Hepatit B ve C Tedavisinde Antiviral ilaçlar

hepatit C tedavisinde yeni oral antiviral ilaçlar , ledipasvir, sofosbuvir, Hepatit C,

Hepatit B ve C Tedavisinde Antiviral ilaçlar

Genotip Ib  Hepatit C hastalarında sekiz haftalık tedaviyle ağızdan alınan ilaçlarla tedavi olma şansı çok yaklaştı. Gilead firmasının sofosbuvir ve  ledipasvir oral anti viral ajanlarının fiks kombinasyonuyla oluşturduğu ilaçların faz üç çalışmalarında sona gelindi ve yayınlandı.

ION-3 çalışmasında sekiz haftalık tedaviyle 12 haftalık tedavi karşılaştırılmıştır. Nükleotid analoğu polimeraz inhibitörü sofosbuvir ve NS5a inhibitörü  ledipasvir  647 daha önce tedavi edilmemiş hastada ve siroz olmayan hastada kullanıldı.

Çalışmada sofosbuvir ve ledipasvir 8 haftalık grup ribavirinli veya ribavirinsiz olarak dizayn edildi. 3. Grup ise sadece sofosbuvir ve ledipasvir 12 hafta süreyle dizayn edildi.

Sadece 8 hafta boyunca ledipasvir ve sofosbuvir alan grupta sekiz hafta sonunda SVR12 (tedavi bittikten sonraki 12. Haftada hcv rna negatifliğinin devam etmesi kalıcı viral yanıt) oranı %94 iken 2.

Grupta yani sekiz hafta süreyle sofosbuvir ve ledipasvir ve ribavirin alanlarda oran %93 olarak bulunmuştur. Ribavirin eklenmesi ek bir yarar sağlamamıştır.

3. Grupta yani 12 hafta süreyle sadece sofosbuvir ve ledipasvir  alan grupta ise %95 olarak tespit edildi. Tedavi esnasında virolojik başarısızlık görülmedi. Üç hasta yan etkileri nedeniyle tedaviyi bırakmıştır.  12 haftalık tedavinin sekiz haftalık tedaviye üstünlüğü  görülmüyor.

Bu çalışmanın sonucuna göre sadece 8 haftalık ve ribavirin kullanmadan verilecek ikili  oral tedavinin (sofosbuvir + ledipasvir) yeterli bir sonuç getireceği görülmüştür .

ION-2 çalışması daha önce tedavi almış hastalar 

Çalışmada 440 hasta mevcut %20 si kompanse sirozlu ve %79 u genotip Ia dır.

Çalışmaya alınan bütün hastalar  daha önce pegylated interferon ve ribavirin almış ve/veya bunun yanında proteaz inhibitörü alanlar ve SVR12  sağlayamayan hastalar dahil edilmiştir.

Hastaları 12 veya 24 hafta süreyle ribavirine veya ribavirin siz olarak ledipasvir ve sofosbuvir alacak şekilde  randomize edilmişlerdir.

12 hafta sadece sofosbuvir ve ledipasvir tedavi alan grupta SVR12 gösteren hasta oranı %94, bu grupta ribavirin eklenenlerde %96,

 24 hafta süreli tedavi alan gruplarda ise ribavirinli veya ribavirinsiz başarı %99 olarak belirlenmiştir.

Çalışma sonuçları genotip Ia ve genotip 1b de benzerdir. Siroz olanlarda hafif miktarda daha kötüdür.

Ledipasvir ve sofosbuvir ikilisinde sirotik hastalarda kalıcı yanıt %86 ribavirin eklendiğinde %82 olarak belirlenmiştir.

Bununla birlikte tedavi süresini 24 haftaya uzatıldığında her iki sirotik hasta grubunda da grupta da ribavirinli veya ribavirinsiz tedavilerde başarı oranı %100e çıkmıştır.

Çalışma boyunca sadece 11 hastada tedaviden sonra relaps görülmüştür bunların hepsi 12 hafta tedavi grubundadır ve yedisinde siroz vardır. Bir hastada virolojik başarısızlık görülmüştür.

Tedaviye bağlı yan etki oranı  %2 olmuş ancak, hiçbirisine tedavi bırakılmamıştır. Hemoglobin seviyesini 10 gram / dl nin altına düşmesi  %5 vakada görülmüştür.

Bu hastaların tümü ribavirin eklenen gruptadır ribavirin almayanlarda ise bu oran %0 tır.

ION-1 çalışması tedavi naive hastalar 

Çalışmaya 865 vaka dahil edilmiştir.  vakalar genotip 1 ve  %16sı sirotik hasta idi. Vaka grupları hastaların  ribavirinli veya ribavirinsiz olarak 12 ila 24 hafta boyunca ledipasvir ve sofosbuvir almasına göre ayrıldılar.

 12 hafta süreyle ribavirinsiz olarak ikili tedavi alan grupta  SVR12 %99, ribavirin eklenen grupta %97, 24 hafta boyunca ribavirinsiz ikili ilaç alan grupta %98, bunlara ribavirin eklendiğinde  %99u olarak belirlenmiştir.

 

Tedaviye bağlı yan etki oranı %4 olmuştur. En sık görülen yan etkiler baş ağrısı (%25), halsizlik (%23), bulantı (%12) olmuştur.

 12 hafta tedavi alan hastaların hiçbirisi tedaviyi yarıda bırakmazken 24 haftalık  tedavi alanların onunda tedaviye bağlı yan etki nedeniyle tedavi kesilmiştir.

Hgb değerinin < 10 gram / dl altına düşmesi ribavirin alan gruplarda %8 almayanlarda %0 olarak belirlenmiştir. 

sofosbuvir ülkemizde sovaldi 400 mg adı ile 28 tablet olarak 33875.4 TL [ 30 Nisan 2015 ] tl fiyatla satılmaktadır . Şu an için sgk geri ödemesi yoktur. günlük önerilen kullanım dozu 400 mg dır.

Ayrıca Gilead firması Ledipasvir 90 mg + Sofosbuvir 400 mg içerikli ilacı HARVONI 90 mg/400 mg 28 film kaplı  adıyla piyasaya sürmüştür .  Satış fiyatı 30 Nisan 2015 itibarıyla 39677.68 TL dir.

 1. Günlük sabit doz  24 hafta süreli ledipasvir (90 mg)/sofosbuvir (400 mg) 
 2. Günlük sabit doz 12 hafta süreli ledipasvir (90 mg)/sofosbuvir (400 mg) + kiloya göre RBV (1000 mg [75 kg]) 
 3. Günlük sabit doz genotip 1 a hastalarda 24 hafta süreyle paritaprevir (150 mg)/ritonavir (100 mg)/ombitasvir (25 mg) + günde iki kere dasabuvir (250 mg) veya kiloya bağlı RBV (1000 mg [75 kg]) önerilir. Genotip Ib hastalarında ise süre 12 haftadır 
 4. 24 hafta süreyle Günlük sabit doz sofosbuvir (400 mg) + 3 simeprevir (150 mg) kil veya bağımlı veya bağımsız RBV (1000 mg [75 kg])

x

Giriş

Hepatit B Nedir? Belirtileri, Nedenleri, Tanısı ve Tedavisi

Hepatit B ve C Tedavisinde Antiviral ilaçlar

Hepatit B hastalığı (HBV), Hepatit B virüsü ile ortaya çıkan bir karaciğer hastalığıdır. Kronik hepatit, siroz ve hepatosellüler karsinomun önde gelen nedenidir.

Hepatit B virüsü kan ve vücut sıvıları içerisinde bulunur ve enfekte olmamış kişilerin mukus membranlarına veya kan dolaşımına erişim yoluyla bulaşır. HBV önemli bir küresel sağlık sorunudur. Sıtma ile aynı yıllık ölüm oranına sahiptir.

Çoğu insan için, hepatit B kalıcı hasara neden olmayan kısa süreli bir hastalıktır. Diğerleri için, potansiyel olarak karaciğer kanserine yol açabilen kronik bir enfeksiyon olabilir.

HBV enfeksiyonu bağışıklama ile önlenebilir ve kronik enfeksiyon, antiviral ilaçlarla başarıyla tedavi edilebilir.

Hepatit B Hakkında Hızlı Bilgiler:

Hepatit B hakkında önemli hususlar aşağıda kısaca listelenmiştir. Daha ayrıntılı ve destekleyici bilgiler makalenin devamında yer almaktadır.

 • 1991 yılından bu yana yeni HBV enfeksiyonlarının oranı yaklaşık %82 oranında azalmıştır.
 • On ayrı HBV genotipi (A’dan J’ye) tespit edilmiştir.
 • Kronik enfeksiyon riski enfeksiyon yaşı ile ilişkilidir: Enfekte olan bebeklerin %90’ı kronik olarak enfekte olur, buna karşın yetişkinlerin %2-6’sıdır.
 • HBV, oda sıcaklığında, çevre yüzeylerinde 7 güne kadar vücudun dışında hayatta kalabilir.
 • HBV, sağlık çalışanları için mesleki bir tehdir.
 • Bireyler son evre karaciğer hastalığı belirtilerini gösterene kadar HBV tanısı konulmamış olması nadir değildir.
 • 1991’de HBV’ye karşı tüm bebeklerin evrensel aşılanması kabul edildi.
 • Dünya çapında 1 milyardan fazla dozda HBV aşısı kullanılmıştır.

Hepatit B Ne Demek?

Hepatit B, karaciğeri enfekte edebilen ve inflame edebilen bir virüstür. Bir kişinin kromozomlarına (genom) entegre bir DNA virüsüdür. HBV özellikle tehlidir. Çünkü farkında olmadan insanlara bulaşabilir ve enfekte olanlar bilmeden virüsü diğerlerine geçirebilirler.

Bazı kişiler ilk enfeksiyon dönemini geçtikten sonra virüse kronik olarak bulaşır. Kronik olarak enfekte olanlar için, virüs algılanmadan zamanla karaciğere sürekli olarak saldırabilir, bu da potansiyel olarak geri döndürülemez karaciğer hasarına neden olur.

Enfeksiyon oranları, 25-44 yaş arasındaki erkekler arasında en yüksektir. Dünyada, 2 milyondan fazla kişinin HBV ile enfekte olduğu tahmin edilmektedir. 240 milyon insan kronik enfeksiyona sahip ve her yıl yaklaşık 600.000 kişi HBV ile ilişkili karaciğer hastalığından ölüyor.

Hepatit B Sebepleri Nelerdir?

Hepatit B nasıl bulaşır?” Virüs bulaşmış bir kişinin kan, sperm veya başka bir vücut sıvısı, ciltteki delinme, ortak bir iğne kullanımı veya vücut sıvı alış verişi yoluyla virüs bulaşmamış birinin vücuduna girebilir.

Bu, doğumda anneden bebeğe geçebilir, enfekte bir eşle ilişki, iğneler, enjektörler veya diğer ilaç enjeksiyon cihazları paylaşımı, güvensiz dövme teknikleri veya tıraş makinesi veya diş fırçası gibi kişisel hijyen öğelerinin paylaşımı yoluyla olabilir. Tıbbi ekipmanı tekrar kullanmak gibi güvenli olmayan tıbbi uygulamalar da HBV enfeksiyonuna neden olabilir.

Hepatit B yiyecek veya suyla, yeme aletlerini paylaşma, emzirme, sarılma, öpme, elleri tutma, öksürme, hapşırma veya ısıran böcekler yoluyla yayılmaz.

HBV, vücudun dışında en az 7 gün hayatta kalabilir. Bu süre zarfında virüs, aşı tarafından korunmayan bir kişinin vücuduna girerse, hala enfeksiyona neden olabilir.

Hepatit B Belirtileri Nelerdir?

Çoğu akut hepatit B enfeksiyonu, bebeklik döneminde veya çocukluk çağında ortaya çıkar ve açık belirtilerin olmaması nedeniyle nadiren teşhis edilir. Maruz kalma ile semptom başlangıcı arasındaki ortalama süre, virüse maruz kaldıktan 90 gün sonradır.

Belirtiler mevcut olduğunda grip benzeri (ateşlenme, eklem ağrısı, yorgunluk, mide bulantısı, kusma) ve birkaç haftadan 6 aya kadar sürebilir.

Akut HBV enfeksiyonunun olası diğer belirtileri arasında şunlar bulunur:

 • Koyu renk idrar
 • Kil renkli dışkı
 • Sarılık

Hepatit B Teşhisi ve Tanı Kriterleri

Hem akut, hem de kronik HBV enfeksiyonunu teşhis etmek için kan testi mevcuttur.

Bazı popülasyonlar ya hepatit B ile enfekte olma riskinde veya tanı konulmamış HBV enfeksiyonundan komplikasyonlar gelişme riski altındadır.

Hepatit B kimlerde görülür?” Aşağıdaki gruplar, hepatit B için taranmalıdır:

 • HBV’li annelerden doğan bebekler
 • Enfekte kişi ile ilişki
 • Uzun süreli olmayan ilişkiler, tek eşli olmayan cinsel yönden aktif kişiler
 • Kronik HBV enfeksiyonu olan kişiler ile aynı evde kalmak
 • İşyerinde kan veya kanla kontamine vücut sıvılarına maruz kalma riskiyle karşı karşıya olan sağlık hizmetleri ve kamu güvenliği çalışanları
 • Hemodiyaliz hastaları
 • Başlangıçta Afrika, Asya, Hindistan, Pakistan veya Doğu Avrupa’dan gelen kişiler
 • Kansere karşı kemoterapi gören tüm hastalar

Ayrıca, tüm hamile kadınların hepatit B için taranması hayati önem taşımaktadır. Eğer hamilelikte Hepatit B pozitif çıkarsa, bebeğin aşılanması ve doğumdan sonraki 12 saat içinde hepatit B immün globulini (HBIG) alması kritik önem taşır.

Kronik Hepatit B Enfeksiyonu

Hepatit B, akut enfeksiyon döneminden bir yıl sonra virüs kan içinde kaldığında kronikleşir. İlaç tedavisi yapılmadığı sürece, enfeksiyon ömür boyu sürer.

Çoğu insanda kronik enfeksiyon ile ilgili herhangi bir fiziksel şikayet olmazken; bazılarında devam eden karın ağrısı, sürekli yorgunluk ve ağrıyan eklem atakları olabilir.

Hepatit B Tedavisi

Hepatit B nasıl geçer?” Akut HBV enfeksiyonu için özel bir tedavi veya ilaç yoktur. Belirtileri hafifletmek amacıyla destekleyici bakım önerilir.

Kronik HBV enfeksiyonu için, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) bireye bir antiviral ilaç tedavisi önerir. Nadiren tedavi yöntemi virüsü tedavi eder. Bunun yerine, ilerlemiş karaciğer hastalığında ilerlemeyi önlemek için virüsün çoğalmasını durdurur.

Kronik olarak enfekte olmuş bir kişide, hızlı ve uyarılmaksızın siroz veya karaciğer kanseri gelişebilir. Düşük gelirli ortamlarda, karaciğer kanseri olan çoğu insan tanı konulduktan aylar sonra ölür.

Kronik HBV enfeksiyonu olan kişiler karaciğer hasarını veya kötüleşen hastalığı izlemek için, her 6 ayda bir devam eden tıbbi değerlendirme ve karaciğer ultrasonunu taraması gerektirir.

Hepatit B Nasıl Önlenir?

HBV’ye karşı aşı 1982 yılından beri mevcuttur. Aşı, üç enjeksiyon dizisidir. İlk enjeksiyondan sonra birinci dozdan en az 1 ay sonra ikinci enjeksiyon verilir. Üçüncü doz ilk dozdan 6 ay sonra verilir.

Hepatit B aşısı almaları gereken diğer kişiler arasında, daha önce aşılanmamış çocuklar ve ergenler, tüm sağlık çalışanları, kan ve kan ürünlerine maruz kalma olasılığı bulunan her birey ve aşağıdakileri içeren diğer yüksek riskli bireyler bulunur:

 • Sıklıkla kan veya kan ürünleri gerektiren kişiler, diyaliz hastaları ve solid organ nakli alıcıları
 • Kronik HBV enfeksiyonu olan kişiler ile aynı evde yaşayan veya ilişkiye giren kişiler
 • HBV’nin yaygın olduğu ülkelere seyahat edenler (Asya, Afrika, Güney Amerika, Pasifik Adaları, Doğu Avrupa ve Orta Doğu)

Tam aşı serisi, aşılananların %95’inden fazlasında koruyucu antikor seviyelerini indükler. Koruma en az 20 yıl sürer ve muhtemelen ömür boyu sürer.

HBV’yi yalnızca enfekte olmuş kan veya vücut sıvısına perkütan maruziyet yoluyla bulaşabileceğini düşünürsek; enfeksiyon, iğneleri paylaşmamak ve güvenli ilişki, temas önemlidir.

Hepatit B, dünyadaki en yaygın bulaşıcı hastalıklardan biridir ve yılda 600.000’den fazla kişinin ölümünden sorumludur. 240 milyon kişiden birinde, hayatı tehdit eden karaciğer hastalığına yakalanma potansiyeli olan kronik enfeksiyondur.

HBV’ye karşı aşılama, 1982 yılından beri mevcuttur ve küresel olarak uygulanması, çocuklarda kronik HBV enfeksiyonunun görülme sıklığında belirgin bir düşüş ile sonuçlanmıştır.

Источник: //www.hastalopedi.com/hepatit-b/

Hepatit B Tedavisi için Hangi İlaçlar Nasıl Kullanılmalıdır?

Hepatit B ve C Tedavisinde Antiviral ilaçlar

Hepatit B tedavisi için ilaç isimleri doktorunuz tarafından belirlenmelidir. Tedavi türü ve uygulanacak ilaçların miktarı kişiye özel olarak değişim gösterebilir.

Hepatit virüs tedavisi yapılırken hangi enfeksiyonun var olduğu ve neleri etkilediği önem taşır. Bu sebeple hiçbir zaman doktor gözetiminin dışında ilaç kullanılması önerilmez.

Hepatit B Tedavisinde Kullanılan İlaçlar

Hepatit B tedavisi zaten başlı başına ilaç kullanımı gerektirir. Zira yüksek oranlarda kronikleşme ihtimali söz konusudur. Bazı durumlarda devamlı ilaç kullanmak bazı durumlarda ise belirli dozajda ve miktarda tüketmek gerekebilir.

Bunun kararını ve reçete edilişini doktorunuz belirler. Kronik Hepatit B tedavisi için son yıllarda daha farklı ilaçlar geliştirilmiştir. 2013 ve 2015 yılları arasında atılan adımlarla beraber Hepatit B ilaçlarının kanser riski oluşturma durumunun yavaş yavaş ortadan kalktığı belirtilmektedir.

İlaç etkileri geliştikçe tedavi başarısı artmaya başlamıştır.

2016 yılını baz aldığımızda çok daha kesin sonuçla veren HBV ilaç isimleri karşımıza çıktı. Fakat maddi anlamda biraz daha yüksek meblağlarla satışa sunuldular. Son olarak uygulanan tedavisi baz alındığında başarı oranı ise tıpkı fiyat endeksi gibi artış gösterdi.

Hepatit B tedavisinde iki farklı ilaç türü kullanılmaktadır. Bu ilaçların etkileri de kişinin mevcut enfeksiyonuna göre değişkenlik gösterebilir. Bazı bünyeler için farklı yan etkileri de görülebilir. Haliyle doktor kontrolünde kullanımın bir kez daha ne kadar önemli olduğunu kavrayabilirsiniz.

İnterferon Tedavisinde Başarı
Uygulanan Stabil Hastalarda%20-30
Uygulanan Genotip A Hastalarda%50
Uygulanan Genotip D Hastalarda%10-15

Tabi ki İnterferon tedavisi etkileri bakımından son derece avantajlıdır. Haliyle herkes tarafından kullanılması uygun görülür. Ortalama olarak hastaların %95’i için bu tedavi metodunun tercih edildiğini söyleyebiliriz. Belli başlı yan etkileri olmasına karşın etkili sonuçlar alınabilmektedir.

Hepatit B İlaç İsimleri

Hepatit B ilaç isimleri yönünden İnterferon harici kalan bir takım tabletlerle göz önüne gelmektedir. Aslında ilaçlar iki ana gruba ayrılarak kullanılıyor demiştik. Bunları ilk etapta bu şekilde lanse edebiliriz.

Enjeksiyon tedavisinde derinin alt kısmına enjekte edilen İnterferon karaciğerin bağışıklık seviyesini arttırır. Hastalarda direnç ile alakalı olarak başarı oranı yüksektir.

Bu seçenek ise oral yolla alınan tabletler ile mümkün olur. Virüs yayılımını ve üremesini durdurarak etkisini gösteren tabletlerdir.

Genellikle Hepatit B teşhisi konulduktan sonra tedavisi için gereken şartlar araştırılmaya başlanır. Karaciğer fonksiyonları, enfeksiyonun gidişatı, kronikleşme ölçütü ve vücudunuza ait patolojik bulgular karşılaştırılır. Sonucunda ise %95 ihtimalle İnterferon tedavisine başvurulur. %5’lik bir kısım olmasına rağmen tabletler ile Hepatit B tedavisi çok daha fazla bilinir.

Hepatit B tedavisinde en bilinen ilaç isimleri arasında ise yeni ürünler vardır. Kısa sürede parlayan ve yan etkilerini son derece düşük seviyede tutan ilaçlar 2017 yılında karşımıza çıkmıştır.

 • Viread 30 Tablet
 • Hepsera 30 Tablet
 • Baraclude 30 Tablet
 • Sebivo
 • Zeffix 28 Tablet

Hepatit B İlaçları Nasıl Kullanılır?

Hepatit B tedavisinde ilaç kullanımı bazen 4-5 yıl bile sürebilir. Bu durumda da doktorların kesinlikle değinmesi gereken bazı noktalar ortaya çıkar.

İlaçların yan etkileri başlı başına bir soruna dönüşebilir. Görülen yan etkilerin tamamı geçici olarak ilaç kullanıldığında ortaya çıkar.

Aynı zamanda HBV tedavisi için dozaj ayarı ve kullanılan ilacın miligramı doktorunuz tarafından yapılmalıdır.

Asla başkasına iyi geldiği gerekçesiyle kendinize yazılmamış bir ilacı tüketmeyiniz.

Viread tablet kutusunda 30 adet hap vardır. Bu tabletler günde 1 doz olacak şekilde önerilir. Fakat gerekli durumlarda bu değişiklik gösterebilir. 245 mg ölçütünde bir ilaçtır. Direnci düşük olan yüksek antiviral niteliğiyle öne çıkan yapısından söz etmek gerekir.

10 mg şeklinde üretilmiş olan tabletlerin günlük kullanım dozajı 1 adettir. Doktorunuzun değerlendirmesi sonucunda artması veya azalması mümkündür. Genelde böbrek rahatsızlığı olanlara önerilmez.

Son derece yüksek bir antiviral etki gösterir. Direnci düşük olan Baraclude tabletin 0,5 mg ve 1 mg olmak üzere iki ayrı dozajı vardır. Günlük kullanım miktarı ve hangi dozaj olacağı doktorunuz tarafından belirlenir.

Günde bir doz olarak önerilen 600 mg bir tablettir. Sinir sisteminde zayıflık veya kas ağrısı olanlar için yan etki gösterebilir.

Zeffix 100 mg tablet için dozajınız dokotrunuz tarafından belirlenir. Günde 1 doz önerilen bir ilaçtır. Son derece etkili ve yan etkilerinden arınmış bir yapısı vardır.

Kaynaklar

(Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: //karacigeri.com/hepatit-b-ilac-isimleri.html

Hepatit C Tedavisi

Hepatit B ve C Tedavisinde Antiviral ilaçlar

Hepatit C nasıl geçer? HCV ile enfekte olmuş kişilerin tümünün tedavi edilmesi gerekmez. Ayrıca bu kişiler yapılan tedaviye yanıt vermeyebilirler. Hepatit C tedavisi genellikle en az 3 aydır karaciğer fonksiyon testleri yüksek olan ve aynı zamanda karaciğer inflamasyonu veya biyopsi ile doğrulanmış sirozlu kişiler için düşünülür.

Tedaviye karar verirken birçok faktör göz önünde bulundurulmalıdır. İlaçlar ve karaciğer nakli dahil olmak üzere kronik hepatit C için çeşitli tedavi seçenekleri vardır.

2013 yılında yeni antiviral ilaçların kullanılmasından bu yana, HCV enfeksiyonunun tedavisi gelişmiştir. Hepatit C’nin iyileşme oranları önemli ölçüde artmıştır.

Antiviral tedavi ayrıca karaciğer hasarının ilerlemesini yavaşlatmaya veya siroz ve karaciğer kanseri riskini azaltmaya yardımcı olabilir. (1)

HCV hastaları tedaviye başlamadan önce ilaç tedavisine yanıt verip vermeyeceklerini test etmek için kan testi yaptırmalıdır.

Hangi tedavinin uygulanacağı enfeksiyona neden olan HCV virüsünün genetik tipine bağlıdır. Bu tipler genotip olarak adlandırılır. En yaygın genotipler 1, 2 ve 3’tür.

Bir kişinin sahip olduğu HCV tipine ve karaciğer hasarının derecesine bağlı olarak tedavi süresi değişebilir.

Antiviral ilaçların yan etkileri grip benzeri semptomlar, anemi, ateş, halsizlik, baş ağrısı, kilo kaybı, bulantı, deri döküntüleri, kas veya kemik ağrısı şeklindedir.

Kronik hepatit C teşhisi konulduysa, alkol, sigara veya puro içmeyerek karaciğer hasarının önlenmesine yardımcı olabilirsiniz. Bazı yaygın olarak kullanılan reçeteli ve reçetesiz ilaçların yanı sıra bitkisel ürünler de karaciğeri etkileyebilir ve daha fazla hasara neden olabilir. Bazı ilaçları almanın güvenliği konusunda doktorunuza veya sağlık uzmanınıza danışmanız gerekir. (2)

Hepatit C ameliyatı: Karaciğer hepatit C nedeniyle ciddi şekilde hasar görürse, bir karaciğer nakli gerekebilir. Nakil esnasında doktorlar hasarlı karaciğeri çıkarır ve vericiden aldıkları sağlıklı karaciğeri diğeriyle değiştirirler. Karaciğer naklinin başarılı olması için hastalar uzun süre gözlem altında tutulurlar ve ilaçlarla desteklenirler. (3)

Hepatit C için hangi doktora gidilir? Hepatit C için hastanelerin enfeksiyon hastalıkları (intaniye) bölümündeki doktorlara, iç hastalıkları uzmanına ya da bir hematoloğa gidilebilir.

Hepatit C Nedir?

Hepatit C, karaciğerin iltihap kapmasına yol açan ve bazı durumlarda ciddi karaciğer hasarına sebep olabilen viral bir enfeksiyondur. Hepatit C virüsü (HCV) kontamine kan yoluyla yayılır.

Yakın zamana kadar hepatit C tedavisi için haftalık enjeksiyonlar ya da oral ilaçlarla yapılıyordu.

Bunun yerine artık kronik HCV vakaları 6 ay boyunca her gün alınan ilaçlarla tedavi edilebilir hale geldi.

Hepatit C’ye yakalanan kişilerin yarısından fazlası HCV virüsü taşıdığını bilmez, hastalığın semptomları yıllar sonra ortaya çıkabilir.

Bu nedenle Amerika gibi ülkelerde enfeksiyon riski taşıyan herkes için tek seferlik kan testi uygulaması geliştirilmiştir.

Hepatit C virüsüne yakalanma riski en yüksek grup 1945 – 1965 yılları arasında doğanlar olarak tespit edilmiştir. Bu yıllarda doğan kişiler diğerlerine göre 5 kat daha fazla risk altındadır. (4)

Hepatit C nedir? Fazlası için tıklayın

Hepatit C Belirtileri

Hepatit C nasıl anlaşılır? Hepatit C başlangıcı akut aşamada hiçbir semptoma sahip değildir. Bununla birlikte, bu durum potansiyel olarak ölümcül komplikasyonların gelişebileceği kronik bir evreye dönüşebilir.

Akut hepatit C belirtileri; karın rahatsızlığı, mide bulantısı, ateş, eklem ağrısı, yorgunluk ve sarılıktır.

Kronik hepatit C belirtileri; abdominal ağrı, kalıcı yorgunluk ve ağrıyan eklemler olarak sıralanabilir. Kronik enfeksiyon 25 ila 30 yıl sonra siroza, karaciğer yetmezliğine ya da karaciğer kanserine neden olabilir. (5)

Hepatit C belirtileri hakkında geniş makalemize buradan ulaşabilirsiniz

Hepatit C Nedenleri

Hepatit C neden olur? Hepatit C virüsü (HCV) kan yoluyla yayılır ve aşağıdaki şekillerde bulaşabilir:

 • Yasadışı uyuşturucu kullanırken iğneleri paylaşmak.
 • Dövme ve piercing yaptırılan yerlerin steril olmayan aletlerine ve iğnelerine maruz kalmak.
 • HCV ile enfekte olmuş bir donörden böbrek, karaciğer veya pankreas gibi organların nakil yoluyla alınması.
 • HCV virüsünün yayılmasının önemli bir nedeni de kan transfüzyonlarıdır. Ancak bugün, tüm bağışlanan kanlarda tarama testleri yapılmakta, bu nedenle bu risk hemen hemen tamamen ortadan kaldırılmıştır.
 • Enfeksiyon kapmış kişinin jilet, makas, tırnak makası veya diş fırçası gibi kişisel bakım malzemelerinin paylaşılması.
 • Korunmadan cinsel ilişkiye girmek.
 • HIV virüsü taşımak, HCV enfeksiyonunun cinsel yolla bulaşma riskini artırabilir. (6)

Hepatit C nedenleri nelerdir? Daha ayrıntılı bilgiye göz atabilirsiniz

Hepatit C Hastalığına Ne İyi Gelir?

Hepatit C bitkisel tedavisi: Hepatit C virüsünün neden olduğu semptomları azaltmak ve karaciğer hasarını önlemek için en çok kullanılan bitki şeeti bostandır. Bu bitki karaciğeri güçlendirmektedir. (7)

Hepatit C hastalığı evde tedavi yöntemleri

 • Cinsel yolla bulaşan hastalıkları önlemek için güvenli seks yapın.
 • Dövme veya piercing yaptırmaya karar verirseniz, çalışanların steril iğneler kullandığından emin olun.
 • İğneleri paylaşmayın.
 • Hemodiyaliz gibi yerlerdeki sağlık çalışanlarına ekipman sterilizasyonu hakkında eğitim verilmelidir. (8)

Источник: //www.acil.net/hepatit-c-tedavisi/

HEPATİT C TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLAÇLAR NELERDİR?

Hepatit B ve C Tedavisinde Antiviral ilaçlar

Hepatit C virüsü (HCV) karaciğer iltihabı ve kanseri de dahil olmak üzere karaciğer sorunlarına yol açabilen bir enfeksiyon hastalıkları etkenidir.

Hepatit C virüs ile enfekte olmuşsanız ilaç tedavisi almanız gerekir. Bu ilaçlar sizi rahatsız edEN semptomları hafifletebilir fakat HCV enfeksiyonu henüz belirtilere neden olmamışsa da, enfeksiyonu tedavi etmek hala önemlidir. Çünkü HCV karaciğeriniz için tehli sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir.

HCV farklı genotiplere sahiptir. Bu genotiplere göre ilaç tedavisi planlanır.

HCV tedavisinde kullanılan ilaçlar şunlardır:

1-İnterferonlar:

İnterferon vücudumuzun yaptığı bir proteindir. Bağışıklık sisteminizin HCV de dahil olmak üzere virüslerle savaşmasına yardımcı olur. Bu ilaçlar virüsün oluşturacağı komplikasyonları önleyebilir. İnterferonlar;

♦Peginterferon alfa-2a (Pegasys)

♦Peginterferon alfa-2b (PegIntron, Sylatron)

♦İnterferon alfa-2b (İntron A)

Bu ilaçların tamamı bir sağlık uzmanı tarafından enjekte edilir. Kendiniz kullanamazsınız. Genotip 1,2 ve 3   tedavisinde kullanılırlar.

İnterferonların yaygın görülen yan etkileri şunlardır:

♦Ağız kuruluğu

♦Aşırı yorgunluk

♦Baş ağrısı

♦Ruh hali değişiklikleri

♦Anksiyete, depresyon

♦Kilo kaybı

2-Ribavarin:

Virüslerin çoğalmasını ve yayılmasını önler. Ribavirin, HCV genotip 1, 2 veya 3 ile enfekte vakaların tedavisinde bir interferon ile kombinasyon halinde kullanılır. Bazı vakalarda, bir interferon ve bir proteaz inhibitörü ile birlikte kullanılabilir. Buna üçlü terapi denir.

Ribavirin oral (ağızdan) olarak kullanılan bir ilaçtır. Kapsül, tablet veya çözelti formları bulunur.

Ribavirinin marka(ticari) isimlerinin bazıları şunlardır:

Copegus, Moderiba, Rebetol, Ribasphere 

3-Doğrudan etkili antiviraller:

Bu ilaçlar hepatit C virüsüne doğrudan saldırarak çalışırlar. Hedefe yönelik çalışırlar ve vücudumuzdaki birçok sistemi etkilemezler, bu nedenle çok fazla yan etki yapmazlar. Tüm doğrudan etkili antiviraller ağızdan kullanılan  ilaçlardır. 

Yan etki olarak anemi, ishal, yorgunluk, baş ağrısı, mide bulantısı ve kusma görülebilir.

-Proteaz inhibitörü antiviral ilaçlar (NS3 / 4A inhibitörleri):

Proteaz inhibitörleri, enfeksiyon yayılımını önleyerek etki gösterirler. Virüslerin çoğalmasını durdururlar.

Hepatit C için proteaz inhibitörleri şunlardır:

♦Paritaprevir (genotip 1 için)

♦Simepravir (Olysio) (genotip 1 ve 4 için)

♦Grazoprevir (genotip 1 ve 4 için)

-Yönlendirilmiş inhibitörler (NS5A inhibitörleri):

Bu ilaçların etkisi tam olarak anlaşılamamıştır. Virüsün kendisini kopyalamasını durdurarak çalışabilirler. Ayrıca ilaç direncini önlemeye yardımcı olabilirler. Bu ilaçlar HCV genotip 1, 4, 5 ve 6’yı tedavi etmek için kullanılır. Tek başına veya diğer ilaçlarla kombinasyon halinde kullanılırlar.

Bu ilaçlar şunları içerir:

♦Ladispavir (kombine ilaç Harvoni’nin bir bileşeni)

♦Ombitasvir (Viekira Pak bileşiminde bir bileşen)

♦Elbasavir (Zepatier’de ilaç kombinasyonundaki bir bileşen)

♦Daclatasvir (Daklinza)

-Polimeraz inhibitörleri (NS5B İnhibitörleri) ve kombinasyon ilaçları:

Bu ilaçlar, hepatit C virüsünün kendini çoğaltmak ve hayatta kalabilmek ​​ihtiyaç duyduğu NS5B adı verilen bir proteini bloke ederek çalışırlar.

Sofosbuvir (Sovaldi):

Sofosbuvir (Sovaldi) HCV genotip 1, 2, 3 ve 4’ü tedavi etmek için kullanılırlar. Diğer ilaçlarla birlikte kullanılır. Hem hepatit C hem de HIV hastalarını tedavi etmek için kullanılırlar.

Ledipasvir / sofosbuvir (Harvoni):

Ledipasvir / sofosbuvir (Harvoni), erişkinlerde HCV genotipi 1 ile kronik enfeksiyon tedavisinde kullanılır. Ledipasvir, virüsün kendini kopyalamasına yardımcı olan bir proteinin oluşumunu engeller.

Viekira Pak:

Viekira Pak, HCV genotip 1’i tedavi etmek için kullanılan bir kombinasyon ilaçtır. Dasabuvir, ombitasvir, paritaprevir ve ritonavir ilaçlarını içerir. Dasabuvir, virüsün yapı taşlarının bir araya gelmesini önler.

Ombitasvir, virüsün kendini kopyalamasına yardımcı olan bir proteinin oluşumunu engeller. Paritaprevir, virüsü oluşturan küçük parçaların inşasını durdurmaya yardımcı olur.

Ritonavir, paritaprevir’in vücudunuzda daha uzun süre dayanmasıyla etkinliğinin arttırılmasına yardımcı olur.

Elbasvir/grazoprevir (Zepatier):

HCV enfeksiyonu için yeni bir kombinasyon tedavisidir. Elbasvir ve grazoprevir, virüsün kopyalanmasını ve kendini geliştirmesini durdurarak çalışır. Grazoprevir ayrıca virüsün vücudunuzda oluşmasını önler.

Ombitasvir/paritaprevir/ritonavir (Technivie):

Genotip 4 ile enfekte hastaların tedavisined ribavirin ile birlikte kullanılır. Sirozlu hastalarda bu ilaç kullanılmaz.

Daclatasvir (Daklinza):

Bu yeni ilaç HCV genotip 3’ün tedavisi için kullanılır. Sıklıkla sofosbuvir ile birlikte verilir.

Источник: //doktorumnedio.com/virusler/hepatit-c-tedavisinde-kullanilan-ilaclar-nelerdir/

Hepatit C

Hepatit B ve C Tedavisinde Antiviral ilaçlar

Hepatit C karaciğere saldıran ve iltihaba sebep olan bir virüsün sebep olduğu bir enfeksiyondur. Hepatit C virüsü (HCV) ile enfekte olmuş çoğu insan semptomlara sahip değildir. Aslında, çoğu insan hepatit C enfeksiyonuna sahip olduğunu, yıllar sonra rutin tıbbi testler esnasında karaciğer hasarı ortaya çıkana kadar bilmez.

Hepatit C birçok hepatit virüsünden biridir ve genellikle bu virüslerin en ciddi olanlarının arasında düşünülmektedir. Hepatit C kontamine kan – yaygın olarak yasadışı ilaç kullanımı sırasında iğnelerle – teması ile geçer.

Belirtileri

Hepatit C enfeksiyonu genellikle erken evresinde herhangi bir bulgu veya semptom üretmez. Bulgu ve semptomlar oluşmaya başladığında, şunları içerir:

 • Yorgunluk
 • Ateş
 • Bulantı veya iştahsızlık
 • Kas ve eklem ağrıları
 • Ciltte ve göz bebeklerinde sararma (sarılık)

Ne zaman doktora gitmelisiniz

Endişelendiğiniz herhangi bir bulgu veya semptom varsa, doktorunuzdan bir randevu alın.

Nedenleri

Hepatit C enfeksiyonuna, hepatit C virüsü (HCV) neden olmaktadır. HCV virüsü ancak kontamine olmuş kan ile temas ettiğinizde bulaşabilir.

Tedavi ve ilaçlar

Tedavi her zaman gerekli değildirHepatit C enfeksiyonu tanısı, mutlaka tedavi edilmeniz gerektiği anlamına gelmez. Eğer doktorunuz herhangi bir tedavi önermezse, sadece karaciğer sorunlarınızın takip edilmesi için kan testleri yaptırmanız gerekebilir.

Antiviral ilaçlarHepatit C enfeksiyonunda, vücudun virüsten temizlenmesi amacıyla antiviral ilaçlar ile tedavi edilebilir. Doktorunuz birkaç hafta içerisinde alabileceğiniz bir ilaç kombinasyonu önerebilir. Tedavi sürecinde doktorunuz ilaçlara nasıl yanıt vereceğinizi izleyecektir.

Antiviral ilaçlar depresyon ve grip benzeri semptomlara neden olabilir, yorgunluk, baş ağrısı ve ateş gibi.

Bazı yan etkileri tedavinin gecikmesine veya bazı durumların durdurulmasını gerektirecek kadar ciddi yan etkilere sebebiyet verebilir.

Karaciğer NakliKaraciğer eğer ciddi hasar görmüşse, karaciğer nakli bir seçenek olabilir. Karaciğer nakli sırasında, cerrah hasarlı olan karaciğeri temizler ve sağlıklı bir karaciğer ile değiştirir. Karaciğerin çok az bir kısmı canlı bağışçılardan gelmektedir, çoğu nakledilen karaciğerler, ölen donörlerden nakledilmektedir.

Hepatit C enfeksiyonu olan insanlar için karaciğer nakli bir tedavi seçeneği değildir. Antiviral ilaçlar ile karaciğer naklinden sonra tedaviye genellikle devam edilir, çünkü Hepatit C enfeksiyonunun yeni karaciğerde tekrarlama olasılığı bulunmaktadır.

Viral hepatitin diğer biçimlerine karşı korunma aşılarıDoktorunuz büyük olasılıkla hepatit A ve B virüslerine karşı aşı olmanız tavsiye edilir. Bunlar karaciğere hasar veren hepatit C tedavisinde komplikasyonlara sebebiyet veren ayrı virüslerdir.

Yaşam tarzı ve evde bakım

Hepatit C tanısı konduysa, doktorunuz büyük olasılıklar bazı yaşam tarzı değişiklikleri yapmanızı önerecektir. Bu önlemler daha uzun süre sağlıklı kalmanıza yardımcı olacak ve başkalarının da sağlığını koruyacaktır:

 • Alkolü durdurun. Alkol karaciğer hastalığının ilerlemesini hızlandırır.
 • Karaciğer hasarına neden olabilecek ilaçların alımından kaçının. Reçetesiz satılan ilaçlar dahil olmak üzere, doktorunuz ile alacağınız ilaçları inceleyin. Doktorunuz bazı ilaçlardan kaçınmanızı önerebilir.
 • Başka kişilerin sizin kanınızla temas etmesini önlemeye yardımcı olun. Yaralarınız olabileceğinden traş bıçağı veya diş fırçasını kesinlikle paylaşmayın. Kan, organ veya sperm bağışında bulunmayın ve sizde virüs olduğunu sağlık çalışanlarına bildirin.

Alternatif Tıp

Hepatit C enfeksiyonunu önlediği bilinen veya Hepatit A virüsünü tedavisinde faydalı olduğu görülen herhangi kanıtlanmış bir alternatif tıp yöntemi bulunmamaktadır.

Karaciğer sağlığına özellikle iyi geldiği düşünülen bir bitki bulunmaktadır, süt devedikeni. Süt devedikeni sarılığa karşı mücadele etmekte ve diğer karaciğer bozukluklarının tedavisi içinde önerilmektedir. İnsanlar süt devedikenini bir kapsül olarak veya özünü infüzyon olarak alabilirler.

Ulusal Tamamlayıcı ve Alternatif Tıp Merkezi tarafından yapılan bir klinik çalışma, süt devedikeninin, Hepatit C hastalı olan kişilerin karaciğer enzim düzeylerini azaltmada plasebodan daha iyi olduğunu kanıtlamıştır.

Eğer süt devedikeni tedavisi almak istiyorsanız, doktorunuzla faydaları ve riskleri hakkında konuşunuz.

Korunma

Aşağıdaki bazı önlemleri alarak, kendinizi hepatit C enfeksiyonundan koruyabilirsiniz:

 • Yasadışı uyuşturucu kullanımını bırakın. Eğer yasadışı uyuşturucular kullanıyorsanız, bırakmak için yardım alın.
 • Cinsel ilişkiye girmek istediğinizde, güvenli bir cinsel ilişki olduğundan emin olmaya çalışın. Sağlık durumunu bilmediğiniz kişiler veya çoklu partnerler ile korunmasız şekilde cinsel ilişkiye girmeyin. Tek eşli çiftler arasında cinsel iletişim oluşabilir ancak yine de düşük bir risk bulunmaktadır.
 • Vücut piercing ve dövmeleri konusunda dikkatli olun. Eğer kendinize piercing veya dövme yaptırmayı düşünüyorsanız, steril bir işletme olmasına özen gösterin. Kullanacakları ekipmanların steril edilip edilmediğini yaptırmadan önce kontrol edin ve sorun. Kişilerin steril olan iğneler kullandıklarından emin olun. Eğer işletme sorularınıza cevap vermek istemiyorsa, başka bir yere gidin.

Источник: //www.saglikveyasam.com/hepatit-c

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

  ×
  Рекомендуем посмотреть