Estetik Diş Dolguları Nedir Nasıl Yapılır?

içerik

Diş Dolgusu Çeşitleri

Estetik Diş Dolguları Nedir Nasıl Yapılır?

Hayır. Sağlam bir organı çürüyecek diye kopartıp almak mümkün değildir. Diş korumada en etkin önlemin dişleri fırçalamakla alınacağını tekrar hatırlatalım. (Bakınız, Doğru Diş Fırçalama Teknikleri)

Dolgu Nasıl Yapılır?

Günümüzde kullanılan dolgu maddelerinin çoğu sadece dişe tutunur, yapışmaz. Bu nedenle diş hekimleri dolgu yaparken bazı tutucu önlemler alırlar. Bu önlemler özel tutucu oyukların hazırlanmasıyla mümkün olur. Dolgu yaparken ana kural olarak iyi bir kavite (oyuk) hazırlanır; ve dişe yapılacak dolguyla çürümeden önceki doğal biçimi tekrar verilmeye çalışılır.

Hangi Dolgu Maddeleri Seçilir?

Dolgu maddesini seçerken diş hekimleri maddenin arka dişlerde çiğneme basıncına dayanabilmesini; ön dişlerde mümkün olduğunca fark edilmemesini; dişe ve diş özüne zarar vermemesini göz önüne alırlar. Şimdi sizlere birkaç tip dolgu maddesi hakkında bilgi vermek istiyoruz:

1. Amalgam Dolgular (Metal Dolgular)

Çok dayanıklı ve ekonomik bir dolgu maddesidir; fakat görünümü estetik değildir. İçinde % 70 gümüş, % 23 kalay, az miktarda bakır ve çinkodan oluşan tozun cıva ile karıştırılmasıyla hazırlanır. Karışım diş hekimi tarafından hazırlanan oyuğa yığılır ve dolgu birkaç saatte sertleşir. Özellikle  azı dişleri için günümüzde kullanılan en iyi dolgu maddesidir.

2. Porselen Dolgu, Simanlar, Kompozitler (diş renginde dolgu)

Estetik dolgu maddeleridir (bonding); fakat amalgam kadar dirençli değillerdir. En çok ön dişlerde kullanılırlar.

3. İnlaylar

İnlaylar döküm, dolgulardır. Dolgu için şekillendirilmiş oyuğun (kavite) ölçüsü alındıktan sonra, laboratuvarda altın veya porselenden hazırlanır ve dişe yapıştırılır. Özel teknik ve çok hassas çalışma gerektirirler. (Bakınız, Detaylı bilgi)

Amalgam Nedir?

Amalgam dolgular gümüş dolgular olarak da tanımlanır. Amalgam; gümüş, kalay ve bakır alaşımının, cıva ile karıştırılması ile elde edilir. Karışımın %45-50'sini oluşturan civa, metalleri birbirine bağlayarak dayanıklı bir dolgu malzemesi yaratmış olur. 150 yıldan beri geliştirilerek kullanılmakta olan amalgam dolgular, çok sayıda dişin korunarak ağızda kalmasına hizmet etmiştir.

Amalgamdaki Civa Zararlı mıdır?

Amalgam dolgudaki civa zehirli değildir. Civa diğer metallerle birleştiğinde kimyasal yapısı değişir ve zararsız hale geçer.

Çiğneme ve öğütme sonucunda ağızda açığa çıkan civa miktarı su, hava ve yiyeceklerde alınan miktardan çok daha küçüktür. Bütün bilimsel araştırmalarla civanın zararsız olduğu sonucuna varılmıştır.

Amalgamlar söküldüğünde civanın oluşturduğu düşünülen bazı hastalıkların iyileştiği iddia edildiği halde bilimsel olarak ispatlanamamıştır.

Diş hekimleri Amalgamı Niçin Tercih Ederler?

Amalgam hala en zararsız, en uzun ömürlü ve en ucuz dolgu maddesidir. Yılda, bir milyardan fazla amalgam dolgu yapıldığı hesaplanmıştır. Diğer dolgu maddelerine oranla çok daha kısa zamanda ve kolay uygulanabilirler.

Porselen, altın ve beyaz dolgular gibi dolgu malzemeleri hem daha pahalıdırlar hem de daha çok zaman ve dikkat isterler. Ayrıca altının dışındakiler amalgam kadar uzun ömürlü değildir. Amalgam ancak civaya alerjisi kesin olarak tespit edilenlerde kullanılmamalıdır ki, bu da yüzde birden daha az bir olasılıktır.

Gerekmediğinde amalgam dolgular sökülmemelidir. Çünkü hem gereksiz masraf getirmekte hem de dişe zarar verme olasılığını arttırmaktadır.

Amalgam Restorasyon Sonrası Hastaya Uyarılar

Uygulamanın yapıldığı tarafı en az bir saat kullanmaması ve takip eden 24 saat içinde de dikkatli olunarak sert şeyleri o bölgede çiğnememesi hastalardan istenmelidir.

Hastaya 24 saat geçtikten sonra polisaj işlemi.,için ikinci bir randevu verilmelidir.

Bu uygulama, hem amalgamın metalik özelliklerini iyileştirme hem de kullanım sonrası restorasyonun anatomik ve fonksiyonel olarak tekrar gözden geçirilme olanağını sağlayacaktır.

Amalgam dolgulardan sonra kısa süreli bir sıcak-soğuk duyarlılığı olabilmekte ve bu zamanla kaybolmaktadır.

Ancak ender olsa da bazı kişilerde ağızda çeşitli metaller bulunduğunda ya da çatal gibi başka bir metal girdiğinde elektriklenmeden doğan hassasiyetler olabilmektedir.

Geçmeyen duyarlılıklarda duyarlılığın yalnızca bu sebepten olduğuna emin olduktan sonra restorasyonu metal olmayan bir restoratif madde ile değiştirmek çözüm olabilir.

Kompozit Dolgular Nasıl Yapılır?

Kompozit dolgular, hazırlanmış kavitelere tabaka tabaka yerleştirilir ve her tabaka özel bir ışık ile sertleştirilir. Bu işlem bitince kompozit dolgular dişe göre şekillendirilir ve düzeltilir. Bütün bu işlemler amalgam dolgu işleminden daha uzun sürer. Ancak amalgamın en az iki katı kadar daha pahalıdır.

Kompozit dolguların ağızda kalma süresi de 7-10 yıldır ki bu süre amalgamın ömrüyle aynıdır. Amalgam dolguya göre bir diğer avantajıda çürük bölgeyi sadece temizleyip kavite oluşturarak çok az kayıpla kapatabilmesidir. Aşağıdaki amalgam dolguda görüldüğü üzere artı şeklinde daha büyük oyuklar oluşturmak gerekmektedir.

Bu da diş dokusunda daha büyük kayıplara neden olmaktadır. 

Kompozit Reçinelerin Avantaj ve Dezavantajları:Bu dolguların en büyük avantajları estetik olmalarıdır. Ayrıca bu dolgular dişlere iyice bağlandığı için diş dokularını destekler, kırılmaları ve sıcaklık geçmesini engeller.

Kompozitler, yalnızca çürükleri restore etmek için değil, dişlerin rengini ve biçimini değiştirerek kozmetik etkileri için de kullanılabilmektedirler. En önemli dezavantajı işlem sonrası duyarlılıkların olmasıdır.

Dolguların renkleri, kahve, çay gibi boyayıcı yiyeceklerle de hafifçe değişebilmektedir. 

