Hepatit C Riskiniz Nedir?

içerik

Hepatit C Belirtileri Nelerdir?

Hepatit C Riskiniz Nedir?

Hepatit C, karaciğerde enfeksiyon yaşanmasına sebep olan bulaşıcı bir iç hastalıktır. Karaciğerde enfeksiyon oluşmasına sebep olan virüs ise hepatit C virüsüdür ve kısaca HCV adı ile bilinmektedir.

Hepatit C virüsü kronik bir şekilde yaşandığı takdirde, yıllar sonra siroz hastalığına sebep olabilmektedir. Diğer yandan hepatit C, tedavi edilmediği takdirde karaciğer yetmezliğine ve karaciğer kanserine yol açabilmektedir.

Bunların dışında, tedavisi mümkün bir hastalık olan hepatit C, bazı durumlarda yemek borusunu etkileyebilmekte ve hayati teh oluşturarak mide varislerinin oluşmasına da yol açabilmektedir.

Hepatit C virüsü yani HCV, ilk önce kandan, kana bulaşarak vücuda giriş yapmaktadır. Bunların dışında, damar içi ilaçlar ve iyi dezenfekte edilmemiş medikal ekipmanlar yolu ile ya da kan transferi sırasında hepatit C virüsünün bulaşması gerçekleşebilmektedir. Dünya çapında yaklaşık 150-200 milyon kişiye hepatit C virüsünün bulaştığı düşünülmektedir.

Hepatit C hastalığının ortaya çıkışı, 1970’li yıllarda ön görülmüş, 1989 yılında ise kanıtlanmıştır.

Hepatit C sadece insanlar ve şempanzelere bulaşmaktadır ve hepatit virüsleri, A, B, C, D ve E şeklinde beş gruba ayrılmaktadır.

Hepatit virüsü bulaşmış olan kişilerin yaklaşık % 85’inde virüs karaciğerde yayılmaya devam etmektedir. Bu hastalık ilaç yardımı ile tedavi edilebilmektedir. Fakat, aşı hepatit C virüslerine karşı etkili değildir.

Hepatit C, virüslerin karaciğere bulaşıp karaciğere saldırmaları sonucu, karaciğerin iltihaplanması ile gelişen bulaşıcı bir hastalıktır. Hepatit C virüsü enfekte olmuş çoğu insanda herhangi bir belirti yaşanmayabilir. Aslında bu kişiler, birtakım testleri yaptırıp, karaciğer hasarından kaynaklanan bazı durumları yaşayana kadar, hepatit C hastası olduklarını anlamamaktadır.

Oluşum Nedenleri

Hepatit C, hepatit C virüsünün yani HCV’nin bulaşması sonucu oluşmaktadır. HCV vücuda giriş yapıp yayıldıktan sonra, kana bulaşır ve kan yoluyla da karaciğere taşınır. Karaciğere taşınan virüs, belli bir zaman sonra karaciğerde iltihap oluşmasına sebep olur ve bu organa zarar vermeye başlar. Hepatit C virüsü, kan yolu ile bulaştığı gibi, diğer vücut sıvıları ile de bulaşabilmektedir.

Hepatit C’nin Belirtileri

Hepatit C genellikle belli bir semptom ya da belirti göstermez, ta ki, kronik enfeksiyon oluşumu sürecine geçene kadar. Erken evresinde, hepatit C virüsünün ortaya çıkmasından yaklaşık bir ile üç ay sonrasında, belirti ve semptomlar görülmeye başlamaktadır.

Hepatit C hastalığının belirtileri; halsizlik, iştahsızlık ve mide bulantısı, karın ağrısı, koyu renkli idrar, ciltte ve gözlerde sarılık, ateş, kas ve eklem ağrıları şeklinde kendini göstermektedir. Bu belirtiler, virüsün karaciğere hasar vermesinden yıllar sonra, kronik enfeksiyon şeklinde belirgin olarak ortaya çıkmaktadır.

Hastalığın üzerinden fazla zaman geçmesi ve tedavi edilmemesi durumunda ise belirtiler biraz daha değişmektedir ve kolayca kanama yaşanması, ciltte kolayca morarma, ciltte kaşıntı, karıntı sıvı (asit) birikmesi, kilo kaybı, dalgınlık, kan damarlarının cilt üzerinde örümcek benzeri şekilde olması, uyuşukluk ve konuşma bozuklukları (hepatik ensefalopati) şeklinde gözlenmektedir.

1.Halsizlik

Halsizlik, bitkinlik ve yorgunluk, hepatit C hastalığının belirtilerinden biridir. Hepatit C (HCV) virüsünün vücuda savaş açması sonucu, bedende belirgin bir şekilde halsizlik ve bitkinlik meydana gelebilmektedir.

2.İştahsızlık

Keyifsizlik ve bir şeyler yiyip içmede isteksizlik, karaciğerde meydana gelen HCV virüslerinin faaliyetlerinden dolayı ortaya çıkabilmektedir. Bundan dolayı, sürekli olarak yaşanan iştahsızlık durumu, hepatit C belirtisi olarak yaşanabilmektedir.

3.Mide Bulantısı

İştahsızlık durumunun oluşmasının ve devam etmesinin nedenlerinden biri olan mide bulantısı, HCV virüslerinin vücut ve kan içindeki faaliyetlerden dolayı kaynaklanmaktadır. Çünkü vücuda giriş yapmış olan her yabancı maddeye karşı, vücut tepki olarak mide bulantısı yaşanmasını oluşturmaktadır.

4.Karın Ağrısı

Hepatit C virüsü kan ile taşınarak karaciğere ulaşan bir virüstür. Yani HCV virüsü doğrudan karaciğeri etkileyen bir virüs olduğu için ve burada iltihaplanma oluşturduğu için karın ağrısına sebep olmaktadır. Bundan dolayı, hepatit C hastalığı bazen çok şiddetli boyutlara ulaşabilen karın ağrılarının yaşanmasına neden olabilmektedir.

5.Koyu Renkli İdrar

Karaciğer vücudun bir nevi dezenfekte merkezidir. Bundan dolayı vücuda giriş yapmış olan hemen her mikro-organizma ile ilk olarak burada bir mücadele verilmektedir.

Bunun sonucunda ise ortaya çıkan ve atık madde olan üre, içerik bakımından bu mikroorganizmaları içerebilmektedir. Hepatit C virüsü de karaciğerde aktif olduğu için, bu virüsü taşıyan kişinin idrarı bir miktar koyu renkli olacaktır.

