebek işleminin bir değişik şeklidir. Erkekte sperm problemi varsa yapılır. Tüp bebekteki gibi, kadının yumurtalıklarında çok sayıda yumurta üretmek için ilaç kullanılır. Sonra tam yumurtlama öncesi yumurtalar toplanır.

Mikroskop altında her bir yumurta içine saç kılından daha ince bir cam pipet yardımıyla tek bir sperm enjekte edilir. Döllenmiş yumurtalar yine tüp bebekteki gibi hazneden kadının rahmine yerleştirilirler ve artanlar istenirse dondurularak saklanabilir.

Mikroenjeksiyon konusunda daha fazla bilgi için tıklayınız.

İlgili Yazı Yok.

Источник: https://canersonmez.com/index/2011/11/kisirlik-nedenleri-ve-tedavisi/

Erkeklerde kısırlığın 16 sebebi

Erkek Kısırlığında Nedenler Ve Tedaviler

Yine yeni çalışmalara göre bir yıldan fazla istediği halde çocuk sahibi olamayan çiftlerin yarısında sorun erkekte. Erkeklerde ortalama sperm sayısı son 50 yılda nerdeyse yarı yarıya azaldı ve azalmaya devam ediyor.

Kadın Hastalıkları Doğum ve Tüp Bebek Uzmanı Op. Dr. Betül Görgen, erkeğin sperm sayısını azaltan nedenler ve alınacak önlemler hakkında önemli bilgiler verdi.

1 – Biyolojik saat

Kadınlar gibi erkeklerin de biyolojik saati var. Çalışmalar erkeklerin 35 yaş sonrası üreme potansiyellerinde azalma başladığını gösteriyor.

Kadın yaşı 30’un altındayken, erkek yaşı 40 ve üzerindeyse gebelik şansı yüzde 25 oranında azalmaktadır. Kadın yaşı 35 – 37 arasındaysa gebelik şansı yüzde 50 düşmektedir.

Yani erkek yaşı arttıkça spermin içerdiği genlerin anormal olma yüzdesi de artar. Zamanı geri almak mümkün olmadığına göre, baba olma yaşını ertelememek gerekir.

2 – Dar giyinmek

Dar giysiler ve iç çamaşırlarıyla kendinizi bir model ya da ünlü bir futbolcu gibi hissedebilirsiniz ama bu giysiler üreme kapasitenizi azaltabilir. 2 bin 500 erkek üzerinde Manchester ve Sheffield Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada erkekte sperm sayısını etkileyen dış faktörlerden en önemlilerinden birinin dar iç giyim olduğu saptanmıştır.

Dar iç giyim, testislerin vücuda daha yakın olmasını sağlayarak hava dolaşımını azaltmakta ve testislerdeki ısının artmasına yol açmaktadır. Çünkü testisler vücut dışında konumlanmıştır ve optimum fonksiyon için en ideal ısı 35 derecedir.

Dar iç çamaşırları giymeyin. Dar kot pantolonlardan ve taytlardan da uzak durun. Yaklaşık 3 ay sonra sperm değerleri eskisine dönecektir.

3 – İnmemiş testisler

Bu sorun genellikle erkek bebeklerin yüzde 3 – 4’ünde gözlenen, bir yaşından önce kendiliğinden çözülen bir sorundur. Nadiren bu sorun çözülmeden ergenlik dönemine kadar ulaşır.

Vücut içinde kalan ve olması gereken yere inmeyen testisler sperm üretemezler, ayrıca kanser geliştirmeye yatkın olurlar.

İnmemiş testis tanısı konmuş bebeklerde, beklenen süre içerisinde olay normale dönmezse, operasyonla normal yerine indirilmelidir.

4 – Kanser tedavisi

Kanser tedavisi gören erkeklerde de sperm üretimi kemoterapi ve radyoterapiden etkilenir. Prostat kanseri nedeniyle operasyon geçiren erkeklerin, cerrahiden sonra ereksiyon sorunu yaşama olasılığı yüksektir. Bu nedenle gelecek için sperm dondurma tavsiyesi unutulmamalıdır. Çünkü bazı ilaçlar kalıcı olarak sperm üretimini bozabilir.

5 – Hasta olmak

Çok sayıda hastalık erkek üremesini olumsuz etkileyebilir. Kalp damar hastalıkları, kan dolaşımını etkileyerek ereksiyonu bozabilir ya da cinsel yetersizliğe neden olabilir.

Kontrolsüz diabet, iktidarsızlığın önemli sebeplerindendir. Ayrıca sperm kalitesini de olumsuz etkiler. Sağlık sorunlarının semptomlarını azaltmak ve hastalığın getirdiği riskleri en aza indirmek için yaşam tarzını düzenlemek gerekir.

Diyet ve egzersizle diabet kontrol altına alınabilir.

6 – İlaç kullanımı

Pek çok ilaç türü, çeşitli şekillerde üremeyi etkileyebilir. Bazı antibiyotikler mesela “eritromisin” testisler için toksiktir ve sperm üreten hücrelere hasar verebilir. Bazı ilaçlarda dolaylı olarak etki eder. Sperm üreten testis hücrelerini uyaran hormon sinyallerini keserek, sperm sayısının düşmesine neden olurlar. (Bazı anti depresanlar, anti psikotik ilaçlar vb)

Bazı ilaçlar da cinsel isteği olumsuz etkileyebilir ya da ereksiyonu ve spermin dışarı çıkmasını bloke edebilir.

Tansiyonu düşürmek için kullanılan kalsiyum kanal blokeleri de spermin yumurtayı dölleme kapasitesini azaltabilir.

Böyle bir durumda ilaçları doktorunuzla konuşup, alternatif ilaçları düşünmek gerekir.

7 – Varikosel

Varikosel, testislerin etrafındaki toplar damarların anormal olarak genişlemesi durumudur. Skrotumdaki ısı artışına sebep olarak, erkek kısırlığının en önemli sebeplerinden biridir. Erkeklerde rastlanma sıklığı yüzde 15’tir ve varikoseli olan erkeklerin yüzde 40’ında kısırlık problemi vardır.

Dünya Sağlık Örgütü’nün bir çalışmasında varikoseli olan 9 bin erkekte bozulmuş sperm kalitesi ve azalmış testis volümü saptanmıştır.

Tedavi edilmeyen varikosel, zaman geçtikçe testislere daha fazla zarar verir. Genişlemiş damarların cerrahi olarak bağlanması, azalmış testis fonksiyonlarını düzeltir. Operasyon olan erkeklerin yüzde 80’inde sperm sayısı ve kalitesi düzelir.

8 – Kanal tıkanıklığı

Tıkalı kanallar erkek kısırlığının en açık mekanik sebebidir. Spermler oluştuktan sonra, olgunlaşmak için “epididim” adı verilen, iki adet kıvrıntılı tüplerde depo edilir.

Ejekülasyon esnasında, spermler bu depolandıkları yerden “vas deferens” adı verilen kanallardan penis dışına atılırlar.

Klamidya ve gonore gibi enfeksiyonlar, bu kanalları tıkayabilir ve spermlerin testislerden, penise ulaşımını engelleyebilir. Bazen bu tıkanıklık kalıtsal olabilir ya da yaralanmalı kazalar sonrasında oluşabilir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklardan uzak durmak ya da erken tedavi olmak da olası hasarları önler.

9 – Fit kalmak

Fit kalmak ve sağlık için egzersiz yapmak herkes için önemlidir hatta çocuk sahibi olma şansını artırır. Ancak bazen aşırı egzersiz yapmak, doğal üreme kapasitesini azaltır. Özellikle dayanıklılığı artırmaya yönelik uzun egzersizler hormon profilini değiştirerek, testosteron miktarını azaltır.

10 – Bisiklet kullanmak

Uzun süre pedal çevirmek de penise giden sinir ve damarların uzun süre baskı altında kalmasına neden olarak üremeyi olumsuz etkiler. Düzenli ve uzun süren bisiklet egzersizi yapan erkeklerde ereksiyon problemleri sıktır. Bu nedenle bisiklet selesinin yumuşak olması tercih edilmelidir. Ayrıca ayakta pedal çevirme olumsuz etkileri ortadan kaldırmaktadır.

11 – Aşırı derecede ısı

Testislerde ısı artışına sebep olan her şey sperm üretimini geçici olarak azaltır. Sıcak su torbasının sık kullanımı, saunaya sık sık gitmek de aynı etkiyi yaratır. 40 derece ısıtılmış suda yarım saat kalmak sperm sayısını önemli ölçüde azaltır.

12 – Masturbasyon

Sık sık masturbasyon yapan erkeklerde sperm volümü azalır. Çünkü depolar boşalmaktadır. Çalışmalar günde iki ya da daha fazla ejekülasyon yaşayan erkeklerde üremenin olumsuz etkilendiğini göstermiştir.

Her erkek farklıdır. Ejekülattaki sperm sayısı ortalama 40 milyon olmasına rağmen, çoğu erkekte bu sayı daha düşüktür. Sık masturbasyon yapanlarda bu sayı çok daha düşük olabilir.

Bu nedenle çocuk sahibi olma şansını üst seviyede tutmak istiyorsanız haftada iki veya üç kez seks yapmak yeterlidir. 3 – 5 günlük aralar vermek maksimum değerleri sağlayacaktır.

13 – D Vitamini eksikliği

D vitamini sperm sağlığı için gereklidir. Spermin başında ve sperm çekirdeğinde D vitamini hassas hücrelerinin bulunması bunun kanıtıdır. Ayrıca D vitamini eksikliği spermde DNA hasarı oluşturabilir.

D vitaminini yeterince almanın yolu güneş banyosuyla olur. Özellikle güneşli öğlen saatlerine dışarıda olmanın faydası çoktur. Olumlu etkiler üç ay içinde ortaya çıkar.

14 – Alkol

Alkol sperm oluşturan hücreleri öldürür. Aşırı alkol tüketimi sperm sayısını, spermin dölleme kabiliyetini azaltır, sperm şeklini bozar. Hatta aşırı alkol alanlarda libido da azalır. Çünkü östrojen hormonu bu erkeklerde artmaya başlar.

Çocuk sahibi olmak istiyorsanız, alkol tüketimini iki üç ay öncesinde azaltın. Aşırı alkole bağlı iktidarsızlık, alkol alımı dursa bile tam olarak düzelmeyebilir.

15 – Sigara içmek

Yoğun sigara içen erkeklerde spermlerde DNA hasarı olur. Bu da kısırlık veya düşük sebebidir. Özellikle azalmış sperm hareketine sahip erkeklerde yüksek sigara içme oranı izlenmiştir. Bu olumsuz etkilerden kurtulmanın tek yolu sigarayı bırakmaktır.

16 – Obez olmak

Çalışmalar hem kadınlarda hem erkeklerde kısırlık ve fazla kiloların bağlantısını ortaya koymaktadır. Erkeler için fazladan her 10 kilogram üreme kapasitesinde yüzde 10 azalma demektir. Yağ dokusundaki artış hormonal dengeyi bozmaktadır. Sağlıklı ve kalıcı zayıflama obezitenin etkilerini ortadan kaldırır.

Kısırlık sadece kadınların sorunu değil!

Источник: https://indigodergisi.com/2016/11/erkeklerde-kisirlik-nedenleri/

Kısırlık Tedavisi Yöntemleri Nelerdir?

Erkek Kısırlığında Nedenler Ve Tedaviler

Çiftlerin bir sene boyunca düzenli ve korunmadan cinsel ilişkide bulunmalarına rağmen çocuk sahibi olamama durumlarında kısırlıktan söz edilebilir. Korunmadan olmadan 1 sene boyunca düzenli ilişkiye girmiş ancak çocuk sahibi olamamış çiftler, zaman kaybetmeden bir uzmana başvurmalıdır. Yaşı ilerlemiş çiftler ise gebelik için 6 ay bekleyip başvurabilir.

