Geniz eti, radyofrekans ile buhar oluyor

içerik

Konka Hipertrofisi (Burun Eti Büyümesi)

Geniz eti, radyofrekans ile buhar oluyor

Alt burun etlerinin büyümesine (konka hipertrofisi) bağlı olarak oluşan ve genellikle geceleri daha fazla şikayete neden olan tıkanmaların tedavisinde burun etlerinin gerektiği kadar küçültülmesi farklı yöntemlerle sağlanabilir. Burun fonksiyonlarında çok önemli yeri olan alt burun etleri hiç bir şekilde tamamen kesilerek çıkartılmamalıdır.

Geçmişte sıklıkla uygulanan bu tür cerrahileri takiben burun fonksiyonları bozulmakta, solunum fizyolojisindeki olumsuz sonuçların yanı sıra burun içinde oluşan kuruma, kabuklanma, tekrarlayan enfeksiyonlar ve yanma hissi gibi şikayetlerin çözümü son derece zor hatta bazen imkansız olmaktadır. Bu nedenle günümüzde alt etleri küçültürken fonksiyonel dış yüzey mukozasına zarar vermeyen teknikler tercih edilmektedir.

Burun içindeki septumda bir tarafa eğiklik olan hastaların büyük kısmında hacim olarak daha geniş olan karşı burun boşluğundaki etlerde (alt ette daha fazla olarak) büyüme oluşmaktadır.

 Bu nedenle septum deviasyon ameliyatlarında solunum açısından tatminkar bir sonuç elde edebilmek için hemen her zaman aynı ameliyat sırasında özellikle eğikliğin karşı tarafındaki burun pasajında yer alan etlerinin uygun bir müdahale ile küçültülmesi gerekli olmaktadır.

Aksi taktirde bir tarafa doğru kaymış durumdaki septumun orta hatta getirilmesi ile daha önce geniş olan taraf nispeten daralacak ve bu kısmın ameliyat öncesi hacmine uyum sağlamış olan konkalar küçültülmedikleri taktirde tıkanıklık oluşacaktır.

Alt burun etlerini küçültmek amacı ile en sık uygulanan yöntemler; radyofrekans ile mukozaya zarar vermeden mukoza altı doku hacminin azaltılması ve etlerin kemik kısmında da büyüme olan durumlarda mukoza altındaki yumuşak doku ve kemik dokusunun tıraşlanarak küçültülmesidir (endoskopik redüksiyon).

Orta burun etleri içerisinde yapısal bir varyasyon olarak hava hücresi bulunabilmektedir (konka bülloza). Bu hava hücresinin gelişme sırasında büyümesi orta burun pasajında hava akımını önlemekte, aynı zamanda pasajın dış duvarında yer alan sinüs boşalma kanallarında tıkanmaya bağlı olarak kronik sinüs iltihaplarına neden olabilmektedir.

Bu tür problemlere neden olan orta burun etlerine uygun endoskopik cerrahi teknikerleri kullanılarak konka bülloza plastisi yapılmalıdır.

Fonksiyonel olarak alt etler kadar kritik olmayan orta etlerin tam olarak çıkartılması burun fizyolojisinde ciddi sorun oluşturmasa da bu yapıların daha sonra yapılabilecek sinüs müdahaleleri için yol gösterici rolü olması nedeni ile genellikle tam olarak çıkartılmamaları tercih edilmektedir.

Radyofrekans ile Alt Konka Küçültülmesi

Burun boşluklarının yan duvarlarında yer alan alt konkaların mukozası altındaki zengin damar içerikli yumuşak dokular içerisine özel bir cihaz ile radyofrekans enerjisi verilmesini takiben dokularda oluşan ısı hasarının büzülme ve sertleşme ile iyileşmesi prensibine dayanır. İşlemi takiben 4-6 hafta içinde oluşan sert iyileşme dokusu etlerde küçülmenin yanı sıra dış uyaranlarla ya da vücut pozisyonu ile oluşan genişlemeleri de önlemektedir.

Başka patolojiye yönelik müdahale gerekmeyen hastalarda alt konka radyofrekans işlemi ofis şartlarında lokal anestezi altında yapılabilmektedir. İşlemi takiben burun etinde büzülerek küçülme oluşmaktadır.

Yaklaşık 5-10 dk süren konka radyofrekans işlemi estetik ya da fonksiyonel amaçlı yapılan burun ameliyatları, kronik sinüzite yönelik ameliyatlar ve burun tıkanıklığı şikayeti olan hastalarda başka nedenle yapılan ameliyatlar sırasında da kolaylıkla yapılabilmektedir.

İşlem sırasında burun etinde kesilme olmadığından işlem sonrası kanama olmamakta bu nedenle tampon uygulanması gerekmemektedir.

İyi bir lokal anesteziyi takiben işlem sırasında ve sonrasında ağrı hissedilmeyen bu uygulamayı takiben hastalar hemen günlük aktivitelerine geri dönebilmektedirler.

Hayat kalitesi üzerinde ciddi olumsuz etkileri olan burun tıkanıklıklarında büyük oranda rol oynayan alt burun eti büyümelerinin tedavisinde son derece güvenli ve konforlu olarak uygulanabilen radyofrekans işleminin tek seansta başarılı sonuç verme oranı %80 civarındadır.

Ameliyatı takiben, erken dönemde alt konkalarda oluşan şişlik ya da mukoza yüzeyindeki yara iyileşmesine bağlı oluşan kabuklanma nedeni ile burun tıkanıklığında artma izlenebilmektedir.

Radyofrekans uygulamasının beklenen sonuçları 15-20 gün içerisinde ortaya çıkmaya başlamakta konkalardaki küçülme 6-8 haftaya kadar devam edebilmektedir.

Hastaların beşte birine yakın kısmında ise radyofrekans işleminden sonra 1,5-2 aylık iyileşme dönemini takiben istenen burun açıklığının tam olarak elde edilememesi durumunda işlemin tekrarlanması gerekebilmektedir.

Radyofrekans işleminin başarısı ve etki süresi kullanılan radyofrekans cihazının teknolojisi, konka içerisinde uygulama yapılan bölge sayısı, işlem sırasında alt konka kemiğine dışa kırma uygulanıp uygulanmaması gibi faktörlerden etkilenmektedir

Radyofrekans ile başarılı sonuç alınan hastalarda alerjik rinit, vazomotor rinit gibi hastalıkların bulunması, hastaların sürekli olarak havanın kuru ve kirli olduğu, sigara dumanlı veya soğuk ortamlarda bulunmaları ya da tansiyon ilaçları gibi damar genişletici ilaçlar kullanmaları durumunda alt burun etleri işlemden bir süre sonra tekrar büyüyebilmektedir. Bu durumdaki hastalarda radyofrekans işleminin tekrarı ya da endoskopik konka redüksiyonu önerilmektedir.

Konka radyofrekans işlemi, şikayetlerin tekrarlama ihtimali dezavantajlarına karşın her bir uygulamanın yüksek başarı şansı, tampon gerektirmemesi, lokal anestezi ile yapılabilmesi ve kanamaya neden olmaması gibi avantajları nedeni ile hastalar ve hekimler tarafından en sık tercih edilen prosedürlerden birisidir.

Endoskopik Konka Redüksiyonu

Alt konka mukozası altındaki yumuşak dokuların, alt konkaların deforme bölümlerinin ya da konka kemiğinin kısmen çıkartılması işlemidir.

Bu yöntem genellikle konkaların büyüklüğünde yumuşak doku kısmından çok konka içerisindeki kemiğin önemli etken olduğu, radyofrekans uygulamaları ile isten sonucun alınamadığı, konkanın aşırı büyük ya da deforme olduğu veya radyofrekans işleminin tekrarlama ihtimali nedeni ile tercih edilmediği durumlarda uygulanmaktadır.

İşlem genellikle genel anestezi altında yapılmakta ve mikrodebrider teknolojisi ile uygulandığında 5-10 dakika civarında sürmektedir.

Burun etlerine yönelik geliştirilen yeni mikrodebrider cihazlarının boyutları çok küçük olması sayesinde işlem sırasında mukoza bütünlüğü bozulmadığından kanama riski azalmakta ve endoskopik redüksiyon ameliyatları da tampon kullanılmadan gerçekleştirilebilmektedir.

Konkaların zengin kan damarı içeriği nedeni ile ameliyat sonrasında kanama ihtimaline karşı hastaların 72 saat boyunca istirahat etmeleri önerilmektedir.

Son derece etkili bir yöntem olan Endoskopik konka redüksiyonu ameliyatını takiben etlerde önemli ölçüde küçülme olmaktadır.

Yeni mikrodebriderler yardımı ile alt burun etlerinin arka bölümlerine de ulaşılmakta ve bu kısımları genişlemiş ya da deforme olmuş alt konkalarda da başarı ile küçültme yapılabilmektedir.

Bu durumdaki bazı hastalarda alt konka arka kısmına kısmi çıkartma ya da radyofrekans uygulanması da tercih edilebilmektedir.

Endoskopik redüksiyon yöntemi konka mukozasını koruyan bir teknik olduğundan alerjik rinit, vazomotor rinit gibi tanıları olan, sürekli olarak havanın kuru ve kirli olduğu, sigara dumanlı veya soğuk ortamlarda bulunan ya da damar genişletici ilaçlar kullanan hastalarda uzun dönemde alt konkalarda tekrar büyüme olabilmektedir. Bu durumdaki hastalarda lokal anestezi ile radyofrekans uygulaması oldukça iyi sonuçlar vermektedir.

Источник: //www.teomandal.com/konka-hipertrofisi-burun-eti-buyumesi

Çocuklarda Geniz Eti Büyümesi Belirtileri

Geniz eti, radyofrekans ile buhar oluyor

Geniz eti, çok yaygın olan bir çocuk hastalığıdır. Geniz eti diğer bir ismi ile adenoidler bebekleri ve çocukları hasta olmaktan koruyan, süngerimsi dokuya verilen isimdir.

Geniz eti aynı bademcik gibi, zararlı olan bakteri ve virüsleri yakalar ve bağışıklık sistemini uyarıp, vücudun sağlıklı kalmasını sağlar. Geniz eti ek olarak vücudun enfeksiyonlar ile savaşmasına yardımcı olan antikorları da içermektedir.

Çocuklar büyüdükçe vücuda zararlı olabilecek tüm etkenler ile savaşmak için başka yollar gelişir. Bu sebep ile geniz et, 5 yaşından sonra küçülmeye ve git gide işlevini kaybetmeye başlar. Geniz eti ergenlikten sonra ise tamamen kaybolur.

Burun etleri ise burnun giriş kısmında bulunur ve burun için oldukça faydalı organlardır. Genellikle geniz eti ile karıştırılmaktadır. Burun eti ve geniz eti tamamen birbirinden farklı yapılardır.

Geniz eti nerede bulunur ve nasıl görünür?

Geniz eti burun boşluklarının arka kısımlarında ve ağız çatısının üzerinde yer almaktadır. (nazofarenks bölgesinde Geniz etinin süngerimsi bir yapısı bulunur. Geniz eti hastalar tarafından veya hekimler tarafından muayene ile görülemez. Endoskopik burun içi muayeneler ile görülebilir. Yan grafi, manyetik rezonans görüntüleme, tomografi gibi araçlar ile de değerlendirme yapılabilir.

Oluşum nedenleri

Geniz bölgesindeki mukozaların altında, burundan gelen mikroplar ile mücadele etmekte olan birçok lenfoid bulunur. Bu lenfoidlere mikroorganizmalar temas ettiği zaman lenfoidler büyümeye başlar. Git gide büyüyerek geniz etlerini oluşturmaktadır.

Çocuklarda Diyatez

Çocuklar doğdukları zaman ilk bir ay ciltleri yeni çevreye adaptasyon olmaya çalışır. Tozlar, mikroplar vb. bebeklerin ciltlerinde döküntülere sebep olabilir. Yanakları kızarabilir veya ciltlerinde küçük yaralar oluşabilir.

Böyle durumlarda anneler çok dikkat etmelidir. Bebekler banyo yaparken papatya suyu eklenmeli ve antialerjik bebek kozmetikleri kullanılmalıdır. Bazı gıdalar da bebeklere alerji yapabilmektedir.

Diyatez, bebeklerin belirli bozukluklara karşı yatkınlığı olarak tanımlanmaktadır. Diyatez kalıtım ile geçebilmektedir. Herhangi bir hastalık veya yaralanma sonucu da ortaya çıkabilir.

Gebelikte sürekli olarak kusmak, annede bulaşıcı hastalık olması, gebelik döneminde çok fazla ilaç içilmesi, düzenli olarak yemek yenmemesi, kötü alışkanlıkların bulunması, hipoksi vb. de diyateze neden olabilir.

Vitamin eksikliği

Vitamin eksikliğinin en önemli etkisi çocukta büyüme ve gelişme geriliğinin olmasıdır. Vitamin eksikliğinin birden fazla belirtisi vardır.

Bunlar; enfeksiyonlar, ishal, saçlı deride pullanma olması, cilt yaralarının geç iyileşmesi, diş çürümeleri, kalp hastalıkları, yorgunluk, davranış bozukluğu, eklem bölgelerinde oluşan şişlikler, unutkanlık vb. olarak sayılabilir. Özellikle çocuklar büyüme ve gelişme dönemlerinde tek taraflı olarak beslenmemelidir.

Beslenme durumlarının analiz edilmesi gerekir. Vitaminler büyüme ve gelişme dönemleri için yaşamsal bir değere sahiptir. Bilinçsiz vitamin kullanımları da kişiye zarar verir.

Diğer Notlar:  Modern Yöntemlerle Geniz Eti Alınması

Kronik enfeksiyonlar

Kronik enfeksiyon görülen çocuklarda beklenmeyen sorunlar olabilir. Tekrarlayan enfeksiyonlara yol açan birçok neden vardır. Kronik enfeksiyonlar immün sistemin bozulmasına yol açar. Kronik enfeksiyonlar çocuklarda geniz etinin büyümesine yol açar.

Allerjik yatkınlık

Geniz eti ve bademcik her çocuk ve erişkinde normal olarak bulunan yapılardır. Bu yapılarda bağışıklık sisteminin hücreleri bulunur. Geniz eti enfeksiyon geçirildiği zaman savunma kapasitesini daha da arttırmak için büyür. Çocuğun alerjik olması da geniz etinin büyümesini arttırmaktadır.

Geniz eti büyümesi olan çocuklarda ameliyatlardan önce alerjik nezle yönünden incelemeler yapılmalıdır. Sık sık hapşırma, burun kaşınması, geniz akıntısı ve alerji gibi bulgular olan çocuklar detaylı olarak incelenmelidir.

Alerjik nezle sebebi ile olan geniz akıntısı, geniz etinin büyümesine ve buna bağlı olarak burnun tıkanmasına neden olabilir.

Diğer sebepler

Anne ve babaların çocuklarının yanlarında sigara içmeleri, alerji, mikroorganizmalara maruz kalmak, kalabalık ortamlarda yaşamak, genetik yatkınlık geniz etinin büyümesini sağlayan diğer sebeplerden bazılarıdır.

Geniz eti büyüdüğü zaman çocuklarda belirli belirtiler vermektedir.

Bu belirtilerden bazıları şunlardır: Çocuğun burundan nefes almada güçlük çekmesi, sürekli olarak ağızdan nefes alması (ağzı açık olarak uyuması), diş eti hastalıklarının olması, ağız kokusunun olması, altına idrar kaçırma, sırt üstü yatarken zorlanması ve yana doğru yatırılınca rahat uyuması, burnu tıkalı gibi genizden konuşması, nefes aldığı zaman hırıltılı bir ses çıkarması, uykusu sırasında horlaması, uykusu sırasında bir kaç saniye süre ile nefesini tutması (uyku apnesi), iştahsız olması ve gelişme geriliğinin bulunmasıdır. Ayrıca çocuğun boyun bölgesinde bezeler oluşabilir. Büyük olan geniz eti orta kulağın havalanmasını bozar. Böylece sürekli olarak tekrar eden orta kulak enfeksiyona yol açar.

Bazen orta kulakta sıvı birikmesine sebep olur ve bunun sonucunda işitme kaybı olur. Bu olaya da seröz otit adı verilir. Çocukların gece altını ıslatmasının bir nedeni de geniz etine bağlı burun tıkanıklığı olabilir. Geniz etine sahip olan çocuklar gerektiğinden farklı sese sahip olur. Boğuk bir ses tonu ile konuşurlar.

Herhangi bir üst solunum yolu rahatsızlığı olmayan çocukların, geceleri burunları tıkalı oluyor ise ve geceleri horlama yaşıyorlarsa geniz etine sahip oldukları düşünülebilir. Bademcik ve geniz etleri gerektiğinden büyük olan çocuklar, sadece küçük lokmalar ile ve yumuşak gıdalarla beslenirler, bu durumda da çocukların yeme alışkanlıkları ve düzenleri bozulur. Buda iştahsızlığa neden olur.

Diğer bir etki olarak çocukların kan değerlerinde bozulmaya neden olur.

Geniz eti doğumsal olarak her kişide vardır fakat büyüklüğü kişiden kişiye göre farklılık gösterebilir. Doğumdan sonra, okul öncesinde çocuklarda geniz eti problemleri daha sık olarak görülür. Geniz eti büyümeleri de bu dönemlerde artmaktadır. Ergenlik dönemlerinde ise bu problemler azalır. Geniz eti büyümesinin tanısının konabilmesi için endoskopik muayeneler yapılır.

Geniz eti büyümesinde ilk olarak antibiyotik ile tedavi veya alerji ilaçları ile tedavi edilmeye çalışılmaktadır. Antibiyotik tedavisine başlanmadan önce ilk olarak hastalığa neden olan mikrobun tipi belirlenir. Eğer geniz etinde iltihap yok ise çocuğun durumu ve şikayetlerine göre iyileşme süresi değişebilir.

Çocuklarda geniz etinin belli bir miktarda büyümesi normal olarak karşılanır.

Diğer Notlar:  Bademcik İltihabı: Kızarık Ve Şişlik Sebebi

Böyle durumlarda geniz eti zaman ile kendiliğinden küçülür.

Fakat çocukta nefes almada güçlük, uyku apnesi, sürekli olarak oluşan geniz eti iltihabı, konuşma bozukluğu olduğu durumlarda ise iltihap geçtikten sonra da büyümenin devam etmesi halinde zaman kaybetmeden ameliyat yapılmalıdır.

Şikayetler git gide yoğunlaşıyor ve çocuk için hayati risk taşıyor ise 2 yaşından önce de ameliyat yapılabilir. Geniz eti alındıktan sonra çocuklar çok sık hasta olmaz, çünkü geniz eti gibi görev yapan başka dokular da vardır. Bu dokular geniz etinin yaptığı fonksiyonları yapabilir.

Geniz eti, enfeksiyonlara yol açtığı gibi büyüklüklerine bağlı olarak bazı sorunlara da yol açar. Geniz etinin büyük olması en önce burun tıkanıklığı yapar. Burun tıkanıklığı olan hastalarda ağzı açık olarak uyuma ve horlama görülür.

Burunlar, solunan havadaki ısıyı ve nemi ayarlayarak, kişiye zararlı olan partikülleri tutmaya yardımcı olur. Bu sebep ile ağızdan soluk alıp veren kişiler bazı solunum yolu problemine sebep olur.

Orta kulakta havalanma bozukluğu ve kulakta işitme kaybı, iletişim bozukluğuna da sebep olur. İşitme kaybını bazen anne ve babalar farkedemez. Çocukların çene ve yüz kemiklerinde gelişim bozuklukları görülebilir.

Geniz akıntısı nedeni ile farenjit adı verilen boğaz iltihabı, öksürük, alt solunum yolu problemlerine de yol açar. Ayrıca baş ağrısı, sinüzit de yapar. Oluşan yüz ifadesi nedeni ile adenoid yüz görüntüsüne neden olur.

Sonuçlar (komplikasyonlar)

Geniz eti büyüdüğü zaman kişilerin solunumu ciddi derece de etkilenebilir. Hatta bazı durumlarda soluk alıp vermesi engellenir.

Eğer geniz eti büyümesi bu derecelere ulaştıysa hiç zaman kaybetmeden tedavi edilmelidir. Geniz eti büyümesinin tedavisi cerrahidir.

Cerrahi teknikler ile geniz eti alınmadığı zaman ciddi komplikasyonlara yol açar. Genel anestezi altında geniz eti alınır. Böylece kişi rahatlar.

Adenoidit (geniz eti iltihabı) nedir?

Adenoidler bademcikler ile beraber vücudu mikroplara karşı korumaktadır. Bademcikler ağzın içerisinde çıplak göz ile görülebilir. Adenoidler yani geniz eti üst solunum yolunun arka tarafında yer aldığı için sadece yardımcı ekipmanlar kullanılarak görüntülenir. Adenoidit, geniz etinin iltihabına denir.

Küçük yaştaki çocuklarda savunma sistemine katkı sağlar. Fakat ilerleyen yaşlarda savunma mekanizmaları güçlendiği için herhangi bir etki göstermezler. Adenoidler mikroplara karşı savaştıkları zaman bazen enfeksiyonlar ile karşılaşabilirler. Bu durumlar olduğu zaman adenoid dokuları şişer ve iltihaplanır.

Çocuklar da çok sık görülen bu olay, erişkinlerde nadir de olsa görülmektedir.

Adenoidit Belirtileri

Adenoid iltihapları, enfeksiyonların şiddetine bağlı olarak değişik belirtiler gösterebilir.

Başlıca adenoidit belirtileri; boğaz ağrılarının olması, burun tıkanıklığının yaşanması veya kişinin iltihaplı burun akıntısı yaşaması, kulak çınlaması, kişinin kulak ağrısı çekmesi, boğazda şişlik olması, çocuğun yoksunluk çekmesi, akademik olarak başarısız olması, biraz yükselen vücut ısısı, uyurken horlaması, uyku apnesi, kişinin burnundan konuşması ve ağızdan nefes almasıdır.

Adenoid iltihaplarına karşı antibiyotik tedavileri yapılmaktadır. Doktor kontrolünde yapılması gereken bu tedaviler hastalığın geçmesine yardımcı olur. Çocuklarda akut adenoidit de ise kulaklarında şiddetli olarak ağrı olur. Nazofarenksden mukopürülan akıntı gelir ve vücut ısısında bir artış görülür.

Diğer Notlar:  Çocuklarda Ameliyatsız Geniz Eti Tedavisi

Adenoidit diğer bir ismi ile adenoid iltihaplanmalarında kulak burun boğaz doktoruna başvurulmalıdır.

Önlemler

Çocukların sağlıklı bir şekilde nefes alabilmesini sağlamak amacı ile burun damarlarını daraltıcı ilaçlar kullanılabilir. Adenoid iltihaplarına genellikle antibiyotik tedavisi yapılır.

Bu tedavi doktor kontrolünde ve düzenli olarak yapıldığı zaman etkisini göstermektedir. Ancak iltihaplanmalar sürekli olarak tekrar ettikleri zaman cerrahi tekniklere başvurmak gerekir.

Bu cerrahi tekniğe ise adenoidektomi denir.

Adenoid dokusu cerrahi yöntemler ile çıkarılır. Adenoidit de çocuklar sigara dumanından uzak tutulmalı ve burnu tuzlu su ile yıkanmalıdır. Geniz eti ileri derecelerde büyüdüğü zaman, geniz bölgesinde daralma meydana gelir.

Bu durumda kişide ağzı açık uyuma, salya akıtma, sıkça kulak enfeksiyonu geçirme, dişlerinde çarpıklaşma ve erken çürümeye yol açabilir. Bu şikayetleri olan hastaların geniz etinin alınması gerekir.

Büyüyen geniz eti 2 yaşından itibaren alınabilir.

Geniz eti alınan çocuklar, daha rahat uyur, daha kaliteli nefes alır, ağız ve yüz gelişimi düzelir, dişleri daha düzgün çıkar ve dişlerinde çürüme meydana gelmez. Vücutları da daha iyi gelişir. Kulaklarında sıvı birikmez. Okul başarıları da daha yüksek olur.

Geniz eti ameliyatı yaklaşık olarak 15 dk süren kolay bir operasyondur. İşlem çocuğun ağzının içinden girilerek yapılır. Geniz eti ameliyatı yaparken hastaya genel anestezi verilir. İşlem ameliyathanede yapılmaktadır. Ameliyat için deride görünen bir kesi yapılmaz.

Çocukta alerji sorunu var ise ameliyat iki yaşından küçük çocuğa yapıldıysa büyüme riski olabilir. Fakat ameliyat ile beraber çocuğa alerji tedavisi de yapıldığı zaman büyüme gerçekleşmez. Ameliyat sonrası çocuklar yumuşak gıdalar tüketmelidir.

İkinci gün yumuşak gıdalar ile beraber yumuşak sebze, makarna ve pilav yiyebilir. Üçüncü günden itibaren ise boğazı tahriş edebilecek sert gıdaların haricindeki normal besinlerden tüketebilir. Ameliyatın ertesi günü çok sıcak olmayan banyo yapabilir.

Ameliyattan bir hafta sonra çocuklar okula gidebilir.

Çocuklar ameliyat oldukları günün gecesinde rahat uyulur. Ameliyat bölgesinin tam olarak iyileşmesi ve çocuğun rahatlaması 1 veya 2 haftayı alır. Bu konuda dikkatli özen gösterildiği zaman daha kolay iyileşme görülür.

Источник: //trkbb.com/geniz-eti/cocuklarda-buyumesi-belirtileri.html

Geniz eti, “radyofrekans” ile buhar oluyor

Geniz eti, radyofrekans ile buhar oluyor

Çocuklarda nefes alma zorluğuna neden olan geniz eti büyümesi, gelişme geriliğinden konsantrasyon bozukluğuna kadar önemli sorunlara neden olabiliyor. Buna rağmen pek çok ebeveyn, geniz etinin birkaç yıl içinde küçüleceğini düşünerek, çocuklarını ameliyat ettirmek istemeyebiliyor.

Geniz etlerinin özel bir teknolojiyle buharlaştırılarak alınmasını sağlayan plasma yöntemi, ailelerin ameliyat korkusunu ortadan kaldırırken, çocuklara da rahat bir nefes aldırıyor. Memorial Ankara Hastanesi Kulak Burun Boğaz Bölümü’nden Doç. Dr.

Mustafa Cem Özbek, geniz eti ameliyatlarında kullanılan plasma yöntemi anlattı.

YÜZ VE ÇENE KEMİKLERİNDE DEFORMASYONA YOL AÇIYOR

Geniz eti çocuklarda ve nadiren erişkinlerde burnun arka bölümünde oluşan, nazofarenks olarak adlandırılan geniz bölgesinde yer alan lenfoid bir dokudur. Çocuklarda genellikle 2 yaşından itibaren büyümeye ve nefes almada zorluk yaratmaya başlar.

Geniz eti 7-8 yaşlarına kadar büyümeye devam eder, sonra küçülmeye başlar. Ancak erken dönemde 15-24 ay arasında veya geç dönemde 11-12 ve daha büyük yaşlarda da geniz eti büyümesine bağlı sorunlar görülebilmektedir.

Geniz etinin burundan arkaya doğru hava geçişini tıkaması nedeniyle; uykuda horlama, solunum sıkıntısı ve hatta nefes durması gibi sorunlara yol açabilmektedir. Yeterli nefes alamayan hastalar, derin uykuya geçemezler.

Derin uykuya geçemeyen çocuklarda bir süre sonra kilo ve boy artışında yavaşlama hatta durma, aşırı hareketlilik ve konsantrasyon bozukluğu gibi sorunlar ortaya çıkabilmektedir. Ayrıca geniz eti biyofilm denilen, antibiyotiklere dirençli bakterileri barındırdığından bir bakıma bakteri rezervuarı olmaktadır.

Bu durum, sık tekrarlayan veya uzun süren sinüzite, yine sık tekrarlayan orta kulak enfeksiyonlarına ve gece öksürüklerine yol açmaktadır. Bunların yanı sıra uzun dönemde ise yüz-çene kemiklerinde deformasyona ve diş bozukluklarına neden olabilmektedir.

ÇOCUĞUN UYKU SIRASINDA NASIL NEFES ALDIĞI ÖNEMLİ

Geniz etinin tanısı burundan yapılan endoskopi yöntemi ile rahatlıkla konulabilmektedir. Ancak en önemli tanı kriteri, çocuğun uyku sırasında nefes alıp verişine dair anne-babadan alınan bilgidir.

Her bireyin yüz yapısı farklı olduğundan, bir çocukta nefesi tıkayacak kadar büyüklükteki geniz eti, başka bir çocukta aynı ölçüde sıkıntı yaratmayabilir. Muayenede nefesi tıkayacak başka bir sorun olup olmadığına bakılır.

Bazen iri bademcikler de büyümüş geniz etine eşlik edebilmektedir. Böyle durumlarda bademciğin de geniz eti ile birlikte alınması gerekebilir.Alerjisi olan çocuklarda da büyümüş geniz eti mevcut sorunu daha da ağırlaştırmaktadır.

Geniz etinin alınması alerjik çocuğun üzerindeki solunum sıkıntısı yaratan yüklerden birini ortadan kaldıracak ve hastanın alerji ile daha kolay mücadele edebilmesini sağlayacaktır.

GENİZ ETİ ALINAN ÇOCUKLAR DAHA AZ HASTA OLUYOR

Ailelerin en çok merak ettikleri konulardan biri de geniz etinin alınmasının bağışıklık sistemine bir zararı olup olmadığıdır. Artık kesin olarak bilinmektedir ki; ne geniz eti, ne de bademciğin alınmasının bağışıklık sistemi üzerine herhangi bir negatif etkisi yoktur. Bu iki organın bağışıklık sistemi üzerindeki etkinliği yüzde 1’den daha azdır.

Sanılanın aksine, çocuklar veya erişkinler geniz eti alındıktan sonra çok daha az hastalık geçirmektedir. Daha az hastalanmak daha az antibiyotik kullanımına ve daha az antibiyotik kullanımı da bağırsak sisteminin zarar görmemesini sağlamaktadır. Vücut bağışıklık sisteminin yaklaşık yüzde 70’i bağırsakla ilişkilidir.

Sık ve gereksiz antibiyotik kullanımı bu sisteme zarar vermektedir.

PLASMA YÖNTEMİYLE KANAMASIZ AĞRISIZ AMELİYAT

Geniz etinin alınmasında kullanılan eski teknikte “küretaj” denilen yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemde ameliyat sahası doğrudan görüş alanında olmadığından, hem geniz eti tam olarak çıkarılamayabilir, hem de kanamayı durdurmak için tampon konularak beklenilmesi gerekmektedir.

Ayrıca işlem sırasında geniz eti tam olarak çıkarılamadığı için, ilerleyen dönemlerde yeniden büyüyerek ameliyatın tekrarlanmasına yol açabilmektedir. Geniz eti ameliyatlarını bir anlamda ameliyat olmaktan çıkaran “plasma yöntemi”nde ise; ileri teknoloji kullanılarak geniz etleri buharlaştırılarak alınabilmektedir.

Bu yöntem deneyimli ellerde doğru uygulandığında; geniz eti tamamen çıkarılabilmekte ve tekrarlama riski çok daha düşük olmaktadır. İşlemin en büyük avantajlarından bir diğeri de; geniz etinin tampon konulmasına gerek kalmadan ve kanama olmadan alınabilmesidir.

Çevre dokulara zarar vermeden uygulanan bu yöntemde ağrı olmamakta ve işlem çok daha kısa sürmektedir. Böylelikle daha az anestezi alan çocuklar, kısa sürede okul ve sosyal hayatlarına dönebilmektedir.

RADYOFREKANS İLE GELEN KONFOR

Radyofrekans enerjisinin yüksek seviyelerde kullanılması ile oluşturulan “Plasma enerjisi”, doku üzerinde ve havada bulunan su buharının iyonize hale getirilerek iyon bulutu yani plasma topu oluşturulması olgusudur. Ortamın ihtiyacı olan sodyum (Na) iyonu izotonikten yani tuzlu sudan sağlanır.

Tuzlu su içindeki sodyum iyonu hem plasma bölgesinin gereksinimi olan sodyumu, hem de operasyon sahasının temiz kalması sağlamaktadır. Bu iyon yumağı yani plasma topu içine giren doku buharlaşarak alınabilir. Böylelikle adenoid dokusu buharlaştırılarak birkaç dakika içinde, kanama olmadan tamamen alınır.

Buharlaştırılan doku vakumla çekilirken, aynı anda damardan olabilecek sızıntılar da durdurulmaktadır. Aynı işlem bademcik için de uygulanabilmektedir. Küretaj yöntemiyle yapılan işlem sırasında ameliyat bölgesi görüş alanında değilken, yani körlemesine yapılan bir işlemken, plasma yöntemiyle tüm operasyon sahası ameliyat mikroskobu ile 10 kez büyütülerek görülebilmektedir.

Geniz eti tam görüş altında alınabildiği için tekrar oluşma olasılığı da, kanama riski de küretaj tekniğiyle uygulanan cerrahiye göre çok daha düşüktür.

Источник: //www.saglikk.com/geniz-eti-radyofrekans-ile-buhar-oluyor/

Geniz Eti Tedavisi – Kadıköy, İstanbul

Geniz eti, radyofrekans ile buhar oluyor

Geniz eti (adenoidler) ağzımızı açtığımızda dilimizin arkasında görünen boğaz arka duvarı ile burun boşluğunun en arkasının birleşim yerinin (bu birleşim yerine nazo-farenks denir) tavanında bulunur. Bu bölgedeki daralma burundan nefes almayı zorlaştırır.

Burun salgısı burun içini kaygan tutup temizler, solunan havayı nemlendirir ve içerisindeki yabancı maddeleri tutar. Burun salgısına mukus adı verilir.

Günde ortalama 1 L kadar üretilen mukus, genizden akarak yutulur. Normalde bu akış hissedilmez.

Ancak mukus kıvamında yoğunlaşma olduğunda, boğazda mukus birikmesi veya mukusun burun arkasından akma olarak tarif edilen durum ortaya çıkar ve kişiyi rahatsız eder.

Geniz Akıntısının Nedenleri

 • Üst solunum yolu enfeksiyonları
 • Soğuk algınlığı
 • Reflü
 • İlaçlar
 • Alerji
 • Gebelik
 • Mevsim değişiklikleri
 • Soğuk, kuru, kirli hava gibi faktörler geniz akıntısına yol açabilir.

Geniz Akıntısının Belirtileri

Ağız kokusu, iştahsızlık, mide bulantısı, geniz etinin büyümesi, boğazda kaşıntı

Geniz Akıntısının Tedavisi

Geniz akıntısının azaltılması için hastanın yapabilecekleri arasında; bol sıvı özellikle bitkisel çay tüketmek, sigara ve alkolden kaçınmak, sinüzit veya alerjik bir durum varsa mutlaka hekime başvurmak sayılabilir.

Geniz akıntısının tedavisi için akıntının alerjik rinit, sünüzit, bakteriler, reflü veya yapısal bozukluklardan mı kaynaklandığı saptanır ve nedene yönelik tedavi yapılır.

Bazen geniz akıntısının sebebi bulunamaz. Böyle bir durumda, salgının akışkan hale getirilmesine ve böylece daha kolay kayıp akmasına çalışılır.

Geniz eti, boğaz ve burun enfeksiyonlarına karşı koruyucu rol oynar. Bu nedenle boğaz ve burun iltihapları sırasında görevlerini yerine getirmek için büyürler. Ayrıca yaşla birlikte diğer organlar gibi normal bir büyüme kapasiteleri de vardır.

Geniz eti, 3 yaşın sonunda en büyük haline gelir, 6 yaşından sonra ise küçülmeye başlar. Genelde 12 yaşında erişkin şekli ve boyutunu alır.

Ancak sıklıkla tekrar eden üst solunum yolu enfeksiyonu, bağışıklık sistemi hastalıkları, alerjik reaksiyonlar ya da genetik olarak anne-babadan kalan bir yatkınlık varsa geniz eti büyür.

Normalden büyük geniz eti olan çocuklarda şu belirtiler gözlenebilir;

 • Horlama ve ağzı açık uyuma
 • Uykuda terleme ve ağızdan salya akması
 • Uyku apnesi (uyku bozukluğu)
 • Sık ortaya çıkan orta kulak iltihabı
 • Konuşma bozukluğu – sürekli burundan konuşma (nazone konuşma)
 • Yüzde şekil bozukluğu (adenoid yüz)
 • Büyüme hormonu salgı bozukluğu
 • Ruhsal bozukluk ve okul başarısında düşüklük

Bazı durumlarda geniz eti ameliyatı yapılabilmektedir.

Örneğin;

 • Uyku apnesi
 • Sıklıkla orta kulak iltihabı geçirilmesi
 • Geniz eti dokusunda hastalık olduğu durumlar

Ancak en iyi kararı durumunuzu inceleyerek hekiminiz verecektir.

Geniz Eti Ameliyatı

Geniz eti ameliyatı, yaklaşık 15-20 dakika sürer. Özel bir durum olmadıkça hastanede yatış gerekmez. Geniz eti ameliyatında en çok kullanılan teknik, geniz eti dokusunun küret denilen aletle kazınmasıdır (soğuk yöntem). Geniz etinin küçültülmesine dayanan diğer teknikte mikroderbider, diatermi veya radyofrekans kullanılır.

Lazerle operasyon olumsuz sonuçlara yol açtığından artık tercih edilmemektedir. Ameliyat sonrası küçük bir miktar geniz eti dokusu kalması veya operasyonun çok küçük yaşta geçirilmesi gibi nedenlerle geniz eti bazen tekrar büyüyebilir.

Geniz Eti Ameliyatı Kaç Yaşında Yapılır?

Genelde 1-2 yaşından önce geniz etinin alınması gerekmemekle birlikte, günümüzdeki teknik ve teknolojiler sayesinde eğer çok gerekliyse birkaç aylık bebeklerde bile geniz eti ameliyatı yapılabilmektedir. Son derece kısa süreli bir operasyon olup hastanede kalmayı gerektirmemektedir. Bazen geniz eti ameliyatı bademcik ameliyatı, kulak tüpü takılması gibi operasyonlarla birlikte yapılabilir.

Geniz Eti Ameliyatı Sonrası

 • Özel bir durum yoksa hasta aynı gün taburcu olur.
 • Dikiş bulunmaz.
 • Ağrı hemen hiç yoktur.
 • Hafif yutma güçlüğü olabilir.
 • Ödem birkaç gün sürebilir.
 • Ödem nedeniyle görülen burun tıkanıklığı geçicidir.
 • Operasyondan sonraki ilk 2-3 gün tükürükle karışık hafif pembe renkte kan görülebilir. (Taze kırmızı kan veya kanlı kusma olması durumunda hemen hekime başvurulmalıdır.)
 • Yaklaşık 2-3 hafta ses genizden gelebilir.
 • Nefes almanın rahatlamasıyla iştah artar.
 • Ameliyatı takip eden ilk bir iki gün beslenme sıvı ya da püre gibi yumuşak gıdayla yapılmalıdır.
 • Bol miktarda ılık su içilmelidir.

Источник: //medient.com.tr/geniz-eti/

KBB radyofrekans

Geniz eti, radyofrekans ile buhar oluyor

RF cihazlarının ilk çıktığı 2000 li yıllardan bu yana yoğun olarak burun etlerinin küçültülmesi (Konka cerrahisi) , boğaz bölgesinde horlama ve apne ye sebep olan dar boğaz yapısının açılması (RF entegre Procut cihazı ile) küçük dil ve sarkan damak kaldırılması işlemlerinde başarı ile kullanmaktayız. Bir arada veya kısmi uygulamalarıyla yoğun kullanımımızdadır.

Horlama, burun tıkanıklığı, Uyku apne hastalığın da Birikim ve tecrübelerimizle yıllardır uyguladığımız RF yöntemi ile sorunlarınızı çözüyoruz.

Burun tıkanıklığı, horlama, apne gibi rahatsızlıklar nedeniyle kişinin hayat kalitesi ve sağlığının bozulması artık sorun olmaktan çıkıyor.

Muayenehanemiz ve anlaşmalı hastanelerde dünya standartlarında uygun son teknolojiden biri olan bu yöntem ile (“radyofrekans cerrahisi” ile) hastalarımızın tedavilerini gerçekleştirmekteyiz Ameliyat sonrası hastalar bir gün sonra normal yaşantılarına dönebilmektedir

Dünyada İlk kullanıldığı andan itibaren senkronize ayı zamanlı cerrahi prosedürümüz içine aldığımız RF yönteminde CELON RF cihazını kullanmaktayız.

Bu cihazla diğer RF cihazlarındaki tıbbi sorunlar artık söz konusu olmuyor. Teknik olarak bipolar yöntemiyle diğer cihazlarda açığa çıkan enerji 500-700 julere çıkarken Celon RF cihazında 40 jule düşmektedir.

Buda termal işlemin daha az travmatizan ve zararsız olmasını sağlamaktadır. Diğer cihazlarda ortaya çıkan yanık nekroz gibi komplikasyon, yani yan etkilerin görülmesi önlenmektedir.

Burun kullanımlarında kanamasız yöntem olup tampon kullanılmamakta işlemin yapıldığı ilk saatlerden itibaren ağır bir işiniz yoksa işinizin başına dönme imkânı sağlamaktadır.

Solunum durması ile (Apne) ile karakterize horlama ameliyatlarında klasik cerrahiye göre iyileşme sürecini yarıya düşürmektedir. Bunun yanı sıra klasik cerrahi yöntemlerde görülen yan Etkilerle RF te karşılaşılmamaktadır.

Kulak burun boğaz hastalıklarında radyofrekans yöntemi nedir ?

Daha önceleri kardiyoloji, plastik cerrahi, nöroşirurji, onkoloji gibi branşlarda kullanılan radyofrekans yöntemi, 1998 yılından bu yana kulak burun boğaz hekimleri tarafından da kullanılmaya başlanmıştır.

Radyofrekans yönteminde, özel bir dalga boyutu özel elektrotlar aracılığıyla belli frekanslarda uygulanacak bölgenin mukozası altına verilir ve burada kontrollü, lokal bir ısı artışı meydana getirilir. Bu ısı artışı dokuda bulunan proteinlerin denatürasyonuna neden olur. Yaklaşık 2-3 hafta sonra dokunun hacminde azalma meydana gelir.

Radyofrekans enerjisi ile dokuda oluşturulan ısı, mukoza altında yer alan salgı hücrelerinin (sekretuar hücre) de sayıca azalmasına neden olur. Bu da örneğin alerjik nezleli (alerjik rinit) hastalarda istenmeyen aşırı burun akıntısının azaltılmasını sağlar.

Radyofrekansın en önemli avantajı kontrollü bir yöntem olduğu için, etkisini doku içinde gösterip, doku yüzeyine zarar vermemesidir.

Radyofrekans yöntemi nerelere uygulanabilir?

 • Alt konka ( burun etleri)
 • Yumuşak damak
 • Boğaz arkının açılması
 • Tonsil (bademcik)
 • Dil kökü

Radyofrekans hangi hastalıkların tedavisinde kullanılır?

 • Konka dediğimiz, halk arasında burun eti diye bilinen yapıların aşırı büyüyüp burundan havanın geçişine izin vermediği ve hastanın burun tıkanıklığından yakındığı konka hipertrofilerinin tedavisinde,
 • Horlama tedavisinde,
 • Uyku apnesi tedavisinde,
 • Kronik tonsillit (kronik bademcik iltihabı) tedavisinde,
 • Ağız kokusu tedavisinde

Hastanede yatmam gerekiyor mu?

Hayır. Radyofrekans uygulanması çok kolay ve hasta açısından oldukça konforlu bir yöntemdir. Muayenehane şartlarında rahatlıkla yapılır. Hastaneye yatmayı gerektirmez. Çoğunlukla genel anestezi almanıza gerek yoktur.

Radyofrekans nasıl yapılır?

Öncelikle uygulanacak bölgeye lokal anestezi yapıldıktan sonra özel elektrotlar yardımıyla radyofrekans enerjisi doku içine verilir. İşlem yaklaşık 10-15 dakika sürer.

Radyofrekans yaptırdıktan sonra nelere dikkat etmem gerekiyor?

İşlem bittikten sonra normal yaşantınıza hemen dönebilirsiniz. Yemede, içmede, günlük aktivitelerinizde herhangi bir kısıtlama söz konusu değildir. İşinize hemen gidebilirsiniz. Genellikle antibiyotik, hatta ağrı kesici kullanmaya bile gerek kalmamaktadır.

Doktorumu tekrar ne zaman ziyaret etmeliyim?

Radyofrekans uygulandıktan sonra 4. ya da 5. günlerde hastalar kontrole çağırılır. Burun içinde yapışkan bir salgı meydana geleceği için bunun doktorunuz tarafından temizlenmesi rahat etmeniz açısından önemlidir. Bundan sonraki kontroller için doktorunuz sizi bilgilendirecektir.

Radyofrekans uygulandıktan sonraki dönemde şikayetlerim ne zaman sona erecek?

Eğer radyofrekans burun etlerine yani alt konkalara uygulandıysa 2. günden itibaren burnunuzun tıkanıklığında artış meydana gelebilir. Bu, uygulama bölgesindeki şişlik yani ödeme bağlıdır. Beklenilen bir durumdur.

2-3 hafta boyunca dokudaki küçülmeye bağlı olarak tıkanıklığınız gittikçe azalacak ve 3. haftadan itibaren nefes almanın ne demek olduğunu anlayacaksınız. Burun tıkanıklığı için genellikle 1 seans RF  yeterlidir. Çok nadir olarak 2.

seansa ihtiyaç duyulabilir. 

Yumuşak damak ve bademcik bölgelerine radyofrekans uygulandıktan sonra ise ciddi ağrılarınız olmaz.

Not:  Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz. 

Источник: //www.ahmetsirin.com/tr/icerik/11/kbb-radyofrekans

Geniz Eti (Adenoids) Nedenleri Ve Tedavisi – Sağlık Ocağım .NET

Geniz eti, radyofrekans ile buhar oluyor

Geniz eti, bademciklere benzer görevi olan bir dokudur ve burun boşluğunun arka kısmı ile yumuşak damağın üst kısmında yer alır. Geniz eti boğaza bakıldığında bademciklerin görülmesi gibi görülmez. Geniz eti büyüdüğünde ve iltihaplandığında bazı problemlere neden olabilir.

Geniz eti, üzüm salkımına benzer şekilli ve burun ve boğaz arasına yerleşmiş bir dokudur. Geniz eti, burundan giren bakteri ve virüs cinsi mikropları yakalar ve vücudun mikroplar ile savaşmasına yardımcı maddeler olan, antikorları üretir.

Geniz eti büyümesine neden olan faktörler

Geniz eti çocuklarda genellikle 14 yaşına kadar küçülür ve erişkinlik döneminde çok fazla görülmez. Geniz etini büyüten nedenler arasında başlıca faktör enfeksiyonlar ve alerjik nedelredir. Bazen geniz eti kendi başına da büyüme gösterebilir.

Geniz eti aşırı büyüdüğünde burun boşluğunu tıkar ve bu nedenle burundan soluk alıp vermeyi zorlaştırır. Geniz eti çok fazla büyür ise orta kulak boşluğu olan (östaki tüpü) bölgesine doğru açıldığında östaki tüpünün ağzını tıkar ve orta kulağın havalanmasını da engeller.

Bu tür durumlarda da kulak sorunları görülebilir.

Geniz eti büyümesi belirtileri

Geniz eti büyüdüğünde bazı belirtiler ortaya çıkar. Burundan nefes almakta sıkıntı, devamlı ağızdan nefes alma ihtiyacı, burun tıkalı gibi genizden konuşma, nefes alırken ses çıkması, uyku sırasında horlama, uyku sırasında birkaç saniye nefes almama (uyku apnesi) gibi belirtiler görülür.

Çocuk geceleri rahat uyuyamadığı için bu çocuklarda idrar kaçırma, dikkat dağınıklığı, okul başarısında düşme gibi sorunlar da ortaya çıkabilir. Kulak ile sorunlar ortaya çıktığında işitme kaybı, sık sık orta kulak enfeksiyonu oluşması gibi belirtiler de görülür.

Ayrıca geniz eti büyümesi burun boşluğunu tıkandığında burnun havalanması bozulur ve sinüzit ve üst solunum yolu enfeksiyonu gibi durumlar meydana gelir. Tam tıkanma olan durumlarda diş, çene ve yüz yapısında bozukluklar da oluşabilir. Diş düzensizliği olan çocuklarda hangi yaşta olursa olsun geniz eti büyüklüğünün olup olmadığı araştırılmalıdır.

Geniz eti büyümesi teşhisi

Geniz eti büyümesi olan çocukların aileleri çocuklarının burunlarının tıkanıklığını fark edebilirler. Bu tip belirtiler görülen çocukların bir kulak, burun, boğaz uzmanına götürülmesi gerekir.

Çocuk KBB uzmanın yapacağı fizik muayene ve bazı görüntüleme yöntemleri (flexible nazofaringoskop, rijid endoskop veya boyun yan grafisi gibi görüntüleme yöntemleri ile) geniz eti büyümesi teşhisi konulur.

Geniz eti büyümesi tedavisi

Geniz etinin neden büyüdüğü tedavide yol göstericidir. Geniz eti büyümesi yapısal bir büyüme olabileceği gibi, alerjik ve geçirilen enfeksiyonlar ile ilgili olabilir.

Bu durumlarda alerji yapan etken tespit edilir ve buna yönelik tedaviler verilir. Alerjinin tedavisi yapılmadan geniz eti ve bademciği alınan her 4 çocuktan birinde geniz eti büyümesi tekrarlayabilir.

Bu nedenle alerji tedavisi ve teşhisi geniz eti büyümesinde oldukça önemlidir.

Geçirilen sık enfeksiyonlar azaltılır ise geniz eti büyümesi küçülebilir ve bunlar için antibiyotik tedavisi verilir. Eğer geniz eti iltihaplı değil ise bir süre beklenmesi gereklidir.

Çocuklarda geniz eti büyümesi genellikle normal olarak ta oluşabilir ve zaman içinde çocuğun geniz eti büyüklüğü kendiliğinden geçebilir. Bazı ciddi belirtiler sürekli tekrarlıyor ise geniz eti ameliyat ile tedavi edilir.

Örneğin, nefes alma güçlüğü, uyku apnesi, sık tekrarlayan geniz eti iltihabı ve konuşma bozukluğu gibi belirtiler var ise geniz eti büyümesi ameliyat ile tedavi edilir.

Çocuklarda geniz eti ameliyatı nasıl ve kaç yaşında yapılır?

Geniz eti ameliyatı eskiden bademcik ameliyatı gibi lokal anestezi altında yapılmakta idi. Fakat günümüzde geniz eti ameliyatları da genel anestezi altında yapılmaktadır. Genel anestezi ile ameliyata daha iyi hakim olunmakta ve daha iyi sonuçlar alınmaktadır. Geniz eti ameliyatında iki teknik vardır. Bu teknikler geleneksel ve endoskopik tekniklerdir.

Çocuklarda geniz eti ameliyatı genellikle 3 yaşın altında yapılmaz. Fakat çocuğun gelişimini engelleyecek düzeyde solunum sıkıntısı ya da sonraki yaşamında olumsuz bir duruma neden olacak ise çocuk doktoru ve anestezi uzmanı ile birlikte karar verilerek 3 yaşından öncesinde de ameliyat söz konusu olabilir.

Geniz eti büyümesi genellikle yaş büyüdükçe kendiliğinden küçülüp kaybolabileceği için,14 yaşından sonra bu ameliyata gerek kalmayabilir. Lakin bazen bu büyümede kötü bir durum ya da tümöral bir durum söz konusu ise yaş sınırı tanınmaksızın geniz eti ameliyatı yapılır.

Geniz eti ameliyatı riskli midir?

Her ameliyatta olduğu gibi, geniz eti büyümesi ameliyatında da bazı riskler vardır. Geniz eti ameliyatının riskleri arasında kanama vardır. Çocuklarda bu ameliyat sonrası daha çok dikkatli olunmalıdır. Çünkü çocuk ameliyat sonrası herhangi bir kanama sırasında bu durumu ifade edemeyebilir.

Çocuk ameliyat sonrası bir gece hastanede gözetim altında tutulmalıdır. Ayrıca, anestezi ile ilgili bazı riskler olabilmekte iken, son zamanlarda anestezi ilaçları ve tekniklerindeki gelişmeler sayesinde bu riskler oldukça azalmıştır. Geniz eti ameliyatında önemli olan nokta bu ameliyatın yeterli imkanları olan bir hastanede yapılmasıdır.

Geniz ameliyatından sonra ertesi sabah hasta çoğunlukla taburcu edilebilir. Ameliyat sonrası çok zor değildir ve çok fazla ağrı olmaz.

Ameliyattan sonra çocuğun bir hafta kadar çok hareketli olmaması, sıcak ve sert gıdalar almaması, ılık ve sıvı ağırlıklı beslenmesi gereklidir.

Ameliyattan sonra oluşabilecek herhangi bir enfeksiyona karşı çocuğa bazı antibiyotikler ve ağrı için ağrı kesiciler verilebilir.

Geniz eti büyümesi yetişkinlerde de olur mu?

Geniz eti büyümesi genellikle çocuklarda görülür. Çünkü doğumda büyük olan geniz eti yaş ile ters orantılı gider (yaş büyüdükçe geniz eti küçülür). Geniz eti büyüklüğü çoğunlukla 12-14 yaşları arasında tamamen kaybolur. Fakat bu durum herkes için geçerli olmayabilir. Doğumda büyük olan geniz etinin 30-40 yaşlarına kadar bile büyük kaldığı günümüz çalışmalarında görülmüştür.

KBB hastalıkları ile ilgili benzer sağlık konuları

Источник: //www.saglikocagim.net/geniz-eti-adenoids-nedenleri-ve-tedavisi/

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Yüzmek Kaslara Olduğu Kadar Beyine de Faydalı
Yüzmek Kaslara Olduğu Kadar Beyine de Faydalı
Zinde kalmak için.. Her mevsim mor tüketmeye dikkat edin..
Zinde kalmak için.. Her mevsim mor tüketmeye dikkat edin..