Bir Kompozit Dolgu Uygulaması Örneği

Kompozit restorasyonlar sonrası hastalara uyarılar. Kompozitlerde de artık aynı seansta polisaj işlemi yapılabilmektedir.Ancak çok büyük restorasyonlar ya da çok diş için yapılan seri restorasyonlarda hastayı bir defa daha kontrole çağırıp varsa gerekli düzeltmeleri yapmak hem estetik hem fonksiyon açısından çok daha iyi olacaktır.

Bu materyallerle ön dişlerde çok büyük kayıplar restore edilebilmekte bu nedenle hastaların ısırmada dikkatli olmalarının bu restorasyonların ömrünü uzatacağının da anlatılması gerekmektedir.Özellikle (fasial) yüzde yapılan uygulamalardan sonra ne kadar iyi polisaj yapılmış olsa da boyayabilen yiyecek ve içeceklerin dolguların renklerini değiştirebileceği yine hatırlatılmalıdır.

Aşınma nedeni ile restore edilmiş dişlerde daha çok dikkat edilmesi gereken şey de hastaya çok sert olmayan diş fırçaları önermek ve fırçalama yöntemlerinde düzeltmeler yapabilmelerini sağlamaktır. (Bakınız, Diş Fırçası Seçimi) Bu öneriler geniş (fasial) yüz restorasyonları için de geçerlidir.

ayı bir defa daha kontrole çağırıp varsa gerekli düzeltmeleri yapmak hem estetik hem fonksiyon açısından çok daha iyi olacaktır. 

Источник: https://www.hekimim.com/estetik-dis/dis-dolgu-turleri.html

Estetik diş dolguları hakkında merak edilenler

Estetik Diş Dolguları Nedir Nasıl Yapılır?

Günümüzde kusursuz bir gülüş sahibi olmayı istemek, diş hekimlerinin kullandığı yöntemlerin ve malzemelerin artmasına neden olmaktadır. Bu alanda en fazla ilgiyi gören malzemelerden biri de estetik dolgular…

İnsanlarda sağlık ve estetik bilincinin gelişmesi sayesinde cinsiyet ayrımı olmadan sağlık değerlerine, ideal kiloya dikkat edildiği gibi dişlere verilen önem de artmıştır. Artık sadece dişlerde oluşan çürüklerden dolayı değil, iyi bir gülüşe sahip olmak amacıyla da diş doktorları ziyaret ediliyor.

Diş hekimliği alanında yeni yöntemlerin ve malzemelerin kullanılması ile birlikte, estetik dolgu hem ön dişlerde, hem arka dişlerde etkisini göstermeye başlamıştır.

Geçmişte çürük dişlerde kullanılan siyah amalgam dolgular estetik görünüme yardımcı olmadığından günümüzde tercih edilmeyen uygulamalar arasına girmiştir.

Estetik dolgu nedir

Dişlerde estetik amaçlı yapılan dolgular daha parlak ve daha pırıltılı görünüm elde etmek amacıyla uygulanmaktadır. Hem ön dişlerde, hem de arka dişlerde günümüzde estetik dolgu uygulamaları rahatlıkla yapılabilmektedir. Bunlar dişlerin kendi renginde olan kompozit dolgu uygulamalarıdır.

Diş çürüklerinin tedavisi için bugüne kadar kullanılmış olan amalgam dolguların estetik beklentileri karşılamaması yüzünden, günümüzde porselen dolgu ve kompozit dolgu tercih edilmektedir.

Kompozit dolgular dişler gibi beyaz olduğundan ve ışınla sertleştirildiğinden ışınlı dolgu olarak da isimlendirilebilir.

Kompozit dolgu nasıl yapılır

Bu dolgular dayanıklı olmalarından dolayı hem ön hem de arka dişlerde uygulanabilir. Çürükler temizlenerek, madde kaybını azaltmak için ışınlı dolgu yapıldığında, bağlanan yüzeyi arttırmak için bizotaj uygulanır.

Diş hazırlandıktan sonra, diş ve kompozit dolgu arasında bağlanmayı sağlayan bonding işlemi yapılır. Buna ışın verilerek sertleşmesi sağlanmış olur. Ardından ince katmanlar halinde kompozit dolgu koyularak, ışınla sertleştirilir. Bu dişteki çürük dolduruluncaya kadar tekrarlanır.

Yükseklik kontrolü yapılarak, üzeri cilalanır. Bu işlemler amalgam dolguların yapımından daha uzun sürer.

Porselen dolgu nedir

Bu türdeki dolgular kompozit esaslı ışınlı dolgular ve amalgam dolguların eksiklerini tamamlamak için geliştirilmiş dolgulardır. Işınlı dolgularda sertleşme sırasında az oranda olsa da, büzülme meydana gelebilir.

Porselen dolgularda bu sorunu gidermek için, ağızda ölçüsü alınan dişin dolgusu laboratuvarda hazırlanır. Bu sebeple porselen dolgularda ölçünün yerine uymama sorunu yaşanmaz.

Bunların yapıştırılması ise yerine koyulduktan sonra özel adhesive sistem sayesinde yapılır.

Ön dişlerde yapılan estetik dolgu uygulamaları nelerdir

Ön dişlerde kullanılan bonding sistemler oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. İyi bir gülüş elde edebilmek için dişlerin şekli, dişlerin büyüklüğü, diş etlerinin rengi ile diş ve diş eti arasındaki ilişki son derece önemlidir. Bu arada estetik işlemler sırasında kullanılan malzemelerinde bunda katkısı vardır.

Ağzın her bölgesinde uygulanabilen bonding sistemler sayesinde başarılı sonuçlar alınabiliyor. Kişilerde tek seanslık uygulama sayesinde gülüş hattında bulunan bütün dişlere bonding sistemi uygulanıp, arzu edilen estetik görüntü sadece 1-2 saat içinde elde edilebiliyor.

Ön dişlerde estetik bir görüntü elde etmek için, önce diş dokularının ve onları taklit eden materyallerin değerlendirilmesi gerekir. Dişte dentin dokusu dişe verdiği sarı renkle rengi belirlerken, şeffaf yapısıyla mine dokusu dentin dokusunun üzerini kaplamaktadır.

Dişlerde uç kısmının renklenmesi, şeffaf görünümde olması mine dokusundan dolayı olur. Yapılan estetik dolguların görsel olarak başarılı olmasındaki etken diş dokularının aynısını taklit edebilen, hastadaki diş rengine uygun olan estetik dolgu ve bonding sistemi kullanılmasıyla sağlanmaktadır.

Dişlerde bonding sistemi sadece oluşan çürüklerde değil, dişlerin diğer sorunlarında kullanılmaktadır. Ön dişlerde oluşan renk sorunlarında, renkli dokunun biraz aşındırılıp, dişlere uygun bir renk elde edilebilir.

Arka dişlerde yapılan estetik dolgu uygulamaları nelerdir

Arka dişlerde estetik dolgularda porselen inley onley dolgular tercih edilmektedir. Günümüzde teknolojinin ilerlemesi nedeniyle dolgu malzemelerinde yeni gelişmeler olmuştur.

Bunlar sadece ön dişlerde değil, arka dişlerde de estetik görünüm elde edilmesini sağlamaktadır.

Eskiden kullanılan sağlam fakat rengi sebebiyle estetik sorunlara neden olan ve dişlerde gereksiz madde kaybı yaratan amalgam dolguların yerini, günümüzde dişin dokusuna ve rengine en uygun olacak ve varlığıyla dikkat çekmeyecek materyaller kullanılmaktadır.

