HPV Tip Tayini Nasıl Yapılıyor?

Hpv Nedir? Nasıl Bulaşır? Belirtileri ve Tedavisi

HPV Tip Tayini Nasıl Yapılıyor?

HPV yani Human Papilloma Virus hastalığı bir tür viral enfeksiyondur.Ggenital bölgede ve mukozalarda enfeksiyon yapan siğiller şeklinde görülür.Bu siğillere condyloma acuminatum adı verilmektedir.Türkçe olarak ise kondiloma aküminatum ya da kısaca kondilom olarak bilinmektedir.HPV vücuda bir defa girdikten sonra bütün hücrelere yerleşmektedir.

Önemli İstatistikler

 • Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre her 10 kişiden 1’inde (630 milyon kişi) şu anda HPV bulunmaktadır.
 • Her 10 kadından 8’inin de 50 yaşına kadar HPV ile infekte olacağı tahmin edilmektedir.
 • Bulaşması için deri teması yeterlidir, cinsel ilişki şart değildir.
 • Bulaşması için deri teması yeterli olduğundan prezervatifler tam olarak koruma sağlamaz.

HPV Nasıl Bulaşır?

HPV cinsel yolla bulaşan hastalıklardan hatta en sık karşılaşılanlardan birisidir. Genital bölgeyi enfekte eden HPV’ler temas yolu ile kolayca yayılırlar. HPV’nin bir kişiden diğerine bulaşması için mutlaka tam bir ilişki olması gerekmez. Enfekte olan cilt bölgelerinin birbiri ile teması ile de hastalık bulaşabilir.

Virüsün kuluçka süresi değişkendir. Bulaşma olduktan sonra bulgular bazen birkaç ay bazen de birkaç yıl sonra ortaya çıkabilir. Hatta bazen virüs yıllarca hiçbir bulgu vermeden vücutta kalabilir.

Aktif genital lezyonların varlığında bulaşıcılık en yüksektir. Siğiller ortaya çıkıp tedavi edildikten sonra yeniden siğil çıkmadan geçen dönem ne kadar uzunsa bulaştırıcılık da o oranda azalmaktadır.

HPV Belirtileri

HPV ile temas ve bulaşma olduktan sonra mutlaka hastalık ortaya çıkmaz. Aslında çoğu kişide HPV vücudun kendi savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilir. Bir başka olasılık da virusu alan kişide uzun süre hiçbir belirti ortaya çıkmamasıdır.

Kişi yıllarca hatta bazen ömrü boyunca hiçbir yakınma ortaya çıkmadan yaşayabilir. Ancak bu durum hastalığı yaymasına engel değildir ve ilişkide bulunduğu kişilere hastalığı bulaştırabilir. Bu durum latent ya da sessiz enfeksiyon olarak adlandırılır.

HPV’nin en sık neden olduğu belirti genital bölgede görülen siğillerdir.

Ciltten hafif kabarık, yumuşak olan bu siğiler cinsel bölgeyi oluşturan deride, vajina ile makat arasında, anüs etrafında, bacakların iç kısmında, penis ucunda ya da çevresinde görülebilir.

Anal ya da oral seks sonrasında ağız içi ve makat içinde de siğiller ortaya çıkabilir. Bazı durumlarda vajina içinde ve rahim ağzı üzerinde de siğiller olabilir.

HPV enfeksiyonaları virüsün türüne bağlı olarak rahim ağzını oluşturan hücrelerde displazi adı verilen bazı değişimlere neden olabilirler. Düşük riskli tipteki virüsler genelde PAP smearda ortaya çıkan CIN ve SIL gibi değişimlere neden olurlarken yüksek riskli tipler uzun dönemde rahim ağzı kanserine neden olabilirler.

Yapılan araştırmalar rahim ağzında HPV’ye bağlı değişim saptanan hastaların %90’ına yakınında 2 yıl içinde belirtilerin ortadan kalktığını ve HPV’nin takip eden smear testlerinde saptanamadığını ortaya koymuştur. Kalıcı enfeksiyon ise serviks yani rahim ağzı kanseri açısından en önemli risk faktörünü oluşturur.

Rahim ağzı kanseri tüm dünyada kadınlarda görülen kanserler arasında 2. sırada yer alır ve öldürücü bir kanserdir. Buna karşın kanser türleri arasında önlenebilir olması açısından ayrı bir öneme sahiptir. Serviks kanserini önlemenin tek ve en basit yolu düzenli aralıklarla yapılan smear testleridir.

Smear testinde CIN ya da SIL olarak tanımlanan anormallikler saptandığında biopsi yapılarak tanı kesinleştirilir. Daha sonra hastalığının derecesine göre rahim ağzındaki değişime uğramış bölge LEEP ya da konizasyon adı verilen basit ameliyatlar ile çıkartılır ve daha sonra düzenli kontrollere başlanır.

CIN ya da SIL’in ileri evre olması durumunda eğer kişi ailesini tamamlamış ve başka çocuk istemiyorsa ya da 40’lı yaşar civarındaysa rahimin alınması da bir diğer tedavi alternatifidir.

HPV Tedavisi

HPV’ninkesin bir tedavisi yoktur.

Klasik bilgi Virüs birkez vücuda girdiğinde ömür boyu burada kalır şeklindeyken günümüzde yapılan DNA incelemeleri viruse ait genetik materyalin 6-24 ay içinde vücuttan tamamen atılabildiğini ortaya koymaktadır.

Ancak hangi kişilerde virusun kaldığı hangilerinde ise atıldığı belli değildir. Burada en önemli faktör kişinin bağışıklık sistemi gibi görünmektedir Virüsün ortaya çıkardığı patolojiler ise tedavi edilebilir.

Genital siğil varlığında bunlar yakılarak ya da dondurularak tedavi edilirler. Çok büyük boyuttaki siğillerin ise cerrahi olarak çıkartılması gerekebilir. Az sayıdaki küçük siğiller ise bölgesel olarak uygulanan kremler yardımı ile yok edilebilir. Siğillerin tedavi edilmesi bir daha çıkmayacağı anlamına gelmez. Yeniden ortaya çıktıklarında tekrar tedavi edilmeleri gerekir.

Bazı kişilerde siğil ortaya çıkıp tedavi edildikten sonra bir daha ömrü boyunca yeni siğil çıkmaz. Bazı kişilerde ise sık aralıklarla siğiller çıkar. Kişiler arasında bu derece fark olmasının nedeni büyük olasılıkla bağışıklık sistemleri arasındaki farklılıktır.

Smear testinde saptanan ve biopsi ile kesinleşmiş displazi varlığında ise hastalığın şiddeti, hastanın yaşına göre LEEP, konizasyon ya da rahimin alınması gibi tedaviler uygulanabilir. Çoğu zaman hafif displazi varlığında LEEP tedavi için yeterli olmaktadır. LEEP sonrası doğurganlıkta bir değişiklik ortaya çıkmamaktadır.

Источник: http://www.renklinot.com/saglik/hpv-nedir-nasil-bulasir-belirtileri-ve-tedavisi.html

Human Papilloma Virüs Nedir? (İnsan Papilloma Virüs) – Sağlık Ocağım .NET

HPV Tip Tayini Nasıl Yapılıyor?

Human papilloma virüs veya insan papilloma virüsü (HPV), papillomaviridae ailesinde yer alır ve papillomaviridae ailesinin 12 cinsi vardır.

 Bunlar, alfa, beta, gamma, mu ve nu  cinsleri ve bunların dışında kalan ve hayvan papilloma virüsleri oluşturan yedi cins virüsü daha içermektedir.

HPV serviks (rahim ağzı), penis, vulva, vajina, anüs, ağız ve orofarenks ve diğer mukozal bölgeleri tutarak, bu bölgelerde kansere neden olabilmektedir.

Alfa papilloma cinsi en büyük grubu oluşturup, bu grupta mukozayı tutan virüs tipleri ile deride yaygın siğillere neden olan tip virüsler de yer almaktadır. Bu virüsler 50-55 nm çapında zarfsız, çift sarmalı, ikozahedral nükleokapsitli ve proteinde çevrili DNA genomu içermektedirler.

Diğer birçok virüsün aksine HPV’ler, antijenik yapılarından çok DNA yapılarına göre sınıflandırılırlar ve serotipler yerine genotipler olarak keşfedildikleri sıraya göre sınıflandırılır.

Günümüzde 200’den fazla HPV tipi tanımlanmıştır. İnsan (human) papilloma virüsleri klinik olarak ta 3 ana kategoriye ayrılmıştır.

Bunlar kanserleşme gösterme açısından düşük riskli HPV’ler, olası yüksek riskli HPV’ler ve yüksek riskli HPV’ler şeklindedir.

Human (insan) papilloma virüs sınıflandırma

Human (insan) papilloma virüs sadece serviks kanserlerinin bir etkeni olmayıp, aynı zamanda deri kanserlerinde, boğazın faringeal bölgesi kanserlerinde de etken olabilir.

Human papilloma virüs ayrıca vulvar, vajinal, anal ve penis kanserlerinden de sorumludur.

40 civarı HPV virüsü tipi genital mukoza enfeksiyonuna sebep olabilmekte ve kanserleşme yatkınlığına göre sınıflandırılmaktadır.

Düşük riskli human papilloma virüsü tipleri : Düşük riskli human papilloma virüsü tipleri genellikle genital siğil oluşmasında ve düşük dereceli genital sorunlara yol açan lezyonlar ile kendini gösterir iken, genital kanserlere sebep olmazlar ve bu nedenle düşük riskli human papilloma virüs tipleri olarak adlandırılırlar.

Yüksek riskli human papilloma virüsü tipleri : Yüksek riskli human papilloma virüsü tipleri hem düşük hem de yüksek dereceli prekanseröz lezyonlara sebep olur. Bununla birlikte, invaziv kanserlerde görülen HPV virüsü tipleri ”yüksek riskli” olarak tanımlanmaktadır.

Human (insan) papilloma virüs nasıl bulaşır?

Human (insan) papilloma virüsü birçok şekilde bulaşabilmektedir. Virüsler, virüs bulaşmış yüzeylerden, ciltteki yaralardan ve doğum sırasında doğum kanalından direkt veya dolaylı şekilde bulaşabildiği gibi, en sık cinsel yolla bulaşır. Yapılan çalışmalar doğrultusunda seksüelliği olan kadınların % 75’inde HPV olduğu ortaya konulmuştur.

Genital HPV enfeksiyonu geçiren bireylerin eşlerinde de % 60-65 oranında yaklaşık 3 ay gibi bir süreden sonra genital HPV enfeksiyonun neden olduğu lezyonlar (yaralar) görülebilmektedir.

Hastalığın cinsel ilişki ile bulaşmasında en önemli faktör çok eşlilik ve enfeksiyona maruz kalındığı yaştır. Özellikle erken yaşta ilk cinsel ilişki yaşanmış olması, HPV enfeksiyonunun alınmasında ve daha sonrasında oluşabilecek kötü huylu lezyonlar açısından oldukça önemlidir.

Bunların yanı sıra serviks enfeksiyonu oluşmasında da cinsel ilişki önemli rol alır iken, HPV’ler anogenital bölgeleri de etkileyebilir. HPV (insan papilloma virüsü) cinsel ilişki olmaksızın da hastalık bulaşmış eşyalardan (yüzeyler, havlu, iç çamaşırı ve benzeri) bulaşma gösterebilir. HPV virüsünün deri teması ile de bulaştığı bilinmektedir.

Ayrıca HPV (human papilloma virüs) çok sık görülen bir durum olmasa da, anneden bebeğe doğum kanalı ile geçebilir ve bulaşım şekli (recurrent respiratory papillomatosis – RRP) olarak tanımlanır. Bazı çalışmalara göre servikal HPV taşıyan kadınlardan doğan bebeklerin nazofarenks sekresyonlarında % 4-87 oranında HPV DNA pozitifliği olduğu bildirilmiştir.

Human (insan) papilloma virüs teşhisi

Human (insan) papilloma virüslerinin geneli belirtisiz olabileceği gibi farklı klinik belirtiler ile de ortaya çıkabilir. respiratuvar papillomatozis gibi virüs tipleri bireyin sağlık durumuna göre (hamilelerde ve bağışıklık sistemi zayıf olanlarda gibi) daha ağır seyreder.

Genital siğiller virüs alındıktan sonra birkaç ayda ortaya çıkabilir iken, servikal kanserin ortaya çıkması yıllar sonra bile olabilir. Bunun yanı sıra, HPV enfeksiyonlarının geneli sadece HPV DNA testi yapıldığında tespit edilebilir. Sağlıklı insanlarda, HPV enfeksiyonunun çoğu (özellikle düşük riskli HPV tiplerinde) 3’üncü aydan sonra kendini belli eder.

HPV tanısında moleküler teknikler dışında çıplak gözle muayene, kolposkopi, sitoloji ve histoloji gibi teknikler de kullanılır. Bu yöntemler arasında değerlendirilen, sitoloji ve histoloji taramaları ile HPV’nin varlığı arasında bir ilişki olduğu belirtilmiştir. Özellikle sitoloji tekniğinin kullanımı servikal kanser için bir seçim aracı olarak kabul görmüştür.

Human papilloma virüsü teşhis yöntemleri

Çıplak gözle muayene nedir? : Çıplak gözle muayene, asetik asit ya da lugol iyot kullanılarak yeterli ışık kaynağı altında serviksin incelenmesidir. Asetik asit, HPV içeren epitel hücrelerinin beyazlatılmasında etkili iken, iyot ise hücrelerin koyulaşmasında etkilidir.

Kolposkopi tetkiki nedir? : Kolposkopi bir mikroskop ve ışık yardımı ile serviksin görüntülendiği bir yöntemdir.

Servikal kolposkopinin amacı, transformasyon zonunda, serviks üzerinde ya da servikal kanalda bulunan lezyonların tanımlanması, prekanseröz serviks lezyonlarının varlığının araştırılması ve anormal Pap-smear testi sonucunda biyopsi yapılması gereken alanların tespit edilmesidir.

Hybrid capture testi nedir? : Hybrid capture testinin iki çeşidi vardır. Bunlardan birincisi jenerasyon hibrid yakalama tüp testi (HCT), ikincisi ise hibrit yakalama II (HCII) testidir. Her iki testte kullanılarak yüksek riskli HPV tipleri saptanabileceği gibi bu yöntem ile gruplar halinde tanımlama yapılmaktadır.

Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testi nedir? : Polimeraz zincir reaksiyonu nükleik asitlerin in-vitro koşullarda replikasyonu için geliştirilmiş ve çok yaygın kullanılan bir test tüp sistemidir. Bu testin hedefi DNA’nın selektif olarak amplifikasyonuna izin vermesidir. PCR amplifikasyonu sonunda hedef DNA logaritmik olarak artar ve 30 döngü sonrasında 1 milyondan fazla hedef DNA oluşturur.

HPV mRNA’sının belirlenmesi : Yüksek riskli HPV tiplerinde E6/E7 mRNA tespitinin, HPV DNA testinden daha duyarlı olduğu bilinmektedir.

Bu teknik sayesinde öncül bir belirleyici olan HPV’nin onkojenik olup olmadığının tespiti ve taramanın etkinliğinin artmasında ve servikal lezyonun gidişatının belirlenmesinde E6/E7 mRNA’nın kullanılmasının faydalı olabileceği hakkında bilgiler vardır.

Human papilloma virüsü bulaştığı nasıl anlaşılır?

Kadınlar genellikle jinekolojik muayenede yapılan Pap-smear testi ile human papilloma virüsüne yakalandığını öğrenebilir.

Pap-smear testi günümüzde jinekolojik muayenenin bir parçası olmuştur ve serviks (rahim ağzı) duvarındaki anormal hücrelerin öncüllerini saptamada ya da virüs rahim ağzı kanserine dönüşmeden saptanmasınaa yardımcı olur.

Kadınların jinekolojik muayenesi ve Pap-smear testi 25’li yaşlardan sonra rutin olarak her yıl yapılmalıdır.

Human (insan) papilloma virüs tedavisi

Human papilloma virüsü varlığı tespit edilen birey için tedavi planı yapılırken lezyonun yaygınlığı, hastanın yaşı ve hastanın çocuk sahibi olmak isteyip istemediği göz önünde bulundurulur ve duruma göre hastaya en uygun olan tedavi yöntemi seçilir.

Human papilloma virüsü tedavi yöntemleri arasında elektrokoterizasyon, kriyoterapi, lazer vaporizasyonu ya da konizasyonu, sıcak ya da soğuk konizasyon tedavisi, LEEP ve histerektomi yöntemleri gibi yöntemler vardır. Eğer hasta genç ve lezyon yaygın değil ise serviks (rahim ağzı) koterize edilir (yakılır).

Kriyoterapi işlemi ise yine aynı işlemin yakılarak değil dondurarak yapılanıdır. Yine lazer konizasyon ve vaporizasyon işlemleri de benzer şekilde lazer yöntemi ile yapılan işlemlerdir. Bu işlemler lokal anestezi altında yapılır.

 Histerektomi ise çocuk sahibi olmak istemeyen ve kalıcı çözüm isteyen, düzenli kontrol zorunluluğu istemeyen ve histerektomiyi mecbur eden başka bulguları da olan hastalarda uygulanan cerrahi tedavi yöntemidir.

Human papilloma virüs aşısı ve korunma

Koruyucu amaçla uygulanan aşılara son yıllarda serviks kanseri (rahim ağzı kanseri) aşısı olarak ta bilinen HPV (human papilloma virus) aşısı da eklenmiştir. 9-26 yaş arası kızlara ve genç kadınlara yapılması planlanan bu aşı kadınlarda sık görülen bir kanser türünün gelişimini önlediği için bu aşı oldukça önemlidir.

HPV aşısında önemli olan nokta ilk cinsel ilişki yaşanmadan bu aşının yapılmış olmasıdır. İlk cinsel ilişki yaşı sosyoekonomik koşullara ve kültürel koşullara bağlı olarak değiştiği için aşı yapılmasında en uygun yaş 14 yaş civarı olarak kabul görmektedir.

Lakin ilk cinsel ilişkiden sonra da yapılabilir ve koruyucu özelliği vardır. HPV aşısının son yıllarda yapılan araştırmalar sonucu 55 yaşına kadar koruyucu özelliğinin olduğu görülmüştür.

 Daha önce HPV virüsü tespit edilmiş kadınlarda da virüs yeterli bağışıklık bırakmadığı için aşı yapılması önerilmektedir.

HPV aşıları güvenlidir ve aşıda canlı virüs yoktur. Bu nedenle hastalık yapmaz. HPV (human papilloma virüs) aşıları Dünya Sağlık Örgütü başta olmak üzere Türkiye ve dünya’da önde gelen birçok kurum tarafından önerilmektedir.

 HPV aşıları bazı ülkelerde zorunlu aşı programına alınmış, Türkiye dahil 100’den fazla ülkede onaylı olarak uygulanmaktadır. Aşılar 3 doz şeklinde 6 aylık sürede kas içine yapılmaktadır.

HPV aşısı uygulamasında ilk doz ile ikinci doz arasında iki ay, ilk doz ile üçüncü doz arasında en az 6 ay olması gereklidir.

Bulaşıcı hastalıklar ile ilgili benzer sağlık yazıları

Источник: https://www.saglikocagim.net/human-papilloma-virus-nedir-insan-papilloma-virus/

HPV Testi Nedir, Neden Yapılır?

HPV Tip Tayini Nasıl Yapılıyor?

Yüksek riskli bir HPV enfeksiyonu olup olmadığını kontrol etmek için insan papilloma virüsü (HPV) testi yapılmaktadır. HPV cinsel yolla bulaşan bir enfeksiyondur. HPV testi, insan papilloma virüsünün genetik materyalini (DNA) kontrol eder.

Pap-smeartesti gibi HPV testi de, erkek ya da kadın cinsel organından toplanan hücre örneği üzerinde yapılır. Birçok HPV türü vardır. Bazı tipler, görebileceğiniz veya hissedebileceğiniz siğillere neden olur. Diğer tipler herhangi bir semptom göstermez.

Çoğu insan HPV enfeksiyonu olduğunu bilmez.

Bu test, yüksek riskli bir HPV tipinin mevcut olup olmadığını gösterecektir. Kadınlarda yüksek riskli HPV tipleri (tip 16, 18, 31 ve 45 gibi) serviks hücrelerinde değişikliklere neden olur.

Anormal servikal hücre değişiklikleri tedavi edilmeksizin kendi başına çözülebilir.

Ancak bazı tedavi edilmeyen servikal hücre değişiklikleri ciddi anormalliklere ilerleyebilir ve tedavi edilmezse zamanla serviks kanserine yol açabilir.

Hem erkek hem de kadınlarda HPV bulunmasına rağmen, bu test erkekler üzerinde kullanılmamaktadır. HPV testi sadece yüksek riskli HPV tiplerini tespit etmek için kullanılır. Doktorunuz fiziksel muayenede görülen genital siğilleri teşhis edebilir. Bu test, düşük riskli HPV tiplerinin neden olduğu genital siğillerin tanısında kullanılmamaktadır.

Neden Yapılıyor?

Bir HPV testi şu amaçlarla yapılır:

 • Atipik skuamöz hücreler (ASC) olarak adlandırılan anormal servikal hücreler gösteren Pap-smear testi sonucu olan kadınlarda, yüksek riskli insan papilloma virüsü (HPV) tiplerini kontrol etmek için: Bir veya daha fazla yüksek riskli HPV tipini aramaya yardımcı olabilir. HPV testi, yüksek riskli HPV tiplerinin mevcut olduğunu gösteriyorsa, kolposkopi veya servikal biyopsi gibi daha ileri testler önerilebilir.
 • Anormal servikal hücrelerin taranmasının bir parçası olarak 30 yaşından büyük kadınlarda HPV kontrol edilir.
 • Yüksek riskli bir HPV enfeksiyonu tedavi edildikten sonra anormal servikal hücrelerinin varlığını araştırmak için yapılır.
 • Rahim ağzı kanserini taramak için Pap-smear testi veya HPV testi kullanılabilir. HPV testi,  Pap-smear testi ile aynı zamanda veya kendi başına yapılabilir. HPV testinin sonuçları, doktorların daha fazla test veya tedaviye gerek olup olmadığına karar vermelerine yardımcı olabilir.

Nasıl Hazırlanılır?

HPV testinden önce, en az 48 saat boyunca ilişkiye girilmez, tampon veya vajinal ilaçlar kullanılmaz. Hem kendi rahatınız için hem de teste yardımcı olmak için testten hemen önce mesanenizi boşaltmanız istenecektir. Test ihtiyacı, riskleri, nasıl yapılacağı veya sonuçların ne anlama geleceğine ilişkin endişeleriniz hakkında doktorunuzla konuşun.

Nasıl Yapılır?

HPV testi bir doktorun kliniğinde veya hastanede yapılabilir. Bu test için, belinizin altındaki giysilerinizi çıkarmanız gerekir. Ardından ayaklarınız yukarı kaldırılarak bir muayene masasına sırtüstü uzanırsınız. Bu, doktorunuzun vajina ve genital bölgeyi muayene etmesini sağlar.

Sağlık uzmanınız vajinaya spekulum verilen bir alet takacaktır. Spekulum vajina duvarlarını nazikçe açar ve vajinanın ve serviksin içeriğinin incelenmesini sağlar.

Doktorunuz daha sonra serviksten birkaç hücre örneği toplamak için bir pamuklu çubuk veya küçük bir fırça kullanacaktır. Hücreler, serviksin görünür kısmından ve aynı zamanda serviksin (endoservikal kanalın) açıklığındaki hücrelerden toplanır.

Numuneler daha sonra toplama tüplerine yerleştirilir ve analiz için bir laboratuvara gönderilir.

Sıvı bazlı Pap-smear testi adı verilen bir teknik kullanıldığında Pap-smear testiniz sırasında alınan bir hücre örneğinden de HPV testi yapılabilir. Sıvı bazlı Pap-smear testi için, hücreler serviks üzerinde bir plastik fırça döndürülerek toplanır. Numuneler daha sonra bir çözelti kavanozuna yerleştirilir ve inceleme için bir laboratuvara gönderilir.

Nasıl Hissettiriyor?

Spekulum yerleştirildiğinde, özellikle vajinanız dar ise, biraz rahatsızlık hissedebilirsiniz. Servikal hücrelerin numunesi toplandığında da çekme veya baskı hissedebilirsiniz.

Prosedürden sonra:

Bu testten sonra az miktarda vajinal kanama veya gri-yeşil akıntı olabilir. Doktorunuz yapmanın güvenli olduğunu söyleyene kadar seks yapmayın.

Test Sonuçları:

Kadınlarda yüksek riskli bir HPV enfeksiyonu olup olmadığını kontrol etmek için insan papilloma virüsü (HPV) testi yapılır. HPV test sonuçları genellikle 1 ila 2 haftada çıkar.

İnsan papilloma virüsü (HPV)

Normal: Yüksek riskli HPV bulunamadı.

Anormal: Yüksek riskli HPV bulunur. Yüksek riskli HPV bulunursa, prekanser servikal hücre değişikliklerine sahip olma şansınız daha yüksek olabilir. Tekrar eden Pap-smear veya HPV testleri, kolposkopi veya servikal biyopsi dahil olmak üzere daha ileri testler, tıbbi geçmişinize ve bu testin sonuçlarına bağlı olarak doktorunuz tarafından istenebilir.

Test Sonucunu Etkileyen Şeyler Nelerdir?

Sonuçların doğru olamayabileceği ve tekrar yapılmasını isteneceği durumlar aşağıda verilmiştir:

 • Testten 48 saat önce, vajinal yıkama, tampon ve vajinal krem veya vajinal ilaçların kullanılmış olması.
 • Çok küçük bir servikal hücre örneği alınmış olması

Ne Düşünmelisiniz?

 • Genital siğillerin teşhisi için insan papilloma virüsü (HPV) testi rutin olarak kullanılmamaktadır. Genellikle anormal Pap-smear testi sonucunun bir veya daha fazla yüksek riskli HPV tipinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını öğrenmek için yapılır. HPV testi 30 yaş ve üstü kadınlarda Pap-smear testi ile yapılabilir. Anormal Pap-smear testi sonucu için tedaviden sonra takip testi olarak yapılabilir.
 • HPV testinin sonucu pozitif çıksa bile, servikal kanseriniz olduğu anlamına gelmez. Bu, prekanseröz servikal hücre değişikliklerine sahip olma şansınızı artıran bir veya daha fazla yüksek riskli HPV tipi ile enfekte olduğunuz anlamına gelebilir. Prekanseröz değişikliklerin mevcut olup olmadığını öğrenmek için doktorunuz kolposkopi ve servikal biyopsi gibi tekrar testi yapmayı önerebilir. Önerilen test türü, tıbbi geçmişinize ve HPV testinin bulgularına bağlı olacaktır.
 • HPV testi, yüksek riskli HPV tipleri bulmak için oldukça güvenilirdir. Ancak bir HPV enfeksiyonu olmadığında da HPV testi pozitif sonuç verebilir. Buna yanlış pozitif test sonucu denir.
 • HPV testi sadece kadınlar için yapılır. Şu anda, erkekler için HPV testi sadece bir araştırma ortamında yapılmaktadır.
 • Birçok HPV türü vardır. Bazı virüs türleri genital siğillere neden olabilir. Diğer tipler, servikal kansere ve vajinal ve anal kanser gibi bazı nadir kanserlere neden olabilir.

Источник: https://www.bulenttiras.com/hpv-testi-nedir-neden-yapilir

HPV Testi

HPV Tip Tayini Nasıl Yapılıyor?

HPV virüsü %99 cinsel yolla bulaşan ve HPV enfeksiyonuna yol açan oldukça bulaşıcı ve yaygın bir virüstür. HPV erkeğe ve kadına her yaşta bulaşabilir. HPV virüsüne bütün dünyada olduğu gibi artık ülkemizde de yaygın olarak rastlanmaktadır. HPV bulaşma olasılığı Sosyo-kültürel ve ekonomik düzeylerden bağımsızdır ve her kadın risk altındadır.

HPV ‘nin 100 den fazla tipi tanımlanmıştır, Bunlardan 40’ı anüs ve genital ( anogenital ) organları etkiler. 15-20 tanesi ise yüksek riskli kanser yapıcı ( onkojenik ) tiplerdir. Bu hpv tipleri kadın genital bölgesinde kansere kadar gidebilen değişiklikler yanında hem kadın hem erkekte kondilom ve siğil gibi oluşumlara da neden olabilir.

HPV enfeksiyonu belirtisizdir ancak cinsel yolla bulaşan hastalıklar arasında en yaygınıdır. HPV ‘nin bazı tiplerinin yol açtığı enfeksiyon sonucu oluşan rahim ağzı kanseri, kadınlarda meme kanserinden sonra en sık görülen ikinci kanser türüdür.

HPV ’nin her tipi rahim ağzı kanserine yol açmaz. Bazı tipleri ise habis değişikliklere yol açması bakımından daha yüksek risklidir.

Bu yüzden sadece HPV’nin varlığı değil, ama hangi HPV tiplerinin taşındığının bilinmesi kansere doğru evrilen ilerlemenin erken tespiti ve önlenmezi açısından önemlidir.

Rahim ağzı kanserlerinin %90’ından fazlasında HPV’nin yüksek riskli bu tiplerine rastlanmaktadır.

HPV testi ne zaman yapılır?

Pap smear’da şüpheli bulgular veya normal dışı hücrelerin bulunması durumunda hekiminiz HPV araştırması isteyebilir. HPV ‘de pek çok tipi bulunmaktadır. Bunların bir kısmı sadece genital siğillere neden olurken, bir kısmı ise rahim ağzı kanseri ile yakından ilişkilidir. HPV Genital siğil testi

HPV testi öncesi dikkat edilecek hususlar

HPV numunesi verirken adetli olmamanız gerekmektedir. İşlem öncesi 72 saat içerisinde vajinal duş, krem veya ilaç kullanmamalısınız. Test yapılmadan önceki 24 saat içerisinde cinsel ilişki yaşamamanız gerekmektedir. İşlem sırasında daha rahat olabilmek için mesaneniz boş olmalıdır.

Kadında HPV testi nasıl yapılır?

Bu işlem jinekolojik muayene ve pap smear’dan farklı değildir. Vajen duvarları ve serviks yüzeyine bir fırça sürülerek alınan örnek özel numune saklama koşullarında laboratuara gönderilir.

HPV DNA testi için numune alım işlemi tamamen ağrısız olup anestezi gerektirmez. HPV DNA testi / Genital siğil testi için numune alınması 1-2 dakika sürer. İşlem sonrası rahatlıkla günlük yaşantınıza dönebilirsiniz.

Eğer HPV DNA Test sonucunda enfeksiyon saptanırsa öncelikle HPV virüsün tiplendirmesi yapılmalıdır. Sonuçlar serviks kanseri açısından yüksek risk taşıyan HPV enfeksiyonunu gösteriyorsa ileri düzey tanılama yöntemleri uygulanmalı ve gecikmeden tedavi süreci başlatılmalıdır.

Erkekte HPV testi nasıl yapılır?

Erkeklerde penisten alınan sürüntü materyalinden HPV DNA testi /genital siğil testi çalışılabilir. Testis gibi başka bir yerde lezyon varsa oradan da sürüntü veya parça alınarak tahlil yapılabilir

Viral Proteinlerin Saptanması

Doku kesitleri veya sürüntü örneklerinde bütün tipler arasında çapraz reaksiyon veren cinse özgü antiserum kullanılarak herhangi bir immunolojik yöntem ile Papillomavirus kapsid antijenleri saptanabilir. Bu testler sadece produktif infeksiyonu saptamada kullanılır, viral partikülllerin EM ile incelemesinden daha hassas olmasına rağmen yine de yeterince sensitiv değildir.

Antiserum bütün HPV tipleri ile çapraz reaksiyon verdiği için, pozitif reaksiyon HPV tipini göstermez.

Ayrıca negatif sonuç da HPV infeksiyonunu ekarte ettirmez, çünkü kapsid antijeni, histolojik olarak verruka tanısı almış örneklerde her zaman aynı şekilde eksprese olmaz fakat HPV cevabı oluşur.

HPV tip spesifik IgG antikor pozitifliği yıllarca persiste edebilir. Bu yüzden serolojik testler akut ve geçirilmiş infeksiyonları ayırt etmek için uygun değildir.

Viral Nükleik Asit Saptanması

Geçirilmiş veya geçirilmekte olan HPV infeksiyonunun ayırıcı tanısında güvenilir bir serolojik test olmaması ve virus izolasyonunun yapılamaması nedeni ile kesin tanı HPV DNA’sının örnekte gösterilmesine dayanmaktadır.

HPV infeksiyonun tanısında kullanılan moleküler tanı testleri 4 grupta incelenebilir.

1) Hibridizasyon testleri:

ISH , southern blot hibridizasyon ( SBH ), dot blot hibridizasyon ( DBH ) ve filter in situ hibridizasyon ( FISH )

2) Hybrid Capture testi ( HC, Hibrid yakalama testi ):

Sinyal amplifikasyon kullanılarak yapılan direkt DNA testi

3) Polimeraz zincir reaksiyonu ( Polymerase chain reaction; PCR ):

DNA amplifikasyon test

4) Microchip array testi:

Son birkaç yılda HPV DNA /genital siğil testi nde kullanılan yöntemlerle ilgili yapılan çalışmalarda belirgin ilerleme kaydedilmiştir. Bunun sonucunda de çip teknolojisi (chip array) adı verilen yeni bir tanısal alan ortaya çıkmıştır. Zamanla bu teknoloji sık gözlenen genetik hastalıklar ile HPV gibi sık enfeksiyon ajanlarının saptanmasında dünyada yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Bu yöntemin HPV testi olarak kullanılmaya başlaması ile birlikte in vitro diagnostik (IVD) onayı olan kitler geliştirilmiştir. Günümüzde; özelikle Avrupa’da bir çok laboratuarda Genomica firması tarafından geliştirilmiş HPV kitleri kullanılmaktadır.

Genomica tarafından geliştirilen sistemin diğer yöntemlere göre çok önemli avantajları bulunur:

HPV Testinin Kullanımı

HPV Genital Siğil testinin başlıca üç kullanım alanı vardır.

Servikal prekanseröz lezyonları tespit etmede HPV DNA testinin Duyarlığı , (% 85–100 ) Pap smearden daha yüksektir. Fakat özgüllüğü % 65-95 olup daha azdır. Pap smear testinin yüksek grade lezyonların tespiti için sensitivitesi % 55-70 arasında olmasına rağmen spesifitesi % 92’ın üstündedir.

Servikal prekanseröz lezyonların tanısı için sitolojik tarama ve HPV DNA analizini kombine eden yeni şemalar geliştirilmiştir. Ayrıca HPV testi ile tedavi edici ve profilaktik immunizasyon için seçilecek hastaları tanımak mümkündür.

Persistan HPV infeksiyonu olan kadınların en az % 50’sinde HSIL gelişir. HPV testinin 30 yaş üstü kadınlara yapılması ile risk altındakiler erken tanınır. HPV testinin 20 yaş altındaki kadınlarda yapılmasının klinik önemi pek yoktur.

HPV testinin rahimağzı kanser taramasında kullanımı önemlidir çünkü; normal Pap smear ve negatif HPV DNA testinin negatif prediktif değeri % 95-100’dür. Bu kadınlarda tarama aralığı üç yıla artırılabilir.

ASCUS olan vakalara uygulanacak üç seçenek vardır; 4-6 ay sonra Pap smear testi tekrarı, hemen kolposkopi veya HPV DNA testi yapılabilir. . ASCUS raporu olan vakaların % 82 si’i normal servikal sitolojiye sahiptir. ASCUS tanısı alan kadınların % 5-18’sinde HSIL mevcuttur. Bu gruba HPV testinin yapılması ile sadeceHPV pozitif bulunanlara kolposkopi yapılır.

ASCUS grubunda HPV test sonucunun pozitifliği HSIL varlığı ile son derece korelasyonlu olup duyarlık % 94’tir. ASCUS pozitif iken HPV negatif ise 6-11 ay sonra test tekrarlanır, pozitif sonuç alınırsa kolposkopi ve gerekirse tedavi edilir.

Servikal sitoloji normal ama HPV DNA pozitif ise, 6-12 ay sonra her iki test de tekrarlanır.

Tekrar yapılan test sonucu persistan HR HPV infeksiyonu pozitif ise yada sitolojik test pozitif ise kolposkopi yapılmalıdır Prekanseröz hastalık için tedavi edilen hastaların takibinde de HPV testi kullanılabilir.

Rezidüel ya da tekrarlayan prekanseröz lezyonların gelişme sıklığı % 5-10 arasında değişir. Tedavi edilen hastaların takibinde 6-14 ay sonra sitoloji yanısıra HPV DNA testinin yapılması önerilir.

HPV testi nerede yaptırabilirim ?

Tabiki İstanbul Laboratuvarları CYBH /STD testi merkezinde . 444 7 522

Whatsapp : 0530 3829938

Источник: https://www.labistanbul.com.tr/hpv-testi.html

HPV ve Papilloma Hastalığının Tedavisi

HPV Tip Tayini Nasıl Yapılıyor?

HPV ve Papilloma, Dr. BESLER’ in Biorezonans yöntemini kullanarak geliştirdiği terapi ile tedavi edilebilen bir hastalıktır.

HPV, DNA tipi bir virüstür ve hücre büyümesini destekleyen proteinleri kodlar. Bu durum uygun hücrelerde akut enfeksiyonu kolaylaştırırken uygun olmayan hücreyi kansere çevirebilir.

HPV virüsünün en az 100 tipi vardır.

HPV ne yapar?

Genital bölge ve bir çok deri mukoza bölgesinde siğil seklinde hiperkeratoz alanlar oluştururlar. Virüs, deri ve mukozanın çatlakları üzerinden bazal tabakaya girer.

Siğil veya Papilloma nedir?

Virüs hücre büyümesini uyarmakta; bunun sonucu virüsle indüklenen hücre sayısı artışı bazal hücre tabakasının ve stratum spinosumun kalınlaşmasına neden olur. Buna SİĞİL yada Papilloma denir.

HPV enfeksiyonunun ortadan kaldırılmasında ve kontrolünde doğal ve hücresel bağışıklık önemlidir. HPV koruyucu immün yanıttan kaçabilir yada immün yanıtı baskılayabilir.

HPV genotiplerinden 6 ve 11, sıklıkla genital siğillere neden olurken HPV tip 16 ve18 başta olmak üzere bazı genital genotipleri de rahim ağzında hücresel değişikliklere sebep olarak dolayısıyla rahim ağzı kanserine yol açabilir. Rahim ağzı kanseri tanısı konmuş kadınların yaklaşık % 95 – 100’ünde HPV virüsü  saptanmaktadır.

HPV ve Papilloma nasıl bulaşır?

HPV, tüm dünyada en sık görülen cinsel yolla bulaşan hastalıktır.

Yakın temas (deriden deriye) ya da cinsel temas (vaginal, oral, anal) yoluyla bulaşabilen genital HPV, penis veya anüs ve çevresindeki deri ve mukozalarda enfeksiyon oluşturur.

Kadınların bu hastalığı yaşama oranı erkeklerden daha fazladır. Bulaştırıcılık aktif genital lezyonların varlığında daha yüksektir. Genital HPV tipler aynı zamanda ağız ve boğazda da bulunabilir.

Aslında HPV cinsel yolla bulaşan bir hastalık olarak kabul edilmesine rağmen ; kontamine eşyalardan, genel tuvalet, duş gibi hijyenik olmayan ortamlardan da bulaşabilir. Doğum sırasında anneden bebeğe geçebildiği de bildirilmektedir.

Çoğu kişi enfekte bir kişi ile seksüel temastan sonra yıllar geçse bile herhangi bir sağlık problemi göstermeden HPV taşıyabilir ve enfekte olduğunun veya partnerine virüs geçirdiğinin farkında olmayabilir. Aynı anda birden fazla HPV tipi ile enfekte olmak mümkündür.

HPV’ de belirtiler nelerdir?

El ayak ve genital bölgede siğiller en önemli bulgudur. Bulaşma olduktan sonra hastalığa özgü belirtiler bazen birkaç ay, bazen de birkaç yıl sonra ortaya çıkabilir. Ortaya çıkan genital siğiller yumuşak, düz, yükseltili ya da bazen karnıbahar şeklinde et renginde görülebilirler. Siğiller, ağız içinde de bulunabilir.

Siğiller; enfekte bireyle ilişkiden haftalar ya da aylar sonra ortaya çıkabilir. Kadın genital bölgesindeki bazı HPV tipleri kansere dönebilir.

Erkeklerde bu hastalık bulgusuz seyredebilir.

DR. BESLER’ in yöntemiyle HPV ve Papilloma nasıl tedavi edilir?

HPV virüsü ile karşılaşan bağışıklık sistemi virüse karşı yeterli cevabı oluşturamadığında bağışıklık sisteminde negatif bir yük oluşur yani bağışıklık sistemi virüsü yenememe bilgisini sistemine kodlar.

Hastalık virüsün virülansı azaldığı için bulgu vermese bile fiziksel ve duygusal etken ve travmalar, bağışıklık sistemini harekete geçirir . Aktif virüs olmasa bile bağışıklık sistemindeki negatif yük yani hastalık bilgisi harekete geçer ve semptomlar yeniden oluşur.

Burada hastalık yapan virüs değil virüsün bağışıklık sisteminde oluşturduğu yüktür ve bu yük kişiye özgüdür.

Frekans tıbbında; moraterapi yöntemiyle kişiye özgü olan bağışıklık sistemindeki virüsün oluşturduğu yükün frekansı ölçülür. Burada ölçtüğümüz virüsün bağışıklık sisteminde yarattığı hastalık bilgisi yani immün sistemi bloke eden negatif yüktür.

Bulunan frekans aralığı özel proplar vasıtasıyla hasta olan bölgeye ve vücudun belirli yerlerine uygulanır.

Gönderilen bu tedavi frekans ile bağışıklık sistemi bu yükü artık yeniden görmeye başlar. Ters ayna görüntüsü sayesinde zayıflayan HPV virüs bilgisi immün sistem tarafından yeniden tanımlanır ve bağışıklık sistemi bunu yok etmeye başlar.

DR. BESLER’ in yöntemiyle tedavi kaç seanstır?

Kişinin bağışıklık sistemine göre değişmekle birlikte ortalama 4- 10 seanstır. Her seans öncesi ölçüm tekrarlanır ve tedavi kişiye özel frekans aralığında uygulanır. Virüs bilgisi bağışıklık sisteminden silininceye kadar tedavi sürer.

Bu tedavilerde asla kimyasal ilaç kullanılmaz. Tedaviler de kişiye özgü yapılmaktadır.

Moraterapi ve biorezonans yöntemi ile HPV ve papilloma tedavi edilebilen bir hastalıktır.

Источник: https://www.drmuratbesler.com/hpv-papilloma-tedavisi/

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.