Hangi Aşı Ne Zaman Yapılmalı?

içerik

Bebeklerin Aşı Takvimi

Hangi Aşı Ne Zaman Yapılmalı?

Aşı, hastalığa karşı bağışıklık sağlamak amacı ile vücuda verilen, zayıflatılmış hastalık virüsü, hastalık etmeninin parçaları ya da salgıları ile oluşturulan bir çözeltidir.

Aşı; bakteri, virüs gibi hastalık etkeni mikroorganizmalardan ya da bunların üretmiş olduğu zehirlerden yapılmaktadır. Yan etkilerin olmaması için öncelikle gerekli işlemlerden geçmektedir fakat vücutta antikor üretmesine tamamen engel değildir.

Canlı (Aktif) Aşılar

Canlı aşılar, virüslerin doğal ya da suni tarzda attenüasyonları sonunda elde edilen canlı virüslerden hazırlanmaktadır.

 Bu aşılar vücuda verildikleri anda, ürer, yayılır ve immun sistemi (lenfoid ve miyeloid hücreleri) uyarırlar.

Bu uyarımın, derecesi, vücuda giren virüsün, antijenik yapısına, virulensine, miktarına, giriş yoluna ve konakçının bağışıklık durumuna, yaşına, cinsine ve duyarlılığına göre değişebilir.

Canlı aşıların bazı avantajlı yönler ve dezavantajları bulunmaktadır. Daha iyi bir uyarım yapmaları, çeşitli yollardan (derialtı, peroral, kas içi, sprey, içme suyu, burun-göz damlası, vs.) vücuda verilebilmesi ve hazırlanışının kolay olması avantajları arasındadır. Ayrıca bağışıklığı uzun süreli olabilmektedir.

Tekrar virulens kazanabilmesi, aşı kombinasyonlarının olmaması, etrafa bulaşıp yayılmaası dezavantajları arasındadır. Ayrıca immun yetmezliği olanlarda ve immunsupresif ilaç alanlarda infeksiyon oluşturabilirler, virüs konsantrasyonu gerekebilir.

Başlıca canlı aşılar; Çiçek aşısı, Sığır vebası, Polio aşısı (sabin), At vebası, Kabakulak, Kızamık, Kızamıkcık, Sarı humma, Gumboro, vs.

Ölü (İnaktif) Aşılar 

Ölü (inaktif) aşılar virulensi yüksek suşların çeşitli yöntemlerle (fiziksel ve kimyasal) inaktive edilmesi sonucunda hazırlanmaktadır.

İnaktivasyonda kullanılan inaktivanlar virüslerin antijenik yapılarına zarar vererek ya da değiştirerek, vücutta oluşturduğu yanıtta farklılık meydana getirebilir ve virulent suşlara karşı koruma gücünde azalma yaratabilmektedir. İnaktif aşının da bazı avantajlı ve dezavantajlı yanları bulunmaktadır.

Ölü aşının avantajları: Kontaminasyonlardan etkilenmez, aşı kombinasyonları mümkündür, infeksiyon oluşturmaz, etrafa bulaşmaz ve yayılmaz, her canlıya istenilen miktarda aşı materyali verilebilir. Ölü aşının dezavantajları ise: Bağışıklık kısa sürelidir ve lokal reaksiyonlara yol açabilmektedir.

Başlıca inaktif aşılar; Influenza A ve B, Kuduz, Hepatitis B vs.

Ayrıca aynı aşının hem aktif hem de inaktif hazırlanmış formları bulunmaktadır.

Aşıların Mekanizması

Aşılar insan vücuduna girdikten sonra 2-3 hafta içerisinde bağışıklığı kuvvetlendirir ve bağışıklığı yıllarca sürmektedir. Ölü aşılar vücutta antikor üretmektediler ve hastalık belirtilerine rastlanmamaktadır.

Tam bağışıklığı sağlamak adına, ölü aşının birkaç defa yapılması gerekir. Ölü aşının ömrü çok uzun değildir. Bebeklere ilk aşı 2 aylıkken yapılır. Anne sütüne bağlı çocukların, bağışıklık sistemi çok gelişmediği için aşının tutulması daha zordur.

Bu nedenle en etkili sonuçlar ergenlik ve çocukluk döneminde olunan aşılardan alınmaktadır.

Aşıların Yan Etkileri

Bebeğin bünyesie ve çeşitli sebeplere bağlı olarakyan etkilerde bazı değişiklikler ortaya çıkabilmektedir. Canlı aşı yapılmasından sonra hafif bir şekilde atlatılır. Kızamık aşısının ardından hafif ateş ve döküntü olabilir. Aşı ağır ve hafif komplikasyon olarak ikiye ayrılır.

Ağır komplikasyon nadir görülen bir durumdur. Çırpınma nöbetleri ve ender olarak da beyin iltihabı görülür. Çocuklarda boğmaca, kızamık, çiçek aşılarından sonra görülür. Hafif komplikasyon da ise deride yol açtığı belirtilerdir. Aşı olan bölgede lenf bezlerinde şişkinlik oluşur.

Bebeklere Neden Aşı Yapılır?

Aşılar genellikle bulaşıcı hastalıkları önlemek amacı ile yapılmaktadır. Aşılar günlük hayatta ölümcül hastaları bile önleyen bakteri, virüs gibi enfeksiyon etkenlere karşı bir panzehirdir.

Aşılar; zayıflatılmış hastalık virüsü, hastalık etken parçaları, çeşitli zehirli maddelerinden oluşmaktadır. Vücut aşıyı aldığı zaman antikor üreterek bağışıklık sistemi oluşmaktadır.

Aşı ile önceden oluşan antikorlar, karşısına gelen maddelere karşı savaşarak vücudu hastalıklara karşı korumaya hazır hale gelir. Bu nedenle bebeklerede bazı aşıların uygulanması gerekmektedir.

Bebeklere Hangi Aşılar Uygulanır?

Bebeklere doğumdan sonra bir takım aşılar yapılmaktadır. Bu aşılar; verem (BCG) aşısı, karma aşı (DBT) çocuk felsi (polio) aşısı, kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşıları, hepatit A aşısı, hepatit B aşısı, hemofilus influenza B aşısı, grip aşısı ve su çiçei aşısı.

Bebeklere Aşı Ne Zaman Yapılır?

Bebeklere doğduğu anda itibaren aşılar yapılmaya başlanır. Bebeklerin doğduğu anda, ilk ayın sonunda, ikinci ayın sonunda ve bu gibi periyodik zamanlarda bazı aşılar yapılmaktadır.

Hastaneden Çıkmadan Yapılan Aşı

Hepatit B1 aşısı:

“Hepatit B aşısı”, yenidoğan bebeğin ilk aşısıdır ve bebek doğar doğmaz ilk dozu hastanede yapılır. Ancak bebek evde doğmuşsa ya da herhangi bir nedenle ilk aşısı yapılmamışsa, bebeğin taburcu olduktan sonraki ilk doktor muayenesinde, mutlaka “hepatit B aşısı” yapılmalıdır. Doğduğu anda 2000 gr’ ın altında ağırlığa sahip prematüre bebeklerde, aşı biraz daha geç yapılabilmektedir.

K Vitamini: 

Bebeklerde K vitamini yetersizliği ilk iki ay içerisinde göbek bağı yerindeki basit kanamayla ortaya çıkabilir. Böyle bir eksikliğin ortaya çıkma durumunda eksikliği gidermek amacı ile doğumdan sonra tüm bebeklere üst bacak kası içine K vitamini yapılır. Ağızdan K vitamini içirmek de önerilmemektedir.

1. Ayın Sonunda Yapılan Aşı

Hepatit B2 aşısı:

Hepatit B ağır karaciğer enfeksiyonu yapan bir virüstür. Her yaşta hastalığa neden olabilir. Ancak bebeklerde ve çocuklarda daha ciddi sorunlar yaratır. Çocukluk çağında geçirilen hepatit B enfeksiyonu önemli oranda kronik karaciğer yetersizliğine yol açmaktadır bu nedenle çocukların hepatit B2 aşısı olması şarttır.

Aşının yan etkileri:

Genellikle Hepatit B aşısı sonrası ciddi bir sorun görülmemektedir. Buna rağmen bazen aşının yapıldığı yerde hafif şişme, kızarıklık ve hassasiyet gözlenebilmektedir. Bazen de aşıya bağlı hafif huzursuzluk olabilir. Bu yan etkiler çok hafiftir ve 3 gün içerisinde tamamen kaybolmaktadır.

2. Ayın Sonunda Yapılan Aşılar

BCG – (Verem) sol omuza deri içine yapılır
KPA 1 – (Pnömokok) Bacağa kas içine enjekte edilir
DaBT – İPA – HİB 1- (BEŞLİ KARMA AŞI) Bacağa kas içine enjekte edilir
ROTAVİRÜS 1 – İlk dozu ağızdan verilir.

Beşli KARMA AŞI:

Difteri, Tetanoz, Asellüler Boğmaca, Polio (Çoçuk felci Hemofiluz İnluenza tip B)

Aşı Sonrası Bakım:

Çocukların üçte birinde karma aşıdan sonra iki-üç gün sürebilen ateş gözlenir. Bacağında, aşının yapıldığı yerde kırmızılık veya şişlik gelişirse birkaç günde kendiliğinden kaybolur. Günde dört kez onar dakika süre ile soğuk kompres uygulayabilirsiniz. Aşıya bağlı huzursuzluk ve ateş üç günden uzun sürerse doktorunuza mutlaka danışınız.

4. Ay Aşıları

KPA 2 – (Pnömokok) Bacağa kas içine enjekte edilir
DaBT – İPA – HİB 2- (BEŞLİ KARMA AŞI) Bacağa kas içine enjekte edilir
ROTAVİRÜS 2 – Ağızdan verilir

Aşı Sonrası Bakım:

DaBT aşısı ateş ve huzursuzluk yaparsa doktorunuzun önerdiği ateş düşürücüyü verebilirsiniz. Genellikle aşıdan iki-dört saat sonra, ateş yükselir. Ateş bazen iki-üç gün de sürebilmektedir.

6. Ay Aşıları

Hep B3 (Hepatit B)
KPA 3 – (Pnömokok) Bacağa kas içine enjekte edilir
DaBT – İPA – HİB 3- (BEŞLİ KARMA AŞI) Bacağa kas içine enjekte edilir
OPA 1 – Oral Polio Aşısı

Aşı Sonrası Bakım:

Ateş ve aşı yerinde şişlik gibi yan etkiler daha önceki aşılarda görülmemiş bile olsa tekrarlanan dozlarda daha çok yan etki gelişme olasılığı bulunmaktadır.

Daha önceki aşılarda aşırı ateş ve huzursuzluk oluşmuşsa, doktorunuzun önerdiği ateş düşürücüyü bebeğinize verebilirsiniz. Ateş aşıdan hemen sonra yükselebileceği gibi ertesi gün de yükselebilmektedir.

Aşıya bağlı huzursuzluk ve ateş üç günden uzun sürerse mutlaka doktorunuza danışmalısınız.

9. Ay Aşısı

Meningokok Aşısı-1 ilk doz dokuzuncu ayda bacak kası içine yapılır.
Aşı programlarına sonradan eklenen menenjit aşısı, meningokok aşısıdır. Meningokok hastalığı, 2 – 18 yaş arasında görülen bakteriyel menenjitlerin en önemli etkenidir. Menenjit beyin ve omuriliği saran zarların enfeksiyonudur. Bu nedenden dolayı önemli bir aşıdır.

12. Ay Aşıları

KKK_1 (Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak aşısı)
KPA-4 – (Pnömokok) Bacağa kas içine enjekte edilir.
Su Çiçeği-1 (Varicella) Aşı üst kola deri altına enjekte edilir.
Meningokok Aşısı– 2 ikinci doz

Aşı sonrası bakım:

Suçiçeği aşısı nadiren de olsa ateş ve vücutta döküntü yapabilir. Endişe edilecek bir durum değildir.

Источник: https://evdesifa.com/bebeklerin-asi-takvimi/

Aşı Takvimi: Bebek Aşı Takviminde Neler Var? | Anneysen.com

Hangi Aşı Ne Zaman Yapılmalı?

Aşı ile, mikropların zayıflatılmış halleri bebeğinin vücuduna verilerek, bebeğinin enfeksiyonla mücadele etmesi sağlanır. Bu durum bebeğinin hasta olmasına sebep olmaz. Peki, ne olur? Aşıların bebeğinin vücudundaki olumlu etkileri nelerdir?

 • Aşı yöntemi ile bebeğinin bağışıklık sistemi, hastalığın mikroplarına karşı savunmalar geliştirmeye başlar. Aşı sonrasında, hastalığın virüsü bebeğinin vücuduna girerse, bebeğin bu virüsü küçücük bedeniyle bozguna uğratabilecek bir güç kazanmış olur.Ancak, hiçbir aşı %100 koruma sağlamaz, hatırlatalım.
 • Bebeğini mikroplara hazır hale getirmesinin yanı sıra aşılar son derece güvenlidirler. Aşı olan bebeklerin vücudunda kısa süreli ve ufak etkiler görülür. Bunun dışında bebeğine bir zarar vermezler.

Ancak, yine de küçücük bebeğine aşı yaptıma konusunda tedirginliklerinin olabileceğini düşünüyoruz.Aşı yaptırmanın gerekli olduğunu bildiğin gibi, yan etkilerine dair de birçok şey duymuş olabilirsin. Aklındaki sorulara cevap bulman için, yararlarının yanında devede kulak kalan bu bebeklerde aşının yan etkilerini bir araya getirdik.

 • Aşının yapıldığı yerde aşı sonrası şişlik ve kızarıklık oluşabilir.
 • Bebeğinde kısa sürede düzelen ateş yükselmesi görülebilir.
 • Son olarak, bebeklerde aşı sonrası huzursuzluk gözlemlenebilir.

Ancak bu etkilerin bir soruna işaret ettiğini düşünmen için, bebeğinde aşı sonrası ateşin düşmemesi, bebeğinin aşırı huzursuz ve sürekli uyumayı isteyen bir halini gözlemlemen gerekir. Böyle bir durumda doktorunla konuşmanı öneririz.

1 Ay Aşısı:

Hepatit B hastalığı; iştahta azalma, bitkinlik, kusma, sarılık ve eklem yerlerinde ağrılara sebep olan bir hastalıktır.

Bebeğini bu etkilerden korumak için, ilk ayında 2 doz Hepatit B aşısı yapılır. Bebeklerde hepatit B aşısı yapılmasının uygun zamanı; doğumdan sonra ilk dozun, hemen sonra, 1. ay içinde ikinci dozun yapılmasıdır.

2 Ay Aşısı:

Bu ay bebeğinin aşı takvimi biraz yoğun! 2 aylık bebeğe yapılan aşılar Karma, Verem, Pnömokok ve Rotavirustur.

Karma aşıdan kastedilen, difteri, tetanoz, boğmaca ve hib hastalıklarına karşı bağışıklık kazandıran bir aşıdır. DaPT- IPA-Hib adıyla Sağlık Bakanlığı aşı takviminde yer alır.

Bu aşıların bebeğini koruduğu hastalıklara dair ayrıntılı bilgi için, Bebek Aşıları Ve Aşı Takibi Hakkında Merak Ettiğin Her Şey! adlı yazımıza bakabilirsin.

Dapt- IPA- HibVeremPnömokok
1. doz1. doz1. doz

4 Ay Aşısı

Bebeğinin aşı zamanı! 4 aylık bebek aşıları bebeğinin 2. ayında hangi aşıları yaptırdığına bağlı olarak değişiyor.

Eğer bebeğin 2 aylık olduğunda, DaPT- IPA-Hib, Pnömokok ve Rotavirus aşılarını yaptırdıysan, bu ay 2. dozunu yaptırmalısın.

Eğer ishal aşısı da denen Rotavirus aşına 3. ayda başladıysan bu ay yaptırmana gerek yok.

6 Ay Aşısı

Hepatit B aşısı 3 doz halinde verilir. Üçüncü doz 6 ve 18 ay aralığında yapılır. Sağlık Bakanlığı’nın bebek aşı takviminde 6. ay içinde olması gereken aşılar arasına koyulmuştur.

3.ve 4. ayda yaptırdığın DaPT- IPA-Hib aşılarının 3. dozu yine bu ay içinde yapılmalıdır.

Bu arada, eğer ishal aşısı da denen Rotavirus aşını Rotarix markadan yaptırdıysan 3. doz yoktur.

Takvime göre, bebeğinin olması gereken bir diğer aşı ise çocuk felci (polio) aşısıdır.
Dapt- IPA- HibHepatit BÇocuk Felci
3. doz3. doz1. doz

Yan Etkiler İle İlgili Uyarı!

Aşı sonrası ateş ve aşı yerinde şişlik olmamasına rağmen bazen tekrarlanan dozlarda bebek aşısı yan etkileri ile karşılaşabilirsin. Önceden de belirttiğimiz gibi, bebeklerde aşıdan sonra ateş yükselmesi gözlenebilir. Eğer bebeğinin ateşi yükseldiyse, doktoruna danışmanı ve bebeğinin önceki aşılarının etkilerini göz önünde bulundurmanı öneriyoruz.

Daha önceki aşılarda ateş ve huzursuzluk olduysa doktorunun önerdiği ateş düşürücüyü verebilirsin. Ateş, o gün olmayıp ertesi günde olabilir bu konuda dikkatli olmalısın.

Eğer, bebeklerde aşı sonrası huzursuzluk kaç gün sürer diye soruyorsan, aşıya bağlı ateş ve huzursuzluğun 3 günden fazla sürmesi durumunda doktorunu araman gerektiğini belirtelim.

1 Yaş Aşısı (12 Ay Aşısı)

Bebeğinin bu ay aşı takvimi biraz yoğun!

Bebeğin dokuzuncu ayında kızamık aşısı olmuş olabilir. Hatta belki de, doktorun menenjit aşısını dahi bebeğinin aşı takvimine eklemiştir. Ancak, Sağlık Bakanlığı’nın aşı takvimini esas alarak hazırladığımız bu listede kızamık aşısını 12. aya ekliyoruz.

Onun dışında oldukça sık görülen çocuk hastalıklarından su çiçeği, kabakulak ve kızamıkçık aşıları da yine 12 aylık bebek aşıları arasında!

Son olarak, prömokok aşısının son dozu 12. ayda bulunuyor.

KabakulakKızamıkKızamıkçıkSu çiçeğiPrömokok
1. doz1. doz1. doz1. doz4. doz

18 Ay Aşısı

2., 4. ve 6. ayda bebeğinin aşı takviminde bulunan DaPT- IPA ve HIB’in son dozu 18. ayda görünmektedir.

Ayrıca, çocuk felci aşısının 2. ve son dozu bu ay yapılır.

Bir karaciğer hastalığı olan Hepatit A’nın ise, 1. dozu 18. aylık bebek aşıları arasında yer alır.

Dapt- IPA- HibÇocuk FelciHepatit A
4. doz2. doz1. doz

2 Yaş Aşısı

Hepatit A aşısının son dozu bebeğinin ikinci yaşını bitirmesine yakın bir zamanda yapılır.

Bebeklerin Aşı Tablosu

Son olarak, Sağlık Bakanlığı Aşı Takvimini paylaşıyoruz.

Hepatit BÇocuk FelciDapt- IPA- HibVeremHepatit APrömokokKKKSu Çiçeği
Doğum1. doz
1.ay2. doz
2. ay1. doz1. doz1. doz
4. ay2. doz2. doz
6. ay3. doz3. doz3. doz
12. ay4. doz1. doz1. doz
18 ay1. doz
2 yaş2. doz

Böylece, bebeğin 2 yaşını doldurduğunda olması gereken aşıları olmuş; gerekli bağışıklıkları kazanmıştır. Bebeklikten çıkıp çocukluğunun ileriki zamanlarında olması gereken başka aşılar da var, daha bitmedi.

Ayrıca, bebeğinin aşıları, takvimde yer alan aşılarla sınırlı değil! Aşı Takviminin Dışındaki Aşılar adlı yazımızda diğer aşılara dair bilgiler bulabilirsin.

Ancak ilk etapta; seni ve ağrılı aşıları atlatan bebeğini tebrik ediyoruz.

Источник: https://www.anneysen.com/ilk-yil/makale/bebek-sagligi-ve-hastaliklari-ay-ay-bebek-asi-takvimi-bebeginin-olmasi-gereken-asilar-nelerdir_10084

Bebeklerde Aşı Tablosu

Hangi Aşı Ne Zaman Yapılmalı?

AŞI TAKVİMİ
YAŞAŞI
DoğduğundaHepatit B Aşısı
1. AyHepatit B Aşısı
2. AyDTPa – Polyo – Menenjit
3. AyTüberküloz Aşısı
4. AyDTPa – Polyo – Menenjit
6. AyDTPa – Polyo – Menenjit – Hepatit B Aşısı
12. AySuçiçeği, Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak Aşısı
18. AyDTPa – Polyo – Menenjit
24. AyHepatit A Aşısı veya Kombine Hepatit A&B Aşısı
30. AyHepatit A Aşısı
4-6 YaşDTPa – Polyo – Menenjit ve Kızamık, Kızamıkçık, Kabakulak Aşısı
Not: Menenjit (HIB) aşılarına ilk 6 ay hiç başlanmamışsa 6 ay ile 1 yaş arasında 2 doz HİB yapılıp, 1,5 yaşında da tekrar edilmesi tavsiye edilir. Menenjit (HIB) aşıları 1 yaşa kadar hiç yapılmamışsa 1 yaşta tek doz yapılmalıdır.

Bebeğinizin aşı takvimini hesaplamak ister misiniz? Hemen aşağıdaki bağlantıya tıklayın.

Aşı Takvimi Hesaplama

Bugünün anne ve babaları aşıların nadir ters etkileri ile ilgili bir şeyler duyduklarında aşıların pozitif etkilerini gözardı etme eğilimi taşımaktadır.

Aşıların faydaları, risklerinden çok daha fazladır.

Yakın zamana dek bebek ölümlerinin çoğu; difteri(kuşpalazı), tifüs ve çiçek hastalığı gibi bulaşıcı hastalıklardan kaynaklanıyordu. Kızamık ve boğmaca hastalıklar binlerce çocuğun ölmesine ya da sakat kalmasına neden oluyordu.

Anne ve babalar çocuk felcinin (polio) sık olduğu yaz aylarından korkar hale gelmişti. Bugün çiçek hastalığı tamamen ortadan kalktı, tifüs ve difteri nadir görülür oldu.

Aşı, güçsüzleştirilmiş veya ölü mikroorganizmaların veya onların ürettiği toksinlerin vücuda verilmesi sonucunda kişide hastalıkla karşılaşmış gibi antikorlar oluşması esasına dayanır.

Bağışıklık sistemi bu olayı hafızasına kaydeder ve vücut bir daha o hastalık etkeni ile karşılaştığında önceden oluşan antikorlar bu mikroorganizmayı tanır ve hemen yok eder.

Eski zamanda yaşayan insanlar bile bir hastalık geçirdikten sonra bir daha o hastalığı yaşamayacaklarını, vücudun bağışıklık kazandığını biliyorlardı. Bugün aşılama her yıl binlerce küçük çocuğun hayatını kurtarıyor. Bazı aşı tipleri az da olsa kalıcı hasar riski taşırlar.

Yüksek riskli çocuklar hariç aşılamanın faydaları risklerinden çok daha fazladır. İlk kez yaygın uygulanan aşı olan çiçek aşısı o kadar başarılı oldu ki hastalık dünya üzerinden kalktı.

Çocuk hastalıkları üzerine uzmanlık yapan doktorların tavsiyesine göre bebekliğin 2. ayından itibaren aşılanma başlamalı ve çocukluk döneminde devam ettirilmelidir.

DTB (Difteri, Tetanos, Boğmaca) Aşısı

DTB Aşısı bebeğe ilk yapılacak olan aşıdır. Bu aşının özellikle boğmaca bölümüne karşı reaksiyonlar yaygındır. Ama bunların çoğu ciddi teh oluşturmaz.

Boğmaca aşısının beyinde hasar oluşturduğu düşünüldüyse de yapılan araştırmalar tam olarak böyle bir bağlantı göstermemiştir.
Bebeğinizin güvenli bir şekilde aşılandığından emin olmak için şunlara dikkat etmelisiniz.

 • Doktorunuz ilk aşılama öncesi bebeği kontrol etmelidir,
 • Bebeğinizi özellikle aşı yapıldıktan sonraki 48 saat içinde (72 saate kadar) dikkatle gözlemleyin ve şiddetli bir reaksiyon gördüğünüzde derhal doktorunuza başvurun.
 • Bir sonraki karma aşı yapılmadan önce, bir önceki aşı sürecinde gördüğünüz bir reaksiyon varsa mutlaka belirtin.
 • Aklınıza takılan her soruyu doktorunuza sorun.

DTB Sonrası Görülen Yaygın Reaksiyonlar

Aşağıda verilen reaksiyonlar görülme sıklıklarına göre çoktan aza doğru sıralanmıştır. İlk üçü çocukların yarısında görülür.

 • Enjeksiyon yerinde ağrı
 • Hafif-orta derece ateş
 • Şiddetli ağlama
 • Aşı yerinde şişme
 • Aşı yerinde kızarıklık
 • Uyuklama
 • İştah kaybı
 • Kusma

Çocuklarda Aşı konulu videomuzu inceleyebilirsiniz.

Ateş ve ağrı için bebeklerde kullanılan parasematol (asetaminofen) aşıdan hemen sonra reaksiyonları azaltmak için korunma amaçlı olarak bebeğe verilebilir.

Aşı yerine sıcak kompres uygulaması da bebeği rahatlatır. Ateş ve şişme ilk dozdan sonraki dozlarda daha yaygın bir problem olabilir.

Doktoru Ne Zaman Aramalısınız?

DTB enjeksiyonundan 48 saat sonra şunları gözlerseniz doktoru arayın;

 • Yüksek ve tiz sesli şekilde sürekli ağlama (üç saatten fazla süreyle)
 • Çok fazla uyuma(bebeği uyandırmak olanaksızsa)
 • Düzensiz solunum yapması
 • Aşırı ateşlenme
 • Bebeğin havale geçirmesi

Bilinç düzeyinde bozulma ve havale gibi beyin iltihabını gösteren semptomlar aşıdan bir hafta sonra gözlenir. Bazen aşının kabakulak kısmından ötürü tükürük bezlerinde şişme olabilir.

Daha az sıklıkla görülen durumlar eller ve ayaklarda karıncalanma ve alerjik reaksiyonlardır. Bunları bebeklerde ayırt etmek güçtür.

Boğmaca Aşısını Ne zaman Atlamalı?

Amerikan Pediatri akademisi aşağıda verilen durumlar gözlenen çocuklarda DTB aşısının boğmaca kısmının atlanması ve sadece DT (difteri, tetanos) yapılmasını önermektedir.

 • Önceden havale yada nöbet geçirenler
 • Epilepsi gibi nörolojik bir hastalığı yada şüphesi olanlar
 • Önceki DTB yapıldıktan sonraki birkaç saat içinde ciddi alerjik reaksiyon, ilk üç günde havale, ilk iki günde yüksek ateş veya yedi gün içinde ciddi beyin hasarı görülenler
 • Aşıdan sonra tiz ve yüksek tonda üç saatten uzun süren ağlaması olanlar
 • Vücudun enfeksiyon ve hastalıklara karşı direncini düşüren ilaçlar kullanan bebekler

DTB aşısı konusunda kararı verecek olan bebeğin doktorudur. Ateş ve hafif soğuk algınlığında aşı yapılmayabilir yada ertelenebilir. Eğer bir salgın varsa yüksek risk taşıyan çocuklar bile aşılanır çünkü hastalığın tehsi aşınınkinden daha büyüktür.

Yedi yaşından sonra çocuklara boğmaca kısmını içermeyen aşı yapılabilir zira hastalık bu yaştan sonra daha az risklidir ve aşı daha tehlidir.

Hatta bu yaştan sonra difteri kısmının da azaltılması önerilir. Yedi yaşından büyük çocuklar için bu kombine aşının adı TD’dir ve bu aşı her 7-10 yılda bir yapılır.

Çocuk Felci Aşısı (OPV)

Polio (çocuk felci) aşısı 30 yıldır hayat kurtarıyor. Çocuklar okula başlamadan önce toplam dört doz aşı olurlar: 2. ve 4.ayda, 18.ayda ve 4-6 yaş arasında. Bazı doktorlar yüksek risk taşıyan bölgelerde 6. ayda bir doz daha yapabilirler.

Bu aşı güvenlidir ve çocuklarda ters reaksiyon hemen hiç görülmez. Ancak çok küçük bir paralizi (felç) olasılığı vardır. Ayrıca aile içinde aşılanan çocuktan polio bulaşma olasılığı (hastalık geçirene göre) daha yüksektir.

Bu nedenle evde hamile veya bağışıklık sistemi zayıf bir kişi varsa aşı önerilmez. Ağızdan verilen canlı polio aşısı soğuk algınlığından daha önemli bir hastalığı olan bebeklerde ertelenir.

Kızamık, Kabakulak ve Kızamıkçık Aşısı (KKK)

12-15. aylardan önce yapılırsa etkili değildir. Kızamık ciddi bir hastalıktır ve ölümcül komplikasyonlar oluşturabilir. Kızamıkçık ise o kadar hafif geçer ki fark etmeyebilirsiniz. Ancak kızamıkçık enfekte olmuş gebe kadında doğumsal kusurlar oluşturduğundan bebeklik çağında aşılama önerilir.

Kabakulak çocuklukta ciddi bir problem oluşturmaz ancak aşı yapılmadığında erişkinlik döneminde erkeklerde kısırlık ve sağırlık problemine yol açabilir.

KKK aşısına ciddi bir reaksiyon gelişmez; gelişse de aşıdan 1-2 hafta sonra görülür ve genellikle hafiftir.

Beş çocuktan birinde aşının kızamık kısmından dolayı birkaç gün süren döküntü ve hafif ateş olabilir.

Yedi çocuktan birinde aşının kızamıkçık kısmından ötürü döküntü veya boyunda şişlik olabilir ve aynı şekilde 20 çocuktan birinde eklemlerde şişme olabilir.

Hepatit B Aşısı

Şu anda tüm bireylere çocukluklarında Hepatit B Aşısı yapılması öneriliyor. Toplumda çok yaygın olan ve sarılık hastalığına yol açan hepatit virüsüne karşı kişilerin bağışıklıklarını arttırıyor. Aşının ilk dozu doğumda yapılıyor.

Ek doz olarak ikinci aşı 2 – 4. ayda ve 6 -18. ayda üçüncüsü yapılmalıdır. Bu aşının belirli bir yan etkisi bulunmamaktadır. Hepatit B Aşısı tüm yaş gruplarına üç defa olmak üzere uygulanabilir.

Hemofilus B Aşısı

Bu aşılar bebeklerde ve küçük çocuklarda ciddi enfeksiyonlara yol açan ölümcül Hemofilus İnfluenza Tip B (HİB) bakterilerinin önünü kesmek için yapılır. Menenjit ve epiglottis (hava yollarını tıkayan bir enfeksiyon) vakalarının çoğundan hib bakterisi sorumludur.

Ülkemizde bu aşının tüm yeni doğanlara yapılması şu an standart değildir ve yalnızca yüksek risk taşıyan bebeklere doktor önerirse yapılmaktadır.

BCG (Tüberküloz Aşısı)

Virülansı azaltılarak elde edilmiş canlı bir aşıdır. Koruyucu değeri %20-80 arasındadır. Bu aşı tüberküloz hastalığının çocuğa bulaşmasını ve çocuğun bu hastalığı geçirmesini önlemeyebilir, ancak asıl görevi çocukta tüberkülozun ölümcül komplikasyonları olan miliyer tüberküloz (yaygın) ve merkezi sinir sistemi tüberkülozundan korumasıdır.

Bu aşının ilk dozu çocuk doğar doğmaz uygulanır. Daha sonra üç kere daha sırasıyla 6-7. yaşta, 10-13. yaşta, ve 16-18. yaşta uygulanır. Bu aşı ilk üç ay PPD testi yapılmaksızın uygulanırken daha sonra önce çocuğun PPD testine bakılır ve eğer PPD negatif ise yapılır.

Bu çocuğun bağışıklığı doladığını gösterir. Eğer PPD pozitif ise o çocuğun bağışıklık oranı zaten geliştirmiştir ve aşıya gerek yoktur.

Bu aşıdan sonra aşı yerinde lokal bir reaksiyon görülebilir.Özellikle ülkemizde yaygın olan tüberküloz hastalığına karşı toplum sağlığı açısından ve bu hastalığın ortadan kaldırılması için aşılama önemlidir.

Belli aralıklarla verem aşısı kontrol testi PPD yapılmalıdır. Gerekiyorsa BCG tekrarlanır. Ayrıca 1 yaş ve 3 yaşta Hepatit B aşısı kontrol testi de yapılıp gerekirse 5 yaşta hatırlatma dozu yapılır.

Test sonucuna göre aşı hiç tutmamışsa Hepatit B için tekrar birincil aşılama yapılması tavsiye edilmektedir.

Источник: https://www.bebek.com/bebeklerde-asi-tablosu/

Yetişkinlerde Hangi Aşı Ne Zaman Yapılmalı?

Hangi Aşı Ne Zaman Yapılmalı?

Aşı ile bağışıklama belirli ve ciddi seyirli bazı enfeksiyon hastalıklarından korunmada en etkili yöntemlerden biri olarak kabul ediliyor.

Antibiyotik direncinin giderek arttığı günümüz koşullarında, enfeksiyon hastalıklarından korunmanın çok daha önemli hale geldiğini söyleyen Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.

Çağrı Büke, çocuklarda olduğu gibi yetişkinlerde de aşılamanın önemine dikkat çekiyor.

İnsan hayatını tehdit edebilecek ciddi sonuçlar doğurabilen hastalıklardan korunmada bağışıklamanın önemi gün geçtikçe artıyor. Yeditepe Üniversitesi Kozyatağı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.

Çağrı Büke, bu nedenle bağışıklamanın doğumla başlayıp yaşam boyu devam etmesi gerektiğinin altını çiziyor.

Bu noktada aktif bağışıklama olarak tanımlanan aşılamanın çocuklarda olduğu kadar yetişkinlerdeki önemi de ortaya çıkıyor.

AŞILAMAYLA UZUN SÜRELİ KORUMA AMAÇLANIYOR

Aktif bağışıklama, yani aşılamada vücudun bağışıklık sisteminin aktive edildiğini anlatan Prof. Dr. Çağrı Büke, şu bilgileri veriyor:“Aşı ile bağışıklamada antikor / antitoksin oluşumu için belirli bir zamana (haftalara ya da aylara) ihtiyaç vardır.

Yani aşı yapılır yapılmaz ya da ilk doz aşıdan sonra hemen koruyucu etki (antikor/antitoksin) oluşmaz. Bunların oluşması için bazı durumlarda aynı aşıyı belirli aralıklar ile birden fazla dozda uygulamak gerekebilir.

Bazen de belirli bir hastalığa karşı uygulanan aşının etkisinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirli aralıklarla tekrarlamak gerekebilir. Bazı aşılar (canlı) ise bir ya da iki doz uygulama sonrası ömür boyu bağışıklık oluşturur.

Aktif bağışıklama, toplumda yaygın görülen ve yüksek bulaştırıcılık özelliğine sahip, sonuçları ağır ve ciddi olan enfeksiyon hastalıkları etkenlerine karşı antikor / antitoksin oluşturmak amacıyla çoğu zaman daha mikroorganizma ile karşılaşmadan yani bulaşma olmadan önce uygulanır.”

KORUYUCU ETKİ KİŞİYE GÖRE DEĞİŞİYOR

Günümüzde hiçbir aşının yüzde 100 koruyucu etkisi olmadığını hatırlatan Prof. Dr. Çağrı Büke, “Aşı sonrası koruyucu etkinliğin oluşup oluşmadığının belirlenmesinde rol oynayan faktörlerin başında aşının yapıldığı kişinin durumu gelir.

Yaşlı kişilerde, aşırı kilolularda, altta yatan kronik hastalığı olanlarda, diyabet, kanser hastalarında, organ nakli yapılanlarda ve bağışıklık sistemini baskılayan her türden hastalığı olan ya da bu tür ilacı alanlarda aşıya karşı vücudun verdiği yanıt zayıf olur. Bu nedenle böyle kişilerde aşıyla korunma daha düşük düzeydedir.

Buna karşın enfeksiyon hastalıklarına karşı aşı ile korunması gereken kişilerin en başında da bu grupta yer alan kişilerin geldiği de unutulmamalıdır.” diye konuşuyor.

AŞI BAZI HASTALIKLARIN ORTADAN KALDIRILMASINDA DA ETKİLİ

Aşı ile bağışıklama gerçekleştirildiğinde, sadece o kişi enfeksiyon hastalığına karşı korunmakla kalmayıp, dolaylı yoldan da olsa hastalığı diğer kişilere bulaşması da engelleniyor.

Dolayısıyla toplumda söz konusu hastalığa karşı aşılanan kişi sayısı ne kadar fazlaysa, o hastalığın ortaya çıkma olasılığı da o oranda düşük oluyor. Hatta bazı hastalıkların tamamen ortadan kaldırılması da mümkün olabiliyor.

Örneğin başarılı aşılama programları sayesinde çiçek, kızamık, polyo (çocuk felci) hastalıkları tamamen yok edilmiş ya da yok denecek seviyelere çekilebilmiş durumda.

“AŞI KARŞITLIĞI DÜNYADA BAZI ENFEKSİYON HASTALIKLARININ SIKLIĞINDA YENİDEN ARTIŞA NEDEN OLDU”

Son zamanlarda aşıların içerisinde, bakteri ve mantar üremesini önlemek üzere yer alan ve içeriğinde civa bulunan “tiomersal”in çeşitli zararlı etkilerine, özellikle de otizme neden olduğuna ilişkin bazı bildirilerin tüm dünyada aşı karşıtlığını yeniden artırdığını belirten Prof. Dr. Çağ Büke, konuyla ilgili görüşlerini şöyle ifade etti:

“Bu durum aşılanma oranlarında belirgin azalmaya yol açtı ve dolayısıyla aşı ile korunulabilir enfeksiyon hastalıklarının görülme sıklığı da artırmaya başladı. Genellikle çoklu aşıların içerisinde bulunan civa (tiomersal), etil civa halindedir. Bu formu vücutta birikmemekte ve 30 gün içerisinde vücuttan atılmaktadır.

Buna karşın başta kabuklu deniz ürünleri olmak üzere çeşitli besinlerden alınan civa ise metil civadır ve vücutta birikir. Aşı ile otizm ilişkisi günümüzde hala tartışma konusudur.

Civa içeren aşıların uygulaması ile otizm arasında doğrudan bir ilişki saptanmamakla birlikte İngiltere, Amerika ve Avrupa’da özellikle çocukluk yaş grubunda uygulanan aşıların içerisinden etil civa çıkartılmıştır.

Bu örnekler de göz önünde bulundurulduğunda özellikle de çocukluk yaş grubunda civa içermeyen aşıların uygulanmasının hem güvenirlik açısından hem de otizm ile ilgili tartışmaları ortadan kaldırması açısından önemli olduğu düşünülmektedir.”

YURT DIŞI SEYAHATLERİNDEN ÖNCE DE AŞI UNUTULMAMALI

Rutin olarak uygulanmamakla birlikte, seyahatler sırasında seyahate gidilecek ülkelere göre, tifo aşısı, kolera aşısı, sarıhumma aşısı, kene kaynaklı ansefalit aşısı ve leptospiroz aşıları yapılması gereklidir.

YETİŞKİNLERDE HANGİ YAŞTA HANGİ AŞI YAPILMALI?

 • Difteri–Tetanoz-Boğmaca; doğum sonrası başlanılan aşı çocukluk ve erişkinlerde de düzenli olarak sürdürülür ve 10 yılda bir tekrar dozları ile aşılamaya ömür boyu devam edilir. Bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde de güvenle uygulanabiliyor.
 • Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak-Suçiçeği; daha önce söz konusu hastalıklar geçirilmemiş ya da bunlara karşı aşı yapılmamışsa erişkin yaş grubunda bir ya da iki doz aşı yapılarak bağışıklık sağlanıyor. Bu aşılar canlı virüs aşıları olduklarından hamilelikte ve bağışıklık sistemi baskılanmış olanlarda uygulanamıyor.
 • Zona aşısı; 50 yaşından sonra iki doz olarak yapılıyor. Canlı virüs aşısı olduğundan hamile ya da bağışıklık sistemi baskılanmış kişilere uygulanmıyor.
 • Pnömokok aşısı; 65 yaş sonrasında herkese, ya da kronik hastalığı ya da bağışık sistemi baskılayan hastalığı olan kişilere yaşa bakmaksızın erişkin her yaşta konjüje ve polisakkarit pnömokok aşıları uygulanıyor.
 • Grip aşısı; 65 yaş ve üzeri herkese, ya da kronik hastalığı ya da bağışık sistemi baskılayan hastalığı olan kişilere her yaşta her yıl bir doz olarak uygulanması gerekiyor.
 • Hepatit B aşısı; daha önce hepatit b’yi geçirerek ya da buna karşı aşı ile korunulmamış ise erişkin yaş grubunda 3 doz aşı ile bağışıklık sağlanıyor.
 • Hepatit A aşısı; daha önce hepatit a geçirilmemiş ya da buna karşı aşı yapılmamışsa erişkin yaş grubunda 2 doz aşı ile bağışıklık sağlanıyor.
 • İnsan papillomavirus aşısı (HPV); 9 yaşından itibaren kadınlarda 26, erkeklerde 21 yaşa kadar 3 doz aşı ile bağışıklık sağlanır.
 • Menengokok aşısı; dalağı alınmış, ileri düzeyde bağışık sistemi baskılanmış kişilere, hastalığın yoğun olarak görüldüğü ülkelere seyahat edecek kişilere 2 doz aşı ile bağışıklık sağlanır.
 • Haemophilus influenzae B aşısı; dalağı alınmış ya da hemopoetik kök hücre nakli yapılmış kişilere 3 doz uygulama ile bağışıklık sağlanır.

Bilgi için;

Özlem İslam

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Kurumsal İletişim

[email protected] 0532 568 28 96

Utku Şentürk

Yeditepe Üniversitesi Hastaneleri Kurumsal İletişim

[email protected] 0506 928 95 54

 • aşı
 • grip aşısı
 • Prof. Dr. Çağrı Büke
 • yetişkin

Источник: https://saglikdanisma.net/genel/yetiskinlerde-hangi-asi-ne-zaman-yapilmali.html

Bebek Aşıları Nelerdir ve Ne Zaman Yapılmalı?

Hangi Aşı Ne Zaman Yapılmalı?

Haber güncelleme tarihi 26.01.2019 15:43

Bebekaşıları, bulaşıcı hastalıkları önlemek amacıyla yapılan tıbbibuluşlardır. Aşılarbulaşıcı hastalıklara yol açan mikropları öldürerek, canlılıkları azaltılarak veya tipleri değiştirilerek hazırlanmaktadır.

Bebek aşıları, hastalıkları daha geçirmeden yapmak, bebeğin hastalığa karşı bağışıklık kazanmasına neden olmaktadır. Aşıları bu şekilde uygulamak, hastalığı tedavietmekten daha kolay ve güvenli bir yöntemdir.

Bu yüzden aşıları zamanında yaptırmanın büyük bir önemi vardır. Sizlerin aklındaki bebek aşıları zararlımı? beşli karma aşı ne? üç aylık bebek aşısı?, bebek aşılarının önemi nedir?, bebek aşıları nelerdir?, bebek aşıları ne zaman yaptırılır? bebek aşıları kaç yaşında yaptırılır? gibi soruların cevaplarını araştırdık ve derledik.

Bebeklik Döneminde Yapılan Aşılar

Bebeğin hastaneden taburcu edilmeden önce ilk olarak HepatitB aşısı yapılmış olması gerekmektedir. Bu aşının ikinci dozu 1 ay sonra,üçüncüsüiseikinciden 5 ay sonra yapılmalıdır.

2 ayını dolduran bebeğe, BCG ve karma, çocuk felciaşıları yapılacaktır. Karma aşı 4-6 haftalık aralıklarla toplamda 3 doz uygulanmalıdır.

Bununla birlikte doktorlar genellikle menenjit aşısının yapılmasını da önermektedir.

Bebekler ilk 6 ayını doldurduktansonra, aşı sıklıkları azalmaktadır. 9.

ayda kızamık, 15 ayda kabakulak, 18 ayda karma, çocukfelci ve menenjit aşılarının tekrarları yapılmaktadır.

Doktor önerisine göre 1 yaşını dolduran bebeklere suçiçeği, 2 yaşını dolduran bebeğe ise Hepatit A aşıları yapılmaktadır.

1. Verem Aşısı

Bebeklere ilk ay içerisinde verem aşısı yapılmaktadır. İkinci ya da üçüncü ayda yapılan verem aşıları daha çok bağışıklık kazandırmaktadır fakat yine de verem aşısı için bu kadar beklemek göze alınamaz. Verem aşısı yapıldıktan sonra üç gün bebeğin banyo yapmaması gerekmektedir.

Aşı yapıldıktan altı-sekiz hafta sonra aşı yerinde kızarıklık ve şişlik görülebilmektedir. Daha sonra bu kaybolarak hafif iz bırakmaktadır. Ayrıca bu aşı 20 yaşına dek tekrarlanmalıdır.

2. Karma Aşı

Difteri, tetenoz ve boğmaca etkenlerinin öldürülerek çocuğa verilmesine dayanmaktadır. 2, 4, 8, 18. ayda ve 4 yaşta kas içine uygulanarak yapılmaktadır. Daha sonra karma aşıdan boğmaca çıkartılarak 10 yaşında difteri ve tetenoz uygulanmaktadır. Ayrıca her 10 yılda bir tetonoz aşısının tekrar edilmesi gerekmektedir.

3. Çocuk Felci

Karma aşılarla aynı zamanlarda yapılan çocuk felci, ağızdan damla yoluyla verilmektedir.

4. Kızamık-Kabakulak Aşıları

İlk olarak 9. ayda kızamık aşısı yapılmaktadır. Bu aşı 15. ayda kızamık ve kabakulak kombini şeklinde tekrar edilir. 11-12 yaşlarında kızamıkçık ve kabakulak aşılarının tekrarı gerekmektedir. Hamile kadınlardan kızamıkçık bebeğe zarar verebildiği için her çocuk doğurma yaşına gelmiş kadının bu aşıyı olması gerekmektedir.

5. Hepatit A

En güvenli yöntemi 2 yaştan sonra iki doz halinde aşının uygulanmasıdır. Bu hastalık yakın temas, enfekte su ve gıda ile bulaştığı için dikkat etmek gerekmektedir.

6. Hepatit B

Hepatit B virüsü ileride siroza ve karaciğer yetmezliğine yol açtığı için aşıların ihmal edilmemesi gerekmektedir. Hepatit B aşısı bebek doğduğu zaman, 1. ayda ve 6. ayda yapılmaktadır.

7. Menenjit

Özellikle 3 ay-5 yaş arası çocuklarda sıklıkla görülen menenjit virüsüne bağışıklık kazanmak için karma ve çocuk felci aşılarıyla birlikte 2, 4 ve 6. ayda bu aşının yapılması gerekmektedir. 18. ayda tekrar edilir. 

8. Grip Aşısı

Her yılın eylül ayında grip aşıları yapılmaya başlanmaktadır. Aşılanma sonrası ateş ve aşı yerinde kızarıklık görülebilmektedir. Koruma yüzdesi düşük olsa da özellikle anaokuluna giden çocuklara yapılması tavsiye edilmektedir.

9. Suçiçeği Aşısı

Solunum veya temas yoluyla bulaşan içi sıvı dolu döküntülerle kendini belli eden bir hastalık olan suçiçeği, hafif seyirli bir hastalıktır. Bazen zatürre ve beyin iltihabına yol açsa da genel olarak çok zararlı değildir. Bacağın üst ve dış kısmından aşıyla enjekte edilmektedir. 1 yaşından büyük ve daha önce suçiçeği geçirmemiş çocuklara tek doz uygulanmaktadır.

10. Rotavirus

Rotavirus, dünya gelindeki bütün çocuklarda görülen akut ishallerin nedenidir.

6 ve 24 ay arası bebeklerde görülen Rotavirus, sudan, havadan veya temas yoluyla geçebilmektedir..

Aşı, ağızdan uygulanmakta ilk dozunun ilk üç ay içerisinde yapılması kaydıyla bir ay ara ile 2-3 doz şeklinde verilemektedir.

Önerilen İçerik; Bebekler Nasıl Yıkanır? Çok Yıkamak Zararlı Mıdır?

Neoldu.com / Sosyal Fayda

Источник: https://www.neoldu.com/bebek-asilari-nelerdir-5311h.htm

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.