Göz Tembelliği

Göz tembelligi nedir? belirtileri ve tedavisi » e-kütüphane

Göz Tembelliği

Görme öğrenilen bir duyudur, duymak gibi değildir. Her şeyi net görerek doğmuyoruz, doğduğumuzda sadece silüetler görürüz ve beynimiz bunları gün ve gün öğrenir. Görme, göz ve beynin koordine çalışmasıyla gerçekleşir.

Normalde dış dünyadaki görüntüler her iki gözümüze birden sinirsel uyarılar olarak gelir. Herhangi bir nedenle iki gözdeki görüntü tek görüntüye dönüştürülemezse bir gözden beyne daha zayıf uyarı ulaşır. Böylece daha düşük görme gerçekleşir.

Göz tembelliğinde gözler anatomik olarak tamamen normaldir.

Göz tembelliği görülen durumlar; şaşılık, katarakt, gözlük kullanılması gerekirken ihmal edilmesi, göz kapağı düşüklüğüdür.

Göz tembelliğinin sebepleri nelerdir?

Gözlerin normal kullanımını ve görsel gelişimi bozan her durum göz tembelliğine sebep olabilir. Pek çok vakada göz tembelliğine yol açan hastalık kalıtsaldır. Göz tembelliği ve şaşılık yönünden pozitif hikaye veren bir ailenin, çocuğunu erken dönemde bir göz muayenesinden geçirmesi gereklidir.

Göz tembelliğinin üç ana nedeni vardır:

 • Şaşılık: En sık görülen göz tembelliği sebebidir. Kayan göz, görüntüyü beyne sağlıklı iletmez ve çocuk sadece daha iyi gören gözünü kullanır.
 • İki göz arasında kırılma kusuru farkı : Kırılma kusurları gözlükle düzeltilebilen göz bozukluklarındandır. Görüntüyü odaklayamayan gözde, tembellik gelişir. Dışarıdan sağlıklı gözüktüğü için de bu, göz tembelliğinin en zor tespit edilen şekli olup, görmenin dikkatli ölçümünü gerektirir.
 • Normalde berrak olması gereken göz dokularının bulanıklığı: Katarakt gibi bir göz hastalığı, göz tembelliği yapabilir. Berrak görüntü oluşumunu engelleyen her faktör, çocukta göz tembelliğine yol açabilir.

Göz tembelliği nasıl tedavi edilir?

Görme tembelliğinde altın anahtar erken teşhistir. Her ne kadar bir takım görme terapileri yöntemleri ile bilgisayar kullanarak yapılan geç teşhis edilen görme tembelliğinde tedavi yapılmaya çalışılsa da günümüzde altın anahtar erken teşhistir. Ne kadar erken teşhis yapılırsa neticeye de o kadar kolay ulaşılabiliyor.

Tedavide ki temel prensip öncelikle sebebi ortadan kaldırmak, gözün görüntüsünün net gitmemesi sonucu olan göz tembelliklerinde görüntünün beyine net gitmesini sağlamak çok önemlidir.

Bu nedenle sebep ne ise şaşılık ise şaşılığın ortadan kaldırılması, kapak düşüklüğün ortadan kaldırılması, doğumsal katarak var ise bunun ortadan kaldırılması, iki göz birden numarası yüksek ise uygun gözlük verilmesi ile sebepleri ortadan kaldırmak tedavinin amaçlarındandır.

Ne yazık ki sadece sebepleri ortadan kaldırmak yeterli olmuyor çünkü beyindeki görme merkezi sağlam gören bir göz var ben o göz ile idare ederim diğerini de ihmal ederim bu şekilde yoluma devam ederim diyebiliyor. Bu tembelliğin ortadan kaldırmak gerekiyor.

Sağlam göz tarafının özel göz kapatma yöntemi ile kapattık beynin diğer gözümde var dolayısıyla bu gözü geliştirmek zorundasın dedirttirerek zorlayıcı tedavi yapılması gerekiyor.

Kapama tedavileri sırasında akıllı telefonlardaki özel aptikasyonlar ile bir takım bilgisayar oyunları gibi çok çeşitli kaynak bulunmaktadır. Oldukça sancılı geçecek olan kapama yöntemi kolay bir şekilde gerçekleşiyor.

Göz tembelliği tedavi edilmezse nelere yol açar?

Beyindeki görme merkezinin plastik dönem adlandırılan değişebileceği bir dönem var bu da 7 ile 10 yaşına kadar olan süreç. Dolayısıyla erken teşhis çok önemli. Plastik dönem geçtikten sonra günümüzde yapılacak şeyler olmakla beraber bunların sınırlı olacağını akılda tutmak gerekiyor.

Plastik dönemde gelişimi tamamlanmış bir gözün sonuç itibari ile görmesi yüzde yüze ulaşamamış bir gözdür. Özelliklere ailelerin her bebeğin mutlak suretle göz doktoruna gitmesi çok önemlidir.

Aileler ipucu elde edemeyebilir, şaşılıklarda, kataraktlar, göz kapağı düşüklüğünde çok daha kolay bilebiliyor ama görünürde hiçbir durum olmadığı hallerde tedavi gecikiyor, ayrım yapmaksızın 3 yaşına kadar her bebeğin göz doktoruna gitmesi çok önemlidir.

Göz tembelliğinin ilerleyen yaşlarda tedavisi var mıdır?

Erişkin çağlarda göz tembelliğinin tedavisinde yüzde 100 başarılı olma şansı çok azdır. Göz ile beyindeki görme merkezi artık görme fonksiyonu ile ilgili öğrenme işlevini tamamen tamamladığı için iyileştirici bir takım önlemler alınmaktadır.

Hasta istekli ise bu konuda gerçekten doktor ile işbirliği içerisinde çalışırsa yaklaşık altı ay çalışma süresince tembel gözün çeşitli yöntemler ile lazer cerrahisi ya da kontak lens uygulaması ile numarasını düzelterek sonra yine tembel gözün bir takım özel geliştirilmiş bilgisayar programları ile çalıştırılması ile görmenin aktif edilmesi mümkün olabiliyor. Tembel gözün sağlam göz kadar görmesi mümkün olamıyor.

Источник: https://www.e-kutuphane.com.tr/goz-tembelligi-nedir-belirtileri-ve-tedavisi/

Göz Tembelliği Nedir ve Belirtileri Nelerdir ?

Göz Tembelliği

Ambliyopi halk arasında göz tembelliği olarak bilinen bir göz hastalığıdır. Yunanca ‘Donuk Göz’ manasına gelir.

Göz tembelliği, gözde ve görme sinir diski dediğimiz, göz sinirinde yapısal hiçbir bozukluk olmamasına rağmen bir gözün diğer göze oranla veya her iki gözün normal sınırlara oranla daha az görme kapasitesinin olmasıdır.

Biraz daha açacak olursak, görme işlemi ve konumuz olan göz hastalığına, göz tembelliğine götüren süreç doğumla başlar.

Görme işlemi öğrenilen bir duyudur, yani görme işlemi doğumdan itibaren öğrenilmeye başlanır. Görme işlemi duymak gibi değildir. Kişi doğduğunda her şeyi çok net, en ince ayrıntısına kadar görerek doğmuyor. Sadece siluetler görür ve beyin bunu gün be gün öğrenerek büyür. Beyin gelişiminin hızlı olduğu dönem olan ilk yedi yaş içinde görme işlemi gittikçe daha kaliteli olur.

Her iki göz arasında, görmeyi engelleyecek durumlar vardır. Bu durumlara örnek verecek olursak, örneğin kırma kusuru dediğimiz, bir gözümüzde ki numaranın diğer göze göre daha yüksek bir numaranın olmasıdır. İkinci bir örnek şaşılık veya bir gözümüzde sabit bir kayma olmasıdır.

Başka bir örnek göz kapağında, göz bebeğini kaplayan düşüklük, bir gözümüzün görmesini engelleyecek kapak düşüklüğü de denir. Diğer göz hastalıkları korneada leke, katarak gibi görme yolumuzu engelleyen başka bir problem var ise o zaman o göz görmeyi, öğrenemeyebiliyor.

Bu durumda da göz tembel kalıyor.

Göz tembelliği sıklıkla rastlanan bir durumdur. Göz tembelliğini fark etmek kolay değildir. Kişi bir gözünün güçlü, diğerinin zayıf olduğunun farkında olmayabilir. Çocuğun gözünde şaşılık bariz bir anormallik yoksa göz tembelliği aile tarafından anlaşılamaz. Bu nedenle aile daha çocukluk çağında rutin göz kontrollerine önem vermelidir.

Doktor tanısının konulması önemlidir. Her 100 kişiden 2 veya 3’ünde görülür göz tembelliği. Göz tembelliğinin tedavisi için en ideal dönem bebeklik ve çocukluk evresidir. Göz tembelliği, genellikle bebeklik veya çocukluk döneminde ortaya çıkan ve normal olarak gelişmeyen gözdeki görme azlığının genel adıdır.

Yani bu demek oluyor ki, göz işlevini tam kapasite olarak kullanamıyor.

Göz Tembelliği Nedenleri

Bu göz problemiyle karşı karşıya gelme olasılığımız hiç de küçümsenecek bir oranda değildir. Özellikle ailesinde göz tembelliği problemi yaşayan bireyler varsa çocuklar mutlaka göz hekiminin düzenli kontrolüne tabii tutulmalıdır.

Göz tembelliği yalnızca uzmanların detaylı kontrolleri sayesinde anlaşılabilen bir rahatsızlıktır. Bebekler doğdukları ilk zamanlardan itibaren düzenli olarak göz hekimlerine kontrol ettirilmelidir.

Bebeğinizin göz kontrolünü zamanında yaptıramadıysanız ergenlik dönemine girmeden önce mutlaka kontrole götürünüz göz hekiminize. Çünkü bu her ne kadar önemsenmeyen bir konu olsa da, ciddi görme kayıplarına neden olabilir.

Zamanında kontrol ve tedaviyle bu göz probleminin önüne geçilebileceği gibi, kontrol edilmezse de ciddi görme kayıplarına sebebiyet veren bir rahatsızlıktır.

En ideal tedaviye başvurma zamanları, çocuk 2-3 yaşına girdiğinde, okula başlamadan hemen önce başvurulursa göz tembelliğinin yanı sıra, miyop veya hipermetrop gibi göz rahatsızlıklarının da tedavisini mümkün kılmış olursunuz.

Unutmayın ki, her türlü rahatsızlıkta olduğu gibi göz problemlerinde de erken teşhis hayat kurtarır. Göz tembelliği, tedavi edilmezse sağlam göze de etki edebilir ve kalıcı olarak görme bozukluğuna sebep olabilir.

 Göz tembelliğinin 3 temel türü olabilir. Bunlar ;

 • Şaşılık, gözde kaymanın meydana gelmesiyle oluşan göz tembelliği tipidir.
 • Yüksek oranda kırma kusurları; bu en zor teşhis edilen göz tembelliği türüdür. Çünkü bakıldığı zaman anlaşılmayacak cinsten bir göz tembelliği türüdür. Bu yüzden göz muayenesine gidene kadar gecikir. Ve bu da çoğu zaman çok geç kalındığı anlamına gelir.
 • Göz dokularındaki bulanıklık; adına katarakt dediğimiz şekilde gelişen göz tembelliği çeşididir. En erken gelişen göz tembelliği türüdür. Bunun teşhis edilmesi oldukça kolay bir test olan, Kırmızı Yansıma Testi ile mümkün olur. Doğumsal kataraktta cerrahi bir müdahaleden sonra kişi göz sağlığına kavuşabilir.

Göz Tembelliği Belirtileri

Göz tembelliği teşhisi son derece zordur. Bebeklerde de göz tembelliği muayenesi yapılabilirken, çocuklarda en erken 2 en geç 4 yaşlarında göz tembelliği testine tabi tutulmalıdır.

Kişi kendisi doğduğu andan itibaren, gözünde şaşılık bariz bir anormallik yoksa göz tembelliği ancak ve ancak doktor kontrolünde anlaşılabilir. Aynı zamanda ailesinde göz tembelliği olan çocuklar mutlaka göz kontrolünden geçmelidir.

Eğer bir göz de şaşılık var ise dolayısıyla kayan gözde tembellik oluşabiliyor.

Göz tembelliğinde göz kapağının düşüklüğü ve özellikle çocuklar da göz kapaklarının uyurken bir gözün tamamen kapanıp diğer gözün ise yarım kapandığı durumlarda doktor teşhisinde göz tembelliği belirtisi olarak ortaya çıkabiliyor.

Erken doğum da doğan çocuklar, gözlerinin herhangi birinde beyazlık, nistagmus (gözlerde titreme) var ise çocuklar da cisimlere yakından veya yan yan bakma, çeneyi kaldırarak bakma ve başı omuza eğerek bakma, gözleri gererek açma, ovuşturma, kırpıştırma, bir gözü kırpma veya bir gözü kapatma bu gibi durumlarda doktora başvurduğunuzda, doktor tanısında göz tembelliği belirtileri sayılabiliniyor.

Bir başka durum ki kırma kusurları diyoruz, kırma kusurları miyopi, astigmatizma ve hipermetropi refraksiyon kusurlarıdır. Bu kusurlar göz de göz tembelliğine yol açabiliyor.

Aynı zamanda kırma kusurundaki teşhis en zor olan göz tembelliği teşhisidir.

Kırma kusuru olan bulanık görme ki bir göz diğer göze nazaran daha bulanık görüyorsa, böylelikle göz gelişimini tamamlamayarak göz tembelliğine yol açabiliyor.

Göz tembelliğine yol açan bir başka durum ise katarak, saydam olması gereken göz dokularının bulanıklığıdır. En erken gelişen göz tembelliğidir. Bu durumlar da hasta kırmızı yansıma testine tabi tutulur.

Bunların yanında doktor muayenesinde retina (görme zarı) ve optik sinir (görme siniri) muayenesi de yaparak muayeneyi tamamlar.

Bunların dışındaki kişi bir gözünü elle kapattığında diğer gözünde bir yanma, bulanıklık ve batma var ise doktoruna başvurmalıdır.

Göz Tembelliği Tedavisi

Göz tembelliğinin tedavisine geldiğimizde; eğer zamanında tedaviye başlanmışsa, kişinin göz sağlığına kavuşması oldukça yüksek bir ihtimaldir. Bazı tedavi yöntemleri aşağıda belirtildiği gibidir:

 • Tembellik yapan gözün etkin olarak kullanılması amacıyla sağlam gözü haftalar veya aylar boyunca kapatma yöntemiyle, tembel olan gözün iyileşmesi sağlanır. Hatta uygulanan bu tedavinin olumlu sonucunun kalıcı olması maksadıyla, sağlam gözün kapalı kalması yıllar boyu da sürebilir.
 • Odaklama problemi olan çocuklarda gözlük kullandırma tedavisi uygulanır; ancak bu yöntem her zaman olumlu sonuç vermediğinden kapatma yöntemiyle tembellik yaşayan göz etkin bir tembellik yaşayan göz gibi bulanıklaştırılması yöntemiyle de tembel olan göz görmeye zorlanabilir. Ve bu tedavi sonucunda tembellik yaşayan göz, sağlığına kavuşabilir.

Источник: https://www.modanium.com/goz-tembelligi-nedir-ve-belirtileri-nelerdir/

Göz Tembelliği (Ambliyopi)

Göz Tembelliği

GÖZ TEMBELLİĞİ (AMBLİYOPİ) NEDİR?

Ambliyopi, çocukluk çağında bir gözde veya her iki gözde görmenin düzgün şekilde gelişmemesidir. “Göz tembelliği” olarak da adlandırılır. Ambliyopi bebeklerde ve küçük çocuklarda sık görülen bir hastalıktır.

Çocuklarda görme, doğumdan sonraki ilk birkaç yılda gelişir. Ambliyopinin erken teşhisi ve tedavisi çok önemlidir. Aksi takdirde, ambliyopili bir çocukta normal ve sağlıklı görme gelişmez.

Ambliyopi başka göz ve görme sorunlarından kaynaklanabilir. Çocuklarda ambliyopiye sebep olabilecek hastalıklardan birkaçı şunlardır:

STRABİSMUS / ŞAŞILIK

Gözlerin iki farklı yöne yönelmesidir. Gözlerden biri tam karşıya odaklanırken diğeri içeri, dışarı, yukarı veya aşağı yönelebilir. Çocuğun beyni, çift görüşü engellemek için tam karşıya odaklanmayan gözden gelen görüntüyü dikkate almayabilir. Bu durum söz konusu gözün düzgün şekilde gelişmesine engel olabilir.

REFRAKSİYON KUSURLARI

Refraksiyon kusurları uzağı iyi görmeme (miyopi), yakını iyi görmeme (hipermetropi) veya bozuk veya bulanık görmedir (astigmat).

Çocuğun gözündeki refraksiyon kusuru bir gözde daha şiddetli olabilir. Söz konusu göz devre dışı kalabilir ve bunun sonucunda görme düzgün şekilde gelişmeyebilir.

Böyle bir durumu belirlemek güç olabilir çünkü çocuk iki gözünü kullanırken görmesi gayet iyi olacaktır.

GÖZÜN NORMALDE PARLAK OLAN KISIMLARINDA MAT GÖRÜNÜM

Bazı çocuklar kataraktlı doğar, yani gözün normalde parlak lens kısmı bulutlu ve mat bir görünümde olur. Bu durum, o gözde görmenin düzgün şekilde gelişmesini engelleyebilir.

AMBLİYOPİ:GÖZ TEMBELLİĞİNİN TEŞHİS EDİLMESİ

Çocuğunuz, bir gözünün diğerinden daha iyi gördüğünün farkında olmayabilir. Eğer çocuğunuzda strabismus ya da ona benzer gözle görebileceğiniz bir kusur yoksa siz de durumu fark edemeyebilirsiniz.

Göz doktoru, iki gözün görme yetisi arasında farklılık olup olmadığını kontrol ederek ambliyopi teşhisi koyar.

Bebeklerin veya küçük çocukların görme yetisini kontrol etmek için göz doktoru çocuğun gözlerinden birini kapatıp, çocuğun açık gözüyle hareket eden bir nesneyi ne ölçüde takip edebildiğine bakar.

Doktor ayrıca çocuğun tek gözü kapatıldığında nasıl bir tepki verdiğini de inceleyebilir. Eğer bir gözde ambliyopi varsa ve diğer göz kapatılırsa, çocuk göz bandının üstünden veya altından bakmaya ya da göz bandını çıkarmaya çalışabilir ve ağlamaya başlayabilir.

Göz doktoru tam bir tıbbi göz muayenesi yaparak görmeyi etkileyen başka göz sorunları olup olmadığını inceleyecektir.

Bir gözde görmenin iyi olmaması her zaman çocukta ambliyopi olduğu anlamına gelmez. Bazı vakalarda, bir gözdeki refraksiyon kusurunu düzeltmek için gözlük takılmasıyla görme gelişebilir.

ÇOCUKLARDA GÖZ MUAYENESİ NE ZAMAN YAPILMALIDIR?

Bütün çocuklarda 4. yaşta veya öncesinde çocuk doktoru, aile doktoru veya göz doktoru tarafından göz muayenesi yapılmalıdır.

Ailede hizasız göz, çocukluk dönemi kataraktı veya ciddi göz hastalığı öyküsü varsa, bebeklikte göz doktoru tarafından göz muayenesi yapılmalıdır.

Çoğu doktor çocuğun genel tıbbi muayenesinin bir parçası olarak görmeyi de muayene eder. Eğer herhangi bir göz problemi belirtisi fark ederse, daha ayrıntılı tetkikler için çocuğu göz doktoruna se edebilir.

Ambliyopi tedavisi genellikle çocuğun daha zayıf olan gözünü kullanmasını sağlamak yoluyla düzeltilir. Bunun için çocuğun daha kuvvetli olan gözünü göz bandıyla kapatmak yoluna gidilebilir. Bir başka yöntem ise göz damlası kullanarak kuvvetli olan gözün görüşünü bulanıklaştırmaktır. Veya çocuk o gözdeki görüşü bulanıklaştıracak cama sahip bir gözlük takabilir.

Zayıf gözde görmenin gelişmesi birkaç hafta ila birkaç ay alabilir. Çocuğun o gözünde görme düzeldikten sonra birkaç yıl daha yarı zamanlı olarak göz bandını takması gerekebilir. Böylelikle çocuğun görmesi kuvvetli kalmaya devam eder.

Bazı vakalarda göz doktorunuz ambliyopiye sebep olan göz problemlerinin düzeltilmesi için cerrahi müdahale tavsiye edebilir. Ameliyattan sonra çocuğun görmesi gelişene kadar göz bandı takması veya başka şekilde kuvvetli gözü kapatması gerekebilir.

Ambliyopi sebepli görme kaybının engellenmesi mümkündür. Ancak tedavinin işe yaraması için çocuğunuzun yalnızca zayıf olan gözünü kullanması gereklidir.

Çocuklar kuvvetli görüşe sahip gözlerinin göz bandıyla veya bulanıklaştırmak suretiyle kapatılmasından hoşlanmazlar.

Dolayısıyla, çocuğunuzun kendi faydasına olan bu uygulamayı devam ettirmesi için ona yardımcı olmanız gerekir.

ÖMÜR BOYU KUVVETLİ GÖRÜŞ İÇİN AMBLİYOPİNİN TEDAVİ EDİLMESİ

Ambliyopili çocuklarda zayıf gözde görmeyi kuvvetlendirmek önemlidir. Ambliyopiye sebep olan göz sorunları gözlük veya ameliyat yoluyla düzeltilse dahi, ambliyopinin kendisinin de tedavi edilmesi gerekir. Aksi takdirde çocuğunuz ömür boyu görme problemleri yaşabilir.

Источник: https://ziyakapran.com/goz-tembelligi

Çocuklarda Göz Tembelliği ve erken tanının önemi

Göz Tembelliği

Aileler çocuklarının gözünde bir kayma tespit ettiklerinde hemen muayenesini sağlamakta ancak diğer durumlarda genellikle göz muayenesi okul dönemine kadar gecikmekte ve bu durumda da çoğu kez geç kalınmış olmaktadır.

Çocuklarda göz tembelliğinin erken tanı ve tedavi yöntemleri

Gözün insanın en önemli ve hassas organlarından biri olduğunu ve dünya üzerinde olup bitenlerin yüzde 80’inin bu önemli organ tarafından algılandığını vurgulayan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Erkan Bulut, göz problemlerinin tedavisinde erken tanının büyük önem taşıdığına değiniyor.

Özellikle göz tembelliğinin erken tanı ve tedavisinin çoğu kez normal görme seviyesine ulaşmada etkin olduğuna dikkat çeken Bulut, konuyla ilgili sorularımıza cevap verdi.

Röportaj: Op. Dr. Erkan Bulut

Op. Dr. Erkan Bulut – Zuhal Keresteci

Çocuklarda ilk muayene ne zaman ve nasıl yapılmalı?

Çocuklarda göz muayenesi yeni doğan döneminden başlayarak yapılmalıdır. İlk muayene yeni doğan odasında deneyimli bir hemşire veya çocuk doktoru tarafından yapılır. Bu muayenede en önemli bulgu göz bebeğinden yansıyan ve ağ tabakaya ait olan kırmızı yansımanın her iki gözde eşit parlaklıkta ve sağlıklı olmasıdır.  Daha sonra 6. ve 18.

aylarda çocuk doktoru veya aile hekimi tarafından genel göz sağlığı muayenesi yapılmalıdır, şüphe edilen bir bulgu varsa göz doktoruna yönlendirilir.  Bu dönem içinde ebeveynler göz kayması, kapak düşüklüğü, sık göz kırpma, gözlerini ovuşturma gibi normal dışı bir bulgu gördüklerinde göz doktoruna başvurmalıdırlar.

  Ailede bilinen bir göz hastalığı varsa bunun erken dönemde izleme alınması gerekir.  Gözler tamamen normal görünümde olsa bile her çocukta 3 yaşında mutlaka ilk göz muayenesi yapılmalıdır. Genellikle tek gözde ortaya çıkan göz tembellikleri muayene edilmedikçe bulgu vermezler ve saptanamazlar.

Daha sonra 5 yaşında ve okula başlarken muayeneler tekrarlanır.

Aileler çocuklarındaki görme sorunlarını fark edebiliyorlar mı?

Eğer çocukta direkt bakışta fark edilebilen bir rahatsızlık yoksa örneğin gözde kayma veya göz kapağı düşüklüğü gibi, aileler çocuklarındaki göz problemlerini çoğu zaman fark edemiyorlar. Bu nedenle ebeveynlerin çocuklarını dikkatli gözlemlemesi ile olası birçok göz bozukluğunu fark edip zaman geçirmeden göz doktoruna başvurmalıdırlar.

Sizce aileler çocuklarını gözlemlerken nelere dikkat etmeliler?

Aileler çocuklarını gözlemlerken özellikle çocuğunun kendisi ile göz teması kurduğunda her iki gözü birbirine paralel duruyor mu, gözlerden birinde içe ya da dışa kayma var mı, iki göz birbirinden bağımsız hareket ediyormuş izlenimi veriyor mu sorularına olumsuz cevap veriyorlarsa;  okurken veya televizyon seyrederken başını sürekli bir yöne çevirme, başını eğme, bir gözünü kapalı tutma, sık sık göz kırpma, gözlerini kısma ya da ovalama, okur veya yazarken çok yakından bakma, satır kaydırma veya sürekli parmakla takip etme, yakın işleri sevmeme, kısa sürede dikkat dağılması veya dalgınlaşma oyun oynarken topu tutma, ayakkabı bağlama veya düğme ilikleme gibi el-göz koordinasyonu gerektiren işlerde zorlanma, okulda tahtayı netleştirebilmek ve yazılara odaklanabilmek için sürekli kendini zorlama sonucu oluşabilecek sık baş ağrısı şikayeti olan çocuklarda göz bozukluğu olma ihtimali yüksektir.

Çocuklardaki göz bozukluklarının erken tespit edilmesi ve tedavi edilmesi gerektiğini söylüyorsunuz. Bunun nedenini açıklar mısınız?

En temel duyu organlarımızdan biri olan göz doğumdan itibaren de gelişmeye devam etmekte ve bu görme duyusunun tam olarak gelişimi ise 9 ile 11 yaşları arasındaki dönemde tamamlanmaktadır. Doğumdan bu zamana kadar geçen süre içerisinde gözlerin kullanılması ile gelişim sağlanır.

Bu nedenle çocukluk döneminde görme sistemi esnektir ve gözlerin kullanılmasına göre şekillenir. Fakat şaşılık, iki gözde farklı derecelerde olan gözlük ihtiyacı ya da bir gözdeki görüntünün oluşmasını engelleyen katarakt veya göz kapağı düşüklüğü gibi bir engel varlığında bu gelişim kesintiye uğrar.

Bunun sonucunda da gözde tembellik gelişir.

Göz tembelliği, görme tembelliği nedir?

Az önce bahsettiğimiz gibi görme duyusunun gelişimini engelleyen bir göz bozukluğu oldugunda o gözde az görme meydana gelecektir. Bu az görmeye, göz tembelliği diyoruz. Genellikle tek gözde görülür.

Göz tembelliğinin sebepleri nelerdir?

En önemli üç nedeninin şaşılık, kırma kusuru ve göz dokularının şeffaflığındaki bozulma olduğunu söyleyebiliriz.

Şaşılık: En sık görülen sebeptir. Kayan gözden gelen görüntü çift görmenin önlenmesi amacıyla yok sayılır ve çocuk sadece tek gözüyle görmeye yönlenir. Bu kayan gözün görmesinin düşmesine neden olur.

Kırma kusuru: Mevcut olan yüksek kırma kusuru nedeni ile bir göz diğerinden çok bulanık görmekte ise bu göz görsel gelişimini tamamlayamayarak tembel hale gelmektedir.

Görünüşte gözlerde herhangi bir problem olmadığı için tespit edilmesi en zor olan göz tembelliği tipi budur.

Aileler çocuklarının gözünde bir kayma tespit ettiklerinde hemen muayenesini sağlamakta ancak diğer durumlarda genellikle göz muayenesi okul dönemine kadar gecikmekte ve bu durumda da çoğu kez geç kalınmış olmaktadır.

Göz dokularının şeffaflığında bozulma: Katarakt ya da göz kapağı düşüklüğü gibi görüntünün net olarak odaklanmasını engelleyecek her türlü durumda amblyopi gelişmektedir. Bu en ağır amblyopi tipidir. Bu nedenle altta yatan göz rahatsızlığının hemen tedavi edilmesi gerekmektedir.

Göz tembelliği nasıl teşhis edilir?

Bu çoğu kez oldukça zor bir durumdur. Göz hekimi tarafından detaylı bir muayene ile teşhis edilebilir.

Göz tembelliğinin tedavisi mümkün müdür?

Göz tembelliği ne kadar erken teşhis edilirse tedavi başarı şansı o kadar yüksektir. Göz tembelliğinde tedavinin esası zayıf gözün kullandırılmasına dayanır. Tedavisinde ilk önce görme duyusunu engelleyen kırma kusuru varsa gözlük verilir, kataraktı varsa opere edilir. Daha sonrasında az gören gözün çalıştırılmasına başlanır.

Az gören gözün çalıştırılmasında ise sağlam gözün özel bir bandajla haftalar bazen aylar boyunca kapatılması ile yapılır. Şaşılıkta eğer bir cerrahi müdahale yapılacaksa genellikle önce göz tembelliği giderilmeye çalışılır. Ameliyat öncesi belli bir dönem kapama tedavisi yapılır, ameliyat uygulanır, daha sonra bir müddet daha kapama yapılmaya devam edilir.

Kapama tedavisi tamamen ailelerin sabrına kalmıştır. Çünkü çocuklar kapama yapılmasından hiç hoşlanmazlar ve bunu reddederler. Ancak aileler bu dönemi yeterli ilgi ve sabır gösterdikleri takdirde başarılı bir şekilde tamamlarlar.  Şunu unutmayalım, başarıda en önemli nokta göz tembelliğinin “teşhis zamanı”dır.

Eğer erken teşhis ve düzenli tedavi yapılırsa çoğu kez normal görmeye ulaşabilir. 9 yaş sonrasında yapılacak kapamanın herhangi bir faydası olmuyor.

Göz tembelliği olan çocukların televizyon izlemelerinin tedavilerine olumlu bir katkısı olur mu?

Çocuğun normal sosyopsikolojik gelişim açısından ilk 2 yaş içerisinde televizyon izlemesi normal koşullarda pek önerilmiyor fakat biz göz tembelliğinin tedavisinde tüm bu yasakları ortadan kaldırıyoruz.

Kapama tedavisi sırasında, belli bir süre de olsa çocuğun resim çizme, boyama, kesme gibi yakın çalışma yapmasını isteriz Kapama tedavisi sırasında ailenin uygulamasını tavsiye ettiğimiz yöntem çocuğun sınırsız televizyon izlemesidir Ailelere çocuklarına 2-6 yaş arasında günde 1 saat, 6 yaş sonrasında günde toplam 2 saat televizyon izlemesini önermekteyiz Ancak göz tembelliğine bağlı olarak uygulanan kapama tedavisinde çocuklar sınırsız televizyon izleyebiliyorlar Televizyonu sınırsız olarak izlemelerine izin vermemizin nedeni renkli ve sürekli hareket eden görüntüyü çocukların tembel olan gözleriyle takip etmesini sağlamakKapama sırasında televizyon izleyen çocukların göz tembelliklerinin tedavi süreci daha hızlı oluyor Çünkü televizyon uyaranları çok yüksek, çocuk daha rahat takip ediyor Bu nedenle özellikle hareketli çizgi filmler ya da çocuk kuşakları gibi çocuğun gelişimini olumsuz etkilemeyecek yayınların izletilmesini öneriyoruz TV ile göz tembelliği tedavisi evde yapılabilecek en ucuz ve de en etkili tedavi yöntemlerinden birisidirKapama tedavisinin bitmesi ile birlikte TV izlemenin sınırlandırılmasının gerektiğini de unutmamamız gerekiyor.

Göz tembelliği tedavi edilmezse çocuğu yetişkinlikten yaşlılığa kadar nasıl bir süreç bekler?

Göz tembelliği tedavi edilmediği takdirde kalıcı olur ve görme keskinliğinde kendiliğinden düzelme olmaz. Derinlik algılamasında kayıp olur. Eğer normal gören gözde hastalık veya yaralanma olursa ömür boyu az görmeyle sonuçlanabilir.  Sonuç olarak göz tembelliği olan çocuk meslek seçiminde ve sosyal hayatta bu az görmenin getirdiği dezavantajları hep yaşayacaktır.

Son dönemlerde NeuroVision ile her yaşta göz tembelliğinin tedavisinden bahsedilmekte. Bu konuda ne düşünüyorsunuz?

NeuroVision Teknolojisi görsel uyarı ve görmeden sorumlu nöral bağlantıları çabuklaştırmaya dayanan ‘’non-invasive’’(girişimsel olmayan, ameliyatsız), ‘’hastaya özel’’ görme arttırma tedavisidir.

  9 yaş ve üzeri göz tembelliği tedavisinde de etkili oldugundan ve bu tedavi için de FDA (Amerikan İlaç ve Gıda İdaresi) onayı aldığından bahsedilmektedir.  Fakat bu tedavinin etkinliği ile ilgili henüz bir klinik çalışmayla karşılaşmadığım için yorum yapmam çok doğru olmayacaktır.

İlerleyen günlerde bu tedavi ile ilgili klinik bilgiler ortaya çıktığında bu bilgileri sizinle ve okuyucularla paylaşmaktan mutluluk duyacağımı bilmenizi isterim.

Görme bozukluklarının tedavisinde son zamanlarda güncel olan bitkisel besin takviyelerinin etkililiği konusunda bir hekim olarak görüşünüz nedir?

Beslenmenin göz sağlığı üzerinde etkisi olmaktadır. Gözün tabakaları, sinirleri, kasları ve görme olayı kişinin beslenme durumundan etkilenmektedir.

Kişinin gözünün karanlık ortama adaptasyonu özellikle de A vitamininin yeterli alınması ile yakından ilişkilidir. A vitamini yetersizliğinde keratomalasi(kornea yumuşaması), kseroz(göz kuruluğu), Bitot Lekesi ve Kseroftalmi oluşabilir. A Vitamini kaynakları; et, yumurta ve balıktır.

Riboflavin (B2 Vitamini) yetersizliği korneada damarlanma, konjonktivit, fotofobi (ışığa hassasiyet), gözlerde yanma ve kaşınmaya neden oluşturabilmektedir. Riboflavin kaynakları; süt, yoğurt, peynir, yumurta, tavuk eti, brokoli, ıspanak, tam buğday ekmeği, patatestir.

Piridoksin (B6 Vitamini) yetersizliğinde konjonktivit oluşur. B6 vitamini kaynakları; muz, avokado, tavuk eti, patates, ıs­panak ve bezelyedir.

Vücut tarafından sentezlenmeyen besinlerle alınması gerekli  olan (elzem) amino asitler, C vitamini ve niasin, göz lenslerinin sağlığını ve bütünlüğünü korurlar. Omega3 (n-3) yağ asitlerinden dokozahegzaenoik (DHA) asidin de retinada önemli miktarlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Bu durum, göz sağlığı ile ilişkili olduğunu gösterir.

Yaşlılarda diyete antioksidan vitaminlerin (Vitamin E, C ve Beta Karoten) ilave edilmesi yaşlılığa bağlı katarakt riskini azaltır.

E vitamini kaynakları; ceviz, fındık, tahıl, tahıl ürünleri, süt, süt ürünleri, kırmızı et ve yeşil yapraklı bitkilerdir.

C vitamini kaynakları; limon, portakal, mandalina gibi turunçgiller, çilek, böğürtlen, kuşburnu, domates ve yeşil sivri biber, lahana, ıspanak, asma yaprağı gibi yeşil yapraklı sebzelerdir.

Çinko karanlığa adaptasyonda, kemik metobalizmasında, oksijen transportunda ve serbest radikal hasarına karşı korumada görev almaktadır. Çinko kaynakları; balık, ceviz, badem, kabak çekirdeği ve ayçiçeği çekirdeğidir.

Sonuç olarak; her bireyin sağlıklı bir yaşam sürdürmek ve göz sağlığını korumak amacıyla yeterli ve dengeli beslenmesi gerekmektedir.

İlgili yazılar

Göz hastalıklarından korunmak mümkün!

Çocuklarda ishal ve kusmaya dikkat! Rota virüsü nedir?

Çocuklarda Uyum Davranış Bozuklukları ve Öneriler

Источник: https://indigodergisi.com/2016/02/cocuklarda-goz-tembelligi-ve-erken-taninin-onemi/

Göz Tembelliği Nedir? Göz Tembelliği Tedavisi – Sağlık Ocağım .NET

Göz Tembelliği

Göz tembelliği gözün yeterli görememesidir. Gözün yeterli görememesi gözün algılamasındaki bir bozukluktan kaynaklanır. Göz tembelliği göz sağlam olduğu halde beynin tam olarak uyarılmadığı için oluşur. Gözlerin görme derecesi birbirinden farklı olur ise beyne gelen uyarı birbirinden farklı olur ve bu durumda kötü gelen uyarıyı seçer ve kötü gelen uyarıyı sistemden kaldırır.

Beynin bu tür bir durumu gerçekleştirmesi bir taraftan kişi için avantaj sayılabilir. Çünkü bu tip bir durumda kişi her şeyi çit görebilir. Örneğin, sağ göz iyi uyarı gönderir iken, sol göz kötü uyarı gönderir ise zaman içerisinde sol gözün gönderdiği uyarıları beyin kabullenmez ve onu yok kabul eder.

Bu şekilde devam ettiği sürece göz tembelliği meydana gelir.

Bunun en önemli nedeni gözlük kullanmayı gerektiren durumlarda küçük yaşlarda gözlük kullanımın yetersiz ya da hiç gözlük kullanmamış olmasıdır.

Tembel olan gözlerin görüntüsü dışarıdan bakıldığında fark edilmez iken, bazı hastalarda da göz kayması şeklinde görülür. Bazı hastalarda da tamamen normalmiş gibi görünen bir göz tembel göz olabilir.

Göz tembelliği nedenleri

Göz tembelliğinin en sık karşılaşılan nedenlerinden biri kırma kusurudur. İki göz arasındaki kırma kusurunda da bir fark vardır.

Örneğin bir göz 3 derece yok iken, diğer göz 5 derece yoktur ve bu durumda 5 derece yok olan gözde tembellik başlayabilir. Tembelliğin en fazla gelişimine neden olan kırma kusuru hipermetrop sorunudur.

Bunun dışında astigmat, doğumsal göz problemleri, çocukken gözün birine uzun süre pansuman konulması veya sarılması, şaşılık gibi nedenler göz tembelliğine yol açabilir.

Göz tembelliği olduğu nasıl anlaşılır?

Göz tembelliği olup olmadığının anlaşılmasında en önemli yöntem göz muayenesidir. Karşıdan bakıldığında göz tembelliği olduğu anlaşılmaz. Eğer gözde bir kayma oluşmuş ise o gözde tembellik olma olasılığı yüksektir. Göz tembelliğinin çocuklarda erken teşhis edilmesi çok önemlidir. Bu nedenle çocukların 3-4 yaşlarında mutlaka iyi bir göz muayenesi yapılması gereklidir.

Erişkinlerde göz tembelliğini anlamak daha kolay olur. Çünkü erişkinler bir gözünün daha az gördüğünü ifade edebilir. Fakat erişkin yaşlarda göz tembelliğini teşhis etmenin çok fazla yararı olmaz.

Göz tembelliğinin tedavisi mümkün olduğunca erken yaşta yapılmalıdır. Göz tembelliği teşhisi için görme muayenesi yapılır.

Görme muayenesinde gözün biri kapatılarak açık olan gözün ne kadar gördüğü kontrol edilir.

Göz tembelliği tedavisi

Göz tembelliği tedavisi

Göz tembelliğinin tedavisinde önemli olan iki nokta vardır. Birincisi tedaviye erken başlamak, ikicisi ise nedene yönelik tedavinin doğru yapılmasıdır. Çocukların bir yaşından itibaren göz muayenesine getirilmesi önemlidir. Özellikle ailede gözlük takan bireyler var ise bu çocukların kesinlikle göz muayeneleri ihmal edilmemelidir.

Çocuk erken yaşlarda göz doktoruna getirilir ise göz doktoru gözün tembel olmasının nedenini araştırır ve gözlük ihtiyacını belirler.

Çocuğun gözlük ihtiyacı belirlenip uygun gözlük numarası verildikten sonra, çocuğun tembel olan gözünün daha fazla çalışması için diğer sağlam olan göz kapatılır. Gözün kapatılmasının süreleri oldukça önemlidir.

Bu nedenle bu tedaviyi iyi bir göz doktorunun yapması tedavinin başarısı açısından önem taşır. Uygun tembelliğe uygun kapatma işlemi ve uygun süreler şeklinde yapılması gerekir.

Göz tembelliğinin tedavi edilmesi gerekir mi?

Göz tembelliği tedavi edilmez ise o göz tembel olarak kalır. Tembel kelimesini tercüme edecek olursak, tembel eli ayağı sağlam ve düzgün ama kıpırdamaya hali olmayan insan demektir. Tembel gözde düzgündür ancak kırma kusuru vardır ve bu kırma kusuru nedeni ile bu gözün gönderdiği uyarıları beyin algılamamaktadır.

Bu nedenle bu göz ömür boyu bu şekilde kalır. Tembel olan göz cisimleri iyi göremediği için takip etmede zorluk yaşar.

Örneğin, tembel göz sorunu olan hasta sağ taraftaki bir kuşa bakar ve kuş hareket eder ve tembel olan göz bunu fark etmez. Bu gibi durum neticesinde o gözde yavaş yavaş kayma problemi ortaya çıkar.

Yani göz tembelliği küçük yaşlarda tedavi edilmez ise o göz tembel olarak kalır.

Göz tembelliği kaç yaşına kadar tedavi edilir?

Göz tembelliğinin tedavisi en geç 5 yaşına kadar yapılmalıdır.

Son yıllarda yapılan çalışmalar doğrultusunda 6 -7 yaşındaki çocuklarda da göz tembelliğinin tedavi edilebildiği görüşleri ortaya çıkmıştır. Fakat yapılan tedavide kapatmalar daha uzun süreli olur.

Göz tembelliği için en ideal tedavi yaşları üç-üç buçuk yaşlarıdır. Çünkü bu yaşlardaki çocuklarda tam olması gereken gözlük numarası verilebilmektedir.

Bu gözlük tedavisi ile tembel göze neden olan kırma kusuru ortadan kaldırılır. Gözlük tedavisi ile birlikte tembel olmayan gözün kapatılması işlemi 4-5 saat bazende tam gün kapatmak üzere tedavi uygulanır. Gözü kapatma işlemi 3-5 veya 10 şeklinde her gün uygulanarak yapılır. Bütün bu yöntemler için öncelikle iyi bir göz doktoru ve göz muayenesi tedavinin en önemli kısmını oluşturur.

Göz hastalıkları ile ilgili benzer sağlık konuları

Источник: https://www.saglikocagim.net/goz-tembelligi-nedir-goz-tembelligi/

Göz Tembelliği Tedavisi Nasıl Olur?

Göz Tembelliği

Göz Tembelliği Nedir ve Göz Tembelliği Tedavisi Nasıl Yapılır? Tıptaki adı ambliyopi olan göz tembelliği çocukluk döneminin en çok görülen görme bozukluğudur.

Erken çocukluk döneminde, bir göz iyi görürken öbürünün aynı düzeyde görmemesi durumunda az gören göz amblyopik olarak adlandırılır.

Görme tembelliği görme gelişiminin hızlı olduğu bebeklik ve çocukluk çağında her iki gözün retinasına net ve eşit birer hayal düşmesini önleyen durumlarda meydana gelir.

Göz tembelliği çocuklarda yüzde 2-3 oranında görülmektedir. Görme tembelliği çocukta ilgi dağılmasına, okuma isteksizliğine ve okul başarısının olumsuz olarak etkilenmesine yol açabilir. Göz tembelliği tek bir gözde olabildiği gibi her iki gözde de oluşabilir.

Şaşılık, gözler arasında kırma kusuru farkı olması veya katarakt gibi bazı sebeplerden kaynaklanan görsel uyaranın retinaya ulaşamaması göz tembelliğine neden olabilir.

Göz Tembelliği Neden Olur?

Bu hastalık bebeklik ya da çocukluk devresinde bir gözün yeteri kadar görememesi ve o göze ait beyin bölgelerinde sağlıklı görme yollarının gelişmemesi neticesinde oluşur. Yani sorunun kaynağı gözde değil göze ait beyin yollarında gelişen tembelliktir.

Göz Tembelliği Nasıl Anlaşılır?

• Ailelerin bu konuda bilinçli olmaları gerekmektedir. Yeni doğan her bebeğin mutlaka bir çocuk doktoru tarafından kırmızı yansıma testine tabi tutulması ve bir anormallik durumunda derhal  göz doktoruna götürülmesi gerekir. Ayrıca yılda bir defa göz kontrolü yaptırmak bu sorunun erken teşhisine imkan sağlar.

• Anne ve babalar da çocuklarını kontrol edebilirler. Çocuğun gözlerini birer birer kapatıp çevredeki objeleri görüp görmediği, hareketleri takip edip edemediği anlaşılabilir.

• Aile bireyleri arasında şaşılık ya da göz tembelliği gibi bir durum varsa çocuğunuzda da bunun görülme riskinin daha fazla olabileceği unutulmamalıdır.

• Çocuğunuzun herhangi bir görme sorunu olsun veya olmasın mutlaka 4 yaşından önce bir göz doktoruna götürüp muayene edilmesini sağlayın. Doktor muayenede gözlerde herhangi bir kayma olup olmadığına bakar.

Saydam ortamlarda herhangi bir bulanıklığını olup olmadığını inceler. Bir damla ile göz bebeği genişletilerek, her iki gözün kırma değerleri tespit edilir.

Görme siniri ve görme zarı incelemesi de yapılarak muayene bitirilir.

Göz Tembelliği Tedavisi Var mı?

Çocuklarda olan göz tembelliğinin tedavisinde kapama metodu uygulanır. Çocuğun iyi gören gözünün kapatılıp tembel gözünün çalışması sağlanır. Tedavide amaç zayıf gözün kullandırılmasıdır. Sağlam göz özel bir bandajla haftalarca ya da aylarca  kapatılır. Ancak çocuklar genellikle bu metodu benimsemez veya uygulamak istemezler.

Bu durumda başka bir metoda başvurulur. Bu yöntemde ise iyi gören gözün bulanık, iyi görmeyen gözün daha net görmesini sağlayacak damlalar kullanılır.

Sağlam göze damlalar ya da özel lensler uygulanarak bulanıklık oluşturması yoluyla çocuğun zayıf gözünü kullanması amaçlanır.

Göz Tembelliği Tedavi Edilmezse Ne Olur?

Göz tembelliğinin tedavisi erken teşhisiyle orantılıdır. Tedaviye ne kadar erken başlanırsa başarı şansı da o denli yüksek olur. Zamanında teşhisi yapılmaz ve tedavi edilmezse kalıcı sorunlara yol açabilir. Kalıcı görme kusuru gelişebilir ve derinlik algılamasında kayıp olabilir.

Yukarıda yeralan metin haber ve bilgi amaçlı hazırlanmış olup, hekimin uygulayacağı teşhis ve tedavisinin yerine geçmez. Herhangi bir tedavi sürecine başlamadan önce mutlaka sağlık uzmanının görüş ve onayı alınmalıdır.

Источник: https://www.beslenmedestegi.com/hastaliklar/goz-tembelligi-tedavisi

Acıbadem Göz Hastalıkları Merkezi

Göz Tembelliği

Doğumdan itibaren her iki gözü sağlıklı görsel uyarı alan çocuklar, bu iki gözden gelen görüntüleri beyinde birleştirip tek bir görüntü olarak algılamayı öğrenir. Bunun gelişimine engel olan her durum göz tembelliği (ambliyopi) ile sonuçlanır.

Göz tembelliği, tek taraflı veya çift taraflı görme keskinliğinde azalmadır.

Sıklıkla nedenleri;

 • Gözlerde kayma (şaşılık) olması,
 • İki gözün gözlük numaralarının birbirinden çok farklı olması,
 • Görme eksenini kapatacak göz kapağında düşüklük veya
 • Doğumsal katarakt olmasıdır.

Göz tembelliğinin nedeni şaşılık veya göz kapağında düşüklük ise aile bu durumları genellikle fark eder ve çocuğunu göz doktoruna muayene getirir. Hasta, tanısını alır ve gerekli tedavisi başlar.

Ancak, göz tembelliğinin nedeni iki gözün gözlük numarası arasında farklılık veya yüksek gözlük numarası ise çocuğun dış görünüşünde farklılık olmadığı için dışarıdan ailenin anlaması mümkün değildir. Genellikle bu durumlarda, rutin göz muayenesi yapılmamışsa çocuk geç tanı alabilir. Geç tanı gecikmiş tedavi demektir, bu da tedaviye zor cevap verilmesi anlamını taşır.

Bu nedenle tüm çocukların 6. ay -1 yaş arası, 3. yaş ve 6. yaşında rutin göz muayenesi olması önemlidir.

Göz Tembelliği Tedavisi Nasıl Yapılır?

Çocuklarda;

Erken tanı ve tedavi ile göz tembelliği ile baş etmek mümkündür. Görme tembelliğinin çocukluğun erken ilk yıllarında (8-9 yaş) tedavi edilebileceği kritik bir dönem vardır.

Öncelikle görme tembelliğine neden olan hastalık tedavi edilir. Göz tembelliğinin cerrahi bir tedavisi yoktur. Buna neden olan şaşılık veya göz kapak düşüklüğü ise, öncelikle bu durumlar cerrahi ile tedavi edilir.

Gözlük ihtiyacı göz tembelliğine neden ise hastanın gözlük tedavisi başlanır. Daha sonra hastanın yaşına ve görme tembelliğinin derinliğine göre belirlenen sürelerle sağlıklı göze kapama tedavisi planlanır.

Göz kapama tedavisinde yapışkanlı göz kapatma pedleri ile iyi gören göz kapatılır ve kişinin tembellik olan gözü kullanması sağlanır. Hekim tarafından önerilen sürenin sonunda görme keskinliğinde artış miktarı saptanır. Kapama tedavisinin gün içindeki süresi ve devam edilmesi gereken süre tekrar belirlenir. Düzenli takip ile görme keskinliğinde artış sağlanmaktadır.

Yetişkinlerde;

Kritik yaş dönemi sonrası ve yetişkin yaş grubundaki göz tembelliği olan hastalarda Nörovizyon tedavisi gibi yöntemlerle olumlu sonuçlar bildirilmektedir.

Bu tedavide kişiye tekrarlayan değişik kontrasta sahip görüntüler gösterilir ve görsel görevler verilir. Bilgisayar programı tabanlı ve kişiye özel olan nörovizyon tedavisinin yetişkin dönemde görme keskinliğini artırdığını belirten çalışmalar mevcuttur.

Nörovizyon tedavisinde;

 • İlk seans göz doktoru tarafından hastanede, daha sonra hastanın kendi evinde bilgisayar kullanılarak yapılır.
 • Kişi, bilgisayar ekranında gösterilen özel görüntüleri ve görevleri algıladığında, bilgisayar faresini tıklayarak bilgisayara geri sinyal gönderir.
 • Hasta yanlış görüntü sırasında tıklama yaparsa bilgisayar kişiyi uyarır.
 • Görsel görevler doğru algılanana kadar tedavi seansları devam eder.

Tedavi seansları aynı gün olmaksızın haftada 2 – 3 kez ve 30 – 40 dakika olarak yapılır. İki ay boyunca devam eder. Tedavinin başlangıcında ve sonunda hekim, görme keskinliği düzeyini kontrol eder.

Merkezimizde Göz Tembelliği Tedavisi

Acıbadem Göz Sağlığı Merkezleri’nde yetişkinlerin göz tembelliği sorunlarında nörovizyon tedavisi uygulanmaktadır.

Detaylı Bilgi

Son yıllarda ise her iki göze ayrı ayrı kontrast dengeli uyaranlar gönderen, özel tasarlanan video filmi veya video oyunları kullanan dikoptik tedavilerle, özellikle yetişkin dönemdeki hastalarda iyi sonuçlar bildirmektedir.

Fakat bu tedavi yöntemlerinin kullanıma girmesi için daha çok güncel çalışma sonuçlarına ihtiyaç vardır.

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть