Evde Sağlık Ekonomisi Nasıl Yapılır?

Evde sağlık hizmeti nedir, neleri kapsar, avantajları ve dezavantajları?

Evde Sağlık Ekonomisi Nasıl Yapılır?

Yazı Boyutu:

Küçült

Sıfırla

Büyült

26.10.2017

Evde sağlık hizmeti için kısaca hasta ile sağlık çalışanını ev şartlarında buluşturan sağlık hizmetidir denilebilir.

Evde sağlık hizmetlerinin amaçları; yatağa bağımlı veya hareket kısıtlığı olan ve ağır hastalığı olan hastaların tedavisine evde devam edebilmesi için gereken desteği sağlamaktır.

Ayrıca evde sağlık hizmeti yaşlıların kendi evlerinde ya da çevrelerinde bağımsız olarak yaşayabilmelerini sağlayarak yaşam kalitesini artırmayı amaçlamaktadır. Evde sağlık bakımı hizmetlerine dair sağlık sistemleri her geçen gün gelişmektedir.

Evde sağlık hizmetinin tarihi ve ülkemizde yaygınlaşması

Evde sağlık hizmetleri sistematik şekilde ilk olarak ABD’de 1965 yılında hayata geçmiş ve yaygınlaşmaya başlamıştır. ABD’nin ardından dünyadaki farklı ülkelerde de yaygınlaşmıştır. Türk Sağlık Sistemi içinde yer edinmesine ilişkin ilk yönetmelik 2005 yılında yayınlanmıştır.

Bu yönetmelik, o güne kadar çoğunlukla özel sektör tarafından uygulanan evde sağlık hizmetlerinin disipline edilmesi amacıyla düzenlenmiştir.

Sağlık Bakanlığı’na bağlı sağlık kurum ve kuruluşlarınca evde sağlık hizmetlerinin verilmesine yönelik yönerge ise 2010 yılında yürürlüğe konulmuştur ve bakanlığın bu alanda çalışmaları günden güne artmaktadır.

2016 yılında güncellenen yönergeye göre evde sağlık hizmetleri, bakanlığa bağlı olarak faaliyet gösteren eğitim ve araştırma hastaneleri ile devlet hastaneleri veya dal hastaneleri ve ağız diş sağlığı merkezleri bünyesinde kurulan evde sağlık hizmeti birimleri yapılmaktadır. Hizmetin sunumu bu birimlerle beraber toplum sağlığı merkezi, aile sağlığı merkezi ve aile hekimleri vasıtası ile olmaktadır.

Yine ilgili yönerge üzerinden açıklayacak olursak evde sağlık hizmetlerinin kapsamı şu şekilde belirtilmiştir:

Evde sağlık hizmetleri biriminin görevi hastalığın teşhisini koymak olmayıp daha önce ilgili dal uzman tabiplerince konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde ve kişinin bulunduğu ev ortamında; muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi sağlık ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi, ilacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi, tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması, hastanın ve ailesinin evde sağlık sürecinde üstlenebilecekleri görevler ve hastalık ve sağlık süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi ve hastalığı ile alakalı evde kullanımı gerektiren tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesini kapsar.

Örneğin mideye yerleştirilen sonda aracılığı ile tıbbi mamalarla beslenen hastaların yakınlarına destek verilmesi, gerekli hallerde çeşitli kan ve idrar tahlillerinin yapılabilmesi için evde örneklerin alınması veya ev ortamında uygulanabilecek serum tedavilerinin verilmesi evde sağlık birimlerinin bu kapsam dahilinde verdiği hizmetlerdir.

Bunun yanında hastaneye seine karar verilen hastanın se edildiği sağlık kurumuna naklinden ve sağlık kurumundan eve naklinden de sorumludur. İlgili bölgeye ait evde bakım birimlerinin bunun için hasta nakil araçları bulunmaktadır. Nakille ilgili giderler hastaya fatura edilmemektedir. Acil durumlardaki hasta nakillerinden 112 acil sağlık hizmetleri sorumludur.

Evde sağlık desteğini alacağınız birimde doktor, hemşire, sağlık memuru dışında psikolog, fizyoterapist, diyetisyen, sosyal hizmet uzmanı, manevi sağlık uzmanları da bulunabilmektedir.

Nasıl ve ne zaman evde sağlık hizmeti alabilirsiniz?

Evde sağlık hizmetini özel kuruluşlar, Sağlık Bakanlığı ve belediyeler verebilmektedir.

Sağlık Bakanlığı üzerinden evde sağlık hizmetinden yararlanmak için 4443833 numaralı telefon aranıp hasta için sistemde kayıt oluşturulur. Bunun ardından aile hekimi ve yardımcı sağlık personeli ilk değerlendirme ve evde bakım planının yapılması için ev ziyaretinde bulunmaktadır.

Evde sağlık hizmeti il veya ilçe belediyeleri tarafından da verilebilmektedir. Belediyelerden evde sağlık hizmeti için ilgili belediyenin genel iletişim telefonlarından faydalanılabilir.

Evde sağlık hizmetinin avantajları nelerdir?

• Evde sağlık ihtiyacı olan kişi daha özgür ve kendi kontrolünde olur.

• Ailenin ve tanıdık çevre hasta için daha rahat bir süreç geçirmesini sağlar.

• Hastaların kendi kurallarına önem verilir.

• Hastanede kalırken hasta için enfeksiyon riski daha yüksek iken, evde sağlıkta enfeksiyona yakalanma riski daha azdır.

• Evde sağlık hizmetinin yaşam kalitesi üzerinde olumlu etkisi vardır.

• Evde sağlık hizmeti almak, hastaneye gidemeyecek durumda olan bireyler için kolaylıktır.

Evde sağlık hizmetlerinin dezavantajları nelerdir?

• Evde sağlık hizmetleri ayrıntılı bir eğitim programı ve yakın bir denetim gerektiren bir yapıya sahiptir.

• Sağlık personeli ile hasta ve ailesi arasında her zaman etkili ve olumlu bir iletişim kurulamayabilir.

• Aile üyeleri için giydirme, yemek yapma, banyo yaptırma, ev temizliği, çamaşır, ilaç verme gibi günlük hasta ev sağlık faaliyetleri zor gelebilir ve bu da aile fertleri üzerinde daha fazla baskıya neden olabilir.

• Sağlık personelinin sürekli hastanın evinde bulunamaması, evde sağlık hizmetlerinin kısıtlılıkları arasındadır.

Evde sağlık hizmetleri alanların büyük çoğunluğunu;

• Ameliyat sonrası sağlık ihtiyacı olanlar,

• Ortopedi ve travmatoloji hastaları,

• Kalp, damar ve hipertansiyon hastaları,

• Hemipleji (felç) hastaları,

• Onkoloji (kanser) hastaları,

• Akciğer ve solunum hastaları,

• Diyabet hastaları,

• Nöroloji hastaları,

• Oksijen tedavisine ihtiyacı olan diğer hastalar,

• Yeni doğum yapan anne ve bebekleri,

• Sağlık ihtiyacı olan yaşlılar ve engelliler,

• Yara bakımı, enjeksiyon, infüzyon ve diğer kısa süreli hemşirelik hizmetlerine ihtiyaç duyanlar,

• Laboratuvar tetkik ve test hizmetlerine ihtiyacı olanlar,

• Evinde her türlü medikal ekipman ihtiyacı olanlar oluşturur.

Evde bakımın finansmanı nasıl sağlanıyor?

Özel kurumlardan alınan evde sağlık hizmeti hasta tarafından karşılanır. Sağlık Bakanlığı’nın birimleri ile verilen evde sağlık hizmetlerini günübirlik tedavi kapsamında SGK ödemektedir.

Evde sağlık hizmetleri kapsamında yapılan harcamalar (serum, ilaç, enjeksiyon, enjektör, pansuman, pansuman malzemeleri vb.) SGK tarafından ödenmektedir. Evde verilen sağlık hizmeti için hastanın muayene, tedavi ve kullanılacak malzemeye (örn. serum, enjektör, spanç vb.

gibi) para ödememesi için bu hizmeti hastanelere bağlı birimlerinden alması gerekmektedir.

Sonuç

Evde sağlık hizmeti ile ailenin ve toplumun fiziksel ve ruhsal sağlığı korunarak tedavi edilebilir; bu şekilde bir palyatif bakım, yaşam kalitesini artırmanın en uygun görülen yöntemlerindendir.

Ülkelerin toplum sağlığı adına daha iyi sonuçları olması yanında sağlık harcamalarında da azalma sağlamaktadır.

Kişiye özel sağlık sisteminin eve taşınması gelişmekte olan ve gelişmiş ülkelerde hızla sağlık sistemleri arasında yerini aldığını söylemek mümkündür.

Sağlıklı ve mutlu kalın…

Kaynak:1. EVDE BAKIM HİZMETLERİ SUNUMU HAKKINDA YÖNETMELİK.Resmi Gazete Tarihi: 10.03.2005 Resmi Gazete Sayısı: 257512. SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI TARAFINDAN EVDE SAĞLIK HİZMETLERİNİN SUNULMASINA DAİR YÖNETMELİK

27 Şubat 2015 CUMA. Resmî Gazete. Sayı : 29280

Sayfada yer alan yazılar sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.

Источник: https://www.drozdogan.com/evde-saglik-hizmeti-nedir-neleri-kapsar-avantajlari-ve-dezavantajlari/

Evde Sağlık Bakımı Hizmeti Nedir? Nasıl Başvurulur?

Evde Sağlık Ekonomisi Nasıl Yapılır?

Yayınlanma Tarihi : 02 Mart 2015 09:49 Yazıya Bağlantı :Sosyal Medya'da Paylaş

Evde sağlık hizmetlerinin yürütülmesine dair esas ve usulleri içeren yönetmelik geçtiğimiz günlerde yürürlüğe girdi. Peki evde sağlık hizmeti nedir, evde sağlık hizmeti nasıl verilecek, evde sağlık hizmeti alma şartları nelerdir hepsi bu yazımızda..

Evde Sağlık Hizmeti Nedir?

Evde sağlık hizmeti, teşhis ve tedavi sonrası bakım sürecinde, kronik bir hastalığın takibinde ya da herhangi bir sağlık problemi olmaksızın koruyucu sağlık hizmetlerinin verilmesi sürecinde ihtiyaç sahiplerine kendi ortamlarında sağlık bakımı hizmetinin sunulması demektir.

Evde bakım hizmeti ile günlük yaşam standartlarını değiştirmeden en doğru hizmeti vatandaşla buluşturabilmektir. Bu hizmet ayrıca; evde kalmayı tercih eden ve tedavisi, bakımı devam eden; ancak yakın aile çevresi ve arkadaşları tarafından bakımı gerçekleştirilemeyenler için gereklidir.

Evde sağlık hizmeti tüm illerimizde zamanla kademeli olarak uygulanmaya başlanacak. 1/7/2015 tarihine kadar bütün illerimizde evde sağlık hizmeti verilmesi planlanmaktadır. 

Evde Sağlık Hizmeti İçin 4 Birim Kurulacak

 1. İlde, Türkiye Halk Sağlığı Müdürlüğü bünyesinde bir koordinasyon merkezi kurulacaktır. Bu merkez, Toplum Sağlığı Hizmetleri Şube Müdürlüğüne bağlı olarak oluşturulacaktır.
 2. Yine ilde “evde sağlık hizmetleri komisyonu” oluşturulacaktır.

  Bu komisyon, halk sağlığı müdür yardımcısının başkanlığında; müdürlükten toplum sağlığı hizmetleri şube müdürü, aile hekimliği uygulama şube müdürü ve koordinasyon merkezi sorumlu hekimi; il sağlık müdürlüğünden kamu ve özel hastaneler şube müdürü, acil sağlık hizmetleri şube müdürü ve hasta hakları il koordinatörü; kamu hastaneleri birliğinden, genel sekreter/koordinatör genel sekreter tarafından görevlendirilen evde sağlık hizmetinden sorumlu bir yönetici ve bir hastane birimi sorumlu hekiminin katılımıyla oluşacak.

 3. Yine ilde, Evde sağlık ve sosyal hizmetleri değerlendirme komisyonu oluşturulacak. Bu komisyon, Evde sağlık hizmetinin etkinliğinin artırılması amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan sosyal bakım ve destek hizmetlerinin entegrasyonunun sağlanacağı hizmet modelinin koordinasyonunu gerçekleştirecek.
 4. Merkez koordinasyon komisyonu: Evde sağlık, evde bakım ve destek hizmetlerinin Ülke düzeyinde koordinasyonunu ve hizmet sunumu sırasında ortaya çıkabilecek sorunların ilk elden çözümünü gerçekleştirmek üzere Bakanlık bünyesinde oluşturulacak.

Evde Sağlık Hizmeti Yürütmek İçin 3 Tip Birim Kurulacak

T Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri: Toplum Sağlığı Merkezlerine bağlı olarak kurulan birimlerdir. Evde sağlık hizmetini öncelikli olarak sunmakla görevlidir.

Ekip, evde sağlık hizmeti konusunda eğitilmiş hekim, yaşlı bakım teknikeri/evde hasta bakım teknikeri ve yardımcı sağlık personeli olmak üzere üç kişiden oluşturulur.

Yaşlı bakım teknikeri/evde hasta bakım teknikeri olmadığı hallerde bir yardımcı sağlık personeli ekibe dahil edilir.

H Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri: Hastanelere bağlıdır. Öncelikli olarak uzman hekim konsültasyonu, fizyoterapi gibi T tipi birimler tarafından verilmesi mümkün olmayan hizmetlerin sunumuyla mükelleftir. Koordinasyon Merkezinin planlaması doğrultusunda T tipi birimleri destekler.

Ekip, evde sağlık hizmeti konusunda eğitilmiş hekim/uzman hekim, yaşlı bakım teknikeri/evde hasta bakım teknikeri ve yardımcı sağlık personeli olmak üzere üç kişiden oluşturulur.
D Tipi Evde Sağlık Hizmet Birimleri: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı Ağız Diş Sağlığı Merkezleri bünyesinde kurulan birimlerdir.

Ekipte bir diş hekimi ile birlikte bir ağız ve diş sağlığı teknikeri ya da diş protez teknikeri bulunur.

Personellerin Görevlendirilmesi ve Görevleri

 • Sorumlu tabip, diş tabibi ve diğer personel, müdür/genel sekreter tarafından görevlendirilir.
 • Ekipte görevlendirilen personele, zorunlu haller dışında başka görev verilmez.
 • Ekipte yer alan sağlık personeli, sürücü olarak da yetkilendirilebilir.
 • Birim ya da birimlerin kayıt ve arşiv işlemleri ile iletişim ve haberleşme işlemlerini gerçekleştirmek üzere bir tıbbi sekreter ya da uygun nitelikte bir personel görevlendirilebilir.
 • Evde sağlık hizmetlerinde görevli personel, hizmet sunumu sırasında, standartları kurum tarafından belirlenecek özel kıyafet giyer.

Evde Sağlık Hizmetine Nasıl Başvuru Yapılır?

Hasta ya da hasta yakını ya da diğer kişi ve kurumlar tarafından 444 3 833 numaralı telefon hattını arayarak ya da “Evde Sağlık Hizmeti Başvuru Formu” doldurularak veya TSM/AHB’ler aracılığıyla evde sağlık hizmeti başvurusu yapılabilinecek.

Hastanelerden taburcu olacak olup evde bakım hizmeti ihtiyacı duyan vatandaşlar müdavi hekim tarafından koordinasyon merkezine bildirilir. Koordinasyon merkezi, yapacağı ön değerlendirme neticesinde hastanın durumunu dikkate alarak uygun gördüğü birimi ya da aile hekimini evde sağlık hizmeti için görevlendirir.

Bu yazımızda evde sağlık hizmeti nedir, evde sağlık hizmeti başvuru formu, evde sağlık hizmeti başvuru şartları, evde bakım hizmeti başvurusu gibi merak ettiğiniz konulara yer vermeye çalıştık. Evde sağlık hizmeti hakkında soru sorun veya görüşlerinizi yorum bölümünden dile getirebilirsiniz.

Источник: https://www.devlette.com/evde-saglik-bakimi-hizmeti-nedir-nasil-basvurulur/

Evde Bakım Hizmetleri Nedir?

Evde Sağlık Ekonomisi Nasıl Yapılır?

Evde Bakım Hizmetleri ihtiyacı olan yatağa bağımlı bireylerin muayene, tahlil, tıbbi bakım gibi ihtiyaçlarının evinde ve aile ortamında uzman kimseler tarafından sağlanması, uzmanların aile fertlerine psikolojik ve sosyal destek hizmetlerinin verilmesidir.

Evde sağlık hizmeti, henüz yeni tanı konulmuş bir hastadan daha çok, tanısı konulmuş olan hastanın tedavisi için ihtiyaçlarının düzeni, takibi ve gerekli görülen tüm eğitimlerin verilmesi önceliklidir.

Evde Bakım Hizmetlerinin Amacı Nedir?

 • Bu hizmete ihtiyacı olan hasta, yaşlı ve engelli bireylere destek verilmesi,
 • Hizmet kapsamında tedaviye ihtiyacı olan bireylerin tedavilerinin yapılması,
 • Hastanın kendisine ve ailesine gerekli her türlü eğitimin verilmesi,
 • Tedavinin takibi ve gerekli tahlillerin yapılması,
 • Kendi kişisel bakımını yeterli düzeyde sağlayamayan kişilerin, bu bakımlarının sağlanması, yaşam kalitesinin arttırılması,
 • Hastaların ev ortamlarının sağlık koşullarına daha elverişli hale getirilmesi,
 • Evde bakımı yapılan bireylerin ve onların ailelerinin yanlış olabilecek sağlık uygulamaları ile meydana gelebilecek komplikasyonların engellenmesi ve hastalığının daha kötüye gitmesinin önlenmesi,
 • İhtiyaç duyulan hizmetin hastanın evine kadar ulaştırılması ile hastanelerde oluşabilecek yığılmaların engellenmesi ve hastanede kalış/yatış sürelerinin en azana indirilmesi,

Evde Bakım Hizmetlerinden Kimler Yararlanabilir?

 • Ameliyatından sonra bakıma ihtiyacı olan hastalar,
 • Evde hasta bakımına üstlenen birinin seyahate çıktığında bakacak kimsesi olmayan hastalar,
 • Travmatoloji ve ortopedi hastalığı olanlar,
 • Hipertansiyonu bulunan ve yine kalp, damar hastaları,
 • Evde fizik tedavisi yapılmasını isteyenler, (Fizik tedavisi ihtiyacı olan yatalak, engelli, felç geçirmiş olan hastalar için kendi evinde fizyoterapistler ve yine taşınabilir fizik tedavisi için kullanılan aletler ile tedavi yapılır)
 • Kanser olan hastalar,
 • Daha profesyonel bir uzmanın bakımına ihtiyaç duyanlar,
 • Akciğer hastaları ve solunum sorunu olan hastaları,
 • Diyabet rahatsızlığı olan hastalar,
 • Nöroloji hastaları,
 • Oksijen tedavisi uygulanan hastalar,
 • Doğum sonrası anne ve bebekleri,
 • Bakıma muhtaç olan özürlüler ve yaşlılar,
 • Yara bakımı, idrar sondası takma ve çıkarma , enjeksiyon, serum takma ve diğer daha kısa süreli hemşirelik bakımına ihtiyacı olanlar,
 • Hepatit-B, grip ve zatürreden korunmak isteyen ve aşı olmak isteyenler,
 • Tahlil ve test hizmetine ihtiyacı olan hastalar,

Evde Bakım Hizmetleri Hangi Durumlarda Sona Erer?

 • Hastanın artık evde bakım hizmetine ihtiyaç duymaması,
 • Hastanın iyileşmesi,
 • Hastanın ölmesi,
 • Hastanın ya da evde bakımını sağlayan yakınının bu hizmeti verebilecek duruma gelmesi,
 • Evde sağlık hizmetinin verilip verilmeyeceğini denetleyen ekibin olumsuz rapor vermesi,
 • Verilen hizmetin yarar sağlamadığının tespiti,
 • Evde hasta bakımı yapılan bireyin  ya da yakınının hizmetin sonlandırılmasını istemesi,
 • Evde sağlık hizmeti alan hastanın, herhangi bir nedenle bulunduğu yerden taşınması (Hizmet almaya devam etmek isteyen hasta sağlık hizmetleri komisyonuna bu durumu bildirmesi ile yapılacak devir sonrası hizmetin devamı sağlanır).

Evde Sağlık Hizmeti Başvurusu Nasıl Yapılır?

Evde Bakım hizmeti talep eden hasta ya da yakınları 444 3 833 numaralı telefonu arayarak “Evde Sağlık Hizmeti Başvuru Formu” doldurularak ya da Toplum Sağlığı Merkezleri ve Aile Hekimliği Birimleri aracılığıyla il koordinasyon merkezlerine başvurabilirler.

Koordinasyon merkezi tarafından başvuru yapan hasta için ön değerlendirme yapılır. Bunun sonucunda talebi yerinde görülen hastanın durumu değerlendirilerek kayıtlı olduğu Aile Hekimliği Birimi görevlendirilir.

Koordinasyon merkezince görevlendirilen birim ya da Aile Hekimliği Birimi, hizmet talep edilen yerde yapacağı değerlendirme sonucunda hastanın evde bakım hizmetinin kabul edilip edilmediğini kayıtlı olduğu aile hekimliğine ve koordinasyon merkezine iletir.

Evde bakım hizmetleri komisyonu tarafından hasta için hazırlanan gerekçeli karar, hizmeti verecek olan birime tebliğ eder.

(Komisyonun vermiş olduğu karar kesin karardır)

Bu şekilde evde bakım hizmeti başlamış olur.

Bir önceki yazımız olan Psikiyatrik Hastalıkların Belirtileri başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.

 • ETİKETLER
 • evde bakım hizmetleri
 • evde hasta bakımı
 • evde sağlık hizmetleri

Editör

Источник: https://hemsirelersitesi.net/evde-bakim-hizmetleri-nedir/

Sağlık Bakanlığı Evde Sağlık Hizmetlerinden Nasıl Faydalanırım? – Sesan

Evde Sağlık Ekonomisi Nasıl Yapılır?

Evde hasta bakımı uzun soluklu ve zorlu bir süreçtir. Hem manevi hem de maddi olarak aileleri olumsuz şekilde etkilemektedir. Bu süreçte yapılması gereken sağlık tetkiklerinin de kesintisiz devam etmesi gerekir. Bunun için hastanın belirli sürelerde hastaneye gitmesi gerekir.

Ağır bir hastanın sıklıkla hastaneye gitmesi veya bir yerden başka bir yere transferi çok zordur. Bu nedenle rutin kontrollerin evde yapılması hastalar ve yakınları için konfor sağlamaktadır. Bu konuda Sağlık Bakanlığı’nın sağladığı bazı ücretsiz hizmetler mevcuttur.

Bunlardan bir tanesi Evde Sağlık Hizmetleri’dir.

Bu hizmet özellikle evde bakılan hastaların ve hasta yakınlarının merak ettiği önemli bir konudur. Sağlık Bakanlığı bu hizmeti ücretsiz olarak sağlamaktadır. Hastanelerde kurduğu ekipler her hastayla özel olarak ilgilenmektedir. Peki bu hizmeti nasıl alacağız?

Ücretsiz olan bu hizmeti nasıl alacağımıza dair biraz araştırma yaptık ve aşağıdaki bilgileri sizin için derledik.

Şu anda Türkiye’nin her ilinde bu hizmet kamu hastaneleri tarafından verilmektedir. Bu hizmete başvurmak için 444 38 33 no’lu hattı arayıp kayıt yaptırmanız gerekiyor. Kaydınızla ilgili yapılan incelemeden sonra ihtiyacınız olan evde sağlık hizmetini alabiliyorsunuz.

Kayıt için Ek-3 Evde Sağlık Hizmeti Başvuru Formunun doldurulup İl Sağlık Müdürlüğünün Evde Sağlık Hizmetleri bölümüne teslim edilmesi gerekiyor. Formda belirtilen bazı detayların aile hekiminiz tarafından doldurulması gerekiyor.

Yapılan ziyaretlerde öncelikle hastaların tıbbi geçmişleri öğreniliyor. Kullandığı cihazlar ve ilaçlar inceleniyor. Tansiyonları ve kan şekerleri ölçülüyor. Fizik muayeneleri yapılıyor. Yatak yarası olan hastaların da pansumanları yapılıyor.

Vücudunda bası yarası bulunan hastalar yara bakım takip programına alınıyor. İhtiyaç halinde sonda uygulamaları da yapılıyor.

Evden sağlık kurumuna ve sağlık kurumundan eve transfer işlemleriyse “Evde Sağlık Hizmetleri Hasta Nakil Ambulansları” tarafından yapılıyor.

Evde sağlık hizmetlerinin kapsamı aşağıdaki şekilde belirtilmiştir:

1. Hastaya konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde, bulunduğu ev ortamında muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinin verilmesi.

2. İlacın reçete edilmesindeki özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi.

3. Tıbbi cihaz ve medikal malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması.

4. Hastanın ve ailesinin, evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler ile hastalık ve bakım süreçleri hakkında bilgilendirilmesi.

5. Hastaya, evde kullanması gereken tıbbi cihaz ve ekipmanlar konusunda, eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerin verilmesi.

6. Gerekli görülen hallerde hastanın ilgili sağlık kuruluşuna ve/veya sağlık kuruluşundan evine nakli.

Evde sağlık hizmetlerini vermek üzere 3 tip birim oluşturulmuştur:

1. T Tipi: Toplum Sağlığı Merkezlerine bağlı olarak kurulan birimlerdir. Evde sağlık hizmetini öncelikli olarak sunmakla görevlidir.

2. H Tipi: Hastanelere bağlıdır. Öncelikli olarak uzman hekim konsültasyonu, fizyoterapi gibi T tipi birimler tarafından verilmesi mümkün olmayan hizmetlerin sunumuyla mükelleftir.

3. D Tipi: Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna bağlı Ağız Diş Sağlığı Merkezleri bünyesinde kurulan birimlerdir.

Bir Hasta Yakınımızın Tecrübeleri

Bir hasta yakınımızın bizimle paylaştığı bilgileri aşağıda belirtiyoruz. Tecrübelerinizi paylaştığınız için teşekkür ederiz Nurettin Metin.

Yazan: Nurettin Metin

Sayın Celil Çağlar Özlü,

İyi niyetli gayretleriniz için teşekkür ederim. Size yılların tecrübesi ile evde bakım hizmetlerinin yapısı ile ilgili bilgi ve tecrübelerimi aktarayım. Siz de paylaşımda bulunun.

Evde bakım hizmetleri adıyla örgütlenen kurumdan en iyi yardımı alacak olanlar sadece yaşlı ve hem yaşlı hem yatalak hastalardır. Ayrıca sadece mesai saatleri içinde çalıştıkları için acil olmayan sorunlar için çalışıyorlar. Ancak benim oğlum gibi ventilatörlü hastalar için hiç ama hiç yararları olmuyor.

Öncelikle hasta nakil araçları donanımlı olmadığı için (hasta tasıma gereçleri, oksijen donanımı ve nakil aracı yani ambulans yerine kullanılan araçlarında) yetkili doktor ve hemşire yok. Kısaca sadece nakil aracı, ambulans değil.

Ayrıca her hastanede bir hemşireleri var ve hemşirenin yaptığı tek işlem hasta girişini sizin yerinize yaptırmak o kadar. Hastanın yattığı acilde veya muayene için getirildiği serviste sizin yanınızda ve yol gösterici olmuyorlar. Hastanede kendilerine tahsis edilen odalarında oturuyorlar.

Eğer ısrarcı olursanız taşeron firma elemanlarından birini sizin yanınıza veriyorlar. Bizim gibi hastalar için tek çözüm yolu 112 ambulanslarıdır.

Diğer bir konu da evlere ziyaretlere geldikleri ve yatak yarası pansumanlarını yaptıkları, rapor çıkarılmasına yardımcı oldukları sadece şehir efsanesidir. Bu tür hizmetlerin tamamını aile hekimleri yerine getirmekte.

Evde bakım hizmetleri kuruluş amacı güzel olan ama uygulamada en azından İzmir’de iflas etmiş bir uygulamadır. Reklamlarda gösterilen görüntüler tamamen reklamdır. Bu benim İzmir’deki uygulama hakkındaki yaşadığım ve birebir tanıklığım olan konulardır.

Ancak Ankara’da bu uygulamanın daha düzenli yürüdüğünü orada yaşayan yakınlarım belirtiyorlar.

Dileğim her yerde ve her hasta için bu sistemin çalışır olmasıdır. Yine de yararlı olabildiği insanlar adına sevindiren bir uygulama. Saygılar.

Evde sağlık hizmetlerinden faydalandınız mı? Bu süreçte herhangi bir sorun yaşadınız mı? Aşağıdaki yorum bölümünden bizimle paylaşır mısınız?

Soru Sor & Yorum Yap »

Источник: http://sesanltd.com.tr/saglik-bakanligi-evde-saglik-hizmetlerinden-nasil-faydalanirim/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.