Daha önceden sağlıklı dokusu az kaldığı için, dolgu yapılamayan ve dişlere sadece kaplama protez uygulaması yapmaktan başka çaresi olmayan sorunlarda, artık dişler porselen inley onley seramik dolgularla hem estetik görünüm sağlanmakta, hem de dişlerin işlevselliği sağlanmaktadır.

Porselen dolguların geçmişte de kullanılması oldukça sık olmaktaydı. Ancak çabuk kırılma özellikleri ve yapıştırırken yaşanan sıkıntılar nedeniyle fazla tercih edilmemekteydi.

Günümüzde porselen üretiminde yapılan değişimler ve bunları yapıştırmak için kullanılan materyallerin geliştirilmesiyle birlikte, özellikle arka dişlerde tercih edilir hale gelmişlerdir. Arka dişler bilindiği gibi yemek sırasında daha fazla baskıya maruz kalmaktadır. Bu nedenle arka dişlerde yapılan dolguların daha sağlam olması gerekir.

Arka dişler için bonding sistemli kompozit dolgular da kullanılsa, sağlıklı diş dokusunun azalması halinde kişilerde daha uzun ömürlü olacak porselen inley uygulaması tercih edilmektedir.

Porselen inley onley uygulamasının yapılması için, dişin veya dişlerin yalnız çürük dokularının temizlenmesi ve dişin özel ölçü maddesiyle ölçüsünün alınması gerekir. Bu ölçü bilgisayar destekli cihazların yardımıyla dijital ortama aktarılmaktadır.

Diş için uygun renk seçimi yapılarak, dişle mikro metrik uyumlu porselen inley onley üretilmektedir. Bu malzeme sıfır hata payıyla üretilir. Özel yapıştırıcılar kullanılarak diş dokusuna kimyasal ve mikro mekanik olarak yapıştırılmaktadır.

Bu sayede diş dokusu desteklenmekte, diş ve porselenin kırılgan özelliği tamamen önlenmektedir.

Geçmişte yapılan amalgam dolguların içinde bulunan cıva zaman içinde çözünmektedir. Ayrıca bunların zamanla kırılma özellikleri de vardır. Bu etkiler olduğunda genellikle kişiler bunu fark etmezler. Bu yüzden dişlerde çürükler meydana gelmeye başlıyor.

Kişiler dolguları çıkarmak istediğinde, altında % 90 oranında çürük meydana gelmiş olur. Bu yüzden amalgam dolguların, bonding sistemli kompozit dolgularla ya da porselen inley onley ile değiştirilmesi daha faydalıdır.

Porselen dolgular geride kalan diş dokusunun korumakta ve dişe tutunma konusunda daha başarılı sonuçlar vermektedir. Bu yüzden dişte kullanılacak materyalin seçiminde özenli davranmak gerekir.

Kanal tedavisi yapılmış olan dişlerde seçilen materyaller ve canlı dişlerde seçilecek materyaller birbirinden daha farklı olmalıdır.

Estetik dolgular ne zaman uygulanmaktadır

– Kırık ve çürük dişlerin onarılması için,

– Dişlerde olan kalıcı renk bozukluklarını tedavi etmek için,

– Dişlerin arasındaki boşlukları kapatmak için,

– Dişlerde boyu uzatmak için,

– Dişlerde şekil değişikliği yapıp, kişinin gülüş tasarımını yapabilmek için estetik dolgu uygulanır.

Estetik dolguların kullanımı ve ömrü ne kadardır

Estetik dolguların dişlere ve diş etlerine herhangi bir zararı yoktur. Bunları kendi dişiniz gibi kullanabilirsiniz. Ancak bakımı kendi dişleriniz gibi özenle yapılmalıdır. Diş fırçalama ve diş ipi kullanımının ihmal edilmemesi gerekir. Doğru kullanıldıkları sürece 5-10 yıl sizlere hizmet edebilirler.

Lekelenmelerini önlemek için yapılan cilalanma sayesinde, görünümleri mükemmel, yüzeyleri pürüzsüz olur. Doğal görünmeleri, her yaştaki hastaya uygulanması ve kısa sürede tek seansta uygulanmaları büyük bir avantajdır. Dişlerde en az aşındırma yapılarak uygulandıklarından, diş dokusunun korunmasına yardımcı olurlar.

Bu yüzden güvenle kullanılabilirler.

Источник: https://www.kadinvekadin.net/estetik_dis_dolgulari_hakkinda_merak_edilenler.html

Diş Dolgusu | My Nova Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği

Estetik Diş Dolguları Nedir Nasıl Yapılır?

Diş dolgusu, çürüyen dişlerin temizlenmesi sonrasında oluşan boşluğa yapılan dolgudur. Çürümeye başlayan bir dişi kurtarmanın ilk yolu çürüğü temizlemektir.

Temizlenen çürük sonrası oluşan boşluğa, dişin işlevlerini yerine getirebilmesi için diş dolgusu yapılır. Dolgu için kullanılan jeller kendi başlarına dişte tutunamaz.

Bu sebeple diş hekimleri, diş boşluğu kısmında oyuklu çalışmalar yaparak, dolgunun daha sağlam şekilde durması için çalışmalar yapar.

Diş Dolgusu Sonrası Dikkat Edilmesi Gerekenler

Herhangi bir diş tedavisinden sonra, ağız ve diş sağlığına dikkat etmek, hijyen açısından uygun davranmak tedavi için oldukça önemlidir. Dolgu yapıldıktan sonra da dikkat edilmesi gereken bazı noktalar mevcuttur. Bunlar:

Anestezi Etkisi Geçmeden Yemek Yemeyin

Diş dolgusu, anestezi altında yapılmaktadır. Bu sebeple de anestezi etkisi geçmeden yemek yemek, dil ya da dudak ısırmaya yol açabilir. Anestezinin etkisinin geçip geçmediğini kontrol etmek için dudak ya da dili ısırmak oldukça yanlıştır.

Çünkü uyuşukluk sırasında hafif gibi görünen ısırmalar daha güçlü olabilir.  Uyuşukluk durumunu, parmağınızla dudağınıza dokunarak test edebilirsiniz. Çoğunlukla üst çene operasyonlarından sonra 3 saatte anestezi etkisi geçmektedir.

Alt çene arka grup dişlerde bu uyuşukluğun geçme süresi 5-6 saate kadar uzayabilir ancak bu süreler kişiden kişiye değişmektedir.

Çok Sert Cisimler İçin Dişinizi Kullanmayın

Dolgu yapılan dişler, doğal dişler gibi kullanılabilir. Ancak doğal dişlerde olduğu gibi sert cisimlerin ısırılmasından kaçınılmalıdır. Amalgam dolguda 2 saat yemek yenilmemeli ve 24 saat sert gıdalara dikkat edilmeli

Amalgam (gümüş-metal) diş dolgusu kullanımı günümüzde oldukça azdır. Ancak çeşitli durumlarda alternatifi olmayan ve güvenle kullanılabilen bir dolgu türü olduğu için hekim tarafından uygulanması uygun görülebilir.

Amalgam dolgu, yemek  yenebilecek sertliğe 2 saatte ulaşır. Genel olarak tam sertliğe ise 24 saatte ulaşmaktadır. Bundan dolayı da amalgam dolgu söz konusu ise hasta 2 saat herhangi bir şey tüketmemelidir.

Bu süreden sonra da yalnızca yumuşak gıdalar tüketilmelidir.

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Dolgu dişin canlı dokusuna yakın yapılmışsa, 3 haftaya kadar uzayabilen soğuk ve sıcak hassasiyeti meydana gelebilir. Hassasiyet azalmıyorsa, hekim ile iletişime geçilmelidir.

Diş dolgusu yapıldıktan sonraki ilk 12 saat içerisinde gerek diş etinden gerekse operasyon yapılan dişten kaynaklanan ağrılar için hekim tarafından önerilen ağrı kesicileri kullanabilirsiniz. Dolgu yapıldıktan sonraki günden itibaren halen ağrı kesici kullanmanız gerekiyorsa hekim ile iletişime geçilmelidir.

Hekim dolguyu tamamladıktan sonra diş ve ağızla olan uyumunu kontrol edecektir. Bununla beraber hastanın dolguya daha rahat adapte olabilmesi için cila yöntemi uygulanmaktadır. Ancak cila yapılsa dahi 1-2 haftalık süreçte bu dolgular hastaya yabancı gelebilir. Ancak 2 hafta geçtikten sonra hastanın dişine ya da diline dolgu takılıyorsa mutlaka bir diş hekimine başvurmanız gerekir.

Diş Dolgusu Yapılırken Acır mı?

Diş dolgusu, çürümeye bağlı diş boşluğunu onarmak için kullanılır. Diş hekiminiz, klinik (tıbbi) ihtiyaçlarınıza en uygun diş dolgusunu önerecektir. Bu diş renkli beyaz dolgu içerebilir.

Örneğin, ön dişlerinden birine bir dolum yapmanız gerekiyorsa, diş hekimleriniz diş renkli bir dolgu önermiş olabilir, ancak arka dişlerde diş renkli dolguların kullanımı tamamen kozmetik olarak kabul edilir.

 • Amalgam dolgu (gümüş renkli): Civa, gümüş, kalay ve bakır dahil bir metal karışımı.
 • Kompozit dolgu (diş renkli): Doğal renktedir ve diğer dişlerle uyum sağlar.
 • Cam iyonomer dolgu (diş renkli): Dişinize kimyasal olarak tepki veren ve ona yapışan toz cam, ancak zayıf olduğundan sadece bebek (ilk) dişlerde veya diş kenarlarında kullanılır.

Diş dolgusu sırasında diş hekiminin uyguladığı anestezi sayesinde herhangi bir ağrı duyulmaz. Diş dolgusunun amacı, diş çürümelerini veya boşluklarını düzeltmek ve neden olabilecek rahatsızlıkları hafifletmektir. Diş hekimi dişinizi doldurduktan sonra biraz acı veya hassasiyet hissetmenizin çeşitli nedenleri vardır.

Diş dolgusu işleminden sonra bir miktar acı veya hassasiyet olması oldukça yaygındır. Ancak diş dolgusundan birkaç gün sonra hâlâ hassasiyet ve ağrınız varsa, diş hekimi ile iletişime geçmek gerekmektedir.

Diş dolgusu işlemi tamamlandıktan sonra ağızda ağrı sık görülen nedenlerden biri dolgunun tam olarak yerleştirilmemesi olabilir.

Diş hekiminizin kullandığı doldurma türü aynı zamanda dişte hassasiyet veya rahatsızlık yaratabilir. Örneğin, dolguda bir kompozit malzeme kullanıldığında duyarlılık oldukça yaygındır. Sebepleri ise:

Diş dolgularına karşı alerjik reaksiyon: Bazı insanlar gümüş gibi dolgularında kullanılan malzemeye alerjik reaksiyonlar gösterir. Bir oyuğu doldurduktan sonra ağrıdan kaçınmaya yardımcı olmak için doldurma seçeneklerinizi tartışırken diş hekiminize herhangi bir alerjiniz olup olmadığı hakkında bilgi vermeniz gerekmektedir.

Çatlak veya gevşek diş dolguları: Dolgu işlemi dişe uygun şekilde uymuyorsa veya çatlaklar oluşursa boşluk doldurulduktan sonra diş ağrısı ortaya çıkabilir. Diş ağrınızın çatlamış veya hasarlı bir dolumdan kaynaklandığından şüpheleniyorsanız diş hekiminize başvurun.

Diş hassasiyeti: Diş dolgusundan sonra diş sıcak ve soğuk gıdalar, hava sıcaklığı ve ısırma basıncı için daha duyarlı olacaktır. Bir boşluğu doldurduktan sonra bu diş ağrısı türü birkaç hafta içinde çözülmelidir. Değilse diş hekiminize başvurun.

Boşluk belirtileri yaşıyorsanız, dişlerinizde veya diş etlerinde ağrı olabilir. Boşluk ağrısı giderme, diş çürümesinin derecesine bağlıdır. Boşluk semptomlarınız hafif veya şiddetli olursa olsun, dolum yapmanız gerekebileceğinden diş hekimini ziyaret etmelisiniz.

Diş Dolgusu Hangi Durumlarda Yapılır?

Travma ve çürük gibi faktörler; dişlerin iç bölümlerindeki pulpanın yani sinirlerin iyileşmeyecek şekilde zarar görmesine sebep olur. Bu durumun neticesinde ise kanal tedavisi ve dolgu kaçınılmaz hale gelir. Kanal tedavisi ve dolgu aşamasına ulaşmamak için ağız ve diş sağlığı oldukça önemlidir.

Günümüzde diş ve ağız sağlığına çok fazla dikkat edilmediğinde sorunlar kısa sürede ortaya çıkar. Bu şikayetlerin hafife alınması ve tedavi edilmemesi durumunda ise dolguya ve hatta kanal tedavisine uzanan işlemler gerekebilir.

Dolgu Dolgusu Yapılırken Acır mı? Ayrıca kanal tedavisi uygulanmadığında ise dişlerin çekilmesi gerekebilir.

Diş Hekimi Çürükleri Nasıl Tespit Eder?

Gözlem: Dişlerde meydana gelen bazı belirtiler çürüme olduğunu ortaya koyabilir. Oluşan renklenmeler, çürüklerin ilk belirtisidir.

  Diş hekimleri, sond adı verilen sivri uçlu metal aleti kullanır ve olası çürük işaretlerini tespit eder. Sağlıklı diş minesi sert bir yapıya sahiptir ve sondun yarattığı baskıya direnç gösterir.

Çürük mine ise yumuşak olup, aletin içe girmesini sağlar.

Çürük Boyası: Çürük boyası ile dişler çalkalanır. Boya çürük yerlere yapışır ve tanının koyulmasına destek olur. Sağlıklı alanlarda bu boya kalmaz.

Röntgen: Röntgen diş hekimlerinin yüzeyde mevcut olmayan çürükleri tespit etmesine destek olur. Ancak röntgen küçük çürükleri görmekte daha az başarılıdır. Şayet dişte dolgu varsa, çürüklerin görülmesi zorlaşabilir. Dişlerde meydana gelen çürümeler, dolgu için tek sebep değildir. Diğer sebepler:

 • Çatlak veya kırık dişler,
 • Tırnak yeme alışkanlıkları,
 • Diş gıcırdatma (bruksizm) alışkanlıkları, olarak sayılabilir.

Ön Diş Dolgusu Nasıl Yapılır?

Ön dişler, çeşitli sebeplerle çürüyebilir ya da kırılabilir. Bu alanda meydana gelen çürükleri iyileştirmek için estetik dolgu yöntemleri uygulanır.

Dolgu maddeleri, günümüzde teknolojik yöntemlerle sağlanmaktadır. Bu maddelerin büyük bir kısmı dişe tutunmaktadır. Yapışma yöntemleri daha nadir tercih edilir. Bu sebeple de hekim dolguyu yaparken bazı önlemler almalıdır. Bu önlemler, koruyucu oyukların hazırlanması ile sağlanır. Dolgu yaparken en önemli faktör, en sağlıklı ve en uygun kavitelerin hazırlanması ve diş şeklinin korunmasıdır.

Ön Diş Dolgusunda Hangi Maddeler Seçilir?

Dolgu maddesini tercih ederken, diş hekimleri maddenin arka dişlerde çiğneme gücüne dayanabilmesine dikkat ederken, ön dişlerde de doğallığı ön planda tutar. Dişe ve diş özüne kayıp vermeyecek maddeler tercih edilir.

Ön Diş Dolgusuna Bakım Nasıl Yapılmalıdır?

Düzenli olarak diş kontrollerine gitmek oldukça önemlidir. Diş doktoru denetim aşamasında dolguları kontrol eder. Diş doktoru dolgunun çatladığını ya da sızıntı yaptığından şüpheleniyorsa röntgen çekilmesi gerekebilir. Aşağıdaki durumlarda mutlaka hekime başvurulmalıdır:

 • Dişte hassaslık varsa
 • Çatlak varsa
 • Dolgunun bir parçası düşmüşse

Dolguların daha uzun süre, sağlıklı bir şekilde kullanılmaları ve silme amaçlı düzenli hekim ziyareti, dişlerin fluoridli macunla fırçalanması ve gün içerisinde en az bir kere diş ipi kullanılması oldukça önemlidir. Fluorid dişleri güçlendirir ve olası çürükleri önlemeye yardımcı olur.

Diş Dolgusu: Siyah mı, Beyaz mı?

Teknolojide yaşanan gelişmeler, diş hekimliğinde de etkisi göstermektedir. Bu gelişimler, diş dolgularını da etkilemektedir. Malzeme teknolojisindeki bu hızlı gelişime rağmen çoğu diş hekimi eski alışkanlıklarını koruma alışkanlığı gösterebilir. Bu malzemelerden belki de ilk akla geleni amalgam dolgulardır.

Amalgam 1880’lerden günümüze dek uzun yıllar boyunca diş dokusu kayıplarının telafisinde vazgeçilmez bir materyal olarak karşımıza çıkar. İçeriğinde yer alan antimikrobiyal özellikli maddeler sayesinde etrafında bakteri tutmaz.

Bu sebeple de özellikle ağız hijyeni düşük bireylere uygulanan restorasyonlarda diş hekimleri tarafından daha güvenilir olarak tercih edilebilir.

Amalgam dolgulardaki estetik dezavantajlar, uygulama sırasında dişin sağlam dokularından da bir miktar aşındırma gerektirmesi ve içeriğindeki civanın olası zararlarına karşı mevcut olan endişeler sebebiyle de materyal olarak kompozit dolgular geliştirilmiştir.

Siyah Dolgu Nedir, İçeriğinde Ne Bulunmaktadır?

Amalgam dolgular, bilinen en eski dolgu maddesidir. İçinde civanın da yer aldığı birden fazla metalin karışımıyla elde edilmektedir. Zaman zaman amalgam dolgular çeşitli ülkelerde yasaklanmıştır. Türkiye’de, Amerika’da ve Avrupa’da hala kullanılan bir dolgu maddesi olmasına rağmen İskandinav Ülkeleri’nde kullanılmaz. Bu sebeple de yaygın olarak tercih edilmez.

Beyaz Diş Dolgusu Nedir?

Kompozit dolgular, neredeyse 50-60 yıldır kullanılan bir dolgu çeşidi olarak karşımıza çıkar. Dolgu için en ideal ve uygun madde her hasta için değişebilir. Bundan dolayı da standart bir dolgudan bahsetmek doğru olmayacaktır. Ancak beyaz diş dolgusu daha yaygın olarak tercih edilir. Bunun sebebi ise doğal durması ve estetik açıdan daha uygun olmasıdır.

Diş Hekimi, Hastaya Hangi Dolgu Çeşidini Uygulayacağını Neye Göre Belirler?

Diş hekimi bu aşamada; çürüğün konumuna, çürük durumuna, çevre dişlere ya da dişin canlı dokuya olan uzaklığına göre belirlenmektedir.

Bu faktörler sonucunda ise hangi dolgu çeşidinin uygulanacağına karar verilir. Diş hekimi; estetik açıdan daha iyi ve sağlıklı görünmesi sebebiyle beyaz dolguları tercih eder.

  Fakat hangi dolgunun daha iyi olacağına ise hastaya göre ve dişin durumuna göre karar verilmektedir.

Çocuklarda Diş Dolgusu

Çocukların diş temizlik alışkanlıklarını tek başına idame ettirecekleri yaşa kadar, diş çürüklerinden aile sorumludur. İlk dişlerin çıkmasından itibaren ağız ve diş hijyeni aile tarafından mutlaka sağlanmalıdır.

Aksi halde çürükler oluşur. Süt dişlerindeki çürükler, kalıcı dişlerin çapraşık olmasına yol açabilir. Çocuklar için diş tedavilerinde en önemli unsur koruyucu tedavilerdir.

Çürük oluşumunu önlemek için bu tedaviler önem teşkil eder.

Çocuklara yapılan diş tedavileri 2 sınıfta incelenebilir. Bunlar:

 • Koruyucu Hekimlik (çürük vs gibi problemlerin oluşmasını engellemek)
 • Tedavi Edici Çocuk Diş Hekimliği (var olan çürük gibi problemlerin tedavisi)

Koruyucu Diş Hekimliği Nedir?

Koruyucu diş hekimliği çocuklar için büyük önem taşır. Herhangi bir zahmeti olmayan, maliyeti düşük ve acısız uygulamalar olduğu için de koruyucu diş hekimliği küçük yaşlarda başlamalıdır.

Flor Uygulaması Nedir?

Florid, diş macunlarının içinde mevcut olan, dişleri çürüğe karşı daha sağlam bir konuma sokan bir mineraldir. Suda ve bir çok gıdada flor mevcuttur. Florid dişler üzerine direkt olarak uygulandığında, dişlerin güçlenmesini sağlar. Ancak doz aşımı önemli bir konu olduğu için mutlaka bir uzman tarafından uygulanması gerekir.

Nasıl Yapılır?

Flor oldukça kolay bir şekilde uygulanmaktadır. Diş macunun diş üzerine sürülmesi gibi florid heli sürülür, birkaç dakika beklenir. Ancak yalnızca uzmanlar tarafından yapılması gerekir.

Ne Zaman Yapılmalıdır?

Çocuğun 3 yaşına basmasından itibaren başlanabilir. 3-6 ayda bir yapılması çürük oluşumunu engelleyecektir.

Çürüyen Süt Dişine Dolgu Yapılır mı?

Çürüyen süt dişine dolgu yapılması önemlidir. Ancak süt dişin düşme zamanı gelmemişse ya da dolgu ile tedavi sağlanmayacak durumda ise, çekilmesi gerekiyorsa, yer tutucu adı verilen apareyler yerleştirilmelidir. Aksi halde, kalıcı dişlerin sıralaması bozulur ve şekilde bozuklukları meydana gelir. En kısa süre içerisinde pedodonti konusunda uzman bir hekime başvurulması gerekir.

Источник: https://mynova.org/dis-dolgusu/

Estetik Diş Dolgusu

Estetik Diş Dolguları Nedir Nasıl Yapılır?
Ağız ve diş sağlığı hem vücut sağlığımız hem de estetik açıdan çok önemlidir. Bu sebeple diş sağlığı ve estetik açıdan bir çok tedavi şekli uygulanmaktadır.

Home » Diş Estetiği » Estetik Diş Dolgusu

Estetik diş dolgusu estetik bir gülümseme, diş aralarındaki sorunları giderme, renk düzenlemesi, diş etlerinde oluşan sorunlarda, kırık veya diş çürüklerinin tedavisinde sıklıkla dolgu uygulamaları tercih edilir.

Estetik Diş Dolgusu Nedir?

Günümüzde diş hekimliği sadece tedavi üreten bir bölüm olmaktan çoktan çıktı. Çünkü artık olanlar dişleri istediğiniz gibi düzeltebiliyor veya boylarını ve yerlerini değiştirebiliyor. Bu yüzden diş hekimleri artık hayatımızın içinde.

Gündem estetik ve güzel görünmek olduğu için diş hekimliğinde çürüyen veya kırılan dişleri doldurmak için değişik dolgu maddelerinin arayışı içerisine girildi. Herhangi bir şekilde doldurulması gerekli olan dişlere estetik diş dolgusu üretildi.

Bu dolgular kompozit dolgular da denir. Günümüzde artık bir çok kişi kompozit yani estetik diş dolgularını tercih ediyor. Bu şekilde tedavilerini yaparken diş rengine en uygun olan diş dolgu malzemeleri seçiliyor.

Estetik Diş Dolgusu Çeşitleri

Estetik diş dolgusu temel olarak iki farklı şekilde tedavisi uygulanır. Bunlardan birincisi kompozit yani estetik dolgulardır. Bir diğeri ise porselen dolgulardır. Porselen dolgular bir ölçü alma süreci ile 2 randevu da hastaya yapıştırılır. Diğeri ise anında yapılabilir. Pratiktir ve uygulaması kolay bir kere de bir kaç farklı dişe işlem yapmaya olanak verir.

Kompozit dolguların diş renk seçeneği oldukça geniştir. Bu yüzden dişinize en uygun olan diş rengi seçimi genelde rahatlıkla yapılabilir. Porselen de de seçenekler var. Ama işlem süresi uzun ve prova gerektiren bir üründür.

Estetik Dolgu Nasıl Yapılır?

Öncelikle dişteki çürükler temizlenir ve ışıklı dolgu işlemi uygulanır. Uygun olan ölçü alınır ve önceden hazırlanır. İnce katmanlar halinde kompozit katmanlar konularak ışıkla sertleştirilir. İstenilen sonuca ulaşılana kadar tekrarlanır. Arka dişlerde veya ön dişlerde diş dokusuna zarar vermeden işlem gerçekleştirilir. Kanal tedavisi uygulamalarında da kullanılan tekniklerdir.

Estetik Diş Dolgusu Hemen Kırılır mı?

Estetik dolguların kırılma eşiği amalgam dolgu türüne göre daha düşüktür. Yani fındık kırmak veya tırnak yeme alışkanlığı olan bir kişinin dolgusu düşebilir. Bu yüzden ki sağlamlık ve dayanıklı olma anlamanın da çok ilerdedirler. Ama bir amalgam dolgu kadar uzun ömürlü ve sağlam değiller.

Estetik Diş Dolgusu Ne Kadar Süre Kullanılır?

Estetik diş dolguları kullanım süreleri oldukça ilerledi. Ortalama olarak bir 7 sene kullanma artık çok da büyük bir hayal değil. Bunun dışında yapılan uygulamalar da bu dolgunun ömrünü uzatabilir. Uzman diş hekimleri ve işinde iyi titiz çalışan hekimler kompozit dolgunun bir kaç yıl daha uzun gitmesini sağlayabilir.

Estetik Dolgu Fiyatları

Estetik dolgular eskiden biraz daha pahalı idi. Ama günümüzde artık hemen hemen herkes bu tip dolgu türünü kullandığı için fiyatlar ucuzladı. Fiyat belirlerken de dişin adetine göre maliyet belirlemesi yapılıyor. Yani kaç dişe işlem yapılacak ise o kadar bir maliyet çıkar. Ama bilinmesi gerekli olan bir şey, bu dolgular düşündüğünüz kadar pahalı değiller.

Estetik Diş Dolgusu Hangi Durumlarda Uygulanır?

Estetik dolgular dişinizde meydana gelen bazı durumlardan dolayı uygulanırlar. Bunlar ;

 • Fiziksel olarak kırılmış olan dişleri tedavi ederken
 • Çürümüş olan dişlerin temizlendikten sonra kapatmak için
 • Dişinizde farklı renkleri teke indirmek için renk düzeltmesi yapımında
 • Ön diş boşluklarının giderilmesinde
 • Dişin boyunu aşağıya doğru uzatırken
 • Gülüş tasarımı uygulamaları içinde kombine işlemlerden biridir

Estetik Diş Dolguları Renk Değiştirir mi?

Estetik dolgular porselen kaplamalar gibi kaygan bir zemin değil. Bu yüzden üzerinde leke tutabilir. Bu da sigara, çay ve kahve kullanımına bağlı olarak az veya çok sararma yapar. Bu sararmayı engellemek için de diş fırçalamak gerekir.

Normal şartlar altında herkes bu gibi sigara veya kahve gibi içeceklerin kullanımından hemen sonra mutlaka dişlerini fırçalaması gerekir. Bu sayede dişlerininiz dolguları daha uzun ömürlü olacaktır. Aynı zamanda renklerinde de kayma veya renk değişimi olmayacaktır.

Ön Diş Estetik (Kompozit) Dolgu

Genelde ön dişlerde estetik amacı ile kullanılır. Çürük kırılma gibi sorunları gidermek içinde kullanılır. Ayrıca diş rengini dengelemek ve hepsinin aynı renkte olmasını sağlamak içinde kullanılır. sağlam olması ve uzun yıllar gitmesi tercih sebebidir.

Estetik Diş Dolgusu Belli Olur mu?

Estetik yapılan dolgular başka insanlar tarafından fark edilmez. Tabi ki burada renk seçiminin güzel seçilmesi  de ön plana çıkar. Uzman bir diş hekimi tarafından yapılan dolgu dikkatlice bakılmadığı sürece fark edilmez.

Etiket

estetik dolgu fiyatları 2019, diş kaplama fiyatları, estetik diş kaplama yaptıranlar, zirkonyum diş kaplama yaptıranlar, gülüş estetiği fiyatları, gülüş tasarımı fiyatları 2019, emax diş kaplama öncesi sonrası, İstanbul’daki en iyi diş hekimleri, Türkiye’deki diş kaplama fiyatları, diş ağrısı nasıl geçer

Makalemizi Değerlendirin

(1 votes, average: 5,00 5)
Loading…

Источник: https://www.ztysaglik.com/estetik-dis-dolgusu/

Dolgu Tedavisi Nedir ve Nasıl Yapılır?

Estetik Diş Dolguları Nedir Nasıl Yapılır?

Haber güncelleme tarihi 15.12.2018 16:24

Diş Bakımı ve Temizliği Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yetersiz diş bakımı ve temizliği dişlerin zamanla deforme olmasına ve çürümesine neden olmaktadır. Çürüyen ve deforme olan diş işlevini yerine getiremez duruma gelerek dayanılmaz diş ağrılarına neden olabilir. Diş ağrılarının yanı sıra kötü görünüm ise cabasıdır.

 Dişlerin arasında kalan yemek kalıntıları ve bakteriler zamanla dişlerde birikir ve çürük oluşmasına neden olur.

İnsan organizmasının aynası olarak kabul edilen dişler sağlıksız beslenme ve yetersiz bakımın yanı sıra çeşitli hastalıkların belirtisi olarak da meydana gelebilir.

Dişlerin düzenli olarak fırçalanması diş çürüklerinin büyük oranda önüne geçmeye yardımcı olacaktır. Uzmanlar günde en az 2 kere dişlerin fırçalanması konusunda uyarıyorlar.

Yetersiz diş bakımının yanı sıra aşırı soğuk/sıcak ve şekerli yiyeceklerin tüketilmesi dişlerin hassasiyetini arttırırken çürümelere neden olabilir.

Bu nedenle sağlıklı beslenme, alkol ve sigara tüketiminden kaçınma, düzenli diş bakımı ve temizliği gibi basit önlemlerle diş sağlığınızı koruyabilirsiniz. Düzenli olarak bakım ve temizliği yapılmayan dişler ilerleyen zamanlarda çürümelere neden olur.

Çürüklere zamanında müdahale edilmemesi ise dişin çekilmesine ve protez diş kullanımına sebep olabilir. Unutmayınız ki hiçbir yapay diş gerçek dişin yerini tutmayacaktır. Bu nedenle dişinizi kaybetmemek adına düzenli olarak diş bakımınızı ve kontrolünüzü yaptırmalısınız. Diş hekimine gitmek için dişinizin ağrımasını beklemeyiniz.

Dolgu Tedavisi Nedir? 

Düzenli olarak fırçalanmayan dişlerde yemek kalıntıları nedeniyle oluşan bakteriler zamanla dişlerin çürümesine neden olarak sert diş dokularında erimeye neden olur.

Dişlerin sıcak ve soğuk yiyeceklere karşı hassasiyetinin artması ve diğer nedenlere bağlı olarak ağrı oluşması diş çürümelerinin belirtilerindendir. Genellikle diş muayenesi sırasında fark edilen diş çürükleri zamanında müdahale edilmezse çürük diş köküne kadar yayılır ve dişin çekilmesi söz konusu olabilir.

 Çürümeye başlayan dişe bir an önce müdahale edilerek diş kayıplarının yanı sıra dayanılmaz ağrıların meydana gelmesi de önlenir. Çürümüş dişler için çürük alanlar temizlenir ve bu bölüm özel dolgu malzemeleri ile doldurulur. Böylece dişin çürük bölümü temizlenerek sağlıklı bir şekilde işlevini devam ettirmesi sağlanır.

Çürük bölgenin tedavisinde geç kalınmış ve çürük diş köküne kadar ilerlemişse öncelikle kanal tedavisi yöntemi ile çürük alan ve ağrıya neden olan sinirler temizlenerek dolgu işlemi gerçekleştirilir.

Dolgu tedavisi çürük dişlerin yanı sıra çatlamış veya kırılmış dişlere de uygulanmaktadır.

çeşitli nedenlerden dolayı aşınmış veya kırılmış dişlere uygulanan dolgu tedavisi ile dişlerin eski ve sağlıklı görünümünü kazanması sağlanır.

Tırnak yeme, diş gıcırdatma/sıkma ve sert kabuklu yemişlerin dişler ile kırılması dişlerde deformasyona neden olarak kırılma ve çatlamalara sebebiyet vermektedir.

Dolgu Çeşitleri Nelerdir? 

Altın, porselen, kompozit reçine (diş rengindeki dolgu) ve amalgam (civa, gümüş, bakır, kalay ve çinko karışımı) şeklinde çeşitleri bulunan dolgu tedavisi kişinin diş yapısına ve isteğine bağlı olarak uygulanır. Altın ve porselen dolgunun yanı sıra en sık kullanılan dolgu çeşiti amalgam ve kompozit reçinedir.

Amalgam Dolgu

Halk arasında gümüş dolgu olarak nitelendirilen amalgam dolgu, civa, kalay, bakır ve gümüş karışımından elde edilmektedir. 150 yılı aşkın bir süredir kullanılan amalgam dolgunun %40-50’si civadan oluşmaktadır.

 Halk arasında amalgam dolgunun içeriğindeki civanın zehirli ve dolayısıyla oldukça zararlı olduğuna dair söylentiler söz konusudur. Ancak almalgam dolgu içindeki civa zararsızdır.

Amalgam dolgunun yapımında kullanılan bakır, kalay ve gümüş gibi diğer meteryaller civanın kimyasal yapısını değiştirerek zararsız hale gelmesini sağlar.

Kompozit Dolgu

Diş rengindeki kompozit dolgu genellikle estetik açıdan düşünüldüğünde sıkça tercih edilen dolgu çeşitlerinin başında gelmektedir.

Özellikle renginde veya yapısında bozulamalar meydana gelen dişler için kullanılan kompozit dolgu aynı zamanda kırılmış veya çatlamış dişlerin yeniden eski haline kavuşması için uygulanır.

 Kompozit dolgunun sıkça tercih edilmesinin nedeni oldukça uygun fiyatlı ve kozmetik bir ürün olmasıdır. Estetik açısıdan sağlıklı bir diş görünümünü aratmaması kompozit dolgunun sıkça tercih edilmesi için oldukça yeterli bir nedendir.

Bir diğer tercih konusu ise kompozit dolgunun hazırlık gerektirmeden tek seansta uygulanabilir olmasıdır. Kullanım süreleri 3 ile 10 yıl arasında değişmektedir.

Porselen Dolgu 

Çok fazla tercih edilmeyen dolgu çeşitlerin bir diğeri olan porselen dolgular ise sipariş üzerine laboratuarlarda üretilmektedir. Lekelenmeye karşı oldukça dirençli olan ve diş renginde üretilen porselan dolgu sonrasında dişe yapıştırılır.

Dolgu Nasıl Korunur?

Öncelikle dişte meydana gelen çürük bölge temizlenerek ortadan kaldırılır. Çürük nedeniyle etkilenen bölge tamamen temizlendikten sonra tercih edilen dolgu temizlenen bölgeye uygulanır.

Dolgu uygulandıktan sonra özel bir alet ile dolgu dondurulur. Daha sonra cilalanan dolgu, diş hekimi tarafından incelenerek keskin olan bölgeleri tıraşlanır. Genellikle 5 yıl garantili olan dolguların ömrü 3 ile 10 yıl arasında değişmektedir.

Dolgunuzun uzun süre siz hizmet etmesi adına dişlerinize ve dolgunuza zarar verebilecek tüm etkenlerden kaçınmalısınız. Aşırı soğuk ve sıcak gıdaların tüketilmesinin yanı sıra sert kabuklu yemişler, sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklardan da uzak durulmalıdır.

Aksi halde diğer dişleriniz zarar görürken dolgunuzun ömrüde kısalacaktır.

Dolguya rağmen dişinizde oluşan hassasiyet ve ağrı nedeniyle bir an önce diş hekimine başvurmalısınız. Diş hekiminizin gerekli muayene ve röntgen incelemesinden sonra dolgunuzda meydana gelebilecek çatlat veya sızıntı belirlenerek gerekli işlemler uygulanır.

 Diş sağlığınızı ve dolgunuzu korumak adına her gün düzenli olarak en az iki kere dişlerinizi fırçalamalı ve günde en az bir kez diş ipi kullanmalısınız. Böylece dişlerinizin genel sağlığını koruyacak ve çürük oluşumunun önüne geçebileceksiniz.

 Önerilen İçerik;

► Diş Bakımı ve Diş Temizliği Nasıl Yapılmalı?

UYARI !

İçeriğimizde yer alan yazılı ve görsel içerikler farklı kaynaklardan derlenerek oluşturulmuş, öneri ve bilgilendirme yazısıdır. Kesin teşhis ve tedavi niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu karşısında mutlaka doktorunuza başvurunuz.

 Unutmayın sağlık sorunlarında uygulanan tedavi yöntemleri bireylerin biyolojisi, kalıtsal özellikleri, yaş, boy, kilo farklılıkları, alerjik yönleri ve bunlar gibi onlarca farklı duruma göre değişiklik gösterebilir.

Sağlık sorunlarınızın tedavisinde size ancak ve ancak doktorunuz yardımcı olabilir.

NeOldu.com

Источник: https://www.neoldu.com/dolgu-tedavisi-nedir-ve-nasil-yapilir-7945h.htm

Estetik Dolgu – Estetik Diş Dolgusu Fiyatları – MeltemDis.com

Estetik Diş Dolguları Nedir Nasıl Yapılır?

Ağırlıklı olarak diş estetiğine odaklanan üç ana uzmanlık branşı vardır.

Bunlar:

 • Estetik Dolgu
 • Estetik Protez
 • Estetik Ortodonti

Ayrıca kozmetik diş hekimliği Endodontiyi ( Diş Kökü Hastalıkları )  ve Periodonti ( Diş Eti Hastalıkları ) içerir.

Estetik Beyaz Dolgu

Beyaz renkli dolgu  malzemelerden yapılmış estetik diş dolguları diş yapısını ve çürükleri kamufle ederek tedavi etmek için kullanılır.

Estetik dolgular ışık dolgularıyla ve lazer altında kuvvetlenerek  hızlıca tedavi edilebilen ve normal dişin dolgu olduğunu ışık altında bile hiç belli etmeyen bir yapıya sahiptir.

 Bazı durumlarda çocukların  ve azı dişlerinin yüzeyinde çukurlar ve çatlaklardan kaynaklanan çok derin boşluklar olur ve bu boşluklarda bakteriler çoğalarak dişlere zarar verebilir.

Bu zararlı süreci önlemenin özel bir yöntemi  olarak  sıvı estetik dolgu malzemesi ile diş doldurulur. Tedavi süreci tamamen ağrısızdır. Bu işlemler sayesinde çocuklarda diş çürümeleri  büyük ölçüde azaltılmaktadır. Sıvı estetik dolgu 6 yaş veya üzeri çocuklar için tavsiye edilir.

Çürümüş dişlere, kırık dişlere veya hasar görmüş dişlere uygulanan estetik dolgu dişin kendi yapısı sertliğinde ve görünümünde dişle bütünleşir ve dışarıdan ayırt edilemeyecek kadar uyumlu bir görünüş kazanır. Metal ve civa tarzı kanserojen ve kötü görünümlü dolgulara nazaran daha güzel bir gülümseme ve sağlıklı yapıya sahip estetik dolgular çağımız dişçiliğinde uygun ve tercih edilmesi önerilen dolgu çeşididir.

Ne zaman estetik dolgu tavsiye edilir?

Estetik dolgu  çürük veya mevcut dişin dolgusunda renk değişiklikleri varsa, diş aşınmış yada kırık olduğunda estetik dolgu yapılarak tedaviye gidilebilir. Ancak, diş etlerinde bir bozukluk doku kaybı veya derin açıklıklık varsa yada diş köklerinde sorun varsa estetik dolgu yapılamaz. Bu gibi durumlarda önerdiğimiz estetik işlem türü protez türleridir.

Estetik Dolgu Fiyatları

Türk Diş Hekimleri Birliği diş tedavileri için fiyat verilmesini yasaklamıştır. Ancak tedavinin Hekimler birliğince verilen fiyatlarını paylaşmak uygun olmaktadır. İşlemi yaptırmak istediğiniz kliniğe ulaşarak detaylı fiyat isteğinde bulunabilirsiniz. Aşağıda Türk Diş Hekimlerinin Belirlediği ücret tarifesini bulabilirsiniz.

Kompozit Dolgu (Bir Yüzlü)  %18 KDV 195,00 TL

Kompozit Dolgu (İki Yüzlü)   %18 KDV 205,00 TL

Kompozit Dolgu (Üç Yüzlü)   %18 KDV 240,00 TL

Kompozit İnley Dolgu (Bir Yüzlü)  %18 KDV 290,00 TL

Kompozit İnley Dolgu (İki Yüzlü)   %18 KDV 340,00 TL

Kompozit İnley Dolgu (Üç Yüzlü)   %18 KDV 370,00 TL

Tedavi ne kadar sürecek ?

Tedavi süresi dolgu yapılacak ve restore edilecek diş sayısı ve tedavi edilecek kısmın aldıgı hasara bağlıdır. 4-6 diş için yapılacak işlem, yaklaşık 5- 7 saat sürebilir.

Tedavi süresi uzun olan hastalarımız için seans seans şeklinde parçalara ayrılarak tedavi süreçleri zamana yayılabildiği gibi aynı gün içerisinde de bitebilecek işlemler vardır. Örneğin bir kaç estetik dolgu diş işlemi aynı gün içinde bitebilir.

Renk, dolgu malzemesinin yapışması, mukozanın durumu ve bunun gibi durumları da doktor muayenede değerlendirmektedir.

Estetik dolgu sonrası ve dikkat etmeniz gerekenler

Dolgu malzemesi bir kaç güne kadar sakız yada yabancı bir madde gibi rahatsızlık hissi yaratabilir. Dişlerinizi fırçalarken hafif kanamalara neden olabilir. Diş etleriniz geçici bir süre duyarlı olabilir. Genel olarak adaptasyon ve rahatsızlık hissi nadirde olsa iki haftaya kadar uzayabilir.

Dolgu yapılan ve akabinde ki bir kaç  gün kırmızı şarap, çay, kahve, yaban mersini, pancar gibi renk pigmentleri baskın olan yiyecekler ve içecekler kullanmamanız tavsiye edilir.

Estetik dolgudan sonra diş bakımı nasıl yapılır ?

Standart diş bakım prosedürleri uygulanmalıdır. Yani diş fırçası ve gargara ile temizlik yapılarak, diş ipiyle de diş araları temizlenmelidir. Dolgu yüzeyleri yıpranmaması için sert ve aşındırıcı gıdaları dişinize bastırmaktan ve aşındırıcı etkiye sahip olan diş macunu ve fırçalarından uzak durmanız önerilir.

Restorasyon ve dayanıklılık süresi

Tedavide yapılan veya kendi sahip olduğumuz doğal gerçek bir dişin, bir ömür boyu sabit ve sağlıklı kalacağına inanmak yanlış olur. Estetik dolgu için verilen ortalama  ömür  8 – 10 yıl veya biraz daha uzundur. Ancak, dişin gerçek dayanıklığının uzun olması; doğru diş bakımı ile yani kişinin kendi çabalarıyla ilişkilidir.

Источник: https://www.meltemdis.com/estetik-dolgu/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.