Gözler Birçok Hastalığın İpuçlarını Taşıyor!

Göz Sulanması Neden Olur, Tedavisi Nedir?

Gözler Birçok Hastalığın İpuçlarını Taşıyor!
81 / 100SEO Score

Göz sulanması (göz yaşarması), gözlerde sulanma hissi veya gözyaşının yanaklardan aşağı süzülmesi (epifora) şeklinde olabilir.

Gözyaşı bezlerinde üretilen salgı (gözyaşı), gözyaşı kanalları tarafından buruna tahliye edilerek uzaklaştırılır. Gözün sağlıklı kalabilmesi için bu üretim ve tahliye işi sürekli devam eder. Eğer bu süreçler sağlıklı işliyorsa kişi bunu hissetmez. Ancak, gözyaşı üretim artmış veya burna tahliyesi bozulmuşsa kişide göz sulanması gelişir.

Yazının Özeti

 • Gözyaşı yanaktan süzülüyorsa (epifora) yani dışarı akıyorsa, gözyaşını tahliye eden kanallarda tıkanıklık düşünülür.
 • Gözyaşı dışarı süzülmüyorsa,  gözyaşı salgısını arttıran durumlar düşünülür.
 • Sigara dumanı, kuru hava, çok sıcak veya soğukta göz yaşarması kötüleşiyorsa öncelikle göz kuruluğu düşünülür.
 • Alternatif veya bitkisel tedavi şikayete göre yapılmaz. Göz sulanmasına neden olan birçok hastalık vardır. Öncelikle neden bulunur sonra tedavi edilir.

Göz Sulanması Neden Olur?

En Sık Göz Sulanması Nedenleri:

 • Allerjik nezle
 • Üst solunum yolu enfeksiyonları

Göz yaşarması temel olarak iki mekanizma ile oluşmaktadır: göz yaşı üretiminde artma veya göz yaşı kanallarında tıkanma.

Epifora, göz yaşının yanaklardan süzülmesi, akması anlamına gelir.

Gözyaşı Yapımında Artma

Gözyaşı yapımında artma göz sulanmasına neden olur. Ancak bu artış epiforaya neden olmaz. Yani gözyaşı miktarı artmış olsa bile sağlıklı çalışan gözyaşı kanalları bu salgıyı buruna tahliye eder. Böylece yanaklardan gözyaşı süzülmez. Bu durumda gözlerde sulanma hissi ön plandadır.

Gözyaşı yapımını arttıran en sık nedenler:

 • Kuru Göz: İlk bakışta çelişkili gözükse de göz kuruluğu refleks olarak gözyaşı yapımını arttırır ve göz sulanmasına neden olur. Rüzgarlı, soğuk havalarda ve sigara dumanı maruziyeti sonrası sulanma artar. Ayrıca aralıklı olarak gözlerde batışma hissi görülebilir.
 • Alerjik nezle (rinit) göz yaşarmasına ek olarak burun akıntısı ve hapşırık şikayetlerine neden olur.
 • Üst solunum yolu enfeksiyonu (grip gibi)
 • Kirpik batması
 • Gözün tahriş olması veya zedelenmesi: Korneal laserasyon(sıyrık), abrazyon, ülserasyon, keratit gibi durumlar göz sulanmasına neden olurlar. Ayrıca gözde ağrı, batışma ve kızarıklık görülür. Göze kum kaçmış hissi ve ışığın rahatsız etmesi diğer önemli bulgulardır.
 • Göze yabancı madde çarpması, göz içinde yabancı cisim olması (toz parçası gibi)
 • Alerjik konjonktivit, gözde sulanma ve kaşıntıya neden olur.
 • Gözdeki iltihabi durumlar ağrı, şişlik, kızarıklık gibi şikayetlerinin yanında göz yaşarmasına neden olabilir. Konjonktivit, göz kapağı iltihabı (blefarit) ve arpacık (hordeolum) bunlardan bazılarıdır. Göz yaşarmasına ek olarak çapaklanma da görülebilir.  Göz kapağı Şişmesi Neden Olur? isimli yazımızda, göz kapağı şişliklerinin nedenlerini ayrıntılı şekilde bulabilirsiniz.
 • Göz tansiyonu (glokom) ve üveit de sulanmaya neden olabilir. Ancak bu hastalıklarda göz kızarıklığı ve ağrı ön plandadır.
 • Kimyasal tahriş edici maddeler, duman, biber gazı göz yaşarmasına ve yanmasına neden olur.

Gözyaşı Kanallarında Tıkanıklık veya Daralma

Göz yaşı miktarı normal olsa bile, gözyaşını buruna tahliye eden kanallar sağlıklı çalışmıyorsa gözyaşı birikerek göz sulanmasına neden olur. Tipik olarak göz yaşı yanaklardan süzülür yani epifora gelişir.

 • Gözyaşı kanallarının iltihabı: Dakriyosistit denilen bu durumda burun kenarında ağrı, kızarıklık ve şişlik görülebilir.
 • Yaş ile ilişkili gözyaşı kanalı (nazolakrimal duktus) darlığı, özellikle yaşlılarda gözlerde yaşarmaya neden olabilir.
 • Ektropion yani göz kapağının dışarıya bakması diğer bir göz yaşarması nedenidir.
 • Tümörler: Özellikle açıklanamayan ve tekrarlayan göz sulanmasında akılda tutulmalıdır. Gözyaşını boşaltan kanallar yüzeyinde sert şişliklerin olması önemli bir bulgudur. Hem iyi huylu hemde kötü huylu tümörler gözyaşı kanalını tıkayabilir.

Diğer Nedenler

 • Yanıklar
 • Kemoterapi ilaçları
 • Göz damlaları: Özellikle ekotiofat iyodür, epinefrin ve pilorkarpin içeren damlalar göz sulanmasına neden olur.
 • Radyoterapi gözyaşı kanallarına zarar vererek göz yaşarması ve epiforaya neden olabilir.
 • Bazı  romatizmal hastalıklar: romatoid artrit (iltihaplı romatizma), sjögren gibi…
 • Bazı sitemik hastalıklar: wegener granülomatozisi , sarkoidoz gibi…
 • Kronik sinüzit: Epifora ve göz sulanmasına neden olabilir.
 • Yüze alınan darbeler ve cerrahi girişimler gözyaşı kanallarına zarar verirse sulanma görülebilir.
 • Stevens Johnson Sendromu: Bazı ilaçlara veya mikroplara vücudun verdiği yaygın allerjik reaksiyondur. Bu sendromda göz sulanması görülebilir.

Bebeklerde Göz Sulanması Neden Olur?

Yenidoğanlarda ve bebeklerde şikayetin başlangıcı oldukça önemlidir. Şikayetler 2 hafta dolmadan başlar ise neonatal konjonktivit denilen iltihabi durumu düşünülür.  2 hafta dolduktan sonra başlayan şikayetler doğumsal göz yaşı kanalı tıkanıklığını düşündürür.

Doğumsal nazolakrimal duktus tıkanıklığı: Gözyaşını buruna taşıyan kanalın doğuştan tıkanık olduğu bir durumdur. Gözyaşının yanaktan akması yani epifora ile kendini gösterir. Burada dikkat edilmesi gereken durum şikayetlerin ilk iki hafta olmamasıdır.

Göz Sulanması Tedavisi

Tedavisi nedene yönelik yapılmaktadır. Örneğin göz kuruluğu varsa yapay gözyaşı damlaları kullanılarak göz sulanması ve gözyaşı salgısı azaltılır.

Doğumsal göz yaşı kanalı tıkanıklığı genellikle kendiliğinden geçen bir durumdur. Gözyaşı kesesine günde 4-5 defa bası yapılması tıkanıklığı tedavi edebilir. 1 yaş üstü çocuklarda tıkanıklık düzelmezse ameliyat gerekebilir.

Sonradan gelişen gözyaşı kanalları tıkanıklığının tedavisi ise nedenine göre yapılmaktadır.

Acil Durumlar

 • Görme kaybınız varsa
 • Göze aldığınız bir darbe göz sulanması neden olduysa
 • Göze yabancı cisim kaçtıysa
 • Göz çevresinde şiddetli ağrı eşlik ediyorsa

Yukarıdaki durumların herhangi birinde mutlaka bir acil servise başvurunuz.

Источник: https://www.saglikbilgi.net/goz-sulanmasi-neden-olur/

Gözü Kör Eden Hastalıklar

Gözler Birçok Hastalığın İpuçlarını Taşıyor!

Önemli duyu organlarımızdan biri olan gözlerimizin sağlığı oldukça önemlidir. Gözlerin sağlığına her yaşta dikkat edilmeli ve belirli aralıklarla göz muayenesine gidilmelidir. Herhangi bir teh karşısında gereken tedbir alınmalıdır. Gözlerin periyodik kontrolleri yapılmalı görmenin ve gözün sağlıklı olduğundan emin olunmalıdır.

Zira farkında olmadığınız göz problemleriniz olabilir. Genetik dahi olsa ileri yaşlarda ortaya çıkabilir. Bazı vakalarda bunu görebiliyoruz. Kişide uzun yıllar göz problemi olmazken bir anda ortaya göz sorunu çıkabiliyor. Bunun çeşitli sebepleri olabiliyor. Genetik büyük ölçüde etkili olmakla beraber birçok çevresel faktör de bunu etkilemektedir.

Stres dahi gözlerimizin bozulmasına sebep olabilmektedir. Aslında bu anlatılanlara baktığımızda esas olanın tam manasıyla sağlığımıza dikkat etmek olduğu görülmektedir.

Nasıl ki stres yalnız gözleri etkilemekle kalmayıp günlük yaşamımızda da birçok probleme yol açmaktaysa; bu ve bunun gibi ruhsal, psikolojik sağlığımız da dahil olmak üzere tam anlamıyla sağlığımıza gereken önemi vermemiz gerekmektedir. Dünya Sağlık Örgütünün sağlık tanımı da bu şekildedir.

DSÖ’ye göre sağlık; yalnızca mikrop, bakteri, hastalık, sakatlık durumuyla alakalı olamayıp aynı zamanda kişinin bedensel, ruhsal ve sosyolojik olarak tam bir iyilik halinde bulunmasıdır. Bu yüzden nasıl genel sağlığımız için stresten vs.

uzak durup gerekli tüm özeni gösteriyoruz, aynı şekilde göz sağlığımız için de tüm bunları bilip uygulamamız gerekmektedir. Göz sorunu dediğimiz her zaman masumane sorunlar olmayabiliyor. Sağlığımızda problem çıkması durumunda bazı sebeplere bağlı olarak gözlerde körlük dahi meydana gelebilir. Gözlerimiz birçok hastalığa bağlı olarak kör olabilir. Eğer zamanında teşhis ile müdahale edilirse bu önlenebilir.

Körlük doğuştan olabilmekte veya geçirilen bir hastalık ya da kaza sonucu sonradan meydana gelebilmektedir. Körlük görme yetisini kısmen veya tamamen kaybedilmesidir. Tam körlük ise karanlığın ışıktan ayrılamaması durumudur. Kısmi körlük ise gözlerin birinde veya her ikisinde de görme yetisinin kaybetme aşamasına gelmesidir.

Gözün kör olmasına sebebiyet veren birçok hastalık vardır.

Bunlardan başlıcaları katarakt, glokom, yaşlılıktan dolayı oluşan retina dejenerasyonu, tharom, kornea bulanıklığı, şeker hastalığı, ateşli hastalıklar, kazalar, yaralanmalar, zehirlenmeler, kalıtımsal sebepler, kan uyuşmazlığı,  bulaşıcı hastalıklar, anne karnında doğum öncesi oluşan komplikasyonlar, doğum anında oluşan komplikasyonlar, doğum sonrasında oluşan komplikasyonlar, tümörler, sistematik hastalıklar ve göz tansiyonu olarak sıralanabilir.

1.Retina dejenerasyonu

Retinanın bozulması ile ilgili bir hastalıktır ve retinayı besleyen damarların sertleşmesiyle meydana gelir. Retinal dokuların oksijen ve besin hassasiyeti azaltır. Bu şekilde sorunun büyümesi merkezi görüntü kayıplarına neden olur.

Herhangi bir tedavi yöntemi yoktur. Ancak göz doktorunun verdiği koruyucu vitamin ve mineralleri içeren antioksidanlarla görme kaybı durdurulabilmekte veya yavaşlatılabilmektedir.

Daha çok yaşlılarda görülen bir hastalıktır fakat gençlerde de görülebilmektedir. Doğum öncesi geçirilen hastalıklar bebekte genetik katarakt nedeni olabilmektedir.

Kataraktın tedavisi ilaç, lazer veya ameliyat ile yapılmaktadır.

3.Glokom

Göz tansiyonu olarak bilinen oldukça önemli bir hastalıktır ve erken tanı çok önemlidir. Göz içi basıncının yükselmesi sebebiyle göz sinirlerinin zayıflaması durumunda göz sinirleri ölmekte ve körlüğe neden olmaktadır.

Tedavisiilaç ile yapılmaktadır. İlaç tedavisiyle göz tansiyonu düşürülür ya da göz tansiyonu düşürülemeyen hastalarda lazer tedavisi uygulanır. Ameliyat bir diğer çözümdür ve sonuç alınamadığında özel tahliye tüpleriyle tedavi edilir.

4.Trahom

Göz kapaklarının altında kabarcıkların oluşmasıyla başlayan bir göz hastalığıdır ve bulaşıcıdır. Anneden bebeğe temas yoluyla geçebilmektedir.

Tedavisi, ilk başta temizlik gelir veya ilaç takviyesiyle olumlu sonuç alınabilinir.

5.Kornea bulanıklığı

Çeşitli yabancı maddelerin veya bakteri, virüs ve mantarların göze bulaşması halinde kornea zarar görebilmektedir. Bunun sonucunda görme bulanıklığı oluşabilmektedir

Tedavisi, ancak cerrahi yöntemlerle sonuç alınabilmektedir.

6.Şeker hastalığı

Birçok sağlık problemine sebep olabildiği gibi ne yazık ki gözlerimiz için de problem teşkil etmektedir. Bu açıdan kan şekeri kontrolü göz sağlığı açısından önemlidir. Eğer ciddi anlamda bu hastalık ilerlemiş durumda ise direkt görme yetisini etkileyen bir hastalıktır.

Hastalık sürecinde yaşanan ani yükseliş ve düşüşler göz damarlarını ve gözün sinir tabakasını etkilemektedir. Bununla birlikte retinopati, göz enfeksiyonu, kataraktın oluşması, göz adalelerinde görülen felçler, retina bölgesinde oluşan kanamalar ve ödemler görülmektedir.

Tedavi görülmezse kalıcı körlükler meydana gelebilmektedir.

Tedavisi, erken teşhis çok önemlidir. Şeker hastalığını tedavi eden ve görme kaybını önlemenin tek yöntemi lazer ile tedavidir. Şeker hastalığı çok ciddi bir hastalıktır. Bu sebeple kendiniz de şeker hastalığı belirtileri görmeniz halinde bir sağlık kuruluşuna giderek hekime görününüz.

7.Rubella

Gebeliğin ilk aylarında annenin rubella enfeksiyonuna yakalanması anne karnındaki bebekte körlüğe sebep olabilmektedir.

Tedavisi, erken cerrahi ile müdahale edilirse görme yetisi kaybına engel olunabilmektedir.

8.Toksoplazma

Bir çeşit enfeksiyondur ve anne karnındaki bebekte körlüğe sebep olan bir diğer nedendir.

Tedavisi, annenin tedavi edilmesi bu enfeksiyonun bebeğe geçişi önlenebilmektedir. Bu nedenle annede enfeksiyonun erken teşhisi önem arz etmektedir. Erken teşhis edilebildiği takdirde anne hekim kontrolünde tedaviye alınır ve kısa sürede enfeksiyondan kurtularak bebekte körlük oluşması engellenebilir.

9.Doğal frengi

Anne ve babadan birinin veya ikisinin gebelikten önce frengi mikrobu taşıması sonucu frengi hastalığı meydana gelir. Bu frengi mikrobunun bebeğe geçmesi halinde bebekte körlük meydana gelebilir.

Tedavisi, erken tanısı önemli olan bir başka hastalık olan doğal frengi ilaç ile tedavi edilmektedir.

10.Kazalar

Şiddetli bir darbe ve önemli kazalar beyne zarar verebilir. Beynin kanaması geçirilmesi durumunda veya beynin görme ile ilgili kısımlarında sorun oluşumunda körlük görülebilmektedir.

11.Kalıtımsal hastalıklar

Genlerden geçer ve bu durumun oluşması için körlüğün anne, baba veya her ikisinde de bulunması gerekir.

12.Kan uyuşmazlığı

Bebek için problem oluşturan bir durumdur. Annenin kanı RH(-) gebe kaldığında çocuğun kanı RH(+) olursa ve gerekli tedavi uygulanmazsa bebekte kalıcı hastalıklar oluşabilir. Bunlardan biri de körlüktür.

13.Doğum öncesi

Bu dönemde annenin herhangi bir virüs kapması, kızamıkçık geçirmesi, beslenme bozukluğu yaşaması, herhangi ciddi yaralanma veya karın bölgesini kapsayan travmalar bebekte görme yetisini etkileyebilmektedir.

14.Doğum anı ya da doğum travması

Bu durum bebeğin doğum sırasında meydana gelmektedir. Eğer bebek yeterli oksijen alamazsa kalıcı hasarlar oluşabilmektedir ve kısmi körlük bunlardan biridir. Anneden kaynaklı doğumun geç ve güç olması veya erken olması, normal doğum olmaması, kanamalı doğum durumları bebekte körlük olmasına sebep olabilmektedir.

Görüldüğü üzere birçok çeşitli hastalık genel sağlığı etkilediği gibi ayrıca gözlerimizi de etkilemekte ve körlüğü sebep olmaktadır. Ayrıca bu hastalıkların gözlerde körlük meydana gelmeden erken teşhisi önemlidir.

Çünkü hemen her hastalıkta olduğu gibi göz hastalıklarında da erken teşhis tedaviyi kolaylaştırmakta ve tedaviden alınacak olan sonucun başarılı olma ihtimalini de artırmaktadır. Aslında esas olan her daim sağlıklı bir yaşam sürmek olup sağlığa dikkat ederek yaşamaktır. Basit bir örnek vermek gerekirse, sadece sağlıklı bir diyetle bile şeker hastalığının önüne geçmek mümkündür.

Belki genetik hastalıklar için hastanın yapabileceği pek bir şey yoktur ancak henüz ortaya çıkmamış olan birçok hastalık sağlıklı bir yaşam sürmeye gayret gösterilerek engellenebilir.

Источник: https://evdesifa.com/gozu-kor-eden-hastaliklar/

Gözde Batma Neden Olur? Gözlerde Batma Hissi Tedavisi – Sağlık Ocağım .NET

Gözler Birçok Hastalığın İpuçlarını Taşıyor!

Vücutta iki kısım vardır ki direkt hava ile temas eder. Bunlardan biri ağız boşluğu diğerleri ise göz kapakları aralığıdır. Göz kapağı aralığı çevrede ve havada bulunan her şey ile direkt olarak temas eder ve bu temas nedeni ile havadaki toz, toprak, alerjik maddeler, polenler gibi etkenler göze gelir.

Bu temasın bir yıkama sitemi vardır ve göz kapakları sürekli hareket ettiği için temizlik görevini yaparlar. İki göz kapağı arasında bazı maddeler var veya bu iki göz kapağı arasında göz yaşı eksikliği var ise bu durum genellikle gözde batma belirtisi olarak kendini gösterir.

Gözlerde batma hissi nedenleri

Gözde batma hissi önemli bir belirtidir ve birçok nedeni olabilir.

Örneğin, yoğun bilgisayar kullanımı, İnsanlar dakikada 25-30 defa gözlerini kırpar iken, bilgisayar karşısında bu göz kırpma hareketi sayısı 7-8’e düşer.

Göz kırpma sayısı azaldığı ve gözün yüzeyini bu kapaklar yeteri kadar temizleyemediği için göz kuruluğu başlar ve bu kuruma nedeni ile gözlerde batma hissi oluşur.

Diğer bir neden ise havadaki alerjenler kaşıntıya neden olarak, gözün yüzeyinde bozulmalara ve gözlerde batma hissine sebep olur. Ayrıca yabancı cisimlerin kaçması sonucu kornea yüzeyinde çizilme olur ve bu durumda da gözde batma hissi yaşanır.

Gözde batma hangi hastalıkların belirtisidir?

Gözde batmaya neden olan en önemli faktörlerden biri kuru göz hastalığıdır. Kuru göz hastalığı basit bir nedenden (bilgisayar kullanımı, çevresel faktörler) olabileceği gibi, romatizmal hastalıkların ilk belirtisi de olabilir.

Örneğin, tiroid hastalığı, Behçet hastalığı, omurga romatizması gibi hastalıklardan kaynaklanabilen, göz kuruluğu ve gözde batma hissi ortaya çıkabilir. Dolayısı ile sadece gözde batma deyip geçilmemesi ve bu durumun mutlaka uzman bir göz doktoru tarafından değerlendirilmesi gereklidir.

Göz sorunlarında gözde yanma ve batma var ise, bu durum genellikle göz yaşı eksikliğinden, gözlerde batma ve kaşıntı var ise alerjik nedenden, gözlerde batma, kızarıklık ve çapaklanma var ise enfeksiyonlardan kaynaklandığı düşünülmelidir.

Kuru göz hastalığı tedavi edilmediğinde bir süre sonra alerjiye ve enfeksiyona dönüşebilir. İltihabi bir durum varlığında göz yaşı eksikliğine bağlı göz kuruluğu gelişebilir.

Alerjik bir göz hastalığı, kaşımaya bağlı enfeksiyona dönüşebilir ve göz kuruluğuna yol açabilir.

Bütün bu durumlar birbiri ile paralel olarak gözlerde batma, yanma, ağrı, kızarıklık, çapaklanma gibi sorunlara neden olur ve mutlaka tedavi edilmelidir.

Gözde batma hissi olduğunda mutlaka doktora gitmek gerekir mi?

Gözlerde her batma olduğunda doktora gidilmeli mi diyecek olursak, batmanın doktor tarafından görülebilmesi için sürekli batma hissi yaşanmalıdır. Eğer gece uykusuz kalınmış ve sabah erken kalkılmış ise, uzun süre bilgisayar kullanımı veya kitap okuma sonrası gözlerde batma hissi kaçınılmazdır.

Fakat gözlerde gündüzleri başlayan ve öğleden sonra artış gösteren batma hisleri, ikincisi sabah kalkıldığında göz kapaklarının birbirine yapışık olması ve elimiz ile açmak zorunda kaldığımız batma hisleri, üçüncüsü sürekli yüz yıkama ihtiyacı hissettiren batma hisleri olduğunda ve bu batma hisleri sürekli olduğunda mutlaka doktora gidilmelidir.

Gözde batma hissi nasıl iyileşir?

Gözlerde batma hissi oluştuğunda bu batmanın tedavisi yapılabilir. Tedavide iki önemli yöntem uygulanabilir. Birincisi çevresel faktörlerin düzeltilmesi, ikincisi ilaç tedavileridir.

Gözde batmanın nedeni uzun süre bilgisayar kullanımı ise bu bilgisayar kullanma saatinin düzene girmesi, uykusuzluk nedeni ille gözlerde batma oluşmuş ise uyku saatinin düzenlenmesi şeklinde yöntemler ile gözdeki batmayı önlemek mümkündür.

Çevredeki alerjik materyallerin göz ile teması sonucu gözlerde kaşıntı ile birlikte kuruluk ve batma yapacağı için alerjik etkenlerden uzaklaşmak veya bu etkenlere karşı korunmak ta gözlerdeki batmayı geçirmenin bir çaresidir. Gözlerde batma hissinin en önemli nedeni göz kuruluğudur. Günümüzde göz kuruluğu önemli bir toplumsal problemdir.

Kadınların yaklaşık % 45’inde, bilgisayar kullananların % 60’ında, menopoz sonrası kadınların % 60’ında, göz kuruluğu söz konudur ve göz kuruluğu gözlerde batmaya sebep olur.

Göz kuruluğunu gidermenin en iyi çaresi gözleri doktorun reçete ettiği suni göz yaşları ile gözleri nemlendirmek tir.

Gözde batma hissinin veya kuruluğun nedeni enfeksiyonlar, tiroid hastalığı ya da romatizmal hastalıklar ise bu etkenlerin tedavisi ve göz yaşını arttıran damlalar ile batma hissini tedavi etmek mümkündür.

Göz hastalıkları ile ilgili benzer sağlık konuları

Источник: https://www.saglikocagim.net/gozde-batma-neden-olur-gozlerde-batma/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.