Hepatit C’de meydana gelen idrar rengi, koyu sarımsı kırmızımsı renklerde olabilmektedir.

6.Cilt ve Gözlerde Sarılık

Karaciğer iltihaplanmasına sebep olan hepatit C virüsü, cilt üzerinde de bir takım etkiler göstermektedir. HCV virüslerinin karaciğere vermiş olduğu hasardan dolayı kan bir miktar kirlenmektedir. Bu durum ise, cildin renginde solgunluk ve sarılık, hatta gözlerin beyaz kısımlarında sarılık oluşmasına sebep olmaktadır.

7.Ateş

Vücutta dolaşım yapan kan, HCV virüsleri ile mücadele ettiği için, vücutta ısı artışı yaşanması sonucu ateşlenme yaşanmaktadır. Hepatit C hastalığı da, virüslerin sebep olduğu bir hastalık olduğu için, kişide ateş yükselmesine yol açabilmektedir.

8.Kas ve Eklem Ağrıları

Hastalık genel olarak tüm vücudu etkilediği için, hasta olan kişide kas ve eklem ağrılarının yaşanması durumu gözlenecektir. Kol, bacak ve eklemlerde yaşanan ağrı ve sızılar, hepatit C hastalığının belirtilerinden bazılarını oluşturmaktadır.

Risk Faktörleri

Bazı durumlarda hepatit C riski artmaktadır. Bu etmenler şu şekildedir;

 • Hepatit C kan yoluyla bulaşan bir hastalık olduğu için, hijyenik olmayan yerlerde piercing ya da dövme yaptırmak riskli olacaktır.
 • Yasa dışı olarak uyuşturucu ilaç, uyuşturucu madde ya da uyuşturucu enjekte kullanmak,
 • HIV virüsü taşımak,
 • 1992 yılından önce kan ya da organ nakli yaşamış olmak,
 • 1987 yılından önce, pıhtılaşma faktörü konsantreleri almış olmak,
 • Uzun bir süre hemodiyaliz tedavisi görmüş olmak,
 • Hepatit C virüsü taşıyan bir anneden doğmuş olmak,
 • Cezaevine girmiş olmak,
 • Hepatit C virüsünün çok yaygın olduğu, 1945 ile 1965 yılları arasında doğanlar.

Komplikasyonlar

Hepatit C virüsünün bulaşma süreci yıllar boyu sürebilmektedir ve bu süreç içerisinde ciddi komplikasyonların yaşanmasına sebep olmaktadır. Hepatit C hastalığının komplikasyonları; siroz, karaciğer kanseri ve karaciğer yetmezliği gibi hastalıklardır.

Siroz: Hepatit C virüsünün bulaşmasından 20 ile 30 yıl sonrasında siroz hastalığı ortaya çıkabilmektedir. Bu hastalık karaciğerde yaralar oluşturarak karaciğerin fonksiyonlarını önlemektedir.

Karaciğer kanseri: Hepatit C virüsünün bulaşmış olduğu çok az kişide karaciğer kanseri yaşanma riski vardır. Fakat bu risk çok düşük ihtimaldir.

Karaciğer yetmezliği: Hepatit C virüsü karaciğere ciddi boyutta zarar vererek, yeterli şekilde görevini yapmasını önlemektedir.

Tanı ve Analizler

Hepatit C tanısının konulabilmesi için doktorlar birtakım tahlil ve analizler yaptırmaktadır. Bu analizler; hepatit C taraması, kan tahlili, karaciğerden doku örneği alınması gibi yöntemlerdir.

Hepatit C taraması: Bu yöntem ile kişinin risk grubunda olup olmadığı anlaşılmaya çalışılır.

Bu nedenle kişiye, organ ya da nakli yaşayıp yaşamadığı, cinsel ilişki yaşadığı partnerinin HCV virüsü taşıyıp taşımadığı, yaşı (1945-1965 yılları arasında doğanlar risk grubudur), dövme ya da piercing gibi aksesuarının olup olmadığı ve cezaevi deneyiminin olup olmadığı gibi sorular sorulmaktadır.

Kan tahlili: Kan tahlili yapılarak, hepatit C virüsünün varlığı saptanabilmektedir. Ayrıca, bu virüsün kan içindeki yoğunluğu ve virüsün genotipi bu kan testleri yardımı ile belirlenebilmektedir.

Karaciğer doku örneği: Doktor eğer gerekli görürse, karaciğerden bir parça alınarak, laboratuvarda araştırılmasına karar verebilir.

Karaciğer biyopsisi, hastalığın seyri ve şiddeti hakkında bilgi verdiği için, tedavi sürecinin nasıl olması gerektiğinin karar verilmesini sağlamaktadır.

Doktor, oldukça ince bir iğne yardımı ile deri yoluyla karaciğerden doku örneği alabilmektedir.

Tedavi ve İlaçlar

Hepatit C tedavisi için birtakım ilaçlar kullanılmaktadır. Fakat hastalık çok ilerlemiş ise ve karaciğer çok fazla hasar görmüş ise, karaciğer nakli tek tedavi yöntemi olacaktır. Hepatit C tedavisinde kullanılan ilaçlar; anti-viral ilaçlar ile, peginterferon, ribavirin, boseprevir ve telaprevirin gibi ilaçlardır. Bunların yanı sıra bir de aşılar bulunmaktadır.

Anti-viral ilaçlar: Vücudu hepatit C virüsünden arındırmayı amaçlayan bu ilaçlar, 12 hafta boyunca kullanılarak tedavinin tamamlanmasını hedeflemektedir. Fakat bu tedavinin 24 ile 72 hafta boyunca devam etmesi gerekmektedir.

Bu ilaçlar hepatit C virüsünü temizlemesinin yanı sıra bazı yan etkilerde göstermektedir. Bu yan etkiler, depresyon, gribe benzer etkiler ve beyaz ya da kırmızı kan hücrelerinin miktarında azalması gibi yan etkilerdir. Bundan dolayı birçok insan tedaviyi yarıda bırakmaktadır.

Son zamanlarda yapılan bazı araştırmalar, yeni anti-viral ilaçların üretildiğini göstermektedir.

Karaciğer nakli: Eğer hastalık sürecinde karaciğer şiddetli bir şekilde hasar görmüş ise, doktor karaciğer naklinin yapılmasına karar verebilmektedir. Bunun için ise uygun dönor bulunması gerekmektedir.

