Görme Kaybı 5-10 Saniye Bile Sürse Ciddiye Alın!

Bilinç Bozukluklarında Ä°lk Yardım – Konu detayı

Görme Kaybı 5-10 Saniye Bile Sürse Ciddiye Alın!

Beynin normal faaliyetlerindeki bir aksama nedeni ile uyku halinden baÅŸlayarak(bilinç bozukluÄŸu), hiçbir uyarıya cevap vermeme haline kadar giden (bilinç kaybı) bilincin kısmen ya da tamamen kaybolması halidir.

Bayılma (Senkop): Kısa süreli, yüzeysel ve geçici bilinç kaybıdır. Beyne giden kan akışının azalması sonucu oluÅŸur.

Koma: Yutkunma ve öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkinin azalması veya yok olması ile ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybıdır.

Bilinç Kaybı Nedenleri

Bayılma nedenleri:

 • Korku, aşırı heyecan
 • Sıcak, yorgunluk
 • Kapalı ortam, kirli hava
 • Aniden ayaÄŸa kalkma
 • Kan ÅŸekerinin düÅŸmesi
 • Şiddetli enfeksiyonlar

Koma nedenleri:

 • DüÅŸme veya ÅŸiddetli darbe
 • Özellikle kafa sarsıntıları
 • Zehirlenmeler
 • Aşırı alkol, uyuÅŸturucu kullanımı
 • Şeker hastalığı
 • KaraciÄŸer hastalıkları
 • Havale gibi ateÅŸli hastalıklar

Bilinç BozukluÄŸu Belirtileri

Bayılma (Senkop) belirtileri:

 • BaÅŸ dönmesi, baygınlık, yere düÅŸme
 • Bacaklarda uyuÅŸma
 • Bilinçte bulanıklık
 • Yüzde solgunluk
 • ÜÅŸüme, terleme
 • Hızlı ve zayıf nabız

Koma belirtileri:

 • Yutkunma, öksürük gibi tepkilerin kaybolması
 • Sesli ve aÄŸrılı dürtülere tepki olmaması
 • Ä°drar ve gaita kaçırma

Bilinç BozukluÄŸunda Ä°lk Yardım

KiÅŸi başının döneceÄŸini hissedip bulunu bildirirse;

 • Sırt üstü yatırılır, ayakları 30 cm. kaldırılır.
 • Sıkan giysiler gevÅŸetilir.
 • Kendini iyi hissedinceye kadar dinlenmesi saÄŸlanır.

Eğer kişi bayıldıysa;

 • Sırt üstü yatırılarak ayakları 30 cm kaldırılır.
 • Solunum yolu açıklığı kontrol edilir ve açıklığın korunması saÄŸlanır,
 • Sıkan giysiler gevÅŸetilir,
 • Kusma varsa yan pozisyonda tutulur.
 • Solunum kontrol edili.
 • Etraftaki meraklılar uzaklaÅŸtırılır.

Yaralının bilinci kapalı ise:

 • Yaralının ABC’si (yaÅŸam bulguları) deÄŸerlendirilir.
 • Yaralıya koma pozisyonu verilir.
 • 112 aranarak tıbbi yardım istenir.
 • Sıklıkla solunum ve nabız kontrol edilir.
 • Yardım gelinceye kadar yaralının yanında beklenir.

Koma pozisyonu (yarı yüzükoyun-yan pozisyon) verme

 • Sesli veya omzundan hafif sarsarak, uyarı verilerek bilinç kontrol edilir.
 • Sıkan giysiler gevÅŸetilir.
 • Ağız içinde yabancı cisim olup olmadığı kontrol edilir.
 • Bak, dinle, hisset yöntemi ile solunum kontrol edilir.
 • Şah damarından nabız kontrol edilir.
 • Hasta/yaralının döndürüleceÄŸi tarafa diz çökülür.
 • Hasta/yaralının karşı tarafta kalan kolu karnının üzerine konur.
 • Karşı taraftaki bacağı dik açı yapacak ÅŸekilde kıvrılır.
 • Ä°lk yardımcıya yakın kolu baÅŸ hizasında omuzdan yukarı uzatılır.
 • Karşı taraf omuz ve kalçasından tutularak bir hamlede çevrilir.
 • Üstteki bacak kalça ve dizden bükülerek öne doÄŸru destek yapılır.
 • Alttaki bacak hafif dizden bükülerek arkaya destek yapılır.
 • Başı uzatılan kolun üzerine yan pozisyonda hafif öne eÄŸik konur,
 • Tıbbi yardım gelinceye kadar bu pozisyonda tutulur.
 • 3-5 dakika ara ile solunum ve nabız kontrol edilir.

Havale

Sinir sisteminin merkezindeki bir tahriÅŸ (irritasyon) yüzünden beyinde meydana gelen elektriksel boÅŸalmalar sonucu oluÅŸur. Vücudun adale yapısında kontrol edilemeyen kasılmalar olur.

Havale Nedenleri

 • Kafa travmasına baÄŸlı beyin yaralanmaları
 • Beyin enfeksiyonları
 • Yüksek ateÅŸ
 • Bazı hastalıklar

Havaleler nedenlerine göre çeÅŸitlenirler.

AteÅŸ nedeniyle oluÅŸan havaleler ya da sara krizi (epilepsi) nedeniyle havale geçirilebilir.

AteÅŸ nedeniyle oluÅŸan havale herhangi bir ateÅŸli hastalık sonucu vücut sıcaklığının 38°C'nin üstüne çıkmasıyla oluÅŸur. Genellikle 6 ay-6 yaÅŸ arasındaki çocuklarda rastlanır.

Ateş nedeniyle oluşan havalede ilk yardım uygularken aşağıdakiler yapılır:

 • Öncelikle hasta ıslak havlu veya çarÅŸafa sarılır.
 • AteÅŸ bu yöntemle düÅŸmüyorsa oda sıcaklığında bir küvete sokulur.
 • 112 aranarak tıbbi destek talep edilir.

Sara Krizi (Epilepsi)

Nedeni tam bilinmeyen kronik bir rahatsızlıktır. Doğum sırasında veya daha sonra herhangi bir nedenle beyin zedelenmesi oluşan kişilerde gelişir. Her zaman tipik sara krizi karakterinde olmasa da bazı belirtilerle tanınır. Sara krizini davet eden bazı durumlar olabilir.

ÖrneÄŸin uzun süreli açlık, uykusuzluk, aşırı yorgunluk, kullanılan ilaçların doktor izni dışında kesilmesi ya da deÄŸiÅŸtirilmesi, hormonal deÄŸiÅŸiklikler sara krizinin ortaya çıkmasına neden olabilir.

Bazı durumlarda sara krizi, madde bağımlılarının geçirdiÄŸi madde yoksunluk krizi ile karıştırılabilir.

Sara krizinin belirtileri ÅŸöyledir:

 • Hastada sonradan oluÅŸan ve ön haberci denilen normalde olmayan kokuları alma, adale kasılmaları gibi ön belirtiler oluÅŸur.
 • Bazen hasta bağırır, ÅŸiddetli ve ani bir ÅŸekilde bilincini kaybederek yığılır.
 • YoÄŸun ve genel adale kasılmaları görülebilir, 10-20 saniye kadar nefesi kesilebilir.
 • Dokularda ve yüzde morarma gözlenir.
 • Ardından kısa ve genel adale kasılması, sesli nefes alma, aşırı tükürük salgılanması, altına kaçırma görülebilir.
 • Hasta dilini ısırabilir, başını yere çarpıp yaralayabilir, aşırı kontrolsüz hareketler gözlenir.
 • Son aÅŸamada hasta uyanır, ÅŸaÅŸkındır, nerede olduÄŸundan habersiz, uykulu hali vardır.

Sara Krizinde İlk Yardım

 • Olayla ilgili güvenlik önlemleri alınır (ÖrneÄŸin kiÅŸi yol ortasında kriz geçiriyorsa olay yerindeki trafik akışı kesilmelidir).
 • Kriz, kendi sürecini tamamlamaya bırakılır.
 • Hasta baÄŸlanmaya çalışılmaz.
 • KilitlenmiÅŸ çene açılmaya çalışılmaz.
 • Genel olarak yabancı herhangi bir madde kullanılmaz, koklatılmaz veya ağızdan herhangi bir yiyecek içecek verilmez.
 • Kendisini yaralamamasına dikkat edilir.
 • Başını çarpmasını engellemek için başın altına yumuÅŸak bir malzeme konur.
 • Yaralanmaya neden olabilecek gereçler etraftan kaldırılır.
 • Sıkan giysiler gevÅŸetilir.
 • Kusmaya karşı tedbirli olunur.
 • DüÅŸme sonucu yaralanma varsa gerekli iÅŸlemler yapılır.
 • 112 aranarak tıbbı destek istenir.

Kan Şekeri DüÅŸüklüÄŸü

Herhangi bir nedenle vücutta glikoz eksildiÄŸi zaman ortaya çıkan belirtilerdir. Şeker eksikliÄŸi birçok durumda ortaya çıkabilir. Şeker hastalığı tedavisine baÄŸlı, uzun egzersizler sonrası, uzun süre aç kalma veya bağırsak ameliyatı olanlarda yemek sonrası görülebilir.

Kan ÅŸekeri aniden düÅŸtüÄŸünde;

 • Korku
 • Terleme
 • Hızlı nabız
 • Titreme
 • Aniden acıkma
 • Yorgunluk
 • Bulantı

Gibi belirtiler görülür.

Kan ÅŸekeri düÅŸüklüÄŸü yavaÅŸ ve uzun sürede oluÅŸursa

 • BaÅŸ aÄŸrısı
 • Görme bozukluÄŸu
 • UyuÅŸukluk
 • Zayıflık
 • KonuÅŸma güçlüÄŸü
 • Kafa karışıklığı
 • Sarsıntı ve ÅŸuur kaybı

Gibi belirtiler görülür.

Kan Şekeri DüÅŸmesinde Ä°lk Yardım

Hastanın hayati bulguları değerlendirilir.

Hastanın bilinci yerinde ve kusmuyorsa ağızdan ÅŸeker, ÅŸekerli içecekler verilir, fazla ÅŸekerin bir zararı olmaz (Ayrıca belirtiler fazla ÅŸekerden meydana gelmiÅŸ ise bile fazladan ÅŸeker verilmesi, hastanın düÅŸük kan ÅŸekeri düzeyinde kalmasından daha az zararlı olacaktır. Çünkü düÅŸük kan ÅŸekeri, beyinde ve diÄŸer hayati organlarda kalıcı zararlara neden olabilir).

15-20 dakikada belirtiler geçmiyorsa saÄŸlık kuruluÅŸuna gitmesi için yardım çağırılır. Hastanın bilinci yerinde deÄŸilse koma pozisyonu verilerek 112 aranır ve tıbbi yardım istenir.

GöÄŸüste Kuvvetli AÄŸrı

GöÄŸüste kuvvetli aÄŸrı nedenleri arasında en sık angina pektoris ve miyokart enfarktüsü görülür. Her ikisi de kalp kasının belli bir yerine gönderilen kanın azalması sonucu oluÅŸur.

Kalp Spazmı (Angina Pektoris) belirtileri:

 • Sıkıntı veya nefes darlığı olur.
 • AÄŸrı hissi; genellikle göÄŸüs ortasında baÅŸlar, kollara, boyuna, sırta ve çeneye doÄŸru ilerler
 • Sıklıkla fiziksel hareket, fiziksel zorlanma, heyecan, üzüntü ya da fazla yemek yeme sonucu ortaya çıkar,
 • Kısa sürelidir, aÄŸrı yaklaşık 5-10 dakika kadar sürer
 • AÄŸrı, istirahat ile durur, istirahat halindeyken görülmesi ciddi bir durumu gösterir,
 • Nefes alıp vermekle aÄŸrının ÅŸekli ve ÅŸiddeti deÄŸiÅŸmez.

Kalp Krizi (Miyokart Enfaktüsü) belirtileri:

 • Hasta ciddi bir ölüm korkusu ve yoÄŸun sıkıntı hisseder, terleme, mide bulantısı, kusma gibi bulgular görülür,
 • AÄŸrı; göÄŸüs veya mide boÅŸluÄŸunun herhangi bir yerinde, sıklıkla kravat bölgesinde görülür, omuzlara, boyuna, çeneye ve sol kola yayılır,
 • Süre ve yoÄŸunluk olarak kalp spazmı (angina pektoris) aÄŸrısına benzemekle birlikte daha ÅŸiddetli ve uzun sürelidir,
 • En çok hazımsızlık, gaz sancısı veya kas aÄŸrısı ÅŸeklinde belirti verir ve bu nedenle bu tür rahatsızlıklarla karıştırılır (Bu tür gaz yada kas aÄŸrıları, aksi ispat edilinceye kadar kalp krizi olarak düÅŸünülmelidir),
 • Nefes alıp vermekle aÄŸrının ÅŸekli ve ÅŸiddeti deÄŸiÅŸmez.

GöÄŸüs AÄŸrısında Ä°lk Yardım

 • Hastanın yaÅŸamsal bulguları kontrol edilir.
 • Hasta hemen dinlenmeye alınır, sakinleÅŸtirilir,
 • Yan oturur pozisyon verilir.
 • Kullandığı ilaçları varsa almasına yardım edilir,
 • Yardım istenerek saÄŸlık kuruluÅŸuna gitmesi saÄŸlanır.
 • SaÄŸlık kuruluÅŸa giderken yol boyunca yaÅŸam bulguları takip edilir.

Источник: http://webders.net/bilinc_bozukluklarinda_ilk_yardim-ders-133-4825p2.html

5 saniyelik görme kaybı bile önemli

Görme Kaybı 5-10 Saniye Bile Sürse Ciddiye Alın!

Görme yeteneğinin aniden kaybolması şüphesiz ki yaşayan herkes için korkutucu bir deneyim. Bu durum 5-10 saniye kadar kısa süreli olabileceği gibi kalıcı olarak da devam edebiliyor. Acıbadem Taksim Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof.

Dr. Haluk Esgin, bu nedenle kaybın süresi ne olursa olsun böyle bir durumda mutlaka hekime başvurulması gerektiğine dikkat çekti. Özellikle görme kaybı açısından riskli kabul edilen hızlı kilo verenleri ve stres altında çalışanları uyarıyor.

Dünya üzerinde görme kaybı yaşayan kişilerin yaklaşık yüzde 80'inin önlenebilir ya da tedavi edilebilir olduğu belirtiliyor. Bu tablo, gözde ortaya çıkan her türlü durumda vakit kaybetmeden hekime başvurmanın da gerekliliğini ortaya koyuyor. Ani görme kaybında olduğu gibi…

Her ne kadar görme yeteneğinde yaşanacak kayıp herkeste endişe yaratsa da bazen bu sorun fark edilemeyecek ya da ciddiye alınamayacak kadar kısa süreli olabiliyor. Dolayısıyla zaman kaybedilebiliyor.

Ani görme kaybı mutlak müdahale edilmesi gereken bir sorun olmakla birlikte, kalp veya beyin gibi hayati organlarımızdaki problemleri de haber vermesi açısından da önem taşıyor.

Kısa ya da uzun sürmesi önemli değil

Ani görme kaybı, görmenin 5-10 saniye kadar kısa süreli veya kalıcı şekilde kaybedilmesi olarak tanımlanıyor.

Kayıp, bütün görüş alanını kapsayarak tamamen ortam ışığı söndürülmüş gibi kapkaranlık olabileceği gibi siliklik veya soluk görme biçiminde de yaşanabiliyor. Acıbadem Taksim Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.

Haluk Esgin, “Ancak bu noktada sorunun şiddeti ya da süresine bakmayıp zaman kaybetmeden hekim tarafından muayene edilmesine dikkat etmek gerekiyor” dedi.

Genellikle tek gözle meydana geliyor

Ani görme kayıpları, gözü besleyen damar sistemi, görüntüyü beyne götüren görme siniri veya göz içindeki merceğin beslenme sorunları gibi farklı etkenlerden kaynaklanabiliyor.

Genellikle tek gözde meydana gelmesine karşın, dev hücreli arterit gibi bazı damar iltihaplarında veya sahte alkol kullanımında toksik sebeplere bağlı kısa aralıklı olarak her iki gözde de kayıplar yaşanabiliyor. Prof. Dr.

Haluk Esgin, iki gözümüz açıkken baktığımızda bir gözde meydana gelen kaybı anlamanın çok güç olduğunu belirterek, “Bu nedenle görme düzeyi bir göz kapatılarak kontrol edilmeli. İki göz arasındaki görüntüde bir fark varsa, ortada sorun olduğu anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

Hızlı kilo verenler dikkat

Ani görme kayıpları sıklıkla ileri yaşta görülmekle birlikte gençlerde de görme düzeyinde ani azalmalar yaşanabiliyor. Prof. Dr. Haluk Esgin, özellikle hızlı kilo kayıpları sonrasında ya da vücut şekillendirme için kullanılan takviye ürünlerine bağlı olarak bu sorunla karşılaşılabileceğine dikkat çekiyor.

Bu durumun, sebebi tam olarak bilinmemekle beraber, metabolizmadaki değişikliğe bağlı görme sinirinin beslenmesindeki bozulma sonucu ortaya çıktığı düşünülüyor. Dolayısıyla mutlaka bir diyetisyen kontrolünde ve vücuttaki vitamin ve minerallerin takibi yapılarak kilo verilmesi gerekiyor.

Bununla birlikte yine günümüzde yoğun stres altındaki mesleklerde çalışanlarda da haftalar ya da aylar sürebilen görme azalmaları yaşanabiliyor. Gözün damar tabakasındaki bölgesel bozulmalara bağlı olarak ortaya çıkan bu durumda ise uygun ilaç ve lazer tedavileriyle görmenin tekrar kazanılması mümkün olabiliyor.

[attention type=red]
Ayrıca, strese yol açan sebeplerin ortadan kaldırılması hastalığın tekrarlamasının önüne geçilebiliyor. Prof. Dr.
[/attention]

Haluk Esgin'in verdiği bilgiye göre, bazen kısa süreli kayba yol açan göz damarlarındaki spazm veya kısa süreli tıkanmalar, kalp veya hayati ana damar sistemindeki bozuklukların erken teşhis edilmesiyle tedavi edilebiliyor. Bu sayede görme kayıplarının da kalıcı hale gelmesi önlenebiliyor.

Beyin hastalıklarının erken dönem belirtisi de olabiliyor

Göz küreleri aslında beynin bir uzantısı. Bu nedenle bazen bulanık görme veya renk algısındaki bozulma gibi belirtiler görme sinirinin etkilendiğini de gösterebiliyor.

Dolayısıyla MS (multipl Skleroz) gibi bazı beyin hastalıklarının görmede oluşabilecek bu değişiklerle erken dönemde saptanması mümkün olabiliyor. Bu durumda, birkaç hafta içinde görme yavaş yavaş kendiliğinden düzelebiliyor.

Ancak ataklar halinde tekrarlayan kayıplara bağlı görmede kalıcı azalma gelişebilirken, MS tedavisi altında görme kaybı ataklarının engellenmesi mümkün olabiliyor.

Erken dönemde tedaviyle görmeyi geri döndürmek mümkün

Işık çakması veya gözde uçuşmalarla ortaya çıkan, üst veya alt bölgedeki perdeli görme, göz tabakalarında bir yırtılma veya ayrılmanın habercisi olabiliyor.

Böyle durumlarda da erken dönemde lazer tedavisi veya geç dönemde yapılacak cerrahi girişimlerle kalıcı görme kayıplarını önlemek mümkün olabiliyor.

Yine göz içi kanamaları yaşayan diyabet hastalarında da ortaya çıkabilecek ani görme kayıplarında da lazer ve cerrahi tedavilerle görmeyi geriye döndürülebiliyor.

İleri yaşlardaki ani görme kayıplarında ise genellikle sebebin damar tıkanıklıkları olduğunu hatırlatan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.

Haluk Esgin, bu hastalar için tedavi yaklaşımı konusunda şunları anlattı: “Gözün ana atardamar sistemindeki tıkanmalarda erken dönemde hızlı tedavi fayda getiriyor.

Toplar damar tıkanmalarına bağlı azalmada ise, göz içine enjeksiyonlarla hem görme azalmasını yavaşlatmak, hem de gözün ilerde ağrılı, hiç görmeyen bir göz olmasının önüne geçmek mümkün olabiliyor.”

Источник: https://www.kadinvekadin.net/5_saniyelik_gorme_kaybi_bile_onemli.html

5 Saniyelik Görme Kaybı Bile Önemli

Görme Kaybı 5-10 Saniye Bile Sürse Ciddiye Alın!

Görme yeteneğinin aniden kaybolması şüphesiz ki yaşayan herkes için korkutucu bir deneyim. Bu durum 5-10 saniye kadar kısa süreli olabileceği gibi kalıcı olarak da devam edebiliyor. Acıbadem Taksim Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.

Haluk Esgin, bu nedenle kaybın süresi ne olursa olsun böyle bir durumda mutlaka hekime başvurulması gerektiğine dikkat çekti.

Özellikle görme kaybı açısından riskli kabul edilen hızlı kilo verenleri ve stres altında çalışanları uyarıyor.

Dünya üzerinde görme kaybı yaşayan kişilerin yaklaşık yüzde 80'inin önlenebilir ya da tedavi edilebilir olduğu belirtiliyor. Bu tablo, gözde ortaya çıkan her türlü durumda vakit kaybetmeden hekime başvurmanın da gerekliliğini ortaya koyuyor. Ani görme kaybında olduğu gibi…

Her ne kadar görme yeteneğinde yaşanacak kayıp herkeste endişe yaratsa da bazen bu sorun fark edilemeyecek ya da ciddiye alınamayacak kadar kısa süreli olabiliyor. Dolayısıyla zaman kaybedilebiliyor.

Ani görme kaybı mutlak müdahale edilmesi gereken bir sorun olmakla birlikte, kalp veya beyin gibi hayati organlarımızdaki problemleri de haber vermesi açısından da önem taşıyor.

KISA YA DA UZUN SÜRMESİ ÖNEMLİ DEĞİL

Ani görme kaybı, görmenin 5-10 saniye kadar kısa süreli veya kalıcı şekilde kaybedilmesi olarak tanımlanıyor.

Kayıp, bütün görüş alanını kapsayarak tamamen ortam ışığı söndürülmüş gibi kapkaranlık olabileceği gibi siliklik veya soluk görme biçiminde de yaşanabiliyor. Acıbadem Taksim Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.

Haluk Esgin, “Ancak bu noktada sorunun şiddeti ya da süresine bakmayıp zaman kaybetmeden hekim tarafından muayene edilmesine dikkat etmek gerekiyor” dedi.

GENELLİKLE TEK GÖZLE MEYDANA GELİYOR

Ani görme kayıpları, gözü besleyen damar sistemi, görüntüyü beyne götüren görme siniri veya göz içindeki merceğin beslenme sorunları gibi farklı etkenlerden kaynaklanabiliyor.

Genellikle tek gözde meydana gelmesine karşın, dev hücreli arterit gibi bazı damar iltihaplarında veya sahte alkol kullanımında toksik sebeplere bağlı kısa aralıklı olarak her iki gözde de kayıplar yaşanabiliyor. Prof. Dr.

Haluk Esgin, iki gözümüz açıkken baktığımızda bir gözde meydana gelen kaybı anlamanın çok güç olduğunu belirterek,”Bu nedenle görme düzeyi bir göz kapatılarak kontrol edilmeli. İki göz arasındaki görüntüde bir fark varsa, ortada sorun olduğu anlamına geliyor” ifadelerini kullandı.

HIZLI KİLO VERENLER DİKKAT

Ani görme kayıpları sıklıkla ileri yaşta görülmekle birlikte gençlerde de görme düzeyinde ani azalmalar yaşanabiliyor. Prof. Dr. Haluk Esgin, özellikle hızlı kilo kayıpları sonrasında ya da vücut şekillendirme için kullanılan takviye ürünlerine bağlı olarak bu sorunla karşılaşılabileceğine dikkat çekiyor.

Bu durumun, sebebi tam olarak bilinmemekle beraber, metabolizmadaki değişikliğe bağlı görme sinirinin beslenmesindeki bozulma sonucu ortaya çıktığı düşünülüyor. Dolayısıyla mutlaka bir diyetisyen kontrolünde ve vücuttaki vitamin ve minerallerin takibi yapılarak kilo verilmesi gerekiyor.

Bununla birlikte yine günümüzde yoğun stres altındaki mesleklerde çalışanlarda da haftalar ya da aylar sürebilen görme azalmaları yaşanabiliyor. Gözün damar tabakasındaki bölgesel bozulmalara bağlı olarak ortaya çıkan bu durumda ise uygun ilaç ve lazer tedavileriyle görmenin tekrar kazanılması mümkün olabiliyor.

[attention type=red]
Ayrıca, strese yol açan sebeplerin ortadan kaldırılması hastalığın tekrarlamasının önüne geçilebiliyor. Prof. Dr.
[/attention]

Haluk Esgin'in verdiği bilgiye göre, bazen kısa süreli kayba yol açan göz damarlarındaki spazm veya kısa süreli tıkanmalar, kalp veya hayati ana damar sistemindeki bozuklukların erken teşhis edilmesiyle tedavi edilebiliyor. Bu sayede görme kayıplarının da kalıcı hale gelmesi önlenebiliyor.

BEYİN HASTALIKLARININ ERKEN DÖNEM BELİRTİSİ DE OLABİLİYOR

Göz küreleri aslında beynin bir uzantısı. Bu nedenle bazen bulanık görme veya renk algısındaki bozulma gibi belirtiler görme sinirinin etkilendiğini de gösterebiliyor.

Dolayısıyla MS (multipl Skleroz) gibi bazı beyin hastalıklarının görmede oluşabilecek bu değişiklerle erken dönemde saptanması mümkün olabiliyor. Bu durumda, birkaç hafta içinde görme yavaş yavaş kendiliğinden düzelebiliyor.

Ancak ataklar halinde tekrarlayan kayıplara bağlı görmede kalıcı azalma gelişebilirken, MS tedavisi altında görme kaybı ataklarının engellenmesi mümkün olabiliyor.

ERKEN DÖNEMDE TEDAVİYLE GÖRMEYİ GERİ DÖNDÜRMEK MÜMKÜN

Işık çakması veya gözde uçuşmalarla ortaya çıkan, üst veya alt bölgedeki perdeli görme, göz tabakalarında bir yırtılma veya ayrılmanın habercisi olabiliyor.

Böyle durumlarda da erken dönemde lazer tedavisi veya geç dönemde yapılacak cerrahi girişimlerle kalıcı görme kayıplarını önlemek mümkün olabiliyor.

Yine göz içi kanamaları yaşayan diyabet hastalarında da ortaya çıkabilecek ani görme kayıplarında da lazer ve cerrahi tedavilerle görmeyi geriye döndürülebiliyor.

İleri yaşlardaki ani görme kayıplarında ise genellikle sebebin damar tıkanıklıkları olduğunu hatırlatan Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.

Haluk Esgin, bu hastalar için tedavi yaklaşımı konusunda şunları anlattı: “Gözün ana atardamar sistemindeki tıkanmalarda erken dönemde hızlı tedavi fayda getiriyor.

Toplar damar tıkanmalarına bağlı azalmada ise, göz içine enjeksiyonlarla hem görme azalmasını yavaşlatmak, hem de gözün ilerde ağrılı, hiç görmeyen bir göz olmasının önüne geçmek mümkün olabiliyor.

Kaynak: en son haber

Источник: https://www.elazigsonhaber.com/saglik/5-saniyelik-gorme-kaybi-bile-onemli-h13761.html

Görme Kaybı Nedenleri

Görme Kaybı 5-10 Saniye Bile Sürse Ciddiye Alın!

Görme Kaybı Nedenleri Geçici Görme Kaybı Nedenleri – Bu makaledeki notlar: görme kaybı görme kaybı nedenleri geçici..

Ani görme kaybı nedendir?

Göze veye beynin görme merkezine giden damarlardan birinde daralma veya tıkanma belirtisi olabilir. Birkaç saat içinde göz doktorunun görmesi gerekir.

Bazen de damarlarda değil göz sinirlerinde iletim bozukluğu yapan hastalıklara bağlı olabilir.

Hasta hastalığının nedenini bilemiyeceği için, ister tek gözde ister iki gözde ani görme kaybı olduğunda acilen göz doktoruna muayene olmak gereklidir. Geçmesini beklemek geçmemesine yol açabilir.

Gelip Geçici Görme Kaybı Önemli Bir Hastalığın Bulgusu Olabilir Mi?

Gelip geçici görme kaybı önemli bir hastalığın bulgusu olabilir mi?

Saniyeler veya dakikalar süren tek veya çift gözde perde inmesi, kararma veya beneklenme şeklinde görme kaybı göze veye beynin görme merkezine giden damarlardan birinde geçici daralma veya tıkanma belirtisi olabilir. Acilen göz ve kalp doktorunun görmesi gereklidir.

Gençlerde kalp kapakçıklarında, ileir yaşlarda boyundaki şah damarı ya da kalp damarlarındaki sorunlara bağlı olabilir. Tedavi edilmemesi damarda tam tıkanıklığa ve dolayısıyla görmede kalıcı kayba yol açabilir.

Uzun süren ışıklanmalarla başlayan geçici görme kayıpları ise migrene bağlı olabilir.

Gözde Acil Durumlar – Ani Görme Kaybı

Gözde Acil Durumlar – Ani Görme Kaybı
ani görme kaybı tedavisi – göz kızarıklığı neden olur – göz yaralanması – gözde şişlik – gözde ağrı sebepleri

Ani görme kaybı : 1 gözde görmenin aniden kaybolması durumunda çok acil göz doktoruna başvurmanız gerekmektedir. Ani görme kaybının nedeni gözün retina (sinir) tabakasını besleyen damarın emboli (pıhtı) sonucu tıkanması olabilir. 2 saat içinde göze yapılan müdahale ile kalıcı hasar önlenebilir. Hastaların başvuru süreleri tedavinin başarısını etkileyen en önemli etkendir.

Göz yaralanmaları :Acil müdahale gerekmektedir. Delici cisimlerle göz yaralanmaları, künt göz travmaları (yumruk, taş, top vs), kapaklarda kesiler veya zedelenmeler durumunda vakit geçirmeden göz doktoruna vakit geçirmeden göz doktoruna başvurmak gerekir. Bu süre içinde mikrop kapmaması için mümkün olduğunca göze dokunulmaktan kaçınılmaktadır.

Göze yabancı cisim kaçması : Toz, Kum, Toprak, Sinek gibi yabancı cisimler kaçması durumunda gözünüzü kesinlikle ovalamayın. Gözlerinizi bol su ile yıkayın. Cisim çıkmadıysa veya çıkmasına rağmen batmanız geçmediyse göz doktoruna başvurun.

Göze demir, cam, tahta, bıçak, çivi, kalem, iğne, şiş gibi yabancı cisim saplanması durumunda çıkarılmaya çalışılmadan göz doktoruna başvurmak gerekir.

Göze kimyasal sıvı kaçması : Göze deterjan, çamaşır suları, insektisitler, asitler, alkaliler, yapıştırıcılar, göz yaşartıcı gazlar, boyalar, solventler, kireç, bazı parfümler gibi kimyasal maddeler kaçması durumunda hemen suyla en az 10 dakika bol bol yıkayın. Göz kapağındaki yapışıklıkları önlemek için gözlerinizi sürekli kapatmayın, açık tutmaya çalışarak göz doktoruna başvurun.

Gözde şiddetli ağrı ve kızarıklık : Göz tansiyonunun ani yükselmesiyle oluşabilir. Tedavide geç kalınırsa kalıcı görme kayıpları meydana gelebilir.

Gözde kızarıklık, akıntı, ağrı, görme azalması ve ışıktan rahatsızlık : Gözün saydam tabakası korneanın iltihaplanması (keratit) sonucu oluşur. Tedavide geç kalındığı zaman korneada oluşan kesafet görmeyi bozar.

Gözde kızarıklık, sulanma ve çapaklanma : Göz nezlesi belirtileridir ve bulaşıcıdır. Tedavi ile ilerlemesi ve bulaşıcılığı önlenir.

Göz kapaklarında şişlik, ısı artışı, görme bulanıklığı, göz hareketlerinde kısıtlık : Göz küresinin etrafındaki yumuşak dokunun iltihaplanması (orbital selülit) nedeniyle görülür. En kısa zamanda tedaviye başlamak gerekir.

Göz sulanması, çapaklanma : Göz yaşı kanalının tıkanarak iltihaplanması (dakriyosistit) alt göz kapağı ve burun tarafında şişlik, gözde sulanma, çapaklanma ve ağrıya neden olur. Biran önce tedaviye başlanmalıdır.

Yavaş İlerleyen Görme Kaybı Nedeni Ne Olabilir?

Yavaş ilerleyen görme kaybı nedeni ne olabilir?

Genellikle katarakt, glokom, sarı nokta hastalığı gibi göz içi nedenlere bağlı olan yavaş ilerleyen görme kaybı nadiren de olsa beyinde göz sinirine baskı yapan yaşamı tehdit edebilecek bir nedene bağlı olabilir. İhmal edilmeden göz hekimine başvurulmalı ve nedeni mutlaka bulunmalıdır.

Ani Ve Geçici Görme Kaybını Psikolojik Nedenlere Bağlıya Bilir Miyiz?

gözümde herhangi birinde zamanı belli değil geçici görme kaybı yaşıyorum.yavaş yavaş kararma ile başlıyor 20-30 içerisinde kararıyor.sonra 20 -30 sn sonra tekrardan yavaş yavaş eski halini alıyor.herhangi bir başağrısı veya sızı ile gelmiyor.

şuan 24 yaşındayım ilk görme kaybını yaklaşık 7 yıl önce yaşadım.tıp fakültesinde bütün kontrolleri oldum.çek-up gibi.hiçbir şeye rastlanmadı her şey normal çıktı.zaman zaman tekrarlaması insanı korkutuyor.ya açılmayacak diye korkuyorum.

acaba psikolojik mi diye düşünüyorum.herhangi bir psikolojik problemim yok.sadece sınav stresi yaşıyorum.ünv.mezunuyum kpss ye hazırlanıyorum.kilom 45 bazı doktorlar zayıf olmama ve strese bağladılar.

doğru olabilir mi?sizce ne yapmalıyım?görme kaybı yaşadığım zaman nasıl davranmalıyım?yardımcı olursanız sevinirim.teşekkürler.

Источник: https://www.notusta.com/gorme-kaybi-nedenleri-8992/

Görme kaybı 5-10 saniye bile sürse ciddiye alın

Görme Kaybı 5-10 Saniye Bile Sürse Ciddiye Alın!

Görme yeteneğinin aniden kaybolması şüphesiz ki yaşayan herkes için korkutucu bir deneyim. Bu durum 5-10 saniye kadar kısa süreli olabileceği gibi kalıcı olarak da devam edebiliyor. Acıbadem Taksim Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof.

Dr. Haluk Esgin, bu nedenle kaybın süresi ne olursa olsun böyle bir durumda mutlaka hekime başvurulması gerektiğine dikkat çekiyor. Özellikle görme kaybı açısından riskli kabul edilen hızlı kilo verenleri ve stres altında çalışanları uyarıyor.

Dünya üzerinde görme kaybı yaşayan kişilerin yaklaşık yüzde 80’inin önlenebilir ya da tedavi edilebilir olduğu belirtiliyor. Bu tablo, gözde ortaya çıkan her türlü durumda vakit kaybetmeden hekime başvurmanın da gerekliliğini ortaya koyuyor. Ani görme kaybında olduğu gibi…

Her ne kadar görme yeteneğinde yaşanacak kayıp herkeste endişe yaratsa da bazen bu sorun fark edilemeyecek ya da ciddiye alınamayacak kadar kısa süreli olabiliyor. Dolayısıyla zaman kaybedilebiliyor.

Ani görme kaybı mutlak müdahale edilmesi gereken bir sorun olmakla birlikte, kalp veya beyin gibi hayati organlarımızdaki problemleri de haber vermesi açısından da önem taşıyor.

Kısa ya da uzun sürmesi önemli değil..

Ani görme kaybı, görmenin 5-10 saniye kadar kısa süreli veya kalıcı şekilde kaybedilmesi olarak tanımlanıyor.

Kayıp, bütün görüş alanını kapsayarak tamamen ortam ışığı söndürülmüş gibi kapkaranlık olabileceği gibi siliklik veya soluk görme biçiminde de yaşanabiliyor. Acıbadem Taksim Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.

Haluk Esgin, “Ancak bu noktada sorunun şiddeti ya da süresine bakmayıp zaman kaybetmeden hekim tarafından muayene edilmesine dikkat etmek gerekiyor” diyor.

Hızlı kilo verenler dikkat!

Ani görme kayıpları sıklıkla ileri yaşta görülmekle birlikte gençlerde de görme düzeyinde ani azalmalar yaşanabiliyor. Prof. Dr. Haluk Esgin, özellikle hızlı kilo kayıpları sonrasında ya da vücut şekillendirme için kullanılan takviye ürünlerine bağlı olarak bu sorunla karşılaşılabileceğine dikkat çekiyor.

Bu durumun, sebebi tam olarak bilinmemekle beraber, metabolizmadaki değişikliğe bağlı görme sinirinin beslenmesindeki bozulma sonucu ortaya çıktığı düşünülüyor. Dolayısıyla mutlaka bir diyetisyen kontrolünde ve vücuttaki vitamin ve minerallerin takibi yapılarak kilo verilmesi gerekiyor.

Bununla birlikte yine günümüzde yoğun stres altındaki mesleklerde çalışanlarda da haftalar ya da aylar sürebilen görme azalmaları yaşanabiliyor. Gözün damar tabakasındaki bölgesel bozulmalara bağlı olarak ortaya çıkan bu durumda ise uygun ilaç ve lazer tedavileriyle görmenin tekrar kazanılması mümkün olabiliyor.

[attention type=red]
Ayrıca, strese yol açan sebeplerin ortadan kaldırılması hastalığın tekrarlamasının önüne geçilebiliyor. Prof. Dr.
[/attention]

Haluk Esgin’in verdiği bilgiye göre, bazen kısa süreli kayba yol açan göz damarlarındaki spazm veya kısa süreli tıkanmalar, kalp veya hayati ana damar sistemindeki bozuklukların erken teşhis edilmesiyle tedavi edilebiliyor. Bu sayede görme kayıplarının da kalıcı hale gelmesi önlenebiliyor.

Kısa ya da uzun sürmesi önemli değil…

Ani görme kaybı, görmenin 5-10 saniye kadar kısa süreli veya kalıcı şekilde kaybedilmesi olarak tanımlanıyor.

Kayıp, bütün görüş alanını kapsayarak tamamen ortam ışığı söndürülmüş gibi kapkaranlık olabileceği gibi siliklik veya soluk görme biçiminde de yaşanabiliyor. Acıbadem Taksim Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.

Haluk Esgin, “Ancak bu noktada sorunun şiddeti ya da süresine bakmayıp zaman kaybetmeden hekim tarafından muayene edilmesine dikkat etmek gerekiyor” diyor.

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.