Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Hizmete Açıldı

Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi

Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Hizmete Açıldı

Hiperbarik Oksijen Tedavisi; %100 oksijen verilen bir medikal uygulama olup, deniz seviyesindeki atmosferik basıncın 2-3 katında saf oksijen ile yapılan bir tedavidir. Kapalı bir ortamda 2.5 ATA basınç altında oksijen tedavisi uygulanmasına hiperbarik oksijen tedavisi denir.

 Hastanemizde Profesyonel sualtı adamı olmak için gerekli tetkikler yapılarak sualtı adamı raporu verilmektedir. Sualtı adamı olmaya engel durumlar için aşağıda yer alan bilgileri inceleyebilirsiniz. Ayrıca amatör dalgıçlar içinde gerekli tetkikler için paket olarak yapılmaktadır.

Hiperbarik oksijen tedavisi bir uzmanlık dalı mıdır?

Evet. İstanbul Tıp Fakültesinde uzmanlık eğitimi verilmektedir.

Hiperbarik oksijen tedavisi Türkiye’de kaç yıldır uygulanmaktadır?

İlk defa 1985 yılında GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi’nde vurgun dışındaki hastalıkların tedavisinde de kullanılmıştır. Bu tarihten önce de Deniz Kuvvetleri bünyesinde basınç odaları bulunuyor ve dalgıçlar tedavi ediliyordu.

Hiperbarik oksijen tedavisi nasıl uygulanır?

Hastalar oturarak ya da yatarak (sedyeyle), basınç odasına alınırlar. Yavaş yavaş odanın içindeki basınç, içeriye hava verilerek, artırılır.

Planlanan basınca gelindiğinde (genellikle normal basıncın 2-3 katı kadar) hasta özel maskesini takarak %100 oksijen solumaya başlar. Sağlık görevlilerinin talimatları doğrultusunda tedavisine devam eder.

Basınç azaltılarak tedavisi sonlandırılır. Tedavi basıncı ve süresi her hastalığa ve hastalığın karakterine göre değişmektedir.

Bu tedavi uygulanırken hasta neler hissedebilir?

Basınç artırılırken ve azaltılırken basınç değişikliğine bağlı hastanın vücudundaki kapalı hava boşluklarının volümünde azalma ve artma meydana gelebilir. Buna bağlı olarak en sık kulaklarında yüksek dağları aşarken olduğu gibi tıkanıklık hisseder.

Bu sırada hastayla iletişim kurmak mümkün müdür?

Hastalarımızı kabin içi kameralar sayesinde görüntüleyebiliyoruz ve diafon sistemiyle de konuşmak mümkün.

Hastanın istediği zaman dışarı çıkması mümkün müdür?

Hastanın dışarı çıkması gereken hallerde hasta ara kabine alınır. Basınç azaltılarak 10 dakika içerisinde tedavisi sonlandırılır.

Herhangi bir malzeme gerekli olduğunda ne yapıyorsunuz?

Medikal bölme adını verdiğimiz 20 cm çapındaki bölmede hızlı basınç eşitlemesi yapılarak malzeme iletilir.

Bu hastalıkların iyileşmesine nasıl yardımcı olur?

Yüksek basınç altında %100 oksijen solunduğu zaman dokulara giden temiz kandaki oksijen miktarının 20 kata kadar arttığı araştırmalarla gösterilmiştir. Dokudaki oksijen basıncının artmasıyla;

 • Oksijensizlik nedeniyle görevini yapamayan hücreler desteklenmiş olur,
 • Yeni damar gelişimi ve yara iyileşmesini sağlayan maddelerin üretimi artar.
 • Oksijensiz ortamda üreyen bakterilerin üremesini engeller ve bunların ortama saldığı bazı toksinlerin etkinliğini azaltır.
 • Vücudun savunmasında görevli hücreleri destekler
 • Antiödem etkisi vardır
 • Karbondioksit zehirlenmelerinde hücre düzeyindeki zehirlenmeyi azaltır.

Hiperbarik Oksijen tedavisi ne kadar sürer?

Hiperbarik oksijen tedavisi hastalığa ve hastalığın karakterine göre Hiperbarik Tıp Uzmanı tarafından planlanır. Seanslar şeklinde uygulanan tedavinin bir seansı 60-140 dakika arasında değişir.

Hastalar çoğunlukla günde 1 kez seansa alınırlar ancak bazı acil hastalıklarda 6 saat ara ile günde 4 kez uygulanması gerekebilir.

Toplam seans sayısı da hastadan hastaya değişir, aynı tanıya sahip bir hasta 20 seansta iyileşirken diğeri 60 seansta iyileşebilir.

Hasta her gün tedaviye girer mi? Toplam kaç seansta iyileşir?

Hastalığın tedavi süresi, İki hastanın hastalığı aynı olsa bile hastalık karakteri farklı olabilir. Bu nedenle biz hastaya göre planlarız. Toplam seans sayısı hastalığa göre değişir. Her hastanın iyileşme süreci tedaviye verdiği yanıt farklıdır. 5 seans uygulamamız gereken hasta da vardır 80 seans uygulamamız gereken hasta da.

Bu tedavinin hastaya ne gibi zararları olabilir? 

Hastaları tedaviye almadan önce muayenesini yapar gerekli görürsek bazı tetkikler isteriz. Bu nedenle şimdiye kadar ciddi bir komplikasyonla karşılaşılmadı. Bazı durumlarda başka dallardaki hekim arkadaşların fikrini alıyoruz. Özellikle ciddi akciğer hastalığı olan bazı hastaları tedaviye kabul etmiyoruz.

En sık karşılaştığımız durum orta kulak barotravmasıdır. Basınç arttığı esnada hastaya bizim önceden öğrettiğimiz kulak eşitleme manevrasını hasta doğru yapamamışsa ya da kulağın havalanması için anatomik bir engel varsa orta kulak boşluğuna sıvı sızması olabilir 3-4 gün tedaviye ara verilirse normale döner.

Hangi Hastalıklarda Uygulanır?

Araştırmaların devam ettiği pek çok hastalık mevcuttur. T.C.Sağlık Bakanlığı tarafından 1 Ağustos 2001 tarihinde yayınlanan hiperbarik oksijen tedavisi ile ilgili yönetmelikte aşağıdaki hastalıklar HBOT endikasyonu olarak bildirilmiştir

 • Karbonmonoksit, siyanid zehirlenmesi, akut duman inhalasyonu,
 • Soba, şoen zehirlenmeleri
 • Yara iyileşmesinin geciktiği durumlar (diyabetik ve non-diyabetik),
 • Termal yanıklar,
 • Kronik refrakter osteomiyelit
 • Ani işitme kaybı,
 • Ani görme kaybı: Retinal arter oklüzyonu
 • Crush yaralanmaları, kompartıman sendromu ve diğer akut travmatik iskemiler
 • Dekompresyon hastalığı,
 • Hava veya gaz embolisi,
 • Gazlı gangren,
 • Yumuşak dokunun nekrotizan enfeksiyonları (derialtı, kas, fasya),
 • Aşırı kan kaybı,
 • Radyasyon nekrozları,
 • Tutması şüpheli deri flepleri ve greftleri,
 • Beyin absesi,
 • Anoksik ansefolapati,
 • Kafa kemikleri, sternum ve vertebraların akut osteomyelitleri
 • Osteonekroz

Hiperbarik Oksijen Tedavisine Kimler Giremez?

Tek kesin kontrendikasyon tedavi edilmemiş pnömotorakstır. Üst solunum yolu enfeksiyonu, hamilelik, sara hastalığı, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), toraksa cerrahi girişim yapılmış olması, rölatif kontredikasyonlardır.

Hiperbarik Tedavisinin Yan Etkileri Var mıdır?

Hiperbarik oksijen tedavisi uygulanması esnasında en sık karşılaşılan yan etki orta kulak barotravmasıdır (basınca bağlı travma). Basınç artışı sırasında östaki borusu aracılığıyla orta kulağa yeterli miktarda hava gönderilemeyen durumlarda ortaya çıkar.

Genellikle hafif derecede barotravmayla karşılaşırız ve 3-4 günde herhangi bir hasar bırakmadan iyileşme görülür. Basınç değişimine bağlı olarak daha nadir görülen etkiler sinüs barotravması, diş barotravması, akciğer barotravmasıdır.

Uzun süreli tedavi gören bazı hastalarda geçici miyopi dediğimiz durum ortaya çıkabilir, bu durumda tedaviden sonraki bir ay içinde düzelir. Oksijen toksisitesi ise nadir görülen yan etkilerdir.

Источник: https://hisarhospital.com/bolumler/hiperbarik-oksijen-tedavisi-merkezi/

Hiperbarik Oksijen Tedavisi Nedir?

Hiperbarik Oksijen Tedavi Merkezi Hizmete Açıldı

HBOT, yani Hiperbarik Oksijen Tedavisi, hasta kişisinin tıbbi açıdan yeterli donanıma sahip sterilize bir ortamda %100 oksijen basıncı ile tedavi edilmesi olarak tanımlanmaktadır.

Üzerine birçok farklı çalışma yapılmış ve medikal tedaviler arasında en popüleri olan Hiperbarik Oksijen Tedavisi, medikal tedavi gereksinimi doğuran birçok hastalıkta başvurulan bir yöntemdir.

24 Genel olarak tek kişilik basınç odalarında uygulanan oksijen basıncı, çok kişili basınç odalarında da işlevsel olarak kullanılmaktadır. Fakat bu iki yöntem arasındaki fark maske yöntemidir.

Hiperbarik oksijen tedavisi nedir ile ilişkili görsel.

Tek kişilik odalarda hasta kişilere verilecek olan oksijen basıncı direkt olarak uygulanırken, çok kişili basınç odalarında hasta kişilere maske takılmaktadır. Uluslararası standartlar gereği Hiperbarik Oksijen Tedavisi uygulanan basınç odaları bazı tıbbi yeterlilik ölçütlerine sahiptir.

Basınç odalarının sterilize edilmesinden medikal araçlara, oksijen basıncını sağlayan cihazlardan maskelere kadar bütün ekipmanlar belirli hijyen kuralları gereği kontrol edilmektedir.

Solunan oksijenin %100 saf olması nedeniyle bünyede bazı komplikasyonlar meydana gelebileceği için belli bir periyoda sahip olmakla birlikte “hava molaları” verilir.

Tedaviye gereksinim duyan kişilerin hastalığına bağlı olarak bu durum değişkenlik gösterir. Gün içinde solunuma maruz kalınan ortamlardaki oksijen seviyesinin yaklaşık olarak 2,5 katı olması nedeniyle baş dönmesi, baş ağrısı, kusma isteği gibi belirtiler saptansa da, bu gibi belirtiler geçicidir.

Hiperbarik Oksijen Tedavisi hastalığın türüne ya da medikal açıdan duyulan gereksinime bağlı olarak çeşitli belirtiler ve hissiyat yaratsa da, belirli aşamaları mevcuttur. Bunlardan ilki tıbbi literatürde “dalış” olarak adlandırılan ilk aşamadır.

Tıpkı uçak kalkışı ya da ani bir yokuş inişi sırasında hissedilen boşluk hissi ve duyu tıkanıklığı gibi belirtiler gösterir. Saf oksijen nedeniyle bu gibi belirtiler gayet normal ve sağlıklı olarak tanımlanmakta ve geçici bir belirti olarak kabul edilmektedir.

Hiperbarik oksijen tedavisinin faydaları nelerdir ile ilişkili görsel.

Tedavinin ilk aşaması olması nedeniyle geçicidir ve kısa süreli bir belirti olarak kabul edilir. Farklı yaş gruplarından hastalara uygulanması nedeniyle belirtiler farklılık gösterse de, geçici belirtiler genel yapısı itibariyle benzerlik gösterir.

Basınç odasındaki oksijen miktarı arttıkça oda ısısında da paralel bir şekilde artış gözlemlenmektedir. Bu aşama ikinci seviye olarak kabul edilmektedir.

Zira oda ısısının artmasıyla birlikte özellikle panik atak yatkınlığı olan ya da kapalı mekân korkusu bulunan kişiler bir buhran geçiriyormuş hissine kapılırlar.

Yaşanan bu kısa süreli nöbetler kişide tahammülsüzlük ve daralma hissiyatı yaratır. İkinci aşamadan sonra Hiperbarik Oksijen Tedavisi tam anlamıyla başlamış olup yaklaşık olarak 2 ila 3 saat arası sürmektedir. Bu süre hastalığın türüne, hastanın yaş, cinsiyet ve varsa alerjik durumlarına göre farklılık gösterir.

Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Yan Etkileri Nelerdir?

Göz: Tedavi sonrası miyop riski vardır. Bu durum her ne kadar korkutucu görünse de, uzak görme yetisi yalnızca kısa bir süreliğine hayatınızı etkiler. Tedavinin ardından sonraki gün ve ilerleyen günlerde görme yetiniz eski hâline döner.

Beyin: Basınç odalarındaki oksijen seviyesinin yüksek olması nedeniyle beyin hücreleri kısmi olarak zarar görebilir. Merkezi sinir sisteminin aşırı oksijene maruz kalması, kişinin sinir harbinin yükselmesine, huzursuzluk göstermesine ve tahammül eşiğinin düşmesine yol açar. Geçici bir durum olması nedeniyle önemsiz olarak kabul edilebilir.

Akciğer: Yaklaşık 3 saat süren HBOT tedavisi nedeniyle özellikle solunum yollarında kısa süreli bir tahriş meydana gelebilir.

Bu tahriş solunum yolu enfeksiyonlarına yol açabildiği gibi, beraberinde solunum yollarında ve akciğerlerde bir yanma hissi de yaratabilir.

Fakat günümüz teknolojik ve tıbbi imkânları gereği alınan önlemler, söz konusu yan etkileri en alt seviyeye indirmiş durumdadır.

Kulak ve Sinüs: Oksijen seviyesinin yarattığı basınç nedeniyle kulaklarda tıkanma, sinüslerde akıntı ve yanma hissi oluşabilir. Genelde hava molaları ile çözülen bu durum, şayet hasta tek kişilik basınç odasında tedavi görüyor ise basınç seviyesinin kısa süreli düşürülmesi ya da basıncın kapatılması ile çözüm üretilebilir.

Klostrofobi: Özellikle kapalı mekân korkusu olan ya da panik atak yatkınlığı bulunan hastalar, basınç odalarında yaşadıkları korku nedeniyle zorluk yaşayabilirler. Bu durumun önüne donanımlı sağlık ekiplerinin telkinleri ve gerek görülmesi durumunda düşük doz sakinleştirici verilmesi ile geçilebilmektedir.

Hiperbarik Oksijen Tedavisinin Faydaları Nelerdir?

 • Fibroblastik proliferasyonun artmasını sağlar
 • Antibiyotiklerin etkisini güçlendirir
 • Birçok farklı GF üretimini ve etkinliklerin artışını sağlar
 • Doku hipoksisini gidermeye yardımcı olur
 • Epitelizasyonu destekler
 • İnflamatuar sitokinlerin üretimini azaltmaya fayda sağlar
 • Halk arasında “vurgun” olarak bilinen dokompresyon hastalığını tedavi eder
 • Embolisi hastalığını tedavi eder
 • Varsa kan dolaşımında veya dokulardaki kabarcıkların küçülmesini, tedavi edilmesini sağlar

Hiperbarik oksijen tedavisi başlıklı konumuzu bitirmiş bulunuyoruz. Merak ettiklerinizi ve eklemek istediklerinizi konu altındaki yorum bölümüne yazabilirsiniz. cevap vermekten mutluluk duyacağız.

Источник: https://doktordanhaberler.com/hiperbarik-oksijen-tedavisi-nedir/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.