Aşı: Henüz hepatit C virüsü için herhangi bir ilaç geliştirilmemiştir. Fakat doktor, hepatit A ve hepatit B virüsleri için hazırlanmış olan aşıların kullanılmasını uygun görebilmektedir.

Alınacak Önlemler

Hepatit C hastalığını tetiklememek için alınacak olan bazı önlemler bulunmaktadır.

Bu önlemler; alkol tüketimini azaltmak hatta durdurmak, kullanılan ilaçları, eğer karaciğere zarar veriyorsa doktora danışarak azaltmak ya da bırakmak, açık yaralar bulunuyorsa direkt olarak başkasının kanı ile temas etmesini önlemek, yasadışı ilaç kullanımını bırakmak, dövme ve piercing yaptırırken çok dikkatli olmak ve cinsel ilişkide kondom kullanmak gibi tedbirlerden oluşmaktadır.

Источник: https://evdesifa.com/hepatit-c-belirtileri-nelerdir/

Hepatit c Nedir? Hepatit c Ne demek? – Nedir.com

Hepatit C Riskiniz Nedir?

Hepatit C; Hepatitis C virüsü'nün (hcv)' nin sebep olduğu, karaciğeri etkileyen, kan yolu ile en sık bulaşan bulaşıcı ve ciddi bir karaciğer enfeksiyonudur.

Dünyada 170 milyon kişide Hepatit C virüsü bulunmaktadır. Bununla birlikte virüs, bulaştığı herkeste hastalığa sebep olmamakta, bazen kişi yalnızca “taşıyıcı” olarak kalmaktadır. Taşıyıcı olan kişilerin de hastalığı başkalarına bulaştırmamak için özen göstermesi gerekir.

Hepatit c belirtileri nelerdir?

1. Halsizlik ve kaslarda zayıflık hissi

2. Baş Ağrısı

3. Karın ağrısı (ki bu ağrısı karaciğer bölgesinin hemen üzerindeki bölge)

4. Bulantı

5. Koyu renkte idrar (kola rengi)

6. Kilo kaybı

7. Yağlı yiyeceklerden tiksinme

8. Nadiren sarılık

9. Eklem ağrıları

Hepatit c'nin bulaşma yolları nelerdir?

1. En önemli geçiş yolu kan ve kan ürünlerinin kullanılmasıdır.

2. Ayrıca damar yolu ile alınan uyuşturucu maddelerin aynı enjektörle farklı kişilerce kullanılması ile,

3. Sağlık çalışanlarının Hepatit C’li hastaya tedavi veya işlem sonrasında kaza ile kendilerine batırmaları ile,

4. hemodiyaliz hastalarında ortak kullanılan hemodiyaliz cihazları ile,

5. Dövme ve piercing işleminin Hepatit C li hastada kullanılması nedeniyle,

6. Seksüel temas ile,

7. Tıraş malzemeleri ve diş fırçalarının ortak kullanımı ile,

8. Anneden bebeğe doğum esnasında geçebilir.

9. Cinsel temas ile bulaşma hepatit b de çok sık olmakla birlikte Hepatit C de oldukça nadirdir.

Hepatit c tanısı nasıl konulur?

Doktorunuz karaciğer fonksiyon testleri, Hepatit C antikoru (Anti-HCV) ve gereğinde Hepatit C virüs RNA’sına bakarak hepatit C olup olmadığınızı belirleyebilir.Bazı durumlarda ultrasonografi, tomografi ve karaciğer biyopsisi ve virus genotip tayini, tanı ve tedavi için gerekli olabilir.

Hepatit c cinsel ilişkiyle bulaşır mı?

Doğal olarak akla gelen hepatit C nin cinsel ilişki ile geçip geçemediği sorusudur? Hepatit C cinsel yolla bulaşır, ancak bu olasılık son derece düşüktür. Tek eşli çiftlerde bu olasılık daha da zayıftır.

Ancak çok eşli , cinsel yolla bulaşan hastalığı olan ve aids li kişilerde cinsel yolla bulaşma olasılığı yüksektir. Ayrıca organ nakli sırasında hepatit C geçme olasığıda çok yüksektir.

Ancak özellikle kan nakli ve organ nakillerinde kan ve organlar hepatit C yönünden taranmaktadır. Bu da hastalığın yayılmasını önlemektedir.

Kronik hepatit C nedir?

6 aydan daha fazla sürede devam eden hepatit C ile oluşan hepatit durumu kronikleşmiş hepatit C hastalığıdır. Özellikle küçük çocuklarda belirti vermeden gider.

Akut hepatit C nedir?

Hastalık yeni geçirilmekte olup tedavi ile kronikleşmenin oldukça azaltılması mümkündür. akut vakaların 1/4 ünde sarılık meydana gelir. Kalan vakalrda enfeksiyonun geçirildiği farkedilmeyebilir. Bu yüzden tanınması zordur. Tedavi kronik enfeksiyon tedavisinin sonuçlarına göre daha yüz güldürücüdür.

Hepatit C karaciğerden başka hangi organlara zarar verir?

Hepatit C karaciğer hasarı dışında vücutta deri, böbrekler , tükürük bezleri, göz ve romatizmal sorunlara yol açabilir.

Hepatit C karaciğer kanserine yol açar mı?

Evet, kronik Hepatit C infeksiyonu karaciğer kanserine neden olabilir. 10-15 yıl içinde %1-5 arasında karaciğer kanseri gelişme riski vardır.

Karaciğer kanserinin bir belirteci olan alfa-feto protein (AFP) kan düzeyi ölçümü ve karaciğer ultrasonu yapılarak kanser gelişimi erken evrede ortaya konabilir.

Bu nedenle kronik hepatit C hastalarına 6 ayda bir kanda afp ve karaciğer ultrasonu takibi önerilmektedir.

Hepatit C tedavisi nasıldır?

Hepatit C tedavisinde amaç öncelikle Karaciğer hasarını ve siroz gelişimini önlemek ve virüsü ortadan kaldırmakdır. Tedavide kullanılan en yaygın yöntem iğne ve hap kullanımının birlikte yapılmasıdır. Hepatit C’nin aşısı yoktur. Hastaların düzenli ve dengeli beslenmeye önem vermeleri gerekir. Eğer siroz gelişimi varsa doktorun vereceği diyete uymaları gerekir.

Eğer hcv antikor pozitif iseniz alkol tüketimini kısıtlamanız ve kesmeniz gereklidir. Sağlıklı bir beslenme rejimi dışında Hepatit C hastalarının özel bir diyet yapması şart değildir. Ancak eğer siroz gelişimi varsa sıvı birikimini engellemek için doktorunuz karaciğer koruyucu diyet listesi ve düşük tuz diyetini size önerecektir.

Güncel tedavi seçenekleri;

1. Haftada 1 kez Pegylated interferon adlı iğnelerin injeksiyonu.

2. İğne ile birlikte Ribavirin ( Ribavir) adlı antiviral etkili hapın ağızdan alınması.

Bu sayfa ait yorum bulunamadı. İlk yorum yapan siz olun.

Источник: https://www.nedir.com/hepatit-c

Hepatit C nasıl bulaşır?

Hepatit C Riskiniz Nedir?

Hepatit C, bir kişinin karaciğerinin nasıl çalıştığını etkileyen bir virüstür.

Birisi hepatit C virüsüne sahip olduğunda, nispeten hafif bir hastalık olan akut hepatit C enfeksiyonu yaşayabilir.

Bununla birlikte, hepatit C’nin çoğu vakası sadece hastalık bir kez kronikleştikten sonra bulunur, bu süre zarfında bireyin hayatının geri kalanı boyunca ona sahip olabilir.

Bazı insanlar için enfeksiyon temizleyecektir. Ancak diğerleri sonuçta karaciğer yetmezliğine yol açabilecek uzun süreli, kronik etkilere maruz kalacaklardır. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, dünya çapında tahmini 71 milyon insanın kronik hepatit C’si var.

Hepatit nedir?

Birkaç çeşit hepatit vardır.

Hepatit kelimesi karaciğerin iltihaplanması anlamına gelir. Her biri farklı şekilde yayılan beş farklı tipte hepatit virüsü vardır.

 • Hepatit A: Transmisyon esasen kirli su içilmesi veya kontamine yiyecekler tüketilmesidir. Hepatit A da enfekte olmuş dışkı, kötü sanitasyon ve belirli seks uygulamalarıyla bulaşabilir.
 • Hepatit B: Transmisyon enfekte olmuş kan, meni veya diğer vücut sıvılarına maruziyet yoluyla yapılır. Hepatit B, anneden bebeğe ya da cinsel temas veya kullanılmış iğneler de dahil olmak üzere enfekte vücut sıvıları ile temas yoluyla yayılabilir.
 • Hepatit C: Genellikle enfekte kanlara maruz kalma yoluyla bulaşır. Bununla birlikte, bir kişi de hepatit C’yi cinsel ilişki yoluyla aktarabilir.
 • Hepatit D: İnsanlar hepatit B ile enfekte olduktan sonra hepatit D geliştirebilirler.
 • Hepatit E: Transmisyon, kirli su içilmesi veya kontamine yiyecekler tüketmektir.

Doktorlar tipik olarak, hepatit B ve C tiplerinin beş tipin en çok ilgili olduğunu düşünmektedir.

Hepatit B’yi önlemek için bir aşı vardır, ancak şu anda hepatit C’yi durdurmak için herhangi bir aşı yoktur. Bu nedenle, hepatit C’nin bulaşmasını önlemek çok önemlidir.

Hepatit C, kanla taşınan bir virüstür, bu da kişinin enfekte kan ile temas etmesi için onunla temas etmesi gerektiği anlamına gelir.

WHO’ya göre, hepatit C’yi iletmenin en yaygın yolları:

 • Enfekte bir iğne kullanarak enjekte eden ilaçlar.
 • Şırınga ve iğneler gibi, uygun şekilde sterilize edilmemiş tıbbi ekipmanı kullanmak veya tekrar kullanmak.
 • Kan veya kan ürünlerinden yeterince taranmamış kan transfüzyonu.

1992’den önce, Amerika Birleşik Devletleri’nin kan kaynağı, bugün olduğu gibi, hepatit C gibi hastalıklar için geniş çaplı veya yoğun bir şekilde taranmadı. Sonuç olarak, kan veya organ nakli alan kişiler daha yüksek hepatit C alma riski taşıyordu.

Bugünün tarama yöntemleri çok daha sıkı. Bununla birlikte, uzun zaman önce bir kişinin enfekte kan almış olması ve hepatit C enfeksiyonuna sahip olduklarını bilmemeleri mümkündür.

Hepatit C iletmek için daha az yaygın yöntemler şunlardır:

 • enfekte olmuş biriyle seks yapmak
 • virüsü anne ve bebek arasında geçirme
 • Enfekte bir kişinin kanıyla temas halinde olan diş fırçası veya tıraş bıçağı gibi kişisel bakım malzemelerini kullanmak,

WHO, 2015 yılında 1.75 milyon insanın yeni hepatit C ile enfekte olduğunu tahmin etmiştir. Bir kişi virüse sahip olduğunda, genellikle 2 hafta ila 6 ay sonra hücreler arasında yayılmaya başlayacaktır.

Pek çok insan, özellikle kronik hepatit C’ye sahip olanlar, daha sonraya kadar semptomlara sahip olmayabilirler.

Risk faktörleri

Kronik hepatit C sıklıkla ani semptomlara neden olmadığı için, kişi önemli karaciğer hasarı yaşamış olana kadar enfeksiyonu olduğunu keşfedemeyebilir.

Bu nedenle, insanların hepatit C’nin nasıl bulaştığını önceden bilmeleri önemlidir. Bu kritik bilgi, insanların hepatit C yaymaktan veya büzülmekten kaçınmasına yardımcı olabilir.

Aşağıdaki gruplar hepatit C’ye yakalanma riski taşıyor olabilir:

 • uyuşturucu enjekte eden insanlar
 • 1992’den önce, genellikle enfeksiyon kontrol süreçlerinin yetersiz olduğu sağlık kuruluşlarından enfekte kan ürünleri veya kan ürünleri alan kişiler
 • Hepatit C ile cinsel partnerleri olan kişiler
 • HIV’li insanlar
 • Özellikle düzensiz tesislerde yapılan dövmeler veya piercingler
 • Bir iğne tarafından yanlışlıkla enfekte olabilen sağlık çalışanları

Önceden hepatit C veya başka bir hepatit tipine sahip olan bir kişi hala bir hepatit C enfeksiyonu geliştirme riski altında olabilir.

Hepatit C bulaşmasını önleme

Halen hepatit C için bir aşı bulunmamaktadır. Virüsün önlenmesi, iğnelerin güvenli bir şekilde taşınmasına, korunan cinsiyete sahip olmasına ve damar içi ilaç kullanımından kaçınılmasına odaklanır.

Hepatit C’nin nasıl bulaştığı konusunda birçok yanlış anlama vardır. Virüs şu yollarla iletilemez:

 • anne sütü, yiyecek veya su
 • sarılma ya da öpüşmek
 • bulaşmış bir kişi ile yiyecek veya içecek paylaşımı
 • enfekte bir sivrisinek tarafından ısırıldı

belirtiler

Bir kişi akut veya kronik hepatit C enfeksiyonu yaşayabilir.

Akut hepatiti olan bir kişi, hepatit C virüsü ile sözleşme yaptıktan kısa bir süre sonra semptomları geliştirecektir. Akut hepatit C belirtileri şunlardır:

 • ateş
 • Koyu idrar
 • iştah kaybı
 • sarılık
 • eklem ağrısı
 • mide bulantısı
 • karın ağrısı
 • kusma

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerine (CDC) göre, hepatit C ile enfekte olmuş kişilerin tahmini yüzde 65 ila 85’i kronik bir enfeksiyon geliştirmeye devam edecektir.

Kronik hepatit C’nin semptomları genellikle bir kişi bir süredir enfeksiyon geçirene kadar ortaya çıkmaz.

En sık olarak, bir kişi başka bir durum için bir kan testinden geçtikten sonra hepatit C olduğunu öğrenir. Kan testi, karaciğer enzimlerinde bir dengesizlik gösterebilir.Bununla birlikte, hepatit C ile enfekte olmuş insanlar hala normal karaciğer enzim testlerine sahip olabilirler.

Kronik hepatit belirtileri şunlardır:

 • kolay kanama ve morarma
 • yorgunluk
 • karınlarda sıvı birikimi, asit olarak bilinen
 • sarılık ve cilt ve mukoza zarlarının sararması
 • iştahta değişiklikler
 • kaşınan cilt
 • kilo kaybı

Bu semptomların çoğu spesifik olmadığından, pek çok insan hepatit C olabileceğini düşünemez veya hatta düşünemez.

Tanı ve bir doktor ne zaman

CDC, bazı grupların hepatit C için test edilmesini önerir.

Bunlar, herhangi bir hepatit C belirtisi veya aşağıdaki risk faktörlerinden herhangi birine sahip olanları içerir:

 • 1945 ve 1965 arasında doğdu
 • intravenöz ilaç kullanmak
 • anormal karaciğer testleri veya karaciğer hastalıkları öyküsü var
 • HIV var
 • 1987’den önce bir kan pıhtılaşma bozukluğu için tedavi edildi
 • 1992’den önce bir kan nakli veya organ nakli aldı
 • uzun süreli hemodiyaliz var
 • sağlık hizmetleri veya kamu güvenliği konularında çalışmak ve iğnelere maruz kalmak

Kan testi hepatit C virüsüne karşı antikorları tespit ederse, bir doktor aktif hepatit C virüsüne sahip olup olmadığını kontrol etmek için daha fazla test isteyecektir. Ayrıca, bir kişinin karaciğerindeki işleyişindeki değişiklikleri araştırmak için testler de yapılacaktır.

Görünüm

Hepatit C enfeksiyonu için antiviral tedaviler mevcuttur.

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), son zamanlarda hepatit C’nin tedavisi için birkaç antiviral ilacı onaylamıştır.

Temmuz 2017’de, FDA diğer antivirallere yanıt vermeyen kronik hepatit C’li yetişkinleri tedavi etmek için Vosevi denen bir ilacı onayladı.

Nisan 2017’de, FDA, hepatit C ile enfekte olmuş 12 yaş ve üstü çocukların tedavisi için Sovaldi ve Harvoni ilaçlarını onayladı. Bu ilaçlar yetişkinler için de kullanılıyor ve çoğu durumda hepatit C enfeksiyonunu tedavi ediyorlar.

Hepatit C tedavi edilmezse, bir kişi siroz (karaciğer skarlaşması), karaciğer yetmezliği ve karaciğer kanseri de dahil olmak üzere hayatı tehdit eden komplikasyonlar yaşayabilir.

Hepatit C semptomları olan veya enfeksiyon riski taşıyanlar, bir doktorun bunları test ettiğinden emin olmalıdır.

Bir kişinin karaciğer hasarını veya komplikasyonlarını önlemek için mümkün olan en kısa sürede tedaviye başlaması önemlidir.

Источник: https://trmedbook.com/hepatit-c-nasil-bulasir/

Hepatit C nedir? Nasıl bulaşır? Belirtileri ve tedavi seçenekleri

Hepatit C Riskiniz Nedir?

 • Hepatit C, genellikle belirti vermez ve sinsi ilerleyerek ölüme neden olur
 • Hepatit C %20 kendiliğinden iyileşir, % 80 kronikleşir
 • Bunların %25’i selim seyreder ancak %75’inde hastalık aktiftir
 • Bu grubun % 20’sinde de 10-20 yılda siroz gelişir

Siroz nedir, neden olur? Belirtileri ve tedavi yöntemleri

Hepatit C nasıl bulaşır?

Gelişmiş ülkelerde başlıca bulaşma yöntemi, damar içi ilaç kullanımıdır (DİK). Gelişen ülkelerde, basilica yöntemler, kan nakilleri ve güvenli olmayan tıbbi prosedürlerdir.

Vakaların %20’sinde bulaşma sebebi bilinmemektedir;  ancak bu vakaların çoğunun muhtemel sebebi damar içi ilaç kulanımıdır.

“Hepatit C nasıl bulaşır” konusunda çok daha kapsamlı bilgiye yazının devamında ulaşabilirsiniz.

Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve teşhis yöntemleri

Hepatit C hastalığının belirtileri

 • Halsizlik ve kaslarda ağrı
 • Baş ağrısı
 • Karın ağrısı (karın sağ üst kadranda sık)
 • Bulantı
 • Koyu renkte idrar (çay rengi)
 • Kilo kaybı
 • Yağlı yiyeceklerden tiksinme
 • Eklem ağrıları
 • Nadiren sarılık

Akut Hepatit C % 80 oranında farkında olmadan geçirilir. Genel olarak küçük çocuklarda belirtisiz seyreder. Ancak daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde bazı belirtiler görülür. Hastalığın en önemli belirtisi gözlerde ortaya çıkan sarılıktır. Gözlerdeki sarılık geçici olduğu için bu türden şikâyetleri olanların hepatit taraması yaptırması öneriliyor. Hepatit C’ye bağlı siroz oluşumunda; yemek borusunda varisler, varis kanamaları, karında su toplanması sonucu karın şişliği, dalak büyümesi ve şuur kaybı atakları meydana geliyor.

Hepatit C’li olup olmadığımı nasıl bilebilirim?

HCV enfeksiyonu, basit ve özgül bir kan testiyle ( anti-HCV ) belirlenebilir. Fakat; akut veya kronik enfeksiyon olup olmadığı ayırt edilemez. Bu test rutin değildir. Bu sebeple kişiler, doktorlarından bir HCV testi istemelidir. Şayet ilk test (+) ise, tanıyı doğrulamak için 2.

kez bir test yapılmalı ve karaciğer fonksiyon testleri alınmalıdır. Halen kullanılmakta olan (eia) testlerinde kronik hepatit C’ lilerin yaklaşık %95’inde anti- HCV (+) dir. Yani hassas bir testtir. Antikor (anti- hcv ) olguların %30’unda enfeksiyonun ilk 4 haftasında (+) olmayabilir.

HCV ile karşılaşmadan 5-8 hafta kadar erken, olguların %60’ında anti-HCV testlerinde pozitiflik tespit edilebilir.

Kronik Hepatit C nedir?

Hepatit C’de doğru hastaya doğru tedavi ile başarı %96’ya çıkıyor

Siroz karaciğer hücrelerinin ölümünden sonra karaciğerde oluşan skar (sert, işe yaramaz, fonksiyon görmez bir dokudur) dokusu meydana gelir.

Sirozlu hastaların % 25’inde ( bütün olguların % 5’i) karaciğer yetmezliği meydana gelebilir (enfeksiyondan 30-40 yıl sonra bile).

Siroz gelişen kronik hepatit C’li hastalarda karaciğer kanseri gelişmesi riski büyüktür. Bu ilk enfeksiyondan 10-40 yıl sonra meydana gelebilir.

Hepatit C’nin karaciğer dışındaki etkileri

Hepatit C, aynı zamanda, nadiren Sjögren sendromu (bir çeşit otoimmün bozukluğu) normalden daha düşük sayıda trombosit sayısı, kronik deri hastalığı, diyabet ve Hodgkin-dışı lenfomalarla ilişkilendirilir.

Hepatit C tanısı ve testleri

Hepatit C testi: HCV antikor, ELISA, Western blot, ve niceliksel HCV RNA dahildir.   Kronik hepatit C, mevcut RNA’sına göre altı aydan daha fazla süren hepatit C virüsü ile birlikte görülen bir enfeksiyondur.

Kronik enfeksiyonlar, genel olarak on yıllar boyunca herhangi bir belirti göstermediğinden  hekimler, onu çoğunlukla karaciğer fonksiyonu testleri aracılığıyla ya da yüksek riskli insanlara yaptıkları rutin kontroller esnasında keşfetmektedir.

Bu test, akut ve kronik enfeksiyonları birbirinden ayıramaz.

Hepatit C hastaları için tedavi seçenekleri artıyor

İmmünoassayın pozitif çıkması için, enfeksiyonun bulaşmasının ardından altı ila sekiz hafta geçmesi gerekir. Karaciğer enzimleri, enfeksiyonun başlangıç aşamalarında değişkenlik gösterir; ortalama olarak enfeksiyonun başlamasından itibaren yedi hafta sonra artmaya başlarlar. Karaciğer enzimlerinin, hastalığın ciddiyetiyle ilişkisi zayıftır.

Hepatit C biyopsi

Karaciğer biyopsisi, karaciğer hasarının seviyesini belirleyebilir ancak yöntemden kaynaklanan riskler bulunur. Biyopsinin belirleyebileceği tipik değişiklikler, karaciğer dokusundaki akyuvarlar, portal triad’daki lenfoid foliküller ve safra kanallarındaki değişikliklerdir. Hasarın seviyesini belirlemede denenebilecek ve biyopsiye olan ihtiyacı azaltabilecek bir çok kan testi vardır.

Görüntüleme: Tahlil yaptırma, dövmeleri olanlar da dahil olmak üzere yüksek risk grubundaki kişilere tavsiye edilir. Kronik Hepatitin genellikle tek belirtisi olduğundan karaciğer enzim yüksekliği olan kişilere görüntüle yöntemi de tavsiye edilir.

HCV, hastaların 50–80%’inde kronik enfeksiyonu tetikler. Bu vakaların yaklaşık 40-80%’i tedavi ile giderilir. Nadir durumlarda enfeksiyon, tedaviye gerek kalmadan temizlenir.

Kronik Hepatit C hastaları, alkolden ve karaciğere toksik etkisi olan ilaçlardan sakınmalı ve Hepatit A ve Hepatit B için aşılanmalıdır.

Siroz hastası olan kişiler karaciğer kanseri için ultrason yaptırmalıdır

Hepatit C’nin ilaç tedavisi

HCV enfeksiyonu karaciğer anomalileri olduğu kanıtlanmış kişilerin tedavi araması gerekir. HCV tipine bağlı olarak mevcut tedavi yöntemi, pegile interferon ile antiviral ilaç olan ribavirinin 24 ila 48 hafta boyunca kullanılmasının bir kombinasyonudur.

Tedavi gören kişilerin 50–60%’ında sonuçlarında düzelme görülür. Boceprevir veya Telaprevir’in peginterferon alfa ile combine edilmesi Hepatit C genotip 1’e karşı olan antiviral tepkimeyi arttırır.

Tedavinin yan etkileri yaygındır; tedavi gören kişilerin yarısında grip benzeri semptomlar görülmüş, üçte biri ise duygusal sorunlar yaşamıştır.

İlk altı ay içinde yapılan tedavi, Hepatit C’nin kronik hale gelmesinden sonra yapılana göre daha etkilidir. Eğer bir kişide tekrar enfeksiyon gelişir ve sekiz ila 12 hafta içinde temizlenmezse, 24 haftalık pegile interferon tedavisi önerilir.

Talasemi(bir kan hastalığı) hastalığı olan kişilerde ribavirinin faydalı olduğu ama kan nakline olan ihtiyacı arttırdığı görünür. Savunanlar Hepatit C’ye karşı meryemana dikeni, ginseng ve kolloidal gümüş gibi bazı alternatif terapilerin de yardımcı olduğunu belirtiyor.

Ancak, hiç bir alternatif terapi Hepatit C’nin sonuçlarında iyileşme göstermemiştir ve virüse karşı alternative terapilerin herhangi bir etkisi olduğuna dair kanıt bulunmamaktadır.

Hepatit C tedavisinde iki yeni ilaç (İyileşme oranı %80-85)

Türkiye’de bu alanda iki ilacın kullanıma girdi. “Birisi  telaprevir etken maddeli ilaç. Boceprevir içeren ilaç da çok yakın zamanda klinik kullanıma girecek. Bu ilaçlar daha önce tedavi almış ve mevcut tedavilere cevap vermemiş hastalarda çok etkili.

Cevap oranları yüzde 80-85’e kadar çıkmakta. Erken tedavi tabi ki hastalığın siroza ve karaciğer kanserine dönüşmemesi bakımından da son derece önemli.

Dolayısıyla kendisinde hepatit C olduğunu bilen insanların da sağlık kuruluşlarına başvurarak yeni tedavi imkanlarından yararlanabilir.

Sağlık uygulama tebliğinin el verdiği ölçüde bu ilaçları kullanarak yüksek oranda başarı elde edilebiliyor. Doğru hastaya verildiği zaman kısa sürede hastayı tedavi etme yetisine sahip olan, oldukça etkin ilaçlar.

”Türkiye’de  bu ilaçlar yaklaşık 6 ay önce ruhsatlandırıldı. “Bir grup bir kaç ay önce geri ödeme onayı aldı, ve Mart 2013’ten itibaren geri ödemeye girecek.

Uygun hastaları belirleyerek tedavi edilmesi, hastalarda ileride olacak komplikasyonların önlenmesi açısından çok önemli.

Kronik hepatit C tedavisi

Kronik hepatit C (KHC) hastalarında tedaviye karar verebilmek için genel kural histolojik ve virolojik olarak kronik infeksiyon tanısının konulması ile serum ALT düzeyinde artışın gösterilmesidir.

KARACİĞER BİYOPSİSİ-KHC hastalarında tedavi öncesinde karaciğer biyopsisinin yapılması tartışmalıdır.

Ancak tedavi planlanan hastalarda tedavi öncesi karaciğer biyopsisi yapılmasının da çeşitli avantajları bulunmaktadır:

 • Karaciğer histolojisi hastalığın dönemini belirlemek ve prognozu belirlemek açısından faydalıdır. Sirozlu hastalar hepatoselüler karsinom (HCC) açısından periyodik olarak izlenmelidir ve varis açısından da endoskopik değerlendirme yapılmalıdır.
 • Tedaviye başlandıktan sonra tedavinin potansiyel yan etkileri, tedavinin kesilip kesilmeyeceğinin belirlenmesinde biyopsi bulguları önem taşımaktadır.
 • Komorbid hastalıkların (hemakromatozis, alkolik hepatit ve hepatik sarkoidoz) bulunması durumunda da karaciğer biyopsisi önemlidir. 1997’de NIH (National Institutes of Health Consensus Development) Konferansında hepatit C’li hastalarda tedavi öncesinde mutlaka karaciğer biyopsisi yapılması görüşü benimsenmiştir(41). Buna karşın, revize edilen NIHkonsensus 2002 raporunda, tüm hastalarda tedavi öncesi biyopsi gerekmeyebileceği savunulmuştur. Özellikle genotip 2 ve 3’de tedavi öncesinde biyopsi gerekmeyebilir (Bu hastalarda virolojik cevap % 80 civarındadır).

Yeterli bilgi olmamakla beraber hastalığın ilerleyip ilerlemediğini göstermek için de her 2 yılda bir karaciğer biyopsisinin tekrarlanması önerilmektedir.

Kronik hepatit C’de tedaviye alınma kriterleri:

 •  > 18 yaş
 • Serum ALT değerlerinin yüksek olması
 • Karaciğer biyopsisinde kronik hepatit bulgularıyla birlikte belirgin fibrozis olması (Metavir skoru > 2, veya Ishak skoru > 3)
 • Kompanse karaciğer hastalığı (total serum bilirubin 75,000 /mm; ve hepatik ensefalopati veya asit olmaması)
 • Kabul edilebilir hematolojik ve biyokimyasal değerler (erkekler için >13 g/dL ve kadınlar için >12 g/dL hemoglobin; nötrofil sayısı >1.5 k/mm; kreatinin< 1.5 mg/dL)
 • Hastanın tedaviye istekli olması.

Hepatit C tedavisinde özellikle dikkat edilmesi gereken hastalar

 • ALT’si sürekli normal olan hastalar
 • Daha önceden tedavi almış olup yanıtsız kalan hastalar ya da nüks hastaları
 • Damar içi ilaç kullananlar ya da alkolikler
 • Karaciğer biyopsisinde fibrozis olmayan ya da minimal fibrozis olan hastalar (portal fibrozis: Metavir skoru

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/hepatit-c-nedir-tani-tedavisi-belirtileri/

Hepatit C

Hepatit C Riskiniz Nedir?

Hepatit C, aynı adla anılan (Hepatit C virüsü) virüse bağlı gelişen bir hastalıktır. Hastalık uzun vadede karaciğer hasarı ve karaciğer sirozu gelişimine neden olur. Virüs 1989 yılında keşfedilmiştir. Bilinmediği dönemlerde, olaylar hepatit A ve hepatit B ye benzediğinden bu hastalık non A- non B hepatiti (A ve B ye bağlı olmayan) adı ile anılmaktaydı.

Hastalık nasıl bulaşır?

Virüs genellikle karaciğerde ve kanda bulunur. Esas bulaşma yolu kandan-kanadır. örneğin, iki kişi aynı iğneyi kullanırlarsa bulaşma olabilir. Bunun en yaygın şekli uyuşturucu kullanımıdır. Diğer bir bulaşma yolu kan naklidir. Bir kişiye, Hepatit C virüsü taşıyan bir kişinin kanının verilmesi gibi.

Günümüzde yapılan testler ile bu artık hemen hemen imkansız gibidir. Ancak, 1990 öncesi hastalık bilinmediğinden, ve tarama testleri bulunmadığından, bu dönemde yapılan kan nakilleri risk taşıyabilir. Virüs tükürük, idrar, semen gibi vücut sıvılarında bulunmaz. Bu nedenle cinsel ilişki sırasında bulaşma nadirdir.

Vücut sıvılarında virüs olması için bu sıvılara bir şekilde kan bulaşması gerekir (örneğin: diş etinde kanama…). Virüs adet kanında bulunur. Bu dönemde bulunulan cinsel ilişki bulaşma açısından riskli olabilir (kanın açık bir yaraya bulaşması ile) Aynı iğne kullanılarak yapılan aşılar, dövme v.s. gibi işlemler bulaştırıcı olabilir.

Aynı tıraş bıçağı ve diş fırçasını kullanmak, bunların kan ile temas etmesi olasılığı nedeni ile bulaştırıcı olabilir.

Virüs bulaşan bir insanı bekleyen olaylar nelerdir?

Hepatit C nispeten yeni bir hastalıktır ve bu nedenle hastalığın gidişi hakkında bilgiler çok kesin değildir. Ancak, hastalığın vakaların çoğunda yıllar içinde ortaya çıktığı ve kalıcı olduğu yönündedir. Hastaların %80 i virüsten bir daha kurtulamaz. Yıllar içinde, virüsün karaciğerde yarattığı olaylara bağlı olarak bir tür yapısal değişiklikler olur.

Biz buna siroz diyoruz. Ancak bunun için ne kadar süre geçmesi konusu çok değişkendir. Bazı hastalarda 5 sene gibi kısa bir sürede siroz gelişebilirken, bazılarında bu süreç 40-50 yıl sürebilmektedir.

Siroz gelişse bile, hastaların bir kısmı normale yakın bir hayat sürebilirken, diğerlerinde siroza bağlı karında ciddi su toplanması, şuur bulanıklıkları, ciddi sindirim sistemi kanamaları (varis kanaması), ağır karaciğer yetersizliği veya karaciğer kanseri gelişimi gibi istenmeyen olaylarla karşılaşabilmektedirler.

özellikle siroz gelişiminden sonra kanser riskinin belirgin bir şekilde arttığı bilinmektedir. Bu nedenle bu tip hastalar, böyle bir gelişimi erken yakalamak amacı ile yakından takip edilmelidirler.

Hastalığın tedavisi mümkün müdür?

öncelikle herkese tedavi gerekmediğini bilmek gerekir. Bu bazı işlemlerden sonra doktorunuzun vereceği bir karardır. Hastalık için interferon adlı ilaç kullanılmaktadır.

Son zamanlarda virüslere etkili olabilen bazı ilaçlar da tedavi protokollerine eklenmekte ve yeni ilaç arayışları da sürmektedir. Tedavi sonunda her zaman virüsten kurtulmak mümkün olamamaktadır. Bu nedenle tedavinin sürüp sürmeyeceğine yine hekim karar verecektir.

Kullanılan ilaçların da yan etkilerinin bulunduğunu bilmek gerekir. Bunlar da hekim ile tartışılmalıdır.

Karaciğerde kanser gelişirse bunun tedavisi var mıdır?

Her Hepatit C'li hastada kanser gelişecek diye bir kural yoktur. özellikle siroz gelişimi ile normal insanlara kıyasla artmış bir risk vardır. Bu nedenle, hepatit C'li hastanın sadece karaciğer hastalığı nedeniyle takipte olması yetmez.

Böyle bir kanser gelişme riski nedeniyle de takip edilmesi, zaman zaman bu amaca uygun laboratuar ve görüntülemelerin de yapılması gerekir. Böyle bir şüphe halinde olayı cerrahi tedavi ile çözmek mümkündür. Ancak, karaciğer cerrahisi ayrı bir deneyim gerektirir. özellikle karaciğer fonksiyonları bozuk olan insanlarda cerrahi riskli olabilir.

Bunun için özel bazı tetkikler yapmak ve cerrahinin riskini ortaya koymak gerekir. Bazen (karaciğer yetersizliği bulguları olanlarda) cerrahiye alternatif yöntemler gündeme gelebilir.

Siroz veya buna bağlı sorunlarla ilgili neler yapılabilir?

Siroz gelişimi ile karaciğerde geri dönüşümsüz değişiklikler olmuş demektir. Sirozun klasik anlamda tedavisi yoktur. Ancak siroz, uzun yıllar sürebilen bir süreçtir ve bunlara karşı mücadele edilebilir.

Karında sıvı toplanması, karaciğerin bazı maddeleri işleyememesi sonucu bunların kanda birikerek beyin fonksiyonlarını etkilemesi gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bunlara karşı bazı ilaçlar ve özel diyetler ile mücadele edilebilir.

Sirozların en korkulan ve ölümcül olabilecek komplikasyonu (istenmeyen yan etkisi) ciddi sindirim sistemi kanamalarıdır. Bunlara özofagus (yemek borusu) varis kanamaları diyoruz. Siroz ile birlikte, karaciğerden geçmesi gereken kan eskisi kadar rahat geçemez. Bu damarlarda basınç artar ve geride göllenme olur.

Karaciğerden geçemeyen kan kendine başka yollar arar. Bunlardan biri de yemek borusu iç yüzünde bulunan damarlardır. Bu damarlara aşırı basınç yüklenince bunlar genişler ve varisleri oluşturur. Bunlar zamanla patlayarak ölümcül kanamalara yol açabilirler. Bu tarz kanamalara endoskopik olarak müdahale edilebilir.

Bu yöntemlerin de başarısız olduğu vakalarda cerrahi müdahale gerekir. Yüksek basınçlı damarlar ile alçak basınçlı damarlar arasında cerrahi özel teknikler ile yeni yollar (şant) açılarak bu kanamalar kalıcı olarak önlenebilir. Sirozun son evresinde ise karaciğer yetersizliği bulguları gelişir.

Bu safhada hastalığın tek tedavi yöntemi karaciğer naklidir. Bu durumda hasta karaciğer ya kadavradan (ölü) alınan karaciğer ile ya da uygun vakalarda hastanın bir yakınından alınabilecek yeterli bir karaciğer parçası ile değiştirilir. Böylelikle vakaların yaklaşık %70-80i sağlıklı normal yaşamlarına dönebilirler.

Güncellenme Tarihi: 30 Nisan 2009Yayınlanma Tarihi: 30 Nisan 2009

Benzer Sağlık Rehberleri

Источник: https://www.memorial.com.tr/saglik-rehberleri/hepatit-c/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.