Hiperaktivite ve Dikkat Dağınıklığı Hakkında Bilinmesi Gerekenler!

Hiperaktivite Bozukluğu

Hiperaktivite ve Dikkat Dağınıklığı Hakkında Bilinmesi Gerekenler!

Erken çocukluk dönemlerinde kendini gösteren ve dikkat dağınıklığı ve eksikliği gibi sorunlara yol açan bu hastalık, okulda ve evde dikkatini herhangi bir işe verme konusunda zorluk çekmelerine sebep olur.

Önemsiz ya da önemli ayrımının yapılamadığı bu durum, aynı anda sandalye gıcırtısı, araba sesi ve öğretmenin söylediklerini duymalarına sebep olur.

Tahtada yer alan resimler, öğretmenin ve sınıf arkadaşlarının görüntüsü ve hatta önünde yer alan kişinin giydikleri kıyafetin detayları bu kişilerin dikkatlerini dağıtır.

Bu tür durumlarda çocuklar, bilgisayar oyunları gibi tüm ilgilerini sabit bir noktaya verebildikleri için aileler de istedikleri zaman becerebileceklerini düşünerek bu konunun üzerine pek düşmezler.

Hiperaktivite bozukluğuolan bu kişiler oldukça hareketli olurlar. Uzun süre aynı yerde oturamayan bu kişiler oldukça fazla konuşurlar. Sonunu düşünmeden hareket eden bu kişiler genellikle tehnin farkına varamaz ve ufak çaplı kazalar geçirirler.

Planlı bir şekilde çalışmayan bu kişiler, davranışlarını organize edemez.

Üç temel belirti grubunu kapsayan bu hastalık içine belirtiler şu şekilde tespit edilmiş bulunuyor;

1. Dikkat Eksikliği

 • Dikkatin kolayca dağılması,
 • Dikkatsizlikten kaynaklanan hatalar,
 • Oyuna ya da işe dikkat verememe,
 • Günlük etkinlikleri unutma,
 • Ders içi etkinlikler ve ev ödevi gibi yoğun dikkat ve çaba isteyen işlerden kaçınma,
 • Etkinlikler için gerekli olan eşyaları kaybetme,
 • Bir başkası konuşurken dinlemiyormuş gibi görünme,
 • Başlanılan işi tamamlamama,
 • Dikkatsizlik sebebi ile çeşitli hatalar yapma,
 • Etkinlikleri ya da görevleri düzenlerken zorluk çekme.

2. Aşırı Hareketlilik

 • Çok konuşma,
 • Gereksiz yere sağa sola koşturup, eşyalara tırmanma,
 • Sakin bir şekilde oyun oynayamama,
 • Bir işi yaparken bir başka şeye ilgi gösterme,
 • Sürekli kıpırdanma ve etraftaki kişi ya da eşyalarla ya da kendiyle uğraşma.

3. Dürtüsellik (İmpulsivite)

 • Sorulan soru bitmeden yanıt verme,
 • Bir başkasının sözünü kesme,
 • Oyunları bölme,
 • Sırasını beklemekte sorun yaşama,
 • Düşünmeden hareket etme sonucunda itme, çekme ve koşma.

Bu bir yana dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu olan çocuklar genellikle coşkulu, yaratıcı, empati sahibi, şeffaf ve sempatik kişiler olur.

Hiperaktivite Bozukluğunun Tipleri Nelerdir?

Dikkat Eksikliğinin Önde Geldiği Tip: Dikkat eksikliğinin ön planda olduğu bu tip, kayda değer bir şiddete sahip olmayan ya da düşük şiddetli aşırı hareketlilik ve dürtüsellik belirtileri gösterir.

Dürtüsellik ve Aşırı Hareketliliğin Önde Geldiği Tip: Dikkat eksikliği belirtileri olsa da önemsenecek kadar çok olmayan bu tipte dürtüsellik ve aşırı hareketlilik oldukça belirgin bir şekilde gözlenir.

Birleşik Tip: Hem aşırı hareketlilik hem dikkat eksikliği hem de dürtüsellik belirtilerine sahip olan bu tip, en sık görülen dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tipi olarak da bilinir.

Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Nasıl Konur?

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu hastalığının varlığından söz edilebilmesi için bu hastalığın yedi yaşına gelmeden önce kendisini göstermiş olması ve yalnızca tek ortamda değil birden fazla ortamda kendini göstermesi ve günlük hayatı etkileyecek boyutta yüksek olarak sürekliliğe sahip olması gerekir.

Okul öncesinde çocukların genellikle aşırı hareketli olması ve değişken davranışları sebebi ile bu hastalığın tanısının yapılması zor olsa da zaman içinde yapılacak olan değerlendirmeler ile bu hastalığın belirtilerini görmek mümkün olur.

Klinik gözlemler, psikometri testleri ve muayene bulguları kullanılarak yapılacak olan uzman değerlendirmesi öğretmen ve aileden alınacak olan bilgiler çerçevesinde bir tanıya ulaşılmasını sağlar. Bu noktada tanı koymak sanıldığı kadar kolay olmaz.

Zira öğrenme güçlüğü, sağlık problemleri ve aile içi problemler çocukların karmaşık davranışlarına ve hareketli davranmalarına sebep olabilir.

Bu tür belirtiler dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu belirtisi olsa dahi kimi zamanlarda bahis geçen sebeplerden dolayı DEHB tanısı konmaz.

Hiperaktivite Bozukluğu Neden Olur?

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğunun esas sebebine henüz ulaşılmış olmasa da bu bozukluğun sebebinin genetik faktörler ve nörobiyolojik temellere dayandığı düşünülüyor.

DEHB olan çocukların beyin limbik sistemi ve ön kısmında yer alan nörotransmiter yani kimyasal ileticilerinde çalışma bozukluğu görülür.

Bu da planlama, konsantre olma, hafıza, kontrol etme ve motivasyon gibi bölgeleri etkiler.

Gebelikte alkol ya da ilaç kullanımı, zor doğum, enfeksiyonlar, beyin travması ve düşük doğum ağırlığı bu tür hastalıklara sebep olabilir.

Aile tutumları ve çevresel faktörler bu hastalığa sebep olmasa da belirtilerin artması ya da azalması ile birlikte ilave sorunlara da etki eder.

Bu hastalık baba ya da annenin DEHB olması halinde %50 ya da %60 oranında risk taşısa da bir akrabada olması halinde risk %10 ve %30 aralığında olur.

Hiperaktivite Bozukluğu Tedavisi Nasıl Yapılır?

Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu söz konusu olduğu zaman uyarıcı ilaçlardan biri olan metilfenidat ile birlikte dopamin sistemi çalışarak biraz önce bahsi geçen dikkat bozukluğu belirtilerinde azalma görülür.

Kimyasal iletici olan nörotransmiterlerin yaş ilerledikçe artış göstermesi sebebi ile bu hastalıkların belirtileri de giderek azalır. Ailelerin bu hastalık konusunda bilgi sahibi olması ve destek alması önem taşır.

Çocuklar için kurallar ve düzenler belirlenmeli ve enerjilerini boşaltmalarını sağlayan etkinlikler yapılmalıdır.

Davranış terapisi ile birlikte zamanı iyi kullanma ve organize olma gibi şeylerin öğretilmesi ve güçlükler ile mücadele etme becerisinin kazandırılması önem taşır.

DEHB tedavisinde özen gösterilmesi gerekir. Anne, baba ve çocuk doktor ile ilk olarak hep birlikte görüşür. Aile, çocuk ile ilgili olarak detaylı bir şekilde bilgi verir. Daha sonra psikometrik testler yapılır.

Bununla birlikte çocuğun öğretmeni ile iletişime geçilir ve böylelikle tedavi süreci başlar. İlk seans sırasında ailelere hastalık ile ilgili olarak eğitim ve bilgi verilir. Ailelerin başa çıkamadığı sorunlar da detaylı bir şekilde ele alınırken, uzman desteği sunulur.

Davranış terapisi verilecek olan çocuklara Dur, düşün ve yap programı verilir.

Zira DEHB olan çocuklar düşünmeden hareket etmeleri ile bilinir. Bu program dahilinde birbirinden farklı problemlerin sunulduğu çocukların önce durmaları, sonra düşünmeleri ve ardından yapmaları gerekir.

Bakarak ve dinleyerek tek bir noktaya odaklama eğitimleri verilecek olan çocuklara, arkadaş edinmesi için yardım edilecek olup benlik saygısı arttırılır.

Kaygı ve depresyon gibi sorunların gözlemlenmesi halinde bu noktalar ile ilgili görüşmelerin de yapılması gerekir. Seansların içeriği ise şu şekilde belirlenmiş bulunuyor;

Intake Dönemi

 1. Seans: İlk görüşme sırasında hastalık öyküsü alınacak ve aile ile çocuğun yakınmaları dinlenerek, değerlendirilir.
 2. Seans: İkinci kez görüşülmesi halinde çocuğa testler yapılacak, aileden izin alındıktan sonra çocuk ile ilgili bilgi sahibi olmak üzere öğretmeni ile iletişime geçilir.

Tedavi Süreci

 1. Seans: Aileye destek ve bilgi verilir. Aile tarafından verilecek olan onayın ardından ilaç tedavisine başlanır. DEHB olan çocuğun öğretmenine tavsiyeler verilir.
 2. Seans: Davranış terapisi yapılır.
 3. Seans: Davranış terapisi yapılır.
 4. Seans: İlaç ve terapi gidişatının aile ile birlikte değerlendirilmesi, var olması halinde kardeşlerin sürece dahil edilmesi ve sorunların ele alınması.
 5. Seans: Davranış terapisi sonlandırma.
 6. Seans: Davranış terapisi sonlandırma.

Tedavi olunmaması halinde orta ya da üst seviyede bir zekaya sahip olan çocuklar bir yere kadar eğitimlerine devam edebilecek olsa da ilerleyen dönemlerde sorunlar yüz gösterir. Kaygı bozukluğu, depresyon, davranış bozuklukları ya da tik bozukluklarının oluşması mümkün olur. Etrafındaki insanlar sebebiyle eleştiriye maruz kalan çocukların özgüveni azalır.

Dürtülerine göre hareket eden bu çocuklar, antisosyal davranışlar gösterir. Ergenlik döneminde madde ve alkol kullanan kişilerin bu hastalığa yatkınlığı daha fazla olur. Bu durum ilerleyen dönemlerde de sorunlara yol açar. Bu nedenlerden dolayı da erken tanı ve etkili bir tedavi büyük önem taşır.

Источник: https://evdesifa.com/hiperaktivite-bozuklugu/

Hiperaktivite ve Dikkat Dağınıklığı

Hiperaktivite ve Dikkat Dağınıklığı Hakkında Bilinmesi Gerekenler!

Merhaba ben Adana ilinde bulunan Halil ÖZGEN.

 Çocuk pedagojisi ve ergen psikolojisi üzerinde Adana ilinde Özel Aile Danışmanlığı Merkezinde çalışarak günümüzün ciddi problemleri arasında bulunan Hiperaktivite ve Dikkat Dağınıklığı, Uyum ve Davranış Bozukluğu konularında ailelere yardımcı olmaktayım.

Özellikle okul çağı çocuklarına karşı, anne ve babaların onların problemlerini çözmekte yetersiz kaldığı, hatta çocukların psikolojisi konusunda yanlış yaklaşımlarda bulunarak bazen problemi tetikleyici ve olumsuz yönde etkileyerek daha da çoğalttığını söyleyebilirim.

Bu konuda çocuk psikolojisi olarak anne ve babalara okul dönemi çocuklara nasıl davranmaları gerektiği hususunda bilgilendirici ve önleyici Aile ve Çocuk Danışmanlığı hizmetleri vermekteyiz.

Özellikle gelişim döneminde anne ve babaları tarafından duygusal bütünlüğü bozulan çocuklarda meydana gelen çocukluk yaralarının kişilik gelişimini olumsuz yönde etkileyerek ergenlik sorunlarına yol açtığı ve gelecekte ise kişilik bozukluklarına sebep olduğu konusunda Türkiye genelinde yapmış olduğumuz seminerler ile dikkatleri bu konu üstünde toplamaya çalıştık. Çocuklarda görülen korku ve kaygı problemleri, karşı gelme ve inatçılık bozukluğu, tuvalet alışkanlığı ve alt ıslatma problemleri, tırnak yeme, yalan, öfke kardeş kıskançlığı, saç yolma, öğrenme güçlüğü, konuşma güçlüğü gibi konularda ebeveynlere çocuklarına davranışlarda ne türden hatalar yaptıkları, yapılan yanlışların nasıl düzeltilmesi gerektiği ve doğru davranışın neler olabileceği konusunda bilgilendirici aile ve çocuk danışmanlığı yapmaya devam etmekteyiz.

Öğrenmenin birinci koşulu dikkat etmektir ve günümüzde çocuklarda görülen Dikkat Eksikliği Hiperaktivite Bozukluğu(DEHB) okul başarısını olumsuz yönde etkilemektedir. Tabi bu sorun sadece öğrenme sorunu değil, çocuğun davranışlarını ve duygu dünyasını da olumsuz etkileyen bir gelişim sorunudur.

