İçinizdeki Balon: Abdominal Aort Anevrizması

Abdominal Aorta Anevrizmaları

İçinizdeki Balon: Abdominal Aort Anevrizması

Anevrizma damarların kalıcı olarak genişlemesi veya balonlaşmasıdır. Tanım olarak damarın normal çapının yarısından daha fazla genişlemesi anevrizma olarak ifade edilir. Anevrizma en sık vücudun en büyük atardamarı olan aortada gelişir. Anevrizmada genelde damarın yapısındaki bütün katmanlarla beraber genişleme söz konusudur.

Damarı oluşturan katmanlardan bazılarının anevrizma gelişimine katılmadan oluşan anevrizmalar yalancı (pseudo anevrizmalar) olarak ifade edilir ve daha çok önceki ameliyatlar yada yaralanmalar sonucunda gelişir. Anevrizma zamanla daha da genişler ve tedavi edilmediği takdirde patlar ve çoğunlukla ölüme neden olur. Bir anevrizma ne kadar büyükse patlama riskide o kadar fazladır.

Anevrizmadan ölüm toplumda ölüm nedenleri arasında 13. sıradadır.

Anevrizma için bazı kişiler risk altındadır. Bunlar.

 • Altmış yaşın üzerindeki kişiler,
 • Ailede yada akrabalarda anevrizması olanlar,
 • Sigara kullananlar,
 • Bacaklarda damar hastalığı olanlar,
 • Yüksek kan basıncı olanlar,
 • Genetik bazı hastalıklar (Marfan sendromu, v.b.)
 • Çeşitli inflamatuvar hastalıklar (Behçet hastalığı, v.b.)

Yaş ilerledikçe anevrizma riski artar. Anevrizma ayrıca erkelerde daha sık görülür.

Anevrizmanın nedeni:

Anevrizmanın nedeni tam olarak anlaşılabilmiş değildir.

Ancak damar duvarının içindeki kan basıncına dayanmasını sağlayan kollagen ve elastin isimli proteinlerin çok çeşitli nedenlerle tahrip olması anevrizmanın en belirgin özelliklerindendir.

Yani anevrizmada bir çeşit damar duvarının zayıflaması ve sonra da içindeki basınca dayanamayıp genişlemesi söz konusudur. Bu olay sıklıkla ateroskleroz yani damar sertliği ile birliktedir.

Belirtileri:

Anevrizması olan hastaların %75 inde bir şikayete yoktur. Tesadüfen belirlenir. Kişiler bazen karında orta hatta her kalp atımı ile (nabız) şişip inen bir kitleyi fark edebilirler.

Anevrizmaya bağlı olarak gelişen bel ağrısı, karın ağrısı yada sırt ağrısı yaşlılığa bağlanır. Ancak son birkaç gündür devam eden ve özellikle hipertansiyonla beraber olan karın, sırt ve bel ağrıları anevrizmayı düşündürmelidir.

Bunun yanında anevrizmanın patlaması anlamına gelen rüptürde şikayetler tamamen farklıdır.

Rüptür ani bir iç kanamaya yol açarak sıklıkla ölüme neden olur. Daha önce anevrizması olduğu bilinen yada bilinmeyen bir kişi ani gelişen şiddetli bel ve karın ağrısı ile beraber bayılma, tansiyon yüksekliği yada düşüklüğü durumunda rüptür akla gelmeli ve hemen hastaneye başvurulmalıdır.

Tanı:

Anevrizma erkenden teşhis edildiğinde kalıcı tedavisi mümkündür. Ancak genelde anevrizmalar pek fazla şikayete neden olmadığı için çoğu kez yapılan incelemelerde tesadüfen saptanır. Anevrizmaların önemli bir kısmı doktor muayenesi ile belirlenebilir.

Ancak anevrizma tanısında en basit yöntem ultrasonografidir. Ultrasonografi anevrizmaların tanısında basit, hızlı, ucuz ve güvenilir bir yöntemdir. Ultrasonografi ayrıca toplumda anevrizmalar için çok iyi bir tarama aracıdır.

Altmış beş yaşın üzerindeki bütün erkeklerin hayatlarında en az bir kez ultrasonografi ile anevrizma yönünden değerlendirilmeleri gereklidir.

Anevrizma tanısında özellikle tedaviyi planlamak için başka yöntemlerde kullanılmaktadır. Bunlar bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve anjiografidir.

Bu yöntemler ile anevrizmanın ne kadar büyük olduğu (tedavi planlamasının en önemli öğesidir), nerede olduğu ve hangi organlarla ilişkide olduğu belirlenir. Anjiografi cerrahi girişimi plnalamak için genelde gerekmez, ama endovasküler anevrizma onarımı planlanırken çektirilmesi uygundur.

Anevrizmanın varlığı her zaman ameliyat anlamına gelmez. Genel olarak anevrizma tedavisi planlanırken doktor bir çok faktörü göz önünde bulundur:

 • Anevrizmanın çapı
 • Hastanın yaşı, genel sağlık durumu
 • Anevrizma belirtileri ve hastanın şikayetleri
 • İlaçlara, tedavilere ve girişimlere hastanın toleransı
 • Hastalığın seyrine ait beklentiler
 • Hastanın tercihi

Anevrizmanın tedavisi yukarıdaki faktörler göz önüne alınarak aşağıdaki tedavi yöntemlerinden hasta için uygun olanları seçilir:

 • Anevrizmanın aralıklı olarak ultrason ile çap ve büyüme hızı yönünden izlenmesi
 • Anevrizmanın büyümesine katkı sağlayan risk faktörlerinin kontrolü: Örneğin sigaranın bırakılması, kilo vermek, gıdada yağ alımını kısmak ve varsa seker hastalığının control altına almak gibi.
 • İlaçlar ile risk faktörlerinin (kolesterol, hipertansiyon) tedavisi
 • Anevrizmanın onarımı (açık yada kapalı ameliyat)

Anevrizmanın çapı tedavinin zamanlamasını belirleyen en önemli faktör olup, anevrizma büyüdükçe rüptür riski artar. Bu nedenle 5.

5 cm den küçük anevrizması olup ta şikayetli olmayan hastalarda ameliyat gerekmezken, anevrizmanın en geniş çapı 5.5 cm yi aştığında (yaklaşık iri bir limon kadar) artık ameliyat gereklidir.

Daha küçük anevrizmalar ağrı yapıyorsa yada aralıklı yapılan ölçümlerde anevrizma hızlı büyüyorsa ameliyat gerekebilir.

Bu nedenle 5-5.5 cm den küçük ve şikayet yapmayan anevrizması olan kişiler altı ayda bir ultrasonografi yada bilgisayarlı tomografi ile anevrizmanın çapı ölçülerek takip edilirler. Takip süresince sigarayı bırakmaları ve yüksek tansiyonun tedavisi anevrizmanın büyüme hızını düşürebilir.

Açık ameliyat: Anevrizmanın klasik cerrahi tedavisi ameliyat ile genişlemiş damar bölümünün suni bir damar ile değiştirilmesidir. Bu yöntem yaklaşık 60 yıldır kullanılmakta olup, güvenilir ve kalıcı sonuçlar sağlamaktadır.

Ameliyat genel anestezi altında karından büyük bir kesi yapılarak gerçekleştirilir ve bir sorun olmadığı takdirde hastalar ameliyat sonrası 7-10 gün içinde taburcu edilirler. Hastaların normal yaşamlarına dönmeleri 1-2 ay sürebilir. Bu yöntem anevrizmayı tamamen tedavi edebilen bir yöntemdir.

Ancak büyük bir ameliyat olmasından dolayı ameliyata bağlı ölüm riski ortalama %5 dir.

Endovasküler tedavi (EVAR): Daha az rahatsızlık verebilecek bir başka tedavi yöntemi ise özel bazı kateterler ile damarın içine girilip, anevrizmanın olduğu damar bölümüne içerden suni damarın yerleştirilmesidir.

Endovasküler (damar içinden) anevrizma onarımı olarak bilinen bu yöntem yaklaşık 20 yıllık bir geçmişe sahiptir.

Bu yöntemde karından kesi yapılmayıp, sadece kasıklardan yapılan küçük kesiler aracılığı ile röntgen altında işlem gerçekleştirilir.

Anevrizmanın olduğu yere getirilen suni damar şişirilir ve dikiş yerine içerden özel kancalar ile damar tutturulur. Hastalar işlem sonrası hastanede bir iki gün yatıp taburcu edilirler. Bu yöntem anevrizmalı hastaların büyük bir çoğunluğu için uygundur.

Anevrizmanın içine suni damar yerleştirildikten sonra anevrizma büyümeye devam edebilir hatta rüptüre olabilir. Bu yüzden hastaların işlem sonrası aralıklı olarak bilgisayarlı tomografi veya renkli Doppler ultrasonografi ile takibi gereklidir.

Bu açıdan bu yöntem açık ameliyat yönteminin tersine anevrizmayı her zaman kalıcı olarak tedavi etmez.

Источник: https://www.cuneytkoksoy.com/abdominal-aorta-anevrizmalari

İçinizdeki balon sessizce büyür, hayatınızı tehdit edebilir! Abdominal aort anevrizması

İçinizdeki Balon: Abdominal Aort Anevrizması

Bornova Belediyesi Nikah Salonu’nda halkın yoğun ilgisiyle düzenlenen toplantıda Türk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Anıl Z. Apaydın ile Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim üyesi Uzm. Dr. Serkan Ertugay konuşmacı olarak yer aldı.

Sinsi ve ölümcül bir hastalık: Abdominal Aort Anevrizması

Panelde Abdominal Aort Anevrizmasının yarattığı riskler ile ilgili konuşan Prof. Dr. Anıl Apaydın, şu uyarıları yaptı: “Bu hastalık sinsi bir damar büyümesi, yani karın ana damarının balonlaşması. Tıbbi olarak ‘Abdominal Aort Anevrizması’, patladığı zaman çok ölümcül tabloya yol açan bir hastalık. Dernek olarak bir farkındalık projesi başlattık.

Aort damarı neden yırtılır? Korunmak için neler yapmak gerekir?

Bu sessizce büyüyen balonlaşmanın patlamadan önce saptanmasına yönelik farkındalık oluşturmak istiyoruz. Bu hastalıkta özellikle risk altında olan kişiler; 65 yaş üstü, erkek ve sigara içen kişiler. Hastalık, ultrason yöntemi ile kolaylıkla saptanabiliyor. Eğer balonlaşma var ise çapına göre izlem ya da ameliyat öneriliyor. Balonlaşma yoksa bir daha tetkike gerek kalmıyor.

Yüzde 75’inde belirti göstermiyor

Dünya üzerindeki istatistiklere bakıldığında her 65 erkekten birinde bu hastalığın bulunduğunu kaydeden Prof. Dr. Apaydın, “ABD’de her yıl 200 bin kişide karın ana damarı balonlaşmasının saptanmaktadır. Bu kişilerin 15 bininde balonlaşmanın patlama riski olmaktadır.

Bunu ülkemiz nüfusuna oranladığımızda yaklaşık 3 bin 600 kişide bu riskin olduğunu tahmin ediyoruz. Bu hastalık, kişilerin %75’inde belirti göstermiyor. Sinsice büyüyor. %25’inde belli belirsiz karın ağrıları ile kendini gösteriyor.

Zonklama tarzında ağrılar olabilir, sırt ağrıları olabilir ama büyük ölçüde hiçbir belirti vermiyor” dedi.

Sigaranın, hastalığın riskini büyük oranda artırdığını dile getiren Prof. Dr. Apaydın, şu uyarılarda bulundu: “Sigara içmek bu hastalıkla o kadar ilintili ki, kişinin ömrü boyunca beş paket sigara içmesi bu hastalığın meydana gelmesinde bir risk oluşturuyor.

Aktif sigara içiciliği, bu balonlaşmanın hem büyümesini hem de patlamasını kolaylaştırıyor. Sigarayı bırakmak çok önemli. Sigarayı bıraktığınız andan itibaren bu balonun yırtılması riski belirgin olarak düşüyor.”

Aort diseksiyonu (yırtığı) nedir? Nedenleri, belirtileri ve tedavisi

65 yaş üstü özellikle sigara içen erkeklere seslenen Prof. Dr. Apaydın, “Bu çok tehli bir hastalık. Sinsice büyüyor ve kişilerin hayatını tehdit ediyor. Tanınması çok kolay. Ameliyat ve girişimle tedavisi mümkün. 65 yaş üstü erkeklerin, özellikle de sigara içiyorlarsa, ailelerinde bu hastalık varsa basit bir görüntüleme yöntemi ile tetkik yaptırmaları gerektiğini söylüyoruz” dedi.

Pproje ile farkındalık oluşturuluyor

ürk Kalp ve Damar Cerrahisi Derneği Üyesi Uzm. Dr. Serkan Ertugay ise, hastalık hakkında farkındalık oluşturmak ve tedavi yöntemlerini anlatmak için dernek olarak çeşitli kampanyalar düzenlediklerini belirtti. Uzm. Dr.

Ertugay, “İnsanları bilgilendiriyoruz ve interaktif bir ortam sunuyoruz. Kişileri bu hastalıkla ilgili farkında olmaya davet ediyoruz ve bunla ilgili gerekirse tetkik yapmaya yönlendiriyoruz. Sosyal medya platformlarında insanlarda farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz.

Reklam kampanyaları oluşturuyoruz, kampanya videosu hazırlıyoruz” ifadelerini kullandı.

Patlama noktasına gelmeden tetkik yaptırın

Kişilerin, anevrizmanın patlama noktasına gelmeden tetkik yaptırması gerektiğini vurgulayan Uzm. Dr. Ertugay, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sayede istemediğimiz yüzde 85’lik ölüm riskini azaltmayı hedefliyoruz.

Eğer hasta tetkiki yaptırır ve gerekli olması halinde tedavisini olursa hayati bir riskten kurtulmuş olur. Bilinçli hasta, bir doktor için en iyi hastadır. Hastaların bilinçli olması bizim için çok büyük avantaj.

Kadınlarda hastalığa nadir rastlanıyor ancak eğer mevcut ise anevrizmanın patlama riskinin daha fazladır.”

Sırt ve göğüs ağrısı Aort damar yırtılmasının önemli belirtileri olabilir

Etkinliğe katılan 67 yaşındaki Cavit Çancı da, yakın zamanda Abdominal Aort Anevrizması nedeniyle ameliyat olduğunu belirterek, başından geçenleri şu sözlerle anlattı: “Evde yalnızdım. Aniden karın ve bel ağrısı yaşadım. Çekilecek gibi bir ağrı değildi. Hastaneye kaldırıldım ve hemen müdahale edildi. Ameliyat oldum. Yarım saat daha geç kalsaydım hayatımı kaybedecektim.

Balon patlamış vaziyette hastaneye gelmişim. Daha önce hiçbir belirti hissetmemiştim. Tetkik de yaptırmamıştım. Arkadaşım da bir ay önce aynı hastalığı yaşadı. Sonra da bende ortaya çıktı. İkimiz de şaşırdık. Şimdi sağlığım çok iyi. Operasyon çok güzel geçti. Ölümden döndüm.”

Источник: https://www.medikalakademi.com.tr/icinizdeki-balon-sessizce-buyur-hayatinizi-tehdit-edebilir-abdominal-aort-anevrizmasi/

Abdominal Aort Anevrizması Semptomları ve Tedavi Yolları

İçinizdeki Balon: Abdominal Aort Anevrizması

Aort anevrizması teşhisi konulduğunda en önemli tanıların başında Abdominal gelmektedir. Bu tanıyı karın bölgesinde kanı vücudumuza dağıtan Aort damarında oluşan baloncuk olarak açıklamak mümkündür.

İçindekiler

 • Abdominal Aort Anevrizması Tanımı
 • Belirtileri
 • Tedavisi

Abdominal Aort Anevrizması Tanımı

Abdominal Aort Anevrizması nedir gibi bir soru kalıbıyla çok sık karşılaşmayız. Çünkü bu tip damar rahatsızlıklarının belirtileri her zaman ortaya çıkmamaktadır.

Aksine insanlar bilgisayarlı tomografi ya da ultrason gibi görüntülü inceleme cihazlarına farklı şikâyetler için başvurduklarında tanı için veri elde edilir.

Doğal olarak yıllar boyunca damar çeperinde baloncuk oluşumu ve gelişimi olabilir.

Aort damarı kalpten aşağıya doğru uzayan bir yapıya sahiptir. Göğüs kafesinin altında bulunan kısımda oluşabilecek damar balonlaşması farklı bir teşhise gebedir.

Fakat karın bölgesinde olan Aort üzerinde oluşacak tüm baloncuklar için Abdominal anevrizma diyebiliriz. Bu ayrımı yaparken belirtiler veya sebepler ön plana çıkabilir.

Fakat hastaların %70’inde hiçbir belirti ortaya çıkmadan 5-10 yıl boyunca gelişim gösterebildiğini unutmamak gerekir.

Karın bölgesinde 3 santimetre bile olmayan, kalpten çıktığı noktadaki en büyük çap olan 2,5 santimetrenin daralarak ilerlemesi normaldir. Balonlaşma denilen durum ise damarın iç çeperinden başlayarak şişme şeklini alır. Risk faktörü ise bu balonlaşma sonucunda meydana gelebilecek patlamadan dolayıdır. Abdominal Aort Anevrizması patlaması hayati bir risk oluşturabilir.

Belirtileri

Hiçbir şekilde belirtisi olmadan ilerleyebilecek olan Abdominal anevrizma için iyi bir tetkik şarttır. Burada erken teşhisin önemini boyutundan dahi anlamak mümkündür. Örneğin normal standardı 3 santimetreden küçük olacak şekilde ayarlanmıştır. Buna ek olarak Anevrizma tedavisi için önemli olan koşulların sağlanabilmesi gerekir.

Bazı hastalarda Abdominal Aort Anevrizması rüptürü meydana geldiği ortaya çıkar ve anında müdahale edilmesi için fazla vakit yoktur.

Aort damarında oluşabilecek derin bir rüptür tam anlamıyla kan kaybına yol açacaktır. Bu kan kaybının ana besleyici damar Aort üzerinden olması ise organlara ulaşan oksijen yüklü kanın erişimini kesecektir.

Haliyle ölüm sürecinin saatler içerisinde olacağını söylemek mümkündür.

Kişinin diğer organlarla bağlantısı, damar sağlığı, diğer hastalıkları ile bağıntılı bir tedavi süreci başlayabilir. Ancak bunun öncesinde erken teşhis ve buna uygun kontrol periyotları belirlenmelidir.

Belirtilerinin herkes için farklı şekilde ortaya çıkabileceğinden ötürü Abdominal Aort Anevrizması hemşirelik bakımı gerektirebilir.

Bazı riskli yırtılma durumları sebebiyle her ay ultrason ile kontrol edilmesi gereken kritik vakalarla karşılaşılabiliyor.

Tedavisi

Abdominal Aort Anevrizması ameliyatı video olarak karşımıza çıkmasa da hakkında bilgi alabileceğimiz geniş bir kaynağa erişebiliyoruz. Aslında burada önemli olan nokta mevcut Aort rüptürü riskini göz önüne alarak oluşabilecek risk faktörünü minimuma indirmektir. Tedavi için üç ana metot arasından tercih yapılır. Farklı alt metotlar ise gün geçtikçe çoğalmaktadır. 

 • İlaç Tedavisi
 • EVAR(Anjiyo)
 • Stent Greft

Burada en sık tercih edilen ana operasyonları inceleyebilirsiniz. Tabi ki önemli olan nokta hangi ameliyatın hangi şartlar altında uygulanacağıdır. Öncelikle stent için herkese özel bir ölçüm yapılır ve özel bir operasyondur.

Fakat anjiyo için böyle bir durum söz konusu değildir.

Haliyle acil bir vaka ile karşılaşıldığında, olası bir Abdominal Aort Anevrizması rüptürü saptandığında veya patlama ya da yırtılma olasılığı çok yüksek olan bir hastada anjiyo için ani karar alınabilir.

Stent operasyonu ise genellikle uzun süreli bir kontrol periyodunun ardından bu cerrahi müdahale yaptırarak damar sağlığına kavuşmak isteyen hastalar için uygulanır.

Abdominal Aort Anevrizması ameliyat sonrası belirli bir süre dikkatli davranmak gerekir. Anjiyo olduktan 1 gün sonra hastaneden taburcu olunabilir. Stent için bu süre biraz daha uzayacaktır.

Bir günlük yoğun bakım ünitesinin ardından normal poliklinikte değerleriniz kontrol altında tutulur.

Abdominal Anevrizma tedavisi için ilaç kullanımının oluşturacağı bir geriletme mümkündür. Burada kesinlikle Aort yırtıklarının tedavisinden söz edilmemektedir. Yalnızca mevcut balonlaşma ilaç tedavisi sayesinde durma noktasında bile engellenebilir. 

Kullanıcı Yorumları ve Oyları (Sizin oyunuz ilk olsun)
Loading…

Источник: https://damarlari.com/abdominal-aort-anevrizmasi.html

Поделиться:
Нет комментариев

  Bir cevap yazın

  Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.