Gömülü 20 Yaş Dişlerinin Ameliyatı

20 Yaş Dişleri | Güvendent | Mustafa Güven

Gömülü 20 Yaş Dişlerinin Ameliyatı

20  yaş dişleri  günümüz de bir çok insan için problem kaynağı olmaktadır . Peki diğer dişlerimizle ilgili sorunlar yaşamıyorken niye yirmi yaş dişlerimiz bize sorun çıkartıyor ?  

Yirmi yaş dişlerimiz , eski insanlar  dönemindeki  beslenme alışkanlıklarından dolayı  daha büyük ve kuvvetli çenelere ihtiyaç duyarken, son yüzyıllar da beslenme alışkanlıklarının değişmesi ile birlikte daha küçük çenelere ve daha az diş sayısına ihtiyaç duyulmaktadır.

Hatta çene yapısı kimi insanlar da daha da küçülmektedir. Çene  darlığına bağlı olarak  dişlerinde çapraşıklık olan hastalar da , sağlam olan 1. küçük azı dişlerin çekimleriyle yer kazanılmakta ve ortodontik tedaviyle   tedavileri bitirilmektedir.

Böylece hastanın ağzında çapraşık  32 adet  diş değil , sağlıklı 24 adet diş kalmaktadır. Burada  önemli olan diş saysının çokluğu değil , saglıklı bir ağız , düzgün bir alt üst çene ilşkisi ve  diş yapısı olmasıdır.

Bu sebeplerden dolayı çoğu zaman  yirmi yaş dişlerimiz ağız içerisine sürememekte yada sürse de yanak tarafına veya çapraz posizyonda ya da yarı gömülü durum da kalabilmektedir .

İdeal çene ve diş yapısına sahip bireylerde , yirmi yaş diş posizyonu da düzgünse rahatlıkla yirmi yaş dişleri  sürebilmekte ve ağız içerisinde diğer dişlerle birlikte görev almakta , uzun dönemlerde  kullanılabilmektedir .

Yrmi yaş dişleri için dikkat edilmesi gereken belkide en önemli sorun , ulaşması zor olduğu için rahatlıkla temizlenememesidir. Özellikle iki dişin arasından çürükleriniz başlıyorsa , yirmi yaş dişinizin önünde ki dişi çürütme ihtimaliniz çok yüksektir .

Dişeti hastalığınız varsa , dişeti cebleri oluşumu , diş kemik erimesi görünüyorsa , yanın da ki dişleride değerlendirip stratejik çekim yapılabilir.

20  Yaş Dişi Kaç Adettir  ve   Nerede Bulunur  ?  Ne Zaman Çıkar ?

Yirmi yaş dişimiz , ağzımız da ki ikinci büyük azı dişlerin hemen arka tarafın da yer alır . Ağzımız da toplam da dört adettir. Bazen  yirmi yaş dişleri  kimi insanlar da hiç de oluşmayabilir. Genelde 17 yaşında çıkmaya başlar .

20 YAŞ DİŞİ ÇEVRESİNDE TEHLİKELİ ANATOMİK OLUŞUMLAR 

Üst çenede yirmi yaş dişlerin üst kısmında maksiller sinüs boşluğu yer alır .Sinüs boşlukları yüz kemikleri arasında yer alan hava boşluklarıdır .

Sinüslerimiz  soluduğumuz  havanın temizlenmesi sağlamak , sesin rezonansını ayarlamak  ve kafatasının ağırlığını azaltmak gibi görevleri vardır .

Üst  20 yaş dişi çekimini yaparken hatalı bir kuvvetle  dişin , veya çekim esnasında kırılan kökün sinüs boşluğuna kaçma durumu olabilir .

Alt  çenede yirmi yaş dişi ameliyatın da daha dikkatli olmak gerekir .

Bu bölgede  yüzü ve  alt çeneyi sag ve sol olarak iki parçaya  bölecek olursak , bir bölgede ki tüm dişlerin , dudağın ortasına kadar olan bölümü de kapsayan sinir çoğu zaman yirmi yaş dişin altından geçer .

( nervus alveolaris inferior ) . implant cerrahisi uygularken de büyük öneme sahip olan bu sinir , zarar verildiği takdir de dudakta  geçiçi ( 6 ay ) veya kalıcı bir uyuşma gözlenebilir .

Alt çene yirmi yaş çekimi yapılırken , dişetine yapılan kesi esnasında ,  yirmi yaş dişininin arka tarafında  yer alan lingual sinire  çok dikkat etmek gerekir . Yanlışlıkla  zarar  verilecek olursa dil bölgesin de geçiçi uyuşma görülebilir . Aynı şekilde lingual artere de dikkat etmek gerekir.  

GÖMÜLÜ   YİRMİ    YAŞ  DİŞİNİ  NEDEN   ÇEKTİRMELİYİZ ?

Özellikle yarım gömülü yirmi yaş diş çevresinde diş eti iltihabı sıklıkla gelişmektedir ( PERİKORONİTİS ) . Disetin de ki enfeksiyon antibiyotik kullanılmasıyla geçecektir fakat yirmi yaş diş ameliyatı  gerçekleştirilmediği sürece sık sık tekrarlayacaktır 

Gömülü  yirmi yaş dişleri ağız içerisine çıkmak için ön tarafında yer alan  dişleri  itmektedir . Ön tarafa gidemeyen azı dişlerinde ve çene hattı boyunca  BASINÇ AĞRISI hissedilir . 

Gömülü  yirmi yaş dişi bazen çevresinde kist ve tümör oluşumuna sebebiyet  verebilmektedir .

Gömülü veya sürmüş yirmi yaş dişi , dişlerin dizilimi düzgünse  ve çenede yirmi yaş dişi için yer yoksa çekimi gerekir , aksi takdirde dişlerde çapraşıklığa sebebiyet verir .  Ayrıca    ortodontik tedavi görecek hastalarda diş dizilimini bozacağı için tedaviye başlamadan önce ( 18 li yaşlarda olan hasta için )  yirmi yaş dişini  çekmek gerekecektir .

Alt çenede yer alan 20 yaş dişi , posizyonu yatay  veya   çapraz olduğu durumlarda , önünde ki azı dişini cürütme ihtimali yüksektir . 20 yaş dişi ağza sürmeye çalştıkça  önünde ki azı dişin kökünü eritecektir .

Gömülü yirmi yaş dişinin etrafında bulunan çene kemiği genç bireylerde yumuşak ve esnek iken , yaşlanmayla birlikte kemik sert ve kırılgan hal alır . Ayrıca  yaşı ilerlemiş insanlar da  sistemik sağlık problemleri görülme ihtimali olacağı için ,  genç yaşta çekmekte çok büyük  yarar vardır .

20 yaş dişi  sürme esnasında  ciddi ağrılara ve enfeksiyona sebep olmaktadır . 

Sürmüş veya yarım sürmüş   20 yaş dişi tam olarak temizlenemediği için   bakteri plağı birikimine sebep olacaktır . Ayrıca dişin üzerinde ve komşu dişde de çürük meydana getirebilecektir .

Son dönemde yapılan çalışmalar 20 yaş dişlerinin üzerinde ouşan bakteri plağının ,  dişeti hastalıklarına karşı daha meyilli bir ağız oluşturacağını göstermektedir . 

GÖMÜLÜ  YİRMİ  YAŞ  DİŞİ  AMELİYATI   NASIL YAPILIR   ? 

Gömülü diş ameliyatı öncesinde olmazsa olmaz panoromik röntgen filmidir . Panoromik filmde dişlerin ve gömülü dişin posizyonunu , çevresinde ki tehli anatomik oluşumları  görmeyi  ve bölgenin  simetrisinden faydalanmayı amaçlarız .

Artık  gerektiğinde 3 boyutlu diş tomografisi ( dental volumetrik tomografi )  çektirmemizde gerekebiliyor. Gömülü dişlerin yakınından geçen sinirle olan ilişkisi , üst gömülü 20 yaş dişinin sinüsle olan sınırlarını çok daha iyi bir şekilde görebiliyoruz . 

Anesteziyi takiben dişetinde küçük bir kesi yapılır ve dişeti flebi kaldırılarak dişe ulaşılır . Sonrasın da yapılacak olan işlemleri alt ve üst yirmi yaş sınıflandırmasına alabiliriz .

1)  ALT ÇENEDE GÖMÜLÜ DİŞ AMELİYATI 

 Alt   çenede  yirmi yaş dişlerini posizyonlarına göre üç bölüme ayırabiliriz .

 –   Birincisi  gömülü 20 yaş  dişinin önündeki azı dişi gibi dik durması 

 –   ikincisi gömülü 20 yaş  dişinin  çapraz şekilde, azı dişine doğru eğik olması 

 –   üçüncüsü ise 20 yaş  dişinin  tamamen yatay posizyonda konumlanması 

Alt çene 20 yaş dişinin dik olan posizyondaki görüntüsüAlt çene 20 yaş dişinin çapraz posizyonda ki görüntüsüAlt çene 20 yaş dişinin yatay yöndeki görüntüsü

20 yaş dişinin dişin dik durduğu posizyon da diş ; ağza sürmüş  , yarım dişeti içinde gömülü yada sadece dişetinde altında gömülü olabilir  . 20 yaş diş ameliyatı son derece kolay olup sadece eğri kök varlığı ve kemiğe kaynadığı dönemnlerde çekimi zor olur .

20 yaş dişinin çapraz olduğu posziyonda bir miktar dişten kesim yapmak gerekecektir . Bu posizyonda dişin arka tarafında ki çene kemiğinden de bir miktar aşındırmaya çoğu durum da ihtiyaç hissedilir .

20 yaş dişi ameliyatının en zor olduğu posizyondur . Bu posizyonda yirmi yaş dişinin üzerinde ki çene kemiğini aşındırmak gerekecektir . Dişe ulaştıktan sonra dişin şekil , konum ve posizyonuna bağlı olarak  dişi bir kaç parçaya bölmek ve dişi çekmek gerekecektir .

Gömülü diş operasyonundan sonra dikişler atılır ve üzerine steril tampon konularak  20 dak ısırttırılır .

2)  ÜST ÇENE GÖMÜLÜ 20 YAŞ DİŞ AMELİYATI 

Üst çene kemiğinin esnek olması sebebiyle 20 yaş diş ameliyatı çok daha kolaydır . En büyük sorun ameliyat bölgesinin direk olarak görülememesi ve buna bağlı olarak çalışma zorluğudur .

GÖMÜLÜ   YİRMİ  YAŞ  DİŞ  ÇEKİMİNDEN  SONRA  NELERE   DİKKAT  ETMELİYİM ?

20 yaş dişi ameliyatı dişhekimliği cerrahisinde bazen en  kolay işi ,  bazen de  zorlayan bir  işlemdir diyebiliriz .

Bu tamamen 20 yaş dişinin  posizyonuna , konumuna ve hastanın uyumluluğuna , hekimin ise bilgi ve tecrübelerine bağlıdır.

Ameliyat sonrası bakım da tamamen işlemin zorluğuyla ve hastanın hekimin tavsiyelerine uyması ve iyi bir ağız hijyenine sahip olması ile alakalıdır . Gömülü diş çekimi sonrası neler yapacağız ?

Gömülü  diş çekiminden sonra  bölgeye uygulanmış olan steril tamponu 20 dakika boyunca ısırmalıyız. 20 dakika sonra tamponu atmalı ve bir daha koymamalısınız

Sıcak  içeçekler , sert ve sıcak yiyecek maddelerinden uzak durmalısınız .

Ağzımızı çok fazla açmamalı ve  esnememeye özen göstermelisiniz .

Doktorunuzun vermiş olduğu ilaçları ( antibiyotik , ağrı kesici , gargara vb ) düzgün bir şekilde kullanmalısınız . Ağız gargaraları diş çekiminden sonra oluşabilecek enfeksiyonları önlemede yardımcı bir tedavidir . Ağız gargarası yoksa eğer tuzlu su ( bir çay bardağı içerisine 1 çay kaşığı tuz  ve ılık su ilavesi )  ile  günde 3 defa diş fırçalamayı takiben gargara yapabiliriz .

Yirmi yaş diş cerrahisi esnasında kemik kaldırma işlemi gerçekleştirildi ise  dışardan buz tatbiki yapmanız gerekir. Buzun dokuyu yakmaması için araya çok ince bir bezde konulabilir .Buz tedavisi  yirmi yaş diş çekim bölgesine dişarıdan 10 dakika tutup 10 dakika çekerek gerçekleştirilir , aksi takdirde yumuşak  dokuda yanma gerçekleşir .

Uyuşukluğun geçmesi beklenilmeli , geçmeden asla herhangi bir şey yenilmemelidir.

Sigaradan 24 saat kesinlikle uzak durulmalıdır .

Tükürmemelisiniz , özellikle normal diş çekimi yapıldıktan sonra , dikişte atılmadıysa asla tükürülmemelidir . 

20   YAŞ   DİŞİ     GÖMÜLÜ    DİŞ  ÇEKİMİ    SONRASI   OLUŞABİLECEK  DURUMLAR

 • AĞRI ; Cerrahi müdahale sonrasında ağrı olması normaldir . 1 -2 gün aralığında geçeçektir .
 • AĞZIN AÇILAMAMASI VEYA KISITLI AÇILMA  ( TRİSMUS ) ; 1 hafta kadar sürebilir . Ağzı çok zorlamamak gerekir. 
 • KANAMA ; Bir miktar kan gelebilir . Kanama  , dikişlerin açılma ihtimalini gösterebilir  veya doku altından bir miktar kan sızabilir .
 • ŞİŞLİK ; Ödem oluşacaktır . Buz kompres uygulaması doğru yapılırsa şişlik  gözlenmez veya en az  seviyede gözlenir .

20 YAŞ DİŞİ AMELİYATI   –  GÖMÜLÜ  DİŞ ÇEKİMİ  SONRASI  GÖRÜLEBİLECEK  SORUNLAR 

 • Hekimin çok aşırı kuvvet vermesine bağlı olarak veya  çok sert kemiklerde  ,  çene kemiği kırıkları  veya temporomandibular eklem rahatsızlıkları.
 • 20 yaş dişi çevresinde bulunan sinirlere gelecek zararla birlikte geçiçi veya kalıcı uyuşma .
 • 20 yaş diş çekiminin gerçekleştilemeyip  dişin veya diş  kökünün bırakılması 
 • Üst çenede kökün veya 20 yaş dişinin  sinüs boşluğuna kaçırılması 
 • Üst çenede sinüse kaçan dişle birlikte , ağız içerisinde  sinüsle bağlantılı yumuşak dokuda açıklık kalması (oroantral fistül) 

Источник: http://guvendent.com/20-yas-disleri.html

Yirmilik Diş Çekimi

Gömülü 20 Yaş Dişlerinin Ameliyatı

Bireylerin diş ve çene yapısına göre değişen durumlarda 20’lik dişlerin sürmesi zorlaşabilir. Bazen yanındaki dişe baskı yaparak veya çürüterek birden fazla dişin yok olmasına sebep olduğu için ve ulaşılması güç olan yerde bulunmasından dolayı hem zorlu hem de dikkat gerektiren bir operasyondur.

Ağızda bilindiği üzere 4 tane 20’lik diş vardır ve hepside arka tarafta en son çıkmayı bekleyen dişlerdir. 20’lik yaş dişleri genelde 17 yaşında çıkmaya başlar ve sorun olduğunu fark ettiğimiz zaman çektirilmesi gerektiğini düşünürüz. Fakat pozisyonlarına göre ameliyatın ciddiliği artabiliyor.

O bölgeyi zedeleme ve zorluğuna göre de çekildikten bir süre sonrasında bile o bölgeye dokunulamıyor. Şimdi ise daha derin şekilde araştırarak başlıklarla aktarmak gerekir;

Üst çenedeki yirmilik yaş dişlerin üzerinde sinüs boşluğu yer alır. Bu sinüs boşlukları yüz kemiklerin arasında yer alan hava boşluklarıdır. Sinüsler, soluduğumuz havayı temizlemek, kafatasın ağırlığını azaltmak ve sesin rezonansını ayarlamak gibi önemli görevleri üstlenmektedir.

20 yaş dişlerin çekimi esnasında oluşan ani kırılmaların bu sinüs boşluğuna kaçırılması durumu olabilir. İkinci önemli nokta da alt çenedeki yirmilik yaş dişe uygulanan operasyonda dikkat olmak gerekir. Bu bölgedeki her dişin kapsadığı ve dudağın ortasına kadar devam eden sinir genellikle yirmi yaş dişin altından geçer.

20 yaş dişleri çekiminde, bu sinir zarara uğradığı takdirde dudakta geçici veya kalıcı bir uyuşma söz konusu olabilir. Alt çene 20’lik diş ameliyatında, diş etindeki herhangi etki durumunda hemen yanında yer alan lingual sinire dikkat edilmesi gerekmektedir. Herhangi bir yanlışlıkla bu sinire zarar vermek dili geçici olarak uyuşturmaya sebep olur.

Ayrıca diş hekimin uyguladığı baskının sonucu olarak eklem rahatsızlığı veya çene kemiklerinde kırıklar meydana gelebilir.

Yirmilik diş bölgesinde yumuşak doku iltihaplarını çok olması, diş etindeki enfeksiyonlara sebep olması, 20 lik dişlerin çıkarken diğer dişlere ön tarafa doğru baskı uygulayarak basınç ağrısına maruz bırakması, bazen bu dişler çevresinde kist veya tümör oluşmasına uygun ortam hazırlaması bu dişlerin çekilmesi gerektiğini göstermektedir.

Birçok operasyonda sorun olarak karşımıza çıkan 20’lik dişler gömülüde kalsa veya sürse de her defasında tekrar tekrar düşündürüyor. Diş çarpışıklığa sebep olan veya ortodontik tedavi için diş diziliminde engel olan yine 20 yaş dişlerdir. Diğer dişlerin kökünü eritebilen ve hatta çürütebilen bu dişlerin erken yaşlarda çekilmesi ve geç vakitlere bırakılmaması gerekir.

Ameliyat Nasıl Yapılır?

İlk öncelikle gömülü dişin pozisyonunu öğrenmek bilgi sahibi olmak için panoromik röntgen çektirilmesi gerekir ki nasıl bir tehnin beklediğini ve nasıl yaklaşmak gerektiğini öğrenmek gerekir.

Gerektiğinde de 3 boyutlu diş tomografisi de çekilebilir. İkinci aşamada gömülü dişin üzerindeki dişetine küçük kesik atılarak ve dişeti flebi kaldırılarak dişe ulaşma sağlanır.

Sonrasında şöyle sıralayabiliriz.

 • Alt çenede 20 yaş diş ameliyatı

Alt çene 20 yaş dişleri üç pozisyonda karşımıza çıkabilir. 20 yaş dişin ilk pozisyonu, önündeki azı dişine benzer şekilde yani dik durmasıdır. 20 yaş dişin çapraz şekilde azı dişine eğik halde durması ikinci pozisyondur.

Üçüncü ise, 20 yaş dişin tamamen yatay pozisyonda kalmasıdır. İlk durumda operasyon bir hayli kolay olur. Üzerindeki diş etinin kaldırılıp operasyon gerçekleştirilir. Yalnız 20 yaş dişin kökünde var olan eğrilik veya dişin kemiğe kaynadığı zamanlarda biraz çekimi güçleşebilir.

Azı dişine eğik halde duran 20 yaş dişi çekmek için dişte kesim yapmak gerekir. 20 yaş dişin arka tarafındaki çene kemiğinden biraz kesim yaparak ameliyat edilir. 20 yaş dişin tamamen yatay vaziyette olması en zor ameliyattır.

Dişi çekmek için birden fazla kesim işlemi gerçekleşir ve dişe ulaşmak içinse çene kemiğini aşındırmalıdır.

Bu gömülü diş operasyonlarından sonra dikişler atılarak tamponu 20 dakika ağızda tutulması istenir.

 • Üst çene 20 yaş diş ameliyatı

Üst çenenin esnek ve ulaşılması kolay olduğu için bu operasyon daha kolay atlatılır. Bu ameliyatta sorun olarak sadece o dişe ulaşma zorluğudur.

20’lik dişi çekildikten sonra yapılması gerekenler nelerdir?

 • Oluşan yaraya kesinlikle yabancı madde ile kurcalamamak gerekir. Eğer kurcalarsanız ağrı, enfeksiyon ya da kanama olabilir.
 • İlk 24 saat içerisinde diş çekilen bölge ile çiğnemeyiniz
 • Sigara içen bireylere uyarı olarak, ilk 24 saat sigaradan uzak durunuz aksi takdirde kanamayı arttırarak iyileşme süresini uzatacaktır.
 • Diş çekiminden sonra tükürmek o bölgedeki pıhtıyı oynatıp tekrar kanamasına sebep olur.
 • Dikiş atılmadığı durumlarda gazlı bezle tamponu yarım saat o bölgede tutulması gerekiyor. Eğer hala kanama devam ediyorsa tekrar tampon koyunuz.
 • Operasyon tamamlandıktan sonra o bölgede dolaşım yavaşlaması için soğuk tampon kullanılır. Bunun sonucunda yüzün şişmesi önlenir. Sağlıklı tampon uygulaması şöyle olmalıdır; 20 dakika soğuk ardından 20 dakika ara ve yine 20 dakika soğuk tampon konulur.
 • İlk 24 saatinde her 2 saatte bir ılık tuzlu su ile ağzınızı yıkayın. Bu gargarayı bir bardak suya bir çay kaşığı tuz ile hazırlayabilirsiniz.
 • Ağız hijyenin önemli olması sebebiyle günde 2 defa dişleri fırçaladıktan sonra gargaralarla ağız temizliği yapılmalıdır.

Ameliyat Sonrası Yapılması Gerekenler

20 yaş diş çekimi oldukça zorlayan bir işlemdir, bu zorluğun derecesi 20 yaş dişi pozisyonuna, nerede bulunduğuna, hastanın uyumluluğuna ve hekimin tecrübe birikimlerine bağlıdır. Ameliyat sonrası yapılması gerekenler, ağız hijyenine önem vermek, doktor tavsiyelerine uymak ve gereken ağız ve diş bakımlarını yapmaktır.

Ameliyat Sonrası Karşılaşılan Sorunlar

Operasyon sonunda ağrı ile karşılaşmak normaldir. Bir iki gün aralığında ağrı geçecektir. Ağzın açılması kısıtlı olabilir. Bir haftaya geçmesi beklenir ve zorlamamakta fayda vardır.

20 yaş dişini çektirdikten sonra bir miktar kanama olması olağandır. Dikişin açılma ihtimali veya doku altından biraz kan sızıntısı oluşabilir. Ayrıca ödem oluşma durumu vardır.

Bu durumun ihtimalini azaltmak için buz kompres uygulamak en iyi çözümdür.

20 Yaş Dişleri Ne Zaman Çektirilmeli?

20 yaş dişlerinde oluşan yuvaya biriken tükürük, bakteri veya yiyecek kalıntıları yüzünden o bölgedeki dişleri tehdit ederek çürütebilir. Çevre dokularına zarar vererek apse ve enfeksiyona neden olabilir.

20 yaş dişlerin pozisyonuna göre ve çene yapısına göre değişen basıncın oluşturduğu ağrı ve aşınma gözlenebilir. Basıncın etkisi ile de dişlerde çarpışıklık oluşur. Herhangi aşınma ve kemikte büyük boşluklar oluşması kist oluşumuna yol açabilir.

Protez planlaması yaparken 20 yaş dişlerinin çekilmesi daha uygun görülür. Bu sayılan tüm nedenlerden dolayı 20 yaş dişleri çekilmelidir.

20 yaş dişlerle herhangi bir sorun gözlenmediğiniz zamanda dahi çektirmeniz size önlem olacaktır çünkü ileri yaşlarda beklenmedik sonuçlarda çektirirken daha zorlaşacağınızdan emin olabilirsiniz. 20 yaş çekimi için en uygun zaman 20 ile 30 yaş arasıdır. 40 yaş ve üzeri bireylerde bu operasyon zorlaşır hem de iyileşme dönemi uzar.

20 yaş dişlerinin duruşu, büyüklüğü ve üzerinin kemik ile kaplı olması, ayrıca çene kemindeki konumu ile çekimi normal dişlerden daha zordur. Operasyon sırasında ve iyileşme döneminde daha uzun ve sıkıntılı durumlar olabilir. Üstelik yaş ilerledikçe de kemik yapısının esnekliği azalıp yoğunluğu arttığı için iyileşme yavaşlar ve çekimi daha zorlaşır.

Источник: https://evdesifa.com/yirmilik-dis-cekimi/

Gömülü 20 Yaş Dişi Cerrahisi

Gömülü 20 Yaş Dişlerinin Ameliyatı

Gömülü 20yaş dişlerinin problem olmasının nedeni genetik olarak bu dişe ihtiyaç kalmaması ve gittikçe çenelerimizin küçülmesidir.

Çenelerimiz küçüldükçe 20yaş dişleri kendine yer bulmak için zorlanmakta ve dolayısıyla diğer dişler gibi çıkamamaktadır. Kendine yer bulamayan 20yaş dişleri öndeki dişi ittirerek baskı yapmakta ve bu da çapraşıklığa neden olmaktadır.

Ayrıca çok geride olmaları ve etraflarındaki diş etinin normal anatomik yapıda olmamaları nedeniyle kolayca iltihaplanabilmektedirler.

Tam gömülü 20yaş dişleri:

Genellikle sorun yaratmazlar. Fakat röntgen ile takip edilmeleri gerekir. Tam gömülü olmalarına rağmen öndeki dişin köklerine baskı yapabilirler ve öndeki dişlerimizin köklerine zarar verebilirler. Bu gibi durumlarda vakit kaybetmeden müdahale edilmesi en doğru şeçenektir.

Kısmen çıkmış 20yaş dişleri:

En çok sorun çıkaranlardır. Tam çıkamadıkları için öndeki dişe baskı yaparak çıkmaya çalışırlar. Üzerlerindeki diş eti parçası, zamanla arasına yemek artıklarının kaçması ve bakteri üremesi nedeniyle iltihaplanır. Dişin etrafındaki diş etinin iltihaplanması sonucunda; ağrı, şişlik, apse oluşur. Çürük için uygun ortam oluştururlar.

Tamamen çıkmış 20yaş dişleri:

Genellikle sorun çıkarmazlar fakat çok geride oldukları için fırçalanmaları zordur. Bu nedenle ağız bakımı çok iyi olmayan hastalarda koruyucu bir önlem olarak çekilmeleri tavsiye edilir.

20 yaş Dişi İltihabının Tedavisi

Öncelikle antibiyotik tedavisi ile akut durumdaki iltihabın kronikleştirilmesi gerekir. Burada bulunan iltihap, antibiyotik kullanımı ile sadece kronikleşmektedir. Tamamen temizlenememektedir.

Bu nedenle antibiyotik kullanımı sonrasında şikayetlerin geçmesine aldanarak dişin çekilmesinden vazgeçilmemelidir. Daha sonra cerrahi bir işlemle bu dişler çekilmelidir.
İyileşme süreci hemen ameliyattan sonra başlar.

Ameliyat sonrası yapılacak basit bir pansuman kanamayı durdurmaya ameliyat yerinin pıhtılaşarak iyileşmesine yardımcı olmaktadır. Bir, iki gün içerisinde ameliyat yeri yumuşak doku ile kapanacaktır.

Yirmi yaş dişlerinde çekimin zorunlu olduğu haller;

 • Yeri ve duruşu nedeni ile yeterli temizlik ve bakımın yapılamadığı durumlarda çürük gelişmesi ve diğer komşu dişleri de etkilemesi nedeni ile çekilmesi gereklidir.

 • Yirmi yaş dişlerinin yaptığı baskı nedeni ile ağızdaki diğer dişlerin sıralamasının bozulması, çapraşıklığa neden olması ve bunun düzeltilmesi için ortodontik tedavi gerekli görülmesi durumunda yirmi yaş dişleri çekilmelidir.

 • Tamamen gömük kalmış yirmi yaş dişleri, damak protez yapımı için ağızda bulunan diğer dişler çekildiğinde sürmeye başlarlar. Gerekli radyolojik değerlendirmeler yapılmamış ise bu dişlerin ağızda bulunduğu anlaşılmaz.

  Protez yapıldıktan bir süre sonra yirmi yaş dişleri sürerek ağız içine çıkarlar ve üzerine gelen protez baskısı nedeni ile ağrılar oluşmaya başlar. Protezin uyumluluğu bozulur. Yirmi yaş dişi çekildiğinde bile protez tam olarak uyumlanamayabilir.

 • Yirmi yaş dişlerinin çevresinde kist oluşumu sıklıkla görülebilir.

  İhmal edilmesi durumunda çok fazla büyüyebilir, büyük kemik kayıplarına yol açabilir. Nadiren de olsa çeke kemiği kırılmaları görülebilir. Ayrıca diş etrafında tümör oluşumları görülebilir.

 • Diş eti içinde kalmış yirmi yaş dişlerinin bulunduğu bölgede çok fazla yemek artıkları birikebilir. Buralarda bakteri birikimi fazla olacaktır. Bu nedenle kısa sürede diş eti iltihabı, ağız kokusu, kendiliğinden yada fırçalarken diş etlerinde kanama görülebilir.

Yirmi yaş diş çekimi;

 • Klinik ortamında fakat daha steril şartlarda çekim yapılır.
 • Ağrısız bir çekim için anestezi yapılıp, dişin bulunduğu bölge uyuşturulur.Uyuşukluktan emin olunduktan sonra,
 • Dişin çekimi yapılır.

 • Sonrasında gerekli ise dikişler atılıp bölgenin kolay iyileşmesi sağlanır.
 • Gerekli görülüyor ise antibiyotik kullanımı sağlanır. Bununla birlikte ağrı kesici kullandırılır.

Dikiş atıldı ise 1 hafta sonra dikişler alınır.

Yirmi yaş diş çekimi sonrası bakım önerileri;

 • Çekim sonrası dişin çıktığı bölgeye konan tampon 30-60 dakika orada tutulmalıdır. Bu kanama kontrolü ve pıhtı oluşmasını sağlayacaktır.
 • Anestezi etkisi geçmeden (ortalama 2 saat) bir şeyler yemeyin ve içmeyin.
 • İlk gün çiğneme fonksiyonu için ağızın diğer tarafını kullanmaya özen gösterin.
 • Çekim bölgesini kurcalamayın, dikişleri görmek yada göstermek için yanağınızı dudağınızı çekiştirmeyin, ağzınızı çok büyük açmaya çalışmayın. Bu gibi hareketler ağrı, kanama, dikişlerde kopma yada diş etlerinde yırtılmalara yol açabilir.
 • Gün boyunca sigara ve alkol kullanmayın.
 • Ağzınızı çok fazla çalkalamayın, gargara yapmayın. Çekim bölgesinde oluşan pıhtının uzaklaşmasına neden olur.
 • Çekimin zorluğuna göre yüzünüzde şişlik olacaktır. Operasyon sonrasında ilk 24 saatte, çekim bölgesine dışarıdan kısa aralıklar ile soğuk uygulama yapın.
 • Reçete ile verilmiş olan ilaçları, tarif edilmiş şekli ile ve düzenli olarak kullanın. İlaçlara bağlı olarak gelişen rahatsızlıklar için doktorunuza danışın.

Источник: http://www.galatatip.com.tr/20yas-disi-cerrahisi.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.