Göz Check Up’ı

How to Avail Free Medical Check Up Under Your Health Insurance Policy?

Göz Check Up’ı

In order to interest people in buying a health insurance policy, many insurance companies offer free medical check up to their policy holders. In spite of such a great policy system, only 25% of them actually avail this opportunity. The reason for this really low number of active engagers of this facility is primarily because of two reasons.

Many of the policy holders are completely unaware of this facility, which results in the medical tests from health policies being unused. On the other hand, some policyholders are aware of such a useful facility, but they fear that engaging in it may increase rates of the policy.

This is absolutely untrue, as the premium rates will increase if and only if the policyholder increases the sum invested in the policy.

Facts about Free Medical Check Up

 • Medical tests from health insurance are completely free and are available with your health insurance plans. The health insurance policy can be reviewed annually or after a few years, according to your plan preference.
 • Policyholders with claims against their policy can avail this feature without any worries.
 • There will be no increase in premium rates if the policyholder is diagnosed with health issues during the medical tests.
 • When conducted at reputed empaneled centers, the test should not require any fee payment from policy holders availing this offer.
 • You must go through your policy documents and understand if there are conditions of claims-free period to make yourself eligible for free medical check up.

What are the free medical tests available under your health policy?

There are several important free medical check up’s available for the policy holders to make use of. These are:

1. Echocardiogram:

This is a type of ultrasound test that uses high-pitched sound waves, uses the echoes of the sound waves that bounce off your heart to draw a picture of your heart.

2. Complete Blood Count:

CBC is a blood test that is used to check your overall health to determine disorders in your body. These disorders include anemia, blood infection and leukemia. They measure the count of red and white blood cells to determine blood health.

3. Fasting Blood Sugar:

This is a standard test to check the glucose levels in the body to detect diabetes. Diabetes can be connected to a number of diseases and therefore this is one useful test included in your health insurance plan.

4. Lipid Profile:

This is a test that is done to determine lipid abnormalities, such as rise of cholesterol levels and triglycerides. This important test has also been included in the medical tests for health insurance plans that you are entitled to.

Urine analysis or Urinalysis is a test that uses your urine to determine presence of bacteria, ketones, glucose and proteins in your body. This is often neglected by a lot of policyholders but is just as important.

6. Chest X-ray:

This is a basic x-ray to check abnormalities in the lungs. The charges are fixed between the companies and the diagnostic centres so you do not have to worry about your expenses.

The companies also provide a variety of packages for their policy holders for medical checkups according to price they included.

Availing your free medical tests from health insurance policy may look a daunting task, but they are pretty easy to access to if proper steps are taken.

Contacting the insurance company:

Your insurer will provide a toll free number for you to contact them if the need arises. If the number is unknown to you, visiting the nearest branch of the company will also be a viable option.

Your company will verify all the details, and only after thorough verification will they revert back with date, time and location confirmed, all to your preference. An authorization letter will be sent to the policyholder which needs to be presented at the testing center for free medical tests.

It is advisable to request a network hospital whenever necessary so that the policyholder is not asked to pay anything extra as all charges have already been cleared up with the company.

Checking the cost of tests:

Not all diagnostic centers will provide the same charges, so you must carefully read and assess the document to know how much each center is asking for, and how much cost will be reimbursed by your insurer. Some insurers specify the tests they will be providing for instead of the amount, so going through your policy documents to avail your medical tests is important.

Know about Claim-free Years:

Most companies will provide the benefit of free medical check up only after a certain period of time for claim-free years. This could vary between 4-5 years, so it is necessary to keep a track of your claim-free years to avail free benefits.

Medical check-ups are a must to identify what is going on in your body; hence periodical medical tests must be taken seriously. Contact your medical policyholder today to claim your right to a healthy, disease free life.

Источник: https://www.healthcheckup.com/general/free-medical-check-up/

Check Up Yaptırın, Sağlığınızı Güvenceye Alın!

Göz Check Up’ı

Hastalıkların erken tanı ve tedavisinde önemli yeri olan check up programlarının önemi hakkında Memorial Hastanesi İç Hastalıkları, Kardiyoloji, Kadın Hastalıkları ve Üroloji bölümü hekimleri bilgi verdi.

Hastalık ortaya çıkmadan önce, gerekli önlemleri alarak kişinin sağlıklı kalmasının amaçlandığı Check up, hem yaşam süresi, hem de kalitesi açısından son derece önemlidir.

Check Up Nedir ?

Kişinin belirti gösteren bir şikayeti olmasa da gizlice oluşmaya başlayan hastalıklarının, yapılan muayene ve tetkiklerle erken aşamadayken saptanmasıdır.

Hastaların çoğu için check up standardize edilmiş bir işlem ise de, profesyonel sağlık çalışanları için check up'ın kime, ne zaman, nasıl yapılması gerektiği, iyi bilinmesi gereken bir konudur.

“Yetersiz doktor hastalık ortaya çıktıktan sonra tedavi eder, normal doktor hastalık belirti vermeden tedavi eder ve iyi bir doktor ise hastalığı oluşmadan önler” prensibi doğrultusunda, hastalıkların erken dönemde tanısı ve hastalıkların nedeni olan yüksek risk faktörlerini saptamak önemlidir.

Check Up Neden Gereklidir?

Check up yaptırmanın amacı, olası hastalıkların erken dönemde tespit edilerek, önlem alınması ve böylece kişinin sağlıklı kalmasıdır.

Check-up’taki tetkikler sonucu, tanı alan vakaların tedavisi ve risk faktörlerinin düzeltilmesi ile hastalık, sakatlık ve ölümle sonuçlanabilecek durumları önlenmek mümkündür.

Herhangi bir yakınması olmayan ve sağlam görülen erişkinlerin, yılda bir kez muayene edilmeleri, iyi bir hekimlik uygulaması olarak değerlendirilir.

Check Up’ta Dikkat Edilmesi Gereken Noktalar Nelerdir?

Check-up yapılan hastalar genellikle iki ekstrem arasında yer alırlar. Bir kısmı, kavramı tam olarak tanımazlarken, bir kısım da gerçekte gereksinimleri olmadığı halde bir sürü rutin testi yaptırma eğilimindedirler.

Gerçekten bu işlemlerin yararlı olması için; kişinin yaşı, cinsiyeti, aile öyküsü ve kişisel risk faktörleri değerlendirilerek, yapılacak testlere karar verilmelidir. Etkinlik değerlendirmesi yanında, bir testin, hangi yaş ve cinsiyet grubuna yapılması gerektiği de göz önüne alınmalıdır.

Kişinin risk profili de yapılacak testlerin niteliğini ve sayısını belirlemelidir.

Check Up İncelemelerinde Kardiyoloji Muayenesinin Önemi Nedir?

Özellikle, ailesinde 50 yaşın altında kalp hastalığından ölümler olan ya da ani kayıplar bulunan kişiler, yaşamları boyunca en az bir kez kalp check up’ı yaptırmalıdır. Bu sayede ani ölüme yol açabilecek kalp yapısında, doğumsal kaynaklı bir rahatsızlık olup olmadığı anlaşılabilir.

Check up tetkikleri sonucunda eğer sonuçlar normal sınırdaysa, 40 yaşına kadar benzer check up tetkiklerinin, 5 yılda bir yapılması gerekmektedir.

40 yaşından sonra kalp damar hastalığı açısından risk faktörü taşıyan, ailesinde birinci derece akrabalarında kalp hastalığı olan, sigara içen, tansiyon ve kolesterol yüksekliği, şeker hastalığı olan kişilerin, check up’ı yılda bir kez yaptırmaları önemlidir.

Toplum sağlığını etkileyebilecek meslek gruplarının, toplu ulaşım araçları kullananların, pilotların, cerrahların, yöneticilik yapan üst düzey bürokratların, şirket yöneticisi pozisyonundaki kişilerin de yıllık check up programlarına dahil olmaları gerekir.

Profesyonel sporcular, spora başlayan kişiler, okulların spor programlarına katılacak öğrenciler, başta bir kalp check up çalışmasına katılmalıdır. Check up yaptıran hastalarda herhangi bir damar sorunu ve ritim bozukluğu riskleri önceden saptanabildiği için, hastanın hayatı erken teşhis sayesinde kurtarılabilmektedir.

30-45 dakika süren ve hiçbir riski olmayan bir ekokardiografi, kalp ultrasonu çalışması, böyle bir hastalığı ortaya çıkarabilmektedir. Kişinin kalp damar hastalığı gelişim risklerini ortaya çıkaran kardiyolog değerlendirmesi ve kan tetkikleri, zamanında önlemlerin alınmasını sağladığı için insan hayatını uzatabilmekte, kalp krizi riskinden koruyabilmektedir.

Check Up’ta Kalp Muayenelerinde Ne Gibi Tetkikler Yapılmaktadır?

Kalp ultrasonografisi yani ekokardiografi, kişinin anjiyografiye ihtiyacı olup olmadığını belirleyen ekokardiografi ile birlikte efor testleri, kalbin yeterli kanla beslenip beslenmediğinin belirlenmesi için ilk tetkiklerin sonuçlarına göre üç boyutlu ekokardiografi, çok kesitli tomografi ile kalp damarlarında kireç skorunun araştırılması da ileri tetkik olarak önerilmektedir. Ritim bozukluğu ihtimali olan kişilerde T Dalga Alternansı ani ölüm riskini belirlemektedir.

Kadınlar İçin Check Up’ın Önemi Nedir?

Kadınlar, üreme sürecinin ana yükünü çeken organizma olarak, birçok hassas mekanizma ile donatılmışlardır. Dünyaya yeni bir canlı getirmek gibi mucizevi olayı gerçekleştiren kadın üreme organları da üremeye her an hazır halde olabilmek için, devamlı bir değişim süreci içindedir.

Bu devamlı ve hassas süreçler doğal olarak birçok hastalığın oluşumu için uygun zemin hazırlarlar. Yapılan araştırmalara göre kadınlarda rastlanılan kanser türleri arasında, toplamda jinekolojik kanser türleri (rahim ağzı, rahim, yumurtalıklar, meme) çoğunluğu oluşturur.

Bu organlara kolay ulaşabilinir olması ve günümüzde kullanılan ileri teknoloji, daha kanser oluşmadan önce; oluşma ihtimali olan hücresel değişiklikleri tanıma ve tedavi imkanını bize vermektedir.

Bu nedenle yıllık check-up programları, kadınlarda genç kızlık dönemlerinden başlamak üzere yapılması gerekli olan muayenelerdir.

Erkekler İçin Check Up’ın Önemi Nedir?

Ürolojide erkeklere check up yapmanın en önemli kriter,i erkeklerde en sık görülen kanserlerden biri olan prostat kanserini erken yakalamaktır.

Erken tanı koymanın önemi, kesin tedavisinin olmasıdır. Prostat kanserlerinde kesin tedavi sadece erken evrede yapılmaktadır.

İlerlemiş prostat kanserlerinde maalesef tedavi genellikle hayat kurtarıcı olmayıp, sadece şikayetleri azaltmaya yöneliktir.

Check Up’ların Üroloji Muayenesi Bölümlerinde Ne Gibi Tetkik Ve Testler Yapılır, Bunların Amacı Nedir?

Üroloji check up muayenesinde, hastalardan istenen tetkikler Total PSA, Üriner USG, idrar tahlilidir. Total PSA ile hastada prostat kanseri varlığı araştırılır. Üriner USG ile hastanın böbrekleriyle ilgili problem olup olmadığına bakılır. Özellikle böbrek kanserlerini yakalamanın en erken yolu, ultrasonografidir.

Böbrek kanseri, erken evrede (check up esnasında) yakalanırsa, tedavi şansı %100’lere yakın olan bir hastalıktır. İlerlemiş böbrek kanserleri de prostat kanserleri gibi diğer tedavilere dirençlidirler ve kesin tedavi edilemezler. Yine hastaya yapılan idrar tahlilinde, kanama ve enfeksiyon varlığı araştırılır.

Bu tetkikler, ürolojik patolojileri eksiksiz olarak bizlere göstermekte yardımcı olur.

Memorial Hastanesi Check Up Programları

Check up yaptırmak isteyen kişiye, yaş ve cinsiyetine göre, Memorial hekimleri tarafından hazırlanmış check up paketleri uygulanmaktadır.

Güncellenme Tarihi: 09 Ocak 2018Yayınlanma Tarihi: 30 Nisan 2009

Источник: https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/check-up-yaptirin-sagliginizi-guvenceye-alin/

Программа

Göz Check Up’ı

Данная программа полного медицинского обследования организма позволит Вам без отрыва от рабочего процесса качественно и быстро получить представление о состоянии Вашего здоровья, выявить возможные причины заболевания, а также разработать эффективные методы лечения и получить дополнительные рекомендации.

«CheckUp Выходного дня» проводится на базе терапевтического отделения стационара ЦКБ РАН.

Программа обследования рассчитана на 2 дня, что не займет много времени. Все лабораторные анализы сдаются в день обращения, без очередей и долгого ожидания результатов при наличии собственной лаборатории.

Квалифицированные врачи на самом современном оборудовании произведут полную и безболезненную диагностику организма, а комфортабельные палаты с лечебным питанием сделают процесс более душевным и уютным.

В программу «CheckUp Выходного дня» входит обширная лабораторная диагностика, развернутая функциональная диагностика, консультации ведущих врачей клиники, сопровождение персонального менеджера, уютные и комфортабельные палаты, лечебное питание.

По окончании прохождения программы «CheckUp Выходного дня», Вам будет предоставлено развернутое заключение по результатам обследования Вашего организма, даны рекомендации по профилактике или по дальнейшему лечению.

Программа комплексного обследования для мужчин

Наименование услуги
Осмотр врача-терапевта в приемном отделении
Суточное наблюдение больного в 2-х местной палате
Рентгенография легких
Холтеровское мониторирование ( длительностью до 24 часов)
Эхокардиография с допплерографией
Измерение артериального давления на периферических артериях. Суточное мониторирование
Комплексное ультразвуковое исследование щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов
Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек, предстательной железы
Эзофагогастродуоденоскопия
Толстокишечная видеоэндоскопия
Тотальная внутривенная анестезия
Консультация врача анестезиолога-реаниматолога
Регистрация, расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ
Дуплексное/триплексное сканирование вен нижних конечностей
Первичный медицинский скрининг стационарного пациента
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Взятие крови из периферической вены
Анализ транспортных свойств альбумина методом электронного парамагнитного резонанса, ЭПР АТА-тест 
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня общего белка в крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование активности (уровня) амилазы в крови
Исследование активности (уровня) щелочной фосфатазы (ЩФ) в крови
Исследование антител к тиреопероксидазе (АТ-ТПО)
Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (Т-4 св) в крови
Исследование уровня тиреотропного гормона в крови (ТТГ)
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический (липидный спектр)
Исследование активности (уровня) гамма-глютамилтрансферазы (ГГТ) в крови
Исследование уровня мочевой кислоты в крови
Исследование активности (уровня) аспарат-трансаминазы (АСТ) в крови
Исследование активности (уровня) аланин-трансаминазы (АЛТ) в крови
Исследование уровня натрия в крови
Исследование уровня калия в крови
Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови
Исследование уровня общего билирубина в крови
Определение времени свертывания плазмы крови, активированного каолином и (или) кефалином (АЧТВ)
Определение основных групп крови (A, B, 0)
Определение резус-принадлежности
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови и международного нормализованного отношения МНО
Клинический анализ крови (определение гемоглобина, количества лейкоцитов, тромбоцитов, эритроцитов, HCT, MCV, MCHC, MCH; лейкоцитарная формула, СОЭ)
Клинический анализ мочи (цвет, относительная плотность, рН, объём мочи, белок, глюкоза, уробилиноген, билирубин, микроскопическое исследование осадка мочи)
Определение антител к антигенам ВИЧ (вируса иммунодефицита человека) типов ВИЧ-1 и ВИЧ-2: HIV 1/2
Определение антител к антигенам вируса гепатита С:
Аnti-HCV total
Количественное определение антител к HBs-антигену вируса гепатита B: Anti-HBs
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное исследование) в сыворотке крови (экспресс метод)

Ориентировочная стоимость программы: 59 309 руб.

Данная смета является предварительной и может измениться в ходе обследования и лечения.

*ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Наименование услуги
Прием врача-эндокринолога
Прием врача-гастроэнтеролога
Прием врача-оториноларинголога
Прием врача-офтальмолога
Прием врача-уролога
Прием врача-дерматовенеролога
Прием врача-кардиолога
Прием врача-невролога
МАГНИТНО- РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ
( по медицинским показаниям)
МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
( по медицинским показаниям)
РЕНТГЕНОГРАФИЯ
( по медицинским показаниям)

*Наполнение программы возможно будет меняться, согласно Вашим индивидуальным показаниям

Программа комплексного обследования для женщин

Наименование услуги
Осмотр врача-терапевта в приемном отделении
Суточное наблюдение больного в 2-х местной палате
Рентгенография легких
Холтеровское мониторирование ( длительностью до 24 часов)
Эхокардиография с допплерографией
Измерение артериального давления на периферических артериях. Суточное мониторирование
Комплексное ультразвуковое исследование щитовидной железы и регионарных лимфатических узлов
Комплексное ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное и трансвагинальное
Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек
Эзофагогастродуоденоскопия
Толстокишечная видеоэндоскопия
Тотальная внутривенная анестезия
Получение отделяемого из влагалища
Консультация врача акушера-гинеколога
Консультация врача анестезиолога-реаниматолога
Регистрация, расшифровка, описание и интерпретация ЭКГ
Дуплексное/триплексное сканирование вен нижних конечностей
Первичный медицинский скрининг стационарного пациента
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
Взятие крови из периферической вены
Анализ транспортных свойств альбумина методом электронного парамагнитного резонанса, ЭПР АТА-тест 
Исследование уровня креатинина в крови
Исследование уровня мочевины в крови
Исследование уровня общего белка в крови
Исследование уровня глюкозы в крови
Исследование активности (уровня) амилазы в крови
Исследование активности (уровня) щелочной фосфатазы (ЩФ) в крови
Исследование антител к тиреопероксидазе (АТ-ТПО)
Исследование уровня свободного тироксина сыворотки (Т-4 св) в крови
Исследование уровня тиреотропного гормона в крови (ТТГ)
Анализ крови по оценке нарушений липидного обмена биохимический (липидный спектр)
Исследование активности (уровня) гамма-глютамилтрансферазы (ГГТ) в крови
Исследование уровня мочевой кислоты в крови
Исследование активности (уровня) аспарат-трансаминазы (АСТ) в крови
Исследование активности (уровня) аланин-трансаминазы (АЛТ) в крови
Исследование уровня натрия в крови
Исследование уровня калия в крови
Определение концентрации C-реактивного белка в сыворотке крови
Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови
Исследование уровня общего билирубина в крови
Определение времени свертывания плазмы крови, активированного каолином и (или) кефалином (АЧТВ)
Цитологическое исследование соскобов шейки матки и цервикального канала
Микроскопическое исследование влагалищных мазков
Определение основных групп крови (A, B, 0)
Определение резус-принадлежности
Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови и международного нормализованного отношения МНО
Клинический анализ крови (определение гемоглобина, количества лейкоцитов, тромбоцитов, эритроцитов, HCT, MCV, MCHC, MCH; лейкоцитарная формула, СОЭ)
Клинический анализ мочи (цвет, относительная плотность, рН, объём мочи, белок, глюкоза, уробилиноген, билирубин, микроскопическое исследование осадка мочи)
Определение антител к антигенам ВИЧ (вируса иммунодефицита человека) типов ВИЧ-1 и ВИЧ-2: HIV 1/2
Определение антител к антигенам вируса гепатита С:
Аnti-HCV total
Количественное определение антител к HBs-антигену вируса гепатита B: Anti-HBs
Определение антител к бледной трепонеме (Treponema Pallidum) в нетрепонемных тестах (RPR, РМП) (качественное исследование) в сыворотке крови (экспресс метод)

Ориентировочная стоимость программы: 63 849 руб.

Данная смета является предварительной и может измениться в ходе обследования и лечения.

*ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ
Наименование услуги
Прием врача-эндокринолога
Прием врача-гастроэнтеролога
Прием врача-оториноларинголога
Прием врача-офтальмолога
Прием врача-дерматовенеролога
Прием врача-кардиолога
Прием врача-невролога
Маммография в двух стандартных проекциях с использованием цифрового маммографа (двух молочных желез ) (после 40 лет)
Комплексное ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфоузлов (до 40 лет)
МАГНИТНО- РЕЗОНАНСНАЯ ТОМОГРАФИЯ
( по медицинским показаниям)
МУЛЬТИСПИРАЛЬНАЯ КОМПЬЮТЕРНАЯ ТОМОГРАФИЯ
( по медицинским показаниям)
РЕНТГЕНОГРАФИЯ
( по медицинским показаниям)

*Наполнение программы возможно будет меняться, согласно Вашим индивидуальным показаниям

Источник: https://www.ckbran.ru/diagnostic/examination/chekap-vykhodnogo-dnya

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть