Hidrosefali Nedir? Belirtileri ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

içerik

Yetişkinlerde beyin hidrosefali, tipleri ve tedavi yöntemleri

Hidrosefali Nedir? Belirtileri ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

 • Çevrimiçi testlerin şifresinin çözülmesi – idrar, kan, genel ve biyokimyasal.
 • İdrarizde bakteri ve idrar ne anlama gelir?
 • Çocuğun analizini nasıl anlarım?
 • MRG analizinin özellikleri
 • Özel testler, EKG ve ultrason
 • Hamilelikte normlar ve sapmaların değerleri ..

Analizlerin şifresinin çözülmesi

İnsan beyni, birçok işlevi yerine getiren sıvıyı dolaştırması gereken bir sistemdir. Bu sıvıya serebrospinal serebrospinal sıvı denir, lateral ventriküllerin özel vasküler pleksusları tarafından üretilir.

Sadece merkezi sinir sistemindeki bir kişi, dolaşımdaki kan hacminden çok daha küçük olan bu sıvının 150 – 160 ml'sinden daha fazla değildir.

Bununla birlikte, gün boyunca, pachyon granülasyonlarında beynin dura mater'sinin venöz sinüslerinin yakınında absorbe edilmesi gereken yaklaşık 0.5 – 0.6 litre beyin omurilik sıvısı üretilir. Likör üretimi ve emilimi arasında bir dengesizlik olması durumunda, hidrosefali gelişir (resme bakın).

Beyin hidrosefali, nedir?

Bu nedir? – Modern tıp, hidrosefali, beyindeki beyin omurilik sıvısı yolları ve omuriliğin beyin omurilik sıvısı yolları boyunca hareketinin bozulduğu, beyin içindeki omurilik sıvısı birikiminin ilerlediği bağımsız bir hastalık veya komplikasyon olarak tanımlar.

Resmi bir tanımlamanın nispi sadeliğine rağmen, hidrosefali birçok farklı şekilde gelişebilir. Bu nedenle, beyin cerrahları bu patolojinin aşağıdaki türlerini ayırt eder:

 1. Tıkayıcı hidrosefali. Likör – tıkanma akımının yolunda bir engel var. Bu bir başak veya örneğin bir tümör olabilir. Aynı zamanda, likörün üretim ve emilim oranı normal olabilir;
 2. Arezorptive ve tepkisiz formlar. Bu durumda, beyin omurilik sıvısının emilmesi (rezorpsiyon), bunun sonucunda birikir;
 3. Hiperserit formu. Bu formda, fazla miktarda likör üretimi vardır ve emilim hacim olarak “geride kalır”. Sonuç olarak, beyin omurilik sıvısı birikir.

Hastalık süresinde doktorlar için uygun sınıflandırma:

 • akut hidrosefali. İlk semptomlardan brüt serebral hastalıklara kadar geçen tüm süreç 3 günden fazla sürmez;
 • subakut formu – 30 güne kadar sürer;
 • kronik – 3 hafta ile 6 ay arasında değişen

Ek olarak, hidrosefali de likör basıncı seviyesine göre sınıflandırılır. İşlem normotansif veya hipotansif olabilir.

Tıkalı akut hidrosefali formları daha sık hipertansiftir, yani, beyin omurilik sıvısının basıncında keskin bir artış ile ortaya çıkar.

Bu süreçle ilgili net bir işaret yoksa, “kafa içi basıncının arttırılması” ile ilgili tüm spekülasyonların anlamsız olduğu belirtilmelidir.

Bu basıncı ölçmenin tek doğrudan yolu beynin ventriküllerinde bir basınç göstergesini ayarlamaya devam ediyordu. Elbette, bunun için kafatasının kemiklerini delmeniz gerekiyor.

Bu yöntem, aşağıda tartışılacak olan cerrahi müdahaleler ve şant işlemleri için kullanılır ve ayakta tedavi uygulamasında dolaylı işaretler kullanır.

Hidrosefali nedenleri

Hidrosefali oluşumunun nedenleri, bu tanıya yol açan çok sayıda fakat ana faktördür – veya herhangi bir toplu eğitim, ödem veya iltihaplı ve yapışkan işlemin sıkıştırılması. Hem yetişkinlerde hem de çocuklarda en sık görülen hidrosefali hastalıkları ve koşulları şunlardır:

 • İnme. Beyin omurilik sıvısı yollarının sıkışması hem kan hacmi (intraserebral hematom) hem de iskemik odak nedeniyle ödem olabilir; malign ve iyi huylu beyin tümörleri. Çoğu zaman ventriküllerin içinde, beyin sapının yakınında veya gövde içinde bulunurlar;
 • Santral sinir sistemi enfeksiyonları. Çoğu zaman cerahatli menenjit veya ensefalit , tüberküloz ve diğer enfeksiyonlardır. Kural olarak, seröz menenjit tedaviye iyi yanıt veren hipertansif hidrosefali oluşturur;
 • Santral sinir sistemi yaralanmaları: beyin kasılmaları, yaygın aksonal hasar, anevrizma rüptürleri, subaraknoid ve subdural kanamalar;
 • Ayrıca, çeşitli metabolik ve toksik ensefalopati (hipertansif, alkolik) kronik hidrosefali nedenlerine bağlanabilir.

Beynin iç ve dış hidrosefali

Bu formülasyon MRG – yorumlarının yorumlarında duyulabilir veya okunabilir. İç hidrosefali ventrikül ve medyan eşleşmemiş beyin omurilik sıvısı yollarındaki artışla belirlenir, dış hidrosefali “çevre” ve periferik boşluğu ifade eder.

Genellikle karışık beyin hidrosefali gelişir. Tüm beyin omurilik sıvısı yolları geçirilirken ve akışkan akışı rahatsız edilmese de, bu formların açıklığa ait olması önemlidir.

Bir engel varsa, tıkanmada olduğu gibi, o zaman hastalığın kapalı bir şekli gelişir.

Beynin gri maddesinin (yani korteksin), büyük hemisferlerin dışbükey yüzeyinin subaraknoid boşluğunda dolaşan likör ile değiştirildiği erişkinlerde beynin yerine geçen hidrosefali de vardır.

Bu, korteksin atrofisinin bir sonucu olarak ortaya çıkar, hidrosefali nedeniyle değil, atrofi birincil süreçtir. Bu nedenle, bu terim yavaş yavaş eski hale geliyor.

Yetişkinlerde hidrosefali belirtileri ve belirtileri

Nörolojide, sinir sisteminin herhangi bir bölümünün işlevinin muzdarip olduğu odak semptomlarına ek olarak hidrosefali içinde mevcut olan beyin semptomları da vardır.

Örneğin, hızla gelişen tıkayıcı hidrosefali akut formu durumunda (örneğin, bir tümör yerinden çıktığında veya iltihaplı menenjit sırasında yapışıklıklar meydana gelirse), aşağıdaki belirtiler ortaya çıkacaktır:

 • Açıkça lokalizasyon olmadan, tolere edilemez, “patlama” baş ağrısı, her taraftan. Hastanın “kafasına pompalandığı” hissi var. Sabahları artmış baş ağrıları ve akşamları veya öğleden sonraları iyi hissetme rahatlığı ile karakterizedir.
 • Bulantı ve kusmanın ortaya çıkışı, daha şiddetli vakalarda hipertansif formların gelişmesi ile birlikte, “beyin kusması” olabilir – daha önce bulantı yapılmayan “çeşme” kusması, hasta için tam bir sürpriz haline gelir. Bu, 4. ventrikül tabanının reseptörlerinin veya “rhomboid fossa” nın tahrişinden kaynaklanmaktadır. Bu kusma rahatlama getirmez;
 • Bir göz deliği araştırmasında optik sinirlerin durgun diskleri kaydedilmiştir;
 • Bozulma durumunda, uyuşukluk, sersemlik ve koma oluşur, bu da beynin yerinden çıkmasına ve şişmesine neden olabilir. Bu işlem, bagajda ve medulla oblongatada lokalize olan ve solunum ve kan dolaşımından sorumlu olan, beynin hayati antik merkezlerinin farklı penetrasyon çeşitleriyle tehlidir. Klasik bir örnek, serebellar bademciklerin büyük oksipital foramenlere sokulmasıdır. Bu ölümcül.

