Gırtlak Kanserinde Ses Protezleri

Gırtlak Kanseri: Sigara Ve Alkol — Multi Yaşam

Gırtlak Kanserinde Ses Protezleri

Gırtlak kanseri ses telleri üzerinde veya o bölgeye çok yakın dokularda ortaya çıktığı için ses kısıklığı, seste çatallaşma, boğuk seslilik gibi belirtilere neden olur. Aşağıdaki belirtiler de görülebilir:

 • İyileşmeyen boğaz iltihabı
 • Kalıcı öksürükler
 • Yutkunma güçlüğü, yutkunma esnasında ağrı
 • Kulak ağrısı
 • Nefes almada güçlük
 • Açıklanamayan kilo kaybı
 • Kanser, yakınlarındaki lenf bezlerine yayılırsa boyunda yumru oluşumları veya şişlikler

Bu belirtilerin, gırtlak kanserinden çok daha sık görülen başka hastalıklarda da ortaya çıktığı akılda tutulmalıdır.

Gırtlak kanserinin nasıl ortaya çıktığı tüm detaylarıyla bilinmemektedir. Ancak aşağıdaki etkenler gırtlak kanseri riskini artırır:

1) Sigara

Günde 25 adetten fazla sigara içen kişilerde gırtlak kanseri görülme riski kırk kat fazladır. Bu oran, günde ne kadar sigara içtiğinden bağımsız olarak, kırk yıl boyunca sigara içmiş kişiler için de söz konusudur.

 • İçilen sigara miktarı veya süresi uzadıkça risk artar.
 • Alkolün etkisi de sigaranın gırtlağa yaptığı tahrişe benzer özelliktedir. Alkol tüketen kişilerde gırtlak kanseri görülme riski, tüketmeyenlere oranla üç kat fazladır.
 • Alkol ve sigara bir arada tüketildiğinde risk katlanır.

Sigara ile birlikte şekerli içecek tüketmenin gırtlak kanseri riskini daha da artırabileceği düşünülüyor.

2) Genetik Etkenler

Birinci dereceden bir akrabasında (anne, baba, kardeş, evlat) gırtlak kanseri olan kişilerde gırtlak kanseri görülme riski iki kat fazladır.

3) Kızarmış Gıda Tüketmek

Yağda kızartılarak hazırlanmış gıdaların gırtlak kanseri riskini artırdığı saptanmıştır. Kırmızı et ve işlenmiş gıdalar (sosis, sucuk, fastfood yiyecekler…) tüketmek de gırtlak kanseri riskini artırmaktadır.

4) Zehirli Maddelere Maruz Kalmak

Özellikle iş ve çalışma ortamlarında sık rastlanan aşağıdaki maddeler gırtlak kanserine neden olabilmektedir:

 • Asbest (gemi, uçak, otomobil ve inşaat sektöründe kullanılmaktadır)
 • Kömür ve odun tozları
 • Boya buharı
 • Petrol, yakıt
 • Nikel (paslanmaz çelik, mıknatıs, bozuk para vb. üretiminde kullanılmaktadır)
 • Sülfürik asit buharı
 • Formaldehit (tekstil, yalıtım gibi sektörlerde karşılaşılabilir)
 • İzopropil alkol (çözücü ve temizleyici olarak kullanılmaktadır)

Gırtlak kanseri ölümcül müdür? Gırtlak kanseri yaşam süresi, gırtlak kanseri ne zaman öldürür? Gırtlak kanseri tümörün ilk başladığı göre 3 türe, ve bunlar da içinde 4 evreye ayrılır.

Supraglottis

Supraglottis gırtlağın ses tellerinin üstünde kalan bölümüne verilen isimdir.

Evre 1
Bu evrede tümör gırtlağın sadece bir kısmında yayılmıştır ve boyut olarak küçüktür.

Birinci evre supraglottis türü gırtlak kanserinde 5 yıl hayatta kalma oranı %59’dur.

Evre 2
Bu evrede tümör gırtlağın diğer kısımlarına sıçramıştır.

İkinci evre supraglottis türü gırtlak kanserinde 5 yıl hayatta kalma oranı %59’dur.

Evre 3
Bu evrede tümör gırtlağın tamamına yayılmış ve yakındaki lenf bezlerine de sıçramıştır.

Üçüncü evre supraglottis türü gırtlak kanserinde 5 yıl hayatta kalma oranı %53’tür.

