Gürültünün neden olduğu 35 sağlık sorunu:

içerik

Gürültü Seviyesinin İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından Önemi

Gürültünün neden olduğu 35 sağlık sorunu:

Her yıl milyonlarca kişinin çalışırken maruz kaldığı gürültü nedeniyle sağlığının bozulduğunu ve yüz binlerce kişinin kalıcı olarak duyma yeteneğini kaybettiğini yani sağır olduğunu biliyor musunuz ? Gürültü, belki de fiziksel olarak görüp dokunabildiğimiz bir teh türü değil ancak diğer duyu organımız olan kulağımızla duyabildiğimiz bir teh.

Peki gürültü nedir ? Her ses gürültü müdür ? Neden bazı sesler gürültü olarak tanımlanıyor ?

Gürültü Nedir ?

Mekanik titreşimler havada basınç oluştururlar. Kulağımızın algılayabildiği titreşimlere ise ses adı verilir. Örneğin bir hoparlörün üzerine kağıt koyup hoparlörü açtığımızda kağıdın hareket ettiğini görürüz. Bu sesin titreşimler yani dalgalardan oluştuğunu gösterir.

Kulağımızın algıladığı titreşimlere ses denir.

İstenmeyen, duyana hiç bir anlam ifade etmeyen veya fiziksel olarak rahatsızlık veren ses ise gürültü olarak tanımlanır. Her titreşim dalgası ses oluşturur ancak her türlü sesi kulağımız algılayamaz. Ayrıca algılayabildiğimiz her ses de gürültü değildir. Bu nedenle ses ve gürültü arasındaki farkı iyi anlamamız gerekir.

Gürültü, bir anda zararlı olabileceği gibi uzun süre içinde de zararlı etkiler oluşturabilir.

Gürültünün insan vücuduna zararlı etkileri nedeniyle gürültü seviyesi önemli bir ergonomi kriteridir.

Gürültü Nedenleri Nelerdir ?

Çevremizde her türlü ses üreten cihaz, makine veya ortam gürültü haline gelebilir. Özellikle kentleşme, artan şehir nüfusları, trafik yoğunluğu ve plansız yapılaşma günlük hayattaki en önemli gürültü nedenleridir.

Plansız yapılaşan kentlerde dar alanda sıkışmış çok sayıda insan ve araç yüksek miktarda ses açığa çıkarır. Fiziksel olarak da rahatsızlık verici seviyede olan bu ses, binaların da etkisiyle dağılamayıp insanlar üzerinde daha da zarar verici olur ve gürültü halini alır.

Çalışma alanlarında ise iş makinelerinin tek başlarına veya aynı anda çalıştıklarında çıkardıkları yüksek ses nedeniyle gürültü kaynağı olabilirler.

Ayrıca dar alanda çok kişinin çalıştığı ofis alanlarında insan sesi gürültü haline gelebilir.

Gürültünün İnsan Sağlığına Etkileri

Gürültünün insan sağlığı üzerindeki bilinen en yaygın etkisi fiziksel ve psikolojik stres oluşturmasıdır. Fiziksel stres nedeniyle kulak rahatsızlıkları, duyma bozuklukları, yorgunluk, kalp ritminde değişme ve kaslarda çekilme problemleri ortaya çıkabilir. Ayrıca gürültü troid ve adrenalin salgılarında artış ve damarlarda daralmaya da sebep olabilir.

Gürültü nedeniyle oluşan psikolojik etkiler sonucunda iletişim ve konsantrasyon bozuklukları ortaya çıkabilir. Bunlar sonucunda iş veriminde ve yaşam kalitesinde büyük oranda düşüş görülür.

Sağlık ile ilgili uzmanlar bir çok hastalığın altında stres faktörünün olduğunu belirtirler. Ancak stresin önemli nedenlerinden birisi gürültüdür. Yani gürültü, doğrudan olmasa bile dolaylı yoldan bir çok hastalığın nedenlerinden birisidir.

Ayrıca gürültü, çalışma ortamındaki bazı tehlerin duyulmasına engel olup iş kazalarına neden olabilir. Örneğin araç kornaları veya makine ikaz seslerini duyamayan çalışanlar iş kazası geçirebilir.

Tavsiye Yazı: İş Kazası Anında Ne Yapılmalıdır ?

Gürültü Nedeniyle Ortaya Çıkan Rahatsızlıkların Belirtileri

İşyerinde maruz kaldığınız gürültünün sağlığınız için zararlı olup olmadığını anlamak için en iyi yöntem uzman doktorlara muayene olmaktır. Ancak bunun öncesinde bazı belirtiler gürültü ile ilgili bir sağlık sorunumuz olduğunu gösterebilir. Bunlar ;

Sessiz ortamlarda kulak çınlaması.
İşyeri dışında duyma zorluğu.
Konsantrasyon ve koordinasyon bozukluğu.
Uyku düzensizliği ve sürekli yorgunluk.
Sürekli sinir ve gerginlik.

Bu belirtilerden bir veya birkaç tanesinden sürekli şikayetçiyseniz bir kulak burun boğaz uzmanına görünmeniz gerekiyor demektir.

Gürültü Seviyesi Sınırı

Her ses gürültü olmadığı gibi her gürültü de insan vücudu ve psikolojisi üzerinde aynı oranda etkili değildir. Gürültünün zararlı olup olmadığına karar verebilmek için gürültü seviyesinin ölçülmesi gerekir. Gürültü seviyesi genel olarak desibel (dB) birimi ile ölçülmektedir.

Gürültü seviyesi ölçümü yaparken, gürültünün kaynağında değil insanların maruz kaldığı alanda ölçüm yapılmalıdır. Ses, kulağımızın algıladığı titreşim anlamına geldiğinden işittiğimiz sesin gürültü seviyesini de kulağımızın yakınlarında ölçmeliyiz. Mesafe arttıkça ses dalgalarının etkisi yani sesin şiddeti de azalacaktır.

8 saat boyunca sürekli olarak maruz kalınan 85 desibel’den daha yüksek şiddette gürültü insan sağlığına zararlıdır.

Yani çalıştığınız ortamda mesai boyunca 85 desibel veya daha şiddetli gürültüye maruz kalıyorsanız sağlığınızda belirgin etkiler ortaya çıkar.

85 desibel gürültü çıkaran gürültü kaynaklarına yaklaşık olarak yoğun trafik, yüksek sesle bağırma veya çalar saat zili örnek verilebilir.

İnsan için 35-65 dB sesler normaldir. 65-90 dB arasındaki sesler ise gürültü olarak tanımlanabilir ve sürekli duyulduğunda zararlıdır. 90 dB üstü gürültü seviyesi ise az süre maruz kalınsa bile tehlidir.

Sağlıklı bir uyku için bulunulan ortamdaki ses seviyesi 30 dB’den az olmalıdır.

Aşağıdaki grafikten örnek gürültü seviyelerini görebilirsiniz.

Örnek Gürültü Seviyeleri

Ülkemizde işyerlerinde gürültü ile ilgili tehler Çalışanların Gürültü İle İlgili Risklerden Korunmalarına Dair Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Bu yönetmeliğe göre en yüksek gürültü maruziyet eylem değeri 85 desibel olmalıdır. Bu değer 8 saatlik ortalama değerdir.

Maruziyet eylem değerleri ve maruziyet sınır değerleri
MADDE 5 – (1) Bu Yönetmeliğin uygulanması bakımından, maruziyet eylem değerleri ve maruziyet sınır değerleri aşağıda verilmiştir:
a) En düşük maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8 saat) = 80 dB
b) En yüksek maruziyet eylem değerleri: (LEX, 8 saat) = 85 dB
c) Maruziyet sınır değerleri: (LEX, 8 saat) = 87 dB

(2) Maruziyet sınır değerleri uygulanırken, çalışanların maruziyetinin tespitinde, çalışanın kullandığı kişisel kulak koruyucu donanımların koruyucu etkisi de dikkate alınır.
(3) Maruziyet eylem değerlerinde kulak koruyucularının etkisi dikkate alınmaz.

Ancak yönetmelik sadece sınır değerleri ve bu değerler üzerine çıkıldığında yapılması gerekenlere değinmiştir. Daha düşük veya daha yüksek gürültü seviyelerine en fazla maruz kalınacak süreler hakkında yönetmelikte bilgi olmasa da farklı kaynaklardan bu bilgilere erişilebilir.

Örneğin 85 dB gürültü 8 saatten fazla maruz kalındığında tehli olabilirken, 100 dB seviyesinde gürültüye günlük 2 saatten fazla maruz kalmak insan sağlığı için tehlidir.

Yapılan bir deneyde 160 dB şiddetindeki gürültüye 10 dakika boyunca maruz bırakılan bir kobay hayvan ölmüştür. Bu da yüksek gürültünün sağlık üzerindeki etkisini gösteren bir örnektir.

Gürültüye Karşı Alınacak Önlemler

Çalışma veya yaşam alanlarında gürültü oluşturan kaynakların sayısını veya etkisini azaltarak gürültüye karşı önlem alabilir.

Gürültüye karşı önlem almadan önce işyeri ortam ölçümü yapılarak ortamdaki gürültü seviyesinin tespit edilmesi gereklidir.

Bu sayede hangi makine veya hangi işlemin daha çok gürültü ortaya çıkardığı ve hangi çalışanların daha fazla etkilendiği tespit edilebilir.

Ayrıca düzenli aralıklarla çalışanlara odyometri yani duyma testleri yapılarak duyma kapasitesinde düşüş olan çalışanlara karşı özel önlemler alınmalıdır.

Tavsiye Yazı: İşyeri Ortam Ölçümü Nedir ?

Evlerimizde ise akıllı telefon uygulamalarını kullanarak gürültü ölçümü yapabiliriz. Bu ölçümler gerçek bir ölçüm cihazı kadar kesin ve hassas sonuç vermeyecektir ancak hangi eşyaların daha fazla gürültüye neden olduğunu veya dışarıdan ne kadar gürültü geldiğini ölçmek için faydalı olabilir.

Gürültü ölçümü yapabileceğiniz akıllı telefon uygulamalarını isg için mobil uygulamalar yazısında bulabilirsiniz.

Gürültüye karşı önlemler temel olarak üç ana yönteme göre alınabilir;

Mühendislik kontrolleri.
Yönetimsel düzenlemeler.
Kişisel koruyucu donanımlar.

Mühendislik Kontrolleri

Gürültü kaynağının makina veya aletler olduğu durumlarda daha az ses çıkaran alet ve makineleri tercih etmek gürültü ile mücadele konusunda atılması gereken en önemli adımdır. Diğer tüm önlemler gürültü kaynağı yerine daha az ses çıkaran bir makine tercih edilemiyorsa geçerlidir.

Makine ve aletlerin düzenli olarak bakımlarının yapılması da gürültüye karşı alınacak önlemler arasındadır.

Gürültü oluşturan makineler ile çalışanlar arasına ses duvarları yapılabilir. Bu sayede ses yalıtımı veya ses yönlendirmesi sağlanarak çalışanların sesten en az seviyede etkilenmesi sağlanır. Ses duvarı yerine makinelere ses yalıtımı yöntemleri de uygulanabilir.

Ses bariyeri olduğunda diğer çalışanlar sesten etkilenmezler. (Çatı malzemesinin sesi yansıtmaması gerekir)Ses bariyeri olmadığında diğer çalışanlar sesten doğrudan etkilenirler.

Yönetimsel Düzenlemeler

Gürültü kaynaklarının değişemediği veya gürültünün azaltılamadığı durumlarda gürültüye olan maruziyet süresi azaltılarak önlem alınabilir. Kişinin günlük ortalama maruziyet seviyesi 5 dB azaltıldığında gürültünün etkileri yaklaşık yarı yarıya azalmış oluyor.

Gürültüye maruz kalınan zamanı azaltmakla beraber gürültüye maruz kalan kişi sayısı da azaltılabilir.

Örneğin bir atölyede gürültü seviyesi yüksek makineler ayrı bir bölüme alınıp bu bölümde daha az kişinin dönüşümlü çalışması sağlanabilir.

Çalışanların gürültüden uzaklaşabileceği sessiz alanlar oluşturmak günlük ortalama gürültü maruziyetini azaltıp gürültünün etkilerini hafifletecektir.

Kişisel Koruyucu Donanımlar

Kişisel koruyucu donanımlar, gürültüye karşı alınacak mühendislik ve yönetimsel önlemler yeterli olmadığı durumlarda veya gürültüye geçici olarak maruz kalındığında kullanılmalıdır.

Gürültüye karşı kullanılan kişisel koruyucu donanımlar kulak tıkacı veya kulaklık olabilir. Ancak kulak tıkacı veya kulaklıkların uzun süre kullanıldığında kulak hijyenine zarar verme ihtimali de bulunmaktadır.

Tavsiye Yazı: Kişisel Koruyucu Donanımları Alırken Nelere Dikkat Edilmelidir

Источник: //www.isgnedir.com/gurultu-seviyesinin-isg-acisindan-onemi/

Kirlilik gürültüdür. Gürültü kirliliği

Gürültünün neden olduğu 35 sağlık sorunu:

Çevresel etkiler arasında izoleİnsanlara en zararlı olanlardan biri olarak tahmin edilen kirlilik gürültüsü. Tüm insanlar uzun süredir seslerle çevrili yaşamakta, doğada sessizlik olmamasına rağmen yüksek sesler de çok nadirdir.

Yaprakların hışırtısı, kuşların çarpması ve rüzgarın hışırtısı ses olarak adlandırılamaz. Bu sesler bir kişi için yararlıdır.

Teknik ilerlemenin gelişmesiyle birlikte, insanlara birçok problem getiren ve hatta hastalıklara yol açan gürültü sorunu topikal oldu.

Sesler çevreye zarar vermemekte ve sadece canlı organizmaları etkilemekle birlikte, son yıllarda gürültü kirliliğinin çevresel bir sorun haline geldiğini söyleyebiliriz.

Ses nedir?

İnsan işitme cihazı çok karmaşıktır. Ses, hava ve atmosferin diğer bileşenleri yoluyla iletilen bir dalga salınımdır. Bu titreşimler ilk önce insan kulağının kulak zarı tarafından algılanır, daha sonra orta kulağa iletilir.

Sesler gerçekleşmeden önce 25 bin hücrenin içinden geçiyor. Onlar beyinde işlenir, bu yüzden çok gürültülü ise, o zaman büyük sağlık sorunlarına yol açabilirler. İnsan kulağı, saniyede 15 ila 20.000 titreşim aralığında sesleri algılayabilmektedir.

Daha düşük bir frekansa infrasound denir ve daha yüksek bir frekansa ultrason denir.

Gürültü nedir

Doğada, küçük sesler, çoğunlukla onlarSessiz, insan tarafından olumlu algılanan. Sesler, izin verilen limitleri birleştirip aştığında gürültü kirliliği oluşur.

Sesin gücü desibel cinsinden ölçülür ve 120-130 dB'den fazla gürültü insan ruhunun ciddi rahatsızlıklarına yol açar ve sağlık durumuna yansır. Gürültü antropojenik kökene sahiptir ve teknolojik ilerlemenin gelişimi ile artar.

Artık ülke evlerinde ve ülkede bile ondan saklanmak zor. Doğal doğal gürültü 35 dB'yi aşmaz ve bir şehirde bir kişi 80-100 dB'de sabit seslerle karşılaşır.

110 dB'nin üzerindeki gürültü arka planı kabul edilemez ve sağlığa çok zararlıdır. Ancak daha sıklıkla sokakta, mağazada ve hatta evde yüzebilirsiniz.

Gürültü kirliliği kaynakları

En zararlı etki sesibüyük şehirlerde insanlar. Ancak banliyö yerleşimlerinde bile, komşulardaki teknik cihazların neden olduğu gürültü kirliliği olabilir: bir çim biçme makinesi, bir torna tezgahı veya bir müzik merkezi.

Gürültü, izin verilen maksimum 110 dB'lik standartları geçebilir. Ve yine de ana kirlilik şehirdeki gürültüdür. Çoğu durumda bunun kaynağı araçlar. Seslerin en yüksek yoğunluğu otoyollar, metro ve tramvaylardan gelir.

Bu durumlarda gürültü 90 dB'ye ulaşabilir.

İzin verilen maksimum ses normlarıkalkış veya iniş zamanı. Bu nedenle, yerleşimlerin yerleşimi yanlışsa, havalimanı konut binalarına yakın olduğunda, çevredeki gürültü kirliliği insanlarda sorunlara yol açabilir.

Trafik gürültüsüne ek olarak, bir adam inşaat sesleri, iklimsel tesisler ve radyo reklamcılığıyla rahatsız ediyor. Ve modern insan apartmanda bile gürültüden kaçamaz.

Sürekli ev aletleri, TV ve radyo sesleri izin verilen ses seviyesini aşıyor.

Sesler İnsanı Nasıl Etkiler?

Gürültüye duyarlılık yaşa bağlıBir insan, sağlığının durumu, mizaç ve hatta seks. Kadınların seslere daha duyarlı olduğu fark edilir. Genel gürültü arka planına ek olarak, modern kişi duyulmayan seslerden etkilenir: infrared ve ultrason.

Kısa süreli etkileri bile baş ağrılarına, uyku bozukluklarına ve ruhsal bozukluklara neden olabilir. Bir insan üzerinde gürültünün etkisi uzun zamandır incelenirken, antik şehirlerde gece sesler üzerinde kısıtlamalar getirilmiştir.

Ve Orta Çağda, bir kişinin öldüğü sürekli yüksek seslerin etkisi altında “zil altında” bir infaz vardı. Şimdi birçok ülkede geceleri vatandaşları akustik kirliliğe karşı koruyan bir gürültü yasası var. Ama seslerin tam yokluğu da insanlar üzerinde iç karartıcı hareket ediyor.

Bir kişi çalışma kapasitesini kaybeder ve ses yalıtımlı bir odada şiddetli stres yaşar. Aksine belirli bir frekansın gürültüsü, düşünme sürecini canlandırabilir ve ruh halini iyileştirebilir.

İnsanlar için gürültüye zarar verin

 • Düşük yoğunluktaki seslere uzun süre maruz kalmak, artan basınca ve kardiyovasküler sistemin üzülmesine neden olabilir.
 • Beyin aktivitesinde gürültü kirliliğinin güçlü bir etkisi vardır. Sürekli gürültü agresifliği, sinirlilik, uyku bozukluğu ve merkezi sinir sistemi depresyonuna neden olur.
 • Uzun gürültü görsel ve vestibüler aparata zarar verir. Seslerin yoğunluğu ne kadar yüksekse, kişi güncel olaylara daha da kötüleşir.
 • Yaklaşık 90 dB'lik bir gürültü işitme kaybına neden olur ve 140 dB'den fazlası kulak zarının kopmasına neden olabilir.
 • 110 dB'de yoğun gürültüye uzun süre maruz kaldığında, bir kişi alkol gibi sarhoşluk hissi yaşar.

Gürültünün çevre üzerindeki etkisi

 • Sabit yüksek sesle, bitki hücrelerini yok eder. Şehirdeki bitkiler hızla solup ölür, ağaçlar daha az yaşar.
 • Yoğun gürültü ile arılar gezinme yeteneğini kaybeder.
 • Yunuslar ve balinalar, çalışma sonarlarının güçlü sesleri nedeniyle karaya atılır.
 • Kentlerin gürültü kirliliği, yapıların ve mekanizmaların kademeli olarak yok edilmesine yol açar.

Kendinizi gürültüden nasıl korursunuz

İnsanlara akustik etkilerin bir özelliğionların birikme kabiliyetleridir ve kişi gürültüden korunmasızdır. Özellikle bundan dolayı sinir sistemi acı çekiyor.

Bu nedenle, ruhsal bozuklukların yüzdesi, gürültülü sektörlerde çalışan kişiler arasında daha yüksektir. Sürekli olarak yüksek sesle müzik dinleyen genç kızlar ve kızlar, bir süre sonra işitme 80 yaşındaki seviyelere düşer.

Fakat buna rağmen, çoğu insan gürültünün tehlerini bilmiyor. Kendini nasıl koruyabilirsin? Kulak tıkacı veya kulaklık gibi kişisel koruyucu ekipmanların kullanılması tavsiye edilir. Ses yalıtımlı pencereler ve duvar panelleri yayılmıştır.

Evde mümkün olduğunca az ev aleti kullanmayı denemelisiniz. En kötüsü, gürültü gece normal bir uykudan bir insanı engellerse. Bu durumda, devlet tarafından korunmalıdır.

Gürültü Yasası

Büyük bir şehrin beşte bir sakini muzdariptir.Gürültü kirliliği ile ilişkili hastalıklar. Ana yolların yakınında bulunan evlerde, gürültü seviyesi 20-30 dB aşılmaktadır.

İnsanlar şantiyeler, havalandırma, işletmeler, yol çalışmaları tarafından verilen yüksek seslerden şikayet ediyorlar.

Kent dışında, sakinler doğaya dayanan diskolar ve gürültülü şirketler tarafından rahatsız edilmektedir.

İnsanları korumak ve onlara iyi bir gece uykusu vermek,Son yıllarda, yüksek seslerin üretilemeyeceği zamanı düzenleyen sessizlik konusundaki bölgesel yasalar giderek daha fazla benimsenmiştir. Hafta içi günlerde bu genellikle 22:00 ile 6:00 arası ve hafta sonları 23 ila 9 saat arasındadır. İhlaller idari para cezalarına ve büyük para cezalarına tabidir.

Geçmişteki çevre gürültüsü kirliliğion yıl, megakentlerin en acil sorunu haline geldi. Endişe verici işitme ergenlerde kaybı ve yüksek sese ilişkin sektörlerde çalışan kişilerde ruhsal hastalıkların sayısını artırmak.

Çevre kirliliği ve çevre kirliliği

Çağımızın ekolojik sorunları

Doğanın kimyasal kirliliği ve oluşumu

Dünyanın ekolojik sorunları

Toprak kirlenmesinin kaynakları ve nedenleri. türleri

Rusya'nın ekolojik sorunları

İpuçları: yağlı lekeleri giysilerden nasıl çıkartır

Ekolojik bilgi Günü. Neden önemlidir?

Источник: //tr.ruarrijoseph.com/bolshie-popki/74169-gestoko-obebal-odnoklasnitsk.html

Gürültü

Gürültünün neden olduğu 35 sağlık sorunu:
Şekil 1

(Bakınız: Şekil 1) Titreşen bir şey bulunduğu ortamda (havada, diğer gazlarda, katılarda, suda vb.) bir takım değişikliklere neden olur. Bir sarkaç gibi gerçekleşen bu titreşim hareketi sonucunda, sarkacın bir tarafa gitmesi havayı iter, diğer tarafa itmesi ise havayı açar.

Bu küçük hava basıncı değişimleri ses dalgaları olarak dış kulağa ulaşır. Dış kulak yolundan ilerleyen bu dalgalar kulak zarına çarparlar. Bu çarpmanın etkisiyle, orta kulakta, kulak zarıyla ilişkili ilk kemik olan çekiç kemiğinden başlayarak, örs ve üzengi kemikleri hareket eder. Bu hareketin sonucunda ise iç kulakta değişiklikler olur.

İç kulak salyangoza benzer bir organdır ve içinde sıvı ve tüy hücreleri bulunur. Kemikçikler tarafından iç kulağa iletilen hareket sıvıyı hareket ettirir, bu tüy hücrelerini hareket ettirir ve bu hücreler sesle ilgili sinir uyarılarını oluştururlar. Bu uyarılar beynimizin işitme ile ilgili bölgesine gider. Beyin de bu bilgiyi yorumlar.

Gürültü iç kulaktaki bu tüy hücrelerini tahrip eder.

Gürültü ne tür sağlık sorunları ortaya çıkarabilir?

Gürültüye maruz kalan çalışanlarda ortaya çıkan sağlık sorunları “işitmeyle ilgili sağlık sorunları” ve “işitmeyle ilgili olmayan sağlık sorunları” olmak üzere ikiye ayrılır.

İşitmeyle ilgili olmayan sağlık sorunları nelerdir?

Gürültünün kalp basıncında, kalp hızında, solunumda değişiklikler, uyku sorunları ve sıkıntı gibi işitmeyle ilgili olmayan sağlık sorunlarına yol açtığından şüphelenilmektedir.

Örneğin, bir çalışmada uçak trafiği arttığında, havaalanı yakınındaki bir köyde yüksek tansiyon ilacı tüketiminde artış gözlenmiştir (9). Ancak bu sorunların ne düzeyde gürültüyle ilgili olduğu belirlenebilmiş değildir.

Çünkü hem stres yaratan pek çok etken bu sağlık etkilerini ortaya çıkarabilir; hem de gürültünün rahatsız ediciliği kişiden kişiye farklılık göstermektedir (9).

İşitmeyle ilgili sağlık sorunları nelerdir?

Gürültünün işitmeyle ilgili yol açtığı sağlık sorunları akustik travma, tinnitus, geçici işitme kaybı, kalıcı işitme kaybıdır.

Akustik travma nedir?

Silah atışı, patlama gibi çok yüksek ve ani bir gürültünün yol açtığı işitme kaybıdır. Gürültünün şiddetine bağlı olarak işitme kaybı geçici ya da kalıcı olabilir.

Tinnitus nedir?

Tinnitus olarak bilinen “kulak çınlaması”, bir veya iki kulakta ya da başta, ortamda başka bir ses kaynağı olmadığında ve çoğunlukla işitme kaybıyla birlikte görülen ses algısıdır. Gürültüye maruz kalmış insanlarda tinnitus (kulakta çınlama ya da uğultu hissi) ortaya çıkabilir.

Silah atışı gibi, çok yüksek ses seviyelerine kısa süreli maruziyet de nedeni olsa bile, tinnitusun baskın nedeni yüksek ses seviyelerine uzun süreli maruziyettir. Kısa süreli maruziyetlerde gürültülü ortamdan ayrıldıktan birkaç dakika ya da saat sonra bu şikayetler geçer.

Ancak, tekrarlanan bir biçimde yüksek gürültüye maruz kalınırsa tinnitus kalıcı olabilir.

Gürültüye bağlı geçici işitme kaybı nedir?

Gürültüye maruz kaldıktan hemen sonra ortaya çıkan geçici işitme kaybıdır. Gürültünün şiddeti ya da süresi arttıkça işitme kaybının şiddeti de artar.

Gürültülü ortamdan uzaklaşılınca yavaş yavaş düzelir, dakikalar ya da saatler içinde tamamen normale döner. Geçici işitme kayıpları genellikle 16 saat içinde düzelir.

Bununla birlikte, gürültünün şiddeti ya da süresi arttıkça işitme kaybının normale dönmesi gecikir, günler sürebilir.

Gürültüye bağlı kalıcı işitme kaybı nedir?

Akustik travma nedeniyle ya da gürültüye aylar ve yıllar boyunca maruz kalma sonucunda ortaya çıkan kalıcı işitme kaybıdır.

Kalıcı işitme kaybı hangi kulağı etkiler?

Gürültüye maruziyet genel olarak her iki kulağa birden olduğu için kalıcı işitme kaybı da her iki kulağı birden etkiler.

Kalıcı işitme kaybının tedavisi var mıdır?

Gürültüye bağlı kalıcı işitme kaybı iç kulaktaki işitme organlarında kalıcı hasar sonucu ortaya çıktığı için, onu gerçekten düzeltecek herhangi bir ilaç, cerrahi yöntem ve hatta işitme cihazı yoktur.

İç kulaktaki normal bir işitme organının (Corti) elektron mikroskobundaki tüy hücreleri. 6 ay önce günde 8 saat, 90 dB(A) gürültüye maruz kalmış kişinin Corti organındaki tüy hücreleri. Büyük ve kalıcı bir işitme hasarına neden olmuştur. Kanamisin isimli bir ilaç kullanmış kişinin Corti organındaki tüy hücreleri. İlacın dozuna ve kullanım süresine bağlı olarak işitme kaybı geçici ya da kalıcı olabilir.
Şekil 2

Kalıcı işitme kaybı gürültüden uzaklaşıldığında düzelir mi?

Gürültüye bağlı kalıcı işitme kaybı gürültüden ister bir kaç gün ya da ay, ister yıllar boyunca uzaklaşılsın, işitme kaybı azalmaz, iyileşmez; işitme duyarlılığı eski haline dönmez.

Gürültüye bağlı kalıcı işitme kaybı gürültüye maruz kalma sürdükçe kötüleşir mi?

Evet, gürültüye maruz kaldıkça gürültüye bağlı kalıcı işitme kaybı kötüleşir.

Gürültü herkesi aynı oranda mı etkiler?

Kişilerin gürültüye duyarlılıkları farklı farklıdır. Bu yüzden, kalıcı işitme kaybının ortaya çıkma zamanı ve şiddeti kişilerin bu duyarlılıklarına bağlı olarak farklılık gösterecektir.

Yaşlanma kalıcı işitme kaybını etkiler mi?

Yaşlanma insanlarda farklı düzeylerde işitme kaybına neden olur. Yaşlanmaya bağlı işitme kaybı gürültüye bağlı kalıcı işitme kaybına eklenerek kalıcı işitme kaybını şiddetlendirir. Kişi gürültülü işte çalışmayı bıraktığında işitme kaybının ilerlemesi durur, ancak yaşlanmaya bağlı işitme kaybıyla birlikte işitme kaybı kötüleşmeye devam edebilir.

İlaçlar ya da çalışma ortamındaki kimyasallar kalıcı işitme kaybını etkiler mi?

Bazı ilaçlar ve kimyasal maddeler işitme organları ve sinirlerine zehirleyici etkide bulunur. Bu yüzden, gürültüyle birlikte bu kimyasal maddelerden birisiyle de çalışanlarda, gürültüye bağlı kalıcı işitme kaybı daha fazla ortaya çıkacaktır. (Bakınız: Şekil 2)

Titreşim kalıcı işitme kaybını etkiler mi?

Gürültüyle birlikte titreşimli iş aletleriyle çalışanlar gürültüye bağlı işitme kaybını daha fazla yaşamaktadır.

Kişi kalıcı işitme kaybını ortaya çıkmadan önce fark edebilir mi?

Günlük yaşam içinde kişinin işitme kaybını ortaya çıkmadan önce fark etmesinin olasılığı yoktur.

Kişi işitme kaybından kaynaklı sorunları günlük yaşamında fark etmeye başlamışsa kalıcı işitme kaybı artık ortaya çıkmış demektir.

Bu yüzden, gürültüye maruz kalan çalışanlar, günlük yaşamlarında işitmeyle ilgili bir sorun yaşamadıkları için gürültünün kendilerine zarar vermediklerine inanışındadırlar.

Gürültüye bağlı kalıcı işitme kaybının erken tanısı mümkün mü?

Gürültü, işitme organlarına, kişi gündelik yaşamında fark etmese bile, zarar vermektedir. Bu zararı odiyometri denilen işitme testi ile tespit etmek mümkündür. İşitme testinde bu belirtiler ortaya çıkan kişi gürültüye maruz kalmayı sürdürürse bir süre sonra günlük yaşamında da işitme kaybını fark edecek duruma gelecektir.

İşitme testi kimlere yapılır?

Gürültü düzeyi 85 dB(A)’yı aşan alanlarda çalışanlara işitme testi yapılmak zorundadır. İşyerindeki sağlık riskleri ve işyeri hekiminin isteğine göre herhangi bir çalışan grubuna da yaptırılabilir.

Gürültüye bağlı kalıcı işitme kaybı meslek hastalığı mıdır?

Gürültü zararlarının meslek hastalığı sayılabilmesi için gürültülü işte en az iki yıl, gürültü şiddeti sürekli olarak 85 desibelin üstünde olan işlerde en az 30 gün çalışılmış olması gereklidir.

Gürültüye bağlı kalıcı işitme kaybının yükümlülük süresi ne kadardır?

Kulaktaki işitme kaybının çalıştığı işten kaynaklı olduğunu iddia edebilmek için, gürültüye bağlı meslek hastalığına sebep olan işinden fiilen ayrıldığı tarih ile meslek hastalığının meydana çıktığı tarih arasında geçecek süre, yani yükümlülük süresi, en çok 6 aydır.

 İşyerinizdeki gürültü kendisini nasıl belli eder?

 • İşyerinde 1 metre uzaktaki biriyle konuşurken sesinizi yükseltmek zorunda kalıyorsanız,
 • iş bitiminde evinizde ya da arabanızda radyonuzun ya da televizyonunuzun sesini başkalarına rahatsız edici gelecek kadar yükseltiyorsanız,
 • iş bitiminde kulaklarınızda çınlama ya da uğultu oluyorsa, iş dışındaki kalabalık bir ortamda karşınızdakiyle konuşmanızı anlama sorununuz varsa

işyerinizde bir gürültü sorunundan şüphelenilmelidir.

İşyerinizdeki gürültü nasıl ölçülür?

Bunun için özel olarak tasarlanmış cihazlar vardır. Bu cihazlar ortamdaki gürültüyü ya da belli bir kişinin maruz kaldığı gürültüyü ölçebilir.

İşyerinde izin verilen en yüksek gürültü seviyesi nedir?

Ülkemizde, çalışanların, 8 saatlik bir iş gününde, maruz kaldıkları gürültünün ortalaması, kulak koruyucu donanım kullanılsın ya da kullanılmasın, 87 dB(A)’yı geçemez. Yani, bu gürültü seviyesi ortamdaki gürültü seviyesi değil, kulağa ulaşan gürültü seviyesidir. Diğer bir deyişle, bu hesaplanırken, eğer bir kulak koruyucu kullanılıyorsa, onun koruyucu etkisi de hesaba katılmalıdır.

Gürültülü işlerde günde en fazla ne kadar çalışılabilir?

Gürültü düzeyi 85 dB(A)’yı aşan işlerde bir çalışan günde en çok 7,5 saat çalıştırılabilir.

Gürültü ile çalışma süresi arasında nasıl bir ilişki vardır?

Aşağıdaki listede görüleceği üzere, gürültünün şiddetinde 3 desibellik bir artış olduğunda, kulağın zarar görmemesi için, işçi yarı oranında daha az süre çalışmalıdır. Yani, işçi, 85 dB(A) gürültü ile 8 saat çalışarak günlük gürültü maruziyetinin sınırına ulaşıyorsa, 94 dB(A) gürültü ile aynı sınıra 1 saat çalışarak ulaşır.

 • 8 saat 85 dB(A)
 • 4 saat 88 dB(A)
 • 2 saat 91 dB(A)
 • 60 dakika 94 dB(A)
 • 30 dakika 97 dB(A)
 • 15 dakika 100 dB(A)

Gebeler gürültülü ortamlarda çalışabilir mi?

Gebe çalışanın çalıştığı yerdeki gürültü seviyesinin, 80 dB(A)’yı geçmemesi sağlanır. Eğer gürültü seviyesi düşürülemiyorsa çalışanın yeri değiştirilir. Limitleri aşan gürültülü ortamda gebe çalışanların kişisel koruyucu donanım kullanarak dahi çalıştırılmaları yasaktır.

Çocuk ve genç işçiler gürültülü ortamlarda çalışabilir mi?

Yaş kayıtlarına bağlı olarak izin verilen işlerden olsalar dahi, 18 yaşını doldurmayan işçiler çocuk ve genç işçiler gürültünün yüksek olduğu ortamlarda yapılan işlerde çalıştırılamaz.

Kişisel kulak koruyucu donanımlar ne zaman kullanılmalıdır?

İşyerindeki gürültü seviyesi 85 dB(A)’ya ulaştığında ya da aştığında, ortaya çıkan gürültüyü azaltacak tedbirler alınmalı, bu tedbirlerin yeterli olmadığı durumda, kişisel koruyucu donanımlar (kulaklık, tıkaç vb) kullanılmaya başlanmalıdır.

İşyerinizdeki gürültü ölçümünün sonuçlarına nasıl ulaşabilirsiniz?

İşyerinizde bir gürültü ölçümü yapıldıysa, bu ölçümün sonuçlarını işvereninizden talep edebilirsiniz. İşvereniniz bu sonuçları size sağlamakla yükümlüdür.

Источник: //www.meslekhastaligi.net/gurultu/

Gürültü Kanunu

Büyük bir şehrin beşte bir sakini muzdariptir.Gürültü kirliliği ile ilişkili hastalıklar. Ana yolların yakınında bulunan evlerde, gürültü seviyesi 20-30 dB aşılmaktadır.

İnsanlar şantiyeler, havalandırma, işletmeler, yol çalışmaları tarafından verilen yüksek seslerden şikayet ediyorlar.

Şehir dışında, sakinler doğaya dayanan diskolar ve gürültülü şirketler tarafından rahatsız edilmektedir.

İnsanları korumak ve onlara iyi bir gece uykusu vermek,Son yıllarda, yüksek seslerin üretilemeyeceği zamanı düzenleyen sessizlik konusundaki bölgesel yasalar giderek daha fazla benimsenmiştir. Hafta içi günlerde bu genellikle 22:00 ile 6:00 arası ve hafta sonları 23 ila 9 saat arasındadır. İhlaller idari para cezalarına ve büyük para cezalarına tabidir.

Geçmişteki çevre gürültüsü kirliliğion yıl, megakentlerin en acil sorunu haline geldi. Ergenlerde işitme oranını azaltmak ve şiddetli gürültüyle ilişkili sektörlerde çalışan kişilerde ruhsal hastalıkların sayısını arttırmak rahatsız edici.

Источник: //tr.trendexmexico.com/novosti-i-obschestvo/71233-zagryaznenie-shumovoe-shumovoe-zagryaznenie-okruzhayuschey-sredy.html

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Yüzmek Kaslara Olduğu Kadar Beyine de Faydalı
Yüzmek Kaslara Olduğu Kadar Beyine de Faydalı
Zinde kalmak için.. Her mevsim mor tüketmeye dikkat edin..
Zinde kalmak için.. Her mevsim mor tüketmeye dikkat edin..