Merkezi sinir sistemindeki organik hasarın arka planında aylarca süren kronik hidrosefali ile çok farklı belirtiler ortaya çıkacaktır:

 • İlerleyici demansın tezahürü;
 • Yürüyüşün dengesizliği veya bacak parezi (periferik alt paraparezi denir);
 • Üriner Bozukluklar.

Bu tablo, çeşitli yaşlılık bozukluklarında, örneğin derinlemesine deneyimli alkoliklerde, kronik zehirlenme temelinde gözlenebilir.

Aynı zamanda, kronik formun gelişimi akut bir şekilde tezahür etmez, ancak yavaş yavaş gelişir, sıklıkla ilk semptomlar hastalıktan bir ay sonra, örneğin felç gibi görünür.

Hastalar uyanıklık ve uyku rejimlerini bozar, inisiyatif ve aktivite azalır, uyuşuklaşır ve kayıtsız kalırlar, hafıza ve dikkat bozulmaya başlar, sonra yürüyüş bozuklukları ortaya çıkar ve son idrar tutamama olaylarında ve ağır vakalarda dışkı görülür.

Hidrosefali teşhisi

Şu anda, tanı özellikle zor değil. Görselleştirme teknikleri (CT, MRI) dolaylı kanıtlar üzerinde sonuçlara varmaya izin verir. Böylece, beynin MR'ı ile dilate lateral ventriküller boyunca hidrosefali sergilenebilir.

Bununla birlikte, bu yöntemlerin her birinin kendi “avantajları” vardır: bilgisayarlı X-ışını tomografisi, beyin omurilik sıvısı yollarının tam konturlarını ve sınırlarını ortaya çıkarır, ventriküllerin boyutunu doğru bir şekilde hesaplamanıza olanak sağlar. Beyin dokusunun reaksiyonuyla manyetik rezonans görüntüleme, işlemin ciddiyetini netleştirmeye izin verir.

Tabii ki, beyin cerrahisi operasyonları sırasında yapılan fundus muayenesi, ekoensefalografi ve BOS basıncının doğrudan ölçümü önemini koruyor.

Beyin hidrosefali tedavisi

Diğer birçok vakada olduğu gibi konservatif ve cerrahi tedavi vardır. Yetişkinlerde beynin dış hidrosefali, tedavisi iç ile aynı şekilde gerçekleştirilir, aşağıdaki terapötik taktikleri içerir:

 1. Ozmotik olarak aktif diüretik ilaçların kullanımı (infüzyonlarda üre, mannitol);
 2. Diacarb, karbonik anhidrazı inhibe eden ve özellikle ayakta tedavi uygulamasında intrakraniyal basınç artışı ile birlikte kullanılan bir diüretik ilaçtır;
 3. İnflamatuar bir reaksiyonda (örneğin menenjitte), deksametazon gibi glukokortikosteroid infüzyonları iyi yardımcı olur.
 4. Semptomatik olarak uygulanan analjezikler ve beyin dokusunu hipoksiden koruyan barbitüratlar, oksijen ihtiyacını azaltır.

Beyin hidrosefali konservatif tedavisi başarısız olursa, ameliyat gerekebilir.

Bu nedenle, akut hidrosefali durumunda, ventriküler sistemi rahatlatacak ve basıncı azaltacak olan “çıkışı” ayarlamak gereklidir. Bunu yapmak için harici ventriküler drenajların kurulumunu gerçekleştirin.

Hidrosefali içinde beyin şiddeti, aşırı beyin omurilik sıvısının müdahale etmediği ve sessizce emildiği yere “atıldığı” kronik hidrosefali için bir tedavi yöntemidir. Bunu yapmak için, beynin ventriküllerine, belirli bir basınç değerlerine ulaşıldığında fazla BOS'u “boşaltma” imkanı sağlayan bir vanaya bağlı bir kateter yerleştirilmiştir.

Düşüşünden sonra vana kapanır. Daha sonra, sıvının, örneğin, emildiği karın boşluğuna yönlendirilmesine izin veren uzun bir kateter takılır. Bu tür şant, ventriküloperitoneal olarak adlandırılır.

Prognoz ve komplikasyonlar

Bir şant operasyonu gerçekleştirmeden önce, hastanın beyin omurilik sıvısının hacmini azaltmada bir iyileşme olup olmadığını kontrol etmek gerekir. Bunu yapmak için, bir lomber ponksiyon gerçekleştirin ve yaklaşık 40 ml beyin omurilik sıvısı alın. Hastanın daha iyi hissetmesi durumunda, bypass operasyonu yapmak mantıklıdır. Etki yoksa, başka tedavi yöntemleri aranmalıdır.

Yukarıda belirtilen hidrosefali'nin en tehli komplikasyonu ödem gelişimi – beyin şişmesi ve medyan yapıların yerinden çıkmasıdır.

Bu zorlu komplikasyonun başlangıcından bahseden işaretler, kısa süreli daralma, kasılmalar, ateş (hipertermi) ve piramidal yetmezlikten sonra bir yandan öğrenci genişlemesinin yanı sıra, uyuşuklukla başlayan yavaş yavaş bilinç kaybıdır.
Bu nedenle, bu tür hastalar acil olarak beyin cerrahisi bölümünde hastaneye yatırılmalıdır.

Kronik hidrosefali, uygun prognoz zamanında uygun tedavi ile olumludur.

Источник: //tr.medic-attention.com/gidrotsefaliya-golovnogo-mozga-u-vzroslyh_default.htm

Hidrosefali Nedir? Belirtileri ve Tedavi Yöntemleri

Hidrosefali Nedir? Belirtileri ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

Haber güncelleme tarihi 26.01.2019 17:53

Hidrosefali Nedir?

Beyinde su toplanması olarak bilinen hidrosefali, beyin ve omuriliği saran sıvının beyin ventriküllerinde ve boşluklarında anormal olarak birikmesi durumudur.

Bu durum sonucunda kafa anormal ölçülerde büyüyerek kafa boşluğundaki basıncın artmasına neden olur. Hidrosefali sorunu zihinsel engelli olma olasılığını da arttırmaktadır.

Beyin omurilik sıvısı (BOS) gün içinde sürekli emilirken aynı zamanda da sürekli olarak üretilir. Beyin omurilik sıvısının gün içindeki üretimi yaklaşık olarak yarım litredir. Beyin ve omuriliği saran bu sıvı hayati önem taşıyan görevlere sahiptir.

BOS, beyin ve omuriliği olası darbelerin zararından korur, beyni besleyerek atıkların taşınmasına yardımcı olurken aynı zamanda beyin ve omurilik basıncındaki değişiklikleri düzenler.

 Hidrosefali hemen hemen her yaş grubunda görülebileceği gibi çoğunlukla çocuk ve 60 yaş üzerindeki bireylerde rastlanılır.

500 çocuktan 1’inde görülen hidrosefali, beyin içi kanamaları, kafa travmaları, beyin tümörleri, erken doğuma bağlı kanamalar ve menenjit gibi sorunların sonucunda meydana gelmektedir. Hidrosefalinin nadir görülen nedenlerinden bir diğeri ise genetik etkenler veya gelişimsel bozukluklardır.