Evre 4
Bu evrede tümör gırtlağın yakınındaki tiroid ya da yemek borusu gibi organlara sıçramış ve daha uzaktaki lenf bezlerine yayılmıştır.

Dördüncü evre supraglottis türü gırtlak kanserinde 5 yıl hayatta kalma oranı %34’tür.

Glottis

Glottis gırtlağın orta kısmında ses tellerinin de dâhil oldu bölüme verilen isimdir.

Evre 1
Bu evrede tümör gırtlağın sadece bir kısmında yayılmıştır ve ses tellerinin hareketini henüz etkilememektedir.

Birinci evre glottis türü gırtlak kanserinde 5 yıl hayatta kalma oranı %90’dır.

Evre 2
Bu evrede tümör gırtlağın diğer kısımlarına yayılmaya başlamış ve ses tellerinin hareketini engellemeye başlamıştır.

İkinci evre glottis türü gırtlak kanserinde 5 yıl hayatta kalma oranı %74’tür.

Evre 3
Bu evrede tümör gırtlağın tamamına yayılmış, ses tellerinin en az birinin hareketini tamamen durdurmuştur. Yakındaki lenf bezleri de tümörün etkisine girmeye başlamıştır.

Üçüncü evre glottis türü gırtlak kanserinde 5 yıl hayatta kalma oranı %56’dır.

Evre 4
Bu evrede tümör gırtlaktan diğer organlara ve dokulara sıçramıştır.

Dördüncü evre glottis türü gırtlak kanserinde 5 yıl hayatta kalma oranı %44’tür.

Hipofarinks

Alt yutak ve yemek borusunun başlangıcının olduğu bölgeye verilen isimdir.

Evre 1
Bu evrede tümör hipofarinksin bir kısmında iki santimetreden küçük boyuttadır.

Birinci evre hipofarinks türü gırtlak kanserinde 5 yıl hayatta kalma oranı %53’tür.

Evre 2
Bu evrede tümör hipofarinksin diğer kısımlarına yayılmış ve boyut olarak iki ila dört santimetre arasındadır.

İkinci evre hipofarinks türü gırtlak kanserinde 5 yıl hayatta kalma oranı %39’dur.

Evre 3
Bu evrede tümör dört santimetreden büyük hale gelmiş ve gırtlağın tamamına yayılmıştır.

Üçüncü evre hipofarinks türü gırtlak kanserinde 5 yıl hayatta kalma oranı %36’dır.

Evre 4
Bu evrede tümör diğer dokulara ve organlar sıçrayarak iyice yayılmıştır.

Dördüncü evre hipofarinks türü gırtlak kanserinde 5 yıl hayatta kalma oranı %24’tür.

1) Radyasyon Tedavisi

Radyasyon tedavisi hem erken dönemdeki hem de ilerlemiş gırtlak kanseri tedavisinde kullanılabilir. Tedavide kanserli dokuyu küçültmek veya yok etmek için yüksek enerjili ışınlar kullanılır. Cerrahi müdahalelerle eş zamanlı olarak uygulanabilir.

2) Gırtlak Kanseri Ameliyatı (Cerrahi Müdahale)

Gırtlak kanserinde aşağıdaki ameliyatlardan biri veya birkaçı gerekli olabilir:

Endoskopik rezeksiyon: Erken dönemdeki gırtlak kanserinde daha sık uygulanır. Operatör doktor hastanın ağzından girerek kanserli dokuyu lazer ile yakar veya küçük cerrahi aletler yardımı ile alır.

Parsiyel larenjektomi: Bu operasyonda hançerenin bir kısmı alınır. Ses tellerinin bir kısmı alınmazsa hasta konuşmaya devam edebilir ancak seste çatallaşma veya zayıflama oluşacaktır.

Geçici trakeostomi: Parsiyel larenjektomi ameliyatı sonrasında hastanın rahat nefes alabilmesi için, boynunda geçici bir delik açılması ameliyatıdır.

Total larenjektomi: Tüm hançerenin alınması ameliyatıdır. İlerlemiş gırtlak kanseri vakalarında uygulanması gerekebilir.

 • Hasta ameliyat sonrasında ses tellerini eskisi gibi kullanamaz.
 • Hastanın konuşabilmesi için geliştirilen ses protezleri, özofagus konuşması, elektrofarinks, elektronik klavye gibi yöntemler mevcuttur.
 • Hastanın nefes alabilmesi için boynunda kalıcı bir delik (stoma) açılması gerekir.