Bilinenin aksine bu rahatsızlık çocuklarda bir zeka sorunu değildir. Ancak çocukların zekasını kullanmada bir engel olduğundan mutlaka önlem alınması gerekir.

Bu konuda Türkiye genelinde düzenlediğimiz seminerlerde anne ve babalara ilk önerim mutlaka çocuğun televizyon, tablet, bilgisayar ve cep telefonu gibi aletlerden uzak tutulması, ambalajlı gıdalardan uzak tutulması olmaktadır.

Bundan sonra yapılacaklar ise profesyonel destek alarak çocuğun içinde bulunduğu rahatsızlığın seviyesinin belirlenmesidir. Çünkü DEHB her çocukta aynı oranda rahatsızlık vermemektedir. Bizler ilk olarak merkezimizde çocuklara bir takım dikkat, hafıza ve zeka testleri yaparak çocuk hakkında detaylı bir fikir sahibi oluruz.

Bundan sonra atacağımız adımlar daha kolay ve pratik adımlar olmaktadır. İlaçların aksine veli, öğretmen ve çocuk arasında bir takım küçük düzenlemelerle sosyal alanda çocuğun kişiliğine olumlu katkılar sağlanabilir. Aileye vermiş olduğumuz bir takım egzersizler ve çocukların yapmalarını istediğimiz bir takım alıştırmalarla DEHB konusunda etkili sonuçlar aldığımızı söyleyebilirim. 

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu konusunda yapmış olduğum çalışmalardan derlemiş olduğum faydalı bilgileri sizlerle aşağıdaki yazımda paylaşmak istedim. Adana ve Adana çevresinde daha fazla bilgi için bizimle yukarıdaki iletişim bilgilerini kullanarak iletişime geçebilirsiniz.

HİPERAKTİVİTE VE DİKKAT DAĞINIKLIĞI (DEHB)

Günümüzde önemli bir sorun olarak karşımıza çıkan Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB), 7 yaşından önce başlayan ve bireyin gelişim düzeyine uygun olmayan, dikkati toplama ve sürdürme, aşırı hareketlilik ve ataklıkla karakterize yaşam boyu devam eden bir sorundur. DEHB yaramaz çocuklara konulan bir etiket değil, tanı kriterleri açıkça belirtilmiş klinik bir rahatsızlıktır. Bu sorun, gelişimsel olarak üç temel alanda problem oluşturmaktadır. Bunlar;

 • Dikkat süresi kısalığı,
 • Kendini kontrol etmede güçlük çekme,
 • Davranışlarda ya da düşüncelerde ataklık ve huzursuzluk olarak görülmektedir.

DEHB NEDENLERİ?

Harekete geçmeden önce durup düşünebilme yetisi insanları diğer türlerden ayıran en önemli özelliklerden birisidir. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunda temel sorun davranışları kontrol edememektir. Bir şey yapmadan önce durup düşünmeyi sağlayan merkezler yeterince iyi çalışmazlar. Beyinde dikkat ve davranış kontrolünü sağlayan sistemde sorun vardır.

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun(DEHB) nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte değişik pek çok kaynak biyolojik etkenlerin önemini göstermektedir. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun tek bir nedeni yoktur. Aksine pek çok değişik nedenin bir araya gelmesi ile oluşur. DEHB ailesel geçişli ve genlerin etkisinin belirgin olduğu bir rahatsızlıktır.

Ayrıca çocuğun gelişimindeki bazı faktörler problemin tek kaynağı olmasa da Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğunun riskini arttırabilir. Bunlar:

 • Doğumun zor geçmesi ve doğum esnasında yaşanan sorunlar
 • Düşük doğum ağırlığı
 • Annenin hamileliği boyunca bazı ilaçlar, sigara veya içki kullanması
 • Beyin hastalıkları ve hasarları

Son 15-20 yılda yapılan araştırmalar DEHB’nin organik kökenli olduğu görüşünü hakim kılmıştır. Yeni araştırmalar beyin glikoz metabolizmasındaki bozukluklar üzerinde yoğunlaşmıştır.

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞU ÖMÜR BOYU DEVAM EDER

 • Kalıtsaldır.
 • Erken çocukluk dönemlerinde başlar.
 • En sık ilkokul döneminde tanı konulur.
 • Çocukluğunda bu tanıyı alanların %70-80’i ergenlikte de aynı belirtileri gösterirler.
 • Bunların da %50-65’i erişkinlikte de aynı tanıyı alırlar.

Toplumda, bu sorunun yaş ilerledikçe kendiliğinden azalacağı ve geçeceğine ilişkin yaygın kanılar bulunmaktadır. Araştırmalar, bu sorunun gidişinin farklı kişilerde, farklı seyirler gösterdiğini göstermektedir. Bu sorunlara duygusal ve sosyal sorunlar da eşlik etmektedir.

Etkili bir tedavi ve eğitim programı uygulanmadığında bu bireylerde yetişkin yaşamda hareketlilik azalmakta, huzursuzluk ve dikkat dağınıklığı ise aynı kalmaktadır.

Ayrıca bu bireylerde suçlu alt kültürüne girme, madde bağımlılığı, kişiler arası ilişkilerde sorunlar ortalamanın üstünde olmaktadır.

GENEL ÖZELLİKLERİ

 • Konsantrasyon Güçlüğü
 • Derse Başlamada Güçlük
 • Düzensizlik
 • Sosyal Becerilerde Yetersizlik
 • Olumsuz Benlik Algısı
 • Dağınıklık ve Uyku Hali
 • Hafıza Sorunları
 • Israrcı Tutum
 • Tutarsızlık

HİPERAKTİVİTE NEDİR? (Aşırı Hareketlilik)

Aslında her çocuğun hareketli olması beklenir. Çocuk koşar, düşer ve gürültü çıkararak oynar. Bunların hepsi doğal karşılanabilir. Ancak DEHB’da ise çocuğun hareketliği aşırıdır ve yaşıtlarıyla kıyaslandığında farklılık hemen anlaşılır. Genellikle bu çocuklar bir motor tarafından sürülüyormuş gibi sürekli hareket halindedirler.

Bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjileri vardır. Yükseklere tırmanır, koltuk tepelerinde gezer, ev içinde koşuşturur ve dur sözünden anlamazlar. Sakin bir şeklide oynamayı beceremez, bir süre sakin bir şekilde oturamazlar. Oturmaları gereken durumlarda ise elleri ayakları kıpır kıpırdır. Çok konuşur, iki kişi konuşurken sık sık lafa girerler.

Masanın başında oturamaz, dolayısıyla derslerini uygun mekanlarda çalışamazlar.

BELİRTİLERİ:

 • Oturduğu yerde kıpırdanma, ellerin ayakların oynatılması
 • Belli bir süre bir yerde oturamama
 • Sağa sola koşturma, tırmanma
 • Sakin bir biçimde oyun oynayamama
 • Sürekli olarak hareket etme
 • Çok konuşma Kıpır kıpır olma

DİKKAT EKSİKLİĞİ NEDİR? (Dikkat Dağınıklığı)

Çocukta dikkat dağınıklığı özellikle eğitim hayatının başlamasıyla belirgin hale gelir. Okul öncesi dönemde de her şeyden çabuk sıkılan ve bıkan bu çocuklar, oyuncaklardan dahi sıkılıp kısa bir süre sonra onları parçalamayı tercih ederler.

Okulun başlamasıyla birlikte öğrenmeye karşı ilgisizdirler. Ödev yapmayı sevmez, anne baba ve öğretmenin zoruyla ödev yaparlar. Ödevleri yapmakta hayli zorlanırlar.

Masanın başına oturamaz, otursalar dahi çeşitli bahaneler uydurarak (tuvalete gitme, su içme gibi) sık sık masa başından kalkarlar. Anne ve babayı ders çalışırken sürekli yanlarında isterler.

Üzerine aldıkları bir işi sürekli bitirmekte zorlanır, bir işi bitirmeden hemen diğerine geçerler. Kendileriyle konuşulduğunda sanki konuşanı dinlemiyormuş görüntüsü verirler. Bir komutu birkaç defa söyledikten sonra yerine getirirler.

DÜRTÜSELLİK NEDİR? (İmpulsivite)

Sonunu düşünmeden eyleme geçme olarak tarif edilebilecek olan impulsivite, bu çocukların uyumlarını bozan en ciddi belirti kümesidir. Sabırsızlıkları, sırasını beklemekte güçlük çekmeleri ve yönergeleri dinlememeleri tipik özellikleridir.

Sonuçta kendisi ve çevresindekiler için zararlı olabilecek fevri hareketleri ve sınır tanımadaki zorlukları davranış sorunlarının ilk habercileri gibidir.

Yaşıtlarıyla birlikte olduklarında olaylara aşırı tepki vermeleri, fiil ve sözle arkadaşlarını rahatsız etmeleri nedeniyle toplum içinde istenmeyen kişi ilan edilirler.

DİKKAT EKSİKLİĞİ VE HİPERAKTİVİTE BOZUKLUĞUNUN (DEHB) TEDAVİSİ

Dikkat dağınıklığı ve Hiperaktivite Bozukluğu için Adana ilindeki psikolojik danışmanlık merkezlerimize çok sayıda çocuk gelmektedir. Tanı koymak için çocukları bir dizi testten geçiririz. Bu testlerin sonucunda tedavi sürecini başlatırız.

Çoğu anne baba DEHB tedavisinde çocuklarına ilaç vermekten çekinir ve endişe ederler.

Bizler terapi süreçlerimizde ilaç kullanmayız ve çocuk ile uyum süreçlerini kullanarak olumsuz davranışların düzeltilmesi ve yerine olumlu davranışların konulması için çeşitli destekleyici ve davranışçı tedavi teknikleri uygularız.

Bizler tedavinin ilk şartı olarak aile, okul ve danışman arasında sıkı işbirliği sağlamaya çalışırız. Çünkü Dikkat dağınıklığı ve Hiperaktivite sorunu evde olduğu kadar okulda da sorun yaşanmasına neden olur. Öğrenmeyle ilgili sorunlar yanında arkadaş ilişkilerinde yaşanan sorunlar ve kurallara uyma güçlüğü aile ve okulun ortak ve sağlıklı yaklaşımlarıyla aşılabilir.

Öncelikle ailenin Hiperaktivite ve dikkat dağınıklığı hakkında bilgi sahibi olması konusunda eğitiriz.

Çünkü çocukta var olan sorunların nedenlerini başka yerlerde aramak, çözüm üretmeyi engellediği gibi, telafisi mümkün olmayan yanlış yaklaşımlar sergilenmesine neden olacaktır.

Çocukla olan ilişkimizi düzenleyebilmek için ailelerin Dikkat Dağınıklığı ve Hiperaktivite Bozukluğu belirtilerini yanlış yorumlamasını bu eğitimler sayesinde önleriz.

Çocuğun davranışlarını ya da derslerle ilgili zorluğunu yaramazlık ya da tembellik olarak yorumlayan anne-babalar çocukla ilişkilerini bozacak derecede sürekli ceza verme eğilimindedirler.

Oysa bu çocukların cezalardan pek anlamadıkları kısa süre içinde görülecektir. Tedavide çocukla yeniden sağlıklı ilişki kurabilmenin yolları aranır.

Ailenin çocuğa yönelik tutumları gözden geçirilerek yanlışlar ayıklanmaya çalışılır.

Öğrenme güçlüğü çeken çocuklarda özel eğitim programlarının uygulanması gerekebilir. Kalabalık sınıflarda dikkatlerinin dağılması nedeniyle öğrenemeyen çocuklara bireysel eğitim öğrenemeyen çocuklara bireysel eğitim desteği verilmelidir.

Источник: https://halilozgen.com/danismanlik/cocuk-ergen/hiperaktivite-dikkat-daginikligi

Hiperaktivite Nedir? – Hiperaktivite Belirtileri ve Tedavisi

Hiperaktivite ve Dikkat Dağınıklığı Hakkında Bilinmesi Gerekenler!

Haber güncelleme tarihi 28.12.2018 11:06

Hiperaktivite Nedir?

Hiperaktivite son yıllarda sıkça duyduğumuz bir kelime olmuş durumda. Genellikle her anne ve babanın dilinde bu kelimeyi duyuyoruz. Okul öncesi eğitim veren kurumlarda ve okullarda sıklıkla konuşulan bir konu olmuştur.

 Hiperaktivite, günümüz çocuklarının yaşadığı bir hastalık gibi bahsediliyor. Bu durum bir hastalık ya da bir rahatsızlık değildir. Hiperaktivite, bir öğrenme bozukluğu da değildir. Öğrenmeyi bozan bir davranış sorunudur.

Başka bir deyişle ise davranış sorunlarına neden olan bir huy özelliğidir. Huy yani kişilik ve karakter olarak da ifade edilebilir. Bu huy özelliğine sahip olan çocuklar beyinsel olarak hiperaktiftir. Bu durumu yaşayan çocuklar fazla hareketli olur ve düşünmeyerek davranır.

Bunun yanı sıra ilgilerini çekmeyen konularda yoğunlaşmamaktadırlar. Hiperakitivite okul çağında olan çocukların % 5 ‘inde bulunmaktadır. Bu durum kız çocuklara oranla erkek çocuklarda daha sık görülmektedir.

Öğrenmeyi bozan bu davranış sorunu, aile içinde büyük sorunlara neden olmaktadır. Aile içinde soruna neden olan bu durum, çocuğun kendi içinde de stres ve sıkıntı yaşamasına neden olmaktadır. Hiperaktif olan çocuklar, genellikle durumlarının farkındadır.

Davranışlarının ve hareketlerinin dikkat dağıtıcı ve rahatsız edici olduklarını bilmektedirler.

Bu durum konusunda yapacak bir şeyleri yoktur. Bu nedenle aileler bu konuda çocuklarına yardımcı olmalıdır. Anne ve babanın durumu anlayarak çocuğuna gereken ilgi ve alakayı göstermesi gerekmektedir.

Çocuklara yeterli sevgi ve destek vermek bu konuda büyük önem taşımaktadır. Aileler çocuklarının daha sağlıklıbüyümesi için bir uzmana başvurmalıdır.

Uzman doktor, öğretmen, danışman ve aile iş birliği içinde olmalıdır.

Hiperaktivite Belirtileri Nelerdir?

 • Yerinde duramaz.
 • Yerli yersiz koşup tırmanır.
 • Oturması gerektiği halde oturmaz.
 • Sessiz sakin oyun oynamakta güçlük çeker.
 • Her zaman bir şeylerle uğraşır.
 • Cevapları ağzından kaçırır.
 • Sırasını beklemekte zorlanır.
 • Olaylara ya da konuşmalara müdahale ederek yarıda keser.
 • Aşırı konuşur.

Dikkat eksikliği var ise;

 • Dikkatini ilgilendiği işe veya oyununa veremez.
 • Aktiviteler için kullanacağı malzemeleri evde ya da okulda kaybeder.
 • Yönergeleri başından sonuna kadar takip etmez.
 • Uzun bir zaman zihinsel çaba gerektiren işleri yapmakta zorlanır.
 • İlgisi kolayca farklı yönlere kayar.
 • Detayları gözden kaçırır.
 • Dinlemez.
 • Düzensiz görünür.
 • Unutkandır.

Hiperaktivite Çeşitleri Nelerdir?

 • Kombine DEHB / Tüm belirtileri içerir
 • Dikkatsiz DEHB / Konsantrasyon eksikliği
 • Hiperaktif-dürtücü DEHB / Dikkatsizliğin olmadığı hiperaktivite

Hiperaktivite Nedenleri Nelerdir?

Hiperaktivitede 3 neden bulunmaktadır. Genel olarak bu 3 neden üzerinde durulmaktadır. Bunlar; kalıtım etkisi, beyin işlev bozukluğu ve çevre etkisidir.

Kalıtım etkisi, hiperaktivite yaşayan çocuğun birince derece akrabalarında hiperaktivite görülme ihtimali yüksektir.

Beyindeki işlev bozukluğu, dikkat eksikliğine ve dikkatin yoğunlaştırılmasıyla alakalı durumlara neden olmaktadır. Çevre etkisi, doğrudan hiperaktiviteye yol açmamaktadır. Genetik yatkınlık var ise çevre bu durumda tetikleyici olmaktadır.

Çevresel etkenler, ailenin davranışı, doğum komplikasyonları ve hamilelik döneminde kullanılan ilaçlardır.

 • Kalıtım etkisi
 • Beyin işlev bozukluğu
 • Çevre etkisi

Hiperaktivite Tedavisi Nasıldır?

Hiperaktivite, kesin olarak ortadan kalkmamaktadır. Bu durum için kesin bir tedavi bulunmamaktadır. Hiperaktif çocuklara bu durumda yardımcı olmak gerekmektedir.  Bu çocuklara yardımcı olmak için birçok yöntem bulunmaktadır. İlk olarak ailelerin sergilediği tavır büyük önem taşımaktadır. Çocuklar aileden destek aldığını görmelidir.

Bu, çocuklara güven vermektedir. Güvende olduğunu hissederek gördükleri desteğe karşılık verirler. Doktor, öğretmen, danışman ve aile bireyleri iş birliği yapmalıdır. Karşılıklı fikir alışverişi ve iş birliği önem taşımakta ve yardımcı olmaktadır.

Çocuklar gördükleri destek sayesinde daha kaliteli ve normal bir yaşam sürebilir.

Doktor, danışman, öğretmen ve aile desteğinin yanı sıra ilaç tedavisi de kullanılan bir yöntemdir. Bu durum çocuğun durumuna ve derecesine göre değişmektedir. İlaç tedavisine doktor karar vermektedir. Doktorun kararıyla düzenli şekilde ilaç tedavisi uygulanmalıdır.

Hiperaktif çocuklarda ilaç tedavisi oldukça önemlidir. Özellikle dikkat eksikliği yaşayan çocuklarda büyük etki göstermektedir. Bu ilaçlar, hareketliliği azaltarak dikkat süresini uzatmaktadır. Hiperaktif çocukların hareketlerini kontrol etmesinde yardımcı olmaktadır.

Aynı zamanda ilaç tedavisi çocukların daha sakin ve daha dikkatli olmalarında da destek olmaktadır. Kullanılan ilaçlar bağımlılık yapmamaktadır. Her ilacın olduğu gibi bu ilaçların da yan etkileri bulunmaktadır. İlaç tedavisi gören çocukların aileleri daha dikkatli ve daima doktor kontrolü altında olmalıdır.

 Bir başka yöntem ise psikolojik ve pedagojik tedavilerdir. İlaç tedavisi hiperaktif çocuklarda tek tedavi yöntemi olarak kullanılmamaktadır. Genellikle tedavi yöntemleri de iş birliği halinde kullanılır.

Bu durumlarda çocuğun kendisini ifade etme ve kendini kontrol etme becerilerini kazanması sağlanmaktadır. Psikoterapi ve pedagojik terapiler birlikte uygulanmaktadır. Uygulanan terapi ilaç tedavisinde de önemlidir. İlacın sağladığı yararın uzun süreli olmasına yardımcı olmaktadır.

Hiperaktivite tedavisinde önemli olan ailenin bilinçli olmasıdır. Ailenin bilgi sahibi ve bilinçli olması çocuğun destek görmesine yardımcı olur. Bu durumda hiperaktif çocuklar daha iyi bir yaşam sürecektir.

Önerilen İçerik;

► Dikkat Bozukluğu Olan İnsanların Yaşadığı 24 Garip Durum!

UYARI !

İçeriğimizde yer alan yazılı ve görsel içerikler farklı kaynaklardan derlenerek oluşturulmuş, öneri ve bilgilendirme yazısıdır. Kesin teşhis ve tedavi niteliği taşımamaktadır. Herhangi bir sağlık sorunu karşısında mutlaka doktorunuza başvurunuz.

 Unutmayın sağlık sorunlarında uygulanan tedavi yöntemleri bireylerin biyolojisi, kalıtsal özellikleri, yaş, boy, kilo farklılıkları, alerjik yönleri ve bunlar gibi onlarca farklı duruma göre değişiklik gösterebilir.

Sağlık sorunlarınızın tedavisinde size ancak ve ancak doktorunuz yardımcı olabilir.

NeOldu.com

Источник: https://www.neoldu.com/hiperaktivite-hakkinda-bilinmesi-gerekenler-16258h.htm

Dikkat Eksikliği (Dağınıklığı) Nedir? Nedenleri, Belirtileri ve Tedavisi Nelerdir?

Hiperaktivite ve Dikkat Dağınıklığı Hakkında Bilinmesi Gerekenler!

Dikkat, çalışan çalışmayan, okuyan okumayan herkes için gerekli bir özelliktir. Günlük hayatta çok ihtiyaç duyulan bir davranış biçimidir. Kişiler gerek duyulduğu zaman dikkat verilmesi gereken bir duruma karşı dikkatli davranırlar ama bazı durumlarda dikkat istenildiği gibi verilmez ve sorun da burada başlar.

Dikkatsizlik görülmeye başladığında yemeğin tuzunu atmayı unutmak gibi basit hatalar yapılabilirken; resmi işlerin unutulması gibi daha ciddi hatalar da yapılabilir. Görülen dikkat eksikliğinin sonucunda kişi zararlı çıkar. Herkes mükemmel derecede dikkatli denemez. Hemen herkes çalışma sürecinde belli aralıklarla dikkat dağınıklığı yaşar.

Atalet Nedir? Nedenleri, Belirtileri, Korunma Yolları ve Tedavisi Nelerdir?

Bu durumda kişi tekrar dikkatini toplayabilirse buraya kadar sorun yoktur. Eğer bir işe 10 dakikadan fazla dikkat veremiyorsanız; uzun süre dikkatle çalışıp; dikkat dağıldığında da tekrar toplayamıyorsanız dikkat dağınıklığı sorununuz olabilir.

Dikkat Eksikliği Nedir?

Dikkat dağınıklığı veya eksikliği, hastalık düzeyine ulaşmadan, belirli ölçüde dikkatsizlikler sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Yetişkinlerde de görülebildiği gibi sıklıkla çocuklarda görülür.

Genel olarak çocuğun derse veya odaklanması gereken şeye odaklanamamasına, dikkatini uzun süre bir yöne verememesine ve sonucunda başarısını etkileyen durumların doğmasına sebep olan bir sağlık problemidir. Dikkat dağınıklığının birçok sebebi olabilir.

Dikkat Eksikliğinin Nedenleri (Sebepleri) Nelerdir?

 • Dikkat dağınıklığının en temel nedenlerinden bir tanesi genetik durumlardır. Anne ya da babada dikkat dağınıklığı varsa; çocukta dikkat dağınıklığı olma ihtimali yüksektir.
 • Dikkat dağınıklığı doğum esnasında beynin dopamin sistemindeki bazı işlevlerin bozukluğu durumunda da meydana çıkar. Bu durum ilk etapta hiperaktivite türündedir. Sonraları dikkat eksikliğine dönüşür.
 • Yine doğum sırasında beyin bölgesinde meydana gelen çok küçük bir zarar bile fonksiyonların yanlış işlemesi sebebiyle dikkat dağınıklığına neden olabilir.
 • Geçirilen enfeksiyonlar, beyin civarında oluşan tümörler de beyni etkilediği için dikkat bozukluğuna neden olur.
 • Yaşantıda aşırı travmalar yaşanması, psikolojik sorunların olması dikkatin iş üzerine verilmesini önler.
 • Son olarak insanların yaşları ilerledikçe bir konuya dikkat vermekte zorluk görülmeye başlanır. Zaten yaşlanan beyin hücreleri de ilk etapta unutkanlığa neden olurlar.

Dikkat Eksikliğinin Belirtileri Nelerdir?

 • Ayrıntılara karşı olan dikkatte bozukluk, çok basit etkinliklerde farkında olmadan hatalar yapmak.
 • Uzun süren bir iş, ödev, görev gibi durumlarda dikkat süresini uzatmada zorluk çekmek.
 • Verilen ödevleri, işleri sonuna kadar getirmekte zorlanmak ve eksik teslim etmek.
 • Uzun süre düşünme eyleminin yapılması gereken işlerden kaçınmak ve bu işlere karşı isteksizlik.
 • Yapılan işlerin birer parçası olan malzemeleri sürekli olarak kaybetmek.
 • Günlük yaşantıda dikkat gerektiren konuları, eşyaları unutmak.
 • Bir iş ya da ödev için verilen talimatları anlamaya çalışırken direnmek.

Dikkat Eksikliğinin Tedavi Yöntemleri Nelerdir?

Dikkat dağınıklığını tedavi ederken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar vardır. Tedavi yöntemi belirlenirken; yaş, cinsiyet ve hastalığın derecesi göz önünde bulundurulur.

Ayrıca hiperaktivite ile birlikte bulunan dikkat dağınıklıkları için farklı yöntemler uygulanabilir.
Tedavi yöntemlerinden birisi ilaçlarla tedavidir. İlaç tedavisi çeşitli faktörlere göre kısa, orta, uzun dönem olmak üzere 3 adet kategoride toplanır.

Tedavi yönteminin ve süresinin belirlenmesi için hastanın doktorla birkaç kez görüşmesi gerekir.

İlginizi Çekebilir: Özgüven Eksikliği Nedir? Belirtileri ve Tedavisi Hakkında Bilgiler

Çocuklar için farklı ilaçlarla tedavi uygulanır. İlaçların bazıları 3 yaşından büyük çocuklara, bazıları ise 6 yaşından büyük çocuklara kullanılır.

Kullanılan ilaçların dikkat dağınıklığıyla beraber hiperaktivite sorununu da ortadan kaldırdığı araştırmalarla kesinleşmiştir. Bu ilaçlar çoğu kişide çok ciddi yan etkilere neden olmamıştır.

Çok nadir olarak iştah kaybı ve sonucunda kilo kaybı, baş ağrısı, gerginlik gibi durumlar görülebilir.

Yetişkinlerde ise yine ilaç tedavisi etkili olabilmektedir ancak bazı destekler gerekebilir. Bunların başında da psikolojik egzersizler gelir.

Egzersiz esnasında salgılanan dopaminin etkisiyle beyin daha net hale gelir ve düşünceler berraklaşır. Diğer bir tedavi yöntemi de psikoterapilerdir.

Psikoterapiler doktorun belirleyeceği sıklıkta ve belli sürelerde olmalıdır. Terapi esnasında da egzersiz yapmanız istenebilir.

Источник: https://bilgihanem.com/dikkat-eksikligi-daginikligi-nedir/

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğuna Karşı Profesyonel Destek

Hiperaktivite ve Dikkat Dağınıklığı Hakkında Bilinmesi Gerekenler!

“Oysa insan beyninde bilinçli bir şef yoktur. Her birey kendi sinir ağları tarafından ne sağlanmışsa onu kullanmaktadır.

Eğer kişinin yönetim işlevleri ile ilişkili sinir ağları DEHB'de olduğu gibi bozulmuşsa, o kişi ne kadar isterse istesin bilişsel işlevlerin büyük bir kısmının yönetiminde başarılı olamamaktadır.” (Dr. Thomas E.

Brown –  Yale Üniversitesi)

Dikkat eksikliği, dikkat dağınıklığı insan olmanın getirdiği ve her bireyde yoğunluğu farklı şekillerde tezahür eden bir durumdur.

Bu yönüyle bakıldığında dikkat eksikliği bir sorun, bir maraza olmadığı gibi aile içi uygulamalar ve bireyin karakterine, mizacına göre yapılan çalışmalarla belli ölçütlerde ortadan kalkabilmektedir.

Çalışmalarımızda dikkat eksikliğinin çözümü için kesinlikle ilaç kullanımı ve tavsiyesi yapılmamaktadır. Bilinmesi gerekir ki ilerleyen vadelerde dikkat eksikliği veya dağınıklığı için veriler ilaçlar bağımlılık haline gelerek etkisini kaybetmektedir. Yapılan doz artırımları da zamanla etkisini kaybedebilmekte, çocuklarımızda ve gençlerimizde beslenme, uyku gibi temel fiziksel ihtiyaçların seyrini de olumsuz etkileyebilmektedir. Bunun yanında bağımlılık etkisini kullanıcının farklı yönlere eğilimini de tetikleyecektir.

Dikkat eksikliği veya dağınıklığı özellikle okul hayatının başlamasıyla belirginleşir. Özellikle ilkokul 1. – 4. sınıf dönemlerinde velilerce veya sınıf öğretmenleri tarafından farkedilir. Özellikle 1.-2.

sınıfta meydana gelen bu olumsuz etken sayesinde eğitimin temeli zayıf atılmış olur.

Okul öncesi dönemde de çocuğumuzun mizacına uygun oyun ve oyuncaklar, aktiviteler, aile içi iletişim tesis edilmezse dikkat eksikliğinin etkisi görülmeye başlar. Bu takdirde;

 • Çocuklarımız her şeyden çabuk sıkılıp, bıkar, oyuncakları ile kısa bir süre oynadıktan sonra, sıkılıp onları parçalamaya başlayabilirler. Kendilerine verilen, yaşlarına uygun yap-boz oyuncakları aslına uygun olarak düzenleyemezler. Uzun süre bir TV filmi ya da çizgi filmi izleyemezler. Okulun başlamasıyla birlikte öğrenmeye yönelik ilginin azlığı da dikkati çeker. Ödev yapmayı sevmez, ebeveynleri ve öğretmenin zoruyla ödev yaparlar. Ödevleri yapmak çok zor gelir. Masanın başına oturamaz, otursalar dahi çeşitli bahaneler uydurarak (tuvalete gitme, su içme gibi) sık sık masa başından kalkarlar. Büyüklerini ders çalışırken yanlarında isterler.
 • Başladıkları bir işi bitirmekte zorlanır, bir işi sonuçlandırmadan hemen diğerine geçerler. Kendileriyle konuştuğunuzda sanki sizi dinlemiyormuş izlenimi verirler. Kendilerinden istenen birşeyi, kendilerine birkaç defa söylenildikten sonra yapabilirler.
 • Sınıfta dersi takip etmedikleri gözlenir. Çevresel uyarılarla hemen dikkatleri dağılır. Ders dışı işlerle fazlaca ilgilenir, elinde kalem çevirir, deftere, sıraya birşeyler yazıp, çizmeye kalkar ve başka bir gereçle uğraşıp, dersi takip edemezler. Derste sıkılmaları nedeniyle sınıfın dikkatini ve huzurunu bozacak davranışlar sergileyebilirler (Derste konuşma, sırayı sallama, arkadaşlarına laf atma, sınıfta ayağa kalkıp su, yiyecek dağıtma ve garip sesler çıkarma gibi).
 • Okuma ve yazma becerileri arkadaşlarından kötü, defter düzeni ve yazıları bozuk olabilir. Okurken sıkça hatalar yapabilir ve cümlenin sonunda başka sözcükler uydurabilirler. Sınıfta, sokakta sık eşya kaybederler. Öğrenilenleri de çabuk unutabilirler. Kendilerine uygun bir çalışma düzeni ve sistemi geliştiremezler. Okuma ve yazmayı pek sevmezler. Bu sadece ders kitapları için değil diğer hikaye kitapları içinde geçerlidir.
 • Sınavlarda dikkatsizce hatalar yaparlar. İyi bildikleri soruları bile yanlış yanıtlayabilirler. Test sınavlarında aklı karıştıran, çeldirici şıklara kolaylıkla yönelirler. Özellikle ilkokul yıllarında sınav kağıdını herkesten önce vermeye çalışırlar. Sonunda bildiklerinden daha düşük notlar alırlar.
 • Dikkat eksikliği okul öncesi dönemde pek fark edilmeyebilir. Ancak bu çocukların bir kısmı ders dışı işlerde de çabuk sıkılma belirtileri gösterirler. Zeka düzeyi iyi olan ve özel öğrenme güçlüğü olmayan çocuklar ilkokulun 3. ve 4. sınıflarına kadar derslerde sorun yaşamayabilirler. Çalışmadıkları ve dersi iyi izlemedikleri halde notları kötü olmayabilir. Konuların ağırlaşmasıyla birlikte ders başarısızlıkları yaşanmaya başlanır. Ev içinde günlük yapmaları gereken işler konusunda sorumluluk almak istemezler. Genellikle dağınıktırlar ve kurallardan hoşlanmazlar.

Hiperaktivitede çocuğun hareketliği aşırıdır ve yaşıtlarıyla kıyaslandığında belirgin farklılık vardır. Genellikle bu çocuklar bir motor tarafından idare ediliyormuş gibi sürekli hareketlidirler. Bitmek tükenmek bilmeyen bir enerjileri vardır.

“Düz duvara tırmanmak” deyimini hak eden davranışlar içindedirler, koltuk tepelerinde gezer, ev içinde koşuşturur ve uyarıları anlamazlar. Sakin bir şeklide oynamayı ve oturmayı beceremezler. Kısa süre otursalar bile elleri ve ayaklarını sürekli sallar, hareket ettirirler. Çok konuşur, iki kişi konuşurken sık sık lafa girerler.

Masanın başında oturamaz, dolayısıyla derslerini uygun bir şekilde çalışamazlar.

 

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite sendromu, sadece çocukluk çağında meydana gelen bir durum değildir, çocukluk çağında böyle bir tanı almamış kişilerde de erişkinlikte saptanabilir.

Tabii ki çocukluk çağı dikkat eksikliği ve hiperaktivite sendromunun belirtileriyle, erişkin çağda karşılaşılan belirtiler farklıdır, erişkin bir kişide sanki motor takılmış gibi bir aşırı aktivite, sıraların üzerinde koşma ve otorite-öğretmenler vb- ile sorun yaşama gibi belirtiler olmaz, esas olarak aşağıdaki belirtilerle karşılaşılır.

 • Konsantre olamamak ve odaklanmayı sürdürmede aşırı güçlük konuşmanın ortasında uzaklara dalıp gitmek, başkalarının konuşmasını dinlemekte zorlanmak, detaylarla ilgilenmekten sıkılmak.
 • Aşırı odaklanma: Çelişkili gibi gözükse de sık rastlanılan bir belirtidir, kafasındaki kaostan kaçmak isteyen kişi, sürdürdüğü eyleme aşırı odaklanır, öyle bir dalar ki, zamanı unutur, dışarıdan seslenenleri duymaz.
 • Organizasyonsuzluk ve unutkanlık: Zaman planlaması yapamama, bir işe başlamakta ve bitirmekte zorlanma, devamlı geç kalma eğilimi, randevuları kaçırma, anahtarlığı, telefonu ve cüzdanı sık sık kaybetme, faturaları ödemeyi unutma
 • Dürtüsellik ve huzursuzluk hissi: Toplantılarda uygunsuz davranma-kalkıp yürüme, yerinde duramama, sık sık söz kesme ve kabaca davranma eğilimi, düşünmeden konuşma, alkol ve madde aşırı kullanımına meyilli olma
 • Hiperaktivite: Çok konuşma, heyecan arayışı, bir anda bir çok işi yapmaya çalışma, risk almaya çok meyilli olma, çok çabuk sıkılma
 • Duygulanım, ilişki ve iş zorlukları: Eleştiriye tahammülsüzlük, başarısızlık karşısında çabuk hayal kırıklığına uğrama, çabuk sinirlenme ve duygulanımsal dalgalanmalar, motivasyonu sürdürme güçlüğü nedeniyle sık sık iş ve eş değiştirme isteği

Erişkin dikkat eksikliği ve hiperaktivite sendromu, maddi sorunlara, iş kayıplarına, aile sorunlarına, başka psikiyatrik hastalıklara ( örneğin alkol bağımlılığı, anksiyete ve depresyon) yol açabildiği için önemli bir sağlık sorunudur. Uygun yaşamsal müdahaleler ve yönlendirmenin yanı sıra çok mesafe kaydedilmiş olan ilaç tedavisi de bu zorlu hastalıkla baş edilmesine ve kişinin işlevselliğini, kendinden memnuniyetini arttırmasına olanak sağlamaktadır.

Bireyin yaşına uygun, Cambridge Üniversitesi Psikometri Bölümünün zeka, dikkat eksikliği ve diğer öğrenme bozuklukları ile ilgili testlerle belirlenen dikkat eksikliğinin seviyesine göre aşağıdaki uygulamalarla çözüm yoluna gidilir:

 • Prefrontal Korteks” ve “Limbik Sistem” üzerinde gerçekleştirilecek yazılım destekli uygulamalarla beynin öğrenme altyapısı, algılama ve hatırlama seviyesi yukarıya çıkartılır. Bunun için; “Muhakemat Temelli Hızlı Öğrenme ve Hızlı Algılama” eğitimi hizmetin kapsamında verilir.
 • Süreç içerisinde problem çözme, esnek öğrenme altyapısı, yüksek konsantrasyon ve çok odaklılık, çok yönlülük, muhakeme, yaratıcılık, çözüm odaklılık gibi liderlik vasıfları ve psiko-motor davranışların daha güçlü şekillenmesi için “Beyin Gelişimi ve Fark Eğitimi” hizmetin kapsamında verilir (Bu eğitim “Nöroplastisite” uygulamaları içerir).
 • Cambridge Üniversitesi patentli materyaller,
 • Psikodrama uygulamaları
 • Psikoterapi uygulamaları (Şema terapi, Oyun terapisi, aile terapisi)
 • Mentorluk faaliyetleri (6 / 12 Aylık Çalışmayı Kapsar)
 • Klinik Refleksoloji
 • Beyin Detoksu
 • Dikkat eksikliği
 • Her yaştaki dikkat ve hafıza sorunları
 • Dikkat dağınıklığı
 • Hiperaktivite
 • Özgül öğrenme güçlüğü
 • Disleksi
 • Ders başarısını arttırma
 • Konsantrasyon ve motivasyon arttırma
 • Kaygı ve stres yönetimi
 • Fobi ve takıntılı davranışlar
 • Okul ve bütün sınavlardaki başarısızlığı gidermek
 • Akademik başarının önünü açmak
 • Liderlik vasıflarının şekillenmesi
 • Kişilik ve karakter gelişimi
 • Kontrollü özgüven gelişimi
 • Size en yakın şubelerimizden detaylı bilgi ve destek alabilirsiniz. Şubelerimiz için tıklayınız.
 • Yetişkin danışanlarımız uzaktaneğitim sistemi aracılığı ile destek alabilirler.

Источник: http://www.yuksekyapilizekalar.com/dikkat-eksikligi-ile-mucadele-ve-cozum-yollari.aspx

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.