Hidrosefali Neden Olur?

Hidrosefalinin başlıca nedeni beyin omurilik sıvısının dolaşım yolunda meydana gelen tıkanıklıktır.

Kafa darbesi, enfeksiyon veya beyin tümörü gibi nedenlere bağlı olarak tıkanma gerçekleşebilir.

Ancak hidrosefali sorunu edinsel yani sonradan gelişen nedenlere bağlı olarak meydana gelebileceği gibi doğuştanda oluşabilir.

 Hidrosefali nedenlerini kısaca sıralamak gerekirse;

 • Beyin omurilik sıvısının aşırı üretilmesi
 • Beyin tümörü
 • Beyin omurilik sıvısının dolaştığı kanallarda tıkanıklık
 • Beyin omurilik sıvısının emilimindeki bozukluk
 • Omuriliğin anne karnında kapanmayarak açık kalması
 • Beyincik veya beyin sapının kafatasından omurilik kanalına doğru fıtıklaşması
 • Menenjit ve benzeri tümörler
 • Beyin boşluğu içine doğru veya beyin zarı altındaki kanamalar
 • Genetik etkenler

Hidrosefali Belirtileri Nelerdir?

Hidrosefali belirtileri kişiden kişiye değişirken bu duruma yaş faktörü etki eder.

Yenidoğan (0-2 Ay)

 • Kafanın normalden fazla büyümesi
 • Kafa derisinde incelme
 • Kafadaki damarların belirginleşmesi
 • Kusma
 • Huzursuzluk
 • Gözlerde aşağıya doğru kayma
 • Nöbetler
 • Etkili iletişim kurulamaması

Çocuklar (2 yaş üzeri)

 • Kafanın anormal derecede büyümesi
 • Baş ağrısı
 • Bulantı ve kusma
 • Ateş
 • Çift görme
 • Huzursuzluk
 • Yürüme ve konuşma bozukluğu
 • İletişim bozukluğu
 • Duyu-motor fonksiyonlarında kayıp
 • Nöbetler
 • Uyanık kalmada veya uyanmada zorluk

Orta Yaş Grubu

 • Baş ağrısı
 • Uyanmada veya uyanık kalmada güçlük
 • Denge bozukluğu
 • İdrar kaçırma
 • Kişilik bozukluğu
 • Bunaklık
 • Görmede bozukluk

Yaşlılık

 • İletişim kurmada zorluk
 • Yürüme bozukluğu
 • Dengesizlik
 • Hafıza sorunları
 • Baş ağrısı
 • İdrar kaçırma  

Hidrosefali Tedavisi

Hidrosefali tedavisi iki yolla gerçekleştirilmektedir. Birincisi şant tedavisi olarak adlandırılırken ikincisi endeskopik girişimlerdir. Bu iki yöntemi kısaca açıklayalım;
Şant Yöntemi : Basınç ayarlı tüp sisteminden oluşan bir tedavi yöntemidir. Bu tüp ile fazla su karın boşluğuna boşaltılır.

Hidrosefali tedavisinde hayat kurtarıcı yöntem olarak nitelendirilse de vücuda yabancı bir cisim yerleştirilmesi nedeniyle çeşitli komplikasyonlar gerçekleşebilir.

Bu komplikasyonlar; yetersiz sıvı boşaltılması, fazla sıvı boşaltılması ve şantın kopması olarak sıralanabilir.

Endeskopik İşlem : Türkiye’de sınırlı yerde yapılan bu işlem özel bir kamera sistemiyle gerçekleştirilmektedir. Kamera sisteminin beyin boşluklarına girerek, tıkalı kanalların açılması ve suyun boşaltılması sağlanır. Aynı zamanda bu yöntem ile yeni kanal oluşturulması da söz konusu olabilir.

Hidrosefali Ameliyat Edilmezse Ne Olur?

Çevresinde Hidrosefalili bir yakını bulunan hasta sahiplerinin bize en sık sorduğu soru “Biz ameliyat ettirmezsek, hastamıza ne olur?”. 
Bu sorunun cevabı çocuklar için ayrı; yetişkinler için ayrıdır.

Çocukluk yaş grubunda tedavi ettirilmemiş Hidrosefalilerin 2 yöne doğru seyrettiğini bilmekteyiz; ya hastalık ilerleyecektir, hastanın şuurunu bozacaktır, hastanın nörolojik melekelerini bozacaktır, Kronik Hidrosefali dediğimiz Hidrosefalilerde uzun yıllar içerisinde tedavi edilmediği vakit hastanın her iki gözde görme yetisini tamamıyla kaybettiğini biliyoruz; yani körlük gelişebilir. Yine, bu çocuklarda kafa çevresi çok büyüyecektir. Kontrolsüz basınç artışına bağlı beyin içerisindeki su kafa tasını büyütecektir; koca kafalı, yine zeka düzeyi düşük, sosyal ve entellektüel olarak düşük bir gelişme gösteren; yani Mental Retarde dediğimiz bir çocuk grubu gelişecektir. Bir diğer şey ise, bu hastalar tedavi edilmediği vakit, basınç artışına bağlı şuur kaybı ve daha sonra tabi ki hayatı tehdit etmesi ve hayatını kaybetmesi gibi ölümle neticelenebilecek bir sonuca gidebilecektir. Yine, yetişkin yaş grubunda basınç artışını, Beyin Omurilik Sıvısındaki bu basınç artışını; yani Hidrosefali'yi tedavi etmez iseniz, Hidrosefali'nin ilerlemesine bağlı yetişkin yaş grubunda öncelikle baş ağrısı, bulantı, kusma, sonra vücudun bir tarafında güçsüzlük ve tümüyle güçsüzlük; daha sonra, şuur bozukluğu ve daha sonra da yine hastanın komaya girmesi ya da hayatını kaybetmesi; yani ölümle neticelenebilecek bir sonuca gelinecektir. Hidrosefali onun için tedavisi mümkün olan, ama sonuçları çocuklar için Mental Retardasyon'a ya da yetişkinler ve çocuklar için ölüme kadar götürebilen bir rahatsızlıktır.

Önerilen İçerik;
► Mikrosefali Nedir ve Neden Olur?

UYARI !

İçeriğimizde yer alan yazılı ve görsel içerikler farklı kaynaklardan derlenerek oluşturulmuş, öneri ve bilgilendirme yazısıdır. Kesin teşhis ve tedavi niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu karşısında mutlaka doktorunuza başvurunuz.

 Unutmayın sağlık sorunlarında uygulanan tedavi yöntemleri bireylerin biyolojisi, kalıtsal özellikleri, yaş, boy, kilo farklılıkları, alerjik yönleri ve bunlar gibi onlarca farklı duruma göre değişiklik gösterebilir.

Sağlık sorunlarınızın tedavisinde size ancak ve ancak doktorunuz yardımcı olabilir.

NeOldu.com

Источник: //www.neoldu.com/hidrosefali-nedir-ve-neden-olur-12309h.htm

Beyinde Su Toplanması Belirtileri (Hidrosefali Nedir?) – Sağlık Ocağım .NET

Hidrosefali Nedir? Belirtileri ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

Hidrosefali, hidro-su, sefali-baş kelimelerinin birleşiminden oluşur ve su kafa anlamına gelir. Beyin cerrahisi pratiğindeki anlamı ise beyin boşlukları içerisinde aşırı beyin omurilik sıvısı (BOS) birikmesidir.

Hidrosefali her yaş grubunda görülen ve her yaş grubunda kendine özgü bulgular ile kendini gösterir. Genel olarak beyin omurilik sıvısının beyin boşluğunda ve omurilikte belli bir dolaşma düzeni vardır.