Boyun disseksiyonu:
Boyundaki lenf bezlerinin alınması ameliyatıdır. Gırtlak kanseri civardaki lenf bezlerine sıçramışsa uygulanır.

3) Kemoterapi

Kemoterapi tedavisinde kanserli hücrelerin öldürülmesi veya yayılmasının önlenmesi için kuvvetli ilaçlar kullanılır. İlaçlar genellikle damar yolundan verilir. İlerlemiş veya tekrar etmiş vakalarda gırtlak kanseri belirtilerinin yatışmasına yardımcı olabilir.

4) Yaşam Tarzı Önerileri

Sigarayı bırakın: Gırtlak kanseri hastasının sigarayı ve alkolü bırakması aşağıdaki nedenlerle çok önemlidir:

 • Herhangi bir tedavinin daha az etkili olmasına neden olurlar.
 • Cerrahi müdahale sonrasında hastanın toparlanmasını zorlaştırırlar.
 • Gırtlak kanserinin yayılmasına veya başka kanserlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayabilirler.

Yeşil çay tüketin: 2003 yılında yayınlanan “Folia Histochemica et Cytobiologica” isimli laboratuavar çalışmasına göre, yeşil çayda bulunan epigallokateşin-3-gallat isimli bir bileşen gırtlak kanseri hücrelerinin büyümesini durduruyor.

Источник: https://multiyasam.com/girtlak-kanseri-belirtileri-ve-tedavisi/

Ses Protezi

Gırtlak Kanserinde Ses Protezleri

Gırtlak kanseri, çoğu zaman ses kısıklığı yaparak erken bulgu veren ve bu nedenle erken saptanabilen kötü huylu bir hastalıktır. Gırtlak kanserinin bir başka özelliği ise, gırtlağı oluşturan yapıların tümörün yayılım hızını sınırlandırmasıdır.

Gırtlak kanseri, bu iki özelliğinden dolayı solunum yollarının diğer kötü huylu tümörlerine göre tedavi ve yaşam süresi açısından daha iyi sonuçlar vermektedir. Gırtlağın tamamının alınması gırtlak kanserlerinin yaklaşık % 15'inde gerekmektedir. Gırtlak kanserinin en önemli tedavi şekli cerrahidir.

Ses teli tümörlerinde cerrahinin yanında ışın tedavisi de bir alternatiftir. Ancak son yıllarda lazer kullanımının yaygınlaşması özellikle ses teli tümörleri için önemli bir alternatif oluşturmuştur. İleri evre tümörlerde ışın tedavisi cerrahiye ek olarak uygulanmaktadır.

Gırtlağın önemli işlevlerinden biri, insanlar arasında iletişimi sağlayan konuşma sesini meydana getirmesidir. Son yıllarda konuşmayı korumak amacıyla kısmi gırtlak çıkarılması teknikleri uygulanmasına rağmen, ileri evrelerdeki tümörlerde gırtlağın tamamen alınması hâlâ ilk seçenek olarak karşımıza çıkmaktadır.

Gırtlağın alınması hastalara yüksek oranda yaşam süresi sağlamakla birlikte hastaların büyük çoğunluğu konuşamamakta ve bu durumun yarattığı depresyonla yalnız bir yaşam sürdürmekteler. Sosyal hayatları açısından ciddi sıkıntılar doğmakta ve toplumdan dışlanarak yalnızlığa terkedilmekteler.

Tabii ki, gırtlağı alınan hastalar solunumlarını soluk borusunun boyun ön kısmına açılan bir deliğe bağlantı yapılmasıyla temin etmektedir. Bu durum da hastalarda belirgin sıkıntı yaratmaktadır. Temel amaç hastaların rahat konuşabilir hale gelmesini sağlamaktır. Bundan dolayı çeşitli arayışlar mevcuttur.

Çeşitli cerrahi teknikler, cihazla konuşma ve yemek borusu konuşması gibi yöntemler çoğu zaman tatminkâr sonuçlar vermemiştir. Cerrahi teknikler sınırlı kullanılmaktadır.

Cihazla konuşma, erken konuşabilme gibi bir avantaj sağlamasına rağmen el kullanmayı gerektirmesi ve monoton mekanik bir ses oluşturması nedeniyle hastaları ve etrafındakileri rahatsız etmektedir. Yemek borusu konuşmasını öğrenmek güç olduğu gibi, bu yolla konuşma şiddetinin ve başarısının düşük olduğunu bilmekteyiz. Daha uzun süreyle konuşmak için hastanın çok fazla sayıda yutkunması gerekmektedir. Çünkü yemek borusunun kapasitesi oldukça düşüktür. Bunu çözmek amacıyla hava kapasitesi yüksek olan akciğerlerin kullanılması, hem konuşma süresinin hem de şiddetinin artmasını sağlayacaktır. Bundan dolayı ses protezleri gündeme gelmiştir.

