Estetik Diş Telleri Dışarıdan Görünmüyor

içerik

Ortodonti-Çapraşık Diş Tedavisi

Estetik Diş Telleri Dışarıdan Görünmüyor

Dişhekimliğinin bir uzmanlık dalı olan ortodonti (ortodonti uzmanı = ortodontist), diş, çene ve yüz kompleksini normal yapı ve gelişim, anomaliler ve anomalilerin tedavisi yönünden ele alan bilim dalıdır.

Önceleri estetik amaçla işe başlanmış zaman içerisinde sınırları genişletilip, bugünkü konumuna ulaşılmıştır. Günümüzde ortodontinin hitap ettiği kitle oldukça genişlemiş ve uygulama alanı da aynı oranda artmıştır.

Son yıllarda yapılan araştırmaların sonuçlarına göre tüm dünyada koruyucu diş hekimliğinin önem kazanması, daha bilinçli bir kitle yaratmış ve diş çürüğü vakalarında gözle görülür bir azalma meydana gelmiştir, buna bağlı olarak da kalıtım, gelişim yetersizlikleri, çeşitli yanlış alışkanlıklar (parmak emme, uzun süre yalancı meme ve biberon kullanma, dudak ısırma) gibi faktörler sebebiyle oluşan rahatsızlıklar sonucu ortodontiye duyulan ilgi de artmıştır. (Bakınız, Parmak Emme)

Ortodontinin Sınırları

Süt dişlenme dönemi olarak adlandırılan okul öncesi yıllarda parmak emme, dudak yeme, ağıza yabancı cisim sokma gibi alışkanlıklara bağlı olarak ortaya çıkan sorunların mümkün olduğu kadar azaltılmasına yönelik uygulamalardır. Bu alışkanlıklar süt dişlenme döneminde ortadan kaldırılırsa iskelet yapıda kalıcı bir bozukluk oluşmadan iyileşme sağlanır. Bunun için de birtakım ağız içi veya ağız dışı aygıtlardan yararlanılır.

Karışık dişlenme dönemi ilkokul çağı çocuklarını kapsar, ağızda hem daimi hem de süt dişlerinin bulunduğu dönemdir. Bu dönemde zamanından önce veya sonra süt dişlerinin kaybedilmesi alttan gelen daimi dişlere rehberlik edememesi sonucunda birtakım  yer darlığı problemleri oluşabilir.

Oluşan çapraşıklığın (çarpıklığın) giderilmesi ortodontinin ilgi alanına girer. Yine bu dönemde başlayıp ergenlik çağının sonuna kadar devam eden çeneler arası uyumsuzlukların giderilmesi de ortodontinin konusudur.

(Bakınız, Diş Çıkarma)

Daimi dişlenme döneminde diş dizilerindeki bozukluklar diş çekimi yapılarak veya yapılmadan sabit ya da hareketli aygıtlarla düzeltilebilir.

Dişeti hastalıklarına bağlı olarak meydana gelen diş düzensizlikleri (yamuk dişler) veya diş kaybına bağlı olarak meydana gelen düzensizliklerin tedavileri de ortodontinin konusudur. (Bakınız, Diş Eti Hastalıkları)

 

Ortodonti (Tel Tedavisi) Hangi Yaş Guruplarında Uygulanabilir?

Dişsel düzeltmelerde yaş sorun değildir. Hasta kaç yaşında olursa olsun tedavi mümkündür. Eğer bireyin kemik yapısında bir düzensizlik söz konusu ise (iskeletsel) yaş önemlidir.

Bu durumda fonksiyonel tedaviye gereksinim vardır ki bu tedavi de ergenlik çağına kadar olan sürede yapılır. Ortalama tedavi süresi 24 ay olmasına rağmen kişiden kişiye değişir.

yetişkinlerin tedavisi çocuklarınkine oranla biraz daha uzun sürer. (Bakınız, Çocuklarda Ortodonti)

Ortodontiste Ne Zaman Gitmeli?

Çocuklarda ilk dişlerin (süt dişleri) konumları hakkında çok fazla endişelenmeye gerek yoktur. Bu dişler arasında bulunan boşluklar, doğal gelişim göstergesidir.

Erişkinlerin dişlerindeki gibi sıkı temaslar ileride meydana gelebilecek yer darlığı ve dolayısıyla dişlerde çapraşıklığın (çarpıklığın) göstergesi olabilir. Daimi dişler 6-7 yaşlarında sürmeye başlarlar ancak 7-9 yaşları arasında, kesici dişler sürene dek pek fazla problem görülmez.

Ancak süt dişlerinin tümü daimileriyle yer değişene dek  yerinde tutulmalıdır. Aile hekiminiz sizi erken yaşta bir ortodontiste yönlendirse dahi bu her zaman tedavinin çok erken başlatılacağı anlamına gelmez.

Çoğu dikkatli dişhekimi potansiyel bir problemin kontrol atında olduğu ve en uygun tedavi zamanının geçmediğinden emin olmak ister. Çocuklarda çenesel problemlere erken yaşlarda müdahale etmek gerekirken, sadece dişlerin düzensizlik gösterdiği durumlarda tedavi için zaman vardır.

Erişkin hastaların da dişleri hareket ettirilebilir yani bu tür tedaviler için zaman aşılması söz konusu değildir. Artan yaşın tedavi süresini uzatması ve tedaviyi biraz zorlaştırması mümkün olabilir. Yine de yaş faktörü dişlerin destek dokularının sağlıklı olması kadar önemli değildir. (Bakınız, Ortodonti Tedavisine Yetişkin İlgisi Artıyor)

Ortodontide Görünmeyen Diş Telleri Var mıdır?

Evet. Çeşitli estetik kaygılardan dolayı geliştirilmiş bazı metotlar vardır.
 

Ortodontik Sorunların Sebepleri

1.Beslenme Bozuklukları: Yeterli beslenemeyen kişilerde, çene ve yüz yapısında hacimsel küçülme meydana gelecek ve normal hacimdeki dişler küçük çenelerde gerekli yeri bulamayacakları için çapraşıklıklar, rotasyonlar (dönme), hatta gömüklük olguları görülecektir.

2.

Ağızdan Nefes Alma: Kronik iltihaplar ve benzeri nedenler,uzun süre devam ederse bademcikler aşırı derecede büyüyebilir. Bu durumda solunum yolları daralır ve nefes alma güçlüğü meydana gelir.

Bu güçlüğü yenebilmek ve o bölgedeki hava geçiş yolunu genişletebilmek amacıyla çocuk alt çenesini ve buna bağlı olarak dilini öne alma zorunluluğu duyar. Bu durum, uzun süre devam edecek olursa alt çenenin öne doğru konumu yerleşir.

Dil ön dişler arasına girer ve dişlerin sürmelerine engel olursa açık kapanış meydana gelir. Hasta burundan nefes alamıyor ise ,üst çenenin büyüme potansiyeli üzerinde negatif etki oluşabilir.

3.Parmak Emme: Yeni doğmuş bir bebekte oldukça gelişmiş bir emme mekanizması vardır. Emme içgüdüsü tatmin edilmemiş bir bebek, bu ihtiyacını gidermek için bazı alışkanlıklar edinir. Anne sütü ile 9-18 ay beslenen çocuklarda çoğunlukla bu alışkanlık görülmez.

Yapılan araştırmalar parmak emmenin yaşamın ilk birkaç haftasında açlığa bağlı olarak geliştiğini göstermiştir. Dişlerin sürmeye başladığı dönemde lokal iritasyonlardan doğan ağrı, parmak emme yoluyla giderilebileceğinden bu alışkanlığın dişlenmeye yardımcı olduğu düşünülebilir. Parmak emme yaşla azalır. (Bakınız, Parmak Emme)

 • Ani olarak anne memesi veya biberondan kesilme
 • Bebek beslenirken emmesi çok kısa sürede sonlandırılırsa
 • Bebeği uzun periyotlarla beslemek

Parmak emme alışkanlığında erken dönemde hiç önlem alınmaz. Bu dönemde alışkanlığı önlemek, çocuğun fizyolojisini etkileyeceği için zararlıdır.

Parmak emme alışkanlığının tedavisi için kesin bir yaş söylenemez. Uygun zaman ayarlanması her çocuk için ayrı ayrıdır. Alışkanlığın derecesi, çocuğun geçmişi zaman ayarlanmasını etkiler. Genel olarak parmak emme 3.5 yaşından sonrada devam ederse tedaviye başlanmalıdır.

Bu alışkanlığı devam ettiren çocukta, emilen parmağa ve sayısına göre etki alanında bulunan alt ve üst dişlerde yer değiştirmeler ve kapanış bozuklukları görülecektir.

4. Yalancı Emzik: Fizyolojik özellikleri olan bir emziğin 1.

5 yaşına kadar emilmesi zararlı değildir. Hatta çocuğun parmak emme gibi kötü bir alışkanlık edinmesini önleme yönünden faydalıdır.

Yalancı emzikler devamlı olarak kullanıldıkları zaman, etki alanları içindeki dokulara uzun süreli etki yapacağı için o bölgelerde düzensizlik ve çeşitli kapanış bozukluklarına sebep olmaktadır.

5. Yatış Şekli: Yatma şekli, genellikle alt çenenin yatma sırasındaki pozisyonunu belirler. Bu da bize alt çenenin ortalama günde 8 saat hangi konumda olduğu hakkında işaret verir.
Örneğin yüz üstü yatan bir çocuk ile sırt üstü yatan bir çocukta alt çenenin konumu farklıdır.

6. Diş sıkma: tırnak yeme, kalem ısırma, dudak ısırma gibi kötü alışkanlıklar. (Bakınız, Diş Gıcırdatma)

7. Dişeti problemlerine bağlı diş düzensizlikleri. (Bakınız, Diş Eti Hastalıkları)

8. Süt dişlerinin erken kaybı. (Bakınız, Süt Dişleri)

9. 20 yaş dişlerinin öndeki dişleri sıkıştırmasına bağlı düzensizlikler. (Bakınız, 20' lik Dişler)

10. Diş kaybına bağlı olarak meydana gelen düzensizlikler. (Bakınız, Diş Kayıpları)

11. Hormonal düzensizlikler, sistemik hastalıklar.

12. Genetik olarak yatkınlık.

Ortodontik tedavi (tel tedavisi) yetişkinlere de yapılabilir mi?

Evet. Gelişen teknoloji, çocukken yapılamayan ortodontik tedaviyi yetişkinlikte mümkün kılmakta; kendi düzgün dişleri ile gülümsemesi kişileri daha mutlu etmektedir. Aslında dişleri ilgilendiren tedaviler hemen her yaşta yapılabilir; yeter ki dişler ve periyodonsiyum sağlıklı olsun. Fakat çene kemiklerini ilgilendiren anomaliler ileri yaşlarda ancak ameliyatla düzeltilir.

Çene Ortopedisi Ne Anlama Gelir?

“Çene ortopedisi” çenelerin yüze veya birbirine göre bozulan ilişkilerini özel araçlarla düzeltmeyi amaç edinen bir ortodonti alanıdır.

Mesela alt çene prognatizmi, alt çenenin geride olması (Class II) veya üst ileri itim küçük yaşlarda “ortopedik tedavi” ile düzeltilebilir (II: Sınıf anomaliler).

Yalnız dişlerin düzeltilmesi ise “ortodontik tedavi” ile elde edilir; fakat çoğu zaman ortopedik tedavi ve ortodontik tedavi birlikte yürütülür.

Ortognatik Cerrahi Nedir?

Ortodontik veya ortopedik tedavi ile dişlerin düzgün sıralanması gerçekleştirilebilir. Çeneler arası ilişkiler de bir sınıra kadar düzeltilebilir. Fakat bazı vakalarda ortodontik tedavi yetersiz kalır.

Böyle durumlarda bir çene-yüz cerrahı ortodontistle birlikte çalışarak ağır bir anomaliyi cerrahi metotla düzeltebilir.

Çok kısa sürede elde edilen estetik sonuç başarılı olmakta ve günümüzde ortognatik cerrahi tedavi gittikçe yaygınlaşmaktadır.

Ortodontik Tedavi (Tel Tedavisi) Sırasında Dişler Nasıl Hareket Eder?

Diş üzerine yay, tel veya özel lastiklerle bir kuvvet uygulanırsa kuvvetin yönünde bir hareket oluşur. Hareket eden dişin önünde geçici bir süre için kemik dokusu yıkımı olur, hareketin aksi yönde ise yeni kemik dokusu yapılır. Böylece yeni yerlerini alan dişler, yeni bir kemik yuvasına da otururlar.

Pekiştirme Tedavisi Nedir?

Ortodontik tedavi yaklaşık 2 yıl sürer. Dişler düzeldikten hemen sonra etrafındaki yapılar (periodonsiyum) dişlerin yeni konumuna uyum sağlayamamıştır. Ayrıca kemik dokusu olgunlaşmamıştır.

Bu nedenle apareyler çıkarılırsa dişler eski yerlerine dönebilirler. Bunu önlemek için düzelmiş dişleri yapılacak başka aygıtlarla yerlerinde pekiştirmek gerekir. Tedavinin bu son aşamasına pekiştirme tedavisi denir.

Bu dönemde de çocukların dişlerine gereken özeni göstermesi şarttır.
 

Ortodontik Aparey Nedir?

Aparey “aygıt” anlamına gelir. Ortodontik tedavide kullanılan bütün düzenekler bu adla anılırlar. Apareyler çok çeşitlidir

 • Bazı apareyler ağızdan çıkarılıp takılabilir. Bunlara “hareketli aparey” denir. Bunların üzerlerine konulan yaylar, vidalar, düzeltilecek dişlere bir kuvvet uygular. Hareketli apareylerin bazıları hem alt hem de üst çeneye oturur ve tek gövdeli (monoblok) olan bu aygıtlarla ortopedik tedaviler yapılır.
 • Bazı aygıtlar dişler üzerine yapıştırılan oluklu bir metal (braket) ile bu oluklu metallere uygulanan tellerden oluşur. Bunlara “sabit aparey” denir.

Aparey seçiminde kararı ortodonti uzmanı verir. Kural olarak en kısa zamanda, en etkin tedavi düşünülür. Ayrıca çocuğun tedavi yaptırma isteği, uyumu ve ailenin ekonomik koşulları da aparey seçimini etkiler.

Ortodontik Tedavide Çocukların Uyması Zorunlu Kurallar Nelerdir?

Ortodontik tedavide çocukların uyması zorunlu olan kurallar vardır. Anne ve babaların da tedavi süresince çocuklarını dikkatle izlemeleri gerekir.

Bu Kurallar Şunlardır:

1- Ortodontik tedaviye başlamadan önce çürük dişlerin tedavi edilmesi ve diş etinin tam sağlıklı duruma getirilmesi gerekir.

2- Tedaviye başlanınca ortodonti uzmanı, koyduğu tanıya göre çocuğa bir aparey uygular. Bu apareye ve dişlere daha önceki bölümlerde anlatıldığı gibi çok iyi bakılması; dişlerin düzenli fırçalanması şarttır. Hele sabit aygıtlarda dişlerin üzerine yapıştırılan olukların etrafında diş plağı çok çabuk yerleşir. Buna imkan verilmemesi gerekir.

3- Hekim tedaviye başladıktan sonra hastasını ortalama ayda bir görür. Dolayısıyla ortodontik tedavide büyük görev, çocuklara düşer. Bu nedenle dişleri düzeltilecek çocuklarda tedavi isteği olması gerekir. Ailenin zorlaması çoğu zaman olumsuz etki uyandırmaktadır.

4- Hekimin kontroller sırasındaki tavsiyelerine dikkatle uyulmalıdır.

5- Randevular aksatılmamalıdır

6- Apareylerde kırılma, kopma veya ağıza yapışan düzeneklerde çıkma varsa tedavi kesintiye uğrar. Böyle durumlarda hemen hekime başvurulmalıdır.

7- Pekiştirme tedavisinde bıkkınlık gösterilmemeli; uygulanan aygıt ağıza düzenli takılmalıdır.

Ortodontinin Dışarıdan Bakıldığında Daha Az Farkedilmesi Mümkün mü?

Günümüzde daha az fark edilen malzemelerle ortodontik tedavinin en çekinilen özelliği olan tel görünümünden kurtulmak mümkün olabilmektedir. Dişin üst yüzlerine yapıştırılan apareyler metal renginde, beyaz veya diş renginde olabilirler. Hatta bazı durumlarda dişin görünmeyen arka kısımlarına da uygulanabilirler.

Günümüzde daha az farkedilen ortodontik apareyler mevcuttur.

Ortodontik Tedavi (Tel Tedavisi) Pahalı mıdır?

Ortodontik tedavide fiyatlar vakanın şiddetine göre değişmektedir. Ortodontik tedavi uzun süreli bir tedavidir. Yapılan bir araştırmada aynı sürede Türk kadınlarının kuaför masrafının aynı uzunluktaki ortodontik tedaviden daha fazla tuttuğu hesaplanmıştır. Ortodontik tedavi yaptırmak istediğinizde bütçenize uygun ödeme planı konusunda size yardımcı olunacaktır.

ilgili anahtar kelimeler: çarpık diş, yamuk diş, dizilim bozukluğu, çapraşık diş, düzensiz dişler, kapanış bozukluğu, ortodontist, ortodonti uzmanı, çiğneme bozukluğu, hatalı çiğneme.

Источник: https://www.hekimim.com/ortodonti/caprasik-disler-dis-teli-tedavisi.html

Lingual Ortodonti

Estetik Diş Telleri Dışarıdan Görünmüyor

Lingual ortodonti dişlerdeki çarpıklıkların ve şekil bozukluklarının düzeltilmesi için uygulanan bir ortodonti tedavi çeşididir. Diş şekli ve beyazlığı belkide insanların sosyal ve profesyonel hayatlarında en çok önem verdikleri yerler.

Geleneksel ortodontik tedavi yöntemleri özellikle çalışan ve sürekli sosyal bir ortam içinde bulunan insanlar için bir korku oluşturabiliyor. Dışarıdan diş telinin belli olması gibi estetik kaygılar taşıyan hastalarda lingual ortonti tedavisi uygulanmaktadır.

Normal tel tedavisinde dişlerin ön yüzeylerine takılan aparey ve teller lingual ortondonti tedavisinde dişlerin arka tarafına uygulanır.

Lingual bileşenler hastaların kaygılandığı estetik görüntüyü gidermenin yanı sıra dişin gösterdiği direnç ve uyguladığı çekim kuvveti nedeniyle oldukça avantaj taşımaktadır.

Bu tedavi yönteminin uygulanmasına muayene sonrasında ortodontist karar vermektedir. Çünkü lingual tedavi her hastanın ağız ve diş yapısı için uygun olmayabilir. Genellikle estetik kaygı taşıyan ve lingual ortodonti için başvuruda bulunan hastalar erişkin ve diş gelişimini tamamlamış bireyler olmaktadır.

Bu yüzden diş eti ve ağız-çene cerrahi alanlarında uzmanlaşmış diş hekimlerinin de incelemede bulunmaları doğru olacaktır. Erişkin bireylerde tedaviye başlandıktan sonra ağız içerisindeki yumuşak dokuların kuvvete tepki verme süreleri 3 veya 4 ayı bulmaktadır. Burada bireyin kemik yoğunluğu, yaşı ve diş yapısı tedavi sürecini yakından etkiler.

Lingual tedavi aşağıdaki durumlarda hekiminde uygun görmesi durumunda hastaya uygulanabilir.

-Alt ve üst çenede düzensiz diş yerleşimi görünen durumlarda,

-Dişlerin bir kısmının diğer çeneye göre öne doğru kayma yaptığı durumlarda,

-Alt çenenin üst çeneye göre önde kapanması durumunda,

-Üst çenenin alt çeneye göre çok önde olacak şekilde kapandığı durumlarda,

-Toplum içerisinde estetik kaygılar yaşayan kişilerde,

-Tel tedavisi yaptırdığının başkalarınca bilinmesini istemeyen hastalarda,

-Gece diş gıcırdatması alışkanlığı bulunan kişilerde,

-Darbe, çarpma gibi travmalara maruz kalmış ağız ve diş yapısının düzeltilmesinde

Ortodonti ve teknolojideki hızlı gelişmelere ek olarak ileri laboratuvar teknikleri de eklenince farklı yöntemler kullanarak dişlerin bilinen metotların dışında tedavi edilmesi oldukça yaygınlaştı. Dişlerin arka tarafına yapıştırılan lingual braketler uzman ortodontist tarafından yapılacak bir tedavi ile hastaya mükemmel sonuçlar vermektedir.

Lingual Diş Teli Tedavisi Nasıl Uygulanır?

Lingual ortodonti normal tedavilerden farklı bir eğitim ve klinik deneyim gerektirir. Buda hastanın sahip olduğu problemlerin uzman tarafından daha iyi tespit edilmesi ve uygulanacak teknikler açısından önem arz etmektedir.

Öncelikle hastanın ilk yapılan muayenesinde ortodontik bozukluklar tespit edilir ve ağız yapısına göre özel tel tasarımı yapılır. Yetişkinlerce en çok tercih edilen bu yöntemde lingual braketler ise laboratuvar ortamında özel olarak üretilmektedir.

Ortodontist özel yapım braketleri dişlerin arkasındaki eğime göre yapıştırmaktadır. En son işlem olarak ise dişlere çekim ve hareket kazandıracak diş teli takılır.

Düzenli aralıklarla hasta uzman tarafından kontrol edilmekte ve dişlerin tedavi ile olan uyumu izlenerek tellerin kalınlığı değiştirilmektedir. Hastanın diş ve çene yapısındaki farklılıklara göre tedavi 1,5 – 2 yıl arası sürmektedir.

Lingual Ortodontinin Avantajları

Görünmez diş teli tedavisi olarak adlandırılan lingual ortodonti özellikle son yıllarda dış görünüşüne önem veren hastalar tarafından tercih edilmektedir.

Özellikle ileri ki yaşlarda tel tedavisinden yararlanmak isteyen ama işi ve çevresi gereği diş tellerinin görünmesini istemeyen bireyler bu tedavi yöntemini tercih etmektedir.

Her hastanın ağız ve diş yapısı için özel olarak tasarlanan lingual tedavi aparatları ve teller görünüm kaygısı taşımadan hastanın tedavisine başlamaya izin verir. En büyük avantajı dışarıdan görünmemesi olan bu tedavinin diğer avantajlarını şöyle sıralayabiliriz;

-Braketler dişin ön yüzeyinde olmadığı için dişlerin gelişim süreci daha rahat bir şekilde gözlemlenir.

-Özellikle yetişkin hastalardaki estetik görünüme bağlı stres ve tedirginliği yok eder.

-Her yaştan hasta grubuna uygulanabilir.

-Hastalarda alerjik reaksiyon veya tepkiye yol açmazlar.

-Diş teli tedavisinden sonra aparatların çıkmasından kaynaklı renk tonları dişlerin ön yüzeyinde meydana gelmez.

-Çürük oluşma ihtimalinin diğer diş teli yöntemlerine nazaran daha az olması

Lingual Diş Teli Acı veya Ağrı Yapar mı?

Tüm ortodontik tedavilerde olduğu gibi lingual ortodontide de ilk zamanlar dişler farklı bir kuvvetin etkisine girdiği ve yer değiştirmeye başladığı için bir ağrı mevcut olacaktır. Bu tedavinin doğasında olan bir gelişmedir.

Dilin de braketlere alışmasının ardından ağız içerisinde herhangi bir problem ve acı yaşanmamaktadır. Uzman doktorunuzun sizlere verdiği tavsiyelere uyduğunuz taktirde diş tellerinize alışma evresini en kısa zamanda atlatacaksınız.

Lingual Tedavinin Dezavantajları Nelerdir?

Lingual tedavi işleyiş bakımından dişlerin ön yüzeyine takılan tellerden farklı yapıdadır. Dişlerin ön yüzeylerine daha fazla kuvvet uygulanabildiği için tedavi süreci kısalmakta ve lingual ortodonti tedavi süreci biraz daha uzamaktadır.

Dilin braketlere çarpması dilde ufak çaplı tahrişlere neden olabiliyor fakat bu durumda genellikle 2 hafta içerisinde son bulmaktadır. Aynı zamanda dişlerin arka tarafında bulunan tel ve braketler hastanın tellere adaptasyonu esnasında konuşmada zorluk yaşatabilir.

Buda alışma sürecisini tamamladıktan sonra ortadan kalkan geçici bir durumdur. Diş temizliği ve bakımı ise diğer uygulamalara göre daha zordur ve titiz yapılmalıdır.

Dişlerin arka tarafında bulunan braket ve tellerin temizlenmesi normale göre daha fazla zaman almaktadır.

Lingual Ortodonti Fiyatları

Lingual ortodonti işlemi mevcut diş teli tedavisine göre daha pahalıdır. Hem uygulanışı hem de yapılış tekniği tedaviyi daha maliyetli kılmaktadır. Dişlerin arka yapısının özellikleri nedeniyle tüm bileşenler özel laboratuvarlarda üretilmek zorundadır. Buna tedavi süresi ve ağız-diş yapısı da eklenince tüm bu faktörler toplam maliyete yansımaktadır.

Источник: https://www.meltemdis.com/lingual-ortodonti/

Diş Teli Tedavisi Hakkında Herşey

Estetik Diş Telleri Dışarıdan Görünmüyor

Diş telleri tedavisi (ortodonti) hakkında sizlere bilgi sunmak istiyoruz … Diş teli tedavisi çarpık dişlerinizin metal braketler yardımı ile düzeltilmesine verilen genel tedavi ismidir. Diğer bir adıda ortodonti tedavisidir.

Neden diş teli kullanmanız gerekli?

Ortodontist diş hekimi ; Dişlerinizin  yamuk veya çenedeki bozukluklar nedeniyle diş teli tedavisi gereklidir.

Ortodonti tedavisi nedir?

Ortodonti tedavisi genellikle diş teli kullanımını, bazen diş çekimini ve nadir olarak da çene operasyonunu kapsar.

Diş telleri takılırken acı duyulur mu?

Diş telleri takılırken herhangi bir iğne veya kesici delici bir işlem yoktur. Isıtılan plastikler dişinizin üzerine eklenir onun üstünede diş telleri geçirilir. Yaklaşık yarım saatte üst dişlerine teller takılabilir.

İlk günde ağrı ve aşırı rahatsızlık hissedebilirsiniz ama ileriki aylarda buna çok alışacaksınız.

Tel takılma işlemi nasıl oluyor?

Önce çürük dişler temizleniyor, çekilmesi gereken diş varsa çekiliyor. Sonrası kolay, dişçi koltuğuna oturuyorsunuz ve ağzınıza elipse benzer bir şey takıyorlar. Acıtmıyor, sadece dudaklarınızı açık tutmak için. Sonra üst tarafını biraz zımparalıyorlar, değişik bir duygu ağzınıza minnacık kum kadar diş parçaları geliyor ve üzerine plastik yapıştırıcı sürüyorlar (tadı biraz değişik)

Sonra braketleri (o minik kareleri) yerleştiriyorlar. Biraz durduktan sonra braketlerin dışına taşan yapıştırıcı kazınıyor.

U şeklinde ince bir tel arkadaki dişlerinizdeki diğerlerine göre daha büyük olan brakete geçirilip diğerlerine yerleştiriliyor.

(Eskiden arka dişlere yüzük tarzı bişey geçiriyorlardı artık birazcık daha büyük braket takıyorlar) En sonda lastikler takılıyor bu oturduğu yerden çıkmamasını sağlıyor.

Tedavi için diş çekilmesi gerekli mi?

Bu duruma göre değişir. Bazı durumlarda çene, tüm dişler için yeterince geniş değildir. Dişlerin çenede yeterli alana sahip olmasını sağlamak için dişler çekilebilir. Tedavi planı için gittiğiniz görüşmede Ortodontist Dr Burak Büyüktürk  , diş çekiminin gerekli olup olmadığı konusunda size en iyi bilgiyi verecektir.

Diş tellerinin ağızdaki hissi nasıldır?

diş teli tedavisi

Takıldığı andan itibaren ağzınızda bir fazlalık olduğunu düşünebilirsiniz.

Bu çok normal çünki dişlerinize dışardan alışmadığı bir cisim takılıyor bunu dişleriniz istemeycektir ama zamanla alışacak ve ağrılarınız azalacaktır…Diş telleri takıldıktan sonra üç-beş gün boyunca ısırırken dişlerde hassaslık hissedilebilir ve dişler biraz ağrıyabilir.

Dr Burak Büyüktürk , hastalarına gerekliyse ağrı kesici tavsiyesinde bulunacaktır. Genel olarak, ortodonti tedavisinden kaynaklanan rahatsızlık kısa sürer ve kolayca giderilebilir. Kişi diş tellerine alıştıktan sonra onların ağzında olduğunu bile unutur.

Yenmemesi gereken şeyler var mı?

Birkaç şey vardır. Katı ve yapışkan veya içinde çok fazla şeker olan yiyecekler dişlerine ve diş tellerine zarar verebilir. Asitli içeceklerden kaçınmakta büyük yarar var. Kola , Fanta, Asitli içecekler, kuruyemiş, tüm cips türleri, sert ekmekler, simit, sert ve katı olan herşeyi dişlerinizden uzak tutun bunları yaptığınızda inanın birazda kilo vereceksiniz

Yetişkinler ortodontik tedavi görebilir mi?

Ordontik tedavilerin çok büyük bir bölümünü erişkinler oluşturyor. Eğer iskeletle ilgili bir çene probleminiz, kapanış bozukluğu gibi problem var ise ortodontik tedavinin içinde operasyon da gerekebilir. Ancak sadece diş diziminiz bozuk ise sadece ortodonti yeterli olacaktır. Erişkinler için sağlık, mutluluk ve özgüven son derece önemlidir.

Kaç çeşit diş teli var?

Porselen diş teli, ağzında metal braket taşıma fikrine bir türlü ısınamayan kişiler için bir çözüm olmuştur. Seramik braket (diş teli), diş renginde braket (diş teli) olarak da bilinen porselen diş telleri yetişkin hayat tarzına uygun olmaları için tasarlanmışlardır.

Bir de metal diş telleri mevcuttur. Görüntü açısından daha fazla belli olsa da dayanıklılığı ve hızlı tedavi süreci için tercih ediliyor.

Bu tedavi türürün en eski ve en iyi yöntemi metal braketlerdir ve hızlı tedavi süreci için mutlaka metal braket tercih etmelisiniz !

Diş telleri çürüklere sebep olur mu?

Diş telleri genel olarak çürüğe yol açmaz, ancak teller ağızda bakterilerin ve yiyeceklerin biriktiği yerler olacağı için bunların çok iyi temizlenmesi gerekir, temizlemeyi diş fırçalamayı en azından sabah ve akşam yapmazsanız yiyeceklerin buralarda birikmesinden dolayı diş çürümeleri meydana gelebilir.

Ortodontik tedavi pahalı mı?

Ücretin ne kadar olacağı ancak sizi muayene ettikten sonra kesinleşecektir. Ama 4.000 ile 6.000 TL aralığında bir rakamla karşılaşabilirsiniz.

Ne sıklıkla randevulara gitmek gerekir?

Randevular hastaların ihtiyaçlarına göre belirlenir. Tel kullanan birçok hasta her ayda bir kere randevuya çağırılırlar. Daha sık muayene olmayı gerektiren özel durumlar olduğunda ise randevular bu doğrultuda verilir.

Tedavi bittikten sonra dişlerde braketlerin izi kalır mı?

Ortodontistin braketleri çıkarırken dişlerinin yüzeyinde yapıştırıcı izleri kalacaktır. Kalan yapışkanlar özel cila maddeleriyle çıkarılır. Ama bu canınızı acıtmaz ve sonunda braketlerden eser kalmaz bu işlemden sonra dişlerinizde sanki hiçbir diş teli takılmamış gibi hissedersiniz bu süper bir histir.

Ortodontik tedavi ne kadar sürer?

Tedavi süresi her hastanın ortodontik problemine göre değişir. Tedavi genellikle 8 aydan 30 aya kadar sürebilir. Bir kişinin tel takma süresi ortalama 18–24 ay kadardır.

Teller çıktıktan sonra tekrar bozulmalar olabilir mi?

Teller çıkarıldıktan sonra dişler eski pozisyonlarına dönmek isterler. Dişleri mevcut pozisyonlarında tutmak için sabit ya da hareketli pekiştirme apareyleri kullanılır. Bu apareyler önerilen sürelerde kullanılmazsa dişler tekrar bozulabilir.

Dişlerinizin arka kısmına bir küçük metal takılır bu metal sayesinde dişlerinizin eski çarpık hallerine dönmesi engellenir.

Bu metal ortalama 3 sene kalması önerilir! Ayrıca bu ince metal size normal hayatta hiçbir engel teşkil etmez varlığını bile unutabilirsiniz!

Teller konuşmayı etkiler mi?

Teller doğrudan konuşmayı etkilemez. Sadece teller takıldıktan sonraki bir haftalık adaptasyon sürecinde konuşmada hafif değişiklik izlenebilir.

Diş telleri özel hayatı kısıtlar mı? Öpüşmeye engel mi?

Korkmanıza gerek yok: Böyle bir şey normalde olmaz. Çünkü braketler öpüşürken birbirine çok fazla yaklaşmaz.

Görünmez diş tellerinin klasik diş tellerinden ne farkı var?

Çapraşık dişlerin tedavisinde sürekli yenilenen teknolojik gelişmeler, hastalar için başkaları tarafından fark edilmeyecek şekilde tasarlanmış tedavi yöntemlerinin geliştirilmesine sebep oldu. Lingual ortodonti, diğer adıyla “görünmeyen diş telleri” bu yöntemlerin başında geliyor.

Lingual tedavi yönteminde teller, dişlerin ön yüzüne değil de arka (yani dilden tarafa olan) yüzüne takılıyor. Böylelikle lingual yöntem sayesinde ağızda istenmeyen bir görüntü oluşmayacağından  tedavi süresince estetik kaygılar olmaksızın yaşantınıza özgürce devam edebilmeniz sağlanıyor.

Ücretine gelince; sizin için gerekli tedavinin belirlenmesi ve tedavi planıyla ancak net bir fiyata ulaşabilmeniz söz konusu fakat normal bir ortodonti tedavisinden yüksek bir fiyat olduğunu söylebiliriz.

Yazar : Dr. Burak Büyüktürk

Источник: https://dentbb.com/dis-teli-tedavisi/

Lingual Diş Teli Tedavisi

Estetik Diş Telleri Dışarıdan Görünmüyor

Lingual tedavi, diş çapraşıklıklarının ve pozisyon bozukluklarının düzeltilmesinde kullanılan diş teli yöntemidir. Lingual diş teli tedavisi sırasında, teller ve braketler dişlerin iç kısmına yerleştirilir. Son yıllarda estetik görünüm kaygısıyla birlikte en çok tercih edilen ortodonti tedavi yöntemlerinden biri de lingual ortodontidir.

Lingual Diş Teli

İlk olarak 1970’lerde kullanılan lingual diş teli, günümüz teknolojisiyle birlikte oldukça gelişmiştir.

Standart diş telleri ile aynı tedavi süresine sahip olan lingual ortodonti, dile temas ettiği için 1 – 2 haftalık aşınma süreci olsa da oldukça avantajlı bir yöntemdir.

Metal diş teli uygulamasına nazaran diş üzerinde braketlerin ve ark tellerinin olmaması, kişiye özel üretildiği için hata payı minimum olması yönünden tercih edilmelidir.

Lingual Tedavi Kimlere Uygulanır?

Görünmez diş teli olarak tanımlanan ve dişlerin arka yüzeylerine yapıştırılan braketlerin kullanıldığı lingual diş teli tedavisi, dileyen tüm hastalara uygulanabilir.

İş ve sosyal hayatları gereği göz önünde olan ya da insanlar ile iletişim halinde olan yöneticiler, öğretmenler, sanatçılar, manken ve sporcular tarafından tercih edilmektedir.

Ortognatik cerrahi uygulanacak olan hastalara önerilmeyen lingual tedavi:

 • Alt ve üst çene dengesizliği olan kişilere,
 • Alt çene bozukluklarıyla dişleri öne kapanan kişilere,
 • Dişlerde öne doğru kayma yaşayanlara,
 • Estetik kaygısı olan kişilere,
 • İşi ve sosyal çevresi nedeniyle görüntüsüne önem verenlere,
 • Genel ortodontik sıkıntılara sahip kişilere,
 • Diş gıcırdatma alışkanlıkları olan kişilere,
 • Önde konumlanmış dişlerle çarpma gibi travma yaşamaya müsait olan kişilere uygulanır.

Lingual Diş Teli Tedavisi Nasıl Yapılır?

Lingual diş teli tedavisi için yapılan ilk muayenede ortodontik bozukluklar tespit edilir ve ağız yapısına göre lingual tel tasarımı yapılır.

Özellikle diş gelişimi tamamlanmış yetişkin hastalar için braketlerin dişlerin arka yüzeyine yapıştırılması nedeniyle ideal ortodontik tedavi şeklidir.

Dişlerin ön yüzeylerine uygulanan braketlerden farklı olan braketler, özel olarak arka yüzeyin eğimine göre hazırlanarak özel bir laboratuvar işlemi sonucunda dişlere indirekt olarak yapıştırılmaktadır.

Lingual ortodonti dahilinde ayrıca Incognito ve Harmony olarak bilinen özel tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Bu tekniklerde CAD/CAM sistem kullanılarak hastanın dişlerine tamamen adapte olabilen altın ve nikel-titanyum alaşımlı braketler üretilmektedir.

Lingual diş telleri takıldıktan sonra düzenli kontrollerle kişinin dişlerinin gelişiminin takibi, lingual tellerin ağızdaki uyum sorunlarının tespiti gerçekleştirilir. Hastanın diş ve çene yapısına göre 1 – 2.5 yıl sonunda tedavi noktalanır. Yetişkin ortodonti tedavisi dahilinde en sık kullanılan tel çeşitleri arasında yer almaktadır.

Lingual Diş Teli Özellikleri

Lingual Diş Teli

Lingual diş teli tedavisi son yıllarda görünümüne önem verenlerin tercih ettiği görünmez ortodontik tedavi uygulamasıdır.

Özellikle ileri yaşlarda tel taktırmak isteyenler ile iş adamları, yöneticiler, ekip liderleri, sağlık sektörü çalışanları, IK uzmanları, satış sorumluları, halkla ilişkiler ve reklam departmanları ile mağaza çalışanları tarafından görünmeyen diş teli tedavileri tercih edilmektedir.

Her hasta için özel olarak tasarlanan ve gizli teller ile yapıldığı için görünüm kaygısını minimuma indiren lingual tedavi, hastanın içinden geldiği gibi gülmesini sağlarken tedavi sürecine olumlu katkı sağlamaktadır.

Lingual ortodonti avantajları

 • Klasik metal tellere nazaran dışarıdan bakıldığında görünmezler.
 • Braketler diş yüzeyinde olmadığı için tedavi süreci en iyi şekilde gözlemlenir.
 • Yetişkin hastalarda estetik görünüm kaygısını yok eder.
 • Her yaş grubuna rahatlıkla uygulanabilir.
 • Lingual diş teli tedavisi kişilerde alerjik reaksiyona neden olmamaktadır.
 • Hastaların mesleki ve sosyal hayatlarını etkilemezler.
 • Hastanın yaşına, yüz yapısına ve gülüşüne uygun tasarlanan lingual diş telleri ile tedavi süresince yaşanacak sıkıntılar asgariye indirilir.

Hem görünüşünüzden ödün vermemek hem de sağlıklı ve estetik dişlere sahip olmak istiyorsanız lingual diş teli tedavisi tam size göre.

Lingual Diş Teli Dezavantajları

Her diş teli tedavisinde olduğu gibi lingual ortodonti tedavisinde de dezavantaj vardır. Dişlerin arkasına yapıştırılması ve dolayısıyla dişlerin baskıyı arkadan alması nedeniyle dişlerin istenen görünüme ulaşması için daha uzun süre gerekecektir.

Ayrıca kişinin konuşmasını etkileyecek ve 1 – 3 ay arası bir süre bu durum görülecektir. Adaptasyon süresi ön yüzeye takılan braketlere göre daha uzun ve zor olması nedeniyle alışmayı zorlaştırmaktadır. Ayrıca diş temizliği klasik diş tellerine nazaran daha zordur. Bu yüzden diş temizliği, fırçalama gibi işlemlerin daha dikkatli ve özenli bir şekilde yapılması gerekir.

Lingual Tedavi Ücretleri

Lingual ortodonti tedavisi klasik diş tellerine göre daha pahalı olabilir. Dişlerin arka yüzeylerinin eğimli yapısından kaynaklı olarak özel laboratuvar teknikleriyle üretilen lingual diş telleri, yapım ve yerleştirme aşamalarıyla klasik tedavilere nazaran bütçenizi zorlayabilir.

Aynı zamanda tedavinin uzun sürmesi ve kullanılan braketlerin malzemesi nedeniyle de lingual ortodonti fiyatları değişebilir. Her ortodonti tedavisinde olduğu gibi lingual tedavide de kişinin diş ve çene yapısı, ihtiyacı olan diğer tedaviler ücretleri etkilemektedir.

Lingual Diş Teli Tedavisi Süresi

Lingual diş teli tedavisi, klasik diş teli tedavilerine göre sonucu birkaç ay geç almanıza neden olabilir.

Dişlerin arka yüzeylerinden uygulanan baskı ile ön yüzeylerinden uygulanan baskı aynı olmadığı için tedavi süresi buna bağlı olarak değişkenlik gösterecektir.

Kişinin diş ve çene yapısı, diğer diş tedavilerine ihtiyacı olup olmaması ve hekimin tedavi planı da süreyi etkileyecektir. Her hastanın lingual ortodonti tedavi planı farklı şekilde oluşturulacaktır.

Lingual diş teli acıtır mı?

Görünmez diş teli tedavisi olan lingual uygulandığında diğer tüm ortodontik tedavilerde olduğu gibi ilk haftalarda ağrı veya hafif sızı hissedilebilir. Dil ile temas eden diş tellerinin varlığına alışıldıktan sonra herhangi bir sıkıntıyla karşılaşılmamaktadır.

Ayrıca dişlerin yerleri değişmeye başladığında bazı besinleri tüketirken dişlerde hassaslaşma oluşabilir. Hekimin yeme içme önerilerine uymak gerekir. Lingual tedavi, hem estetik kaygıları ortadan kaldırması hem de ileri yaşlardaki ortodontik tedavileri kolaylaştırması açısından oldukça avantajlıdır. Görünmeyen teller gülüşünüzü özgürleştirir…

Источник: https://neler.com/lingual-dis-teli/

Diş Teli Çeşitleri ve Farkları

Estetik Diş Telleri Dışarıdan Görünmüyor

Ortodonti tedavilerinde her hastanın ortodontik sorununa uygun diş telleri kullanılır.

Diş teli çeşitleri, kişinin dişlerini olması gereken dizilişe ve görüntüye ulaştırırken sağlıklı ağız ve çene fonksiyonları kazandırmak için de uygulanmaktadır.

Özellikle çocukluk döneminde takılan diş telleri, ileri yaşlarda meydana gelebilecek diş çapraşıklıklarını, ileri ve geri çene konumlanması sıkıntılarını, gömük diş ve çene darlığı problemlerini engellemektedir.

Diş teli yapımında kullanılan yöntemler hareketli ve sabit olarak ikiye ayrılmaktadır. Ağız içi diş ve doku ile uyumlu malzemelerden üretilen diş telleri, herhangi bir alerjik reaksiyona neden olmamaktadır.

Dişler üzerine yapıştırılan braketler sabit; şeffaf plak olarak kullanılan apareyler hareketli olarak sınıflandırılmaktadır.

Çene gelişimini yönlendirmek için ağız dışı hareketli apareyler kullanılırken ortodonti tedavisinden sonrada pekiştirme aygıtları ile dişlerin görünümü garantilenmektedir.

Ortodontide Kullanılan Teller

 • Metal Diş Telleri (Braketler)

Metal diş teli, ortodonti uygulamalarında en çok kullanılan braket çeşididir.

Görünür ya da görünmez şekilde dişler üzerine yapıştırılabilirler. Özellikle çocuklar için yapılan ortodonti uygulamalarında kullanılırlar.

Estetik kaygısı olan yetişkinler ise metal diş tellerinin dişlerin arka tarafına yapıştırılmasını isterler.

Diş teli çeşitleri arasından daha dayanıklı olan ve en hızlı sonucu veren metal diş telleri, ekonomik olması açısından da tercih edilmektedir. Metal braketlerin arasından geçen telleri tutmak için renkli ya da şeffaf lastikler kullanılmaktadır. Tedavi süreci metal diş teli sayesinde daha rahat gözlemlenmektedir.

Diğer braket çeşitleri arasında çelik ya da elastik bağların kullanılması yönüyle avantajlı olan kapaklı braketler, metal diş teli gibi tercih edilen braket türüdür. Hastanın diş ve ağız yapısına göre kullanılıp kullanılmayacağı belirlenen kapaklı braketlerde kontrol seansları 2 ayda bir gerçekleşir ve randevular normalden daha kısa sürer.

Ortodonti tedavisinde kullanılan teller arasında son yıllarda en çok talep görenler estetik diş telleridir. Özellikle metal tellerin oluşturduğu görünümden rahatsız olan kişilere önerilmektedir.

İlk üretildiği dönemlerde porselenden yapıldığı için kırılgan ve sararan yapısından dolayı tercih edilmezken günümüz teknolojisinde dayanıklı porselen teller üretilmiş olmakla birlikte safir denen şeffaf ve dayanıklı braketler de kullanılmaya başlanmıştır.

Estetik diş telleri, şeffaf yapıları nedeniyle görünmeyecek seviyede olduklarından tedavi boyunca kişiye rahatlık sağlamaktadır. Diş teli çeşitleri arasından seçim yaparken görünümüne önem verenlere önerilmektedir.

 • Porselen (Şeffaf) Braketler

Porselen diş teli, estetik diş telleri arasında en çok tercih edilenlerdendir. Şeffaf diş teli olarak da bilinen porselen braketler, safir ve sert plastik malzemeden de yapılabilirler.

Sert plastikten yapılan braketler çok ucuz olduğu için tedavi maliyetini düşürme amacıyla tercih edilebilir. Sert plastik malzemelerin dezavantajı ise esnemesidir. Estetik kaygısı olan hastalar için idealdir.

Ortodontide kullanılan teller arasında son yıllarda gözde olan porselen tellerdir.

Diş teli çeşitleri arasında lingual teller de bulunmaktadır. Dişlerin arka yüzeyine takılan teller olan lingual braketler, erişkin yaşlarda diş teli tedavisi görmek isteyenlerin tercihidir. İçten diş teli olarak da bilinen lingual tel, dışarıdan bakıldığı zaman görünmemektedir. Tedavi süresinde metal tellere göre biraz geride kalsalar da elde edilen sonuç aynı olacaktır.

 • Şeffaf Plaklar (Telsiz Ortodonti)

Telsiz ortodonti olarak da bilinen şeffaf plaklar, takıp çıkarılması, estetik görünümü, hastanın ağız hijyenini kolayca sağlayabilmesi açısından tercih edilmektedir. Ortodonti uzmanı tarafından bir seri halinde verilen şeffaf plaklar 2 haftada bir değiştirilerek kullanılır.

Bir diğer adı Invisaling Ortodonti olan şeffaf plaklar, gün içerisinde insanlarla iletişim halinde olan çalışanlar, yöneticiler, sanatçılar, oyuncular, öğretmenler, satış ve pazarlama uzmanları tarafından tercih edilmektedir.

Yaşlılarda görülen ortodontik kapanış sorunlarını çözmek için de ideal tekniktir.

 • Damon Braket (Damon Diş Teli)

Diş teli çeşitleri içinde tercih edebileceğiniz damon braketler, özel kilit detaylı mekanizma ile diş tellerinin braket oluğu içine lastik ya da diş teli kullanılmadan bağlanmasını sağlar. Ark teller sayesinde de sürtünme kuvveti en aza indirilir ve ağız içinde tahriş oluşmaz. Damon braketler, klasik metal diş teli tedavisine oranla daha konforlu bir tedavi alternatifi sunar.

Diş Tellerinin Birbirinden Farkı Ne? Hangisini Seçmeliyiz?

Ortodontide kullanılan diş teli çeşitleri arasından seçim yaparken doktorunuzun önerileri ve sizin beklentileriniz önemlidir.

Ağız ve diş yapınıza, çenenizin nasıl konumlandığına, dişlerinizdeki çapraşıklığın boyutuna, oluşturulan tedavi planına göre doğru diş teli seçimi yapılacaktır.

Son yıllarda görünen ve görünmeyen tel teknolojisi oldukça geliştiği için tedaviniz daha hızlı sonuçlanacaktır.

Eğer dişleriniz bir an önce düzelsin istiyorsanız ortodontide kullanılan teller içinden metal diş tellerini tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda diş teli çeşitleri arasında en ekonomik seçenek olan metal diş teli, bu uzun tedaviden bütçenizin etkilenmemesini sağlayacaktır.

Porselen ve seramik teller ise estetik kaygınız varsa tam size göre olacaktır. Görünmeyen yapıları sayesinde dişlerinize tam uyumlu şekilde yerleştirilecek ve tedavi boyunca görüntü kaygınız olmayacaktır.

Metal diş teli çeşitleri ile aynı işlevi gören şeffaf diş telleri, diş teli fiyatları açısından baktığımızda metal diş tellerine göre biraz daha pahalı olabilir ancak kullanım kolaylığı açısından avantajlıdır.

Lingual diş teli dediğimiz görünmeyen teller ise, yine estetik kaygıları olan hastalara önerilmektedir. Eğer tellerinizin iş ve sosyal yaşamınızı etkileyeceğini düşünüyorsanız görünmeyen telleri tercih edebilirsiniz.

Diş teli seçiminizi; ortodontik bozukluğunuzun boyutuna, nasıl görünmek istediğinize, bütçenize ve tedavi planınıza göre seçmelisiniz. Ortodonti uzmanı önerileriyle birlikte doğru tedavi sonucunda muhteşem bir gülüşe sahip olabilirsiniz.

Источник: https://www.disteli.com.tr/dis-teli-cesitleri/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.