Beyinde ventrikül (karıncık) denilen dört adet havuzcuk bulunmaktadır ve araknoid ağın altında bulunan subaraknoid mesafede gezen beyin omurilik sıvısının omurilik ile de ilişkisi vardır.

Beyin omurilik sıvısı, birinci ve ikinci denilen yan karıncıklardan ince bir delik yolu ile üçüncü karıncığa geçer ve daha sonra azıcık daha geniş olan dördüncü karıncığa iletilir ve buradan omuriliğe ulaşır.

Bunun dışında beynin etrafında dolaşarak araknoid vilus denilen çıkıntılar tarafından araknoid membran üzerinde yeniden emilir ve önemli görevleri (fonksiyonları) vardır.

Örneğin, kafa içi basıncı dengelemek, beyni dış etkilere karşı korumak, beynin ileti fonksiyonunu yerine getirmek ve beyni beslemek gibi görevleri mevcuttur.

Hidrosefali (beyinde su toplanması) türleri

Genel olarak hidrosefali iki tipte incelenir. Bunlardan birincisi tıkanmaya bağlı gelişen aşırı omurilik sıvısı birikimi ya da emilimdeki eksikliğe (yetersizliğe) bağlı omurilik sıvısının birikmesidir.

Hidrosefali (beyinde su toplanması) neden olur?

Tıkanmaya bağlı beyinde su toplanmasının birkaç başlıca nedeni vardır.

Bunlar, konjenital (doğumsal) anomaliler, daha çok besleyici damarlarda, genellikle de bebeklerde görülen Dandy Walker sendromu, yani dördüncü ventrikül denilen beyin omurilik sıvısının dolaştığı karıncıklardan birinin doğuştan geniş olması gibi hastalıklar, kitleye (tümöre) bağlı tıkanıklıkların olmasıdır. Bunun dışında, emilim bozukluğu ile ortaya çıkan hidrosefali nedenleri, beyin kanaması, kafa travmaları, geçirilmiş enfeksiyonlar (menenjit) gibi hastalıklar emilim bozukluğuna yol açabilir ve hidrosefaliye neden olabilir. Emilim bozukluğuna bağlı ortaya çıkan hidrosefali her yaşta görülebilir iken, beyin kanamalarının görüldüğü orta veya ileri yaşlarda, özellikle 50-60’lı yaşlarda görülme sıklığı daha fazladır.

Hidrosefali (beyinde su toplanması) belirtileri

Hidrosefali – beyinde su toplanması doğal olarak kafa içi basıncı arttırır. Özellikle bebeklerde belirgin bulgular ortaya çıkar.

Bu bulgular, kafa şeklinin ani büyümesi, çocukta huzursuzluk, gelişme geriliği, beslenmede zorluk, kusma, uyuklama, gözlerin aşağı doğru sarkması ki, bu duruma batan güneş manzarası denilir.

Bu tür belirtiler görüldüğünde acilen bir çocuk nöroloğuna baş vurmak gereklidir.

Beyinde su toplanmasının yetişkinlerde gösterdiği belirtiler, kafatası kemikleri gelişimini tamamladığı için, ani kafa çapında büyüme görülmez ve bu durumda beyin dokusunun basınca maruz kalmasından dolayı baş ağrısı, görme problemi, kusma, sinirlilik, güçsüzlük, ilerleyen safhalarda uykuya eğilim, idrar kaçırma, yavaş ya da sınırlı hareket etme, kas spazmı ve komaya kadar gidebilen belirtiler görülebilir.

Hidrosefali (beyinde su toplanması) teşhisi

Hidrosefali tanısı eğer bebeklerde değil ise bazı tetkikler gerekebilir. Bebeklerde kafanın büyümüş olması, gözlerin sarkmış olması ve bebekte görülen huzursuzluk tanının konmasını kolaylaştırır.

Erişkinlerde nörolojik muayene, hastanın şikayetleri ve bazı görüntüleme yöntemleri tanıda kullanılır.

Bilgisayarlı tomografi (BT), manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ve ultrasonografi (USG) gibi görüntüleme tetkikleri tanıda yardımcıdır.

Hidrosefali (beyinde su toplanması) tedavisi

Hidrosefali (beyinde su toplanması) tedavisi ilaçlar ile mümkün değildir. Sadece beyin ve sinir cerrahisi uzmanları tarafından yapılacak cerrahi girişimler ile tedavi edilir. Beyin omurilik sıvısının dolaşımına neden olan (tümör-kist ve benzeri) gibi tıkanıklığın cerrahisi uygulanabilir. Eğer beyin omurilik sıvısı tıkanıklığı açılmaz ise buna yönelik girişim uygulanır.

Hidrosefali tedavisinde şant tedavisi nedir?

Cerrahi tedavide amaç, beyin içinde birikmiş olan beyin omurilik sıvısını, karın zarına, kalbe ya da akciğer zarının altına tahliye etmektir. Bu işlem şant yöntemi olarak tanımlanır.

Şantın bir ucu beyin boşluğunda yani ventrikül denilen karıncık içinde olur iken, diğer ucu ise periton denilen karın zarının altında veya bazı durumlarda akciğer zarının içinde bazende atrium denilen kalbin içinde olur.

Fakat kalbe ve akciğere yapılan girişimler risklerden dolayı daha az tercih edilir.

Genellikle uygulanan şantlama yöntemi karın zarının altına uygulanan beyin omurilik sıvısı tahliye etme yöntemidir. Hidrosefali tedavisi mutlaka yapılmalıdır.

Özellikle çocuklarda ve bebeklerde motor gelişiminde ve nörolojik herhangi bir sorun olmaması için beyinde su toplanması tedavisi kesinlikle yapılmalıdır. Hidrosefalide erken yapılan tedavi ile büyük oranda başarı sağlanabilir.

Şant tedavisinde düzenli takip, gelişebilecek komplikasyonlar açısından çok önemlidir.

Bu Konu İle İlgili Forumdaki Sorular

 1. Çocukken beyinde su toplamasının…
 2. Beyinde olan fazla sıvının bir…

Источник: //www.saglikocagim.net/beyinde-su-toplanmas-hidrosefali/

Hidrosefali | Prof. Dr. Orhan Şen |

Hidrosefali Nedir? Belirtileri ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

Hidrosefali, hidro=su ve sefali=baş kelimelerinin birleşiminden oluşan bir tanımlamadır. Genellikle beyinde aşırı su birikmesi olarak bilinmektedir. Burada belirtilen su “beyin-omurilik sıvısı”dır. Beynin bazı odacıklarında bulunan bu sıvının miktarının artması kafa içindeki basıncın yükselmesine ve beynin zarar görmesine neden olur.

Beyin omurilik sıvısı gün boyunca sürekli olarak yapılır ve geri emilir. Bu sıvı beyni ve omuriliği sarar ve devamlı bir dolaşımı vardır. Üç temel görevi vardır: Beyin ve omuriliğe gelen darbelerin zararlı etkisini azaltmak, beynin beslenmesine ve atıkların taşınmasına yardımcı olmak, beyin ve omurilik arasında dolaşarak beyindeki basınç değişikliklerini düzenlemek.

Hidrosefali her yaşta görülebilir, ancak sıklıkla çocuklarda ve yaşlılarda (60 yaşın üzerinde) olur. Yaklaşık 500 çocuktan birinde hidrosefali görülmektedir.

Bu hastaların çoğunda tanı doğumda, doğum öncesinde veya erken bebeklikte konulmaktadır. Nadir olmakla birlikte genetik (kalıtsal) bozukluklara veya gelişimsel bozukluklara bağlı olabilir.

Sık rastlanan nedenleri; beyin içi kanamaları, kafa travmaları, beyin tümörleri, erken doğuma bağlı kanamalar ve menenjittir.