Ses protezi kimlere uygulanır?

İleri evre tümör nedeniyle gırtlağı tamamen alınan hastalara ameliyat sırasında veya daha sonra ikincil olarak takılır.

Ses protezi nasıl çalışır?

Ses protezi küçük bir boru şeklindedir ve içinde tek taraflı hava geçişine izin veren kapak sistemi bulunur. Soluk borusunun arka üst kısmıyla yemek borusunun ön duvarı arasında bir delik açılarak yerleştirilir.

Burada amaç akciğerdeki havayı protez yardımıyla yemek borusu ve yutağın birleşim yerine taşımaktır. Havanın sürekli akışını temin etmek uzun süre konuşabilme imkânı yaratır. Protezin bu yapısı yemek borusundan akıntıların soluk borusuna kaçışını engellemektedir.

Konulan protez boyun orta bölümünde bulunan delikten görülebilmektedir. Bu sistemin çalışır hale gelmesi için akciğerdeki havanın, boyundaki deliğin parmakla kapatılması sonucunda protez kanalıyla yemek borusuna iletilmesi gerekmektedir.

Protezle konuşmayı öğrenmenin ardından, parmak kullanımı haricinde boyun orta hattındaki deliği kapatacak tarzda kapaklı sistemler kullanılabilmektedir.

Ses protezi nasıl takılır?

Ses protezi gırtlağın alındığı seansta veya daha sonra genel anestezi altında takılabilir. İlk 4-5 gün içinde, protezin takılacağı yerin şişliğinin inmesine kadar geçen sürede o bölgeye protez yerleştirilir. Bu şekilde hastadan egzersizler yapması istenir. Egzersizler ile rahat konuşmak mümkün olacaktır.

Protez takılan her hasta konuşabilir mi?

Konuşmayı öğrenmede hastaların kendine güvenen kişiler olması, motivasyonlarının ve ilgilerinin fazla olması önemlidir. Kendi tecrübelerimiz, eğitim düzeyinin de önemli olduğunu göstermektedir. Yaşlılık, işitme azlığı ve güçsüzlük öğrenmeyi zor hale getirebilmektedir.

Yemek borusu ve yutak bölümünün etrafını saran kas dokusunun aşırı derecede kasılmasına bağlı olarak havanın geçişi engellenebilmekte ve konuşma gerçekleşmektedir. Gırtlağın alınması sırasında bu kaslar zayıflamaktadır. İkincil olarak protez takılan hastalara ensüflasyan denen testi yapmak koşuluyla spazm olup olmadığı tesbit edilebilmektedir.

Aynı seansta kasların kasılma gücü zayıflatılarak böyle bir durumun ortaya çıkması engellenmektedir.

Ses protezi takılan hastalarda ses kalitesi

Bu hastalarda doğal sese yakın konuşma olabilmektedir. Hasta sosyal ilişkilerini rahatlıkla devam ettirebilmektedir. Stoma denen boyun ön kısmındaki deliğe valvli sistemin yerleştirilmesi durumunda parmak kullanmak gerekmediği için hastalar daha fazla rahat etmektedir.

Protez çeşitleri

Günümüzde uygulanan konuşma protezleri çeşit olarak oldukça fazladır. Genelde Provox ve Blom-Singer adlı ses protezleri kullanılmaktadır. Provox konuşma protezinin özelliği, takıldıktan sonra uzun süre kalabilmesidir.

Değiştirileceği zaman hekim yardımına ihtiyaç göstermektedir. Ses protezi, uygulaması kolay olan bir tekniktir. Üretilen protezler 6 ay – bir yıl süre arasında değiştirilmelidir.

Değişim, kaçakları ve bozulmalara bağlı etraf dokularda reaksiyonları da önleyecektir.

  **** Sayfa içeriği sadece bilgilendirme amaçlıdır, tanı ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz. **** 

VİDEO İÇİN UYARI: 18 yaş altı çocukların ve hassas kişilerin izlememesi önerilir.

Источник: https://www.ahmetsirin.com/tr/icerik/33/ses-protezi

Gırtlak Kanseri : Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi

Gırtlak Kanserinde Ses Protezleri

Genel olarak bakıldığında, gırtlak kanseri en çok görülen kanser türleri arasında yer alır. Özellikle sigara ve alkol tüketim oranı yüksek olan bireylerde bu kanser türünün görülme olasılığı yüksektir. Çoğunlukla 50 yaş ve üzeri insanlarda görülür. Cerrahi müdahaleyi gerekli kılar.

Gırtlak, 3 bölümden oluşan, açılıp kapandıkça nefes almayı, yutkunmayı ve konuşmayı sağlayan organdır. Gırtlağın üzerinde yer alan hücrelerin bozulması sonucunda oluşan tümörler, gırtlak kanserinin başlangıcıdır.

Gırtlak kanseri özellikle ses telleri üzerinde ya da buraya çok yakın bölgelerde oluştuğu için seste boğukluk, çatallaşma ve kısıklık gibi ana belirtilere sebep olur.

Bütün yaş aralıklarında rastlanılan bu kanser türü, daha çok 55-64 yaş arasındaki bireylerde görülür.

Gırtlak Kanseri Evreleri

1. evre : Gırtlakta oluşan tümör, ses tellerinin sadece bir bölgesindedir. Bu evrede hastaya lazer tedavisi yapılabildiğinden hastanın ses kaybının en alt seviyede olabilmesi mümkündür.

2. evre : Tümör gırtlağın oldukça büyük bir bölümüne yayılsa da henüz diğer organlara sıçramamıştır. Bu evrede lazer tedavisi mümkün olmadığı gibi hastaya lazer tedavisi uygulamak daha fazla zarar verir, çünkü lazer tedavisi hastanın asıl tedaviye başlamasının gecikmesine sebep olur.

3. evre : Bu evrede tümör gırtlağın tamamını sarmakla birlikte çevrede bulunan dokulara da sıçramıştır. Tedavi için cerrahi müdahale şarttır ancak direkt olarak gırtlak alınmadan önce tümörlü alan ışın tedavisi ile küçültülmeye çalışılır.

4. evre : Gırtlağın tamamını saran tümörlü doku çevre dokularla ile birlikte diğer organlara da yayılmıştır. Bu organlar akciğer, beyin, yemek borusu gibi örneklendirilebilir. Bu durumda hastanın iyileşmesi neredeyse imkansız olduğundan hastanın ömrü ilaç ve ışın tedavisi yardımı ile uzatılmaya çalışılır.

Sigara, içerisinde bulundurduğu zararlı ve kimyasal maddelerden dolayı gırtlak kanseri başta olmak üzere birçok kanserin oluşumuna neden olur.

Gün içerisinde 1 paketten fazla sigara içen bireylerin bu kansere yakalanma riski 40 kat daha yüksek. Sadece 1 paketten fazla veya az içiyor olmak, bu durumun vehametini anlatmaya yetmiyor aslında.

Sigara adedi kadar, kaç yıldır içiliyor olduğu da önemli. Çünkü miktar ve süre arttıkça kanserin riski de doğru orantılı olarak artar.

2. Alkol tüketimi

Alkol tüketen bir bireyin tüketmeyen kişiye göre 3 kat daha fazla gırtlak kanserine yakalanma ihtimali vardır. Çünkü alkol de tıpkı sigara gibi bireyin boğazını tahriş eder. Ayrıca eğer alkol, sigara ile birlikte kullanılıyorsa kanserin görülme riski daha fazla olacaktır.

3. Genetik faktörler

Birçok kanser türünde olduğu gibi, gırtlak kanserinde de genetik etkenler oldukça önemlidir. Bireyin 1. dereceden akrabalarından (anne, baba, kardeş) bu kansere sahip olan birisi varsa kişinin bu kansere yakalanma ihtimali 2 kat daha fazladır. Bu nedenle birey bu kansere neden olabilecek etkenlerden kesinlikle uzak durmalıdır.

4. Kızarmış gıda tüketimi

Kızarmış gıdalar vücudun birçok bölgesine zarar verir. Özellikle işlenmiş yağ kullanımı ve kızartma işlemi esnasında yapısı değişen yağ kanser oluşumunda önemli bir etkendir. Kırmızı et ve işlenmiş gıdaların tüketimi de gırtlak kanseri riskini artıran diğer etkenlerdir.

5. Zehirli maddeleri solumak

Gırtlağa zarar verebilecek zehirli maddeleri solumak kansere neden olabilir. Özellikle iş ortamlarında solunduğu bilinen zehirli maddelere karşı dikkatli olunmalıdır. Bu maddeleri; asbest, kömür tozları, odun tozları, petrol, nikel, sülfürük asit buharı, formaldehit olarak sıralayabiliriz. Mutlaka çalışma ortamlarında gerekli iş kıyafetleri giyilerek önlem alınmalıdır.

Gırtlak Kanseri Belirtileri Nelerdir?

Gırtlak kanserinin birbirinden farklı birçok belirtisi bulunur. Bu belirtiler kanserli hücrelerin gırtlak üzerine yerleşimi ve büyüklüğüne göre değişiklik gösterir. Kanser 3 bölgeden oluşan gırtlağın hangi bölümünde ise o bölgeye özel belirtiler ortaya çıkarır.

1. Ses değişikliği

Ses telleri aşırı soğuk ya da sıcak gibi sebeplerin etkisi ile kısılabilir, çatallaşabilir. Ancak ses tellerindeki değişim uzun süre devam ediyorsa bu durum gırtlakta oluşan tümörün işareti olabilir. Bu nedenle bireylerin iyileşmeyen ses değişikliği durumunda mutlaka doktora danışmaları gerekir.

2. Boyun bölgesinde şişme

Gırtlak bölgesinde oluşan tümörler, boyunda şişliğe neden olabilir. Bu şişlikler bazı kişilerde ağrı yaparken, bazılarında ağrısız olur. Boyun bölgesinde oluşan şişmeler kanserin habercisi olabileceği için kesinlikle ihmal edilmemeli ve mutlaka doktora başvurulmalıdır.

3. Yutkunmada zorlanma

Gırtlakta oluşan tümör bölgede çeşitli zorluklara sebep olur.  Yutkunma işlemini eksiksiz bir şekilde tamamlamasını engeller ve yutkunurken zorlanma yaşatır. Özellikle yemek yerken ortaya çıkan bu zorluğun yaşanması halinde mutlaka doktora giderek gerekli kontroller yaptırılmalıdır.

4. Nefes darlığı

Ses tellerinin alt kısmında oluşan bir tümör nefes darlığına sebebiyet verir. Çünkü bu kısım, bulunduğu konumdan dolayı oldukça dardır.

Burada bir tümör oluşumu bölgeyi iyice daraltarak bireyin nefes alışını zorlaştırır ve nefes darlığına sebep olur. Bu nefes darlığı astım vb.

hastalıklarla karıştırılabilir ancak nefes darlığının sebebi başka bir hastalıktan kaynaklanıyor olsa da mutlaka doktora gidilerek gerekli kontroller sağlanmalıdır.

5. Tükürükle birlikte kan gelmesi

Genellikle akciğer kanseri belirtisi olarak bilinen tükürük ve öksürük ile birlikte kan gelmesi durumu, gırtlak kanserinde de kendini gösterir. Tükürük veya öksürük ile kan gelmesi oldukça ciddi bir durumun habercisi olabileceğinden mutlaka doktora gidilmelidir.

6. İştah azalması

Gırtlak kanseri ile birlikte bireylerin yutkunması zorlaşırken, bu durum bir süre sonra iştah kaybı yaşanmasına neden olur. İştah kaybı ile birlikte hızla kilo kaybı da gözlemlenir.

Yukarıda bulunan belirtiler dışında; iyileşmeyen boğaz iltihabı, kulak ağrısı gibi durumlar da gözlemlenir.

Gırtlak Kanseri Teşhisi Nasıl Yapılır?

Gırtlak kanserinin teşhisi için öncelikli olarak kansere dair belirtilerin olup olmadığı incelenir. Bu işlemin ardından doktor sağlık geçmişine bakar ve gırtlak bölgesinde herhangi bir şişlik olup olmadığını kontrol eder.

Ancak bu işlemler doktorun kanser teşhisini koyması için yeterli değildir. Bireyin hastalığı ile ilgili kesin bir tanının koyulabilmesi için bazı tıbbi işlemlerin de yapılması gerekir.

Teşhis için gerekli olan bu işlemler şu şekilde sıralanabilir:

Nasendoscope

Gırtlak bölgesinin görülebilmesi için uygulanır, işlemin uygulanabilmesi için burundan gırtlağa ucunda ışıklı bir kamera bulunan ince esnek bir tüp indirilir.

Burundan sokulacak tüp bireye rahatsızlık verecek olsa da bu işlem sadece birkaç dakika sürer ve kanserin teşhisi için oldukça önemlidir.

Ayrıca işlem başlamadan önce gırtlak bölgesine uyuşturucu sprey kullanıldıysa tüpü çok fazla hissetmeniz olası değildir.

Laringoskopi

Gırtlağın göz ile muayenesinin sağlanabildiği diğer yöntemdir. Bu yöntemi kullanabilmek için ağızdan gırtlağa esnek bir tüp yardımı ile ışıklı kamera sokulur. Bu işlem esnasında doktor gırtlakta anormal bir yapı görürse, doku örneği alabilir. Doktorun alacağı doku örnekleri yani biyopsi, kanserin teşhisinde en etkili yöntemlerden birisidir.

BT ve MR Görüntüleme

Bu yöntemler tümörün varlığının tespitinden daha çok, tümörün dağıldığı bölgeleri teşhis edebilmek ve bu duruma gerekli müdahaleyi yapmadan önce tanının konulması için uygulanır. Bu görüntüleme sistemi ile birlikte hastanın tedavisinin nasıl yapılması gerektiği kararlaştırılır.

Gırtlak Kanseri Tedavisi Nasıl Yapılır?

Hastalığın teşhisinin ardından hiç zaman kaybetmeden tedaviye başlanması gerekir. Gırtlak kanseri tedavisini etkileyen birbirinden farklı etkenler vardır. Bu etkenleri aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz.

Tümörün boyutuna bağlı faktörler: Kanserin tedavisini en fazla etkileyen durum tümörün boyutudur. Hangi tedavi yönteminin kullanılacağının belirlenebilmesi için gırtlak kanseri evreleri arasından hangisinde olunduğu bilinmelidir.

Hastaya bağlı nedenler: Hastanın genel sağlık durumu hangi tedavi yönteminin kullanılacağını belirler.

Hekim ve tedavi merkezi seçimi: Kanserin tedavisinde kullanılan yöntemlerden birisi gırtlağın bir kısmının alınması olduğu için doktor ve tedavi merkezi seçimi oldukça önemlidir. Çünkü bu tedavi, oldukça tecrübe isteyen ve dikkatli olunması gereken bir işlemdir. Yanlış bir seçim geri kalan hayatınızı olumsuz yönde etkileyebilir.

1. Radyasyon tedavisi

Radyasyon tedavisinde amaç gırtlak üzerinde bulunan tümör dokusunu küçültmek veya tümör erken evre içerisinde fark edilmiş ise yok etmektir.

Radyoterapi yöntemi boyundan her gün düzenli olarak belirli bir dozajda radyasyon verilmesi ile gerçekleşir. Kanserli hücreler üzerinde etkisinin artması için bazı ilaçlar eşliğinde de uygulanabilir.

Radyoterapi tedavisi yaklaşık olarak 6 hafta sürer. Eğer kanser radyoterapi yöntemi ile giderilebilirse ses kaybı yaşanmaz.

2. Kemoterapi

Kanserli hücrelerin yok edilebilmesi için bazı ilaçlar kullanılır. Bu ilaçların çoğunluğu damar yolu ile hastane ortamlarında alınırken, bazıları hap şeklinde alınabilir. Kullanılacak ilaçlar hastalığın yapısına bağlı farklılık gösterebilir. Bu tedavi yöntemi genellikle ileri evre kanser tedavisinde ve tekrar eden kanser tedavisinde kullanılır.

3. Cerrahi müdahale

Kanser tedavisinde sıklıkla kullanılan yöntemlerden birisi cerrahi müdahaledir. Uygulanacak operasyon kanserin bulunduğu evreye göre değişkenlik gösterir. Cerrahi müdahale yöntemlerini aşağıdaki şekilde sıralandırabiliriz:

 • Endoskopik rezeksiyon (lazer cerrahisi): Genellikle erken evrede bulunan kanser için uygulanır ancak bazı seçilmiş tümörlerde ileri evrelerde de kullanılabilir. Bu tedavi için bireyin boğazından delik açılmaz. Ağız içerisinden girilerek tümörlü bölge lazer yardımı ile kesilerek çıkarılır. Hastanın boğazından delik açılmaması çok daha kısa sürede iyileşmesine neden olduğu gibi, kanserin tekrar etmesi durumunda yeniden lazer cerrahisinin kullanılabilmesi açısından da önemli bir avantajdır. Ayrıca kanserli bireyde lazer cerrahisi tedavi yönteminin kullanılması diğer cerrahi müdahalelere karşı sesin daha kaliteli kalmasını sağlar.
 • Parsiyal larenjektomi: İlerlemiş kanser türlerinde gırtlağın bir kısmının alınması durumudur. Bu operasyonda ses tellerinin tamamının alınmaması durumunda birey konuşmaya devam edebilir, ancak seste kısılma ve çatallaşma olur, ses eski kalitesinde kalmaz.
 • Total larenjektomi: İleri kanser durumunda bireyin gırtlağının tamamının alınması durumudur. Bu durumdaki hastaların boğazlarında bir delik açılır ve nefes almaları bu delik aracılığı ile sağlanır. Gırtlağı alınan hastanın konuşabilmesi mümkün olmadığından ses protezleri, özafagus konuşması, elektronik klavye gibi yöntemlerle konuşması sağlanır.
 • Boyun disseksiyonu: Kanserin yayılarak çevresinde bulunan lenf bezlerine sıçraması durumunda yapılan ameliyattır. Bu operasyonda lenf bezleri alınır.

4. İmmonoterapi tedavisi

Direkt olarak uygulanan bir tedavi yöntemi olmasa da immonoterapi diğer yöntemler ile birlikte kanserli hücrelere karşı savaşan yardımcı bir yöntemdir. Bu tedavi şeklinde bağışıklık sisteminde bulunan sağlıklı hücreler kanserli hücrelere karşı kullanılır.

5. Alternatif tıp yardımı

Kanser tedavisinde tek başına kullanılabilen bir yöntem değildir. Ancak kanser tedavisine destek amaçlı kullanıldığı bilinir. Bu tedavi yöntemiyle amaç bağışıklık sistemine güç vermektir. Sıklıkla kullanılan bir yöntem olsa da, kesinlikle doktorun bilgisi ve kontrolü dahilinde uygulanmalıdır.

Gırtlak Kanseri Ölümcül Müdür?

Diğer kanser türlerinde olduğu gibi gırtlak kanserinde de hastalığın erken tanısı oldukça önem taşır. Hastalığın teşhisi erken yapılmadığı sürece gırtlak kanserinin ölüm ile sonuçlanması olasıdır. Çünkü bu kanser ilerleyen evrelerde diğer organlara yayılarak vücudun tümör ile kaplanmasına neden olur. Hastalığın erken teşhis edilememesi durumunda gırtlak kanseri ölüm oranı artar.

Gırtlak kanseri yaşam süresi hastalığın teşhisinin ardından 5 yıl olarak belirtilse de, bu 5 yılı atlatan hastaların uzun süre yaşadığı ve başka sebeplerden hayatlarını kaybettiği bilinir. Gırtlak kanseri ölüm oranı ise evrelere göre değişiklik gösterir.

 • Evre 1 ölüm oranı: %41
 • Evre 2 ölüm oranı: %41
 • Evre 3 ölüm oranı: %47
 • Evre 4 ölüm oranı: %66

Gırtlak kanserinin ölüm ile sonuçlanmaması için hastalığın belirtilerinin farkedilmesi ile birlikte doktor kontrolünde gerekli tedaviye başlanması gerekir. Bununla birlikte gırtlak kanserini tetikleyecek etkenlerden uzak durulmalıdır.

Hastaların sigarayı kullanması tedavi sürecini oldukça olumsuz etkileyerek uzatacağından, sigara kesinlikle bırakılmalıdır. Sigara özellikle cerrahi müdahale uygulanan hastanın operasyon sonrasında iyileşme sürecini zorlaştırır.

Ayrıca sigara kullanan bireylerde gırtlak kanseri çevre dokuya ve diğer organlara çok daha kolay yayılarak başka kanserlerin oluşmasına da sebebiyet verir.

Bununla birlikte bu kansere yakalanan bireylerin yeşil çay tüketmeleri kanserli hücrelerin büyümesini durdurmaya yardımcı olacağından, bireylerin bu süreçte yeşil çay tüketmeleri kendileri açısından yararlı olacaktır.

Bu kansere yakalanan bireylerin hastalığı önemsemeyerek ihmal etmeleri halinde yaşam kalitelerinin çok büyük ölçüde düşeceği ve can kayıplarının yaşanacağı kesinlikle unutulmayarak, doktor kontrolleri asla ihmal edilmemelidir. Ölüm oranlarını azaltarak yaşam süresini uzatmak hastanın bilinçli olmasına bağlıdır.

Источник: https://sebboy.com/girtlak-kanseri/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть