Görme Engellilere İş Bulma Teknikleri Eğitimi

Görme engelliler Nedir? Görme engelliler Ne demek? – Nedir.com

Görme Engellilere İş Bulma Teknikleri Eğitimi

İnsanın bazı organları onun yaşaması için hayati öneme sahiptir bunlardan biriside gözdür. Gözümüz bizim ikinci bir kişiliğimizdir.

Bazen anne karnında çeşitli sebeplerden dolayı, bazense bir hastalık yada bir kazadan dolayı gözümüzün görme işlevini kaybetmesi durumunda görme yeteneğini kaybetmiş kişiler için “GÖRME ENGELLİ” denir.

Görme engelliler için bugüne kadar yapılan çalışmalar bilimin ve teknolojinin gelişmesiyle ilerledi fakat halen istenen seviyede değildir.Görme engellilerde bizler gibi birer vatandaş en önemliside bir insandırlar.

Görme engellilere bizim toplumumuzda gerektiği ilgi ve alaka gösterilmiyor. Görme engellilerle ilgili hem bizlere hem de devlete önemli görevler düşüyor.

Görme engellilerle ilgili bizlere düşen görevler

1. Görme engelli birisine yardım etmek,

2. Görme engelli birisiyle alay etmemek,

3. Görme engellilere maddi yada manevi destekte bulunmak,

4. Görme engellilerin iş hayatına girmelerini sağlamak,

5. Onlarında bizler gibi her işi yapabileceğine inanmak ve desteklemek,

6. Empati kurmak,

7. Onlara işe yaramaz birer insan gözüyle bakmamak,

8. Onlara her türlü imkanın sağlanmasında yardımcı olmak,

9. Onlarla arkadaş olarak dertlerini dinlemek,

10. Türkiye genelindeki engelli vatandaşlarımız için kampanyalar düzenleyerek onları desteklemek.

Görme engellilerle ilgili devlete düşen görevler

1. Haklarını yasa ile korumak,

2. Toplu taşıma araçlarının kullanımında kolaylık sağlamak,

3. İşe yerleştirerek onları topluma kazandırmak,

4. Eğer meslekleri yoksa birer meslek edinmeleri sağlamak,

5. Eğitim imkanları sunarak kendilerini geliştirmelerine imkan sağlamak,

6. Sağlık hizmetlerinden, teknolojik gelişmelerden ve son tedavi yöntemlerinde yararlanmalarını sağlamak,

7. Onlar konusunda toplumu bilinçlendirme çalışmaları yapmak,

8. Spor, müzik gibi alanlarda yetenekli olanları bu alanlara yönlendirmek,

9. Diğer vatandaşlarla eşit haklara sahip olduğunu onlara hissettirmek.

Görme engelliler nasıl okuyup yazmaktadırlar?

Görme engellilerin okuyup yazmak için kullandıkları, noktalardan oluşan kabartma bir yazı sistemi bulunmaktadır. Bu yazı sistemi, 1829'da Luis Braille adlı bir kişi tarafından bulunmuştur.

Luis Braille 1809'da Fransa'da doğmuş ve küçük yaşta gözlerini kaybetmiştir.

Resim kartonuna benzer kağıtlar üzerine kabartılmış noktalardan oluşan yazı, görme engelliler tarafından parmak uçlarıyla okunmaktadır.

Görme engelliler için eğitim veren kurumlar

Görme engelliler için Körler Okulu adı verilen okullar eğitim vermektedir.

Ülkemizde Adana, Ankara, Çanakkale, Denizli, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kahramanmaraş, Konya, Niğde, Tokat, Diyarbakır'da olmak üzere 16 adet Körler okulu bulunmaktadır.

Ayrıca 15 ve üzerindeki yaşlarda bulunan görme engellilere de temel ve mesleki eğitim veren rehabilitasyon merkezleri vardır. Bu rehabilitasyon merkezleri ise İstanbul ve Ankara'da bulunmaktadır.

Görme engellilere ne tür eğitimler verilmektedir?

1. Günlük yaşam için gerekli becerileri kazanma,

2. Okuma – yazma,

3. Baston kullanma,

4. Bağımsız hareket edebilme,

5. Daktilo,

6. Telefon santralciliği,

7. Masörlük,

8. Bilgisayar,

9. Makrome işleri gibi eğitimler verilmektedir.

Görme engelliler hangi tür işlerde çalışabilirler?

1. Avukatlık,

2. Müzisyenlik,

3. Sosyal bilgiler öğretmenliği,

4. Fen ve matematik öğretmenliği,

5. Edebiyat öğretmenliği,

6. Din öğretmenliği,

7. Felsefe öğretmenliği,

8. Yabancı dil öğretmenliği,

9. Ekonomi, sosyoloji, psikoloji dallarında uzmanlık,

10. Çeşitli kurumlarda yöneticilik,

11. Yazılı veya sözlü tercümanlık,

12. Bilgisayar operatörlüğü,

13. Bilgisayar programcılığı,

14. Sekreterlik,

15. Telefon santralciliği,

16. Danışma memurluğu,

17. Radyo televizyon ve gazetecilik görevleri,

18. Montajcılık,

19. Paketleme ve çeşitli el işleri.

Görme engellilerin kullandığı araç ve gereçler

1. Rakamları kabartma noktalarla gösterilen saatler,

2. Konuşan hesap makineleri,

3. Derece, tansiyon, kan şekeri ölçen aletler,

4. Paraları renkleri sesli olarak belirten cihazlar,

5. Fen, matematik, coğrafya derslerinde kullanılan özel araçlar,

6. Özel gözlükler,

7. Büyüteçler,

8. Bilgisayarlar,

9. Mutfak aletleri görme engellilerin kullandığı araç ve gereçlerden bazılarıdır.

Görme engellilerle ilgili dernek ve vakıflar

1. Türkiye Görme Engelliler Derneği

2. Altı Nokta Körler Vakfı

3. Altınokta Körlere Hizmet Vakfı

4. Körlere Işık Vakfı

5. Türkiye Körler Vakfı

6. Parıltı Görmeyen ve Az Gören Çocuklara Destek Derneği

7. Türkiye Beyazay Derneği

8. Orta Doğu Engelsiz Eğitim Derneği

Dış bağlantılar

Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu

Türkiye Görme Engelliler Derneği

Körlük nedir?

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Источник: https://www.nedir.com/g%C3%B6rme-engelliler

Görme Engelliler ve Eğitimleri

Görme Engellilere İş Bulma Teknikleri Eğitimi

Görme yetersizliği; Görme gücünün kısmen ya da tamamen yetersizliğinden dolayı, bireyin eğitim performansının ve sosyal uyumunun olumsuz yönde etkilenmesi durumudur.

Peki Ne Gibi Özellikleri Vardır?

Görme engelinin derecesi ne olursa olsun (az gören-hiç görmeyen), görme problemi olan çocukların gelişimsel, bilişsel ve sosyal özellikleri konusunda eğitimden yararlanma olanakları vardır. Bunun için de öncelikli olarak ne gibi özellikleri olduğunun bilinmesi gerekir.

Dil öğrenilen bir özelliktir ve işitsel olması nedeniyle görme güçlüğü olanların dil gelişimlerine olumsuz etkisi yok denecek kadar azdır. Olumsuz sayılabilecek en belirgin özellik kör olan bireylerde daha çok görülen “Verbalism” yani aşırı sözcük kullanmadır.

Körlük, düşük zekanın belirleyicisi değildir. Ancak görme ile ilgili yaşantılarının zengin olmayışı nedeniyle yeterli eğitim olanaklarının sağlanması gerekmektedir.

Kavramsal gelişimleri, normal olan çocuklara oranla daha geridir. Özellikle soyut kavramlarda başarı düşüktür. Bunun nedeni ise uygun öğrenme yaşantılarının olmayışıdır.

Görme engelli çocukların en fazla sıkıntı çektiği konu, alan kavramıdır. Çünkü diğer duyularını kullanarak öğrenme çabası göstermekte, alana ilişkin bilgilerde diğer duyuları sınırlı kalmaktadır.

Hareket özgürlüğündeki becerileri kazanabilmesi için görme engelli çocuğun, fiziksel engellerin farkına varması gerekmektedir. “Engel Duyusu” olarak nitelenen bu duyu, bireyin önündeki engelin yerinin ve yönünün algılanarak belirlenmesinde etkilidir.

Yer ve yön, işitsel olarak algılanır ve belirlenir. Bunun için yankılanmalardan yararlanılır. Bu yolla engel duyusu gelişir.

Görme engelliler, dikkatlerini yoğunlaştırarak daha iyi ayrım yaptıklarından dolayı işitme ve dokunma duyularını daha iyi kullanmaktadırlar.

Eğitimleri

Görme engelli bireylerin eğitimine yönelik çalışmalar 1500 yıllarda başlanmıştır. İlk çalışmalar normal yazının tahtaya kabartılması olarak başlamıştır. 1670 yılında değişik noktalardan oluşan bir yazı sistemi oluşturulmuştur.

Ancak  şu an kullanılan Braille alfabesi ismini aldığı Fransız Louise Braille tarafından geliştirilmiştir ve 6 noktanın kombinasyonu üzerine kurulmuştur. Yazının öğretilmesi için braille tablet, braille kalem ve bristol kağıt gibi materyallar kullanılır.

Braille alfabesi yazılı materyali okuyamayacak kadar göremeyen bireyler tarafından kullanılır. Okuma, parmakların basılı olan kabartma harfleri duyumlaması ile gerçekleşmektedir.

Bağımsız Hareket Becerileri

Bağımsız hareket, görme kalıntısını ve geri kalan duyuları kullanarak bir yerden diğer bir yere güvenli ve bağımsız olarak gidebilme becerisidir.Bu ulaşımın gerçekleşmesi için bağımsız hareket ile ilgili beceriler öğretilmelidir. Bunun için kullanılan en önemli araçlardan biri beyaz bastondur.

1944’te Richard Hoover tarafından geliştirilmiştir. Bağımsız dolaşmada en çok kullanılan araçtır. Uzun beyaz baston yürürken zemine hafifçe dokundurularak sürüklenir.

Kullanan kişi, zeminin pürüzlülüğü, delikler, merdivenler ve diğer engeller hakkında dokunma ve yankı aracılığı ile bilgi edinerek harekete geçmektedir.

Geleneksel yaklaşıma göre baston kullanımını öğretmek için okul yaşları beklenmekteydi, ancak şu anda pek çok görüş çocuğun yürümede bağımsız hale geleceği zamana kadar bu eğitimin tamamlanması yönündedir. Görme engelli bireylerin güvenli hareket edebilmesi için baston kullanmaları çok önemlidir.

Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Öğretmenlerine Öneriler

 • Az gören/görme engelli öğrencinizi sırasına kolaylıkla girip çıkabileceği şekilde sınıfın ön tarafına oturtun.
 • Az gören öğrencinizi güneş ışınları arkadan gelecek şekilde sınıfta uygun sıraya oturtun.
 • Dersi açık ve anlaşılır bir ses tonuyla öğrenciye dönerek anlatın.
 • Öğrenciye okulun bölümleri ile sınıfı tanıtarak, bağımsız hareketini sağlayacak ipuçlarını belirleyin, gerekiyorsa belirlediğiniz bölümlere Braille kabartma yazı/kabartma sembol ile etiketler hazırlayarak yerleştirin.
 • Öğrenciye çevresini tanıtırken başlangıçta çocuğun elini, elinizi üzerine koyarak çevreyi ve nesneleri tanıtın, nesnelerin neye benzediğini ve nasıl kullanıldığını açıklayın.
 • Sınıftaki diğer öğrencilere görme engelli öğrencinizin özelliklerini anlatarak, görme engelli öğrencinizin bağımsız hareket etme becerilerini sağlayacak tedbirleri birlikte belirleyin.
 • Öğrencinin sınıf arkadaşlarının seslerini ayırt ederek isimleri ile tanıması için, etkinlikler düzenleyin. (Örnek: sorduğunuz soruya cevap veren öğrencinin adının söylenmesi, “Şimdi Zeynep cevap verecek.” denmesi veya “Ayşe soruma doğru cevap verdi.” denmesi gibi.)
 • Sınıftaki eşya, araç ve gereçlerin yerlerini sabit tutun, değişiklik yaptığınızda öğrencinizi haberdar edin.
 • Öğrencinin okula uyumda yaşadığı güçlüklerin üstesinden gelmesi için okul rehber öğretmeni ve aile ile iş birliği yaparak alınacak önlemleri belirleyin.
 • Öğrencinizin sırasını paylaştığı arkadaşına uyumunu ve ona olan güvenini arttırmak için sıra arkadaşına görme engelli öğrencinize nasıl destek olacağına ilişkin bireysel olarak bilgi verin ve onun olumlu davranışlarını ve çabalarını ödüllendirin.
 • Az gören öğrencilere yönelik olarak ders materyallerini büyük punto ile hazırlayın.
 • Sınıfta görme güçlüğü olan öğrencinizle konuşurken kendisiyle konuştuğunu anlaması için adını söyleyin.
 • Öğrencinize isteklerinizi belirtirken “Şunu bana ver.” gibi görmeye dayalı cümlelerle ifade etmeyin, bunu yerine “Sağ elinin yanında duran kalemi bana ver.” şeklinde açık yönerge vermeye dikkate edin.
 • Ders sırasında tahtaya konuları yazarken, sözel olarak da ifade edin.
 • Öğrenciye uygulanacak sınavda sınav sorularını okuyan kişinin diksiyonunun düzgün olmasına dikkat edin.
 • Sınav sorularını okuyan kişinin sınav yapılan dersle ilgili bilgisi olmasına dikkat edin (Örnek: İngilizce dersi sınavında, soruları okuyan kişinin İngilizce bilmesi)
 • Sınav sırasında öğrencinin isteği doğrultusunda, soruların tekrar okunması için olanak sağlayın,
 • Öğrencinin sınav sürecinde soruların başka kişiye okutulması sırasında doğan zaman kaybını ek süre olarak sınava dahil edin.
 • Sınıf ortamında görme engelli veya az gören öğrencinin derse katılımını sağlamak için her derste ona en az bir iki soru sorun.
 • Öğrencinin sınıfta dersi takip edebilmesi için Braille olarak not tutabilmesine imkân tanıyın, gün içinde tuttuğu notları arkadaşıyla karşılaştırması için zaman verin.
 • Öğrenciye kabartma yazı ile tuttuğu notları okutun.
 • Sınavlarda cevabı karmaşık çizim ve şekillere dayanan sorular sormayın.
 • Öğrencinizin öğrenmesini destekleyecek araç ve gereçlerin (kabartma daktilo, masa tableti, kabartma yerküre vb.) sınıf içinde kullanımını destekleyin.
 • Öğrencinizi kendi içinde gösterdiği gelişme ile değerlendirin ve öğrencinizin yapamadıklarına değil yapabildiklerine yoğunlaşın.
 • Öğrencinizin başarılarını anında ödüllendirin.
 • Sosyal iletişimin ve etkileşimin arttırılması amacıyla öğrencinizin sınıf arkadaşlarıyla uyum sağlaması için etkinlik planlayın ve bu etkinliklere katılmalarını sağlayın.
 • Öğretim materyali, ders programlarını destekleyici biçimde dersin hedef ve kazanımlarına uygun seçin ve hazırlayın.
 • Öğretim materyali, dersin konusunu oluşturan bütün bilgilerle değil, önemli ve özet bilgilerle donatın.
 • Öğretim materyalinde kullanılacak görsel özelliklerini(resim,grafik,renk vb.) materyalin önemli noktalarını vurgulamak amacıyla kullanılın, aşırı kullanımdan kaçının.

Источник: https://egitimheryerde.net/gorme-engelliler-ve-egitimleri/

Zihinsel Engellilik ve Zihinsel Engelli Eğitimi

Görme Engellilere İş Bulma Teknikleri Eğitimi

Ülkemizde zihinsel engelli bireylere ve bu bireylerin eğitimine verilen önem ne yazık ki yeterli değildir. Bu bireyler toplumda dışlanmaktalar. Gelin bir farkındalık yaratalım ve hep beraber zihinsel engellilik ve zihinsel engelli eğitimi konusuna göz atalım.

1.Zihinsel Engellilik Nedir?

Zeka, doğuştan var olan ve hayat boyunca deneyimlerle gelişen problem çözme gücüdür. Bu güçle insan kendisini ve çevresini anlar, olayları muhakeme eder, sonuçlar çıkartır ve uyumla hayatını devam ettirir.

 Zihinsel engellilik doğum öncesi, doğum sırası veya doğum sonrasında çeşitli nedenlere bağlı olarak meydana gelebilir.

Bu  durum uyumlu davranışlarda görülen yetersizlik, dikkat, algılama, bellek ve muhakeme gibi genel zeka fonksiyonları açısından normalin altında olma durumudur.

2.Zihinsel Engel Türleri

Zihinsel engel türleri; Angelman sendromu, Asperger sendromu, dikkat eksikliği ve hiperaktivite, disleksi, Down sendromu, epilepsi, fenilketonüri, Frajil-x sendromu, Heller sendromu, hidrosefali, hiperleksi, konuşma engelliler, otizm, Prader-Willi sendromu, spina bifida, Williams sendromudur.

3.Zihinsel Engelliğin Sebepleri Nelerdir?

Hafif derecede zihinsel yetersizliğe sahip bireylerin pek çoğunda belirgin bir biyolojik nedene rastlanmadığı için nedenlerinin belirlenmesi çoğu zaman zor olmaktadır. Ancak orta ve yüksek derecede zihinsel yetersizliği olan bireylerin bu durumda olmalarına biyolojik etkenlerin neden olduğu saptanmıştır.

Genel olarak bilinen nedenler ise annenin yaşı, annenin beslenmesi, hamilelik sırasında kullanılan ilaçlar, radyasyona maruz kalma, içki ve sigara gibi alışkanlıklar, psikolojik sorunlar, akraba evliliği, anne ve çocuk arasında kan uyuşmazlığı, erken veya geç doğum, kordon dolanması, zor ve riskli doğum, çocuğun geçirdiği menenjit ve beyin iltihabı gibi hastalıklar, beslenme bozukluğu, kazalar, travmalar ve yetersiz çevre koşullarıdır.

4.Zihinsel Yetersizliği Olan Bireylerin özellikleri

Zihinsel engelli bireyler kişisel bakım, çevreye uyum, dil,iletişim ve duyusal motor becerilerinde yaşıtlarına göre geç ve yavaş ilerleme kaydederler.

Fakat beslenme, cinsellik gibi biyolojik veya sevilme, ödellendirilme, başarılı olma, kabul görme, uygun bir iş ve eş seçme gibi sosyal gereksinimlerinin karşılanması açısından ise normal zihinsel yeterliliğe sahip bireylerle aynı istek ve duygulara sahiptirler.

5.Zihinsel Yetersizliliği Olan Bireylerin Eğitimi Nasıl ve Hangi Kurumlarda Olabilir?

Bütün çocukların eğitiminde olduğu gibi zihin engelli çocukların eğitiminde de, onların ileride başkalarına bağımlı olmadan yaşamlarını sürdürmeleri, kendi kendilerine yeterli duruma gelmeleri ve toplumla bütünleşmeleri amaçlanmaktadır.

Zihin engelli birey, içinde yaşadığı toplumda sürekli etkileşim ve iletişim içindedir. Zihin engelli birey kendisini ifade edebildiği ve kendi ihtiyaçlarını bağımsız olarak karşılayabildiği düzeyde toplum içerisinde kabul görülmesi beklenmektedir.

Zihin engelli yetişkinlerin aile üyesi, işçi, öğrenci,boş zaman etkinliklerine katılımcı olma, tüketicilik ve vatandaşlık gibi toplumsal rolleri üstlenebilmeleri için tam bağımsızlıklarını kazanmaları gerekmektedir.

Bu amaca ulaşılması, bireyin bireysel farklılıklarıyla yapabildikleri dikkate alınarak eğitim gereksinimlerinin belirlenmesi ve gereksinimlerine uygun eğitim ortamlarının sunulmasıyla mümkün olmaktadır.

Ülkemizde sadece Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı kurumlar eğitim verebilmektedir. Her bireyin zihinsel engel düzeyine göre eğitim veren farklı kurumlar bulunmaktadır. Bu eğitim kurumlarından en temel olanları rehabilitasyon merkezleridir.

Zihinsel yetersizliği olan bireyler genelde bu merkezlerde eğitim almaktadırlar. Bu kurumların dışında eğitim uygulama kurumları vardır. Bu okullar genelde ağır zihinsel yetersizliği olan bireylerin eğitimini üstlenmektedirler. Zihinsel yetersizliği hafif düzeyde olan bireyler için ise iş okulları bulunur.

Bu okullarda ise bireylere meslek kazandırılır. Aynı zamanda normal ilköğretim okullarının alt sınıfları bulunur ve zihinsel yetersizliği olan bireyler burada eğitim alarak diğer bireylerle kaynaştırılmaktadır.

Yani bir sınıf içerisinde bir ya da iki tane zihinsel engelli birey bulundurularak eğitim almaları sağlanmaktadır. Kısacası zihinsel yetersizliği olan bireylerin eğitimi bu şekilde yapılmaktadır.

6.Nasıl Zihinsel Engelliler (Özel Eğitim) Öğretmeni Olunur?

Üniversite sınavlarından gerekli başarı notunu alarak ilgili bölümleri seçen kişiler zihinsel engelli öğretmeni olabilir. Ayrıca son yapılan düzenlemeler 4 senelik sınıf öğretmenliğini bitiren kişilerde özel bir eğitim programına dahil olarak daha sonra zihinsel engelli öğretmeni olma şansını bulmaktadır.

 7.Zihinsel Engelli Çocuklarda Fizyoterapi-Rehabilitasyon Programı

-Egzersiz tedavisi (normal motor gelişiminin sağlanması, normal refleks gelişiminin desteklenmesi, kas tonusunun düzenlenmesi, denge ve koordinasyon eğitimi vs.)

-Ev programı ve aile eğitimi

-Uygun yardımcı araç gerecin belirlenmesi

-Cihaz uygulamaları ve kullanımı eğitimi

-İşitme ve konuşma terapisi, oral motor fonksiyonlarının kazandırılması

-Yemek yeme, giyinme ve oyun oynama gibi aktivitelerin eğitimini içerir.

8.Rehabilitasyon Sürecinde Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar

-Egzersizler sadece okulda öğretmen tarafından yapılmamalı; aile tarafından da öğrenilmeli ve evde tekrar edilmeli.

-Egzersizler çok uzun ve sıkıcı olmamalıdır.

-Egzersizler oyun aktiviteleri ile birleştirilerek yapılmalıdır.

-Eğitimde ve oyunda sesli veya renkli oyuncaklar ya da objeler kullanılmalıdır.

-Eğitime erken yaşlarda başlanarak dil ve sosyal gelişim üzerinde durulmalıdır.

-Aile ve çevreyle uyumda sorun yaşayan bireyler için psikologlardan yardım alınmalıdır.

-Okul çağına gelmiş bireyler fiziksel özürlerine rağmen özel bir eğitim kurumunda eğitime başlatılmalıdır.

Источник: https://univerlist.com/blog/zihinsel-engellilik-ve-zihinsel-engelli-egitimi/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.