Bulgular: Hidrosefali bulguları kişiden kişiye değişir. Sık rastlanan bulgular yaş gruplarına göre aşağıda belirtilmiştir.

Yenidoğanda (0-2 ay); Başın normalden fazla büyümesi, kafa derisinin incelmesi, kafadaki damarların belirginleşmesi, kusma, huzursuzluk, gözlerin aşağıya kayması, nöbetler veya iletişim kurulamaması.

Çocuklarda (2 ay ve üstü); Başın anormal büyümesi, baş ağrısı, bulantı, kusma, ateş, çift görme, huzursuzluk, yürüme veya konuşmada gerileme, iletişim bozukluğu, duyu-motor fonksiyonlarda kayıp, nöbetler. Daha büyük çocuklarda uyanık kalmada veya uyanmada zorluk görülebilir.

Orta yaşlı erişkinlerde; Baş ağrısı, uyanmada veya uyanık kalmada zorluk, denge bozukluğu, idrar kaçırma, kişilik bozukluğu, demans (bunama), görmede bozukluk

Yaşlılarda; İletişim kurmada bozukluk, yürümede dengesizlik, hatırlamada zorluk, baş ağrısı, idrar kaçırma.

Hidrosefalisi olan hastada doktorunuz bir tedavi başlamadan önce sizinle konuşarak sorular soracak, muayene edecek, ve bazı tetkikler (Beyin Tomografisi, Manyetik Rezonans Görüntüleme, Beyin Ultrasonografisi) isteyecektir.

Hidrosefalinin tanısı, neden oluştuğu ve nasıl bir tedavi süreci gerektirdiği bu tetkiklerden sonra belli olacaktır. Çocuklarda sadece başın büyük olması, hidrosefali hastalığının olduğunu göstermez.

Ancak beynin görüntüleme teknikleri kullanılarak tanı kesinleştirilir.

Tanı anne karnında bebek doğmadan önce konulursa; yürürlükteki yasalara göre gebeliğin sonlandırılması için hastanelerdeki etik kurul heyetinin vereceği rapora ihtiyaç vardır.

Hidrosefali Nedenleri:

Hidrosefaliye yol açan nedenler yaş grubuna göre çeşitlilik göstermektedir.

1-Yenidoğan (0-2ay): Doğumsal: En büyük grubu bu hastalar oluşturmaktadır. Sadece hidrosefali olabileceği gibi omurgada gelişen diğer doğumsal anomaliler (meningomiyelosel) ile birlikte olabilir. Beyin içi kanamaları: Genellikle kendiliğinden oluşan kanamalar sonrasında beyin odacıkları genişlemektedir.

2-Çocuklar ve yetişkinler: Beyin enfeksiyonları, beyin kanamaları, beyin tümörleri ve kafa travmaları.

3-Yaşlılar: Normal basınçlı hidrosefali; beyin omurilik sıvısının emiliminin azalması sonrasında beyin odacıklarının genişlemesidir.

Hidrosefali Tedavisi

Hidrosefali hastalığının ilaçlarla tedavisi mümkün değildir. Sadece beyin ve sinir cerrahisi uzmanları tarafından yapılacak cerrahi girişimlerle hidrosefali düzeltilebilir. Seçilecek cerrahi girişim şekilleri hidrosefalinin altta yatan sebebine göre farlılık gösterecektir.

Eğer beyin-omurilik sıvısının dolaşımının bozulmasına neden olan bir tıkanıklık varsa neden olan tıkanıklığa (tümör, kist v.b.) yönelik cerrahi tedavi yapılabilir. Tıkanıklık açılamıyorsa beyin-omurilik sıvısının beyin içi dolaşım yolları cerrahi girişimlerle değiştirilebilir.

Hastaların çoğunluğunda beyin-omurilik sıvısının dolaşımını eski haline getirmek mümkün olmadığı için sıvının beyinden başka bir vücut boşluğuna aktarımı sağlanmalıdır. Bu aktarım için “şant” adı verilen ince uzun elastik, silikon bir boru kullanılır. Tek yönlü ve kontrollu hızda çalışması için kafa derisinin altında sistemin “pompa” denilen parçası bulunur.

Fazla olan beyin-omurilik sıvısı bu ince boru sayesinde vücudun başka bir bölgesine taşınır. Böylece beyin içindeki basıncın artması önlenir. Ancak beyinde aralıksız olarak su üretildiği için bu sistem sürekli olarak çalışmak zorundadır. Şant cilt altında olduğu için ancak bebeklerde dışardan bakıldığında fark edilebilir.

Çocuklarda ve yetişkinlerde ise elle muayene edildiğinde cilt altındaki boru hissedilebilir.

Tanısı anne karnında iken konulmuş bebeklerde en sık uygulanan yöntem; bebeğin mümkün olduğunca erken dönemde doğurtulup en erken dönemde ameliyatının yapılmasıdır.

Şant, genel anestezi altında ameliyatla yerleştirilir. Kafatasına küçük bir delik açılarak şantın ucu beyin içindeki, beyin omurilik sıvısının bulunduğu odacığa yerleştirilir.

Daha sonra baş, boyun ve karın cildinin altından geçen bir tünel açılarak şantın diğer ucu, bu sıvının rahatlıkla emilebileceği kalp veya karın boşluğu içine yönlendirilir.

Ameliyat sonrası enfeksiyonu önlemek için kısa süreli antibiyotik kullanılabilir.

Cerrahi sonrası hasta bir süre hastanede gözlenir. Genellikle hastanın şikayetleri bir süre sonra düzelir. Ancak beyin dokusunda kalıcı hasar meydana gelmişse hastanın bazı fonksiyonları düzelmeyebilir. Görme ve zeka gibi fonksiyonların düzelmemesinin en önemli sebebi tedavinin gecikmesidir.

Hastanın hastanede kalış süresi hastanın iyileşme durumuna göre değişir. Bu hastaların, şantın çalışıp çalışmadığının takibi açısından uzun süreli izlenmesi gerekir. Hidrosefali nedeniyle tedavi edilen hastaların önemli bir kısmı normal hayatlarını sürdürebilirler.

Şantın çalışmaması ve enfeksiyon durumlarında değiştirilmesi gerekebilir.

Şantın pil gibi bir güç kaynağına ihtiyacı yoktur.

Kafa grafisi ve beyin tomografisi şant sistemine zarar vermez. Manyetik rezonans tetkiki için şant tipinin uygun olması şarttır. Basınç ayarı dışardan yapılabilen ve manyetik alandan etkilenen şant varsa, manyetik rezonans tetkiki yapılmadan önce doktorunuza sorulmalıdır.

Hiçbir şant tipinde dışardan elle bastırılıp çalışması sağlanamaz. Şantın elle muayenesini doktoru yapar. Pompaya aşırı basmak bozulmasına neden olacaktır.

Özellikle bebeklik döneminde bebeğin şantın olduğu tarafa yatırılması uygun olmaz.

Beynin şant sistemine bağımlılığı uzun yıllar devam edebilir. Hastaların çoğunda şant ihtiyacı ömür boyu devam etmektedir. Hastaların çoğunda problem yoksa şantın çıkartılması önerilmez.

Dikkat edilmesi gerekenler:

Şant komplikasyonlarının önlenmesi için düzenli ve sık aralıklarla muayeneye gidilmelidir. Eğer;

*Ameliyat yerinde ve şant hattı üzerinde kızarıklık ve hassasiyet,

*Hastada huzursuzluk, bulantı, kusma,

*Baş ağrısı, çift görme, ateş, karın ağrısı, havale geçirme,

*Ameliyat öncesi şikayetlerin tekrarlaması

varsa mutlaka doktora başvurulmalıdır. Sorunlar erkenden fark edilip düzeltilmezse ölüme kadar gidebilecek kötü sonuçlar ortaya çıkabilir. Şanta bağlı sorunlar çok hızla, bazen saatler içinde, gelişebilir. Herhangi bir şüphe durumunda oturduğunuz yere en yakın beyin ve sinir cerrahisi merkezine ve/veya ameliyatı yapan doktorunuza ulaşmanız önemli olacaktır.

Источник: //www.orhansen.com/hidrosefali

Hidrosefali Nedir?

Hidrosefali Nedir? Belirtileri ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

Daha önce anensefali ve mikrosefali konulu makaleleri yazarken, hayretler içinde kalmıştım. Geçen gün yaptığım bir araştırma esnasında görüntünün tanıdık (genelde haberlerde verilen videolardan) gelmesi ile beraber isminin yabancı gelmesi üzerine hidrosefali hastalığını merak ettim ve araştırdım.

Bir bebeğin sağlıklı olarak dünyaya gelmesinde olduğu gibi çeşitli sebeplere bağlı olarak ve belli isimlerle tanımlanan hastalıklarla doğması da çok ilginç. Çoğunlukla bir şeyi gözüyle gördüğüne inanan, görmediğinde oluşumundan, varlığından şüphe eden kişi, mikroskobik bir parazitin bile neden olabileceği hidrosefaliyi duydu mu acaba hiç?

Sefali diğer hastalıklarda da geçiyor ve “kafa/baş”anlamında. Hidro ise, su demek. Hidrosefaliyi Tükçe’ye çevirirken su kafa dense de hastalık orijinal adı ile anılıyor.

Beyin boşluklarında aşırı miktarda beyin omurilik sıvının (BOS) birikmesi sonucunda oluşan bir hastalık. Hastalık nedeniyle kafa içinde biriken su, kafa boşluğundaki basıncın artmasına ve buna bağlı olarak kafanın büyümesine neden olur.

Bu nedenle bir kişinin hidrosefali olduğu, başının büyüklüğünden anlaşılabilir.

Google görsellerde “hidrosefali ya da hydrocephalie baby” yazarak arattığınızda daha ibretlik görüntülerle karşılaşırsınız.  Allah o yavrucaklara şifa versin. Ne kadar şükretsek az kalır…

Hidrosefali hastalığında biriken sıvı nedeniyle beyinde hasar oluşur ve bu hasar  fiziksel ve zihinsel bozuklukların yanında gelişim bozukluklarına da neden olabilir. Ayrıca meydana gelebilecek ciddi komplikasyonlar için önlemler alınmalıdır.

Hidrosefali çoğunlukla bebek ve çocuklarda ve 60 yaş üzeri bireylerde görülse de orta yaş bireylerde de rastlanabilir.

 1. Nedenleri
 2. Belirtileri
 3. Teşhisi
 4. Tedavisi

Hidrosefali Nedenleri Nelerdir?

Bazı durumlarda hidrosefali, bebek henüz doğmadan yani anne karnında iken başlar. Bunun nedenleri;

 • Bebeğin omurgasının kapanmaması,
 • Genetik bir anormallik olması,
 • Annenin hamilelik esnasında kızamıkçık (rubella) gibi bir  enfeksiyon geçirmesi olabilir.

Doğumdan sonra ise;

 • Özellikle bebeklerin menenjit gibi enfeksiyonlar geçirmesi,
 • Erken doğan bebeklerin, doğumun hemen sonrasında beyin kanaması geçirmesi,
 • Doğumda meydana gelen beyin hasarları ve yaralanmaları,
 • Kafa travması,
 • Merkezi sinir sistemi tümörleri hidrosefaliye neden olabilir.

Hidrosefali Belirtileri Nelerdir?

Hidrosefali çok ciddi beyin hasarlarına neden olabilen bir hastalık olduğu için ne kadar erken fark edilirse, tedaviye o kadar erken başlanır. Hidrosefali bebek, çocuk, genç ve yaşlılarda farklı farklı belirtilerle meydana çıkabilir.

Bebeklerde Hidrosefali Belirtileri

 • Bebeklerin kafatası yüzeyinde ya da bıngıldakta şişkinlik varsa,
 • Baş çevresinde hızlı bir artış söz konusu ise,
 • Gözler aşağı doğru sabit bakıyorsa,
 • Nöbet geçiriyorsa,
 • Kusuyorsa,
 • Aşırı uyuyor ve uyanmak istemiyorsa,
 • İştahsızlık varsa,
 • Kasları zayıflamışsa

Çocuklarda Hidrosefali Belirtileri

 • Kısa ve yüksek sesle ağlıyorsa,
 • Kişilik değişiklikleri yaşıyorsa,
 • Yüz yapısında değişiklikler meydana geliyorsa,
 • Gözleri kayıyorsa,
 • Baş ağrıları varsa,
 • Kas spazmları oluyorsa,
 • Gelişim geriliği varsa,
 • İştahsızsa,
 • Aşırı uyuyor ve uyanmak istemiyorsa,
 • Sinirliyse,
 • Konsantrasyonu zayıflıyorsa,
 • İdrarını tutmakta güçlük çekiyorsa,
 • Normale göre başı büyükse,
 • Kusma ve mide bulantıları yaşıyorsa,
 • Nöbetler geçiriyorsa hidrosefaliden şüphelenilebilir.

Genç ve Yaşlı Kişilerde Hidrosefali Belirtileri

 • Kronik baş ağrıları varsa,
 • Koordinasyon bozuklukları başlamışsa,
 • Yürümede güçlük çekiliyorsa,
 • Mesane problemleri baş gösteriyorsa,
 • Hafıza zayıflamış, görme problemleri meydana geliyorsa,
 • Konsantrasyon bozukluğu başlamışsa hidrosefaliden şüphelenilebilir.

Hidrosefali Nasıl Teşhis Edilir?

Eğer yukarıda ifade edilen belirtiler bebeğinizde, çocuğunuzda ya da sizde meydana gelirse vakit kaybetmeden, ertelemeden doktora başvurun! Yaş kriterine göre doktorlar farklı teşhis yöntemleri kullanabilir.

Örneğin çocuğunuzda hidrosefaliden şüphelendiğinizde doktorunuz onu fiziksel olarak muayene eder. Gözlerde aşağı doğru kayma, baş çevresinde genişleme, yumuşaklık var mı yok mu diye kontrol eder.

Ayrıca yüksek frekanslı ses dalgalarından yararlanan ultrason cihazı ile bebeğinizin/çocuğunuzun beynine bakar.

Daha ziyade yetişkinlerde kullanılmak üzere manyetik alan ve radyo dalgaları kullanılarak çekilen MR sayesinde omurilik sıvısının miktarını kontrol edebilir ve varsa bu sayede hastalığı tespit edebilir.

Beynin bir kesit görüntüsünü oluşturmak için çok fazla X ışının kullanarak çekim yapan bilgisayarlı tomografiler sayesinde de hastalığın tespit ve teşhisi yapılabilir.

Hidrosefali Nasıl Tedavi Edilir?

Eğer tedavi edilmezse ölümcül olabilen bu hastalık, tamamen tedavi edilemese de vereceği hasarı azaltmak için tedavi süreci başlatılır. Tedavi cerrahi müdahale ile yapılır.

Sağlıklı olan bebeklerimiz için ne kadar şükretsek az… Yukarıdaki görselde yer alan bebek bizim hiç tecrübe etmediğimiz acıları daha bebekken yaşıyor. Bu ve diğer hastalıkları geçiren tüm okuyucularıma sağlık dolu, huzurlu, mutlu bir ömür diliyorum.