Kısırlık için başvurulan tedaviler, yardımcı üreme tedavileridir. Bu tedaviler zaman zaman maliyetli olabilmekte, çifti manevi olarak yıpratabilmektedir.

Ancak bu yöntemlerin artık günümüz koşulları ve teknolojisi ile tıbbi bir zorluğu kalmamıştır. Adayların stres, heyecan gibi manevi yükümlülükleri dışında tedavi anlamında zorlandığını söylemek mümkün değildir.

Çiftin gerekli muayeneleri yapıldıktan sonra çifte uygun tedavi yöntemine karar verilir ve tedaviye başlanır.

Kısırlık tedavilerinde en çok önem teşkil eden konuların başında doğru tanı ve doğru yöntem gelmektedir. Kısırlık tedavileri için ilk olarak en kolay ve ekonomik olarak en uygun tedavi yöntemi tercih edilir. Bu yöntemlerden cevap alınamazsa adım adım daha zor tedaviye geçilir.

Kısırlık tedavisindeki yöntemler

 1. Yumurtlama tedavisi: Yumurtlama ile ilgili sorunlar çözülebilir durumdaysa, yumurtlamayı sağlayacak ilaçlar kullanılabilir. Belli aralıklar ile ultrason aracılığı ile yumurtaların gelişimi izlenir.

 2. Aşılama: Aşılama yöntemi de doğal yollarla gebe kalmaya çalışmış ancak bunu sağlayamamış çiftlere uygulanan bir yöntemdir. Basitçe menini ya da sperm hücrelerinin örneklerinin alınması ve vajinaya ya da rahmin içine bırakılması ile aşılama yöntemi uygulanır.

 3. Tüp bebek tedavisi: Tüp bebek tedavisi tıp alanının en fazla gelişen alanıdır. Teknolojik imkanlar, uzmanların sahip olduğu deney ve bilgiler sayesinde birçok çiftin yüzü bu sayede gülmüştür.

Erkek kaynaklı kısırlık genel olarak kısırlık sorunu olan insanların %50’sini kapsamaktadır. Yani kısırlık sorunu oranı adayların yarısı, erkek kaynaklı sebeplerden ötürü kısırlık sorunu yaşamaktadır.

Azospermi problemi olan erkekler ve ileri yaş sebebiyle kısırlık sorunu yaşayan kadınlar için zaman oldukça önem teşkil eder. Bu sebeple zaman kaybetmeden doktora başvurmak gerekir.

Mikro TESE yöntemi sayesinde erkek adayının menisinde sperm olmasa dahi çocuk sahibi olması sağlanabilmektedir. Ancak bu yönteme başvurabilmek için erkek adayın testislerinde sperm üretimin olması gerekir.

Yumurtlama tedavisi için anne adayına çeşitli ilaçlar verilir. Bu ilaçlarla birden fazla yumurta elde etmek amaçlanır. Düzenli olarak uygulanan ultrasonografi aracılığı ile yumurtaların gelişimi takip edilir.

Yumurtalar istenilen boyutlara eriştiğinde yumurtlamaya yardım eden iğneler yapılır ve cinsel ilişkide bulunulması gerekir. Yumurtlama tedavisi, yumurtlama sorunu olan anne ve baba adayları için ilk tedavi seçeneğidir. Bunun dışında nedeni açıklanamayan kısırlık sorunu için de tedavi seçeneklerden biridir.

Yumurtlama tedavisiyle uygulanan işlemlerde sperm sayımı normal sınırlarda ise yüzde 15-20 oranında gebelik sağlanabilmektedir.

Aşılama tedavisi, sperm hücrelerinde kusurların olduğu, yumurtlama tedavisinde gebelik sağlanamamış çiftlere önerilen bir diğer tedavi yöntemidir. Açıklanamayan kısırlık sorunlarında da kullanılabilir.

Aşılama tedavisi oldukça ekonomik ve kolay bir yöntemdir. Bu sebeple tüp bebek tedavisine başlamadan önce çiftlere aşılama önerilir.

Başarı şansları tüp bebek tedavisine göre düşük olsa da oldukça konforlu ve pratik bir tedavi olduğu için denenmesinde sakınca yoktur.

Yumurtlama tedavisi yöntemi ile yumurta gelişimi gerçekleştirildikten sonra yumurtlama iğnesi uygulandıktan ortalama 36 sonra erkek adaydan laboratuvar koşullarında sperm örneği alınır.

Alınan bu sperm örnekleri laboratuvarda yıkama uygulamalarına tabi tutulur. Döllenme şansı arttırılan sperm hücreleri kadının rahmine transfer edilir.

Aşılama tedavisinde esas amaç spermin kalitesini arttırmak ve spermin rahim içine aktarılarak spermin gideceği yolu kısaltmaktır. Bu sayede spermler, yumurtaya daha kolay ve daha kısa yoldan ulaşır.

Aşılama yönteminde gebelik şansı sperm sayısı ile orantılı olmaktadır. Sperm sayı ve kalitesi iyi olduğu taktirde gebelik oranları da iyi olacaktır. Aşılama tedavisinde başarı şansı %20 olmaktadır.

Spermin bozuklukları, yetersizlikleri mevcutsa, yıkama işlemi ardından alınan hareketli sperm sayısı 10 milyonun altındaysa gebelik şansı düşmektedir. 3 aşılama tedavisinde de gebelik sağlanamamışsa tüp bebek tedavisine başvurulur.

Tüp bebek tedavisi oldukça geniş çaplı bir konudur. Ancak kısaca özetlemek gerekirse, kısırlık sorunu olan çiftler için en etkin ve başarılı sonuçlara ulaşılan tedavidir. Kadından yumurta hücresi elde edilir, erkekten sperm hücreleri alınır. Bu yumurta ve sperm hücreleri laboratuar ortamında birleştirilir ve döllendirilir.

Ardından bu döllenme sonucu oluşan embryo,anne adayının rahmine aktarılır. Tüp bebek tedavisinin çalışma prensibi budur. İçerisinde birçok yöntem vardır. Kısa ya da uzun protokolde tedavi yapılabilir. Tedavi süresi yaklaşık olarak 20 gündür. Ancak her hastada sorun ve tedavi yöntemi farklı olabileceğinden, süre değişebilir.

Tüp bebek tedavisi bebek sahibi olabilmek için en etkili tedavi yöntemidir. Ancak başarıya ulaşması için çeşitli koşullara ihtiyacı vardır. Kadının yaşı, sperm kalitesi, yumurta kalitesi, bebeğin gelişeceği bir rahmin mevcut olması gibi konular başarıyı etkiler.

Kadınların büyük bir kısmı çocuk sahibi olmayı ileri yaşa erteleyip, tüp bebek tedavisi ile gebe sahibi olabileceğini düşünmektedir. Yaş, tüp bebek tedavisinde en önemli faktörlerden biridir. Kadının yaşı ne kadar ilerlemişse, başarı şansı o kadar düşer.

Özellikle de 35 yaşından sonra azalmaya başlayan bu şans, 40 yaşında oldukça etkin bir hal alır.

Tüp bebek tedavisi aşamalardan oluşan bir tedavidir. Ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi oldukça yaygındır. Türkiye, başarı konusunda birçok Avrupa ülkesi ve gelişmiş ülke ile yarışmaktadır. Tüm dünyada tüp bebek başarı oranları %60 olarak verilmektedir.

Kısırlık tedavilerinde başarı oranları nedir?

Üreme sistemlerinde herhangi bir problem mevcut olmayan ve doğum kontrol yöntemlerinden hiçbirini kullanmayan,düzenli olarak cinsel ilişkide bulunan 10 çiftten yaklaşık olarak yalnızca 2 tanesi gebe kalabilmektedir.

Ancak üreme sisteminde sorun olan çiftlerden bazıları doğal yollardan maalesef ki çocuk sahibi olmayı başaramaz. Bu gibi problemleri olan çiftler için aşılama, yumurtlama ve tüp bebek tedavi yöntemi uygulanarak çocuk sahibi olmaları sağlanabilir.

Bu kısırlık tedavileri içerisinde tüp bebek tedavi yöntemleri ile % 60 oranında başarı elde etmek mümkündür.

Источник: https://www.aliosmankoyuncuoglu.com/kisirlik-tedavisi-yontemleri-nelerdir/

Erkeklerde Kısırlık

Erkek Kısırlığında Nedenler Ve Tedaviler

Günümüzdeki aile yapısı ebeveynler ve çocuklardan oluşmaktadır. Bu genel anlamda aile tanımını tamamlamaktadır. Ancak bazı sorunlar bu aile tanımının oluşmasına engel olan durumları ortaya çıkarabilmektedir. Bu durumlardan biri de kısırlık durumudur.

Kısırlık durumu hem erkek bireyde hem de kadın bireyde meydana gelebilen bir sorun olarak gösterilebilir. Bu durum yakın zamana kadar tedavisi mümkün olmayan bir sorun olarak karşılanmıştır. Ancak günümüz teknolojisi sayesinde bireyler artık bu sorunu atlatabilmektedir.

Artık kadınlarda kısırlık ya da erkeklerde kısırlık durumları ortadan kaldırılabilmektedir.

Yapılan bilimsel araştırma ve geliştirmeler sonucunda çocuk beklentisinde olan bireyler artık kısa bir süreç içinde bu beklentilerini olumlu şekilde yerine getirebileceklerdir. Tüp bebek yöntemi şuan modern tıbbın ortaya koyduğu en son tedavi yöntemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Kısırlık denilen durum, tıbbi olarak tanımı ile, bir yıllık bir süreçte korumasız şekilde ilişkiye girilmesine rağmen gebeliğin oluşmamasıdır. Bu durum genel anlamda çiftlerin yaklaşık %15-20’sinde görülmektedir. Bu durumun bireylere dağılımında ise,

 • Erkeklerde meydana gelen kısırlık durumlarından dolayı çocuk sahibi olamama oranı %20 civarındadır.
 • Kadınlarda meydana gelen kısırlık sonucunda çocuk sahibi olamama oranı ise %40’tır.
 • Hem kadın hem de erkeklerde meydana gelen kısırlık sonucunda çocuk sahibi olamama oranı ise, %30 civarındadır.
 • Bunların dışında kalan açıklanamayan durumlar ise %10’luk kısmı tutmaktadır.

Bu noktada çocuk sahibi olmaya çalışan ama başarısız olan çiftlerdeki meydana gelen zorluklarda erkeklerdeki faktörlerin etkisi yaklaşık olarak %50-60’lık bir orana tekabül eder.

Erkeklerde meydana gelen kısırlık durumları genelde bazı muayene türleri ile ortaya çıkarılabilmektedir. Bu muayene çeşitleri ise, fiziksel muayene ve sperm tahlilleri oluşturur.

Bunların yanı sıra, bazı durumlarda da erkeklerde meydana gelen kısırlık durumu hormon analizi, ultrasonografi ve daha ileri düzey özel genetik tetkiklerle ortaya konabilmektedir.

Erkeklerde Kısırlığın Nedenleri Nelerdir?

Erkeklerin normal şartlarda kadınlara göre daha sert daha az duygusal olduğu varsayılır. Ancak durum kısırlık olduğunda erkekler, kadınlara göre daha fazla duygusal bir yapıda bulunabilmektedir. Erkeklerde kısırlık sorunu sonucu hassaslaşma süreci baş gösterebilmektedir. Çocuk sahibi olamayan ailelerin yaklaşık %30-50’si erkeklerde meydana gelen kısırlık sonucu ortaya çıkar.

Her kültürde belirlenen bazı klasikler bulunur. Bizim kültürümüzde de evlenen çiftten çocuk beklentisi ortaya çıkmaktadır. Evlenen çiftin yakın bir süreçte, evlilik sonrası 3-5 ayda eğer çocuk sahibi olmadıysa yakın çevresindeki insanlar durumu sorgulamaya ve çocuklarının olamadığından konuşmaya başlarlar.

Bu bizim kültürümüze işlemiş yanlış durumların başını çeken durumlardan biri olarak gösterilebilir. Bu durumda evli çiftteki hem erkek birey hem de kadın, bu durumdan oldukça etkilenir. Çiftin her ikisi de şüpheli hale gelir ve sorgulanır. Ancak bizim kültürümüzde bu yük daha çok kadınların üzerinde olur. Kadınlar, bazen çocuk sahibi olamamanın en büyük nedeni olarak görülür.

Oysa çocuk sahibi olamayan çiftlerin yaklaşık %30-50’sinde sorun erkekte meydana gelir.

Erkekte meydana gelen kısırlıktan dolayı çocuk sahibi olamama sorunu son yıllarda geliştirilen tıp ile çözümlenebilir hale getirildi. Günümüzde artık kısırlık sorunu ile karşı karşıya kalan erkek bireyler çocuk sahibi olabilmektedir. Erkekte meydana gelen kısırlığın nedenlerini iki farklı grupta toplayabiliriz. Bu başlıklar;

 • Sperm sayı ve kalitesini etkileyen üretim bozuklukları
 • Spermi dışarıya taşıyan kanallardaki tıkanıklar.

1.Sperm Üretim Bozuklukları

Erkeklerde meydana gelen kısırlık durumlarının en yaygın nedeni olarak spermin üretiminde ve olgunlaşmasında meydana gelen bozukluklar olarak gösterilebilir. Üretim bozukluğu, sperm sayısındaki sorunlardan meydana geliyor olabilir.

Çocuk oluşumu sırasında kadın yumurtasının döllenmesini engelleyen sperm hareketlerindeki zayıf durum ya da sperm şekillerindeki sorunlar olarak belirtilebilir. Erkek spermlerinin normal olarak görülebilmesi için bazı verisel durumların sağlanması gereklidir.

Bunlar; erkek spermlerinin sayısının mililitrede en az 20 milyon olması, hareketli olan sperm oranında %30 oranının ve yapısal olarak da normal sperm oranının %4’ün üzerinde yer alması gerekliliğidir.

Eğer yukarıda verilen sperm ile alakalı sayısal verilerin altında bir sperm kalitesi var ise bireyin, doğal olarak gebelik elde edilmesinde açık şekilde görülen zorluklar ortaya çıkar.

Bunların yanı sıra, birçok diğer faktör de sperm hücrelerinin üretimi ve olgunlaşmasını olumsuz yönde etkileyebilir. Bunları aşağıdaki başlıkta toplayabiliriz.

Bunlar;

 • İltihap içeren hastalıklar: Bazı bakteri ve virüs türleri erkek bireyde yumurtalık iltihabına neden olabilir. Yumurtalıklarında iltihaplı bir hastalık geçiren erkek bireylerin yaklaşık olarak %25’lik kısmında kısırlık problemi ortaya çıkmaktadır.
 • Hormonel bozukluklar: Beyin sapından salgılanan bazı hormonlar, erkek bireyin erkeklik hormonu olan ve sperm oluşmasını sağlayan testosteron hormonunun üretimini etkiler. Bu salgılanan hormonlarda meydana gelen bozukluklar erkeklerde kısırlığın oluşmasına %2-5 oranında etki sağladığı söylenebilir.
 • Çevresel etmenler: Kanser tedavisi olunan bazı durumlar da erkeklerde kısırlık oluşmasına neden olabilen faktörlerdendir. Kanser tedavisi sırasında kullanılan ışın ve ilaçlar sperm üretimini etkileyen durumlardan sayılmaktadır.

2.Yapı Bozuklukları

Sperm üretildiği yer olan yumurtalık kısmında meydana gelen bazı kısmi ya da tam tıkanıklıklar da erkeklerde kısırlığın ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu kısmi ya da tam tıkanıklıklar, doğuştan olabilir. Ya da daha sonradan herhangi bir enfeksiyona bağlı olarak ortaya çıkabilir. Yine yumurtalık bölgesinden gerçekleştirilen bir cerrahi müdahale de tıkanıklığa neden olmuş olabilir.

Erkeklerde Kısırlık Belirtileri Nelerdir?

Erkeklerde meydana gelen kısırlık sorununun aslına bakılırsa tam olarak bir belirtisi olduğundan bahsedilemez. Diğer birçok hastalıklarda olduğu gibi kısırlıkta da herhangi bir belirtiden söz edilmesi zordur.

Bunun nedeni de kısırlığın, kendini gösteren ya da kendini hissettiren bir sorun olmayışıdır. Yani birey durup dururken kısırlaştığını anlayamaz. Ancak bazı uzman otoriteler kısırlığın ergenlik çağında fark edilebileceğinin altını çizmektedirler.

Ergenlik dönemlerini yaşayan kız çocuklarında meydana gelen aşırı kıllanma, düzensiz olarak adet görümü kısırlığın belirtileri olarak gösterilebilir.

Bunun yanında erkek çocuklarında da, erkek bireylerin memelerinde büyüme gibi hormonsal bozukluk durumları ileri yaşlarda kısırlığın ortaya çıkabileceğini gösteren işaretlerdendir. Bu gibi durumların iyi takibi ve zamanında müdahalesi ailelere düşen görevlerden biridir.

Bunların yanı sıra, cinsel birleşme sırasında bu ilişkiden ze alamama durumu ya da cinsel ilişkiye girme ihtiyacı hissetmeme gibi durumlar da kısırlığın meydana gelişini gösteren durumlardan sayılabilmektedir.

Belirtiler genellikle kısırlığa neden olan duruma bağlı olarak ilerler. Bu durumları vermek gerekirse;

 • Saç büyümesinde meydana gelen değişimler
 • Cinsel istekte meydana gelen değişimler
 • Testislerde ağrıların meydana gelmesi, testislerdeki yumru ya da şişlikler
 • Ereksiyon ya da boşalma problemleri
 • Küçük testisler

Erkeklerde Kısırlık Tedavisi Nasıl Olur?

Erkeklerde meydana gelen kısırlık vakalarının ilk olarak sperm ve hormon testlerinin yapılması ile incelenmesi gerekir. Erkek kısırlığında tedavi seçenekleri bazı aşamaları içeren şekillerde görülür. İlk olarak kolay ve nedene bağlı olan tedavi seçenekleri kullanılır.

Problemin ortadan kaldırılmasının ardından çiftlere normal yollarla hamilelik seçenekleri önerilir ve bu durum için gerekli olan ilaç tedavisine başlanır. Bunun ardından da mikro cerrahi ve bunun ardından da endoskopi meydana getirilir.

Kesin bir sonuca ulaşılamadığı takdirde ise, bu tedavi seçeneklerine ek olarak diğer ek üreme tedavi seçenekleri ortaya konulur.

Ancak bazı durumlarda çocuğu olmayan çiftler için uygulanacak en iyi yöntem mikroenjeksiyon yöntemi ya da daha bilinen adıyla tüp bebek yöntemidir. Tüp bebek yönteminin başarı oranı %80’lik bir seviyededir. Daha önceden yani tüp bebek seçeneği ortada yokken bebek sahibi olamayan çiftler günümüzde tüp bebek seçeneği ile bebek sahibi olabilmektedir.

Источник: https://evdesifa.com/erkeklerde-kisirlik/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.