Göz Migrenine Dikkat!

Göz Migreni

Göz Migrenine Dikkat!

Otonom sinir sisteminden kaynaklanan ve bio-elektriksel bir hastalık olan migren, özellikle baş ağrısıyla karakterizedir. Otonom sinir sisteminin temel görevi, damar, sindirim ve dolaşım sistemlerini kontrol etmektir. Ataklar halinde gelen baş ağrıları sırasında, otonom sinir sistemi geçici olarak bu görevlerini yerine getiremez.

Migren sadece baş ağrısı değil, kişinin günlük yaşamını sürdürmesini engelleyen, çalışmasına engel olan, çok rahatsızlık verici ve tedirgin edici bir hastalıktır. Migren atakları önlem alınmazsa 3 güne kadar uzayan ağrılara sebep olabilir. Tüm dünyada en çok iş kaybına sebep olan hastalıktır.

Ağrılar çoğunlukla tek taraflı, yer değiştiren ve zonklama şeklinde tarif edilir. Hastalar, hareket ettiklerinde ağrının daha da artmasından, bulantı ve kusmaya sebep olduğundan yakınırlar. Kesin olarak sebebi bilinmemekle birlikte, beyindeki kan akışında meydana gelen değişiklikler olduğu düşünülmektedir.

Migrenin, ağrıların sıklığı, başlama şekli, süresi, ağrıyla birlikte başka şikayetlerin olup olmamasına bağlı olarak pek çok tipi vardır. Çoklukla başlama yaşı 15-20 arasıdır ve 55 yaşından sonra görülme sıklığı giderek azalır. Kadınlarda görülme sıklığı daha fazla olan migren, dünyada her 6 kişiden birinde görülen çok yaygın bir hastalıktır.

Migren atakları Auralı ve Aurasız olarak tanımlanır. Toplam migren vakalarının % 10 kadarı Auralı olarak tanımlanan ataklardır. Baş ağrısından önce başlayan Aura evresinde tek veya iki gözde geçici körlük olabilir. Yarı alanı görememe, bu yarı alanda parlak ışıklar ya da karanlık noktalar görme gibi şikayetler olur.

Baş ağrısı bu evrenin ardından gelir ve çoğunlukla 4 saatten uzun sürer. Bu evre sıklıkla baş ağrısından önce başlar. Ağrı çoğunlukla dört saatle 72 saat arasından devam eder.

Dünyada her 6 kişiden birinde görülen migren, çok değişik biçimlerde ortaya çıkar ve farklı şikayetlere yol açar. Göz migreni de bunlardan biridir. Göz ve göz çevresinde ağrıyla birlikte geçici görme kayıpları da yaşanabildiği için, hastalar önce göz doktoruna yönelirler.

Fakat aslında sorun nörolojiktir ve konunun uzmanı bir nörolog tarafından değerlendirilmelidir. Hastalığın tanısını koymak çok da kolay değildir ve zaman alır. Tanı koymaya yönelik herhangi bir test ya da görüntüleme yöntemi yoktur. Üstelik yapılan rutin tetkiklerde hastanın tüm değerleri normal görünür.

Fakat teşhis konduktan sonra, hastalıktan tamamen kurtulmak değilse bile, uygun ilaçlar ve davranışlarla hastalıkla baş etmek mümkündür. Daha çok kadınlarda rastlanan migrende bazen, ağrıdan önce gözde şimşek çakması gibi ışık hareleri, kuvvetli beyaz ışık ya da ışık çizgilenmeleri görülür.

Ağrı, çoğu zaman gözdeki bu belirtilerin ardından gelir ve migren atağının geleceğini haber verir. Bazen baş ağrısı olmadan da bu belirtiler ortaya çıkabilir. Bazı göz migreni hastaları, yarım baş ağrısı ve ağrının olduğu taraftaki gözde, bir saatten uzun sürmeyen, tek taraflı görme kaybı olmasından şikayet ederler.

Bu durum çok nadir olarak bazı vakalarda, gözün retina tabakasında kalıcı hasar oluşmasına ve görme kaybının  kalıcı olmasına sebep olabilir. Göz migreni hastalarında meydana gelen bir diğer durum ise, göz kaslarında meydana gelen geçici felç durumudur.

Bu durumda yine geçici olarak, göz kapağında düşüklük, göz bebeklerinde büyüme, şaşılık gibi şikayetler ortaya çıkar. Günümüz tıbbında göz migreni 2 başlık altında incelenir:

1- Retinal Migren:  Migren hastalığının bir alt grubudur. Migren ağrıları ile birlikte eş zamanlı olarak, tek gözde ortaya çıkan (monoküler) görme kayıpları ve geçici körlük durumudur. Gözün ya da görme sinirindeki dolaşım bozukluğundan kaynaklanır. Görme kayıpları tamamen geçicidir. Göz muayenesinde ve vücut geneli için yapılan tahlillerde herhangi bir bulguya rastlanmaz.

2- Oftalmoplejik Migren: Yakın zamana kadar migrenin bir formu olarak değerlendirilen Oftalmoplejik Migren, tıptaki son gelişmelerin ardından, kranial nevralji ve merkezi sinir sisteminden kaynaklanan yüz ağrısı olarak kabul edilmiştir.

Ağır bir migren atağı sonrasında meydana gelen tek taraflı sinir felcinin ardından, göz kapağında düşüklük ve  çift görme ortaya çıkar. Atak sırasında merkezi sinir sisteminde yapılan tetkiklerde anormal bir bulguya rastlanmadığı için, tanı koymak da oldukça güçtür.

Fakat Gadolinyumlu manyetik rezonans görüntülemelerinde, göz sinirlerinde ödem ve kalınlaşma izlenir. İlk atak genellikle çocukluk yaşlarında olur. İleri yaşta başlayan atak çok nadir bildirilmiştir.

Göz Migreni Neden Olur?

Göz migreni, migren atakları sırasında göz sinirlerinde meydana gelen geçici spazm nedeniyle olur. Asıl sebebi migrendir ve fakat migrenin sebepleri ve kesin bir tedavi şekli, günümüzde henüz ortaya konmamıştır. Migren hastalığı tedavi edilebilirse göz migreni de kendiliğinden ortadan kalkacaktır.

Migren hastalığının kadınlarda daha fazla ortaya çıktığından hareketle, hormonlarla da bir ilgisi olduğu düşünülmektedir. Kadınların doğurgan olduğu dönemde migren daha çok görülür ve adet dönemlerinde atakların sıklaşır.

Menopoz dönemlerinde ve hamilelik sırasında da şikayetlerin azaldığı hatta tamamen ortadan kalktığı pek çok vaka olduğuna dikkat çeken bilim adamları, migren ve östrojen seviyesi arasında bir ilişki olduğunu düşünüyorlar.

Göz migreninde bazen baş ağrısı şikayeti olmadan göz önünde ışıklı çizgilenmeler, ışık çakmaları ortaya çıkar. Bazı göz migreni hastalarında ise yarım baş ağrısı ile aynı tarafta bir saatten az süren geçici ve tek taraflı görme kaybı oluşabilir. Bu belirtilere bulantı ve kusma da eşlik edebilir. Bu belirtiler on-on beş dakika sürebilir.

Bunun temel sebebi beyin damarlarında oluşan daralmadır. Göz migrenine ait belirtiler hastalar ve hatta çoğu zaman hekimler tarafından gözün kendisine ait belirtiler olarak değerlendirilir. Yapılan muayene ve görüntülü tetkiklerde de herhangi bir bulguya rastlanmadığı için, çoğu zaman migren en son akla gelen hastalık olur.

Bu da hastalığın teşhisini geciktirir.

Göz Migreni Tedavisi

Göz migreninin spesifik bir tedavisi yoktur. Ağrı kesiciler ve çeşitli ilaçlarla şikayetlerin hafifletilmesi yoluna gidilir. Göz migreni olan hastaların mutlaka koruyucu tedavi görmeleri gerekir. Göz migreninin, gözle ilgili hastalıklar arasında en yaygın olan glokoma (göz tansiyonu) zemin hazırladığı da yapılan araştırmalarla ortaya konmuştur.

Migrenin her hastada ortaya çıkma şekli, süresi ve belirtileri farklı olduğu için, tedavi şekli de her hastaya göre farklıdır. Tedavinin amacı, belirtileri baskılamaktır. Atakların sıklığına göre koruyucu tedavi ve atak tedavisi olmak üzere iki tür tedavi uygulanır. Bir ay içinde sadece 1-2 defa görülen ataklar söz konusu ise, atak tedavisi uygulanır.

Ama eğer hasta her ay 4-5 atak geçiriyorsa bütün bir ay süren düzenli koruyucu tedavi ile birlikte atak tedavisi planlanır. Atak tedavisinde yeni nesil triptan grubu ağrı kesiciler çok iyi sonuçlar vermektedir. Bunlar genişlemiş olan damarı daraltır, damar çevresinde ödem oluşmasını engeller ve ağrı uyarısının sinir sistemine geçmesini engelleyerek ağrı algısını baskılar.

Mide bulantısı ve kusmalar için de antiemetik ilaçlar tavsiye edilir.

Ağrının Etkisini Azaltmak İçin Neler Yapılabilir?

 • Çoğu hasta, atak geldiği zaman karanlık ve sessiz bir odada uzanmanın ve uyumanın iyi geldiğini söyler.
 • Bir eşarp yardımıyla başın üst tarafını sıkıca bağlamak iyi gelebilir. Genişlemiş damarlara baskı uygulayarak kan akışı azaltılmış olur.
 • Soğuk-sıcak suyla yapılan banyo da, yine damarlar üzerinde olumlu etki yaparak, ağrıların azaltılmasına yarayabilir.
 • El ve ayakları sıcak suya sokmak da bazı durumlarda rahatlatıcı olur.
 • Atak geleceğini hissettiğiniz zaman herhangi bir araç ya da otomobil kullanıyorsanız, güvenli bir şekilde yaptığınız işi bırakıp geçmesini bekleyin.
 • Her gün aynı saatlerde yatıp aynı saatlerde uyanmaya dikkat edilmesi gerekir.
 • Migreninizi iyi tanıyın, atakları tetikleyen faktörleri doğru tespit edin ve bunları yapmaktan kaçının.

Источник: https://evdesifa.com/goz-migreni/

Göz Migreni – Sebepler, Belirtiler, Tedavi

Göz Migrenine Dikkat!

Göz migreni, atletik bir baş ağrısının rahatsız olduğu sabit ataklarla karakterizedir. Kural olarak, yalnızca birkaç saat, nadiren birkaç gün sürer. Migren 30 yıldan sonra kadınlar için en tipiktir. Hastalığın ilk bulguları genç yaşta görülebilse de. Oküler migrene genetik yatkınlık az önem taşımaz. Bir saldırıda durumunuzu nasıl hafifletirsiniz? Tehli göz migreni nedir?

Patolojinin tanımı

Göz migreni veya sintilating skotom migreni biçimlerinden biridir. Bu durumda, titreşim hissi gözlerinizin önüne çıkar. Bazıları genellikle “hayalet kilit” ile ilişkilendirilen fosfenlere sahiptir. Her iki göze hoş olmayan bir görsel sansasyonun hemen geldiğini belirtmek gerekir. Böyle bir belirti, sinir sisteminde, özellikle de görsel analizördeki patolojik süreçleri gösterebilir.

Bu tip migren ağrısız bir seyir izlemektedir ve 30 dakika sürmektedir. Bazen migrenin görsel görünümü olağan ile birleştirilir, çünkü beyindeki kan dolaşımı bozulmuştur. Kural olarak, böyle bir anomali beynin oksipital kısmının, gözler ile doğrudan bir bağlantısı olmayan yapısal unsurlarının yanlış bir operasyona işaret eder.

Bazı insanlarda oküler migren ciddi bulantıya neden olur. Ayrıca doktorlar saldırı sırasında arabayı kullanmayı reddetmekte ısrar ettiler. Ancak modern bilim insanları, bu hastalığın beynin arterlerinde bir değişiklik ile ilişkili olduğuna inanıyorlar.

Başlıca nedenler

Günümüzde tıpta bir göz migreni olduğundan dolayı birçok versiyon var. Başlıca kışkırtıcı faktörler şunlardır:

 • Zihinsel gerginlik.
 • Duygusal stres.
 • Hipoksi.
 • Keskin ışık.
 • Hava değişir.

Migren atakları genellikle vazomotor regülasyonda daha sonraki bozuklukları geliştirir. Bu durumda, görme bozukluklarının aura posterior serebral arterdeki sirkülasyonla tahrik edilir.

semptomlar

Oküler migren göründüğünde, fotopsi (görsel aura) yanı sıra parlayan scotoma. Bu ne Scotomaların görme alanında kör noktalar olduğunu açıklıyoruz. Öncelikle, küçük bir skotoma görünebilir, bazen renklidir ve gözlerinizin önünde çok parlak görüntüler vardır.

Bazı hastalar halüsinasyon ile görme bozuklukları geliştirir. Migrenin alevlenmesi durumunda, gözlerin önüne farklı boyut ve şekillerde görüntüler çıkar. Bazen hasta korkar, çünkü bir süre için bir ya da iki göze bir anda gözlerini tamamen kaybeder.

Önemli olan panik yaratmak değil, çünkü aura yaklaşık bir dakika sürer, sonra göze ve alnına veren ciddi bir baş ağrısı olur. Baş ağrısı titrek, 2 saat boyunca tahakkuk ediyor. Bazı durumlarda, nöbet 6 saatten fazla sürer. Şiddetli baş ağrısı durumunda mide bulantısı ve kusma meydana gelir.

Oftalmoplejik oküler migren formu

Tıpta bu form Mobius hastalığı olarak bilinir. Patolojide üst göz kapağının pitozu, paralitik şaşılık, anizokori, pupil fonksiyonu bozuldu. Genellikle, hastalık çocuklar için tipiktir. Dikkatinizi okülomotor sinir yenilgisinin birkaç hafta sürdüğü gerçeğine dikkat çekiyoruz.

Hastalığın teşhisi

İlk olarak, doktor hastayla ayrıntılı olarak görüşür, daha sonra fiziksel, enstrümantal bir muayene yapar. Fizik muayene sırasında, bir oftalmolog:

 • Göz dikkatlice muayene eder.
 • Göz hareketinin miktarını tahmin eder.
 • Öğrencinin tepkisini değerlendirir.

Enstrümantal araştırma türü şunları içerir:

 • Oftalmoskopi.
 • Bilgisayar tomografisi, serebral damarların MRG'si.
 • Görüş alanının incelenmesi.

Göz migreninin genellikle arteriovenöz beyin anormallikleri ile provoke olması nedeniyle, karotid arter bölgesindeki arteryel sakküler anevrizma durumunda oftalmoplejik form gelişir.

Dikkat lütfen! Saldırılar çok sıklaştığında acilen bir nöroloğa danışmalısınız.

Oküler migreni tedavi yöntemleri

Terapinin temel seyri bir nörolog tarafından atanır. Hastalık için öngörüler, zamanında bir doktora danışırsanız elverişlidir.

Ne yazık ki bugüne kadar oküler migren için özel bir tedavi mevcut değildir. Genellikle semptomatoloji bir süre sonra geçer. Durumu hafifletmek için, bu önlemleri almak gereklidir:

 • Karanlık, sessiz, serin bir odaya uzan.
 • Masaj başlığı, yaka bölgesi yapın.
 • Bir akupunktur dersini geçmek için.
 • Sedalgin, Ibuprofen, Solpadein, Parasetamol gibi non-steroid anti-inflamatuvar ilaçlar kullanın .
 • Serotonin agonistlerini kabul edin – Almotriptan, Narotriptan . Saldırı henüz başladıklarında onları içmek en iyisidir.

: İnsanlar oküler migren halkı tedavileri ile kendini kanıtlamıştır:

 • Ahududulu tatlı sıcak çay. Bir ilacı demlemek için, sapları ve yaprakları kullanmak en iyisidir.
 • Limon balsamının nane yağlarını tapınak alanına ve aynı zamanda kulağın yanındaki bölgeye sürtün.
 • Soğuk bir sıkıştırma yapın, alına yapıştırın.

Hastalığı şiddetlendiren faktörleri her zaman hatırlamak önemlidir. Böylece bir baş ağrısı önleyebilirsiniz. Dengeli bir diyet, aktif bir yaşam biçimi, kötü alışkanlıkların tamamen reddedilmesi de aynı derecede önemlidir. Ayrıca, duygusal gerilimlerden kaçınmaya çalışın, vurgular.

Bu nedenle, oküler migren nadir görülen bir formdur, ancak buna rağmen hastaya büyük sıkıntılar getirebilir. Hastalıkla bağımsız olarak baş etmek zordur, bu nedenle doktorunuza danışmanız en iyisidir.

Sağlık dikkatle izleyin, migreni alevlendirmeye izin vermeyin, aksi takdirde her şey ciddi komplikasyonlarla sonuçlanacaktır.

Önleyici amaçlar doğrultusunda ana tavsiyelere uyun, doğaya gidin, mümkün olduğunca hareket ettirin. Sağlıklı ol!

Tüm sorularınız için write – info@triandgo.com

العربية | български | português | Lietuvolar | ελληνικά | Deutsch | İngilizce

İtalyanca | Türk | ไทย | tiếng Việt | suomalainen | français

İlginç makaleler:

Источник: http://de.triandgo.com/glaznaya-migren-prichiny-simptomy-lechenie_default.htm

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть