Hasta Yakınlarına Müjde: Alzheimer Merkezi Açılıyor

Alzheimer Hastalarına Bakım Verenlere Devlet Yardımı

Hasta Yakınlarına Müjde: Alzheimer Merkezi Açılıyor

Alzheimer hastalarına bakım veren kişiler için devlet yardımının miktarı, ne tür şartlarda nasıl yardım alınır, nerelere başvurmak gerekir hakkında makale.

Alzheimer Hastalarına Bakım

Bilişsel yetenek kaybına neden olan alzheimer, bu hastalığa yakalananlar açısından gündelik hayatlarını aşırı şekilde etkileyen bir rahatsızlıktır. Kişilerin hafızalarını, düşünme yeteneklerini ve hatta gündelik yaşam faaliyetlerini bile yapmalarını engelleyen bir özelliği olduğu için alzheimer hastalarına bakıma muhtaç hale gelmektedirler.

Alzheimer hastalarına bakım vermek oldukça yorucu, fiziksel ve maddi güç gerektiren ve uzun süreli bir süreçtir. Bu nedenle bu hastalığa yakalanmış olan yakınlarına bakım veren kişiler açısından dışarıdan alabilecekleri her türlü maddi ve manevi yardım büyük önem taşımaktadır.

Alzheimer hastalarına bakım şunları içermektedir:

 • Sağlık: İlaçların yazdırılması, alınması, kullanımının takip edilmesi
 • Fiziksel: Kişinin gündelik faaliyetlerinden olan yıkanma, beslenme, giyinme, banyo yapma gibi faaliyetlerini gerçekleştirmesine yardımcı olma
 • Kişisel: Hastanın gündelik hayatını organize etme, ev dışı hayatını organize ve eşlik etme

Görüldüğü üzere alzheimer hastalarına bakım vermek oldukça zahmetli bir süreçtir. Bu bakım hizmeti büyük bir çoğunlukla hastanın yakın aile üyeleri tarafından verilmekle birlikte, çok az bir kısmı da bir bakıcı, tedavi merkezi gibi profesyonel açıdan destek almaktadır.

Alzheimer Hastaları İçin Devlet Yardımı

Oldukça yorucu, tüketici ve uzun bir süreç olan bakım süreci içerisinde devlet bu hastalara bakım yükü içerisinde olanlara ve bakım hizmeti verenlere yardımda bulunmaktadır. Her türlü maddi yardıma ihtiyaç duyan bakım hizmeti veren kişiler açısından devletin sağladığı bu yardımın çok büyük bir önemi bulunmaktadır.

Bu bakımdan bu hastaların evde bakımlarıyla ilgilene  kişilerin mddi yüklerini bir nebze de olsun rahatlatmak için bu hastalara devlet yardımı yapılmaktadır. Devlet yardımı farklı şekillerde gerçekleştirilir:

 • Evde bakım aylığı
 • Engelli maaşı

Bunlardan engelli maaşı il ve ilçelerde bulunan defterdarlık il müdürlükleri aracılığı ile alınırken, evde bakım aylığı aile ve sosyal politikalar il müdürlükleri aracılığıyla kullandırılmaktadır.

Evde bakım aylığı hasta kişiye evde bakan ve vasiliğini üstlenen kişiye verilmektedir. Bu bakımını üstlenmiş olduğu hastanın ihtiyaçları için devlet tarafından verilen bir yardımdır.

Bu yardımı alabilmek için bakımı üstlenilen kişinin engellilik durumunun en az yüzde elli veya üzerinde olması gerekmektedir.

Bu oranın altında ama yüzde kır ve üstünde olanlar ise sadece engelli maaşına başvuru yapabilirler.

Engelli maaşı doğrudan hastalara bağlanırken, evde bakım aylığı ise alzheimer hastasının 24 saat bakımını üstlenen ve günde en az sekiz saat onunla birlikte olan yakınına ödenir.

Engelli maaşı işe doğrudan hasta kişiye ödenmekte olan bir ücrettir. Engellilik raporu yüzde kırkın üzerinde olan tüm engeliler artan rapor oranıyla birlikte artan, değişik tutarlarda engelli maaşı alabilmektedirler.

Bu yardımı alabilmek için hastayla aynı evde oturmak tercih ediliyor olsa da, kimi şartlardan dolayı aynı evde ikamet edilmese bile günde en az sekiz saat hasta ile birlikte olunması koşuluyla başka bir ikamette oturan yakın da bu yardımı alabilmektedir.

Yardıma Başvurma Şekli

Devlet yardımı almak bir takım şart ve koşullara bağlanmış ve belli prosedürler gerektiren bir süreçtir. Yardımın tam ve eksiksiz alınabilmesi için bu konulara dikkat edilerek bunlara uygun şekilde başvuru yapılması gerekmektedir.

Devlet yardımına başvuran kişinin alzheimer hastasının bakımını ve velayetini üstlenmiş kişi tarafından yapılması oldukça önmelidir. Bu hastalar kendilerini temsil edemedikleri için bunlara mutlaka bir vasi tayin edilmesi gerekmektedir.

Evde bakım hizmeti çoğunlukla yakın akrabalar tarafından verilmektedir

Engelli maaşı için başvuru şartları ve şekli şu şekilde sıralanabilir:

 • İl ve ilçelerdeki defterdarlıklara başvuru yaparak hastaneye se yazısı alınmalıdır.
 • Sağlık raporu almak: Yardım için ilk yapılması gereken tam teşekküllü bir devlet hastanesinde bir rapor almaktır. Raporda engel derecesi en az yüzde kırk olarak belirtilmelidir. Rapor alınarak alınma amacı emeklilik, yardım, engelli yardımı gibi ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
 • Rapor alındıktan sonra yine defterdarlıktan alınmış olan başvuru formu doldurularak alınan raporla birlikte teslim edilir.

Evde bakım aylığı alınması için yaılması gerken işlemler de şu şekildedir:

 • Bu yardımın alınması için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’ne başvuru yapılması gerekmektedir.
 • Ailede bulunan kişilerin aylık gelirleri kişi başına asgari ücretin üçte ikisinden fazla olmamalıdır.
 • Alınan sağlık raporunda ağır engelli kısmının “evet” şeklinde doldurulması gerekmektedir.
 • Raporda hastanın yardım almadan tek başına hayatını devam ettiremeyeceğinin mutlaka belirtilmiş olması gerekir.

Makale beğendiniz mi? (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: https://basbeyin.com/alzheimer-hastalarina-devlet-yardimi.html

Alzheimer Hastalarının Yasal Hakları Nelerdir?

Hasta Yakınlarına Müjde: Alzheimer Merkezi Açılıyor

Alzheimer zihinsel aktivitelerin tahrip olmasına neden olan bir hastalıktır. Alzheimer hastalığı hastanın kendisi kadar yakınlarını da etkileyen bir süreci başlatır.

Bu süreçte maddi ve manevi olarak birçok zorlukla karşılaşılabilir. Ülkemizdeki sosyal devlet anlayışı nedeniyle de hastalara da birçok yardım ve imkan sağlanmaktadır.

Alzheimer hastalarının yasal hakları pozitif olarak düzenlenmiş olup, devlet garantisi altındadır.

Alzheimer hastalığı evreler halinde görülür ve zaman geçtikçe de ilerlemeye devam eder. Son evrede hastayı yatağa bağımlı hale getirerek, bakıma muhtaç olmasına neden olur.

Alzheimer hastasının bakımı zorlu bir süreç olduğundan, hasta yakınlarına destek olunması için birçok yasal düzenleme yapılmıştır. Alzheimer hastasının sahip olduğu yasal haklar bugünkü yazımızın temelini oluşturacak.

Alzheimer hastalarının yasal hakları nelermiş ve Alzheimer hastaları evde bakım parası alabilir mi inceleyeceğiz.

Alzheimer Hastasının Vasi İşlemleri

Alzheimer hastaları karar alma ve düşünme yetilerini büyük ölçüde kaybettiğinden muhakeme yapamazlar.

Hastanın aldığı ve alacağı kararlar kendisini olumsuz etkileyeceği gibi yakınlarını da olumsuz etkileyebilir.

Bu nedenle Alzheimer hastasına vasi atanması bir gerekliliktir. Temyiz yeteneği kaybolan hastaya bir yakınının vasilik yapması en doğrusu olacaktır.

Alzheimer Hastalarının Yasal Hakları

Alzheimer hastaları engellilere verilen haklardan yararlanabilmektedir. Fakat hastanın yaşına ve durumuna göre yararlanamadığı bazı haklarda bulunmaktadır. Alzheimer hastalarının yasal hakları nelermiş bakalım. (1)

Alzheimer Hastası Hangi Haklardan Yararlanabilir?

 • Engelli maaşı
 • Evde bakım aylığı ( evde bakım parası )
 • Bakım evi
 • Malulen emeklilik
 • ÖTV indirimli araç alma
 • Emlak vergisi
 • Vergi indirimi
 • Tıbbi malzeme temin etme

Alzheimer hastalarının bu haklardan yaralanabilmesi için engelli sayılmaları gerekmektedir. Engelli raporu almak için tam teşekküllü bir devlet hastanesine başvurulmalıdır.

Engelli Yardımları İçin Hangi Kurumlara Başvurmak Gerekir?

 • Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı
 • Büyükşehir Belediye Başkanlıkları
 • İl ve İlçe Belediye Başkanlıkları
 • Milli Eğitim Bakanlığı
 • İçişleri Bakanlığı
 • Kaymakamlıklar
 • Müftülükler
 • Engelli Dernekleri

Bu kurumlar birçok seminer, panel ve sempozyum düzenleyerek Alzheimer hastalarını ve hasta yakınlarını bilgilendirmektedir.

Alzheimer Engelli Raporu Yüzde Kaç Olmalıdır?

Alzheimer hastalarının engellilere verilen haklardan yararlanabilmeleri için en az %40 engelli olduklarını gösteren sağlık raporu almaları gerekmektedir. Ayrıca raporu alırken hangi haklardan yararlanmak istendiği de belirtilmelidir.

Örneğin hastanız malulen emekli olacaksa ya da evde bakım parası alınacaksa bunlarda raporda belirtilmelidir. Alzheimer hastalarının yasal hakları yalnızca raporla ispatlandığı sürece kullanılabilir.

Alzheimer Hastası İçin Devlet Hastanesinden Alınan Rapor Yeterli mi?

Alzheimer hastaları tam teşekküllü bir devlet hastanesinden aldıkları raporu birçok haktan yararlanabilmek için kullanabilmektedir. Fakat bazı sigorta şirketleri ve kaymakamlıklar alınan raporu yeterli görmeyerek sizi bir hastaneye yönlendirebilir. Bu durumda istenilen haktan yararlanmak için belirtilen yerden rapor alınması gerekir.

Yaşlılık Maaşı ( 65 Yaş Maaşı )

Alzheimer hastaları 2022 numaralı kanunda geçen şartları taşımaları halinde yaşlılık maaşı alabilirler. Yaşlılık aylığı bağlanması için kişinin 65 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Zaten bu nedenle 65 yaş maaşı da denilmektedir.

Yaşlılık maaşı alınabilmesi için kişinin bakmakla yükümlü kimsesi bulunmaması, emekli maaşı vb.

sosyal olanaklardan yararlanmaması, nafaka almaması ve hiçbir şekilde devamlı geliri bulunmaması gerekir. 65 yaş maaşı alınabilmesi için kişinin durumunun belgelenmesi gerekmektedir.

İl ve İlçe İdare Heyetleri’nden alacakları belgeler 65 yaş maaşı bağlanması için yeterlidir.

Engelli Maaşı Alma Şartları

Alzheimer hastaları engelli maaşı alabilmekte olup, bunun için gerekli belgelerin alınması ve başvuru yapılması gerekir. Öncelikle il ve ilçe defterdarlığından se alınarak hastaneye gidilmesi önemlidir.

Hasta engelli raporunu tam teşekküllü bir devlet hastanesinden de alabilir fakat kurum bunu kabul etmeyip yeniden rapor isteyebilir. Bu nedenle en başta se alınıp başvurulan kurumun yönlendirmesine göre hareket edilmelidir.

İl ve ilçe defterdarlıklarından se alınıp gidildiğinde herhangi bir muayene ücreti de ödemezsiniz.

Hastanede yüzde 40 ve üzerinde rapor almanız engelli maaşı alabilmek için yeterlidir. Raporunuzu aldıktan sonra ilgili defterdarlığa başvuru formu ve raporla birlikte başvurmalısınız.

Başvuru işleminin ardından hasta hakkında il ve ilçe kurulu tarafından inceleme yapılır ve bakıma muhtaç olup olmadığı tespit edilir.

Hastanın bakıma muhtaç olduğu anlaşıldığında da engelli maaşı bağlanır.

Görüldüğü üzere engelli maaşı şartları arasında en önemli kriter engelli raporu alınmasıdır. Rapor alındıktan sonra maaş da kısa sürede bağlanabilmektedir.

Evde Bakım Maaşı

Evde Bakım Maaşı

Evde bakım parası Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından aylık net asgari ücret miktarı kadar hastanın bakımını üstlenen kişiye ödenmektedir. Evde bakım maaşı hastanın daha iyi bir ortamda bakılabilmesi ve hastalığın getirdiği maddi yükün hafifletilmesi için yapılan bir yardımdır.

Evde Bakım Maaşı Şartları

Evde bakım maaşı alınabilmesi için ilk şart gelirdir. Hastanın tüm gelirlerinin toplamı bakmakla yükümlü olduğu birey sayısına göre hesaplanmakta olup, kendisine düşen gelir asgari ücretin 2/3’ünden az olması halinde evde bakım parası alabilmektedir.

Alzheimer hastasının engelini gösteren raporun ağır engelli kısmında “Evet” yazan bir ibare bulunmalıdır.

Hastanın başkasının yardımı olmadan hayatını idame ettiremeyeceğine dair bakım heyeti raporu hazırlanmalıdır. Bu raporun hazırlanması Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yetkilileri tarafından gerçekleştirilmektedir.

Evde Bakım Parası Almak İçin Nereye Başvurulur?

Evde bakım maaşı almak için Aile ve Sosyal Politikalar İl ve İlçe Müdürlüklerine başvurulmalıdır. Bulunduğunuz yerde bu birimler yoksa kaymakamlıklara başvuru yapabilirsiniz.

Engellilerin Yararlanabileceği Vergi İndirimleri

Engelli vergi indirimlerinden engeli bulunan hasta yararlanabileceği gibi bakmakla yükümlü engelli bir hastası bulunan çalışanda yararlanabilir. Vergi indiriminden yararlanmak için çalışan, işveren ve tüccar olunması fark etmez.

Engelli Vergi İndiriminden Nasıl Yararlanılır?

Vergi indiriminden yararlanmak isteyenler Vergi Dairesi Müdürlüğüne, Mal Müdürlüğüne ve Defterdarlık Gelir Müdürlüğüne başvurabilirler.

Engelli Vergi İndirimi Belgeleri

Vergi indiriminden yararlanmak isteyenler yazacakları dilekçenin yanında aşağıdaki evrakları da sunmalıdır.

 • İşyerinden alınacak çalıştığını gösterir belge
 • Bakmakla yükümlü olduğu engellenin nüfus cüzdanı örneği
 • Bakmakla yükümlü olduğu engellinin 3 adet fotoğrafı
 • Engelli kişiye bakmakla yükümlü olduğunu gösteren belge

Emlak Vergisi Muafiyeti

Alzheimer hastalarının yasal hakları arasında emlak muafiyeti de bulunmaktadır. Bu haktan yaralanabilmeleri için engelli olduklarını gösteren raporu sunmaları yeterlidir.

Emlak vergisi muafiyeti 200 m2’den küçük tek konutu olan engelliler için geçerlidir.

ÖTV ve MTV İstisnaları

Yüzde 90 ve üzeri engelli olan hastalar alacakları araçlar için ÖTV’den muaftır. Araç engelli hasta tarafından kullanılamayacağı için bir yakını ya da istihdam edilecek bir şoför tarafından kullanılacağı belirtilir.

Engeli yüzde 90 üzerinde olmayan hastalar H sınıfı sürücü belgesine sahip olmaları şartıyla ÖTV ödemeksizin araç satın alabilirler.

Engelli kişilerin üzerine olan araçlar MTV’den muaftır. (2)

Gümrük Vergisi Muafiyeti

Engelliler tarafından yurtdışına ithal edilecek özel tertibatlı araçlarda gümrük vergisi uygulanmaz. (3)

KDV İstisnası

Engellilerin hayatlarını kolaylaştıran ve günlük yaşamda kullanmaları için üretilmiş araç ve gereçler KDV’den muaftır. Örneğin görme engelli biri KDV ödemeden kabartma klavye alabilir.

KDV istisnası nakil vasıtalarında (binek otomobil) geçerli değildir.

Alzheimer Hastalarının ve Engellilerin Yararlanabileceği Diğer İndirimler

 • Toplu taşıma araçlarında ücretsiz veya indirimli yolculuk
 • Belediyelerin uygun görmesine göre su faturalarında indirim
 • TCDD tarafından yapılan tren seferlerinde indirim
 • Türk Hava Yolları seferlerinde indirim
 • Türkiye Denizcilik İşletmeleri seferlerinde indirim
 • Şehirlerarası otobüs seyahatlerinde indirim
 • Cep telefonu görüşmelerinde GSM Operatörlerinin engellilere özel sunduğu indirimler
 • Milli parklar ve devlet tiyatroları engellileri ücretsizdir.
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzeler engelliler tarafından ücret ödemeden gezilebilir. (4)

Alzheimer hastalarının yasal hakları nelermiş kısaca değindik. Konu hakkındaki sorularınızı yorumlar kısmından iletebilirsiniz.

Источник: https://www.alzheimerhastaligi.com/alzheimer-hastalarinin-yasal-haklari-nelerdir/

ALZHEİMER HASTALIĞI VE HASTALIĞA KARŞI ALINABİLECEK TEDBİRLER

Hasta Yakınlarına Müjde: Alzheimer Merkezi Açılıyor

“Türkiye nüfusu içinde şu an toplam nüfusun %8,7’sini oluşturan 65 yaş üstü Alzheimer nüfus hızla artıyor. Türkiye’de 600 bin aile Alzheimer hastalığıyla mücadel ediyor”

Türkiye Alzheimer Derneği, Alzheimer tedavisinde ve teşhisinde kaydedilen son gelişmeler hakkında bilgiler verdi;

Türkiye nüfusu içinde şu an toplam nüfusun %8,7’sini oluşturan 65 yaş üstü nüfus hızla artıyor. Buna karşın diğer yaş grupları bu hızda bir artış göstermiyor.

Bu nedenle demans  hastalarının sayısında hızlı bir artış izleniyor. Halen dünyada 47 milyon Alzheimer hastası var ve 2030’da 76 milyon ve 2050’de ise 135.5 milyon hasta olması bekleniyor.

Türkiye’de ise 600.000 aile bu hastalıkla mücadele ediyor.

Her 3 saniyede 1 kişi demans hastası oluyor

Her 3 saniyede 1 kişinin demans hastası olduğunu ve bunların 3’te ikisinin Alzheimer’a yakalandığını vurgulayan Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu, şöyle konuştu: “Türkiye Alzheimer Derneği olarak kuruluş amacımız, toplumun demans ve Alzheimer hakkındaki bilinç ve bilgisini artırmak, ayrıca hasta ve hasta yakınlarına destek vermektir.

Uzun yıllardır Alzheimer’s Disease International’ın (ADI) ve Alzheimer Europe’ın (AE) üyesi olan derneğimiz, Alzheimer hastalarına destek olmak amaçlı faaliyetlerini tüm hızıyla sürdürmektedir.

Bu doğrultuda bu sene Konya Şubesi Gündüz Yaşam Evi’ni ve Mersin Şubesi Yatılı ve Gündüzlü Yaşam Evleri’ni açarak hasta ve hasta yakınlarına sunduğumuz desteği artırdığımız için son derece mutluyuz.”

Alzheimer kadınları daha çok etkiliyor

Alzheimer’in kadınlarda daha çok görüldüğünü vurgulayan Türkiye Alzheimer Derneği Başkanı Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu, şöyle konuştu: “Elde edilen yeni verilere göre 65 yaşından sonra her 6 kadından 1’i Alzheimer hastası olurken, erkeklerde bu oran 11’de 1 olarak gözlenmekte. Mevcut hastaların 2/3’ü de maalesef kadın.

60 yaşından sonra bir kadının Alzheimer olma riski, kadınlarda çok korkulan meme kanseri olma riskinden 2 kat daha fazla. Bu konuda;  hormonal ve biyolojik faktörler,  yaşam süresi, iş alanları, eğitim düzeyi, kalp hastalıklarının görülme sıklığı, strese duyarlılık, sık depresyon ve uyku bozukluklarının etkili olabileceği öne sürülüyor.

Alzheimer hasta yakınları için her gün “en uzun gün”

Basın toplantısının katılımcılarından, Alzheimer hastası yakını Aysın İzer şunları söyledi: “Alzheimer ülkemizde de çok yaygın görülen bir hastalık olmasına rağmen halen bu konudaki toplumsal bilinç yetersiz seviyede. Hala Alzheimer’ın normal yaşlanma sürecinin bir parçası olduğunu ve bellek kaybından ibaret olduğunu düşünenler var.

Evet, Alzheimer unutkanlıkla başlar ama kesinlikle bundan ibaret değildir. Alzheimer’a yakalanan kişilerin yakınlarını bekleyen çok zor bir süreç vardır ve herkes kendini bir gün bu durumda bulabilir. 10-15 yıl sürebilen hastalıkta orta evrelerden itibaren hasta yakınının en önemli görevlerinden biri bakım vermektir.

Gece ve gündüz aralıksız, dikkat ve anlayış ve de sevgi ile bu bakımı vermek çok zorluklar taşıyan bir iştir ve hasta yakınlarının alacağı her destek ve onlara uzanacak her bir el önemlidir. Bunu bilerek, bu hastalık konusundaki toplumsal farkındalığı artırmak için bir şeyler yapmak son derece değerlidir.

Bu nedenle bizi bu konuda bilinçlendiren ve her türlü pratik çözümü bize öğreten Türkiye Alzheimer Derneği’ne bir kez daha teşekkür ederim.”

Yaşlılıkta koku algısının azalması, demans ile ilişkili olabilir

Alzheimer tanısı konusunda gelinen son aşamalara değinen Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Barış Topçular şunları söyledi: “Yapılan araştırmalarda elde edilen bulgular, bilişsel bozukluk ve Alzheimer hastalığını saptamada koku tanıma testinin etkili olduğunu gösteriyor.

Bu nedenle ileri yaşlarda kokuları tanıma ve ayırt etmede bozulmalar, Alzheimer hastalığının erken habercisi olabilir. Araştırmalarda koku tanıma testi, bilişsel bozukluk ve demans tanısı için kullanılan iki biyolojik belirteç ile karşılaştırılmıştır.

Bulgular bilişsel bozukluk ve demansı saptamada koku tanıma bozukluğunun, MR kullanarak ölçülen entorhinal korteks kalınlığı kadar, hatta daha da iyi bir belirteç olduğunu göstermiştir.

Buna karşın koku testi beyinde amiloid plakları gösteren Amiloid PET kadar etkin bulunmamıştır. Ancak, PET incelemeleri koku tanıma testine kıyasla son derece maliyetli ve uygulanması zordur. Daha ileri araştırmalar koku alma testinin demans riskini erken dönemde saptamada kullanışlı bir testi haline gelmesini sağlayabilir.”

Erken yaşlarda eğitim ve zihin egzersizleri fark yaratır

Eğitime erken yaşlarda başlayanlarda ve eğitim düzeyi yüksek olan kişilerde Alzheimer görülme oranının daha düşük olduğunu belirten Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr.

Barış Topçular şunları söyledi: “Eğitimin Alzheimer hastalığı için bir koruyucu faktör olduğu nörobiyolojik olarak da gösterilmiştir. Wisconsin Üniversitesi Alzheimer Araştırma Merkezi’nde yürütülen çalışmada 268 katılımcıda eğitim düzeyinin Alzheimer Hastalığı gelişimi üzerine etkileri incelenmiştir.

211 sağlıklı birey ile 57 bilişsel bozukluğu olan bireyin katıldığı çalışmadaki bulgular, eğitim düzeyi yüksek bireylerde Alzheimer hastalığında rol oynayan amiloid ve TAU proteinlerinin birikiminin, eğitim düzeyi düşük bireylere kıyasla çok daha az olduğunu göstermektedir.

Amerika Ulusal Sağlık Enstitüsü tarafından desteklenen bir grup araştırmacının elde ettiği veriler “bilgi işleme hızı” egzersizlerinin de ileride demans gelişme riskini azalttığını göstermekte. ACTIVE çalışmasında çeşitli bilişsel egzersizlerin sağlıklı bireylerdeki etkileri 10 yıl süreyle izlenmiştir.

Altı farklı araştırma merkezinden 2,785 katılımcının olduğu çalışmada bellek egzersizleri, akıl yürütme egzersizleri ve bilgisayarlı “bilgi işleme hızı” egzersizleri karşılaştırılmış ve sadece “bilgi işleme hızı” egzersizlerinin demans üzerine etkili olduğu görülmüştür.

  10 yıllık takipte bilgi işleme hızı egzersizlerinin demans gelişme riskinde %33 oranında azalma ile ilişkili olduğu görülmüştür. Biz de Türkiye Alzheimer Derneği olarak Gündüz Yaşam Evlerimizde bilgisayarla dikkat ve bellek rehabilitasyonu uygulamaları başlattık.

Beslenme, egzersiz ve meyve yemek demans riskini azaltıyor

Finlandiya’da, geniş bir katılımcı kitlesi üzerinde gerçekleştirilen FINGER çalışmasında Akdeniz tipi diyet ile beslenen, düzenli fiziksel ve bilişsel egzersiz yapan ve kalp damar hastalıkları açısından kontrol altında olan bireylerde demans gelişme riskinin daha düşük olduğunun saptandığını belirten Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Barış Topçular şöyle devam etti: “Amerika’da yapılan benzer bir çalışmada ise Akdeniz tipi diyet ile beslenen, fiziksel ve bilişsel egzersiz yapan bireylerde Alzheimer Hastalığı için karakteristik olan amiloid ve tau proteinlerinin beyindeki birikiminin çok daha az olduğu belirlenmiştir. Ayrıca 2016 yılında çeşitli çalışmalarda elde edilen bulgular günlük meyve tüketiminin Alzheimer Hastalığına yakalanma riskini belirgin şekilde azalttığını ortaya koymuştur.”

Tıbbın önündeki en önemli zorluk: Alzheimer hastalığı

Tam aşılardan umut kesilmişken, yaşanan yeni gelişmelerde Alzheimer tedavisindeki tablonun bir kez daha değiştiğini belirten Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Başar Bilgiç tedavi alanındaki gelişmeleri özetledi.

“1906 yılında Alzheimer hastalığını tarif eden Alman nöropsikiyatr Alois Alzheimer, hastalıkta beyinde amiloid plaklar ve nörofibriler yumaklar adı verilen istenmeyen birikimlerin olduğunu yazmıştı. Son 10-15 yıl ise beyinde biriken amiloid maddesini temizleyen aşı çalışmalarının heyecanı ile geçti.

Tüm hararetine rağmen bu çalışmalar ya başarısız sonlanmış ya da çok sınırlı olarak etkili çıkmış ve bu stratejiden yavaş yavaş umut kesilmişti.

Tam bu sırada geçtiğimiz haftalarda Nature dergisinde erken dönemdeki Alzheimer hastalarının beyninde biriken amiloid maddesini doz ile ilişkili olacak şekilde temizleyen “Aduconumab” adlı molekülün verileri yayınlandı.

Bu verilere göre bu molekül diğer aşılar gibi beyinden amiloid maddesini temizliyor ama onlardan farklı olarak ilk defa hastalarda gidişatı da yavaşlatıyor. Bazı yan etkiler izlense de bunların bu çalışmada kabul edilebilir yan etkiler olduğu söylenebilir. Önümüzdeki yıllarda bu molekülün ikinci aşama verilerini heyecanla bekleyeceğiz.

Sosyal bir hayat, kahve ve kakao Alzheimer’e karşı koruyucu

Sosyal bir hayatın Alzheimer’a karşı koruyucu bir etkisi olduğunu belirten Türkiye Alzheimer Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Başar Bilgiç, kahve ve kakaonun koruyucu etkilerinin üzerinde durdu.

“Yapılan saha çalışmalarında kahve tüketimi ve demans görülme sıklığı arasında ters orantı olduğu görülmüştür.

Bu ilişkinin araştırıldığı tüm çalışmaların sonuçlarının bir araya getirilmesi ile hiç kahve içmeyenlere göre, günde 1 ila 2 bardak arasında kahve tüketen kişilerde Alzheimer hastalığı riskinin azaldığı gözlenmiştir.

Buna karşılık 3 bardak ve üstü olacak şekilde aşırı kahve tüketenlerde bu olumlu etkinin ortadan kalktığı görülmüştür. Benzer şekilde kahve tüketiminin bir diğer nörodejeneratif hastalık olan Parkinson hastalığında da olumlu etkilere sahip olduğu bilinmektedir.

Bu çalışmalarda bahsedilen 1-2 bardak kahve bizim geleneksel kahvemiz olan Türk kahvesi açısından düşünüldüğünde 3-4 fincan kahveye denk gelmektedir. Günde 3 kez Türk kahvesi içmek keyifli olduğu kadar bunamaya karşı koruyucu bir faktör olarak da durmaktadır.

“Kahvenin yanı sıra günde 1-2 parça siyah çikolata yemenin de Alzheimer hastalığından korunmada etkili olabileceği yönünde veriler ortaya konmuştur.

Kakaonun deney hayvanlarında Alzheimer hastalığında biriken plakları azalttığı ve de içeriğindeki flavonoid adı verilen maddelerin zihinsel işlevlere müspet etkilerinin olduğu bildirilmiştir.

Bu bilgiler ışığında sosyal bir hayat yaşamanın da koruyucu etkisi düşünüldüğünde dostlar ile içilen

kahve ve yanında ağzı tatlandıracak bitter çikolatanın Alzheimer gelişimine karşı koyan müttefiklerimiz olduğu düşünülebilir.”

Alzheimer hastalığı ve inflamasyon

Alzheimer hastalığında beyin hücrelerinin ölümünün yanı sıra, çok erken evrelerden itibaren inflamasyonun da eşlik ettiğini belirten Doç. Dr. Başar Bilgiç, son dönemde Alzheimer hastalığı tedavisinde inflamasyonu azaltan ilaçların da denendiğini belirtti.

“Şimdilik erken dönemdeki çalışmaları yapılan ve kanser hastalarında kullanılan bir sentetik kannaboid ve nadir görülen bir kansızlık nedeni olan orak hücreli anemi tedavisi için geliştirilen bir molekül Alzheimer hastalığında deneniyor.

Bu yaklaşımın yararlı olup olmayacağını, bu moleküllerin hastalardaki kullanımı ile öğreneceğiz. Alzheimer hastalığında kandaki beyaz küre hücrelerini uyaran sargramostim isimli etken maddenin de etkili olabileceğine dair ön veriler mevcut.

Bu ilacın etkinliği de hastalarda denenmekte ve bununla ilgili cevabı önümüzdeki yıllarda alacağız.”

.

Kaynak: Habergunce.com

Источник: http://sahipkiran.org/2016/09/21/alzheimer-hastaligi/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.