Sevgiyle kalın…

Kaynak:

//www.healthline.com/health/hydrocephalus#Treatment5

Источник: //yenianneyim.com/hidrosefali-nedir/

Hidrosefali nedir, neden olur? Belirtileri, tedavisi ve şant ameliyatı

Hidrosefali Nedir? Belirtileri ve Tedavisi Nasıl Yapılır?

Beyin omurilik sıvısı beynimizde bulunan ventrikül diye adlandırılan boşluklar ile beyin ve omuriliği saran kılıflar arasında dolaşan sıvıya verilen addır. Bu sıvı; besin maddelerinin iletimi ve atıkların atılması, dış dünyadan gelecek darbelere karşı tampon görevi görür. Bu beyin ve omurilikteki basınç değişikliklerinin dengelenmesi için de önemli bir yapıdır.

Bu sıvı devamlı yapım, dolaşım ve emilim halindedir. Bu sıvının yapımında artış, dolanımında bozukluk (kanallarda darlık veya tıkanıklık) ve emilimindeki bozukluklar sıvı miktarının ve basıncının artmasına, içinde olduğu beyin boşluklarının genişlemesine, beyin dokusu hücreleri hasarına neden olabilir ve bu duruma hidrosefali denir.

Doğuştan (konjenital) hidrosefali nedenleri

Bazı konjenital hidrosefali vakalarının nedeni tam olarak bilinmemektedir. Ancak eğer bir bebek hidrosefali ile doğduysa, beyin omurilik sıvısının (BOS) akışını kısıtlayan bir beyin sorunu söz konusu olabilir. Ayrıca konjenital hidrosefali, prematüre doğan bebeklerde de görülebilir. Bazı prematüre bebeklerde beyin kanaması gerçekleşir.

Beyin kanaması nedir? Neden olur? Belirtileri ve tedavisi

Bunun sonucunda BOS akışı engellenir ve hidrosefali oluşur. Konjenital hidrosefali’nin diğer olası nedenleri:

 • Spina bifida gibi bazı sağlık koşulları
 • X kromozomu mutasyonu
 • Dandy Walker malformasyonu gibi nadir genetik bozukluklar
 • Beyin veya omurilik ile araknoid membran arasında yer alan sıvı dolu keseler (araknoid kistler)

Çocuklarda ve yetişkinlerde (edinilmiş) hidrosefali nedenleri

Yetişkinlerde ve çocuklarda gelişen hidrosefali, genellikle beyni etkileyen bir hastalık veya yaralanmadan kaynaklanır. Edinilmiş hidrosefali olarak da adlandırılan bu durumun olası nedenleri arasında şunlar vardır:

 • Beynin içindeki kanama (örneğin, subaraknoid kanamada olduğu gibi beynin yüzeyinden kan sızması)
 • Beyindeki kan pıhtıları (venöz tromboz)
 • Menenjit (beyni ve omuriliği çevreleyen zarların enfeksiyonu)
 • Beyin tümörleri
 • Kafa yaralanması
 • İnme

Bazı insanlarda doğuştan beyin omurilik sıvısının aktığı geçitlerde darlık olur ancak bu durum yıllarca belirti vermeyebilir.

Yaşlılarda hidrosefali (Normal Basınçlı Hidrosefali) nedenleri

Yaşlı kişilerde gelişen hidrosefali, beyin hasarı, beyinde kanama veya enfeksiyon sonrası ortaya çıkabilir. Ya da diyabet, kalp hastalığı veya yüksek kolesterol gibi normal kan akışını etkileyen diğer sağlık durumlarıyla bağlantılı olabilir. Bununla birlikte, çoğu durumda, kesin bir nedeni yoktur.

Yaşlılık hidrosefalisi nedir? Unutkanlığa neden olur mu, belirtileri nelerdir?

Konjenital (doğuştan) hidrosefali belirtileri

 • Başın normalden büyük olması,
 • Damarların kolayca görülebildiği ince ve parlak saç derisi
 • Bıngıldakta (bebeğin başının üstündeki yumuşak bölge) şişkinlik veya gerginlik bir gözlerin aşağıya kayması
 • Beslenme bozukluğu
 • Sinirlilik
 • Kusma
 • Uyuklama
 • Alt ekstremitelerinde kas sertliği ve spazmları

Konjenital hidrosefali bazen ultrason taraması sırasında bebek doğmadan önce tespit edilebilir. Bununla birlikte, genellikle yeni doğan fizik muayene sırasında doğumdan hemen sonra teşhis edilir. En önemli belirti bebeğin başının normalden büyük olmasıdır.

Yetişkinlerde veya çocuklarda (edinilmiş) hidrosefali belirtileri

 • Baş ağrısı
 • Boyun ağrısı
 • Hasta hissetmek
 • Uyku hali (koma durumu da gerçekleşebilir)
 • Zihinsel bulanıklık ve kafa karışıklığı
 • Bulanık veya çift görme
 • Yürüme zorluğu
 • İdrar kaçırma ve bazı durumlarda barsak inkontinansı (dışkıyı tutamama)

Sabahları baş ağrısı daha da kötüleşebilir, çünkü beyin sıvısı uzanır pozisyondayken çok iyi boşalmadığı için gece boyunca birikebilir. Ayrıca bir süre oturmak da baş ağrısını artırabilir. Bununla birlikte, durum ilerledikçe baş ağrıları sürekli hale gelebilir.

Normal basınçlı hidrosefali belirtileri

Genellikle 60 yaşın üzerindeki erişkinlerde daha sık görülen normal basınçlı hidrosefalinin ilk belirtilerinden biri bilincini kaybetmeden aniden düşmektir. Diğer semptomları şunlardır:

 • Yürüme şeklinde değişiklikler ve yürüme bozukluğu
 • Hafıza problemleri gibi zihinsel işlevlerde bozulma
 • İdrar ve dışkıyı tutamama
 • Baş ağrısı

Polinöropati nedir? Neden olur? Belirtileri, türleri ve tedavisi

Hidrosefali tanısı

Günümüzde Nöroradyolojik tekniklerin ilerlemesiyle Manyetik Resonans Görüntüleme (MRG) ve Bilgisayarlı Tomografi (BT) tetkikleri ile beyin boşluklarındaki genişleme ve beyin dokusunda meydana gelen değişiklikler tespit edilebilmekte ve klinikte rastlanan bulgularla bütünleştirilerek hidrosefali tanısı kesinleştirilmektedir.

Doğum öncesi dönemde anne karnında iken yapılan MRG ve Ultrasonografi bebeğin beyin gelişimi ve beyin boşluklarındaki değişiklikleri saptamaya ve takip etmeye yarar. Doğum sonrası yapılacak yüksek çözünürlüklü MRG incelemesi ile hidrosefalinin nedeni hakkında bilgi sahibi olunabilir.

Hidrosefalinin ilaç tedavisi var mıdır?

Günümüzde hidrosefalinin ilaçla tedavisi mümkün değildir. Tek tedavi yöntemi cerrahi müdahaledir.

Hidrosefali tedavisinde en yaygın uygulanan yöntem, şant ameliyatıdır. Bu operasyonda şant adı verilen bir drenaj sistemi beyne yerleştirilir. Şant; valfli, uzun, esnek bir tüptür ve beyindeki sıvının doğru yönde ve uygun oranda akmasını sağlar.

Borunun bir ucu genellikle beynin ventriküllerinden birine, diğer ucu ise fazla üretilen beyin omurilik sıvısının daha kolay emilebildiği karın veya kalpteki bir boşluk bölgesine yerleştirilir.

Ameliyat genel anestezi altında yapılır. Hidrosefali hastaları genellikle hayatlarının devamında da bu şant sistemine ihtiyaç duyarlar.

Düzenli takip yardımıyla hayatlarını sorunsuz devam ettirebilirler.

Endoskopik üçüncü ventrikülostomi

Endoskopik üçüncü ventrikülostomi, bazı insanlar için kullanılabilecek cerrahi bir işlemdir.

Prosedürde, cerrah beynin içine doğrudan bakabilmek için fiber optik teknolojisini kullanan küçük bir video kamera (nöroendoskop) kullanır. Küçük bir aletle üçüncü ventrikülün tabanında küçük bir delik açar.

Böylece beyin omurilik sıvısı tıkanıklığı aşarak beynin yüzeyinin etrafındaki emilim bölgesine doğru akabilir.

Bebeklerde hidrosefali ameliyatı

Tanısı anne karnında iken konulmuş bebeklerde ilk yapılması gereken bebeğin mümkün olduğunca erken dönemde doğmasının sağlanmasıdır. Hemen ardından ameliyat gerçekleştirilir. Yukarıda bahsettiğimiz şant ameliyatı ve endokopik üçüncü ventrikülostomi bebeklere de uygulanabilen yöntemlerdir.

Hidrosefali tedavisinde antibiyotikli şantlar riskleri azaltıyor!

Şant aletleri kusursuz değillerdir. Şant ameliyatı sonrası hastanın düzenli takibi çok önemlidir. Ameliyat sonrası bazı komplikasyonlar gelişebilir.

Herhangi bir komplikasyon durumunda arızalı parçayı veya tüm şant sistemini değiştirmek için tekrar ameliyat gerekebilir. Örneğin çocuklara yapılan şant ameliyatlarının % 50’sinin iki yıl içinde tekrarlanması gerekmektedir.

En sık görülen şant komplikasyonları şant arızası ve enfeksiyondur:

 • Şant arızası: Şant arızasına genellikle tıkanma neden olur. Tıkanma oluştuğunda boşaltılamayan beyin omurilik sıvısı birikir ve hidrosefali belirtileri yeniden ortaya çıkar. Tıkanmaya çoğunlukla kan hücreleri, doku veya bakteriler neden olur. Bunun dışında şantlar çok dayanıklı olmalarına rağmen bazen bileşenlerinin aşınması sonucu veya takılan çocuk büyüdükçe çatlayabilir veya kırılabilir. Bazen de yerleştirildikleri yerden çıkarlar ya da nadir de olsa valf arızalanabilir.
 • Şant enfeksiyonu: Şant enfeksiyonuna genellikle hastanın kendi bakteri organizmaları neden olur. Başka hasta kişilerden alınmaz. En sık görülen enfeksiyon, normalde cilt yüzeyinde ve ter bezlerinde ve saç köklerinde bulunan Staphylococcus Epidermidis’tir. Bu enfeksiyon türü genellikle ameliyattan bir ila üç ay sonra görülebilir. Şanttan kaynaklanan bir enfeksiyon, yaygın hidrosefali semptomlarına ek olarak, hafif ateş, boyun veya omuz kaslarında ağrı ve şant yolu boyunca kızarıklık veya hassasiyet gibi belirtilere de sebep olabilir.

Enfeksiyondan şüpheleniyorsanız, beyin cerrahınıza derhal haber vermeniz veya acil servise gitmeniz çok önemlidir. Şant enfeksiyonları ciddidir ve hayati teh oluşturan hastalıklardan veya olası beyin hasarlarından kaçınmak için derhal tıbbi yardım gerektirir.

Diğer şant komplikasyonları

 • Aşırı drenaj: Bazen şant, beyin omurilik sıvısını üretildiğinden daha hızlı bir şekilde boşaltabilir. Bu da ciddi bir problemdir. Bu problem; ventriküllerin çökmesine, kan damarlarının yırtılmasına ve baş ağrısına, kanamaya veya yarık benzeri ventriküllere (yarık ventrikül sendromu) neden olabilir.
 • Düşük drenaj: Beyin omurilik sıvısı yeterince hızlı boşaltılmadığında ise hidrosefali belirtileri yeniden görülmeye başlar. Eğer şant ayarlı bir basınç valfine sahipse, bu boşaltım sorunu, kafa derisinin üzerine, valfin üstüne denk gelecek şekilde yerleştirilen özel bir mıknatıs yardımıyla çözülebilir.
 • Subdural hematom: Kan damarlarının yırtılması sonucu kanın, beyin ile kafatası arasında sıkışıp kalması durumudur. Yaşlılarda görülür ve ameliyat ile tedavi edilebilir.

Eğer şant sisteminin doğru çalışmadığından şüpheleniyorsanız, mesela hidrosefali belirtileri yeniden başladıysa, derhal tıbbi yardım almalısınız.

Hidrosefali hastaları ne kadar yaşar?

Çoğu hidrosefali hastası uzun ve problemsiz bir yaşam sürmektedir. Bununla birlikte tedavi edilmeden bırakıldığında ilerleyici hidrosefali genellikle ölümcüldür. Tedavi edilmemiş hidrosefalide ölüm, beyin sapının sıkışması ve solunum durmasının ardından kafa içi basınç artışına bağlı olarak gelişen tonsiller herniasyon sonucu olur.

Epilepsi nedir? Sara hastalığı kimlerde görülür, belirtileri ve tedavisi

Hidrosefali kendiliğinden geçer mi?

Hidrosefali kendiliğinden iyileşecek bir hastalık değildir. Tanısı konduğunda nörolojik kayıpların geri dönüşümsüz bir hal almaması için mümkün olduğunca tedaviye erken başlanmalıdır.Hidrosefali hastaları nelere dikkat etmeli?

 • Hastalığınızı iyi yönetebilmek ve bir sorun olduğunda farkedebilmek için hidrosefali ve olası komplikasyonları hakkında bilgi alın. Hidrosefali gibi karmaşık bir hastalıkta, rutin bir tıbbi sorun ile yaşamı tehdit eden bir belirtiyi birbirinden ayırmak bazen zor olabilir.
 • Eğer aspirin ve benzeri kan sulandırıcı ilaçlar kullanıyorsanız ameliyattan belli bir süre önce bu ilaçları kesmelisiniz. Bunların yerine doktorunuzun vereceği kanama zamanını uzatmayan pıhtılaşma engelleyici ilaçlar kullanabilirsiniz.
 • Ameliyat sonrası enfeksiyonu önlemek için kısa süreli antibiyotik kullanılabilir
 • Şant ameliyatı sonrası MR ve beyin tomografisi çektirebilirsiniz. Eğer şant valfi basınç ayarı dışardan yapılabilen tür ise MR çekimine uygun olup olmadığı konusunda doktorunuza başvurmanızda fayda vardır.
 • Konulan şantı dışarıdan elle bastırarak çalıştırmaya uğraşmayın, şant muayenesini her zaman doktorunuz yapmalıdır.
 • Özellikle bebekleri şantın olduğu tarafa yatırmayın.
 • Şant uzun yıllar kullanılabilir, bir problem yoksa şantın çıkarılmasına gerek yoktur.
 • Şant komplikasyonlarının önlenmesi için düzenli ve sık aralıklarla muayene olun.

Referanslar: 1- Symptoms of hydrocephalus,2- Hydrocephalus,3- What is hydrocephalus?

Источник: //www.medikalakademi.com.tr/hidrosefali-nedir-neden-olur-belirtileri-ve-tedavisi/

Поделиться:
Нет комментариев

Bir cevap yazın

Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.

×
Рекомендуем посмотреть
Parkinson zamanı geri alan mucize: beyin pili
Parkinson zamanı geri alan mucize: beyin pili
Serebrovaskuler Olay ( Serebrovasküler Hastalık) Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi
Serebrovaskuler Olay ( Serebrovasküler Hastalık) Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi